Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00041 002557 22739721 na godz. na dobę w sumie
Znasz angielski? Poznaj niemiecki! Kompendium językowo-kulturowe - ebook/pdf
Znasz angielski? Poznaj niemiecki! Kompendium językowo-kulturowe - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: MT Biznes Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-7561-661-3 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> nauka języków obcych >> angielski
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Książka jest skierowana do osób znających podstawy języka angielskiego, które chcą opanować język niemiecki. Autorka: radzi, jak skutecznie nauczyć się języka niemieckiego na podstawie wiedzy o języku polskim i angielskim; opisuje w sposób krótki i przejrzysty najważniejsze zagadnienia z gramatyki języka niemieckiego z nawiązaniem do języka polskiego i angielskiego; prezentuje listę 117 najczęściej powtarzających się czasowników i 52 rzeczowników w języku niemieckim, polskim i angielskim; przedstawia sposób uczenia się języków obcych z użyciem rysunków.
Z książki mogą skorzystać zarówno osoby rozpoczynające  przygodę z językiem niemieckim (poziom A1/A2), jak i osoby, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę językową o aspekty kulturowe i nowe słówka, których używa się na co dzień w Niemczech (poziom B1/B2).
Anna Jędrzejczyk jest doktorantką językoznawstwa na Uniwersytecie Warszawskim, magistrem ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz stypendystką Grand Valley State University w USA. Mieszkała, pracowała i studiowała w Niemczech oraz w USA. Pracuje w branży marketingowej i językowej, prowadzi zajęcia w kilku renomowanych szkołach językowych. Stworzyła i prowadzi blog „Angielski i niemiecki oczami Polki”. Książka zawiera ilustracje Patrycji Murawskiej, magister prawa, która w ramach hobby rysuje, maluje i fotografuje.
Fragment z książki:
Nauka języka obcego to nie tylko nauka gramatyki, słownictwa i wymowy. To również poznawanie kultury oraz zasad i wartości, które panują w danym społeczeństwie.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Anna Jędrzejczyk Znasz angielski? Poznaj niemiecki! Kompendium językowo-kulturowe Znasz angielski? Poznaj niemiecki! Anna Jędrzejczyk Znasz angielski? Poznaj niemiecki! Kompendium językowo-kulturowe Redakcja Anna Żółcińska Projekt okładki Marcin Górski Ilustracje Patrycja Murawska Koncepcja graficzna Wladzimier Michnievič Skład STUDIO MAGENTA, Nadzieja Michnievič © Copyright by Anna Jędrzejczyk © Copyright by Poltext sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmen- tów niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci zabronione. Wykonywanie kopii meto- dą elektroniczną, fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym, optycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. Niniejsza publikacja została elektronicznie zabezpieczona przed nieautory- zowanym kopiowaniem, dystrybucją i użytkowaniem. Usuwanie, omijanie lub zmiana zabezpieczeń stanowi naruszenie prawa. Warszawa 2016 Poltext sp. z o.o. 02-230 Warszawa, ul. Jutrzenki 118 tel.: 22 632-64-20 e-mail: wydawnictwo@poltext.pl internet: www.poltext.pl ISBN 978-83-7561-653-8 (format e-pub) ISBN 978-83-7561-657-6 (format mobi) ISBN 978-83-7561-661-3 (format pdf) Z PLIKU ZOSTAŁY USUNIĘTE PUSTE STRONY. Spis treści Instrukcja  .............................................................................................  9 Słowo od autorki  ................................................................................ 11 OGÓLNIE O NIEMCZECH I JĘZYKU NIEMIECKIM ...........................15 MITY O JĘZYKU NIEMIECKIM  .................................................  17 Mit nr 1. Wymowa języka niemieckiego jest taka sama jak języka polskiego  ....................................................  17 Mit nr 2. Język niemiecki jest językiem „twardym”  ....................  23 Mit nr 3. Język niemiecki jest taki sam we wszystkich Bundeslandach i krajach niemieckojęzycznych  ..........  24 Mit nr 4. Język niemiecki to zbiór długich słów  .........................  28 Mit nr 5. Język niemiecki ma niewiele wspólnego z językiem angielskim  .................................................  29 Mit nr 6. Język niemiecki nie jest konieczny do życia w Niemczech .................................................  31 RADY, JAK NAUCZYĆ SIĘ JĘZYKA NIEMIECKIEGO  ..................  33 Rada nr 1. Znajdź swojego „idola” i naśladuj go  .......................  33 Rada nr 2. Mów wolniej, a wyraźniej  .........................................  34 Rada nr 3. Nie ucz się wszystkiego  .............................................  35 Rada nr 4. Bądź cierpliwy. Nauka języka trwa wiele lat, nie parę miesięcy .......................................................  36 5 Kompendium językowo-kulturowe Rada nr 5. Nie szukaj na marne. Niekiedy znalezienie zasady gramatycznej nie jest możliwe  ..................................  37 Rada nr 6. Nie wstydź się, że „mieszają ci się języki”  ................  38 KULTURA JAKO DUCH SPOŁECZEŃSTWA ........................................41 CECHY KULTURY NIEMIECKIEJ VS. POLSKIEJ  ..........................  43 Cecha nr 1. Niemiecka precyzja: jest dobrze albo źle  ................  43 Cecha nr 2. Zamiast emocjonalności ceni się racjonalność  .......  45 Cecha nr 3. Grzeczność po niemiecku to co innego niż grzeczność po polsku ...............................................  46 Cecha nr 4. Jedna wypowiedź – jeden wątek  ............................  48 Cecha nr 5. Ordnung muss sein, czyli wszystko ma swój porządek  ..........................................................  51 Cecha nr 6. Przeczucie to mniej niż wiara  ..................................  53 Cecha nr 7. Hitler? Nie. Niemcy to państwo sławnych wieszczów  .................................................................  54 Cecha nr 8. „Zurückhaltend sein”, czyli klucz do sukcesu zawodowego w Niemczech  .....................................  56 GRAMATYKA JĘZYKA NIEMIECKIEGO ..............................................59 POLSKIE MYŚLI PRZENIEŚĆ NA NIEMIECKIE SŁOWA  ..............  61 Wyrażenia formalne a nieformalne  ............................................  61 Gramatyka języka niemieckiego  .................................................  63 Części mowy  ...........................................................................  63 Rzeczowniki i ich rodzajniki  ...................................................  69 Osoby (zaimki osobowe)  ........................................................  74 6 Anna JędrzejczykZnasz angielski? Poznaj niemiecki! Spis treści Przymiotniki  ...........................................................................  76 Czasowniki  ..............................................................................  79 Odmiana  .................................................................................  86 Zdania  ................................................................................... 100 Pytania  ................................................................................. 106 Podsumowanie  ..................................................................... 108 SŁOWNICTWO UŻYWANE NA CO DZIEŃ ...........................................111 SŁOWNICTWO W JĘZYKU NIEMIECKIM VS. POLSKIM VS. ANGIELSKIM  .......................................................................... 113 117 najczęściej używanych czasowników  .................................. 113 52 najważniejsze rzeczowniki  ....................................................  125 60 przymiotników w reklamach i piosenkach  ..........................  133 Dialogi na co dzień  ....................................................................  146 Teksty o kulturze niemieckiej  ....................................................  154 Ćwiczenia   ........................................................................................  173 Tabelki gramatyczne  .......................................................................  187 Zakończenie  .....................................................................................  193 Bibliografia  ......................................................................................  195 Lista tabelek  ....................................................................................  195 7 Kompendium językowo-kulturowe Instrukcja W tekście stosowane są następujące skróty: niem. – tłumaczenie na język niemiecki ang. – tłumaczenie na język angielski wym. – wymowa przy stosowaniu głosek polskich kom. – dodatkowy komentarz ≠ = * * ¨ – oznaczenie: „to nie oznacza…” – oznaczenie: „synonim” – dodanie „-s” przy odmianie czasownika przez osoby i czasy – dodanie „-e” przy odmianie czasownika przez osoby i czasy – wstawienie Umlautów do samogłoski Niektóre kwestie z gramatyki języka niemieckiego zostały celowo po- minięte, aby zaprezentować tylko to, co jest konieczne do podstawowej komunikacji na co dzień. Niektóre zasady gramatyczne zostały uprosz- czone i opisane w sposób nienaukowy, aby ułatwić przekaz informacji. W książce nie zostały zastosowane naukowe określenia niektórych po- jęć z językoznawstwa. Zakładam, że „słowo” to pewnego rodzaju kon- cept znaczeniowy oparty na wiedzy językowej oraz doświadczeniach reprezentantów danej kultury narodowej. „Słowo” i „wyraz” w tej książ- ce to synonimy. Podrozdział „Zdania” dotyczy jedynie zdań oznajmują- cych i rozkazujących, natomiast podrozdział „Pytania” opisuje zdania pytające. 9 Kompendium językowo-kulturowe Słowo od autorki Celem tej książki jest przedstawienie języka niemieckiego oczami eko- nomistki, która na początku lepiej znała język angielski, a przez przypa- dek wylądowała na trzyletniej emigracji w Niemczech. Obecnie jestem nauczycielem języka niemieckiego i angielskiego oraz doktorantką ję- zykoznawstwa na Uniwersytecie Warszawskim. Staram się uczyć języ- ków obcych w sposób praktyczny. Dlaczego tak właśnie robię i dla kogo to robię? Robię to dla swoich uczniów, którzy chcą się nauczyć języka niemieckiego używanego na co dzień i poszukują sposobów, jak szybciej zapamiętywać słówka oraz gramatykę tego języka. Przy ucze- niu się języka niemieckiego większość moich uczniów nawiązuje do swojej wiedzy z języka angielskiego, jak również z języka ojczystego, jakim jest przeważnie język polski. To, co już wiedzą, chcą połączyć z nową wiedzą o języku niemieckim. Moja droga do tego miejsca, gdzie jestem teraz, była bardzo wyboista, ale bez niej nie odkryłabym wielu ciekawych kwestii językowych i kul- turowych, o których w Polsce rzadko się mówi albo… się nie wie. Na pewno zaskakujące będzie wydawać się to, że wcześniej nie lubiłam języka niemieckiego, a jego naukę traktowałam tylko i wyłącznie jako zawodową przepustkę do lepszych zarobków. Zawsze byłam za to pa- sjonatką języka angielskiego, dzięki mojemu świetnemu nauczycielowi (również ekonomiście) z czasów licealnych. Wyjeżdżając do Niemiec, nie spodziewałam się, że język niemiecki może być również fascynującym językiem, który otworzy mi nawet więcej drzwi niż język angielski. 11 Kompendium językowo-kulturowe Język niemiecki kojarzony jest przez Polaków z II wojną światową oraz z wojennymi filmami, gdzie zarówno słownictwo, jak i wymowa są dość specyficzne. „Ciężki, twardy język ze słowami, które jak się słyszy, to ma się wrażenie, że ktoś cię rozstrzela” – czy wy również słyszeliście takie opinie? Ja też miałam taką opinię o języku niemieckim, dopóki nie wyjechałam do Bawarii, przepięknego Bundeslandu (nie można tego słowa rozumieć jako „województwo”), w którym poznałam inny język niemiecki niż ten, którego uczono mnie w Polsce w różnych szkołach. Mam wrażenie, że większość polskich podręczników do języka niemiec- kiego nie skupia się na przekazaniu praktycznej wiedzy, lecz wałkuje dużo przestarzałych słów, np. związanych z historią, które nie są zbyt potrzebne na co dzień. A przecież dla osoby, która wyjeżdża za grani- cę, ważniejsza – przynajmniej na początku – będzie umiejętność poro- zumienia się ze sprzedawczynią w  sklepie niż zrobienie prezentacji o II wojnie światowej. Wyjeżdżając do Niemiec, miałam zamiar nauczyć się języka niemieckie- go, by następnie wrócić do Polski i objąć stanowisko niemieckojęzyczne. Nie sądziłam, że z miesięcznego kursu językowego wyjdzie trzyletnia emigracja, a Niemcy staną się dla mnie w niektórych aspektach życia pewnego rodzaju wzorem do naśladowania. Do spotkania z nimi byłam kompletnie nieprzygotowana, co okazało się już na miejscu. Problemy komunikacyjne, inny sposób interpretacji tych samych komunikatów – był to dla mnie bardzo ciężki czas przepełniony ciągłym stresem spo- wodowanym nieporozumieniami. Miałam szczęście spotkać jednak również takich Niemców, którzy nauczyli mnie krok po kroku, jak mówi się w języku niemieckim i jakie wyrażenia należy stosować, aby efek- tywnie komunikować się w społeczeństwie niemieckim. Ich sposób na- uczania był inny niż ten, który poznałam, będąc w Polsce. Tu nie chodzi tylko o wiedzę dotyczącą gramatyki języka, ani nawet o słownictwo czy wymowę. Te części językoznawstwa są bardzo ważne, ale nie najważ- niejsze. Poznanie kultury danego społeczeństwa oraz wiedza na temat tego, co „wypada”, a co nie, jest kwestią moim zdaniem najważniejszą. Co ci da, drogi Czytelniku, wypowiedzenie poprawnie zdania w języku niemieckim, jeśli okaże się ono zbyt niegrzeczne dla Niemca albo nie- stosowne w danej kulturze? Nauka języka obcego to przeistoczenie się 12 Anna JędrzejczykZnasz angielski? Poznaj niemiecki! Słowo od autorki w inną wersję ciebie. Nie tłumacz zdań, które powiedziałbyś w języku polskim. Przekaż sens swoich myśli w sposób „niemiecki” lub „amery- kański”, czyli wejdź w krąg kulturowy danego języka, aby twój rozmów- ca zrozumiał cię tak, jak tego chcesz. Dużo zawdzięczam szkole językowej Axioma Sprachschule w Mona- chium, której nauczyciele szybko zauważyli moją pasję do języków i wspierali mnie, często nieodpłatnie, w mojej dalszej drodze. Znalezienie pracy w dziale marketingu z dobrą, ale nie bardzo dobrą znajomością języka niemieckiego było w Monachium wielkim wyzwaniem. Głównie dlatego, że jest to przepiękne miasto, do którego zjeżdżają najlepsi z naj- lepszych z całego świata, zatem konkurencja była tam bardzo duża. W innych miastach, np. w Berlinie czy w Lipsku, było więcej ofert pracy (również ze względu na rozwój tzw. start-upów), jednakże nie spodobał mi się tam dialekt języka niemieckiego używany na co dzień. Język nie- miecki pod względem wymowy, szybkości wymawiania zdań, a nawet słownictwa (pomimo istnienia tzw. Hochdeutsch – wysokiego/standar- dowego języka niemieckiego) nie jest taki sam we wszystkich Bundes- landach. Łatwo można wywnioskować, że „wschodni” i „zachodni” spo- sób mówienia w języku niemieckim różnią się znacznie od siebie ze względu na zaszłości historyczne. Historia i sytuacja gospodarcza prze- kładają się na to, w jaki sposób ludzie mówią i jak się zachowują. W Monachium udało mi się znaleźć bardzo dobrą pracę. Zdałam egza- min z  języka niemieckiego w  Instytucie Goethego na poziomie za- awansowanym. Odczułam na własnej skórze proces germanizacji, któ- ry każdego dnia był swego rodzaju moją wewnętrzną walką z samą sobą, a z drugiej strony ciągłym poznawaniem różnych spojrzeń na życie, których nie odkryłabym, mieszkając w tym samym kręgu kultu- rowym. Któregoś dnia postanowiłam zdobyć jeszcze więcej wiedzy o językach, tym razem na poziomie uniwersyteckim i teoretycznym. Jestem wdzięczna pani profesor Silvii Bonacchi z Uniwersytetu War- szawskiego za szansę kontynuowania tej drogi, tym razem w Polsce. Pragnę przekazać ci część swojej wiedzy w postaci tej książki. Możesz w niej również znaleźć podsumowanie moich wywiadów z Niemcami, którzy przekazali mi swoje opinie na temat ich samych oraz ich kraju. 13 Kompendium językowo-kulturowe Były to szczere wypowiedzi, których nie chciałam koloryzować. Uważam, że w demokratycznych państwach każdy ma prawo do własnego zdania, również takiego, które może nie wydaje się „dyplomatyczne”. Nie będą to fakty o kulturze niemieckiej, typu „Oktoberfest tak naprawdę odbywa się głównie we wrześniu, a nie w październiku”, gdyż takie informacje można znaleźć w Internecie. Książka ta to zbiór subiektywnych obserwa- cji dotyczących życia codziennego w Niemczech z nawiązaniem do do- świadczeń zebranych w Stanach Zjednoczonych. Moje opinie i opinie moich znajomych. Informacje, które są bardzo przydatne, ale często ukrywane lub zachowywane w wąskim kręgu odbiorców. Jedyna część, która jest obiektywna, to informacje o gramatyce i słownictwie przed- stawione w na tyle skrótowy sposób, aby każdy miał szansę te zasady zapamiętać. Nie napisałam o wszystkich aspektach gramatyki, gdyż uważam, że nie wszystko jest konieczne w życiu codziennym. Pragnę przedstawić ci język niemiecki takim, jakim go „zobaczyłam” własnymi oczami – oczami Polki, która – jak się okazało – na tamtą chwilę dobrze znała tylko język angielski i stała się przez przypadek emigrantką w Niemczech. Zapraszam do lektury. Szczególne podziękowania kieruję do: prof. Silvii Bonacchi (Uniwersytet Warszawski), Axioma Sprachschule (Frank, Martin, Kirsten, Antonia, Severin), Carla, Aurore, Manu, Lindy, Miriam, Peter – vielen Dank  Dziękuję również mojej mamie, która mnie wspierała na bardzo trud- nej drodze do realizacji mojej pasji, oraz moim uczniom i przyjaciołom (szczególnie Hubertowi, Eli oraz Robertowi), którzy motywowali mnie do dalszego pisania. Za moje portretowe zdjęcie na okładce pragnę podziękować Marcinowi Majkusiakowi – ActivProTravel. Ciekawostka językowa Made in Germany, czyli „larwa w Niemczech” die Made – larwa (niem.) in – w (niem./ang.) Germany – Niemczech (ang.) 14 Anna JędrzejczykZnasz angielski? Poznaj niemiecki! OGÓLNIE O NIEMCZECH I JĘZYKU NIEMIECKIM Mity o języku niemieckim Mit nr 1. Wymowa języka niemieckiego jest taka sama jak języka polskiego „Język niemiecki? To prosty język. Mówi się w nim tak samo, jak się pisze” – taką opinię możemy usłyszeć od ludzi, którzy niewiele mieli wspólnego z  tym językiem. Pierwszy raz usłyszałam o  tym, będąc jeszcze w szkole podstawowej, i od razu stwierdziłam, że dla nas, Po- laków, język niemiecki powinien być zatem błahostką. Z tym przeko- naniem wyjechałam do Niemiec i poczułam na własnej skórze, jak złudne jest takie myślenie. Nawet takie proste na pierwszy rzut oka słowo niemieckie, jak „der Sinn” (sens), czyta się „zin”, a pisze – trochę inaczej. Rodzajnika męskiego „der” nie czyta się, stosując polską literę „r”, lecz zmiękcza się ją do tego stopnia, że zamiast „der” wychodzi polskie „dearr”. Wyjeżdżając do Niemiec, znałam podstawowe zwroty, których można używać przy przedstawianiu się, i stosowałam je, myśląc, że Niemcy na pewno mnie zrozumieją. Okazało się jednak, że nawet przy zwykłym powiedzeniu „Hallo” (cześć) Niemcy mieli problem, aby zrozumieć, o co mi chodzi. Nie było to spowodowane moją niewiedzą na temat słow- nictwa, gramatyki języka niemieckiego czy nawet wadą wymowy. Cho- dziło tu o moje przekonanie, że mogę czytać słowa niemieckie „po polsku”. Po paru nieudanych próbach komunikacji z Niemcami zaczę- łam zwracać uwagę na to, jak wymawiać konkretne litery, potem słowa, a następnie słowa w zdaniu. Słuchałam niemieckiej telewizji, przysłuchi- wałam się uważnie Niemcom lub podsłuchiwałam – niestety dość nie- 17 Kompendium językowo-kulturowe W myśleniu potocznym wymowa języka angielskiego jest uznawana za trudniejszą od wymowy języka niemieckiego. Jak jest w rzeczywistości? grzecznie – ich rozmowy w róż- nych miejscach publicznych. „Z językiem trzeba się osłuchać” – doradzała mi jedna z polskich emigrantek w Niemczech, i my- ślę, że miała dużo racji. Zarówno w języku angielskim, jak i niemiec- kim wymowa spółgłosek wydaje się podob- na do wymowy w języku polskim, np. nasze „b” w języku angielskim to „bi”, a w języku niemieckim „bee”. Dodatkowo pewne gru- py spółgłoskowe tworzą oddzielne dźwięki, zarówno w języku angielskim (np. „kn”  czyta się jak „n”), jak i w niemieckim, np. „sp”  czyta się jak „szp”. Problematyczne zarówno w języku angiel- skim, jak i niemieckim są przede wszystkim samogłoski, które inaczej się czyta w  za- leżności od tego, w którym miejscu słowa się znajdują. Na przykład „i” w angielskim słowie „ivory” to „aj”, ale w słowie „fish” to „i-y”. Podobnie jest w  języku niemieckim, gdzie np. „i” w słowie „Ida” to „i”, ale w sło- wie „bitte” to „i-y”. Językoznawcy akademiccy, do których grupy obecnie należę, są zwolennikami stosowania za- pisu fonetycznego, czyli znaków, które opisują wymowę. Znaki te oznaczają „dźwięki”, które nale- ży z „siebie wydobyć”, aby być zrozumianym. Ze względu jed- nak na dość krytyczną sytuację, w której się znalazłam w Niem- czech, przy nauce poprawnej wymowy w języku niemieckim starałam się nawiązywać do mojej już ugruntowanej wiedzy o  języku ojczystym. Poznanie zapisu fonetycznego zajęłoby mi zbyt dużo czasu. Większość moich obecnych uczniów rów- nież nie ma czasu ani nie przeja- wia zainteresowania, aby uczyć się zapisu fonetycznego. Posłu- giwanie się językiem polskim przy zapisywaniu wymowy języ- ka niemieckiego wydaje się na pierwszy rzut oka „prymitywne”, ale moim zdaniem jest to najszybszy sposób, aby ad hoc zacząć mówić. Oczywiście trzeba mieć na uwadze to, że dźwięki w języku niemieckim różnią się od dźwięków w języku polskim i nie można zakładać, że „w języku niemieckim czyta się jak w języku polskim”. Jednakże czy nie taką samą sytuację mamy w języku polskim? Samogłoska „ą” w wy- razie „wąż” brzmi jak „ą”, ale już w słowie „bąbel” jak „om”. Ocena stopnia trudności wymowy jest za- tem kwestią subiektywną, bo zarówno w ję- zyku niemieckim, jak i angielskim są zasady, których trzeba się po prostu nauczyć. 18 Anna JędrzejczykZnasz angielski? Poznaj niemiecki! Mity o języku niemieckim Literowanie Litery w języku polskim i niemieckim są w głównej mierze takie same (wyjątki to np. samogłoski z dwiema kropeczkami, czyli tzw. Umlauty, i spółgłoska „ß”). W tabelce 1 znajdziesz niemiecki alfabet ze słowami, które stosuje się przy literowaniu. Praktyka literowania z przykładowy- mi słowami jest bardzo często stosowana przy rozmowie z reprezentan- tami publicznych instytucji, np. w  urzędach, a  nawet w  banku lub u ubezpieczyciela. Należy stosować te słowa, a nie wymyślać swoje. Literuje się w następujący sposób: „A wie Anton” (A jak Anton). Przy wymawianiu spółgłosek i  samogłosek trzeba sobie zdawać sprawę z tego, że nie czyta się ich tak, jak w języku polskim. Spółgłoski wydają się bardziej „zmiękczone” niż w języku polskim. Zamiast polskiego „be” powiemy „bee”, zamiast „wu” powiemy „wee”. Podobnie jest z samogło- skami: zamiast polskiego „e” powiemy „eee”, przedłużając ją. Umlauty można też dołączyć do literowania, jednakże równie dobrze można powiedzieć na ä – Aa Umlaut, ü – Uu Umlaut i ö – Oo Umlaut, co wydaje się prostsze niż uczenie się dodatkowych słów. Spółgłoska „ß” to inaczej „scharfes s”. Tabelka 1. Literowanie według standardów niemieckich Niemcy Litery (m.in. DIN 5009) Wymowa na podstawie języka polskiego A B C D E F G H Anton Berta Cäsar Dora Emil Friedrich Gustav Heinrich aa (dłuższe „a” niż w języku polskim, ale nie bardzo długie) bee cee dee eee ef gee h (nie polskie „h”, tylko „h” zmiękczone, czyli bez „prychania”) 19 Kompendium językowo-kulturowe Niemcy Litery (m.in. DIN 5009) Wymowa na podstawie języka polskiego I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Ida Julius Kaufmann Ludwig Martha Nordpol Otto Paula Quelle Richard Siegried/Samuel Theodor Ulrich Viktor Wilhelm Xanthippe Ypsilon iii jot ka el em en oo (dłuższe „o” niż w języku polskim, ale nie bardzo długie) pee ku chropowate R es tee uu (dłuższe „u” niż w języku polskim, ale nie bardzo długie) fał wee ix ypsilon Zacharias/Zeppelin cet Głoski 1) Spółgłoski i krótkie/długie samogłoski Spółgłoski czyta się podobnie jak w języku polskim, ale bardziej miękko, o czym już wspomniałam przy literowaniu. Jest jeszcze parę kwestii, na które trzeba zwrócić uwagę: 20 Anna JędrzejczykZnasz angielski? Poznaj niemiecki! Mity o języku niemieckim ƒƒ podwójne spółgłoski czyta się jak jedną spółgłoskę, np. „Otto” czytamy „Ooto”, ƒƒ „s” czyta się jak „es” lub jak „z”, jeśli występuje przed samogło- ską, np. „Siegried” – „zigrid”, ƒƒ „v” czyta się jak „f” w wyrazach niemieckich, np. „der Verbot” (zakaz), lub jak „w” w wyrazach pochodzących z innych języków, np. „Viktoria”, ƒƒ „c” czyta się jak „c” w wyrazach niemieckich lub jak „k” w wyra- zach pochodzących z innych języków, np. „die Creme”, ƒƒ „r” czyta się jak chropowate francuskie „r”, jeśli występuje na po- czątku słowa. Im dalej od początku, tym jego chropowatość się zmniejsza, aż do sytuacji, gdy „r” jest na końcu i wtedy czytamy je jak „arr”. Samogłoski w języku niemieckim są wymawiane krótko (co i tak brzmi „dłużej” niż w przypadku samogłosek polskich) lub długo. Krótko wtedy, gdy po samogłosce widzimy zbitkę spółgłosek, np. „bitte” (czyta się „byte”, a nie „bite”, gdyż „i” zostaje znacznie skró- cone). Długo, jeśli występuje: ƒƒ podwójna samogłoska, np. „der See” czyta się „zeeee”, ƒƒ spółgłoska „h” po samogłosce, którą wydłużamy do tego stopnia, że nie słychać „h”, np. „gehen” czyta się „gEeeen”, a nie „gejen” albo „geHen”. 2) Umlauty Umlauty należą do samogłosek i można je również czytać długo lub krótko: ƒƒ ä – przeważnie nasze krótkie „e”. Długie „ä” występuje natomiast w słowie „der Käse” (ser), gdyż nie mamy tu zbitki spółgłosko- wej, ƒƒ ü – tak jakby nasze „y”. Składamy usta w taki sposób, jakbyśmy chcieli wymówić „u”, a na siłę wymawiamy „e”, ƒƒ ö – tak jakby nasze „y-o”. Składamy usta w taki sposób, jakbyśmy chcieli wymówić „o”, a na siłę wymawiamy „e”. 21 Kompendium językowo-kulturowe 3) Inne samodzielne dźwięki Niepojedyncze samogłoski lub spółgłoski również tworzą samo- dzielne dźwięki. W tabelce 2 znajduje się podsumowanie najważ- niejszych reguł. Tabelka 2. Wymowa grup spółgłosek i dwugłosek Głoska Wymowa po polsku Przykłady słów – „sz” – słowa pochodzenia francuskiego, – „k” w słowie „Chaos”, – „iś/h”, które nazywam prychaniem kota i jest określane jako dźwięk „ich-Laut”, – „h”, które jest określane jako dźwięk „ach- Laut” i rzeczywiście jak wypowiemy „ach”, to usłyszymy inne „h” niż w przypadku wypowiedzenia „ich” „sz” „oj” „aj” „i” „o” „szp” „szt” „cz” Charlotte Chaos ich Milch machen Macht Schule Europa Säule Leckerei Main verlieren Niveau Sport Start Deutschland ch sch eu äu ei ai ie eau sp st tsch Inne uwagi 1) Zazwyczaj pierwsza sylaba jest akcentowana Akcent wyrazowy pada w języku niemieckim zazwyczaj na pierwszą sylabę (w języku polskim na przedostatnią sylabę, a w języku angiel- skim nie jest to sztywno ustalone). Przykładowo w czasowniku „ar- 22 Anna JędrzejczykZnasz angielski? Poznaj niemiecki!
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Znasz angielski? Poznaj niemiecki! Kompendium językowo-kulturowe
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: