Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00224 003967 24126978 na godz. na dobę w sumie
 Mam na Pana nowy zamach...  Wybór korespondencji Jerzego Giedroycia z historykami i świadkami historii 1946-2000, tom 3 - ebook/pdf
Mam na Pana nowy zamach... Wybór korespondencji Jerzego Giedroycia z historykami i świadkami historii 1946-2000, tom 3 - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 1054
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-8142-318-2 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> dokument, literatura faktu, reportaże >> polityka
Porównaj ceny (książka, ebook (-18%), audiobook).

Jerzy Giedroyc miał dwie pasje – politykę i historię. Przez ponad pół wieku konsekwentnie realizował własną politykę historyczną. Jego działalność w tym zakresie zmierzała do gruntownej rewizji historycznego imaginarium Polaków. W najogólniejszym sensie, dążenie to wyrastało z doświadczeń II Rzeczypospolitej i bolesnej lekcji II wojny światowej. Społeczną funkcję wiedzy o przeszłości Jerzy Giedroyc rozumiał jako krytyczny, wielogłosowy i wolny od wszelkich tematów tabu namysł nad przeszłością Polski, jej relacjami z sąsiadami oraz miejscem w Europie. Chciał, aby była to refleksja wolna od wszelkich „fanatyzmów narodowych, klasowych, rasowych, religijnych, obyczajowych”.

Prezentowana Czytelnikowi trzytomowa edycja korespondencji Jerzego Giedroycia z badaczami przeszłości i jej bohaterami została przygotowana w ramach projektu Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki „Jerzy Giedroyc, historycy i świadkowie historii”. Składające się na nią listy z zasobu Archiwum Instytutu Literackiego w Paryżu nie były dotychczas publikowane. Zawierają nie tylko mniej lub bardziej poufne glosy do historiograficznych debat toczonych na łamach „Kultury” i „Zeszytów Historycznych”, zaprezentowanych przez edytorów w tomie W poszukiwaniu innej historii. Antologia tekstów opublikowanych na łamach periodyków Instytutu Literackiego w Paryżu (WUŁ, 2015). Odnaleźć w nich można również wiele nieznanych, a nawet sensacyjnych informacji o działalności krajowych i emigracyjnych placówek naukowych, warunkach życia i specyfice pracy dziejopisarzy oraz świadków historii, wreszcie o kulisach wydarzeń politycznych, społecznych i kulturalnych, których jedni i drudzy byli uczestnikami.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

(cid:146)(cid:246)(cid:71)(cid:283)(cid:316)(cid:51)(cid:68)(cid:85)(cid:92)(cid:285)(cid:3)(cid:21)(cid:19)(cid:20)(cid:28) Sławomir M. Nowinowski – Uniwersytet Łódzki, Wydział Filozoficzno-Historyczny Katedra Historii Powszechnej Najnowszej, 90-219 Łódź, ul. A. Kamińskiego 27a Rafał Stobiecki – Uniwersytet Łódzki, Wydział Filozoficzno-Historyczny Katedra Historii Historiografii i Nauk Pomocniczych Historii, 90-219 Łódź, ul. A. Kamińskiego 27a RECENZENT Jan Pomorski REDAKTOR INICJUJĄCY Iwona Gos OPRACOWANIE REDAKCYJNE Agnieszka Kozyra SKŁAD I ŁAMANIE AGENT PR KOREKTA TECHNICZNA Leonora Gralka PROJEKT OKŁADKI Katarzyna Turkowska Zdjęcie wykorzystane na okładce: Jerzy Giedroyc, Maisons-Laffitte, 1965 r. © Copyright by Association Institut Littéraire Kultura (Stowarzyszenie Instytut Literacki Kultura) Praca zrealizowana w ramach grantu Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki Nr 0033/NPRH3/H11/82/2014 © Copyright for archival materials and for this edition by Association Institut Littéraire Kultura © Copyright by Authors, Łódź 2019 (Stowarzyszenie Instytut Literacki Kultura), Łódź–Paryż 2019 © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2019 Wydane przez Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego Wydanie I. W.08714.18.0.K Ark. wyd. 50,0; ark. druk. 65,875 ISBN t. 1–3: 978-83-8142-311-3 e-ISBN t. 1–3: 978-83-8142-312-0 ISBN t. 3: 978-83-8142-317-5 e-ISBN t. 3: 978-83-8142-318-2 Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 90-131 Łódź, ul. Lindleya 8 www.wydawnictwo.uni.lodz.pl e-mail: ksiegarnia@uni.lodz.pl tel. (42) 665 58 63 Spis treści 7 Korespondencja Jerzy Giedroyc – Edward Raczyński ............................................. 15 Korespondencja Jerzy Giedroyc – Peter Raina ........................................................ 27 Korespondencja Jerzy Giedroyc – Janusz Rakowski ............................................... 37 Korespondencja Jerzy Giedroyc – Gotthold Rhode .................................................. 45 Korespondencja Jerzy Giedroyc – Tadeusz Romer .................................................. 57 Korespondencja Jerzy Giedroyc – Stanisław Salmonowicz ..................................... 65 Korespondencja Jerzy Giedroyc – Sławoj Felicjan Składkowski ............................. 75 Korespondencja Jerzy Giedroyc – Aleksandr Sołżenicyn ........................................ Korespondencja Jerzy Giedroyc – Wacław Soroka ................................................... 81 Korespondencja Jerzy Giedroyc – Kazimierz Sosnkowski ....................................... 107 Korespondencja Jerzy Giedroyc – Jerzy Stempowski .............................................. 111 Korespondencja Jerzy Giedroyc – Stanisław Stroński ............................................ 157 Korespondencja Jerzy Giedroyc – Andrzej Suchcitz ................................................ 163 Korespondencja Jerzy Giedroyc – Wiktor Sukiennicki ............................................ 179 Korespondencja Jerzy Giedroyc – Andrzej Sulima-Kamiński ................................. 249 Korespondencja Jerzy Giedroyc – Tadeusz Sulimirski ............................................ 263 Korespondencja Jerzy Giedroyc – Stanisław Swianiewicz ...................................... 269 Korespondencja Jerzy Giedroyc – Pawło Szandruk ................................................. 305 Korespondencja Jerzy Giedroyc – Józef Światło ...................................................... 313 Korespondencja Jerzy Giedroyc – Hanna Świderska .............................................. 321 Korespondencja Jerzy Giedroyc – Krzysztof Tarka ................................................. 357 Korespondencja Jerzy Giedroyc – Jan Tokarski ...................................................... 363 Korespondencja Jerzy Giedroyc – Ryszard Torzecki................................................ 373 Korespondencja Jerzy Giedroyc – Isaiah Trunk ...................................................... 377 Korespondencja Jerzy Giedroyc – Maria Turlejska ................................................. 381 Korespondencja Jerzy Giedroyc – Marian Utnik ..................................................... 413 Korespondencja Jerzy Giedroyc – Adam Uziembło .................................................. 419 Korespondencja Jerzy Giedroyc – Adam Olgierd Uziembło .................................... 449 Korespondencja Jerzy Giedroyc – Stanisław Vincenz ............................................. 461 Korespondencja Jerzy Giedroyc – Andrzej Walicki .................................................. 495 Korespondencja Jerzy Giedroyc – Piotr Wandycz .................................................... 519 Korespondencja Jerzy Giedroyc – Aleksander Wat ................................................. 671 Korespondencja Jerzy Giedroyc – Wiktor Weintraub .............................................. 677 Korespondencja Jerzy Giedroyc – Karol Wędziagolski ............................................ 739 6 Korespondencja Jerzy Giedroyc – Franciszek Wilk ................................................. 757 Korespondencja Jerzy Giedroyc – Richard A. Woytak ............................................. 801 Korespondencja Jerzy Giedroyc – Zbigniew Wójcik ................................................. 803 Korespondencja Jerzy Giedroyc – Tadeusz Wyrwa .................................................. 811 Korespondencja Jerzy Giedroyc – Andrzej Zakrzewski ........................................... 849 Korespondencja Jerzy Giedroyc – Paweł Zaremba .................................................. 863 Korespondencja Jerzy Giedroyc – Alicja Zawadzka-Wetz ....................................... 929 Korespondencja Jerzy Giedroyc – Janusz K. Zawodny ............................................ 935 Korespondencja Jerzy Giedroyc – Adam Zieliński ................................................... 961 Korespondencja Jerzy Giedroyc – Tadeusz Żenczykowski ...................................... 973 Wykaz skrótów ........................................................................................................... 1023 Indeks nazwisk ........................................................................................................... 1033 Spis treści Korespondencja Jerzy Giedroyc – Edward Raczyński Korespondencja przechowywana w Archiwum Instytutu Literac- kiego KULTURA (ILK KOR RED Raczyński Edward) pochodzi z lat 1948–1954, 1960, 1962–1964, 1967–1969, 1971, 1974–1976, 1979, 1987, 1989, 1991. Składa się z 59 listów: 38 Edwarda Raczyńskiego i 21 Jerzego Giedroycia. Edward Raczyński (1891–1993) – dyplomata i polityk; urzędnik Ministerstwa Spraw Zagranicznych (od 1919, m.in. z-ca naczelnika Wydziału Wschodniego 1926–1931), delegat RP przy Lidze Narodów (1932–1934), ambasador w Londynie (1934–1945), kierownik Mini- sterstwa Spraw Zagranicznych (1941–1943), na emigracji (od 1945), główny polski przedstawiciel w Interim Treasury Committee for Pol- ish Questions (1945–1947), uczestnik European Movement (od 1949), członek Rady Trzech (1954–1972), przewodniczący m.in. Rady Insty- tutu Polskiego i Muzeum gen. Sikorskiego w Londynie (1966–1977), Polskiej Fundacji Kulturalnej (od 1970) oraz Funduszu Pomocy Kra- jowi (od 1979), prezydent RP na uchodźstwie (1979–1986), założyciel Fundacji im. Raczyńskich (1990); publikował na łamach „Kultury” (od 1948); autor m.in. opracowań Rogalin i jego mieszkańcy (1964) oraz wspomnień W sojuszniczym Londynie (1960), „Pani Róża” (1969) i Od Narcyza Kulikowskiego do Winstona Churchilla (1976).
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Mam na Pana nowy zamach... Wybór korespondencji Jerzego Giedroycia z historykami i świadkami historii 1946-2000, tom 3
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: