Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00289 006587 20507681 na godz. na dobę w sumie
Ziołolecznictwo dla seniora - ebook/pdf
Ziołolecznictwo dla seniora - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 273
Wydawca: Astrum Media Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-7277-345-6 Rok wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> zdrowie
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Nie możemy, niestety, zatrzymać czasu, który dla każdego jest nieubłagany i prowadzi nieuchronnie do starości. Starość jest jednak różna. Można być „starym” z fizycznymi i psychicznymi objawami starości nawet w niezbyt podeszłym wieku, a można też w tych samych latach czuć się silnym, zdrowym, sprawnym i zachować ładny wygląd.

Książka ta spełnia rolę praktycznego informatora o właściwościach leczniczych ziół oraz sposobach ich przygotowania. Przeznaczona jest dla dojrzałych czytelników, którym może pomóc skutecznie zadbać o zdrowie i urodę.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

KSI(cid:263)(cid:303)KA NA ZAMÓWIENIE DLA FIRM! Wydawnictwo Astrum, wydawca ponad 800 tytułów ksi(cid:264)(cid:304)kowych i multimedial- nych, specjalista z dziedziny zdrowia, medycyny niekonwencjonalnej, ziół, metod samoleczenia, zdrowego od(cid:304)ywiania oraz ekologii proponuje nawi(cid:264)zanie współ- pracy poprzez napisanie specjalnej ksi(cid:264)(cid:304)ki na zamówienie. Takie przedsi(cid:269)wzi(cid:269)cie nie wymaga du(cid:304)ego nakładu inansowego, za to mo(cid:304)e przy- nie(cid:292)ć spore korzy(cid:292)ci, gdy(cid:304) nasze pozycje sprzedaj(cid:264) si(cid:269) w nakładach od 2.000 do 100.000 egzemplarzy, dystrybuujemy je po wszelkich hurtowniach, sklepach spe- cjalistycznych i ksi(cid:269)garniach w całej Polsce. Ponadto nasze produkty s(cid:264) równie(cid:304) w znanych sieciach handlowych typu: Empik, Media Markt, Saturn. Wydawnictwo Astrum specjalizuje si(cid:269) w przygotowaniu, pisaniu i wydawaniu ksi(cid:264)(cid:304)ek na zamówienie. Pracujemy dla irm, których produkty (misja, cel, podnie- sienie efektów sprzeda(cid:304)y) dotycz(cid:264) szeroko poj(cid:269)tego zdrowia, (cid:304)ywienia, diet, me- dycyny itp. Swoj(cid:264) ofert(cid:269) kierujemy równie(cid:304) do producentów leków, suplementów diety, sprz(cid:269)tów medycznych itp. Koncentrujemy si(cid:269) na budowie pozytywnego wi- zerunku irmy i efektywno(cid:292)ci sprzeda(cid:304)y przez profesjonaln(cid:264) informacj(cid:269), nie w ulot- ce, katalogu, ale czym(cid:292) bardziej trwałym, w tym wypadku w ksi(cid:264)(cid:304)ce. Szukamy irm zainteresowanych współprac(cid:264), które chciałyby zlecić nam napisanie ksi(cid:264)(cid:304)ki na temat swojej irmy oraz produktów. Do tej pory napisali(cid:292)my dla ró(cid:304)nych irm i koncernów oraz wydali(cid:292)my i wprowa- dzili(cid:292)my na rynek ksi(cid:264)(cid:304)ki o produktach dla zdrowych włosów, o tłuszczach jadal- nych, o odchudzaniu i wiele innych. Specjalizujemy si(cid:269) i przygotowali(cid:292)my te(cid:304) wie- le ksi(cid:264)(cid:304)ek dla irm medialnych jako dodatek do gazet. W sprawie szczegółów zadzwo(cid:281) lub napisz do nas na maila. tel. 71 328 61 31 astrum@astrum.wroc.pl Z powa(cid:304)aniem Prezes Wydawnictwa Astrum Lech Tkaczyk www.wydawnictwo-astrum.pl WROCłAW Redakcja STANISłAWA TRELA Opracowanie redakcyjne ELIZA ORMAN Redakcja techniczna EL(cid:297)BIETA BURSZTyNOWICZ Projekt okładki ANDRZEJ SZOT Wydanie III © Copyright by Wydawnictwo ASTRUM Sp. z o.o., Wrocław 2010 © Copyright by Lech Tkaczyk, Wydawnictwo ASTRUM, Wrocław 1997 na podstawie wydania I Wszelkie prawa zastrze(cid:298)one (cid:297)adna cz(cid:266)(cid:286)ć tej pracy nie mo(cid:298)e być powielana i rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób, wł(cid:261)cznie z fotokopiowaniem, nagrywaniem na ta(cid:286)my lub przy u(cid:298)yciu innych systemów, bez pisemnej zgody wydawcy Nasz adres Wydawnictwo ASTRUM Sp. z o.o. 50-950 Wrocław 2, skr. poczt. 292 e-mail: handlowy@astrum.wroc.pl tel. (71) 328-19-92, fax (71) 372-18-34 Zamówienia na ksi(cid:261)(cid:298)ki mo(cid:298)na składać na kartach pocztowych lub przez Internetow(cid:261) Ksi(cid:266)garni(cid:266) Wysyłkow(cid:261) http://www.wydawnictwo-astrum.pl Napisz do nas lub zadzwo(cid:276)! ISBN 978-83-7277-345-6 SpiS treści Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Starzenie si(cid:266) organizmu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Proilaktyka staro(cid:286)ci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zioła „wiecznej młodo(cid:286)ci”, czyli ro(cid:286)liny rewitalizuj(cid:261)ce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zioła podnosz(cid:261)ce odporno(cid:286)ć . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ro(cid:286)liny adaptogenne, czyli jak walczyć ze stresem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mia(cid:298)d(cid:298)yca – jak jej zapobiegać i jak z ni(cid:261) walczyć . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wolne rodniki i ich wymiatanie z organizmu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Menopauza i andropauza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nerwica – problem ludzi nie tylko starszych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zioła przywracaj(cid:261)ce sprawno(cid:286)ć ruchow(cid:261) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Czy mo(cid:298)na lepiej widzieć i słyszeć? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Afrodyzjaki – zioła bogini miło(cid:286)ci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jak od(cid:298)ywiać si(cid:266) w starszym wieku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zasady od(cid:298)ywiania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Krótka charakterystyka po(cid:298)ywienia ro(cid:286)linnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Niektóre warzywa i owoce szczególnie cenne w (cid:298)ywieniu ludzi starszych . . . . . . Niektóre diety ro(cid:286)linne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Domowe przetwory ziołowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Polne ro(cid:286)liny w kuchni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Herbaty ziołowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sałatki ziołowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Proilaktyka i leczenie typowych schorze(cid:276) wieku starczego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Choroby układu kr(cid:261)(cid:298)enia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Proilaktyka i terapia nadci(cid:286)nienia t(cid:266)tniczego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Terapia mózgowych i obwodowych zaburze(cid:276) kr(cid:261)(cid:298)enia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 8 12 18 33 37 50 58 67 71 74 78 80 86 86 107 116 135 142 142 147 155 159 161 163 168 5 Czy mo(cid:298)na si(cid:266) ustrzec od choroby nowotworowej? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Choroby układu oddechowego – leczenie i proilaktyka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zapobieganie infekcyjnym schorzeniom dróg oddechowych . . . . . . . . . . . . . . . . . Fitoterapia niektórych schorze(cid:276) układu oddechowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Surowce rozszerzaj(cid:261)ce oskrzela i przeciwastmatyczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Choroby układu pokarmowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Procesy trawienia pokarmów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Leczenie ziołowe i zapobieganie chorobom wynikaj(cid:261)cym ze złego trawienia . . . . Leczenie ziołowe najcz(cid:266)stszych schorze(cid:276) przewodu pokarmowego . . . . . . . . . . . . Leczenie i proilaktyka chorób w(cid:261)troby i woreczka (cid:298)ółciowego . . . . . . . . . . . . . . . . . Leczenie i proilaktyka chorób nerek i układu moczowo-płciowego . . . . . . . . . . . . . Stany zapalne dróg moczowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ostre stany zapalne dróg moczowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Przewlekłe stany zapalne dróg moczowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kamica moczowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Najcz(cid:266)stsze choroby m(cid:266)skich narz(cid:261)dów płciowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Przerost i zapalenie gruczołu krokowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zapobieganie i leczenie chorób układu ruchu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Artroza, reumatyzm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Artretyzm (dna moczanowa, podagra) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zmiany w układzie kostnym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Osteoporoza – najwi(cid:266)kszy wróg ko(cid:286)ci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Skóra – jej funkcje, choroby, starzenie si(cid:266) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Piel(cid:266)gnacja starzej(cid:261)cej si(cid:266) skóry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ró(cid:298)norodne terapie naturalne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Apiterapia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aromaterapia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Homeopatia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bibliograia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171 174 175 178 192 195 196 197 200 217 219 221 223 224 225 242 242 247 247 257 260 260 262 264 265 265 266 266 269 6 WprOWADZeNie Nie mo(cid:298)emy niestety zatrzymać czasu, który dla ka(cid:298)dego jest nieubłagany i prowadzi nieuchronnie do staro(cid:286)ci. Staro(cid:286)ć jest jednak ró(cid:298)na. Mo(cid:298)na być „starym” z izycznymi i psychicznymi objawami staro(cid:286)ci, nawet w niezbyt podeszłym wieku, a mo(cid:298)na te(cid:298) w tych samych latach czuć si(cid:266) silnym, zdro- wym, sprawnym, przy zachowaniu dobrego wygl(cid:261)du. Nie tylko wiek wpływa ujemnie na organizm. Ludzie młodzi coraz cz(cid:266)(cid:286)ciej skar(cid:298)(cid:261) si(cid:266) na stałe osła- bienie, zm(cid:266)czenie, apati(cid:266) lub rozdra(cid:298)nienie, zmniejszon(cid:261) wytrzymało(cid:286)ć i- zyczn(cid:261) i obni(cid:298)aj(cid:261)c(cid:261) si(cid:266) sprawno(cid:286)ć umysłow(cid:261), a wi(cid:266)c te cechy, które przypisu- jemy starzeniu si(cid:266) organizmu. Ma to niew(cid:261)tpliwy zwi(cid:261)zek ze stanem zdrowia, niedoborami pewnych składników od(cid:298)ywczych niezb(cid:266)dnych człowiekowi czy warunkami bytu izycznego i psychicznego. Warunki te w obecnej dobie uległy znacznemu pogorszeniu, i to zarówno w sensie ogólniejszym, jak i (cid:286)ci(cid:286)le biologicznym. Człowiek jest cz(cid:266)(cid:286)ci(cid:261) przy- rody i dlatego podlega jej prawom. Oderwany od warunków naturalnych, z któ- rymi zwi(cid:261)zana była od wieków jego egzystencja, przeniesiony do sztucznych, ogromnych skupisk, jakimi s(cid:261) aglomeracje miejskie, na ogół choruje cz(cid:266)(cid:286)ciej i starzeje si(cid:266) szybciej. Do tego (cid:286)rodowisko naturalne, w którym człowiek do- tychczas bytował i z którym jest ewolucyjnie zwi(cid:261)zany, ulega narastaj(cid:261)cemu ska(cid:298)eniu, oddziałuje ujemnie na organizm ludzki, staje si(cid:266) zarzewiem wielu jego chorób. Naprawd(cid:266) bardzo trudno jest w tych warunkach zestarzeć si(cid:266) „ład- nie”, naturalnie, zdrowo, w swoim czasie, bez lawinowo narastaj(cid:261)cego niedo- ł(cid:266)stwa psychicznego i izycznego. Jest to rzeczywi(cid:286)cie trudne, ale mo(cid:298)liwe i udaje si(cid:266) wielu ludziom. Praw- dziwe jest przekonanie, (cid:298)e na zdrow(cid:261) staro(cid:286)ć pracuje si(cid:266) całe (cid:298)ycie. Warto wi(cid:266)c walczyć, aby przedłu(cid:298)yć nasze trwanie i nadać mu sens nawet w gł(cid:266)bo- kiej staro(cid:286)ci, bowiem jak mówi Jan Sztaudynger w znanej fraszce: Chocia(cid:298) mi (cid:298)ycie dało w ko(cid:286)ć, wci(cid:261)(cid:298) krzycz(cid:266) – jeszcze, nigdy – do(cid:286)ć. 7 StArZeNie SiĘ OrGANiZMU Nasz organizm jest zbudowany z wielu komórek, które tworz(cid:261) bardzo zró(cid:298)ni- cowane tkanki wchodz(cid:261)ce ze sob(cid:261) w przeró(cid:298)ne zwi(cid:261)zki przyczynowo-skutko- we, a wszystko odbywa si(cid:266) pod kierownictwem i kontrol(cid:261) genów. Wpływaj(cid:261) one na cało(cid:286)ć procesów zachodz(cid:261)cych w organizmie poprzez system specy- icznych białkowych enzymów produkowanych według genetycznego „prze- pisu” (kodu genetycznego). Podstawowym zjawiskiem (cid:298)ycia zachodz(cid:261)cym w ka(cid:298)dym (cid:298)ywym organi- zmie, a wi(cid:266)c i w nas, jest przemiana materii. Zaczyna si(cid:266) ona pobieraniem składników materii oraz zawartej w nich energii z po(cid:298)ywienia, po czym nast(cid:266)- puje przetwarzanie jej przy stałym udziale tlenu (oddychanie) w ró(cid:298)ne formy potrzebne do budowy i odbudowy tkanek oraz do ich funkcjonowania. Aby (cid:298)yć, musimy wi(cid:266)c je(cid:286)ć i oddychać. Komórki tkanek pracuj(cid:261), (cid:298)yj(cid:261) przez czas dłu(cid:298)szy lub krótszy, obumieraj(cid:261), niektóre odradzaj(cid:261) si(cid:266). Produkty przemiany materii, czyli metabolity rozprowadzane s(cid:261) po całym organizmie za pomoc(cid:261) układu krwiono(cid:286)nego. W trakcie przemiany materii powstaj(cid:261) równie(cid:298) zwi(cid:261)zki odpadowe, truj(cid:261)ce i szkodliwe, które organizm stara si(cid:266) zneutralizować che- micznie i wydalić, ale je(cid:286)li jest to niemo(cid:298)liwe – magazynuje je w ró(cid:298)nych zak(cid:261)tkach ciała. Cało(cid:286)ć czynno(cid:286)ci izjologicznych organizmu synchronizuje o(cid:286)rodkowy układ nerwowy – mózg. W komórkach z biegiem czasu, w miar(cid:266) post(cid:266)puj(cid:261)cego starzenia si(cid:266) or- ganizmu, nast(cid:266)puje zag(cid:266)szczenie cytoplazmy (białkowej tre(cid:286)ci komórki, w której zawieszone s(cid:261) ró(cid:298)norodne aparaty komórki, zwane organellami) i jej odwodnienie. Zmiany te upo(cid:286)ledzaj(cid:261) prac(cid:266) komórek, a co za tym idzie – tkanek, narz(cid:261)dów i wreszcie całego organizmu. Zarówno w komórkach, jak i mi(cid:266)dzy nimi gromadz(cid:261) si(cid:266) złogi substancji, których za młodu tam nie było. Mo(cid:298)e to być kwas moczowy, barwniki, wap(cid:276), cholesterol i inne. Zwi(cid:261)zki te, osadzaj(cid:261)c si(cid:266) np. w naczyniach krwiono(cid:286)nych, powoduj(cid:261) zmiany mia(cid:298)d(cid:298)yco- 8 we, czyli sklerotyczne zmiany naczy(cid:276), upo(cid:286)ledzaj(cid:261) w znacznym stopniu cały układ kr(cid:261)(cid:298)enia krwi, odkładaj(cid:261)c si(cid:266) w chrz(cid:261)stkach i stawach – usztyw- niaj(cid:261) je, upo(cid:286)ledzaj(cid:261) ruchomo(cid:286)ć, gromadz(cid:261)c si(cid:266) w tkance podskórnej – po- starzaj(cid:261) wygl(cid:261)d skóry i powoduj(cid:261) jej liczne choroby (egzemy, wysypki, li- szaje, przebarwienia lub odbarwienia skóry itp.), zmagazynowane w oku – wpływaj(cid:261) na wady wzroku, przyspieszaj(cid:261) dalekowzroczno(cid:286)ć, krótkowzrocz- no(cid:286)ć lub zaćm(cid:266). Efektów takiego cało(cid:286)ciowego zatrucia organizmu jest wi(cid:266)c wiele, a raz zapocz(cid:261)tkowany proces degeneracji tkanek post(cid:266)puje nieustannie. W komórkach mózgu mia(cid:298)d(cid:298)ycowo zmienione naczynia (arterioskleroza naczy(cid:276) mózgowych) nie doprowadzaj(cid:261) dostatecznej ilo(cid:286)ci tlenu i substancji od(cid:298)ywczych, przez co upo(cid:286)ledzaj(cid:261) wybitnie procesy my(cid:286)lenia, postrzegania i pami(cid:266)ci. Na skórze pojawiaj(cid:261) si(cid:266) br(cid:261)zowe plamy, znamiona i brodawki. W na- rz(cid:261)dach wewn(cid:266)trznych zanika stopniowo czynna tkanka mi(cid:261)(cid:298)szowa, a w jej miejsce wchodzi bliznowata tkanka ł(cid:261)czna. Na skutek tego narz(cid:261)dy kurcz(cid:261) si(cid:266), zmniejszaj(cid:261), jakby marszcz(cid:261), co przypomina marsko(cid:286)ć. Te zmiany z wie- kiem prowadz(cid:261) do rozedmy płuc, kruszenia si(cid:266) ko(cid:286)ci, zwyrodnienia mi(cid:266)(cid:286)nia sercowego i stawów, zanikania tkanki podskórnej i włókien spr(cid:266)(cid:298)ystych w skó- rze i pojawienia si(cid:266) zmarszczek. Obserwuje si(cid:266) tak(cid:298)e znaczne obni(cid:298)enie wy- dolno(cid:286)ci izycznej organizmu. Dochodzi do osłabienia funkcji (cid:298)oł(cid:261)dka, jelit, do niestrawno(cid:286)ci, biegunek lub zaparć. Spada odporno(cid:286)ć organizmu tak znacznie, (cid:298)e nawet lekka infekcja (zwana przezi(cid:266)bieniem) mo(cid:298)e stanowić zagro(cid:298)enie (cid:298)ycia. Umiej(cid:266)tno(cid:286)ć samooczyszczania si(cid:266) ustroju z truj(cid:261)cych produktów prze- miany materii z upływem lat maleje, a w tkankach pogł(cid:266)biaj(cid:261) si(cid:266) wy(cid:298)ej opisa- ne niekorzystne zmiany. W efekcie mo(cid:298)e doj(cid:286)ć, i zazwyczaj dochodzi, do zna- cz(cid:261)cych zmian w poszczególnych układach organizmu. Najcz(cid:266)(cid:286)ciej spotykane starcze zmiany dotycz(cid:261) poszczególnych układów organizmu: (cid:404) narz(cid:261)d ruchu: w mi(cid:266)(cid:286)niach szkieletowych zanikaj(cid:261) włókna mi(cid:266)(cid:286)niowe i maleje w nich poziom potasu, co objawiać si(cid:266) mo(cid:298)e skłonno(cid:286)ci(cid:261) do bo- lesnych skurczów mi(cid:266)(cid:286)ni, wyst(cid:266)puj(cid:261)cych zwłaszcza w czasie spoczynku czy snu (maleje te(cid:298) sprawno(cid:286)ć mi(cid:266)(cid:286)nia sercowego). Według niektórych badaczy zjawisk starzenia si(cid:266) (gerontologów), spadek ogólnej ilo(cid:286)ci pota- su w ustroju jest tak istotny, (cid:298)e ustalenie jego ilo(cid:286)ci mo(cid:298)e si(cid:266) stać mier- nikiem tzw. wieku biologicznego, który mo(cid:298)e ró(cid:298)nić si(cid:266) od wieku kalen- 9 darzowego o kilka lub kilkana(cid:286)cie lat. Nast(cid:266)puje te(cid:298) zmniejszenie ilo(cid:286)ci innych biopierwiastków w organizmie, zwłaszcza magnezu i wapnia, co równie(cid:298) odbija si(cid:266) negatywnie na narz(cid:261)dzie ruchu; (cid:404) układ kostno-szkieletowy: nast(cid:266)puj(cid:261) zaburzenia w przyswajaniu fosfora- nu wapnia i dlatego dochodzi do rozrzedzenia ko(cid:286)ci (osteoporozy) i podat- no(cid:286)ci na złamania; (cid:404) układ oddechowy: zmniejsza si(cid:266) pojemno(cid:286)ć płuc, wzrasta natomiast ilo(cid:286)ć powietrza zalegaj(cid:261)cego. Elastyczno(cid:286)ć tkanki płucnej zmniejsza si(cid:266), płuca słabiej rozszerzaj(cid:261) si(cid:266) i kurcz(cid:261) w czasie wydechu, przez co gorzej natlenia- j(cid:261) krew. Nast(cid:266)puje zanik p(cid:266)cherzyków płucnych, zaznacza si(cid:266) izjologicz- na (wła(cid:286)ciwa dla zaawansowanego wieku) rozedma; (cid:404) układ kr(cid:261)(cid:298)enia: zmiany w tym układzie s(cid:261) najwi(cid:266)ksze (mia(cid:298)d(cid:298)yca). Mi(cid:266)- sie(cid:276) sercowy jest gorzej zaopatrywany w tlen, pojemno(cid:286)ć serca obni(cid:298)a si(cid:266), w nast(cid:266)pstwie tego zmniejsza si(cid:266) wydolno(cid:286)ć całego ustroju; (cid:404) układ nerwowy: nast(cid:266)puje znaczny zanik komórek nerwowych (neuro- nów) w mózgu, co jest mi(cid:266)dzy innymi konsekwencj(cid:261) gorszego od(cid:298)ywienia i natlenienia mózgu. Człowiek rodzi si(cid:266) z okre(cid:286)lon(cid:261) ilo(cid:286)ci(cid:261) neuronów, któ- re w przeciwie(cid:276)stwie do komórek innych tkanek nie maj(cid:261) zdolno(cid:286)ci roz- mna(cid:298)ania si(cid:266) i regeneracji. Na miejsce zanikaj(cid:261)cych neuronów powstaje tkanka bliznowata zło(cid:298)ona z tzw. komórek glejowych, które nie spełniaj(cid:261) zada(cid:276), jakie miały do wypełnienia neurony. Powstawanie tej zbliznowa- ciałej tkanki w mózgu wzmaga si(cid:266) z wiekiem. Ale nie jeste(cid:286)my w tym wypadku bezsilni, bowiem w trakcie (cid:298)ycia funkcje wszystkich neuronów doskonal(cid:261) si(cid:266), tote(cid:298) gdy nawet cz(cid:266)(cid:286)ć neuronów ginie, to te, które nadal trwaj(cid:261), przejmuj(cid:261) funkcje obumarłych i organizm mo(cid:298)e nadal poprawnie funkcjonować. Jednak gdy ta proporcja zostaje przesuni(cid:266)ta w kierunku niemo(cid:298)no(cid:286)ci naprawienia szkód, jakie poci(cid:261)gn(cid:266)ły za sob(cid:261) zanikaj(cid:261)ce neu- rony, wtedy i mózg, i reszta organizmu zaczynaj(cid:261) mniej efektywnie praco- wać, a procesy starzenia si(cid:266) zostaj(cid:261) przyspieszone i zintensyikowane. Neurony s(cid:261) ze sob(cid:261) bardzo (cid:286)ci(cid:286)le powi(cid:261)zane sieci(cid:261) wypustek, którymi si(cid:266) wzajemnie oplataj(cid:261). Przejmuj(cid:261)c funkcje komórek, które gin(cid:261), pracuj(cid:261)ce neu- rony zwi(cid:266)kszaj(cid:261) swoj(cid:261) obj(cid:266)to(cid:286)ć nieraz dziesi(cid:266)ciokrotnie, ale musz(cid:261) być do tego zadania odpowiednio wytrenowane. Trening mózgu osi(cid:261)ga si(cid:266) oczywi- (cid:286)cie przez ci(cid:261)głe pobudzanie procesów my(cid:286)lenia. Dlatego te(cid:298) ludzie „pracuj(cid:261)- cy mózgiem”, nie oszcz(cid:266)dzaj(cid:261)cy tego organu, starzej(cid:261) si(cid:266) wolniej i na pewno 10 bardziej izjologicznie, bowiem szybka i zła staro(cid:286)ć mózgu wcale nie została w naszych organizmach zaprogramowana. Ten katastroiczny obraz starzenia si(cid:266) mo(cid:298)e przera(cid:298)ać, ale trzeba sobie równie(cid:298) zdawać spraw(cid:266), (cid:298)e wiele zale(cid:298)y od nas samych, nawet długo(cid:286)ć na- szego (cid:298)ycia. Długowieczno(cid:286)ć jest cech(cid:261) niew(cid:261)tpliwie dziedziczn(cid:261), lecz w znacznym stopniu zale(cid:298)y od tego, jak (cid:298)yjemy. I w tym uj(cid:266)ciu sens porzekadła, i(cid:298) czło- wiek jest kowalem swojego losu, jest rzeczywi(cid:286)cie prawdziwy. 11 prOFiLAKtYKA StArOści Czy w ogóle jest mo(cid:298)liwa proilaktyka starzenia si(cid:266), je(cid:286)li jest to proces jak najbardziej izjologiczny, a do tego wcze(cid:286)niej zaprogramowany w naszych genach? Oczywi(cid:286)cie, (cid:298)e jest to mo(cid:298)liwe, a nawet istotne dla długo(cid:286)ci naszego (cid:298)ycia, no i przede wszystkim jego jako(cid:286)ci. Proilaktyka starzenia si(cid:266) jest ko- nieczna, nawet je(cid:286)li zdajemy sobie spraw(cid:266) z tego, (cid:298)e długo(cid:286)ci (cid:298)ycia nie prze- ci(cid:261)gnie si(cid:266) ponad pewn(cid:261) miar(cid:266). Wiemy równie(cid:298), (cid:298)e zawsze mo(cid:298)e si(cid:266) „przytra- ić” jaki(cid:286) niebezpieczny zbieg okoliczno(cid:286)ci, doprowadzaj(cid:261)cy do choroby skracaj(cid:261)cej – mniej lub bardziej drastycznie – okres (cid:298)ycia, (cid:298)e ju(cid:298) o innych przypadkach, a raczej wypadkach nie wspomn(cid:266). Proilaktyka staro(cid:286)ci to walka z ni(cid:261) ju(cid:298) od najmłodszych lat, aby spowol- nić rozwój zmian degeneracyjnych w organizmie, b(cid:266)d(cid:261)cych symptomami sta- rzenia si(cid:266) (ten problem został omówiony w poprzednim rozdziale). Chc(cid:261)c zapobiec przedwczesnemu starzeniu si(cid:266), nale(cid:298)y zwalczać drobne niedyspozycje zdrowotne, takie „małe usterki” w funkcjonowaniu własnego organizmu, aby nie dopu(cid:286)cić do nagłego wybuchu choroby, która w drastycz- ny sposób mo(cid:298)e zniszczyć nasze (cid:298)ycie. Dlatego tak ogromne znaczenie ma proilaktyka głównych schorze(cid:276) wieku starczego, a zwłaszcza mia(cid:298)d(cid:298)ycy, gdy(cid:298) w tym schorzeniu zmienione sklerotycznie naczynia krwiono(cid:286)ne nie mog(cid:261) prawidłowo od(cid:298)ywiać wszystkich narz(cid:261)dów organizmu, prowadz(cid:261)c do ich stopniowej lub nagłej eliminacji. W przedłu(cid:298)aniu okresu izjologicznej sprawno(cid:286)ci organizmu wszystkie proilaktyczne działania maj(cid:261) równorz(cid:266)dne znaczenie. Wa(cid:298)ne jest wła(cid:286)ciwe od(cid:298)ywianie si(cid:266), regularny odpoczynek i sen, ustabilizowany tryb (cid:298)ycia, mo(cid:298)- liwie bez stresów, ruch i ćwiczenia izyczne, najlepiej na (cid:286)wie(cid:298)ym powietrzu, ograniczone stosowanie u(cid:298)ywek i nieuleganie nałogom – nikotynizmowi, al- koholizmowi, narkomanii czy lekomanii. Nie mniej istotne s(cid:261) nast(cid:266)puj(cid:261)ce cechy: prawidłowy rozwój (cid:298)ycia psy- chicznego i umysłowego oraz zainteresowa(cid:276), kształcenie wła(cid:286)ciwego spojrze- 12 nia na (cid:286)wiat i na swój własny organizm, otwarcie si(cid:266) na problemy innych lu- dzi, optymizm (cid:298)yciowy, czyli te wszystkie cechy, które (cid:286)wiadcz(cid:261) o „młodo(cid:286)ci ducha”. Stare to prawdy, ale nie zaszkodzi wci(cid:261)(cid:298) je przypominać, gdy stawk(cid:261) jest jako(cid:286)ć naszego (cid:298)ycia. Bardzo wa(cid:298)ne miejsce zajmuj(cid:261) w tych działaniach zioła, które dostarcza- j(cid:261) organizmowi nie tylko substancji o działaniu leczniczym, niezb(cid:266)dnych wi- tamin, soli mineralnych, kwasów tłuszczowych i biokatalizatorów reakcji me- tabolicznych, ale tak(cid:298)e ciał odporno(cid:286)ciowych oraz zwi(cid:261)zków działaj(cid:261)cych adaptogennie (w tym przeciwstresowo), niweluj(cid:261)cych l(cid:266)ki towarzysz(cid:261)ce tak cz(cid:266)sto staro(cid:286)ci i wzmacniaj(cid:261)ce siły obronne organizmu. Warto te(cid:298) po zioła wybrać si(cid:266) na wycieczk(cid:266) do lasu czy na ł(cid:261)ki, nauczyć si(cid:266) rozpoznawać te u(cid:298)yteczne ro(cid:286)liny, poznać ich tajemnice, w tym równie(cid:298) te zwi(cid:261)zane ze zbiorem, przechowywaniem i domowym przetwarzaniem zebra- nych surowców. Nawet je(cid:286)li z ró(cid:298)nych wzgl(cid:266)dów nie mo(cid:298)emy naszych zbio- rów wykorzystać, np. gdy nie jeste(cid:286)my całkowicie pewni, czy mamy do czynie- nia z ro(cid:286)lin(cid:261) lecznicz(cid:261) lub czy rodzaj stanowiska, na którym ro(cid:286)nie, sprzyja b(cid:261)d(cid:296) nie u(cid:298)yciu jej do leczenia, to sam fakt zdobywania wiedzy w najlepszym laboratorium (cid:286)wiata, jakim jest otaczaj(cid:261)ca nas przyroda, pozwoli nam zyskać du(cid:298)(cid:261) porcj(cid:266) zdrowia i sprawno(cid:286)ci. Wiek starszy, a nawet lata podeszłe s(cid:261) do- brym okresem do cz(cid:266)stszego obcowania z przyrod(cid:261). Przyniesie nam to z pew- no(cid:286)ci(cid:261) nieocenione wprost korzy(cid:286)ci zdrowotne: sprawno(cid:286)ć izyczn(cid:261) zachowa- n(cid:261) do pó(cid:296)nego wieku, sprawno(cid:286)ć psychiczn(cid:261) mózgu podsycan(cid:261) przez cieka- wo(cid:286)ć (cid:286)wiata (ta ciekawo(cid:286)ć to najlepsza po(cid:298)ywka dla my(cid:286)li), odkrycie swojego miejsca we Wszech(cid:286)wiecie, które to poznanie pozwoli nam kiedy(cid:286) odej(cid:286)ć z tego (cid:286)wiata z godno(cid:286)ci(cid:261) przynale(cid:298)n(cid:261) Człowiekowi. Równie(cid:298) w cało(cid:286)ciowej ochronie zdrowia, podniesieniu sprawno(cid:286)ci orga- nizmu, w proilaktyce mia(cid:298)d(cid:298)ycy i choroby nowotworowej, tak(cid:298)e w niwelo- waniu ujemnych skutków pochodz(cid:261)cych od trucizn kr(cid:261)(cid:298)(cid:261)cych w zdewastowa- nym (cid:286)rodowisku naturalnym, zioła mog(cid:261) oddać ogromne usługi, stanowi(cid:261)c bogate (cid:296)ródło niezb(cid:266)dnych dla naszego organizmu zwi(cid:261)zków, pozwalaj(cid:261)ce na prewencj(cid:266) licznych schorze(cid:276) i nieprawidłowo(cid:286)ci izjologicznych zwi(cid:261)zanych z procesami starzenia si(cid:266) organizmu. Fitoterapia, traktowana od pocz(cid:261)tków bie(cid:298)(cid:261)cego stulecia drugorz(cid:266)dnie w zestawieniu z chemioterapi(cid:261), nabiera obecnie – w (cid:286)wietle rozwijaj(cid:261)cych si(cid:266) bada(cid:276) naukowych – coraz wi(cid:266)kszego znaczenia i uznania. Okazało si(cid:266) zalet(cid:261) to, co kiedy(cid:286) było uznane za wad(cid:266) leku ziołowego, to znaczy jego wielokie- runkowe działanie biologiczne, umo(cid:298)liwiaj(cid:261)ce cało(cid:286)ciow(cid:261) regulacj(cid:266) rozstro- 13
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Ziołolecznictwo dla seniora
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: