Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00320 004052 21517053 na godz. na dobę w sumie
(Nie)grzeczni? Rodzinne nieporozumienia widziane oczami dzieci w wieku 6 - 12 lat - ebook/pdf
(Nie)grzeczni? Rodzinne nieporozumienia widziane oczami dzieci w wieku 6 - 12 lat - ebook/pdf
Autor: , Liczba stron: 288
Wydawca: Sensus Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-283-6553-7 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> psychologia i filozofia >> rodzicielstwo i psychologia dziecka
Porównaj ceny (książka, ebook (-45%), audiobook).

Przeczytaj wywiad z autorką! >>


Mamo, tato, ja rosnę!

Stare, mądre przysłowie mówi: małe dzieci - mały kłopot, duże dzieci - duży kłopot. I choć pewnie kilka lat temu, gdy Wasza pociecha boleśnie ząbkowała, burzliwie przechodziła bunt dwulatka, a potem z płaczem wędrowała do przedszkola, by co chwilę wracać z niego a to z katarem, a to z gorączką, powtarzaliście sobie: jeszcze chwileczka, jeszcze momencik, jeszcze tydzień, miesiąc, rok i wyjdziemy na prostą. Dziecko urośnie, nabierze odporności i mądrości, pójdzie do szkoły, a potem wreszcie będzie przepięknie i bezproblemowo!
Nic bardziej mylnego.

Wychowanie dzieci to niekończące się pasmo zaskoczeń, szczodrze okraszane coraz to nowszymi sytuacjami kryzysowymi, którym my, rodzice, musimy dzielnie stawiać czoła. Dopóki dziecko pozostaje pod opieką najbliższych i pani przedszkolanki, jest o tyle łatwiej, że mamy z nim praktycznie stały kontakt. Urywa się on wraz z przekroczeniem progu szkoły i otrzymaniem pierwszego własnego telefonu komórkowego z dostępem do internetu. Dziecko zaczyna zamykać drzwi do swojego pokoju, nawiązuje relacje, do których nas nie dopuszcza, z coraz mniejszą chęcią wykonuje nasze polecenia. Jak reagować? Krytykanctwem, wyśmiewaniem i zawstydzaniem można jedynie pogłębić przepaść między światem dziecka i rodziców. By ją choć częściowo zasypać, trzeba pozostać blisko, być zawsze gotowym do wysłuchania, zrozumienia i wczucia się w sytuację rosnącego człowieka.

Poczytaj:

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Autorki oraz Wydawnictwo HELION dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autorki oraz Wydawnictwo HELION nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce. Redaktor prowadzący: Magdalena Dragon-Philipczyk Ilustracje w książce i na okładce: Tomasz Stasiak Wydawnictwo HELION ul. Kościuszki 1c, 44-100 Gliwice tel. 32 231 22 19, 32 230 98 63 e-mail: sensus@sensus.pl WWW: http://sensus.pl (księgarnia internetowa, katalog książek) Drogi Czytelniku! Jeżeli chcesz ocenić tę książkę, zajrzyj pod adres http://sensus.pl/user/opinie/grzni2 Możesz tam wpisać swoje uwagi, spostrzeżenia, recenzję. ISBN: 978-83-283-4995-7 Copyright © Helion 2020 Printed in Poland. • Kup książkę • Poleć książkę • Oceń książkę • Księgarnia internetowa • Lubię to! » Nasza społeczność SPIS TRE(cid:321)CI Wst(cid:259)p .............................................................7 Rozdzia(cid:299) 1 Ono ro(cid:322)nie, a my mamy ci(cid:239)gle pod górk(cid:259) .................. 11 Pluje i leniuchuje? Tylko tyle czy aż tyle? ...........................................13 Żaden ze mnie maluch, ale dorosły też nie .......................................20 Zbuntowane czy pewne siebie? Uparte czy asertywne? .............25 Nieposłuszeństwo oczami małolatów ................................................30 Rozdzia(cid:299) 2 Niegrzeczno(cid:322)(cid:241) — sytuacje widziane oczami dziecka i rodzica ............ 35 Sprowokowany ...........................................................................................37 By mnie polubili ..........................................................................................44 Koleżeńska solidarność ............................................................................51 Wolę kolegów od olimpiady ..................................................................56 Poleć książkęKup książkę Z gatunku leniwców ..................................................................................62 Podebranie dyszki ......................................................................................69 Oszczerstwa w sieci ...................................................................................75 Znalezione nie kradzione ........................................................................84 Posprzątam i poczytam, ale nie za darmo .........................................89 Urodziny czy pogrzeb? .............................................................................97 Kieszonkowe i głupoty .......................................................................... 104 Oberwał za dwóch .................................................................................. 111 Nie jestem moją koleżanką .................................................................. 116 Zaraz się uduszę ....................................................................................... 122 Wyszczekana czy szczera do bólu? ................................................... 129 Mój pokój, mój bałagan ........................................................................ 135 Tobie wolno, a mi nie! ............................................................................ 141 Mamo, ale reszta klasy… ...................................................................... 147 Nie przynieś mi wstydu ......................................................................... 157 Poranny foch ............................................................................................. 162 Powołanie kontra piątki? ...................................................................... 168 Jej nikt nie lubi, więc ja też ................................................................... 174 Nie jestem jego mamą ........................................................................... 180 Młody sam chciał ..................................................................................... 187 Jak powiesz mamie, to… ...................................................................... 192 Bo mi się już Ola znudziła ..................................................................... 198 4 (NIE)GRZECZNI? Poleć książkęKup książkę Pupil zapomniany ................................................................................... 203 Względność biurkowego chaosu ...................................................... 209 Samo się zepsuło ..................................................................................... 214 Przyłapana na świństwach ................................................................... 220 Rozdzia(cid:299) 3 Zbudowa(cid:241) mur albo by(cid:241) bli(cid:354)ej ..............................229 Wymienić na nowy model? Lepiej zmienić podejście! .............. 231 Dyktaturze mówimy: NIE ...................................................................... 255 Tak, ja — rodzic — też mam wady .................................................... 261 Rodzice i dzieci — bliżej siebie ........................................................... 267 Bibliografia ................................................................................................. 284 SPIS TREŚCI 5 Poleć książkęKup książkę 6 (NIE)GRZECZNI? Poleć książkęKup książkę WST(cid:258)P Poleć książkęKup książkę 8 (NIE)GRZECZNI? RODZINNE NIEPOROZUMIENIA WIDZIANE OCZAMI DZIECI W WIEKU 6 - 12 LAT Poleć książkęKup książkę Tych z Was, którzy mieli okazj(cid:218) zapozna(cid:202) si(cid:218) z pierwsz(cid:200) cz(cid:218)(cid:258)ci(cid:200) (Nie)grzecznych? witamy ponownie i serdecznie zapraszamy do lektury o ko- lejnych rodzicielskich „potyczkach” z naszymi coraz starszymi i — co tu ukrywa(cid:202) — coraz bardziej wymagaj(cid:200)cymi pociechami. Tych, którzy si(cid:218)gaj(cid:200) po (Nie)grzecznych? po raz pierwszy, witamy w krainie dzieci(cid:218)cych prze(cid:285)y(cid:202) i emocji. To one wytyczaj(cid:200) tu drog(cid:218), to one s(cid:200) najwa(cid:285)- niejsze. Na kartach niniejszego poradnika staramy si(cid:218) pokaza(cid:202) ró(cid:285)ne codzienne sytuacje, widziane z perspektywy dzieci w wieku wczesnoszkolnym oraz ich rodziców. Czy te punkty widzenia zaz(cid:218)biaj(cid:200) si(cid:218)? Sk(cid:200)d(cid:285)e znowu. Czy jest to frustruj(cid:200)ce? Jak najbardziej. Czy jest to smutne? Czasami. Czy jest to (cid:285)enuj(cid:200)- ce? Zdarza si(cid:218). Czy jest to (cid:258)mieszne? Bywa. Czy rodzi poczucie bezradno(cid:258)ci? Bardzo cz(cid:218)sto. Bohaterowie pierwszej cz(cid:218)(cid:258)ci naszej ksi(cid:200)(cid:285)ki wyro(cid:258)li. Coraz wi(cid:218)cej rozumie- j(cid:200), coraz lepiej radz(cid:200) sobie z zalewaj(cid:200)cymi je emocjami, coraz sprawniej koja- rz(cid:200) fakty i analizuj(cid:200) rzeczywisto(cid:258)(cid:202). (cid:191)egnamy si(cid:218) z problemami typu: córka wstydzi si(cid:218) powiedzie(cid:202) „dzie(cid:241) dobry” s(cid:200)siadce i robi histeri(cid:218) przy ka(cid:285)dych zakupach, a synek zmy(cid:258)la nieprawdopodobne historie i opowiada je pani przedszkolance albo wyrywa zabawki kolegom w piaskownicy. Witamy si(cid:218) za to z sytuacjami ci(cid:218)(cid:285)szego kalibru, jak: podkradanie drobnych z portfela WSTĘP 9 Poleć książkęKup książkę rodzica, szanta(cid:285)owanie m(cid:239)odszego rodze(cid:241)stwa, ogl(cid:200)danie erotyki, siedzenie non stop przed tabletem. Dzieci wchodz(cid:200) w wiek, w którym coraz bardziej istotna staje si(cid:218) grupa ró- wie(cid:258)nicza, a relacje s(cid:200) coraz bardziej z(cid:239)o(cid:285)one. Powoli spadamy z piedesta(cid:239)u, przestajemy by(cid:202) superbohaterami, maj(cid:200)cymi zawsze racj(cid:218) i ostatnie s(cid:239)owo. Nasze pociechy zaczynaj(cid:200) wychodzi(cid:202) poza (cid:258)rodowisko rodzinne, bacznie przygl(cid:200)daj(cid:200) si(cid:218) relacjom i zasadom wychowawczym obowi(cid:200)zuj(cid:200)cym w innych domach, poszukuj(cid:200) autonomii. To, co pozostaje niezmienne: nasze dwa (cid:258)wiaty — ten doros(cid:239)y i ten dzieci(cid:218)- cy — dzieli przepa(cid:258)(cid:202). Krytykanctwem, wy(cid:258)miewaniem czy zawstydzaniem mo(cid:285)emy t(cid:218) przepa(cid:258)(cid:202) jedynie pog(cid:239)(cid:218)bi(cid:202). Mo(cid:285)emy te(cid:285) przybli(cid:285)y(cid:202) oba (cid:258)wiaty, b(cid:218)d(cid:200)c blisko, gotowi do wys(cid:239)uchania, zrozumienia, wczucia si(cid:218) w sytuacj(cid:218) dziecka. Mo(cid:285)emy je okre(cid:258)li(cid:202) jako zbuntowane albo asertywne i maj(cid:200)ce swoje zdanie, mo(cid:285)emy my(cid:258)le(cid:202) o nim jako o leniuchu albo poszukuj(cid:200)cym w(cid:239)asnego JA, mo(cid:285)emy oceni(cid:202) je jako tchórzliwe albo solidaryzuj(cid:200)ce si(cid:218) z grup(cid:200) rówie(cid:258)nicz(cid:200). To wszystko zale(cid:285)y od obranej przez nas perspektywy. Od tego, czy potrafimy zmniejszy(cid:202) dystans i czy chcemy uszanowa(cid:202) dziecko i jego odr(cid:218)bny (cid:258)wiat. 10 (NIE)GRZECZNI? RODZINNE NIEPOROZUMIENIA WIDZIANE OCZAMI DZIECI W WIEKU 6 - 12 LAT Poleć książkęKup książkę Rozdzia(cid:299) 1 ONO RO(cid:321)NIE, A MY MAMY CI(cid:238)GLE POD GÓRK(cid:258) Poleć książkęKup książkę 12 (NIE)GRZECZNI? RODZINNE NIEPOROZUMIENIA WIDZIANE OCZAMI DZIECI W WIEKU 6 - 12 LAT Poleć książkęKup książkę Pluje i leniuchuje? Tylko tyle czy a(cid:354) tyle? „Nudna ta twoja praca, mamo. Tylko cyferki i papiery. Ja to bym chcia(cid:239)a by(cid:202) jak mama (cid:146)ucji. Gra w teatrze, ma pi(cid:218)kne stroje i wszyscy jej zazdroszcz(cid:200)”. „Mi nie wolno jest gra(cid:202) na tablecie, ale jak tato siedzi ca(cid:239)y dzie(cid:241) przed komputerem, to jest ok, tak?” „No dobra, kopn(cid:200)(cid:239)em Jacka w brzuch, ale to on zacz(cid:200)(cid:239). Powiedzia(cid:239), (cid:285)e jestem debilem, to dosta(cid:239) za swoje”. „Nie rób mi obciachu i nie ca(cid:239)uj mnie na po(cid:285)egnanie w szkole”. „Ta bluzka jest beznadziejna! Nie wiesz, (cid:285)e ja ju(cid:285) nie lubi(cid:218) fioletowego? Od dzisiaj kupuj mi tylko czarne, a te fiolety i ró(cid:285)e, co mam w szafie, mo(cid:285)esz odda(cid:202) jakiemu(cid:258) maluchowi”. „Nie pójd(cid:218) ju(cid:285) wi(cid:218)cej na szachy. Wol(cid:218) pogra(cid:202) z ch(cid:239)opakami w pi(cid:239)k(cid:218)”. Znacie to? To jeste(cid:258)my w domu. Je(cid:258)li nie, wkrótce nadrobicie zaleg(cid:239)o(cid:258)ci w te- macie „moje dziecko wkroczy(cid:239)o w wiek wczesnoszkolny”. Wasze z pewno(cid:258)ci(cid:200) „takie” nie b(cid:218)dzie? Autorki tej ksi(cid:200)(cid:285)ki te(cid:285) od czasu do czasu snuj(cid:200) tego typu mrzonki, ale przy cho(cid:202)by pobie(cid:285)nym kontakcie z rodzicami pociech w wieku 7(cid:344)12 lat ca(cid:239)a ta misterna konstrukcja roje(cid:241) wali si(cid:218) niczym domek z kart. ONO ROŚNIE, A MY MAMY CIĄGLE POD GÓRKĘ 13 Poleć książkęKup książkę Có(cid:285), najwy(cid:285)szy czas pogodzi(cid:202) si(cid:218) z faktem, (cid:285)e nasz pierwszo-, drugo- czy trzecioklasista nie jest ju(cid:285) s(cid:239)odkim bobasem, który co najwy(cid:285)ej wymigiwa(cid:239) si(cid:218) od zmiany pieluchy. Nie jest to ju(cid:285) buntowniczy dwulatek trzaskaj(cid:200)cy (cid:239)y(cid:285)k(cid:200) o talerz i pluj(cid:200)cy szpinakiem. To nie trzylatek, który wpada w histeri(cid:218), bo nie mo(cid:285)e zabra(cid:202) do domu resorówki kolegi, ani czterolatek, którego ulu- bionym zaj(cid:218)ciem jest rozwalanie siostrze domku z klocków. To nie pi(cid:218)cio- latek, który ci(cid:200)gle majta nogami pod sto(cid:239)em i nie chce u(cid:285)ywa(cid:202) no(cid:285)a. To na- wet nie sze(cid:258)ciolatek, który od czasu do czasu wywiesza na drzwiach swojego pokoju kartk(cid:218) z napisem „Niefhodzici”. To by(cid:239)y sielankowe czasy. Teraz skala niepos(cid:239)usze(cid:241)stwa i sporów jest zde- cydowanie bardziej dokuczliwa. Dzieci(cid:218)ce argumenty s(cid:200) coraz bardziej celne i (cid:258)wiadomie trafiaj(cid:200) w nasz czu(cid:239)y punkt. Nie wspominaj(cid:200)c ju(cid:285) o nieweso(cid:239)ych konsekwencjach co poniektórych swawoli. Jakie s(cid:200) najcz(cid:218)stsze zmory rodziców, których „anio(cid:239)ki” siedz(cid:200) ju(cid:285) w szkolnych (cid:239)awach? Po rozmowie z kilkunastoma rodzicami mo(cid:285)na pokusi(cid:202) si(cid:218) o su- biektywny ranking. Przy czym wypowiadaj(cid:200)cy si(cid:218) ulegaj(cid:200) cz(cid:218)sto pokusie li- cytowania si(cid:218) na przewinienia. W praktyce wygl(cid:200)da to mniej wi(cid:218)cej tak. 14 (NIE)GRZECZNI? RODZINNE NIEPOROZUMIENIA WIDZIANE OCZAMI DZIECI W WIEKU 6 - 12 LAT Poleć książkęKup książkę Lenistwo „Moja córka (lat 8) jest zdolna, ale leniwa. Nauka przychodzi jej z (cid:239)atwo(cid:258)ci(cid:200), wi(cid:218)c szybko przygotowuje to, co zadane. Odrobi lekcje byle pr(cid:218)dzej i na- uczy si(cid:218) wierszyka na szkolne przedstawienie, ale nie ma ochoty na nic poza tak zwany standard. Mimo namów ze strony wychowawczyni, nie chce wzi(cid:200)(cid:202) udzia(cid:239)u w konkursach, nie chce s(cid:239)ysze(cid:202) o zaj(cid:218)ciach dodatkowych, na mate- matyce nie próbuje nigdy rozwi(cid:200)za(cid:202) zada(cid:241) ponadprogramowych. Zastanawiam si(cid:218), jak jej wyja(cid:258)ni(cid:202), (cid:285)e takie zdolno(cid:258)ci warto wykorzysta(cid:202) i (cid:285)e przy nieco wi(cid:218)kszym wysi(cid:239)ku mog(cid:239)aby osi(cid:200)ga(cid:202) (cid:258)wietne wyniki”. W reakcji na te s(cid:239)owa pada kontra innej zafrasowanej matki: „I Ty naprawd(cid:218) uwa(cid:285)asz to za problem? Daj córce spokój, na si(cid:239)(cid:218) i tak z niej naukowca nie uczynisz. Mo(cid:285)esz j(cid:200) tylko zniech(cid:218)ci(cid:202) do nauki. Bardzo bym chcia(cid:239)a by(cid:202) na twoim miejscu. Mój syn, który jest teraz w trzeciej klasie, wcale nie kwapi si(cid:218) do nauki. Gdybym mu codziennie nie sprawdza(cid:239)a zeszytu i (cid:202)wicze(cid:241), pewnie nic by nie zrobi(cid:239). O klasówkach mówi mi zawsze w ostat- niej chwili, a napisanie cho(cid:202)by krótkiej wypowiedzi na zadany temat, to dla nas droga przez m(cid:218)k(cid:218). Pierwszy jest za to do wszelkich zaj(cid:218)(cid:202) sportowych, roboty- ki dla dzieci i zaj(cid:218)(cid:202) technicznych”. ONO ROŚNIE, A MY MAMY CIĄGLE POD GÓRKĘ 15 Poleć książkęKup książkę Przemoc i konflikty w grupie „Nie wiem, co si(cid:218) dzieje z moj(cid:200) córk(cid:200). W przedszkolu by(cid:239)a raczej spokojn(cid:200) i zgodn(cid:200) dziewczynk(cid:200). Teraz ci(cid:200)gle s(cid:239)ysz(cid:218), (cid:285)e pok(cid:239)óci(cid:239)a si(cid:218) z t(cid:200), tamt(cid:200) i owamt(cid:200) kole(cid:285)ank(cid:200), bo »zabra(cid:239)a mi kredk(cid:218)«, »bo si(cid:218) ci(cid:200)gle przechwala«, »bo powie- dzia(cid:239)a, (cid:285)e jej rysunek jest (cid:239)adniejszy«. Córce jest przykro, i ja to rozumiem, ale nie wiem sk(cid:200)d u niej bior(cid:200) si(cid:218) wulgarne reakcje typu opluwanie kole(cid:285)anek czy obdzielanie ich niewybrednymi epitetami typu: »a ty jeste(cid:258) g(cid:239)upia «, »a ty jeste(cid:258) brzydka«, »a ty (cid:258)mierdzisz«”. „To jeszcze nic. Takie s(cid:200) pocz(cid:200)tki, moja droga” — odpowiada inna mama. — „Moja Klara (lat 11) te(cid:285) tak zaczyna(cid:239)a. Teraz mam grubszy kaliber zacho- wa(cid:241). Jestem wzywana do szko(cid:239)y, bo moja córka popycha i szczypie inne dziewcz(cid:218)ta, podcina im znienacka w(cid:239)osy, wyrywa kartki z ich zeszytów lub bazgrze jakie(cid:258) niestosowne rysunki. Wszystko to dzieje si(cid:218) podobno w ra- mach rewan(cid:285)u za ich »wredno(cid:258)(cid:202) i k(cid:239)amstwa«. To taka nakr(cid:218)caj(cid:200)ca si(cid:218) spirala, oko za oko, z(cid:200)b za z(cid:200)b. Czasem ju(cid:285) nie mam do tego si(cid:239)y”. Uczciwo(cid:322)(cid:241) versus solidarno(cid:322)(cid:241) z rówie(cid:322)nikami „Mój syn coraz cz(cid:218)(cid:258)ciej musi wybiera(cid:202) pomi(cid:218)dzy byciem fair w stosunku do kolegów z klasy, a stani(cid:218)ciem w obronie uczciwo(cid:258)ci i poszanowania zasad. Sytuacji jest ca(cid:239)e mnóstwo. Wystarczy przytoczy(cid:202) przyk(cid:239)ad (cid:258)ci(cid:200)gania. Grupa kilku ch(cid:239)opaków zrzyna na bezczelniaka, trzymaj(cid:200)c ksi(cid:200)(cid:285)k(cid:218) na kolanach. 16 (NIE)GRZECZNI? RODZINNE NIEPOROZUMIENIA WIDZIANE OCZAMI DZIECI W WIEKU 6 - 12 LAT Poleć książkęKup książkę Dostaj(cid:200) pi(cid:200)tki i czwórki. Reszcie klasy pisz(cid:200)cej sprawdzian uczciwie przypa- daj(cid:200) w udziale tróje. Pewnego razu grupa klasowych »kujonów« idzie do na- uczyciela na skarg(cid:218). Chc(cid:200) by(cid:202) oceniani sprawiedliwie, a nie na tle osób prze- pisuj(cid:200)cych podr(cid:218)cznik s(cid:239)owo w s(cid:239)owo. Prosz(cid:218) mojego syna, aby do(cid:239)(cid:200)czy(cid:239) do tego protestu. Syn jest rozdarty. Z jednej strony rozumie doskonale ich roz(cid:285)alenie, z drugiej — nie chce wyj(cid:258)(cid:202) na skar(cid:285)ypyt(cid:218) i donosiciela. Sam nie wiem, co mam mu doradzi(cid:202)”. I kontrofensywa: „W przypadku mojego syna sprawy wesz(cid:239)y na wy(cid:285)szy level. Koledzy z klasy wykradaj(cid:200) m(cid:239)odszym dzieciakom drobne z plecaków, popijaj(cid:200) alkohol w to- alecie lub podmieniaj(cid:200) na przerwie swoje sprawdziany. Tu ju(cid:285) — moim zdaniem — nie powinno by(cid:202) mowy o jakiejkolwiek solidarno(cid:258)ci kumplowskiej. Bo je(cid:258)li nauczymy jedenasto- czy dwunastolatka braku reakcji na oszustwa i kradzie(cid:285)e, to mo(cid:285)emy si(cid:218) spodziewa(cid:202), (cid:285)e nasz doros(cid:239)y syn równie(cid:285) nie zareaguje na przemoc, gwa(cid:239)t czy machlojki w firmie”. Przyznanie si(cid:259) do winy vs k(cid:299)amstwo „Moja Ola ma lat siedem. Wyb(cid:239)aga(cid:239)a u mnie jakie(cid:258) pó(cid:239) roku temu, (cid:285)ebym jej kupi(cid:239)a chomika. Zgodzi(cid:239)am si(cid:218). Rozbroi(cid:239) mnie ten jej u(cid:258)miech i spojrzenie w stylu kota ze Shreka. Wiecie sami, jak to jest. Oczywi(cid:258)cie z ka(cid:285)dym dniem opiekowanie si(cid:218) zwierzakiem sprawia(cid:239)o jej mniejsz(cid:200) frajd(cid:218). Wymiana wody, ONO ROŚNIE, A MY MAMY CIĄGLE POD GÓRKĘ 17 Poleć książkęKup książkę dosypanie jedzenia i (cid:258)wie(cid:285)ych trocin — niby niewiele, ale uci(cid:200)(cid:285)liwe. Przy- myka(cid:239)am na to oko, pilnowa(cid:239)am i pomaga(cid:239)am. Pewnego dnia chomik zacho- rowa(cid:239), mia(cid:239) problemy z trawieniem. Pyta(cid:239)am Oli, czy dawa(cid:239)a mu co(cid:258) niety- powego do zjedzenia. Odpowiedzia(cid:239)a, (cid:285)e nie. Co si(cid:218) jednak okaza(cid:239)o? Chomik zosta(cid:239) nakarmiony czekolad(cid:200) i chipsami. Dobrze, (cid:285)e trafi(cid:239) w por(cid:218) do weteryna- rza, bo nie wiadomo, jak by to si(cid:218) sko(cid:241)czy(cid:239)o. Ola zamiast przyznania si(cid:218) do winy, wybra(cid:239)a k(cid:239)amstwo. Bardzo mnie tym rozczarowa(cid:239)a, nie tak j(cid:200) uczy(cid:239)am”. Ten w(cid:200)tek te(cid:285) oczywi(cid:258)cie podlega prawu licytacji. „To jeszcze nic, cho(cid:202) (cid:285)al zwierzaka. Wyobra(cid:283) sobie, (cid:285)e przez tydzie(cid:241) pracujesz nad wa(cid:285)n(cid:200) prezentacj(cid:200). Kluczowy klient, decyduj(cid:200)ce starcie. Wszystko go- towe — idea fixe pi(cid:218)knie opakowana w g(cid:239)adkie s(cid:239)ówka, poparta rz(cid:218)dami cyfr, statystykami, tabelami i co tylko jeszcze mo(cid:285)na wcisn(cid:200)(cid:202) w PowerPointa. I co si(cid:218) okazuje? Dokument szlag trafia. Znika. Rozp(cid:239)ywa si(cid:218) w nico(cid:258)ci, razem z kilkoma innymi plikami. Czy kochany pierworodny gmera(cid:239) w ojcowskim komputerze? Ale(cid:285) sk(cid:200)d, absolutnie, gdzie(cid:285)by (cid:258)mia(cid:239). Po tym jak wy(cid:239)ysia(cid:239)em, prawie dosta(cid:239)em zapa(cid:258)ci i postanowi(cid:239)em pope(cid:239)ni(cid:202) seppuku, okaza(cid:239)o si(cid:218), (cid:285)e jed- nak, owszem, synalek grzeba(cid:239) przy kompie — czego(cid:258) szuka(cid:239), chcia(cid:239) przetesto- wa(cid:202), zainstalowa(cid:202) etc. (cid:191)(cid:200)dza mordu by(cid:239)a ogromna, alem si(cid:218) wstrzyma(cid:239) i u(cid:258)wia- domi(cid:239) syncia, (cid:285)e po pierwsze — laptop ojca to (cid:258)wi(cid:218)to(cid:258)(cid:202), której si(cid:218) nie tyka, a po drugie — prawdziwy m(cid:218)(cid:285)czyzna bierze win(cid:218) na klat(cid:218), a ten, który nie — ma miesi(cid:200)c »wolnego« od internetu, tabletu i gier”. 18 (NIE)GRZECZNI? RODZINNE NIEPOROZUMIENIA WIDZIANE OCZAMI DZIECI W WIEKU 6 - 12 LAT Poleć książkęKup książkę Opowie(cid:258)ci o tym podobnych grzeszkach i przewinieniach naszych milusi(cid:241)- skich mo(cid:285)na snu(cid:202) bez ko(cid:241)ca i pojawiaj(cid:200) si(cid:218) one zarówno w przypadku ci- chych i spokojnych wra(cid:285)liwców, jak i liderów w grupie. Ci ostatni wcale nie maj(cid:200) zreszt(cid:200) tak (cid:239)atwego (cid:285)ycia, jak si(cid:218) wszystkim szarym myszkom wydaje. Wci(cid:200)(cid:285) na (cid:258)wieczniku, wci(cid:200)(cid:285) pod obstrza(cid:239)em zazdrosnych i kontroluj(cid:200)cych spojrze(cid:241), robi(cid:200) wiele, by utrzyma(cid:202) dominuj(cid:200)c(cid:200) pozycj(cid:218). Wyci(cid:200)gn(cid:200) (cid:258)ci(cid:200)g(cid:218), cho(cid:202) siedz(cid:200) w pierwszej (cid:239)awce, pod(cid:239)o(cid:285)(cid:200) pinezk(cid:218) na krze(cid:258)le nielubianej na- uczycielki, skrzykn(cid:200) ca(cid:239)(cid:200) klas(cid:218) do pój(cid:258)cia na wagary. Czy sprawia im to ra- do(cid:258)(cid:202)? Nie zawsze. Czy s(cid:200) z siebie dumni? Niekoniecznie. Kieruje nimi obawa przed detronizacj(cid:200). To skomplikowane procesy zarówno dla dziecka, jak i dla rodzica, który coraz cz(cid:218)(cid:258)ciej czuje, (cid:285)e traci kontrol(cid:218) nad swoj(cid:200) pociech(cid:200), (cid:285)e jej nie rozumie, (cid:285)e w swojej roli nauczyciela (cid:285)ycia i mistrza wytyczaj(cid:200)cego szlaki staje si(cid:218) coraz bardziej bezradny. To rodzi frustracj(cid:218). Ta za(cid:258) lubi za- mienia(cid:202) si(cid:218) w z(cid:239)o(cid:258)(cid:202), agresj(cid:218), irytacj(cid:218), rozczarowanie, karanie nieadekwatne do sytuacji. Okres wczesnoszkolny i relacje, jakie ukszta(cid:239)tuj(cid:200) si(cid:218) w tym czasie na linii rodzic–dziecko, s(cid:200) bardzo wa(cid:285)ne. Ju(cid:285) za kolejnych kilka lat dziecko stanie si(cid:218) nastolatkiem i wówczas to rówie(cid:258)nicy stan(cid:200) si(cid:218) dla niego g(cid:239)ównym punktem odniesienia. Przy szczerej i g(cid:239)(cid:218)bokiej relacji mamy szans(cid:218) sta(cid:202) si(cid:218) w tym burz- liwym czasie bezpieczn(cid:200) przystani(cid:200), do której od czasu do czasu dziecko bez- piecznie przybije, kim(cid:258), do kogo zwróci si(cid:218) po pomoc, komu zwierzy si(cid:218), (cid:285)e zrobi(cid:239)o jakie(cid:258) g(cid:239)upstwo. ONO ROŚNIE, A MY MAMY CIĄGLE POD GÓRKĘ 19 Poleć książkęKup książkę Poleć książkęKup książkę
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

(Nie)grzeczni? Rodzinne nieporozumienia widziane oczami dzieci w wieku 6 - 12 lat
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: