Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00185 004117 21774781 na godz. na dobę w sumie
Życie. Następny poziom. Coaching transpersonalny - książka
Życie. Następny poziom. Coaching transpersonalny - książka
Autor: Liczba stron: 248
Wydawca: Onepress Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-9343-6 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> controlling
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Bez rozwoju duchowego nie ma dostępu do najsilniejszej a zarazem najgłębszej motywacji osobistej. Odpowiada ona na pytanie: co jest ważne, co nadaje sens nawet prostym działaniom. W tych kilku słowach można by streścić główne przesłanie tej książki, z którym jako coach i autor się utożsamiam. Klasyczne metody coachingu zachowują swoją skuteczność do chwili, kiedy pada pytanie o poczucie sensu podejmowanych działań na planie całego życia. Serdecznie polecam lekturę w głąb transpersonalnej motywacji.

Maciej Bennewicz, menedżer, trener, coach

 

Mindfulness to słowo, ktore jest już obecne we wszystkich najlepszych światowych podręcznikach zarządzania. Książka Jarka Gibasa pokazuje potęgę działania tych mechanizmów również w coachingu.

Mateusz Grzesiak, międzynarodowy nauczyciel i trener, psycholog

 

Jarosław Gibas odkrywa przed polskimi czytelnikami kierunek, w którym zmierza dzisiaj światowy coaching. To lektura dla poszukujących  odpowiedzi, na najważniejsze życiowe pytania.

Jacek Walkiewicz, mówca motywacyjny i mentor


Wyrusz w podróż do źródeł rozwoju

Wyobraź sobie, że idziesz przez las. Błądzisz, szukając najlepszej drogi. Raz za razem rozglądasz się za nową ścieżką, wracasz w to samo miejsce, znowu szukasz i znowu się orientujesz, że jednak nie idziesz w dobrą stronę. Nagle nad głową, ponad drzewami widzisz szybującego sokoła. Postanawiasz iść za nim. Ścieżki przechodzą jedne w drugie, ale za każdym razem stają się szersze i idzie Ci się łatwiej. W końcu, wciąż za krążącym po niebie sokołem, trafiasz na gościniec prowadzący do ogrodu. Na jego końcu widzisz majaczący w oddali dom. I kiedy się doń zbliżasz, spostrzegasz, że nie ma już sokoła. Zniknął dokładnie w tym momencie, w którym zobaczyłeś swój prawdziwy CEL. Zniknął, bo nie był Ci już potrzebny!

Coaching transpersonalny podchodzi do człowieka jako do fizycznej, psychicznej i duchowej całości. Rola coacha polega na upewnieniu się, że wybory, których dokonuje klient, są rzeczywiście jego wyborami: są dyktowane sercem, płyną z głębi duszy, są zgodne z tym, kim klient jest naprawdę i kim faktycznie chce zostać. Coach musi wiedzieć, że kierunek, w którym klient chce iść, nie jest jedynie mrzonką i nie wynika z presji społecznej. Musi także przekonać się, iż zmiana, która dokonuje się w kliencie, będzie trwała. Reszta — autodiagnoza, zdefiniowanie celu i wybór właściwej drogi ku przyszłości — leży po stronie klienta procesu coachingowego. Dlaczego? Ponieważ w coachingu, jak w życiu, naprawdę wszystko zależy od Ciebie!

 


Jarosław Gibas — socjolog, trener, coach. W 1995 roku debiutował powieścią Gniazda aniołów, wydaną przez gdańskie wydawnictwo Marabut. Dwa lata później nakładem Wydawnictwa Literackiego ukazała się kolejna powieść: Salve theatrum. Swoje teksty publikował także na łamach czasopism: „FA-art”, „Opcje”, „List oceaniczny”, „Kresy”, „Śląsk”, „NaGłos”, „City Magazine” i wielu innych. W latach 1992 – 1996 był redaktorem kwartalnika „Opcje”, w latach 2005 – 2007 — redaktorem naczelnym „Echa Miasta Katowice”, a ostatnio — redaktorem naczelnym „Nowej Gazety Śląskiej”. Od lat prowadzi szkolenia z zakresu komunikacji interpersonalnej. Jest też aktywnym coachem. Prywatnie miłośnik dużych motocykli — prowadzi motocyklowego bloga bigbiker.pl. Mieszka z żoną i psem w Katowicach.
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

• Kup książkę • Poleć książkę • Oceń książkę • Księgarnia internetowa • Lubię to! » Nasza społeczność Spis tre(cid:258)ci Wst(cid:266)p Rozdzia(cid:225) 1. Transpersonalno(cid:286)(cid:252) Rozdzia(cid:225) 2. Obecno(cid:286)(cid:252) Rozdzia(cid:225) 3. Uwa(cid:298)no(cid:286)(cid:252) Rozdzia(cid:225) 4. Os(cid:261)dy Rozdzia(cid:225) 5. Emocje Rozdzia(cid:225) 6. Ja Rozdzia(cid:225) 7. Flow Rozdzia(cid:225) 8. Medytacja Rozdzia(cid:225) 9. Transmutacja 5 15 41 67 93 119 143 167 193 219 Kup książkęPoleć książkę 4 | S P I S T R E (cid:165) C I Kup książkęPoleć książkę Rozdzia(cid:239) 3. Uwa(cid:285)no(cid:258)(cid:202) Jak definiowa(cid:252) uwa(cid:298)no(cid:286)(cid:252)? Jak stara jest uwa(cid:298)no(cid:286)(cid:252)? Z ja- kich elementów sk(cid:225)ada si(cid:266) uwa(cid:298)no(cid:286)(cid:252)? Dlaczego staramy si(cid:266) zminimalizowa(cid:252) ból, a zmaksymalizowa(cid:252) przyjemno(cid:286)(cid:252)? Jak dzia(cid:225)aj(cid:261) dystraktory? Co to jest praktyka formalna, nieformalna i odwrotna? Jaka jest rola nawyków w uwa(cid:298)- no(cid:286)ci? Jak umys(cid:225) ucieka w przysz(cid:225)o(cid:286)(cid:252) i przesz(cid:225)o(cid:286)(cid:252)? Dla- czego obserwacja siebie jest kluczem do uwa(cid:298)no(cid:286)ci? Jakie znaczenie w mindfulness ma ciekawo(cid:286)(cid:252)? W jednej ze (cid:258)wi(cid:200)ty(cid:241) gdzie(cid:258) na kra(cid:241)cu wschodniego (cid:258)wiata, w wysokich górach mieszka(cid:239) o(cid:258)wiecony mistrz. S(cid:239)awa jego m(cid:200)dro(cid:258)ci by(cid:239)a tak wielka, (cid:285)e przyje(cid:285)d(cid:285)ali do niego uczniowie z najdalszych zak(cid:200)tków, aby pozna(cid:202) odpowiedzi na nurtuj(cid:200)ce ich pytania. Pewnego razu w (cid:258)wi(cid:200)tyni pojawi(cid:239) si(cid:218) m(cid:239)ody mnich, który chcia(cid:239) si(cid:218) dowiedzie(cid:202), jak rozpozna(cid:202), (cid:285)e moment o(cid:258)wiecenia zwie(cid:241)czy(cid:239) mnisi(cid:200) drog(cid:218). — Jak rozpoznam — zapyta(cid:239) ucze(cid:241) mistrza — moment, w którym stan(cid:218) si(cid:218) o(cid:258)wiecony? Czy zauwa(cid:285)(cid:218), kiedy to nast(cid:200)pi? Mistrz pomilcza(cid:239) przez chwil(cid:218), po czym poprosi(cid:239) mnicha, by ten zamkn(cid:200)(cid:239) oczy. Kiedy to uczyni(cid:239), mistrz zada(cid:239) mu trzy pytania: — Ile obrazów wisi na (cid:258)cianie, która znajduje si(cid:218) za tob(cid:200)? 67 Kup książkęPoleć książkę 6 8 | (cid:191) Y C I E . N A S T (cid:125) P N Y P O Z I O M — Nie wiem — odpar(cid:239) zdumiony mnich. — Nie zwróci(cid:239)em na to uwagi. — A ile okien jest w tej sali? — Nie mam poj(cid:218)cia — odpowiedzia(cid:239) coraz bardziej strapiony mnich. — Kiedy tu wchodzi(cid:239)em, nie przygl(cid:200)da(cid:239)em si(cid:218) oknom. — A ile (cid:258)wiec p(cid:239)onie tu(cid:285) za moj(cid:200) g(cid:239)ow(cid:200)? — zapyta(cid:239) po raz trzeci mistrz. — Tego te(cid:285) nie wiem — odpar(cid:239) mnich. — Tego te(cid:285) nie zauwa(cid:285)y(cid:239)em. — Dopóty nie wy(cid:202)wiczysz w sobie umiej(cid:218)tno(cid:258)ci dostrzegania tego, co si(cid:218) wokó(cid:239) ciebie dzieje — odpar(cid:239) mistrz — nie b(cid:218)dziesz zdolny, aby zauwa(cid:285)y(cid:202) nadej(cid:258)cie o(cid:258)wiecenia. Uwa(cid:298)no(cid:286)(cid:252), czyli to, co w angloj(cid:266)zycznym (cid:286)wiecie nazywane jest mindfulness i co obecnie robi osza(cid:225)amiaj(cid:261)c(cid:261) karier(cid:266) w wielu pod- r(cid:266)cznikach biznesu, poradnikach skutecznego marketingu i ksi(cid:261)(cid:298)kach o nowoczesnych metodach zarz(cid:261)dzania firm(cid:261), stanowi klucz do na- szej egzystencji. Jest niezb(cid:266)dna do tego, by si(cid:266) rozwija(cid:252), osi(cid:261)ga(cid:252) suk- ces i by(cid:252) skutecznym we wszystkich obszarach ludzkiej aktywno(cid:286)ci. Oczywi(cid:286)cie definicji mindfulness jest wiele. Jedne podkre(cid:286)laj(cid:261) uwag(cid:266) skoncentrowan(cid:261) na tym, co tu i teraz, na tym, co jest bie(cid:298)(cid:261)ce, czego do(cid:286)wiadczamy w tera(cid:296)niejszo(cid:286)ci. Inne uwypuklaj(cid:261) skupienie si(cid:266) na bie(cid:298)(cid:261)cym do(cid:286)wiadczaniu danej chwili, i to takim skupieniu, które anga(cid:298)uje mo(cid:298)liwie jak najwi(cid:266)cej zmys(cid:225)ów, co pozwala na znaczne powi(cid:266)kszenie procesu poznania. Jeszcze inne wskazuj(cid:261), (cid:298)e istot(cid:261) uwa(cid:298)no(cid:286)ci jest skoncentrowanie uwagi na tym, co si(cid:266) w(cid:225)a(cid:286)nie dzieje, po(cid:225)(cid:261)czone z pe(cid:225)n(cid:261) akceptacj(cid:261) tego, co si(cid:266) dzieje. A jeszcze inne k(cid:225)ad(cid:261) nacisk na do(cid:286)wiadczanie bez kierowania si(cid:266) jak(cid:261)kolwiek ocen(cid:261). Mnogo(cid:286)(cid:252) definicji mindfulness bierze si(cid:266) g(cid:225)ównie st(cid:261)d, (cid:298)e to rodzaj Kup książkęPoleć książkę U W A (cid:297) N O (cid:285) (cid:251) | 6 9 stanu, który jest bardzo trudny do zwerbalizowania. To bowiem stan, w którym z jednej strony stajesz si(cid:266) (cid:286)wiadomy tego, czego w danej chwili do(cid:286)wiadczasz, z drugiej — nie identyfikujesz si(cid:266) z tym, ani tego do siebie specjalnie nie przyci(cid:261)gasz, ani te(cid:298) specjalnie tego nie unikasz. To jak uwa(cid:298)ne obserwowanie ob(cid:225)oków p(cid:225)yn(cid:261)cych przez b(cid:225)(cid:266)kit nieba z ca(cid:225)kowit(cid:261) akceptacj(cid:261) tego, (cid:298)e natur(cid:261) ob(cid:225)oków jest przep(cid:225)ywanie. To koncentracja na nich z przyzwoleniem na to, aby przep(cid:225)ywa(cid:225)y. To stan, w którym kolejne rzeczy, obiekty, my(cid:286)lokszta(cid:225)ty, ludzie pojawiaj(cid:261) si(cid:266) w polu Twojego widzenia i jeste(cid:286) ich w pe(cid:225)ni (cid:286)wiadomy, ale te(cid:298) stan, w którym nie t(cid:266)sknisz za tym, (cid:298)e znikn(cid:266)(cid:225)y, i pozwalasz, (cid:298)eby taka sama (cid:286)wiadoma uwaga dotyczy(cid:225)a rzeczy nowych — tych, które si(cid:266) pojawiaj(cid:261) w polu Twojego widzenia. By(cid:252) mo(cid:298)e kojarzysz w(cid:261)tek pojawiaj(cid:261)cy si(cid:266) cz(cid:266)sto w filmach szpiegowskich: widzimy doskonale wyszkolonego agenta, który wchodz(cid:261)c na przyk(cid:225)ad do restauracji, rejestruje skrupulatnie, jakie jest rozmieszczenie stolików, gdzie znajduj(cid:261) si(cid:266) wyj(cid:286)cia, co mo(cid:298)e sta(cid:252) na przeszkodzie, by z nich skorzysta(cid:252), co zamówi(cid:225)a para pod oknem i (cid:298)e go(cid:286)(cid:252) po prawej czyta gazet(cid:266) do góry nogami, a kelner zamiast zwyk(cid:225)ych skrywa pod nogawkami spodni wojskowe buty. To w(cid:225)a(cid:286)nie stan pe(cid:225)nej uwa(cid:298)no(cid:286)ci — widzisz wszystko, rejestrujesz wszystko i na wszystkim, co Ci(cid:266) otacza, koncentrujesz swoj(cid:261) uwag(cid:266) w maksymalny, mo(cid:298)liwy sposób. Mo(cid:298)na by powiedzie(cid:252), (cid:298)e przewier- casz na wylot ka(cid:298)dy moment, ka(cid:298)d(cid:261) chwil(cid:266), w której si(cid:266) znajdujesz, z absolutnie wszystkim, co ta chwila ze sob(cid:261) niesie. Akceptujesz w tej chwili wszystko to, co ma w niej miejsce. Zarówno zachowania innych, obecno(cid:286)(cid:252) przedmiotów, ale te(cid:298) ludzkie uczucia i emocje. Relacje, które pomi(cid:266)dzy nimi zachodz(cid:261), i sposób, w jaki to wszystko wp(cid:225)ywa na Ciebie. Mindfulness to równie(cid:298) akceptacja na takim sa- mym, uwa(cid:298)nym poziomie zarówno pora(cid:298)ek, jak i zwyci(cid:266)stw i nie- identyfikowanie si(cid:266) z (cid:298)adnymi z nich. To (cid:286)wiadomo(cid:286)(cid:252), (cid:298)e zarówno z(cid:225)e rzeczy, jak i dobre, które przynosi nam (cid:298)ycie w danym momencie, mog(cid:261) do czego(cid:286) pos(cid:225)u(cid:298)y(cid:252), (cid:298)e dzi(cid:266)ki tej totalnej uwa(cid:298)no(cid:286)ci mo(cid:298)esz Kup książkęPoleć książkę 7 0 | (cid:191) Y C I E . N A S T (cid:125) P N Y P O Z I O M podejmowa(cid:252) trafne decyzje, funkcjonowa(cid:252) bez strachu, (cid:298)e Twój umys(cid:225) zarz(cid:261)dza Tob(cid:261). Bo skoro obserwujesz wszystko na tak wysokim poziomie uwa(cid:298)no(cid:286)ci, musisz równie(cid:298) obserwowa(cid:252) nie tylko to, co wydarza si(cid:266) na zewn(cid:261)trz Ciebie, ale tak(cid:298)e to, co dzieje si(cid:266) w Twoim wn(cid:266)trzu. Skoro za(cid:286) (cid:286)wiadomie akceptujesz, (cid:298)e to, co dzieje si(cid:266) w Two- jej g(cid:225)owie, równie(cid:298) przemija jak ob(cid:225)oki na niebie i nie stanowi dla Ciebie ani czego(cid:286), co Ci(cid:266) specjalnie poci(cid:261)ga, ani te(cid:298) czego(cid:286), czego chcia(cid:225)by(cid:286) unikn(cid:261)(cid:252), to wiesz, (cid:298)e (cid:298)adna my(cid:286)l — nawet najwi(cid:266)kszy koszmar — nie ma ju(cid:298) nad Tob(cid:261) przewagi. Traci zdolno(cid:286)(cid:252), aby Tob(cid:261) w(cid:225)ada(cid:252). (cid:285)wiat biznesu zorientowa(cid:225) si(cid:266) wreszcie, (cid:298)e efektywno(cid:286)(cid:252) mo(cid:298)e i(cid:286)(cid:252) za uwa(cid:298)no(cid:286)ci(cid:261) i jaki wp(cid:225)yw ma ona na osi(cid:261)gane efekty. Jednak ta modna obecnie mindfulness nie jest niczym nowym. Uwa(cid:298)no(cid:286)(cid:252) bo- wiem jest praktykowana od tysi(cid:266)cy lat mi(cid:266)dzy innymi w technikach Wschodu. To w(cid:225)a(cid:286)nie za jej pomoc(cid:261) mnisi osi(cid:261)gali kolejne etapy samorozwoju, wkraczali na (cid:286)cie(cid:298)k(cid:266) i ni(cid:261) pod(cid:261)(cid:298)ali. Jak powiedzia(cid:225) jeden z mistrzów: „Uwaga to pot(cid:266)(cid:298)ny miecz — tnie wszystko!”. Ju(cid:298) wiele tysi(cid:266)cy lat temu uwa(cid:298)no(cid:286)(cid:252) by(cid:225)a jedn(cid:261) z podstawowych praktyk zarówno na przyk(cid:225)ad w buddyzmie zen, jak i w innych systemach filozoficznych Dalekiego Wschodu. To stamt(cid:261)d pochodzi koncepcja uwa(cid:298)no(cid:286)ci, która jednakowy nacisk k(cid:225)adzie na to, co dzieje si(cid:266) na ze- wn(cid:261)trz (sytuacje, przedmioty i ludzie, którzy nas otaczaj(cid:261)), jak i we- wn(cid:261)trz (my(cid:286)li i emocje, których do(cid:286)wiadczamy). Dopiero takie — pe(cid:225)ne — uj(cid:266)cie uwa(cid:298)no(cid:286)ci stanowi (cid:286)cie(cid:298)k(cid:266) rozwoju. Koncepcja „wkrocze- nia na (cid:286)cie(cid:298)k(cid:266)” mówi: zacznij od uwa(cid:298)no(cid:286)ci. To warunek podsta- wowy, by(cid:286) w ogóle móg(cid:225) wyruszy(cid:252) w drog(cid:266). W przeciwnym razie — je(cid:286)li nie b(cid:266)dziesz uwa(cid:298)ny — nie b(cid:266)dziesz wiedzia(cid:225), jaki kierunek wy- bra(cid:252) i w któr(cid:261) drog(cid:266) ruszy(cid:252). Uwa(cid:298)no(cid:286)(cid:252) jest te(cid:298) podstawow(cid:261) technik(cid:261) jogi. Ka(cid:298)da asana wy- maga, by adept jogi w trakcie jej wykonywania skupi(cid:225) ca(cid:225)kowicie uwag(cid:266) na tym, co dzieje si(cid:266) w jego ciele, które mi(cid:266)(cid:286)nie i (cid:286)ci(cid:266)gna wy- Kup książkęPoleć książkę U W A (cid:297) N O (cid:285) (cid:251) | 7 1 konuj(cid:261) odpowiedni(cid:261) prac(cid:266). Jogini nauczaj(cid:261): „Je(cid:286)li poczujesz pod- czas asany co(cid:286), co ci(cid:266) w jakim(cid:286) miejscu twego cia(cid:225)a blokuje, to tam w(cid:225)a(cid:286)nie po(cid:286)lij swój oddech”. Nie da si(cid:266) „posy(cid:225)a(cid:252) oddechu”, je(cid:286)li nie jest si(cid:266) odpowiednio uwa(cid:298)nym, by dostrzec, gdzie nale(cid:298)y go pos(cid:225)a(cid:252). Mój nauczyciel jogi w trakcie zaj(cid:266)(cid:252) cz(cid:266)sto zadaje adeptom pytanie: „Czujecie to?”. Oznacza ono mniej wi(cid:266)cej to samo co pytanie: czy jeste(cid:286) tu i teraz wystarczaj(cid:261)co uwa(cid:298)ny, by z prawdziw(cid:261) g(cid:225)(cid:266)bi(cid:261) kon- centracji poczu(cid:252) to, w jaki sposób pozycja, któr(cid:261) wykonujesz, wp(cid:225)ywa na to, co i gdzie czujesz we wn(cid:266)trzu swojego cia(cid:225)a? To jest w(cid:225)a(cid:286)nie uwa(cid:298)no(cid:286)(cid:252) w konkretnej chwili, w danym momencie, z pe(cid:225)n(cid:261) akcepta- cj(cid:261) i brakiem oceny tego, co si(cid:266) dzieje. W buddyzmie uwa(cid:298)no(cid:286)(cid:252) pochodzi od s(cid:225)owa sati, które w uprosz- czonym t(cid:225)umaczeniu oznacza pami(cid:266)tanie. Nie chodzi tu o rozpa- mi(cid:266)tywanie przesz(cid:225)o(cid:286)ci, ale o sta(cid:225)e pami(cid:266)tanie, gdzie si(cid:266) jest i co si(cid:266) dzieje zarówno wewn(cid:261)trz, jak i na zewn(cid:261)trz pami(cid:266)taj(cid:261)cego. W jednej z mantr nieustannie powtarza si(cid:266) fraza: sato sampajâno, która ozna- cza mniej wi(cid:266)cej: (cid:286)wiadomy i przemy(cid:286)lany. Jej zadaniem jest wpojenie praktykuj(cid:261)cemu, (cid:298)e jego umys(cid:225) ma by(cid:252) jednocze(cid:286)nie obecny i aktywny. Mindfulness jest obecna w historii nie tylko w hinduizmie, prak- tykach jogi (rozumianej jako system filozoficzny, a nie jedynie ze- staw (cid:252)wicze(cid:276) fizycznych) i buddyzmie. Uwa(cid:298)no(cid:286)(cid:252) by(cid:225)a i jest przecie(cid:298) jedn(cid:261) z kluczowych zasad chi(cid:276)skiego taoizmu, w którym oznacza drog(cid:266) do osi(cid:261)gni(cid:266)cia pe(cid:225)nej harmonii tego, co wewn(cid:266)trzne, z tym, co zewn(cid:266)trzne. Z tym, co tworzy esencj(cid:266) wszech(cid:286)wiata, jego najg(cid:225)(cid:266)bsz(cid:261) istot(cid:266), czyli dao. W taoizmie jedn(cid:261) z najistotniejszych koncepcji jest wu wei, czyli niepodejmowanie (cid:298)adnego dzia(cid:225)ania, które nie by(cid:225)oby zgodne z dao. Mówi(cid:261)c inaczej, pe(cid:225)na uwa(cid:298)no(cid:286)ci akceptacja tego, co przynosi dao. Dopiero wówczas staje si(cid:266) mo(cid:298)liwe osi(cid:261)gni(cid:266)cie pe(cid:225)nej (cid:298)yciowej harmonii. Ta koncepcja jest bardzo bliska idei g(cid:225)oszonej przez stoików. To w tej przecie(cid:298) filozofii zak(cid:225)ada si(cid:266) akceptacj(cid:266) tego, co przynosi (cid:286)wiat zewn(cid:266)trzny, bez po(cid:286)wi(cid:266)cania temu emocji. Kup książkęPoleć książkę 7 2 | (cid:191) Y C I E . N A S T (cid:125) P N Y P O Z I O M Mindfulness odnajdziemy równie(cid:298) w tradycjach sufickich, w któ- rych na przyk(cid:225)ad wiruj(cid:261)cy derwisze praktykowali swój taniec, nazy- waj(cid:261)c go bosk(cid:261) uwa(cid:298)no(cid:286)ci(cid:261) (mindfulness of God). Uwa(cid:298)no(cid:286)(cid:252) jest równie(cid:298) cz(cid:266)(cid:286)ci(cid:261) tradycji (cid:298)ydowskiej. Szczególnie w (cid:298)ydowskich tech- nikach kontemplacyjnych — student, czytaj(cid:261)c (cid:286)wi(cid:266)te pisma, kon- centrowa(cid:225) maksymalnie uwag(cid:266) na jednoczesnym znaczeniu s(cid:225)ów, ich wzajemnych relacjach oraz odpowiednikach numerologicznych. Te w(cid:225)a(cid:286)nie praktyki wykorzystywa(cid:225)y uwa(cid:298)no(cid:286)(cid:252) jako jedn(cid:261) z najbardziej podstawowych technik prowadz(cid:261)cych do totalnego rozumienia Boga na poziomie mistycznym. Mindfulness nie jest obce równie(cid:298) tradycji chrze(cid:286)cija(cid:276)skiej, w naukach takich wielkich mistyków jak (cid:286)w. Teresa z Ávili, Hildegarda z Bingen, (cid:286)w. Jan od Krzy(cid:298)a. W dzie(cid:225)ach tego ostatniego — Noc ciemna lub Droga na gór(cid:266) Karmel — w(cid:225)a(cid:286)nie pe(cid:225)na oboj(cid:266)tno(cid:286)ci (akceptacji) uwa(cid:298)no(cid:286)(cid:252) jest podstawow(cid:261) technik(cid:261) poszukiwania Boga, w której najpierw nale(cid:298)y przej(cid:286)(cid:252) przez „ciem- no(cid:286)(cid:252)”, czyli stan totalnej akceptacji i oczyszczenia umys(cid:225)u. Ta ciem- no(cid:286)(cid:252) to w(cid:225)a(cid:286)nie stan, w którym mistyk upatruje potrzeby pe(cid:225)nej, uwa(cid:298)nej akceptacji wszystkiego, co si(cid:266) dzieje wokó(cid:225). Zreszt(cid:261) czy s(cid:225)owa „Kto ma uszy, niechaj s(cid:225)ucha!” nie s(cid:261) zach(cid:266)t(cid:261) do pe(cid:225)nej uwa(cid:298)no(cid:286)ci, a mo(cid:298)e nawet postawionym przez Jezusa w Ewan- gelii warunkiem, który ma doprowadzi(cid:252) chrze(cid:286)cijanina przed oblicze Boga? Uwa(cid:298)no(cid:286)(cid:252) stanie si(cid:266) pe(cid:225)nym do(cid:286)wiadczeniem, kiedy nabierzesz umiej(cid:266)tno(cid:286)ci korzystania z niej w trzech ró(cid:298)nych obszarach. Pierw- szym z nich jest Twoje wn(cid:266)trze. W tym wypadku mindfulness oznacza uwa(cid:298)no(cid:286)(cid:252) skierowan(cid:261) na to, co dzieje si(cid:266) w Tobie, czego do(cid:286)wiad- czasz w danym momencie. Kluczem, który otwiera drog(cid:266) do opa- nowania uwa(cid:298)no(cid:286)ci, jest nie tylko obserwowanie samych emocji, ale te(cid:298) tego, w jaki sposób objawiaj(cid:261) si(cid:266) one w Twoim ciele. Je(cid:286)li od- czuwasz jaki(cid:286) l(cid:266)k, oprócz samej (cid:286)wiadomo(cid:286)ci tego, (cid:298)e w(cid:225)a(cid:286)nie si(cid:266) czego(cid:286) obawiasz, niezwykle istotna jest (cid:286)wiadomo(cid:286)(cid:252), co dzieje si(cid:266) Kup książkęPoleć książkę U W A (cid:297) N O (cid:285) (cid:251) | 7 3 wewn(cid:261)trz Twojego cia(cid:225)a podczas odczuwania tego l(cid:266)ku. Innymi s(cid:225)owy: (cid:286)wiadomo(cid:286)(cid:252) tego, co si(cid:266) dzieje, musi i(cid:286)(cid:252) w parze ze (cid:286)wiado- mo(cid:286)ci(cid:261), jakie reakcje wywo(cid:225)uje to dzianie si(cid:266). I to zarówno na po- ziomie fizycznych odczu(cid:252), jak i na poziomie my(cid:286)li, które pojawiaj(cid:261) si(cid:266) w konsekwencji odczuwania jakiej(cid:286) konkretnej emocji. Je(cid:286)li t(cid:261) emocj(cid:261) jest strach, to aby osi(cid:261)gn(cid:261)(cid:252) maksymalny poziom uwa(cid:298)no(cid:286)ci, oprócz obserwowania samego strachu i (cid:286)wiadomo(cid:286)ci jego obecno(cid:286)ci w sobie, musisz jeszcze dostrzec, jakie fizyczne reakcje za tym stra- chem id(cid:261) (na przyk(cid:225)ad nierówny lub przy(cid:286)pieszony oddech, skule- nie cia(cid:225)a, spi(cid:266)cie lub zamkni(cid:266)cie si(cid:266) w sobie). W nast(cid:266)pnej kolejno- (cid:286)ci powiniene(cid:286) zwróci(cid:252) uwag(cid:266), jakie my(cid:286)li pojawiaj(cid:261) si(cid:266) w Twojej g(cid:225)owie podczas (lub w konsekwencji) odczuwania strachu. Jakiego rodzaju s(cid:261) to my(cid:286)li? Czy to na przyk(cid:225)ad my(cid:286)li o charakterze ocenia- j(cid:261)cym („to przera(cid:298)aj(cid:261)ce”), czy przekonania („tego nale(cid:298)y si(cid:266) ba(cid:252)”)? Pe(cid:225)na (cid:286)wiadomo(cid:286)(cid:252) tego, co si(cid:266) dzieje w Twoim wn(cid:266)trzu, powoduje, (cid:298)e zaczynasz nad tym wszystkim odzyskiwa(cid:252) kontrol(cid:266). Bowiem ju(cid:298) sam fakt obserwacji os(cid:225)abia wp(cid:225)yw, jaki dana emocja ma na Ciebie. Warunkiem prawdziwej uwa(cid:298)no(cid:286)ci jest, jak napisa(cid:225)em wcze(cid:286)niej, to, aby si(cid:266) nie identyfikowa(cid:252) z niczym, co Ci(cid:266) spotyka — ani tego specjalnie nie przyci(cid:261)ga(cid:252), ani nie odrzuca(cid:252). Jedynie akceptowa(cid:252) to, co si(cid:266) w(cid:225)a(cid:286)nie dzieje. I tutaj uwa(cid:298)no(cid:286)(cid:252) przynosi genialn(cid:261) korzy(cid:286)(cid:252) — otó(cid:298) powoduje, (cid:298)e dana emocja zaczyna s(cid:225)abn(cid:261)(cid:252). Je(cid:286)li do(cid:286)wiadczasz w danej chwili jakiego(cid:286) uczucia — niech to b(cid:266)dzie smutek — sam fakt uwa(cid:298)nego przygl(cid:261)dania si(cid:266) temu, co si(cid:266) w Tobie dzieje i jakie reakcje to wywo(cid:225)uje, powoduje, (cid:298)e pojawia si(cid:266) dystans pomi(cid:266)dzy Tob(cid:261) a tym uczuciem. A tam, gdzie jest dystans, automatycznie os(cid:225)abia si(cid:266) dzia(cid:225)anie. Jak s(cid:225)usznie zauwa(cid:298)a Ronald D. Siegel w The Mindfulness Solution: „Kiedy praktykujemy pe(cid:225)n(cid:261) akceptacji reakcj(cid:266) na cierpienie, zamiast reagowa(cid:252) na nie z oporem czy próbami unikni(cid:266)cia, wówczas samo cierpienie zaczyna s(cid:225)abn(cid:261)(cid:252)”. Zadasz pewnie pytanie, czy istnieje jaka(cid:286) prosta technika, by wyrobi(cid:252) w sobie Kup książkęPoleć książkę 7 4 | (cid:191) Y C I E . N A S T (cid:125) P N Y P O Z I O M ten rodzaj wewn(cid:266)trznej uwa(cid:298)no(cid:286)ci. Oczywi(cid:286)cie, i to bardzo wiele tech- nik. Jednak jedn(cid:261) z najprostszych i jednocze(cid:286)nie najdoskonalszych jest polecana i znana od tysi(cid:266)cy lat technika pod(cid:261)(cid:298)ania za oddechem. Wystarczy skoncentrowa(cid:252) si(cid:266) na w(cid:225)asnym oddechu, pod(cid:261)(cid:298)a(cid:252) za nim przez chwil(cid:266), by zacz(cid:261)(cid:252) dostrzega(cid:252) my(cid:286)li i emocje, które Ci towarzysz(cid:261) w danej chwili. Dzieje si(cid:266) tak dlatego, (cid:298)e uwaga w takiej sytuacji au- tomatycznie jest kierowana do wn(cid:266)trza Twojego cia(cid:225)a. Je(cid:286)li za(cid:286) na- uczysz si(cid:266) uwa(cid:298)nie (cid:286)ledzi(cid:252) swoje emocje i my(cid:286)li, b(cid:266)dziesz jednocze(cid:286)nie odkrywa(cid:252) wszystkie mechanizmy, które stoj(cid:261) za ich powstawaniem. Znajomo(cid:286)(cid:252) tych mechanizmów to najlepsza droga do tego, aby od- zyska(cid:252) nad nimi kontrol(cid:266). Drugim obszarem uwa(cid:298)no(cid:286)ci jest uwa(cid:298)no(cid:286)(cid:252) zewn(cid:266)trzna. To z kolei pe(cid:225)na (cid:286)wiadomo(cid:286)(cid:252) tego, co si(cid:266) dzieje wokó(cid:225) Ciebie, zarówno w naj- bli(cid:298)szym otoczeniu, jak i w zasi(cid:266)gu Twojego wzroku. I tutaj, podobnie jak w uwa(cid:298)no(cid:286)ci wewn(cid:266)trznej, chodzi o (cid:286)wiadomo(cid:286)(cid:252) zarówno tego, co si(cid:266) dzieje, jak i tego, jakie doznania, emocje czy odczucia to w Tobie wywo(cid:225)uje. (cid:285)wiadomo(cid:286)(cid:252) ta musi by(cid:252) po(cid:225)(cid:261)czona z totaln(cid:261) akceptacj(cid:261) tego, co si(cid:266) dzieje, i tego, jak to na Ciebie dzia(cid:225)a. Bez oceny, bez etykietowania ani my(cid:286)lenia (cid:298)yczeniowego, jak chcia(cid:225)by(cid:286), by si(cid:266) dzia(cid:225)o. Oczywi(cid:286)cie nie oznacza to, (cid:298)e masz by(cid:252) oboj(cid:266)tny na ludzk(cid:261) krzywd(cid:266) lub nie reagowa(cid:252) na rzeczywisto(cid:286)(cid:252). Oznacza to jedynie, (cid:298)e zaczynasz przyjmowa(cid:252) rzeczy takimi, jakimi s(cid:261), i pozwala(cid:252) im, aby si(cid:266) pojawia(cid:225)y i znika(cid:225)y. To zwi(cid:266)ksza efektywno(cid:286)(cid:252) dzia(cid:225)ania — je(cid:286)li jeste(cid:286) w pe(cid:225)ni (cid:286)wiadomy tego, co Ci(cid:266) otacza, i tego, jak to otoczenie na Ciebie wp(cid:225)ywa, mo(cid:298)esz podejmowa(cid:252) du(cid:298)o lepsze, odpowiednie decyzje. Praktykowanie mindfulness powoduje, (cid:298)e to Ty decydujesz, w jaki sposób dzia(cid:225)aj(cid:261) na Ciebie okre(cid:286)lone okoliczno(cid:286)ci, a same okoliczno(cid:286)ci przestaj(cid:261) podejmowa(cid:252) te decyzje za Ciebie. Wówczas okoliczno(cid:286)ci trac(cid:261) na znaczeniu, bo w ka(cid:298)dej chwili uzyskujesz dost(cid:266)p do dowolnej zmiany tego, co si(cid:266) w Tobie dzieje. A to umiej(cid:266)tno(cid:286)(cid:252) daj(cid:261)ca mo(cid:298)li- wo(cid:286)(cid:252) radzenia sobie praktycznie w ka(cid:298)dej sytuacji. Kup książkęPoleć książkę
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Życie. Następny poziom. Coaching transpersonalny
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: