Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00136 009804 23472800 na godz. na dobę w sumie
eKurs Odliczanie podatku naliczonego w 2016 roku - ebook/pdf
eKurs Odliczanie podatku naliczonego w 2016 roku - ebook/pdf
Autor: , , Liczba stron:
Wydawca: Wiedza i Praktyka Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-269-5297-5 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> podatkowe
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Prawo do obniżenia podatku należnego o kwoty VAT naliczonego w poprzedniej fazie obrotu, jest Twoim podstawowym przywilejem. Jest ono realizacją zasady neutralności VAT dla przedsiębiorców, która stanowi – można chyba tak śmiało powiedzieć – fundament systemu VAT. Z drugiej jednak strony podatek od towarów i usług przynosi najwięcej ze wszystkich danin korzyści finansowych. Dlatego też organy podatkowe robią co mogą, aby VAT należny był jak najwyższy. A to oznacza, że każdej złotówce podatku naliczonego przyglądają się bardzo starannie. W ramach tego eKursu otrzymasz profesjonalnych 8 lekcji, z których uzyskasz praktyczną wiedzę na temat odliczania podatku naliczonego w 2016 roku.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Odliczanie podatku naliczonego w 2016 roku Dowiedz się, jak prawidłowo stosować prawo do obniże- nia podatku należnego VAT, by zdobyć nowe kompeten- cje, dzięki którym Twój szef doceni jakość Twojej pracy Kierownik Grupy Wydawniczej: Ewa Marmurska-Karpińska Wydawca: Norbert Pawlikowski Autor: praca zbiorowa ISBN: 978-83-269-5297-5 Copyright © by Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o. Warszawa 2016 Skład i łamanie: IGAWA Ireneusz Gawliński Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o. ul. Łotewska 9a, 03-918 Warszawa tel. 22 518 29 29, faks 22 617 60 10 Niniejszy e-book chroniony jest prawem autorskim. Przedruk materiałów bez zgody wydawcy jest zabroniony. Zakaz nie dotyczy cytowania pub- likacji z powołaniem się na źródło. Zaproponowane w niniejszym poradniku wskazówki, po- rady i interpretacje dotyczą sytuacji typowych. Ich zastosowanie w konkretnym przypadku może wymagać dodatkowych, pogłębionych konsultacji. Publikowane rozwiązania nie mogą być traktowane jako oficjalne stanowisko organów i urzędów państwowych. W związku z powyższym redakcja nie może ponosić odpowiedzialności prawnej za zastoso- wanie zawartych w poradniku wskazówek, przykładów, informacji itp. do konkretnych przy- padków. Drogi Czytelniku! Prawo do obniżenia podatku należnego o kwoty VAT naliczonego w poprzedniej fazie obro- tu, jest Twoim podstawowym przywilejem. Jest ono realizacją zasady neutralności VAT dla przedsiębiorców, która stanowi– można chyba tak śmiało powiedzieć – fundament systemu VAT. Z drugiej jednak strony podatek od towarów i usług przynosi najwięcej ze wszystkich danin korzyści finansowych. Dlatego też organy podatkowe robią co mogą, aby VAT należny był jak najwyższy. A to oznacza, że każdej złotówce podatku naliczonego przyglądają się bar- dzo starannie. W tym kursie omówiliśmy najważniejsze kwestie związane z odliczaniem VAT w 2016 roku. Zapraszam do uczestnictwa! Rafał Kuciński prawnik, specjalista z zakresu VAT redaktor naczelny poradnika „Doradca VAT” Spis treści Lekcja 1. Powstanie prawa do odliczenia VAT Lekcja 2. Zaniechanie inwestycji nie wymaga korekty w VAT Lekcja 3. Zmiana przeznaczenia towarów skutkuje korektą VAT naliczonego Lekcja 4. W trakcie zawieszenia działalności przedsiębiorcy mogą kumulować VAT naliczony Lekcja 5. Nabywca przedsiębiorstwa odliczy VAT przysługujący kupionej firmie Lekcja 6. Duplikat faktury oraz dokument celny pozwala odliczyć VAT Lekcja 7. Refakturowanie usług gastronomicznych nie daje prawa do odliczenia VAT Lekcja 8. Zdobądź pewność, w jakich sytuacjach nie możesz odliczać VAT 5 12 17 25 32 35 37 40 4 eWiedza Lekcja 1. Powstanie prawa do odliczenia VAT O czym w tej lekcji? W myśl podstawowej zasady wyrażonej w art. 86 ust. 10 ustawy o VAT prawo do odliczenia (zwrotu) VAT powstaje w rozliczeniu za okres, w którym w odniesieniu do nabytych lub im- portowanych przez podatnika towarów i usług powstał obowiązek podatkowy. Po zapozna- niu się z tą lekcją zdobędziesz wiedzę, którą będziesz mógł wykorzystać w praktyce. Dodatkowym warunkiem, określonym w art. 86 ust. 10b pkt 1 ustawy o VAT, jest posiada- nie przez podatnika faktury lub dokumentu celnego potwierdzającego zakup. Aby zatem po- datnik mógł we właściwym terminie skorzystać z odliczenia podatku naliczonego konieczne jest ustalenie momentu, w jakim po stronie dostawcy (usługodawcy) powstał obowiązek po- datkowy z tytułu danej transakcji. Należy przy tym zwrócić uwagę na to, że w odniesieniu do niektórych rodzajów czynności, ustawodawca określił moment powstania obowiązku podat- kowego w sposób szczególny. Oznacza to, że w stosunku do każdej transakcji nie tylko sprze- dawca, ale i nabywca powinien wiedzieć, kiedy powstaje obowiązek podatkowy. Terminy odliczenia VAT naliczonego Prawo do odliczenia VAT powstaje generalnie w rozliczeniu za okres, w którym w odniesie- niu do nabytych lub importowanych towarów i usług powstał obowiązek podatkowy. Zasada ta ma również zastosowanie w przypadku zapłaty zaliczek, zadatków, czy rat. Termin ten jest modyfikowany przez warunek otrzymania faktury (dokumentu celnego). W konsekwencji to moment otrzymania tych dokumentów wskazywał będzie najwcześniejszy termin dokonania odliczenia. Ważne Warunkiem odliczenia podatku naliczonego jest powstanie po stronie sprzedawcy obowiąz- ku podatkowego od danej czynności oraz posiadanie przez nabywcę faktury dokumentującej zakup. Jeżeli podatnik nie dokonał obniżenia kwoty podatku należnego w ww. terminie (w rozlicze- niu za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy od danej czynności i podatnik otrzy- mał fakturę dokumentującą zakup), to może odliczyć VAT naliczony w deklaracji podatkowej za jeden z dwóch kolejnych okresów rozliczeniowych. Podobne zasady odliczania VAT nali- czonego dotyczą zaliczek wpłacanych na poczet nabywanych towarów i usług. Jeśli zatem po- datnik zapłacił zaliczkę przed dostawą towaru czy wykonaniem usługi, wówczas prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje mu w takiej części, w jakiej zapłacił zaliczkę, je- żeli powstał z tytułu jej uiszczenia obowiązek podatkowy i podatnik będzie dysponował fak- turą potwierdzającą jej zapłatę. 5 eWiedza Odliczanie podatku naliczonego w 2016 roku
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

eKurs Odliczanie podatku naliczonego w 2016 roku
Autor:
, ,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: