Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00080 010098 24173107 na godz. na dobę w sumie
Word 2007 PL. Ilustrowany przewodnik - książka
Word 2007 PL. Ilustrowany przewodnik - książka
Autor: Liczba stron: 152
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-246-1038-3 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> aplikacje biurowe >> word
Porównaj ceny (książka, ebook (-80%), audiobook).

Poznaj możliwości króla edytorów tekstu

Twoja praca wymaga od Ciebie opanowania edytora tekstów? Poszukujesz uniwersalnego narzędzia do tworzenia i edycji dokumentów tekstowych, za pomocą którego będziesz mógł napisać pismo, list, a nawet książkę lub pracę dyplomową? A może korzystałeś z poprzednich wersji Worda i zastanawiasz się, co takiego oferuje użytkownikom jego najnowsza edycja? Word 2007 to kolejne wcielenie najpopularniejszego edytora tekstów. Przeprojektowany interfejs użytkownika, ogromne możliwości automatyzacji, wygodniejsze narzędzia do formatowania i edycji dokumentów to tylko niektóre ze zmian, jakie zaproponowali twórcy Worda 2007.

Dzięki książce 'Word 2007 PL. Ilustrowany przewodnik' poznasz ten program i jego możliwości. Dowiesz się, w jaki sposób tworzyć nowe dokumenty, otwierać już istniejące, drukować je i zapisywać na dysku. Nauczysz się wprowadzać tekst, formatować go, dodawać do niego elementy graficzne, równania matematyczne oraz obiekty utworzone za pomocą innych aplikacji. Przeczytasz o tworzeniu spisów treści, skorowidzów i wykazów ilustracji, grupowej pracy nad dokumentami, generowaniu korespondencji seryjnej i konfigurowaniu Worda.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Word 2007 PL. Ilustrowany przewodnik Autor: £ukasz Suma ISBN: 978-83-246-1038-9 Format: A5, stron: 152 Poznaj mo¿liwo(cid:156)ci kr(cid:243)la edytor(cid:243)w tekstu (cid:149) Jak otwiera(cid:230), tworzy(cid:230) i formatowa(cid:230) dokumenty tekstowe? (cid:149) W jaki spos(cid:243)b wstawia(cid:230) do dokument(cid:243)w elementy graficzne? (cid:149) Jak drukowa(cid:230) dokumenty i tworzy(cid:230) korespondencjŒ seryjn„? Twoja praca wymaga od Ciebie opanowania edytora tekst(cid:243)w? Poszukujesz uniwersalnego narzŒdzia do tworzenia i edycji dokument(cid:243)w tekstowych, za pomoc„ kt(cid:243)rego bŒdziesz m(cid:243)g‡ napisa(cid:230) pismo, list, a nawet ksi„¿kŒ lub pracŒ dyplomow„? A mo¿e korzysta‡e(cid:156) z poprzednich wersji Worda i zastanawiasz siŒ, co takiego oferuje u¿ytkownikom jego najnowsza edycja? Word 2007 to kolejne wcielenie najpopularniejszego edytora tekst(cid:243)w. Przeprojektowany interfejs u¿ytkownika, ogromne mo¿liwo(cid:156)ci automatyzacji, wygodniejsze narzŒdzia do formatowania i edycji dokument(cid:243)w to tylko niekt(cid:243)re ze zmian, jakie zaproponowali tw(cid:243)rcy Worda 2007. DziŒki ksi„¿ce (cid:132)Word 2007 PL. Ilustrowany przewodnik(cid:148) poznasz ten program i jego mo¿liwo(cid:156)ci. Dowiesz siŒ, w jaki spos(cid:243)b tworzy(cid:230) nowe dokumenty, otwiera(cid:230) ju¿ istniej„ce, drukowa(cid:230) je i zapisywa(cid:230) na dysku. Nauczysz siŒ wprowadza(cid:230) tekst, formatowa(cid:230) go, dodawa(cid:230) do niego elementy graficzne, r(cid:243)wnania matematyczne oraz obiekty utworzone za pomoc„ innych aplikacji. Przeczytasz o tworzeniu spis(cid:243)w tre(cid:156)ci, skorowidz(cid:243)w i wykaz(cid:243)w ilustracji, grupowej pracy nad dokumentami, generowaniu korespondencji seryjnej i konfigurowaniu Worda. (cid:149) Interfejs u¿ytkownika (cid:149) Operacje na plikach (cid:149) Tworzenie nowego dokumentu (cid:149) Edycja i formatowanie tekstu (cid:149) Wstawianie tabel, p(cid:243)l tekstowych i obrazk(cid:243)w (cid:149) Korzystanie z edytora r(cid:243)wnaæ (cid:149) Drukowanie dokument(cid:243)w (cid:149) Praca grupowa nad dokumentami (cid:149) Tworzenie korespondencji seryjnej (cid:149) Wstawianie spis(cid:243)w tre(cid:156)ci i skorowidz(cid:243)w Wydawnictwo Helion ul. Ko(cid:156)ciuszki 1c 44-100 Gliwice tel. 032 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl Wo27ip_r00_p02.qxd 13-04-07 12:48 Page 3 Spis treści Wstęp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7 Podstawowe informacje dotyczące edytora Word . . . . . . . .9 Wymagania programu Microsoft Word 2007 . . . . . . . . . . .10 Uruchamianie i zamykanie programu Word . . . . . . . . . . . . .11 Rozdział 1. Podstawowe elementy interfejsu edytora . . . . . . .13 Elementy okna programu i ich używanie . . . . . . . . . . . . . . .14 Obszar roboczy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14 Wstążka i jej elementy składowe . . . . . . . . . . . . . . . . . .15 Karty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15 Grupy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16 Kontrolki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16 Karty programu i narzędzia kontekstowe . . . . . . . . . . .17 Menu programu i pasek szybkiego dostępu . . . . . . . . .18 Menu kontekstowe i minipasek narzędzi . . . . . . . . . . . .19 Okna dialogowe i okienka zadań . . . . . . . . . . . . . . . . .19 Pasek stanu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20 Korzystanie z różnych opcji wyświetlania . . . . . . . . . . . . . .21 Używanie widoków i zmiana powiększenia dokumentu . . . . . . . . . . . . .21 Kontrolowanie wyświetlania innych elementów . . . . .22 Dostosowywanie działania elementów okna . . . . . . . . . . .24 System pomocy programu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25 Rozdział 2. Podstawowe operacje na dokumentach . . . . . . . .26 Tworzenie nowego dokumentu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27 Otwieranie istniejącego dokumentu . . . . . . . . . . . . . . . . . .28 Zapisywanie i zamykanie dokumentu . . . . . . . . . . . . . . . . .31 Korzystanie z szablonów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33 Rozdział 3. Edytowanie i formatowanie treści dokumentów . .36 Podstawowe operacje na treści . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .37 Wprowadzanie i usuwanie tekstu . . . . . . . . . . . . . . . . .37 Zaznaczanie tekstu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38 Przenoszenie, kopiowanie, wycinanie i wklejanie treści oraz korzystanie ze Schowka . . . .40 3 Wo27ip_r00_p02.qxd 13-04-07 12:48 Page 4 Word 2007 PL. Ilustrowany przewodnik Korzystanie z podstawowych opcji formatowania tekstu . .45 Formatowanie czcionki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .45 Formatowanie akapitów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .49 Używanie szybkich stylów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .53 Usuwanie formatowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .58 Inne operacje związane z tekstem . . . . . . . . . . . . . . . . . . .60 Wyszukiwanie i zamienianie fragmentów tekstu . . . . .60 Cofanie i powtarzanie poprzednich operacji . . . . . . . .62 Używanie narzędzi korekty i funkcji językowych . . . . .64 Rozdział 4. Wstawianie elementów specjalnych . . . . . . . . . . .67 Korzystanie z tabel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .68 Wstawianie obrazów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .72 Wstawianie obrazów z plików graficznych . . . . . . . . . .72 Wstawianie obiektów clipart . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .73 Wstawianie kształtów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .74 Wstawianie grafik SmartArt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .74 Wstawianie wykresów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .75 Korzystanie z elementów tekstowych . . . . . . . . . . . . . . . . .77 Wstawianie pól tekstowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .77 Korzystanie z narzędzia Szybkie części . . . . . . . . . . . .78 Wstawianie obiektów WordArt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .78 Tworzenie inicjałów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .79 Wstawianie daty i godziny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .80 Wstawianie obiektów OLE i plików tekstowych . . . . . .80 Wstawianie wzorów i symboli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .82 Używanie edytora równań . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .82 Wstawianie symboli specjalnych . . . . . . . . . . . . . . . . . .83 Korzystanie z innych funkcji związanych ze stroną . . . . . . .85 Wstawianie stron . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .85 Używanie nagłówków i stopek oraz numerowanie stron . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .86 Rozdział 5. Zmiana ustawień układu strony i drukowanie dokumentów . . . . . . . . . . . . . . . . . . .88 Modyfikowanie ustawień strony . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .89 Podgląd wydruku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .95 Drukowanie dokumentu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .97 4 Wo27ip_r00_p02.qxd 13-04-07 12:48 Page 5 Spis treści Rozdział 6. Możliwości związane z odwołaniami . . . . . . . . . .99 Tworzenie i odświeżanie spisu treści . . . . . . . . . . . . . . . . .100 Korzystanie z przypisów i funkcji bibliograficznych . . . . . .103 Korzystanie z podpisów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .105 Tworzenie i odświeżanie indeksu haseł . . . . . . . . . . . . . . .107 Rozdział 7. Tworzenie korespondencji seryjnej . . . . . . . . . . .109 Działania początkowe i wybór źródła danych . . . . . . . . . .110 Tworzenie treści dokumentu i wstawianie pól korespondencji seryjnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .113 Podgląd wyników i działania końcowe . . . . . . . . . . . . . . . .117 Rozdział 8. Możliwości współpracy nad dokumentami . . . . .120 Komentowanie tekstu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .121 Korzystanie z funkcji śledzenia zmian . . . . . . . . . . . . . . . .123 Zatwierdzanie i odrzucanie poprawek . . . . . . . . . . . . . . .125 Porównywanie i ochrona dokumentów . . . . . . . . . . . . . . .126 Rozdział 9. Ustawienia programu Word . . . . . . . . . . . . . . . . .130 Ustawienia ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .131 Opcje sprawdzania i ustawienia językowe . . . . . . . . . . . .136 Ustawienia prywatności i zabezpieczeń . . . . . . . . . . . . . .140 Skorowidz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .142 5 Wo27ip_r08_p01.qxd 13-04-07 13:08 Page 120 Rozdział 8. Możliwości współpracy nad dokumentami Środowisko Word 2007, podobnie jak poprzednie wersje edytora, umożliwia wygodne tworzenie, sprawdzanie i poprawianie dokumentów przez wiele różnych osób. Możliwość pisa- nia komentarzy oraz nanoszenia i zatwierdzania lub odrzucania popra- wek szczególnie przydaje się w sytuac- jach, gdy jedna osoba odpowiedzialna jest za tworzenie treści, a inna za jej kontrolowanie i odbiór. Doskonałym tego przykładem może być klasyczny schemat pracy wydawnictwa używany podczas tworzenia tekstów książek, gdzie autorzy i tłumacze piszą treść, a zadaniem korektorów jest wyłapanie w niej wszelkich braków i błędów oraz poinformowanie o nich odpowied- nich osób. Cała ta komunikacja może się odbywać w dużej mierze dzięki narzędziom programu Word, umiesz- czonym na zakładce Recenzja, która została przedstawiona na rysunku 8.1. Rysunek 8.1. Zakładka narzędzi Recenzja 120 Wo27ip_r08_p01.qxd 13-04-07 13:08 Page 121 Rozdział 8. Możliwości współpracy nad dokumentami Komentowanie tekstu Jedną z prostszych, a zarazem ważniej- szych funkcji dostępnych na zakładce Recenzja są polecenia należące do grupy Komentarz. Pozwalają one na dodawa- nie i usuwanie komentarzy oraz spraw- ne przechodzenie pomiędzy nimi. Komentarze to notatki niezależne od głównego tekstu dokumentu, lecz w bezpośredni sposób dotyczące jego treści. Celem ich używania jest prze- kazywanie wszelkich uwag, spost- rzeżeń i sugestii związanych z tworzo- nym tekstem. Możliwość dodawania komentarzy zapewnia przycisk Nowy komentarz . Aby z niego skorzystać, powinieneś zaznaczyć fragment tekstu, który ma zostać skomentowany, a następnie klik- nąć kontrolkę i w widocznym na ekra- nie dymku wpisać odpowiedni tekst komentarza. Wstandardowym widoku Układ wydruku komentarze są wyświet- lane w postaci dymków wskazujących właściwe zdania bezpośrednio w obsza- rze dokumentu, na jego prawym mar- ginesie, zaś skomentowane fragmenty są oznaczane kolorowym zakreśleniem. Stosowane barwy są uzależnione od tego, kto tworzy komentarz, a inicjały tej osoby są widoczne w dymkach komen- tarzy lub bezpośrednio w obszarze tek- stu. Tekst każdego zkomentarzy można swobodnie edytować; aby rozpocząć to działanie, wystarczy kliknąć obszar odpowiedniego elementu. Przykładowe komentarze zostały pokazane na ry- sunku 8.2. Rysunek 8.2. Komentarze dodane do tek- stu dokumentu W przypadku korzystania z niektórych widoków, takich jak Konspekt i Wersja robocza, dymki komentarzy nie są wyświetlane w obszarze tekstu; widocz- ne są tam jedynie zakreślenia odpo- wiednich fragmentów treści i inicjały osób, które dodały poszczególne ko- mentarze. Aby zapoznać się z treścią komentarza, wystarczy umieścić wskaź- nik myszy nad zaznaczonym tekstem i poczekać na wyświetlenie okienka komentarza. Przykład takiego okienka został pokazany na rysunku 8.3. Rysunek 8.3. Okienko komentarza Okienko tego typu nie pozwala oczy- wiście naedytowanie treści komentarza, co jest możliwe w przypadku dymków. Nie znaczy to, że zmiana komentarza nie jest w ogóle możliwa w niektórych trybach wyświetlania. Aby rozpocząć edytowanie tekstu komentarza, należy kliknąć skomentowany fragment doku- mentu prawym przyciskiem myszy 121 Wo27ip_r08_p01.qxd 13-04-07 13:08 Page 122 Word 2007 PL. Ilustrowany przewodnik i z menu kontekstowego wybrać pole- cenie Edytuj komentarz, tak jak zostało to pokazane na rysunku 8.4. Rysunek 8.4. Sposób otwierania okienka edycji komentarza Kliknięcie tej pozycji powoduje otwarcie okienka zadań recenzowania, którego rolą jest wyświetlanie wszystkich ko- mentarzy dodanych do dokumentu i umożliwienie prostej edycji tych ele- mentów, usuwania ich oraz szybkiego przechodzenia pomiędzy poszczegól- nymi komentarzami. Okienko recen- zowania zawierające komentarze zostało przedstawione na rysunku 8.5. i Następny komentarz Przechodzenie między poszczególny- mi komentarzami wymaga kliknięcia w okienku odpowiedniego elementu lub przejścia do niego za pomocą kla- wiszy strzałek. Ten sam efekt można osiągnąć w głównym obszarze doku- mentu za pomocą kontrolek Poprzedni , komentarz wchodzących w skład grupy Komenta- rze. Pozwalają one na łatwe odszukiwa- nie kolejnych komentarzy bez koniecz- ności żmudnego przeglądania tekstu strona po stronie. Okienko recenzowa- nia pozwala również na usuwanie komentarzy za pomocą odpowiednie- go polecenia menu kontekstowego. To samo zadanie realizuje polecenie Usuń komentarz, które znajduje się w menu kontekstowym związanym ze skomen- towanym fragmentem tekstu, jak rów- nież kontrolka o tej samej nazwie , wchodząca w skład grupy Komentarze. Kontrolka Usuń komentarz ma jednak nieco większe możliwości, gdyż oprócz funkcji kasowania jednego komentarza oferuje dostęp do poleceń usuwania wszystkich pokazanych komentarzy oraz wszystkich komentarzy obecnych w dokumencie. Działania te można wykonać, wybierając odpowiednie opcje z menu przycisku, które zostało pokazane na rysunku 8.6. Rysunek 8.5. Okienko zadań związane z recenzowaniem 122 Rysunek 8.6. Menu kontrolki Usuń komentarz Wo27ip_r08_p01.qxd 13-04-07 13:08 Page 123 Rozdział 8. Możliwości współpracy nad dokumentami Korzystanie z funkcji śledzenia zmian Drugim zbiorem funkcji związanym z zadaniami recenzowania tekstu są polecenia wchodzące w skład grupy Śledzenie. Pozwalają one na włączenie mechanizmu śledzenia zmian wpro- wadzanych w treści dokumentu oraz określenie różnych parametrów zwią- zanych z wyświetlaniem dokonanych poprawek. Mechanizm ten pozwala na rejestrowane nanoszenie poprawek w tekście, czyli na oznaczanie ich w odpowiedni sposób, który umo- żliwia późniejsze podjęcie decyzji o ich zastosowaniu lub odrzuceniu. Funkc- ja ta oferuje innymi słowy prostą możliwość sugerowania zmian, które nie muszą mieć charakteru ostatecz- nego. Znacznie ułatwia to współpracę osób wspólnie tworzących tekst doku- mentu. Włączenie śledzenia zmian odbywa się za pomocą przełącznika Śledź zmiany . Kliknięcie górnej części tej kon- trolki lub wybranie z jej menu polece- nia o tej samej nazwie powoduje przej- ście do trybu zapisywania poprawek. W trybie tym wprowadzane zmiany nie są jedynie umieszczane w tekście, lecz stanowią specjalne fragmenty treś- ci, które można niezależnie przeglądać w celu sprawdzenia charakteru mody- fikacji, a także zatwierdzać lub odrzu- cać. Są one oznaczane w dokumencie w specjalny sposób, a dodatkowo na lewym marginesie strony jest na ich wysokości wyświetlana pionowa linia, wskazująca zmienione wiersze. Wyłą- czenie trybu rejestracji zmian wymaga kolejnego kliknięcia górnej części przełącznika lub wybrania z jego menu odpowiedniego polecenia. Fragment tekstu zmodyfikowanego w czasie korzystania z trybu śledzenia zmian został pokazany na rysunku 8.7. Rysunek 8.7. Przykład korzystania z trybu śledzenia zmian Na skróty Włączenie i wyłączenie trybu śledzenia zmian jest też możliwe za pomocą skrótu klawiszowego Ctrl+Shift+E. Pozostałe dwa polecenia widoczne w menu Śledź zmiany są związane z określaniem parametrów działania mechanizmu i sposobem prezento- wania zmian, oraz z nazwą użytkow- nika, która ma się pojawić w okien- kach zmian jako nazwisko osoby będącej autorem poprawek. Wybór metody wyświetlania danych o mody- fikacjach jest możliwy przy użyciu opcji menu kontrolki Dymki . Klik- nięcie tego elementu pozwala na sko- rzystanie z trzech różnych trybów pokazywania zmian. Tryby te sterują również sposobem prezentowania komentarzy dodanych do tekstu. 123 Wo27ip_r08_p01.qxd 13-04-07 13:08 Page 124 zmian i komentarzy obecnych w doku- mencie. Kontrolka Pokaż adiustację pozwala bowiem na pre- cyzyjny wybór elementów, które mają być widoczne: czy mają być wyświetla- ne komentarze, pismo odręczne, wsta- wienia i usunięcia, zmiany formato- wania oraz wyróżnienia. Umożliwia nawet określenie recenzentów, których modyfikacje mają być pokazywane. Zawartość menu kontrolki została przedstawiona na rysunku 8.10. Rysunek 8.10. Metoda określania rodzaju pokazywanych zmian i wyboru ich autora Ostatni przycisk w grupie, noszący nazwę Okienko recenzowania , pozwala na wyświetlenie lub ukrycie okienka zadań recenzowania, októrym wspominałem w poprzednim podroz- dziale. Dwie opcje menu, widoczne po kliknięciu widocznego obok kon- trolki przycisku strzałki skierowanej wdół, pozwalają nawybór pionowej lub poziomej orientacji okienka. Word 2007 PL. Ilustrowany przewodnik Polecenia widoczne w menu Dymki zostały przedstawione na rysunku 8.8. Rysunek 8.8. Opcje wyświetlania zmian w tekście Oprócz metody wyświetlania samych zmian, możesz również wybrać wersję dokumentu, z której chcesz korzystać. Zapewnia to kontrolka listy rozwijanej o nazwie Wyświetl do recenzji . Możesz zatem przeglądać oryginalny tekst dokumentu, jego zmodyfikowaną treść lub każdą z tych wersji wraz ze znacz- nikami zmian. Funkcja wyboru spo- sobu prezentowania tekstu może znacznie uprościć czytanie treści doku- mentu. Dostępne opcje wyświetlania zostały przedstawione na rysunku 8.9. Rysunek 8.9. Sposób wybierania wyświetla- nej wersji dokumentu To jeszcze nie koniec możliwości do- stosowywania sposobu pokazywania 124 Wo27ip_r08_p01.qxd 13-04-07 13:08 Page 125 Rozdział 8. Możliwości współpracy nad dokumentami Zatwierdzanie i odrzucanie poprawek Sama możliwość rejestrowania zmian w dokumencie nie byłaby z pewnoś- cią niczym nadzwyczajnym bez funkc- ji pozwalających na sprawne i szybkie zatwierdzanie lub odrzucanie wpro- wadzonych poprawek. Mechanizm ten znacznie ułatwia i przyspiesza korek- tę tekstów oraz ostateczne ich opraco- wanie, i na szczęście wchodzi w skład możliwości oferowanych przez pro- gram Word 2007. Odpowiednie kon- trolki należą do grupy Zmiany. Pierwszą i największą z nich jest przy- cisk Zaakceptuj . Kliknięcie jego gór- nej części lub kliknięcie dolnej i wybra- nie z menu polecenia Zaakceptuj i przejdź do następnej powoduje zatwierdzenie bieżącej zmiany i przejście do kolejnej. Zatwierdzenie modyfikacji oznacza usunięcie pola zarejestrowanej zmiany i wprowadzenie jej na stałe do doku- mentu. W menu przycisku widoczne są również polecenia pozwalające nasamo zaakceptowanie zmiany bez przecho- dzenia do następnej, na zatwierdzenie wszystkich pokazanych zmian oraz na zaakceptowanie wszystkich zmian w dokumencie. Menu to zostało poka- zane na rysunku 8.11. Podobne opcje, lecz związane z od- rzucaniem zmian, oferuje kontrolka i menu widoczne Odrzuć po kliknięciu przycisku strzałki, który jest umieszczony w jej prawej Rysunek 8.11. Możliwości związane z zatwierdzaniem zmian części. Kliknięcie samego przycisku Odrzuć powoduje unieważnienie wska- zanej zmiany i przejście do kolejnej. Odrzucenie oznacza zatem nieza- twierdzenie modyfikacji i usunięcie jej pola z dokumentu. Jeśli nie jesteś pewien, czy należy zatwierdzić, czy też odrzucić jakąś zmianę, zawsze możesz zająć się kolej- nymi zarejestrowanymi modyfikacja- mi i wrócić do kłopotliwej zmiany w późniejszym czasie. Możliwość sprawnego poruszania się wśród poszczególnych poprawek zapewniają przyciski Poprzednie i Następ- . Podobnie jak kontrolki ne umożliwiające przechodzenie pomię- dzy komentarzami, pozwalają one na poruszanie się wśród wszystkich zmian i komentarzy dodanych do dokumentu. Po osiągnięciu jego końca (lub początku) możliwe jest rozpoczęcie poszukiwania modyfi- kacji od początku (lub końca) pliku. 125 Wo27ip_r08_p01.qxd 13-04-07 13:08 Page 126 Word 2007 PL. Ilustrowany przewodnik Porównywanie i ochrona dokumentów W trakcie współpracy kilku osób przy tworzeniu jednego tekstu może się zdarzyć, że dwie czy trzy z nich wpro- wadzą jednocześnie jakieś zmiany w posiadanych przez siebie kopiach dokumentu. Ręczne wyszukiwanie wprowadzonych zmian i poprawianie takiego tekstu krok po kroku jest bar- dzo uciążliwą i niewdzięczną pracą, a w przypadku długich dokumentów może być również bardzo czaso- chłonnym zadaniem, które niezmier- nie trudno jest wykonać w sposób bezbłędny. Z pomocą przychodzi w takich sytuacjach oferowana przez edytor Word funkcja porównywania dokumentów. Kliknięcie kontrolki Porównywanie powoduje wyświetlenie dwóch kolejnych przycisków. Przycisk Porów- pozwala na rozpoczęcie ope- naj racji porównywania treści przy użyciu polecenia Porównaj… i wyświetlonego za jego pomocą okna dialogowego Porównywanie dokumentów. Sposób wywoływania tego okna został poka- zany na rysunku 8.12. Wskazówka Drugie widoczne w menu polecenie, czyli op- cja Połącz…, powoduje wyświetlenie podobnego okna dialogowego o nazwie Łączenie dokumentów, które — jak sama nazwa wskazuje — umożliwia łączenie zmian wprowadzonych przez różne osoby wróżnych kopiach tego samego dokumentu. 126 Rysunek 8.12. Sposób rozpoczęcia operacji porównywania dokumentów Okno Porównywanie dokumentów umo- żliwia wybór dwóch dokumentów, które mają zostać porównane, za pomocą odpowiednich kontrolek list rozwijanych oraz widocznych obok nich przycisków przeglądania. Pierw- szym z nich powinien być oryginalny dokument, a więc tekst przed wprowa- dzeniem w nim jakichkolwiek popra- wek. Skorygowany dokument to z kolei zmieniona treść, którą chcesz porów- nać z oryginałem. Okno w swojej pod- stawowej postaci pozwala jeszcze na zamianę dokumentów miejscami oraz wybór treści etykiety, która ma być zastosowania do oznaczenia zmian. Dodatkowe opcje są dostępne po klik- nięciu przycisku Więcej . Możliwe jest dzięki nim określenie rodzaju ozna- czanych zmian oraz wybranie sposo- bu i miejsca ich pokazywania. Klik- nięcie przycisku OK rozpoczyna proces porównywania tekstów. Okno dialo- gowe Porównywanie dokumentów wyświet- lane w trybie rozszerzonym zostało przedstawione na rysunku 8.13. Wo27ip_r08_p01.qxd 13-04-07 13:08 Page 127 Rozdział 8. Możliwości współpracy nad dokumentami Rysunek 8.13. Okno dialogowe Porównywanie dokumentów A teraz uwaga, na ekranie zajdzie mała rewolucja. Pojawi się na nim bowiem nowe okno programu Word, w którym będzie widoczny zupełnie nowy doku- ment, stanowiący wynik operacji porównania tekstu oryginalnego ze skorygowanym. Środkową część okna będzie zajmowało okienko porówna- nego tekstu, a więc treści z naniesiony- mi w niej poprawkami w trybie rejes- tracji zmian. Z prawej strony ujrzysz okienka oryginalnego i skorygowane- go dokumentu, zaś z lewej okienko recenzowania, w którym pojawią się wszystkie wyróżnione zmiany. Okno wyniku porównania dwóch przykła- dowych dokumentów zostało poka- zane na rysunku 8.14. Rysunek 8.14. Przykładowy wynik porównania dokumentów 127 Wo27ip_r08_p01.qxd 13-04-07 13:08 Page 128 Word 2007 PL. Ilustrowany przewodnik Uwaga Nowy dokument pojawi się oczywiście tylko wtedy, gdy w oknie Porównywanie dokumentów pozostawisz standardowy wybór miejsca pokazywania zmian, a więc opcję Nowy dokument. Możesz też jednak zdecydować się na oznaczenie zmian w oryginalnym tekście lub w jego skory- gowanej wersji. Zadaniem pozycji menu wyświetlane- go po wybraniu kontrolki Pokaż doku- jest wyświetlanie menty źródłowe lub ukrywanie odpowiednich okienek widocznych w oknie dokumentu sta- nowiącego wynik porównania. Zna- czenie poszczególnych opcji jest dość jasne, a samo menu zostało pokazane na rysunku 8.15. Rysunek 8.15. Opcje związane z wyświet- laniem porównywanych dokumentów 128 Z tematem recenzowania i wprowa- dzania zmian w dokumencie wiąże się także funkcja zabezpieczania treści i sposobu formatowania dokumentu. Mechanizm ten pozwala na włączenie ochrony zawartości dokumentu, tak aby niemożliwe stało się wprowadza- nie w nim jakichkolwiek zmian. Dostępne tu opcje umożliwiają och- ronę samej treści dokumentu, stoso- wanych w nim formatowań lub oby- dwu tych rzeczy naraz. Możliwe jest również określenie odpowiednich wyjątków. Funkcja zabezpieczania dokumentu jest dostępna dzięki kontrolce Chroń , należącej do swojej dokument własnej grupy Ochrona. Kliknięcie tego przycisku powoduje wyświetlenie na ekranie okienka zadań o nazwie Ogranicz formatowanie i edycję, które umożliwia określenie ustawień zwią- zanych z zabezpieczaniem treści i for- matowania dokumentu. Dostępne w nim opcje pozwalają na ogranicze- nie możliwości formatowania doku- mentu tylko do zaznaczonych stylów, na wybór stopnia ograniczenia możli- wości edycji treści oraz na zdefiniowa- nie wyjątków od podanych reguł ochrony. Okienko zadań Ogranicz for- matowanie i edycję zostało pokazane na rysunku 8.16. Kliknięcie przycisku Tak, zacznij wymu- szanie ochrony powoduje wyświetlenie na ekranie niewielkiego okna dialogo- wego Rozpoczęcie wymuszania ochrony, w którym należy jedynie wprowadzić i powtórzyć hasło dostępu do doku- Wo27ip_r08_p01.qxd 13-04-07 13:08 Page 129 Rozdział 8. Możliwości współpracy nad dokumentami mentu. Natychmiast po zatwierdzeniu hasła rozpoczyna się ochrona doku- mentu, co w bezpośredni sposób obja- wia się brakiem możliwości edyto- wania jego treści i niemożnością wprowadzania zmian w formatowa- niach. Zmienia się również zawartość okienka ochrony, w którym dostępne są teraz przyciski odpowiedzialne za pokazywanie i odszukiwanie regionów dostępnych do edycji. Znajduje się w nim również przycisk Zatrzymaj och- ronę, którego zadaniem jest oczywiście wyłączenie działania mechanizmu zabezpieczania dokumentu przed zmianami. Operacja ta wymaga rzecz jasna podania hasła zdefiniowanego podczas włączania ochrony. Rysunek 8.16. Sposób zabezpieczania treści dokumentu przed zmianami 129
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Word 2007 PL. Ilustrowany przewodnik
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: