Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00019 004309 24081824 na godz. na dobę w sumie
Zatrudnianie cudzoziemców po zmianach w 2018 r. - ebook/pdf
Zatrudnianie cudzoziemców po zmianach w 2018 r. - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: Infor Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-65947-54-3 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> pracy i ubezpieczeń społecznych
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Z rekordowo niskim poziomem bezrobocia Polska staje się atrakcyjnym rynkiem pracy, szczególnie dla osób z Ukrainy. Rocznie do Polski przyjeżdża ponad milion pracowników z zagranicy. W wielu branżach coraz trudniej znaleźć pracowników z Polski, dlatego pracodawcy coraz częściej stają przed koniecznością zatrudnienia cudzoziemca.

Należy jednak brać pod uwagę to, że zatrudnienie osoby z innego państwa, szczególnie spoza Unii Europejskiej, jest znacznie bardziej skomplikowane i czasochłonne niż zatrudnienie Polaka. Ponadto od 1 stycznia 2018 r. obowiązują przepisy, które w istotny sposób zmieniają zasady zatrudniania cudzoziemców oraz nakładają na pracodawców dodatkowe obowiązki.

Niniejsza książka przeprowadzi Państwa przez cały proces zatrudnienia cudzoziemca: jego przyjazd i pobyt, podjęcie pracy (zezwolenie na pracę, procedury uproszczone), obowiązki podatkowe i ubezpieczeniowe. Całość jest poparta ponad dziewięćdziesięcioma praktycznymi przykładami. Wyjaśniają one m.in.:

jak wygląda procedura ubiegania się o wizę,

w jakich przypadkach wymagane jest zezwolenie na pracę,

kiedy cudzoziemiec może podjąć pracę na podstawie „procedury oświadczeniowej”,

w którym kraju podlegają opodatkowaniu dochody cudzoziemca,

jaki wpływ na obowiązek podatkowy ma miejsce zamieszkania,

jakie są zasady opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej prowadzonej przez cudzoziemców w Polsce,

jakie obowiązki ciążą na polskim płatniku w związku z zatrudnieniem nierezydentów,

w którym państwie pracownicy zagraniczni podlegają ubezpieczeniom.

Dodatkowo publikację wzbogacono o odpowiedzi na najczęściej kierowane do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pytania w związku ze zmianami obowiązującymi od 1 stycznia 2018 r. – w szczególności dotyczące zezwolenia na pracę sezonową i nowego oświadczenia.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Prawo Pracy Mariusz Makowski Zatrudnianie cudZoZiemców Po Zmianach w 2018 r. Nowe zasady zatrudniania i dodatkowe obowiązki R E KO M E N D U J E Zatrudnianie cudZoZiemców po Zmianach w 2018 r. Nowe zasady zatrudniania i dodatkowe obowiązki Mariusz Makowski Zatrudnianie cudZoZiemców po Zmianach w 2018 r. Nowe zasady zatrudniania i dodatkowe obowiązki R E KO M E N D U J E Grupa INFOR PL Prezes Zarządu Ryszard Pieńkowski Marzena Nikiel Dyrektor Centrum Wydawniczego W opracowaniu wykorzystano materiały opublikowane w Grupie Wydawniczej INFOR PL S.A. Zespół redakcyjny: Wioletta Chaczykowska – redaktor prowadzący Jolanta Bugaj – korekta Jarosław Miller – redaktor graficzny Publikację polecają eksperci © Copyright by INFOR PL S.A. Warszawa 2018 INFOR PL S.A. 01-042 Warszawa, ul. Okopowa 58/72 www.infor.pl Biuro Opiekunów Klienta 01-042 Warszawa, ul. Okopowa 58/72 tel. 22 761 30 30, e-mail: bok@infor.pl Infolinia: 0 801 626 666 Księgarnia internetowa: www.sklep.infor.pl Druk: MCP Profesjonalne księgarnie stacjonarne w kraju oraz księgarnie internetowe. Publikacja jest chroniona przepisami prawa autorskiego. Wykonywanie kserokopii bądź powielanie inną metodą oraz rozpowszechnianie bez zgody Wydawcy w całości lub części jest zabronione i podlega odpowiedzialności karnej. ISBN: 978-83-65947-54-3 Spis treści Rozdział I. Przyjazd i pobyt cudzoziemców w Polsce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 9 ...................................................................... Wykaz skrótów Wjazd i pobyt w Polsce obywateli Unii Europejskiej ................................ 12 1. Pobyt powyżej 3 miesięcy .................................................... 12 1.1. 1.2. Prawo stałego pobytu ........................................................ 13 2. Przyjazd i pobyt w Polsce obywateli państw trzecich ............................... 13 2.1. Ruch bezwizowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Ruch bezwizowy dla obywateli Ukrainy ...................................... 14 2.2. 2.3. Wizy ......................................................................... 15 2.4. Procedura ubiegania się o wizy krajowe i wizy Schengen ..................... 16 2.5. Wizy wydawane w celu wykonywania pracy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Zezwolenia pobytowe .............................................................. 18 3. 3.1. Zezwolenie na pobyt czasowy ................................................ 18 3.2. Zezwolenie na pobyt czasowy i pracę ........................................ 32 3.3. Zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji ......................................... 33 3.4. Zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy przez cudzoziemca delegowanego przez pracodawcę zagranicznego na terytorium RP ............ 34 3.5. Zezwolenie na pobyt czasowy w celu prowadzenia badań naukowych ........ 34 Zezwolenie na pobyt czasowy ze względu na pracę sezonową ................ 34 3.6. 3.7. Zezwolenie na pobyt stały ................................................... 35 Zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego WE ...................... 35 3.8. 3.9. Karta pobytu ................................................................ 36 Obowiązek weryfikowania przez pracodawcę legalności pobytu cudzoziemca, 4. któremu powierza pracę ........................................................... 36 5. Podsumowanie .................................................................... 37 Praca cudzoziemców na terenie Polski ............................................. 39 1. 1.1. Praca w Polsce obywateli Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego .............................................................. 41 Cudzoziemcy zwolnieni z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę ............... 41 2. Obywatele państw sąsiadujących z Polską a procedura oświadczeniowa ............ 42 3. 3.1. Obowiązki pracodawcy w związku z oświadczeniem ......................... 49 Rozdział II. Podejmowanie pracy przez cudzoziemców . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 5 Spis treści 6 Rozdział III. Delegowanie cudzoziemców do innych państw UE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 Rozdział IV. Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce – rezydencja podatkowa pracownika z zagranicy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 Legalność pracy po upływie okresu ważności oświadczenia o powierzeniu 3.2. pracy cudzoziemcowi ........................................................ 50 Zawody i rodzaje prac zwolnione z obowiązku uzyskania zezwolenia na pracę ...... 51 4. Zezwolenia na pracę ............................................................... 53 5. 5.1. Rodzaje zezwoleń na pracę – warunki uzyskania ............................. 54 5.1.1. Zezwolenie typu A .................................................... 54 5.1.2. Zezwolenie typu B .................................................... 66 5.1.3. Zezwolenia typu C, D i E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 5.1.4. Nowy typ zezwolenia od 2018 r. – zezwolenie na pracę sezonową (typ S) 70 5.2. Rejestr pracy cudzoziemców ................................................. 80 5.3. Obowiązki pracodawcy w związku z wydanym zezwoleniem na pracę ........ 81 Sankcje dotyczące zatrudniania cudzoziemców bez wymaganych zezwoleń na pracę . ... 83 6. Podsumowanie .................................................................... 83 7. Swobodny przepływ pracowników w Unii Europejskiej ............................. 85 1. Swoboda świadczenia usług ........................................................ 86 2. Delegowanie w ramach świadczenia usług – dyrektywa 96/71 ...................... 87 3. 3.1. Planowane zmiany . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88 Dyrektywa wdrożeniowa 2014/67/UE ............................................. 89 4. Delegowanie pracowników do Polski w ramach świadczenia usług ........... 90 4.1. 1. Obowiązek podatkowy ............................................................... 93 1.1. Nieograniczony obowiązek podatkowy ....................................... 93 1.2. Ograniczony obowiązek podatkowy .......................................... 93 2. Miejsce zamieszkania .............................................................. 95 Konflikt rezydencji .......................................................... 97 2.1. 2.2. Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania .............................. 97 2.3. Rozstrzyganie kwestii miejsca zamieszkania na gruncie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania ................................................. 98 2.4. Rola płatnika w ustalaniu miejsca zamieszkania .............................. 101 3. Podsumowanie .................................................................... 102 1. Zasady ogólne ..................................................................... 103 Cudzoziemcy mający miejsce zamieszkania w Polsce (polscy rezydenci) ............ 105 2. Podsumowanie .................................................................... 114 3. 1. Wolny zawód i inna samodzielna działalność ....................................... 115 Członkowie rad nadzorczych ....................................................... 118 2. 3. Artyści i sportowcy ................................................................ 118 4. Studenci ........................................................................... 119 5. Profesorowie ...................................................................... 120 Pracownicy państwowi ............................................................ 121 6. 7. Zasady opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej ...................... 122 8. Podsumowanie .................................................................... 124 Rozdział V. Opodatkowanie dochodów pracowników z zagranicy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103 Rozdział VI. Wykonywanie w Polsce pracy przez inne osoby niż pracownicy . . . . . . . . 115 Rozdział VII. Obowiązki polskiego płatnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 Spis treści Rozdział VIII. Ubezpieczenia społeczne cudzoziemców pracujących w Polsce . . . . . . . 139 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Praca najemna ..................................................................... 125 Ryczałt dla osób z ograniczonym obowiązkiem podatkowym (IFT-1R) ............................................... 127 Prawo złożenia zeznania rocznego przez cudzoziemca, któremu płatnik pobrał zryczałtowany podatek dochodowy ................................................ 130 Certyfikat rezydencji ............................................................... 131 Obowiązek złożenia zeznania przez cudzoziemców ................................. 133 Numer identyfikacji podatkowej dla cudzoziemca .................................. 134 Praca nierezydenta na rzecz zagranicznego podmiotu .............................. 134 Samoopodatkowanie nierezydenta ................................................. 138 Podsumowanie .................................................................... 138 Ogólne zasady koordynacji ubezpieczeń wewnątrz Unii Europejskiej ............... 139 1.1. Zasada jednego ustawodawstwa ............................................. 140 Zasada równego traktowania ................................................ 141 1.2. 1.3. Zasada sumowania okresów ubezpieczenia, zatrudnienia i zamieszkania ..... 142 1.3.1. Sumowanie okresów przy ustaleniu prawa do polskich świadczeń ..... 143 1.3.2. Sumowanie okresów przy ustalaniu prawa do świadczeń przysługujących w innym państwie ................................... 144 Zasada zachowania praw nabytych ........................................... 144 1.4. Umowy z państwami trzecimi ...................................................... 145 2.1. Dwustronne umowy a przepisy unijne ....................................... 146 2.2. Obowiązujące umowy o zabezpieczeniu społecznym ......................... 147 Podsumowanie .................................................................... 147 Pracownicy delegowani ............................................................ 149 1.1. Formularz A1 ................................................................ 150 1.2. Zawieranie porozumień szczególnych ........................................ 154 1.2.1. Zawieranie porozumień wyjątkowych w odniesieniu do osób przyjeżdżających do Polski .......................................... 155 Zakończenie oddelegowania ................................................ 156 1.3. Obowiązki pracodawcy ............................................................ 157 2.1. Obowiązki zgłoszeniowe ................................................... 157 2.2. Przejęcie obowiązków płatnika ............................................. 157 Podsumowanie .................................................................... 158 Zasady ogólne ..................................................................... 159 Normalne wykonywanie pracy w dwóch lub kilku państwach członkowskich . . . . . . . . 161 Praca o charakterze marginalnym .................................................. 162 Znaczna część pracy ............................................................... 163 Niewykonywanie znacznej części pracy w kraju a właściwe ustawodawstwo ........ 164 Pracownicy transportu międzynarodowego ........................................ 167 Członkowie załóg lotniczych ....................................................... 168 Rozdział IX. Delegowanie pracowników z UE do Polski i cudzoziemców do krajów UE – ustalenie właściwego ustawodawstwa w zakresie ubezpieczeń . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149 Rozdział X. Ustalenie właściwego ustawodawstwa ubezpieczeniowego w stosunku do pracowników wykonujących pracę jednocześnie na terenie kilku państw UE . . . . 159 7 Spis treści 8. 9. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 1. 2. 3. 4. Rozdział XI. Ubezpieczenia społeczne cudzoziemców prowadzących działalność gospodarczą w Polsce i innych państwach UE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171 Obowiązki płatników .............................................................. 168 Podsumowanie .................................................................... 169 Prowadzenie działalności gospodarczej przez cudzoziemców w Polsce .............. 171 1.1. Samodelegowanie przedsiębiorcy ............................................ 171 1.2. Prowadzenie znacznej części działalności w państwie dotychczasowym ...... 172 1.3. Działalność „podobna” ....................................................... 174 Prowadzenie działalności jednocześnie w kilku państwach ......................... 174 2.1. Znaczna część pracy wykonywanej na własny rachunek ...................... 175 2.2. Centrum zainteresowania dla działalności ................................... 176 Zbieg tytułów do ubezpieczeń ...................................................... 177 Podsumowanie .................................................................... 177 Obywatele państw trzecich (rozporządzenie 1231/2010) .......................... 179 Podsumowanie .................................................................... 182 Pytania przekrojowe ............................................................... 183 1.1. Procedura ................................................................... 183 1.2. Zakres przedmiotowy ....................................................... 186 1.3. Wykonywanie pracy u innego pracodawcy ................................... 187 Zezwolenie na pracę sezonową ..................................................... 188 2.1. Zakres podmiotowy ......................................................... 188 2.2. Postępowanie ............................................................... 189 2.3. Przesłanki fakultatywnej odmowy ........................................... 190 2.4. Wpis do ewidencji ........................................................... 191 2.5. Okres ważności i przedłużenie zezwolenia, powierzenie innej pracy, zmiana pracodawcy ......................................................... 193 2.6. Zmiana celu pobytu .......................................................... 195 2.7. Przepisy przejściowe ........................................................ 197 Oświadczenia ...................................................................... 197 Wpłaty ............................................................................ 200 Rozdział XIII. Odpowiedzi na pytania kierowane do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w związku z zatrudnianiem cudzoziemców . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183 Rozdział XII. Podleganie przez nierezydentów ubezpieczeniom w Polsce . . . . . . . . . . . 179 Podstawa prawna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203 Wykaz skrótów Komentarz do Modelowej Konwencji – Komentarz do Modelowej Konwencji w sprawie podatku od dochodu i majątku k.p.a.  – ustawa z 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 1257) Modelowa Konwencja OECD – Modelowa Konwencja w sprawie podatku od dochodu i majątku rozporządzenie 883/2004  – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i  Rady (WE) nr 883/2004 z 29 kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (Dz.Urz. UE L 166 z 30 kwietnia 2004 r., s. 1) rozporządzenie w sprawie podklas działalności – rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 8 grudnia 2017 r. w sprawie podklas działalności według Polskiej Klasy- fikacji Działalności (PKD), w których wydawane są zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca (Dz.U z 2017 r. poz. 2348) rozporządzenie wykonawcze 987/2009  – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i  Rady (WE) nr  987/2009 z  16 września 2009 r. dotyczące wykonywania rozporządzenia (WE) nr  883/2004 w  sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (Dz.Urz. UE L 284 z 30 października 2009 r., s. 1) rozporządzenie z 21 kwietnia 2015 r. – rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 21 kwiet- nia 2015 r. w sprawie przypadków, w których powierzenie wykonywania pracy cudzo- ziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest dopuszczalne bez konieczno- ści uzyskania zezwolenia na pracę (Dz.U. z 2015 r. poz. 588) u.p.d.o.f.  u.p.d.o.p.  – ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 2032 z późn. zm.) – ustawa z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 2343 z późn. zm.) 9 Rozdział I Przyjazd i pobyt cudzoziemców w Polsce Z rekordowo niskim poziomem bezrobocia Polska staje się atrakcyjnym rynkiem pracy, szcze- gólnie dla osób z Ukrainy. Rocznie do Polski przyjeżdża ponad milion pracowników z zagrani- cy. W wielu branżach coraz trudniej znaleźć pracowników z Polski, dlatego pracodawcy coraz częściej stają przed koniecznością zatrudnienia cudzoziemca. Należy jednak brać pod uwagę to, że zatrudnienie osoby z innego państwa, szczególnie spoza Unii Europejskiej, jest znacznie bardziej skomplikowane i czasochłonne niż za- trudnienie Polaka. Dlatego mamy nadzieję, że niniejsza książka przeprowadzi Państwa przez cały proces zatrudnienia cudzoziemca: jego przyjazd i pobyt, podjęcie pracy (ze- zwolenie na pracę, procedury uproszczone), obowiązki podatkowe i ubezpieczeniowe. Od 1 stycznia 2018 r. obowiązują przepisy, które w istotny sposób zmieniają zasady za- trudniania cudzoziemców – nakładają one na pracodawców dodatkowe obowiązki. Zgodnie z ustawą z 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 2206 z późn. zm.), za cudzoziemca uważa się każdą osobę, która nie posiada polskiego obywa- telstwa (art. 3 pkt 2). Jednak – nie tylko na potrzeby niniejszej książki – cudzoziemców trzeba podzielić na dwie grupy. Jedną będą stanowili obywatele Unii Europejskiej (oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego – EOG, czyli Islandii, Norwegii, Liechtensteinu), a także Szwajcarii, gdyż w ich przypadku mamy daleko idące ułatwienia i brak barier, je- żeli chodzi o przyjazd, pobyt i podejmowanie pracy w Polsce. Drugą grupę stanowią obywatele państw trzecich (spoza UE i EOG). W ich przypadku procedury są dużo bardziej skomplikowane. Znacznie więcej obowiązków czeka też pra- codawców. Sam przyjazd takiej osoby do Polski w większości przypadków będzie uza- leżniony od uzyskania wizy przez cudzoziemca. Zacznijmy więc od przedstawienia, kiedy cudzoziemiec może przyjechać do Polski i w niej przebywać, jakie dokumenty musi w tym celu uzyskać oraz jaka jest rola i obo- wiązki pracodawcy w związku z legalizacją pobytu zatrudnionego cudzoziemca na tery- torium Polski. 11 Zatrudnianie cudzoziemców po zmianach w 2018 r. 1. Wjazd i pobyt w Polsce obywateli Unii Europejskiej Jedną z zasad, na których opiera się Unia Europejska, jest zasada przepływu osób wewnątrz Wspólnoty (art. 20 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej). Oznacza to, że oso- ba mieszkająca w jednym z państw UE może swobodnie przemieszczać się po terytorium Wspólnoty i przebywać na terytorium innego państwa do 3 miesięcy. Dłuższy pobyt musi być uzasadniony np. faktem wykonywania pracy. Zasadę tę implementuje do polskich przepisów ustawa z 14 lipca 2006 r. o wjeździe na teryto- rium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 900) wraz z aktami wykonawczymi. Zgodnie z jej przepisami, obywatele Unii mogą przebywać w Polsce przez okres do 3 miesięcy bez konieczności spełniania jakichkolwiek warunków pobytu (do 6 miesięcy może przebywać osoba, która poszukuje pracy, a po upływie tego okresu może na- dal przebywać w Polsce, jeśli wykaże, że aktywnie kontynuuje poszukiwanie pracy i ma rze- czywiste szanse na zatrudnienie). Przyjazd cudzoziemca z Unii Europejskiej i pobyt nieprzekraczający 3 miesięcy nie wymaga więc spełnienia jakichkolwiek wymogów. Dłuższy pobyt musi być uzasadniony, czyli obywa- tel UE musi mieć powód, żeby przebywać w Polsce dłużej. Może to być fakt poszukiwania pra- cy. W praktyce przepis ten ma raczej charakter formalny: z jednej strony obywatel UE przy- jeżdżający do Polski nie musi nigdzie rejestrować faktu przyjazdu (nie można zatem ustalić, czy i kiedy upłynął ten 3-miesięczny okres), z drugiej – trudno wskazać organy państwa, któ- re miałyby weryfikować, czy obywatel UE nie przebywa w Polsce dłużej niż wskazany okres. Dłuższy pobyt w naszym kraju obywatela innego państwa UE musi być uzasadniony i wyma- ga zarejestrowania. Organem rejestrującym jest wojewoda właściwy ze względu na miejsce pobytu obywatela innego państwa UE. Obywatelowi UE przysługuje prawo pobytu przez okres dłuższy niż 3 miesiące, w przypadku gdy spełnia jeden z następujących warunków: ■■ jest pracownikiem lub osobą pracującą na własny rachunek na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; ■■ posiada wystarczające środki finansowe do utrzymania siebie i członków rodziny na tery- torium Rzeczypospolitej Polskiej, tak aby nie stanowić obciążenia dla pomocy społecznej, oraz jest objęty powszechnym ubezpieczeniem zdrowotnym (bądź uprawnionym do świadczeń z ubezpieczenia zdrowotnego); ■■ studiuje lub odbywa szkolenie zawodowe w Rzeczypospolitej Polskiej oraz posiada wy- starczające środki finansowe i jest objęty ubezpieczeniem zdrowotnym; ■■ jest małżonkiem obywatela polskiego. Podsumowując, obywatel UE najpóźniej z upływem 3 miesięcy pobytu na terytorium RP po- winien zarejestrować fakt przebywania w Polsce, wskazując przyczynę uzasadniającą dłuż- szy pobyt. Rejestracji dokonuje się w urzędzie wojewódzkim. Niedopełnienie obowiązku re- jestracji jest zagrożone karą grzywny. 1.1. Pobyt powyżej 3 miesięcy 12 Rozdział I. Przyjazd i pobyt cudzoziemców w Polsce Obowiązek zarejestrowania pobytu został nałożony na obywatela Unii. Pracodawca nie ma w tej kwestii żadnych obowiązków. Nie musi też sprawdzać, czy zatrudniony pracownik bę- dący obywatelem UE dokonał rejestracji. PRZYKŁAD 1 Polska firma zatrudnia na czas nieokreślony obywatela Hiszpanii. Jakie obowiązki musi spełnić pracownik w związku ze swoją pracą i pobytem w Polsce? Obywatel Hiszpanii bez przeszkód może wjechać na terytorium Polski i podjąć pracę u pol- skiego pracodawcy. Jednak z upływem 3 miesięcy od przyjazdu powinien dopełnić obo- wiązku zarejestrowania swojego pobytu, wskazując przyczynę uzasadniającą pobyt na okres dłuższy niż 3 miesiące (może to być np. umowa o pracę). Obywatel UE, który przestał być pracownikiem lub osobą pracującą na własny rachunek, za- chowuje prawo pobytu przysługujące pracownikowi lub osobie pracującej na własny rachu- nek w następujących przypadkach: ■■ nieświadczenia pracy lub niewykonywania innej działalności zarobkowej we własnym imieniu i na własny rachunek wskutek okresowej niezdolności do pracy z powodu choroby lub wypadku; ■■ niezamierzonego bezrobocia wynikającego z rejestru bezrobotnych prowadzonego przez powiatowy urząd pracy; ■■ podjęcia kształcenia lub szkolenia zawodowego. Po upływie 5 lat nieprzerwanego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywatel UE nabywa prawo stałego pobytu. Mimo że ustawa o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin jest dość obszerna, jednak w praktyce należy uznać, że przyjazd i pobyt obywatela UE zwią- zany z zatrudnieniem w Polsce nie podlega żadnym ograniczeniom, nie nakłada też żadnych obowiązków na pracodawcę, który zatrudnia cudzoziemca. W przypadku obywateli państw trzecich sytuacja jest bardziej skomplikowana, ponieważ przekroczenie granicy i przebywanie na terytorium Polski jest uzależnione od posiadania przez cudzoziemca wizy (lub innego dokumentu pobytowego). Wyjątkiem są obywatele państw, z którymi obowiązuje Polskę ruch bezwizowy (m.in. obywatele Albanii, Argentyny, Australii, Brazylii, Izraela, Japonii, Kanady, Korei Południowej, Meksyku, USA, Ukrainy, Mołdawii, Zjednoczonych Emiratów Arabskich – listę państw, których obywatele mogą po- 2. Przyjazd i pobyt w Polsce obywateli 1.2. Prawo stałego pobytu państw trzecich 13 Zatrudnianie cudzoziemców po zmianach w 2018 r. 2.1. Ruch bezwizowy dróżować do Polski bez wiz, można znaleźć m.in. na stronie MSZ: http://www.msz.gov.pl/pl/ informacje_konsularne/przyjazd_do_polski/lista_panstw/). Całkowity pobyt na terytorium wszystkich państw członkowskich obszaru Schengen (w tym Polski) bez konieczności uzyskania wizy nie może przekroczyć 90 dni w ciągu każdego 180-dniowego okresu. W trakcie pobytu bez konieczności uzyskania wizy cudzoziemiec powinien spełniać następu- jące warunki: ■■ posiadać ważny dokument podróży (w przypadku niektórych państw wymagany jest pasz- port biometryczny); ■■ potrafić uzasadnić cel i warunki planowanego pobytu oraz ■■ posiadać wystarczające środki utrzymania lub możliwość ich uzyskania zgodnie z prawem; ■■ nie być uważanym za osobę stanowiącą zagrożenie dla porządku publicznego, bezpieczeń- stwa wewnętrznego, zdrowia publicznego lub stosunków międzynarodowych żadnego z państw członkowskich (w szczególności nie może to być osoba, wobec której dokonano wpisu do celów odmowy wjazdu w krajowych bazach danych państw członkowskich). Od 11 czerwca 2017 r. obywatele Ukrainy posiadający ważne paszporty biometryczne i speł- niający inne warunki wjazdu określone w odrębnych przepisach zostali zwolnieni z obowiąz- ku posiadania wizy przy przekraczaniu granic zewnętrznych, gdy ich całkowity pobyt nie przekroczy 90 dni w ciągu każdego 180-dniowego okresu (liberalizacja ta nie dotyczy wjazdu do Wielkiej Brytanii i Irlandii). Należy pamiętać, że do tego okresu wliczane są również wcze- śniejsze pobyty krótkoterminowe cudzoziemca, np. na podstawie uprzednio posiadanej wizy Schengen (również sprzed 11 czerwca 2017 r.). Zgodnie z regulacjami unijnymi, wszystkie pobyty krótkoterminowe są sumowane. 2.2. Ruch bezwizowy dla obywateli Ukrainy UWAGA! Procedura wizowa nadal jest wymagana, gdy nie można wjechać do Polski w ra- mach ruchu bezwizowego, np. gdy okres pracy i pobytu w Polsce będzie dłuższy niż 90 dni. Zniesienie obowiązku wizowego nie oznacza zwolnienia z konieczności spełnienia pozosta- łych warunków wjazdu, o których wspomniano wcześniej (patrz pkt 2.1. Ruch bezwizowy): obywatele Ukrainy muszą m.in. posiadać ważny paszport biometryczny oraz uzasadnić cel i warunki planowanego pobytu. Obywatele Ukrainy przekraczający granicę w ruchu bezwizowym mogą wykonywać pracę na terytorium Polski pod warunkiem posiadania odpowiednich dokumentów do realizacji tego celu, np. oświadczenia o zamiarze powierzenia wykonywania pracy lub odpowiedniego ze- zwolenia na pracę (o tych procedurach napiszemy w dalszej części książki – patrz rozdział II. Podejmowanie pracy przez cudzoziemców). 14 Rozdział I. Przyjazd i pobyt cudzoziemców w Polsce 2) 2.3. Wizy Wprowadzenie ruchu bezwizowego dla obywateli Ukrainy jest konsekwencją wejścia w życie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/850 z 17 maja 2017 r. zmienia- jącego rozporządzenie (WE) nr 539/2001 wymieniające państwa trzecie, których obywatele muszą posiadać wizy podczas przekraczania granic zewnętrznych, oraz te, których obywatele są zwolnieni z tego wymogu (Dz.Urz. UE L 133 z 22 maja 2017 r.). Jeżeli cudzoziemiec nie może wjechać na terytorium Polski w ramach ruchu bezwizowego, to przekroczenie granicy będzie wymagało uzyskania przez niego wizy. Cudzoziemiec może wjechać do Polski na podstawie: 1) wizy Schengen (oznaczonej symbolem C) – wydawanej, gdy planowany pobyt na teryto- rium państw członkowskich obszaru Schengen nie przekracza 90 dni w ciągu każdego 180-dniowego okresu. Wiza Schengen uprawnia cudzoziemca do pobytu na terytorium państwa docelowego oraz poruszania się po całym obszarze wchodzącym w skład stre- fy Schengen. Wniosek o jej wydanie powinien być skierowany do konsula tego państwa, które jest celem pobytu cudzoziemca. Wniosek jest rozpatrywany i decyzja w jego spra- wie jest podejmowana przez konsulat właściwego państwa członkowskiego, w którego obszarze właściwości legalnie mieszka osoba ubiegająca się o wizę. Warto pamiętać, że do strefy Schengen nie należą takie państwa, jak Wielka Brytania i Irlandia; wizy krajowej (tj. długoterminowej – oznaczonej symbolem D), która uprawnia do wjaz- du i ciągłego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub kilku pobytów nastę- pujących po sobie, trwających łącznie dłużej niż 90 dni; okres ważności wizy krajowej nie może przekroczyć roku. Wiza krajowa uprawnia również do przebywania w strefie Schengen do 90 dni w każdym okresie 180-dniowym, bez konieczności uzyskiwania wiz od organów poszczególnych państw członkowskich strefy Schengen. Taki pobyt w strefie Schengen jest możliwy wyłącznie w celach turystycznych. Jeżeli więc cudzoziemiec udaje się do innego państwa w celu wykonywania pracy, to musi uzyskać wizę Schengen. Wizy (oraz dokumenty pobytowe) wydane przez jedno z państw strefy Schengen uprawnia- ją także do przemieszczania się po terytorium innych państw członkowskich tego obszaru (w tym Polski) przez okres nieprzekraczający 90 dni w ciągu każdego 180-dniowego okresu. Jest to jednak możliwe wyłącznie w celach turystycznych. Oba rodzaje wiz dają cudzoziemcowi podobne uprawnienia, jeżeli chodzi o pobyt w Polsce i przemieszczanie się po obszarze Schengen. Wizy wydaje konsul RP. Jeżeli powodem, dla którego cudzoziemiec stara się o wydanie wizy, jest fakt wykonywania na terytorium Polski pracy, wówczas w celu uzyskania wizy cudzoziemiec musi posiadać zezwo- lenie na pracę (jeżeli jest ono wymagane) bądź oświadczenie pracodawcy o zamiarze powie- rzenia mu pracy (w sytuacji gdy zezwolenie na pracę nie jest wymagane). Cel wydania wizy wskazywany jest na naklejce wizowej. Wiza wydana w celach pracy może mieć oznaczenie: ■■ „04” – prowadzenie działalności gospodarczej; ■■ „05” – wykonywanie pracy przez cudzoziemca w okresie nieprzekraczającym 6 mie- sięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy, na podstawie oświadczenia o zamiarze powie- rzenia wykonywania pracy zarejestrowanego w powiatowym urzędzie pracy; 15 Zatrudnianie cudzoziemców po zmianach w 2018 r. ■■ „06” – wykonywanie pracy na podstawie dokumentów innych niż oświadczenie o za- miarze powierzenia pracy cudzoziemcowi, np. zezwolenie na pracę. UWAGA! Od 1 stycznia 2018 r. w związku ze zmianami w procedurze zatrudniania cu- dzoziemców wprowadzono dwa nowe oznaczenia wiz wydawanych w związku z pracą na terytorium Polski: ■ „05a” – gdy wiza jest wydawana w celu wykonywania pracy, w okresie nieprzekra- czającym 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy, na podstawie wpisanego do ewidencji oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi; ■ „05b” – gdy wiza jest wydawana w celu wykonywania pracy, w związku z zezwole- niem na pracę sezonową, w okresie nieprzekraczającym 9 miesięcy w roku kalen- darzowym. 2.4. Procedura ubiegania się o wizy krajowe i wizy Schengen Cudzoziemiec ubiegający się o wydanie wizy musi złożyć w konsulacie następujące dokumenty: ■■ wypełniony i podpisany wniosek wizowy (niektóre konsulaty wymagają zarejestrowania wniosku wizowego poprzez aplikację e-Konsulat: https://secure.e-konsulat.gov.pl/de- fault.aspx); ■■ dokument podróży (najczęściej jest to paszport, w niektórych przypadkach dowód osobisty); ■■ dowód wniesienia opłaty wizowej (jej wysokość waha się pomiędzy 0 a 70 euro, w zależ- ności od rodzaju wizy i obywatelstwa osoby ubiegającej się o wizę; opłatę konsularną na- leży uiścić przed złożeniem wniosku o wydanie wizy; opłata ta nie jest zwracana w razie odmowy wydania wizy); ■■ dowód posiadania odpowiedniego, ważnego podróżnego ubezpieczenia medycznego na kwotę co najmniej 30 000 euro lub w przypadku wizy krajowej – innego ubezpieczenia zdrowotnego wydanego przez odpowiednią instytucję w Polsce (np. dowód opłacenia do- browolnego ubezpieczenia zdrowotnego w NFZ); w razie gdy cudzoziemiec posiada ubez- pieczenie wydane w związku z wykonywaniem legalnej pracy, wymóg dotyczący posiada- nia ubezpieczenia medycznego (w wypadku ubiegania się zarówno o wizę krajową, jak i o wizę Schengen) można uznać za spełniony; ■■ dokumenty uzupełniające potwierdzające: a) cel wjazdu, b) posiadanie środków utrzymania na wjazd, pobyt i wyjazd z terytorium Schengen lub Polski, w przypadku wizy Schengen – posiadanie zakwaterowania, c) d) w przypadku wizy Schengen – gotowość do opuszczenia terytorium Schengen po upły- nięciu terminu ważności wizy, inne okoliczności podane we wniosku. e) Rodzaj oraz liczba dokumentów uzupełniających mogą się różnić w zależności od urzędu konsularnego. 16 Rozdział I. Przyjazd i pobyt cudzoziemców w Polsce 2.5. Wizy wydawane w celu wykonywania pracy Czas oczekiwania na wizę jest różny w zależności od kraju, którego obywatele ubiegają się o taki dokument. Przykładowo w wypadku Rosji i Ukrainy na wizę czeka się do 5 dni. W przy- padku innych krajów czas oczekiwania może być dłuższy. Jeśli cudzoziemiec ubiega się o wizę w celu wykonywania pracy, musi dodatkowo przedstawić: ■■ zezwolenie na pracę w Polsce; ■■ pisemne oświadczenie pracodawcy o zamiarze powierzenia wykonywania pracy, jeżeli ze- zwolenie na pracę nie jest wymagane (o tych dokumentach piszemy w rozdziale II. Podejmowanie pracy przez cudzoziemców). Wizy uzyskiwane w celu wykonywania pracy wydaje się na okres pobytu, który odpowiada okresowi wskazanemu w zezwoleniu lub oświadczeniu, nie dłuższy jednak niż przewidziany dla danego typu wizy. W przypadku wizy wydawanej w celu wykonywania pracy na podstawie oświadczenia o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi okres pobytu, na który wydaje się wizę, nie może być dłuższy niż 6 miesięcy w okresie 12 miesięcy liczonym od dnia pierwszego wjazdu cudzoziemca do Polski. PRZYKŁAD 2 Obywatel Ukrainy, mieszkający we Lwowie, zamierza podjąć pracę u polskiego pracodaw- cy. Ponieważ okres pracy i pobytu w Polsce będzie dłuższy niż 90 dni, nie może on wjechać do Polski w ramach ruchu bezwizowego. W związku z zamiarem podjęcia pracy powinien uzyskać wizę. Jak wygląda procedura uzyskania przez niego wizy? Cudzoziemiec powinien zebrać odpowiednie dokumenty, tj. zezwolenie na pracę bądź oświadczenie o zamiarze powierzenia pracy. Następnie należy dokonać rejestracji w celu złożenia dokumentów w konsulacie. Krok 1. Opłata za usługę PPWW Osoby ubiegające się o wizę do Polski, aby umówić się na indywidualne złożenie dokumen- tów w Punkcie Przyjmowania Wniosków Wizowych (PPWW), muszą najpierw dokonać opła- ty za usługę PPWW. Opłata ta wynosi równowartość 18,50 euro, płatne w hrywnach ukraiń- skich. Opłata musi być dokonana wyłącznie w oddziałach Idea Bank SA lub Kredo Bank SA, które mieszczą się na terenie Lwowa, Iwano-Frankowska, Użgoroda oraz obwodów: lwow- skiego, iwano-frankowskiego, zakarpackiego. Krok 2. Ustalenie terminu spotkania na złożenie wniosku wizowego w PPWW Po upływie 24 godzin od dokonania opłaty za usługę PPWW będzie można ustalić termin złożenia wniosku w PPWW za pośrednictwem: ■■ telefonicznego centrum obsługi klienta (Call Centre) – numery telefonów znajdują się na stronie konsulatu: http://www.lwow.msz.gov.pl/pl/informacje_konsularne/wizy/zlozenie_ dokumentow_pl/, ■■ strony internetowej: www.polandvisa-ukraine.com. Następnie należy dokonać elektronicznej rejestracji wniosku w celu otrzymania zarówno wizy Schengen, jak i  wizy narodowej – należy zarejestrować się poprzez stronę http:// www.e-konsulat.gov.pl/. Pod tym adresem znajduje się informacja dotycząca procedur wizowych i  wypełnienia wniosków wizowych w postaci elektronicznej. Wydrukowany wniosek wraz z pozostałymi 17 Zatrudnianie cudzoziemców po zmianach w 2018 r. wymaganymi dokumentami należy złożyć w konsulacie w terminie wybranym podczas rejestracji. Wymagane dokumenty W trakcie umówionej wizyty w konsulacie cudzoziemiec musi posiadać następujące dokumenty: ■■ formularz wniosku wizowego z przyklejoną fotografią; ■■ kolorowe zdjęcie 3,5 × 4,5 cm; ■■ paszport zagraniczny oraz kopia pierwszej strony paszportu zagranicznego (paszport powinien zawierać podpis i być ważny minimum 3 miesiące po ukończeniu terminu waż- ności wizy; ważność paszportu nie może przekraczać 10 lat); ■■ paszport wewnętrzny (oryginał i kserokopia); ■■ dokumenty potwierdzające cel i warunki planowanego pobytu na terytorium RP; ■■ ubezpieczenie zdrowotne z pokryciem minimum 30 000 euro ważne we wszystkich pań- stwach Unii Europejskiej (oryginał i kserokopia); ■■ dokument wniesienia opłaty konsularnej za rozpatrzenie wniosku wizowego zgodnie z ta- belą opłat (wizy krajowe dla obywateli Ukrainy są zwolnione z opłat za przyjęcie i rozpa- trzenie wniosku o ich wydanie); ■■ dokumenty potwierdzające główny cel podróży: – w celu wykonywania pracy w okresie nieprzekraczającym 6 miesięcy w ciągu kolej- nych 12 miesięcy: oryginał i kopia oświadczenia o zamiarze powierzenia wykonywania pracy, zarejestrowanego w urzędzie pracy w Polsce właściwym ze względu na miejsce rejestracji podmiotu powierzającego wykonywanie pracy, – w celu wykonywania pracy na podstawie zezwolenia na pracę, w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 43a ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy: oryginał i kopia zezwolenia na pracę na terytorium RP, zarejestrowanego w urzę- dzie wojewódzkim, właściwym ze względu na miejsce rejestracji podmiotu powierza- jącego wykonywanie pracy. Czas rozpatrzenia wniosków wizowych Decyzja o wydaniu wizy jest wydawana w ciągu 6 dni roboczych, licząc od dnia dokonania opłaty. W razie konieczności szczegółowego sprawdzenia dokumentów rozpatrzenie wnio- sku może zostać przedłużone do 30 dni. W pilnych przypadkach decyzja może być podjęta w ciągu 3 dni roboczych lub wcześniej przed planowanym wyjazdem. 3. Zezwolenia pobytowe Pobyt na podstawie wizy lub w ruchu bezwizowym jest z reguły krótkotrwały. Aby przeby- wać dłużej na terytorium Polski, cudzoziemiec z państwa trzeciego powinien uzyskać zezwo- lenie pobytowe. Zezwolenia takie wydawane są przez wojewodę właściwego ze względu na miejsce pobytu cudzoziemca. Zezwolenia na pobyt czasowy udziela się na okres niezbędny do realizacji celu pobytu cudzo- ziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, nie dłuższy jednak niż 3 lata. 3.1. Zezwolenie na pobyt czasowy 18 Rozdział I. Przyjazd i pobyt cudzoziemców w Polsce Wzór 1. Wniosek o wydanie zezwolenia na pobyt czasowy1 ............................................................................. (pieczęć organu przyjmującego wniosek) / (stamp of the authority accepting the application) / (cachet de l’autorité qui reçoit la demande) / (печать органа, принимающего заявку) 2 0 7 rok / year / année / год 1 / 0 / miesiąc / month / mois / 7 месяц 0 3 dzień/ day / jour / день (miejsce i data złożenia wniosku) / (place and date of submission the application) / (lieu et date du dépôt de la demande) / (место и дата составлени заявки) Przed wypełnieniem wniosku proszę zapoznać się z pouczeniem zamieszczonym na stronie 8 Prior to filling the application form in, please read the instruction on page 8 Avant de remplir la demande, consultez l’instruction sur la page 8 Перед заполнением заявки прошу ознакомиться с инструкцией на странице 8 O UDZIELENIE CUDZOZIEMCOWI ZEZWOLENIA NA POBYT CZASOWY APPLICATION FOR THE TEMPORARY RESIDENCE PERMIT LA DEMANDE POUR LE PERMIS DE SEJOUR TEMPORAIRE ЗАЯВКА НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНОСТРАНЦУ РАЗРЕШЕНИЯ НА ВРЕМЕННОЕ WNIOSEK ПРЕБЫВАНИЕ Do / to / à / для WOJEWODA ZACHODNIOPOMORSKI (name of the authority the application is submitted to) / (dénomination de l’autorité aupres de laquelle demande est déposée) / (название (nazwa organu, do którego składany jest wniosek) / органа для которого составляется заявка) Fotografia / Photo / Photo / Фото (35 mm x 45 mm) A. DANE OSOBOWE CUDZOZIEMCA / PERSONAL DATA OF THE FOREIGNER / DONNÉES À CARACTER PERSONNEL DE L’ÉTRANGER / ЛИЧНЫЕ ДАННЫЕ ИНОСТРАНЦА R U B L O W 1. Nazwisko / Surname / Nom / Фамилия: 2. Nazwisko (nazwiska) poprzednie / Previously used surname (surnames) / Nom (noms) précédent(s) / Предыдущая фамилия (фамилии): 3. Nazwisko rodowe / Family name / Nom de famille /Родовая фамилия: 4. Imię (imiona) / Name (names) / Prénom (prénoms) / Имя (имена): 5. Imię (imiona) poprzednie / Previously used name (names) / Prénom (prénoms) précedénts) / Предыдущее имя (имена): R U B L O W A N D R I E J 1 Wzór pobrano ze strony Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, www.mazowieckie.pl (stan na 16 stycznia 2018 r.). 1 19 Zatrudnianie cudzoziemców po zmianach w 2018 r. 6. Imię ojca / Father s name / Prénom du père / Имя отца: W L A D Y M I R 7. Imię matki / Mother s name / Prénom de la mère / Имя матери: L E N A 8. Nazwisko rodowe matki / Mother s maiden name / Nom de jeune fille de la mère / Девичья фамилия матери: 9. Data urodzenia / Date of birth / Date de naissance / Дата рождения: B O Z I U K 9 1 4 rok / year / année / год 7 1 1 / / miesiąc / month / mois / месяц 1 4 dzień / day / jour / день 10. Płeć / Sex / Sexe / Пол: M 11. Miejsce urodzenia / Place of birth / Lieu de naissance / Место рождения: M O S K W A 12. Państwo urodzenia / Country of birth / Pays de naissance / Страна рождения: R O S J A 13. Narodowość / Nationality d’origin / Национальность: / Nationalité R O S Y J S K A 14. Obywatelstwo / Citizenship / Citoyenneté / Гражданство: R O S J A 15. Stan cywilny / Marital status / État civil / Семейное положение: K A W A L E R 16. Wykształcenie / Education / Education / Образование: W Y Ż S Z E 17. Rysopis / Description / Description / Словесный портрет: Wzrost / Height / Taille / Рост: 1 9 0 cm Kolor oczu / Colour of eyes / Couleur des yeux / Цвет глаз: N I E B I E S K I E a i l . c o m Znaki szczególne / Special marks / Marques personelles / Особые приметы: B R A K 18. Numer PESEL (jeśli został nadany) / PESEL number (if applicable) / Numéro PESEL (si attribué) / Номер PESEL (если таковой имеется): 19. Numer telefonu / Telephone Number / Numéro de téléphone / Номер телефона: 20. Email / email / courriel / Электронная почта: + a 7 . 5 r 0 u 3 b 0 l 4 5 6 7 8 o w @ g m B. MIEJSCE POBYTU CUDZOZIEMCA / PLACE OF RESIDENCE OF THE FOREIGNER / LIEU DE SÉJOUR DE L ÉTRANGER / МЕСТО ПРЕБЫВАНИЯ ИНОСТРАНЦА Miejsce aktualnego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej / Place of the current residence on the territory of the Republic of Poland / Domicile actuel sur le territoire de la République de Pologne / Место пребывания на территории Республики Польша в настоящее время: W przypadku ubiegania się o zezwolenie na pobyt czasowy w celu połączenia z rodziną cudzoziemiec wypełnia tę część jako miejsce zamierzonego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. / In case of applying for the temporary residence permit for the purpose of family reunification foreigner fills this part in with a place of intended stay on the territory of the Republic of Poland. / En cas de demande d un séjour temporaire moitvée par le regroupement familial étranger remplit cette partie comme le lieu de séjour envisagé sur le territoire de la République de Pologne. / В случае ходатайствования о разрешении на временное пребывание с целью воссоединения с семьей иностранец заполняет эту часть, как место планируемого пребывания на территории Республики Польша. 1. Województwo / Voivodship / Voïvodie / Воеводство: Z A C H O D N I O P O M O R S K I E 2 20
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Zatrudnianie cudzoziemców po zmianach w 2018 r.
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: