Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00227 008720 23000070 na godz. na dobę w sumie
Zobowiązania - ebook/pdf
Zobowiązania - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 362
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-4269-6 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> naukowe i akademickie >> prawo
Porównaj ceny (książka, ebook (-5%), audiobook).

Podręcznik „Zobowiązania” zawiera charakterystykę instytucji unormowanych w Księdze trzeciej Kodeksu cywilnego. Omawia zarówno przepisy części ogólnej, jak i w zwięzły sposób charakteryzuje poszczególne umowy zobowiązaniowe.

Autor zaprezentował w opracowaniu liczne przykłady, uwzględnił też orzecznictwo sądowe. W podręczniku przedstawiono m.in.:
  • źródła powstania zobowiązań,
  • pojęcie i rodzaje świadczenia,
  • pojęcie, rodzaje i zasady odpowiedzialności odszkodowawczej,
  • konkretne typy umów zobowiązaniowych.
Trzecie wydanie zawiera m.in. omówienie ostatnich zmian prawa zobowiązań w zakresie przedawnienia roszczeń z czynów niedozwolonych oraz wykonywania świadczeń pieniężnych. W książce uwzględniono także aktualne orzecznictwo sądowe i literaturę przedmiotu.

 

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Akademia Prawa Adam Doliwa Zobowiązania 3. wydanie C. H. Beck AKADEMIA PRAWA Zobowiązania W sprzedaży: E. Gniewek (red.) PODSTAWY PRAWA CYWILNEGO, wyd. 4 Studia Prawnicze Z. Radwański, A.Olejniczak ZOBOWIĄZANIA – CZĘŚĆ OGÓLNA, wyd. 10 Podręczniki Prawnicze Z. Radwański, J. Panowicz-Lipska ZOBOWIĄZANIA – CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA, wyd. 9 Podręczniki Prawnicze A. Kawałko, H. Witczak ZOBOWIĄZANIA, wyd. 4 Skrypty Becka www.ksiegarnia.beck.pl Akademia Prawa dr Adam Doliwa Zobowiązania 3. wydanie Wydawnictwo C. H. BECK Warszawa 2012 Wydawca: Aneta Flisek © Wydawnictwo C.H. Beck 2012 Wydawnictwo C.H. Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: Marta Świerk Druk i oprawa: Totem, Inowrocław ISBN 978-83-255-4268-9 ISBN e-book 978-83-255-4269-6 Spis treści Wstęp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. XVII Wykaz.skrótów. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. XIX Wykaz.literatury.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..XXIII Rozdział 1. Wprowadzenie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. §.1 .. Prawo.zobowiązań. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . I .. Uwagi.ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . II .. Część.ogólna.i.część.szczegółowa.prawa.zobowiązań. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . III .. Źródła.prawa.zobowiązań.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1 .. Uwagi.wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 2 .. Prawo.stanowione. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 3 .. Zwyczaje.i.prawo.zwyczajowe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 4 .. Zasady.współżycia.społecznego.(dobra.wiara.w.znaczeniu.. obiektywnym). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 5 .. Wzorce.umowne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. §.2 .. Zobowiązanie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. I .. Pojęcie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1 .. Uwagi.wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 2 .. Podmioty.zobowiązania. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 3 .. Przedmiot.zobowiązania. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 4 .. Treść.zobowiązania. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . II .. Powstanie.zobowiązania. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . III .. Wierzytelność. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . IV .. Dług.i.odpowiedzialność.dłużnika. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1 .. Pojęcie.długu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 2 .. Odpowiedzialność.osobista.dłużnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 3 .. Ograniczenia.odpowiedzialności.osobistej.dłużnika.. . . . . . . . . . . . . . . . . .. 4 .. Odpowiedzialność.rzeczowa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . V .. Zobowiązania.niezupełne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 1 1 1 2 3 3 3 5 5 7 8 8 8 9 9 10 10 11 12 12 13 14 14 15 V Spis.treści . . Rozdział 2. Świadczenie w stosunku zobowiązaniowym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. §.3 .. Pojęcie.świadczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . I .. Uwagi.ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . II .. Treść.świadczenia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1 .. Uwagi.ogólne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 2 .. Konieczność.oznaczenia.świadczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 3 .. Przedmiot.świadczenia .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 4 .. Niemożliwość.świadczenia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. §.4 .. Klasyfikacja.świadczeń . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . I .. Świadczenie.jednorazowe,.ciągłe.i.okresowe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . II .. Świadczenie.podzielne.i.niepodzielne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . III .. Świadczenie.oznaczone.co.do.tożsamości.i.co.do.gatunku. . . . . . . . . . . . . . . .. . IV .. Zwrot.nakładów. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. §.5 .. Problematyka.świadczenia.pieniężnego. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. I .. Pojęcie.i.spełnienie.świadczenia.pieniężnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1 .. Uwagi.wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 2 .. Waluta.zobowiązania.pieniężnego. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . II .. Zasada.nominalizmu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . III .. Waloryzacja.świadczenia.pieniężnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1 .. Uwagi.ogólne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 2 .. Waloryzacja.umowna. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 3 .. Waloryzacja.sądowa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . IV .. Odsetki. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. §.6 .. Świadczenie.w.zobowiązaniu.przemiennym. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. I .. Zobowiązanie.przemienne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1 .. Pojęcie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 2 .. Wybór.świadczenia.w.zobowiązaniu.przemiennym. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 3 .. Kwestia.niemożliwości.świadczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . II .. Upoważnienie.przemienne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. §.7 .. Świadczenie.zmierzające.do.naprawienia.szkody. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Rozdział 3. Wielość wierzycieli albo dłużników. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. §.8 .. Uwagi.wstępne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. §.9 .. Zobowiązania.solidarne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . I .. Uwagi.ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . II .. Solidarność.dłużników . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . III .. Solidarność.wierzycieli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . IV .. Solidarność.nieprawidłowa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. §.10 ..Zobowiązania.podzielne.i.niepodzielne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . I .. Uwagi.ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . II .. Skutki.prawne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1 .. Zobowiązania.podzielne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 2 .. Zobowiązania.niepodzielne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Rozdział 4. Umowy zobowiązaniowe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. §.11 ..Uwagi.ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . I .. Umowa.jako.źródło.zobowiązania. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . II .. Umowy.zobowiązujące.i.rozporządzające. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . III .. Rodzaje.umów.zobowiązujących. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1 .. Umowy.wzajemne .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 2 .. Umowy.odpłatne.i.nieodpłatne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 17 17 17 18 18 18 19 19 20 20 21 21 22 22 22 22 23 24 25 25 26 26 27 29 30 30 31 32 32 33 35 35 36 36 37 38 39 40 40 40 40 41 43 43 43 44 45 45 45 VI Spis.treści . 3 .. Umowy.konsensualne.i.realne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 4 .. Umowy.losowe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 5 .. Umowy.przyczynowe.i.oderwane. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 6 .. Umowy.nazwane,.nienazwane.i.mieszane. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. §.12 ..Przygotowanie.i.zawarcie.umowy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . I .. Uwagi.wstępne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . II .. Culpa in contrahendo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . III .. Umowa.przedwstępna. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1 .. Pojęcie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 2 .. Ważność.umowy.przedwstępnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 3 .. Termin.zawarcia.umowy.przyrzeczonej. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 4 .. Skutki.uchylenia.się.od.zawarcia.umowy.przyrzeczonej. . . . . . . . . . . . . . .. §.13 ..Treść.umów.zobowiązaniowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. I .. Zasada.swobody.umów. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1 .. Pojęcie.i.zakres. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 2 .. Ograniczenia.swobody.umów.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . II .. Umowa.o.świadczenie.niemożliwe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . III .. Wyzysk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. §.14 ..Wzorzec.umowy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . I .. Pojęcie.i.charakter.prawny.wzorca.umowy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . II .. Przesłanki.mocy.wiążącej.wzorca.umowy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1 .. Udostępnienie.wzorca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 2 .. Jednoznaczna.i.zrozumiała.treść.wzorca. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . III .. Rozbieżność.między.treścią.umowy.a.wzorcem.umowy. . . . . . . . . . . . . . . . . .. §.15 ..Umowy.z.udziałem.konsumentów. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . I .. Uwagi.wstępne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . II .. Niedozwolone.postanowienia.umowne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1 .. Kontrola.treści.umowy.(kontrola.incydentalna) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 2 .. Szczegółowy.katalog.niedozwolonych.postanowień.umownych. . . . . . . .. 3 .. Skutki.uznania.postanowienia.umownego.za.niedozwolone. . . . . . . . . . .. 4 .. Kontrola.treści.wzorca.umowy.(kontrola.abstrakcyjna). . . . . . . . . . . . . . . .. . III .. Umowy.zawierane.poza.lokalem.przedsiębiorstwa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1 .. Pojęcie.umowy.zawieranej.poza.lokalem.przedsiębiorstwa.. . . . . . . . . . . .. 2 .. Obowiązki.przedsiębiorcy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 3 .. Prawo.konsumenta.odstąpienia.od.umowy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . IV .. Umowy.zawierane.na.odległość.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1 .. Pojęcie.umowy.zawieranej.na.odległość. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 2 .. Obowiązki.przedsiębiorcy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 3 .. Umowa.o.świadczenie.ciągłe.lub.okresowe.zawierana.na.odległość. . . . .. 4 .. Prawo.konsumenta.odstąpienia.od.umowy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 5 .. Inne.formy.ochrony.konsumenta. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 6 .. Umowy.dotyczące.usług.finansowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. §.16 ..Umowy.odnoszące.się.do.osób.trzecich. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . I .. Umowa.o.świadczenie.przez.osobę.trzecią . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . II .. Umowa.o.zwolnienie.dłużnika.z.obowiązku.świadczenia . . . . . . . . . . . . . . . .. . III .. Umowa.o.świadczenie.na.rzecz.osoby.trzeciej.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. §.17 ..Dodatkowe.zastrzeżenia.umowne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. I .. Uwagi.wstępne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . II .. Zadatek.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . III .. Umowne.prawo.odstąpienia.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . IV .. Odstępne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 46 46 46 47 47 48 48 50 50 51 51 51 52 52 52 53 54 55 56 56 57 57 58 58 59 59 61 61 62 63 64 65 65 65 66 66 66 67 68 68 68 69 70 70 71 71 72 72 72 73 74 VII Spis.treści Rozdział 5. Bezpodstawne wzbogacenie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. §.18 ..Uwagi.wstępne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 75 75 . I .. Pojęcie,.funkcje.i.metoda.prawnej.regulacji.bezpodstawnego.. 75 wzbogacenia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 76 . II .. Przesłanki.roszczenia.o.zwrot.bezpodstawnego.wzbogacenia. . . . . . . . . . . . .. 76 1 .. Uwagi.wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 77 2 .. Poszczególne.przesłanki. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 78 §.19 ..Nienależne.świadczenie.jako.przypadek.bezpodstawnego.wzbogacenia. . . . . . . .. 78 . I .. Pojęcie.nienależnego.świadczenia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 79 . II .. Poszczególne.przypadki.nienależnego.świadczenia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 80 . III .. Przepadek.świadczenia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 80 . IV .. Świadczenie.z.gry.i.zakładu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 81 §.20 ..Zwrot.wzbogacenia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 81 . I .. Zasady.ogólne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 82 . II .. Wzbogacenie.niepodlegające.zwrotowi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 83 §.21 ..Zbieg.roszczenia.z.bezpodstawnego.wzbogacenia.z.innymi.roszczeniami. . . . . .. 85 Rozdział 6. Odpowiedzialność odszkodowawcza. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 85 §.22 ..Uwagi.wstępne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 85 . I .. Pojęcie,.rodzaje.i.zasady.odpowiedzialności.odszkodowawczej . . . . . . . . . . .. . II .. Zbieg.odpowiedzialności.ex delicto.i.ex contractu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 88 88 . III .. Funkcje.odpowiedzialności.odszkodowawczej. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 89 §.23 ..Przesłanki.odpowiedzialności.odszkodowawczej.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 90 I .. Uwagi.ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 90 . II .. Szkoda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 90 1 .. Uwagi.wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 91 2 .. Szkoda.majątkowa .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 92 3 .. Szkoda.w.granicach.pozytywnego.i.ujemnego.interesu.umowy . . . . . . . .. 92 4 .. Rozmiar.szkody. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 93 . III .. Związek.przyczynowy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 93 1 .. Uwagi.wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 94 2 .. Normalny.związek.przyczynowy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 3 .. Odpowiedzialność.za.przypadek.mieszany.(casus mixtus). . . . . . . . . . . . . .. 95 95 §.24 ..Sposób.naprawienia.szkody. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 96 §.25 ..Wysokość.odszkodowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 96 . I .. Uwagi.ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 97 . II .. Przyczynienie.się.poszkodowanego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 99 Rozdział 7. Czyny niedozwolone. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. §.26 ..Uwagi.wstępne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 99 §.27 ..Odpowiedzialność.za.własne.czyny. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 101 I .. Wina.jako.podstawa.odpowiedzialności.za.własny.czyn.niedozwolony . . . .. 101 1 .. Uwagi.wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 101 2 .. Pojęcie.i.postaci.winy.oraz.zdolność.do.zawinienia . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 102 . II .. Bezprawność. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 104 1 .. Pojęcie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 104 2 .. Okoliczności.wyłączające.bezprawność .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 104 . III .. Współsprawstwo.i.współodpowiedzialność. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 105 . IV .. Ciężar.dowodu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 106 §.28 ..Odpowiedzialność.za.cudze.czyny. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 106 I .. Odpowiedzialność.za.niepoczytalnych.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 107 . . VIII Spis.treści . II .. Odpowiedzialność.za.osoby,.którym.powierzono.wykonanie.czynności. . . .. 108 1 .. Odpowiedzialność.za.samodzielnego.wykonawcę. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 108 2 .. Odpowiedzialność.za.podwładnego. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 109 §.29 ..Odpowiedzialność.odszkodowawcza.władzy.publicznej. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 110 I .. Uwagi.wstępne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 110 . . II .. Przesłanki.i.zakres.podmiotowy.odpowiedzialności.na.podstawie.. art ..417.KC. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 112 1 .. Przesłanki.odpowiedzialności. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 112 2 .. Podmioty.odpowiedzialne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 113 3 .. Poszkodowany. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 115 . III .. Odpowiedzialność.za.niezgodne.z.prawem.akty.normatywne . . . . . . . . . . . .. 115 1 .. Odpowiedzialność.za.szkodę.wyrządzoną.wydaniem.aktu.. normatywnego.niezgodnego.z.prawem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 115 2 .. Odpowiedzialność.za.szkodę.wyrządzoną.przez.niezgodne.. z.prawem.niewydanie.aktu.normatywnego. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 116 . IV .. Odpowiedzialność.za.niezgodne.z.prawem.orzeczenia.lub.decyzje. . . . . . . .. 117 1 .. Odpowiedzialność.za.szkodę.wyrządzoną.wydaniem.orzeczenia.. lub.decyzji.niezgodnych.z.prawem. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 117 2 .. Odpowiedzialność.za.szkodę.wyrządzoną.przez.niezgodne.. z.prawem.niewydanie.orzeczenia.lub.decyzji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 118 . V .. Odpowiedzialność.władzy.publicznej.na.zasadzie.słuszności. . . . . . . . . . . . .. 118 .VI .. Uregulowania.szczególne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 119 §.30 ..Odpowiedzialność.za.zwierzęta.i.rzeczy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 119 I .. Odpowiedzialność.za.zwierzęta.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 120 . . II .. Odpowiedzialność.za.wyrzucenie,.wylanie.lub.spadnięcie.przedmiotu.. z.pomieszczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 121 . III .. Odpowiedzialność.za.zawalenie.się.budowli.lub.oderwanie.się.jej.części. . .. 121 §.31 ..Odpowiedzialność.związana.z.użyciem.sił.przyrody . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 122 I .. Uwagi.ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 122 . . II .. Odpowiedzialność.prowadzącego.przedsiębiorstwo.lub.zakład.. wprawiany.w.ruch.za.pomocą.sił.przyrody. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 123 . III .. Odpowiedzialność.posiadacza.mechanicznego.środka.komunikacji.. . . . . . .. 125 §.32 ..Reguły.szczególne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 127 . I .. Odpowiedzialność.za.szkodę.poniesioną.w.cudzym.lub.we.wspólnym.. interesie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 127 . II .. Współodpowiedzialność.kilku.osób. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 127 . III .. Miarkowanie.odszkodowania.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 128 §.33 ..Naprawienie.szkody.na.osobie.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 128 . I .. Uwagi.ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 129 . II .. Majątkowa.szkoda.na.osobie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 130 1 .. Postaci.uszczerbku.na.osobie.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 130 2 .. Sposoby.naprawienia.szkody. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 130 . III .. Niemajątkowa.szkoda.na.osobie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 132 1 .. Postaci.uszczerbku.na.osobie.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 132 2 .. Roszczenie.o.zadośćuczynienie.pieniężne.i.o.zapłatę.na.wskazany.. cel.społeczny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 132 3 .. Dziedziczenie.i.zbywanie.roszczeń . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 134 . IV .. Szkoda.na.osobie.doznana.przed.urodzeniem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 135 §.34 ..Roszczenia.o.zapobieżenie.szkodzie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 135 §.35 ..Przedawnienie.roszczeń.z.czynów.niedozwolonych. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 136 §.36 ..Odpowiedzialność.za.produkt.niebezpieczny. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 138 I .. Uwagi.wstępne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 138 . IX Spis.treści 1 .. Ewolucja.rozwiązań.prawnych. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 138 2 .. Implementacja.dyrektywy.Wspólnot.Europejskich. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 139 . II .. Charakter.prawny.odpowiedzialności.za.produkt.niebezpieczny. . . . . . . . . .. 139 . III .. Produkt.niebezpieczny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 139 1 .. Pojęcie.produktu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 139 2 .. Niebezpieczny.charakter.produktu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 140 3 .. Wprowadzenie.produktu.niebezpiecznego.do.obrotu. . . . . . . . . . . . . . . . .. 140 . IV .. Podmioty.odpowiedzialne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 140 1 .. Producent.i.inne.podmioty.odpowiedzialne.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 140 2 .. Odpowiedzialność.solidarna. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 141 . V .. Podmioty.uprawnione. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 141 .VI .. Zasada.i.przesłanki.odpowiedzialności.za.produkt.niebezpieczny. . . . . . . . .. 142 1 .. Zasada.odpowiedzialności ..Przesłanki.egzoneracyjne. . . . . . . . . . . . . . . . .. 142 2 .. Przesłanki.odpowiedzialności. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 142 .VII .. Uwagi.końcowe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 143 1 .. Zakaz.wyłączania.odpowiedzialności. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 143 2 .. Przedawnienie.roszczeń. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 143 3 .. Zbieg.odpowiedzialności. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 144 4 .. Zagadnienia.kolizyjnoprawne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 144 Rozdział 8. Wykonanie zobowiązania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 145 §.37 ..Uwagi.ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 145 §.38 ..Szczegółowe.zasady.wykonywania.zobowiązań . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 146 I .. Podmioty.wykonania.zobowiązania. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 147 1 .. Uwagi.ogólne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 147 2 .. Dłużnik.i.osoby.trzecie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 147 3 .. Wierzyciel.i.osoby.trzecie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 147 . II .. Przedmiot.wykonania.zobowiązania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 148 . III .. Miejsce.spełnienia.świadczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 149 . IV .. Termin.spełnienia.świadczenia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 150 . V .. Wykonanie.zobowiązań.wzajemnych. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 151 .VI .. Dowód.wykonania.zobowiązania. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 152 §.39 ..Wpływ.zmiany.okoliczności.na.zobowiązanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 153 . . I .. Zasada.pacta sunt servanda.a.zmiana.okoliczności.(klauzula.rebus sic stantibus). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 153 . II .. Zakres.i.przesłanki.zastosowania.klauzuli.rebus sic stantibus . . . . . . . . . . . . . .. 154 . III .. Sądowa.modyfikacja.zobowiązania.na.podstawie.art ..3571.KC. . . . . . . . . . . .. 155 §.40 ..Prawo.zatrzymania.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 156 . I .. Pojęcie.i.przesłanki.prawa.zatrzymania. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 156 . II .. Charakter.prawa.zatrzymania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 157 §.41 ..Zwłoka.wierzyciela . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 157 . I .. Pojęcie.i.przesłanki.zwłoki.wierzyciela. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 157 . II .. Skutki.zwłoki.wierzyciela. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 158 Rozdział 9. Skutki niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania . . . .. 159 §.42 ..Odpowiedzialność.dłużnika.za.niewykonanie.lub.nienależyte.wykonanie.. zobowiązania.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 159 I .. Niewykonanie.lub.nienależyte.wykonanie.zobowiązania. . . . . . . . . . . . . . . . .. 159 . . II .. Przesłanki.i.zasady.odpowiedzialności.dłużnika. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 160 1 .. Uwagi.wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 160 2 .. Okoliczności,.za.które.dłużnik.ponosi.odpowiedzialność. . . . . . . . . . . . . .. 161 3 .. Wina.dłużnika. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 162 X Spis.treści . III .. Odpowiedzialność.za.osoby.trzecie.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 162 §.43 ..Niemożliwość.świadczenia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 163 . I .. Uwagi.wstępne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 163 . II .. Niemożliwość.świadczenia,.za.którą.dłużnik.nie.odpowiada . . . . . . . . . . . . .. 164 . III .. Niemożliwość.świadczenia,.za.którą.dłużnik.odpowiada.. . . . . . . . . . . . . . . .. 164 §.44 ..Opóźnienie.i.zwłoka.dłużnika. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 165 . I .. Pojęcie.i.skutki.opóźnienia.i.zwłoki.dłużnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 165 . II .. Skutki.zwłoki.dłużnika.w.wykonaniu.zobowiązania.wzajemnego. . . . . . . . .. 166 §.45 ..Kara.umowna. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 167 . I .. Pojęcie.i.funkcja.kary.umownej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 167 . II .. Kara.ustawowa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 168 Rozdział 10. Wygaśnięcie zobowiązania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 169 §.46 ..Uwagi.ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 169 §.47 ..Wygaśnięcie.zobowiązania.przez.zaspokojenie.wierzyciela. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 170 . I .. Świadczenie.w.miejsce.wykonania. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 170 . II .. Potrącenie.wierzytelności. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 171 1 .. Pojęcie.i.funkcja.potrącenia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 171 2 .. Przesłanki.potrącenia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 172 3 .. Dokonanie.i.skutki.potrącenia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 172 . III .. Odnowienie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 173 . IV .. Złożenie.do.depozytu.sądowego. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 174 §.48 ..Wygaśnięcie.zobowiązania.bez.zaspokojenia.wierzyciela. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 175 . I .. Umowa.o.zwolnienie.z.długu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 176 . II .. Umowne.rozwiązanie.stosunku.prawnego. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 176 Rozdział 11. Przejście praw i zobowiązań. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 179 §.49 ..Zmiana.wierzyciela.lub.dłużnika ..Uwagi.ogólne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 179 §.50 ..Przelew.wierzytelności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 180 . I .. Pojęcie,.konstrukcja.prawna.i.forma.przelewu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 180 . II .. Dopuszczalność.przelewu.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 182 . III .. Skutki.przelewu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 183 §.51 ..Wstąpienie.osoby.trzeciej.w.prawa.zaspokojonego.wierzyciela. . . . . . . . . . . . . . . .. 184 . I .. Przesłanki.i.skutki.wstąpienia.w.prawa.zaspokojonego.wierzyciela. . . . . . . .. 184 . II .. Obowiązek.przyjęcia.świadczenia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 185 §.52 ..Przejęcie.długu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 186 . I .. Pojęcie.i.przesłanki.przejęcia.długu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 186 . II .. Skutki.przejęcia.długu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 188 §.53 ..Kumulatywne.przystąpienie.do.długu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 188 . I .. Kumulatywne.przystąpienie.do.długu.na.podstawie.umowy. . . . . . . . . . . . .. 188 . II .. Kumulatywne.przystąpienie.do.długu.z.mocy.ustawy. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 189 Rozdział 12. Ochrona wierzyciela w razie niewypłacalności dłużnika. . . . . . . . . . . . .. 191 §.54 ..Skarga.pauliańska. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 191 . I .. Uwagi.wstępne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 191 . II .. Przesłanki.skargi.pauliańskiej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 192 . III .. Zaskarżenie.czynności.prawnej.dłużnika. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 194 Rozdział 13. Część szczegółowa prawa zobowiązań. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 195 §.55 ..Systematyka.umów.zobowiązaniowych.(wzmianka).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 195 §.56 ..Sprzedaż.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 196 I .. Pojęcie.i.ogólna.charakterystyka.sprzedaży. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 196 . XI Spis.treści 1 .. Definicja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 196 2 .. Charakter.prawny. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 197 3 .. Zawarcie.umowy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 197 4 .. Przedmiot.sprzedaży. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 198 . II .. Obowiązki.sprzedawcy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 198 1 .. Przeniesienie.własności. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 198 2 .. Wydanie.rzeczy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 198 . III .. Obowiązki.kupującego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 200 1 .. Odebranie.rzeczy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 200 2 .. Zapłata.ceny. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 200 . IV .. Przedawnienie.roszczeń . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 200 . V .. Odpowiedzialność.sprzedawcy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 201 1 .. Uwagi.wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 201 2 .. Rękojmia.za.wady. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 201 3 .. Gwarancja.jakości. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 204 4 .. Niezgodność.towaru.konsumpcyjnego.z.umową.i.gwarancja.. komercjalna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 206 .VI .. Szczególne.rodzaje.sprzedaży . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 208 1 .. Sprzedaż.na.raty. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 208 2 .. Sprzedaż.z.zastrzeżeniem.własności.rzeczy.sprzedanej. . . . . . . . . . . . . . . .. 208 3 .. Sprzedaż.na.próbę. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 208 4 .. Sprzedaż.z.zastrzeżeniem.prawa.odkupu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 208 5 .. Prawo.pierwokupu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 209 §.57 ..Zamiana. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 210 . I .. Treść.umowy.zamiany. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 210 . II .. Odesłanie.do.przepisów.o.sprzedaży. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 211 §.58 ..Dostawa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 211 . I .. Pojęcie.i.charakter.prawny.umowy.dostawy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 211 . II .. Prawa.i.obowiązki.stron . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 212 . III .. Odesłanie.do.przepisów.o.sprzedaży. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 213 §.59 ..Kontraktacja. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 213 . I .. Pojęcie,.funkcja.i.charakter.prawny.umowy.kontraktacji.. . . . . . . . . . . . . . . . .. 214 . II .. Prawa.i.obowiązki.stron . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 215 . III .. Przedawnienie.roszczeń . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 217 §.60 ..Umowa.o.dzieło . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 217 . I .. Pojęcie.i.charakter.prawny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 217 . II .. Prawa.i.obowiązki.stron . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 218 . III .. Zakończenie.stosunku.prawnego.i.przedawnienie.roszczeń . . . . . . . . . . . . . .. 221 §.61 ..Umowa.o.roboty.budowlane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 221 . I .. Pojęcie.i.gospodarcze.znaczenie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 221 . II .. Ogólna.charakterystyka.praw.i.obowiązków.stron . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 222 §.62 ..Najem. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 223 I .. Umowa.najmu.i.stosunek.prawny.najmu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 224 1 .. Uwagi.wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 224 2 .. Forma.umowy.najmu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 225 3 .. Przedmiot.najmu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 226 4 .. Prawa.i.obowiązki.stron. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 226 . II .. Czynsz.najmu.i.jego.oznaczenie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 229 . III .. Ujawnienie.stosunku.prawnego.najmu.w.księdze.wieczystej.. . . . . . . . . . . . .. 230 . IV .. Zakończenie.najmu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 230 . V .. Przedawnienie.roszczeń . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 231 .VI .. Najem.lokalu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 231 . XII Spis.treści 1 .. Najem.lokalu.według.KC.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 231 2 .. Ochrona.praw.lokatorów.(wzmianka). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 234 §.63 ..Dzierżawa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 234 . I .. Ogólne.pojęcie.dzierżawy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 234 . II .. Prawa.i.obowiązki.stron . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 235 . III .. Dzierżawa.nieruchomości.rolnej. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 237 §.64 ..Umowa.leasingu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 237 . I .. Pojęcie.i.charakter.prawny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 238 . II .. Treść.stosunku.prawnego.leasingu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 239 1 .. Prawa.i.obowiązki.finansującego. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 239 2 .. Prawa.i.obowiązki.korzystającego. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 240 . III .. Zakończenie.stosunku.prawnego.leasingu.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 241 §.65 ..Użyczenie.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 242 . I .. Pojęcie,.charakter.prawny.i.funkcja.społeczna.użyczenia. . . . . . . . . . . . . . . . .. 242 . II .. Prawa.i.obowiązki.stron . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 243 . III .. Zakończenie.użyczenia.i.przedawnienie.roszczeń. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 244 §.66 ..Pożyczka.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 245 . I .. Pojęcie,.charakter.prawny.i.funkcja.społeczno-gospodarcza.pożyczki. . . . . .. 245 . II .. Umowa.pożyczki.według.Kodeksu.cywilnego ..Prawa.i.obowiązki.stron. . . . . . 246 . III .. Pożyczka.bankowa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 247 . IV .. Przedawnienie.roszczeń . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 248 . V .. Inne.umowne.stosunki.kredytowe.(wzmianka) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 248 §.67 ..Umowa.rachunku.bankowego. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 249 . I .. Pojęcie,.funkcje.i.charakter.prawny.rachunku.bankowego. . . . . . . . . . . . . . . .. 249 . II .. Prawa.i.obowiązki.stron . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 250 . III .. Zakończenie.stosunku.prawnego.i.przedawnienie.roszczeń . . . . . . . . . . . . . .. 252 §.68 ..Zlecenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 252 . I .. Pojęcie.i.charakter.prawny.umowy.zlecenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 253 . II .. Zawarcie.umowy.zlecenia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 254 . III .. Prawa.i.obowiązki.stron . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 254 . IV .. Wygaśnięcie.zobowiązania.zlecenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 256 . V .. Przedawnienie.roszczeń . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 257 §.69 ..Prowadzenie.cudzych.spraw.bez.zlecenia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 257 I .. Pojęcie.prowadzenia.cudzych.spraw.bez.zlecenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 257 . . II .. Obowiązki.i.prawa.prowadzącego.cudze.sprawy.bez.zlecenia . . . . . . . . . . . .. 258 §.70 ..Umowa.agencyjna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 259 . I .. Pojęcie,.zawarcie.i.charakter.prawny.umowy.agencyjnej . . . . . . . . . . . . . . . . .. 259 . II .. Prawa.i.obowiązki.stron . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 260 . III .. Wygaśnięcie.zobowiązania.agencji. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 264 §.71 ..Umowa.komisu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 264 . I .. Pojęcie.komisu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 265 . II .. Prawa.i.obowiązki.stron . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 265 . III .. Zakończenie.stosunku.komisu. . . . . . . . .
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Zobowiązania
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: