Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00122 003127 22417679 na godz. na dobę w sumie
Zen To Done. Proste sposoby na zwiększenie efektywności - ebook/pdf
Zen To Done. Proste sposoby na zwiększenie efektywności - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 96
Wydawca: Sensus Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-8257-7 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> psychologia i filozofia >> psychologia >> uwodzenie
Porównaj ceny (książka, ebook (-40%), audiobook).

Koniec syzyfowych prac

Czym jest Zen To Done (ZTD)? Odpowiemy na to pytanie nieco przewrotnie, nie tłumacząc bezpośrednio, lecz podając tylko jeden przykład: gdyby Syzyf zastosował ZTD, wtoczyłby na górę ten przeklęty kamień i ruszył do innych zaległych zadań.

Autor tej książki był kiedyś osobą niezwykle nieuporządkowaną. Na jego biurku zalegały stosy papierów, jego skrzynkę e-mailową zalewały setki wiadomości, na które nie był w stanie odpowiedzieć (czasem nawet nie wiedział, że je otrzymał!), zaś lista zadań „na dziś” nie miała końca. Był zły, zestresowany i brakowało mu poczucia mocy. Sfrustrowany, odkrył wreszcie Davida Allena z jego systemem Getting Things Done i… uprościł system. Tak powstał najprostszy sposób porządkowania spraw do załatwienia, który Leo Babauta nazwał Zen To Done. Poznaj go (poświęć mu chwilę, ta książka jest naprawdę krótka), zmień nawyki i ciesz się — Twoje życie stanie się o wiele prostsze!

Muszę dodać, że zmiana nawyków jest możliwa. Za pomocą technik opisanych tu i na mojej stronie — ZenHabits.net) — sam zmieniłem swoje nawyki: rzuciłem palenie, zacząłem biegać, zacząłem się zdrowiej odżywiać, przebiegłem maraton, podwoiłem swoje zarobki, uporządkowałem finanse, zostałem weganinem, niemal w zupełności pozbyłem się długów, ukończyłem triatlon, zrzuciłem ponad 10 kilo i założyłem popularny blog. Jak więc widać, zdecydowanie można zmienić swoje nawyki. Wystarczy zacząć skromnie, znaleźć odpowiednią motywację i zachować koncentrację.

(Leo Babauta, wstęp do książki)

 


 

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Tytuł oryginału: Zen To Done: The Ultimate Simple Productivity System Tłumaczenie: Maksymilian Gutowski Projekt okładki: Sylwia Szyrszeń ISBN: 978-83-246-8254-6 Copyright © 2008 by Leon H. Rountree III All rights reserved. No part of this book may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage retrieval system, without written permission of the author. Polish edition copyright © 2014 by Helion S.A. All rights reserved. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Autor oraz Wydawnictwo HELION dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo HELION nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce. Materiały graficzne na okładce zostały wykorzystane za zgodą Shutterstock. Drogi Czytelniku! Jeżeli chcesz ocenić tę książkę, zajrzyj pod adres http://sensus.pl/user/opinie/zentod Możesz tam wpisać swoje uwagi, spostrzeżenia, recenzję. Wydawnictwo HELION ul. Kościuszki 1c, 44-100 GLIWICE tel. 32 231 22 19, 32 230 98 63 e-mail: sensus@sensus.pl WWW: http://sensus.pl (księgarnia internetowa, katalog książek) Printed in Poland. • Kup książkę • Poleć książkę • Oceń książkę • Księgarnia internetowa • Lubię to! » Nasza społeczność Spis tre(cid:309)ci Spis tre(cid:321)ci Wprowadzenie .....................................................................................7 Rozdzia(cid:239) 1. Dlaczego ZTD? ..............................................................9 Rozdzia(cid:239) 2. Przegl(cid:200)d — na czym to polega? ....................................13 Rozdzia(cid:239) 3. ZTD minimalny — prostsze rozwi(cid:200)zanie .....................19 Rozdzia(cid:239) 4. Kszta(cid:239)towanie dziesi(cid:218)ciu nawyków ...............................23 Rozdzia(cid:239) 5. Nawyk 1.: kolekcjonowanie .........................................27 Rozdzia(cid:239) 6. Nawyk 2.: przetwarzanie ..............................................31 Rozdzia(cid:239) 7. Nawyk 3.: planowanie ..................................................35 Rozdzia(cid:239) 8. Nawyk 4.: dzia(cid:239)anie ......................................................39 Rozdzia(cid:239) 9. Nawyk 5.: prosty, zaufany system ................................43 Rozdzia(cid:239) 10. Nawyk 6.: organizuj .....................................................47 Rozdzia(cid:239) 11. Nawyk 7.: przegl(cid:200)daj ....................................................51 Rozdzia(cid:239) 12. Nawyk 8.: upraszczaj ...................................................55 Rozdzia(cid:239) 13. Nawyk 9.: rytua(cid:239)y .........................................................59 Rozdzia(cid:239) 14. Nawyk 10.: odkryj swoj(cid:200) pasj(cid:218) .....................................63 Rozdzia(cid:239) 15. Jeden dzie(cid:241) z Zen To Done ..........................................69 Rozdzia(cid:239) 16. Pytania i odpowiedzi ....................................................73 Rozdzia(cid:239) 17. Dodatkowe materia(cid:239)y ...................................................79 5 Kup książkęPoleć książkę Zen To Done. Proste sposoby na zwi(cid:162)kszenie efektywno(cid:309)ci 6 Kup książkęPoleć książkę Rozdzia(cid:361) 5. Nawyk 1.: kolekcjonowanie Rozdzia(cid:359) 5. Nawyk 1.: kolekcjonowanie Zbyt cz(cid:165)sto zdarza si(cid:165), (cid:350)e w biegu przychodz(cid:161) nam do g(cid:172)owy pomys(cid:172)y, poczta dociera do domu, na biurku pojawiaj(cid:161) si(cid:165) doku- menty, przekazuje si(cid:165) nam numery telefonów i informacje o spo- tkaniach — po czym zapominamy o nich lub odk(cid:172)adamy do za- kurzonej komody i nigdy ju(cid:350) do nich nie wracamy. Problem w tym, (cid:285)e brak nam systemu zbierania wszystkich infor- macji, papierów i e-maili oraz porz(cid:200)dkowania ich w usystematyzo- wany sposób. Aby sobie z tym poradzi(cid:202), spróbujemy stworzy(cid:202) miejsce na wszyst- ko, co do nas przychodzi, i wyrobimy sobie nawyk zapisywania wszyst- kich informacji na bie(cid:285)(cid:200)co, zamiast zdawa(cid:202) si(cid:218) na w(cid:239)asn(cid:200) pami(cid:218)(cid:202). Kiedy polegamy wy(cid:239)(cid:200)cznie na swoim mó- zgu, nadmiar informacji jest przyt(cid:239)a- czaj(cid:200)cy, a umys(cid:239) ma w zwyczaju za- pomina(cid:202) to, co jest nam potrzebne, kiedy tego akurat potrzebujemy. „Odczuwany przez ludzi stres w znacznej mierze bierze si(cid:162) nie z nadmiaru obowi(cid:158)zków, tylko z niedoko(cid:290)czenia tego, co si(cid:162) zacz(cid:162)(cid:359)o”. David Allen Nawyk kolekcjonowania jest pro- sty: wyznacz dos(cid:239)ownie kilka miejsc, w których b(cid:218)dziesz zbiera(cid:239) papiery i informacje, i trzymaj si(cid:218) tego. Dokumenty trafiaj(cid:200)ce na Twoje biurku zamieszczaj zatem w jednej skrzynce odbiorczej. Nigdy nie wk(cid:239)adaj dokumentów do szuflady, nie rozklejaj karteczek na biurku i nie uk(cid:239)adaj korespondencji gdziekolwiek poza skrzynk(cid:200) odbiorcz(cid:200). To tam wszystko ma trafia(cid:202) i nigdzie indziej. 27 Kup książkęPoleć książkę Zen To Done. Proste sposoby na zwi(cid:162)kszenie efektywno(cid:309)ci Tak(cid:285)e w domu powiniene(cid:258) mie(cid:202) skrzynk(cid:218) odbiorcz(cid:200) do groma- dzenia nadchodz(cid:200)cej poczty, papierów z pracy i szko(cid:239)y, wiadomo(cid:258)ci, rzeczy zwi(cid:200)zanych z bie(cid:285)(cid:200)cymi sprawami, rachunków — w zasadzie wszystkiego. Dzi(cid:218)ki temu ju(cid:285) nigdy niczego nie zgubisz. Staraj si(cid:218) pos(cid:239)ugiwa(cid:202) tylko jednym kontem e-mailowym, by nie musie(cid:202) radzi(cid:202) sobie z wieloma skrzynkami odbiorczymi i nie gubi(cid:202) si(cid:218) w tym wszystkim. By(cid:202) mo(cid:285)e masz ca(cid:239)(cid:200) mas(cid:218) innych skrzynek odbior- czych w sieci, które codziennie sprawdzasz, a których za skrzynki wcale nie uwa(cid:285)asz: konta na MySpace, Facebooku, forach oraz w innych serwisach. To wszystko skrzynki odbiorcze, wi(cid:218)c powiniene(cid:258) je kon- trolowa(cid:202) i obs(cid:239)ugiwa(cid:202) w ten sam sposób. Im mniej ich masz, tym lepiej. Opró(cid:285)nianiem skrzynek odbiorczych zajmiemy si(cid:218) w kolejnym roz- dziale, przy omówieniu nawyku zwanego „przetwarzaniem”. Na razie wystarczy, by(cid:258) pami(cid:218)ta(cid:239) o swoich skrzynkach i stara(cid:239) si(cid:218) umiesz- cza(cid:202) przychodz(cid:200)ce dokumenty w skrzynkach odbiorczych w biurze i w domu. Twój notes Potrzebujemy równie(cid:285) szczególnego rodzaju skrzynki odbiorczej — Twojego przyboru do zbierania pomys(cid:239)ów, notatek, informacji przeka- zanych w biegu, zada(cid:241) do zapami(cid:218)tania, spraw poruszonych na spo- tkaniach. Innymi s(cid:239)owy, wszystkiego, co pojawia si(cid:218) w Twoim (cid:285)yciu, a nie jest w jaki(cid:258) sposób zapisane czy nagrane. Do tej pory mog(cid:239)e(cid:258) powierza(cid:202) zapami(cid:218)tywanie takich rzeczy swo- jemu umys(cid:239)owi i by(cid:202) mo(cid:285)e zapisywa(cid:239)e(cid:258) je na li(cid:258)cie spraw do za(cid:239)a- twienia, gdy wraca(cid:239)e(cid:258) do swojego biurka. Twój umys(cid:239) niestety nie jest pewnym narz(cid:218)dziem — zapomina my(cid:258)li, kiedy ich potrzebujemy, a przypomina je sobie, gdy potrzebne ju(cid:285) nam nie s(cid:200). Zamiast tego wyrobimy w sobie nawyk przelewania my(cid:258)li na papier. No(cid:258) ze sob(cid:200) ma(cid:239)y notes (lub jakikolwiek przybór do zapisu) i zapisuj w nim wszelkie zadania, pomys(cid:239)y, projekty i inne informacje, które do Ciebie docieraj(cid:200). Przelej je z g(cid:239)owy na papier, (cid:285)eby o nich nie zapomnie(cid:202). 28 Kup książkęPoleć książkę Rozdzia(cid:361) 5. Nawyk 1.: kolekcjonowanie Kiedy jeste(cid:258) na spotkaniu i s(cid:239)yszysz wzmiank(cid:218) o czym(cid:258), co masz pó(cid:283)niej za(cid:239)atwi(cid:202), zapisz to. Kiedy Twój szef dzwoni do Ciebie, by przydzieli(cid:202) Ci zadanie, zapisz je. Kiedy kto(cid:258) daje Ci numer telefonu lub adres e-mailowy na spotkaniu towarzyskim, zapisz go. Rozumiesz, o co chodzi. W ramach ZTD nale(cid:285)y wybra(cid:202) bardzo proste, przeno(cid:258)ne i (cid:239)atwe w u(cid:285)yciu narz(cid:218)dzie do zapisu — najlepiej ma(cid:239)y notes lub stert(cid:218) fiszek (cho(cid:202) mo(cid:285)e to by(cid:202) co(cid:258) innego), poniewa(cid:285) s(cid:200) du(cid:285)o (cid:239)atwiejsze w u(cid:285)yciu i bardziej mobilne ni(cid:285) palmtopy i laptopy. Po powrocie do domu lub biura przepisz swoje notatki na list(cid:218) spraw do za(cid:239)atwienia. Na razie wystarczy prosta lista spraw — z list kontekstowych b(cid:218)dzie mo(cid:285)na skorzysta(cid:202) przy innym nawyku. Popularnym wyborem, cho(cid:202) bynajmniej niekoniecznym, jest notat- nik Moleskine. Korzystam z niego, poniewa(cid:285) jest por(cid:218)czny, trwa(cid:239)y i es- tetyczny. Uwielbiam w nim pisa(cid:202). Niemniej jednak wystarczy do- wolny notes. Mo(cid:285)esz te(cid:285) skorzysta(cid:202) z notesu Hipster PDA. Przy tym nawyku polecam stosowa(cid:202) papierowe (cid:258)rodki zapisu za- miast elektronicznych, ale je(cid:258)li odpowiada Ci korzystanie z palmtopa lub smartfona, to nie ma problemu. Papier wydaje mi si(cid:218) lepszy, poniewa(cid:285) mo(cid:285)na z niego szybciej skorzysta(cid:202). Urz(cid:200)dzenie elektroniczne trzeba najpierw wyci(cid:200)gn(cid:200)(cid:202), uruchomi(cid:202), w(cid:239)(cid:200)czy(cid:202) odpowiedni program, klikn(cid:200)(cid:202) okienko, aby wreszcie zapisa(cid:202), co si(cid:218) chce. A tak wystarczy wyci(cid:200)gn(cid:200)(cid:202) notes, d(cid:239)ugopis i napisa(cid:202), co si(cid:218) chce. Ka(cid:285)da metoda jest dobra, ale s(cid:200)dz(cid:218), (cid:285)e ch(cid:218)tniej u(cid:285)ywa si(cid:218) prostszych i (cid:239)atwiejszych w obs(cid:239)udze przyborów. Decyzja jednak nale(cid:285)y do Ciebie. Kluczowym aspektem nawyku kolekcjonowania jest zapisywanie wszystkiego od razu, zanim si(cid:218) o tym zapomni, i opró(cid:285)nianie notesu z informacji po powrocie do domu lub pracy. Nie oci(cid:200)gaj si(cid:218) z tym, bo inaczej sprawy Ci si(cid:218) nawarstwi(cid:200) i szansa, (cid:285)e co(cid:258) z nimi zrobisz, b(cid:218)dzie si(cid:218) stawa(cid:202) coraz mniejsza. Opanuj to wszystko! Ponadto no(cid:258) notes ze sob(cid:200) wsz(cid:218)dzie. Bez wzgl(cid:218)du na to, na jaki przybór si(cid:218) w ko(cid:241)cu zdecydujesz, musi by(cid:202) por(cid:218)czny, a zapisywanie my(cid:258)li musi si(cid:218) odbywa(cid:202) szybko. Trzymaj go przy sobie zawsze i wsz(cid:218)- dzie — w (cid:239)ó(cid:285)ku, w sklepie czy na ostrym dy(cid:285)urze. 29 Kup książkęPoleć książkę Zen To Done. Proste sposoby na zwi(cid:162)kszenie efektywno(cid:309)ci Prosty nawyk zbierania wszystkich sp(cid:239)ywaj(cid:200)cych do Ciebie in- formacji w ma(cid:239)ym notesie (i kilku innych skrzynkach odbiorczych) niezwykle dobrze wp(cid:239)ynie na Twoje zorganizowanie, a wreszcie na Twoj(cid:200) efektywno(cid:258)(cid:202). Przestaniesz zapomina(cid:202) o sprawach, przestaniesz gubi(cid:202) informacje i zawsze b(cid:218)dziesz wiedzia(cid:239), gdzie co jest. 30 Kup książkęPoleć książkę
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Zen To Done. Proste sposoby na zwiększenie efektywności
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: