Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00787 004386 21726712 na godz. na dobę w sumie
Excel 2010 PL. Biblia - książka
Excel 2010 PL. Biblia - książka
Autor: Liczba stron: 840
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-2862-9 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> aplikacje biurowe >> excel
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Twoje kompletne źródło wiedzy o Excelu 2010!

Excel 2010 to najnowsza wersja najbardziej popularnego obecnie na rynku arkusza kalkulacyjnego firmy Microsoft. Nie ma lepszego sposobu na jego poznanie niż nauka z Johnem Walkenbachem - guru Excela i autorem wszystkich napisanych o tym programie książek z serii 'Biblia'. 'Excel 2010 PL. Biblia' to podręcznik przeznaczony zarówno dla początkujących, jak i zaawansowanych użytkowników. Zawiera kompletne informacje o komponentach Excela. Autor wzbogacił go też o praktyczne porady i wskazówki oraz zamieścił w nim użyteczne przykłady.

Znajdziesz tutaj podstawowe wiadomości na temat programu Excel. Nauczysz się tworzyć formuły i funkcje oraz dokonywać obliczeń. Poznasz tajniki tworzenia wszelkiego rodzaju wykresów oraz sposoby analizy danych w arkuszu kalkulacyjnym. W końcu dostosujesz program do swoich potrzeb, korzystając z potężnego narzędzia, jakim jest programowanie i tworzenie makr w języku VBA.

Jeśli coś można zrobić w Excelu,
tutaj znajdziesz sposób, w jaki można tego dokonać!

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Excel 2010 PL. Biblia Autor: John Walkenbach Tłumaczenie: Daniel Kaczmarek ISBN: 978-83-246-2862-9 Tytuł oryginału: Excel 2010 Bible Format: 172×245, stron: 992 Twoje kompletne źródło wiedzy o Excelu 2010! • Przedstaw dane za pomocą wykresów • Dokonaj szczegółowej analizy trendów • Ujarzmij formuły, funkcje, tabele, arkusze i skoroszyty Excel 2010 to najnowsza wersja najbardziej popularnego obecnie na rynku arkusza kalkulacyjnego firmy Microsoft. Nie ma lepszego sposobu na jego poznanie niż nauka z Johnem Walkenbachem – guru Excela i autorem wszystkich napisanych o tym programie książek z serii „Biblia”. „Excel 2010 PL. Biblia” to podręcznik przeznaczony zarówno dla początkujących, jak i zaawansowanych użytkowników. Zawiera kompletne informacje o komponentach Excela. Autor wzbogacił go też o praktyczne porady i wskazówki oraz zamieścił w nim użyteczne przykłady. Znajdziesz tutaj podstawowe wiadomości na temat programu Excel. Nauczysz się tworzyć formuły i funkcje oraz dokonywać obliczeń. Poznasz tajniki tworzenia wszelkiego rodzaju wykresów oraz sposoby analizy danych w arkuszu kalkulacyjnym. W końcu dostosujesz program do swoich potrzeb, korzystając z potężnego narzędzia, jakim jest programowanie i tworzenie makr w języku VBA. • Podstawowe informacje o Excelu • Tabele • Formatowanie arkuszy • Szablony • Tworzenie konspektów • Formuły i funkcje • Wizualizacja danych • Tworzenie wykresów przebiegu w czasie • Współpraca z innymi aplikacjami pakietu Office oraz internetem • Ochrona danych • Praca z bazami danych • Tabele przestawne i analiza danych • Język VBA Jeśli coś można zrobić w Excelu, tutaj znajdziesz sposób, w jaki można tego dokonać! Idź do • Spis treści • Przykładowy rozdział Katalog książek • Katalog online • Zamów drukowany katalog Twój koszyk • Dodaj do koszyka Cennik i informacje • Zamów informacje o nowościach • Zamów cennik Czytelnia • Fragmenty książek online Kontakt Helion SA ul. Kościuszki 1c 44-100 Gliwice tel. 32 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl © Helion 1991–2010 Spis treħci O autorze ........................................................................................ 29 Wstúp .............................................................................................. 31 Czúħè I Podstawowe informacje o Excelu .................................... 35 Rozdziađ 1. Wprowadzenie do Excela ............................................................... 37 Kiedy korzystamy z Excela .................................................................................................................37 NowoĞci w Excelu 2010 .....................................................................................................................38 Czym są arkusze i skoroszyty .............................................................................................................39 Poruszanie siĊ po arkuszu ...................................................................................................................39 Nawigacja za pomocą klawiatury .................................................................................................39 Nawigacja za pomocą myszy ........................................................................................................42 NarzĊdzie WstąĪka ..............................................................................................................................43 Karty narzĊdzia WstąĪka ..............................................................................................................43 Karty kontekstowe ........................................................................................................................45 Typy poleceĔ narzĊdzia WstąĪka ..................................................................................................45 Obsáuga interfejsu narzĊdzia WstąĪka za pomocą klawiatury ......................................................47 Korzystanie z menu podrĊcznego .......................................................................................................47 Dostosowywanie paska Szybki dostĊp ................................................................................................48 Okna dialogowe ..................................................................................................................................50 Nawigacja w oknach dialogowych ...............................................................................................51 Karty w oknach dialogowych .......................................................................................................51 Zastosowanie okna zadaĔ ....................................................................................................................52 Tworzenie pierwszego arkusza w Excelu ...........................................................................................53 RozpoczĊcie pracy ........................................................................................................................53 Wpisywanie nazw miesiĊcy ..........................................................................................................53 Wprowadzanie danych o wysokoĞci obrotów ...............................................................................53 Formatowanie wartoĞci .................................................................................................................54 Nadawanie arkuszowi bardziej wyszukanego wyglądu ................................................................55 Dodawanie wartoĞci ......................................................................................................................55 Tworzenie wykresu .......................................................................................................................55 Drukowanie arkusza .....................................................................................................................56 Zapisywanie skoroszytu ................................................................................................................56 10 Excel 2010 PL. Biblia Rozdziađ 2. Wprowadzanie danych i ich edycja w arkuszu ............................. 59 Typy danych uĪywanych w arkuszu ...................................................................................................59 WartoĞci liczbowe ........................................................................................................................59 Tekst .............................................................................................................................................60 Formuáy ........................................................................................................................................60 Wprowadzanie tekstu i wartoĞci do arkusza .......................................................................................60 Wprowadzanie dat i godzin do arkusza ...............................................................................................62 Wprowadzanie dat ........................................................................................................................62 Wprowadzanie godzin ..................................................................................................................62 Modyfikacja zawartoĞci komórki ........................................................................................................63 Usuwanie zawartoĞci komórki ......................................................................................................63 Zastąpienie zawartoĞci komórki ...................................................................................................63 Edycja zawartoĞci komórki ...........................................................................................................64 Przydatne wskazówki dotyczące wprowadzania danych ..............................................................65 Formatowanie liczb .............................................................................................................................70 Automatyczne formatowanie liczb ...............................................................................................70 Formatowanie za pomocą narzĊdzia WstąĪka ..............................................................................71 Formatowanie za pomocą klawiszy skrótu ...................................................................................71 Formatowanie za pomocą okna dialogowego Formatowanie komórek ........................................71 Dodawanie wáasnych formatów liczbowych .................................................................................73 Rozdziađ 3. Podstawowe operacje na arkuszach ............................................ 75 Podstawowe zasady pracy z arkuszami ...............................................................................................75 Praca w oknach Excela .................................................................................................................75 Uaktywnianie arkusza ...................................................................................................................78 Dodawanie nowego arkusza do skoroszytu ..................................................................................78 Usuwanie arkusza .........................................................................................................................79 Zmiana nazwy arkusza ..................................................................................................................79 Zmiana koloru karty arkusza ........................................................................................................80 Przenoszenie i kopiowanie arkuszy ..............................................................................................80 Ukrywanie i odkrywanie arkusza ..................................................................................................81 OkreĞlanie widoku arkusza .................................................................................................................81 PowiĊkszanie i zmniejszanie arkuszy ...........................................................................................81 Oglądanie skoroszytu w wielu oknach ..........................................................................................83 Porównywanie arkuszy obok siebie ..............................................................................................84 Dzielenie arkusza na okienka ........................................................................................................85 Blokowanie okienek .....................................................................................................................85 Kontrola okienek za pomocą okna czujki .....................................................................................87 Wiersze i kolumny ..............................................................................................................................87 Wstawianie wierszy i kolumn .......................................................................................................87 Usuwanie wierszy i kolumn ..........................................................................................................88 Ukrywanie wierszy i kolumn ........................................................................................................88 Zmiana szerokoĞci kolumn i wysokoĞci wierszy ..........................................................................89 Rozdziađ 4. Komórki i obszary komórek ........................................................... 91 Komórki a obszary komórek ...............................................................................................................91 Zaznaczanie obszarów ..................................................................................................................92 Zaznaczanie caáych wierszy i kolumn ...........................................................................................92 Zaznaczanie obszarów nieciągáych ...............................................................................................93 Zaznaczanie obszarów w kilku arkuszach ....................................................................................94 Zaznaczanie okreĞlonych typów komórek ....................................................................................95 Zaznaczanie komórek za pomocą opcji ZnajdĨ ............................................................................97 Spis treħci 11 Kopiowanie i przenoszenie obszarów .................................................................................................98 Kopiowanie za pomocą poleceĔ narzĊdzia WstąĪka .....................................................................99 Kopiowanie za pomocą poleceĔ menu ..........................................................................................99 Kopiowanie za pomocą klawiszy skrótu .....................................................................................100 Kopiowanie lub przenoszenie przy uĪyciu metody „przeciągnij i upuĞü” ..................................100 Kopiowanie do przylegających komórek ....................................................................................101 Kopiowanie obszaru komórek do innych arkuszy ......................................................................102 Wklejanie za pomocą schowka Office ........................................................................................102 Wklejanie specjalne ....................................................................................................................104 Zastosowanie okna dialogowego Wklejanie specjalne ...............................................................105 Nadawanie nazw obszarom ...............................................................................................................107 Tworzenie nazw obszarów w skoroszycie ..................................................................................107 Zarządzanie nazwami .................................................................................................................109 Dodawanie komentarzy do komórek .................................................................................................110 Formatowanie komentarzy .........................................................................................................111 Zmiana ksztaátu komentarza .......................................................................................................112 Odczytywanie komentarzy .........................................................................................................112 Drukowanie komentarzy .............................................................................................................112 Ukrywanie i pokazywanie komentarzy .......................................................................................113 Zaznaczanie komentarzy .............................................................................................................114 Edytowanie komentarzy .............................................................................................................114 Usuwanie komentarzy .................................................................................................................114 Rozdziađ 5. Tabele ........................................................................................... 115 Czym jest tabela? ..............................................................................................................................115 Tworzenie tabeli ...............................................................................................................................117 Zmiana wyglądu tabeli ......................................................................................................................118 Praca z tabelami ................................................................................................................................119 Nawigowanie w obrĊbie tabeli ....................................................................................................120 Zaznaczanie fragmentów tabeli ..................................................................................................120 Dodawanie nowych wierszy lub kolumn ....................................................................................120 Usuwanie wierszy lub kolumn ....................................................................................................121 Przenoszenie tabeli .....................................................................................................................121 Ustawianie opcji tabeli ................................................................................................................121 Korzystanie z wiersza sumy ........................................................................................................122 Usuwanie z tabeli powielonych wierszy .....................................................................................122 Sortowanie i filtrowanie tabeli ....................................................................................................123 Zamiana tabeli z powrotem na zakres .........................................................................................126 Rozdziađ 6. Formatowanie arkusza ................................................................ 127 NarzĊdzia sáuĪące do formatowania ..................................................................................................127 Zastosowanie narzĊdzi formatujących karty NarzĊdzia gáówne .................................................128 Zastosowanie paska narzĊdzi Minipasek ....................................................................................128 Zastosowanie okna dialogowego Formatowanie komórek .........................................................129 Stosowanie róĪnych czcionek do formatowania arkuszy ..................................................................130 Zmiana wyrównania tekstu ...............................................................................................................132 Opcje wyrównania poziomego ...................................................................................................132 Opcje wyrównania pionowego ...................................................................................................133 Zawijanie i zmniejszanie tekstu ..................................................................................................134 Scalanie komórek arkusza ..........................................................................................................135 Obracanie tekstu .........................................................................................................................135 OkreĞlanie kierunku tekstu .........................................................................................................136 12 Excel 2010 PL. Biblia Kolory i cieniowanie .........................................................................................................................136 Obramowanie i krawĊdzie ................................................................................................................137 Grafika w tle .....................................................................................................................................139 Nadawanie nazw stylom ...................................................................................................................140 Stosowanie stylów ......................................................................................................................140 Modyfikowanie istniejącego stylu ..............................................................................................141 Tworzenie nowych stylów ..........................................................................................................142 Scalanie stylów ...........................................................................................................................142 Zapisywanie stylów w szablonach ..............................................................................................142 Motywy dokumentu ..........................................................................................................................143 UĪycie motywu ...........................................................................................................................144 Dostosowywanie motywu ...........................................................................................................145 Rozdziađ 7. Pliki Excela .................................................................................... 147 Tworzenie nowego skoroszytu ..........................................................................................................147 Otwieranie istniejących skoroszytów ................................................................................................149 UĪywanie Ulubionych ................................................................................................................151 Filtrowanie nazw plików ............................................................................................................151 Zmiana widoku plików ...............................................................................................................151 Zapisywanie skoroszytu ....................................................................................................................151 Autoodzyskiwanie .............................................................................................................................153 Odzyskiwanie wersji bieĪącego skoroszytu ................................................................................153 Odzyskiwanie danych, które nie zostaáy zapisane ......................................................................154 OkreĞlanie hasáa ................................................................................................................................154 Organizacja plików ...........................................................................................................................155 Inne opcje skoroszytu .......................................................................................................................157 Sekcja OstrzeĪenie o zabezpieczeniach ......................................................................................158 Sekcja Tryb zgodnoĞci ................................................................................................................158 Sekcja Uprawnienia ....................................................................................................................158 Sekcja Przygotuj do udostĊpniania .............................................................................................158 Sekcja Wersje .............................................................................................................................159 Zamykanie skoroszytów ...................................................................................................................159 Zabezpieczenie efektów pracy ..........................................................................................................160 ZgodnoĞü plików Excela ...................................................................................................................160 Sprawdzanie zgodnoĞci ...............................................................................................................160 Rozpoznawanie formatów plików Excela 2010 ..........................................................................161 Zapisywanie pliku, który bĊdzie przetwarzany za pomocą wczeĞniejszej wersji Excela ............162 Rozdziađ 8. Tworzenie i zastosowanie szablonów ........................................ 163 Szablony Excela ................................................................................................................................163 Przeglądanie szablonów ..............................................................................................................163 Tworzenie skoroszytu przy uĪyciu szablonu ..............................................................................164 Modyfikowanie szablonu ............................................................................................................165 Niestandardowe szablony Excela ......................................................................................................166 Szablony domyĞlne .....................................................................................................................167 Tworzenie szablonów niestandardowych ...................................................................................169 Rozdziađ 9. Drukowanie arkuszy ..................................................................... 173 Drukowanie jednym klikniĊciem myszy ...........................................................................................173 Zmiana widoku strony ......................................................................................................................174 Widok normalny .........................................................................................................................175 Widok ukáadu stron .....................................................................................................................175 Podgląd podziaáu stron ................................................................................................................177 Spis treħci 13 Dostosowywanie typowych ustawieĔ strony .....................................................................................178 Wybieranie drukarki ...................................................................................................................178 OkreĞlanie obszaru drukowania ..................................................................................................178 Zmiana orientacji strony .............................................................................................................179 OkreĞlanie rozmiaru papieru .......................................................................................................180 Drukowanie kilku kopii arkusza .................................................................................................180 Dostosowywanie marginesów strony ..........................................................................................180 Podziaá na strony ........................................................................................................................181 Drukowanie tytuáów wierszy i kolumn .......................................................................................182 Skalowanie wydruku ..................................................................................................................183 Drukowanie linii siatki ................................................................................................................183 Drukowanie nagáówków wierszy i kolumn .................................................................................183 Zastosowanie obrazu táa ..............................................................................................................183 Dodawanie do raportów nagáówka lub stopki ...................................................................................184 Wybieranie predefiniowanego nagáówka lub stopki ...................................................................184 Elementy kodu nagáówka i stopki ...............................................................................................186 Inne opcje nagáówka i stopki ......................................................................................................186 Kopiowanie ustawieĔ strony miĊdzy arkuszami ...............................................................................187 Ukrywanie niektórych komórek podczas drukowania ......................................................................187 Blokowanie moĪliwoĞci drukowania obiektów .................................................................................188 Tworzenie widoków niestandardowych arkusza ...............................................................................188 Czúħè II Formuđy i funkcje ........................................................... 191 Rozdziađ 10. Wprowadzenie do formuđ i funkcji ............................................ 193 Podstawowe informacje o formuáach ................................................................................................193 Operatory uĪywane w formuáach ................................................................................................194 PierwszeĔstwo operatorów w formuáach ....................................................................................195 Wykorzystywanie funkcji w formuáach ......................................................................................196 Wprowadzanie formuá do arkusza .....................................................................................................200 Wprowadzanie formuá z klawiatury ............................................................................................201 Wprowadzanie formuá przez wskazywanie .................................................................................201 Wklejanie do formuá nazw obszarów ..........................................................................................201 Wstawianie funkcji do formuá ....................................................................................................202 Kilka informacji na temat wstawiania funkcji ............................................................................203 Edytowanie formuá ............................................................................................................................204 Odwoáywanie siĊ do komórek w formuáach ......................................................................................204 Odwoáania wzglĊdne, bezwzglĊdne i mieszane ..........................................................................205 Zmiana charakteru odwoáania .....................................................................................................206 Odwoáania do komórek znajdujących siĊ poza arkuszem ...........................................................207 UĪycie formuá w tabelach .................................................................................................................208 Podsumowywanie danych tabeli .................................................................................................208 Zastosowanie formuá w tabeli .....................................................................................................209 Odwoáywanie siĊ do danych tabeli .............................................................................................210 Poprawianie báĊdów w formuáach .....................................................................................................211 Odwoáania cykliczne ..................................................................................................................211 OkreĞlanie momentu przeliczania formuá ...................................................................................213 Zaawansowane techniki nadawania nazw .........................................................................................214 Nadawanie nazw wartoĞciom staáym ..........................................................................................214 Nadawanie nazw formuáom ........................................................................................................215 CzĊĞü wspólna obszarów ............................................................................................................215 Przypisywanie nazw do istniejących odwoáaĔ ............................................................................216 14 Excel 2010 PL. Biblia Wskazówki dotyczące formuá ...........................................................................................................217 Unikanie sztywnego wpisywania wartoĞci .................................................................................217 UĪywanie paska formuáy jako kalkulatora ..................................................................................217 Tworzenie dokáadnej kopii formuáy ............................................................................................218 Przeksztaácanie formuá w wartoĞci .............................................................................................218 Rozdziađ 11. Formuđy uđatwiajæce pracú nad tekstem .................................. 219 Kilka sáów na temat tekstu ................................................................................................................219 Funkcje tekstowe ..............................................................................................................................220 Kody znaków ..............................................................................................................................220 Porównanie dwóch áaĔcuchów znaków ......................................................................................222 àączenie kilku komórek ..............................................................................................................223 WyĞwietlanie sformatowanych wartoĞci jako tekstu ..................................................................223 WyĞwietlanie wartoĞci w formacie Walutowe jako tekstu ..........................................................224 Powtarzanie znaku lub áaĔcucha znaków ....................................................................................225 Histogram tekstowy ....................................................................................................................225 Dodawanie znaków do wartoĞci .................................................................................................225 Usuwanie niepotrzebnych odstĊpów oraz znaków, które nie mogą byü drukowane ...................226 Obliczenie liczby znaków w áaĔcuchu ........................................................................................226 Zmiana wielkoĞci liter ................................................................................................................227 Usuwanie znaków z áaĔcucha .....................................................................................................228 Zastąpienie tekstu innym tekstem ...............................................................................................228 Przeszukiwanie áaĔcucha znaków ...............................................................................................229 Szukanie i zamienianie ciągu w áaĔcuchu znaków .....................................................................229 Zaawansowane formuáy tekstowe .....................................................................................................230 Zliczanie okreĞlonych znaków w komórce .................................................................................230 Obliczanie czĊstotliwoĞci wystĊpowania okreĞlonego fragmentu áaĔcucha znaków w komórce ......230 Odnalezienie nazwy pliku na jego ĞcieĪce dostĊpu .....................................................................230 Odnalezienie pierwszego sáowa w áaĔcuchu znaków ..................................................................231 Odnalezienie ostatniego sáowa w áaĔcuchu znaków ...................................................................231 UsuniĊcie pierwszego znaku w áaĔcuchu ....................................................................................231 Odnalezienie imienia, drugiego imienia oraz nazwiska ..............................................................232 Usuwanie tytuáów sprzed nazwisk ..............................................................................................232 Tworzenie liczby porządkowej ...................................................................................................232 Obliczanie liczby wyrazów w komórce ......................................................................................233 Rozdziađ 12. Praca z datami i czasami ............................................................ 235 W jaki sposób Excel traktuje daty i czas ...........................................................................................235 Rozumienie kolejnych liczb dat ..................................................................................................235 Wpisywanie dat ..........................................................................................................................236 Interpretacja kolejnych liczb czasu .............................................................................................237 Wpisywanie pór dnia ..................................................................................................................238 Formatowanie dat i czasów .........................................................................................................239 Problemy z datami ......................................................................................................................240 Funkcje związane z datami ...............................................................................................................242 WyĞwietlanie bieĪącej daty .........................................................................................................242 WyĞwietlanie dowolnej daty .......................................................................................................243 Wprowadzanie serii dat ..............................................................................................................243 Konwertowanie tekstu na datĊ ....................................................................................................244 Wyliczanie liczby dni miĊdzy dwiema datami ...........................................................................245 Ustalanie liczby dni roboczych miĊdzy dwiema datami .............................................................245 Zmiana daty o okreĞloną liczbĊ dni roboczych ...........................................................................246 Obliczanie liczby lat miĊdzy dwiema datami .............................................................................247 Spis treħci 15 Obliczanie wieku osoby ..............................................................................................................247 Wyznaczanie dnia roku ...............................................................................................................248 Wyznaczanie dnia tygodnia ........................................................................................................248 Wyznaczanie daty ostatniej niedzieli ..........................................................................................249 Wyznaczanie pierwszego dnia tygodnia po okreĞlonej dacie .....................................................249 Wyznaczanie n-tego wystąpienia dnia tygodnia w miesiącu ......................................................249 Obliczanie dni Ğwiątecznych .......................................................................................................249 Wyznaczanie ostatniego dnia w miesiącu ...................................................................................251 Ustalanie, czy dany rok jest rokiem przestĊpnym .......................................................................252 Wyznaczanie kwartaáu roku ........................................................................................................252 Funkcje związane z jednostkami czasu .............................................................................................252 WyĞwietlanie czasu bieĪącego ....................................................................................................253 WyĞwietlanie dowolnego czasu ..................................................................................................253 Obliczanie róĪnicy miĊdzy dwoma czasami ...............................................................................254 Sumy czasu wiĊksze niĪ 24 godziny ...........................................................................................254 Konwertowanie czasu wojskowego ............................................................................................256 Konwertowanie godzin, minut i sekund z zapisu dziesiĊtnego na wartoĞci czasu ......................256 Dodawanie godzin, minut lub sekund do okreĞlonej wartoĞci czasu ..........................................257 Zaokrąglanie wartoĞci czasu .......................................................................................................257 Praca z wartoĞciami czasu nieoznaczającymi godziny w ciągu dnia ..........................................258 Rozdziađ 13. Tworzenie formuđ, które zliczajæ i sumujæ ................................ 259 Zliczanie i sumowanie komórek arkusza ..........................................................................................259 Podstawowe formuáy zliczające ........................................................................................................260 Wyznaczanie liczby wszystkich komórek ..................................................................................261 Wyznaczanie liczby pustych komórek ........................................................................................262 Wyznaczanie liczby niepustych komórek ...................................................................................262 Wyznaczanie liczby komórek z wartoĞciami liczbowymi ..........................................................262 Wyznaczanie liczby komórek tekstowych ..................................................................................262 Wyznaczanie liczby komórek niezawierających tekstu ..............................................................262 Zliczanie wartoĞci logicznych .....................................................................................................263 Zliczanie wartoĞci báĊdów w obszarze ........................................................................................263 Zaawansowane formuáy zliczające ....................................................................................................263 Zliczanie komórek przy uĪyciu funkcji LICZ.JEĩELI ...............................................................263 Zliczanie komórek przy uĪyciu wielu kryteriów .........................................................................263 OkreĞlanie, ile razy pojawiá siĊ najczĊĞciej wystĊpujący wpis ...................................................266 Zliczanie wystąpieĔ okreĞlonego tekstu ......................................................................................267 Ustalanie liczby róĪnych (unikalnych) wartoĞci w obszarze .......................................................268 Tworzenie rozkáadu czĊstoĞci .....................................................................................................268 Formuáy sumowania ..........................................................................................................................272 Sumowanie wszystkich komórek z zakresu ................................................................................273 Liczenie sum skumulowanych ....................................................................................................273 Sumowania „n” najwiĊkszych wartoĞci ......................................................................................274 Sumy warunkowe z jednym kryterium .............................................................................................275 Sumowanie tylko wartoĞci ujemnych .........................................................................................275 Sumowanie wartoĞci na podstawie innego obszaru ....................................................................276 Sumowanie wartoĞci na podstawie porównaĔ tekstów ...............................................................276 Sumowanie wartoĞci na podstawie porównaĔ dat .......................................................................276 Sumy warunkowe z wieloma kryteriami ...........................................................................................276 UĪywanie kryterium Oraz ...........................................................................................................276 UĪywanie kryterium Lub ............................................................................................................277 UĪywanie kryterium Oraz i Lub .................................................................................................277 16 Excel 2010 PL. Biblia Rozdziađ 14. Tworzenie formuđ, które wyszukujæ wartoħci .......................... 279 Wprowadzenie do formuá wyszukujących ........................................................................................279 Funkcje związane z wyszukiwaniem ................................................................................................280 Podstawowe formuáy wyszukiwania .................................................................................................280 Funkcja WYSZUKAJ.PIONOWO .............................................................................................280 Funkcja WYSZUKAJ.POZIOMO ..............................................................................................282 Funkcja WYSZUKAJ .................................................................................................................283 àączne uĪycie funkcji PODAJ.POZYCJĉ i INDEKS ................................................................284 Specjalne formuáy wyszukujące ........................................................................................................285 Wyszukiwanie dokáadnej wartoĞci ..............................................................................................286 Wyszukiwanie wartoĞci z lewej strony .......................................................................................286 Przeprowadzanie wyszukiwania z uwzglĊdnieniem wielkoĞci liter ............................................287 Wyszukiwanie wartoĞci w wiĊcej niĪ jednej tabeli wyszukiwania .............................................288 Ustalanie ocen na podstawie liczby punktów z testu ..................................................................288 Obliczanie Ğredniej oceny z punktów przyznawanych za kursy .................................................289 Wyszukiwanie dwóch wartoĞci ...................................................................................................290 Wyszukiwanie wartoĞci w dwóch kolumnach ............................................................................291 Ustalanie adresu komórki w obszarze na podstawie jej wartoĞci ................................................291 Wyszukiwanie wartoĞci najbliĪszej wartoĞci szukanej ...............................................................292 Rozdziađ 15. Tworzenie formuđ do zastosowaē finansowych ...................... 295 WartoĞü pieniądza w czasie ..............................................................................................................295 Obliczenia dla poĪyczek ...................................................................................................................296 Funkcje Excela do wyliczania informacji o poĪyczce ................................................................297 Przykáad obliczeĔ dla kredytu .....................................................................................................299 Spáata zadáuĪenia z karty kredytowej ..........................................................................................299 Tworzenie harmonogramu spáaty poĪyczki ................................................................................301 Podsumowywanie róĪnych opcji poĪyczek za pomocą tabel danych .........................................301 Obliczenia dla poĪyczki z nieregularnymi spáatami ....................................................................304 Obliczenia dla inwestycji ..................................................................................................................305 WartoĞü przyszáa pojedynczego depozytu ..................................................................................306 WartoĞü przyszáa serii depozytów ...............................................................................................308 Obliczenia dla amortyzacji ................................................................................................................310 Rozdziađ 16. Wprowadzenie do formuđ tablicowych ..................................... 313 PojĊcie formuá tablicowych ..............................................................................................................313 Formuáa tablicowa w wielu komórkach ......................................................................................314 Formuáa tablicowa w jednej komórce .........................................................................................315 Tworzenie staáej tablicowej ........................................................................................................316 Elementy staáej tablicowej ..........................................................................................................316 PojĊcie wymiarów tablicy .................................................................................................................317 Jednowymiarowe tablice poziome ..............................................................................................317 Jednowymiarowe tablice pionowe ..............................................................................................317 Tablice dwuwymiarowe ..............................................................................................................318 Nazywanie staáych tablicowych ........................................................................................................319 Praca z formuáami tablicowymi ........................................................................................................319 Wpisywanie formuáy tablicowej .................................................................................................320 Zaznaczanie zakresu formuáy tablicowej ....................................................................................320 Edytowanie formuáy tablicowej ..................................................................................................320 ZwiĊkszanie lub zmniejszanie obszaru formuáy tablicowej, umieszczonej w wielu komórkach ....321 UĪywanie wielokomórkowych formuá tablicowych ..........................................................................322 Tworzenie tablicy na podstawie wartoĞci z obszaru ...................................................................322 Tworzenie staáej tablicowej na podstawie wartoĞci z obszaru ....................................................322 Spis treħci 17 Przeprowadzanie dziaáaĔ na tablicach ........................................................................................322 UĪywanie funkcji dla tablicy ......................................................................................................323 Transponowanie tablicy ..............................................................................................................324 Tworzenie tablicy skáadającej siĊ z kolejnych liczb caákowitych ...............................................324 UĪywanie jednokomórkowych formuá tablicowych ..........................................................................325 Liczenie znaków w obszarze ......................................................................................................325 Sumowanie trzech najmniejszych wartoĞci obszaru ...................................................................326 Liczenie komórek tekstowych w zakresie ...................................................................................327 Eliminowanie formuá poĞrednich ................................................................................................327 UĪywanie staáych tablicowych zamiast odwoáaĔ do obszaru ......................................................328 Rozdziađ 17. Efekty magiczne, uzyskiwane przy uľyciu formuđ tablicowych ........................... 331 Praca z jednokomórkowymi formuáami tablicowymi .......................................................................331 Sumowanie wartoĞci z obszaru, w którym są báĊdy ....................................................................332 Liczenie báĊdów w zakresie ........................................................................................................332 Sumowanie n najwiĊkszych wartoĞci w zakresie ........................................................................333 Liczenie Ğredniej z wykluczeniem zer ........................................................................................333 Ustalanie, czy okreĞlona wartoĞü wystĊpuje w zakresie .............................................................334 Ustalanie liczby róĪnic miĊdzy dwoma zakresami .....................................................................335 Zwracanie pozycji najwiĊkszej wartoĞci z zakresu .....................................................................335 Znajdowanie wiersza n-tego wystąpienia wartoĞci w zakresie ...................................................335 Zwracanie najdáuĪszego tekstu z zakresu ...................................................................................336 Ustalanie, czy obszar zawiera prawidáowe wpisy .......................................................................336 Sumowanie cyfr liczby caákowitej ..............................................................................................336 Sumowanie wartoĞci zaokrąglonych ...........................................................................................337 Sumowanie kaĪdej n-tej wartoĞci z zakresu ................................................................................338 Usuwanie z tekstu wszystkich znaków poza cyframi .................................................................339 Ustalanie najbliĪszej wartoĞci w zakresie ...................................................................................339 Zwracanie ostatniej wartoĞci z kolumny .....................................................................................339 Zwracanie ostatniej wartoĞci z wiersza .......................................................................................340 Nadawanie rang przy uĪyciu formuáy tablicowej ........................................................................340 Praca z wielokomórkowymi formuáami tablicowymi .......................................................................341 Zwracanie wyáącznie wartoĞci dodatnich z zakresu ....................................................................342 Zwracanie komórek niepustych z zakresu ..................................................................................342 Odwracanie kolejnoĞci komórek w zakresie ...............................................................................343 Dynamiczne porządkowanie zakresu wartoĞci ...........................................................................343 Zwracanie listy wartoĞci unikalnych z zakresu ...........................................................................344 WyĞwietlanie kalendarza w zakresie ..........................................................................................344 Czúħè III Tworzenie wykresów i grafiki ...................................... 347 Rozdziađ 18. Podstawowe techniki tworzenia wykresów ............................ 349 Co to jest wykres? .............................................................................................................................349 Jak Excel posáuguje siĊ wykresami? .................................................................................................350 Wykresy osadzone ......................................................................................................................352 Arkusze wykresów ......................................................................................................................352 Tworzenie wykresu ...........................................................................................................................353 Tworzenie i dostosowywanie wykresu ..............................................................................................353 Zaznaczanie danych ....................................................................................................................353 Wybieranie typu wykresu ...........................................................................................................354 Eksperymentowanie z róĪnymi ukáadami ...................................................................................354 Sprawdzanie innego widoku danych ...........................................................................................355 18 Excel 2010 PL. Biblia Sprawdzanie innych typów wykresów ........................................................................................355 Sprawdzanie innych stylów wykresu ..........................................................................................356 Praca z wykresami ............................................................................................................................357 Zmienianie rozmiaru wykresu ....................................................................................................357 Przenoszenie wykresu .................................................................................................................357 Kopiowanie wykresu ..................................................................................................................357 Usuwanie wykresu ......................................................................................................................358 Dodawanie elementów wykresu .................................................................................................358 Przenoszenie i usuwanie elementów wykresu ............................................................................358 Formatowanie elementów wykresu ............................................................................................358 Drukowanie wykresów ...............................................................................................................359 PojĊcie typów wykresów ..................................................................................................................360 Wybieranie typu wykresu ...........................................................................................................360 Wykresy kolumnowe ..................................................................................................................361 Wykresy sáupkowe ......................................................................................................................363 Wykresy liniowe .........................................................................................................................363 Wykresy koáowe .........................................................................................................................364 Wykresy XY ...............................................................................................................................366 Wykresy warstwowe ...................................................................................................................367 Wykresy pierĞcieniowe ...............................................................................................................368 Wykresy radarowe ......................................................................................................................369 Wykresy powierzchniowe ...........................................................................................................370 Wykresy bąbelkowe ....................................................................................................................371 Wykresy gieádowe ......................................................................................................................372 WiĊcej informacji ..............................................................................................................................372 Rozdziađ 19. Zaawansowane techniki tworzenia wykresów ........................ 375 Zaznaczanie elementów wykresu ......................................................................................................375 Zaznaczanie przy uĪyciu myszy .................................................................................................376 Zaznaczanie przy uĪyciu klawiatury ...........................................................................................377 Zaznaczanie przy uĪyciu kontrolki Elementy wykresu ...............................................................377 MoĪliwoĞci modyfikacji elementów wykresu oferowane przez interfejs uĪytkownika ....................378 Zastosowanie okna dialogowego Formatowanie ........................................................................378 UĪycie narzĊdzia WstąĪka ..........................................................................................................378 UĪycie paska Minipasek .............................................................................................................379 Modyfikowanie obszaru wykresu .....................................................................................................379 Modyfikowanie obszaru kreĞlenia ....................................................................................................380 Praca z tytuáami wykresu ..................................................................................................................381 Zmiana legendy .................................................................................................................................381 Zmiana linii siatki .............................................................................................................................382 Modyfikowanie osi ...........................................................................................................................383 Praca na seriach danych ....................................................................................................................387 Usuwanie serii danych ................................................................................................................388 Dodawanie nowej serii danych do wykresu ................................................................................389 Zmiana danych uĪywanych przez seriĊ .......................................................................................389 WyĞwietlanie etykiet danych na wykresie ..................................................................................391 Obsáugiwanie brakujących danych .............................................................................................392 Dodawanie sáupków báĊdów .......................................................................................................393 Dodawanie linii trendu ................................................................................................................394 Modyfikowanie wykresów
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Excel 2010 PL. Biblia
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: