Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00318 005326 22984107 na godz. na dobę w sumie
Windows XP Professional PL. Ćwiczenia praktyczne - książka
Windows XP Professional PL. Ćwiczenia praktyczne - książka
Autor: Liczba stron: 96
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-7197-663-1 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> systemy operacyjne >> windows xp
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).
Książka Windows XP 'Professional PL. Ćwiczenia praktyczne' jest krótkim kursem obsługi najnowszego systemu firmy Microsoft przygotowanym w formie praktycznych porad i 89 ćwiczeń do samodzielnego wykonania -- od najprostszych uczących, np. jak zmienić wygląd Pulpitu do skomplikowanych, wymagających od użytkownika skupienia podczas pracy z rejestrami. Wszystkie ćwiczenia są uzupełnione dokładnymi komentarzami i rysunkami, Czytelnik nie będzie więc miał problemów z ich wykonaniem. Książka skierowana jest nie tylko do osób, które rozpoczynają pracę z komputerem. Użytkownicy wcześniejszych wersji Windows będą mieli okazję poznać nowe rozwiązania wprowadzone w systemie Windows XP. Ćwiczenia stanowią doskonały początek przygody z najnowszym Windows!

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

IDZ DO IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TRE(cid:140)CI SPIS TRE(cid:140)CI Windows XP Professional XP. ˘wiczenia praktyczne KATALOG KSI¥flEK KATALOG KSI¥flEK KATALOG ONLINE KATALOG ONLINE ZAM(cid:211)W DRUKOWANY KATALOG ZAM(cid:211)W DRUKOWANY KATALOG Autor: Marcin Szeliga ISBN: 83-7197-663-1 Seria: ˘wiczenia praktyczne Liczba stron: 96 Ksi„¿ka Windows XP (cid:132)Professional PL. ˘wiczenia praktyczne(cid:148) jest kr(cid:243)tkim kursem obs‡ugi najnowszego systemu firmy Microsoft przygotowanym w formie praktycznych porad i 89 (cid:230)wiczeæ do samodzielnego wykonania -- od najprostszych ucz„cych, np. jak zmieni(cid:230) wygl„d Pulpitu do skomplikowanych, wymagaj„cych od u¿ytkownika skupienia podczas pracy z rejestrami. Wszystkie (cid:230)wiczenia s„ uzupe‡nione dok‡adnymi komentarzami i rysunkami, Czytelnik nie bŒdzie wiŒc mia‡ problem(cid:243)w z ich wykonaniem. Ksi„¿ka skierowana jest nie tylko do os(cid:243)b, kt(cid:243)re rozpoczynaj„ pracŒ z(cid:160) komputerem. U¿ytkownicy wcze(cid:156)niejszych wersji Windows bŒd„ mieli okazjŒ pozna(cid:230) nowe rozwi„zania wprowadzone w systemie Windows XP. ˘wiczenia stanowi„ doskona‡y pocz„tek przygody z najnowszym Windows! TW(cid:211)J KOSZYK TW(cid:211)J KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA DODAJ DO KOSZYKA CENNIK I INFORMACJE CENNIK I INFORMACJE ZAM(cid:211)W INFORMACJE ZAM(cid:211)W INFORMACJE O NOWO(cid:140)CIACH O NOWO(cid:140)CIACH ZAM(cid:211)W CENNIK ZAM(cid:211)W CENNIK CZYTELNIA CZYTELNIA FRAGMENTY KSI¥flEK ONLINE FRAGMENTY KSI¥flEK ONLINE Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl Wstęp...................................................z...................................................z................................................. 7 Rodzina systemów Windows XP ...................................................y.............................. 8 Rozdział 1. Zagadnienia podstawowe...................................................z......................................................... 9 Uruchamianie i zamykanie systemu ...................................................y.......................... 9 Uruchamianie systemu Windows XP ...................................................e................................9 Poprawne zakończenie pracy z systemem Windows XP ...................................................e10 Przełączanie komputera w stan niskiego poboru energii (ale nie w stan hibernacji) .........11 Przełączanie komputera w stan hibernacji...................................................e.......................11 Wyłączanie opcji hibernacji ...................................................e............................................12 Wylogowanie użytkownika ...................................................y..................................... 13 Odłączanie ...................................................e...................................................e....................13 Menedżer zadań Windows...................................................y....................................... 13 Uruchamianie programu Menadżer zadań...................................................e.......................14 Aktywacja systemu Windows XP ...................................................y........................... 14 Aktywacja systemu Windows XP ...................................................e...................................14 W jakich sytuacjach niezbędna będzie ponowna aktywacja systemu?...............................15 Rozdział 2. Konfiguracja środowiska pracy użytkownika...................................................z...............17 Konfiguracja pulpitu...................................................y................................................ 18 Skróty...................................................e...................................................e............................18 Wygląd pulpitu ...................................................e...................................................e.............19 Zmiana ustawień monitora ...................................................e..............................................20 Konfiguracja paska zadań...................................................y........................................ 21 Ukrywanie paska zadań ...................................................e...................................................e21 Szybkie uruchamianie...................................................e...................................................e...21 Ikony na pasku zadań...................................................e...................................................e....22 Aplikacje na pasku zadań ...................................................e................................................23 Wyłączanie komunikatów powiadomień...................................................e.........................23 Konfiguracja menu Start...................................................y.......................................... 24 Panel sterowania ...................................................e...................................................e...........24 4 Windows XP Professional PL. Ćwiczenia praktyczne Rozdział 3. Praca z plikami i folderami...................................................z..................................................... 27 Tworzenie plików i katalogów ...................................................y................................ 27 Nowe foldery ...................................................e...................................................e................27 Tworzenie nowego dokumentu...................................................e........................................28 Operacje na plikach i folderach ...................................................y............................... 29 Kopiowanie plików...................................................e...................................................e.......29 Przenoszenie plików ...................................................e...................................................e.....29 Przenoszenie folderów...................................................e...................................................e..30 Moje dokumenty ...................................................e...................................................e...........31 Praca z Eksploratorem Windows...................................................y............................. 32 Nagrywanie płyty CD-R z poziomu systemu ...................................................e..................32 Porządkowanie plików i folderów ...................................................e...................................33 Wyszukiwanie danych ...................................................y............................................. 34 Znajdowanie plików ...................................................e...................................................e.....34 Rozdział 4. Multimedia...................................................z...................................................z.................................. 35 Korzystanie z programu Windows Media Player...................................................y.... 35 Seans DVD ...................................................e...................................................e...................35 Korzystanie z aparatów cyfrowych ...................................................y......................... 36 Tworzenie nowego albumu zdjęciowego ...................................................e........................36 Oglądanie zdjęć ...................................................e...................................................e............37 Słuchamy muzyki ...................................................e...................................................e.........38 Słuchamy głośniej...................................................e...................................................e.........38 Zmieniamy ustawienia głośników ...................................................e...................................39 Regulacja tonów ...................................................e...................................................e...........40 Rozdział 5. Administracja kontami użytkowników...................................................z............................. 41 Tworzenie, modyfikacja i usuwanie kont użytkowników.......................................... 41 Tworzenie kont użytkowników ...................................................e.......................................42 Zmiana właściwości konta...................................................e...............................................42 Jak zostać administratorem? ...................................................e............................................43 Usuwanie kont ...................................................e...................................................e..............44 Zarządzanie kontami użytkowników...................................................y....................... 44 Ukrywanie listy użytkowników ...................................................e.......................................44 Przełączanie między kontami ...................................................e..........................................44 Uruchamianie aplikacji wymagających uprawnień administratora ....................................45 Prawa użytkowników systemu ...................................................y................................ 47 Tworzenie nowych kont z ograniczeniami ...................................................e......................47 Zwiększanie uprawnień użytkowników ...................................................e..........................48 Zmiana uprawnień — uniemożliwienie wyłączenia komputera ........................................49 Rozdział 6. Pliki i foldery na dyskach NTFS...................................................z............................................. 51 Konwersja systemu plików...................................................y...................................... 51 Konwersja systemu plików...................................................e..............................................51 Ograniczenie dostępu do danych ...................................................y............................. 52 Folder — modyfikacja uprawnień ...................................................e...................................52 Odebranie uprawnień do folderu danej grupie użytkowników...........................................53 Nadawanie uprawnień do danego pliku...................................................e...........................54 Kopiowanie plików i folderów ...................................................y................................ 55 Zmiana właściwości kopiowanych obiektów ...................................................e..................55 Spis treści 5 Inspekcja dostępu do danych ...................................................y................................... 56 Monitorowanie dostępu do katalogu ...................................................e...............................56 Przeglądanie Dziennika zabezpieczenia ...................................................e..........................57 Kompresja i szyfrowanie danych ...................................................y............................ 58 Szyfrowanie danych...................................................e...................................................e......58 Kompresja folderów ...................................................e...................................................e.....59 Ograniczanie ilości miejsca dostępnego dla użytkowników ...................................... 59 Rozdział 7. Drukowanie ...................................................z...................................................z................................. 61 Instalacja i konfiguracja drukarki ...................................................y............................ 61 Instalacja nowej drukarki...................................................e.................................................61 Druk strony testowej...................................................e...................................................e.....62 Metody drukowania dokumentów ...................................................y........................... 63 Drukowanie...................................................e...................................................e...................63 Użycie menu podręcznego do drukowania...................................................e......................63 Inna metoda drukowania dokumentów...................................................e............................64 Zarządzanie drukarkami ...................................................y.......................................... 64 Anulowanie wydruku...................................................e...................................................e....64 Przyspieszenie wydruku ...................................................e..................................................65 Odbieranie uprawnień...................................................e...................................................e...66 Rozdział 8. Sieci lokalne ...................................................z...................................................z............................... 67 Konfiguracja połączenia lokalnego ...................................................y......................... 67 Karta sieciowa ...................................................e...................................................e..............67 Przygotowanie systemu do pracy w sieci ...................................................e........................68 Składniki protokołu TCP/IP ...................................................e............................................69 Test komputera lokalnego...................................................e................................................70 Test połączenia sieciowego ...................................................e.............................................70 Pasek zadań...................................................e...................................................e...................71 Praca w sieci ...................................................y...................................................y......... 71 Udostępnianie folderów...................................................e...................................................e71 Znajdowanie komputerów podłączonych do sieci...................................................e...........73 Udostępniane udziały...................................................e...................................................e....73 Rozdział 9. Internet...................................................z...................................................z.......................................... 75 Konfiguracja połączenia z Internetem...................................................y..................... 75 Pierwsze kroki do połączenia się z Siecią ...................................................e.......................75 Obrona przed intruzami ...................................................e...................................................e76 Konfiguracja programu Internet Explorer ...................................................y............... 78 Przeglądarka internetowa...................................................e.................................................78 Ustawienia zaawansowane przeglądarki ...................................................e.........................79 Konfiguracja programu Outlook Express...................................................y................ 79 Poczta elektroniczna ...................................................e...................................................e.....79 Rozdział 10. Zarządzanie komputerem...................................................z........................................................ 81 Usługi składowe...................................................y...................................................y.... 81 Zmiana sposobu uruchamiania usług...................................................e...............................81 Zależności pomiędzy usługami...................................................e........................................82 Przeglądanie komunikatów systemu...................................................e................................83 6 Windows XP Professional PL. Ćwiczenia praktyczne Microsoft Management Console ...................................................y............................. 84 Konsola administracyjna ...................................................e.................................................84 Dysk twardy...................................................e...................................................e..................85 Wydajność ...................................................y...................................................y............ 85 Zasoby komputera ...................................................e...................................................e........86 Rozdział 11. Rozwiązywanie problemów...................................................z.................................................... 87 Problemy i ich rozwiązania ...................................................e.............................................87 Aktualizacja systemu ...................................................e...................................................e....88 Punkt przywracania systemu ...................................................e...........................................88 Sprzęt, który składa się na komputer ...................................................e...............................89 Karta sieciowa ...................................................e...................................................e..............90 Niespodziewany restart komputera...................................................e..................................91 Zawieszające się aplikacje ...................................................e...............................................92 Bez raportów...................................................e...................................................e.................92 Direct X. Testy...................................................e...................................................e..............93 Dodatek A Skróty klawiszowe Windows XP...................................................z.......................................... 95 Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pozwolą na wykorzystanie ogromnych możliwości multimedialnych systemu Windows XP. Większość narzędzi multimedialnych w Windows XP pochodzi z systemu Windows Me. Na przykład, niewiele różniący się od znanego z Windows Me, program Windows Media Player 8. Umożliwia on m.in. nagrywanie płyt CD z wykorzystaniem maksymalnej prędkości nagrywarki (poprzednia wersja pozwalała na zapisy jedynie z dwukrotną prędkością). Nowy Media Player może również, po zainstalowaniu odpowiedniego de- kodera, odtwarzać filmy zapisane w formacie DVD. Program Windows Movie Maker pozostał w zasadzie nie zmieniony. Jedną z nielicznych nowości jest możliwość prze- chwytywania obrazu w rozdzielczości większej niż 320240, jak było do tej pory. Firma Microsoft przygotowała również kodek umożliwiający kompresję dźwięku do for- matu MP3. Niestety, jest on płatny. Ćwiczenie 4.1. Celem ćwiczenie jest odtworzenie filmu DVD. 36 Windows XP Professional PL. Ćwiczenia praktyczne 1. 2. 3. Otwórz program Windows Media Player. W tym celu z menu Start wybierz opcję Wszystkie programy | Akcesoria | Rozrywka, a następnie kliknij polecenie Windows Media Player. Włóż płytę z filmem do napędu DVD. Zostanie wyświetlone okno dialogowe pokazane na rysrunku 4.1. Wybierz opcję Odtwórz dysk wideo DVD używanie Windows Media Player. Rysunek 4.1. Pytanie o podjęcie stosownej akcji 4. 5. Jeżeli chcesz, żeby od teraz system automatycznie odtrwarzał filmy DVD za pomocą tego programu, zaznacz opcję Zawsze wykonuj wybraną akcję. Jeżeli po włożeniu płyty DVD film nie został automatycrznie uruchomiony, wybierz znajdującą się w lewym górnym oknie opcję Pokaż pasek menu. Następnie wybierz Plik | Otwórz i wskaż nazwę pliku. Ćwiczenie 4.2. 1. 2. 3. 4. Otwórz folder Moje dokumenty. Dowolną metodą1 opisaną w rozdziale 3. utwórz nowy folder i zmień jegro nazwę na album. Kliknij prawym przyciskiem myszy nowy folder, a nastęrpnie kliknij polecenie Właściwości. W menu Dostosowywanie w polu Użyj tego typu folderu jako szablonu wybierz opcję Album zdjęciowy. 1 Nowy folder można również utworzyć, wybierając opcję Utwórz nowy folder z menu Zadania plików i folderów. Rozdział 4. L Multimedia 37 Windows XP zawiera kilka domyślnych typów folderów. Pliki poszczrególnych typów powinny być przechowywane w odpowiednio zdefiniowanych folderrach. Rysunek 4.2. Tworzenie odpowiedniego dla zdjęć folderu (albumu zdjęciowego) Ćwiczenie 4.3. Aby wyświetlić pliki graficzne zapisane w folderze Przykładowe obrazy: 1. Otwórz folder Moje dokumenty. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Wybierz i otwórz folder Moje obrazy. Domyślnie ustawionym sposobem przeglądania tego folderru jest Widok: Miniatury. Przy takim ustawieniu na tle ikony folderu wyświetlorne są miniaturowe wersje umieszczonych w folderze obrazów. Dwukrotnie kliknij na ikonie folderu Przykładowe obrazy. Domyślnie ustawionym sposobem przeglądania tego folderru jest Widok: Przeźrocze. Przy takim ustawieniu (pokazanym na rysunku 4.3) wyświretlana jest zawartość jednego pliku i miniatury pozostałych obrazów. Z menu Zadania obrazów wybierz zadanie Wyświetl jako pokaz slajdów. W trybie pełnoekranowym zostaną kolejno wyświetlone rwszystkie obrazy przechowywane w folderze. Aby zakończyć pokaz slajdów, wybierz znajdującą się w prarwym górnym rogu opcję Zamknij okno. 38 Windows XP Professional PL. Ćwiczenia praktyczne Rysunek 4.3. Zawartość jednego pliku jest wyeksponowana, pozostałe obrazy widziane są jako Odtwarzanie dźwięków i muzyki Ćwiczenie 4.4. Celem ćwiczenie jest odtworzenie plików audio zapisanrych w folderze Moja muzyka. 1. Otwórz folder Moja muzyka. 2. W obszarze Zadania muzyki: L Wybierz zadanie Odtwórz wszystko, aby odtworzyć muzykę ze wszystkich folderów albumów, L Zaznacz kilka plików muzycznych i wybierz zadanie Odtwórz zaznaczenie. Ewentualnie L Otwórz folder Moje dokumenty. L Kliknij prawym przyciskiem myszy na folderze Moja muzyka. L Z menu podręcznego wybierz opcję Odtwórz. Pliki znajdujące się w folderze Moja muzyka (ale nie w jego podfolderach) zostaną odtworzone. Ćwiczenie 4.5. Aby wyświetlić ikonę głośności na pasku zadań i dostorsować głośność dźwięków: 1. Z menu Start wybierz opcję Panel sterowania. Rozdział 4. L Multimedia 39 2. 3. 4. 5. 6. Wybierz kategorię Dźwięk, mowa i urządzenia audio. Wybierz zadanie Dopasuj głośność systemu. Zostanie wyświetlone okno Właściwości: dźwięk i urządzenia audio. Zaznacz opcję Umieść ikonę głośności na pasku zadań oraz ustaw za pomocą suwaka odpowiednią głośność dźwięków. Naciśnij przycisk OK. Zamknij okno Dźwięk, mowa i urządzenia audio za pomocą znajdującego się w prawym górnym rogu przycisku Zamknij. Ćwiczenie 4.6. Celem ćwiczenia jest dopasowanie ustawień do indywiduralnych wymagań Czytelnika. 1. 2. 3. 4. 5. Z menu Start wybierz opcję Panel sterowania. Wybierz kategorię Dźwięk, mowa i urządzenia audio. Wybierz zadanie Zmień ustawienia głośników. Zostanie wyświetlone okno Właściwości: dźwięk i urządzenia audio. W sekcji Ustawienia głośników wybierz opcję Zaawansowane. Pojawi się okno pokazane na rysunku 4.3. W polu Ustawienia głośników wybierz opcję odpowiadającą ilości i typowi podłączonych do rkomputera głośników. 6. Naciśnij przycisk OK. 7. Wybierz opcję Siła głosu głośników. Zostanie wyświetlone okno Siła głosu głośników. 8. 9. 10. Dopasuj głośność poszczególnych głośników. Naciśnij przycisk OK. Zamknij okno Dźwięk, mowa i urządzenia audio za pomocą znajdującego się w prawym górnym rogu przycisku Zamknij. Rysunek 4.4. Zmiana parametrów głośników 40 Windows XP Professional PL. Ćwiczenia praktyczne Ćwiczenie 4.7. Windows XP umożliwia niezależną regulację głośności tonów niskrich i wysokich. 1. Dwukrotnie kliknij na umieszczonej, w ramach ćwiczeniar 4.5, na pasku zadań ikonie głośności. Pojedyncze kliknięcie ikony wyświetli okno regulacjir głośności. 2. 3. 4. 5. Zostanie wyświetlone okno Play Control. Wybierz opcję Zaawansowane. Za pomocą suwaków ustaw głośność odpowiednio dla tonrów niskich i wysokich. Zamknij okno Zaawansowane sterowniki dla: Play Control. Zamknij okno Play Control za pomocą znajdującego się w prawym górnym rogu przycisku Zamknij.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Windows XP Professional PL. Ćwiczenia praktyczne
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: