Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00073 005104 22440812 na godz. na dobę w sumie
Fotografia cyfrowa. Edycja zdjęć w Linuksie - książka
Fotografia cyfrowa. Edycja zdjęć w Linuksie - książka
Autor: Liczba stron: 144
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-246-0006-X Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> systemy operacyjne >> linux
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Fotografia cyfrowa stale zyskuje na popularności. Producenci aparatów prześcigają się w oferowaniu doskonałego sprzętu wszystkim cyfrowym artystom -- od początkujących aż po wymagających profesjonalistów. Kupując aparat, możemy wybierać pomiędzy prostymi kompaktami, zaawansowanymi aparatami hybrydowymi i lustrzankami. Jednak przy organizowaniu cyfrowej ciemni nie mamy tak dużego wyboru, większości z nas przychodzi na myśl doskonała, ale niestety niezwykle droga aplikacja graficzna. Czy na pewno nie ma innego rozwiązania? Na szczęście istnieje alternatywa, w dodatku bezpłatna -- Linux i GIMP.

Czytając książkę 'Fotografia cyfrowa. Edycja zdjęć w Linuksie', dowiesz się, w jaki sposób zbudować cyfrową ciemnię fotograficzną, wykorzystując wyłącznie bezpłatne oprogramowanie. Przekonasz się, że nie wymaga to nawet instalowania Linuksa -- możesz wykorzystać uruchamiany z płyty CD system operacyjny Knoppix. Nauczysz się przenosić zdjęcia z aparatu na dysk twardy i poznasz program GIMP. Wykorzystując to bezpłatne narzędzie, usuniesz ze zdjęć przebarwienia i czerwone oczy, wykadrujesz fotografie i dokonasz zaawansowanych operacji edycyjnych z użyciem filtrów i skryptów.

Poznaj ogrom możliwości bezpłatnego oprogramowania.Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

IDZ DO IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TREŒCI SPIS TREŒCI KATALOG KSI¥¯EK KATALOG KSI¥¯EK KATALOG ONLINE KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK TWÓJ KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA DODAJ DO KOSZYKA CENNIK I INFORMACJE CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE O NOWOŒCIACH O NOWOŒCIACH ZAMÓW CENNIK ZAMÓW CENNIK CZYTELNIA CZYTELNIA FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl Fotografia cyfrowa. Edycja zdjêæ w Linuksie Autor: Pawe³ Br¹goszewski ISBN: 83-246-0006-X Format: B5, stron: 144 Fotografia cyfrowa stale zyskuje na popularnoœci. Producenci aparatów przeœcigaj¹ siê w oferowaniu doskona³ego sprzêtu wszystkim cyfrowym artystom — od pocz¹tkuj¹cych a¿ po wymagaj¹cych profesjonalistów. Kupuj¹c aparat, mo¿emy wybieraæ pomiêdzy prostymi kompaktami, zaawansowanymi aparatami hybrydowymi i lustrzankami. Jednak przy organizowaniu cyfrowej ciemni nie mamy tak du¿ego wyboru, wiêkszoœci z nas przychodzi na myœl doskona³a, ale niestety niezwykle droga aplikacja graficzna. Czy na pewno nie ma innego rozwi¹zania? Na szczêœcie istnieje alternatywa, w dodatku bezp³atna — Linux i GIMP. Czytaj¹c ksi¹¿kê „Fotografia cyfrowa. Edycja zdjêæ w Linuksie”, dowiesz siê, w jaki sposób zbudowaæ cyfrow¹ ciemniê fotograficzn¹, wykorzystuj¹c wy³¹cznie bezp³atne oprogramowanie. Przekonasz siê, ¿e nie wymaga to nawet instalowania Linuksa — mo¿esz wykorzystaæ uruchamiany z p³yty CD system operacyjny Knoppix. Nauczysz siê przenosiæ zdjêcia z aparatu na dysk twardy i poznasz program GIMP. Wykorzystuj¹c to bezp³atne narzêdzie, usuniesz ze zdjêæ przebarwienia i czerwone oczy, wykadrujesz fotografie i dokonasz zaawansowanych operacji edycyjnych z u¿yciem filtrów i skryptów. (cid:129) Uruchamianie Knoppiksa (cid:129) Przenoszenie zdjêæ na dysk twardy (cid:129) Porz¹dkowanie i archiwizacja zdjêæ (cid:129) Interfejs u¿ytkownika w GIMP-ie (cid:129) Zaznaczanie i tworzenie masek (cid:129) Poprawa jasnoœci i kontrastu fotografii (cid:129) Skalowanie i kadrowanie (cid:129) Symulowanie dzia³ania filtrów fotograficznych (cid:129) Retusz portretów (cid:129) Tworzenie panoram (cid:129) Odnawianie starych fotografii Poznaj ogrom mo¿liwoœci bezp³atnego oprogramowania Spis treści Podziękowania ................................................................................................. 5 Wstęp ............................................................................................................. 7 Rozdział 1. Pierwsze kroki z Knoppiksem ............................................................9 Jak uruchomić Knoppiksa? .............................................................................................................9 Przenoszenie zdjęć z aparatu cyfrowego do Linuksa ................................................................. 13 Porządkowanie zdjęć w Linuksie ..................................................................................................14 Archiwizacja zdjęć na CD/DVD ................................................................................................... 15 Rozdział 2. Poznaj GIMP 2.2 ........................................................................... 19 Dlaczego GIMP 2.2? ........................................................................................................................19 Absolutne początki .........................................................................................................................20 Interfejs programu GIMP ..............................................................................................................22 Operacje na plikach ........................................................................................................................23 Wycofywanie pomyłek ...................................................................................................................24 Tworzenie nowej grafiki .................................................................................................................25 Menu podręczne, skróty klawiszowe i przyciski .........................................................................26 Konfiguracja programu .................................................................................................................30 Bufory ...............................................................................................................................................32 Zaznaczanie fragmentów obrazu ..................................................................................................34 Czym jest szybka maska? ................................................................................................................40 Do czego służą warstwy? .................................................................................................................41 Maski i warstwy ...............................................................................................................................48 Rozdział 3. Szybkie rozwiązania częstych problemów ........................................ 51 Złe naświetlenie zdjęcia .................................................................................................................. 51 Jasność i kontrast .............................................................................................................................52 Usuwanie efektu „czerwonych oczu” ...........................................................................................53 Poprawianie nasycenia kolorów ....................................................................................................55 Trudne poprawianie ostrości .........................................................................................................57 Zalety selektywnego rozmycia Gaussa .........................................................................................59 Geometryczne przekształcenia zdjęć ............................................................................................60 Skalowanie ........................................................................................................................................ 61 Obroty ...............................................................................................................................................62 Kadrowanie ......................................................................................................................................63 4 Fotografia cyfrowa. Edycja zdjęć w Linuksie Przekształcenia geometryczne .......................................................................................................66 Poziomy ............................................................................................................................................68 Krzywe ...............................................................................................................................................71 Progowanie .......................................................................................................................................72 Inne narzędzia .................................................................................................................................76 Rozdział 4. Zaawansowany retusz zdjęć ........................................................... 79 Klonowanie, czyli podstawa retuszu ............................................................................................79 Kanały ...............................................................................................................................................82 Filtry graficzne i efekty specjalne ..................................................................................................84 Filtry retuszujące .............................................................................................................................85 Filtry stylizujące ...............................................................................................................................90 Filtry deformujące ...........................................................................................................................95 Trenuj Script-Fu ...............................................................................................................................97 Zaawansowany retusz zdjęć — atrakcyjne portrety .................................................................. 101 Usuwanie defektów cery ...............................................................................................................102 Do czego może przydać się mała głębia ostrości? .....................................................................104 Głębokie cienie i wypalenia .........................................................................................................106 Nieco sprytniejsze wyostrzanie ...................................................................................................109 Nieocenione zalety filtru połówkowego .................................................................................... 112 Bajkowe rozmycie ...........................................................................................................................113 Fotografia czarno-biała ..................................................................................................................115 Jak stworzyć wrażenie ruchu? .......................................................................................................115 Łączenie zdjęć — tworzenie zdjęć panoramicznych ................................................................ 118 Trzeci wymiar zdjęć cyfrowych, czyli fotografia stereoskopowa ............................................ 121 Obramowania ................................................................................................................................ 123 Wyostrzanie, rozjaśnianie i rozsmarowywanie .........................................................................126 Retusz starych fotografii ..............................................................................................................129 Zakończenie ................................................................................................. 135 Skorowidz ................................................................................................... 137 Rozdział 4. Zaawansowany retusz zdjęć Klonowanie, czyli podstawa retuszu Klonowanie, czyli malowanie polegające na kopiowaniu małych fragmentów ob- razu, jest jedną z najczęściej używanych, a także jedną z najbardziej uniwersal- nych technik retuszerskich. Za pomocą klonowania można usunąć większość de- fektów zdjęcia, takich jak plamy i zabrudzenia widoczne po skanowaniu odbitki czy wypalone na biało ślady drobin kurzu osadzonych na obiektywie. Klonowa- nie doskonale sprawdza się w tuszowaniu niedoskonałości cery, wszystkie wypry- ski, plamki, pieprzyki znikną bezpowrotnie. Sprawny grafik przy użyciu klono- wania usunie nawet zmarszczki! Klonowanie pozwala na usunięcie ze zdjęcia niepotrzebnych elementów, np. linii energetycznych i krzykliwie kolorowych śmieci z dziewiczego krajobrazu, a nawet postronnych gapiów czy reklam z bu- dynków. Klonowanie w GIMP 2.2 dostępne jest po użyciu przycisku Malowanie przy uży- ciu deseni lub fragmentów obrazu (zdecydowanie najprościej użyć skrótu C). W oknie opcji narzędzia upewnij się, że zaznaczona jest opcja Obraz w polu Żródło. W po- lu Tryb pozostaw wartość Zwykły. Kluczowe znaczenie dla efektywnego retuszu za pomocą klonowania mają parametry Krycie i Pędzel. Przy klonowaniu prak- tyczną wartość mają właściwie wyłącznie typowe okrągłe pędzle, ale więcej o wyborze pędzla powiem za chwilę. Parametr Krycie określa, z jakim stopniem przezroczystości nakładany będzie klonowany fragment obrazu. Najczęściej po- zostawia się wartość tej opcji równą 100. Oznacza to, że kliknięty punkt grafiki zostanie całkowicie zakryty sklonowanym fragmentem. Zwykle taki właśnie efekt chcemy osiągnąć, np. przy usuwaniu defektów cery. Krycie o wartości mniejszej niż 100 można stosować, gdy retuszujemy dużą wadę zdjęcia. Wtedy na brze- gach retuszowanego obszaru używamy klonowania z pewną przezroczystością, aby całość wyglądała bardziej naturalnie. 80 Fotografia cyfrowa. Edycja zdjęć w Linuksie Niestety, GIMP 2.2 nie udostępnia prostego sposobu zmiany wielkości pędzla w oknie opcji klonowania. Na szczęście, można poradzić sobie z tą niedogod- nością na kilka sposobów. Oto chyba najprostszy z nich (rysunek 4.1). W oknie opcji narzędzia kliknij przycisk Pędzel. Zostanie wyświetlona lista dostępnych pędzli, nie wybieraj żadnego z nich, lecz kliknij przycisk Otwiera okno wyboru pędzla (ostatni przycisk na dole listy, oznaczony rysunkiem pędzla). W oknie Pędzle kliknij pierwszy dostępny pędzel na liście, a następnie przycisk Nowy pę- dzel. W kolejnym oknie (Edytor pędzli) podaj nazwę nowego pędzla, np. „klono- wanie” i kliknij przycisk Zapisz. Możesz już zamknąć okno Pędzle, ale pozostaw otwarte okno Edytor pędzli. Teraz w oknie opcji klonowania wybierz nowo utwo- rzony pędzel. Możesz teraz w każdej chwili zmienić Rozmiar, Twardość i kształt pędzla używanego do klonowania za pomocą suwaków w oknie Edytor pędzli. Zmiany właściwości pędzla będą natychmiast widoczne! Przy kolejnym użyciu klonowania nie musisz oczywiście tworzyć nowego pędzla. Wystarczy, że wy- bierzesz przygotowany wcześniej pędzel „klonowanie” i otworzysz okno edycji jego właściwości. Rysunek 4.1. Podczas klonowania warto pozostawić widoczne okno edycji pędzla (Brush editor) Rozdział 4. (cid:139) Zaawansowany retusz zdjęć 81 Teraz przyjrzyjmy się bliżej technice klonowania. Najpierw wybierz i powiększ obszar obrazu, który chcesz poprawić za pomocą klonowania., np. zawierający drobne zanieczyszczenie. Powiększenie powinno być naprawdę duże, nawet do 300 – 400 . Jeśli zanosi się na poważniejszy retusz zdjęcia, warto skorzystać z okna nawigacyjnego (rysunek 4.2). Wybierz z menu Widok/Okno nawigacyjne lub użyj skrótu Ctrl+Shift+N. Możesz teraz wygodnie zmieniać powiększenie ob- razu i szybko wybierać wyświetlany obszar, przesuwając prostokątną ramkę na miniaturze grafiki w oknie Nawigacja. Rysunek 4.2. Okno nawigacyjne znacząco ułatwia retuszowanie zdjęć za pomocą klonowania. Uruchomisz je za pomocą skrótu Ctrl+Shift+N Dostosuj rozmiar pędzla tak, aby z grubsza odpowiadał wielkości defektu obra- zu, który będziesz poprawiać. Następnie wyszukaj fragment grafiki, który pod względem koloru, jasności i faktury odpowiada fragmentowi z zanieczyszcze- niem. Wciśnij klawisz Ctrl (kursor myszy przyjmie kształt celownika) i kliknij obszar, który będzie użyty do klonowania. Następnie zwolnij klawisz Ctrl i klik- nij obszar, który chcesz poprawić. Zwróć uwagę na mały krzyżyk wskazujący miejsce, które stanowi bieżące źródło klonowania. 82 Fotografia cyfrowa. Edycja zdjęć w Linuksie Jeśli poprawiony fragment obrazu wygląda nienaturalnie, zmień właściwości pędz- la, dostosowując jego rozmiar i twardość. Pierwsze próby klonowania mogą nie przynieść rewelacyjnych efektów, ale nie zrażaj się. To naprawdę jedno z najczę- ściej używanych narzędzi programu GIMP. Kanały Zanim opiszę sposób wykorzystania narzędzi do tworzenia i edycji kanałów, konieczne będzie wyjaśnienie, czym są kanały grafiki w GIMP 2.2. Liczba i ro- dzaj kanałów opisuje sposób, w jaki przechowywane są wartości poszczegól- nych składowych każdego piksela obrazu (np. czerwonej, niebieskiej i zielonej w przypadku formatu RGB). Domyślnie każdy wczytany obraz posiada trzy kanały, właśnie czerwony (Red), zielony (Green) i niebieski (Blue). Liczbę i rodzaj kanałów można zmieniać na wiele sposobów. Bardzo potrzebne okazują się w praktyce narzędzia do konwersji między różnymi formatami opisu pikseli, np. RGB, HSV czy HSL. Odnalezienie tych funkcji w GIMP 2.2 nie jest do końca oczywiste, ukryte są bowiem wśród filtrów. Z menu podręcznego wybierz opcję Filtry/Kolory/Rozłożenie (rysunek 4.3). Liczba opcji w oknie ustawień tego filtru znacznie przekracza skromne trzy propozycje dostępne w Obraz/Tryb, prawda? Niektóre z proponowanych formatów związane są wyłącznie z napraw- dę profesjonalnym wykorzystaniem programu GIMP, np. format CMYK po- wstał na potrzeby profesjonalnych, kolorowych wydruków. Podczas drukowa- nia wykorzystywane są trzy podstawowe kolory: żółty (składowa Y), magenta (M) i cyjan (C) + dodatkowo kolor czarny. Mieszanie tych barw na papierze pozwala uzyskać pełną paletę barw, podobnie jak mieszanie składowych R, G i B daje dowolny kolor piksela wyświetlanego na ekranie. W retuszu zdjęć wykorzysty- wane są często formaty LAB i HSV, które umożliwiają wygodną manipulację jasnością i kolorystyką grafiki. Niestety, konwersja między różnymi formatami opisu piksela w GIMP 2.2 nie jest do końca elastyczna. Za pomocą opisanego wyżej filtru można rozłożyć obraz na składowe w dowolnym formacie, lecz każda ze składowych stanie się oddzielną warstwą (jeśli zaznaczysz opcję Rozłożenie na warstwy) lub wręcz od- dzielnym obrazem. Wbrew pierwszemu wrażeniu jest to dość wygodne rozwią- zanie, ułatwiające typowe działania retuszerskie, trudno jednak w prosty spo- sób przekonwertować obraz tak, by uzyskać kanały, np. H, S i V. Część operacji typowych dla edycji kanałów wykonywana jest po prostu na warstwach. Te wy- jaśnienia mogą wydać się dość skomplikowane. Wszystko stanie się jasne przy omawianiu technik wykorzystujących konwersję kolorów, które opiszemy w dal- szej części książki. Rozdział 4. (cid:139) Zaawansowany retusz zdjęć 83 Rysunek 4.3. Specjalny filtr umożliwia rozłożenie obrazu na składowe w różnych formatach, ale nie tworzy odpowiednich kanałów, lecz warstwy Kanały grafiki mogą być tworzone, edytowane i usuwane samodzielnie przez użytkownika. Najczęściej taka ręczna edycja kanałów związana jest z używaniem przezroczystości, czyli tzw. kanału alfa oraz różnymi przekształceniami wyko- rzystującymi maski i warstwy. Edycja kanałów, równie prosta jak edycja warstw, daje często dość nieoczekiwane efekty i powinna być używana z umiarem. Za- rządzanie kanałami odbywa się w oknie Kanały, które wyświetlisz za pomocą opcji Okna dialogowe/Kanały lub po kliknięciu karty Kanały w tym samym oknie, w którym znajduje się lista warstw. Aby utworzyć nowy kanał, kliknij przycisk Nowy kanał w oknie Kanały. Podczas tworzenia kanału możesz zmienić do- myślną nazwę i stopień krycia nowego kanału, zmian tych możesz także doko- nać w dowolnym innym momencie, używając przycisku Modyfikacja atrybutów kanału. Za pomocą przycisków w dolnej części okna Kanały możesz dowolnie przesuwać, modyfikować i usuwać kanały, ale tylko te utworzone samodzielnie. Domyślne kanały Czerwony, Zielony i Niebieski nie mogą być modyfikowane w ten sposób. 84 Fotografia cyfrowa. Edycja zdjęć w Linuksie Używanie kanałów nie jest, niestety, sprawą intuicyjną, tak jak korzystanie z np. warstw. W dalszej części książki, poświęconej zaawansowanym technikom retu- szerskim, podam kilka przykładów metod, które wykorzystują zarówno warstwy, jak i kanały. Filtry graficzne i efekty specjalne Dla wielu osób filtry i efekty specjalne to najchętniej używane narzędzia progra- mów graficznych. Rzeczywiście, za pomocą filtrów można uzyskać ciekawe efek- ty wizualne praktycznie bez żadnego wysiłku, a eksperymentowanie z różnymi efektami specjalnymi może być świetną rozrywką. Filtry nie służą jednak tylko do zabawy, lecz przede wszystkim są używane w retuszu zdjęć. Wszystkie filtry dostępne w GIMP 2.2 można podzielić na kilka rodzajów. Bodaj najważniejszą grupą są filtry korygujące, służące praktycznie wyłącznie do retuszu fotografii. Wśród nich znajdziemy filtry rozmywające i wyostrzające obraz, usuwające za- nieczyszczenia, korygujące kolor. Tego typu filtry używane są zamiennie z innymi narzędziami retuszerskimi, np. edycją poziomów i krzywych. Kolejną grupą są fil- try stylizujące, które potrafią tak przekształcić dowolny obraz, by przypominał on grafikę wykonaną specyficzną techniką malarską, np. obraz olejny, szkic węglem, szkic ołówkiem itd. Odrębną kategorię tworzą filtry i efekty deformujące, które modyfikują po- wierzchnię obrazu, imitują efekty trójwymiarowe. Część efektów może tworzyć specyficzne tekstury i miksować je z istniejącym obrazem bądź tworzyć zupeł- nie nową grafikę. GIMP 2.2 udostępnia ponad 100 różnych filtrów i efektów specjalnych (rysunek 4.4). Użytkownik ma do dyspozycji dodatkowo ponad 50 zaawansowanych przekształceń udostępnionych pod nazwą Script-Fu. Nie będę opisywał wszystkich filtrów i efektów specjalnych, które można odnaleźć w GIMP 2.2. Postaram się natomiast pokazać sposób wykorzystania kilku najciekawszych i najbardziej przydatnych. Zanim rozpoczniemy przegląd filtrów i efektów, należy wspomnieć o kilku szcze- gółach związanych z ich używaniem. Jeśli zamierzasz trochę poeksperymento- wać z filtrami programu GIMP, warto oderwać odpowiedni fragment menu podręcznego i przesunąć w jakieś stale widoczne miejsce Pulpitu. Jeśli chcesz po- wtórzyć działanie użytego przed chwilą filtru, wystarczy, że użyjesz skrótu Ctrl+F lub opcji z menu podręcznego Filtry/Powtórz. Często nie chcemy dokładnie po- wtarzać działania filtru, ale uruchomić go ponownie z innymi parametrami. W tym celu użyj skrótu Ctrl+Shift+F lub opcji Filtry/Wyświetl ponownie. Jeśli chcesz wypróbować działanie inaczej skonfigurowanego filtru na oryginalnym obrazie, użyj po prostu sekwencji skrótów klawiszowych Ctrl+Z, Ctrl+Shift+F. Pierwszy Rozdział 4. (cid:139) Zaawansowany retusz zdjęć 85 Rysunek 4.4. Liczba filtrów i efektów specjalnych dostępnych w GIMP 2.2 jest imponująca z nich wycofa zmiany wprowadzone w efekcie działania filtru, drugi ponownie wyświetli okno ustawień. Ta sprytna metoda nie działa w przypadku przekształ- ceń Script-Fu. Efekty Script-Fu składają się z ciągu działań, w tym filtrów, a po- wrót do stanu grafiki przed uruchomieniem Script-Fu wymaga wielokrotnego użycia skrótu Ctrl+Z. W praktyce efekty Script-Fu najlepiej uruchamiać na du- plikacie obrazu, który szybko utworzysz za pomocą skrótu Ctrl+D. Niektóre przekształcenia Script-Fu zostały podstępnie ukryte w menu Filtry, warto więc zwracać uwagę na nazwę danego efektu specjalnego.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Fotografia cyfrowa. Edycja zdjęć w Linuksie
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: