Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00849 008379 24117481 na godz. na dobę w sumie
Windows Vista PL. Biblia - książka
Windows Vista PL. Biblia - książka
Autor: Liczba stron: 1416
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-1028-0 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> systemy operacyjne >> windows vista
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Proste zasady, zaawansowane i nowoczesne funkcje

System Windows Vista posiada wiele nowych funkcji i narzędzi, które pozwalają na efektywne wykorzystanie Twojego komputera. Poza absolutnie rewolucyjnym interfejsem Windows Aero oferuje między innymi wbudowane nowatorskie aplikacje, programy zabezpieczające oraz liczne ułatwienia w wyszukiwaniu plików i folderów. Oprócz wielu innych nowości oraz usprawnień w obsłudze i szybkiej nawigacji, Vista zapewnia lepszą i bezpieczniejszą współpracę z internetem.

Książka 'Windows Vista. Biblia' jest obszernym podręcznikiem dla wszystkich użytkowników komputerów. Zawiera wszelkie niezbędne informacje o tym niezwykłym systemie, które pozwolą Ci maksymalnie wykorzystać jego możliwości. Za pomocą 'Biblii' nauczysz się optymalnie konfigurować i personalizować swój system, tworzyć sieć, zarządzać plikami, dowiesz się także, jak usprawnić funkcje drukowania, faksowania i skanowania. Będziesz mógł również udostępnić zasoby w sieci oraz ustawiać stabilne zabezpieczenia, a także nagrywać własne płyty DVD i tworzyć galerię zdjęć.

Zwiększ wydajność swojej pracy i popraw jej komfort!

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Windows Vista PL. Biblia Autor: Alan Simpson T‡umaczenie: Wojciech Moch ISBN: 978-83-246-1028-0 Tytu‡ orygina‡u: Windows Vista Bible Format: B5, stron: 1416 oprawa twarda Proste zasady, zaawansowane i nowoczesne funkcje (cid:149) Jak udostŒpnia(cid:230) zasoby w sieci? (cid:149) Jak korzysta(cid:230) z programu Obszar spotkaæ? (cid:149) Jak u¿ywa(cid:230) bezprzewodowych urz„dzeæ Bluetooth? System Windows Vista posiada wiele nowych funkcji i narzŒdzi, kt(cid:243)re pozwalaj„ na efektywne wykorzystanie Twojego komputera. Poza absolutnie rewolucyjnym interfejsem Windows Aero oferuje miŒdzy innymi wbudowane nowatorskie aplikacje, programy zabezpieczaj„ce oraz liczne u‡atwienia w wyszukiwaniu plik(cid:243)w i folder(cid:243)w. Opr(cid:243)cz wielu innych nowo(cid:156)ci oraz usprawnieæ w obs‡udze i szybkiej nawigacji, Vista zapewnia lepsz„ i bezpieczniejsz„ wsp(cid:243)‡pracŒ z internetem. Ksi„¿ka (cid:132)Windows Vista. Biblia(cid:148) jest obszernym podrŒcznikiem dla wszystkich u¿ytkownik(cid:243)w komputer(cid:243)w. Zawiera wszelkie niezbŒdne informacje o tym niezwyk‡ym systemie, kt(cid:243)re pozwol„ Ci maksymalnie wykorzysta(cid:230) jego mo¿liwo(cid:156)ci. Za pomoc„ (cid:132)Biblii(cid:148) nauczysz siŒ optymalnie konfigurowa(cid:230) i personalizowa(cid:230) sw(cid:243)j system, tworzy(cid:230) sie(cid:230), zarz„dza(cid:230) plikami, dowiesz siŒ tak¿e, jak usprawni(cid:230) funkcje drukowania, faksowania i skanowania. BŒdziesz m(cid:243)g‡ r(cid:243)wnie¿ udostŒpni(cid:230) zasoby w sieci oraz ustawia(cid:230) stabilne zabezpieczenia, a tak¿e nagrywa(cid:230) w‡asne p‡yty DVD i tworzy(cid:230) galeriŒ zdjŒ(cid:230). (cid:149) Szybsza i ‡atwiejsza nawigacja (cid:149) Wsp(cid:243)‡dzielenie i zabezpieczenie przy u¿yciu kont u¿ytkownik(cid:243)w (cid:149) Nowoczesne programy zabezpieczaj„ce (cid:149) Zwalczanie z‡o(cid:156)liwego oprogramowania (cid:149) Automatyczne aktualizacje zwi„zane z bezpieczeæstwem (cid:149) U‡atwianie dostŒpu, rozpoznawanie mowy i wyb(cid:243)r jŒzyka (cid:149) Modyfikowanie opcji automatycznego uruchamiania program(cid:243)w (cid:149) Zarz„dzanie poczt„ elektroniczn„ (cid:149) U¿ywanie programu biblioteki Media Player (cid:149) Publikowanie na p‡ytŒ DVD (cid:149) Korzystnie z programu Media Center (cid:149) Zarz„dzanie plikami i folderami (cid:149) Metadane i wyszukiwanie zaawansowane (cid:149) UdostŒpnianie zasob(cid:243)w w sieci ZwiŒksz wydajno(cid:156)(cid:230) swojej pracy i popraw jej komfort! Wydawnictwo Helion ul. Ko(cid:156)ciuszki 1c 44-100 Gliwice tel. 032 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl Spis treści Podziękowania ................................................................................................ 35 O autorze ......................................................................................................... 37 Wstęp ............................................................................................................... 39 Część I Na początek bezpieczeństwo ........................................... 43 Rozdział 1. Co nowego w Windows Vista ........................................................ 45 Nowy wygląd i wrażenie ....................................................................................................................46 Przerzucanie okien 3W .................................................................................................................46 Dlaczego nie mogę włączyć interfejsu Windows Aero? ...............................................................48 A jeżeli nie chcę interfejsu Windows Aero? .................................................................................48 Pasek boczny ......................................................................................................................................49 Szybsza i łatwiejsza nawigacja ...........................................................................................................49 Zmiana rozmiaru ikon ..................................................................................................................50 Sortowanie, grupowanie i układanie w stos ..................................................................................51 Poprzednie wersje i odzyskiwanie plików ....................................................................................52 Szukanie i wirtualne foldery ...............................................................................................................53 Szukanie znaczników (tagów) ......................................................................................................54 Zachowane wyszukiwania (foldery wirtualne) .............................................................................56 Bezpieczeństwo ..................................................................................................................................57 Kontrola kont użytkowników .......................................................................................................58 Kontrola rodzicielska ....................................................................................................................59 Galeria fotografii systemu Windows ..................................................................................................59 Poczta systemu Windows i Internet Explorer .....................................................................................61 Wbudowane funkcje wypalania płyt CD i DVD .................................................................................61 Rozpoznawanie mowy ........................................................................................................................62 Lepsze i łatwiejsze tworzenie kopii bezpieczeństwa ..........................................................................62 Funkcja Windows ReadyBoost ...........................................................................................................62 Podsumowanie ....................................................................................................................................63 Rozdział 2. Obsługa systemu ............................................................................ 65 Terminologia wykonywanych czynności ............................................................................................66 Terminologia związana z myszą ...................................................................................................66 Terminologia dotycząca klawiatury ..............................................................................................68 Logowanie ..........................................................................................................................................69 Co znajdziemy na pulpicie ..................................................................................................................70 10 Windows Vista PL. Biblia Używanie menu Start ..........................................................................................................................72 Prawa strona menu Start ...............................................................................................................74 Pole wyszukiwania w menu Start .................................................................................................75 Przyciski zamknięcia i zablokowania systemu .............................................................................75 Używanie pulpitu ................................................................................................................................78 Ikony pulpitu ................................................................................................................................78 Porządkowanie ikon pulpitu .........................................................................................................80 Uruchamianie programów ..................................................................................................................81 Okno aktywne ...............................................................................................................................83 Przełączanie między otwartymi programami ................................................................................83 Układanie okien programów .........................................................................................................87 Zmiana wielkości okien programów .............................................................................................88 Przesuwanie okna programu .........................................................................................................92 Przesuwanie i zmiana wielkości okien za pomocą klawiatury ......................................................92 Zamykanie programu ..........................................................................................................................92 Używanie paska szybkiego uruchamiania ..........................................................................................94 Używanie obszaru powiadomień ........................................................................................................94 Wyświetlanie i ukrywanie ikon powiadomień ..............................................................................96 Reagowanie na komunikaty powiadomień ...................................................................................97 Używanie pasków przewijania .....................................................................................................98 Używanie przycisków Wstecz i Dalej ..........................................................................................99 System Windows — Zapraszamy .....................................................................................................100 Szybka pomoc dla początkujących ...................................................................................................101 Wylogowanie i zamknięcie systemu .................................................................................................102 Co można zrobić na swoim komputerze ...........................................................................................103 Podsumowanie ..................................................................................................................................104 Rozdział 3. Współdzielenie i zabezpieczanie za pomocą kont użytkowników .................................................. 105 Logowanie i wylogowanie z konta użytkownika ..............................................................................106 Gdzie teraz jestem? .....................................................................................................................106 Wylogowanie z konta .................................................................................................................107 Tworzenie silnych haseł ....................................................................................................................108 Zapamiętywanie haseł ................................................................................................................109 Tworzenie podpowiedzi do hasła ...............................................................................................110 Rodzaje kont użytkowników .............................................................................................................110 Wbudowane konto Administratora .............................................................................................110 Konta użytkowników z uprawnieniami administracyjnymi ........................................................111 Konta standardowe .....................................................................................................................111 Konto gościa ...............................................................................................................................112 Tworzenie kont użytkowników i zarządzanie nimi ...........................................................................112 Tworzenie konta użytkownika ....................................................................................................113 Zmiana konta użytkownika ........................................................................................................115 Zmiana rodzaju konta użytkownika ............................................................................................115 Ochrona konta hasłem ................................................................................................................116 Zmiana obrazka konta ................................................................................................................118 Zmiana nazwy konta ...................................................................................................................118 Włączanie i wyłączanie konta gościa .........................................................................................118 Nawigowanie po stronach kont użytkownika .............................................................................119 Spis treści 11 Tworzenie dysku resetowania haseł ..................................................................................................120 Używanie dysku odtwarzania hasła ............................................................................................121 Włamywanie się na standardowe konta użytkowników .............................................................122 Usuwanie kont użytkowników ..........................................................................................................122 Korzystanie z kont użytkowników ....................................................................................................123 Działanie mechanizmu kontroli kont użytkowników .................................................................125 Eskalacja uprawnień w kontach administracyjnych ...................................................................126 Wyłączanie i włączanie mechanizmu UAC ................................................................................127 Uruchamianie programów jako administrator ...................................................................................129 Dodawanie wbudowanego konta Administratora do ekranu logowania ...........................................130 Wyłączanie wprowadzania hasła po blokadzie .................................................................................131 Zaawansowane narzędzia zabezpieczające .......................................................................................131 Windows CardSpace .........................................................................................................................132 Podsumowanie ..................................................................................................................................133 Rozdział 4. Kontrola rodzicielska i bezpieczeństwo rodzinne ..................... 135 Zanim zaczniemy ..............................................................................................................................135 Strona kontroli rodzicielskiej ............................................................................................................136 Definiowanie ograniczeń w sieci WWW ....................................................................................136 Definiowanie limitów czasowych ...............................................................................................141 Kontrolowanie gier .....................................................................................................................141 Blokowanie i pozwalanie na uruchomienie programów .............................................................143 Praca ze stronami WWW ...........................................................................................................143 Przeglądanie raportów aktywności ...................................................................................................144 Przeglądanie aktywności systemu ..............................................................................................145 Zasoby dotyczące bezpieczeństwa rodzinnego .................................................................................146 Podsumowanie ..................................................................................................................................146 Rozdział 5. Pomoc i rozwiązywanie problemów ........................................... 149 Wprowadzenie do systemu pomocy .................................................................................................149 Nawigowanie w systemie pomocy .............................................................................................152 Używanie pola wyszukiwania ....................................................................................................153 Pomoc sieciowa i lokalna ...........................................................................................................153 Pomoc udzielana przez innych ludzi .................................................................................................154 Pomoc zdalna .............................................................................................................................154 Społeczności Microsoft ..............................................................................................................155 Obsługa klienta firmy Microsoft ................................................................................................157 Rozwiązywanie problemów ..............................................................................................................158 Podsumowanie ..................................................................................................................................159 Rozdział 6. Rozwiązywanie problemów z uruchamianiem systemu ............ 161 Komputer się nie uruchamia .............................................................................................................161 To nie jest dysk systemowy albo błąd dysku ..............................................................................162 Komputer się uruchamia, ale nie działa mysz i klawiatura .........................................................162 Komputer cały czas próbuje się uruchomić, ale nigdy mu się to nie udaje .................................162 W czasie uruchamiania ekran przyjmuje kolor niebieski i komputer się zatrzymuje .................163 Komputer bardzo długo się uruchamia .............................................................................................163 Odtwarzanie plików systemowych z wcześniejszych uruchomień .............................................164 Naprawa instalacji systemu Windows Vista ...............................................................................164 Instrukcja obsługi dołączana do komputera ................................................................................165 12 Windows Vista PL. Biblia Zasoby prezentowane w książce .................................................................................................165 Źródła informacji w pomocy systemu Windows ........................................................................166 Sieciowe źródła informacji .........................................................................................................166 Programy się nie uruchamiają ...........................................................................................................166 Część II Uszczelnianie systemu ................................................... 167 Rozdział 7. Blokowanie włamań za pomocą Zapory systemu Windows ...... 169 Jak działa Zapora systemu Windows ................................................................................................169 Przed czym zapora nas nie ochroni .............................................................................................171 Centrum zabezpieczeń systemu Windows ........................................................................................171 Włączanie i wyłączanie programu Zapora systemu Windows ....................................................173 Tworzenie wyjątków w ochronie zaporą ..........................................................................................174 Ręczne konfigurowanie wyjątków zapory ..................................................................................175 Dodawanie wyjątków dla programów ........................................................................................176 Wybieranie zakresu ....................................................................................................................177 Wyłączanie, modyfikowanie i usuwanie wyjątków ....................................................................179 Zaawansowane ustawienia zapory ..............................................................................................179 Zaawansowana konfiguracja zapory .................................................................................................180 Otwieranie ikony Zapory systemu Windows z zabezpieczeniami zaawansowanymi .................180 Zmiana właściwości profilów zapory .........................................................................................180 Reguły połączeń przychodzących i wychodzących ....................................................................183 Podsumowanie ..................................................................................................................................184 Rozdział 8. Zwalczanie złośliwego oprogramowania .................................... 187 Rodzaje złośliwego oprogramowania ...............................................................................................187 Wirusy i robaki ...........................................................................................................................188 Spyware i adware .......................................................................................................................188 Konie trojańskie i rootkity ..........................................................................................................189 Zwalczanie programów szpiegujących programem Windows Defender ..........................................189 Otwieranie programu Windows Defender ..................................................................................190 Usuwanie oprogramowania szpiegującego .................................................................................191 Zapobieganie ..............................................................................................................................196 Opcje zaawansowane i opcje administratora ..............................................................................198 Kontrolowanie automatycznie uruchamianych programów za pomocą składnika Eksplorator oprogramowania ..................................................................................................199 Odbieranie pozwoleń programom ..............................................................................................201 Społeczność NetSpy ...................................................................................................................201 Witryna WWW programu Windows Defender ..........................................................................202 Oprogramowanie antywirusowe .......................................................................................................202 Ochrona przed wirusami .............................................................................................................202 Ochrona antywirusowa i usuwanie wirusów ..............................................................................204 Antywirusy i centrum zabezpieczeń ...........................................................................................204 Mechanizm UAC a złośliwe oprogramowanie .................................................................................205 Narzędzie do usuwania złośliwego oprogramowania .......................................................................206 Podsumowanie ..................................................................................................................................207 Rozdział 9. Automatyczne aktualizacje związane z bezpieczeństwem ....... 209 Automatyczne aktualizacje ...............................................................................................................209 Aktualizacje a unowocześnienia .................................................................................................210 Dlaczego aktualizacje są tak ważne? ..........................................................................................211 Włączanie automatycznych aktualizacji ...........................................................................................211 Spis treści 13 Zarządzanie aktualizacjami ...............................................................................................................212 Zarządzanie aktualizacjami opcjonalnymi ..................................................................................212 Zmiana sposobu działania aktualizacji .......................................................................................214 Przeglądanie i usuwanie aktualizacji ..........................................................................................216 Zapobieganie włamaniom za pomocą mechanizmu DEP .................................................................216 Podsumowanie ..................................................................................................................................218 Rozdział 10. Rozwiązywanie problemów z bezpieczeństwem ..................... 219 Rozwiązywanie problemów z zaporą ...............................................................................................219 Niektóre programy łączące się z internetem nie działają w Windows Vista ...............................219 Komunikat „Zapora systemu Windows zablokowała programowi możliwość przyjmowania połączeń” .........................................................................................................220 Po zainstalowaniu systemu Windows Vista przestał działać program do połączeń telefonicznych .....................................................................................................220 Rozwiązywanie problemów z programami antywirusowymi ...........................................................221 Rozwiązywanie problemów z automatycznymi aktualizacjami ........................................................221 Rozwiązywanie problemów z programem Windows Defender ..................................................221 Rozwiązywanie problemów z pobieraniem formantów ActiveX ......................................................221 Część III Personalizowanie systemu Windows Vista .................. 223 Rozdział 11. Personalizowanie środowiska pracy ......................................... 225 Wyświetlanie i ukrywanie okna System Windows — Zapraszamy ..................................................226 Używanie strony personalizacji ........................................................................................................227 Zmiana rozdzielczości ekranu ....................................................................................................228 Używanie wielu monitorów ........................................................................................................231 Wybieranie kompozycji ..............................................................................................................234 Personalizowanie schematu kolorów ..........................................................................................237 Personalizowanie tła pulpitu .......................................................................................................241 Personalizowanie ikon pulpitu ....................................................................................................243 Dostosowywanie wielkości czcionek .........................................................................................246 Personalizowanie wygaszacza ekranu ........................................................................................248 Personalizowanie efektów dźwiękowych ...................................................................................251 Personalizowanie myszy .............................................................................................................252 Personalizowanie klawiatury ............................................................................................................257 Personalizowanie menu Start ............................................................................................................259 Otwieranie właściwości paska zadań i menu Start .....................................................................260 Personalizowanie prawej strony menu Start ...............................................................................261 Dostosowywanie lewej kolumny menu Start ..............................................................................265 Reorganizacja w menu Wszystkie programy ..............................................................................267 Tworzenie własnych skrótów klawiszowych ....................................................................................269 Dostosowywanie paska zadań ...........................................................................................................271 Blokowanie i odblokowywanie paska zadań ..............................................................................273 Przesuwanie i zmiana rozmiaru paska zadań ..............................................................................273 Wyświetlanie pasków narzędzi na pasku zadań .........................................................................274 Zmiana położenia i wielkości pasków narzędzi na pasku zadań .................................................275 Dostosowywanie obszaru powiadomień ...........................................................................................279 Jak się pozbyć ikon z obszaru powiadamiania ............................................................................281 Pasek boczny systemu Windows ......................................................................................................284 14 Windows Vista PL. Biblia Wyświetlanie i ukrywanie paska bocznego ................................................................................284 Dodawanie i usuwanie gadżetów ................................................................................................287 Używanie gadżetów i manipulowanie nimi ................................................................................288 Funkcja Windows SideShow ............................................................................................................289 Podsumowanie ..................................................................................................................................289 Rozdział 12. Ułatwienia dostępu, rozpoznawanie mowy i języki ................. 291 Wprowadzenie do Centrum ułatwień dostępu ..................................................................................292 Pomoc dla osób niedowidzących ................................................................................................295 Pomoc dla osób z problemami z poruszaniem się ......................................................................301 Pomoc dla osób niedosłyszących ................................................................................................311 Ułatwianie koncentracji na zadaniach ........................................................................................312 Ustawienia administracyjne związane z ułatwieniami dostępu ..................................................313 Skróty klawiszowe związane z ułatwieniami dostępu ................................................................313 Rozpoznawanie mowy ......................................................................................................................314 Ustawienia regionalne i językowe ....................................................................................................314 Zmienianie wyglądu liczb, dat i czasu ........................................................................................314 Poinformuj o swojej lokalizacji ..................................................................................................315 Praca z wieloma językami ..........................................................................................................315 Instalowanie języków interfejsu użytkownika ............................................................................321 Podsumowanie ..................................................................................................................................322 Rozdział 13. Przenoszenie plików z innego komputera ................................ 323 Co można przenieść ..........................................................................................................................324 Czego nie można przenieść ........................................................................................................324 Przenoszenie programów na nowy komputer .............................................................................325 Czego nie należy instalować .......................................................................................................325 Wybieranie metody przenoszenia .....................................................................................................326 Używanie kabla łatwego transferu ..............................................................................................326 Używanie sieci domowej ............................................................................................................327 Używanie zewnętrznych dysków ................................................................................................327 Przenoszenie danych .........................................................................................................................328 Po zakończeniu przenoszenia ...........................................................................................................331 Przenoszenie bez użycia programu Łatwy transfer w systemie Windows ........................................332 Ręczne przenoszenie Ulubionych stron przeglądarki Internet Explorer .....................................333 Ręczne przenoszenie kontaktów .................................................................................................333 Ręczne przenoszenie wiadomości pocztowych z programu Outlook Express ............................334 Przenoszenie czcionek ................................................................................................................335 Podsumowanie ..................................................................................................................................335 Rozdział 14. Modyfikowanie opcji automatycznego uruchamiania programów ......................................................... 337 Na początek kilka szczegółów ..........................................................................................................338 Automatyczne uruchamianie aplikacji ..............................................................................................339 Wyłączanie automatycznego uruchamiania aplikacji .................................................................340 Kontrolowanie programów uruchamianych automatycznie za pomocą programu Windows Defender ........................................................................................................................341 Kiedy Defender ostrzega o programach uruchamianych automatycznie ....................................342 Przeglądanie i wyłączanie automatycznie uruchamianych programów ......................................343 Automatyczne uruchamianie jako usługi ..........................................................................................345 Pomijanie strony logowania ..............................................................................................................348 Spis treści 15 Rozwiązywanie problemów z uruchamianiem systemu ....................................................................349 Pozbywanie się wyłączonych urządzeń ......................................................................................350 System Windows w ogóle się nie uruchamia ..............................................................................350 Podsumowanie ..................................................................................................................................353 Rozdział 15. Używanie programów i akcesoriów systemu Windows Vista ...... 355 Ważne informacje o programach ......................................................................................................356 Używanie Kalkulatora ......................................................................................................................357 Wpisywanie tekstu w programie WordPad .......................................................................................360 Wpisywanie tekstu i nawigowanie .............................................................................................360 Prosta edycja tekstu ....................................................................................................................361 Zapisywanie dokumentu programu WordPad .............................................................................369 Otwieranie dokumentu programu WordPad ...............................................................................371 Wpisywanie znaków specjalnych za pomocą Tablicy znaków .........................................................372 Instalowanie czcionek .......................................................................................................................374 Używanie Notatnika .........................................................................................................................376 Pakowanie i rozpakowywanie plików ...............................................................................................377 Kompresowanie plików ..............................................................................................................378 Rozpakowywanie plików ...........................................................................................................379 Opisywanie zrzutów ekranu za pomocą Narzędzia Wycinanie .........................................................380 Zapisywanie wycinka .................................................................................................................382 Kopiowanie i wklejanie wycinka ................................................................................................383 Wysyłanie wycinka pocztą elektroniczną ...................................................................................383 Modyfikowanie opcji Narzędzia Wycinanie ...............................................................................383 Tworzenie zrzutów ekranu metodą tradycyjną ...........................................................................384 Używanie programu Paint ................................................................................................................384 Używanie Rejestratora dźwięków .....................................................................................................387 Używanie Kalendarza systemu Windows .........................................................................................389 Nawigowanie w Kalendarzu .......................................................................................................389 Wprowadzanie zadań lub terminów ...........................................................................................391 Dodawanie do kalendarza otrzymanego zaproszenia .................................................................391 Tworzenie wielu kalendarzy .......................................................................................................393 Współdzielenie kalendarzy .........................................................................................................393 Przeglądanie współdzielonych kalendarzy .................................................................................395 Subskrybowanie sieciowych kalendarzy ....................................................................................396 Wyszukiwanie w kalendarzu ......................................................................................................396 Zarządzanie kalendarzami i ich drukowanie ...............................................................................396 Podsumowanie ..................................................................................................................................397 Rozdział 16. Rozwiązywanie problemów z dostosowywaniem systemu ..... 399 Problemy z pulpitem .........................................................................................................................399 Mój ekran jest za duży lub zbyt mały; kolory są paskudne ........................................................399 Po kliknięciu pulpitu prawym przyciskiem myszy nie pojawia się opcja Personalizuj ..............400 Część ekranu jest odcięta lub pusta ............................................................................................400 Obrazek tapety nie pasuje do pulpitu ..........................................................................................401 Wszystko jest ogromne; nie widać całości okien dialogowych ..................................................402 Nazwy ikon są za małe albo za duże ..........................................................................................402 Nie mam żadnych ikon na pulpicie (albo nie odpowiada mi ich rozmiar) ..................................402 Nie mogę umieścić ikony pulpitu w upatrzonym miejscu ..........................................................403 Wygaszacz ekranu nigdy się nie włącza .....................................................................................403 Brakuje interfejsu Windows Aero albo przycisku Przełącz między oknami ..............................404 16 Windows Vista PL. Biblia Problemy z menu Start ......................................................................................................................404 W menu Start widoczna jest tylko jedna kolumna ......................................................................405 Nie można wyświetlić niektórych elementów menu Start ..........................................................405 Po prawej stronie menu Start brakuje kilku elementów ..............................................................405 Problemy z paskiem zadań ...............................................................................................................406 Pasek zadań zniknął ....................................................................................................................406 Pasek zadań jest za wysoki (albo zupełnie zabałaganiony) ........................................................406 Nie mam paska Szybkie uruchamianie .......................................................................................407 Na pasku Szybkie uruchamianie nie ma ikony Pokaż pulpit ......................................................407 Aktualizowanie sterownika karty graficznej .....................................................................................408 Część IV Zaawansowane korzystanie z internetu ..................... 411 Rozdział 17. Przeglądanie witryn WWW w programie Internet Explorer .... 413 Jak działa sieć WWW .......................................................................................................................414 Używanie Internet Explorera ............................................................................................................416 Przeglądanie witryny WWW ......................................................................................................417 Używanie funkcji Autouzupełnianie ..........................................................................................418 Używanie hiperłączy ..................................................................................................................418 Używanie przycisków Wstecz, Dalej i Historia ..........................................................................419 Powiększanie strony ...................................................................................................................420 Panele i paski narzędzi ...............................................................................................................420 Przeglądanie stron na pełnym ekranie ........................................................................................421 Zmiana domyślnej strony głównej ..............................................................................................421 Używanie kart ...................................................................................................................................422 Używanie funkcji Karty szybkiego dostępu ...............................................................................423 Tworzenie strony głównej z wieloma kartami ............................................................................423 Zmiana kolejności i usuwanie kart strony głównej .....................................................................425 Personalizacja przeglądania w kartach .......................................................................................426 Skróty klawiszowe dotyczące kart ..............................................................................................428 Źródła RSS: blogi w przeglądarce Internet Explorer ........................................................................428 Opcjonalne ustawienia źródeł RSS .............................................................................................430 Używanie gadżetu Nagłówki źródeł RSS ...................................................................................431 Zarządzanie ulubionymi stronami .....................................................................................................431 Dodawanie grup kart do ulubionych ...........................................................................................432 Porządkowanie ulubionych .........................................................................................................434 Importowanie i eksportowanie ulubionych .................................................................................435 Blokowanie wyskakujących okienek ................................................................................................436 Używanie paska informacyjnego ................................................................................................438 Wyskakujące okienka pojawiają się nadal ..................................................................................438 Używanie filtru stron wyłudzających informacje .............................................................................439 Jak działa filtr stron wyłudzających informacje? ........................................................................440 Zwiększanie skuteczności filtru stron wyłudzających informacje ..............................................441 Usuwanie historii przeglądarki .........................................................................................................442 Czyszczenie wpisów automatycznego uzupełniania ...................................................................442 Wyłączanie funkcji automatycznego uzupełniania .....................................................................444 Czym są pliki cookie ..................................................................................................................444 Czym są tymczasowe pliki internetowe ......................................................................................447 Czyszczenie tymczasowych plików internetowych ....................................................................448 Ustawienia tymczasowych plików internetowych ......................................................................449 Informacja o certyfikatach ..........................................................................................................451 Spis treści 17 Korzystanie ze stref bezpieczeństwa .................................................................................................453 Drukowanie stron WWW .................................................................................................................456 Używanie podglądu wydruku .....................................................................................................458 Ważna wskazówka dotycząca drukowania .................................................................................459 Zapisywanie stron WWW .................................................................................................................459 Kopiowanie treści ze stron WWW .............................................................................................462 Pobieranie obrazów i filmów ......................................................................................................462 Internet Explorer domyślną przeglądarką .........................................................................................463 Przeszukiwanie sieci WWW .............................................................................................................464 Wybieranie wyszukiwarki ..........................................................................................................464 Wybieranie domyślnej wyszukiwarki .........................................................................................465 Wyszukiwanie z pola wyszukiwania ..........................................................................................465 Wyszukiwanie z paska adresu ....................................................................................................466 Szukanie na aktualnej stronie .....................................................................................................466 Rozbudowa przeglądarki za pomocą dodatków ................................................................................466 Kupowanie dodatków .................................................................................................................467 Zarządzanie dodatkami ...............................................................................................................467 Rozwiązywanie problemów z Internet Explorerem ..........................................................................468 Podsumowanie ..................................................................................................................................469 Rozdział 18. Obsługa poczty elektronicznej w programie Poczta systemu Windows .................................... 471 Jak działa poczta elektroniczna .........................................................................................................472 Wprowadzenie do programu Poczta systemu Windows ...................................................................473 Co musimy wiedzieć, żeby zacząć pracę ....................................................................................475 Konfigurowanie konta pocztowego ............................................................................................476 Tworzenie wiadomości w programie Poczta systemu Windows ......................................................479 Wpisywanie i edytowanie tekstu ................................................................................................481 Sprawdzanie pisowni ..................................................................................................................482 Dodawanie kolorowego tła, obrazków lub dźwięku ...................................................................482 Ustalanie priorytetów wiadomości .............................................................................................483 Żądanie potwierdzenia przeczytania ...........................................................................................483 Odbieranie poczty .............................................................................................................................483 Odpowiadanie na wiadomość .....................................................................................................485 Przesyłanie wiadomości dalej .....................................................................................................485 Co jeszcze można zrobić z wiadomościami ................................................................................485 Stosowanie załączników ...................................................................................................................488 Dołączanie pliku do wiadomości ................................................................................................489 Otwieranie otrzymanych załączników ........................................................................................493 Zapisywanie załączników jako plików .......................................................................................495 Zapisywanie wbudowanych obrazów jako plików .....................................................................497 Przekształcanie wiadomości pocztowej w pliki ..........................................................................497 Tworzenie rozbudowanych wiadomości w języku HTML ...............................................................498 HTML, czcionka domyślna i papeteria .......................................................................................498 Modyfikowanie czcionek, ich wielkości, kolorów i cech ...........................................................499 Wpisywanie listy ........................................................................................................................501 Wcięcia i wyrównanie tekstu ......................................................................................................501 Wstawianie obrazków .................................................................................................................502 Wstawianie poziomej linii ..........................................................................................................504 Dodawanie hiperłączy ................................................................................................................504 Automatyczne podpisywanie wiadomości ..................................................................................506 18 Windows Vista PL. Biblia Jak radzić sobie z wiadomościami-śmieciami (spamem) ..................................................................508 Określanie bezpiecznych nadawców ..........................................................................................508 Blokowanie wybranych nadawców ............................................................................................510 Blokowanie według kraju lub języka ..........................................................................................510 Blokowanie wiadomości wyłudzających informacje ..................................................................511 Zarządzanie pocztą i niechcianymi wiadomościami ...................................................................512 Wiadomości wyłudzające informacje .........................................................................................512 Zarządzanie folderami i wiadomościami pocztowymi ......................................................................514 Wybieranie kolumn w panelu zawartości ...................................................................................516 Oflagowanie wiadomości wymagających naszej uwagi .............................................................518 Grupowanie wiadomości w konwersację ....................................................................................518 Filtrowanie wiadomości .............................................................................................................519 Tworzenie własnych folderów pocztowych ................................................................................522 Zarządzanie wiadomościami ......................................................................................................523 Automatyczne szeregowanie wiadomości za pomocą reguł .......................................................527 Automatyczne odpowiadanie na wiadomości .............................................................................529 Wyszukiwanie wiadomości ..............................................................................................................531 Wyszukiwanie z menu Start .......................................................................................................532 Wyszukiwanie w oknie wyszukiwania .......................................................................................533 Personalizowanie programu Poczta systemu Windows ....................................................................533 Opcje ogólne ...............................................................................................................................534 Opcje czytania ............................................................................................................................536 Opcje potwierdzania ...................................................................................................................538 Opcje wysyłania .........................................................................................................................540 Opcje redagowania .....................................................................................................................541 Opcje podpisów ..........................................................................................................................544 Opcje pisowni .............................................................................................................................544 Opcje bezpieczeństwa poczty .....................................................................................................544 Opcje połączeń ...........................................................................................................................546 Opcje zaawansowane ..................................................................................................................547 Zarządzanie kontami pocztowymi ....................................................................................................551 Zarządzanie wiadomościami za pomocą kilku komputerów .............................................................553 Dostosowywanie paska narzędzi ......................................................................................................554 Zabezpieczanie wiadomości za pomocą cyfrowych identyfikatorów ...............................................556 Pobieranie cyfrowego identyfikatora ..........................................................................................557 Używanie cyfrowych identyfikatorów ........................................................................................558 Importowanie wiadomości z innych programów ..............................................................................560 Eksportowanie wiadomości do innych programów ..........................................................................561 Gdzie i jak przechowywane są wiadomości ......................................................................................561 Więcej informacji na temat programu Poczta systemu Windows .....................................................563 Podsumowanie ..................................................................................................................................563 Rozdział 19. Oprócz poczty i stron WWW ...................................................... 565 Kilka słów o grupach dyskusyjnych .................................................................................................565 Tworzenie nowego konta grup dyskusyjnych .............................................................................567 Pobieranie nazw grup dyskusyjnych ...........................................................................................569 Subskrybowanie grup dyskusyjnych ..........................................................................................569 Przeglądanie wiadomości na grupach dyskusyjnych ..................................................................570 Wysyłanie wiadomości na grupy dyskusyjne .............................................................................572 Odpowiadanie na wiadomości w grupach dyskusyjnych ............................................................574 Pobieranie najnowszych wiadomości .........................................................................................575 Spis treści 19 Przeszukiwanie grup dyskusyjnych ............................................................................................576 Zapisywanie przydatnych wiadomości .......................................................................................578 Ukrywanie nieistotnych wiadomości ..........................................................................................578 Tworzenie reguł wiadomości do grup dyskusyjnych ..................................................................579 Odszyfrowywanie wiadomości ...................................................................................................581 Anulowanie subskrypcji grupy ...................................................................................................581 Personalizowanie grup dyskusyjnych .........................................................................................581 Używanie FTP ..................................................................................................................................581 Anonimowe FTP a konta FTP ....................................................................................................582 Używanie Internet Explorera jako klienta FTP ...........................................................................582 Używanie Pomocy zdalnej ................................................................................................................584 Konfigurowanie Pomocy zdalnej ................................................................................................584 Prośba o pomoc zdalną ...............................................................................................................585 Używanie Pulpitu zdalnego ..............................................................................................................587 Pozwalanie na zdalne połączenia w sieci domowej ....................................................................588 Łączenie się z innego komputera w sieci domowej ....................................................................591 Podsumowanie ..................................................................................................................................591 Rozdział 20. Zarządzanie nazwami i adresami .............................................. 593 Otwieranie kontaktó
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Windows Vista PL. Biblia
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: