Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00041 008503 23004006 na godz. na dobę w sumie
VBA dla Excela 2013 PL. 200 praktycznych przykładów - książka
VBA dla Excela 2013 PL. 200 praktycznych przykładów - książka
Autor: Liczba stron: 376
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-8245-4 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> aplikacje biurowe >> excel
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Programowanie arkuszy kalkulacyjnych Excela w VBA? To nic trudnego!

Visual Basic for Applications (VBA) to prosty w użyciu język programowania. Wykorzystywany jest w aplikacjach pakietu Microsoft Office (w tym w Excelu) w celu zautomatyzowania często wykonywanych operacji, usprawnienia pracy związanej z przetwarzaniem danych lub zapewnienia interakcji z użytkownikiem bądź innymi aplikacjami. VBA to również język, za pomocą którego zapisywane są makra. Jeśli kiedykolwiek miałeś okazję z nich korzystać, w istocie tworzyłeś właśnie proste programy w Visual Basic for Applications, choć być może nie miałeś o tym pojęcia. Najwyższy czas zrobić krok do przodu i zacząć bardziej świadomie posługiwać się tym językiem!

Ułatwi Ci to książka VBA dla Excela 2013 PL. 200 praktycznych przykładów, w której znajdziesz zarówno opis samego języka, jak i praktyczne przykłady jego zastosowań. Lektura bezboleśnie wprowadzi Cię w świat programowania w VBA i ułatwi rozpoczęcie tworzenia własnych makr oraz programów automatyzujących pracę z arkuszami najnowszych wersji Excela. Dzięki niej poznasz edytor Visual Basic for Applications, zintegrowany z pakietem Microsoft Office, nauczysz się korzystać z instrukcji i typów danych języka, a także poznasz metody komunikacji z użytkownikiem. Dowiesz się też, jak z poziomu VBA obsługiwać arkusz kalkulacyjny. Zacznij już teraz!

Zostań excelowym ninja, poznaj język Visual Basic for Applications!

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Autor oraz Wydawnictwo HELION dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo HELION nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce. Redaktor prowadzący: Michał Mrowiec Projekt okładki: Studio Gravite / Olsztyn Obarek, Pokoński, Pazdrijowski, Zaprucki Fotografia na okładce została wykorzystana za zgodą Shutterstock.com Wydawnictwo HELION ul. Kościuszki 1c, 44-100 GLIWICE tel. 32 231 22 19, 32 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl WWW: http://helion.pl (księgarnia internetowa, katalog książek) Drogi Czytelniku! Jeżeli chcesz ocenić tę książkę, zajrzyj pod adres http://helion.pl/user/opinie/vbae13 Możesz tam wpisać swoje uwagi, spostrzeżenia, recenzję. Kody źródłowe wybranych przykładów dostępne są pod adresem: ftp://ftp.helion.pl/przyklady/vbae13.zip ISBN: 978-83-246-8245-4 Copyright © Helion 2014 Printed in Poland. • Kup książkę • Poleć książkę • Oceń książkę • Księgarnia internetowa • Lubię to! » Nasza społeczność Spis tre(cid:264)ci Wst(cid:246)p .............................................................................................. 7 Rozdzia(cid:228) 1. Makropolecenia ............................................................................. 17 Microsoft Office 2007, 2010 i 2013 ...............................................................................18 Planowanie makropolecenia ...........................................................................................18 Microsoft Office 2007 ..............................................................................................19 Microsoft Office 2010 ..............................................................................................25 Microsoft Office 2013 ..............................................................................................40 Podsumowanie ................................................................................................................59 Rozdzia(cid:228) 2. Jak uruchomi(cid:232) edytor Visual Basic for Applications ......................... 61 Excel 2007 ...................................................................................................................... 61 Czy makropolecenia s(cid:261) gro(cid:296)ne? ..................................................................................... 64 Excel 2010 i 2013 ........................................................................................................... 67 Czy makropolecenie mo(cid:298)e spowodowa(cid:252) szkody? .......................................................... 71 Podsumowanie ................................................................................................................ 75 Rozdzia(cid:228) 3. Okno edytora Visual Basic for Applications ..................................... 77 Okno Project ................................................................................................................... 78 Okno Properties .............................................................................................................. 79 Okno Code ...................................................................................................................... 80 Pasek menu ..................................................................................................................... 81 Pasek narz(cid:266)dziowy ......................................................................................................... 82 Pierwszy program ........................................................................................................... 82 Prze(cid:225)(cid:261)czanie mi(cid:266)dzy widokami ...................................................................................... 92 Wyrównywanie obiektów ............................................................................................... 93 Strzelanie z armaty do komara ....................................................................................... 95 Podsumowanie ................................................................................................................ 96 Rozdzia(cid:228) 4. Zmienne ........................................................................................ 97 Nazwy zmiennych w VBA ............................................................................................. 98 Pu(cid:225)apki systemu komunikatów ..................................................................................... 101 Typy danych ................................................................................................................. 102 Pu(cid:225)apki braku deklaracji ............................................................................................... 110 Wymuszanie deklarowania zmiennych ......................................................................... 113 Zasi(cid:266)g deklaracji ........................................................................................................... 116 Zmienne lokalne ..................................................................................................... 116 Zmienne obowi(cid:261)zuj(cid:261)ce wewn(cid:261)trz ca(cid:225)ego modu(cid:225)u .................................................. 116 Kup książkęPoleć książkę 4 VBA dla Excela 2013 PL. 200 praktycznych przyk(cid:228)adów Zmienne globalne ................................................................................................... 116 Przekazanie warto(cid:286)ci przez zmienn(cid:261) globaln(cid:261) ........................................................ 121 Przekazanie warto(cid:286)ci przez wywo(cid:225)anie procedury z parametrem ........................... 123 Deklaracja typu i instrukcja przypisania ....................................................................... 124 Komórka arkusza jako zmienna .................................................................................... 128 Tekst jako warto(cid:286)(cid:252) zmiennej ........................................................................................ 132 Podsumowanie .............................................................................................................. 134 Rozdzia(cid:228) 5. Komunikacja z u(cid:276)ytkownikiem ...................................................... 135 Wprowadzanie danych ................................................................................................. 136 Wy(cid:286)wietlanie komunikatów ......................................................................................... 147 Poprawno(cid:286)(cid:252) wprowadzanych danych ........................................................................... 158 Wycinanie tekstu .......................................................................................................... 165 Podsumowanie .............................................................................................................. 170 Rozdzia(cid:228) 6. Korzystanie z obiektów ................................................................. 171 Obiekty ......................................................................................................................... 171 W(cid:225)a(cid:286)ciwo(cid:286)ci .................................................................................................................. 171 Metody ......................................................................................................................... 172 Zaznaczanie komórki ............................................................................................. 172 Elektroniczny sufler ............................................................................................... 173 Usuwanie zawarto(cid:286)ci i formatowania ..................................................................... 175 Usuwanie zawarto(cid:286)ci .............................................................................................. 176 Usuwanie formatowania ......................................................................................... 178 Usuwanie warto(cid:286)ci mniejszych od progowej .......................................................... 179 W(cid:225)a(cid:286)ciwo(cid:286)ci .................................................................................................................. 180 Przypisanie warto(cid:286)ci komórce ................................................................................ 180 Kopiowanie zawarto(cid:286)ci komórek ........................................................................... 182 Nadawanie komórce koloru z u(cid:298)yciem nazwy koloru ............................................ 183 Nadawanie komórce koloru z u(cid:298)yciem kodu koloru .............................................. 185 Nadawanie koloru zawarto(cid:286)ci komórki .................................................................. 187 Przesuwanie aktywnej komórki .............................................................................. 189 Podsumowanie .............................................................................................................. 192 Rozdzia(cid:228) 7. Instrukcje warunkowe .................................................................. 193 Porównywanie .............................................................................................................. 194 Sterowanie wykonywaniem procedur ........................................................................... 195 Skok do etykiety ..................................................................................................... 195 Podejmowanie decyzji ............................................................................................ 205 Wybór jednej z trzech lub wi(cid:266)cej opcji .................................................................. 207 Wykonanie grupy instrukcji okre(cid:286)lon(cid:261) liczb(cid:266) razy ................................................. 212 P(cid:266)tle zagnie(cid:298)d(cid:298)one ................................................................................................. 218 Wykonywanie p(cid:266)tli, gdy warunek jest spe(cid:225)niony ................................................... 222 Podsumowanie .............................................................................................................. 224 Rozdzia(cid:228) 8. Elementy steruj(cid:241)ce arkusza .......................................................... 225 Pole listy ....................................................................................................................... 225 Pole kombi (listy rozwijanej) ........................................................................................ 233 Pasek Toolbox i elementy steruj(cid:261)ce arkusza ................................................................. 236 W(cid:225)a(cid:286)ciwo(cid:286)ci .................................................................................................................. 237 Podsumowanie .............................................................................................................. 242 Kup książkęPoleć książkę Spis tre(cid:264)ci 5 Rozdzia(cid:228) 9. Zdarzenia ..................................................................................... 243 Lista zdarze(cid:276) dla skoroszytu ......................................................................................... 245 Lista zdarze(cid:276) dla arkusza .............................................................................................. 251 Lista zdarze(cid:276) dla aplikacji ............................................................................................ 254 Komunikacja z programem ........................................................................................... 257 Lista zdarze(cid:276) dla formularzy ........................................................................................ 261 Podsumowanie .............................................................................................................. 264 Rozdzia(cid:228) 10. Metody i w(cid:228)a(cid:264)ciwo(cid:264)ci dla zakresu ................................................. 265 Kopiowanie zakresu komórek ...................................................................................... 265 Sortowanie zakresu komórek ........................................................................................ 272 Filtrowanie zakresu komórek ....................................................................................... 277 Wyszukiwanie informacji ............................................................................................. 281 Podsumowanie .............................................................................................................. 284 Rozdzia(cid:228) 11. Podprogramy ................................................................................ 285 (cid:285)ledzenie pracy programu ............................................................................................ 292 Procedury zagnie(cid:298)d(cid:298)one ............................................................................................... 294 Procedury zap(cid:266)tlone ..................................................................................................... 297 Podsumowanie .............................................................................................................. 300 Rozdzia(cid:228) 12. (cid:263)ci(cid:241)gawka z VBA ......................................................................... 301 Metody ......................................................................................................................... 301 Funkcje ......................................................................................................................... 308 Instrukcje ...................................................................................................................... 316 Operatory ...................................................................................................................... 319 Operatory arytmetyczne ......................................................................................... 319 Operatory porównania ............................................................................................ 322 Operator konkatenacji ............................................................................................ 324 Operatory logiczne ................................................................................................. 325 Podsumowanie .............................................................................................................. 327 Rozdzia(cid:228) 13. Nowe funkcje w Excel 2013 ......................................................... 329 Odpowiedniki funkcji arkuszowych w VBA ................................................................ 347 Podsumowanie .............................................................................................................. 352 Dodatek A Wybrane kody b(cid:228)(cid:246)dów VBA ........................................................... 353 Dodatek B Programowanie obiektowe ............................................................ 357 Programowanie proceduralne a obiektowe ................................................................... 357 W(cid:225)a(cid:286)ciwo(cid:286)ci .................................................................................................................. 359 Metody ......................................................................................................................... 359 Zdarzenia ...................................................................................................................... 359 Kolekcje ....................................................................................................................... 360 Modele obiektowe ........................................................................................................ 360 Metoda kropkowa ......................................................................................................... 360 Obiekty aktywne ........................................................................................................... 361 Zako(cid:254)czenie ................................................................................ 363 Skorowidz .................................................................................... 365 Kup książkęPoleć książkę 6 VBA dla Excela 2013 PL. 200 praktycznych przyk(cid:228)adów Kup książkęPoleć książkę Rozdzia(cid:228) 8. Elementy steruj(cid:241)ce arkusza Z tego rozdzia(cid:228)u dowiesz si(cid:246): (cid:141) Jak utworzy(cid:252) formularz (cid:141) Jak na formularzu umieszcza(cid:252) obiekty (cid:141) Jak przypisywa(cid:252) w(cid:225)a(cid:286)ciwo(cid:286)ci obiektom Je(cid:298)eli wprowadzanie danych odbywa si(cid:266) z klawiatury, mo(cid:298)e by(cid:252) (cid:296)ród(cid:225)em b(cid:225)(cid:266)dów. Naj- cz(cid:266)(cid:286)ciej ich przyczyny s(cid:261) dwie. Pierwsz(cid:261) z nich s(cid:261) literówki. Cz(cid:225)owiek mo(cid:298)e domy(cid:286)li(cid:252) si(cid:266), co mia(cid:225) oznacza(cid:252) dany wy- raz. Komputer tego nie zrobi. Drug(cid:261) przyczyn(cid:261) b(cid:225)(cid:266)dów s(cid:261) ró(cid:298)nice w nazwach tych samych przedmiotów nabywa- nych w ró(cid:298)nych firmach. Je(cid:298)eli cz(cid:225)owiek nie zastanowi si(cid:266) i utworzy w arkuszu pozy- cj(cid:266) UL6400, cho(cid:252) istnieje ju(cid:298) Uk(cid:225)ad scalony UL6400, ten sam fizycznie element b(cid:266)- dzie istnia(cid:225) pod dwiema nazwami. Aby unikn(cid:261)(cid:252) takich sytuacji, autor programu nie powinien dawa(cid:252) ka(cid:298)demu u(cid:298)ytkow- nikowi mo(cid:298)liwo(cid:286)ci dopisywania nowych nazw. Powinien jedynie zezwoli(cid:252) na wybie- ranie nazw spo(cid:286)ród dost(cid:266)pnych. Powy(cid:298)sze rozwi(cid:261)zanie ma dodatkow(cid:261) zalet(cid:266). Wybieranie pozycji z listy zajmuje mniej czasu ni(cid:298) wpisywanie ich z klawiatury. Pole listy Pole listy zawiera list(cid:246) pozycji, które u(cid:276)ytkownik mo(cid:276)e wybra(cid:232). Symbolizowane jest ono przez ikon(cid:246) pokazan(cid:241) na rysunku 8.1. Kup książkęPoleć książkę 226 VBA dla Excela 2013 PL. 200 praktycznych przyk(cid:228)adów Rysunek 8.1. Ikona pola listy Aby z pola listy wybra(cid:252) pojedynczy element, wystarczy go klikn(cid:261)(cid:252). Aby z pola listy wybra(cid:252) wi(cid:266)cej ni(cid:298) jeden element: (cid:141) nale(cid:298)y wcisn(cid:261)(cid:252) i przytrzyma(cid:252) klawisz Ctrl, (cid:141) klikni(cid:266)ciami zaznaczy(cid:252) obiekty, (cid:141) zwolni(cid:252) klawisz Ctrl. Pozycje widoczne w polu listy mo(cid:298)na wstawi(cid:252) na dwa sposoby: okre(cid:286)laj(cid:261)c zakres za- wieraj(cid:261)cy pozycje lub pos(cid:225)uguj(cid:261)c si(cid:266) instrukcjami j(cid:266)zyka VBA. Przyk(cid:228)ad 127. Wstaw do projektu pole listy. 1. Wy(cid:286)wietl okno Code (rysunek 4.3). 2. Wybierz polecenie Insert/UserForm (rysunek 8.2). Rysunek 8.2. Menu Insert umo(cid:298)liwia wstawienie do projektu formularza 3. W pasku Toolbox odszukaj ikon(cid:266) ListBox (rysunek 8.3). Rysunek 8.3. Ikona umo(cid:298)liwiaj(cid:261)ca wstawienie pola listy 4. Przeci(cid:261)gnij ikon(cid:266) na formularz (rysunek 8.4). Kup książkęPoleć książkę Rozdzia(cid:228) 8. (cid:105) Elementy steruj(cid:241)ce arkusza 227 Rysunek 8.4. Po(cid:225)o(cid:298)enie pola listy jest wskazywane przez przerywan(cid:261) lini(cid:266) 5. Zwolnij lewy przycisk myszy. 6. Na formatce pojawi(cid:225) si(cid:266) nowy obiekt (rysunek 8.5). Rysunek 8.5. Wyró(cid:298)niony obszar wskazuje, gdzie b(cid:266)dzie si(cid:266) znajdowa(cid:225)o pole listy Je(cid:276)eli pasek Toolbox jest ukryty, kliknij ikon(cid:246) Toolbox (rysunek 8.6). Rysunek 8.6. Ikona Toolbox Przyk(cid:228)ad 128. Wy(cid:286)wietl kod pola listy. 1. Umie(cid:286)(cid:252) w projekcie pole listy (patrz przyk(cid:225)ad 126). 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy pole listy. 3. Z podr(cid:266)cznego menu wybierz polecenie View Code (rysunek 8.7). Kup książkęPoleć książkę 228 VBA dla Excela 2013 PL. 200 praktycznych przyk(cid:228)adów Rysunek 8.7. Menu podr(cid:266)czne pola listy 4. Wy(cid:286)wietlone zosta(cid:225)o okno z kodem odpowiadaj(cid:261)cym za wy(cid:286)wietlenie pola listy (rysunek 8.8). Rysunek 8.8. Kod, którego zastosowanie pozwala na wy(cid:286)wietlenie pola listy Aby ukry(cid:232) okno kodu, kliknij przycisk Close Window (rysunek 8.9). Rysunek 8.9. Przycisk, którego klikni(cid:266)cie powoduje zakmni(cid:266)cie okna Przyk(cid:228)ad 129. Napisz program, którego zastosowanie doprowadzi do wy(cid:286)wietlenia formularza na ekranie. 1. Wy(cid:286)wietl okno Code (rysunek 4.3). 2. Wpisz z klawiatury kod (rysunek 8.10). Kup książkęPoleć książkę Rozdzia(cid:228) 8. (cid:105) Elementy steruj(cid:241)ce arkusza 229 Rysunek 8.10. Program, którego zastosowanie prowadzi do wy(cid:286)wietlenia na ekranie formularza UserForm 3. Uruchom program. 4. Na ekranie zosta(cid:225)a wy(cid:286)wietlona formatka arkusza (rysunek 8.11). Rysunek 8.11. Okno arkusza z formatk(cid:261) Do zamkni(cid:246)cia formularza nale(cid:276)y u(cid:276)y(cid:232) instrukcji Unload nazwa_formularza, np. Unload UserForm1. Przyk(cid:228)ad 130. Napisz program, którego zastosowanie doprowadzi do wy(cid:264)wietlenia w oknie listy dwóch pozycji: Sekretariat i Sklep. Pozycje powinny by(cid:232) wpisane w: kodzie pro- gramu i arkuszu kalkulacyjnym. 1. Uruchom arkusz kalkulacyjny Excel. 2. Wy(cid:286)wietl okno edytora VBA. 3. Wybierz polecenie Insert/UserForm (rysunek 8.12). Rysunek 8.12. Aby wstawi(cid:252) do programu okno formularza, nale(cid:298)y wybra(cid:252) polecenie Insert/UserForm Kup książkęPoleć książkę 230 VBA dla Excela 2013 PL. 200 praktycznych przyk(cid:228)adów 4. Wstaw do projektu pole listy (rysunek 8.13). Rysunek 8.13. Pole listy mo(cid:298)na wstawi(cid:252) po klikni(cid:266)ciu ikony ListBox 5. Umie(cid:286)(cid:252) kursor w miejscu, w którym ma si(cid:266) znale(cid:296)(cid:252) naro(cid:298)nik pola listy. 6. Przeci(cid:261)gnij kursor do miejsca, w którym ma si(cid:266) znale(cid:296)(cid:252) przeciwleg(cid:225)y naro(cid:298)nik pola listy (rysunek 8.14). Rysunek 8.14. Po(cid:225)o(cid:298)enie pola listy wskazuje linia przerywana 7. Na formularzu pojawi(cid:225)o si(cid:266) pole listy (rysunek 8.15). 8. Wy(cid:286)wietl arkusz Excel. 9. W komórce A1 wpisz Sekretariat (rysunek 8.16). 10. W komórce A2 wpisz Sklep. 11. Wy(cid:286)wietl okno edytora VBA. 12. Sprawd(cid:296), czy wybrane jest pole listy (rysunek 8.17). Je(cid:286)li nie — kliknij je. Kup książkęPoleć książkę Rozdzia(cid:228) 8. (cid:105) Elementy steruj(cid:241)ce arkusza 231 Rysunek 8.15. Po(cid:225)o(cid:298)enie i rozmiar pola listy mo(cid:298)na zmieni(cid:252), przeci(cid:261)gaj(cid:261)c prostok(cid:261)ty znajduj(cid:261)ce si(cid:266) w naro(cid:298)nikach i na (cid:286)rodkach kraw(cid:266)dzi Rysunek 8.16. Arkusz z wype(cid:225)nionymi komórkami A1 i A2 Rysunek 8.17. Pole listy musi by(cid:252) wybrane, aby mo(cid:298)na by(cid:225)o modyfikowa(cid:252) jego w(cid:225)a(cid:286)ciwo(cid:286)ci 13. W oknie Properties - ListBox1 odszukaj pozycj(cid:266) RowSource (rysunek 8.18). 14. Kliknij pole znajduj(cid:261)ce si(cid:266) na prawo od etykiety RowSource. 15. Wpisz adres obszaru, w którym znajduj(cid:261) si(cid:266) dane przeznaczone do wy(cid:286)wietlenia w polu listy (patrz rysunek 8.19). 16. Uruchom program. Na ekranie zosta(cid:225) wy(cid:286)wietlony formularz z polem listy (rysunek 8.20). Kup książkęPoleć książkę 232 VBA dla Excela 2013 PL. 200 praktycznych przyk(cid:228)adów Rysunek 8.18. Pole, w które mo(cid:298)na wpisa(cid:252) adres obszaru zawieraj(cid:261)cego dane do wy(cid:286)wietlenia w polu listy Rysunek 8.19. Tekst wpisany w arkuszu kalkulacyjnym zosta(cid:225) wy(cid:286)wietlony w polu listy 18. Zamknij okno formularza. Kup książkęPoleć książkę Rozdzia(cid:228) 8. (cid:105) Elementy steruj(cid:241)ce arkusza 233 Rysunek 8.20. Formularz u(cid:298)ytkownika z polem listy Pole kombi (listy rozwijanej) Pole kombi zawiera list(cid:266) pozycji rozwijan(cid:261) do do(cid:225)u. Gdy jest ona zwini(cid:266)ta, widoczna jest tylko jedna pozycja. Na prawo od niej znajduje si(cid:266) czarna strza(cid:225)ka skierowana ku do(cid:225)owi. Klikni(cid:266)cie strza(cid:225)ki powoduje rozwini(cid:266)cie listy, z której u(cid:298)ytkownik mo(cid:298)e wy- bra(cid:252) element. Pole kombi symbolizowane jest przez ikon(cid:266) pokazan(cid:261) na rysunku 8.21. Rysunek 8.21. Ikona pola kombi Aby z pola kombi wybra(cid:252) pojedynczy element, wystarczy go klikn(cid:261)(cid:252). Pozycje widoczne w polu kombi mo(cid:298)na wstawia(cid:252) na dwa sposoby: okre(cid:286)laj(cid:261)c zakres zawieraj(cid:261)cy pozycje lub pos(cid:225)uguj(cid:261)c si(cid:266) instrukcjami j(cid:266)zyka VBA. Przyk(cid:228)ad 131. Napisz program, którego zastosowanie doprowadzi do wy(cid:286)wietlenia w polu kombi dwóch pozycji: Sekretariat i Sklep. Pozycje powinny by(cid:252) wpisane w arkuszu kalkulacyjnym. 1. Wy(cid:286)wietl arkusz Excel. 2. W komórkach od A1 do A2 wpisz Sekretariat, Sklep (rysunek 8.22). Rysunek 8.22. Dane do utworzenia pola kombi Kup książkęPoleć książkę 234 VBA dla Excela 2013 PL. 200 praktycznych przyk(cid:228)adów 3. Za(cid:225)aduj edytor VBA. 4. Wybierz polecenie Insert/UserForm. 5. W pasku Toolbox odszukaj ikon(cid:266) pola kombi. 6. Przeci(cid:261)gnij ikon(cid:266) pola kombi na formatk(cid:266) (rysunek 8.23). Rysunek 8.23. Pole kombi umieszczone na formatce 7. W ikonie Properties wybierz pozycj(cid:266) ComboBox (rysunek 8.24). Rysunek 8.24. W dolnej cz(cid:266)(cid:286)ci okna b(cid:266)d(cid:261) wy(cid:286)wietlane w(cid:225)a(cid:286)ciwo(cid:286)ci pola kombi 8. Kliknij kart(cid:266) Alphabetic. W(cid:225)a(cid:286)ciwo(cid:286)ci zosta(cid:225)y uporz(cid:261)dkowane w kolejno(cid:286)ci alfabetycznej. 9. W komórce znajduj(cid:261)cej si(cid:266) na prawo od komórki oznaczonej jako RowSource wpisz zakres komórek arkusza, w których znajduj(cid:261) si(cid:266) dane do umieszczenia w polu kombi (rysunek 8.25). 10. W formularzu zosta(cid:225)y wy(cid:286)wietlone pozycje pola kombi (rysunek 8.26). 11. Naci(cid:286)nij klawisz F7. Wy(cid:286)wietlone zosta(cid:225)o okno kodu. 12. Wpisz z klawiatury kod procedury przyk(cid:273)ad130() (rysunek 8.27). 13. Uruchom program, naciskaj(cid:261)c klawisz F5. 14. Wy(cid:286)wietlone zosta(cid:225)o okno formularza z polem kombi (rysunek 8.28). Kup książkęPoleć książkę Rozdzia(cid:228) 8. (cid:105) Elementy steruj(cid:241)ce arkusza 235 Rysunek 8.25. Parametr RowSource okre(cid:286)la zakres komórek arkusza wy(cid:286)wietlanych w polu kombi Rysunek 8.26. Pole kombi z pozycjami wczytanymi ze wskazanego zakresu arkusza Rysunek 8.27. Nad kresk(cid:261) pierwsz(cid:261) od góry widoczny jest kod procedury, której zastosowanie prowadzi do wy(cid:286)wietlenia formularza Kup książkęPoleć książkę 236 VBA dla Excela 2013 PL. 200 praktycznych przyk(cid:228)adów Rysunek 8.28. Formularz z polem kombi Pasek Toolbox i elementy steruj(cid:241)ce arkusza Z przyk(cid:225)adów opisanych w tym rozdziale wynika, (cid:298)e sposób post(cid:266)powania w celu umieszczenia elementu na formatce jest podobny w wielu przypadkach. Nie zale(cid:298)y on w znacznym stopniu od typu elementu. Najwi(cid:266)ksz(cid:261) trudno(cid:286)(cid:252) mo(cid:298)e sprawi(cid:252) pocz(cid:261)tkuj(cid:261)- cemu programi(cid:286)cie odszukanie odpowiedniej ikony na pasku Toolbox. W pokonaniu tej trudno(cid:286)ci pomocna mo(cid:298)e by(cid:252) tabela 8.1. Pokazano w niej, jaki element pojawi si(cid:266) na formatce po przeci(cid:261)gni(cid:266)ciu na ni(cid:261) ikony z paska Toolbox. Tabela 8.1. Ikony paska Toolbox i odpowiadaj(cid:261)ce im elementy Ikona Element Uwagi Ikona Label — wstawianie etykiet Ikona TextBox — wstawianie pól tekstowych Ikona ComboBox — wstawianie pól kombi Ikona ListBox — wstawianie pól listy Ikona CheckBox — wstawianie pola wyboru Ikona OptionButton — wstawianie przycisku opcji Ikona Toggle Button — wstawianie przycisku prze(cid:225)(cid:261)cznika Kup książkęPoleć książkę Rozdzia(cid:228) 8. (cid:105) Elementy steruj(cid:241)ce arkusza 237 Tabela 8.1. Ikony paska Toolbox i odpowiadaj(cid:261)ce im elementy (ci(cid:261)g dalszy) Ikona Element Uwagi Ikona Frame — wstawianie pola grupy Ikona CommandButton — wstawianie przycisku polecenia Ikona TabStrip — wstawianie elementu okna z kartami Ikona MultiPage — wstawianie zak(cid:225)adkowego elementu okna dialogowego Ikona ScrollBar — wstawianie paska przewijania Ikona SpinButton — wstawianie przycisków umo(cid:298)liwiaj(cid:261)cych wybieranie warto(cid:286)ci poprzez klikanie strza(cid:225)ek Ikona Image — wstawianie obrazu Ikona RefEdit — wybieranie zakresu arkusza W(cid:228)a(cid:264)ciwo(cid:264)ci Umieszczenie na formatce elementu steruj(cid:261)cego to dopiero pocz(cid:261)tek pracy zwi(cid:261)zanej z umo(cid:298)liwieniem komunikowania si(cid:266) z programem. Elementowi steruj(cid:261)cemu nale(cid:298)y przypisa(cid:252) warto(cid:286)ci, które b(cid:266)dzie mo(cid:298)na wybiera(cid:252) za jego po(cid:286)rednictwem, okre(cid:286)li(cid:252) czcionk(cid:266) u(cid:298)ywan(cid:261) do opisów, kolory t(cid:225)a i obramowania, domy(cid:286)ln(cid:261) warto(cid:286)(cid:252) itd. W(cid:225)a(cid:286)ci- wo(cid:286)ci elementu mo(cid:298)na zdefiniowa(cid:252) za po(cid:286)rednictwem okna Properties. Okno wy(cid:286)wie- tlane jest po lewej stronie okna edytora VBA. Pola widoczne w oknie Properties s(cid:261) zale(cid:298)ne od elementu (rysunek 8.29 i 8.30). Kup książkęPoleć książkę 238 VBA dla Excela 2013 PL. 200 praktycznych przyk(cid:228)adów Rysunek 8.29. Niektóre w(cid:225)a(cid:286)ciwo(cid:286)ci przycisku opcji Aby zmieni(cid:252) w(cid:225)a(cid:286)ciwo(cid:286)(cid:252), wystarczy klikn(cid:261)(cid:252) pozycj(cid:266) w oknie Properties i wpisa(cid:252) lub wybra(cid:252) now(cid:261). Niektóre w(cid:225)a(cid:286)ciwo(cid:286)ci mog(cid:261) przyjmowa(cid:252) tylko sko(cid:276)czon(cid:261) liczb(cid:266) warto(cid:286)ci. Po klikni(cid:266)ciu takiej w(cid:225)a(cid:286)ciwo(cid:286)ci wy(cid:286)wietlana jest lista, z której mo(cid:298)na wybiera(cid:252) w(cid:225)a(cid:286)ci- wo(cid:286)ci (rysunek 8.31). Inne w(cid:225)a(cid:286)ciwo(cid:286)ci pozwalaj(cid:261) np. na wybranie elementu graficznego (rysunek 8.32) lub wpisywanie dowolnych warto(cid:286)ci (rysunek 8.33). Z paska Toolbox mo(cid:298)na wybra(cid:252) pi(cid:266)tna(cid:286)cie kontrolek. Ka(cid:298)da z nich ma ponad trzy- dzie(cid:286)ci w(cid:225)a(cid:286)ciwo(cid:286)ci. Aby dowiedzie(cid:252) si(cid:266), jakie znaczenie ma w(cid:225)a(cid:286)ciwo(cid:286)(cid:252), nale(cid:298)y sko- rzysta(cid:252) z okna pomocy. Przyk(cid:228)ad 132. Wy(cid:286)wietl informacj(cid:266) o w(cid:225)a(cid:286)ciwo(cid:286)ci AutoSize kontrolki CommandButton. 1. Uruchom arkusz Excel. 2. Wy(cid:286)wietl okno edytora VBA. Kup książkęPoleć książkę Rozdzia(cid:228) 8. (cid:105) Elementy steruj(cid:241)ce arkusza 239 Rysunek 8.30. Niektóre w(cid:225)a(cid:286)ciwo(cid:286)ci przycisku polecenia Rysunek 8.31. Lista dost(cid:266)pnych w(cid:225)a(cid:286)ciwo(cid:286)ci 3. Wstaw do projektu formularz. 4. Umie(cid:286)(cid:252) na formularzu kontrolk(cid:266) CommandButton (rysunek 8.34). 5. Rozwi(cid:276) list(cid:266) obiektów znajduj(cid:261)c(cid:261) si(cid:266) w górnej cz(cid:266)(cid:286)ci okna Properties. Wybierz z niej obiekt CommandButton1 (rysunek 8.35). Kup książkęPoleć książkę 240 VBA dla Excela 2013 PL. 200 praktycznych przyk(cid:228)adów Rysunek 8.32. Klikni(cid:266)cie pola z trzema kropkami spowodowa(cid:225)o wy(cid:286)wietlenie okna umo(cid:298)liwiaj(cid:261)cego za(cid:225)adowanie obrazka Rysunek 8.33. W(cid:225)a(cid:286)ciwo(cid:286)(cid:252) Height mo(cid:298)e mie(cid:252) dowoln(cid:261) warto(cid:286)(cid:252) Rysunek 8.34. Formularz z kontrolk(cid:261) CommandButton Rysunek 8.35. W oknie Properties wy(cid:286)wietlane s(cid:261) w(cid:225)a(cid:286)ciwo(cid:286)ci kontrolki CommandButton 6. Zaznacz w(cid:225)a(cid:286)ciwo(cid:286)(cid:252) AutoSize (rysunek 8.36). Kup książkęPoleć książkę Rozdzia(cid:228) 8. (cid:105) Elementy steruj(cid:241)ce arkusza 241 Rysunek 8.36. Fragment okna Properties z zaznaczon(cid:261) w(cid:225)a(cid:286)ciwo(cid:286)ci(cid:261) AutoSize 7. Naci(cid:286)nij klawisz F1. 8. Wy(cid:286)wietlone zosta(cid:225)o okno z informacj(cid:261) o w(cid:225)a(cid:286)ciwo(cid:286)ci AutoSize (rysunek 8.37). Rysunek 8.37. Okno z informacj(cid:261) o w(cid:225)a(cid:286)ciwo(cid:286)ci AutoSize W tabeli 8.2 zebrano podstawowe w(cid:225)a(cid:286)ciwo(cid:286)ci kontrolek umieszczanych w formularzach. Kup książkęPoleć książkę 242 VBA dla Excela 2013 PL. 200 praktycznych przyk(cid:228)adów Tabela 8.2. Podstawowe w(cid:225)a(cid:286)ciwo(cid:286)ci kontrolek Kontrolka (Name) BackColor Caption ColumnCount Default Height Left MaxLenght MousePointer Picture RowSource ScrollBars TextAlign Top Width WordWrap Znaczenie Nazwa kontrolki Kolor t(cid:225)a Opis widoczny na kontrolce Liczba kolumn Warto(cid:286)(cid:252) domy(cid:286)lna Wysoko(cid:286)(cid:252) kontrolki Odleg(cid:225)o(cid:286)(cid:252) lewej kraw(cid:266)dzi kontrolki od lewego marginesu formatki Maksymalna d(cid:225)ugo(cid:286)(cid:252) wpisywanego ci(cid:261)gu znaków Wygl(cid:261)d kursora po naprowadzeniu na kontrolk(cid:266) Obrazek wy(cid:286)wietlany jako t(cid:225)o kontrolki Zakres komórek arkusza, z których maj(cid:261) by(cid:252) skopiowane dane do kontrolki Paski przewijania Wyrównanie tekstu Odleg(cid:225)o(cid:286)(cid:252) górnej kraw(cid:266)dzi kontrolki od górnego marginesu formatki Szeroko(cid:286)(cid:252) kontrolki Zawijanie opisów umieszczonych na kontrolce Podsumowanie (cid:141) Aby na arkuszu utworzy(cid:252) formularz, nale(cid:298)y w oknie edytora VBA wybra(cid:252) polecenie Insert/UserForm. (cid:141) Aby na formatce pojawi(cid:225) si(cid:266) obiekt, nale(cid:298)y przeci(cid:261)gn(cid:261)(cid:252) go z okna Toolbox. (cid:141) Aby przypisa(cid:252) obiektowi w(cid:225)a(cid:286)ciwo(cid:286)ci, trzeba klikn(cid:261)(cid:252) go prawym przyciskiem myszy i z menu podr(cid:266)cznego wybra(cid:252) polecenie Properties, a nast(cid:266)pnie zast(cid:261)pi(cid:252) ustawienia domy(cid:286)lne w(cid:225)asnymi. Kup książkęPoleć książkę Skorowidz -, 320 , 320 $, 58 *, 320 *.xlsb, 51 *.xlsm, 36 /, 320 ^, 320 +, 320 , 194, 322 =, 194, 322 , 194, 322 =, 194, 322 , 194, 322 =, 194, 322 A Abs, 311 ACOS, 347 ACOSH, 347 ACOT, 329 ACOTH, 329 Activate, 245, 252, 261, 302 ActiveCell.Value, 201 AddComment, 301 AddControl, 261 AddinInstall, 245 Add-Ins, 81 AddinUninstall, 245 adres losowy, 216 komórki (wczytanie), 141 adresowanie bezwzgl(cid:266)dne, 58 komórek, 130 wzgl(cid:266)dne, 58 adres zmodyfikowanego zakresu komórek, 249 AdvancedFilter, 302 AfterSave, 245 AfterXmlExport, 245 AfterXmlImport, 246 Align, 93 Alt+F8, 46 alternatywa wykluczaj(cid:261)ca, 345, 346 And, 325 Anuluj, 137, 148, 150 API, 10 aplikacja, 255 AppActivate, 316 Application Programming Interface, 10 Applicaton.WorksheetFunction, 329 ApplyNames, 302 ApplyOutlineStyles, 303 Arabic, 330 ARABSKIE, 329 Arccos, 311 Arccosec, 311 Arccotan, 311 Arcsec, 311 Arcsin, 311 arkusz (zdarzenia), 252 ARKUSZ, 331 ARKUSZE, 331 Asc, 310 ASIN, 347 ASINH, 347 ATAN2, 347 ATANH, 347 Atn, 311 AutoFill, 301 AutoFilter, 277, 302 AutoFit, 301 AutoOutline, 302 AutoSize, 238, 240 B BackColor, 83, 242 BAHTTEXT, 347 bajt, 102 Kup książkęPoleć książkę 366 Skorowidz BASIC, 7 BD.ILE.REKORDÓW, 347 BD.ILE.REKORÓW.A, 347 BD.ILOCZYN, 347 BD.MAX, 347 BD.MIN, 347 BD.ODCH.STANDARD, 347 BD.ODCH.STANDARD.POPUL, 347 BD.POLE, 347 BD.SUMA, 347 BD.(cid:285)REDNIA, 347 BD.WARIANCJA, 347 BD.WARIANCJA.POPUL, 348 Beep, 316 BeforeClose, 246 BeforeDoubleClick, 252 BeforeDragOver, 261 BeforeDropOrPaste, 261 BeforePrint, 246 BeforeRightClick, 252 BeforeSave, 246 BeforeXmlExport, 246 BeforeXmlImport, 246 Beginner’s All-purpose Symbolic Instruction Code, 7 BIT.PRZESUNI(cid:265)CIE.W.LEWO, 331 BIT.PRZESUNI(cid:265)CIE.W.PRAWO, 332 BITAND, 332 BITOR, 332 BITXOR, 333 b(cid:225)(cid:261)d deklaracji, 109 miejsce wyst(cid:261)pienia, 109 nieuwzgl(cid:266)dnienie typu danych, 111 numer, 163 opis, 198 sk(cid:225)adni, 102 b(cid:225)(cid:266)dy standardowy typ obs(cid:225)ugi, 159 w obliczeniach, 110 Boolean, 102, 104 BorderAround, 304 brak deklaracji zmiennej, 114 buttons, 147 Byte, 102 C Calculate, 252, 302 Call, 316 CallByName, 309 Cancel, 137 Caption, 242 Case Else, 211 CBool, 308 CByte, 308 CCur, 308 CDate, 308 CDbl, 308 CDec, 308 Cells, 130, 216 Center in Form, 94 CenterScreen, 84 Change, 252 ChDir, 316 ChDrive, 316 CheckBox, 236 CheckSpelling, 302 Choose, 309 Chr, 308 CInt, 308 Class Modules, 78 Clear, 175, 303 ClearComments, 303 ClearContents, 176, 179, 303 ClearFormats, 178, 303 ClearNotes, 303 ClearOutline, 303 Click, 261 CLng, 308 Close, 316 Close Window, 228 Code, 80 Code Settings, 134 ColorIndex, 185, 187, 188 ColumnCount, 242 ColumnDifferences, 304 COM, 10 ComboBox, 236 Command, 312 CommandButton, 86, 237, 238 CommandButton1_Click(), 90 Component Object Model, 10 Consolidate, 302 Const, 316 context, 136, 137, 147 Copy, 302 CopyFromRecordset, 302 CopyPicture, 302 Cos, 311 COS, 348 Cosec, 311 cosecans, 334 cosecans hiperboliczny, 335 COSH, 348 COSH.LICZBY.ZESP, 333 cosinus hiperboliczny, 333 COT, 333 COT.LICZBY.ZESP, 334 Cotan, 311 COTH, 334 CreateNames, 303 CreateObject, 308 CRM, 10 CSC, 334 Kup książkęPoleć książkę Skorowidz 367 CSC.LICZBY.ZESP, 335 CSCH, 335 CSCH.LICZBY.ZESP, 335 CSng, 308 CStr, 308 CurDir, 311 Currency, 103 Customer Relationship Management, 10 Cut, 303 CVar, 308 CVErr, 309 CZAS, 348 czas systemowy, 156, 314 wykonywania programu, 105 CZAS.WARTO(cid:285)(cid:251), 348 Czcionka (kolor), 187 CZ(cid:265)STO(cid:285)(cid:251), 348 CZY.B(cid:224), 348 CZY.B(cid:224)(cid:260)D, 348 CZY.BRAK, 348 CZY.FORMU(cid:224)A, 335 CZY.LICZBA, 348 CZY.LOGICZNA, 348 CZY.NIE.TEKST, 348 CZY.PUSTA, 348 CZY.TEKST, 348 D wprowadzanie, 136 zgodno(cid:286)(cid:252) z zadeklarowanym typem zmiennej, dane, 97 158 data, 103 systemowa, 156, 314 wprowadzenie z klawiatury, 161 DATA, 348 DATA.WARTO(cid:285)(cid:251), 348 DataSeries, 303 Date, 103, 161, 309, 316 Date$, 156 DateAdd, 308 DateDiff, 311 DatePart, 309 DateSerial, 309 DateValue, 309 Day, 309 DB, 348 DblClick, 90, 261 DDB, 311, 348 Deactivate, 246, 247, 252, 261 debug, 81 Debug, 81, 109 Decimal, 103 Declarations, 116 Declare, 316 default, 136 Default, 242 DefBool, 316 DefByte, 316 DefCur, 316 DefDate, 316 DefDbl, 316 DefDec, 316 DefInt, 317 DefLng, 317 DefObj, 317 DefSng, 317 DefStr, 317 DefVar, 317 deklaracja tablicy, 221 typu zmiennej, 104 zmiennej (brak), 114 zmiennych, 113 Delete, 302 DeleteSetting, 317 Deweloper, 27, 42, 46, 56, 82 DialogBox, 304 Dim, 104, 116, 317 Dir, 311 Dirty, 304 D(cid:224), 348 d(cid:225)uga liczba ca(cid:225)kowita, 102 d(cid:225)ugo(cid:286)(cid:252) tekstu, 167 DNI, 335 DNI.360, 348 Do Loop, 317 While, 222 dodatki, 81 DoEvents, 309 domy(cid:286)lny format arkusza, 34 liczbowy, 109 dopasowanie rozmiaru przycisku do tekstu, 95 Double, 103 DoubleClick, 255 Duplicate declaration in current scope, 116 dzielenie liczb, 197 DZIE(cid:275), 348 DZIE(cid:275).TYG, 348 DZIESI(cid:265)TNA, 336 DZI(cid:285), 348 E Edit, 81 EditionOptions, 304 edycja, 81 edytor VBA (uruchamianie), 61, 67, 73 eksplorator projektów, 77 Enable Calculation, 80 Kup książkęPoleć książkę 368 Skorowidz ENCODEURL, 337 End, 317 Sub, 40, 57 Enter, 137 enterprise resource planning, 10 Enum, 317 Environ, 312 EOF, 312 Eqv, 325 Erase, 317 ERP, 10 Error, 262, 310, 317 Esc, 137, 148 etykieta, 195, 236 Event, 317 Excel 2010, 34 domy(cid:286)lny format liczbowy, 109 Exit Do, 317 For, 317 Function, 317 Property, 317 Sub, 317 Exp, 312 EXP, 348 ExportAsFixedFormat, 303 expression, 272 format, 81 pozwalaj(cid:261)cy na obs(cid:225)ug(cid:266) makropolece(cid:276), 34 walutowy, 103 Format, 81, 309 FormatCurrency, 312 FormatDateTime, 312 formatka, 82 domy(cid:286)lne po(cid:225)o(cid:298)enie, 84 kolor t(cid:225)a, 83 nazwa, 83 FormatNumber, 312 formatowanie formantu, 50 komórek (uswanie), 178 FormatPercent, 312 Forms, 78 formularz, 82, 226, 261 FORMU(cid:224)A.TEKST, 337 FRAGMENT.TEKSTU, 348 Frame, 237 FreeFile, 310 Function, 318 FunctionWizard, 302 funkcja arkuszowa, 347 gamma, 337 FV, 311, 348 F F1, 137, 147 False, 80, 104 fa(cid:225)sz, 104 File, 81 FileAttr, 309 FileCopy, 317 FileDateTime, 309 FileLen, 309 FillDown, 303 FillLeft, 303 FillRight, 303 FillUp, 303 Filter, 311 FILTERXML, 337 filtr, 279 filtrowanie komórek, 277 Find, 281, 304 FindNext, 301 FindPrevious, 302 FollowHyperlink, 252 Font, 187 For ... Next, 212, 222, 317 Each...Next, 179, 317 Formanty, 31 formularza, 47 G GAMMA, 337 GAUSS, 338 General, 80 generator liczb losowych, 212 Get, 318 GetAllSettings, 310 GetAttr, 310 GetObject, 308 GetSetting, 312 g(cid:266)sto(cid:286)(cid:252) dla standardowego rozk(cid:225)adu normalnego, 341 GODZINA, 348 GoSub...Return, 318 GoTo, 195, 196, 318 Group, 301 H HArccos, 312 HArccosec, 312 HArccotan, 312 HArcsec, 312 HArcsin, 312 HArctan, 312 HCos, 311 HCosec, 311 HCotan, 312 heetChange, 249 Kup książkęPoleć książkę Skorowidz Height, 242 Help, 81 helpfile, 136, 137, 147 Hex, 308, 313 Horizontally, 94 Hour, 211, 310 HSec, 312 HSin, 312 HTan, 312 I if, 101 If...Then...Else, 207, 318 Ignoruj, 150 IIf, 309 ikony w oknie komunikatu, 149 ILE.LICZB, 348 ILE.NIEPUSTYCH, 348 ILOCZYN, 348 Image, 237 Imp, 325 Implements, 318 IMPT, 348 INDEKS, 348 informacje na temat metody, 304 Initialize, 262 Input, 309, 318 InputBox, 136, 137, 139, 201, 309 Insert, 81, 303 InsertIndent, 303 InStr, 311 InStrRev, 311 Int, Fix, 309 Integer, 102, 103, 124 Interior.Color, 183 IPmt, 310 IRR, 312, 348 IsArray, 312 IsDate, 312 IsEmpty, 312 IsError, 312 IsMissing, 312 IsNull, 312 IsNumeric, 312 ISO.NUM.TYG, 338 IsObject, 312 ISPMT, 348 J JE(cid:297)ELI, 348 JE(cid:297)ELI.ND, 339 Join, 309 Justify, 302 369 K KeyDown, 262 KeyPress, 262 KeyUp, 262 Kill, 318 klasa, 358 klawisz Enter, 137 lskrótu, 43 klikanie strza(cid:225)ek, 237 kod, 42, 56 b(cid:225)(cid:266)du, 353 koloru, 185 pola listy, 227 widok, 92 znaku, 344 KOD, 348 kolekcja, 360 kolor czcionki, 187 kod, 185 komórki, 184 t(cid:225)a, 83, 242 KOMBINACJE, 348 kombinacje z powtórzeniami (liczba), 339 KOMBINACJE.A, 339 komentarz, 40, 57 komórka adresowanie, 130 aktywna, 190 filtrowanie, 277 kolor, 183, 184 kopiowanie zawartosci, 182 odczytywanie, 128 przypisanie warto(cid:286)ci, 201 usuwanie formatowania, 178 zawarto(cid:286)ci i formatowania, 175 mniejszej od progowej, 179 wybranie, 201 zapisywanie, 128 zaznaczanie, 172 komunikat o b(cid:225)(cid:266)dzie, 160 wy(cid:286)wietlanie, 82, 147 kontrola poprawno(cid:286)ci danych, 158 kontrolka, 242 konwersja liczby dziesi(cid:266)tnej na tekstow(cid:261) o podanej podstawie, 342 heksadecymalnej na dziesi(cid:266)tn(cid:261), 336 kopiowanie zakresu ci(cid:261)g(cid:225)ego komórek, 266, 267 komórek, 265 zawarto(cid:286)ci komórek, 41, 26, 182 Kup książkęPoleć książkę 370 KOWARIANCJA, 348 KURTOZA, 348 KWARTYL, 349 KWOTA, 349 L Label, 236 Layout, 262 LBound, 311 LCase, 310 Left, 242, 311 Len, 167, 310 Let, 318 LEWY, 349 LICZ.JE(cid:297)ELI, 349 LICZ.PUSTE, 349 liczba ca(cid:225)kowita, 102 Long w systemach 32-bitowych lub 64-bitowych, 102 LongLong, 102 dni pomi(cid:266)dzy datami, 336 dziesi(cid:266)tna, 103 kolumn, 242 losowa, 212 okresów inwestycji, 340 podwójnej precyzji z zapisem zmiennoprzecinkowym, 103 pojedynczej precyzji z zapisem zmiennoprzecinkowym, 103 sprawdzanie typu, 195 LICZBA.CA(cid:224)K, 349 Line Input, 318 linie programu, 40 lista, 225 makropolece(cid:276), 46 rozwijana do do(cid:225)u, 233 ListBox, 226, 236 ListNames, 303 listy, 225 LITERY.MA(cid:224)E, 349 LITERY.WIELKIE, 349 LN, 349 Load, 318 Loc, 309 Lock, Unlocks, 318 LOF, 310 Log, 310 LOG, 349 LOG10, 349 Long, 102, 103, 123 LongLong, 102 LongPtr, 102 LOS, 349 losowy adres, 216 LSet, 318 Skorowidz LTrim, 168, 309 LUB, 349 (cid:227) (cid:225)a(cid:276)cuch o sta(cid:225)ej d(cid:225)ugo(cid:286)ci, 103 zmiennej d(cid:225)ugo(cid:286)ci, 103 M MacID, 308 MACIERZ.ILOCZYN, 349 MACIERZ.JEDNOSTKOWA, 340 MacScript, 309 Make Same Size, 93 Makra, 56 makropolecenie, 9, 11, 14 blokowanie, 11 dost(cid:266)pne we wszystkich dokumentach, 28, 43 edycja, 21, 38, 55 klawisz skrótu, 31, 47 lista, 31, 46 nie jest obs(cid:225)ugiwane, 54 niebezpiecze(cid:276)stwo, 64 przypisanie do przycisku, 31 rejestrowanie, 19, 27, 42 testowanie, 30, 45, 49 udost(cid:266)pnianie, 51 uruchamianie, 31 po naci(cid:286)ni(cid:266)ciu skrótu klawiaturowego, 28 przyciskiem, 33 warunki pocz(cid:261)tkowe, 18, 42 zapisywanie wraz z arkuszem, 22 zastosowanie, 17 maksymalna d(cid:225)ugo(cid:286)(cid:252) wpisywanego ci(cid:261)gu, 242 MAX, 349 MAX.K, 349 MaxLenght, 242 MEDIANA, 349 Merge, 302 metoda, 172, 359 Microsoft Excel 2010, 25 2013, 40 Microsoft Office 2007, 19 Mid, 166, 311, 318 miejsce wyst(cid:261)pienia b(cid:225)(cid:266)du, 109 MIESI(cid:260)C, 349 MIN, 349 MIN.K, 349 MINUTA, 349 Minute, 310 MIRR, 312, 349 MkDir, 318 Mod, 320 Kup książkęPoleć książkę Skorowidz 371 MOD, 349 modalno(cid:286)(cid:252) aplikacji, 150 okna, 150 systemu, 150 Module, 39, 57 Modules, 78 MODU(cid:224).LICZBY, 349 Month, 310 MonthName, 311 MouseDown, 262 MouseMove, 262 MousePointer, 242 MouseUp, 262 MsgBox, 124, 147, 285, 309 MultiPage, 237 N NACHYLENIE, 349 nadawanie komórce koloru, 183 Name, 318 napis w dwóch wierszach, 154 narz(cid:266)dzia, 81 nazwa makra, 43 zmiennej, 97 NewChart, 246 NewSheet, 246 NewWorkbook, 255 Nie, 150 NIE, 349 normal.dot, 11 NORMALIZUJ, 349 Not, 325 Now, 211, 309 NPer, 310 NPER, 349 NPV, 311, 349 numer b(cid:225)(cid:266)du, 163 tematu pomocy, 136, 147 tygodnia, 338 oczekiwanie na wpisanie liczby, 222 OCZY(cid:285)(cid:251), 349 ODCH.KWADRATOWE, 349 ODCH.STANDARD.POPUL, 349 ODCH.STANDARDOWE, 349 ODCH.(cid:285)REDNIE, 349 ODCI(cid:265)TA, 349 odczytywanie danych z komórek arkusza, 128 odleg(cid:225)o(cid:286)(cid:252) kontrolki od marginesu formatki, 242 Offset, 191 OK, 150 okno, 81 Code, 80 dialogowe, 201 kodu, 92 komunikatu ikony, 149 przyciski, 148 wy(cid:286)wietlanie, 91 oznaczone znakiem zapytania, 153 po(cid:225)o(cid:298)enie, 136, 143 z kartami, 237 On Error, 158, 318 GoSub, 318 GoTos, 318 Open, 244, 246, 318 operator konkatenacji, 324 porównania, 322 opis Option b(cid:225)(cid:266)du, 163, 198 kontrolki, 242 Base, 318 Compare, 318 Explicit, 113, 134, 318 Private, 318 OptionButton, 236 Or, 325 ORAZ, 349 Osobisty skoroszyt makr, 51 otwieranie skoroszytu, 243 O O.CZAS.TRWANIA, 340 obiekt, 103, 171, 358 widok, 92 Object, 103 obliczenia iteracyjne, 193 obraz (wstawianie), 237 obs(cid:225)uga b(cid:225)(cid:266)dów (typ standardowy), 159 zdarzenia, 255 obwódka wokó(cid:225) komórek, 305 Oct, 308 P paleta barw, 84 Palette, 84 pami(cid:266)(cid:252), 102 Parse, 302 Partition, 310 pasek menu, 81 narz(cid:266)dziowy, 82, 83 przewijania, 237, 242 PasteSpecial, 303 PEARSON, 349 Kup książkęPoleć książkę 372 Skorowidz PERCENTYL, 349 PERMUTACJE, 350 PERMUTACJE.A, 340 Personal.xlsb, 51 p(cid:266)tla, 222 p(cid:266)tle zagnie(cid:298)d(cid:298)one, 218 PHI, 340 PI, 350 Picture, 242 PIERWIASTEK, 350 PivotTableAfterValueChange, 252 PivotTableBeforeAllocateChanges, 252 PivotTableBeforeCommitChanges, 252 PivotTableBeforeDiscardChanges, 252 PivotTableChangeSync, 252 PivotTableCloseConnection, 246 PivotTableOpenConnection, 246 PivotTableUpdate, 252 plik, 81 Pmt, 310 PMT, 350 PODAJ.POZYCJ(cid:265), 350 podgl(cid:261)d danych, 285 podprogram, 285,286 PODSTAWA, 341 pole grupy, 237 kombi, 233, 236 listy, 225, 226, 236 kod, 227 tekstowe, 236 wyboru, 236 po(cid:225)(cid:261)czenie zmiennych, 133 po(cid:225)o(cid:298)enie obiektów, 94 pomini(cid:266)cie wykonania instrukcji, 193 pomoc, 81 kontekstowa dla okna, 136,147 Pomoc, 150 Ponów prób(cid:266), 150 poprawno(cid:286)(cid:252) danych kontrola, 158 porównywanie pozycji bitów, 332 tekstów, 194 porz(cid:261)dek sortowania, 272 POT(cid:265)GA, 350 powitanie zale(cid:298)ne od pory dnia, 211 POWT, 350 powtórzenia grupy instrukcji, 212 POZYCJA, 350 PPmt, 312 PPMT, 350 prawda, 104 PRAWDPD, 350 PRAWY, 350 Print, 318 PrintOut, 303 PrintPreview, 304 Private, 318 procedura, 357 obs(cid:225)ugi b(cid:225)(cid:266)dów, 158, 159 przekazanie warto(cid:286)ci przez wywo(cid:225)anie, 123 zap(cid:266)tlona, 297 Procedure, 245 PROCENT.POZYCJA, 350 program sterowanie, 243 w VBA (uruchamianie), 73 programowanie obiektowe, 358 proceduralne, 357 Project, 77 prompt, 136, 147 Properties, 77, 79, 359 Property Get, 318 Let, 318 Set, 318 PRÓG.ROZK(cid:224)AD.DWUM, 350 przekazanie warto(cid:286)ci do procedury przez wywo(cid:225)anie, 123 za po(cid:286)rednictwem zmiennych, 141 zmiennych pomi(cid:266)dzy procedurami, 121 przekroczenie zadeklarowanego zakresu danych, 108 przeliczanie liczb decymalnych na heksadecymalne, 313 Przerwij, 150 PRZESUNI(cid:265)CIE, 350 przesuwanie liczb w lewo, 331 zaznaczenia komórek, 191 przycisk, 32, 47, 86 Anuluj, 137, 151 Cancel, 137 domy(cid:286)lny, 153 kolor, 87 krój czcionki, 34, 50 napis w dwóch wierszach, 154 napis, 87 OK, 150 opcji, 236 opis, 49 polecenia, 237 Pomoc, 150 prze(cid:225)(cid:261)cznika, 236 przypisane zdarzenie, 89 rozmiar, 33 sterowanie wykonywaniem programu, 257 w oknie komunikatu, 148 warto(cid:286)(cid:252) zwracana, 150 przypisanie komórce warto(cid:286)ci, 201 makra, 48 Public, 116, 318 Kup książkęPoleć książkę Skorowidz punkt kodowy, 344 Put, 318 PV, 311, 350 QBColor, 312 QueryClose, 262 Q R R.KWADRAT, 350 RADIANY, 350 RaiseEvent, 318 Randomize, 212, 216, 318 Range, 173, 201, 249 Range.Copy., 265 Range.Sort, 272 Rate, 311 RATE, 350 reakcja na zdarzenie, 91 ReDim, 319 RefEdit, 237 REGB(cid:224)STD, 350 REGEXPP, 350 REGEXPW, 350 REGLINP, 350 REGLINW, 350 REGLINX, 350 Rejestrowanie makra, 43 Rem, 319 RemoveControl, 262 RemoveDuplicates, 303 Replace, 310 Require Variable Declaration, 134 Reset, 319 Resize, 262 Resume, 319 reszta z dzielenia, 320 RGB, 312 Right, 165, 311 RmDir, 319 Rnd, 212, 310 ROK, 350 Round, 310 RowDifferences, 304 RowSource, 231, 242 ROZK(cid:224).DWUM.ZAKRES, 342 ROZK(cid:224)AD.BETA, 350 ROZK(cid:224)AD.BETA.ODW, 350 ROZK(cid:224)AD.CHI, 350 ROZK(cid:224)AD.CHI.ODW, 350 ROZK(cid:224)AD.DWUM, 350 ROZK(cid:224)AD.DWUM.PRZEC, 350 ROZK(cid:224)AD.EXP, 350 ROZK(cid:224)AD.F, 350 ROZK(cid:224)AD.F.ODW, 350 373 ROZK(cid:224)AD.FISHER, 350 ROZK(cid:224)AD.FISHER.ODW, 350 ROZK(cid:224)AD.GAMMA, 350 ROZK(cid:224)AD.HIPERGEOM, 350 ROZK(cid:224)AD.LIN.GAMMA, 351 ROZK(cid:224)AD.LOG, 351 ROZK(cid:224)AD.LOG.ODW, 351 ROZK(cid:224)AD.NORMALNY, 351 ROZK(cid:224)AD.NORMALNY.ODW, 351 ROZK(cid:224)AD.NORMALNY.S, 351 ROZK(cid:224)AD.NORMALNY.S.ODW, 351 ROZK(cid:224)AD.POISSON, 351 ROZK(cid:224)AD.T, 351 ROZK(cid:224)AD.T.ODW, 351 ROZK(cid:224)AD.WEIBULL, 351 RÓWNOW.STOPA.PROC, 342 RSet, 319 RTD, 351 RTrim, 169, 309 Run, 81, 302 RZYMSKIE, 351 S SaveSetting, 319 schemat blokowy, 285 Scroll, 262 ScrollBar, 237 ScrollBars, 242 Sec, 311 SEC, 343 SEC.LICZBY.ZESP, 343 secans hiperboliczny, 343 SECH, 343 SECH.LICZBY.ZESP, 344 Second, 310 Seek, 309, 319 SEKUNDA, 351 Select, 172, 304 Select Case, 207, 319 SelectionChange, 252 SendKeys, 319 Set, 319 SetAttr, 319 SetPhonetic, 303 Sgn, 310 SharePoint Services, 51 SheetActivate, 246, 255 SheetBeforeDoubleClick, 246, 255 SheetBeforeRightClick, 246, 255 SheetCalculate, 246, 255 SheetChange, 246, 255 SheetDeactivate, 246, 255 SheetFollowHyperlink, 246, 255 SheetPivotTableUpdate, 246, 255 SheetSelectionChange, 246, 255 Shell, 308 Kup książkęPoleć książkę 374 Skorowidz Show, 302 ShowDependents, 302 ShowErrors, 304 SILNIA, 351 Sin, 311 SIN, 351 Single, 103 SINH, 351 SINH.LICZBY.ZESP, 344 Size to Fit, 95 skok do etykiety, 195 wewn(cid:261)trz procedury, 195 skopiowanie zawarto(cid:286)ci komórek, 19 Skoroszyt makr osobistych, 43 programu Excel, 37, 54 z obs(cid:225)ug(cid:261) makr, 36, 52 SKO(cid:285)NO(cid:285)(cid:251), 351 SKO(cid:285)NO(cid:285)(cid:251).P, 344 SLN, 309, 351 s(cid:225)owo zastrze(cid:298)one, 100 Sort, 302 metoda, 272 sortowanie, 272 Space, 310 Spc, 309 Speak, 302 SpecialCells, 304 SpinButton, 237 Split, 310 sprawdzanie warunku, 205 Sqr, 311 StandardWidth, 80 StartUpPosition, 84 Static, 116, 319 sterowanie programem, 243 Stop, 319 stopa procentowa (wyliczanie), 342 STOPNIE, 351 Str, 309 StrComp, 312 StrConv, 310 String, 103, 124, 158, 310 StrReverse, 311 Sub, 40, 57, 319 SubscribeTo, 304 SUMA, 351 SUMA.ILOCZYNÓW, 351 SUMA.JE(cid:297)ELI, 351 SUMA.KWADRATÓW, 351 SUMA.X2.M.Y2, 351 SUMA.X2.P.Y2, 351 SUMA.XMY.2, 351 sumowanie liczb naturalnych, 216 SUMY.PO(cid:285)REDNIE, 351 Switch, 308 SYD, 309, 351 Sync, 246 Syntax error, 102 system komunikatów, 101 szeroko(cid:286)(cid:252) kontrolki, 242 SZUKAJ.TEKST, 351 szybko(cid:286)(cid:252) dzia(cid:225)ania programu, 102 (cid:263) (cid:285)REDNIA, 351 (cid:285)REDNIA.GEOMETRYCZNA, 351 (cid:285)REDNIA.HARMONICZNA, 351 (cid:285)REDNIA.WEWN, 351 T na pasku tytu(cid:225)u okna dialogowego, 136, 147 w oknie Tab, 309 Table, 303 tablica, 218, 221 TabStrip, 237 Tak, 150 Tan, 311 TAN, 351 TAN.LICZBY.ZESP, 344 TANH, 351 Target, 249 tekst porównywanie, 194 wycinanie znaków, 165 wyrównanie, 242 wy(cid:286)wietlany dialogowym, 136 komunikatu, 147 w polu edycji, 136 TEKST, 351 temat pomocy (numer), 136 TERAZ, 351 Terminate, 262 TEST.CHI, 351 TEST.F, 352 TEST.T, 352 TEST.Z, 352 TextAlign, 242 TextBox, 236 TextToColumns, 302 Time, 309, 319 Time$, 156 Timer, 310 TimeSerial, 310 TimeValue, 308 title, 136, 147 t(cid:225)o kontrolki, 242 Toggle Button, 236 Toolbox, 83, 226, 238 Kup książkęPoleć książkę Skorowidz Tools, 81 Top, 242 TRANSPONUJ, 352 Trim, 169 Trim s, 309 True, 80, 104 Type, 103, 319 TypeName, 310 typy danych, 102 zmiennych (wybór), 109 U UBound, 311 UCase, 308 UFNO(cid:285)(cid:251), 352 Ungroup, 304 UNICODE, 344 Unload, 229, 319 UnMerge, 301 uruchom, 81 UserForm, 82 usuni(cid:266)cie zawarto(cid:286)ci i formatowania z komórek, 175 USU(cid:275).ZB(cid:265)DNE.ODST(cid:265)PY, 352 usuwanie formatowania komórek, 178 zawarto(cid:286)ci komórek, 176 mniejszej od progowej, 179 znaków bia(cid:225)ych, 168 utrata makropolecenia, 51 V Val, 311 Value, 180 Variant, 103, 110, 124 VarType, 312 VBA, 7, 8 najprostszy program, 14 zastosowania, 13 vbAbortRetryIgnore, 148 vbApplicationModal, 150 VBAProject, 78 vbBlack, 184 vbBlue, 184 vbCritical, 149 vbCyan, 184 vbDefaultButton1, 149 vbDefaultButton2, 149 vbExclamation, 149 vbGreen, 184 vbInformation, 149 vbMagenta, 184 vbMsgBoxHelpButton, 150 vbMsgBoxRight, 150 vbMsgBoxRtlReading, 150 375 vbOKCancel, 148 vbOKOnly, 148 vbQuestion, 149 vbRed, 184 vbRetryCancel, 148 vbSystemModal, 150 vbWhite, 184 vbYellow, 184 vbYesNo, 148 vbYesNoCancel, 148 VDB, 352 View, 81, 92 View Code, 98, 227 Visual Basic, 8 Visual Basic for Applications, 7, 57 W WARIANCJA, 352 WARIANCJA.POPUL, 352 warto(cid:286)(cid:252) logiczna, 103 zwracana przez przyciski, 150 domy(cid:286)lna, 242 zmiennej, 125 logiczna, 102 WARTO(cid:285)(cid:251), 352 warunek (sprawdzanie), 205 Weekday, 310 WeekdayName, 310 While...Wend, 319 widok, 81 kodu, 92 obiektów, 92 Width, 242, 319 wielokrotne wykonanie fragmentu programu, 193 Window, 81 WindowActivate, 246, 255 WindowResize, 246, 255 w(cid:225)a(cid:286)ciwo(cid:286)ci, 171, 359 projektów, 77 w(cid:225)(cid:261)czenie filtru, 279 WordWrap, 242 Workbook, 244 WorkbookActivate, 255 WorkbookAddinInstall, 255 WorkbookAddinUninstall, 255 WorkbookAfterXMLExport, 255 WorkbookAfterXMLImport, 255 WorkbookBeforeClose, 255 WorkbookBeforePrint, 255 WorkbookBeforeSave, 255 WorkbookBeforeXMLExport, 255 WorkbookBeforeXMLImport, 255 WorkbookDeactivate, 255 WorkbookNewSheet, 255 WorkbookOpen, 255 Kup książkęPoleć książkę 376 Skorowidz ZAOKR, 352 ZAOKR.DO.CA(cid:224)K, 352 ZAOKR.DO.NPARZ, 352 ZAOKR.DO.PARZ, 352 ZAOKR.DO.TEKST, 352 ZAOKR.DÓ(cid:224), 352 ZAOKR.GÓRA, 352 ZAOKR.W.DÓ(cid:224), 352 ZAOKR.W.GÓR(cid:265), 352 zapisywanie danych w komórkach arkusza, 128 Zapisywanie jako, 52, 53 Zarejestruj makro, 42, 44 przycisk, 29 zarz(cid:261)dzanie zasobami pami(cid:266)ci, 102 zasi(cid:266)g deklaracji zmiennej, 119 lokalny zmiennej, 288 ZAST(cid:260)P, 352 Zatrzymaj rejestrowanie, 44 przycisk, 29 zawijanie opisów na kontrolce, 242 zaznaczanie komórek, 172 zdarzenie, 89, 243, 359 obs(cid:225)uga, 255 otwieraniu skoroszytu, 243 reakcja, 91 skoroszyt, 245 Z(cid:224)(cid:260)CZ.TEKSTY, 352 zmienna, 97 globalna, 116, 289 lokalna, 116 (cid:225)a(cid:276)cuchowa, 201 nieprawid(cid:225)owe zadeklarowanie typu, 127 przekazywanie warto(cid:286)ci pomi(cid:266)dzy procedurami, 121 sygnalizowanie braku, 114 warto(cid:286)(cid:252) domy(cid:286)lna, 125 wymuszenie deklarowania, 113 zasi(cid:266)g, 118 zmienne (po(cid:225)(cid:261)czenie), 133 ZNAJD(cid:295), 352 ZNAK, 352 ZNAK.LICZBY, 352 znaki bia(cid:225)e, 168 wycinanie z tekstu, 165 Zoom, 262 WorkSheet_Change, 253 wpisanie liczby do komórki, 180 do komórek w zakresie, 181 wprowadzanie danych, 136 Write, 319 WSP.KORELACJI, 352 wstaw, 81 wstawianie obrazu, 237 wstrzymanie wykonywania programu, 147 wybieranie komórki, 201 zakresu arkusza, 237 WYBIERZ, 352 wydzielanie ci(cid:261)gu znaków, 133 wygenerowania liczby losowej, 212 wymuszanie deklarowania zmiennych, 113 wyrównanie tekstu, 242 kraw(cid:266)dzi obiektów, 93 wymiarów obiektów, 93 wysoko(cid:286)(cid:252) kontrolki, 242 WYST.NAJCZ(cid:265)(cid:285)CIEJ, 352 WYSZUKAJ, 352 WYSZUKAJ.PIONOWO, 352 WYSZUKAJ.POZIOMO, 352 wyszukiwanie zawarto(cid:286)ci komórek, 281 wy(cid:286)wietlanie komunikatów, 147 o aktualnie wykonywanej instrukcji, 292 okna dialogowego, 201 tematu pomocy, 147 wywo(cid:225)anie podprogramu, 295 WYZNACZNIK.MACIERZY, 352 X Y XLSTART, 51 Xor, 325 xpos, 136 Year, 311 ypos, 136 Z zagnie(cid:298)d(cid:298)one instrukcje, 207 zak(cid:225)adki, 237 zakres arkusza, 237 komórek, 173 arkusza, 242 Kup książkęPoleć książkę
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

VBA dla Excela 2013 PL. 200 praktycznych przykładów
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: