Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00216 004120 21517462 na godz. na dobę w sumie
Zrozumieć oprogramowanie. O prostocie kodu i doskonaleniu warsztatu programisty - książka
Zrozumieć oprogramowanie. O prostocie kodu i doskonaleniu warsztatu programisty - książka
Autor: Liczba stron: 256
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-283-5112-7 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> programowanie >> inne - programowanie
Porównaj ceny (książka, ebook (-40%), audiobook).

W codziennej praktyce programiści często muszą sobie radzić z coraz większą złożonością tworzonego kodu. Mnożą się błędy, a ryzyko spektakularnej porażki rośnie. Jeśli ten scenariusz dotyczy także Ciebie, poziom złożoności Twoich projektów Cię przytłacza i czujesz, że nie dajesz rady, już teraz wdróż fundamentalne reguły, dzięki którym Twój kod odzyska prostotę i niezawodność! Jeśli każdy dzień z nowym projektem Cię rozczarowuje i przestałeś wierzyć w swoje możliwości, sięgnij po tę książkę!

Max Kanat-Alexander, odpowiedzialny za dział Code Health w Google, w tym świetnym zbiorze esejów dzieli się mnóstwem trafnych spostrzeżeń dotyczących zasad programowania, złożoności kodu, pracy zespołowej i filozofii projektowania aplikacji. W książce pokazano bardzo różnorodne zagadnienia, od pisania prostego kodu aż po jego debugowanie i pogłębioną analizę. Dowiesz się także, jaka postawa charakteryzuje naprawdę dobrego programistę. Świeżość spojrzenia i znakomity styl autora sprawią, że tę książkę przeczytasz z przyjemnością. Wiedza techniczna i poziom ekspertyzy przyniosły mu status guru kodu, a jego pomysły zainspirują Cię i odświeżą Twoje podejście do wyzwań związanych z byciem deweloperem. Odzyskaj radość ze swojej pracy i zapomnij o porażkach!

Ta książka skłoni Cię do przemyśleń:

Złożoność jest głupia. Prostota jest mądra.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Tytuł oryginału: Understanding Software Tłumaczenie: Radosław Małachowski ISBN: 978-83-283-5112-7 Copyright © Packt Publishing 2017. First published in the English language under the title ‘Understanding Software – (9781788628815)’ Polish edition copyright © 2019 by Helion SA All rights reserved. No part of this book may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage retrieval system, without permission from the Publisher. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Autor oraz Helion SA dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Helion SA nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce. Helion SA ul. Kościuszki 1c, 44-100 Gliwice tel. 32 231 22 19, 32 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl WWW: http://helion.pl (księgarnia internetowa, katalog książek) Drogi Czytelniku! Jeżeli chcesz ocenić tę książkę, zajrzyj pod adres http://helion.pl/user/opinie/zroopr Możesz tam wpisać swoje uwagi, spostrzeżenia, recenzję. Printed in Poland. • Kup książkę • Poleć książkę • Oceń książkę • Księgarnia internetowa • Lubię to! » Nasza społeczność SPIS TRE(cid:320)CI Przedmowa .................................................................................................11 CZ(cid:163)(cid:316)(cid:245) PIERWSZA. ZASADY DLA PROGRAMISTÓW Rozdzia(cid:175) 1. Zanim zaczniesz… .................................................................17 B(cid:171)dziesz to robi(cid:250), wi(cid:171)c rób to dobrze ............................................................ 18 Rozdzia(cid:175) 2. Postawa in(cid:352)yniera ..................................................................21 Rozdzia(cid:175) 3. Niezwyk(cid:175)a tajemnica programisty gwiazdora .................... 25 Rozdzia(cid:175) 4. Projekt oprogramowania w dwóch sentencjach ................. 29 CZ(cid:163)(cid:316)(cid:245) DRUGA. Z(cid:167)O(cid:347)ONO(cid:316)(cid:245) OPROGRAMOWANIA I JEJ PRZYCZYNY 31 Rozdzia(cid:175) 5. Wskazówki dotycz(cid:167)ce nadmiernej z(cid:175)o(cid:352)ono(cid:321)ci ....................33 Rozdzia(cid:175) 6. Drogi do stworzenia z(cid:175)o(cid:352)ono(cid:321)ci. Zepsuj swoje API .......... 35 Rozdzia(cid:175) 7. Kiedy wsteczna kompatybilno(cid:321)(cid:250) nie jest warta swojej ceny? ........................................................................ 39 Rozdzia(cid:175) 8. Z(cid:175)o(cid:352)ono(cid:321)(cid:250) to wi(cid:171)zienie ......................................................... 43 Poleć książkęKup książkę Spis tre(cid:317)ci CZ(cid:163)(cid:316)(cid:245) TRZECIA. PROSTOTA I PROJEKTOWANIE OPROGRAMOWANIA 45 Rozdzia(cid:175) 9. Projektuj od pocz(cid:167)tku .......................................................... 47 Ruszaj(cid:167)c dobr(cid:167) drog(cid:167) ....................................................................................... 48 Rozdzia(cid:175) 10. Dok(cid:175)adno(cid:321)(cid:250) przysz(cid:175)ych przewidywa(cid:302) .............................. 49 Rozdzia(cid:175) 11. Prostota i precyzja ............................................................... 53 Rozdzia(cid:175) 12. Dwa to za du(cid:352)o .................................................................... 57 Refaktoryzacja .................................................................................................. 58 Rozdzia(cid:175) 13. Rozs(cid:167)dny projekt oprogramowania ...................................61 Z(cid:175)a droga ........................................................................................................... 62 Analiza z(cid:175)ej drogi ............................................................................................. 64 Odnosz(cid:167)c to do grupy ..................................................................................... 65 Dobra droga ...................................................................................................... 66 Przestrzegali(cid:321)my praw tworzenia oprogramowania ..................................... 69 CZ(cid:163)(cid:316)(cid:245) CZWARTA. DEBUGOWANIE 71 Rozdzia(cid:175) 14. Czym jest bug? ..................................................................... 73 Sprz(cid:171)t ................................................................................................................ 74 Rozdzia(cid:175) 15. (cid:349)ród(cid:175)o b(cid:175)(cid:171)dów ..................................................................... 75 Spot(cid:171)gowana z(cid:175)o(cid:352)ono(cid:321)(cid:250) .................................................................................. 76 Rozdzia(cid:175) 16. Spraw, by to nie powróci(cid:175)o ................................................. 79 Spraw, by to nigdy nie powróci(cid:175)o — przyk(cid:175)ad ................................................ 80 W g(cid:175)(cid:167)b króliczej nory ....................................................................................... 84 Rozdzia(cid:175) 17. Fundamentalna filozofia debugowania ............................ 85 Wyja(cid:321)nij b(cid:175)(cid:167)d .................................................................................................... 87 Patrz na system ................................................................................................. 88 Znajd(cid:350) prawdziw(cid:167) przyczyn(cid:171) ......................................................................... 89 Cztery kroki ..................................................................................................... 90 6 Poleć książkęKup książkę Spis tre(cid:317)ci CZ(cid:163)(cid:316)(cid:245) PI(cid:159)TA. IN(cid:347)YNIERIA W ZESPO(cid:167)ACH 93 Rozdzia(cid:175) 18. Efektywna produktywno(cid:321)(cid:250) in(cid:352)ynierii ............................... 95 Co powiniene(cid:321) zrobi(cid:250)? .................................................................................... 97 Rozwi(cid:167)zanie ..................................................................................................... 98 Wiarygodno(cid:321)(cid:250) i rozwi(cid:167)zywanie problemów ............................................... 100 Blocker .............................................................................................................101 Zmierzaj(cid:167)c w stron(cid:171) podstawowego problemu ...............................................103 Rozdzia(cid:175) 19. Mierz(cid:167)c produktywno(cid:321)(cid:250) dewelopera .............................. 107 Definicja „produktywno(cid:321)ci” ......................................................................... 108 Czemu nie „linie kodu”? ............................................................................... 108 Okre(cid:321)laj(cid:167)c prawid(cid:175)owy wska(cid:350)nik ..................................................................110 A co, je(cid:321)li Twoim produktem jest kod? .........................................................111 A co z lud(cid:350)mi, którzy pracuj(cid:167) nad produktywno(cid:321)ci(cid:167) deweloperów? .........111 Wniosek ...........................................................................................................113 Rozdzia(cid:175) 20. Jak radzi(cid:250) sobie ze z(cid:175)o(cid:352)ono(cid:321)ci(cid:167) kodu w firmie programistycznej ......................................................................115 Krok pierwszy — lista problemów ................................................................117 Krok drugi — spotkanie .................................................................................117 Krok trzeci — raport b(cid:175)(cid:171)dów .........................................................................118 Krok czwarty — priorytetyzacja ...................................................................119 Krok pi(cid:167)ty — zadanie .................................................................................... 120 Krok szósty — planowanie ............................................................................121 Rozdzia(cid:175) 21. W refaktoryzacji chodzi o funkcjonalno(cid:321)ci .....................123 By(cid:250) efektywnym ............................................................................................. 124 Ustalaj(cid:167)c granice refaktoryzacji .................................................................... 127 Refaktoryzacja nie marnuje czasu, ona go oszcz(cid:171)dza ................................. 128 Refaktoryzacja a(cid:352) do jasno(cid:321)ci ....................................................................... 128 Podsumowanie ................................................................................................130 Rozdzia(cid:175) 22. (cid:351)yczliwo(cid:321)(cid:250) i kodowanie ....................................................131 Oprogramowanie to ludzie ............................................................................131 Przyk(cid:175)ad uprzejmo(cid:321)ci .....................................................................................132 B(cid:167)d(cid:350) mi(cid:175)y i twórz lepsze oprogramowanie ..................................................134 7 Poleć książkęKup książkę Spis tre(cid:317)ci Rozdzia(cid:175) 23. Spo(cid:175)eczno(cid:321)(cid:250) open source, w uproszczeniu ......................135 Utrzymanie wspó(cid:175)twórców ...........................................................................136 Usuwaj(cid:167)c bariery ............................................................................................ 142 Zainteresowa(cid:250) ludzi ........................................................................................145 Miej superpopularny produkt ...................................................................... 146 Miej produkt napisany w popularnym j(cid:171)zyku programowania ................ 146 Podsumowanie ............................................................................................... 147 CZ(cid:163)(cid:316)(cid:245) SZÓSTA. ROZUMIE(cid:245) OPROGRAMOWANIE 149 Rozdzia(cid:175) 24. Czym jest komputer? .........................................................151 Rozdzia(cid:175) 25. Komponenty oprogramowania: struktura, akcja i wynik ............................................................................155 Rozdzia(cid:175) 26. Oprogramowanie na nowo: (I)SAR wyja(cid:321)nione .............157 Struktura ..........................................................................................................158 Akcja .................................................................................................................159 Wyniki ..............................................................................................................159 ISAR w pojedynczej linii kodu ..................................................................... 160 Podsumowuj(cid:167)c SAR .......................................................................................161 Rozdzia(cid:175) 27. Oprogramowanie jako wiedza ..........................................163 Rozdzia(cid:175) 28. Cel technologii ...................................................................167 Czy s(cid:167) jakie(cid:321) kontrprzyk(cid:175)ady tej zasady? ..................................................... 168 Czy post(cid:171)p technologiczny jest „dobry”? ................................................... 168 Rozdzia(cid:175) 29. Prywatno(cid:321)(cid:250), w uproszczeniu .............................................171 Prywatno(cid:321)(cid:250) przestrzeni ..................................................................................171 Prywatno(cid:321)(cid:250) informacji ...................................................................................173 Podsumowanie prywatno(cid:321)ci ......................................................................... 177 Rozdzia(cid:175) 30. Prostota i bezpiecze(cid:302)stwo ................................................ 179 Rozdzia(cid:175) 31. Test-Driven Development i cykl obserwacji ....................183 Przyk(cid:175)ady ODA ............................................................................................. 184 Proces wytwarzania i produktywno(cid:321)(cid:250) ...........................................................185 Pierwsza ODA ............................................................................................... 187 8 Poleć książkęKup książkę Spis tre(cid:317)ci Rozdzia(cid:175) 32. Filozofia testowania .......................................................... 189 Warto(cid:321)(cid:250) testu .................................................................................................. 190 Asercje testu .................................................................................................... 190 Granice testu ...................................................................................................191 Za(cid:175)o(cid:352)enia testu ................................................................................................191 Projekt testu .................................................................................................... 192 Testowanie end to end ................................................................................... 192 Testy integracyjne .......................................................................................... 194 Testy jednostkowe ..........................................................................................195 Rzeczywisto(cid:321)(cid:250) ................................................................................................ 196 Podróbki ......................................................................................................... 197 Determinizm .................................................................................................. 199 Pr(cid:171)dko(cid:321)(cid:250) .......................................................................................................... 200 Pokrycie .......................................................................................................... 202 Wniosek — ogólny cel testowania ............................................................... 202 CZ(cid:163)(cid:316)(cid:245) SIÓDMA. MNIEJ DAWA(cid:245) CIA(cid:167)A 203 Rozdzia(cid:175) 33. Tajemnica sukcesu: mniej dawa(cid:250) cia(cid:175)a ............................. 205 Dlaczego to zadzia(cid:175)a(cid:175)o? ................................................................................. 206 Rozdzia(cid:175) 34. Jak odkryli(cid:321)my, co dawa(cid:175)o cia(cid:175)a ....................................... 209 Rozdzia(cid:175) 35. Pot(cid:171)ga „nie” ........................................................................213 Rozpoznawanie z(cid:175)ych pomys(cid:175)ów ..................................................................215 Nie maj(cid:167)c lepszego pomys(cid:175)u ..........................................................................215 Wyja(cid:321)nienie, akceptacja i uprzejmo(cid:321)(cid:250) .......................................................... 217 Rozdzia(cid:175) 36. Dlaczego programi(cid:321)ci daj(cid:167) cia(cid:175)a ....................................... 219 Czego si(cid:171) uczy(cid:250) .............................................................................................. 222 Rozdzia(cid:175) 37. Sekret szybkiego programowania: przesta(cid:302) my(cid:321)le(cid:250) ....... 225 Zrozumienie ................................................................................................... 226 Rysowanie ....................................................................................................... 227 Rozpoczynanie ............................................................................................... 228 Pomijanie kroku ............................................................................................. 229 Problemy fizyczne ......................................................................................... 229 9 Poleć książkęKup książkę Spis tre(cid:317)ci To, co rozprasza ............................................................................................. 230 Zw(cid:167)tpienie w siebie ........................................................................................ 230 Fa(cid:175)szywe pomys(cid:175)y ...........................................................................................231 Zastrze(cid:352)enie .....................................................................................................231 Rozdzia(cid:175) 38. Pycha dewelopera .............................................................. 233 Rozdzia(cid:175) 39. Spójno(cid:321)(cid:250) nie oznacza jednolito(cid:321)ci ................................... 235 Rozdzia(cid:175) 40. U(cid:352)ytkownicy maj(cid:167) problemy, deweloperzy maj(cid:167) rozwi(cid:167)zania .............................................................. 237 Zaufanie i informacja ..................................................................................... 238 Problemy pochodz(cid:167) od u(cid:352)ytkowników ....................................................... 238 Rozdzia(cid:175) 41. Natychmiastowa gratyfikacja = natychmiastowa pora(cid:352)ka ..................................................................................................... 241 Rozwi(cid:167)zania na d(cid:175)u(cid:352)sz(cid:167) met(cid:171) ....................................................................... 242 Jak zniszczy(cid:250) firm(cid:171) tworz(cid:167)c(cid:167) oprogramowanie .......................................... 243 Rozdzia(cid:175) 42. Sukces bierze si(cid:171) z wykonania, nie z innowacji .............. 245 Rozdzia(cid:175) 43. Oprogramowanie doskona(cid:175)e ........................................... 247 1. Robi dok(cid:175)adnie to, co u(cid:352)ytkownik mu poleci(cid:175) do wykonania ............... 248 2. Zachowuje si(cid:171) dok(cid:175)adnie tak, jak u(cid:352)ytkownik oczekuje, (cid:352)e si(cid:171) zachowa .................................................... 249 3. Nie blokuje u(cid:352)ytkownika przed komunikowaniem jego intencji ......... 250 Doskona(cid:175)o(cid:321)(cid:250) jest istotniejsza (ale nie w konflikcie) od prostoty kodu ..... 252 Skorowidz ................................................................................................ 253 10 Poleć książkęKup książkę Postawa in(cid:348)yniera 2 POSTAWA IN(cid:351)YNIERA Postaw(cid:171), któr(cid:167) powinien przyjmowa(cid:250) ka(cid:352)dy in(cid:352)ynier dowolnej specjali- zacji, mo(cid:352)na uj(cid:167)(cid:250) w zdaniu: Mog(cid:164) rozwi(cid:160)za(cid:246) ten problem we w(cid:168)a(cid:317)ciwy sposób. Niewa(cid:352)ne, jaki jest problem — zawsze jest w(cid:174)a(cid:321)ciwy sposób jego rozwi(cid:167)zania. Ten sposób mo(cid:352)e by(cid:250) znany i mo(cid:352)e zosta(cid:250) zaimplemen- towany. Jedynym zasadnym powodem niestosowania w(cid:175)a(cid:321)ciwego spo- sobu jest brak zasobów. Jednak zawsze powiniene(cid:321) zak(cid:175)ada(cid:250), (cid:352)e w(cid:175)a- (cid:321)ciwy sposób istnieje, (cid:352)e jeste(cid:321) w stanie rozwi(cid:167)za(cid:250) problem we w(cid:175)a(cid:321)ciwy sposób i (cid:352)e maj(cid:167)c odpowiednio du(cid:352)o zasobów, rozwi(cid:167)za(cid:174)by(cid:321) problem w odpowiedni sposób. „Odpowiedni sposób” z regu(cid:175)y oznacza „sposób, który uwzgl(cid:171)d- nia wszystkie mo(cid:352)liwe przysz(cid:175)e sytuacje, nawet nieznane i niedaj(cid:167)ce si(cid:171) wyobrazi(cid:250)”. Most, który znosi bez uszczerbku wszelkie mo(cid:352)liwe warunki (cid:321)ro- dowiskowe czy daj(cid:167)ce si(cid:171) przewidzie(cid:250) nat(cid:171)(cid:352)enie ruchu bez ci(cid:167)g(cid:175)ych prac konserwacyjnych, zosta(cid:175) zbudowany „we w(cid:175)a(cid:321)ciwy sposób”. 21 Poleć książkęKup książkę Rozdzia(cid:168) 2 Kod, który zachowuje swoj(cid:160) prostot(cid:164), jednocze(cid:317)nie zapewniaj(cid:160)c elastyczno(cid:317)(cid:246) potrzebn(cid:160) przy mo(cid:348)liwych przysz(cid:168)ych ulepszeniach, jest zaprojektowany „we w(cid:168)a(cid:317)ciwy sposób”. Jest wiele bezzasadnych przyczyn rozwi(cid:167)zywania problemu w nie- w(cid:175)a(cid:321)ciwy sposób: (cid:81) Nie znam w(cid:168)a(cid:317)ciwego sposobu. Cz(cid:171)sto znalezienie w(cid:175)a(cid:321)ciwego sposobu wymaga lepszego zrozumienia problemu lub dokszta(cid:175)cenia si(cid:171). Kiedy jestem w takiej sytuacji, na chwil(cid:171) odchodz(cid:171) od problemu i cz(cid:171)sto wpadam na pomys(cid:175) rozwi(cid:167)zania, kiedy po prostu gdzie(cid:321) id(cid:171) lub nast(cid:171)pnego dnia, kiedy znowu do niego siadam. Staram si(cid:171) nie akceptowa(cid:250) czego(cid:321), co jest niew(cid:175)a(cid:321)ciwe tylko dlatego, (cid:352)e jeszcze nie znam w(cid:175)a(cid:321)ciwego sposobu. (cid:81) Grupa nie mo(cid:348)e si(cid:164) zdecydowa(cid:246), co b(cid:164)dzie w(cid:168)a(cid:317)ciwym sposobem. Czasami grupa osób spiera si(cid:171) na temat tego, co b(cid:171)dzie „w(cid:175)a(cid:321)ciwym sposobem”, i zagadnienie staje si(cid:171) zagmatwane. Grupy nie s(cid:167) zbyt dobre w podejmowaniu decyzji. Jak wszyscy wiemy, nie projektujesz oprogramowania w komitecie, i podejrzewam, (cid:352)e „projekty komitetu” w innych dziedzinach in(cid:352)ynierii s(cid:167) równie z(cid:175)e. Rozwi(cid:167)zaniem by(cid:175)oby wybranie do(cid:321)wiadczonego i zaufanego in(cid:352)yniera, który b(cid:171)dzie rozumia(cid:175) podstawowe zasady obszaru, którym si(cid:171) zajmujesz, i potrafi okre(cid:321)li(cid:250) w(cid:175)a(cid:321)ciwy sposób sam, po uwa(cid:352)nym przestudiowaniu istniej(cid:167)cych argumentów i zebraniu odpowiednich informacji, zgodnie ze standardem i aktualnymi procedurami. (cid:81) Jestem zbyt leniwy (zm(cid:164)czony, g(cid:168)odny, rozkojarzony), (cid:348)eby zrobi(cid:246) to teraz we w(cid:168)a(cid:317)ciwy sposób. To zdarza si(cid:171) ka(cid:352)demu od czasu do czasu. Jest pierwsza w nocy, od 15 godzin bez przerwy pracujesz nad projektem i chcesz, 22 Poleć książkęKup książkę Postawa in(cid:348)yniera by ta jedna przekl(cid:171)ta rzecz zadzia(cid:175)a(cid:175)a, natychmiast! Odpocznij, pomy(cid:321)l, wró(cid:250) do tego pó(cid:350)niej. (cid:320)wiat si(cid:171) nie sko(cid:302)czy, a problem b(cid:171)dzie istnia(cid:175) nadal i b(cid:171)dzie mo(cid:352)liwy do rozwi(cid:167)zania. Id(cid:350) spa(cid:250), wyjd(cid:350) co(cid:321) zje(cid:321)(cid:250), pójd(cid:350) na spacer — zrób, co tylko mo(cid:352)esz, by przej(cid:321)(cid:250) na poziom mentalny, w którym mo(cid:352)esz rozwi(cid:167)za(cid:250) problem we w(cid:175)a(cid:321)ciwy sposób, i dopiero wtedy wró(cid:250). Je(cid:352)eli jeste(cid:321) w stanie, w którym nie mo(cid:352)esz rozwi(cid:167)za(cid:250) problemu we w(cid:175)a(cid:321)ciwy sposób, to jest to odpowiedni czas na przerw(cid:171). Nie zaniedbujesz swoich obowi(cid:167)zków, je(cid:321)li tak post(cid:171)pujesz — w zasadzie dobrze rozumiesz odpowiedzialno(cid:321)(cid:250) za sukces projektu, gdy mówisz: „To musi by(cid:250) zrobione dobrze i by zrobi(cid:250) to dobrze, w(cid:175)a(cid:321)nie teraz nale(cid:352)y zrobi(cid:250) sobie przerw(cid:171) i wróci(cid:250) do tego pó(cid:350)niej”. W wi(cid:171)kszo(cid:321)ci przypadków wymaga to sta(cid:175)ej i niezmiennej wiary w siebie, wiary, (cid:352)e mo(cid:352)esz rozwi(cid:167)za(cid:250) problem we w(cid:175)a(cid:321)ciwy sposób. Max 23 Poleć książkęKup książkę Rozdzia(cid:168) 2 24 Poleć książkęKup książkę SKOROWIDZ akceptacja, 217 akcja, 155, 159 API, 35 asercje testu, 190 A B bezpiecze(cid:302)stwo oprogramowania, 179 biblioteka, 57 blocker, 101 b(cid:175)(cid:171)dy, 73, 75 wyja(cid:321)nianie, 87 brak post(cid:171)pu, 40 bug, 73 C cel technologii, 167 cykl ODA, 184 determinizm, 199 dodawanie funkcjonalno(cid:321)ci, 48 dok(cid:175)adno(cid:321)(cid:250), 49 przewidywania, 49 dokumentacja, 143, 144 doskona(cid:175)o(cid:321)(cid:250), 252 E efektywna produktywno(cid:321)(cid:250) in(cid:352)ynierii, 95 efektywno(cid:321)(cid:250), 124 F fa(cid:175)szywe pomys(cid:175)y, 231 faza obserwacji, 186 firewall, 180 firma, 243 frontendowy deweloper, 110 fundamentalne bezpiecze(cid:302)stwo, 180 funkcjonalno(cid:321)ci, 41, 48, 74, 125 D debugowanie, 71, 85, 86 cztery g(cid:175)ówne kroki, 90 systemu, 88 G granice refaktoryzacji, 127 testu, 191 Poleć książkęKup książkę Skorowidz I innowacje, 238, 245 interfejs u(cid:352)ytkownika, 54 in(cid:352)ynier produktywno(cid:321)ci, 100 in(cid:352)ynieria w zespo(cid:175)ach, 93 ISAR, 160 jednolito(cid:321)(cid:250), 235 J K kana(cid:175)y komunikacji, 143 kod jako produkt, 111 kodowanie, 131 kompatybilno(cid:321)(cid:250) wsteczna, 39 komponenty oprogramowania, 155 komputer, 151 komunikat o b(cid:175)(cid:171)dach, 88 w logu, 88 L linie kodu, 108 logi, 88 (cid:167) (cid:175)atwe projekty, 142 M metryka, 110 mierzenie linii kodu, 109 produktywno(cid:321)ci dewelopera, 108 model-widok-kontroler, 155 MVC, Model View Controller, 155 254 N nadmierna z(cid:175)o(cid:352)ono(cid:321)(cid:250), 33 nauka, 222 negatywne nastawienie, 140 O ODA, 184 Obserwacja, Decyzja, Akcja, 184 pierwsza, 187 proces wytwarzania, 185 produktywno(cid:321)(cid:250), 185 odmowa, 214, 217 odpowiadanie wspó(cid:175)twórcom, 138 odpowiedzialno(cid:321)(cid:250), 77 odrzucenie kompatybilno(cid:321)ci wstecznej, 41 oprogramowanie doskona(cid:175)e, 247 jako wiedza, 163 P planowanie, 121 pokora, 234 popularno(cid:321)(cid:250) produktu, 146 popularny j(cid:171)zyk programowania, 146 pora(cid:352)ka, 98, 241 postawa in(cid:352)yniera, 21 post(cid:171)p technologiczny, 168 prawa tworzenia oprogramowania, 68 prawid(cid:175)owa metryka, 110 precyzja, 53, 56 pr(cid:171)dko(cid:321)(cid:250), 200 priorytetyzacja, 119 problemy fizyczne, 229 ignorowanie, 81 nieistniej(cid:167)ce, 104 podstawowe, 103, 212 rozwi(cid:167)zywanie, 21, 79–81, 100 Poleć książkęKup książkę u(cid:352)ytkowników, 237 z wydajno(cid:321)ci(cid:167), 209 zapobieganie, 79 z(cid:175)o(cid:352)onego kodu, 115 znajdowanie przyczyny, 81, 89 zrozumienie przyczyny, 86 proces wytwarzania, 185 produktywno(cid:321)(cid:250), 108, 185 dewelopera, 107, 111 in(cid:352)ynierii, 95 programista, 219 backendowy, 110 doskona(cid:175)y, 223 komputerowy, 108 projekt Bugzilla, 205 testu, 192 projektowanie oprogramowania, 45, 61, 220 od pocz(cid:167)tku, 47 analiza, 64 dobry sposób, 66 prawa, 68 specyfikacja, 65 standardy, 66 z(cid:175)y sposób, 62 projekty open source, 145 prostota, 45, 53, 179, 181 prywatno(cid:321)(cid:250), 171, 177 informacji, 173 przestrzeni, 171 przewidywanie, 49 przyczyna problemu, 89 pu(cid:175)apka dla programistów, 235 pycha dewelopera, 233 R raport b(cid:175)(cid:171)dów, 118 refaktoryzacja, 58, 103, 123, 125 oszcz(cid:171)dno(cid:321)(cid:250) czasu, 128 ustalanie granic, 127 wzorzec, 128 Skorowidz rotacja, 138 rozpoczynanie, 228 z(cid:175)ych pomys(cid:175)ów, 215 rozumienie zada(cid:302), 25 rozwi(cid:167)zania na d(cid:175)u(cid:352)sz(cid:167) met(cid:171), 242 rozwi(cid:167)zywanie problemów, 21, 79–81, 100 u(cid:352)ytkowników, 237 rysowanie, 227 S SAR, Structure, Action and Results, 157, 161 specyfikacja, 65 spo(cid:175)eczno(cid:321)(cid:250) open source, 135 spójno(cid:321)(cid:250), 235 sprz(cid:171)t, 74 struktura, akcja i wynik, 155, 158 sukces, 208, 245 przeci(cid:171)tny, 98 szybkie programowanie, 225 pomijanie kroku, 229 problemy fizyczne, 229 rozpoczynanie, 228 rozpraszaj(cid:167)ce (cid:321)rodowisko, 230 rysowanie, 227 zrozumienie, 226 rozwi(cid:167)zanie problemu, 81 (cid:316) (cid:321)ledzenie b(cid:175)(cid:171)dów, 205 T TDD, Test-Driven Development, 183 technologia, 167 testowanie end to end, 192 oprogramowania, 189 255 Poleć książkęKup książkę Z zadanie, 120 za(cid:175)o(cid:352)enia testu, 191 zapobieganie problemom, 79 zasada jednej odpowiedzialno(cid:321)ci, 59 zasady projektowania oprogramowania, 29 zastrze(cid:352)enie, 231 zaufanie, 238 z(cid:175)e pomys(cid:175)y, 214 rozpoznawanie, 215 z(cid:175)oty (cid:321)rodek, 98 z(cid:175)o(cid:352)ono(cid:321)(cid:250) oprogramowania, 31, 43, 116 lista problemów, 117 planowanie, 121 priorytetyzacja, 119 raport b(cid:175)(cid:171)dów, 118 spot(cid:171)gowana, 76 spotkanie, 117 zadanie, 120 z(cid:175)y kod, 219 zniszczenie firmy, 243 zrozumienie przyczyny problemu, 86, 226 zw(cid:167)tpienie, 230 (cid:345) (cid:350)ród(cid:175)o b(cid:175)(cid:171)dów, 75 (cid:347) (cid:352)yczliwo(cid:321)(cid:250), 131 Skorowidz testy asercje, 190 cel, 202 determinizm, 199 granice, 191 integracyjne, 194 jednostkowe, 195 podróbki, 197 pokrycie, 202 pr(cid:171)dko(cid:321)(cid:250), 200 projekt, 192 skala, 196 warto(cid:321)(cid:250), 190 za(cid:175)o(cid:352)enia, 191 tworzenie interfejsów u(cid:352)ytkownika, 54 z(cid:175)ego kodu, 219 z(cid:175)o(cid:352)ono(cid:321)ci, 35 U uproszczenie, 135 uprzejmo(cid:321)(cid:250), 132, 217 usuwanie barier, 142 utrzymanie wspó(cid:175)twórców, 136 W warto(cid:321)(cid:250) testu, 190 wdra(cid:352)anie z(cid:175)ych pomys(cid:175)ów, 214 wiarygodno(cid:321)(cid:250), 100 wiedza, 163 wklejanie kodu, 57 wsteczna kompatybilno(cid:321)(cid:250), 39 wydajno(cid:321)(cid:250), 209 wyja(cid:321)nienie, 217 wyniki, 155, 159 256 Poleć książkęKup książkę
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Zrozumieć oprogramowanie. O prostocie kodu i doskonaleniu warsztatu programisty
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: