Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00029 006567 22591941 na godz. na dobę w sumie
Zdrowie masz we krwi! Jak żyć w zgodzie z grupą krwi. Wydanie II - ebook/pdf
Zdrowie masz we krwi! Jak żyć w zgodzie z grupą krwi. Wydanie II - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 240
Wydawca: Sensus Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-8499-1 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> psychologia i filozofia >> psychologia >> wygląd i wizerunek
Porównaj ceny (książka, ebook (-50%), audiobook).

Jedz zdrowo i ciesz się pełnią życia w zgodzie ze swoją grupą krwi!

Książka zawiera dodatek: Zestawienia produktów, wskazówki i przepisy kulinarne dla ludzi z poszczególnymi grupami krwi

Życie w czterech stylach: 0, A, B, AB Sprawdź, do której grupy należysz!

Od urodzenia grasz w jednej z drużyn - A, B, AB lub 0. Najwyższy czas zacząć robić to zgodnie ze strategią wyznaczoną przez Twojego naturalnego trenera! Zamiast katować się dietami niedostosowanymi do Twoich predyspozycji, wykorzystaj potencjał drzemiący w Twoim własnym organizmie. Pamiętaj: zdrowie masz we krwi — i to jak najbardziej dosłownie!

Książka Zdrowie masz we krwi! Jak żyć w zgodzie z grupą krwi. Wydanie II przybliży Ci podstawy diet dopasowanych do poszczególnych grup krwi, przedstawi produkty, które warto jeść, i ostrzeże przed tymi, których trzeba unikać. Dowiesz się z niej także, co należy zrobić, aby dłużej cieszyć się dobrym zdrowiem. Informacje w niej zawarte pomogą Ci poprawić ogólny stan zdrowia, zgubić zbędne kilogramy i zmienić własne życie w zgodzie z naturalnymi właściwościami Twojego organizmu.

Znajdziesz tu praktyczne porady fachowca, opisy rzeczywistych przypadków i sprawdzone przepisy czytelników. Dowiesz się też, jak komponować smaczne potrawy z ogólnodostępnych produktów spożywczych, i przekonasz się, że skuteczna dieta wcale nie musi się wiązać z uciążliwymi wyrzeczeniami. Nie czekaj, już dziś zacznij jeść i żyć zdrowo!

 


 

Patron medialny:

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Autor oraz Wydawnictwo HELION dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo HELION nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce. Redaktor prowadzący: Michał Mrowiec Projekt okładki: Jan Paluch Fotografia na okładce została wykorzystana za zgodą Shutterstock.com Wydawnictwo HELION ul. Kościuszki 1c, 44-100 GLIWICE tel. 32 231 22 19, 32 230 98 63 e-mail: sensus@sensus.pl WWW: http://sensus.pl (księgarnia internetowa, katalog książek) Drogi Czytelniku! Jeżeli chcesz ocenić tę książkę, zajrzyj pod adres http://sensus.pl/user/opinie?zdrog2 Możesz tam wpisać swoje uwagi, spostrzeżenia, recenzję. ISBN: 978-83-246-7490-9 Copyright © Helion 2013 Printed in Poland. • Kup książkę • Poleć książkę • Oceń książkę • Księgarnia internetowa • Lubię to! » Nasza społeczność Spis tre(cid:258)ci Jak czyta(cid:202) t(cid:218) ksi(cid:200)(cid:285)k(cid:218)? Podzi(cid:218)kowania Zanim na dobre zag(cid:239)(cid:218)bisz si(cid:218) w lektur(cid:218) Cz(cid:218)(cid:258)(cid:202) I Zamiast wst(cid:218)pu Jedz m(cid:200)drze Rozdzia(cid:239) 1 Rozdzia(cid:239) 2 Grupa krwi 0 Rozdzia(cid:239) 3 Grupa krwi A Rozdzia(cid:239) 4 Grupa krwi B Rozdzia(cid:239) 5 Grupa krwi AB Rozdzia(cid:239) 6 Rozdzia(cid:239) 7 Pod rozwag(cid:218) dla grup 0, A, B, AB Zbli(cid:285)amy si(cid:218) do fina(cid:239)u Cz(cid:218)(cid:258)(cid:202) II Wst(cid:218)p Przepisy dla grupy 0 Przepisy dla grupy A Przepisy dla grupy B Przepisy dla grupy AB (cid:189)ród(cid:239)a 7 9 11 15 29 45 65 87 107 123 133 141 143 175 197 217 239 Poleć książkęKup książkę Zdrowie masz we krwi! Jak (cid:285)y(cid:202) w zgodzie z grup(cid:200) krwi 6 Poleć książkęKup książkę 4 Grupa krwi B Styl (cid:285)ycia zgodny z w(cid:239)asn(cid:200) grup(cid:200) krwi pomaga osi(cid:200)gn(cid:200)(cid:202) i utrzyma(cid:202) zdrowie fizyczne i równowag(cid:218) emocjonaln(cid:200), co pozwala przezwyci(cid:218)(cid:285)y(cid:202) choroby i opó(cid:283)ni(cid:202) proces starzenia si(cid:218) organizmu. — dr Peter J. D’Adamo O tym, jak lektura jednej ksi(cid:200)(cid:285)ki uratowa(cid:239)a zdrowie, a kto wie — mo(cid:285)e i (cid:285)ycie Temat grup krwi, zale(cid:285)no(cid:258)ci pomi(cid:218)dzy nimi a (cid:285)ywieniem i nie tylko jest bardzo, bardzo szeroki. Je(cid:258)li decyduj(cid:218) si(cid:218) na jego poruszenie podczas wyk(cid:239)adów, robi(cid:218) to zwykle w pi(cid:218)ciocz(cid:218)(cid:258)ciowym cyklu. Poleć książkęKup książkę Zdrowie masz we krwi! Jak (cid:285)y(cid:202) w zgodzie z grup(cid:200) krwi Pani El(cid:285)bieta, której histori(cid:218) Ci opowiem, po raz pierwszy dotar(cid:239)a na cz(cid:218)(cid:258)(cid:202) przedostatni(cid:200), po(cid:258)wi(cid:218)con(cid:200) grupie B. Zwróci(cid:239)a moj(cid:200) szczególn(cid:200) uwag(cid:218), poniewa(cid:285) w jej oczach i gestach widzia(cid:239)am akceptacj(cid:218) niemal ka(cid:285)dego mojego s(cid:239)owa. Ca(cid:239)y czas si(cid:218) u(cid:258)miecha(cid:239)a. Cho(cid:202) by(cid:239)o to mi(cid:239)e, nie zna(cid:239)am prawdziwej przyczyny tak pozytywnego poruszenia mojej s(cid:239)uchaczki. Po zako(cid:241)czonym wyst(cid:200)pieniu, kiedy odpowiada(cid:239)am ju(cid:285) na pytania uczestników, naj- wyra(cid:283)niej bardzo si(cid:218) spiesz(cid:200)c, wysz(cid:239)a. Za chwil(cid:218) jednak na kilka sekund wróci(cid:239)a i do(cid:258)(cid:202) zabawnie wk(cid:239)adaj(cid:200)c g(cid:239)ow(cid:218) do pomieszczenia, w którym (cid:285)ywo zainteresowani tematem jeszcze dzielili si(cid:218) swoimi spostrze(cid:285)eniami, od drzwi rzuci(cid:239)a: „Gratuluj(cid:218)! Robi pani najlepsz(cid:200) rzecz, jak(cid:200) mo(cid:285)na sobie wyobrazi(cid:202)”. Nadal niewiele rozumia(cid:239)am. Oczywi(cid:258)cie by(cid:239)am bardzo zaintrygo- wana, ale pani El(cid:285)bieta jak wpad(cid:239)a, tak wypad(cid:239)a (zreszt(cid:200) zwykle si(cid:218) spieszy) i tyle j(cid:200) widzia(cid:239)am. Zanim odwiedzi(cid:239)a mnie ca(cid:239)kiem prywatnie, up(cid:239)yn(cid:218)(cid:239)o sporo czasu. Wówczas by(cid:239)y(cid:258)my ju(cid:285) po imieniu. Kiedy tylko wygodnie umo(cid:258)ci(cid:239)a si(cid:218) w fotelu, nie omieszka(cid:239)am zapyta(cid:202): „Od czego zacz(cid:218)(cid:239)a si(cid:218) twoja fascynacja (cid:285)yciem zgodnym z grup(cid:200) krwi?”. Pocz(cid:200)tek jej opowie(cid:258)ci brzmia(cid:239) mniej wi(cid:218)cej tak: „Po rozwodzie zmuszona by(cid:239)am do dwóch rzeczy: sprzedania domu i maksymal- nego oszcz(cid:218)dzania”. Taki by(cid:239) wst(cid:218)p. Dalej b(cid:218)d(cid:218) ju(cid:285) opowiada(cid:202) o niej w trzeciej osobie. Kiedy postanowi(cid:239)a, (cid:285)e musi zgromadzi(cid:202) odpowiedni(cid:200) kwot(cid:218), zro- bi(cid:239)a sobie plan dotycz(cid:200)cy ci(cid:218)(cid:202) bud(cid:285)etowych, g(cid:239)ównie w dziale... jedzenie. Zdecydowa(cid:239)a, (cid:285)e skoro musi wy(cid:285)ywi(cid:202) siebie, a tak(cid:285)e psa i kota, najta(cid:241)szym rozwi(cid:200)zaniem b(cid:218)dzie kupowanie (i odpowiednie dzielenie) korpusów kurcz(cid:200)t. Do tego do(cid:239)o(cid:285)y w(cid:239)asnor(cid:218)cznie robione przetwory z pomidorów. Piwnica by(cid:239)a nimi wype(cid:239)niona po brzegi, a zabieranie ca(cid:239)ego ekwipunku po sprzeda(cid:285)y domu by(cid:239)oby do(cid:258)(cid:202) k(cid:239)opotliwe. Poniewa(cid:285) jest osob(cid:200) szalenie konsekwentn(cid:200), jak po- stanowi(cid:239)a, tak zrobi(cid:239)a. 88 Poleć książkęKup książkę 4. Grupa krwi B W ustalonej przez siebie monodiecie trwa(cid:239)a ponad miesi(cid:200)c. Do(cid:258)(cid:202) nieoczekiwanie i zupe(cid:239)nie nagle bardzo (cid:283)le si(cid:218) poczu(cid:239)a. Po kilku dniach w okolicy lewego ucha pojawi(cid:239) si(cid:218) du(cid:285)y obrz(cid:218)k. Wy- gl(cid:200)da(cid:239)o to na mocno powi(cid:218)kszony w(cid:218)ze(cid:239) ch(cid:239)onny. Diagnoza me- dyczna brzmia(cid:239)a: (cid:258)winka. Z dnia na dzie(cid:241) by(cid:239)o jednak coraz gorzej. Opuchlizna stawa(cid:239)a si(cid:218) coraz bardziej rozleg(cid:239)a. Jakby tego by(cid:239)o ma(cid:239)o, ból by(cid:239) nie do zniesienia, a na g(cid:239)owie zacz(cid:218)(cid:239)y wyrasta(cid:202) guzowate twory. Zosta(cid:239)a skierowana do szpitala na laryngologi(cid:218). Tam zaor- dynowano antybiotyki (do(cid:285)ylnie i w postaci ma(cid:258)ci). Nikt nie ro- zumia(cid:239), co si(cid:218) z ni(cid:200) dzieje. Podj(cid:218)to decyzj(cid:218) o przeprowadzeniu zabie- gu usuni(cid:218)cia naro(cid:258)li. Poniewa(cid:285) najdelikatniejszemu nawet dotykowi towarzyszy(cid:239) niesamowity ból, trzeba by(cid:239)o zrobi(cid:202) to pod narkoz(cid:200). Z guzów usuni(cid:218)to ogromn(cid:200) ilo(cid:258)(cid:202) ropy. Przez kolejnych 36 dni znów otrzymywa(cid:239)a lek o dzia(cid:239)aniu antybiotycznym. Przeprowadzono wszystkie mo(cid:285)liwe badania. Sama zainteresowana mówi, (cid:285)e po tak du(cid:285)ej ilo(cid:258)ci leków doustnych oraz iniekcji, w odró(cid:285)nieniu od pocz(cid:200)tkowej nadwra(cid:285)liwo(cid:258)ci na ból, straci(cid:239)a jakiekolwiek czucie. W miejscach, gdzie instalowano jej wenflony, pojawi(cid:239) si(cid:218) stan zapalny. Poniewa(cid:285) guzy niemal b(cid:239)yska- wicznie odrasta(cid:239)y, powtórzono interwencj(cid:218) chirurgiczn(cid:200). Tym ra- zem bez znieczulenia. Nie czu(cid:239)a bólu i wszystko zaczyna(cid:239)o jej ju(cid:285) oboj(cid:218)tnie(cid:202). Lekarze orzekli, (cid:285)e zupe(cid:239)nie straci(cid:239)a odporno(cid:258)(cid:202). Nie wiedz(cid:200) jednak, co jest tego powodem i niestety nie potrafi(cid:200) jej pomóc. W pobra- nych podczas powtórnego zabiegu próbkach p(cid:239)ynu zidentyfiko- wano m.in. bakteri(cid:218) Escherichia coli. Jednak „znalezisko” i tak ni- czego nie zmienia(cid:239)o. Przyszed(cid:239) moment, (cid:285)e w(cid:239)a(cid:258)ciwie si(cid:218) podda(cid:239)a. Mia(cid:239)a ju(cid:285) tylko jedno (cid:285)yczenie. Modli(cid:239)a si(cid:218) s(cid:239)owami: „Skoro i tak mam umrze(cid:202), niech dane mi b(cid:218)dzie chocia(cid:285) poznanie przyczyny”. 89 Poleć książkęKup książkę Zdrowie masz we krwi! Jak (cid:285)y(cid:202) w zgodzie z grup(cid:200) krwi Na odpowied(cid:283) nie musia(cid:239)a d(cid:239)ugo czeka(cid:202). Do osoby, któr(cid:200) dopiero co przyj(cid:218)to na oddzia(cid:239) i po(cid:239)o(cid:285)ono na (cid:239)ó(cid:285)ku obok, przysz(cid:239)a w od- wiedziny znajoma. Przynios(cid:239)a jej co(cid:258) do czytania. Obdarowana jednak nie mia(cid:239)a ochoty na lektur(cid:218). Od(cid:239)o(cid:285)y(cid:239)a nie ca(cid:239)kiem chciany prezent i uci(cid:218)(cid:239)a sobie drzemk(cid:218). Natomiast El(cid:218) zaintrygowa(cid:239) tytu(cid:239): Jedz zgodnie z grup(cid:200) krwi. W mi(cid:218)- dzyczasie pojawi(cid:239)y si(cid:218) równie(cid:285) naro(cid:258)la na r(cid:218)ce i nodze. By(cid:239)a wi(cid:218)c ju(cid:285) w du(cid:285)ej cz(cid:218)(cid:258)ci obanda(cid:285)owana. Ca(cid:239)a w opatrunkach poku(cid:258)tyka(cid:239)a i po cichu wzi(cid:218)(cid:239)a ksi(cid:200)(cid:285)k(cid:218). Podobno czyta(cid:239)a i notowa(cid:239)a zupe(cid:239)nie nowe dla niej informacje z tak(cid:200) zach(cid:239)anno(cid:258)ci(cid:200), i(cid:285) wzbudza(cid:239)o to niema(cid:239)e zainteresowanie wszystkich pacjentek na sali. Bardzo ba(cid:239)a si(cid:218), (cid:285)e w(cid:239)a(cid:258)cicielka ksi(cid:200)(cid:285)ki zaraz si(cid:218) obudzi i jej j(cid:200) odbierze. Teraz (cid:258)mieje si(cid:218) z takiego przypuszczenia, ale wówczas tak by(cid:239)a przyt(cid:239)umiona nadmiarem leków, (cid:285)e wszystko wydawa(cid:239)o si(cid:218) jej mo(cid:285)liwe. S(cid:200)siadka z (cid:239)ó(cid:285)ka obok nie obudzi(cid:239)a si(cid:218) od razu, wi(cid:218)c zainteresowana zd(cid:200)(cid:285)y(cid:239)a zrobi(cid:202) sporo zapisków. Jeszcze tego samego dnia tak bar- dzo po(cid:285)(cid:200)dany przez ni(cid:200) tom z solidn(cid:200) porcj(cid:200) wiadomo(cid:258)ci by(cid:239) jej w(cid:239)asno(cid:258)ci(cid:200). Nafaszerowana wiedz(cid:200) o tym, co w jej organizmie robi(cid:200) pomidory i kurczaki, natychmiast wezwa(cid:239)a syna i poleci(cid:239)a mu opró(cid:285)- nienie doskonale zaopatrzonej szpitalnej szafki. Sok pomidorowy, który kaza(cid:239)a sobie „dla zdrowia” przynosi(cid:202) codziennie, od razu wyla(cid:239)a do zlewu. Z posi(cid:239)ków serwowanych chorym wybiera(cid:239)a ju(cid:285) tylko to, o czym dowiedzia(cid:239)a si(cid:218), (cid:285)e s(cid:239)u(cid:285)y jej grupie krwi. Poniewa(cid:285) energi(cid:218) i jasno(cid:258)(cid:202) umys(cid:239)u odzyskiwa(cid:239)a dos(cid:239)ownie z go- dziny na godzin(cid:218), ju(cid:285) nast(cid:218)pnego dnia lekarka zauwa(cid:285)y(cid:239)a, (cid:285)e chora wygl(cid:200)da zupe(cid:239)nie inaczej. Na trzeci dzie(cid:241) us(cid:239)ysza(cid:239)a, (cid:285)e wraca jej odporno(cid:258)(cid:202). Do tej pory nie wie, na jakiej podstawie wysnuto taki wniosek. Najwa(cid:285)niejsze jest jednak to, (cid:285)e na pi(cid:200)ty dzie(cid:241) zosta(cid:239)a wypisana ze szpitala jako osoba w zasadzie zdrowa. Od tej pory najbardziej niewskazane dla niej (osoby z grup(cid:200) krwi B) po(cid:285)ywienie (kurczaki i pomidory) omija szerokim albo jeszcze szerszym (cid:239)ukiem. 90 Poleć książkęKup książkę
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Zdrowie masz we krwi! Jak żyć w zgodzie z grupą krwi. Wydanie II
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: