Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00216 004065 21312735 na godz. na dobę w sumie
Fotografia cyfrowa - książka
Fotografia cyfrowa - książka
Autor: Liczba stron: 384
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-7197-705-0 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> fotografia cyfrowa >> techniki fotografowania
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).
Niniejszy przewodnik po fotografii cyfrowej wykracza daleko poza podstawy. Książka przygotowana została z myślą o fotografikach na każdym poziomie zaawansowania -- opis różnic zachodzących pomiędzy fotografią cyfrową a tradycyjną pozwoli każdemu zanurzyć się w świecie tego nowoczesnego medium.

Jeśli jesteś amatorem lub traktujesz fotografię wyłącznie jako hobby, lektura tej książki pomoże Ci poznać fundamentalne zasady rządzące światem cyfrowych obrazów. Jeśli zaś tajniki fotografii tradycyjnej nie są Ci obce, szybko zdobędziesz wiedzę niezbędną do tego, aby dopasować swój indywidualny styl do najnowszych osiągnięć technologicznych.

Książka zawiera:

'Fotografia cyfrowa' jest kompletnym przewodnikiem po wszystkich technicznych i praktycznych aspektach robienia dobrych cyfrowych zdjęć.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

IDZ DO IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TREĎCI SPIS TREĎCI Fotografia cyfrowa KATALOG KSI¥¯EK KATALOG KSI¥¯EK KATALOG ONLINE KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK TWÓJ KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA DODAJ DO KOSZYKA CENNIK I INFORMACJE CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE O NOWOĎCIACH O NOWOĎCIACH ZAMÓW CENNIK ZAMÓW CENNIK CZYTELNIA CZYTELNIA FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl Autor: Ben Long T³umaczenie: Wojciech Pazdur ISBN: 83-7197-705-0 Tytu³ orygina³u: Complete Digital Photography Format: B5, stron: 384 Niniejszy przewodnik po fotografii cyfrowej wykracza daleko poza podstawy. Ksi¹¿ka przygotowana zosta³a z myġl¹ o fotografikach na ka¿dym poziomie zaawansowania — opis ró¿nic zachodz¹cych pomiêdzy fotografi¹ cyfrow¹ a tradycyjn¹ pozwoli ka¿demu zanurzyæ siê w ġwiecie tego nowoczesnego medium. Jeġli jesteġ amatorem lub traktujesz fotografiê wy³¹cznie jako hobby, lektura tej ksi¹¿ki pomo¿e Ci poznaæ fundamentalne zasady rz¹dz¹ce ġwiatem cyfrowych obrazów. Jeġli zaġ tajniki fotografii tradycyjnej nie s¹ Ci obce, szybko zdobêdziesz wiedzê niezbêdn¹ do tego, aby dopasowaæ swój indywidualny styl do najnowszych osi¹gniêæ technologicznych. Ksi¹¿ka zawiera: uzupe³nione podstawowymi zasadami robienia zdjêæ • szczegó³owe wyjaġnienie zasady dzia³ania cyfrowych aparatów fotograficznych, • zestaw rad, które pomog¹ Ci wybraæ odpowiedni aparat • wskazówki przydatne podczas kompletowania sprzêtu i oprogramowania • szczegó³owe opisy fundamentalnych technik fotograficznych — pomiaru ġwiat³a • praktyczne æwiczenia z korekcji kolorów, edycji obrazów i stosowania efektów • porady pomagaj¹ce uzyskaæ najlepszy efekt przy u¿yciu posiadanego sprzêtu • kolorowa wk³adka ilustruj¹ca wybrane zagadnienia opisywane w ksi¹¿ce. specjalnych; niezbêdnego w fotografii cyfrowej i dobierania parametrów ekspozycji; „Fotografia cyfrowa” jest kompletnym przewodnikiem po wszystkich technicznych i praktycznych aspektach robienia dobrych cyfrowych zdjêæ. Spis treści Podziękowania ...................................................n...................................................n......11 Od Tłumacza...................................................n...................................................n.........12 Rozdział 1. Wprowadzenie ...................................................n.....................................13 Dla kogo jest ta książka ...................................................s...................................................s.. 14 Czym jest fotografia cyfrowa ...................................................s............................................ 16 Co będzi Ci potrzebne...................................................s...................................................s..... 16 Cyfrowe a, b, c: kilka podstawowych faktów...................................................s.................... 16 Rozdział 2. Jak dobre są cyfrowe zdjęcia ...................................................n..............19 Słowo o obrazkach zamieszczonych w książce...................................................s................. 19 Czy wszystko jest w porządku z cyfrowymi aparatami fotograficznymi............................. 20 Słyszałeś coś? ...................................................c...................................................c............................20 Problemy z kolorami ...................................................c...................................................c.................22 Nieprawidłowe kolory...............................c...................................................c.............................22 Przebarwienia...................................................c...................................................c......................22 Nieprawidłowy balans bieli ...................................................c...................................................22 Artefakty ...................................................c...................................................c.............................23 Problemy z ekspozycją...................................................c...................................................c..............24 Zbyt dobre, aby było prawdziwe...................................................c..................................................25 „Powód?! Nie potrzeba nam żadnego powodu!” ...................................................c.........................26 Po co Ci cyfrowy aparat fotograficzny ...................................................c........................................27 Następny krok ...................................................s...................................................s................. 27 Rozdział 3. Jak działa cyfrowy aparat fotograficzny ..............................................29 Trochę tradycji, trochę nowoczesności...................................................s.............................. 29 Szczypta informacji dotyczących teorii kolorów ...................................................s.............. 30 Jak działa matryca CCD ...................................................s...................................................s. 32 Liczenie elektronów ...................................................c...................................................c..................32 Tablice ...................................................c...................................................c.......................................34 „Jedno CCD bez interpolacji” ...................................................c......................................................37 Trzeba to poskładać...................................................c...................................................c...................39 Kompresja i przechowywanie...................................................s............................................ 40 Tymczasowy powrót do prawdziwego świata ...................................................s................... 41 Rozdział 4. Podstawy fotografii: krótkie wprowadzenie ........................................43 Soczewki ...................................................s...................................................s......................... 44 Ogniskowa...................................................c...................................................c.................................45 Obiektywy o stałej i zmiennej ogniskowej ...................................................c..................................46 4 Fotografia cyfrowa Ekspozycja: przesłona, czas otwarcia migawki i ISO ...................................................s....... 47 Wzajemność czasu i przesłony...................................................c.....................................................48 Szybkość obiektywu...................................................c...................................................c..................49 ISO albo inaczej — „Postaraj się być bardziej czuły” ...................................................c.................50 Prawie to samo...................................................s...................................................s................ 50 Rozdział 5. Wybór cyfrowego aparatu fotograficznego..........................................51 Konstrukcja aparatu cyfrowego ...................................................s......................................... 51 Matryce CCD, rozdzielczość, wielkość obrazka i kompresja .............................................. 52 Podział aparatów cyfrowych ...................................................c........................................................53 Aparaty z matrycą poniżej 1 megapiksela ...................................................c.............................54 Aparaty z matrycą 1-megapikselową...................................................c.....................................54 Aparaty z matrycą 2-megapikselową...................................................c.....................................54 Aparaty z matrycą 3-megapikselową...................................................c.....................................55 Aparaty z matrycami powyżej 3 megapikseli ...................................................c........................56 Rozdzielczość obrazu i kompresja ...................................................c...............................................57 Proporcje obrazu ...................................................c...................................................c.......................59 Budowa aparatu cyfrowego ...................................................s............................................... 59 Proste aparaty kompaktowe ...................................................c...................................................c......61 Bardziej zaawansowane urządzenia ...................................................c.............................................62 Lustrzanki cyfrowe...................................................c...................................................c....................63 Aparaty bez wizjera optycznego ...................................................c..................................................65 Profesjonalne lustrzanki cyfrowe ...................................................c.................................................65 Jakość konstrukcji aparatu ...................................................c...........................................................66 Pomocniczy wyświetlacz LCD ...................................................c....................................................67 Jak wybierać? ...................................................c...................................................c............................68 Mocowanie aparatu na statywie...................................................s......................................... 68 Obiektyw...................................................s...................................................s......................... 69 Zakresy zoomu i długości ogniskowej ....................c...................................................c.....................71 Funkcjonalność obiektywu...................................................c...................................................c........72 Zoom cyfrowy ...................................................c...................................................c...........................74 Focus ...................................................c...................................................c.........................................75 Autofocus ciągły ...................................................c...................................................c.................76 Ręczne ustawianie ostrości ...................................................c....................................................76 Migawka i przesłona ...................................................c...................................................c.................77 Wizjer...................................................s...................................................s.............................. 78 Wizjery LCD ...................................................c...................................................c.............................78 Wizjery optyczne...................................................c...................................................c.......................79 Optyczne wizjery LCD...................................................c...................................................c..............81 Wizjery TTL...................................................c...................................................c..............................81 Sterowanie ekspozycją ...................................................c...................................................c..............83 Balans bieli ...................................................c...................................................c................................83 Pomiar światła ...................................................c...................................................c...........................83 Kompensacja ekspozycji ...................................................c...................................................c...........84 Sterowanie czułością (ISO) ...................................................c..........................................................85 Blokowanie ekspozycji i panorama...................................................c..............................................85 Gotowe zestawy parametrów ekspozycji ...................................................c.....................................86 Tryby fotografowania ...................................................s...................................................s.....87 Tryby priorytetów ...................................................c...................................................c.....................87 Buforowanie obrazu ...................................................c...................................................c..................87 Tryb zdjęć seryjnych ...................................................c...................................................c.................88 Spis treści 5 Tryb filmowania ...................................................c...................................................c........................89 Zdjęcia czarno-białe ...................................................c...................................................c..................89 Samowyzwalacz i pilot zdalnego sterowania...................................................c...............................90 Szybkość działania aparatu ...................................................s................................................ 90 Lampa błyskowa ...................................................s...................................................s............. 91 Wyświetlanie zdjęć ...................................................s...................................................s......... 93 Nośnik pamięci i złącza wejścia-wyjścia ...................................................s.......................... 94 Transfer danych do komputera...................................................c.....................................................94 Oprogramowanie...................................................c...................................................c.................94 Wejścia-wyjścia wideo ...................................................c...................................................c.......95 Nośnik pamięci ...................................................c...................................................c...................95 CompactFlash.........................................c...................................................c................................96 SmartMedia...................................................c...................................................c.........................97 MemoryStick...................................................c...................................................c.......................98 PC Card ...................................................c...................................................c...............................98 Dyskietki ...................................................c...................................................c.............................98 3-calowe płyty CD ...................................................c...................................................c..............98 PocketZip (Click!)....................................c...................................................c..............................98 Czy typ nośnika ma jakiekolwiek znaczenie?...................................................c........................99 Jak dużo pamięci będziesz potrzebował?...................................................c...............................99 Wskazówki na temat korzystania z nośników pamięci...................................................c..........99 Co znajdziesz w pudełku?...................................................s................................................ 100 Zasilanie aparatu cyfrowego ...................................................c......................................................101 Dodatki...................................................s...................................................s.......................... 103 Dość już tego! Co w końcu mam kupić?!...................................................s........................ 104 Rozdział 6. Budowanie stacji roboczej ...................................................n................107 Wybór systemu operacyjnego...................................................s.......................................... 107 System MacOS ...................................................c...................................................c........................108 System Windows...................................................c...................................................c.....................109 Budowanie własnego systemu ...................................................s......................................... 109 Pamięć RAM ...................................................c...................................................c...........................110 Prędkość procesora...................................................c...................................................c..................110 Pamięć masowa ...................................................c...................................................c.......................111 Monitor...................................................c...................................................c....................................112 Wyświetlacze ciekłokrystaliczne (LCD) ...................................................c.............................113 Oprogramowanie.....................................s...................................................s.........................114 Programy do edycji obrazów...................................................c......................................................114 Kontrola poziomów i krzywych...................................................c...........................................116 Narzędzia kroplomierza z odczytem wartości ...................................................c.....................116 Funkcjonalne narzędzia pędzla i klonowania ...................................................c......................116 Dostęp do indywidualnych kanałów koloru...................................................c.........................117 Wsparcie dla różnych przestrzeni kolorów...................................................c..........................117 Możliwość korzystania z pluginów Photoshopa...................................................c..................118 Filtry wyostrzające (Sharpen), rozmywające (Blur) oraz usuwającce szum z obrazu (Noise)....118 Wsparcie dla odpowiednich formatów plików ...................................................c....................118 Oprogramowanie do tworzenia zdjęć panoramicznych ...................................................c.............119 Kompresja falkowa ...................................................c...................................................c.................119 Oprogramowanie do katalogowania obrazów...................................................c............................119 Akcesoria ...................................................s...................................................s...................... 119 Gotów? Cel! ...................................................s...................................................s.................. 120 6 Fotografia cyfrowa Rozdział 7. Robimy zdjęcia...................................................n...................................121 Wstępne konfigurowanie aparatu ...................................................s.................................... 122 Wybór trybu fotografowania ...................................................c......................................................122 Tryb automatyczny ...................................................c...................................................c...........122 Priorytet migawki i priorytet przesłony ...................................................c...............................122 Tryb ręczny ...................................................c...................................................c.......................123 Tryby specjalne ...................................................c...................................................c.................124 Rozmiar obrazka i kompresja...................................................c.....................................................124 Balans bieli ...................................................c...................................................c..............................125 Ustawianie balansu bieli ...................................................c...................................................c...126 Zły balans bieli...................................................c...................................................c..................128 Balans bieli a wymienne obiektywy ...................................................c....................................128 Pomiar światła ...................................................c...................................................c.........................129 Wyostrzanie, nasycenie i kontrast ...................................................c..............................................129 Czułość (ISO) ...................................................c...................................................c..........................129 Kadrowanie i ostrość ...................................................s...................................................s.... 132 Długość ogniskowej .....................................c...................................................c..............................132 Zniekształcenia geometryczne ...................................................c.............................................135 Ostrość...................................................c...................................................c.....................................135 Wykorzystanie autofocusa ...................................................c...................................................c135 Aktywny autofocus ...................................................c...................................................c...........136 Pasywny autofocus...................................................c...................................................c............137 Obszar pomiaru ostrości.............................c...................................................c..........................139 Co zrobić, gdy autofocus nie potrafi ustawić ostrości ...................................................c.........141 Ręczne nastawianie ostrości...................................................c.................................................142 Pomiar światła...................................................s...................................................s............... 143 O czym informuje światłomierz ...................................................c.................................................144 Wybór metody pomiaru światła ...................................................c.................................................146 Pomiar matrycowy ...................................................c...................................................c............146 Pomiar centralnie ważony...................................................c...................................................c.147 Pomiar punktowy ...................................................c...................................................c..............147 Automatyczna ekspozycja ...................................................s............................................... 148 Fotografowanie z lampą błyskową ...................................................s.................................. 149 Tryby działania flesza ...................................................c...................................................c.............149 Balans bieli a lampa błyskowa ...................................................c...................................................152 Flesz dopełniający...................................................c...................................................c.............152 Zasilanie i pamięć ...................................................s...................................................s......... 153 Poczuj moc ...................................................c...................................................c..............................153 Nośniki pamięci...................................................c...................................................c.......................155 Komputer przenośny ...................................................c...................................................c.........155 Przenośny dysk twardy ...................................................c...................................................c.....155 Iomega Fotoshow...................................................c...................................................c..............156 Kable, czytniki, dyski Zip i płyty CD ...................................................c..................................156 A to dopiero początek!...................................................s...................................................s.. 156 Rozdział 8. Ręczne ustawianie parametrów ekspozycji ........................................157 Ruch na zdjęciu...................................................s...................................................s............. 157 Głębia ostrości ...................................................s...................................................s.............. 160 Czas naświetlania a głębia ostrości...................................................s.................................. 163 Spis treści 7 Rozkład tonalny ...................................................s...................................................s............ 163 Trochę o histogramach ...................................................c...................................................c............165 Szczegóły szczegółów...................................................c...................................................c.............168 Sterowanie ekspozycją...................................................s...................................................s.. 170 Kompensacja ekspozycji ...................................................c...................................................c.........170 Tryby priorytetów i tryb ręczny ...................................................c.................................................171 Równoważna ekspozycja ...................................................c...................................................c........172 Czułość (ISO) ...................................................c...................................................c..........................172 Ekspozycja w praktyce ...................................................s...................................................s. 173 Celowe niedoświetlenie...................................................c...................................................c...........175 Inny przykład niedoświetlenia ...................................................c...................................................177 Ręczne sterowanie ekspozycją ...................................................c...................................................178 Bracketing i histogramy...................................................s...................................................s 179 Ekspozycja pozwalająca uniknąć purpurowych przebarwień ............................................ 181 Rozdział 9. Zdjęcia specjalne ...................................................n...............................183 Makrofotografia ...................................................s...................................................s............ 183 Optymalna długość ogniskowej ...........................c...................................................c......................184 Nastawianie ostrości...................................................c...................................................c................184 Mała głębia ostrości ...................................................c...................................................c................185 Fotografia czarno-biała ...................................................s...................................................s. 186 System strefowy ...................................................c...................................................c......................187 Fotografia podczerwona ...................................................c...................................................c..........189 Zdjęcia panoramiczne ...................................................s...................................................s... 191 Przygotowanie do zdjęć ...................................................c...................................................c..........192 Ekspozycja ...................................................c...................................................c..............................194 Sposób fotografowania...................................................c...................................................c............195 Zdjęcia do publikacji w Internecie...................................................s................................... 197 Rozmiar obrazu i kompresja ...................................................c......................................................197 Czytelność zdjęcia...................................................c...................................................c...................197 Zoom cyfrowy ...................................................c...................................................c.........................198 Zdjęcia przeznaczone na ekran telewizyjny ...................................................s.................... 198 Wykorzystanie filtrów ...................................................s...................................................s.. 199 Rodzaje filtrów ...................................................c...................................................c........................200 Tanie filtrowanie ...................................................c...................................................c...............202 Fotografowanie w trudnych warunkach ...................................................s.......................... 203 Brud, kurz i piasek ...................................................c...................................................c..................203 Woda ...................................................c...................................................c.......................................203 Niska temperatura ...................................................c...................................................c...................204 Wysoka temperatura...................................................c...................................................c................205 W następnym rozdziale...................................................s...................................................s. 206 Rozdział 10. Przygotowanie obrazów do edycji...................................................n..207 Przenoszenie i katalogowanie obrazów ...................................................s........................... 207 Transfer danych...................................................c...................................................c.......................208 Porządkowanie plików ...................................................c...................................................c............209 Przygotowanie edytora ...................................................s...................................................s. 210 Odrobina teorii kolorów ...................................................c...................................................c..........210 Systemy zarządzania kolorem ...................................................c....................................................211 8 Fotografia cyfrowa Wykorzystanie systemu zarządzania kolorem ...................................................c...........................212 Konfiguracja systemu zarządzania kolorem...................................................c...............................213 Określanie profilu monitora na komputerze Macintosh ...................................................c......214 Określanie profilu monitora w systemie Windows...................................................c..............215 Okno Color Settings (Ustawienia kolorów) w Photoshopie 6 ................................................217 Profile dokumentów...................................................c...................................................c..........219 „To wszystko jest takie pogmatwane!”...................................................c................................221 Soft proofing w Photoshopie 6...................................................c...................................................222 Przygotowanie zdjęcia ...................................................s...................................................s.. 223 Rozdzielczość obrazka ...................................................c...................................................c............223 Zmiana rozmiarów obrazka...................................................c...................................................c.....223 Ćwiczenie: Kadrowanie i zmiana wielkości zdjęcia ...................................................c..................226 Rozdział 11. Korekcja tonalna ...................................................n.............................231 Powtórka z histogramów ...................................................s................................................. 231 Ćwiczenie: Próba korekcji za pomocą narzędzia BrighPtness/Contrast (Jasność/Kontrast)..... 233 Korekcja poziomów (Levels)...................................................s........................................... 235 Ćwiczenie: Operowanie poziomami wejścia (Input Levels)............................................... 236 Czy należy martwić się utratą informacji? ...................................................s...................... 240 Ćwiczenie: Korekcja poziomów w praktyce ...................................................s.................... 241 Korekcja krzywych (Curves) ...................................................s........................................... 244 Ćwiczenie: Korekcja obrazu przy użyciu krzywych...................................................s......... 247 Korekcja poszczególnych kanałów obrazu...................................................s...................... 251 Ćwiczenie: Korekcja poziomów i krzywych w określonym kaPnale koloru......................... 252 Przegląd narzędzi ...................................................c...................................................c....................256 Rozdział 12. Budowanie własnego arsenału edycyjnego.......................................257 Pędzle i stemple ...................................................s...................................................s............ 257 Pędzle (brushes) ...................................................c...................................................c......................258 Aerografy (airbrushes) ...................................................c...................................................c............258 Stemple (stamps) i klonowanie (cloning)...................................................c...................................259 Maski (masks)...................................................s...................................................s............... 260 Narzędzia do tworzenia i edycji masek...................................................c......................................260 Narzędzia zaznaczenia ...................................................c...................................................c......260 Malowanie maski ...................................................c...................................................c..............261 Narzędzia do zaznaczania kolorów...................................................c......................................261 Narzędzia specjalne...................................................c...................................................c...........262 Zapisywanie masek ...................................................c...................................................c.................263 Maskowanie obrazu w praktyce ...................................................c.................................................264 Ćwiczenie: tworzenie złożonych masek...................................................c......................................265 Warstwy (layers)...................................................s...................................................s........... 270 Podstawy ...................................................c...................................................c.................................270 Tworzenie, usuwanie i przesuwanie warstw...................................................c........................270 Krycie oraz tryby mieszania warstw...................................................c....................................271 Warstwy dopasowania (adjustment layers)...................................................c................................272 Maski warstw ...................................................c...................................................c..........................273 Pozostałe narzędzia edycyjne ...................................................s.......................................... 274 Polecenie Hue/Saturation (Barwa/Nasycenie) ...................................................c...........................275 Polecenie Selective Color (Kolor selektywny) ...................................................c..........................275 Wybór właściwego narzędzia ...................................................s.......................................... 275 Spis treści 9 Rozdział 13. Edycja obrazów: strategie...................................................n...............277 Tok pracy ...................................................s...................................................s...................... 277 Wstępne porządki ...................................................s...................................................s.........279 Usuwanie szumów...................................................c...................................................c...................279 Identyfikacja szumu ...................................................c...................................................c..........279 Redukcja szumów przy użyciu filtrów Dust and Scratches (Kurz ic rysy), Median (Mediana) i Despeckle (Usuń kurz i rysy)...................................................c..............281 Ćwiczenie: Redukcja szumu za pomocą filtra Median (MeKdiana)..........................................281 Redukcja szumu metodą selektywnego rozmycia ...................................................c...............282 Zachowanie możliwości powrotu do wcześniejszego stanu obrazka .....................................283 Redukcja szumu z obrazka w trybie Lab ...................................................c.............................284 Usuwanie szumu z warstwy wyświetlanej w trybie Luminance (Luminancja)......................285 Eliminowanie szumu przy użyciu zewnętrznych narzędzi ...................................................c..286 Porównywanie dwóch obrazów w celu detekcji szumów...................................................c....286 Usuwanie kurzu i plam...................................................c...................................................c............287 Korekcja zniekształceń beczkowych i poduszkowych...................................................c...............288 Ćwiczenie: Usuwanie zniekształceń beczkowych ...................................................c.......................289 Korekcja kolorów i tonów ...................................................s............................................... 292 Ćwiczenie: Zaawansowana korekcja obrazu...................................................s................... 292 Usuwanie efektu czerwonych oczu ...................................................c............................................296 Usuwanie purpurowych przebarwień krawędzi (aberracji chromatycznych) ...............................297 Ćwiczenie: Eliminowanie przebarwień krawędzi poprzez Kredukcję nasycenia............................297 Ręczne usuwanie aberracji chromatycznych ...................................................c.......................300 Usuwanie aberracji poprzez zmianę rozmiarów kanału ...................................................c......300 Korekcja zakresu tonalnego przy użyciu dodatkowych warstw ...................................................c301 Korekcja balansu bieli ...................................................c...................................................c.............301 Korekcja winietowania...................................................c...................................................c............302 Korekcja nasycenia ...................................................s...................................................s.......303 Zwiększanie nasycenia i kontrastu przy użyciu dodatkowych warstw .........................................304 Zmniejszanie nasycenia i kontrastu za pomocą dodatkowych warstw .........................................304 Edycja ...................................................s...................................................s........................... 305 Skalowanie...................................................s...................................................s.................... 305 Skalowanie w dół ...................................................c...................................................c....................306 Skalowanie w górę ...................................................c...................................................c..................306 Wyostrzanie ...................................................s...................................................s.................. 308 Jak działa wyostrzanie...................................................c...................................................c.............308 „Ostrość to nie znaczy zawsze to samo” ...................................................c....................................311 Rozdział 14. Efekty specjalne ...................................................n...............................313 Symulacja głębi ostrości ...................................................s.................................................. 313 Ćwiczenie: Zmniejszanie głębi ostrości obrazka ...................................................s............. 314 Tworzenie płaszczyzn głębokości ...................................................c..............................................317 Sklejanie zdjęć panoramicznych...................................................s...................................... 319 Konwersja obrazów kolorowych na obrazy w skali szarości ............................................. 322 Metody konwersji...................................................c...................................................c....................322 Kanały ...................................................c...................................................c...............................323 Luminancja...........................................c...................................................c................................324 Nasycenie ...................................................c...................................................c..........................324 Znajdź swój własny sposób.................................................c...................................................c.324 10 Fotografia cyfrowa Tworzenie obrazów z tintą...................................................s............................................... 324 Malowanie z niską wartością krycia ...................................................c....................................325 Malowanie obrazów z usuniętym kolorem ...................................................c..........................325 Malowanie za pomocą narzędzia History Brush (Pędzel historii) ..........................................326 Dodawanie tekstur, ziarna i „filmowego” wyglądu...................................................s......... 326 Dodawanie ziarna ...................................................c...................................................c....................327 Ćwiczenie: Dodawanie do obrazka ziarna...................................................c.................................328 Dodawanie tekstur i rys...................................................c...................................................c...........330 Przygotowanie do druku ...................................................s.................................................. 330 Rozdział 15. Publikowanie obrazów ...................................................n....................331 Wybór drukarki...................................................s...................................................s............. 331 Drukarki laserowe ...................................................c...................................................c...................332 Drukarki termosublimacyjne...................................................c......................................................333 Drukarki atramentowe...................................................c...................................................c.............334 Wybór papieru...................................................c...................................................c.........................336 Wybór tuszu ...................................................c...................................................c............................337 Drukowanie...................................................s...................................................s................... 337 Wybór rozdzielczości ...................................................c...................................................c..............338 Wybór rozdzielczości w przypadku drukarki laserowej ...................................................c......338 Wybór rozdzielczości w przypadku drukarki atramentowej...................................................c340 Korekcja obrazu przed wydrukiem ...................................................c............................................340 Osiąganie pożądanego zakresu tonalnego...................................................c............................341 Ćwiczenie: Przygotowanie obrazka do druku...................................................c......................341 Przygotowanie obrazka do druku na drukarce biurkowej...................................................c....344 Korzystanie z systemu zarządzania kolorem...................................................c..............................345 Drukowanie za pośrednictwem Internetu...................................................c...................................345 Publikowanie zdjęć w Internecie ...................................................s..................................... 346 Podsumowanie ...................................................s...................................................s.............. 347 Dodatek A Zawartość CD-ROM-u ...................................................n......................349 Dodatek B Słowniczek...................................................n...........................................351 Skorowidz...................................................n...................................................n............369 Rozdział 7. Robimy zdjęcia Znana fotografka, Margaret Bourke-White, pracowała w ten sposób, że ustawiała czas naświetlania na 1/100 sekundy i robiła zdjęcie za zdjęciem przy każdym możliwym ustawieniu przesłony. Dzięki takiemu podejściu miała pewność, że przynajmniej jedna fotografia będzie wyglądała dobrze. Prawie wszyscy zajmujący się fotografowaniem zużywają nieraz całe rolki filmu tylko po to, aby ostatecznie otrzymać jedno lub dwa dobre zdjęcia. Niestety, żadna technolo- gia nie jest w stanie zagwarantować, że każde zdjęcie będzie wyglądało jak należy, ale istnieją pewne zasady, których przestrzeganie zwiększa szansę na uzyskanie dobrych fotografii. Aparaty cyfrowe posiadają kilka cech, które mogą znacznie ułatwić nam otrzymywanie dobrych zdjęć. Ponieważ nie musisz martwić się o klisze i ich wywoływanie, używając aparatu cyfro- wego łatwo możesz stosować podejście Bourke-White. Dużo lepszym rozwiązaniem wydaje się jednak spędzenie pewnego czasu na nauce inteligentnego wykorzystania funkcji dostępnych w aparacie fotograficznym. Chociaż w fotografii jest miejsce na wyrażanie swych artystycznych skłonności, gdy ostatecznie dochodzi do naciśnięcia spustu migawki, musisz podjąć wiele zupełnie pro- stych, mechanicznych decyzji — od ustawienia obiektywu do parametrów ekspozycji. Jak wspominano wcześniej, książka ta nie zajmuje się fotografią jako sztuką i nie jest kierowana bezpośrednio do osób pragnących zostać artystami w tej dziedzinie. Kompo- zycja, percepcja i inne bardziej „artystyczne” tematy zostały opisane całkiem nieźle w wielu książkach poświęconych fotografii i plastyce, więc nie ma potrzeby zajmowa- nia się nimi w niniejszym tomie. Gdy już masz wizję tego, jak powinno wyglądać dane zdjęcie, musisz wiedzieć, jakie ustawienie aparatu pozwoli Ci utrwalić tę wizję na nośniku. W niniejszym rozdziale skupimy się głównie na sterowaniu funkcjami odpowiedzialnymi za wygląd zdjęcia i omówimy automatyczne ustawianie tych parametrów przy użkyciu funkcji oferowanych przez aparaty cyfrowe. W następnym rozdziale nieco bardziej szczegółowo zajmiemy się tematyką pomiaru światła i ustawianiem ekspozycji. 122 Fotografia cyfrowa Wstępne konfigurowanie aparatu Zanim zaczniesz wykonywać zdjęcia, musisz określić ustawienia aparatu stosownie do warunków otoczenia i parametrów zdjęcia, jakie chcesz uzyskać. Jeśli na przykład chcesz prezentować obrazki na stronie internetowej, ustawienia rozdzielczości i kom- presji będą inne niż w przypadku zdjęć przeznaczonych do wydruku. Przygotowanie aparatu do zdjęcia rozpoczyna się od wyboru trybu fotograkfowania. Wybór trybu fotografowania Prawie każdy aparat cyfrowy posiada możliwość wybrania jednego z kilku trybów foto- grafowania, który narzuca aparatowi pewne decyzje dotyczące ekspozycji, a inne decyzje pozostawia do podjęcia Tobie. Dlatego przed rozpoczęciem fotografowania powinieneś wybrać odpowiedni tryb. Często w zupełności wystarcza wybranie trybu pełnej automaty- ki (nie wmawiaj sobie, że robienie zdjęć w trybie automatycznym oznacza bycie mięcza- kiem). W wielu przypadkach jednak możesz uznać, że sytuacja oświetleniowa lub kom- pozycja planu wymaga tego, aby można było ręcznie wpłynąć na niektóre ustawienia ekspozycji. Każda sytuacja może wymagać podjęcia innych decyzji, jednak można sfor- mułować pewne wskazówki na temat tego, gdzie dany tryb fotografowania sprawdza się najlepiej. Gdy dowiesz się więcej na temat fotografii i pracy ze swoim aparatem cyfro- wym, sam będziesz potrafił wybrać tryb odpowiedni do określkonej sytuacji. Tryb automatyczny Zazwyczaj w trybie automatycznym aparat podejmuje za Ciebie wszystkie decyzje. Ustawia balans bieli, czułość, czas naświetlania i przesłonę oraz włącza lub wyłącza lampę błyskową. W wielu aparatach możesz wybrać sposób pomiaru światła podczas korzystania z trybu automatycznego. Niektóre aparaty pozkwalają Ci zmienić balans bieli lub czułość ustawioną automatycznie, a czasem konieczne jest przejście do specjalnego typu Program, gdy chcesz zmodyfikować te ustawienia. Tryb automatyczny potrafi so- bie radzić z większością typowych sytuacji zdjęciowych. Jeśli chcesz szybko zareje- strować widoczne przed sobą wydarzenie, wybór trybu automatycznego często jest naj- lepszym rozwiązaniem. Tak samo możesz postąpić wtedy, gdy po prostu jesteś już znudzony myśleniem przez cały czas o swoim aparacie i chciałbyś mieć możliwość wy- konania zdjęcia w dowolnej chwili. Priorytet migawki i priorytet przesłony Tryby automatyczne najczęściej dają dobre zdjęcia, ale czasami możesz uznać rezultaty ich działania za zbyt „poprawne”. W trybie automatycznym aparat dąży do tego, żeby wszystko było ostre i dobrze oświetlone. Czasem możesz jednak mieć ochotę na otrzy- manie zdjęcia „niepoprawnego”. Bardzo długi czas otwarcia migawki może na przykład pozwolić na uzyskanie efektu mocnego rozmycia poruszających się obiektów. Innym przykładem jest sytuacja, w której chcesz, aby tylko jeden obiekt w kadrze przedsta- wiony był ostro, co skupi na nim uwagę widza oglądającegok zdjęcie. Rozdział 7.  Robimy zdjęcia 123 Tryb priorytetu migawki pozwala ustawić czas naświetlania zdjęcia według Twojego uznania. Aparat automatycznie dobierze stosowną do niego przesłonę, która w połącze- niu z zadanym przez Ciebie czasem otwarcia migawki zapewni właściwą ekspozycję. Tryb priorytetu migawki jest idealny w sytuacjach, w których chcesz ująć szybko poru- szające się obiekty, na przykład podczas zawodów sportowykch. Tryb priorytetu przesłony działa podobnie, przy czym tutaj możesz podjąć decyzję do- tyczącą wielkości otworu przesłony, a aparat ustawia czas naświetlania najlepszy dla danych warunków. Możliwość sterowania przesłoną daje Ci kontrolę nad efektem głębi ostrości i tym samym możesz w pewnym stopniu decydować o tym, jak duża część zdjęcia będzie ostra (patrz: rysunek 7.1). Rysunek 7.1. Sterując przesłoną aparatu możemy określać głębię ostrości zdjęcia. Przyjrzyj się różnicom pomiędzy tłami pierwszego i drugiego portretu. Górne zdjęcie posiada większą głębię ostrości i w rezultacie ostry jest nie tylko pierwszy plan, ale i tło. Dolny obrazek posiada małą głębię ostrości i dlatego tło jest wyraźnie rozmyte W większości aparatów podczas korzystania z trybów priorytetu migawki i przesłony mamy możliwość ręcznego ustalenia czułości (ISO) oraz balansu bieli. W rozdziale 8. poznasz więcej informacji na temat korzystania z tych trkybów. Tryb ręczny Jak należy oczekiwać, tryb ręczny daje pełną kontrolę nad wszystkimi ustawieniami ekspozycji. Chociaż może się wydawać, że jest to najbardziej uniwersalny tryb i dlatego należy korzystać przede wszystkim z niego, w rzeczywistości często potrzebna jest nam kontrola tylko nad jednym z parametrów ekspozycji i dlatego warto skorzystać z jedne- go z trybów priorytetu wspomnianych wcześniej. Mimo to tryb pracy ręcznej jest po- trzebny, gdyż pozwala Ci na zachowanie maksymalnej swobody wykonywania zdjęć w różnych warunkach oświetleniowych. 124 Fotografia cyfrowa Tryby specjalne Niektóre aparaty oferują specjalne tryby wykonywania zdjęć w określonych sytuacjach. Każdy z tych trybów cechuje się zestawem parametrów mających zapewnić optymalny rezultat w danych warunkach. Na przykład tryb fotografowania krajobrazów polega na ustawieniu ostrości na nieskończoność i wybraniu jak najmniejszej przesłony, aby otrzymać w rezultacie maksymalną głębię ostrości zdjęcia. Czasem tryby specjalne są jedynym sposobem na uzyskanie pewnych efektów, co dotyczy na przykład trybu po- wolnej synchronizacji (ang. slow-sync), o którym napiszemy później. Zanim zaczniesz korzystać z któregoś z trybów specjalnych, poświęć trochę czasu na przejrzenie instrukcji obsługi aparatu i upewnij się, że wiesz o wszystkich parametrach aparatu, które w danym trybie są ustawiane automatycznie. Gdy dobrze zapoznasz się z możliwościami swojego aparatu, wybór odpowiedniego trybu fotografowania stanie się dla Ciebie sprawą zupełnie prostą. Niniejsza książka nie omawia szczegółów korzystania z żadnego modelu aparatu cyfrowego, dlatego ważne jest zapoznanie się z opisem trybów fotografowania w iknstrukcji dołączonej do aparatu. Rozmiar obrazka i kompresja W aparacie cyfrowym najczęściej mamy możliwość wybrania określonego rozmiaru zdjęcia i poziomu kompresji, dlatego przed naciśnięciem spustu migawki upewnij się, że bieżące ustawienia tych parametrów odpowiadają jakości wymaganej dla docelowe- go medium i nie spowodują zbyt szybkiego przepełnienia kakrty pamięci. Rozmiary obrazu cyfrowego najczęściej wyrażane są w pikselach. Na przykład 3-mega- pikselowy aparat oferuje maksymalną rozdzielczość 2048×1536 pikseli, a także może zapisywać zdjęcia w kilku mniejszych rozdzielczościach — 1024×768, 800×600, 640×480 lub innych. W niektórych aparatach (na przykład Nikon Coolpix 990) dostęp- na jest dodatkowo rozdzielczość nieco mniejsza od maksymalnej, która daje proporcje obrazu 3:2, czyli takie jak na klatkach analogowego fiklmu 35 mm. Decyzję o rozmiarze danego zdjęcia należy podjąć kierując się tym, na jakie medium ma zostać przeniesione to zdjęcie. Jeśli planujesz jedynie wyświetlanie zdjęcia na stronie internetowej, rozdzielczość 640×480 może być wystarczająca. W przypadku fotografii przeznaczonych do druku powinniśmy znać typ drukarki oraz docelowy rozmiar obrazka po wydrukowaniu. Bardziej szczegółowo zajmiemy się tym zagad- nieniem w rozdziałach 10. i 15. Ogólnie mówiąc — najlepiej jest fotografować przy najwyższej rozdzielczości ofero- wanej przez aparat. Pozwala to uzyskać najwięcej szczegółów i najwyższą jakość dru- ku, a także największą elastyczność przy późniejszej obróbce zdjęcia i przenoszeniu go na różne nośniki. W ten sposób nawet jeśli początkowo planowałeś przeznaczyć zdjęcie wyłącznie na stronę internetową, będziesz mógł także wykorzystać je kiedyś w mate- riałach drukowanych. Fotografowanie w maksymalnej rozdzielczości daje Ci najwięk- sze możliwości w zakresie późniejszego wykorzystania zkdjęcia. Rozdział 7.  Robimy zdjęcia 125 Wysoka rozdzielczość pozwala także powiększać fragmenty obrazka, dzięki czemu mo- żesz wybrać ze zdjęcia tylko te elementy, które są Ci potrzebne lub zmienić rozmiary i proporcje kadru. Z podobnych powodów najlepiej jest zawsze wykonywać zdjęcia przy najmniejszym współczynniku kompresji (czyli najwyższej jakości obrazu), szczególnie w przypadku takich obrazów, które źle znoszą kompresję JPEG (patrz: rozdział 3). Artefakty wynikłe z silnej kompresji JPEG są później bardzo trudne lub wręcz niemożliwe do usunięcia, dlatego najlepiej jest po prostu ich unikać. Oczywiście wybranie największej rozdzielczości przy najmniejszym stopniu kompresji oznacza, że na nośniku pamięci można będzie zmieścić stosunkowo niewiele zdjęć. Je- śli więc okazuje się, że karta pamięci w Twoim aparacie może się przepełnić (szczegól- nie podczas dalekiej wyprawy), musisz pójść na kompromis pomiędzy jakością zdjęcia a ilością dostępnej pamięci. W przypadku zdjęć przeznaczonych do publikacji w Inter- necie rozsądnym wyjściem jest znaczne zmniejszenie rozdzielczości obrazu (co jednak sprawi, że zdjęcia nie będą później nadawały się do druku wysokiej jakości). Jeśli zdję- cia mają być drukowane, najlepiej jest nie obniżać rozdzielczości, tylko zwiększyć sto- pień kompresji (i mieć przy tym nadzieję, że na wydruku nie ujawnią się artefakty bę- dące rezultatem działania algorytmu JPEG). Pieniądze czasem dają szczęście fotografom Pojemność nośnika pamięci jest jednym z tych nieliciznych problemów, które można łatwo rozwiązywać za pomocą odpowiedniej kwoty pieniiędzy. Jeśli chcesz mieć pewność, że zawsze będziesz mógł zapisywać obrazy o maksymalinej jakości, na którą pozwala aparat, musisz zainwestować pieniądze w kupno dodatkiowych kart pamięci. Większość aparatów zapamiętuje ostatnio używane ustawienia rozdzielczości i kompre- sji, nawet po wyłączeniu zasilania. Jeśli aparat nie posiada tej funkcji, będziesz musiał przyzwyczaić się do ustawiania parametrów obrazu po każkdym włączeniu urządzenia. Balans bieli Światła o różnych barwach charakteryzują się różną temperaturą. Światło słoneczne posia- da na przykład temperaturę 5500 K (temperaturę światła zawsze wyrażamy w kelwinach), natomiast światło jarzeniówki ma temperaturę 4500 K. Jedną z niezwykłych cech ludzkie- go oka jest to, że potrafi ono automatycznie dopasowywać się do różnych temperatur świa- tła i widzieć barwy poprawnie nawet w sytuacji, gdy w polu widzenia występują światła o różnych temperaturach (na przykład słońce świecące przkez okno i świetlówka na ścianie). Aparaty fotograficzne nie są niestety tak sprawne. W przypadku kliszy filmowej trzeba określić warunki oświetleniowe, w jakich wykonywane są zdjęcia. Zdjęcia wykonywa- ne w świetle słonecznym wymagają innych parametrów filmu niż zdjęcia wykonywane przy oświetleniu sztucznym. Niewłaściwe zdefiniowanie oświetlenia spowoduje zepsu- cie kolorów na zdjęciu. Użycie parametrów przeznaczonych dla oświetlenia dziennego w pomieszczeniach zamkniętych kończy się tym, że kolory posiadają złote lub czerwo- nawe przebarwienia, natomiast sytuacja odwrotna — zdjęcia wykonywane na słońcu przy filmie o parametrach przeznaczonych dla oświetlenia sztucznego — dadzą w re- zultacie niebieskie przebarwienia. 126 Fotografia cyfrowa Z matrycami CCD jest ten sam kłopot. Na szczęście w przypadku aparatów cyfrowych to, w jaki sposób aparat interpretuje kolory, w pełni kontrolowane jest przez wewnętrzny komputer przetwarzający dane z matrycy. Wystarczy więc poinformować aparat, w jakim oświetleniu fotografujemy, a będzie on w stanie prawidłkowo zinterpretować kolory. Balansowanie bieli jest to proces, dzięki któremu aparat „dowiaduje się”, jak powinna być reprezentowana biel. Ponieważ biel zawiera w swym widmie fale o długościach od- powiadających wszystkim innym kolorom (przypomnij sobie eksperyment Maxwella), jeśli aparat potrafi właściwie oddać biel, będzie potrafił też oddać wszelkie inne kolory. Ilustracja nr 4 w kolorowej wkładce do książki przedstawia tę samą scenę sfotografo- waną z różnymi ustawieniami balansu bieli. Ustawianie balansu bieli Za każdym razem, gdy zmienia się oświetlenie na planie zdjęciowym, powinieneś za- stanowić się, jak najlepiej użyć funkcji balansu bieli. Właściwe ustawienie balansu bieli jest kluczową sprawą z punktu widzenia
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Fotografia cyfrowa
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: