Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00059 004134 21517777 na godz. na dobę w sumie
Windows 2000 Professional. Księga eksperta - książka
Windows 2000 Professional. Księga eksperta - książka
Autor: , Liczba stron: 840
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-7197-203-2 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> systemy operacyjne >> windows 2000
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).
Zastosuj w instalacji, administracji i obsłudze Windows 2000 Professional porady eksperta Paula Cassela.

W książce szczegółowo wyjaśniono kluczowe cechy i złożone zagadnienia systemu Windows 2000 Professional, w tym:

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

IDZ DO IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TRE(cid:140)CI SPIS TRE(cid:140)CI KATALOG KSI¥flEK KATALOG KSI¥flEK KATALOG ONLINE KATALOG ONLINE ZAM(cid:211)W DRUKOWANY KATALOG ZAM(cid:211)W DRUKOWANY KATALOG TW(cid:211)J KOSZYK TW(cid:211)J KOSZYK Windows 2000 Professional. KsiŒga eksperta Autorzy: Paul Cassel, Glen Bergen, David Berry, Dave Bixler, Irfan Chaudhry, Chris Farnsworth, Edward Tetz, Rick Tempestini T‡umaczenie: S‡awomir Szymanowski ISBN: 83-7197-203-2 Tytu‡ orygina‡u: Unleashed Format: B5, stron: 838 Windows 2000 Professional DODAJ DO KOSZYKA DODAJ DO KOSZYKA Zastosuj w instalacji, administracji i obs‡udze Windows 2000 Professional porady eksperta Paula Cassela. CENNIK I INFORMACJE CENNIK I INFORMACJE W ksi„¿ce szczeg(cid:243)‡owo wyja(cid:156)niono kluczowe cechy i z‡o¿one zagadnienia systemu Windows 2000 Professional, w tym: ZAM(cid:211)W INFORMACJE ZAM(cid:211)W INFORMACJE O NOWO(cid:140)CIACH O NOWO(cid:140)CIACH ZAM(cid:211)W CENNIK ZAM(cid:211)W CENNIK CZYTELNIA CZYTELNIA FRAGMENTY KSI¥flEK ONLINE FRAGMENTY KSI¥flEK ONLINE Zaawansowane zagadnienia instalacji i konfiguracji. DiagnostykŒ sieci i problemy konfiguracyjne. Strojenie wydajno(cid:156)ci wydobywaj„ce najwiŒksze mo¿liwo(cid:156)ci sieci i stacji roboczych. PojŒcie czŒsto skomplikowanych zagadnieæ bezpieczeæstwa w Windows 2000. Wykorzystanie interfejsu wiersza poleceæ w wykonywaniu wyspecjalizowanych zadaæ. Przygotowanie, konfiguracjŒ i wykorzystanie kombinacji systemu Linux i(cid:160) Windows 2000. Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl O Autorach ...................................................h...................................................h.............. ........... 21 (cid:3)/02-+ 2.3;7 0 Rozdział 1. Czym jest Windows 2000 Professional ...................................................h............ 25 Architektura Windows 2000 ...................................................a...................................................a..............26 Skąd ten podział?...................................................a...................................................a............................27 DOS oraz starsze aplikacje systemu Windows ...................................................a.................................28 Przenośność...................................................a...................................................a........................................32 Obsługa kilku procesorów...................................................a...................................................a..............33 DirectX...................................................a...................................................a...............................................33 Bezpieczeństwo w Windows 2000 Professional...................................................a...................................34 Wielozadaniowość ...................................................a...................................................a.............................34 Windows 3.x...................................................a...................................................a...................................35 Następcy Windows 3.x...................................................a...................................................a...................35 Rodzina Windows 2000 ...................................................a...................................................a.................37 Ulepszenia i zmiany w stosunku do poprzednich wersji Windows NT...................................................a38 Interfejs użytkownika ...................................................a...................................................a.....................38 Interfejs użytkownika Windows 2000 Professional...................................................a..........................39 Personalizowane menu ...................................................a...................................................a...................42 Panel sterowania...................................................a...................................................a.................................44 Sieć w Windows 2000...................................................a...................................................a........................46 Odporność na uszkodzenia...................................................a...................................................a.............48 Pojemność ...................................................a...................................................a......................................48 Systemy plików ...................................................a...................................................a..............................48 Nowe interesujące elementy Windows 2000 Professional...................................................a................48 Rozdział 2. Przygotowanie do instalacji i analiza systemu...................................................h 51 Inwentaryzacja ...................................................a...................................................a...................................52 Zgodność sprzętowa ...................................................a...................................................a.......................52 Dlaczego odrzucono starsze produkty?...................................................a.............................................52 Lista czynności kontrolnych ...................................................a.................................................................55 Możliwe utrudnienia...................................................a...................................................a.......................57 Proces inwentaryzacji...................................................a...................................................a.....................59 Wybór opcji konfiguracyjnych ...................................................a.............................................................60 Aplety Windows 2000...................................................a...................................................a....................60 Opcje sieciowe ...................................................a...................................................a...............................62 Usługa zdalnego dostępu...................................................a...................................................a................63 2.3;7 630/7732+ 7(cid:20)1+/74/68+ Udostępnianie równorzędne ...................................................a...................................................a...........63 Wirtualne sieci prywatne...................................................a...................................................a................64 Po instalacji ...................................................a...................................................a........................................64 Wsparcie użytkowników ...................................................a...................................................a................64 Szkolenie użytkowników ...................................................a...................................................a...............65 Metody szkolenia ...................................................a...................................................a...............................67 Metoda sali wykładowej...............................a...................................................a.....................................67 Pokaz wideo ...................................................a...................................................a...................................68 Aktualizacja istniejącego systemu operacyjnego lub czysta instalacja...................................................a.68 Systemy plików ...................................................a...................................................a..............................69 Windows 9x...................................................a...................................................a....................................69 Windows NT 4 i 3.51 ...................................................a...................................................a.....................71 Rozdział 3. Instalacja Windows 2000 Professional ...................................................h............ 73 Instalacja krok po kroku...................................................a...................................................a.....................74 Uruchomienie instalacji...................................................a...................................................a..................74 Opcje instalacyjne ...................................................a...................................................a..........................79 Instalacja w trybie tekstowym...................................................a...........................................................80 Instalacja w trybie graficznym ...................................................a..........................................................85 Aktualizacja Windows 2000 ...................................................a...................................................a..............88 Partycja startowa a partycja systemowa...................................................a................................................88 Proces PnP...................................................a...................................................a..........................................89 Konfiguracja sieci ...................................................a...................................................a..............................90 Program Sysprep ...................................................a...................................................a................................90 Instalacje automatyczne ...................................................a...................................................a.....................91 Remote Installation Services (RIS) ...................................................a...................................................91 Opcje automatyzacji instalacji...................................................a...........................................................92 Plik UNATTEND.TXT ...................................................a...................................................a..................92 Unikatowe pliki definicyjne UDF ...................................................a.....................................................94 Menedżer instalacji...................................................a...................................................a.........................94 Opcja Syspart ...................................................a...................................................a.................................98 Zabiegi końcowe ...................................................a...................................................a................................98 Rozdział 4. Rozwiązywanie problemów instalacyjnych...................................................h..... 99 Scenariusze idealnej instalacji...................................................a...............................................................99 Identyczne stacje robocze...................................................a...................................................a.............100 Cały sprzęt pochodzi od znanych producentów i nie jest starszy niż rok ..........................................101 Czysta instalacja zamiast aktualizacji ...................................................a.............................................102 Ponowne uruchamianie instalacji z dodatkowymi opcjami ...................................................a................103 CHECKUPGRADEONLY ...................................................a...................................................a..........103 CMDCONS ...................................................a...................................................a..................................104 DEBUG [POZIOM] [:NAZWA_PLIKU]...................................................a.......................................105 M:NAZWA_FOLDERU ...................................................a...................................................a..............105 MAKELOCALSOURCE ...................................................a...................................................a.............105 NOREBOOT ...................................................a...................................................a................................105 Poprawka czystej instalacji ...................................................a.................................................................106 #4786/- W obliczu niepowodzenia instalacji...................................................a....................................................106 Sterowniki ...................................................a...................................................a....................................107 ACPI (Advanced Configuration and Power Interface) ...................................................a...................108 Płyta główna i BIOS...................................................a...................................................a.....................109 Przetaktowywane płyty główne...................................................a.......................................................109 Wybór metody instalacji ...................................................a...................................................a..............110 Po przerwanej instalacji nowa instalacja zawiera kilka identycznych opcji startowych ...................110 Instalator albo system działa niestabilnie lub zawieszaa się przy uruchamianiu, wyświetlając niebieski ekran ...................................................a........................................................111 Awaria po udanej instalacji...................................................a.................................................................113 Komputer nie startuje po pomyślnym teście POST (Power On Self Test) ........................................114 Uruchomienie systemu Windows 2000 zawodzi po inicjalizacji programu ładującego....................114 Błąd STOP 0x0000007B ...................................................a...................................................a..............115 Uruchamianie ...................................................a...................................................a...................................116 Proces uruchamiania...................................................a...................................................a.....................116 Funkcja pliku BOOT.INI ...................................................a...................................................a.............117 Wywołanie startowe ...................................................a...................................................a.....................117 Błędy startu...................................................a...................................................a...................................119 Konsola odzyskiwania systemu ...................................................a..........................................................122 Pomoc w pozostałych przypadkach ...................................................a....................................................129 (cid:3)3786++2/778/9 2.3;7 630/7732+ Rozdział 5. Dostrajanie wydajności Windows 2000 ...................................................h......... 133 Podstawowe współczynniki ...................................................a...................................................a.............133 Prędkość dysku twardego...................................................a...................................................a.............134 Prędkość procesora...................................................a...................................................a.......................135 Typ procesora ...................................................a...................................................a...............................136 Pamięć fizyczna...................................................a...................................................a............................137 Magistrala...................................................a...................................................a.....................................138 Karta grafiki ...................................................a...................................................a.................................139 Ogólne dostrajanie ...................................................a...................................................a...........................140 Diagnozowanie „wąskich gardeł” ...................................................a.......................................................145 Pamięć ...................................................a...................................................a..........................................145 Problemy dyskowe ...................................................a...................................................a.......................151 Procesor ...................................................a...................................................a........................................153 Usuwanie problemów wydajnościowych...................................................a............................................155 Kilka wydajnościowych znaków ostrzegawczych ...................................................a..............................156 Rozważania na temat aplikacji 16-bitowego systemu Windows ...................................................a........157 Rozdział 6. Zaawansowane narzędzia panelu sterowania .................................................. 159 Nowe możliwości panelu sterowania...................................................a..................................................159 Korzystanie z panelu sterowania...................................................a.....................................................161 Aplety Panelu sterowania...................................................a...................................................a.................162 Łatwiejsza instalacja i konfiguracja ...................................................a................................................162 Łatwiejsze zarządzanie...................................................a...................................................a.................173 Dostosowywanie menu Start...................................................a...................................................a............181 2.3;7 630/7732+ 7(cid:20)1+/74/68+ Rozdział 7. Dostrajanie zabezpieczeń Windows 2000 ...................................................h...... 183 Przegląd zabezpieczeń Windows 2000 ...................................................a...............................................183 Użytkownicy i hasła...................................................a...................................................a.........................184 Wbudowane konta...................................................a...................................................a........................184 Tworzenie nowych kont użytkowników ...................................................a.............................................185 Dodatkowe właściwości kont...................................................a..............................................................187 Grupy...................................................a...................................................a............................................189 Profile użytkowników ...................................................a...................................................a......................192 Inspekcja ...................................................a...................................................a..........................................195 Zasady ...................................................a...................................................a..............................................197 Bezpieczeństwo połączeń telefonicznych ...................................................a...........................................198 Rejestr ...................................................a...................................................a..............................................200 Bezpieczeństwo systemu plików...................................................a.........................................................201 Usuwanie uprawnień grupy Wszyscy (Everyone) ...................................................a..............................201 Usługa zdalnego dostępu (RAS) ...................................................a.........................................................203 Certyfikaty...................................................a...................................................a........................................204 Rozdział 8. Rejestr Windows 2000...................................................h..................................... 207 Przeznaczenie rejestru...................................................a...................................................a......................207 Narzędzia do edycji rejestru...................................................a................................................................208 REGEDT32 ...................................................a...................................................a..................................209 REGEDIT...................................................a...................................................a.....................................209 Zasady Komputer lokalny ...................................................a...................................................a............210 Bezpieczeństwo podczas edycji ...................................................a..........................................................212 Zmiany atomowe...................................................a...................................................a..........................212 Tryb tylko do odczytu ...................................................a...................................................a..................213 Zapisywanie i odtwarzanie kluczy ...................................................a..................................................213 Elementy rejestru ...................................................a...................................................a.............................215 Drzewa Windows 2000 ...................................................a...................................................a....................217 HKEY_LOCAL_MACHINE...................................................a...................................................a.......218 HKEY_CLASSES_ROOT...................................................a...................................................a...........219 HKEY_CURRENT_USER ...................................................a...................................................a..........222 HKEY_USERS ...................................................a...................................................a............................224 HKEY_CURRENT_CONFIG ...................................................a...................................................a.....225 Korzystanie z programu REGEDIT ...................................................a................................................226 Korzystanie z programu REGEDT32...................................................a..............................................231 Dostosowywanie systemu za pomocą rejestru...................................................a....................................235 (cid:3) 6+-+ 2.3;7 630/7732+ Rozdział 9. System plików w Windows 2000 ...................................................h.................... 239 System plików FAT ...................................................a...................................................a.........................240 Przegląd systemu NTFS (NT File System) ...................................................a.....................................242 FAT a NTFS...................................................a...................................................a.................................244 Konwersja systemu FAT na NTFS ...................................................a.....................................................245 Zwłoczny i ostrożny zapis dyskowy ...................................................a...................................................246 #4786/- Zarządzanie dyskami...................................................a...................................................a........................248 Tworzenie i przygotowywanie partycji...................................................a...........................................249 Dodawanie nowego dysku...................................................a...................................................a............249 Usuwanie partycji...................................................a...................................................a.........................249 Przeglądanie i monitorowanie ...................................................a.........................................................249 Zmiana litery napędu...................................................a...................................................a....................252 Indeksowanie...................................................a...................................................a................................253 Standardowe zadania zarządzania dyskami ...................................................a........................................254 Eksplorator Windows 2000...................................................a...................................................a..............257 Skojarzenia plików ...................................................a...................................................a.......................258 Manipulacja plikami...................................................a...................................................a.....................263 Widoki ...................................................a...................................................a..........................................266 Skróty ...................................................a...................................................a...........................................267 Zabezpieczenia ...................................................a...................................................a.............................270 Udostępnianie i mapowanie plików ...................................................a....................................................271 Udostępnianie plików...................................................a...................................................a...................272 Mapowanie plików ...................................................a...................................................a.......................274 Inne sztuczki menu podręcznego ...................................................a........................................................276 Widoki i edycja ...................................................a...................................................a............................276 Drukowanie ...................................................a...................................................a..................................278 Wysyłanie...................................................a...................................................a.....................................278 Przydziały dyskowe ...................................................a...................................................a.........................280 Rozdział 10. Instalacja aplikacji w Windows 2000 ...................................................h.......... 283 Systemy operacyjne i aplikacje...................................................a...........................................................283 RegClean ...................................................a...................................................a......................................284 Bezpieczne instalacje ...................................................a...................................................a...................286 Wprowadzanie zmian systemu Windows 2000 ...................................................a..................................289 Dodawanie aplikacji...................................................a...................................................a.........................292 Aplikacje 32-bitowe ...................................................a...................................................a.....................292 Dodawanie i usuwanie 16-bitowych aplikacji systemu Windows ...................................................a..293 Instalacja aplikacji systemu MS-DOS...................................................a.............................................295 Jakie zadania wykonują programy instalacyjne...................................................a..................................296 CLSID i GUID ...................................................a...................................................a.............................296 Wpisy rejestru...................................................a...................................................a...............................297 Rozwiązywanie problemów instalacji i deinstalacji programów...................................................a........299 Rozdział 11. Interfejs wiersza poleceń...................................................h............................... 303 Co zawiera i czego nie zawiera CLI ...................................................a...................................................303 Uruchamianie i konfiguracja wiersza poleceń ...................................................a....................................306 Uruchamianie wiersza poleceń...................................................a........................................................306 Konfiguracja skrótu lub programu ...................................................a..................................................311 Posługiwanie się wierszem poleceń ...................................................a....................................................313 Uzyskiwanie informacji o CLI ...................................................a........................................................313 Ukośniki i myślniki ...................................................a...................................................a......................314 Potoki, przekierowanie i symbole warunkowe ...................................................a...................................316 Pliki wsadowe ...................................................a...................................................a..................................318 CMD, Command i środowiska...................................................a...................................................a.........319 Optymalizacja programu systemu DOS ...................................................a..........................................319 2.3;7 630/7732+ 7(cid:20)1+/74/68+ Rozdział 12. Drukowanie i faksowanie w Windows 2000...................................................h 323 Drukarki ...................................................a...................................................a...........................................323 Podstawy drukowania...................................................a...................................................a...................323 Instalacja drukarki w Windows 2000...................................................a..................................................324 Drukowanie sieciowe ...................................................a...................................................a...................330 Sterowniki drukarek sieciowych ...................................................a.....................................................332 Porty drukarki...................................................a...................................................a...............................333 Drukowanie z poziomu aplikacji systemu DOS...................................................a..............................333 Zarządzanie i rekonfiguracja drukarek...................................................a............................................334 Zaawansowane opcje konfiguracji ...................................................a..................................................335 Zabezpieczenia drukarek...................................................a...................................................a..............336 Inspekcja drukarek ...................................................a...................................................a.......................337 Faksowanie...................................................a...................................................a.......................................338 Rozdział 13. Czcionki w Windows 2000 ...................................................h............................ 343 Czym jest czcionka?...................................................a...................................................a.........................343 Czcionki drukarkowe i ekranowe...................................................a........................................................346 Technologia Open ...................................................a...................................................a............................348 Zainstalowane czcionki ...................................................a...................................................a................349 Użycie czcionek Open...................................................a...................................................a..................353 Instalacja i usuwanie czcionek ...................................................a............................................................354 Symbole dodatkowe i czcionki ozdobne...................................................a.............................................355 Klawiatura ekranowa...................................................a...................................................a....................357 Edytor znaków prywatnych...................................................a...................................................a..............358 Rozdział 14. Windows 2000 w komputerach przenośnych................................................. 361 Windows 2000 w komputerze przenośnym? ...................................................a......................................361 Instalacja systemu Windows 2000 w komputerze przenośnym...................................................a..........362 Instalacja...................................................a...................................................a.......................................362 Dostrajanie wydajności ...................................................a...................................................a....................368 Konfiguracja profili sprzętowych ...................................................a.......................................................370 Praca zdalna ...................................................a...................................................a.....................................372 Obsługa trybu offline ...................................................a...................................................a.......................372 Udostępnianie informacji w trybie offline ...................................................a......................................373 Powrót do biura ...................................................a...................................................a................................375 Zawartość zdalnej witryny ...................................................a...................................................a...............376 Zaawansowane zarządzanie energią ...................................................a...................................................377 (cid:3) 2.3;7 ;-3..328/62/89 Rozdział 15. Łączność między komputerami — bezpośrednie połączenia kablowe ........ 381 Porty ...................................................a...................................................a.................................................382 Kable modemu zerowego...................................................a...................................................a.................384 Instalacja kabla modemu zerowego ...................................................a....................................................386 Przygotowanie połączeń bezpośrednich ...................................................a.............................................388 Komputery typu host ...................................................a...................................................a....................389 Komputery typu gość ...................................................a...................................................a...................391 Właściwości połączenia bezpośredniego ...................................................a........................................391 #4786/- Logowanie...................................................a...................................................a........................................395 Uzyskiwanie dostępu do zasobów...................................................a...................................................396 Udostępnianie zasobów...................................................a...................................................a................397 Rozwiązywanie problemów połączeń bezpośrednich...................................................a.........................398 Rozdział 16. Przygotowanie modemu ...................................................h................................ 401 Instalacja modemu ...................................................a...................................................a...........................402 Konfiguracja modemu...................................................a...................................................a......................406 Zakładka Ogólne ...................................................a...................................................a..........................406 Połączenie...................................................a...................................................a.....................................407 Zakładka Zaawansowane ...................................................a...................................................a.............408 Zmiana preferencji domyślnych...................................................a......................................................409 Właściwości wybierania...................................................a...................................................a...................409 ISDN i łącza alternatywne ...................................................a...................................................a...............414 Rozdział 17. Konfiguracja dostępu z użyciem TCP/IP ...................................................h.... 417 Warstwy protokołu...................................................a...................................................a...........................418 Warstwa aplikacji...................................................a...................................................a.............................418 Gniazda Windows ...................................................a...................................................a........................420 NetBIOS przez TCP/IP ...................................................a...................................................a................425 Warstwa transportowa...................................................a...................................................a......................428 Transmission Control Protocol (TCP)...................................................a.............................................428 User Datagram Protocol (UDP) ...................................................a......................................................430 Warstwa internetowa...................................................a...................................................a........................430 Internet Protocol (IP)...................................................a...................................................a....................431 Zabezpieczenie protokołu IP (IPSec) ...................................................a..............................................434 Internet Control Message Protocol (ICMP) ...................................................a....................................438 Internet Group Management Protocol (IGMP) ...................................................a...............................439 Warstwa dostępu do sieci ...................................................a...................................................a.............439 Adres internetowy, maska podsieci i brama domyślna...................................................a.......................440 Podsieci ...................................................a...................................................a............................................443 Rozwiązywanie problemów związanych z TCP/IP ...................................................a............................447 Problemy kablowe...................................................a...................................................a........................448 Karty sieciowe...................................................a...................................................a..............................448 ipconfig...................................................a...................................................a.........................................449 ping...................................................a...................................................a...............................................449 route...................................................a...................................................a..............................................451 arp...................................................a...................................................a.................................................453 tracert...................................................a...................................................a............................................453 netstat...................................................a...................................................a............................................454 nbtstat ...................................................a...................................................a...........................................454 nslookup ...................................................a...................................................a.......................................454 Monitor wydajności...................................................a...................................................a......................455 Monitor sieci...................................................a...................................................a.................................455 Rozdział 18. Korzystanie z programu Microsoft Internet Explorer ................................. 457 Uruchamianie programu Internet Explorer 5 ...................................................a......................................457 Interfejs użytkownika programu Internet Explorer 5...................................................a..........................465 Pole listy Adres (Address)...................................................a...............................................................465 Pasek narzędzi ...................................................a...................................................a..............................467 2.3;7 630/7732+ 7(cid:20)1+/74/68+ Menu Plik (File) ...................................................a...................................................a...........................475 Menu Edycja (Edit) ...................................................a...................................................a......................478 Menu Widok (View) ...................................................a...................................................a....................478 Menu Narzędzia (Tools)...................................................a...................................................a...............478 Menu Ulubione (Favorites) ...................................................a...................................................a..........483 Łącza (Links)...................................................a...................................................a................................483 Sztuczki i wskazówki w programie Internet Explorer 5 ...................................................a.....................484 Przemieszczanie na pasek Łącza (Links) ...................................................a........................................484 Menu podręczne ...................................................a...................................................a...........................484 Drukowanie ...................................................a...................................................a..................................485 Przenoszenie ulubionych adresów...................................................a...................................................486 Przyciski Wstecz (Back) i Dalej (Forward) ...................................................a....................................486 Przeciąganie pasków ...................................................a...................................................a....................486 Ekspresowe wyszukiwanie...................................................a...................................................a...........486 Rozdział 19. Korzystanie z programu Microsoft Outlook Express ................................... 487 Interfejs programu Outlook Express ...................................................a...................................................487 Zarządzanie folderami...................................................a...................................................a..................488 Zarządzanie wiadomościami ...................................................a...................................................a........489 Zarządzanie kontami ...................................................a...................................................a........................490 Konta grup dyskusyjnych...................................................a...................................................a.............491 Opcje ...................................................a...................................................a................................................492 Działanie programu Outlook Express ...................................................a.................................................494 Wysyłanie i odbieranie wiadomości...................................................a................................................495 Przeglądanie wiadomości pocztowych...................................................a............................................495 Tworzenie nowej wiadomości...................................................a.........................................................495 Odpowiadanie na wiadomość...................................................a...................................................a.......496 Przekazywanie wiadomości ...................................................a...................................................a.........496 Korzystanie z grup dyskusyjnych ...................................................a.......................................................496 Pobieranie listy grup i subskrypcja ...................................................a.................................................496 Czytanie wiadomości grup dyskusyjnych ...................................................a.......................................497 Odpowiadanie na wiadomości grup dyskusyjnych i ich przekazywanie ...........................................499 Archiwizacja wiadomości ...................................................a...................................................a............499 Książka adresowa...................................................a...................................................a.............................499 Dodawanie kontaktów...................................................a...................................................a..................499 Grupy...................................................a...................................................a............................................500 Foldery...................................................a...................................................a..........................................501 Reguły wiadomości...................................................a...................................................a..........................502 Blokowanie nadawców...................................................a...................................................a.................502 Tożsamości...................................................a...................................................a.......................................503 Rozdział 20. Praca zdalna za pomocą usługi zdalnego dostępu ......................................... 505 Instalacja modemu ...................................................a...................................................a...........................506 Tworzenie połączenia modemowego z Internetem...................................................a.............................511 Tworzenie połączenia modemowego ...................................................a..............................................512 Konfiguracja poczty elektronicznej...................................................a.................................................518 Inne możliwości usługi zdalnego dostępu...................................................a...........................................523 Inne rodzaje połączeń usługi RAS ...................................................a..................................................523 Menedżer automatycznego połączenia dostępu zdalnego...................................................a...............525 #4786/- Polecenie rasdial...................................................a...................................................a...........................526 Narzędzie do rozwiązywania problemów ze zdalnym dostępem...................................................a....527 Dziennik modemu ...................................................a...................................................a........................527 (cid:3) #/;778// 2.3;7 630/7732+ Rozdział 21. Protokoły sieciowe w Windows 2000 ...................................................h........... 531 Instalacja sieci ...................................................a...................................................a..................................531 Kreator sprzętu ...................................................a...................................................a.............................532 Instalacja karty sieciowej ...................................................a................................................................534 Instalacja urządzenia podczerwieni...................................................a.................................................535 Połączenia sieciowe i telefoniczne...................................................a......................................................536 Identyfikacja sieciowa...................................................a...................................................a..................537 Zakładka Identyfikacja sieciowa (Network Identification)...................................................a.............539 Dodawanie składników sieciowych ...................................................a................................................541 Właściwości połączenia lokalnego ...................................................a.....................................................542 Opcje klienta sieci ...................................................a...................................................a............................544 Usługi ...................................................a...................................................a...............................................546 Instalacja i konfiguracja TCP/IP ...................................................a.........................................................546 Instalacja TCP/IP...................................................a...................................................a..........................547 Ogólne właściwości TCP/IP...................................................a...................................................a.........547 DHCP ...................................................a...................................................a...........................................548 DNS ...................................................a...................................................a..............................................549 NetBIOS i WINS...................................................a...................................................a..........................551 Zabezpieczenia IP...................................................a...................................................a.........................553 Filtrowanie TCP/IP...................................................a...................................................a.......................554 Sprawdzanie łączności TCP/IP ...................................................a.......................................................555 NWLink...................................................a...................................................a............................................556 NetBEUI...................................................a...................................................a...........................................557 Inne protokoły ...................................................a...................................................a..................................558 Rozdział 22. Użytkownicy i grupy...................................................h...................................... 559 Konta użytkowników ...................................................a...................................................a.......................559 Administrator...................................................a...................................................a................................560 Gość...................................................a...................................................a..............................................560 Grupy...............................................a...................................................a....................................................560 Grupy wbudowane ...................................................a...................................................a...........................561 Aplet Użytkownicy i hasła ...................................................a...................................................a...............562 Użytkownicy i grupy lokalne ...................................................a..............................................................566 Tworzenie kont użytkowników i zarządzanie nimi...................................................a.........................567 Tworzenie grup i zarządzanie nimi ...................................................a.................................................571 Grupy systemowe ...................................................a...................................................a.........................572 Uwagi o koncie Administrator ...................................................a............................................................573 Profile...................................................a...................................................a...............................................576 Ścieżki profili ...................................................a...................................................a...............................576 Skrypty logowania...................................................a...................................................a........................578 Foldery macierzyste ...................................................a...................................................a.........................578 2.3;7 630/7732+ 7(cid:20)1+/74/68+ Zasady grupy...................................................a...................................................a....................................580 Zasady konta...................................................a...................................................a.................................582 Zasady lokalne...................................................a...................................................a..............................584 Prawa użytkowników ...................................................a...................................................a...................585 Szablony administracyjne...................................................a...................................................a.............589 Przydziały dyskowe ...................................................a...................................................a.........................594 Rozdział 23. Internetowe usługi informacyjne (IIS) ...................................................h........ 597 Składniki IIS...................................................a...................................................a.....................................597 Instalacja IIS...................................................a...................................................a.....................................600 Zarządzanie IIS ...................................................a...................................................a................................601 Zarządzanie domyślną witryną sieci Web...................................................a.......................................604 Zarządzanie domyślną witryną FTP...................................................a................................................612 Konfiguracja i zarządzanie domyślnym serwerem wirtualnym SMTP..............................................616 Rozdział 24. Przygotowanie intranetu ...................................................h............................... 623 Pojęcie intranetu...................................................a...................................................a...............................623 Zalety intranetu...................................................a...................................................a.............................624 Przykładowe zastosowania intranetu...................................................a...............................................624 Intranet kontra publikacje papierowe ...................................................a..............................................625 Planowanie intranetu ...................................................a...................................................a....................625 Administracja intranetem ...................................................a...................................................a.............626 Ustalenie odbiorców i zawartości intranetu ...................................................a....................................626 Ocena potrzeb sprzętowych i programowych ...................................................a.................................628 Projektowanie intranetu...................................................a...................................................a................630 Przygotowanie intranetu i dostęp do niego ...................................................a.........................................631 Przygotowanie witryny sieci Web...................................................a...................................................631 Udzielanie użytkownikom dostępu do intranetu ...................................................a.............................632 Użycie gotowych dokumentów jako podstawy intranetu ...................................................a...................632 Prosty przykład budowy intranetu z użyciem pakietu Office 2000 ...................................................a632 Umieszczanie plików w intranecie...................................................a..................................................634 Publikacja prezentacji programu PowerPoint ...................................................a.................................636 Publikacja arkuszy kalkulacyjnych programu Excel...................................................a.......................637 Dostęp do baz danych poprzez intranet...................................................a...........................................640 Inne zastosowania intranetu ...................................................a............................................................643 Oceny i ankiety...................................................a...................................................a.............................644 Witryna dyskusji...................................................a...................................................a...........................645 Witryna projektu...................................................a...................................................a...........................645 Witryna obsługi ...................................................a...................................................a............................645 Multimedia i konferencje ...................................................a...................................................a.............645 Obsługa intranetu ...................................................a...................................................a.............................646 Administracja intranetem ...................................................a...................................................a.............646 Utrzymanie aktualności informacji ...................................................a.................................................647 Odnośniki i zalecana literatura...................................................a............................................................648 Office 2000...................................................a...................................................a...................................648 Intranet...................................................a...................................................a..........................................648 Serwer sieci Web...................................................a...................................................a..........................649 Przeglądarka internetowa ...................................................a...................................................a.............649 Aplikacje baz danych w sieci Web...................................................a......................................
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Windows 2000 Professional. Księga eksperta
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: