Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00234 005468 21547841 na godz. na dobę w sumie
#BYĆ SOBĄ. Żyć tak, by niczego nie żałować - książka
#BYĆ SOBĄ. Żyć tak, by niczego nie żałować - książka
Autor: , Liczba stron: 232
Wydawca: Onepress Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-283-5379-4 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> praktyczna edukacja, samodoskonalenie, motywacja
Porównaj ceny (książka, ebook (-35%), audiobook).

#byćsobą — życie na własnych warunkach - przeczytaj wywiad z autorką


Twoja droga do szczęścia

#Być sobą zaczyna się od powrotu do dzieciństwa, do własnych marzeń z tamtego okresu. Z czasu poprzedzającego ten, w którym zaczęło się udawanie i dopasowywanie do wizji - rodziców, nauczycieli, szefa w pracy, kultury i społeczeństwa. By odzyskać szansę na bycie autentycznym, a przez to szczęśliwym i spełnionym, trzeba usiąść w samotności i skupić się na pierwszych duchowych przeżyciach. Kim chciałeś być we wczesnym dzieciństwie, nim życie wmówiło Ci, że Twoje plany są nie do zrealizowania? Może odkrywcą nowych lądów? Może pragnęłaś być dzielną księżniczką, która celnie strzela z łuku? Usiądź wygodnie i zastanów się - o czym marzy Twoje wewnętrzne dziecko? A o czym marzysz Ty - człowiek dorosły?

Uświadomienie sobie własnych autentycznych pragnień to pierwszy krok na drodze do szczęścia. Na drodze do bycia sobą. Podążą nią ci, którzy wiedzą, że ich bycie na tej planecie ma głębszy sens, niż tylko przeżyć.

Poszczególne kroki będziesz wykonywać przez kolejne pięćdziesiąt cztery dni. Towarzyszyć Ci będzie ta niezwykła książka - Twój przewodnik bycia sobą w każdej dziedzinie życia i w każdym jego przejawie: od relacji z własnym ja, poprzez spotkania z innymi ludźmi w domu, w pracy i w przestrzeni publicznej, po sprawy wielkie, takie jak filozofia szczęścia, męska i żeńska energia wszechświata, spełnienie rozumiane odmiennie w różnych kulturach. Przygotuj się na niezwykłą, oszałamiającą i inspirującą podróż, z której powrócisz jako inny człowiek. Prawdziwy człowiek. Jako Ty.

W książce znajdziesz też przemyślenia innych osób o szczęściu. O radości życia autorka rozmawiała między innymi z Grażyną Wolszczak, Bartkiem Jędrzejakiem, Rayem Wilsonem, Katarzyną Werner, Miłoszem Broniszem, Tomaszem Zimochem, Aną i Szymonem Brodziakami.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Autor oraz Wydawnictwo HELION dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo HELION nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce. Redaktor prowadzący: Barbara Gancarz-Wójcicka Projekt okładki: Tom Szurkowski // Chigo.agency Fotografia na okładce: Jakub Wittchen, Greg Nelec Sukienka: BIZUU Wydawnictwo HELION ul. Kościuszki 1c, 44-100 GLIWICE tel. 32 231 22 19, 32 230 98 63 e-mail: onepress@onepress.pl WWW: http://onepress.pl (księgarnia internetowa, katalog książek) Drogi Czytelniku! Jeżeli chcesz ocenić tę książkę, zajrzyj pod adres http://onepress.pl/user/opinie?bycsob Możesz tam wpisać swoje uwagi, spostrzeżenia, recenzję. ISBN: 978-83-283-5379-4 Copyright © Helion 2019 Printed in Poland. • Kup książkę • Poleć książkę • Oceń książkę • Księgarnia internetowa • Lubię to! » Nasza społeczność Spis tre(cid:258)ci #Dzien1.ByciaSoba Dzie(cid:241) marze(cid:241) ...........................................................................................9 #Dzien2.ByciaSoba Dzie(cid:241) witalno(cid:258)ci: i przyrzekam ci, (cid:285)e nigdy si(cid:218) nie zestarzej(cid:218)! ..............12 #Dzien3.ByciaSoba Dzie(cid:241) ego ................................................................................................15 #Dzien4.ByciaSoba Dzie(cid:241) najwa(cid:285)niejszych umiej(cid:218)tno(cid:258)ci: czego lider nie uczy si(cid:218) w szkole, a jest mu niezb(cid:218)dne, by osi(cid:200)ga(cid:202) sukcesy ................................18 #Dzien5.ByciaSoba Dzie(cid:241) kobiety nieidealnej: najwi(cid:218)ksz(cid:200) ulg(cid:218) przynosi zrozumienie, (cid:285)e (cid:258)wiat nie wymaga od nas perfekcji .....................................................22 #Dzien6.ByciaSoba Dzie(cid:241) Bartka J(cid:218)drzejaka .........................................................................26 #Dzien7.ByciaSoba Dzie(cid:241) z my(cid:258)l(cid:200): mie(cid:202) cel czy nie mie(cid:202) celu? ..............................................29 #Dzien8.ByciaSoba Dzie(cid:241) wzorców z innych kultur: gdybym ja by(cid:239) z San Escobar .............32 #Dzien9.ByciaSoba Dzie(cid:241) potencja(cid:239)u ....................................................................................35 #Dzien10.ByciaSoba Dzie(cid:241) zmiany perspektywy ....................................................................38 #Dzien11.ByciaSoba Dzie(cid:241) Gra(cid:285)yny Wolszczak .....................................................................44 Poleć książkęKup książkę #Dzien12.ByciaSoba Dzie(cid:241) mocy decyzji ................................................................................49 #Dzien13.ByciaSoba Dzie(cid:241) silnych stron w biznesie i (cid:285)yciu ...................................................53 #Dzien14.ByciaSoba Dzie(cid:241) szczerej komunikacji ....................................................................58 #Dzien15.ByciaSoba Dzie(cid:241) w(cid:239)asnego zdania ...........................................................................61 #Dzien16.ByciaSoba Dzie(cid:241) Kasi Werner .................................................................................64 #Dzien17.ByciaSoba Dzie(cid:241) odwagi w marzeniach ...................................................................66 #Dzien18.ByciaSoba Dzie(cid:241) przyzwolenia: da(cid:202) sobie pe(cid:239)n(cid:200) zgod(cid:218) na bycie sob(cid:200) ....................73 #Dzien19.ByciaSoba Dzie(cid:241) strasznego przyjaciela — cz(cid:218)(cid:258)(cid:202) 1. .................................................76 #Dzien20.ByciaSoba Dzie(cid:241) strasznego przyjaciela — cz(cid:218)(cid:258)(cid:202) 2. .................................................80 #Dzien21.ByciaSoba Dzie(cid:241) Raya Wilsona ...............................................................................83 #Dzien22.ByciaSoba Dzie(cid:241) czterech typów osobowo(cid:258)ci .........................................................87 #Dzien23.ByciaSoba Dzie(cid:241) spojrzenia na szcz(cid:218)(cid:258)cie .................................................................90 #Dzien24.ByciaSoba Dzie(cid:241) z wewn(cid:218)trznym krytykiem ..........................................................92 #Dzien25.ByciaSoba Dzie(cid:241) czasu: deadline umar(cid:239). Dzi(cid:258) króluje lifeline ..............................101 #Dzien26.ByciaSoba Dzie(cid:241) Mi(cid:239)osza Bronisza .........................................................................104 #Dzien27.ByciaSoba Dzie(cid:241) my(cid:258)lenia pytaniami ....................................................................114 Spis tre(cid:258)ci – 6 – Poleć książkęKup książkę #Dzien28.ByciaSoba Dzie(cid:241) Supermaca ..................................................................................118 #Dzien29.ByciaSoba Dzie(cid:241) z(cid:239)otych wersetów Pitagorasa ......................................................120 #Dzien30.ByciaSoba Dzie(cid:241) przekona(cid:241) i otwarto(cid:258)ci ..............................................................125 #Dzien31.ByciaSoba Dzie(cid:241) Tomka Zimocha .........................................................................128 #Dzien32.ByciaSoba Dzie(cid:241) motywacji i b(cid:239)yskawicznej zmiany — cz(cid:218)(cid:258)(cid:202) 1. ...........................134 #Dzien33.ByciaSoba Dzie(cid:241) motywacji i b(cid:239)yskawicznej zmiany — cz(cid:218)(cid:258)(cid:202) 2. ...........................137 #Dzien34.ByciaSoba Dzie(cid:241) wygrywania ................................................................................140 #Dzien35.ByciaSoba Dzie(cid:241) bycia razem ................................................................................144 #Dzien36.ByciaSoba Dzie(cid:241) prze(cid:239)amywania ogranicze(cid:241) — cz(cid:218)(cid:258)(cid:202)1. ........................................147 #Dzien37.ByciaSoba Dzie(cid:241) prze(cid:239)amywania ogranicze(cid:241) — cz(cid:218)(cid:258)(cid:202) 2. .......................................151 #Dzien38.ByciaSoba Dzie(cid:241) inspiracji .....................................................................................153 #Dzien39.ByciaSoba Dzie(cid:241) wzrostu (cid:258)wiadomo(cid:258)ci .................................................................155 #Dzien40.ByciaSoba Dzie(cid:241) Any i Szymona Brodziaków ......................................................159 #Dzien41.ByciaSoba Dzie(cid:241) ról i wielkiej sceny (cid:285)ycia ............................................................165 #Dzien42.ByciaSoba Dzie(cid:241) marki osobistej ...........................................................................168 #Dzien43.ByciaSoba Dzie(cid:241) energii kobiecej i m(cid:218)skiej: kochanie, czy ja na ciebie dzia(cid:239)am? .....171 – 7 – Spis tre(cid:258)ci Poleć książkęKup książkę #Dzien44.ByciaSoba Dzie(cid:241) z filozofi(cid:200) szcz(cid:218)(cid:258)cia ....................................................................174 #Dzien45.ByciaSoba Dzie(cid:241) ksi(cid:218)(cid:285)niczki: bajkowa komunikacja ............................................179 #Dzien46.ByciaSoba Dzie(cid:241) Joy is My Compass ....................................................................184 #Dzien47.ByciaSoba Dzie(cid:241) szarmanckich m(cid:218)(cid:285)czyzn ............................................................187 #Dzien48.ByciaSoba Dzie(cid:241) energii i (cid:258)wiadomo(cid:258)ci .................................................................191 #Dzien49.ByciaSoba Dzie(cid:241) zmiany pracy: zanim zmienisz prac(cid:218), sprawd(cid:283), co warto zmieni(cid:202) ...................................................................................195 #Dzien50.ByciaSoba Dzie(cid:241) z mroczn(cid:200) stron(cid:200) mi(cid:239)o(cid:258)ci ...........................................................199 #Dzien51.ByciaSoba Dzie(cid:241) bycia nieokej: nie jeste(cid:258) okej i to jest okej .................................203 #Dzien52.ByciaSoba Dzie(cid:241) epigenetyki: droga do szcz(cid:218)(cid:258)cia — jak przej(cid:200)(cid:202) dowodzenie w swoim (cid:285)yciu .......................................................................................207 #Dzien53.ByciaSoba Dzie(cid:241) Piotra Strzy(cid:285)ewskiego ................................................................214 #Dzien54.ByciaSoba Dzie(cid:241) otwarto(cid:258)ci ...................................................................................226 Spis tre(cid:258)ci – 8 – Poleć książkęKup książkę Dzie(cid:241) z my(cid:258)l(cid:200): mie(cid:202) cel czy nie mie(cid:202) celu? #Dzien7.ByciaSoba „Nic do mnie nie mów, nic do mnie nie mów, podaj mi tylko lampk(cid:218) wina. S(cid:239)ucham ciszy” — powiedzia(cid:239)a Paula, zazwyczaj mówi(cid:200)ca najwi(cid:218)cej w ca(cid:239)ym towarzystwie. S(cid:239)o(cid:241)ce (cid:258)wieci(cid:239)o delikatnie, tafli wody nie m(cid:200)ci(cid:239)a nawet wa(cid:285)ka, a w tle szumia(cid:239)y leniwie trzcinowe parasole. „Patrzcie, a gdybym ja tak nie mia(cid:239)a (cid:285)adnych celów? Wstawa- (cid:239)abym rano, jad(cid:239)a p(cid:200)czka w lukrze — i tak bez (cid:285)adnej nerwówki, (cid:285)e zarz(cid:200)d si(cid:218) obrazi, robi(cid:239)abym swoje. Mniej, wolniej, bez tej ca(cid:239)ej spinki, (cid:285)e musi mi wyj(cid:258)(cid:202), (cid:285)e co(cid:258) mam osi(cid:200)gn(cid:200)(cid:202). Dzieci bym tak nie cisn(cid:218)(cid:239)a, Antek nie mia(cid:239)by tenisa, Maja nie chodzi(cid:239)aby na basen. Marcin nie przyj(cid:200)(cid:239)by awansu, bo po choler(cid:218), skoro i tak go w domu nie ma. (cid:191)ycie toczy(cid:239)oby si(cid:218) samo, a ja… tak toczy(cid:239)abym si(cid:218) za nim” — roze(cid:258)mia(cid:239)y(cid:258)my si(cid:218) wszystkie, maj(cid:200)c w oczach obraz stanow- czej Pauli o dwadzie(cid:258)cia kilo grubszej, która kula si(cid:218) z wysi(cid:239)kiem pod gór(cid:218) codziennych obowi(cid:200)zków. Albo ludzie maj(cid:200) wp(cid:239)yw na sytuacj(cid:218), albo sytuacja na nich. Czasem zarz(cid:200)dzaj(cid:200) oni swoim (cid:285)yciem w sposób (cid:258)wiadomy i zor- ganizowany, tak by osi(cid:200)gn(cid:200)(cid:202) dok(cid:239)adnie to, na czym im zale(cid:285)y. – 29 – #Dzien7.ByciaSoba Poleć książkęKup książkę A nieraz p(cid:239)ynie sobie (cid:285)ycie w szybkim tempie, troch(cid:218) jak ich w(cid:239)asne, a troch(cid:218) jakby kto(cid:258) inny ustala(cid:239) jego kierunek, zasady i to, jak wygl(cid:200)da. Na czym skoncentrujesz swoje my(cid:258)li, tak masz. To Ci(cid:218) spotyka. Je(cid:258)li Twój sposób my(cid:258)lenia to rozpatrywanie, co nie gra i czy wina jest po stronie rz(cid:200)du, pogody, religii albo s(cid:200)siada, to oddajesz odpo- wiedzialno(cid:258)(cid:202) za siebie czynnikom zewn(cid:218)trznym. Je(cid:258)li my(cid:258)lisz o tym, czego chcesz i gdzie masz dotrze(cid:202), to odpowiedzialno(cid:258)(cid:202) bierzesz na siebie i masz wp(cid:239)yw na rezultat. „A ja to w(cid:239)a(cid:258)nie chcia(cid:239)abym wiedzie(cid:202), gdzie b(cid:218)d(cid:218) za dziesi(cid:218)(cid:202) albo dwadzie(cid:258)cia lat. Tak sobie (cid:258)mia(cid:239)o postanowi(cid:202)! (cid:191)e w ko(cid:241)cu znajdziemy wspólnika. (cid:191)e b(cid:218)dziemy mniej pracowa(cid:202). (cid:191)e kupimy domek w Portofino i b(cid:218)d(cid:218) pl(cid:200)sa(cid:202) po tych pla(cid:285)ach w kapeluszu z du(cid:285)ym rondem. Dziewczyny — rozkr(cid:218)ci(cid:239)a si(cid:218) Marta — ja bym sobie nawet postawi(cid:239)a za cel, (cid:285)e b(cid:218)d(cid:218) wtedy nadal w rozmiarze M! Ale sobie nie postanawiam. Bo b(cid:218)d(cid:218) musia(cid:239)a dzia(cid:239)a(cid:202)”. To, czy wybierasz (cid:258)wiadome dzia(cid:239)anie, czasem nawet p(cid:239)yni(cid:218)cie pod pr(cid:200)d stereotypom i pogl(cid:200)dom, czy zadowala Ci(cid:218) przeja(cid:285)d(cid:285)ka rzeczna zgodnie z pr(cid:200)dem, zale(cid:285)y od tego, jakie emocje Ci towarzysz(cid:200). Wielu ludzi w naszej kulturze cz(cid:218)sto odczuwa wstyd. Zwykle jest to wstyd, który pojawi(cid:239) si(cid:218) w nas dawno, dawno temu i by(cid:239) wywo(cid:239)any przez osoby niemaj(cid:200)ce dla nas wi(cid:218)kszego znaczenia, ale ugruntowa(cid:239) si(cid:218) tak mocno w naszej (cid:258)wiadomo(cid:258)ci, (cid:285)e odczuwamy go do dzi(cid:258). To wstyd za to, (cid:285)e si(cid:218) czego(cid:258) nie potrafi, inaczej my(cid:258)li, chce czego(cid:258) wi(cid:218)cej ni(cid:285) wszyscy. Dopóki nie dasz sobie przyzwolenia na to, by (cid:285)y(cid:202) swoim (cid:285)yciem, dopóty nie we(cid:283)miesz za nie odpowie- dzialno(cid:258)ci. Zasadnicza ró(cid:285)nica pomi(cid:218)dzy tymi osobami, które realizuj(cid:200) swoje ambitne cele, i tymi, które nawet ich sobie nie stawiaj(cid:200), pokazuje, #Dzien7.ByciaSoba – 30 – Poleć książkęKup książkę (cid:285)e ludzie o wysokim poczuciu w(cid:239)asnej warto(cid:258)ci ceni(cid:200) swój czas. Planuj(cid:200) i wykorzystuj(cid:200) w m(cid:200)dry sposób ka(cid:285)d(cid:200) chwil(cid:218), by (cid:285)y(cid:202) pe(cid:239)ni(cid:200) (cid:258)wiadomego (cid:285)ycia. Ludzie o niskim poczuciu w(cid:239)asnej warto(cid:258)ci nie szanuj(cid:200) czasu ani siebie. Dlatego z absurdalnym poczuciem winy powinni si(cid:218) jak najszybciej rozsta(cid:202). I mo(cid:285)e warto pochyli(cid:202) si(cid:218) nad s(cid:239)owami ameryka(cid:241)skiego pisarza i przedsi(cid:218)biorcy, Jima Rohna: G(cid:239)ównym powodem, dla którego warto wyznaczy(cid:202) sobie cel, jest to, jak ta decyzja na Ciebie wp(cid:239)ywa w drodze do jego osi(cid:200)gni(cid:218)cia. To, jak ta decyzja Ci(cid:218) kszta(cid:239)tuje, b(cid:218)dzie zawsze o wiele wi(cid:218)ksz(cid:200) warto(cid:258)ci(cid:200) ni(cid:285) to, co dostaniesz dzi(cid:218)ki jej podj(cid:218)ciu. Felieton autorstwa Joanny Janowicz opublikowany w magazynie „Pozna(cid:241)ski Presti(cid:285)” w kwietniu 2018 roku. – 31 – #Dzien7.ByciaSoba Poleć książkęKup książkę #Dzien8.ByciaSoba Dzie(cid:241) wzorców z innych kultur: gdybym ja by(cid:239) z San Escobar „Kotku, a zauwa(cid:285)y(cid:239)e(cid:258), (cid:285)e m(cid:200)(cid:285) Sary jest taki bardzo spontaniczny? Troch(cid:218) krzykliwy, ale jak co(cid:258) opowiada, to ca(cid:239)ym sob(cid:200)… I (cid:285)e mo(cid:285)e w góry, mo(cid:285)e nad morze — grunt, by co(cid:258) si(cid:218) dzia(cid:239)o!” „Owszem, zauwa(cid:285)y(cid:239)em — powiedzia(cid:239) powoli i ze spokojem Leon, przemycaj(cid:200)c male(cid:241)k(cid:200) aluzj(cid:218). — A Sara jest taka punktualna. No popatrz, umówi(cid:239)a si(cid:218) z nami i by(cid:239)a na czas. Nie wiesz, jak ona to robi?” „To proste, kiedy pochodzi si(cid:218) ze Szwajcarii i ma si(cid:218) m(cid:218)(cid:285)a z Andaluzji”. Nasz sposób my(cid:258)lenia, cechy charakteru i sposób na (cid:285)ycie nie s(cid:200) nierozerwalnie zwi(cid:200)zane z krajem, w którym przyszli(cid:258)my na (cid:258)wiat lub który zamieszkujemy. A jednak niezwykle cz(cid:218)sto za polski brak tolerancji, optymizmu i (cid:285)yciowej energii obwiniamy kultur(cid:218) czy klimat. To fakt, (cid:285)e d(cid:239)uga pora zwana zim(cid:200), która w ostatnich latach jeszcze nam si(cid:218) wyd(cid:239)u- (cid:285)y(cid:239)a, i lato, które trwa tylko chwil(cid:218), nie s(cid:200) sprzyjaj(cid:200)cym generato- rem (cid:285)yciowej energii. #Dzien8.ByciaSoba – 32 – Poleć książkęKup książkę Zbyt cz(cid:218)sto jednak odpowiedzialno(cid:258)ci(cid:200) za brak rado(cid:258)ci, tolerancji i wigoru obarczamy czynniki zewn(cid:218)trzne, takie jak rz(cid:200)d, ekonomia czy ogólny (cid:258)wiatopogl(cid:200)d. Dlatego ulegamy iluzji, (cid:285)e posiadanie sprzyjaj(cid:200)cych nam postaw i nawyków zale(cid:285)y g(cid:239)ównie od kraju, w którym sp(cid:218)dzamy czas. Jed- nocze(cid:258)nie uznajemy, (cid:285)e te postawy i nawyki s(cid:200) bardziej „nale(cid:285)ne” kulturom, z którymi s(cid:200) kojarzone. To przecie(cid:285) oczywiste, (cid:285)e prawdziwemu Niemcowi (cid:239)atwiej by(cid:202) konsekwentnym i zorganizowanym. W(cid:239)och — przeciwnie — to ba(cid:239)aganiarz, uzale(cid:285)niony od matki, ale czaruj(cid:200)cy w podej(cid:258)ciu do kobiet. Arabka? Skupiona na sobie i byciu zachwycaj(cid:200)c(cid:200) kobiet(cid:200) piel(cid:218)gnuje swoj(cid:200) atrakcyjno(cid:258)(cid:202), cho(cid:202) nie mo(cid:285)e jej pokaza(cid:202). Szwaj- carzy s(cid:200) perfekcyjni (cho(cid:202) perfekcja nie istnieje, bo jest niesubiek- tywnym okre(cid:258)leniem rzeczywisto(cid:258)ci). Francuzi? Niezwykle wyrafi- nowani i wra(cid:285)liwi, wszak odbieraj(cid:200) (cid:258)wiat wszystkimi zmys(cid:239)ami! A Polak? Jaki jest Polak? Czy jest odpowiedzialny i kreatywny, bo przez lata historii musia(cid:239) sobie radzi(cid:202), (cid:285)yj(cid:200)c w realiach, które kaza(cid:239)y mu znale(cid:283)(cid:202) najlepsze wyj(cid:258)cie z sytuacji? Czy jest otwarty na ludzi, bo los zawsze poka- zywa(cid:239), (cid:285)e razem jest (cid:239)atwiej ni(cid:285) w pojedynk(cid:218)? Czy jest otwarty na nowe, bo do(cid:258)wiadcza(cid:239) tak cz(cid:218)sto zmieniaj(cid:200)cych si(cid:218) warunków w swoim otoczeniu? Dlaczego wi(cid:218)c pozwalamy mówi(cid:202) o sobie, (cid:285)e jeste(cid:258)my ma(cid:239)o tolerancyjni, smutni i czynimy innym, co nam niemi(cid:239)e? – 33 – #Dzien8.ByciaSoba Poleć książkęKup książkę Czy nasze obecne pokolenie we(cid:283)mie na siebie obowi(cid:200)zek poka- zania (cid:258)wiatu pi(cid:218)knego Polaka? Polaka, który ma wyra(cid:283)n(cid:200) osobowo(cid:258)(cid:202). Imponuje (cid:258)wiatu i wie, (cid:285)e sam jest odpowiedzialny za to, kim jest. Nie musisz by(cid:202) Szwajcarem, by wypracowa(cid:202) w sobie nawyk punktualno(cid:258)ci. Nie musisz by(cid:202) Francuzem, by (cid:258)wiadomie zaspo- kaja(cid:202) pragnienia w(cid:239)asnych zmys(cid:239)ów. Nie musisz by(cid:202) W(cid:239)ochem, by budzi(cid:202) si(cid:218) z rado(cid:258)ci(cid:200) czekaj(cid:200)cego dnia. Nie musisz by(cid:202) z Hiszpanii, by dzieli(cid:202) si(cid:218) z innymi swoj(cid:200) energi(cid:200), (cid:285)yj(cid:200)c z pasj(cid:200). Nie musisz by(cid:202) Niemcem, by uporz(cid:200)dkowa(cid:202) swoje (cid:285)ycie. Ani nie musisz by(cid:202) z Ame- ryki, by stawia(cid:202) sobie najwi(cid:218)ksze cele i osi(cid:200)ga(cid:202) je, (cid:285)yj(cid:200)c wspania- (cid:239)ym (cid:285)yciem. Nie musisz. Nic nie musisz. Mo(cid:285)esz si(cid:218) zainspirowa(cid:202) ka(cid:285)d(cid:200) kultur(cid:200), wzi(cid:200)(cid:202) to, co najlepsze, i by(cid:202) wspania(cid:239)ym, otwartym cz(cid:239)owiekiem. Mo(cid:285)esz zachwyca(cid:202) (cid:258)wiat. Felieton autorstwa Joanny Janowicz opublikowany w magazynie „Pozna(cid:241)ski Presti(cid:285)” w maju 2018 roku. #Dzien8.ByciaSoba – 34 – Poleć książkęKup książkę Dzie(cid:241) potencja(cid:239)u #Dzien9.ByciaSoba Helen Keller, która w wieku dwóch lat straci(cid:239)a zarówno wzrok, jak i s(cid:239)uch, osi(cid:200)gn(cid:218)(cid:239)a mistrzostwo w walce o prawa osób niepe(cid:239)nospraw- nych. Joanna d’Arc zosta(cid:239)a przywódczyni(cid:200) ludzi w czasach, gdy kobiety kwestionuj(cid:200)ce autorytety palono na stosach. Bill Gates? Wyrzucony z college’u zmieni(cid:239) (cid:258)wiat i wprowadzi(cid:239) ludzko(cid:258)(cid:202) w er(cid:218) komputerów, a od czasu, gdy opu(cid:258)ci(cid:239) Microsoft, znaczn(cid:200) cz(cid:218)(cid:258)(cid:202) czasu i zasobów przeznacza na zwalczanie chorób i popraw(cid:218) edukacji na ca(cid:239)ym (cid:258)wiecie. John F. Kennedy dzi(cid:218)ki wizji cz(cid:239)owieka na Ksi(cid:218)(cid:285)ycu zjednoczy(cid:239) naród i zainicjowa(cid:239) epok(cid:218) lotów kosmicznych. A Martin Luther King zainspirowa(cid:239) bezkrwaw(cid:200) rewolucj(cid:218) uciskanego spo(cid:239)e- cze(cid:241)stwa. Trudno nie kojarzy(cid:202) tych nazwisk, prawda? „A gdyby(cid:258) us(cid:239)ysza(cid:239) ode mnie, (cid:285)e masz dok(cid:239)adnie ten sam potencja(cid:239), by zmieni(cid:202) (cid:258)wiat, jak wspomniani wspaniali ludzie?” Takie pytanie postawi(cid:239) Bob Proctor, od ponad czterdziestu lat zajmuj(cid:200)cy si(cid:218) potencja(cid:239)em ludzkiego umys(cid:239)u, mistrz i nauczyciel prawa przyci(cid:200)gania, który wyst(cid:218)powa(cid:239) w filmowym bestsellerze Sekret3. 3 Bob Proctor, Zapomnij o pieni(cid:200)dzach i boga(cid:202) si(cid:218), Onepress, Gliwice 2013. – 35 – #Dzien9.ByciaSoba Poleć książkęKup książkę A gdyby(cid:258) spotka(cid:239) osob(cid:218) bezdomn(cid:200)? Prawdopodobnie okre(cid:258)li(cid:239)- by(cid:258) swój potencja(cid:239) jako wy(cid:285)szy, zgadza si(cid:218)? Gdyby wskazano Two- jego koleg(cid:218) z podstawówki lub któr(cid:200)(cid:258) z kole(cid:285)anek z pracy, czy uzna(cid:239)by(cid:258) swój potencja(cid:239) w porównaniu do ich potencja(cid:239)ów jako równy lub nawet wy(cid:285)szy? Czy zatem b(cid:218)d(cid:200)c w Nowym Jorku i widz(cid:200)c Oprah Winfrey lub Marka Zuckerberga, pomy(cid:258)la(cid:239)by(cid:258), (cid:285)e dysponujesz takim samym potencja(cid:239)em jak oni? Nie? Bob Proctor mówi nam, (cid:285)e zachodzi tu prosty proces warun- kowania. Mamy tendencj(cid:218) do oceniania mo(cid:285)liwo(cid:258)ci ludzi na podstawie ich bie(cid:285)(cid:200)cej sytuacji i aktualnie osi(cid:200)gni(cid:218)tych wyników. Je(cid:258)li wi(cid:218)c wyniki s(cid:200) s(cid:239)abe, zak(cid:239)adamy, (cid:285)e b(cid:218)dzie tak ju(cid:285) zawsze. Kiedy uznajemy, (cid:285)e s(cid:200) przeci(cid:218)tne, (cid:239)atwo nam o diagnoz(cid:218), (cid:285)e prze- ci(cid:218)tny poziom zostanie utrzymany w przysz(cid:239)o(cid:258)ci. Je(cid:258)li za(cid:258) obser- wujemy kogo(cid:258), kto osi(cid:200)gn(cid:200)(cid:239) wielki sukces lub zbi(cid:239) poka(cid:283)ny maj(cid:200)- tek, uznajemy najcz(cid:218)(cid:258)ciej, (cid:285)e taka osoba dysponuje najwi(cid:218)kszym potencja(cid:239)em. Tak(cid:200) gr(cid:218) w porównywanie rozgrywamy w g(cid:239)owie, staraj(cid:200)c si(cid:218) dopasowa(cid:202) samych siebie do jednej z kategorii. W rzeczywisto(cid:258)ci jednak ka(cid:285)da osoba ma ten sam potencja(cid:239). Jedyne ró(cid:285)nice to te, które powstaj(cid:200) w naszych umys(cid:239)ach. #Dzien9.ByciaSoba – 36 – Poleć książkęKup książkę Propozycja na dzi(cid:258) Sesj(cid:218) w swoim w(cid:239)asnym, doborowym towarzystwie przeprowad(cid:283) w pi(cid:218)knym miejscu na (cid:239)onie przyrody albo w wygodnym fotelu przy kominku. Wa(cid:285)ne, by zapewni(cid:202) sobie cisz(cid:218) i spokój. (cid:120) Pomy(cid:258)l, jak cz(cid:218)sto porównujesz swoje obecne wyniki do wyników innych osób. (cid:120) Przeanalizuj, na jakich polach najcz(cid:218)(cid:258)ciej si(cid:218) porównujesz. (cid:120) Czy porównujesz swój zwi(cid:200)zek i relacje, wygl(cid:200)d i cia(cid:239)o, maj(cid:200)tek i sukces zawodowy, pozycj(cid:218) spo(cid:239)eczn(cid:200)? (cid:120) Co konkretnie wynika z takich porówna(cid:241), jakie s(cid:200) ich plusy, a jakie minusy? Czy podejmujesz konkretne dzia(cid:239)ania w oparciu o te porównania, a je(cid:285)eli tak, to jakie? Celem (cid:202)wiczenia jest praca nad odrzuceniem wszelkich porów- na(cid:241) i pozwolenie sobie na to, by da(cid:202) si(cid:218) ponie(cid:258)(cid:202) energii, która w Tobie drzemie. Spróbuj t(cid:218) energi(cid:218) uwolni(cid:202) i poczu(cid:202), do czego naprawd(cid:218) jeste(cid:258) zdolny i powo(cid:239)any. Dzie(cid:241) 9. wspó(cid:239)autorstwa Piotra Strzy(cid:285)ewskiego. – 37 – #Dzien9.ByciaSoba Poleć książkęKup książkę #Dzien54.ByciaSoba – 232 – Poleć książkęKup książkę
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

#BYĆ SOBĄ. Żyć tak, by niczego nie żałować
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: