Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00050 002726 23549485 na godz. na dobę w sumie
Fotografia cyfrowa. Edycja zdjęć. Wydanie IV - książka
Fotografia cyfrowa. Edycja zdjęć. Wydanie IV - książka
Autor: Liczba stron: 504
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-1410-3 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> fotografia cyfrowa >> edycja zdjęć
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).
Kompletny przewodnik dla cyfrowych fotografów

Aparaty cyfrowe, których możliwości rosną w ogromnym tempie, nadal nie zapewniają uzyskiwania doskonałych fotografii w każdych warunkach. Nawet fotografie wykonywane przez profesjonalistów korzystających z najnowocześniejszych cyfrowych lustrzanek poddawane są cyfrowej obróbce - korekcie barw, wyrównaniu oświetlenia czy też konwersji na tryb czarno-biały. Chyba każdy użytkownik 'cyfrówki', przeglądając wykonane przez siebie zdjęcia, znajduje w nich liczne błędy. Na szczęście, korekcja takich niedociągnięć nie wymaga zakupu profesjonalnego sprzętu laboratoryjnego - w zupełności wystarczy komputer, odpowiednie narzędzia i wiedza, jak to zrobić!

Książka 'Fotografia cyfrowa. Edycja zdjęć. Wydanie IV' to kolejny rewelacyjny podręcznik autorstwa Scotta Kelby'ego, guru cyfrowej fotografii. Przedstawia zaawansowane techniki obróbki i modyfikacji zdjęć cyfrowych wykorzystywane przez profesjonalistów z branży fotograficznej i projektowej. Przeczytasz w niej o możliwościach, jakie w zakresie korekcji zdjęć oferuje Photoshop CS3. Dowiesz się, jak katalogować i opisywać zdjęcia, przetwarzać pliki RAW, poprawiać ostrość i nasycenie barw oraz kompensować nierównomierne oświetlenie kadru. Dzięki tej książce nauczysz się kadrować, prostować i retuszować fotografie. Ponadto Scott Kelby podaje w niej gotowe receptury zapewniające błyskawiczny i zachwycający efekt!

Wybierz się do świata fotografii cyfrowej z profesjonalnym przewodnikiem!

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Fotografia cyfrowa. Edycja zdjŒ(cid:230). Wydanie IV Autor: Scott Kelby T‡umaczenie: Scott Kelby ISBN: 978-83-246-1410-3 Tytu‡ orygina‡u: The Adobe Photoshop CS3 Book for Digital Photographers Format: 168x237, stron: 504 Kompletny przewodnik dla cyfrowych fotograf(cid:243)w (cid:149) Jak precyzyjnie wyostrza(cid:230) fotografie? (cid:149) W jaki spos(cid:243)b przetwarza(cid:230) pliki RAW? (cid:149) Jak zautomatyzowa(cid:230) pracŒ Photoshopa? Aparaty cyfrowe, kt(cid:243)rych mo¿liwo(cid:156)ci rosn„ w ogromnym tempie, nadal nie zapewniaj„ uzyskiwania doskona‡ych fotografii w ka¿dych warunkach. Nawet fotografie wykonywane przez profesjonalist(cid:243)w korzystaj„cych z najnowocze(cid:156)niejszych cyfrowych lustrzanek poddawane s„ cyfrowej obr(cid:243)bce (cid:150) korekcie barw, wyr(cid:243)wnaniu o(cid:156)wietlenia czy te¿ konwersji na tryb czarno-bia‡y. Chyba ka¿dy u¿ytkownik (cid:132)cyfr(cid:243)wki(cid:147), przegl„daj„c wykonane przez siebie zdjŒcia, znajduje w nich liczne b‡Œdy. Na szczŒ(cid:156)cie, korekcja takich niedoci„gniŒ(cid:230) nie wymaga zakupu profesjonalnego sprzŒtu laboratoryjnego (cid:150) w zupe‡no(cid:156)ci wystarczy komputer, odpowiednie narzŒdzia i wiedza, jak to zrobi(cid:230)! Ksi„¿ka (cid:132)Fotografia cyfrowa. Edycja zdjŒ(cid:230). Wydanie IV(cid:148) to kolejny rewelacyjny podrŒcznik autorstwa Scotta Kelby(cid:146)ego, guru cyfrowej fotografii. Przedstawia zaawansowane techniki obr(cid:243)bki i modyfikacji zdjŒ(cid:230) cyfrowych wykorzystywane przez profesjonalist(cid:243)w z bran¿y fotograficznej i projektowej. Przeczytasz w niej o mo¿liwo(cid:156)ciach, jakie w zakresie korekcji zdjŒ(cid:230) oferuje Photoshop CS3. Dowiesz siŒ, jak katalogowa(cid:230) i opisywa(cid:230) zdjŒcia, przetwarza(cid:230) pliki RAW, poprawia(cid:230) ostro(cid:156)(cid:230) i nasycenie barw oraz kompensowa(cid:230) nier(cid:243)wnomierne o(cid:156)wietlenie kadru. DziŒki tej ksi„¿ce nauczysz siŒ kadrowa(cid:230), prostowa(cid:230) i retuszowa(cid:230) fotografie. Ponadto Scott Kelby podaje w niej gotowe receptury zapewniaj„ce b‡yskawiczny i zachwycaj„cy efekt! (cid:149) Katalogowanie, opisywanie i archiwizowanie fotografii (cid:149) Przetwarzanie plik(cid:243)w RAW (cid:149) Skalowanie i kadrowanie zdjŒ(cid:230) (cid:149) Zarz„dzanie kolorem w aparacie i w Photoshopie (cid:149) Korekcja kolorystyki fotografii (cid:149) Konwersja zdjŒ(cid:230) do trybu czarno-bia‡ego (cid:149) Retusz portret(cid:243)w (cid:149) Efekty specjalne (cid:149) Wyostrzanie obraz(cid:243)w (cid:149) Prezentowanie i sprzedawanie w‡asnych prac Wybierz siŒ do (cid:156)wiata fotografii cyfrowej z profesjonalnym przewodnikiem! Wydawnictwo Helion ul. Ko(cid:156)ciuszki 1c 44-100 Gliwice tel. 032 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl Spis treści ROZDZIAŁ 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 London Bridge. Podstawowe informacje o programie Bridge Wczytywanie zdjęć do programu Bridge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Przygotowanie stykówki na okładkę płyty CD/DVD. . . . . . . . . . . . . . 28 Błyskawiczna konfiguracja podglądu fotografii . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 Przeglądanie, przenoszenie i usuwanie zdjęć . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 Konfigurowanie wyglądu programu Bridge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 Wyświetlanie szczegółowych informacji o zdjęciu (metadanych). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 Zmiana nazwy wybranego zdjęcia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 Obracanie zdjęć. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 Sortowanie i porządkowanie zdjęć . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 Usuwanie plików (i folderów) w programie Bridge. . . . . . . . . . . . . . . 61 ROZDZIAŁ 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 The Bridge. Zaawansowane techniki posługiwania się programem Bridge Projektowanie pokazu slajdów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 Błyskawiczne wyszukiwanie zdjęć na podstawie słów kluczowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 Wyświetlanie i edycja metadanych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 Optymalizacja pracy przy użyciu dwóch monitorów. . . . . . . . . . . . . 78 Wsadowe przetwarzanie nazw plików. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 Tworzenie szablonów metadanych. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84 Usuwanie metadanych z fotografii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86 Stosy — stróże porządku. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88 ROZDZIAŁ 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 pRAWdziwe kłamstwa. Przetwarzanie zdjęć przy użyciu modułu Camera Raw Wczytywanie zdjęć w formatach RAW, JPEG i TIFF do modułu Camera Raw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94 Podstawowe poprawki: balans bieli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 Podstawowe poprawki: ekspozycja. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .102 Jak zaakcentować kontrast i detale zdjęcia przy użyciu suwaka Clarity (Przejrzystość)? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .110 Zmiana rozdzielczości, rozmiarów, przestrzeni i głębi kolorów zdjęcia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .111 Kadrowanie i prostowanie zdjęć. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .114 Edycja wielu zdjęć jednocześnie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .118 Spis treści 9 Wyostrzanie w module Camera Raw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .121 Optymalizacja modułu Camera Raw pod kątem posiadanego aparatu fotograficznego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .126 Redukcja szumu w module Camera Raw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .127 Dwukrotne przetwarzanie zdjęcia, czyli próba uchwycenia niemożliwego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .128 Korygowanie efektu aberracji chromatycznej (to te kolorowe otoczki). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .132 Korekcja kontrastu przy użyciu krzywych. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .134 Korygowanie (lub tworzenie) efektu winiety. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .138 Zapisywanie fotografii RAW w formacie Digital Negative firmy Adobe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .140 Automatyczna korekcja zdjęć w module Camera Raw . . . . . . . . . .141 Barwienie zdjęć . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .142 Korekcja poszczególnych zakresów barw. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .144 Konwersja zdjęcia na skalę szarości przy użyciu miksera kanałów (no, prawie). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .146 Prosty retusz obrazu w module Camera Raw . . . . . . . . . . . . . . . . . . .150 Usuwanie efektu czerwonych oczu w module Camera Raw . . . . .153 ROZDZIAŁ 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157 Góra i dół. Skalowanie i kadrowanie zdjęć Kilka słów o interfejsie Photoshopa CS3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .158 Kadrowanie fotografii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .160 Kadrowanie zgodne z „regułą podziału na trzy” . . . . . . . . . . . . . . . .164 Kadrowanie do określonych wymiarów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .168 Sztuczka umożliwiająca zachowanie proporcji zdjęcia podczas kadrowania. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .170 Tworzenie własnych ustawień narzędzia Crop (Kadrowanie) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .172 Tworzenie niestandardowych formatów dokumentów . . . . . . . . .175 Skalowanie cyfrowych fotografii. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .177 Inteligentne skalowanie przy użyciu obiektów inteligentnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .180 Automatyczne zapisywanie i skalowanie zdjęć . . . . . . . . . . . . . . . . .186 Rewolucyjna metoda skalowania zdjęć do rozmiarów plakatu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .188 Zmniejszanie fotografii. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .191 Prostowanie przekrzywionych fotografii. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .194 Automatyczne kadrowanie i prostowanie zdjęć . . . . . . . . . . . . . . . .196 ROZDZIAŁ 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201 Czarne, białe, kolorowe. Drukowanie i zarządzanie kolorem — krok po kroku Konfigurowanie przestrzeni kolorów w aparacie fotograficznym. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .202 10 Spis treści Wybór przestrzeni Adobe RGB (1998) w Photoshopie. . . . . . . . . . .204 Kalibracja monitora (metodą „po kosztach”). . . . . . . . . . . . . . . . . . . .207 Profesjonalna (sprzętowa) kalibracja monitora. . . . . . . . . . . . . . . . . .212 Jak uzyskać profesjonalne odbitki, czyli kolejny sekret zawodowców . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .215 Drukowanie (czyli cel całej wyprawy). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .220 ROZDZIAŁ 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 227 Muzyka słowo liczba kolor. Sekrety korekcji koloru Zanim cokolwiek skorygujesz…. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .228 Korekcja kolorów cyfrowych fotografii. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .229 Automatyczna korekcja kolorów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .238 Jak uprościć korekcję zdjęć studyjnych? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .241 Sztuczka Dave’a: znajdowanie neutralnej szarości . . . . . . . . . . . . . .243 Korekcja odcieni skóry na zdjęciach RGB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .246 Błyskawiczna korekcja wybranych fragmentów obrazu . . . . . . . . .248 Jak zachować kolorystykę zdjęcia przeznaczonego do umieszczenia w Internecie?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .250 ROZDZIAŁ 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253 Black White World. Jak uzyskać piękne czarno-białe zdjęcia? Konwersja na podstawie kanału jasności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .254 Konwersja na skalę szarości przy użyciu nowego polecenia Photoshopa CS3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .258 Konwersja zdjęcia na obraz w skali szarości metodą Scotta. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .262 Obliczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .266 Czarno-białe fotografie w module Camera Raw. . . . . . . . . . . . . . . . .269 ROZDZIAŁ 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 273 99 problemów. Rozwiązywanie typowych problemów z cyfrowymi zdjęciami Korekcja kolorystyki zdjęć wykonanych we wnętrzach. . . . . . . . . .274 Rozjaśnianie niedoświetlonych obiektów na fotografii. . . . . . . . . .277 Korekcja niedoświetlonych i prześwietlonych zdjęć w 15 sekund. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .284 Profesjonalne przyciemnianie i rozjaśnianie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .288 Błyskawiczne usuwanie efektu czerwonych oczu . . . . . . . . . . . . . . .292 Retuszowanie odbić i odblasków w okularach . . . . . . . . . . . . . . . . . .294 Sekretna sztuczka ułatwiająca retusz zdjęć grupowych w Photoshopie CS3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .299 Korekcja drobnych wad i pyłków na kilku zdjęciach jednocześnie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .303 Spis treści 11 ROZDZIAŁ 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 309 Faces. Retusz zdjęć portretowych Usuwanie przebarwień na skórze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .310 Retuszowanie podwójnego podbródka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .313 Retuszowanie ciemnych kręgów pod oczami. . . . . . . . . . . . . . . . . . .315 Tuszowanie zmarszczek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .317 Retusz rodem z Hollywood. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .321 Akcentowanie ust. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .325 Rozjaśnianie i wybielanie oczu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .329 Wybielanie zębów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .333 Usuwanie niepożądanych odbić światła . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .335 Zaawansowany sposób wygładzania skóry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .337 Najprostszy sposób na cyfrową operację nosa. . . . . . . . . . . . . . . . . .346 Odchudzanie i wysmuklanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .348 Jak pozbyć się zbędnego tłuszczyku?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .350 ROZDZIAŁ 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 353 Piosenka specjalna. Efekty specjalne dla miłośników fotografi i Kwadrychromia i wspaniałe obrazy w skali szarości . . . . . . . . . . . . .354 Oswoić światło. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .360 Zwiększanie intensywności barw w trybie Lab. . . . . . . . . . . . . . . . . .362 Modne, kontrastowe portrety . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .366 Imitacja bichromii. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .371 Łączenie fotografii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .374 Naśladowanie efektu fotografowania w podczerwieni. . . . . . . . . .378 Sztuczka naśladująca działanie neutralnego filtra połówkowego. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .380 Trzy kroki do pięknego portretu à la Scott . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .383 Akcentowanie kolorem wybranych elementów kompozycji . . . .387 Zdjęcia panoramiczne: prościej się już nie da!. . . . . . . . . . . . . . . . . . .389 Łatwiejszy retusz i fotomontaż dzięki panelowi Clone Source (Powiel źródło). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .391 ROZDZIAŁ 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 401 Ostry dyżur. Retusz zdjęć portretowych Najważniejsze informacje o wyostrzaniu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .402 Wyostrzanie w trybie Lab . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .410 Wyostrzanie na dwie raty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .417 Jak sprawić, by zdjęcia wydawały się ostrzejsze niż w rzeczywistości? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .421 W jakich sytuacjach warto użyć filtra Smart Sharpen (Inteligentne wyostrzanie)? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .424 Wyostrzanie krawędzi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .428 12 Spis treści ROZDZIAŁ 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 431 Pokaż, na co Cię stać. Jak profesjonalnie zaprezentować swoje prace? Tworzenie znaku wodnego i dołączanie informacji o prawach autorskich. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .432 Jak zaprojektować końcówkę pędzla naśladującą podpis? . . . . . .437 Tworzenie galerii internetowej i udostępnianie jej klientom. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .440 Sztuczka umożliwiająca opublikowanie w Internecie zdjęć o wysokiej rozdzielczości . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .444 Wydruk zdjęć w kilku formatach na pojedynczym arkuszu papieru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .446 W jaki sposób wysłać zdjęcie pocztą elektroniczną? . . . . . . . . . . . .450 Projekt artystyczny — plakat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .452 Prosty tryptyk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .456 Jedno zdjęcie… a może kilka?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .460 Szablon do drukowania zdjęć panoramicznych. . . . . . . . . . . . . . . . .465 ROZDZIAŁ 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 473 Żądza pieniądza. Proces przygotowywania zdjęć — krok po kroku Mój proces przetwarzania fotografii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .474 SKOROWIDZ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 487 Spis treści 13 Fotografik: Scott Kelby Czas naświetlania: 1/250 s Ogniskowa: 135 mm Przysłona: f/16,0 No dobrze, tym razem nie jest to tytuł piosenki (choć napisano mnóstwo piosenek ze słowem „faces” w tytule), lecz nazwa grupy rockowej The Faces. A przynajmniej jej część, mam bowiem na myśli zespół Rod Stewart and Faces. Otóż gdy Rod Stewart sam stał się sławny, szybko odłączył się od The Faces i został tym Rodem Stewartem, którego znamy. Takie rzeczy się zdarzają, nieprawdaż? Nie ma się czemu dziwić. Mnie także przytrafiła się podobna historia. Dawno, dawno temu, gdy dopiero zaczynałem zajmować się retuszowaniem Faces Retusz zdjęć portretowych portretów, założyłem niewielką firmę o nazwie Scott i Banda Magików. Przez dłuższy czas jeździliśmy od klubu do klubu i retuszowaliśmy zdjęcia lokalnych piękności, barmanów, kelnerów i wykidajłów, aż do dnia, gdy dostałem zlecenie na retusz zdjęcia właściciela lokalu (pamiętam go jak dziś… nazywał się Zenon Sempiterna). Tak czy owak, facet rzeczywiście miał problem… takich przerw w uzębieniu nie widziałem ani wcześniej, ani potem. Dzięki narzędziom Photoshopa udało mi się jednak załatać wszystkie braki niczym dentyście-cudotwórcy, a klient był tak zadowolony, że natychmiast zwolnił wszystkich swoich nadwornych fotografów i zatrudnił właśnie mnie, na bardzo godziwych warunkach. Nigdy nie zapomnę chwili, gdy wchodziłem do naszego studia po raz ostatni. Cała Banda Magików pracowała już pełną parą, lecz gdy wszedłem, odwrócili się jak jeden mąż. Kochane chłopaki. Wystarczył im rzut oka, by domyślić się, że wszystko skończone, przynajmniej dla mnie… na szczęście nadal jesteśmy przyjaciółmi i gdy jeden z nich natrafi na naprawdę fatalny portret jakiejś persony, daje mi cynk, żebym wpadał. Wskakuję wtedy do mojego Porsche 911 Turbo, podjeżdżam do starego, rozsypującego się już dziś biura, oglądam znalezisko i wraz ze starymi kumplami śmiejemy się do rozpuku. Ech, jakże ja tęsknię za tymi czasami! Przysłona: f/16,0 Faces. Retusz zdjęć portretowych Faces. Retusz zdjęć portretowych Rozdział 9. 309 Usuwanie przebarwień na skórze Podczas usuwania znamion, piegów czy jakichkolwiek innych niedoskonałości ludzkiej skóry naszym celem powinno być zachowanie jak największej liczby szczegółów jej powierzchni, tak by wprowadzone poprawki nie były widoczne na pierwszy rzut oka. Istnieje wiele różnych technik retuszu, lecz po latach doświadczeń uznałem, że sposób opisany w tym ćwiczeniu jest najbardziej uniwersalny i jednocześnie najłatwiejszy do zastosowania. Krok 1. Otwórz plik z fotografią osoby, której skóra posiada wymagające usunięcia niedoskonałości. W opisywanym przypadku postaramy się usunąć kilka niewielkich przebarwień skóry, znajdujących się głównie na czole mężczyzny. Naciśnij klawisz Z, aby włączyć narzędzie Zoom (Lupka), i powiększ fragment przeznaczony do wyretuszowania, a gdy już to zrobisz — włącz narzędzie Healing Brush (Pędzel korygujący). Wprawdzie możliwości narzędzia Spot Healing Brush (Punktowy pędzel korygujący) również przedstawiają się bardzo atrakcyjnie (jest to zresztą domyślne narzędzie do retuszu obrazu na pasku narzędzi w Photoshopie CS3), lecz moim zdaniem lepiej jednak zrezygnować z jego stosowania, głównie ze względu na to, że oszczędność czasu wynikająca z łatwości obsługi Spot Healing Brush (Punktowy pędzel korygujący) szybko okazuje się jedynie pozorna. Wiele poprawek wykonanych przy użyciu tego narzędzia trzeba później dodatkowo korygować i ponawiać, czego z powodzeniem da się uniknąć w przypadku narzędzia Healing Brush (Pędzel korygujący). Ponadto różnica w łatwości obsługi obydwu tych narzędzi sprowadza się do jednego dodatkowego kliknięcia, trudno zatem mówić o przepaści. 310 Rozdział 9. Faces. Retusz zdjęć portretowych / y R R E P y L L E H S O T O H P K C O T S © I Krok 2. Najważniejszym warunkiem, od którego zależy skuteczność korekcji obrazu przy użyciu narzędzia Healing Brush (Pędzel korygujący), jest poprawny wybór miejsca przeznaczonego do pobrania próbki. Miejsce to musi charakteryzować się podobną teksturą do fragmentu, który zamierzasz „naprawić” (choć znalezienie takiego miejsca może wydawać się kłopotliwe, to i tak jest znacznie prostsze niż w przypadku narzędzia Clone Stamp (Stempel), które wymaga odszukania fragmentu o podobnej teksturze, kolorze i odcieniu…). Gdy odszukasz odpowiedni fragment, wskaż go kursorem myszy, przytrzymaj klawisz Alt (Mac OS: Option) i kliknij, aby pobrać próbkę do retuszu. Podczas pobierania próbki kursor będzie miał kształt „celownika” (patrz rysunek). Krok 3. Przesuń teraz kursor narzędzia Healing Brush (Pędzel korygujący) ponad przebarwienie, które chciałbyś skorygować, i kliknij. Nie maluj, po prostu kliknij. Raz. To wszystko. Przebarwienie powinno zniknąć bez śladu! Faces. Retusz zdjęć portretowych Rozdział 9. 311 ciąg dalszy na następnej stronie WSKAZÓWKA: Najlepsze efekty podczas retuszu można uzyskać przy użyciu takiej końcówki pędzla, której średnica będzie nieznacznie większa niż średnica przebarwienia, jakie zamierzasz wyretuszować (średnicę końcówki pędzla można zmienić w trakcie retuszu przy użyciu klawiszy [ i ], znajdujących się tuż obok klawisza P). Posługując się narzędziem Healing Brush (Pędzel korygujący), nie musisz też przejmować się położeniem próbki — może ona znajdować się w dowolnej odległości od retuszowanego fragmentu (na przykład po drugiej stronie twarzy) i może mieć niemal dowolną jasność. Wystarczy, że tekstura w wybranym miejscu będzie podobna do tekstury retuszowanego fragmentu. Przed retuszem Po retuszu 312 Rozdział 9. Faces. Retusz zdjęć portretowych Oto kolejna sztuczka, której wykonanie zajmie Ci dosłownie chwilę, a efekt może być doprawdy zdumiewający. Umożliwia ona wyszczuplenie pewnych detali twarzy, które mogą decydować o walorach każdego portretu. Rozmiar ilustracji w książce uniemożliwia zaprezentowanie pełni możliwości, jakie oferuje opisywana metoda — najlepiej będzie, jeśli przeprowadzisz opisaną poprawkę samodzielnie i przekonasz się, w jaki sposób będzie wyglądał jej efekt na ekranie monitora. Założę się, że będziesz zdumiony do tego stopnia, że sztuczka ta już na stałe wejdzie do podstawowego zestawu najczęściej stosowanych przez Ciebie trików. Retuszowanie podwójnego podbródka D N A L E V E L C F F E J / O T O H P K C O T S © I Krok 1. Otwórz zdjęcie, które zamierzasz wyretuszować, a następnie włącz narzędzie Lasso (L) i obrysuj podbródek oraz dolną część twarzy sfotografowanej postaci. Zaznaczenie powinno mieć nieregularny kształt (patrz rysunek), nie trzeba jednak rozmywać jego krawędzi; powiem więcej — to jeden z nielicznych przypadków, w których takie rozmycie może spowodować efekt przeciwny do zamierzonego (czyli sprawić, że przeprowadzony później retusz będzie widoczny na pierwszy rzut oka). Krok 2. Wybierz polecenie Pinch (Ściśnięcie) z menu Filter/Distort (Filtr/Zniekształcanie), a gdy na ekranie pojawi się okno dialogowe Pinch (Ściśnięcie), przesuń suwak Amount (Wartość) do 15 . W oknie tym znajduje się też niewielki, interaktywny podgląd — jeśli klikniesz ów podgląd i przytrzymasz wciśnięty przycisk myszy, to będziesz mógł porównać wybrany fragment zdjęcia przed i po zastosowaniu filtra. Gdy zakończysz porównywanie, zwolnij przycisk myszy. Faces. Retusz zdjęć portretowych Rozdział 9. 313 ciąg dalszy na następnej stronie Krok 3. Kliknij przycisk OK, aby poddać zaznaczony fragment fotografii działaniu filtra Pinch (Ściśnięcie). Zauważyłem, że w większości przypadków pojedyncze zastosowanie tego filtra jest niewystarczające (uzyskany efekt jest zbyt subtelny), naciśnij więc Ctrl+F (Mac OS: Command+F), aby użyć go ponownie, przy tych samych ustawieniach, jakie wybrałeś przed chwilą. Pokazane na rysunku poniżej zdjęcie „po retuszu” ilustruje wygląd fotografii po dwukrotnym zastosowaniu wspomnianego filtra. WSKAZÓWKA: Efektem ubocznym dwu- lub trzykrotnego zastosowania filtra Pinch (Ściśnięcie) może być nadmierna deformacja podbródka retuszowanej osoby, która nada mu spiczasty, nieprzyjemny kształt. Jeśli rzeczywiście tak się stanie, wybierz polecenie Liquify (Skraplanie) z menu Filter (Filtr), kliknij ikonę pierwszego (licząc od góry) narzędzia na pasku narzędzi, znajdującego się w oknie dialogowym tego polecenia, i delikatnie przesuń podbródek na swoje miejsce. Gdy skończysz, kliknij przycisk OK. Cała ta operacja nie powinna zająć Ci więcej niż 10 sekund. Przed retuszem Po retuszu 314 Rozdział 9. Faces. Retusz zdjęć portretowych Oto mój ulubiony sposób na retuszowanie ciemnych, podkrążonych oczu… takich, które czasami pojawiają się po mocno zakrapianej nocy (przynajmniej tak mówią). Retuszowanie ciemnych kręgów pod oczami Krok 1. Otwórz plik z fotografią, na której widoczne są wymagające retuszu ciemne kręgi pod oczami. (Uwaga! Jeśli będzie to konieczne, naciśnij klawisz Z, aby włączyć narzędzie Zoom (Lupka), i powiększ fragment zdjęcia przedstawiający oczy sfotografowanej postaci). Oczy kobiety przedstawionej na pokazanym obok zdjęciu nie wyglądają źle; lecz mimo wszystko warto poświęcić kilkadziesiąt sekund na ich wyretuszowanie. E N R O b S O A T R E b O R O T O H P K C O T S © / I Krok 2. Włącz narzędzie Clone Stamp (Stempel) (S) i zmniejsz jego stopień krycia, redukując wartość parametru Opacity (Krycie) do 40 (pole tego parametru znajduje się na pasku opcji). Z rozwijanej listy Mode (Tryb) wybierz tryb mieszania Lighten (Jaśniej), dzięki czemu narzędzie będzie oddziaływać tylko na te obszary, które są ciemniejsze od miejsca, którego kolor i fakturę będziesz próbkować. Faces. Retusz zdjęć portretowych Rozdział 9. 315 ciąg dalszy na następnej stronie Krok 3. Przytrzymując klawisz Alt (Mac OS: Option), kliknij w pobliżu ciemnego kręgu pod okiem, w miejscu, w którym ciało ma „zdrowy” wygląd. Możesz na przykład wykorzystać w tym celu jakiś fragment policzka, o ile nie jest on zbyt różowy (tak jak na pokazanym obok przykładzie), najlepiej jednak wyszukać odpowiednie miejsce bezpośrednio sąsiadujące z retuszowanym obszarem. Gdy to zrobisz, zamaluj ciemne kręgi pod oczami przy użyciu narzędzia Clone Stamp (Stempel), aby je nieco rozjaśnić. Może to wymagać wykonania dwóch lub nawet trzech pociągnięć pędzlem (od lewej strony do prawej), dlatego nie obawiaj się kilkukrotnego powtórzenia tej czynności — na przykład retusz pokazanego poniżej zdjęcia wymagał trzy- lub czterokrotnego zamalowania kręgów pod każdym z oczu, a cała operacja zajęła mi około 45 sekund. Przed retuszem Po retuszu 316 Rozdział 9. Faces. Retusz zdjęć portretowych Tuszowanie zmarszczek Zauważyłeś, że ćwiczenie to zatytułowałem „tuszowanie”, a nie „usuwanie” zmarszczek? No cóż, prawda jest taka, że jeśli sfotografowana osoba ma nieco więcej niż trzydziestkę na karku, to zmarszczek się nie usuwa; można je najwyżej zatuszować, dzięki czemu odmłodnieje ona o dekadę, a nie o 40 lat. Oto znakomity sposób, którego skuteczność bije na głowę najnowocześniejsze osiągnięcia kosmetologii: sztuczka, która pozwoli Ci zredukować zmarszczki sfotografowanej postaci o 40, a nawet o 70 (przy czym z moich obserwacji wynika, że większość ludzi preferuje skuteczność retuszu oscylującą wokół tej drugiej wartości). Co więcej, nawet po silnym zredukowaniu zmarszczek wyretuszowana osoba nadal wygląda naturalnie: młodziej, lecz nie plastikowo. I I / E N N F R E T E P O T O H P K C O T S © I Krok 1. Otwórz zdjęcie, które chciałbyś wyretuszować, a następnie włącz narzędzie Healing Brush (Pędzel korygujący). Zanim przystąpisz do malowania, powiel warstwę Background (Tło), naciskając Ctrl+J (Mac OS: Command+J), dzięki czemu cały proces retuszu odbędzie się na duplikacie zdjęcia (akurat w tym przypadku rozwiązanie jest nie tyle podyktowane chęcią uniknięcia nieodwracalnych zmian w oryginalnym zdjęciu, co możliwością wprowadzenia kosmetycznych poprawek pod koniec retuszu, które pozwolą nam uniknąć wspomnianej we wstępie „sztuczności” portretu). Krok 2. Przesuń kursor ponad pozbawiony zmarszczek fragment skóry, przytrzymaj klawisz Alt (Mac OS: Option) i kliknij, aby pobrać próbkę tekstury we wskazanym miejscu. Próbka ta za chwilę wykorzystana zostanie podczas retuszu fotografii. Jeśli będziesz miał problemy z odnalezieniem właściwego fragmentu, zwróć uwagę na policzki; na przykład w opisywanym przypadku pobrałem próbkę z lewego policzka mężczyzny pokazanego na zdjęciu (patrz rysunek). Faces. Retusz zdjęć portretowych Rozdział 9. 317 ciąg dalszy na następnej stronie Krok 3. Posługując się narzędziem Healing Brush (Pędzel korygujący), zamaluj pojedynczym pociągnięciem zmarszczkę, którą chcesz wyretuszować. Na rysunku obok skorygowałem w ten sposób zmarszczkę znajdującą się pod lewym okiem mężczyzny. Krok 4. W chwilę po pociągnięciu pędzlem efekt retuszu może nie wyglądać zbyt dobrze, jednak zaraz potem program wykona stosowne obliczenia i zmodyfikuje wyretuszowany fragment w taki sposób, by idealnie wtopił się on w tło — oryginalna faktura skóry w tym miejscu zostanie zachowana, a krawędzie namalowanej „łatki” staną się niewidoczne. WSKAZÓWKA: Podczas korekcji większych zmarszczek możesz wypróbować siostrzane narzędzie pędzla Healing Brush (Pędzel korygujący) — Patch (Łatka). Mechanika jego działania przypomina narzędzie Lasso: najpierw należy obrysować nim zmarszczkę przeznaczoną do retuszu, a następnie przeciągnąć utworzone zaznaczenie na fragment, z którego pobrana zostanie próbka. Po zwolnieniu przycisku myszy zaznaczony fragment wróci na swoje miejsce, a program automatycznie dobierze odcień, jasność i teksturę retuszowanego miejsca na podstawie wskazanej próbki. I jeszcze jedno: początkowe zaznaczenie można narysować przy użyciu dowolnego narzędzia do tworzenia zaznaczeń. Gdy skończysz je rysować, włącz narzędzie Patch (Łatka), przeciągnij to zaznaczenie ponad próbkowany fragment itd., dokładnie tak samo, jak gdybyś narysował je od początku przy użyciu Łatki. 318 Rozdział 9. Faces. Retusz zdjęć portretowych Krok 5. Gdy uda Ci się już wyretuszować zmarszczki pod oczami, zajmij się innymi fragmentami twarzy — na czole także znajdziesz sporo do roboty… Pobierz próbkę fragmentu skóry z czoła (w tym przypadku można z powodzeniem pobrać ją z miejsc sąsiadujących ze zmarszczkami) i zamaluj kolejno wszystkie zmarszczki. Krok 6. Kontynuuj pracę, aż uda Ci się zlikwidować wszystkie zmarszczki, które zamierzałeś skorygować. No dobrze, pomyślisz teraz zapewne — ale zgodnie z tym, co powiedziałeś, Scott, nie mieliśmy likwidować, a jedynie w pewnym stopniu zatuszować oznaki starzenia się? To prawda, ale na razie musimy usunąć je całkowicie. Dokończ więc klienta (…zawsze marzyłem o zagraniu mafijnego twardziela rodem z „Rodziny Soprano”), a wówczas podpowiem Ci, w jaki sposób uzyskać efekt wspomniany we wstępie do tego ćwiczenia. WSKAZÓWKA: Jeśli zamierzasz wyretuszować jedną czy dwie zmarszczki, to nie musisz w jakiś szczególny sposób zadbać o uzyskanie naturalnego efektu: zmiany w wyglądzie sfotografowanej osoby będą na tyle nieznaczne, że nie będą rzucać się w oczy. W takim przypadku retusz można przeprowadzić bezpośrednio na warstwie Background (Tło). W razie potrzeby po wyretuszowaniu szczególnie widocznej zmarszczki należy wydać polecenie Edit/ Fade Healing Brush (Edycja/Stonuj Pędzel korygujący) i zmniejszyć wartość parametru Opacity (Krycie). Faces. Retusz zdjęć portretowych Rozdział 9. 319 ciąg dalszy na następnej stronie Krok 7. Zmniejsz wartość parametru Opacity (Krycie) dla skorygowanej warstwy do 45 (patrz rysunek obok), aby częściowo przywrócić widoczność wyretuszowanych uprzednio zmarszczek. Jak to się dzieje? Otóż zmniejszenie krycia górnej warstwy dokumentu sprawia, że staje się ona częściowo przezroczysta i prześwituje przez nią warstwa znajdująca się w tle, zawierająca oryginalne, nienaruszone zdjęcie. Zmniejsz parametr Opacity (Krycie) na tyle, by zmarszczki były widoczne, lecz zostały zdecydowanie złagodzone w porównaniu do oryginału. Dzięki temu mężczyzna na zdjęciu będzie wyglądał młodziej, a jednocześnie na tyle naturalnie, że nikt nie będzie podejrzewał ręki cyfrowego chirurga plastycznego… Optymalna wartość parametru Opacity (Krycie) wynosi zazwyczaj od 40 do 70 ; pamiętaj jednak, że o ile klientowi na pewno spodoba się wersja z bardzo silnie wyretuszowanymi zmarszczkami, o tyle inni ludzie niekoniecznie uwierzą w cudowną przemianę swojego kolegi lub współpracownika i zaczną wietrzyć małe „oszustwo”. W takich przypadkach naprawdę warto pohamować chęć do nadmiernego poprawiania rzeczywistości. Ponadto 45-procentowe ograniczenie widoczności zmarszczek i tak oznacza bardzo dużą zmianę — porównaj zdjęcie przed i po takim retuszu, pokazane na rysunkach poniżej. Zmarszczki nadal są widoczne (dzięki czemu mężczyzna nie wygląda „sztucznie”), a jednocześnie zostały na tyle złagodzone, że sfotografowana osoba wygląda o 10 lat młodziej. Przed retuszem (widoczne zmarszczki na czole i pod oczami) Po retuszu (zmarszczki na czole i pod oczami zostały silnie zredukowane) 320 Rozdział 9. Faces. Retusz zdjęć portretowych Retusz rodem z Hollywood Opisana w tym ćwiczeniu technika stała się niezwykle popularna głównie dzięki fotografiom znanych osobistości i gwiazd Hollywood. Wielokrotnie dostrzegałem jej efekty także na okładkach płyt zespołów popowych i R B. Nie mam pojęcia, czy ma ona jakąś oficjalną nazwę, więc postanowiłem nazwać ją „światłami Hollywood” (choć dotyczy ona nie tylko świateł, lecz także cieni — dopiero obydwa te elementy zapewniają odpowiednią dramaturgię ujęcia). Mimo iż sztuczka, którą za chwilę przedstawię, jest zadziwiająco prosta do wykonania, pozwala ona nadać fotografii portretowej bardzo atrakcyjny, nietypowy wygląd i charakter. y b L E K T T O C S © Krok 1. Otwórz kolorowe zdjęcie, które chciałbyś poddać działaniu magicznych „świateł Hollywood”. Otwórz panel Channels (Kanały), a jeśli nie jest on widoczny, wydaj polecenie Window/Channels (Okno/Kanały), aby go wyświetlić. Przyjrzyj się poszczególnym kanałom zdjęcia, klikając kolejno ich miniatury. Twoim zadaniem będzie wybranie takiego kanału, który oferuje najsilniejszy kontrast pomiędzy obszarami świateł i cieni. W przypadku portretów zazwyczaj już na wstępie można odrzucić kanał koloru czerwonego (który jest bardzo jasny ze względu na dużą przewagę odcieni skóry na tego typu zdjęciach), a najbardziej prawdopodobny wybór stanowi kanał koloru zielonego (który wybrałem także w tym przypadku) lub niebieskiego (z którego akurat tutaj musiałem zrezygnować, gdyż był on bardzo ciemny). Spróbuj samodzielnie przeanalizować poszczególne kanały tej lub innej fotografii, aby przekonać się, co mam na myśli. Gdy uda Ci się wybrać odpowiedni kanał, naciśnij i przytrzymaj klawisz Ctrl (Mac OS: Command), a następnie kliknij miniaturę tego kanału w panelu Channels (Kanały) — w tym przypadku, zgodnie z tym, co przed chwilą napisałem, był to kanał koloru zielonego (patrz rysunek). Operacja ta spowoduje utworzenie zaznaczenia odpowiadającego rozkładowi jasnych i ciemnych miejsc wybranego kanału (kontury tego zaznaczenia również widoczne są na rysunku). Faces. Retusz zdjęć portretowych Rozdział 9. 321 ciąg dalszy na następnej stronie Krok 2. Kliknij teraz miniaturę kanału RGB w panelu Channels (Kanały), aby ponownie wyświetlić w oknie dokumentu całe kolorowe zdjęcie (nie będzie to miało najmniejszego wpływu na kształt zaznaczenia — i bardzo dobrze, gdyż zaznaczenie to będzie nam za chwilę potrzebne). Otwórz panel Layers (Warstwy) i kliknij miniaturę warstwy Background (Tło), aby wybrać ją do edycji. Zaznaczenie nadal powinno być wówczas aktywne. Krok 3. Naciśnij Ctrl+J (Mac OS: Command+J), aby skopiować zawartość zaznaczenia z warstwy Background (Tło) do oddzielnej warstwy dokumentu (patrz rysunek). Gdy to zrobisz, zaznaczenie zostanie automatycznie anulowane. Zmień tryb mieszania otrzymanej w ten sposób warstwy na Screen (Mnożenie odwrotności), aby dodatkowo rozjaśnić najjaśniejsze fragmenty portretu (patrz rysunek). 322 Rozdział 9. Faces. Retusz zdjęć portretowych Krok 4. Naciśnij i przytrzymaj klawisz Ctrl (Mac OS: Command), a następnie kliknij miniaturę utworzonej przed chwilą warstwy, aby odtworzyć zaznaczenie „utracone” w wyniku kopiowania. Kliknij miniaturę warstwy Background (Tło), a następnie naciśnij Ctrl+Shift+I (Mac OS: Command+Shift+I), aby odwrócić otrzymane zaznaczenie. Jeśli nie lubisz dróg na skróty i wolisz posługiwać się menu programu (różne są… przyzwyczajenia), to wybierz polecenie Inverse (Odwrotność) z menu Select (Zaznacz). Krok 5. Naciśnij Ctrl+J (Mac OS: Command+J), aby skopiować zawartość zaznaczenia do oddzielnej warstwy dokumentu (patrz rysunek) i… ponownie „utracić” zbędne już zaznaczenie. W efekcie wszystkich opisanych operacji powinieneś otrzymać dokument składający się z trzech warstw: warstwy Background (Tło) ze zdjęciem, warstwy Layer 1 (Warstwa 1), której tryb mieszania zmieniłeś wcześniej na Screen (Mnożenie odwrotności) oraz warstwy Layer 2 (Warstwy 2), która nadal wyświetlana jest w trybie Normal (Zwykły) i zawiera najciemniejsze fragmenty zdjęcia, „wyłuskane” na podstawie wybranego na początku ćwiczenia, kontrastowego kanału zdjęcia. Zmień tryb mieszania warstwy Layer 2 (Warstwy 2) na Multiply (Mnożenie), aby przyciemnić najciemniejsze fragmenty fotografii (patrz rysunek ilustrujący kolejny krok ćwiczenia). Faces. Retusz zdjęć portretowych Rozdział 9. 323 ciąg dalszy na następnej stronie Krok 6. Teraz należy jeszcze zmniejszyć wartość parametru Opacity (Krycie) warstwy, której tryb mieszania zmieniłeś przed chwilą. Zredukuj ją na tyle, by zakres cieni nie był zbyt ciemny (głęboki i kontrastowy, lecz jednocześnie czytelny), i wykonaj analogiczny zabieg dla warstwy Layer 1 (Warstwa 1) — czyli tej, której tryb mieszania zmieniony został na Screen (Mnożenie odwrotności). Także w tym przypadku należy zmniejszyć wartość parametru Opacity (Krycie) — na tyle, by jaśniejsze fragmenty zdjęcia uzyskane w wyniku działania tej warstwy elegancko komponowały się z miejscami przyciemnionymi przez warstwę w trybie Multiply (Mnożenie). Nie podam Ci żadnych konkretnych wartości, które sprawdzałyby się w każdej sytuacji, gdyż bardzo wiele zależy w tym przypadku od zdjęcia i od indywidualnych preferencji użytkownika. W tym przypadku zmniejszyłem krycie warstwy „cieni” do 60 , zaś warstwy „świateł” do 80 , gdyż akurat takie ustawienia przypadły mi do gustu. Efekt uzyskany w wyniku zastosowania opisanych ustawień pokazany jest na rysunkach poniżej. Przed retuszem Po retuszu 324 Rozdział 9. Faces. Retusz zdjęć portretowych Jeśli korygujesz portret kobiety i chciałbyś poprawić wygląd jej ust (ach, ten filmowy blask!), to wypróbuj dwie sztuczki opisane w tym ćwiczeniu: pierwsza (której nauczyłem się od Dave a Crossa, mojego kolegi, wraz z którym prowadzę program NAPP TV) umożliwia zaakcentowanie kolorystyki i połysku, druga zaś umożliwia uzyskanie efektu przypominającego bardzo intensywny błyszczyk. Akcentowanie ust L L E W N R O C S A C U L / O T O H P K C O T S © I Krok 1. Rozpocznij od włączenia dowolnego narzędzia zaznaczania, którym lubisz się posługiwać, i utworzenia zaznaczenia, którego kontury będą pokrywały się z konturami ust (patrz rysunek). W celu utworzenia zaznaczenia pokazanego na rysunku użyłem narzędzia Magnetic Lasso (Lasso magnetyczne) — naciśnij Ctrl+L (Mac OS: Command+L) tyle razy, ile będzie trzeba, aby je włączyć. Akurat w tym przypadku narzędzie Magnetic Lasso (Lasso magnetyczne) spisało się wyśmienicie, gdyż kontury obiektu przeznaczonego do zaznaczenia były bardzo wyraźne. Gdy skończysz tworzenie zaznaczenia, wybierz polecenie Feather (Wtapianie) z menu Select/ Modify (Zaznacz/Zmień), a gdy na ekranie pojawi się okno dialogowe tego zaznaczenia, zmień wartość znajdującego się w nim parametru na 1 piksel i kliknij przycisk OK, aby zatwierdzić rozmycie krawędzi zaznaczenia. Krok 2. Naciśnij Ctrl+J (Mac OS: Command+J), aby skopiować zawartość zaznaczenia do oddzielnej warstwy dokumentu. Faces. Retusz zdjęć portretowych Rozdział 9. 325 ciąg dalszy na następnej stronie Krok 3. Pora na uzyskanie pierwszego z zapowiadanych efektów, polegającego na zaakcentowaniu i „nabłyszczeniu” ust. Rozwiń menu Filter/Artistic (Filtr/Artystyczne) i odszukaj polecenie Plastic Wrap (Foliowanie). Gdy na ekranie wyświetlone zostanie okno dialogowe z ustawieniami tego polecenia (będzie to duże okno zwane Galerią filtrów, w którym można skonfigurować parametry wielu różnych filtrów Photoshopa — nie przejmuj się jednak, w tym przypadku całe zadanie ograniczy się do przesunięcia kilku suwaków), przesuń suwak Highlight Strength (Intensywność podświetlenia) tak, by wskazywał on wartość 18, a następnie zwiększ wartość parametru Detail (Szczegół) do 14, aby zaakcentować uzyskane odblaski. Na podglądzie po lewej stronie omawianego okna możesz na bieżąco śledzić wpływ ustawienia suwaków na wygląd zaznaczonego fragmentu zdjęcia. Krok 4. Po kliknięciu przycisku OK usta zostaną poddane działaniu filtra Plastic Wrap (Foliowanie). No cóż… na tym etapie pracy efekt wygląda po prostu głupio, ale nie przejmuj się — za chwilę poradzimy sobie z tym problemem. WSKAZÓWKA: Dla wielu osób „zaakcentowanie ust” niemal automatycznie oznacza ich powiększenie. Jeśli rzeczywiście chciałbyś uzyskać tego typu efekt, to wybierz polecenie Liquify (Skraplanie) z menu Filter (Filtr), kliknij ikonę piątego (licząc od góry) narzędzia na pasku narzędzi, znajdującego się w oknie dialogowym tego polecenia — nosi ono nazwę Bloat (Wybrzuszenie) — i zwiększ średnicę tego narzędzia na tyle, by była ona nieco większa od retuszowanych ust. Gdy to zrobisz, kliknij kolejno w pobliżu lewego kącika ust, tuż po lewej od ich środka, tuż po prawej od ich środka, i wreszcie w pobliżu ich prawego kącika (krótko mówiąc, kliknij czterokrotnie, przesuwając kursor od lewej strony do prawej). Opisane czynności powinny spowodować powiększenie i uwypuklenie ust retuszowanej postaci. 326 Rozdział 9. Faces. Retusz zdjęć portretowych Krok 5. Otwórz panel Layers (Warstwy) i zmień tryb mieszania bieżącej warstwy z Normal (Zwykły) na Soft Light (Łagodne światło). Wskutek tej prostej zmiany efekt działania filtra Plastic Wrap (Foliowanie) zostanie „wtopiony” w zdjęcie, nadając ustom wyraźny połysk, pogłębiając ich barwę i akcentując niewidoczne dotychczas szczegóły. Jeśli chciałbyś uzyskać jeszcze bardziej intensywny efekt tego typu, to zamiast trybu Soft Light (Łagodne światło) użyj trybu Overlay (Nakładka), który w każdym tego typu przypadku pozwoli Ci uzyskać bardziej radykalne zmiany w wyglądzie zdjęcia. Jeśli efekt będzie zbyt intensywny, to niezależnie od wybranego trybu możesz spróbować go zniwelować, zmniejszając wartość parametru Opacity (Krycie) — postąpiłem w ten sposób w przypadku zdjęcia pokazanego na rysunku obok, w którym optymalny wygląd ust uzyskałem przy kryciu wynoszącym 80 . Krok 6. Na podstawie opisanej metody istnieje możliwość uzyskania jeszcze bardziej wyrazistego połysku ust. Jeśli chciałbyś przekonać się, w jaki sposób wyglądał będzie portret po jej zastosowaniu, najpierw przytrzymaj klawisz Ctrl (Mac OS: Command), a następnie kliknij miniaturę warstwy z ustami, aby utworzyć zaznaczenie odpowiadające kształtem jej zawartości. Gdy to zrobisz, wybierz polecenie Color Range (Zakres koloru) z menu Select (Zaznacz), a gdy pojawi się okno dialogowe tego polecenia, wybierz opcję Highlights (Podświetlenia) z listy Select (Zaznacz) i kliknij przycisk OK. Krok 7. W wyniku tego prostego zabiegu utworzone zostanie zaznaczenie obejmujące najjaśniejsze fragmenty ust (i tylko ust, gdyż działanie polecenia Color Range (Zakres koloru) zostało wcześniej dodatkowo ograniczone). Zaznaczenie to pokazane zostało na rysunku obok. Faces. Retusz zdjęć portretowych Rozdział 9. 327 ciąg dalszy na następnej stronie Krok 8. Naciśnij Ctrl+J (Mac OS: Command+J), aby skopiować zawartość zaznaczenia do nowej warstwy dokumentu (patrz obok). Teraz, aby zaakcentować ów „połysk”, należy zmienić tryb mieszania otrzymanej w ten sposób warstwy na Color Dodge (Rozjaśnianie). W opisywanym przypadku usta modelki stały się wówczas bardzo błyszczące; tak jasne, że zaczęły wyglądać bardzo nienaturalnie, szczególnie w ich dolnej części. Aby pozbyć się tego efektu, kliknij przycisk Add Layer Mask (Utwórz maskę warstwy), znajdujący się w dolnej części panelu Layers (Warstwy), włącz narzędzie Brush (Pędzel) (B), upewnij się, że bieżący kolor narzędzia został zmieniony na czarny, a następnie zamaluj dolną część ust, by w pewnym stopniu zniwelować uzyskany efekt. Przed retuszem Po retuszu 328 Rozdział 9. Faces. Retusz zdjęć portretowych Rozjaśnianie i wybielanie oczu Do wybielania oczu zazwyczaj używam jednej z dwóch technik, które opiszę w niniejszym ćwiczeniu. Postanowiłem zaprezentować obydwie, gdyż pierwsza z nich powoduje niekiedy wystąpienie pewnych efektów ubocznych (takich jak niepożądane zwiększenie domieszki jakiegoś koloru na zdjęciu, na przykład czerwieni). W takim przypadku zawsze będziesz mógł sięgnąć po drugi sposób. Obydwie techniki są bardzo proste, a choć uzyskany za ich pomocą efekt bywa niekiedy bardzo subtelny, to jednak jest on na tyle widoczny, że warto poświęcić kilkadziesiąt sekund na przeprowadzenie opisanego retuszu. Pamiętaj, że pierwsze spojrzenie oglądającego zdjęcie pada zazwyczaj na oczy sfotografowanej postaci, trzeba zatem zrobić wszystko, by zrobiły one jak najlepsze wrażenie już „od pierwszego wejrzenia”. / N E S L O T T A M O T O H P K C O T S © I Krok 1. Otwórz plik ze zdjęciem portretowym, w którym chciałbyś wybielić oczy sfotografowanej postaci. Kliknij przycisk Create New Fill or Adjustment Layer (Utwórz nową warstwę wypełnienia lub korekcyjną), znajdujący się w dolnej części panelu Layers (Warstwy), i utwórz warstwę korygującą Curves (Krzywe). Kiedy na ekranie pojawi się okno dialogowe Curves (Krzywe), nie zmieniaj w nim żadnych ustawień, tylko kliknij przycisk OK. Już za chwilę przekonasz się, do czego może przydać się taka „nic nie zmieniająca” warstwa dokumentu. Otóż naszym pierwszym celem będzie rozjaśnienie całego zdjęcia, a choć można dokonać tego przez powielenie warstwy Background (Tło), to operacja ta spowoduje podwojenie objętości pliku z projektem, podczas gdy uzyskanie analogicznego efektu przy użyciu warstwy korekcyjnej nie wpłynie na wielkość pliku niemal w ogóle. Takie rozwiązanie pozwala zachować wysoką wydajność działania programu, co jest szczególnie istotne podczas edycji większych projektów. Krok 2. Kiedy w panelu Layers (Warstwy) pojawi się miniatura utworzonej właśnie warstwy korekcyjnej, zmień tryb jej mieszania z Normal (Zwykły) na Screen (Mnożenie odwrotności). Zabieg ten spowoduje rozjaśnienie całej fotografii. ciąg dalszy na następnej stronie Faces. Retusz zdjęć portretowych Rozdział 9. 329 Krok 3. Naciśnij Ctrl+I (Mac OS: Command+I), aby odwrócić kolory maski utworzonej warstwy korekcyjnej. W tym przypadku spowoduje to wypełnienie tej maski kolorem czarnym, a co za tym idzie — ukrycie efektu działania tej warstwy, jaki uzyskaliśmy w wyniku zmiany jej trybu mieszania na Screen (Mnożenie odwrotności). Naciśnij klawisz X, aby zmienić bieżący kolor narzędzia na biały, powiększ fragment z oczami, a następnie naciśnij klawisz B, aby włączyć narzędzie Brush (Pędzel). Krok 4. Otwórz przybornik z końcówkami pędzla i wybierz bardzo małą, miękką końcówkę, a gdy to zrobisz — zamaluj białka oczu, aż do krawędzi powiek (rysunek obok przedstawia efekt zamalowania lewego oka). Wszędzie tam, gdzie użyjesz pędzla, przywrócona zostanie jaśniejsza wersja obrazu, uzyskana dzięki zastosowaniu warstwy w trybie Screen (Mnożenie odwrotności). Podczas retuszu powinieneś ponadto zastanowić się, czy zamalować tylko białka oczu, czy też całe oczy (w opisywanym przypadku zdecydowałem się na ten drugi wariant). Gdy skończysz, oczy będą zapewne zbyt białe (co może nadać sfotografowanej postaci przerażający wygląd), dlatego warto na koniec zmniejszyć stopień krycia warstwy korekcyjnej Curves (Krzywe) na tyle, by uzyskany efekt wyglądał bardziej naturalnie. Na przykład zdjęcie pokazane na rysunku poniżej wymagało zmniejszenia krycia warstwy korekcyjnej Curves (Krzywe) do 70 . To byłoby wszystko, jeśli chodzi o pierwszy wariant opisywanej metody, pora na zaprezentowanie drugiego… Przed retuszem Po retuszu 330 Rozdział 9. Faces. Retusz zdjęć portretowych Krok 1. Ten wariant opisywanej techniki stosuję zazwyczaj wówczas, gdy poprzedni ma jakieś skutki uboczne, opisane we wstępie do tego ćwiczenia. Początek obydwu wariantów jest identyczny i polega na utworzeniu warstwy korekcyjnej, tym razem jednak będzie to warstwa korekcyjna Levels (Poziomy). Krok 2. Gdy na ekranie wyświetlone zostanie okno dialogowe warstwy korekcyjnej Levels (Poziomy), rozjaśnij całą fotografię, przeciągając biały oraz szary (środkowy) suwak w sekcji Input Levels (Poziomy wejściowe) w lewą stronę. Podczas rozjaśniania zdjęcia postaraj się uważnie analizować wygląd oczu sfotografowanej postaci, ignorując przy tym ewentualne prześwietlenia, do których zapewne dojdzie w różnych częściach zdjęcia. Jeśli w pewnym momencie białka oczu staną się wystarczająco jasne, lecz tęczówki utracą swą wyrazistość i kolor, to przesuń czarny suwak w sekcji Input Levels (Poziomy wejściowe) w prawą stronę, aby je trochę ożywić. Na koniec kliknij przycisk OK. Faces. Retusz zdjęć portretowych Rozdział 9. 331 ciąg dalszy na następnej stronie Krok 3. Naciśnij Ctrl+I (Mac OS: Command+I), aby wypełnić maskę utworzonej warstwy korekcyjnej kolorem czarnym, co — podobnie jak w poprzednim przypadku — spowoduje całkowite ukrycie uzyskanego efektu. Upewnij się, że bieżący kolor narzędzia został zmieniony na biały, włącz narzędzie Brush (Pędzel) (B), wybierz małą, miękką końcówkę z przybornika końcówek pędzla, a gdy to zrobisz — zamaluj białka oczu (na rysunku obok jestem w trakcie zamalowywania lewego oka). Krok 4. Niekiedy nawet proste rozjaśnienie obrazu przy użyciu warstwy korekcyjnej Levels (Poziomy) może mieć pewne skutki uboczne; jednym z nich jest nieznaczna zmiana koloru oczu. Jeśli chciałbyś tego uniknąć, to zmień tryb mieszania tej warstwy na Luminosity (Jasność), dzięki czemu jej działanie będzie ograniczało się wyłącznie do zmiany jasności obrazu. Na koniec zmniejsz wartość parametru Opacity (Krycie) dla utworzonej warstwy korekcyjnej (w tym przypadku zdecydowałem się zredukować ją do około 50 , lecz w zasadzie każda wartość z przedziału od 50 do 60 wyglądała poprawnie). Ostateczny efekt opisanej poprawki pokazany jest na rysunkach poniżej. Przed retuszem Po retuszu 332 Rozdział 9. Faces. Retusz zdjęć portretowych Tak naprawdę tytuł tego ćwiczenia powinien brzmieć: „Usuwanie żółtego przebarwienia i wybielanie zębów”, zęby każdego człowieka są bowiem w jakimś stopniu żółte, dlatego najpierw trzeba zająć się usuwaniem tego przebarwienia. Niniejsza technika wybielania jest prosta do wykonania, lecz jej wpływ na wygląd sfotografowanej postaci jest zadziwiająco duży — dlatego też sięgam po nią za każdym razem, gdy muszę poprawić portret, na którym ktoś ładnie uśmiecha się do obiektywu. Wybielanie zębów I S S S E L P U D S N A R F / O T O H P K C O T S © I Krok 1. Otwórz plik z fotografią przeznaczoną do retuszu. Naciśnij klawisz L, aby włączyć narzędzie Lasso, i dokładnie zaznacz powierzchnię zębów. Zadbaj o to, by przypadkiem nie zaznaczyć również dziąseł lub ust. Jeśli chcesz, możesz wypróbować narzędzie Magnetic Lasso (Lasso magnetyczne) — jego ikona ukryta jest pod ikoną zwykłego Lassa. Lasso magnetyczne sprawdza się w takich przypadkach zadziwiająco dobrze: wystarczy rozpocząć rysowanie na krawędzi dowolnego zęba, zwolnić przycisk myszy, a następnie powoli „obwieść” kursorem kontury zębów, pozwalając Photoshopowi wygenerować odpowiednią krawędź zaznaczenia. Wprawdzie nie zawsze udaje się w ten sposób obrysować wszystkie zęby od razu, lecz w 90 przypadków konieczne poprawki są na tyle niewielkie, że można z powodzeniem wykonać je przy użyciu zwykłego Lassa. Pamiętaj tylko, że aby dodać nowy fragment do istniejącego zaznaczenia, należy przytrzymać klawisz Shift. Krok 2. Wydaj polecenie Select/Modify/Feather (Zaznacz/Zmień/Wtapianie). W oknie dialogowym tego polecenia określ promień wtapiania na 1 piksel i kliknij przycisk OK, aby wygładzić krawędzie zaznaczenia. Dzięki tej prostej operacji zapewnisz naturalny wygląd wybielonych zębów po retuszu, a oglądający nie będą podejrzewali, że ich blask osiągnięty został przy użyciu „cyfrowej szczoteczki”. Faces. Retusz zdjęć portretowych Rozdział 9. 333 ciąg dalszy na następnej stronie Krok 3. Wydaj polecenie Image/Adjustments/Hue/ Saturation (Obraz/Dopasowania/Barwa/ Nasycenie). W oknie dialogowym, które pojawi się na ekranie, z listy Edit (Edycja) wybierz opcję Yellows (Żółcie), a następnie przeciągnij suwak Saturation (Nasycenie) w lewo, dobierając jego położenie w taki sposób, aby zredukować żółte przebarwienie zębów. W opisywanym przypadku trzeba było przesunąć go dość daleko, lecz zazwyczaj wystarczają znacznie subtelniejsze poprawki. Powiem więcej: zbyt intensywne wybielenie zębów sprawi, że nabiorą one nieprzyjemnego, szarego koloru, postaraj się zatem zachować pewien umiar. Krok 4. Po usunięciu żółtego przebarwienia, z listy Edit (Edycja) wybierz opcję Master (Podstawowy) i przeciągnij suwak Lightness (Jasność) w prawo, co spowoduje wybielenie i rozjaśnienie zębów. Uważaj jednak, aby nie ustawić zbyt wysokiej wartości rozjaśnienia, bo wówczas łatwo będzie zauważyć, że zdjęcie było retuszowane. Kliknij przycisk OK w oknie dialogowym Hue/Saturation (Barwa/Nasycenie), aby potwierdzić wybrane ustawienia. Na koniec naciśnj Ctrl+D (Mac OS: Command+D), aby anulować zbędne już zaznaczenie, a potem tylko patrz i podziwiaj rezultaty swojej pracy. Przed retuszem Po retuszu 334 Rozdział 9. Faces. Retusz zdjęć portretowych Jeśli zdarzało Ci się już walczyć z odbiciami światła na zdjęciach (pojawiają się one najczęściej na twarzach fotografowanych osób, szczególnie przy nie najlepszym oświetleniu lub źle ustawionej lampie błyskowej), na pewno zdajesz sobie sprawę, jak trudno jest oczyścić obraz z takich niedoskonałości. To pracochłonne zadanie można jednak sobie ułatwić dzięki opisanej w tym ćwiczeniu sztuczce… Usuwanie niepożądanych odbić światła L L E N N O D C M N A I / O T O H P K C O T S © I Krok 1. Otwórz plik z fotografią, którą chciałbyś wyretuszować, usuwając niepożądane odbicia światła. Naciśnij Ctrl+J (Mac OS: Command+J), aby powielić warstwę Background (Tło), a następnie naciśnij klawisz S, aby włączyć narzędzie Clone Stamp (Stempel). Zmień tryb pracy tego narzędzia z Normal (Zwykły) na Darken (Ciemniej) na pasku opcji programu i zmniejsz jego stopień krycia, redukując wartość parametru Opacity (Krycie) do 40 . Zmiana trybu pracy narzędzia Clone Stamp (Stempel) na Darken (Ciemniej) sprawi, że będzie ono oddziaływać wyłącznie na te fragmenty obrazu, które są jaśniejsze od próbkowanego obszaru. Takimi jaśniejszymi fragmentami są na przykład te, które tworzą niepożądane refleksy świetlne na twarzy sfotografowanej postaci. Krok 2. Kliknij miniaturę bieżącej końcówki pędzla na pasku opcji programu i wybierz z przybornika miękką końcówkę o dużej średnicy. Naciśnij i przytrzymaj klawisz Alt (Mac OS: Option) i kliknij w takim miejscu na zdjęciu, w którym skóra na twarzy ma naturalny wygląd (czyli nie ma na niej odbić światła). Będzie to punkt, z którego pobierzesz próbkę obrazu; innymi słowy — punkt odniesienia, gdyż retuszowi zostaną poddane wyłącznie te obszary zdjęcia, które będą jaśniejsze od pikseli składających się na wskazane przed chwilą miejsce. Na pokazanym obok przykładzie pobrałem próbkę z czoła mężczyzny, tuż ponad odblaskami światła, które zamierzam wyretuszować. ciąg dalszy na następnej stronie Faces. Retusz zdjęć portretowych Rozdział 9. 335 Krok 3. Posługując się narzędziem Clone Stamp (Stempel), zacznij ostrożnie zamalowywać zbyt jasne fragmenty czoła. W miarę postępów w pracy zauważysz, że niepożądane odblaski będą znikały bez śladu (na przykładzie pokazanym na rysunku pracuję właśnie nad wyretuszowaniem zbyt jasnych miejsc na czole mężczyzny). „Celownik”, czyli kursor w kształcie krzyżyka, wskazuje miejsce pobrania próbki, zaś okrągły kursor narzędzia Clone Stamp (Stempel) — położenie retuszowanego miejsca. Ze względu na bardzo niewielki stopień krycia i zmianę trybu mieszania na Darken (Ciemniej) zamalowywanie odblasków powoduje jedynie ich przyciemnienie i — umiejętnie wykonane — umożliwia zachowanie oryginalnej tekstury retuszowanego fragmentu. Krok 4. Pracując nad różnymi obszarami twarzy, zapewne będziesz musiał wielokrotnie wybierać punkt odniesienia — należy w tym celu za każdym razem wskazać kursorem odpowiednie miejsce na zdjęciu i kliknąć, wciskając przy tym klawisz Alt (Mac OS: Option). Tylko w ten sposób uda Ci się zachować zgodność odcieni i kolorystyki retuszowanych fragmentów. Chcąc na przykład usunąć odbicie światła na lewym policzku mężczyzny, powinieneś pobrać próbkę z okolic policzków (lub czoła), które są wolne od odbić światła. Rysunki poniżej przedstawiają efekt 60-sekundowego retuszu twarzy wykonanego opisaną tutaj techniką. Przed retuszem Po retuszu 336 Rozdział 9. Faces. Retusz zdjęć portretowych Zaawansowany sposób wygładzania skóry Choć opisywana sztuczka wydaje się dość czasochłonna, to jednak w rzeczywistości jej wykonanie nie jest aż tak skomplikowane, a co więcej — wysiłek włożony w wyretuszowanie zdjęcia w ten sposób opłaci się z nawiązką. Efekt uzyskany w wyniku przeprowadzenia retuszu jest nieporównywalnie lepszy od przestarzałych metod, które częstokroć powodowały nadmierne wygładzenie cery postaci, która zaczynała przypominać porcelanową lalkę raczej, niż człowieka. Wykonanie kilku dodatkowych, prostych czynności, które należy zastosować w trakcie takiego retuszu, zajmie Ci najwyżej dwie minuty, co — przyznaj sam — nie jest zbyt wygórowaną ceną za naturalną cerę i fantastycznie naturalny wygląd portretu. Chciałbym jednocześnie w tym miejscu podziękować Rayowi 12 z serwisu RetouchPro.com, którego pomysły na tworzenie masek tekstur są tak fenomenalne, że czerpię z nich nieprzerwanie od chwili, gdy zapoznałem się z nimi po raz pierwszy. I / R K A H S R A b M U O T O H P K C O T S © I Krok 1. Rozpocznij od powielenia warstwy Background (Tło) przy użyciu skrótu Ctrl+J (Mac OS: Command+J) i… to już wszystko w tym kroku ćwiczenia. (A nie mówiłem, że nie będzie to takie trudne?). Krok 2. Wydaj polecenie Filter/Blur/Gaussian Blur (Filtr/Rozmycie/Rozmycie gaussowskie). W przypadku zdjęć o dużej rozdzielczości, wykonanych aparatem wyposażonym w matrycę 6 lub 10 megapikseli, zastosuj promień rozmycia rzędu 20 pikseli (w przypadku najnowszych aparatów, wyposażonych w matryce o rozdzielczości 12 megapikseli lub większej, zwiększ wartość promienia do 25 pikseli). W efekcie całe zdjęcie zostanie kompletnie rozmyte. No i proszę: skóra jest gładka jak ta lala. (No dobrze, żartuję… to jeszcze nie koniec!). Faces. Retusz zdjęć portretowych Rozdział 9. 337 ciąg dalszy na następnej stronie Krok 3. Zmniejsz wartość parametru Opacity (Krycie) dla rozmytej warstwy do 50 (patrz rysunek obok). Krok 4. Przytrzymaj klawisz Alt (Mac OS: Option), a następnie kliknij przycisk Add Layer Mask (Utwórz maskę warstwy), znajdujący się w dolnej części panelu Layers (Warstwy), aby dodać do rozmytej warstwy czarną maskę, która całkowicie zamaskuje jej działanie (miniatura tej maski będzie widoczna tuż obok miniatury warstwy). Po utworz
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Fotografia cyfrowa. Edycja zdjęć. Wydanie IV
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: