Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00703 016855 20451793 na godz. na dobę w sumie
Zerowy PIT dla młodych - warunki stosowania i rozliczania nowej ulgi - ebook/pdf
Zerowy PIT dla młodych - warunki stosowania i rozliczania nowej ulgi - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 12
Wydawca: Infor PL Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-8137-598-6 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> zdrowie
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Zerowy PIT dla młodych to nowe zwolnienie dla  przychodów otrzymywanych przez podatników do dnia ukończenia 26 roku życia. Zwolnienie to zostało wprowadzone w art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który został dodany z dniem 1 sierpnia 2019 r Z przepisu tego wynika, że zwolnienie to ma zastosowanie, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki, tj.:
1) uzyskany przychód jest przychodem z pracy, stosunku służbowego, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy lub przychodem ze zlecenia,
2) ww. przychód został uzyskany do dnia ukończenia przez podatnika 26 roku życia,
3) nie został przekroczony limit zwolnienia, czyli 85 528 zł w roku podatkowym (z wyjątkiem 2019 r., w którym limit zwolnienia wynosi 35 636,67 zł).
Publikacja zawiera:
• Tabelę przychodów objętych zwolnieniem
• Informacje o zasadach stosowania zwolnienia przy poborze zaliczek na podatek w 2019 i 2020 roku
• Wzór oświadczenia w sprawie stosowania zwolnienia składany w 2019 r.
• Ograniczenia kosztowe związane z wprowadzonym zwolnieniem
• Listę przychodów wyłączonych ze zwolnienia
• Wzór oświadczenia pracownika o poborze zaliczek na podatek
• Informacje o skutkach wprowadzonego zwolnienia i jego wpływie na inne ulgi podatkowe, obowiązek informacyjny PIT-11  i składki ZUS

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

ZerowyPITdlamłodych–warunkistosowaniairozliczanianowejulgi III.RAPORTMONITORAKSIĘGOWEGO 1 ZerowyPITdlamłodych–warunki stosowaniairozliczanianowejulgi Zobaczwięcejinforlex.pl 1 sierpnia 2019 r. do przepisów updof zostało dodane nowe zwolnienie dla przychodów osiąganych przez podatników do dnia ukończenia 26. roku życia. Pracodawcy po raz pierwszy uwzględnią nową ulgę już przy wypłacie wyna- grodzeń w sierpniu, pod warunkiem że otrzymają stosowny wniosek pracowni- ka o zastosowanie zwolnienia. Aby ułatwić pracodawcom rozliczenie przycho- du osób korzystających z nowego zwolnienia z PIT, szczegółowo omawiamy zakres zwolnienia oraz zasady jego stosowania przy pobieraniu zaliczek na podatek dochodowy w 2019 i 2020 r. 1.ZerowyPITdlamłodych–zasadyogólne Nowe zwolnienie dla przychodów otrzymywanych przez podatników do dnia ukończe- nia 26. roku życia określa dodany 1 sierpnia 2019 r. art. 21 ust. 1 pkt 148 updof. Z przepisu tego wynika, że zwolnienie to ma zastosowanie, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki: ■■ uzyskany przychód jest przychodem z pracy, stosunku służbowego, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy lub przychodem ze zlecenia, ■■ ww. przychód został uzyskany do dnia ukończenia przez podatnika 26. roku życia, ■■ nie został przekroczony limit zwolnienia, czyli 85 528 zł w roku podatkowym (z wyjąt- kiem 2019 r., w którym limit zwolnienia wynosi 35 636,67 zł). Omawiane zwolnienie nie obejmuje wszystkich rodzajów przychodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Obejmuje ono wyłącznie przychody z pracy oraz ze zleceń (zob. tabelę). Inne przychody (np. przychody z pozarol- niczej działalności gospodarczej czy przychody z umów o dzieło) ze zwolnienia tego nie korzystają. Tabela.Przychodyobjętezwolnieniem,októrymmowawart.21ust.1pkt148updof Lp. Kategoria przychodów Przychody wchodzące w skład kategorii przychodów 1 1. 2. 2 przychody z pracy przychody ze zleceń 3 przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, stosunku pracy na- kładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy przychody z umów-zleceń, o których mowa w art. 13 pkt 8 updof, a więc przychody z umów-zleceń, które: ■ są uzyskiwane wyłącznie od: – osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, osoby prawnej i jej jednostki organizacyjnej oraz jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, 3 sierpień 2019 r.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Zerowy PIT dla młodych - warunki stosowania i rozliczania nowej ulgi
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: