Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00039 000554 24505273 na godz. na dobę w sumie
Windows XP Home PL. Ćwiczenia praktyczne - książka
Windows XP Home PL. Ćwiczenia praktyczne - książka
Autor: , Liczba stron: 200
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-246-0592-4 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> systemy operacyjne >> windows xp
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Naucz się korzystać z najnowszej edycji Windows

Windows XP to najnowsza wersja systemu operacyjnego Windows. Jest efektem połączenia linii systemów przeznaczonych dla użytkowników domowych oraz produktów kierowanych do profesjonalistów. Oparty na stabilnym jądrze systemu Windows 2000 i wyposażony w nowy, bardzo intuicyjny interfejs użytkownika, Windows XP jest niezawodnym, bezpiecznym i wydajnym produktem. Na rynku oferowany jest w wersjach Professional oraz Home Edition.

'Windows XP Home PL. Ćwiczenia praktyczne' to książka, dzięki której poznasz ten system operacyjny. Wykonując kolejne ćwiczenia, nauczysz się instalować i konfigurować system oraz korzystać z dołączonych do niego aplikacji. Dowiesz się, w jaki sposób Windows XP przechowuje pliki na dysku i jak można za jego pomocą przeglądać zasoby internetu. Przeczytasz także o odtwarzaniu plików multimedialnych, zasadach drukowania i rozwiązywaniu najczęściej pojawiających się problemów z Windows XP.

Poznaj tajniki Windows XP.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

IDZ DO IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TREŒCI SPIS TREŒCI KATALOG KSI¥¯EK KATALOG KSI¥¯EK KATALOG ONLINE KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK TWÓJ KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA DODAJ DO KOSZYKA CENNIK I INFORMACJE CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE O NOWOŒCIACH O NOWOŒCIACH ZAMÓW CENNIK ZAMÓW CENNIK CZYTELNIA CZYTELNIA FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl Windows XP Home PL. Æwiczenia praktyczne Autorzy: Danuta Mendrala, Marcin Szeliga ISBN: 83-246-0592-4 Format: B5, stron: 200 Naucz siê korzystaæ z najnowszej edycji Windows (cid:129) Zainstaluj i uruchom system (cid:129) Odkryj multimedialne oblicze Windows (cid:129) Skonfiguruj po³¹czenia sieciowe Windows XP to najnowsza wersja systemu operacyjnego Windows. Jest efektem po³¹czenia linii systemów przeznaczonych dla u¿ytkowników domowych oraz produktów kierowanych do profesjonalistów. Oparty na stabilnym j¹drze systemu Windows 2000 i wyposa¿ony w nowy, bardzo intuicyjny interfejs u¿ytkownika, Windows XP jest niezawodnym, bezpiecznym i wydajnym produktem. Na rynku oferowany jest w wersjach Professional oraz Home Edition. „Windows XP Home PL. Æwiczenia praktyczne” to ksi¹¿ka, dziêki której poznasz ten system operacyjny. Wykonuj¹c kolejne æwiczenia, nauczysz siê instalowaæ i konfigurowaæ system oraz korzystaæ z do³¹czonych do niego aplikacji. Dowiesz siê, w jaki sposób Windows XP przechowuje pliki na dysku i jak mo¿na za jego pomoc¹ przegl¹daæ zasoby internetu. Przeczytasz tak¿e o odtwarzaniu plików multimedialnych, zasadach drukowania i rozwi¹zywaniu najczêœciej pojawiaj¹cych siê problemów z Windows XP. (cid:129) Instalacja systemu Windows XP (cid:129) Pierwsze uruchomienie i aktywacja (cid:129) Konfiguracja pulpitu i menu Start (cid:129) Operacje na plikach i folderach (cid:129) Kopiowanie zdjêæ z aparatów cyfrowych (cid:129) Administrowanie kontami u¿ytkowników (cid:129) Konfigurowanie po³¹czeñ sieciowych (cid:129) Korzystanie z przegl¹darki internetowej i klienta poczty elektronicznej Poznaj tajniki Windows XP Wstęp Rozdział 1. Wybór i instalacja systemu operacyjnego Rozdział 2. Przygotowanie do instalacji Instalacja Windows XP SP2 Zagadnienia podstawowe Uruchamianie i zamykanie systemu Wylogowanie użytkownika Menedżer zadań Windows Aktywacja systemu Windows XP Rozdział 3. Konfiguracja środowiska pracy użytkownika Konfiguracja pulpitu Konfiguracja paska zadań Konfiguracja menu Start Uruchamianie systemu Rozdział 4. Praca z plikami i folderami Tworzenie plików i folderów Operacje na plikach i folderach Praca z Eksploratorem Windows Wyszukiwanie danych 5 11 11 15 24 33 33 37 38 44 49 50 54 60 62 65 66 69 72 76 4 Windows XP Home PL. Ćwiczenia praktyczne Rozdział 5. Multimedia Korzystanie z programu Windows Media Player Korzystanie z aparatów cyfrowych Odtwarzanie muzyki Rozdział 6. Administracja kontami użytkowników Tworzenie, modyfikacja i usuwanie kont użytkowników Zarządzanie kontami użytkowników Rozdział 7. Pliki i foldery na dyskach NTFS Konwersja systemu plików Ograniczenie dostępu do danych Kopiowanie plików i folderów Zarządzanie przestrzenią dysków Rozwiązywanie problemów Rozdział 8. Drukowanie Instalacja i konfiguracja drukarki Techniki drukowania dokumentów Zarządzanie drukarkami Rozdział 9. Sieci lokalne Model OSI Konfiguracja połączenia lokalnego Praca w sieci lokalnej Rozdział 10. Internet Konfiguracja połączenia z internetem Konfiguracja programu Internet Explorer Konfiguracja programu Outlook Express Rozdział 11. Zarządzanie komputerem Poznajemy elementy systemu operacyjnego Microsoft Management Console Wydajność Rozdział 12. Rozwiązywanie problemów Dodatek A Zgodność programów Dodatek B Skróty klawiszowe Windows XP Home 79 80 83 85 89 90 93 99 99 100 106 107 110 115 115 119 120 123 123 125 135 141 141 152 156 159 159 167 169 171 183 195 Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pozwolą zapoznać się z niektórymi z ogromnej liczby funkcji multimedialnych sys- temu Windows XP Home. Większość narzędzi multimedialnych w Windows XP Home pochodzi z systemu Windows Me. Na przykład program Windows Media Play- er, niewiele różniący się od tego znanego z Windows Me. Umożliwia on m.in. nagrywanie płyt CD z wykorzystaniem maksymalnej pręd- kości nagrywarki (poprzednia wersja pozwalała na zapisywanie je- dynie z dwukrotną prędkością). Nowy Media Player może również, po zainstalowaniu odpowiedniego dekodera, odtwarzać filmy zapisane w formacie DVD. Program Windows Movie Maker pozostał w zasadzie niezmieniony. Jedną z nielicznych nowości jest możliwość przechwy- tywania obrazu w rozdzielczości większej niż 320´240, jak było do tej pory. Firma Microsoft przygotowała również koder umożliwiający kompre- sję dźwięku do formatu MP3. Niestety, jest on płatny. 8 0 Windows XP Home PL. Ćwiczenia praktyczne Ć W I C Z E N I E 5.1 Seans DVD Celem ćwiczenia jest odtworzenie filmu DVD. 1. Otwórz program Windows Media Player. W tym celu z menu Start wybierz opcję Wszystkie programy/Akcesoria/Rozrywka, a następnie kliknij ikonę Windows Media Player. 2. Przy pierwszym uruchomieniu programu zostanie włączony kreator konfiguracji. Kliknij Dalej. 3. Aby ulepszyć możliwości odtwarzania dysków CD i DVD oraz plików multimediów cyfrowych, Windows Media Player domyślnie pobiera związane z zawartością informacje o multimediach, takie jak tytuł albumu, okładka albumu, tytuły utworów, wykonawca, kompozytor i inne informacje. Kliknij Dalej. 4. Następne pytanie będzie dotyczyło powiązania rozszerzeń plików multimedialnych z programem Windows Media Player (rysunek 5.1). Rysunek 5.1. Po dwukrotnym kliknięciu na plik o zaznaczonym rozszerzeniu zostanie on otwarty w programie Windows Media Player Rozdział 5. • Multimedia 8 1 5. W zakładce Więcej opcji możesz zdecydować, czy ikona programu pojawi się na pulpicie i czy skrót Windows Media Player zostanie dodany do paska szybkiego uruchamiania. 6. Kliknij przycisk Zakończ. Jeżeli masz połączenie z internetem, zobaczysz serwis multimedialny AOL (rysunek 5.2). Rysunek 5.2. W portalu AOL można kupić i pobrać wersje demonstracyjne płyt i filmów 7. 8. Włóż płytę z filmem do napędu DVD. Zostanie wyświetlone okno dialogowe pokazane na rysunku 5.3. Wybierz opcję Odtwórz dysk wideo DVD używanie Windows Media Player. 9. Jeżeli chcesz, żeby od teraz system automatycznie odtwarzał filmy DVD za pomocą tego programu, zaznacz opcję Zawsze wykonuj wybraną akcję. 10. Jeżeli po włożeniu płyty DVD film nie został automatycznie uruchomiony, wybierz znajdującą się w lewym górnym rogu opcję Pokaż pasek menu. Następnie wybierz Plik/Otwórz i wskaż nazwę pliku. 8 2 Windows XP Home PL. Ćwiczenia praktyczne Rysunek 5.3. Jeżeli po włożeniu płyty nie został uruchomiony żaden program ani nie pojawiło się to okienko, dwukrotnie kliknij lewym przyciskiem myszy ikonę napędu DVD w oknie Mój komputer 11. Możliwe, że film nie zostanie wyświetlony z powodu braku odpowiedniego dekodera. Jeżeli zamiast filmu zobaczysz okienko z rysunku 5.4., to znaczy, że musisz zainstalować brakujący dekoder. Rysunek 5.4. Do odtwarzania filmów DVD oprócz napędu i Windows Media Playera potrzebne są odpowiednie dekodery 12. Po kliknięciu przycisku Pomoc w sieci Web uruchomiona zostanie przeglądarka internetowa i połączysz się z witryną http://www.microsoft.com/windows/windowsmedia/mp10/getmore/ plugins.aspx#DVDDecoder. Na tej witrynie znajdują się przetestowane przez zespół Microsoftu, ale z reguły płatne zestawy dekoderów. 13. Po kliknięciu odnośnika, np. CinePlayer DVD Decoder, zostaniesz przeniesiony na stronę producenta tego dekodera, na której będziesz mógł go kupić i pobrać. Rozdział 5. • Multimedia 8 3 W Internecie znajdziesz też darmowe zestawy koderów i dekoderów najróżniejszych formatów multimedialnych. Ć W I C Z E N I E 5.2 Przygotowanie nowego albumu zdjęciowego 1. 2. Otwórz folder Moje dokumenty. Dowolną metodą opisaną w rozdziale 4. utwórz nowy folder i zmień jego nazwę na Album. 3. Kliknij prawym przyciskiem myszy nowy folder, a następnie kliknij polecenie Właściwości. 4. W menu Dostosowywanie w polu Użyj tego typu folderu jako szablonu wybierz opcję Album zdjęciowy. 5. Podłącz do komputera aparat cyfrowy. W zależności od jego typu albo będzie on widoczny jako specjalne urządzenie, aparat cyfrowy — wtedy do skopiowania zdjęć będziesz musiał użyć oprogramowania producenta — albo (częściej) pamięć aparatu będzie widoczna jako dysk wymienny i będziesz mógł skopiować zdjęcia do utworzonego folderu w dowolny z opisanych w poprzednim rozdziale sposobów. Ć W I C Z E N I E 5.3 Oglądanie zdjęć Aby wyświetlić pliki graficzne zapisane w folderze Przykładowe obrazy: 1. 2. 3. Otwórz folder Moje dokumenty. Wybierz i otwórz folder Moje obrazy. Domyślnie ustawionym sposobem przeglądania tego folderu jest Widok: Miniatury. Przy takim ustawieniu na tle ikony folderu wyświetlone są miniaturowe wersje umieszczonych w folderze obrazów. 8 4 Windows XP Home PL. Ćwiczenia praktyczne 4. 5. Dwukrotnie kliknij ikonę folderu Przykładowe obrazy. Domyślnie ustawionym sposobem przeglądania tego folderu jest Widok: Przeźrocze. Przy takim ustawieniu (pokazanym na rysunku 5.5) wyświetlana jest zawartość jednego pliku i miniatury pozostałych obrazów. Rysunek 5.5. Zawartość jednego pliku jest wyeksponowana, pozostałe obrazy widoczne są jako miniatury 6. Z menu Zadania obrazów wybierz zadanie Wyświetl jako pokaz slajdów. 7. W trybie pełnoekranowym zostaną kolejno wyświetlone wszystkie obrazy przechowywane w folderze. 8. Aby zakończyć pokaz slajdów, wybierz znajdującą się w prawym górnym rogu opcję Zamknij okno. Rozdział 5. • Multimedia 8 5 Ć W I C Z E N I E 5.4 Słuchamy muzyki Celem ćwiczenia jest odtworzenie plików audio zapisanych w folde- rze Moja muzyka. 1. 2. Otwórz folder Moja muzyka. W obszarze Zadania muzyki: a) Wybierz zadanie Odtwórz wszystko, aby odtworzyć muzykę ze wszystkich podfolderów. b) Kliknij skrót Przykładowa muzyka, zaznacz te pliki muzyczne, których chcesz posłuchać, i wybierz zadanie Odtwórz zaznaczenie. Ewentualnie: 1. 2. 3. Otwórz folder Moje dokumenty. Kliknij prawym przyciskiem myszy folder Moja muzyka. Z menu podręcznego wybierz opcję Odtwarzanie za pomocą programu Windows Media Player. Pliki znajdujące się w folderze Moja muzyka (ale nie w jego podfolderach) zostaną odtworzone. Ć W I C Z E N I E 5.5 Słuchamy głośniej Aby wyświetlić ikonę głośności na pasku zadań i dostosować głośność dźwięków: 1. 2. 3. 4. Z menu Start wybierz opcję Panel sterowania. Wybierz kategorię Dźwięk, mowa i urządzenia audio. Wybierz zadanie Dopasuj głośność systemu. Zostanie wyświetlone okno Właściwości: dźwięk i urządzenia audio. Zaznacz opcję Umieść ikonę głośności na pasku zadań oraz ustaw za pomocą suwaka odpowiednią głośność dźwięków (rysunek 5.6). 8 6 Windows XP Home PL. Ćwiczenia praktyczne Rysunek 5.6. Wyświetlając ikonę głośności na pasku zadań, w każdej chwili będziemy mogli zmienić głośność 5. 6. Naciśnij przycisk OK. Zamknij okno Dźwięk, mowa i urządzenia audio za pomocą znajdującego się w prawym górnym rogu przycisku Zamknij. Ć W I C Z E N I E 5.6 Zmieniamy ustawienia głośników Celem ćwiczenia jest dopasowanie ustawień głośników do liczby gło- śników Czytelnika. 1. 2. 3. 4. Z menu Start wybierz opcję Panel sterowania. Wybierz kategorię Dźwięk, mowa i urządzenia audio. Wybierz zadanie Zmień ustawienia głośników. Zostanie wyświetlone okno Właściwości: dźwięk i urządzenia audio. W sekcji Ustawienia głośników wybierz opcję Zaawansowane. 5. Pojawi się okno pokazane na rysunku 5.7. W polu Ustawienia głośników wybierz opcję odpowiadającą liczbie i typowi podłączonych do komputera głośników. Rozdział 5. • Multimedia 8 7 Rysunek 5.7. Wybór typu i liczby podłączonych głośników 6. 7. Naciśnij przycisk OK. Wybierz opcję Siła głosu głośników. Zostanie wyświetlone okno Siła głosu głośników. 8. 9. 10. Dopasuj głośność poszczególnych głośników. Naciśnij przycisk OK. Zamknij okno Dźwięk, mowa i urządzenia audio za pomocą znajdującego się w prawym górnym rogu przycisku Zamknij. Ć W I C Z E N I E 5.7 Regulacja balansu Windows XP Home umożliwia niezależną regulację głośności odtwa- rzanych przez głośniki różnych typów plików muzycznych. 1. Dwukrotnie kliknij ikonę głośności umieszczoną na pasku zadań w ramach ćwiczenia 5.5. Pojedyncze kliknięcie ikony wyświetli okno regulacji głośności. 8 8 Windows XP Home PL. Ćwiczenia praktyczne 2. 3. Zostanie wyświetlone okno Regulacja głośności. Za pomocą suwaków ustaw balans i głośność odtwarzania różnych rodzajów plików muzycznych (rysunek 5.8). Rysunek 5.8. Zaawansowane opcje regulacji głośności 4. Zamknij okno Regulacja głośności.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Windows XP Home PL. Ćwiczenia praktyczne
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: