Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
01147 036318 23416691 na godz. na dobę w sumie
Adobe Photoshop CS4/CS4 PL. Techniki studyjne. Oficjalny podręcznik - książka
Adobe Photoshop CS4/CS4 PL. Techniki studyjne. Oficjalny podręcznik - książka
Autor: , Liczba stron: 472
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-2522-2 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> grafika komputerowa >> photoshop
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Poznaj magię działania Adobe Photoshop CS4!

Adobe Photoshop to potężne i uznane przez grafików narzędzie. Blisko dwadzieścia lat ciągłego rozwoju sprawiło, że jest ono niemal perfekcyjne. Ogrom możliwości to jego atut, ale również nie lada wyzwania dla nowego użytkownika. Na rynku jest wiele książek uczących - krok po kroku - pracy z Photoshopem. Jednak taki sposób nauki ma charakter odtwórczy, a wiedza w ten sposób zdobyta często bywa ulotna. Dlatego powstał ten unikalny podręcznik, odpowiadający na pytanie, jak to działa, a nie, jak to zrobić!

Takie podejście sprawia, że uczysz się filozofii pracy i sposobu działania Photoshopa, a nie mechanicznego odtwarzania czynności. Dzięki temu w krótkim czasie staniesz się biegłym użytkownikiem tego programu! W trakcie lektury poznasz interfejs użytkownika i dostępne narzędzia, nauczysz się tworzyć zaznaczenia oraz zdobędziesz wiedzę na temat praw rządzących światem warstw. Ponadto sprawdzisz możliwości drzemiące w krzywych, filtrach i maskach. Nieobce Ci będą również kwestie związane z publikacją prac, wykorzystaniem filtrów oraz technikami retuszu fotografii. Te i wiele innych zagadnień znajdziesz w tej niepowtarzalnej książce!

Nowe podejście do nauki Adobe Photoshop CS4!

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Adobe Photoshop CS4/CS4 PL. Techniki studyjne. Oficjalny podrêcznik Autorzy: Ben Willmore, Dan Ablan T³umaczenie: Irmina Lubowiecka ISBN: 978-83-246-2522-2 Tytu³ orygina³u: Adobe Photoshop CS4 Studio Techniques Format: B5, stron: 468 Poznaj magiê dzia³ania Adobe Photoshop CS4! • Jak efektywnie wykorzystaæ mo¿liwoœci Photoshopa? • Jak przygotowaæ pracê do publikacji? • Jak wykorzystaæ Camera Raw 5.0? Adobe Photoshop to potê¿ne i uznane przez grafików narzêdzie. Blisko dwadzieœcia lat ci¹g³ego rozwoju sprawi³o, ¿e jest ono niemal perfekcyjne. Ogrom mo¿liwoœci to jego atut, ale równie¿ nie lada wyzwania dla nowego u¿ytkownika. Na rynku jest wiele ksi¹¿ek ucz¹cych – krok po kroku – pracy z Photoshopem. Jednak taki sposób nauki ma charakter odtwórczy, a wiedza w ten sposób zdobyta czêsto bywa ulotna. Dlatego powsta³ ten unikalny podrêcznik, odpowiadaj¹cy na pytanie, jak to dzia³a, a nie, jak to zrobiæ! Takie podejœcie sprawia, ¿e uczysz siê filozofii pracy i sposobu dzia³ania Photoshopa, a nie mechanicznego odtwarzania czynnoœci. Dziêki temu w krótkim czasie staniesz siê bieg³ym u¿ytkownikiem tego programu! W trakcie lektury poznasz interfejs u¿ytkownika i dostêpne narzêdzia, nauczysz siê tworzyæ zaznaczenia oraz zdobêdziesz wiedzê na temat praw rz¹dz¹cych œwiatem warstw. Ponadto sprawdzisz mo¿liwoœci drzemi¹ce w krzywych, filtrach i maskach. Nieobce Ci bêd¹ równie¿ kwestie zwi¹zane z publikacj¹ prac, wykorzystaniem filtrów oraz technikami retuszu fotografii. Te i wiele innych zagadnieñ znajdziesz w tej niepowtarzalnej ksi¹¿ce! • Efektywne wykorzystanie interfejsu u¿ytkownika Adobe Photoshop • Przegl¹d narzêdzi oraz praca z panelami • Tworzenie i modyfikowanie zaznaczeñ • Wykorzystanie warstw oraz krzywych • Przekszta³cenia warstw • Mo¿liwoœci narzêdzia Camera Raw 5.0 • Zastosowanie warstw dopasowania • Wyostrzanie fotografii • Publikacja prac • Modyfikowanie kolorów • Wykorzystanie masek oraz filtrów • Retusz zdjêæ Nowe podejœcie do nauki Adobe Photoshop CS4! Spis treści Wstęp Podstawypracy CzęśćI Rozdział 1 Podstawy pracy z narzędziami i panelami Przygotowanie przestrzeni roboczej Poruszanie się w dokumencie Wybieranie kolorów Podstawowe narzędzia edycyjne Kolejny krok Rozdział 2 Podstawy tworzenia zaznaczeń Adobe Bridge Co to jest zaznaczenie? Podstawowe narzędzia zaznaczania Modyfikowanie zaznaczeń Menu Select (Zaznacz) Tryb Quick Mask (Szybka maska) Kolejny krok CzęśćII Podstawyprodukcji Rozdział 3 Warstwy i krzywe Jak działają warstwy? Panel Layers (Warstwy) Potęga krzywych Praktyczny test okna Curves (Krzywe) Panel Histogram (Histogram) Shadows/Highlights (Cienie/Podświetlenia) Kolejny krok Rozdział 4 Korzystanie z Camera Raw 5.0 Czym jest format RAW? Okno dialogowe Camera Raw (Camera Raw) Dopasowywanie wielu obrazów Ostatnie poprawki Kolejny krok Rozdział 5 Warstwy dopasowania Sposoby dopasowywania Opcje warstw dopasowania Ograniczanie dopasowań Histogramy i dopasowania automatyczne Potencjalne problemy 11 15 17 18 27 32 35 55 57 58 74 75 84 86 96 99 101 103 104 105 129 139 152 158 162 163 164 166 197 198 198 199 200 203 211 220 222 Ograniczenia warstw dopasowania Końcowe uwagi na temat panelu Adjustments (Dopasowania) Kolejny krok Rozdział 6 Wyostrzanie Usuwanie ziarna filmowego i szumu skanera lub aparatu Jak działa wyostrzanie? Sztuczki zawodowców Kolejny krok 223 224 224 225 227 235 246 250 Skalaszarości,koloridrukowanie CzęśćIII 251 Rozdział 7 Przygotowanie wyjściowych plików obrazów 253 254 256 263 270 284 Brightness/Contrast (Jasność/Kontrast) Dostosowywanie poziomów Przygotowanie obrazów do wydruku Praca z kolorem Kolejny krok Rozdział 8 Modyfikowanie kolorów Za wszystkim stoi koło kolorów Zmiany ustawień Hue/Saturation (Barwa/Nasycenie) Konwersja koloru na skalę szarości Zastępowanie koloru Variations (Wariacje) Color Balance (Balans kolorów) Levels (Poziomy), Curves (Krzywe) i kolor Selective Color (Kolor selektywny) Match Color (Dopasuj kolor) Narzędzie Red Eye (Czerwone oczy) Narzędzie Color Replacement (Zastępowanie kolorów) Channel Mixer (Mieszanie kanałów) Gradient Map (Mapa gradientu) Kolejny krok 285 286 288 296 301 302 303 304 308 310 312 313 315 319 320 Technikikreatywne CzęśćIV 321 Rozdział 9 Wzbogacanie obrazów i tworzenie masek 323 324 352 353 358 360 364 366 369 Tryby mieszania Wybór odpowiedniego narzędzia maskowania Background Eraser (Gumka tła) Suwaki mieszania Kanały Tworzenie ścieżek za pomocą narzędzia Pen (Pióro) Maski warstw Kolejny krok Rozdział 10 Techniki kolażu Znajome techniki Ciekawe krawędzie i ramki fotograficzne Tworzenie obrazu panoramicznego za pomocą funkcji Photomerge Maski wektorowe Praca z obiektami inteligentnymi Zawijanie obrazów Tworzenie złożonych kolaży Kolejny krok Rozdział 11 Retuszowanie Narzędzie Patch (Łatka) Narzędzie Healing Brush (Pędzel korygujący) Narzędzie Spot Healing Brush (Punktowy pędzel korygujący) Narzędzie Clone Stamp (Stempel) Clone Source (Powielanie źródła) Vanishing Point (Punkt zbiegu) Narzędzia Dodge (Rozjaśnianie) i Burn (Ściemnianie) Narzędzie Sponge (Gąbka) Rozmywanie i wyostrzanie Filtr Lens Correction (Korekcja obiektywu) Filtr Liquify (Skraplanie) Skalowanie z uwzględnieniem zawartości Kolejny krok Skorowidz 371 372 374 377 378 383 392 394 402 405 406 411 414 415 421 422 428 432 433 439 442 453 454 455 Wstęp 12 Wstęp Patrząc w lokalnej księgarni na półki pełne książek o Photoshopie, możesz pomyśleć, że dostępnych jest więcej książek z „recepturami” na efekty specjalne oraz tomów czysto technicznych, niż kiedykolwiek ktoś będzie chciał przeczytać. Problem polega jednak na tym, że żadna z tych książek z przepisami nie podaje wystarczająco dużo szczegółów, abyś mógł poczuć, że naprawdę rozumiesz program (możesz tylko na ślepo wykonywać wymienione czynności). Książki techniczne z kolei nadmiernie zagłę- biają się w pojęcia takie, jak rastry, wektory i ustawienia głębi koloru. To główny powód, dla którego większość użytkow- ników nie czuje się naprawdę swobodnie w pracy z Photo- shopem: albo wykonują zadania opisane w książce (wcale ich przy tym nie rozumiejąc), albo są zarzucani tak dużą ilością technicznych określeń, że Photoshop staje się dla nich nie do pojęcia. Czym różni się ta książka od innych? Naszym celem jest stosowanie języka, z którego korzystasz na co dzień, oraz wyjaśnienie wszystkiego, od najprostszej opcji po najbar- dziej zaawansowane techniki. Bill Willmore przyjął ten sposób uczenia, prowadząc setki wykładów i warsztatów praktycznych dla dziesiątek tysięcy ludzi. Wciąż przed- stawiamy sporą ilość technik metodą opisywania ich krok po kroku oraz zagłębiamy się w dość zaawansowane możliwości programu, ale nawet wówczas stosujemy obra- zowe metafory i przedstawiamy przykłady, dzięki którym wszystko można łatwiej zrozumieć. Naszą misją jest pomóc Ci przejść od etapu „Po pro- stu robię po kolei zgodnie z instrukcją” do „Wreszcie naprawdę rozumiem Photoshopa”. Gdy już wykonasz ten skok, wszystko inne potoczy się lawinowo. Twoja wydajność stanie się niewiarygodnie wysoka. Koszty pracy zmaleją. Nic nie będzie ograniczało Twojego geniuszu twórczego, a Twoi klienci (lub szef) będą zachwyceni. Co jednak dla nas najważniejsze, ucząc się pracy z Photoshopem, znaj- dziesz w sobie pasję i energię, jakie płyną ze świadomości, że naprawdę jesteś w czymś dobry. Czy ja to zrozumiem? Photoshop może być skomplikowany, jeśli zechcesz. Zamiast jednak zanudzać Cię technicznymi terminami i teoriami, ta książka pomoże Ci pracować efektywnie. Poznasz opcje programu, o których istnieniu wcześniej nie wiedziałeś. Ta książka to dużo więcej niż zestaw instrukcji, a czytając kolejne strony, zrozumiesz, że opanowanie Pho- toshopa CS4 jest prostsze, niż sądzisz. Czy książka zaczyna się od mojego poziomu? Jeśli potrafisz ogólnie obsługiwać komputer, powi- nieneś w pełni zrozumieć zawarte tu informacje bez względu na to, jak zaawansowany będzie temat. Zakła- damy, że już zainstalowałeś Photoshopa, a ogólne zasady poruszania się w programie poznałeś z instruk- cji użytkownika. Jeśli jesteś zaawansowanym użytkow- nikiem, nie martw się. To, że książkę łatwo zrozumieć, nie oznacza, że nie dotrzesz do sedna Photoshopa i potężnych narzędzi wersji CS4. Mac OS czy Windows? Z punktu widzenia funkcjonalności Photoshop jest bar- dzo zbliżony lub identyczny na platformach Mac OS i Windows. Wszystko, co możesz zrobić w jednym z tych systemów, zrobisz także w drugim. Różne są tylko skróty klawiszowe. Nie musisz się jednak tym martwić, w tek- ście umieściliśmy skróty zarówno dla Mac OS, jak i dla Windows. Dla zrzutów ekranów musieliśmy wybrać jedną z platform i konsekwentnie z niej korzystać, wybraliśmy więc Mac OS. Czego brakuje? Do tej książki nie została dołączona płyta CD, a Photo- shop zawiera dużo więcej funkcji, niż bylibyśmy w stanie opisać na przydzielonej nam liczbie stron. Dan Ablan za pomocą 3DGarage.com przygotował kilka filmów szkolenio- wych, dzięki którym dowiesz się jeszcze więcej na temat aplikacji. Odwiedź stronę www.danablan.com/photoshop, aby Wstęp 1 Wstęp 1 obejrzeć dodatkowy rozdział „Workoflow” oraz filmy na temat wybranych, ciekawych technik1. Tak jak w przypadku Adobe Photoshop CS3, dostępna jest rozszerzona wersja Photoshopa CS4 nazwana Adobe Photoshop CS4 Extended. Ma ona wszystkie funkcje Photoshopa i kilka innych. Są to funkcje przeznaczone dla „bardziej technicznych” użytkowników (inżynierów, naukowców, lekarzy, architektów, osób pracujących w fil- mie i telewizji itp.). Ta książka przeznaczona jest dla foto- grafów i grafików, a więc funkcje wersji Extended wycho- dzą poza jej zakres i nie będą szczegółowo omawiane. Co nowego w wersji CS4? Niezależnie od tego, czy masz wcześniejsze wydanie tej książki, czy chciałbyś od razu przejść do nowych funkcji, warto przeczytać ją od początku. Ta książka w całości bazuje na wydaniu Adobe Photoshop CS3 Studio Techniques. Tekst został uproszczony, a w wybranych, odpowiednich miejscach dodano nowe przykłady i opisy nowych opcji wersji CS4. Gotowy, aby zacząć? Jeśli dotarłeś aż tutaj, jesteś właściwą osobą do korzy- stania z tej książki. (Większość ludzi nie czyta wstępów — przeskakują od razu do najlepszych kawałków). Na co więc jeszcze czekasz? Przewróć stronę i zacznij poznawać Adobe Photoshop CS4! 1 Materiały te dostępne są wyłącznie w języku angielskim — przyp. red. IIICZĘŚĆI CZĘŚĆIICZĘŚĆII Podstawy pracy Rozdział 1 Podstawy pracy z narzędziami i panelami Rozdział 2 Podstawy tworzenia zaznaczeń 17 57 ROZDZIAŁ1 Podstawy pracy z narzędziami i panelami Tajemnica każdego zwycięstwa leży w organizacji tego, co nieoczywiste. — Marek Aureliusz Podstawy pracy z narzędziami i panelami Gdy po raz pierwszy uruchomisz Photoshopa CS4, nowy interfejs wyda Ci się skromny. Jednak zagłębiając się w poznawanie narzędzi i paneli, odkryjesz, że szybko może on stać się zagracony, a nawet zagmatwany. Jeśli już wcześniej pracowałeś w Photoshopie, pewnie wiesz, że panele mogą zająć większość przestrzeni na ekranie, chyba że masz to szczęście i korzystasz z drugiego moni- tora, który pozwala powiększyć przestrzeń roboczą. Ten rozdział pomoże Ci poznać narzędzia i panele Photo- shopa, dzięki czemu nauczysz się zarządzać nową prze- strzenią roboczą CS4 bardziej efektywnie. Przygotowanie przestrzeni roboczej W pracy z poprzednimi wersjami Photoshopa mogło się zdarzyć, że skupiałeś się na przesuwaniu i upychaniu paneli na ekranie, aby móc zobaczyć obrabianą grafikę lub zdjęcie. Pojawiły się wersje CS2 i CS3 aplikacji, a w nich ogromna liczba paneli i jeszcze większa liczba narzędzi. W CS4 interfejs został uproszczony tak, aby ułatwić Ci pracę. Możesz łatwo włączyć — lub wyłączyć — widocz- ność dowolnego panelu wedle Twoich potrzeb, w kilka sekund porządkując elementy w prosty układ. Paneleiobszarydokowania Aby pomóc Ci zarządzać panelami i je kontrolować, wer- sja CS4 daje Ci obszary dokowania paneli — specjalne elementy interfejsu, które ułatwiają zwijanie i rozwijanie całych grup paneli (rysunek 1.1a i 1.1b). 1 I: Podstawy pracy Rysunek 1.1a. Interfejs Photoshopa CS4 jest mniej zagracony niż w poprzednich wersjach, ale wciąż można go łatwo dostosowywać Rysunek 1.1b. Photoshop CS4 dla systemu Windows wygląda i działa tak samo jak wersja na Maca. Zauważysz jednak, że pasek menu jest nieco inny 1 Rozdział 1 Podstawy pracy z narzędziami i panelami Pionowa „studnia” paneli obec- na we wcześniejszych wersjach Photoshopa nie jest już dostępna. Została całkowicie zastąpiona sys- temem dokowania. Domyślnie wszystkie panele są dokowane. Szare obra- mowania dookoła paneli to właśnie ich obszary dokowa- nia, na stałe przymocowane w bocznych częściach ekranu. Kliknięcie i przeciągnięcie szarej krawędzi nie pozwala na przesunięcie obszaru dokowania panelu (rysunek 1.2), ale pozwala na rozciągnięcie go w pionie lub w poziomie. Rysunek 1.2. Panele są teraz umiesz- czone w obszarach dokowania — spe- cjalnych konstrukcjach przymocowa- nych do krawędzi ekranu. Obszaru dokowania nie można przesuwać, ale można zmienić jego rozmiar, a także całkowicie zwinąć Chcąc przesunąć panel w inną część ekranu, będziesz musiał chwycić go za pasek tytułowy i wyciągnąć z obszaru dokowania (rysunek 1.3). Rysunek 1.. Możesz oddzielić panel od obszaru dokowania, klikając jego pasek tytułowy i przeciągając. Po oddokowaniu panelu będziesz mógł umieścić go w dowolnym położeniu Możesz zmieniać szerokość dowolnego obszaru dokowa- nia, klikając i przeciągając jego krawędź. Gdy przenie- siesz wskaźnik myszy nad krawędź panelu, kursor zmieni się w małą strzałkę. Kiedy ją zobaczysz, po prostu klik- nij i przeciągnij, aby rozciągnąć panel. Wewnątrz obszaru dokowania możesz z kolei kliknąć krawędź pomiędzy panelami i zmienić rozmiar dowolnego z nich. Kiedy będziesz powiększał jeden z paneli, sąsiadujące z nim panele zostaną zmniejszone. Jeśli narobisz bardzo dużego ba- łaganu, możesz szybko przenieść wszystkie panele do ich domyśl- nych położeń. Aby to zrobić, wy- bierz ponownie bieżącą przestrzeń roboczą, klikając Window/ Workspace/Essentials (Okno/Prze- strzeń robocza/Istotne elementy). 20 PanelTools(Narzędzia) Domyślnie panel Tools (Narzędzia), umieszczony po lewej stronie interfejsu, pokazywany jest w formie pojedynczej kolumny narzędzi. Taki sposób wyświetlania oszczędza miejsce na ekranie, ale jeśli wolisz tradycyjny układ dwóch kolumn, możesz kliknąć obszar dokowania panelu Tools (Narzędzia) i przełączyć się pomiędzy tymi dwoma trybami (rysunek 1.4). Inna zmiana w porównaniu z CS3: przechodzenie pomię- dzy trybem Quick Mask (Szybka maska) a trybem Standard (Standardowy) odbywa się za pomocą pojedynczego przy- cisku (rysunek 1.5), który nie daje teraz dostępu do opcji pełnego ekranu poprzez rozwijane menu. Opcja Full Screen Mode (Tryb pełnoekranowy) dostępna jest teraz w menu View/ Screen Mode (Widok/Tryb ekranu) oraz w pasku aplikacji. I: Podstawy pracy Photoshop CS4 nie zawiera już przycisku ImageReady (dołącza- nej do Photoshopa aplikacji służą- cej do obróbki grafiki na potrzeby sieci) w panelu Tools (Narzędzia), ponieważ ImageReady nie jest już rozwijany. Niektóre funkcje tej aplikacji zostały przeniesione do Photoshopa, pozostałe dostępne są w Adobe Fireworks. Rysunek 1.. Możesz przełączać się pomiędzy widokiem panelu Tools złożonego z jednej i z dwóch ko- lumn, klikając jego pasek tytułowy Rysunek 1.. Przełączanie trybu Quick Mask (Szybka maska) odbywa się teraz za pomocą jednego przycisku, umieszczonego u dołu panelu Tools (Narzędzia) 21 Rozdział 1 Podstawy pracy z narzędziami i panelami Naciśnięcie klawiszy Shift+F umoż- liwia przechodzenie między try- bami ekranowymi w kolejności od ostatniego do pierwszego. Trybyekranu Obszary dokowania ułatwiają pokazywanie i ukrywanie paneli, jednak obraz może mimo to nie wykorzystywać całego miejsca dostępnego na ekranie. Rozwijane menu wyboru trybu ekranowego znajdujące się w pasku aplikacji pozwala poradzić sobie z tym problemem. Tryb Standard Screen Mode (Standardowy tryb ekranu) Domyślnie Photoshop używa trybu ekranu Standard Screen Mode (Standardowy tryb ekranu) (rysunek 1.6). Najprawdopo- dobniej jest to tryb, do którego się przyzwyczaiłeś. W tym trybie nazwa dokumentu znajduje się na górze okna, a po jego bokach umieszczone są suwaki. Rysunek 1.. Pierwszy tryb ekranowy jest domyślnym trybem Photoshopa (©2008 Dan Ablan) Ułożenie dokumentów na ekranie Nowy w CS4 pasek Application bar (Pasek aplikacji) znaj- duje się tuż pod paskiem menu Photoshopa. (W systemie Windows pasek aplikacji jest przedłużeniem paska menu; w systemie Mac jest to oddzielny pasek). Pasek aplikacji zawiera kilka nowych narzędzi, ale na razie skupimy się na dwóch spośród nich, które mają największy wpływ na wygląd przestrzeni roboczej. Gdy klikniesz ikonę Arrange Documents (Ułóż dokumenty) w pasku aplikacji, Photoshop wyświetli listę opcji. Pierw- sza z nich to Consolidate All (Konsoliduj wszystko), która Jeśli nie widzisz paska aplikacji, sprawdź, czy został on włączony: przejdź do menu Window/Appli- cation Bar (Okno/Pasek aplikacji — tylko w systemie Mac). 22 pozwala zmaksymalizować rozmiar obrazu na ekranie. Jeśli otworzyłeś jednocześnie kilka obrazów, wybierz jedną z pozostałych opcji: Tile All in Grid (Rozmieść wszystko na siatce), Tile All Vertically (Rozmieść wszystko pionowo) lub Tile All Horizontally (Rozmieść Wszystko poziomo) (rysunek 1.7). I: Podstawy pracy Rysunek 1.. Możesz szybko uporządkować okna, wybierając Tile All in Grid (Rozmieść wszystko na siatce) lub jedną z pozostałych opcji (©2008 Dan Ablan) Obok rozwijanego menu Arrange Documents (Ułóż doku- menty) w pasku aplikacji znajdziesz menu Screen Mode (Tryb ekranu). Tutaj możesz wybrać jedną z opcji: Standard Screen Mode (Standardowy tryb ekranu), pokazaną na rysunku 1.6, Full Screen Mode with Menu Bar (Tryb pełnoekranowy z paskiem menu) lub Full Screen Mode (Tryb pełnoekranowy). Jeszcze jedną opcją dostępną w menu Arrange Documents (Ułóż doku- menty) jest Float All in Windows (Wszystkie okna ruchome). Czym różni się ta opcja od Consolidate All (Konsoliduj wszystko)? Dobre pytanie! Jeśli korzystasz z nowej, dostęp- nej tylko dla systemu Mac, opcji Application Frame (Ramka aplikacji) z menu Window (Okno), otwierane obrazy doko- wane są jako zakładki ułożone u góry ekranu (rysunek 1.8). Gdy wybierzesz opcję Float All in Windows (Wszystkie okna ruchome), obrazy te zostaną automatycznie oddokowane i staną się ruchome. Jeśli będziesz chciał przenieść obraz z powrotem do jego doku, przeciągnij jego pasek tytułu w pobliże paska menu, aż stanie się przezroczysty, po czym po prostu go tam upuść. Podobnie możesz też przeciągnąć zadokowany obraz tak, aby znalazł się w ruchomym oknie. 2 Rozdział 1 Podstawy pracy z narzędziami i panelami Jeszcze jedna ważna uwaga: na niezadokowany, ruchomy obraz możesz przeciągać i upuszczać inne obrazy. Rysunek 1.. Gdy załadowanych jest wiele obrazów, Photoshop porządkuje je w oknach w postaci kart (©2008 Dan Ablan) Tryb Full Screen Mode with Menu Bar (Tryb pełnoekranowy z paskiem menu) Opcja Full Screen Mode with Menu Bar (Tryb pełnoekranowy z paskiem menu), pozwala na umieszczenie obrazu na całym ekranie i „wsunięcie” go pod panele (rysunek 1.9). Jeśli wybierzesz ten tryb, suwaki zostaną ukryte i będziesz musiał używać narzędzia Hand (Rączka) do przesuwania dokumentu. Nie powinno to stanowić problemu — zawsze możesz nacisnąć i przytrzymać klawisz spacji i uzyskać na ten czas dostęp do narzędzia Hand (Rączka). Jeśli zmniejszysz dokument tak, że nie będzie już wypełniał całego ekranu, Photoshop wypełni obszar wokół obrazu kolorem szarym. Tryb Full Screen Mode (Tryb pełnoekranowy) Tryb Full Screen Mode (Tryb pełnoekranowy) to od dawna ulu- biona opcja zaawansowanych użytkowników Photoshopa. W tym trybie Photoshop ukrywa pasek menu! Teraz obraz może zająć cały ekran. Możesz używać poleceń z menu, pod warunkiem że znasz ich skróty klawiszowe. Jeśli odda- lisz widok obrazu w tym trybie, Photoshop wypełni obszar wokół obrazu kolorem czarnym. Możesz kliknąć prawym przyciskiem (Windows) lub kliknąć z wciśniętym klawi- szem Control (Mac OS) czarny obszar i wybrać inny kolor. 2 I: Podstawy pracy Rysunek 1.. Tryb Full Screen Mode with Menu Bar (Tryb pełnoekranowy z paskiem menu) pozwala na pełne wykorzystanie ekranu (©2008 Dan Ablan) Ten tryb doskonale się sprawdza zawsze wtedy, kiedy pre- zentujesz obrazy klientom. Jeśli nie będą mogli poznać, że znajdujesz się w Photoshopie, mogą pomyśleć, że oglą- dają obrazy w formie pokazu slajdów w innym progra- mie, i nie będą domagać się natychmiastowych poprawek. Oczywiście nie oszukasz nikogo, jeśli panele będą ciągle na ekranie. Aby zniknęły, wystarczy nacisnąć klawisz Tab (rysunek 1.10). Nie martw się: ponowne naciśnięcie tego klawisza natychmiast przywróci panele. Za pomocą narzędzia Hand (Rącz- ka) będziesz mógł przesuwać obraz po szarym lub czarnym otoczeniu w każdym z trybów pełnoekra- nowych. Rysunek 1.10. Naciskając klawisz Tab, można ukrywać i pokazywać panele (©2008 Dan Ablan) 2 Rozdział 1 Podstawy pracy z narzędziami i panelami Do większości narzędzi przypisane są ustawienia. Znajdziesz je w pa- sku opcji umieszczonym wzdłuż górnej krawędzi przestrzeni robo- czej Photoshopa. Wiele osób za- pomina o tych ustawieniach, gdy uczą się obsługi programu. Rysunek 1.11. Domyślny wygląd pa- nelu Tools (Narzędzia) w Photoshopie Szybkiprzeglądnarzędzi Panel Tools (Narzędzia) zawiera kilkadziesiąt narzędzi. Szczegółowe opisanie wszystkich pochłonęłoby dużą część rozdziału (a być może i tak brak Ci cierpliwości, by go przeczytać). Na razie zajmiemy się tymi narzędziami, bez których naprawdę nie można się obejść. Nie przejmuj się tym, że coś teraz opuszczamy — pracując z pozostałą czę- ścią książki, zapoznasz się z pozostałymi narzędziami. Tymczasem zapoznasz się z nazwami niektórych ważniej- szych narzędzi (rysunki 1.11 i 1.12). Move (Przesunięcie) Marquee (Zaznaczanie) Lasso (Lasso) Quick Selection (Szybkie zaznaczanie) Crop (Kadrowanie) Eyedropper (Kroplomierz) Healing Brush (Punktowy pędzel korygujący) Brush (Pędzel) Clone Stamp (Stempel) History Brush (Pędzel historii) Eraser (Gumka) Paint Bucket (Wiadro z farbą) Blur (Rozmywanie) Dodge (Rozjaśnianie) i Burn (Ściemnij) Pen (Pióro) Text (Tekst) Path Selection (Zaznaczanie ścieżek) Narzędzia kształtów Hand (Rączka) Zoom (Lupka) Default/Switch Foreground/Background Color (Domyślne/Przełącz kolory pierwszego planu i tła) Set Foreground/Background Color (Ustaw kolor pierwszego planu/tła) Quick Mask (Edytuj w trybie szybkiej maski) 2 I: Podstawy pracy 2 Rysunek 1.12. Pełny arsenał narzędzi Photoshopa Poruszanie się w dokumencie Photoshop CS4 zawiera wspaniałe, nowe ulepszenia, dzięki którym operacje poruszania się po obrazie i powięk- szania są dużo płynniejsze niż kiedykolwiek wcześniej. Nowa siatka pikseli pojawia się, gdy powiększasz obraz, dając Ci większą elastyczność w jego edycji, a jednocze- śnie zachowując maksymalną wyrazistość. Kiedy bardzo powiększysz obraz, siatka pikseli automatycznie podzieli go na rzeczywiste piksele, pomagając Ci w edycji drobnych detali zdjęcia. NowenarzędzieZoom(Lupka) Zespół Adobe zdał sobie sprawę, że teraz, kiedy roz- miary obrazów rosną szybciej niż przekątne monitorów, użytkownicy potrzebują lepszych możliwości powiększa- nia i poruszania się na ekranie. Możesz być przyzwycza- jony do korzystania z panelu Navigator (Nawigator), wciąż dostępnego w menu Window (Okno), ale teraz został on usunięty z domyślnego interfejsu i zastąpiony znacznie wydajniejszym narzędziem. Nowe narzędzie Zoom (Lupka) znajduje się w pasku opcji u góry przestrzeni roboczej Rozdział 1 Podstawy pracy z narzędziami i panelami (rysunek 1.13). Ale oto największa zaleta tego odświeżo- nego narzędzia: gdy obraz jest otwarty, a narzędzie Zoom (Lupka) aktywne, możesz powiększyć obraz zaledwie jed- nym kliknięciem. Rysunek 1.1. Narzędzie Zoom (Lupka) na pasku opcji Photoshop CS4 wykorzystuje możliwości najnowszych kart graficznych, ulepszając przesuwanie i zmiany rozmiaru obrazów za pomocą interfejsu OpenGL. Aby sprawdzić, czy karta graficzna Twojego komputera poradzi sobie z tą techniką, kliknij polecenie Preferences/Performance (Preferen- cje/Wydajność) i znajdź w oknie ustawienia GPU. Jeśli Twoja karta obsługuje OpenGL, możesz przejść dalej. Możesz także wyłączyć rysowanie OpenGL, klikając pole opcji Ena- ble OpenGL Drawing (Włącz rysowanie OpenGL) w panelu Pre- ferences/Performance (Preferencje/Wydajność). Pójdź jeszcze krok dalej i po prostu przytrzymaj wciśnięty przycisk myszy. Obraz płynnie powiększa się, w pełni wyko- rzystując możliwości Twojego procesora grafiki. Jeśli przy- trzymasz przycisk myszy, jednocześnie przytrzymując klawisz Option (Mac OS) lub Alt (Windows), obraz z powrotem oddali się. Ale to jeszcze nie koniec. Załóżmy, że już powiększyłeś obraz. Zamiast szukać starego panelu Navigator (Nawigator) i przesuwać obszar widoku, przytrzymaj klawisz H, aby akty- wować narzędzie Hand (Rączka), oraz kliknij i przytrzymaj przycisk myszy. Natychmiast przeskoczysz do widoku obrazu z perspektywy ptaka. Przenieś kursor nad wybrany obszar obrazu i zwolnij przycisk myszy. Wybrany obszar zostanie płynnie powiększony. Fajne, prawda? Jeśli wciąż wolisz korzystać z panelu Navigator (Nawigator), otwórz go poprzez menu Window/Navigator (Okno/Nawigator). Panel ten umieszczony jest nad dokumentem i pozwala na szybkie przemieszczanie się po jego powierzchni oraz zbliża- nie i oddalanie obrazu. Czerwona ramka wskazuje tę część obrazu, którą aktualnie oglądasz. Przeciągając ją po minia- turce obrazu w panelu Navigator (Nawigator), możesz zmie- niać obszar widoczny w głównym oknie dokumentu. Kliknię- cie poza ramką spowoduje wyśrodkowanie jej w tym punkcie. Jeśli nie podoba Ci się czerwo- ny kolor ramki lub na obrazie jest dużo koloru czerwonego, przez co ramka staje się trudno widoczna, możesz zmienić jej kolor, wybie- rając Panel Options (Opcje panelu) z menu bocznego panelu. 2 Powiększając lub zmniejszając obraz za pomocą skrótów klawiszowych w trybie ekranu Standard Screen Mode (Stan- dardowy tryb ekranu), możesz przytrzymać klawisz Option (Mac OS) lub Alt (Windows), aby kontrolować, czy okno zawierające obraz zmieni wielkość wraz z nim. W syste- mie Mac Os przytrzymanie klawisza Option spowoduje, że okno zawierające obraz zachowa swoją wielkość w cza- sie powiększania lub zmniejszania obrazu. W systemie Windows klawisz Alt ma działanie odwrotne — powoduje zmianę wielkości okna. Jeśli chcesz odwrócić domyślne zachowanie klawiszy, wybierz Edit/Preferences/General (Edy- cja/Preferencje/Ogólne) i zmień ustawienie w polu Zoom Resi- zes Windows (Lupka zmienia rozmiar okien). Jeszcze kilka uwag na temat narzędzia Zoom (Lupka). Poza powiększaniem dostępne są opcje służące do szybkiego odda- lania. Dwukrotne kliknięcie ikony narzędzia Hand (Rączka) w panelu Tools (Narzędzia) powoduje dopasowanie całego obrazu do wielkości ekranu. Możesz także dwukrotnie klik- nąć narzędzie Zoom (Lupka) w panelu Tools (Narzędzia), aby obejrzeć obraz w powiększeniu równym 100 (dzięki temu zobaczysz obraz takiej wielkości, w jakiej będzie widoczny w przeglądarce WWW lub innym programie przeznaczonym do odtwarzania multimediów, co jednak nie będzie wskaza- niem, jak duży będzie obraz po wydrukowaniu). Kliknięcie z wciśniętym klawiszem Option (Mac OS) lub Alt (Windows) narzędziem Zoom (Lupka) pozwala na zmniej- szanie o ustalone wartości. Kliknięcie ikony Zoom Out (Pomniejsz) na pasku opcji (rysunek 1.20) pozwala z kolei na zmniejszanie bez potrzeby przytrzymywania klawisza. Kiedy zaznaczona jest ikona Zoom Out (Pomniejsz), przytrzy- manie klawisza Option (Mac OS) lub Alt (Windows) pozwoli powiększyć obraz. NarzędzieHand(Rączka) Narzędzie Hand (Rączka) jest niewątpliwie najprostszym narzędziem Photoshopa. Klikając i przeciągając tym narzę- dziem, teraz łatwo dostępnym na pasku opcji, możesz prze- wijać obraz. Narzędzie nadaje się doskonale do przesuwania obrazu, który nie mieści się w całości na ekranie. Jest uży- wane bardzo często, a więc firma Adobe stworzyła specjalny sposób uzyskiwania do niego dostępu. Pracując z większo- ścią narzędzi Photoshopa, możesz nacisnąć klawisz spa- cji, aby tymczasowo uaktywnić narzędzie Hand (Rączka). Po zwolnieniu spacji wrócisz do poprzedniego narzędzia. I: Podstawy pracy Aby szybko użyć narzędzia Zoom (Lupka), bez usuwania zaznaczenia z aktywnego narzędzia, przytrzy- maj klawisze Command+spacja (Mac OS) lub Ctrl+spacja (Win- dows). Jeśli dodasz do tej kombina- cji klawisz Option (Mac OS) lub Alt (Windows), będziesz mógł zmniej- szyć obraz. 2 Rozdział 1 Podstawy pracy z narzędziami i panelami Prawidłowe działanie narzędzia Rotate View (Obróć widok) zależne jest od rodzaju Twojej karty gra- ficznej i możliwości OpenGL. NarzędzieRotateView(Obróćwidok) Kolejną nową i naprawdę ciekawą opcją w CS4 jest narzę- dzie Rotate View (Obróć widok), które znajdziesz po prawej stronie narzędzia Zoom (Lupka) na pasku aplikacji. Dzięki tej opcji możesz obracać obszar roboczy pod dowolnym kątem. Załóżmy, że właśnie używasz tabletu, aby wygła- dzić skórę osoby przedstawionej na portrecie, lub rysujesz ilustrację. Byłoby nieporównanie łatwiej to zrobić, gdy- byś mógł obrócić obraz i malować pod idealnym kątem! Zaznacz narzędzie Rotate View (Obróć widok) na pasku apli- kacji, a następnie kliknij i przeciągnij obraz. Pojawi się obiekt przypominający kompas, za pomocą którego możesz dowolne obracać zdjęcie (rysunek 1.14). Możesz także wpi- sać konkretną wartość kąta w pasku opcji, wybrać opcję Rotate All Windows (Obróć wszystkie okna), jeśli otwartych jest kilka okien, lub kliknąć Reset View (Wyzeruj widok), gdy zechcesz wrócić do oryginalnego położenia obrazu. Rysunek 1.1. Nowe narzędzie Photoshopa, Rotate View (Obróć widok), w akcji (©2008 Dan Ablan) MenuView(Widok) Jeśli planujesz pracę nad szczegółami obrazu i musisz powiększać go o bardzo dużą wartość, możesz stworzyć dwa widoki tego samego dokumentu. Pierwszy z widoków 0 I: Podstawy pracy może być pokazywany w powiększeniu równym 16,7 , aby dać Ci ogólny widok obrazu, a drugi w powiększeniu 500 w celu zobaczenia drobnych szczegółów. Aby utwo- rzyć drugi widok, użyj nowego menu rozwijanego Arrange Documents (Ułóż dokumenty) z paska aplikacji. Kliknij ikonę Arrange Documents (Ułóż dokumenty) i wybierz z menu opcję New Window (Nowe okno) (rysunek 1.15) lub wybierz Win- dow/Arrange/New Window (Okno/Ułóż/Nowe okno). Zostanie utworzone nowe okno, wyglądające jak oddzielny doku- ment, ale tak naprawdę będzie to nowy widok tego samego dokumentu. Wybierz opcję Float All in Windows (Wszyst- kie okna ruchome), aby umieścić każdy obraz w oddzielnym oknie, a następnie wybierz z tego samego rozwijanego menu opcję Tile All Vertically (Rozmieść wszystko pionowo). Edycję będziesz mógł wykonywać w każdym z okien, a rezultaty będą widoczne w obu (rysunek 1.16). Rysunek 1.1. Porządkowanie dokumen- tów za pomocą rozwijanego menu Rysunek 1.1. Powiększenie widoku o dwóch różnych wartościach (©2008 Dan Ablan) Gdy korzystasz z narzędzia Zoom (Lupka) z paska aplika- cji, możesz także wybrać z paska opcję Zoom In (Powiększ), Zoom Out (Pomniejsz), Resize to Fit Windows (Dopasuj rozmiar okien), Actual Pixels (Rzeczywista wielkość) oraz kilka innych. Jak na pewno zauważyłeś, każda z tych czynności może zostać wykonana za pomocą narzędzi Zoom (Lupka) i Hand 1 Rozdział 1 Podstawy pracy z narzędziami i panelami (Rączka). Dzięki temu, że polecenia te umieszczone są także w menu View (Widok), możesz je szybko wywoływać za pomocą skrótów klawiszowych. Jak widać, w Photoshopie istnieje wiele sposobów powięk- szania i zmniejszania obrazów. Teraz pozostaje tylko prze- testowanie wszystkich tych opcji i wybranie tej, która naj- bardziej Ci odpowiada. Wybieranie kolorów W tej części dowiesz się, jak pracować z kolorami w Photo- shopie CS4, a także poznasz objaśnienia pojęć i narzędzi, których dotąd mogłeś nie rozumieć. Kolorynarzędziaitła Dwa zachodzące na siebie kwadraty w dolnej części panelu Tools (Narzędzia) to kolory narzędzia i tła (rysunek 1.17). Górne pole to kolor narzędzia — określa, jaki kolor zostanie zastosowany, jeśli wybierzesz dowolne z narzę- dzi malarskich. Aby zmienić kolor narzędzia, kliknij pole (otworzy się standardowe okno Color Picker (Próbnik kolo- rów)). Dolne pole to kolor tła; jest używany, kiedy wymazu- jesz obraz tła lub zwiększasz rozmiar dokumentu, wybie- rając Image/Canvas Size (Rozmiar obszaru roboczego). Kiedy użyjesz narzędzia Gradient (Gradient) w domyślnych usta- wieniach, gradient będzie zaczynał się od koloru narzę- dzia, a kończył kolorem tła. Kolory narzędzia i tła możesz zamienić miejscami, klikając małe zakrzywione strzałki obok pól kolorów w panelu Tools (Narzędzia) (lub naciska- jąc klawisz X). Możesz także przywrócić domyślne kolory (czyli czarny i biały), klikając małe kwadraty w lewym dol- nym rogu tego samego obszaru (lub nacisnąć klawisz D). OknodialogoweColorPicker(Próbnikkolorów) Okno dialogowe Color Picker (Próbnik kolorów) dostępne jest w Photoshopie w wielu miejscach. Najprostszym sposo- bem wywołania go jest kliknięcie pola koloru narzędzia lub tła. W tym oknie dialogowym znajduje się wiele opcji, ponieważ istnieje dużo różnych możliwości zdefiniowania koloru. W tym podrozdziale zajmiemy się różnymi spo- Rysunek 1.1. Kolory narzędzia i tła Wszystkie narzędzia malarskie używają koloru narzędzia. Zanim zaczniesz malować, upewnij się, że ustawiłeś taki kolor, jaki zamie- rzałeś. 2 sobami wybierania koloru. Zaczniemy od zapoznania się z podglądem wybieranego koloru. Podgląd koloru Wybierając kolor, możesz obejrzeć dwie próbki koloru po prawej stronie pionowego gradientu. Mogą posłużyć do porównania koloru, który wybrałeś (górna próbka), i koloru, który był wybrany wcześniej (dolna próbka). Powinieneś także zwracać uwagę na ostrzeżenie, że kolor znajduje się poza przestrzenią barw. Ma ono formę małego trójkąta wyświetlanego obok próbek koloru (rysu- nek 1.18). Trójkąt ostrzega, że wybranego koloru nie da się odtworzyć w trybie CMYK, co oznacza, że wydrukowany kolor będzie nieco inny. Na szczęście Photoshop poka- zuje podgląd koloru, który powstanie w wyniku zmiany na potrzeby wydruku. Kolor ten będzie widoczny w polu próbki znajdującym się poniżej ikony trójkąta (klikając tę próbkę, możesz wybrać kolor możliwy do wydrukowa- nia). Możesz także pokazać, jak będą wyglądały wszyst- kie kolory po wydrukowaniu, wybierając View/Proof Colors (Widok/Próba kolorów) przy otwartym oknie Color Picker (Próbnik kolorów). Dzięki temu zostaną zmienione wszystkie kolory w próbniku, ale ciągle będziesz musiał kliknąć sym- bol trójkąta, ponieważ zmiana będzie dotyczyć tylko pod- glądu, a nie wybranego koloru. Kolory z palety internetowej Specjalna paleta kolorów, zwanych także kolorami bez- piecznymi dla internetu, służy do wykorzystania w dużych obszarach jednolitych kolorów na stronach WWW. Korzy- stając z tych kolorów, będziesz miał pewność, że takie obszary nie ulegną roztrząsaniu przy oglądaniu ich na monitorach niskiej jakości (czyli np. kolor pomarańczowy zostanie utworzony poprzez dodanie wzorku czerwonych punktów na żółtym tle). Jeśli wybierasz kolor, który będzie użyty na dużym obszarze strony WWW, posłuż się sym- bolem sześcianu. Kolory z palety internetowej są czasem nazywane kolorami w sześcianie i dlatego firma Adobe oznaczyła tę funkcję właśnie sześcianem. Jeśli klikniesz ten symbol, wybrany kolor zostanie lekko zmieniony — stanie się kolorem bezpiecznym dla internetu. I: Podstawy pracy Rysunek 1.1. Ostrzegawczy trójkąt wskazuje, że koloru nie da się odtwo- rzyć w trybie CMYK. Symbol sześcianu oznacza, że kolor nie jest kolorem bez- piecznym dla internetu i może ulec roztrząsaniu w przeglądarce WWW Jeśli pracujesz w przestrzeni ro- boczej Basic (Podstawowe), pole- cenie Proof Colors (Próba kolorów) nie będzie widoczne w menu View (Widok). Musisz kliknąć opcję Show All Menu Items (Pokaż wszystkie polecenia menu). Podczas pracy z tym rozdziałem korzystaj z prze- strzeni roboczej Essentials (Istotne elementy). Kolory w trybie CMYK przeznaczo- ne są do wydruku (a to oznacza użycie atramentu), a kolory w try- bie RGB (definiowane za pomocą poziomów światła) dla multime- diów. Z powodu niedoskonałości atramentów CMYK nie jest możli- we dokładne oddanie wszystkich kolorów, które widzimy na ekranie. Polecenie Proof Colors (Próba ko- lorów) daje dokładane rezultaty tylko wtedy, jeśli określimy odpo- wiednie ustawienia w menu Proof Setup (Ustawienie próby) (View/Pro- of Setup (Widok/Ustawienie próby)). Domyślne ustawienia pokazują, jak będzie wyglądał obraz po skon- wertowaniu na tryb CMYK. Rozdział 1 Podstawy pracy z narzędziami i panelami Wybieranie kolorów za pomocą pola koloru Zwykle najprostszym sposobem wybrania koloru jest posłużenie się własnym wzrokiem. Zacznij od wybrania ogólnego koloru, klikając odpowiednie miejsce pionowego słupka gradientu w panelu Color Picker (Próbnik kolorów). Następnie kliknij i przeciągnij wewnątrz dużego kwadra- towego obszaru po lewej stronie w celu wybrania odpo- wiedniego odcienia. NarzędzieEyedropper(Kroplomierz) Kolory możesz wybierać w oknie Color Picker (Próbnik kolo- rów) i w panelu Color (Kolor), ale też za pomocą narzędzia Eyedropper (Kroplomierz), które umieszczone jest w panelu narzędzi jako szósta od góry ikona. Jedną z zalet tego spo- sobu jest możliwość wskazania koloru z dowolnego innego otwartego pliku Photoshopa. Po wybraniu narzędzia po prostu klikasz dowolną część obrazu, a kliknięty kolor staje się kolorem narzędzia. Klikając z wciśniętym kla- wiszem Option (Mac OS) lub Alt (Windows), wybierzesz w ten sposób kolor tła. Nie musi być to aktualnie edyto- wany dokument, możesz kliknąć dowolny inny otwarty. Możesz zmienić ustawienie Sample Size (Rozmiar próbki) na pasku opcji, dzięki czemu zmienisz sposób próbkowania klikniętego obszaru (rysunek 1.19). Dostępne są następu- jące możliwości: V Point Sample (Próbka punktowa). Pobiera kolor z obszaru o wielkości piksela. V Average (Średnia). Pozostałe opcje oznaczają pobranie średniej wartości na podstawie kwadratu o wskazanych wymiarach (3×3, 5×5, 11×11, 31×31, 51×51 oraz 101×101). Jeśli kolor biały wybierasz poprzez przeciągnięcie aż do lewego gór- nego rogu w polu koloru, upewnij się, że przeciągasz poza kwadrat, w przeciwnym przypadku możesz nie uzyskać koloru dokładnie bia- łego. Zamiast niego uzyskasz brud- ny biały lub bardzo jasny odcień szarości. Używając narzędzia Eyedropper (Kroplomierz), możesz kliknąć we- wnątrz dokumentu i przeciągnąć narzędzie na inny obszar ekranu, aby wybrać kolor. Oznacza to, że możesz pobrać kolor np. z pa- ska menu lub dowolnego innego obszaru ekranu, a więc nie tylko z okna Photoshopa, ale każdego innego miejsca widocznego na monitorze. Bardzo często korzy- stam z tej możliwości — pobieram kolory z okna przeglądarki inter- netowej. Rysunek 1.1. Opcja Sample Size (Rozmiar próbki) określa obszar, na podstawie którego narzędzie Eyedrop- per (Kroplomierz) wyznaczy średnią wartość wybranego koloru W wielu przypadkach może się okazać, że najlepsze będzie ustawienie jednej z wartości średnich. W ten sposób unik- niesz skutków przypadkowego kliknięcia punktu w kolorze I: Podstawy pracy odróżniającym się od obszaru, z którego chcesz pobrać próbkę — nie wybierzesz koloru, który nie będzie reprezentatywny. Podstawowe narzędzia edycyjne Podobnie jak w przypadku większości funkcji Photoshopa przekonasz się, że z narzędziami edycyjnymi wiąże się wię- cej możliwości, niż wydaje się na pierwszy rzut oka. Na razie zajmiemy się ich najbardziej podstawowymi zasto- sowaniami. Pracując z pozostałą częścią książki, powinie- neś pamiętać, że narzędzia te są tylko pozornie proste i za ich pomocą można osiągać niesamowite rezultaty. Przykła- dowo narzędzia malarskie i gradienty mogą zostać wyko- rzystane do czegoś więcej niż tylko do dodawania koloru; za ich pomocą można tworzyć ciekawe zaznaczenia, kompo- nować fotografie i tworzyć interesujące przejścia obrazów. Liczba interesujących efektów, jakie można osiągnąć za ich pomocą, nie jest ograniczona. Malowanie W Photoshopie masz dwie możliwości, jeśli chodzi o malo- wanie: narzędzie Brush (Pędzel) oraz narzędzie Pencil (Ołó- wek). Różnicą między nimi jest to, że za pomocą Brush (Pędzel) zawsze tworzone są pociągnięcia o miękkich kra- wędziach — nawet jeśli wydaje się, że krawędź pędzla jest twarda, krawędź linii będzie lekko rozmyta. Narzędzie Pen- cil (Ołówek) tworzy natomiast naprawdę ostre krawędzie (rysunki 1.20 i 1.21). Twardość narzędzia Brush (Pędzel) możesz zmieniać, wybierając różne końcówki pędzla z panelu Brushes (Pędzle). W przypadku narzędzia Pencil (Ołówek) krawędzie będą zawsze twarde. Opacity (Krycie) Jeśli zmniejszysz wartość ustawienia Opacity (Krycie) dla narzę- dzia Brush (Pędzel), będziesz mógł malować bez obawy, że war- stwy farby będą nakładać się na siebie (rysunek 1.22). Tak długo, jak długo nie zwolnisz przycisku myszy, na obszarach pomalowanych wielokrotnie nie pojawi się druga warstwa farby. Rysunek 1.20. Linia utworzona za pomocą narzędzia Brush (Pędzel) Rysunek 1.21. Linia utworzona za pomocą narzędzia Pencil (Ołówek) Aby szybko zmienić wartość usta- wienia Opacity (Krycie) dla narzę- dzia malarskiego, możesz użyć klawiszy numerycznych (1 = 10 , 3 = 30 , 65 = 65 itp.). Rysunek 1.22. Nieprzerwane pocią- gnięcie pędzla Rozdział 1 Podstawy pracy z narzędziami i panelami Jeśli nie wiesz, na czym polegają koncepcje krycia i prze- zroczystości, spójrz na rysunki 1.23 i 1.24. Rysunek 1.2. Kryjące (po lewej) a przezroczyste (po prawej) (©2007 Stockbyte, www.stockbyte.com) Rysunek 1.2. Różny poziom krycia (©2007 Stockbyte, www.stockbyte.com) Flow (Przepływ) Ustawienie Flow (Przepływ) określa, jaka wartość wska- zanego poziomu krycia będzie widoczna przy pierwszym pociągnięciu pędzlem. Przy ustawieniu Flow (Przepływ) równym np. 20 , za każdym razem, gdy przeciągniesz pędzlem po danym obszarze, uzyskasz 20 poziomu krycia ustawionego na pasku opcji (rysunek 1.25). Przy ponownym przeciągnięciu pędzlem w danym miejscu zostanie dodana kolejna warstwa farby o poziomie krycia równym 20 ustawienia Opacity (Krycie). Niezależnie od tego, ile razy przeciągnąłbyś pędzlem, nie będziesz mógł uzyskać wyższego poziomu krycia niż ustawiony na pasku opcji (oczywiście jeśli nie zwolnisz przycisku myszy). Usta- wienie Flow (Przepływ) równe 100 w praktyce wyłączy tę funkcję — za każdym razem uzyskiwana będzie od razu pełna wartość krycia. Narzędzie Pencil (Ołówek) nie korzy- sta z ustawienia Flow (Przepływ), każda kreska ma pełny poziom krycia. Zobaczmy, jakie opcje są dostępne w czasie pracy z narzę- dziami malarskimi. Rysunek 1.2. Pociągnięcia pędzla z ustawieniem Flow (Przepływ) I: Podstawy pracy Trybymieszania Rozwijane menu Mode (Tryb) na pasku opcji nazwane jest także menu trybu mieszania. Wszystkimi jego opcjami zajmiemy się w rozdziale 9. „Wzbogacanie obrazów i two- rzenie masek”. Teraz wyjaśnimy tylko, jakie są jego pod- stawowe zastosowania (rysunki od 1.26 do 1.28). Jeśli będziesz chciał zmienić podstawowy kolor obiektu, możesz ustawić Hue (Barwa) jako tryb mieszania. Korzystając z pędzla o miękkich krawędziach, możesz ustawić tryb Dissolve (Rozpuszczanie), co spowoduje, że krawędzie pocią- gnięć malowanych pędzlem będą rozmywane. Rysunek 1.2. Tryb Normal (Zwykły) (©2007 Stockbyte, www.stockbyte.com) Rysunek 1.2. Tryb Hue (Barwa) Rysunek 1.2. Tryb Dissolve (Rozpusz- czanie) Chcąc utworzyć prostą linię, kliknij kilka punktów obrazu z wciśniętym klawiszem Shift; Photoshop połączy powstałe punkty prostymi liniami (rysunek 1.29). W czasie malowa- nia możesz także przytrzymać klawisz Shift w celu utwo- rzenia linii pod kątem 45 stopni. NarzędzieEraser(Gumka) Jeśli użyjesz narzędzia Eraser (Gumka), pracując z obra- zem tła, narzędzie zachowa się tak, jak jedno z narzę- dzi malarskich — różnicą będzie malowanie przy użyciu koloru tła, a nie narzędzia. Możesz także wybrać narzę- dzie, którego zachowanie będzie odwzorowywać gumka (za pomocą odpowiedniej opcji z rozwijanego menu na pasku opcji — rysunek 1.30). Rysunek 1.2. Klikając z wciśniętym klawiszem Shift, można tworzyć linie proste Rysunek 1.0. Menu zachowań narzę- dzia Eraser (Gumka) Rozdział 1 Podstawy pracy z narzędziami i panelami Kiedy jednak użyjesz narzędzia Eraser (Gumka) na warstwie, która nie jest warstwą tła, obszar zostanie naprawdę wymazany. Zmniejszając ustawienie Opacity (Krycie), sprawisz, że obszar stanie się częściowo przezro- czysty. Pamiętaj, że takie zachowanie nie będzie miało zastosowania do obrazu tła, którego nie da się „wymazać”. Panelustawieńpędzla Teraz zobaczymy, w jaki sposób Photoshop radzi sobie z pędzlami i jak tworzyć własne pędzle. Kiedy aktywne jest narzędzie malarskie lub służące do retuszu, na pasku opcji widoczny jest także aktualnie aktywny pędzel. Jeśli klikniesz pole pokazujące pędzel, otworzysz rozwijane menu ustawień pędzla (rysunek 1.31). Wszystkie dostępne narzędzia malarskie i retuszu dostępne w panelu Tools (Narzędzia) korzystają z panelu ustawień pędzla w celu określenia jego wielkości. Każde z narzędzi zapamię- tuje ostatnią użytą wielkość pędzla i wróci do niej, kiedy następnym razem je wybierzesz. Innymi słowy, wybrana wielkość pędzla nie będzie niezmienna przy przechodze- niu do różnych narzędzi. Aktywny pędzel możesz zmienić, klikając dowolny pędzel dostępny w panelu ustawień pędzla (dwukrotne kliknię- cie spowoduje wybranie pędzla i jednocześnie zamknięcie panelu). Poniżej każdego pędzla znajduje się liczba, która określa jego średnicę w pikselach. Jeszcze lepszą zabawą będzie obserwowanie pędzla na pasku opcji i naciskanie klawiszy i (bez klawisza Shift) — w ten sposób możesz przechodzić pomiędzy kolej- nymi pędzlami dostępnymi w panelu ustawień pędzla. PanelBrushes(Pędzle) Panel Brushes (Pędzle) w Photoshopie ma dwie wer- sje, każda z nich znajduje się w innym miejscu. Pierw- sza, o której mówiliśmy przed chwilą, to panel ustawień pędzla. Korzystając z niego (nazwijmy go wydaniem „pod- stawowym”), możesz przełączać się tylko między goto- wymi pędzlami oraz zmieniać ich wielkość i twardość. Chcąc zmienić inne charakterystyki pędzla, będziesz musiał porzucić ten panel i przejść do pełnej wersji — panelu Brushes (Pędzle) dostępnego po wybraniu Window/ Brushes (Okno/Pędzle) — patrz rysunek 1.32. Do poprzed- niego panelu będziesz mógł nadal uzyskać dostęp, kli- Więcej informacji na temat obrazu tła znajdziesz w rozdziale 3. „War- stwy i krzywe”. Rysunek 1.1. Panel ustawień pędzla Rysunek 1.2. Panel Brushes (Pędzle) kając słowa Brush Presets (Predefiniowane ustawienia pędzla) w lewym górnym rogu panelu. O wiele lepiej będzie jed- nak skorzystać z opcji dostępnych po jego lewej stronie. Kiedy będziesz to robił, upewnij się, że klikasz nazwę cha- rakterystyki, a nie pole wyboru. Kliknięcie pola wyboru powoduje tylko włączenie lub wyłączenie, ale nie pozwala zobaczyć jej opcji — w tym celu będziesz musiał kliknąć jej nazwę. Teraz będziesz mógł zobaczyć, że dla każdego pędzla możesz zdefiniować ponad 30 różnych ustawień. Kiedy po raz pierwszy zobaczysz je wszystkie, pomyślisz sobie, że pewnie będziesz musiał wrócić na studia, aby nauczyć się, jak ich używać. Po bliższym przyjrzeniu okaże się jednak, że z ustawieniami można sobie łatwo poradzić, a ich odpowiednie połączenia pozwalają na tworzenie naprawdę ciekawych efektów. Przed rozpoczęciem eksperymentów z pędzlami w Photo- shopie powinieneś wiedzieć, że możesz pracować z dwoma rodzajami pędzli: zaokrąglonymi i próbkowanymi. Okrągły pędzel to, jak można się spodziewać, pędzel o zaokrąglonej końcówce. Drugi rodzaj pędzla oparty jest na obrazie (pędzel próbkowany — rysunek 1.33). Aby pracować z okrągłym pędzlem, musisz go najpierw wybrać z panelu ustawień pędzla. Chcąc użyć pędzla prób- kowanego, wybierz z ustawień pędzla taki, który nie jest pędzlem okrągłym, lub zaznacz w aktywnym dokumen- cie dowolny obszar obrazu, który będziesz chciał zmienić w pędzel, i wybierz Edit/Define Brush Preset (Edycja/Zdefiniuj predefiniowane ustawienie pędzla). Po wybraniu odpowied- niego rodzaju pędzla będziesz mógł eksperymentować ze wszystkimi jego ustawieniami. Brush Tip Shape (Kształt końcówki pędzla) Kiedy klikniesz przycisk Brush Tip Shape (Kształt końcówki pędzla) w lewym górnym rogu panelu, jego centralna część pokaże ustawienia, które definiują ogólny wygląd pędzla. Pociągnięcie pędzla składa się z wielu „maźnięć” farby, co oznacza, że obszar o kształcie pędzla jest wypełniany kolorem narzędzia, następnie pędzel przesuwany jest dalej, gdzie kształt zostaje ponownie wypełniony (rysunek 1.34). Ustawienia w części Brush Tip Shape (Kształt końcówki pędzla) określają, jak będą wyglądać plamy farby i jak duże będą odstępy między nimi. I: Podstawy pracy W rozdziale 10. „Techniki kola- żu” nauczysz się używać masek warstw, które pozwalają na wpro- wadzanie takich samych zmian, ja- kie wprowadza się za pomocą na- rzędzia Eraser (Gumka), ale zmiany te nie są permanentne. Korzystając z warstwy maski, będziesz mógł przywrócić usunięte obszary, na- wet jeśli zapisałeś i zamknąłeś plik. Rysunek 1.. W górnej części panelu znajdziesz okrągłe pędzle, niżej pędzle próbkowane Rysunek 1.. Opcje Brush Tip Shape (Kształt końcówki pędzla) Rozdział 1 Podstawy pracy z narzędziami i panelami V Diameter (Średnica) — określa wielkość pędzla (rysu- nek 1.35). Może mieć wartość od 1 do 2500 pikseli. Przycisk Use Sample Size (Użyj rozmiaru próbki) uak- tywnia się za każdym razem, kiedy używasz pędzla próbkowanego, który został powiększony lub zmniej- szony względem oryginalnej próbki. Jeśli klikniesz ten przycisk, ustawienie Diameter (Średnica) zostanie wyzerowane do oryginalnej wielkości pędzla próbko- wanego, co da najlepszą możliwą jakość. Zmniejszanie próbkowanego pędzla nie pogarsza jakości obrazu, ale powiększanie powoduje, że jego kształt staje się mniej ostry (rysunek 1.36). V Hardness (Twardość) — określa, jak szybko zanikają krawędzie. Domyślne pędzle używają zwykle wartości 100 lub 0 (rysunek 1.37). Ta opcja dostępna jest tylko dla pędzli okrągłych. V Roundness (Zaokrąglenie) — spłaszcza pędzle w jed- nym kierunku. Dla pędzli okrągłych zmiana tego ustawienia daje pędzle owalne (rysunek 1.38). W przy- padku pędzla próbkowanego ustawienie spłaszcza pędzel w pionie (rysunek 1.39). V Angle (Kąt) — obraca owalne i próbkowane pędzle, nie ma wpływu na pędzle okrągłe (rysunek 1.40). V Spacing (Odstępy) — określa odległość między pla- mami farby tworzącymi pociągnięcie pędzla (rysunek 1.41). Usunięcie zaznaczenia z pola Spacing (Odstępy) powoduje, że Photoshop będzie modyfikował odległości w zależności od szybkości przesuwania myszą w czasie malowania (rysunek 1.42). Rysunek 1.. Średnica pędzla kolejno od góry: 100 pikseli, 50 pikseli i 20 pikseli Rysunek 1.. Po lewej: pędzel prób- kowany w oryginalnym rozmiarze. Po prawej: pędzel próbkowany skalowa- ny do rozmiaru dużo większego niż pobrany Rysunek 1.. Hardness (Twardość) kolejno od góry: 100, 50 i 20 Rysunek 1.. Roundness (Zaokrągle- nie) kolejno od góry: 100, 50 i 20 Rysunek 1.. Roundness (Zaokrągle- nie) kolejno od góry: 100, 50 i 20 0 I: Podstawy pracy Rysunek 1.0. Angle (Kąt) kolejno od góry: 0, 45, 90 Rysunek 1.1. Spacing (Odstępy) kolejno od góry: 25 , 75 , 120 Pozostałe opcje w lewej części panelu Brushes (Pędzle) pozwalają na zmianę sposobu zastosowania kształtu pędzla na obrazie. Na pewno zauważysz, że opcje pędzla korzystają z trzech podstawowych koncepcji: V Ustawienia typu Jitter (Wahanie) pozwalają na różni- cowanie określonej opcji na przestrzeni pociągnięcia pędzla (rysunek 1.43). Im wyższa wartość Jitter (Waha- nie), tym większa różnica w wartości ustawienia. V Ustawienie Minimum (Minimalne) określa zakres, w któ- rym opcja Jitter (Wahanie) może różnicować wartość ustawienia (rysunek 1.44). Jeśli opcja Minimum (Mini- malne) będzie równa np. 10 , kontrolka Jitter (Wahanie) będzie mogła różnicować wartość ustawienia pomiędzy wartością określoną w panelu Brush Tip Shape (Kształt końcówki pędzla) lub na pasku opcji a ustawieniem Minimum (Minimalne) (10 oznacza procent wartości ustawionej w panelu Brush Tip Shape (Kształt końcówki pędzla) lub na pasku opcji). V Ustawienie Control (Sterowanie) określa, kiedy zostanie zmienione ustawienie, dla którego użyto opcji Jitter (Wahanie). Kiedy w tym menu zostanie wybrana opcja Off (Wyłączone), polecenie Jitter (Wahanie) będzie stoso- wane cały czas. Opcja Fade (Stonuj) powoduje stopniowe zanikanie w określonej liczbie plam farby składają- cych się na pociągnięcie pędzla. Jeśli ustawisz tu np. 20, Photoshop rozpocznie od ustawienia w polu Brush Tip Shape (Kształt końcówki pędzla) lub na pasku opcji, a następnie zmniejszy jego wartość w każdej z kolejnych 20 plam farby, aż do wartości określonej opcją Minimum (Minimalne) (rysunek 1.45). Pozostałe ustawienia — Pen Pressure (Nacisk pióra), Pen Tilt (Pochylenie pióra) oraz Stylus Wheel (Pokrętło pisaka) — powodują, że wartości odczytywane będą z tabletu graficznego. Rysunek 1.2. Usunięcie zaznaczenia z pola Spacing (Odstępy) powoduje, że wielkość odstępów staje się zależ- na od szybkości malowania Zamiast wpisywać wartości dla ustawień Angle (Kąt) i Roundness (Zaokrąglenie), możesz zmodyfiko- wać diagram w środku okna dia- logowego. Przeciągnięcie jednego z dwóch małych okręgów zmienia ustawienie Roundness (Zaokrą- glenie), a przeciąganie końcówki strzałki zmienia ustawienie Angle (Kąt). Niskie ustawienie Spacing (Odstę- py) pozwoli uniknąć nierówności krawędzi dla pędzli o dużych roz- miarach i twardych krawędziach. Za pomocą klawiszy nawiasów kwadratowych ([ ]) możesz zmie- niać średnicę pędzla, a jeśli jedno- cześnie przytrzymasz wciśnięty klawisz Shift, zmienisz twardość pędzla. Te skróty klawiszowe nie będą działały przy otwartym pa- nelu ustawień pędzla. 1 Rozdział 1 Podstawy pracy z narzędziami i panelami Rysunek 1.. Ustawienia Size Jitter (Wahanie rozmiaru) kolejno od góry: 20, 50, 100 Rysunek 1.. Ustawienia Minimum (Minimalne) kolejno od góry: 1, 30, 75 Rysunek 1.. Ustawienia Fade (Sto- nuj) kolejno od góry: 20, 75, 130 Shape Dynamics (Dynamika kształtu) Ustawienia Shape Dynamics (Dynamika kształtu) zmieniają kształt wybranego pędzla. Tak naprawdę pozwalają na zmianę tych samych ustawień, które określiłeś w części Brush Tip Shape (Kształt końcówki pędzla), w panelu Brushes (Pędzle) (rysunki od 1.46 do 1.48). Scattering (Rozpraszanie) Ustawienie Scattering (Rozpraszanie) odpowiada za różni- cowanie położenia plam farby składających się na pocią- gnięcie pędzla (rysunek 1.49). Ustawienie Count (Zliczanie) pozwala na określenie, ile plam farby zostanie nałożonych w jednostce wskazanej w obszarze Brush Tip Shape (Kształt końcówki pędzla) w panelu Brushes (Pędzle) (rysunek 1.50). Rysunek 1.. Ustawienia Size Jitter (Wahanie rozmiaru) kolejno od góry: 100, 50, 20. Im wyższa wartość usta- wienia, tym większe zróżnicowanie okrągłych plam Rysunek 1.. Ustawienia Angle Jitter (Wahanie kąta) kolejno od góry: 100, 50, 20. Im wyższa wartość ustawie- nia, tym większe zróżnicowanie kąta nachylenia liści Rysunek 1.. Ustawienia Roundness Jitter (Wahanie zaokrąglenia) kolejno od góry: 100, 50, 20. To ustawienie ska- luje pionowo każdą końcówkę pędzla 2 Rysunek 1.. Ustawienia Scattering (Rozpraszanie) kolejno od góry: 20, 100, 200 Rysunek 1.0. Ustawienia Count (Zliczanie) kolejno od góry: 1, 3, 7 Texture (Tekstura) Ustawienie Texture (Tekstura) pozwala na różnicowanie poziomu krycia pędzla na podstawie wybranej tekstury (rysunek 1.51). Ustawienie Depth Jitter (Głębia) umożliwia nakładanie różnych ilości tekstury. Aby użyć ustawienia Depth Jitter (Głębia), należy zaznaczyć pole Texture Each Tip (Tekstura na końcach — rysunek 1.52). Jeśli uznasz, że tek- stura nie zmienia wystarczająco wyglądu pędzla, możesz zmienić ustawienie w menu Mode (Tryb) aż do uzyskania zadowalających rezultatów. Dual Brush (Podwójny pędzel) Opcja Dual Brush (Podwójny pędzel) pozwala na tworze- nie pociągnięć pędzla złożonego z kształtów dwóch koń- cówek pędzla jednocześnie. Farba będzie widoczna tylko w miejscach, gdzie kształty pędzli będą na siebie zacho- dzić (rysunek 1.53). Jest to doskonały sposób tworzenia efektu gąbki. W tym celu wystarczy, że wybierzesz zwy- kły, okrągły pędzel w części Brush Tip Shape (Kształt koń- cówki pędzla) panelu Brushes (Pędzle), a następnie pędzel tekstury w części Dual Brush (Podwójny pędzel). Jeśli okaże się, że połączenie pędzli nie jest takie, jak się spodziewa- łeś, będziesz mógł zmienić ustawienie w menu Mode (Tryb) i ustawienie Spacing (Odstępy) aż do otrzymania zadowala- jących rezultatów. I: Podstawy pracy Rysunek 1.1. Ustawienia Texture (Tekstura) Rysunek 1.2. Ustawienia Depth Jitter (Głębia) kolejno od góry: 100, 50, 20 Rysunek 1.. Trzy przykłady zastoso- wania podwójnego pędzla Rozdział 1 Podstawy pracy z narzędziami i panelami Color Dynamics (Dynamika koloru) Ustawienia Color Dynamics (Dynamika koloru) pozwalają na różnicowanie koloru na przestrzeni pociągnięcia pędzla. Ustawienie Foreground/Backgound Jitter (Wahania pierw- szego planu/tła) umożliwia różnicowanie kolorów pomiędzy kolorem narzędzia a kolorem tła (rysunek 1.54). Ustawie- nie Hue Jitter (Wahanie barwy) zmienia podstawowy kolor pędzla na losowe kolory. Im wyższe ustawienie, tym bar- dziej kolory te będą się różnić od koloru narzędzia (rysu- nek 1.55). Ustawienie Saturation Jitter (Wahanie nasycenia) zmienia jaskrawość koloru, którym malujesz (rysunek 1.56). Brightness Jitter (Wahanie jasności) losowo przyciemnia kolor (rysunek 1.57). Purity Jitter (Klarowność) umożliwia zmianę nasycenia koloru, którym malujesz. Ustawienie wartości równej zero nie powoduje żadnych zmian. War- tości ujemne to mniejsze nasycenie, a dodatnie — większe (rysunek 1.58). Rysunek 1.. Ustawienie Foregro- und/Backgound Jitter (Wahania narzędzia/tła) dla kolorów czerwone- go i niebieskiego, wartości kolejno od góry: 100, 50, 20 Rysunek 1.. Ustawienia Hue Jitter (Wahanie barwy) kolejno od góry: 100, 50, 20 Rysunek 1.. Ustawienia Saturation Jitter (Wahanie nasycenia) kolejno od góry: 100, 50, 20 Rysunek 1.. Ustawienia Brightness Jitter (Wahanie jasności) kolejno od góry: 100, 50, 20 Rysunek 1.. Ustawienia Purity Jitter (Klarowność) kolejno od góry: +50, 0, –50 I: Podstawy pracy Rysunek 1.. Ustawienia Opacity Jitter (Wahanie krycia) kolejno od góry: 100, 50, 20 Rysunek 1.0. Ustawienia Flow Jitter (Wahanie przepływu) kolejno od góry: 100, 50, 20 Other dynamics (Inne dynamiki) Ustawienia Opacity Jitter (Wahanie krycia) oraz Flow Jitter (Wahanie przepływu) pozwalają na różnicowanie analogicz- nych ustawień dostępnych na pasku opcji bieżącego narzę- dzia (rysunki 1.59 i 1.60). Przy korzystaniu z nich parame- try będą różnicowane, ale nigdy nie przekroczą wartości ustawień na pasku opcji. Pozostałe ustawienia pędzla Przyjrzyjmy się teraz pozostałym ustawieniom, jakie można znaleźć w panelu Brushes (Pędzle). Ustawienie Noise (Szum) dodaje szum do miękkich krawędzi pędzla (rysu- nek 1.61). Wet Edges (Mokre krawędzie) powoduje, że środek pędzla ma poziom krycia równy 60 , a w miarę zbliżania się do krawędzi nakładane jest coraz więcej farby (rysu- nek 1.62). Airbrush (Aerograf) jest tym samym co ikona aerografu, którą można włączać i wyłączać na pasku opcji. Działa w połączeniu z ustawieniami Opacity (Krycie) i Flow (Przepływ) na pasku opcji. Ustawienie Opacity (Kry- cie) zawsze będzie określać maksymalny poziom krycie pojedynczego pociągnięcia pędzla. Określi też, jak szybko będzie osiągany wskazany poziom krycia. Niższe wartości przepływu powodują, że nakładana jest farba o niższym poziomie krycia, ale kolejne warstwy farby na tym samym obszarze pozwalają osiągnąć poziom krycia ustawiony na pasku opcji. Ustawienie Airbrush (Aerograf) ma zastosowa- nie przy ustawieniu Flow (Przepływ) o wartości mniejszej niż 100 . Sprawia, że farba jest ciągle nakładana, kiedy zatrzymasz kursor, podobnie jak w przypadku prawdzi- wego aerografu (rysunek 1.63). Rysunek 1.1. Pociągnięcie pędzla z włączonym ustawieniem Noise (Szum) Rysunek 1.2. Efekt ustawienia Wet Edges (Mokre krawędzie) Rysunek 1.. Opcja Airbrush (Aero- graf ) powoduje, że w czasie malowa- nia w tym samym punkcie nakładane jest coraz więcej farby Rozdział 1 Podstawy pracy z narzędziami i panelami Zapisywanie pędzli Zmiana ustawień pędzla oznacza w praktyce utworzenie nowego pędzla, który nie jest już związany z oryginalnym pędzlem w panelu Brushes (Pędzle). Zmieniony pędzel nie będzie widoczny w panelu Brushes (Pędzle), jeśli nie zosta- nie zapisany poprzez wybranie New Brush Preset (Nowe pre- definiowane ustawienie pędzla) z menu bocznego panelu Bru- shes (Pędzle). Po utworzeniu zestawu pędzli możesz wybrać Save Brushes (Zachowaj pędzle) z menu bocznego panelu Brushes (Pędzle), aby zapisać bieżące pędzle w pliku. Jeśli będziesz kiedykolwiek chciał do nich wrócić, wystarczy, że wybierzesz Replace Brushes (Zastąp pędzle) z tego samego menu. Domyślne ustawienia pędzli przywrócisz, wybiera- jąc Reset Brushes (Wyzeruj pędzle
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Adobe Photoshop CS4/CS4 PL. Techniki studyjne. Oficjalny podręcznik
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: