Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00071 002962 24110840 na godz. na dobę w sumie
Microsoft Office 2013. Praktyczne programowanie makr i dodatków - książka
Microsoft Office 2013. Praktyczne programowanie makr i dodatków - książka
Autor: Liczba stron: 304
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-3307-4 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> aplikacje biurowe >> ms office
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Uzupełnij swój pakiet Office i zrób na tym interes!

Programuj aplikacje dla Microsoft Office 2013 i 365 z wykorzystaniem technologii:

Microsoft Office to niezwykle elastyczny i przy tym bardzo popularny pakiet biurowy. Dużej części jego użytkowników wystarczają podstawowe możliwości pakietu. Jednak istnieje spora grupa osób chcących mieć dostęp do jeszcze bardziej zaawansowanych narzędzi bez konieczności rezygnowania z uniwersalnej wersji Office’a. Dla nich właśnie powstają niewielkie aplikacje-dodatki, które można kupić w sklepach internetowych. Jeśli chcesz dowiedzieć się, jak projektować takie przydatne programy, trafiłeś na idealną książkę.

W tej publikacji znajdziesz omówienie sposobów tworzenia makr, dodatków i aplikacji dla Microsoft Office 2013 i 365 z wykorzystaniem trzech najpopularniejszych technologii: Visual Studio Tools for Office, Visual Basic for Applications oraz JavaScript Object Model. Każda z nich została opisana na konkretnych przykładach. Pokazano tu sekwencję kroków, które trzeba wykonać, by makropolecenie lub dodatek zaczęły poprawnie działać. Omówiono różne opcje, biblioteki kontrolek, sposoby integracji dodatków z programami Office’a i kwestie publikacji gotowych aplikacji. Rozszerz możliwości swojego pakietu Office!

Naucz się ulepszać Microsoft Office 2013 i 365!

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Autor oraz Wydawnictwo HELION dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo HELION nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce. Redaktor prowadzący: Ewelina Burska Projekt okładki: Studio Gravite / Olsztyn Obarek, Pokoński, Pazdrijowski, Zaprucki Wydawnictwo HELION ul. Kościuszki 1c, 44-100 GLIWICE tel. 32 231 22 19, 32 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl WWW: http://helion.pl (księgarnia internetowa, katalog książek) Drogi Czytelniku! Jeżeli chcesz ocenić tę książkę, zajrzyj pod adres http://helion.pl/user/opinie/of21pp Możesz tam wpisać swoje uwagi, spostrzeżenia, recenzję. ISBN: 978-83-246-3307-4 Copyright © Helion 2014 Printed in Poland. • Kup książkę • Poleć książkę • Oceń książkę • Księgarnia internetowa • Lubię to! » Nasza społeczność Spis tre(cid:264)ci Wst(cid:246)p .............................................................................................. 7 Visual Studio Tools for Office .......................................... 9 Cz(cid:246)(cid:264)(cid:232) I Rozdzia(cid:228) 1. Wprowadzenie ................................................................................ 11 Technologia COM a biblioteki VSTO i .NET ......................................................................13 Elementy j(cid:266)zyka C# 5.0 u(cid:225)atwiaj(cid:261)ce tworzenie dodatków dla pakietu Office .....................14 Instalacja narz(cid:266)dzi VSTO dla pakietu MS Office 2013 .......................................................15 Rozdzia(cid:228) 2. Projekt typu „Witaj, (cid:264)wiecie!” w aplikacji Microsoft Word 2013 ...... 19 Szablon projektu dodatku na poziomie dokumentu ..............................................................19 Okno dialogowe .....................................................................................................................21 Dynamiczne wype(cid:225)nianie dokumentu tre(cid:286)ci(cid:261) oraz Word Object Model .............................24 Rozdzia(cid:228) 3. Osadzanie komponentów Windows Forms w dokumencie aplikacji Word 2013 ................................................ 27 Przycisk ..................................................................................................................................27 Lista rozwijana ......................................................................................................................30 Przegl(cid:261)darka internetowa ......................................................................................................34 Rozdzia(cid:228) 4. Praca z tabelami ............................................................................ 39 Przygotowanie dokumentu ....................................................................................................39 Dynamiczne wstawianie tabeli ..............................................................................................41 Formatowanie tabeli ..............................................................................................................43 Agregacja danych zawartych w tabeli ..................................................................................45 Rozdzia(cid:228) 5. Zarz(cid:241)dzanie dokumentami i wbudowane okna dialogowe ................. 49 Ukrywanie komponentów Windows Forms .........................................................................49 Drukowanie dokumentu ........................................................................................................52 Drukowanie z u(cid:298)yciem wbudowanego okna dialogowego .................................... 52 Drukowanie bezpo(cid:286)rednie ..................................................................................... 54 Podgl(cid:261)d wydruku .................................................................................................. 55 Tworzenie, otwieranie, zapisywanie i zamykanie dokumentu .............................................56 Nag(cid:225)ówki i stopki ..................................................................................................................59 Sprawdzanie pisowni .............................................................................................................59 Ochrona i wysy(cid:225)anie dokumentu ...........................................................................................61 Okna dialogowe w trybie ukrytym ........................................................................................63 Kup książkęPoleć książkę 4 Spis tre(cid:264)ci Rozdzia(cid:228) 6. Dodatki na poziomie aplikacji Word na przyk(cid:228)adzie korespondencji seryjnej .................................................................. 67 Szablon projektu Word 2013 Add-in ....................................................................................68 Przygotowanie (cid:296)ród(cid:225)a danych ...............................................................................................71 Pola korespondencji seryjnej .................................................................................................75 Scalanie dokumentu ..............................................................................................................79 Rozdzia(cid:228) 7. Integrowanie dokumentów Worda z zewn(cid:246)trznymi (cid:274)ród(cid:228)ami danych ...................................................... 83 Instalacja przyk(cid:225)adowej bazy Northwind ..............................................................................84 Technologia ADO.NET Entity Framework i warstwa dost(cid:266)powa do bazy Northwind ......85 Prezentacja danych w dokumencie Worda ...........................................................................89 Usuwanie rekordów ...............................................................................................................91 Synchronizacja pól formularza ze (cid:296)ród(cid:225)em danych ..............................................................94 Dynamiczne tworzenie pól formularza .................................................................. 95 Wstawianie rekordów ............................................................................................ 95 Scalanie pól korespondencji seryjnej ....................................................................................97 Rozdzia(cid:228) 8. Kontrolki Worda i mechanizm data binding .................................... 103 Projekt dodatku ....................................................................................................................103 Interfejs u(cid:298)ytkownika .......................................................................................... 103 Wi(cid:261)zanie danych z kontrolkami .......................................................................... 105 Przegl(cid:261)danie rekordów ........................................................................................................109 Rozdzia(cid:228) 9. Dodatek do skoroszytu aplikacji Excel .......................................... 115 Szablon projektu dodatku do skoroszytu ............................................................................115 Komponenty Windows Forms w arkuszu Excela ...............................................................118 Tworzenie i edytowanie wykresów .....................................................................................121 Wykorzystanie i modyfikacja wst(cid:261)(cid:298)ki menu aplikacji Excel .............................................123 Ukrycie standardowych zak(cid:225)adek wst(cid:261)(cid:298)ki menu w aplikacji Excel ...................................128 Rozdzia(cid:228) 10. Panel zada(cid:254) aplikacji Excel oraz import danych z zewn(cid:246)trznych (cid:274)róde(cid:228) ................................................................... 131 Panel zada(cid:276) ..........................................................................................................................131 Formatowanie komórek .......................................................................................................135 Obs(cid:225)uga zdarze(cid:276) ..................................................................................................................137 Rozdzia(cid:228) 11. Dodatki na poziomie aplikacji Excel .............................................. 141 Projekt graficznego interfejsu dodatku ...............................................................................141 Implementacja funkcjonalno(cid:286)ci dodatku ............................................................................144 Struktura Zadanie i komponent Kalendarz .......................................................... 144 Komponent Szczegó(cid:225)y zadania ........................................................................... 148 Wst(cid:261)(cid:298)ka ............................................................................................................... 150 Rozdzia(cid:228) 12. Zarz(cid:241)dzanie dodatkami ................................................................. 153 Publikacja i instalacja ..........................................................................................................153 Usuni(cid:266)cie lub wy(cid:225)(cid:261)czenie dodatku ......................................................................................155 Podsumowanie .....................................................................................................................156 Cz(cid:246)(cid:264)(cid:232) II Visual Basic for Applications ...................................... 157 Rozdzia(cid:228) 13. Wprowadzenie, rejestrowanie i edytowanie makr ........................... 159 Co to jest VBA i kiedy z niego korzysta(cid:252) ...........................................................................159 Rejestracja makra ................................................................................................................160 Edytowanie kodu (cid:296)ród(cid:225)owego makra ..................................................................................161 Kup książkęPoleć książkę Spis tre(cid:264)ci 5 Rozdzia(cid:228) 14. Podstawowe elementy programowania makr w Wordzie ................. 167 Tworzenie i projektowanie okien dialogowych ..................................................................167 Tworzenie makra z poziomu edytora Visual Basic ............................................................170 Wstawianie i formatowanie tekstu oraz zak(cid:225)adki ...............................................................171 Rozdzia(cid:228) 15. Tworzenie tabel i wykresów .......................................................... 177 Wstawianie tabeli ................................................................................................................177 Formatowanie tabeli ............................................................................................................179 Agregacja danych w tabeli ..................................................................................................182 Wstawianie wykresów .........................................................................................................183 Rozdzia(cid:228) 16. Wykorzystanie wbudowanych okien dialogowych i funkcji Worda ... 189 Drukowanie i zapisywanie dokumentów ............................................................................189 Drukowanie z u(cid:298)yciem wbudowanego okna dialogowego .................................. 190 Drukowanie bezpo(cid:286)rednie ................................................................................... 190 Podgl(cid:261)d wydruku ................................................................................................ 191 Zapisywanie dokumentu z u(cid:298)yciem wbudowanego okna dialogowego .............. 192 Zapisywanie bezpo(cid:286)rednie .................................................................................. 192 Okna dialogowe w trybie ukrytym ...................................................................... 193 Wykorzystanie wbudowanych funkcji ................................................................................194 Wyszukiwanie i zamiana tekstu .......................................................................... 194 Kontrolowanie widoczno(cid:286)ci wybranych fragmentów tekstu ............................... 195 Tworzenie komentarzy ........................................................................................ 197 Wstawianie grafiki WordArt ............................................................................... 199 Obs(cid:225)uga zdarze(cid:276) ..................................................................................................................202 Rozdzia(cid:228) 17. Korespondencja seryjna z wykorzystaniem bazy danych Microsoft SQL Server ................................................................... 205 Po(cid:225)(cid:261)czenie ODBC z serwerem Microsoft SQL Server .......................................................205 Tworzenie pól korespondencji seryjnej ..............................................................................209 Scalanie korespondencji seryjnej ........................................................................................213 Rozdzia(cid:228) 18. Podstawowe elementy programowania makr w aplikacji Excel ....... 217 Implementacja w(cid:225)asnych funkcji .........................................................................................217 Wstawianie kontrolek, dost(cid:266)p do zawarto(cid:286)ci komórek oraz ich formatowanie .................219 Tworzenie opisu w(cid:225)asnych funkcji VBA ............................................................................222 Rozdzia(cid:228) 19. Modelowanie danych .................................................................... 227 Obiekt WorksheetFunction .................................................................................................227 Regresja liniowa ..................................................................................................................230 Dynamiczne tworzenie wykresów ......................................................................................232 Dynamiczne tworzenie linii trendu .....................................................................................234 Rozdzia(cid:228) 20. Dost(cid:246)p do zewn(cid:246)trznych (cid:274)róde(cid:228) danych z poziomu makra Excela .... 237 Technologia Microsoft ActiveX Data Objects (ADO) .......................................................237 Po(cid:225)(cid:261)czenie ze (cid:296)ród(cid:225)em danych i pobieranie rekordów .......................................................238 Przegl(cid:261)danie rekordów ........................................................................................................241 Import danych do arkusza ...................................................................................................242 Rozdzia(cid:228) 21. Publikowanie makr ....................................................................... 247 Eksport makr ........................................................................................................................247 Import makr .........................................................................................................................247 Usuwanie makr ....................................................................................................................248 Kup książkęPoleć książkę 6 Spis tre(cid:264)ci Cz(cid:246)(cid:264)(cid:232) III Programowanie aplikacji w pakiecie Microsoft Office 2013 ................................................ 249 Rozdzia(cid:228) 22. Szablon projektu aplikacji-dodatku dla pakietu Office 2013 ........... 251 Tworzenie projektu ..............................................................................................................251 Opis projektu aplikacji internetowej dla pakietu Office .....................................................254 Rozdzia(cid:228) 23. Podstawowe aspekty programowania widoków ............................. 261 Odczytywanie w(cid:225)a(cid:286)ciwo(cid:286)ci obiektów drzewa DOM ..........................................................261 Pobieranie i aktualizacja danych .........................................................................................264 Animowanie elementów widoku ........................................................................................266 Rozdzia(cid:228) 24. Dost(cid:246)p do zawarto(cid:264)ci dokumentów i skoroszytów ......................... 269 Aktualizacja danych w bie(cid:298)(cid:261)cym zaznaczeniu ...................................................................269 Obs(cid:225)uga zdarze(cid:276) ..................................................................................................................272 Pobieranie i aktualizacja danych .........................................................................................275 Rodzaje wi(cid:261)za(cid:276) zakresów danych ....................................................................... 275 Tworzenie wi(cid:261)za(cid:276) ............................................................................................... 276 Pobieranie i zapisywanie danych do wi(cid:261)zania ..................................................... 277 Rozdzia(cid:228) 25. Wykorzystanie danych z serwisów internetowych na przyk(cid:228)adzie us(cid:228)ugi Google Maps ................................................ 283 Wprowadzenie .....................................................................................................................283 Projekt aplikacji ...................................................................................................................283 Publikowanie aplikacji ........................................................................................................288 Podsumowanie .....................................................................................................................288 Dodatki ...................................................................... 289 Instalacja serwera Microsoft SQL Server 2012 Express ................. 291 Dodatek Skorowidz .................................................................................... 299 Kup książkęPoleć książkę Rozdzia(cid:228) 12. Zarz(cid:241)dzanie dodatkami Dawid Borycki Publikacja i instalacja Po zaimplementowaniu dodatku przychodzi czas na jego publikacj(cid:266) i udost(cid:266)pnienie lub sprzeda(cid:298) osobom trzecim. Proces publikacji dodatku przedstawi(cid:266) na przyk(cid:225)adzie zaim- plementowanej w poprzednim rozdziale aplikacji Kalendarz. Przedstawione tu proce- dury s(cid:261) jednakowe dla pozosta(cid:225)ych aplikacji pakietu Microsoft Office. W celu opublikowania dodatku Kalendarz nale(cid:298)y wykona(cid:252) poni(cid:298)sze czynno(cid:286)ci. 1. Otwórz projekt aplikacji Kalendarz. 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy pozycj(cid:266) Kalendarz i z menu kontekstowego wybierz opcj(cid:266) Publish… (rysunek 12.1). 3. W kreatorze Publish Wizard, w polu Specify the location to publish this application zdefiniuj (cid:286)cie(cid:298)k(cid:266) docelow(cid:261), np. D: (rysunek 12.2), a nast(cid:266)pnie kliknij przycisk z etykiet(cid:261) Next . 4. W kolejnym kroku kreatora zaznacz opcj(cid:266) From a CD-ROM or DVD-ROM (rysunek 12.3) i kliknij przycisk z etykiet(cid:261) Next . 5. W ostatnim kroku kreatora kliknij przycisk z etykiet(cid:261) Finish. Spowoduje to, (cid:298)e pliki instalatora (setup.exe i Kalendarz.vsto) zostan(cid:261) skopiowane do katalogu wskazanego w punkcie 2. W celu instalacji dodatku na komputerze klienckim wystarczy na nim uruchomi(cid:252) plik setup.exe. Kup książkęPoleć książkę 154 Cz(cid:246)(cid:264)(cid:232) I (cid:105) Visual Studio Tools for Office Rysunek 12.1. Menu kontekstowe projektu Kalendarz z zaznaczon(cid:261) opcj(cid:261) Publish… Rysunek 12.2. Konfigurowanie (cid:286)cie(cid:298)ki docelowej dla publikowanej aplikacji Kup książkęPoleć książkę Rozdzia(cid:228) 12. (cid:105) Zarz(cid:241)dzanie dodatkami 155 Rysunek 12.3. Wybór sposobu instalacji dodatku Usuni(cid:246)cie lub wy(cid:228)(cid:241)czenie dodatku Procedur(cid:266) usuni(cid:266)cia (odinstalowania) dodatku z aplikacji pakietu Microsoft Office 2013 przedstawi(cid:266) na przyk(cid:225)adzie aplikacji Excel i dodatku Kalendarz. Proces ten wygl(cid:261)da tak samo w pozosta(cid:225)ych aplikacjach pakietu Office 2013. Deinstalacja aplikacji Kalendarz w Excelu 2013 polega na wykonaniu poni(cid:298)szych czynno(cid:286)ci. 1. Otwórz aplikacj(cid:266) Excel 2013. 2. Kliknij menu Plik/Opcje. Spowoduje to otwarcie okna Opcje programu Excel (rysunek 12.4). 3. Kliknij tam zak(cid:225)adk(cid:266) Dodatki, a nast(cid:266)pnie ze znajduj(cid:261)cej si(cid:266) na samym dole listy Zarz(cid:261)dzaj wybierz opcj(cid:266) Dodatki COM i kliknij przycisk z etykiet(cid:261) Przejd(cid:296)…. 4. W oknie Dodatki COM (rysunek 12.5) zaznacz aplikacj(cid:266), któr(cid:261) zamierzasz odinstalowa(cid:252), i kliknij przycisk z etykiet(cid:261) Usu(cid:276). Spowoduje to deinstalacj(cid:266) wybranego dodatku. Kreator z rysunku 12.5 umo(cid:298)liwia równie(cid:298) konfigurowanie dodatków, co oznacza, (cid:298)e za pomoc(cid:261) pól wyboru mamy mo(cid:298)liwo(cid:286)(cid:252) wskazania, który z dodatków ma by(cid:252) urucha- miany razem z dan(cid:261) aplikacj(cid:261) pakietu Microsoft Office 2013. Umo(cid:298)liwia to w(cid:225)(cid:261)czanie i wy(cid:225)(cid:261)czanie dodatków zale(cid:298)nie od potrzeb. Kup książkęPoleć książkę 156 Cz(cid:246)(cid:264)(cid:232) I (cid:105) Visual Studio Tools for Office Rysunek 12.4. Dodatki aplikacji Excel Rysunek 12.5. Dodatki COM aplikacji Excel Podsumowanie Ten rozdzia(cid:225) ko(cid:276)czy cz(cid:266)(cid:286)(cid:252) ksi(cid:261)(cid:298)ki o technologii Visual Studio Tools for Office. Materia(cid:225) obejmowa(cid:225) zagadnienia podstawowe (np. formatowanie czcionki) oraz zagadnienia (cid:286)red- nio zaawansowane i zaawansowane (np. integrowanie tych aplikacji z zewn(cid:266)trznymi (cid:296)ró- d(cid:225)ami danych). Wszystkie przyk(cid:225)ady przedstawione w tej cz(cid:266)(cid:286)ci ksi(cid:261)(cid:298)ki dotyczy(cid:225)y apli- kacji Word 2013 i Excel 2013, które s(cid:261) najcz(cid:266)(cid:286)ciej wykorzystywane. W analogiczny sposób projektuje si(cid:266) dodatki dla pozosta(cid:225)ych aplikacji pakietu Microsoft Office 2013 z wykorzystaniem VSTO. Kup książkęPoleć książkę Skorowidz A ADO, 237–38 ADO.NET EF, 85 agregacja danych w tabeli za pomoc(cid:261) VBA, 182–83 za pomoc(cid:261) VSTO, 45–48 aktualizacja danych w bie(cid:298)(cid:261)cym zaznaczeniu w aplikacji-dodatku dla pakietu MS Office 2013, 269–72 animowanie elementów widoku w aplikacji-dodatku dla pakietu MS Office 2013, 266–67 Apartment Threaded Model, 14 argument Template (C#), 57 ATM, 14 B baza Northwind, 84 biblioteka typu COM, 184 blokowanie wy(cid:286)wietlania ostrze(cid:298)e(cid:276) o b(cid:225)(cid:266)dach (VSTO), 128 C CCW, Patrz COM Callable Wrapper COM, 13–14 COM Callable Wrapper, 13 Component Object Model, Patrz COM D definiowanie w(cid:225)asnych operacji na komórkach w VBA, 219–22 deklaracja use strict (JavaScript), 255 dodatek do skoroszytu aplikacji Excel (VSTO), 115 na poziomie aplikacji Excel (VSTO), 141 implementacja funkcjonalno(cid:286)ci dodatku na przyk(cid:225)adzie miniorganizera, 144–51 tworzenie interfejsu, 141–44 na poziomie aplikacji Word (VSTO), 67 z kontrolkami Worda (VSTO), 103 interfejs u(cid:298)ytkownika, 103–5 przegl(cid:261)danie rekordów, 109 wi(cid:261)zanie danych z kontrolkami, 105–9 dost(cid:266)p do zewn(cid:266)trznych (cid:296)róde(cid:225) danych z poziomu makra Excela import danych do arkusza z poziomu makra, 242–45 pobieranie rekordów, 238–41 po(cid:225)(cid:261)czenie ze (cid:296)ród(cid:225)em danych, 238–41 przegl(cid:261)danie rekordów, 241 drukowanie bezpo(cid:286)rednie (VSTO), 54–55 z u(cid:298)yciem wbudowanego okna dialogowego (VSTO), 52 drzewo DOM, 257, 261 DSN, 208 dynamic, typ danych, 14 dynamiczne tworzenie linii trendu (VBA), 234–35 dynamiczne tworzenie wykresów (VBA), 232–34 dynamiczne zarz(cid:261)dzanie tre(cid:286)ci(cid:261) (VSTO), 24–25 dyskretny JavaScript, 257 E edytor kodu VBA, 161 edytowanie kodu (cid:296)ród(cid:225)owego makra, 161–65 efekty animacji w aplikacji-dodatku dla pakietu MS Office 2013, 266 eksportowanie makra, 247 Kup książkęPoleć książkę 300 Skorowidz F formatowanie komórek (VSTO), 135–37 tabeli (VSTO), , 43–45 tabeli (VBA), 179–82 funkcja, 8 animate (JavaScript), 266 HarMean (VBA), 227 LinEst (VBA), 230 OSAD(cid:295) (VSTO), 120 REGLINP (VBA), 230 SUM (VSTO), 46 funkcje realizuj(cid:261)ce efekty animacji (JavaScript), 266 Google Maps, 283 grafika WordArt, 199 G I IIS, 262 implementacja wbudowanego okna dialogowego za pomoc(cid:261) VBA drukowanie, 190 drukowanie bezpo(cid:286)rednie, 190 podgl(cid:261)d wydruku, 191–92 zapisywanie dokumentu, 192 zapisywanie bezpo(cid:286)rednie, 192–93 importowanie makra, 247 instalacja bazy Northwind, 84 narz(cid:266)dzi VSTO, 15–18 serwera Microsoft SQL Server 2012 w wersji Express, 289–95 instrukcja With (VBA), 174 interfejs MailMerge (VSTO), 79 MailMergeFields (VSTO), 75, 79 Selection (VSTO), 79 K karta Deweloper, 160 klasa Application (model obiektowy Worda), 24 CurrencyManager (C#), 109 Document (model obiektowy Worda), 24 NorthwindEntities (C#), 88 Paragraph (model obiektowy Worda), 24 komponent UserForm (VBA), 167 komponenty Windows Forms w arkuszu Excela, 118–21 korespondencja seryjna, 68 scalanie pól, 97–102 M makro, 160 mechanizm data binding, 103, 109, 120 konfiguracja, 133 mechanizm wi(cid:261)zania, 275 metoda, 8 Add kolekcji Comments (VBA), 198 Add kolekcji Documents (C#), 57 Add kolekcji Tables (VBA), 177 AddChart2 (VBA), 186 addHandlerAsync (JavaScript), 281 AddRef (C#), 13 Application.CheckGrammar (C#), 61 Application.CheckSpelling (C#), 61 argument Replace, 195 argument ReplaceWith, 195 argument Wrap, 195 asynchroniczna, 271 Binding.getDataAsync (JavaScript), 281 Binding.set (JavaScript), 281 ClosePrintPreview (VBA), 191 document.setSelectedDataAsync (JavaScript), 271 Execute (VBA), 195 getElementById (JavaScript) , 258 InternalStartup (C#), 23 MacroOptions (VBA), 224 najmniejszych kwadratów, 230 Next (C#), 34 Open kolekcji Word (C#), 58 OpenDataSource obiektu MailMerge (VBA), 213 Previous (C#), 34 PrintOut (C#), 54–55 PrintPreview (VBA), 191 Protect (C#), 62 Remove (C#), 91 removeHandlerAsync (JavaScript) , 281 Save (C#) 58 SaveAs2 (C#), 58 SaveAs2 (VBA), 192 SendMail (C#), 63 SetSourceData (C#), 122 Space1 (C#), 29 ThisDocument_Shutdown (C#), 21–23 ThisDocument_Startup (C#), 21–23 Microsoft ActiveX Data Objects, Patrz ADO model obiektowy Worda, 24–25 modele ATM, 14 modelowanie danych, 227 Kup książkęPoleć książkę Skorowidz N nazwa (cid:296)ród(cid:225)a danych, Patrz DSN O obiekt app (JavaScript) , 254 obiekt typu Recordset (VBA), 240 typu WorksheetFunction (VBA), 227 obiekty klasy Document (model obiektowy Worda), 24 Bookmark, 24 Range, 24 Selection, 24 obs(cid:225)uga zdarze(cid:276) (VSTO), 137–40 obs(cid:225)uga zdarze(cid:276) przez aplikacj(cid:266)-dodatek dla pakietu MS Office 2013, 272–74 obs(cid:225)uga zdarze(cid:276) (VBA), 202–4 ODBC, 206, 237 odczytywanie w(cid:225)a(cid:286)ciwo(cid:286)ci obiektów drzewa DOM, 261–63 okna dialogowe w trybie ukrytym (VBA), 193 opcja Explicit (VBA), 169–70 Open DataBase Connectivity, Patrz ODBC osadzanie komponentów Windows Forms, 27 lista rozwijana, 30–34 przegl(cid:261)darka internetowa, 34–38 przyciski, 27–30 P panel zada(cid:276), 131 parametr CursorType (VBA), 241 parametry nazwane, 14 opcjonalne, 14 pasek zada(cid:276), 131 plik App.cs, 254 App.js, 254 Home.js, 256 ODC, 98 pobieranie i aktualizacja danych z dokumentów i skoroszytów dla aplikacji-dodatku dla pakietu MS Office 2013 , 275 pobieranie i aktualizacja danych widoków dla aplikacji-dodatku dla pakietu MS Office 2013, 264–65 pobieranie i zapisywanie danych do wi(cid:261)zania, 277–81 podgl(cid:261)d wydruku (VSTO), 55–56 301 po(cid:225)(cid:261)czenie ODBC z serwerem Microsoft SQL Serve, 205–9 prezentacja danych z bazy Northwind w dokumencie aplikacji Word 2013, 89–91 procedura, 8 ActiveDocument.PrintOut (VBA), 190 zwrotna, 271 programowanie aplikacji w pakiecie Microsoft Office 2013, 249 projektowanie kalendarza, 141 publikowanie aplikacji-dodatku dla pakietu MS Office 2013, 288 QueryInterface, 13 Q R RCW, Patrz Runtime Callable Wrapper regresja liniowa, 230 Release, 13 rodzaje wi(cid:261)za(cid:276) zakresów danych, 275–76 rozszerzenia aplikacji, 12 Runtime Callable Wrapper, 13 S Single-Threaded Apartment, 14 sprawdzanie pisowni i gramatyki za pomoc(cid:261) biblioteki VSTO, 59–61 STA, Patrz Single Threaded Apartment strategia code-first, 85 database-first, 85 model-first, 85 strategie tworzenia warstwy dost(cid:266)powej w ADO.NET.EF, 85 struktura projektu aplikacji-dodatku dla pakietu MS Office 2013, 254 struktura widoku Home aplikacji dla pakietu MS Office 2013, 255 synchronizacja pól formularza ze (cid:296)ród(cid:225)em danych (VSTO), 94–97 dynamiczne tworzenie pól formularza, 95 wstawianie rekordów, 95 szablon aplikacji-dodatku dla pakietu MS Office 2013, 258 projektu aplikacji-dodatku dla pakietu MS Office 2013, 251–54 projektu dodatku do skoroszytu, 115–17 Word 2013 Add-in, 68 szeregowanie, 13 Kup książkęPoleć książkę 302 (cid:263) (cid:286)rednia harmoniczna, 227 T ThisApplication.cs, 24 ThisDocument.cs, 24 tworzenie dodatków na poziomie aplikacji Word definiowanie interfejsu u(cid:298)ytkownika, 69 przygotowanie (cid:296)ród(cid:225)a danych, 71–75 scalanie dokumentu, 80–84 tworzenie tre(cid:286)ci dokumentów, 75 korespondencji seryjnej w VBA, 205 scalanie, 213–16 tworzenie pól, 209–13 makra, 160–61 makra bez nagrywania, 170–71 modu(cid:225)u (cid:286)ledzenia zmian w Excelu, 138 okien dialogowych (VBA), 167–69 opisu w(cid:225)asnych funkcji VBA, 222–24 panelu zada(cid:276) aplikacji Excel (VSTO), 131–35 procedur zdarzeniowych w VBA, 202 projektu aplikacji dla pakietu MS Office 2013, 251–54 projektu aplikacji-dodatku dla pakietu MS Office 2013 z pobieraniem danych z serwisów zewn(cid:266)trznych, 283–87 przycisku w aplikacji-dodatku dla pakietu MS Office 2013, 261 warstwy dost(cid:266)powej do bazy danych Northwind, 85–88 wi(cid:261)zania, 276–77 w(cid:225)asnych funkcji w VBA, 217–19 w(cid:225)asnych kontrolek w VBA, 219–22 wst(cid:261)(cid:298)ki, 71 tworzenie i edytowanie wykresów (VSTO), 121–23 U ukrywanie komponentów przed wydrukiem dokumentu (VSTO), 52–54 komponentów Windows Forms, 49–52 uruchamianie makra, 165 usuwanie Skorowidz makra, 248 rekordów (VSTO), 91–94 V VBA, Patrz Visual Basic for Applications Visual Basic for Applications, 11, 159 Visual Studio Tools for Office, 11 VSTO, Patrz Visual Studio Tools for Office W web serwer, 262 wi(cid:261)zanie macierzowe, 275 Matrix binding, 275 tabelaryczne, 275 Table binding, 275 Text binding, 275–76 w(cid:225)a(cid:286)ciwo(cid:286)(cid:252) Size (C#), 50 Visible (C#), 49 Word Object Model, 24–25 wstawianie i formatowanie tekstu oraz zak(cid:225)adki w dokumencie (VBA), 171–74 wstawianie nag(cid:225)ówka (VSTO), 39–41 tabeli (VSTO), 41–43 tabeli (VBA), 177–79 tre(cid:286)ci dokumentu (VSTO), 39–41 wykresów (VBA), 183–87 wst(cid:261)(cid:298)ka modyfikacja, 123–28 ukrywanie zak(cid:225)adek wst(cid:261)(cid:298)ki Excela, 128 wst(cid:261)(cid:298)ka menu, 67 wykorzystanie wbudowanych funkcji Worda w VBA tworzenie komentarzy, 197–99 ukrywanie tekstu, 195–97 wstawianie grafiki WordArt, 199–202 wstawianie rysunku, 202 wyszukiwanie i zamiana tekstu, 194–95 wy(cid:286)cig, 14 Z zakleszczenie w(cid:261)tków, 14 zak(cid:225)adki, 34 zarz(cid:261)dzanie dodatkami publikacja i instalacja, 153–55 usuni(cid:266)cie lub wy(cid:225)(cid:261)czenie dodatku, 155–56 Kup książkęPoleć książkę Skorowidz 303 zarz(cid:261)dzanie dokumentami Word 2013 z poziomu zdarzenie DocumentSelectionChanged (JavaScript), 272, biblioteki VSTO, 56 nag(cid:225)ówki i stopki, 59 otwieranie dokumentu, 56–58 tworzenie dokumentu, 56–58 w(cid:225)(cid:261)czanie/wy(cid:225)(cid:261)czanie ochrony dokumentu, 61–63 wysy(cid:225)anie dokumentu, 61–63 zamykanie dokumentu, 56–58 zapisywanie dokumentu, 57 274 zmienna ready (JavaScript), 257 Globals (C#) , 120 missing (C#), 55 Kup książkęPoleć książkę 304 Skorowidz Kup książkęPoleć książkę
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Microsoft Office 2013. Praktyczne programowanie makr i dodatków
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: