Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00089 003008 21513960 na godz. na dobę w sumie
Matematyka Europejczyka. Zeszyt ćwiczeń dla gimnazjum. Klasa 1. Część 2 - książka
Matematyka Europejczyka. Zeszyt ćwiczeń dla gimnazjum. Klasa 1. Część 2 - książka
Autor: , , , Liczba stron: 88
Wydawca: Helion Edukacja Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-2347-1 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> podręczniki szkolne >> gimnazjum
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Numer dopuszczenia: MEN 574/1/2012


Suma wszystkich zadań

W ręku trzymasz drugi z Twoich zeszytów ćwiczeń przygotowanych do nauki w pierwszej klasie gimnazjum. Stanowi on także uzupełnienie podręcznika z serii Matematyka Europejczyka. Rozwiązując bezbłędnie przygotowane dla Ciebie ćwiczenia osiągniesz szczyt każdego graniastosłupa i odnajdziesz ukryte X. Przekonasz się, że matematyka ułatwia czytanie mapy, gotowanie, a nawet podejmowanie trudnych wyborów podczas zakupów. Poświęć swój czas na te zadania, a wkrótce osiągniesz potęgę - tę o wykładniku naturalnym.

Kompletny zestaw Matematyka Europejczyka. Klasa 1 stanowi podręcznik, dwa zeszyty ćwiczeń oraz zbiór zadań wraz z płytą CD.

Seria podręczników, zbiorów zadań, zeszytów ćwiczeń i płyt CD Matematyka Europejczyka wydawnictwa Helion pozwala uczniom zdobywać wiedzę bez stresu, a nauczycielom ułatwia przekazywanie nowego materiału w interesujący i niebanalny sposób.

Matematyka Europejczyka - to się liczy!

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

• Kup książkę • Poleć książkę • Oceń książkę • Księgarnia internetowa • Lubię to! » Nasza społeczność SpiS treści 1. Prostokątny układ współrzędnych (s. 5) 1.1.Współrzędnepunktu(s.5) 1.2.Figurywukładziewspółrzędnych(s.11) 2. Wielkości proporcjonalne (s. 17) 2.1.Proporcje(s.17) 2.2.Wielkościwprostproporcjonalne(s.20) 3. Procenty (s. 25) 3.1.Procentyzliczby(s.25) 3.2.Obliczanieliczbynapodstawiejejprocentu(s.27) 3.3.Jakimprocentemjednejliczbyjestdruga?—treścinadprogramowe(s.29) 3.4.Obliczeniaprocentowe.Promil(s.31) 4. Potęga o wykładniku naturalnym (s. 35) 4.1.Potęgowanieliczb(s.35) 4.2.Mnożenieidzieleniepotęgotejsamejpodstawie(s.37) 4.3.Mnożenieidzieleniepotęgotymsamymwykładniku(s.40) 5. Wyrażenia algebraiczne (s. 43) 5.1.Budowaniewyrażeńalgebraicznych(s.43) 5.2.Jednomiany(s.46) 5.3.Porządkowaniesumalgebraicznych(s.48) 5.4.Mnożeniesumalgebraicznychprzezjednomian(s.50) 5.5.Dzieleniesumalgebraicznychprzezjednomian— materiałnadobowiązkowy(s.54) 5.6.Mnożeniesumalgebraicznych(s.58) Spistreści 3 6. Równania (s. 61) 6.1.Budowanierównań(s.61) 6.2.Liczbyspełniającerównanie(s.63) 6.3.Jakrozwiązaćrównanie?(s.64) 6.4.Zadaniatekstowe(s.70) 6.5.Przekształcaniewzorów(s.75) 7. Graniastosłupy (s. 79) 7.1.Własnościgraniastosłupów(s.79) 7.2.Polepowierzchnicałkowitejgraniastosłupa(s.82) 7.3.Objętośćgraniastosłupa(s.84) 4 Spistreści  8  Uzupełnij brakujące podstawy lub wykładniki potęg, tak aby otrzymać w każdym  małym trójkącie tę samą liczbę. 25 625 4 1       2 729 3 3  9  W miejsce kropek wpisz odpowiedni znak:  ,   lub =.       4 a)  2 4 . . . . . . 2   6 b) 0 1 , . . . . . . 3 0 001 ,   c)  1   2  3 2  . . . . . .      1 2                  2    d)  −   e)  2   5  f)  −   1 3 3    1 2 2  . . . . . .   3 − . . . . . .   3 4    5 − . . . . . .      3 2 3    3 2 3 4    4.2. Mnożenie i dzielenie potęg o tej samej podstawie  1  Zapisz w postaci jednej potęgi. = . . . . . . . . . . . . . . . . . .     a)  3 36 ⋅ 4     b) 100 100 ⋅ 100 ⋅ 100 100 = . . . . . . . . . . . .   c)  −( 5 12 ) ⋅ −( 5 6 ) = . . . . . . . . . . . . . . .    2  Uzupełnij brakujące wykładniki.       a) 5   ∙ 54 = 510      b) 12   ∙ 12   ∙ 12 = 127   c) 0,49 ∙ 0,40 ∙ 0,4   = 0,412   5 7 = . . . . . . . . . . . . . . . 2 2 3 ⋅ , , d) 0 8 0 8 2 2 2  e)  −  ⋅ −   3    5 9 f)  3    ⋅   = . . . . . . . . . . . . . . .   7     9   =  3 7 . . . . . . . . . . . . 21  ∙ 2,72 = 2,72  d) 2,7  (cid:23) (cid:23) 15 15 21 11 11 11 11 11 e)  11     ⋅  =       ⋅  =               3 3 3 3 3 3             (cid:22) (cid:22) 0 0 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2    = −  ⋅ − −   ⋅ −      = −  ⋅ −  ⋅ − f)  −              7 7 7 7 7 7 7 7                6 6 9 9    4.2.Mnożenieidzieleniepotęgotejsamejpodstawie 37  3  Zapisz w postaci jednej potęgi.    = . . . . . . . . . . . . . . . .   411 : a) 4 7     8 b) 23 23 : 8 = . . . . . . . . . . . . . . . .   20 c) 0 11 , : 13 , 0 11 = . . . . . . . . . . . . . . . .    4  W miejsce   wpisz odpowiednie liczby. 5 : , d) 5 606 5 606 , 67 105 e)  3 3     =   4 4    5 7 5 7 f)  − −   9 9      17    : : 0 = . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11   =  . . . . . . . . . . . . . . . . a) 1718 : 17  = 177      d) (−0,6)  : (−0,6)7 = (−0,6)12 b) (−29)  : (−29)6 = (−29)9   c) 4,3229 : 4,32  = 4,32   = 2 50 7 e)  50 50  f)  16  97 16 = 112 16              5  Zapisz w postaci jednej potęgi.   ( a)  22 3 ( b)  345 6 ( c)  −( ) =  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ) = . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ) = 0 2 4 7 ) , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . d)  9    3 8       8   = . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   6  W miejsce kratek wpisz brakujące liczby.         8 a) 15 = ( 15 4 ) =( 8 15 )   ) = −( b)  −( 1 1 10 2 ) c)     3 11  12  =        3 3 11        =      22 3 11       d)  −   3 1 3 42   =  7 −   3 1 3        =      −   3 1 3    3   =     −   3 1 3    2    38 Rozdział 4. Potęga o wykładniku naturalnym  7  Zapisz podane wyrażenia w najprostszej postaci.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ) = 3 3  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . =  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . =  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .        8  Podane wyrażenia przekształć, korzystając z własności potęgowania. Wyniki  uporządkuj rosnąco i wpisz do tabeli. Przypisz liczbom odpowiednie litery. Odczytaj  nazwę miasta, w którym 26 lutego 2001 r. został podpisany traktat. Głównym celem  traktatu było zreformowanie Unii Europejskiej, by mogła sprawnie działać po przy‑ jęciu 10 nowych krajów z Europy Środkowej i Południowej. ) 3 2 = . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E : : ) ( c)  13 6 ( a)  3 ( ) ) = 5 4 2 3 3 ⋅( ) ( 2 5 b) 12 12 12 : 5 2 3 ( ) 0 ⋅ 6 6 ) ⋅ ( 2 3 4 6 6 6 :  1 1   ⋅     8 8      11 7 1 1  ⋅       8 8     d)        : 5 7 2    1   8  ⋅( 2 2 11 2 7   ⋅    5 2 ⋅    1 2    11 3 15    −( , 0 3 −( , 0 3 28 ) : 1 2       : 111 )    2 9 :    1 2    6    1   2  11   ⋅  3   11   3  ( −( : ( −(       , 0 3 , 0 3 2    ) 55 2 ) 3 3 ) )                      4 2    =  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N 3 11 3    2    =  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C =   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I 3 ( 10 ) 2 4 ) ⋅( 3 2 10 ) ( 4 3 10 =  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A Wynik działania Hasło 4.2.Mnożenieidzieleniepotęgotejsamejpodstawie 39  9  Przekształć podane wyrażenie do najprostszej postaci, korzystając z własności  potęgowania, a następnie oblicz jego wartość liczbową. W ten sposób dowiesz się,  w którym roku odbyły się pierwsze powszechne i bezpośrednie wybory do Parla‑ mentu Europejskiego.  7 5 3 11 6 3 3 11 ⋅ ⋅ ⋅ 10 ( 10 21 ) 4 5 : 3 2 2 4 − −( 17 0 ) =   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10  Z kostek domina ułóż prostokąt w taki sposób, aby wyrażenia o tej samej warto‑ ści stykały się ze sobą. 492 (22)12 (32)3 (43)4 224 74 (22)3 93 39 82 1005 (54)3 (52)6 88 (33)3 (105)2 4.3. Mnożenie i dzielenie potęg o tym samym wykładniku = ⋅ 5 ) = . . . . . . 5   b)  4 63 ⋅ 3 a)  3 25 ⋅ 5 ( . . . . . . . . . . . . =   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    1  Iloczyn potęg zapisz w postaci potęgi iloczynu. 511 11 ⋅ =   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   d) 2 7 , 8 7 4   ⋅   =   . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  12 21    8 2 2 f)  4 3    ⋅  =   . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7 8     2  Potęgę iloczynu zapisz w postaci iloczynu potęg. ( =  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   d)  1 3 31 , x y a)  2 2 x y c)  0 5 0 6 , , ⋅ ) = 100 2 ) = 5 6             e)  y      x  y  7 7  x  ( 8 8 ) = b)  50 8 12 4 s t ( ) = c)  0 3 6 9 4 , a b (      s  t     a  b    40 Rozdział4.Potęgaowykładnikunaturalnym e)  3   5  f)  11   3  3 a b 4 st 2   =  3   =   a  b   s  t 
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Matematyka Europejczyka. Zeszyt ćwiczeń dla gimnazjum. Klasa 1. Część 2
Autor:
, , ,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: