Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00202 003631 21568534 na godz. na dobę w sumie
Zawód: rekruter. By pracowali długo i szczęśliwie - ebook/pdf
Zawód: rekruter. By pracowali długo i szczęśliwie - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 168
Wydawca: Onepress Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-283-6428-8 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> twoja kariera
Porównaj ceny (książka, ebook (-45%), audiobook).

Zawód: rekruter

To najlepsza praca na świecie - pod warunkiem że lubi się ludzi. Rekruter ma bardzo dobrze rozumieć sytuację biznesową i potrzeby klientów, których trzeba uważnie wysłuchać, wczuć się w ich sytuację i czasem - dosłownie - między wierszami odczytywać ich prawdziwe oczekiwania. Ponadto wykazywać szczerą empatię wobec osób poszukujących nowej pracy, a często pragnących w ten sposób zmienić całe swoje życie. Dobrego rekrutera cechuje wyczulony zmysł obserwacji, głęboka znajomość psychologii i... gotowość do kontynuowania aktywności zawodowej po godzinach, gdy z kolejnym wyjątkowo pilnym pytaniem zadzwoni rekrutujący. Albo rekrutowany.

Ta książka nie jest jednak podręcznikiem zawierającym sprawdzone zasady skutecznie prowadzonej rekrutacji. Dlaczego? Ponieważ w tej branży nie ma utartych schematów postępowania. Każdy kolejny projekt to spotkanie z nowymi ludźmi, ich wyjątkową sytuacją i potrzebami, do których należy podchodzić indywidualnie, z wyczuciem, w pełni angażując posiadane wiedzę i doświadczenie. Celem tej publikacji jest więc przybliżenie samego zawodu rekrutera, z jego blaskami i cieniami, wymaganiami, oczekiwaniami i rolą, jaką osoby zajmujące się rekrutacją odgrywają w środowisku biznesu.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Autor oraz Wydawnictwo HELION dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo HELION nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce. Redaktor prowadzący: Magdalena Dragon-Philipczyk Projekt okładki: Maciej Grzegorek Zdjęcie autorki na okładce: FORMA Studio, Monika Olszewska Materiały graficzne na okładce zostały wykorzystane za zgodą Shutterstock. Wydawnictwo HELION ul. Kościuszki 1c, 44-100 GLIWICE tel. 32 231 22 19, 32 230 98 63 e-mail: onepress@onepress.pl WWW: http://onepress.pl (księgarnia internetowa, katalog książek) Drogi Czytelniku! Jeżeli chcesz ocenić tę książkę, zajrzyj pod adres http://onepress.pl/user/opinie/byprac Możesz tam wpisać swoje uwagi, spostrzeżenia, recenzję. ISBN: 978-83-283-5935-2 Copyright © Helion 2020 Printed in Poland. • Kup książkę • Poleć książkę • Oceń książkę • Księgarnia internetowa • Lubię to! » Nasza społeczność SPIS TREŚCI Wprowadzenie Rozdział 1. Projekt rekrutacja oczami rekrutera Mapping procesu rekrutacji z perspektywy rekrutera Czas — najważniejsza waluta w procesie rekrutacyjnym Złożenie oferty pracy i to już koniec? Budowanie relacji z kandydatem Rozdział 2. Rekruterem być Marketingowiec, sprzedawca, psycholog, doradca i coach w jednym Content marketing w rekrutacji — od persony kandydata do personalizacji treści Podejście Human to Human, bo w rekrutacji chodzi o ludzi Superwizja w pracy rekrutera Rozdział 3. Marka rekrutera w czasach chatbotów, social mediów i blogosfery Rekruter 3.0. Nie jesteś w internecie, nie istniejesz Personal branding, czyli marka rekrutera 7 11 14 23 28 33 34 38 42 45 49 51 55 5 Poleć książkęKup książkę ZAWÓD: REKRUTER. BY PRACOWALI DŁUGO I SZCZĘŚLIWIE Rozdział 4. Słuchaj, analizuj, myśl, podążaj za… czyli o rozmowach w pracy rekrutera Trust me, I am Recruiter, czyli o zaufaniu w rekrutacji Rozmawiaj, nie przepytuj, a wtedy poznasz człowieka „Pani Agato, bo ja wiem, że panią mogę o to zapytać szczerze…” — rekrutacja opiera się na relacjach Rozdział 5. Candidate experience — dlaczego jest tak ważne i czy to trudne? Zacznijmy od definicji candidate experience HR i employer branding — system naczyń połączonych Use it well, czyli jak to CX działa? Rozdział 6. Od in-house rekrutera do doradcy Klienci i zadania in-house rekrutera Klienci i zadania doradcy zewnętrznego Realizujemy wspólny projekt. Kiedy mamy sukces we współpracy rekrutera wewnętrznego z rekruterem zewnętrznym? Rozdział 7. Porozmawiajmy o rekrutacji Projekt rekrutacja oczami kandydata Projekt rekrutacja oczami klienta, hiring managera Projekt rekrutacja oczami ekspertów HR Koniec Podziękowania 63 64 68 73 77 78 82 84 89 90 95 97 101 103 114 135 159 161 Poleć książkęKup książkę WPROWADZENIE To nie jest książka tylko o rekrutacji. To nie jest też podręcznik, który krok po kroku podpowie, jak rekrutować. To jest książka o ludziach. Ludziach w biznesie, ludziach tworzących biznes i ludziach, którzy wykorzystując swoją wiedzę, doświadczenie, zmysł obserwacji, słuchania i dostrzegania rzeczy na pierwszy rzut oka niezauważal- nych, precyzyjnie identyfikują przy tym predyspozycje do kre- owania określonej rzeczywistości biznesowej, czyli o REKRU- TERACH. Praca rekrutera jest niezwykle wymagająca ze względu między innymi na dwutorową odpowiedzialność. Z jednej strony od- powiedzialność za biznes, który tworzy poprzez wprowadzenie do niego najlepszych kompetencji. Z drugiej strony za życie za- wodowe, ale także często również prywatne osób, którym dora- dza i towarzyszy w zmianie pracy. 7 Poleć książkęKup książkę ZAWÓD: REKRUTER. BY PRACOWALI DŁUGO I SZCZĘŚLIWIE Bycie rekruterem nigdy nie ogranicza się do standardowych go- dzin dnia pracy. Rekruterem jest się ciągle. Każdego dnia, o każdej godzinie. W bycie rekruterem wpisana jest wielobarwna paleta cech charakteru, osobowości, umiejętności i kompetencji łączą- cych w sobie wiedzę z wielu dziedzin nauki, jak zarządzanie, psy- chologia, socjologia, sprzedaż, marketing. A ta najważniejsza — umiejętność „czytania ludzi” — to cecha, która łączy się z ogromną wrażliwością, empatią, odpowiednio wyważonym poczuciem za- ufania, ale również mocnym filtrem prawdomówności i znajomo- ści danego rynku, branży i produktu. Z jednej strony są to predys- pozycje osobowościowe, z którymi rodzimy się, z drugiej lata nauki i praktyki oraz poznawania praw rządzących strukturami biznesowymi. Zawsze powtarzałam, że pracuję z ludźmi. Co najważniejsze: nie obok nich, a z nimi. Tak właśnie wygląda praca rekrutera. Jest to maksymalna bliskość współpracy z ludźmi, ich potrzebami, oczekiwaniami, obawami, troskami, przekonaniami, intencja- mi, motywacją. Dlatego też rozpoczynając pisanie tej książki, wiedziałam, że główna uwaga skupi się na człowieku. Jednak nie przewidziałam, że aż tak silnie. Z każdym rozdziałem, kiedy analizowałam po raz kolejny projekty rekrutacyjne, które pro- wadziłam, kiedy rozmawiałam z osobami, które opowiadały mi o odczuciach i emocjach towarzyszących im jako kandydatom, pracodawcom, a także z samymi rekruterami, istota relacji mię- dzyludzkich w tej jakby nie było biznesowej relacji wysuwała się zawsze na pierwszy plan. Niezależnie od poziomu stanowiska, branży, wielkości firmy, zaawansowania procesu rekrutacyjnego. 8 Poleć książkęKup książkę WPROWADZENIE Oczywiście, nadrzędnym celem procesu rekrutacji z perspektywy pracodawcy jest pozyskanie specjalisty z danej dziedziny, który poprzez swoją pracę, umiejętności i kompetencje w szybki spo- sób będzie wspierał rozwój całej organizacji, a co za tym idzie — dobrze i z efektem wykonane przez niego zadania będą wi- docznie przekładać się na komercyjny sukces firmy. Z perspek- tywy kandydata o sukcesie mówimy w momencie, kiedy ważne dla niego warunki kontraktu zostaną spełnione, zarówno te za- wodowe (rozwój kompetencji), jak i prywatne (rozwój osobisty). Pomiędzy potrzebami jednych i drugich zawsze pojawia się ele- ment relacji międzyludzkich. Dobry rekruter potrafi z tych wszystkich wyżej wymienionych elementów wynikających z potrzeb każdej ze stron biorących udział w projekcie rekrutacyjnym stworzyć jeden spójny obraz. W tej książce chcę przedstawić Ci rolę zawodową, jaką jest rekruter. Opowiedzieć o jej niesamowitości i wielkiej wadze dla biznesu, a przede wszystkim dla ludzi tworzących go i w nim funkcjonu- jących. Ponieważ dla mnie rola rekrutera jest niesamowita. Od- kryj ze mną tę niesamowitość! Jeszcze jedno słowo wyjaśnienia. Na początku wspomniałam, że ta książka nie jest podręcznikiem na temat rekrutacji. Dlaczego? Ponieważ w rekrutacji nie ma utartych schematów. Każdy pro- jekt to spotkanie z innymi ludźmi, innymi oczekiwaniami i po- trzebami. Tutaj każde działanie wymaga myślenia i adaptacji do aktualnie zastanych warunków. Dlatego też do tej pory istotę bycia rekruterem jest tak trudno jednoznacznie zdefiniować. 9 Poleć książkęKup książkę ZAWÓD: REKRUTER. BY PRACOWALI DŁUGO I SZCZĘŚLIWIE Jest to rola dynamiczna, zmienna, nieobjęta żadnymi sztywnymi, nierozerwalnymi ramami. Zapraszam Cię do mojego świata rekrutacji. Agata 10 Poleć książkęKup książkę ROZDZIAŁ 1. ROZDZIAŁ 1. PROJEKT REKRUTACJA OCZAMI REKRUTERA Pierwsze „pytanie rekrutacyjne” każdy z nas usłyszał zapewne w wieku przedszkolnym, a niektórzy może nawet jeszcze wcze- śniej. Mama, tata, babcia, dziadek lub wujek zapytał tego małego, z dużymi oczami, poplamioną buzią po cukierkach, wygniecio- ną bluzeczką po zabawie na placu zabaw, z ziemią z piaskownicy we włosach pomierzwionych w czasie huśtania się na huśtawce: „A kim chcesz zostać, kiedy dorośniesz?”. Najbardziej uszczęśli- wiającą pytających odpowiedzią była „lekarzem” lub „prawni- kiem”. Zawody przyszłości dla naszych rodziców. Widzieliśmy radość na ich twarzach, kiedy trafiliśmy z prawidłową odpowiedzią. Kiedy nie sprostaliśmy oczekiwaniom, dostawaliśmy zazwyczaj drugą szansę: „A może jednak nie chcesz być baletnicą, tylko dentystą? Będziesz mamie leczyć zęby, kiedy będzie staruszką”. Z czasem, kiedy przybywało małym ludziom lat, domowi re- kruterzy stawali się pierwszymi doradcami zawodowymi. Kto nie usłyszał podczas pomocy taty w odrabianiu matematyki: „Jeżeli chcesz zostać inżynierem, musisz umieć mnożyć do stu”. 11 Poleć książkęKup książkę ZAWÓD: REKRUTER. BY PRACOWALI DŁUGO I SZCZĘŚLIWIE Komu mama nie radziła, że tylko grzeczne i słuchające swoich nauczycieli dziewczynki są najlepszymi uczennicami. Konsultując wybór pierwszych, licencjackich studiów z moim tatą, usłysza- łam od niego kolejne ważne zawodowe pytanie: „Jaki zawód bę- dziesz mogła wykonywać, jak skończysz te studia? Gdzie będziesz mogła pracować?”. To były bardzo mądre pytania. Pytania, które ja zadaję, pracując z osobami, które chcą zmienić miejsce pracy, zawód, przekwalifikować się. Kim chcesz być z zawodu? Gdzie możesz pracować w swoim zawodzie? Jakie umiejętności musisz posiąść, żeby być w tym dobrym? Jakie cechy charakteru będą na tym stanowisku najważniejsze? Teraz te pytania zadam Tobie. Dlaczego chcesz być / jesteś rekruterem? Jakim rekruterem chcesz być? Jakie wartości będą Ci towarzyszyć w codziennej pracy? Jakie umiejętności i cechy charakteru posiada dobry rekruter? Osobiście okryłam (a nie był to mój pierwszy oczywisty wybór), że chcę być rekruterem, po praktykach w agencji rekrutacyjnej. Kończyłam wtedy studia socjologiczne (socjologia w organizacji), marzyłam o pracy dziennikarza, byłam po praktykach redakcyj- nych w „Gazecie Wyborczej Kraków”, dorabiałam jako copyw- riter (dziennikarz internetowy). Zawsze byłam dobra w pisaniu, obserwowaniu świata i słuchaniu ludzi. Myślałam, że to idealne połączenie cech redaktora. Kończąc studia socjologiczne ukie- runkowane na badanie zjawisk zachodzących wewnątrz organi- zacji i mając przed sobą wolne letnie miesiące, pomyślałam, że 12 Poleć książkęKup książkę PROJEKT REKRUTACJA OCZAMI REKRUTERA skoro już uczę się przez kilka lat na ten temat, to może warto zobaczyć, jak taka praca wygląda w praktyce. Postawiłam na praktyki rekrutacyjne i to był strzał w dziesiątkę. Zauważyłam, jak ogromnie ważne dla drugiego człowieka jest spotkanie praw- dziwego doradcy, który zadając odpowiednie pytania, słuchając, obserwując mimikę twarzy rozmówcy, jego gesty, mowę ciała, a dzięki temu wszystkiemu dostrzegając to, czego inni nie widzą, i słysząc to, czego inny nie usłyszą, zdefiniuje to w daną rolę oraz kompetencje zawodowe. Dostrzegłam, że w roli rekrutera może istnieć pewien szalenie istotny i nieosiągalny przez wszystkich poziom wrażliwości na drugiego człowieka. Tak zdefiniowałam sobie system wartości doradcy zawodowego i podjęłam decyzję o mojej drodze zawodowej na kolejne lata. W dalszej edukacji zawodowej oraz na praktykach, stażach i w pracy nauczyłam się, że ta nieoczywista i nieosiągalna uniwersalnie wrażliwość to jedno, a znajomość otoczenia biznesowego, wnikliwa i badawcza obserwacja rynku stanowią drugą, równie ważną część kompe- tencji, jakie muszę posiąść. Bycie rekruterem to praca zarówno analityczna, jak i humanistyczna, wymagająca zbudowania strategii procesu rekrutacyjnego, nakreślenia wszystkich etapów poszukiwań, wycenienia czasowego, wcześniejszego zdiagnozo- wania ewentualnych wąskich gardeł w projekcie, czyli wszelkich utrudnień, zarządzania czasem i budowania wartościowych, opartych na profesjonalnym kontakcie, doradztwie i zaufaniu relacji z klientami i kandydatami w projekcie rekrutacyjnym. A co najważniejsze, z każdym rokiem uczę się coraz większej pokory i odpowiedzialności. Rekomendując bądź nie danego kandydata, 13 Poleć książkęKup książkę ZAWÓD: REKRUTER. BY PRACOWALI DŁUGO I SZCZĘŚLIWIE mamy wpływ na zmieniającą się rzeczywistość danego człowieka i biznesu. Uczestniczymy w zmianie pracy, która często niesie za sobą zmiany z życiu prywatnym, oraz zmianie w danym zespo- le, w całej organizacji, która albo będzie rozwijała się i zdoby- wała przewagę konkurencyjną z nowymi pracownikami, albo będzie wymagała wprowadzenia scenariusza naprawczego, co niesie za sobą ogromne koszy w wielu obszarach. MAPPING PROCESU REKRUTACJI Z PERSPEKTYWY REKRUTERA Podczas studiów podawana jest nam „teoria wszystkiego”, co obejmuje dana dziedzina nauki. Przyglądając się bliżej każdej ze specjalizacji, nie znajdziemy takiej, w której w ostatecznym roz- rachunku nie chodzi o człowieka. Wiedza wyniesiona ze stu- diów technicznych pozwala zostać twórcą rozwiązań i narzędzi, które poprawiają komfort życia bądź optymalizują systemy pracy w organizacjach. Po medycynie odkrywamy nowe metody walki z najtrudniejszymi przypadkami medycznymi, dzięki czemu ratujemy ludzkie życie. Jako pedagodzy edukujemy i inspirujemy młode osoby do poznawania świata. Przykładów można poda- wać wiele, a za każdym razem wskażemy punkt styku z człowie- kiem. Im bliżej natury ludzkiej działamy, tym bardziej musimy być świadomi, w jakim zdarzeniu uczestniczymy. Nie da się ukryć, że w procesie rekrutacji spotkanie z człowiekiem, jego doświad- czeniami i emocjami jest na bardzo zaawansowanym poziomie. 14 Poleć książkęKup książkę
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Zawód: rekruter. By pracowali długo i szczęśliwie
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: