Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
02017 036813 23430898 na godz. na dobę w sumie
Windows 8.1 PL. Biblia - książka
Windows 8.1 PL. Biblia - książka
Autor: , , Liczba stron: 872
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-9418-1 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> systemy operacyjne >> windows 8
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Twój przewodnik po Windows 8.1!

Jednym z ważniejszych wydarzeń w branży IT w 2012 roku była premiera nowego systemu operacyjnego giganta z Redmond. Od tego czasu Windows 8 na dobre zagościł na sprzęcie użytkowników na całym świecie i wyznaczył nowe trendy w projektowaniu oprogramowania. System, oprócz wielu wewnętrznych ulepszeń, wprowadził znaczącą zmianę — nowy interfejs. Wzbudził on wiele emocji, ponieważ liczne grono użytkowników zażądało powrotu przycisku Start i starego znanego porządku. Microsoft wyszedł im naprzeciw i wprowadził na rynek wersję systemu oznaczoną 8.1, która spełniła te oczekiwania i wprowadziła wiele usprawnień.

Jeśli już poznałeś ten system, koniecznie zajrzyj do kolejnego wydania profesjonalnej serii „Biblia”, poświęconej systemowi Windows 8.1. To wyczerpujący poradnik, w którym znajdziesz szczegółowe informacje na temat możliwości systemu oraz najlepsze porady dotyczące rozwiązywania typowych problemów. Dzięki tej książce nauczysz się sprawnie poruszać po nowym interfejsie użytkownika oraz dostosujesz go do swoich potrzeb i przyzwyczajeń. Ponadto dowiesz się, jak zabezpieczyć swój system oraz jak postępować w przypadku awarii. To obowiązkowa lektura dla każdego użytkownika Windows 8.1!

Sięgnij po tę książkę i:

Poznaj możliwości systemu Windows 8.1!

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Tytuł oryginału: Windows 8.1 Bible Tłumaczenie: Piotr Rajca (wstęp, rozdz. 1 – 26, 34); Adam Bąk (rozdz. 27 – 33, 35 – 52, dodatki) ISBN: 978-83-246-9418-1 Copyright © 2014 by Jim Boyce, Jeffrey Shapiro, and Rob Tidrow. Published by John Wiley Sons, Inc., Indianapolis, Indiana. All Rights Reserved. This translation published under license with the original publisher John Wiley Sons, Inc. Translation copyright © 2014 by Helion S.A. No part of this book may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, scanning or otherwise, without either the prior written permission of the Publisher. Wiley and the Wiley logo are trademarks or registered trademarks of John Wiley Sons, Inc. and/or its affiliates, in the United States and other countries, and may not be used without written permission. Microsoft and Windows are registered trademarks of Microsoft Corporation. All other trademarks are the property of their respective owners. John Wiley Sons, Inc. is not associated with any product or vendor mentioned in this book. All rights reserved. No part of this book may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage retrieval system, without permission from the Publisher. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Autor oraz Wydawnictwo HELION dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo HELION nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce. Wydawnictwo HELION ul. Kościuszki 1c, 44-100 GLIWICE tel. 32 231 22 19, 32 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl WWW: http://helion.pl (księgarnia internetowa, katalog książek) Drogi Czytelniku! Jeżeli chcesz ocenić tę książkę, zajrzyj pod adres http://helion.pl/user/opinie/win81b Możesz tam wpisać swoje uwagi, spostrzeżenia, recenzję. Printed in Poland. • Kup książkę • Poleć książkę • Oceń książkę • Księgarnia internetowa • Lubię to! » Nasza społeczność Spis tre(cid:295)ci O autorach ....................................................................................................... 25 Podzi(cid:250)kowania ................................................................................................ 27 Wprowadzenie ................................................................................................. 29 Cz(cid:250)(cid:295)(cid:232) I Na pocz(cid:230)tek bezpiecze(cid:275)stwo ........................................... 33 Rozdzia(cid:273) 1. Nowo(cid:295)ci w systemach Windows 8 i Windows 8.1 ........................ 35 Nowe platformy ..................................................................................................................................36 Interfejs systemu Windows 8 ..............................................................................................................37 Ekran startowy ..............................................................................................................................37 Ekran blokady ...............................................................................................................................38 Przycisk Start ................................................................................................................................40 Panel funkcji .................................................................................................................................40 Sklep Windows ...................................................................................................................................41 Synchronizacja z chmur(cid:261) ....................................................................................................................42 Poczta elektroniczna ...........................................................................................................................42 Integracja z sieciami spo(cid:225)eczno(cid:286)ciowymi ...........................................................................................43 Eksplorator plików ..............................................................................................................................43 Wyszukiwanie ....................................................................................................................................45 Sprawdzenie pisowni i automatyczna korekta ....................................................................................46 Mo(cid:298)liwo(cid:286)ci korporacyjne ...................................................................................................................46 Windows to Go .............................................................................................................................46 DirectAccess .................................................................................................................................46 Us(cid:225)uga BranchCache ....................................................................................................................46 Funkcja AppLocker ......................................................................................................................47 Rozszerzone mo(cid:298)liwo(cid:286)ci VDI ......................................................................................................47 Wdra(cid:298)anie aplikacji Windows 8 ...................................................................................................47 Internet Explorer 11 ............................................................................................................................47 Klient Hyper-V ...................................................................................................................................49 Funkcja BitLocker ..............................................................................................................................49 Obs(cid:225)uga kart mikroprocesorowych .....................................................................................................49 Mened(cid:298)er zada(cid:276) ..................................................................................................................................50 Us(cid:225)ugi zbli(cid:298)eniowe oraz Wi-Fi Direct ................................................................................................51 Od(cid:286)wie(cid:298)anie i resetowanie ..................................................................................................................51 Ró(cid:298)nice pomi(cid:266)dzy Windows 8 i Windows 8.1 ...................................................................................51 Ekran startowy ..............................................................................................................................51 Podzia(cid:225) ekranu ..............................................................................................................................52 Kup książkęPoleć książkę 8 Windows 8.1 PL. Biblia Aplikacja Ustawienia komputera ..................................................................................................53 Zmiany w komunikacji z sieciami spo(cid:225)eczno(cid:286)ciowymi ................................................................53 Modyfikacje zwi(cid:261)zane z kontami u(cid:298)ytkowników .........................................................................54 Zmiany w aplikacjach systemowych ............................................................................................54 Podsumowanie ....................................................................................................................................54 Rozdzia(cid:273) 2. Korzystanie z interfejsu u(cid:318)ytkownika systemu Windows 8.1 ..... 55 Przedstawienie interfejsu systemu Windows 8.1 ................................................................................56 Gesty i czynno(cid:286)ci wykonywane mysz(cid:261) ...............................................................................................58 Korzystanie z ekranu startowego ........................................................................................................58 Korzystanie z panelu funkcji ..............................................................................................................60 Korzystanie z aplikacji systemu Windows 8.1 ....................................................................................63 Otwieranie i obs(cid:225)uga aplikacji systemu Windows 8.1 ..................................................................63 Przyci(cid:261)ganie aplikacji do ekranu ..................................................................................................64 Prze(cid:225)(cid:261)czanie pomi(cid:266)dzy aplikacjami ..............................................................................................66 Zamykanie aplikacji systemu Windows 8.1 .................................................................................68 Wy(cid:286)wietlanie pulpitu ..........................................................................................................................68 Stosowanie paska zada(cid:276) ......................................................................................................................69 Podsumowanie ....................................................................................................................................69 Rozdzia(cid:273) 3. Obs(cid:273)uga systemu ............................................................................ 71 Terminologia wykonywanych czynno(cid:286)ci ............................................................................................71 Terminologia zwi(cid:261)zana z mysz(cid:261) ...................................................................................................72 Terminologia dotycz(cid:261)ca klawiatury ..............................................................................................74 Logowanie ..........................................................................................................................................75 Ekran startowy ....................................................................................................................................76 Korzystanie z pulpitu ..........................................................................................................................76 Co znajdziemy na pulpicie? ..........................................................................................................77 Ikony pulpitu ................................................................................................................................79 Porz(cid:261)dkowanie ikon pulpitu .........................................................................................................81 U(cid:298)ywanie list szybkiego dost(cid:266)pu ........................................................................................................82 Uruchamianie programów i aplikacji ..................................................................................................83 Okno aktywne ...............................................................................................................................84 Prze(cid:225)(cid:261)czanie mi(cid:266)dzy otwartymi programami ................................................................................85 Uk(cid:225)adanie okien programów .........................................................................................................85 Zmiana wielko(cid:286)ci okien programów .............................................................................................86 Przesuwanie okna programu .........................................................................................................91 Przesuwanie i zmiana wielko(cid:286)ci okien za pomoc(cid:261) klawiatury ......................................................92 Zamykanie programu ..........................................................................................................................93 U(cid:298)ywanie obszaru powiadomie(cid:276) ........................................................................................................95 Wy(cid:286)wietlanie i ukrywanie ikon powiadomie(cid:276) ..............................................................................97 Reagowanie na komunikaty powiadomie(cid:276) ...................................................................................97 U(cid:298)ywanie pasków przewijania .....................................................................................................98 U(cid:298)ywanie przycisków Wstecz i Dalej ........................................................................................100 Wylogowanie i zamkni(cid:266)cie systemu .................................................................................................101 Podsumowanie ..................................................................................................................................102 Rozdzia(cid:273) 4. Wspó(cid:273)dzielenie i zabezpieczanie za pomoc(cid:230) kont u(cid:318)ytkowników ...................................................................... 105 Logowanie i wylogowanie z konta u(cid:298)ytkownika ..............................................................................106 Gdzie teraz jestem? .....................................................................................................................106 Zmiana konta u(cid:298)ytkownika ........................................................................................................106 Kup książkęPoleć książkę Spis tre(cid:295)ci 9 Opcje logowania ...............................................................................................................................109 Tworzenie silnych hase(cid:225) ....................................................................................................................110 Zapami(cid:266)tywanie hase(cid:225) ................................................................................................................111 Tworzenie podpowiedzi do has(cid:225)a ...............................................................................................111 Has(cid:225)a obrazkowe ...............................................................................................................................112 Tworzenie has(cid:225)a obrazkowego ...................................................................................................112 Sprawdzanie has(cid:225)a obrazkowego ................................................................................................114 Typy kont u(cid:298)ytkowników .................................................................................................................114 Konta Microsoft .........................................................................................................................115 Konta lokalne .............................................................................................................................116 Wbudowane konto administratora ..............................................................................................116 Konta u(cid:298)ytkowników z uprawnieniami administracyjnymi ........................................................117 Konta standardowe .....................................................................................................................117 Konta dzieci ................................................................................................................................117 Konto go(cid:286)cia ...............................................................................................................................117 Tworzenie kont u(cid:298)ytkowników i zarz(cid:261)dzanie nimi ...........................................................................117 Tworzenie konta Microsoft ........................................................................................................119 Tworzenie nowego adresu e-mail na potrzeby nowego u(cid:298)ytkownika .........................................120 Tworzenie konta lokalnego .........................................................................................................122 Tworzenie konta dziecka ............................................................................................................123 Zmiana konta u(cid:298)ytkownika ........................................................................................................124 Zmiana typu konta u(cid:298)ytkownika ................................................................................................124 Ochrona konta has(cid:225)em ................................................................................................................125 Zmiana obrazka konta ................................................................................................................127 W(cid:225)(cid:261)czanie i wy(cid:225)(cid:261)czanie konta go(cid:286)cia .........................................................................................129 Nawigowanie po stronach kont u(cid:298)ytkownika .............................................................................130 W(cid:225)amywanie si(cid:266) na standardowe konta u(cid:298)ytkowników .............................................................130 Usuwanie kont u(cid:298)ytkowników ..........................................................................................................131 Konto do przypisanego dost(cid:266)pu ........................................................................................................132 Korzystanie z kont u(cid:298)ytkowników ....................................................................................................133 Dzia(cid:225)anie mechanizmu kontroli kont u(cid:298)ytkowników .................................................................134 Podwy(cid:298)szanie uprawnie(cid:276) w kontach administracyjnych ............................................................134 Wy(cid:225)(cid:261)czanie i w(cid:225)(cid:261)czanie mechanizmu UAC ................................................................................135 Tworzenie dysku resetowania hase(cid:225) ..................................................................................................137 Wybór no(cid:286)nika danych ...............................................................................................................137 Tworzenie dysku resetowania has(cid:225)a ...........................................................................................137 U(cid:298)ywanie dysku resetowania has(cid:225)a ............................................................................................138 Uruchamianie programów jako administrator ...................................................................................138 Dodawanie wbudowanego konta administratora do ekranu logowania ............................................139 Wy(cid:225)(cid:261)czanie wprowadzania has(cid:225)a po blokadzie .................................................................................140 Zaawansowane narz(cid:266)dzia zabezpieczaj(cid:261)ce .......................................................................................140 U(cid:298)ywanie mened(cid:298)era po(cid:286)wiadcze(cid:276) ..................................................................................................140 Zarz(cid:261)dzanie w(cid:225)a(cid:286)ciwo(cid:286)ciami profili i zmiennymi (cid:286)rodowiskowymi .................................................142 Podsumowanie ..................................................................................................................................143 Rozdzia(cid:273) 5. Kontrola rodzicielska i bezpiecze(cid:275)stwo rodzinne w systemie Windows 8.1 .............................................................. 145 Zanim zaczniemy ..............................................................................................................................145 Konfiguracja funkcji Bezpiecze(cid:276)stwo rodzinne ...............................................................................146 Wy(cid:286)wietlanie strony Bezpiecze(cid:276)stwo rodzinne ..........................................................................146 Konfiguracja filtrowania sieci Web ............................................................................................146 Definiowanie limitów czasowych ...............................................................................................151 Kup książkęPoleć książkę 10 Windows 8.1 PL. Biblia Kontrolowanie dost(cid:266)pu do aplikacji i gier ze Sklepu Windows .................................................155 Blokowanie aplikacji i pozwalanie na ich uruchamianie ............................................................157 Przegl(cid:261)danie raportów funkcji Bezpiecze(cid:276)stwo rodzinne ..........................................................158 Zarz(cid:261)dzanie przez witryn(cid:266) Family Safety ...................................................................................158 Wy(cid:286)wietlanie raportów z aktywno(cid:286)ci u(cid:298)ytkowników .................................................................158 Obs(cid:225)uga pró(cid:286)b o dost(cid:266)p do stron WWW .....................................................................................161 Przesy(cid:225)anie raportów z aktywno(cid:286)ci u(cid:298)ytkowników ....................................................................162 Internetowe zasoby zwi(cid:261)zane z bezpiecze(cid:276)stwem ............................................................................163 Podsumowanie ..................................................................................................................................164 Rozdzia(cid:273) 6. Rozwi(cid:230)zywanie problemów z uruchamianiem systemu ............ 165 Komputer si(cid:266) nie uruchamia .............................................................................................................165 To nie jest dysk systemowy albo b(cid:225)(cid:261)d dysku ..............................................................................166 Komputer si(cid:266) uruchamia, ale nie dzia(cid:225)a mysz i klawiatura .........................................................166 W czasie uruchamiania ekran przyjmuje kolor niebieski i komputer si(cid:266) zatrzymuje .................166 Komputer bardzo d(cid:225)ugo si(cid:266) uruchamia .............................................................................................167 Odtwarzanie plików systemowych z wcze(cid:286)niejszych uruchomie(cid:276) .............................................167 Narz(cid:266)dzie naprawy automatycznej systemu Windows 8.1 .........................................................167 Naprawa instalacji systemu Windows 8 .....................................................................................168 Zaawansowane opcje uruchamiania ...........................................................................................168 Uruchamianie komputera w trybie awaryjnym ...........................................................................170 Instrukcja obs(cid:225)ugi do(cid:225)(cid:261)czana do komputera ................................................................................172 Zasoby prezentowane w ksi(cid:261)(cid:298)ce .................................................................................................172 (cid:295)ród(cid:225)a informacji w pomocy systemu Windows ........................................................................172 Sieciowe (cid:296)ród(cid:225)a informacji .........................................................................................................173 Programy si(cid:266) nie uruchamiaj(cid:261) ...........................................................................................................173 Podsumowanie ..................................................................................................................................173 Cz(cid:250)(cid:295)(cid:232) II Personalizowanie systemu Windows 8.1 ...................... 175 Rozdzia(cid:273) 7. Zabezpieczanie komputera za pomoc(cid:230) Zapory systemu Windows ............................................................ 177 Jak dzia(cid:225)a Zapora systemu Windows? ..............................................................................................177 Centrum akcji systemu Windows .....................................................................................................179 Sk(cid:261)d wiadomo, (cid:298)e program Zapora systemu Windows jest w(cid:225)(cid:261)czony? ....................................179 W(cid:225)(cid:261)czanie i wy(cid:225)(cid:261)czanie programu Zapora systemu Windows ..................................................180 Tworzenie wyj(cid:261)tków w ochronie zapor(cid:261) ..........................................................................................181 R(cid:266)czne konfigurowanie wyj(cid:261)tków zapory (dozwolonych aplikacji i programów) ...................182 Dodawanie wyj(cid:261)tków dla programów .......................................................................................182 Wy(cid:225)(cid:261)czanie, zmiana oraz usuwanie wyj(cid:261)tków ...........................................................................185 Zaawansowane ustawienia zapory ....................................................................................................185 Otwieranie Zapory systemu Windows z zabezpieczeniami zaawansowanymi .........................185 Zmiana w(cid:225)a(cid:286)ciwo(cid:286)ci profili zapory ............................................................................................186 Regu(cid:225)y po(cid:225)(cid:261)cze(cid:276) przychodz(cid:261)cych i wychodz(cid:261)cych ...................................................................188 Podsumowanie ..................................................................................................................................189 Rozdzia(cid:273) 8. Automatyczne aktualizacje jako sposób zabezpieczenia .......... 191 Zrozumienie automatycznych aktualizacji ........................................................................................191 Aktualizacje a unowocze(cid:286)nienia .................................................................................................192 Dlaczego aktualizacje s(cid:261) tak wa(cid:298)ne? ..........................................................................................192 W(cid:225)(cid:261)czanie automatycznych aktualizacji ...........................................................................................193 Kup książkęPoleć książkę Spis tre(cid:295)ci 11 Zarz(cid:261)dzanie aktualizacjami ...............................................................................................................193 Zarz(cid:261)dzanie aktualizacjami opcjonalnymi ..................................................................................193 Zmiana sposobu dzia(cid:225)ania aktualizacji .......................................................................................194 Przegl(cid:261)danie i usuwanie aktualizacji ..........................................................................................197 Zapobieganie w(cid:225)amaniom za pomoc(cid:261) mechanizmu DEP .................................................................197 Podsumowanie ..................................................................................................................................199 Rozdzia(cid:273) 9. Personalizacja interfejsu systemu Windows 8.1 ........................ 201 Personalizacja ekranu startowego .....................................................................................................201 Zmiana organizacji kafelków .....................................................................................................201 Dodawanie i usuwanie kafelków ................................................................................................202 Zmiana wielko(cid:286)ci kafelków ........................................................................................................204 Korzystanie z dynamicznych kafelków ......................................................................................204 Stosowanie grup .........................................................................................................................204 Tworzenie grup ...........................................................................................................................205 Reorganizacja grup .....................................................................................................................205 Usuwanie informacji dynamicznych ..........................................................................................206 Przydzielanie obszaru na dane kafelków ....................................................................................207 Dodawanie narz(cid:266)dzi administracyjnych do menu startowego ....................................................207 Zmienianie t(cid:225)a i koloru ekranu startowego .................................................................................208 Dostosowywanie ekranu blokady .....................................................................................................208 Zmienianie obrazka konta u(cid:298)ytkownika ...........................................................................................210 Podsumowanie ..................................................................................................................................210 Rozdzia(cid:273) 10. Personalizowanie (cid:295)rodowiska pracy ......................................... 213 U(cid:298)ywanie strony personalizacji ........................................................................................................213 Wybieranie kompozycji ..............................................................................................................214 Personalizowanie t(cid:225)a pulpitu .......................................................................................................215 Personalizowanie schematu kolorów ..........................................................................................217 Wyostrzanie tekstu za pomoc(cid:261) funkcji ClearType ......................................................................219 Personalizowanie efektów d(cid:296)wi(cid:266)kowych ...................................................................................219 Personalizowanie wygaszacza ekranu ........................................................................................221 Personalizowanie ikon pulpitu ....................................................................................................223 Zmiana rozdzielczo(cid:286)ci ekranu ....................................................................................................225 U(cid:298)ywanie wielu monitorów ........................................................................................................227 Usuwanie migotania ekranu .......................................................................................................229 Dostosowywanie wielko(cid:286)ci czcionek (dpi) .................................................................................230 Personalizowanie myszy .............................................................................................................231 Personalizowanie klawiatury ............................................................................................................235 Dostosowywanie paska zada(cid:276) ...........................................................................................................236 Blokowanie i odblokowywanie paska zada(cid:276) ..............................................................................237 Przesuwanie i zmiana rozmiaru paska zada(cid:276) ..............................................................................238 Wy(cid:286)wietlanie pasków narz(cid:266)dzi na pasku zada(cid:276) .........................................................................238 Zmiana po(cid:225)o(cid:298)enia i wielko(cid:286)ci pasków narz(cid:266)dzi na pasku zada(cid:276) .................................................239 Dostosowywanie paska narz(cid:266)dzi Linki .......................................................................................240 Dostosowywanie obszaru powiadomie(cid:276) ...........................................................................................241 Jak si(cid:266) pozby(cid:252) ikon z obszaru powiadomie(cid:276) ..............................................................................241 Modyfikowanie zegara ...............................................................................................................243 Podsumowanie ..................................................................................................................................244 Kup książkęPoleć książkę 12 Windows 8.1 PL. Biblia Rozdzia(cid:273) 11. Modyfikowanie opcji uruchamiania programów ...................... 245 Na pocz(cid:261)tek kilka szczegó(cid:225)ów ..........................................................................................................245 Automatyczne uruchamianie programów .........................................................................................247 Korzystanie z folderu Autostart ..................................................................................................247 Korzystanie z zak(cid:225)adki Uruchamianie Mened(cid:298)era zada(cid:276) ...........................................................249 Wy(cid:225)(cid:261)czanie automatycznego uruchamiania aplikacji .................................................................249 Kontrolowanie automatycznego uruchamiania programów za pomoc(cid:261) programu Konfiguracja systemu ..................................................................................251 Przystawka Us(cid:225)ugi ............................................................................................................................254 Pomijanie strony logowania ..............................................................................................................258 Rozwi(cid:261)zywanie problemów z uruchamianiem systemu ....................................................................259 Pozbywanie si(cid:266) wy(cid:225)(cid:261)czonych urz(cid:261)dze(cid:276) ......................................................................................260 Kiedy system Windows w ogóle si(cid:266) nie uruchamia ....................................................................260 Ekran startowy a pulpit .....................................................................................................................260 Podsumowanie ..................................................................................................................................262 Cz(cid:250)(cid:295)(cid:232) III Nie tylko pulpit .............................................................. 265 Rozdzia(cid:273) 12. Windows 8.1, Windows Live i poczta elektroniczna ................. 267 Windows Live ...................................................................................................................................267 Tworzenie konta Windows Live .......................................................................................................268 Korzystanie z portalu Windows Live ................................................................................................270 Zapisywanie plików na koncie SkyDrive .........................................................................................272 Korzystanie z internetowych aplikacji Office ...................................................................................272 Obs(cid:225)uga poczty elektronicznej w systemie Windows 8.1 .................................................................277 Korzystanie z aplikacji Poczta ....................................................................................................277 Konfiguracja kont pocztowych ...................................................................................................277 Wysy(cid:225)anie wiadomo(cid:286)ci ...............................................................................................................280 Inne podstawowe operacje na wiadomo(cid:286)ciach ...........................................................................282 Organizowanie wiadomo(cid:286)ci ........................................................................................................284 Kontakty .....................................................................................................................................288 Podsumowanie ..................................................................................................................................289 Rozdzia(cid:273) 13. Korzystanie z sieci spo(cid:273)eczno(cid:295)ciowych w systemie Windows 8.1 ................................................................................ 291 Korzystanie z aplikacji Kontakty ......................................................................................................291 Konfiguracja konta w mediach spo(cid:225)eczno(cid:286)ciowych ...................................................................292 Przegl(cid:261)danie aktywno(cid:286)ci w mediach spo(cid:225)eczno(cid:286)ciowych ..........................................................294 Poruszanie si(cid:266) po aplikacji Kontakty ..........................................................................................299 Podsumowanie ..................................................................................................................................299 Rozdzia(cid:273) 14. Zdalne korzystanie z komputerów ............................................ 301 U(cid:298)ywanie funkcji Pomoc zdalna ......................................................................................................301 Konfigurowanie us(cid:225)ugi Pomoc zdalna ........................................................................................301 Pro(cid:286)ba o pomoc zdaln(cid:261) ...............................................................................................................303 U(cid:298)ywanie aplikacji Pulpit zdalny .....................................................................................................306 Zezwalanie na zdalne po(cid:225)(cid:261)czenia w sieci lokalnej ......................................................................308 Nawi(cid:261)zywanie po(cid:225)(cid:261)czenia z komputera w sieci domowej ..........................................................311 Korzystanie z klasycznego programu Pod(cid:225)(cid:261)czanie pulpitu zdalnego ................................................311 Ekran ..........................................................................................................................................311 Zasoby lokalne ...........................................................................................................................312 Programy ....................................................................................................................................313 Kup książkęPoleć książkę Spis tre(cid:295)ci 13 Wra(cid:298)enia .....................................................................................................................................313 Zaawansowane ...........................................................................................................................313 Podsumowanie ..................................................................................................................................316 Rozdzia(cid:273) 15. Zarz(cid:230)dzanie nazwami i adresami .............................................. 317 Otwieranie kontaktów .......................................................................................................................318 Zmiana sposobu ogl(cid:261)dania kontaktów ........................................................................................319 Tworzenie skrótów do kontaktów ...............................................................................................319 Tworzenie kontaktu ....................................................................................................................319 Otwieranie i edytowanie kontaktów ...........................................................................................321 Tworzenie kontaktu „Ja” ............................................................................................................321 Tworzenie grup kontaktów ...............................................................................................................322 Drukowanie kontaktów .....................................................................................................................324 Importowanie i eksportowanie kontaktów ........................................................................................325 Importowanie danych do folderu Kontakty ................................................................................325 Eksportowanie kontaktów do plików vCard ...............................................................................326 Eksportowanie do pliku CSV .....................................................................................................327 Wyszukiwanie w kontaktach ............................................................................................................327 Wspó(cid:225)dzielenie kontaktów w sieci ....................................................................................................327 Podsumowanie ..................................................................................................................................328 Rozdzia(cid:273) 16. Praca w chmurze ........................................................................ 329 Czym jest chmura? ...........................................................................................................................330 Konfiguracja konta SkyDrive ...........................................................................................................331 Dost(cid:266)p do plików na koncie SkyDrive .............................................................................................331 Korzystanie ze SkyDrive w Eksploratorze plików ............................................................................331 Korzystanie z aplikacji SkyDrive .....................................................................................................333 Dodawanie plików do konta SkyDrive .......................................................................................334 Udost(cid:266)pnianie plików przy u(cid:298)yciu konta SkyDrive ....................................................................335 Korzystanie ze SkyDrive w aplikacji Zdj(cid:266)cia ...................................................................................336 Przegl(cid:261)danie zdj(cid:266)(cid:252) ......................................................................................................................337 Kopiowanie i importowanie zdj(cid:266)(cid:252) ..............................................................................................340 Konfiguracja i inne zastosowania us(cid:225)ugi SkyDrive ..........................................................................341 Podsumowanie ..................................................................................................................................342 Cz(cid:250)(cid:295)(cid:232) IV Obrazy, muzyka i filmy .................................................. 343 Rozdzia(cid:273) 17. Zabawy z obrazami .................................................................... 345 Przenoszenie obrazów na swój komputer .........................................................................................345 Pobieranie zdj(cid:266)(cid:252) z aparatu cyfrowego ........................................................................................345 Pobieranie obrazów z karty pami(cid:266)ci ...........................................................................................347 Pobieranie obrazów z p(cid:225)yt CD i DVD ........................................................................................348 Pobieranie obrazów ze skanera ...................................................................................................349 U(cid:298)ywanie obrazów otrzymywanych w poczcie elektronicznej ..................................................350 Kopiowanie obrazów ze stron WWW ........................................................................................351 Kopiowanie i wklejanie obrazów ...............................................................................................352 Robienie zrzutów ekranu ............................................................................................................352 U(cid:298)ywanie folderu Obrazy .................................................................................................................353 Kilka wskazówek do folderu Obrazy ..........................................................................................356 Dlaczego zamiast niektórych obrazów pojawiaj(cid:261) si(cid:266) tylko ikony? .............................................359 Filmy w folderze Obrazy ............................................................................................................360 Zmiana nazw obrazów i filmów .................................................................................................361 Kup książkęPoleć książkę 14 Windows 8.1 PL. Biblia U(cid:298)ywanie Galerii fotografii ..............................................................................................................362 Wybieranie, co i jak chcemy ogl(cid:261)da(cid:252) .........................................................................................362 Kilka wskazówek dotycz(cid:261)cych u(cid:298)ywania Galerii fotografii .......................................................364 Wybieranie miniaturek w galerii ................................................................................................364 Datowanie, ocenianie, podpisywanie i oznakowywanie .............................................................365 Filtrowanie obrazów ...................................................................................................................366 Modyfikowanie znaczników .......................................................................................................367 U(cid:298)ywanie obrazu jako t(cid:225)a pulpitu ...............................................................................................367 Dodawanie obrazów do galerii ...................................................................................................367 U(cid:298)ywanie Galerii fotografii jako wygaszacza ekranu .................................................................368 Poprawianie zdj(cid:266)(cid:252) .......................................................................................................................368 Znaczniki osób ...........................................................................................................................372 Ustalanie opcji Galerii fotografii ................................................................................................373 Tworzenie filmów w Galerii fotografii .......................................................................................375 Korzystanie z aplikacji Zdj(cid:266)cia .........................................................................................................375 Przegl(cid:261)danie zdj(cid:266)(cid:252) w aplikacji Zdj(cid:266)cia .......................................................................................376 Importowanie zdj(cid:266)(cid:252) ....................................................................................................................377 Edycja zdj(cid:266)(cid:252) w aplikacji Zdj(cid:266)cia ................................................................................................378 Drukowanie obrazów ........................................................................................................................379 Drukowanie z Galerii fotografii ..................................................................................................379 Drukowanie obrazów z folderu ..................................................................................................381 Piksele i megapiksele ........................................................................................................................381 Rozszerzenia plików, wymiary i rozmiary .................................................................................382 Modyfikowanie wielko(cid:286)ci lub typu obrazu .................................................................................385 Obrazy, oznakowania i foldery wirtualne .........................................................................................386 Podsumowanie ..................................................................................................................................387 Rozdzia(cid:273) 18. S(cid:273)uchanie muzyki w programie Media Player ........................... 389 Kontrola g(cid:225)o(cid:286)no(cid:286)ci ............................................................................................................................389 Uruchamianie programu Windows Media Player .............................................................................391 Okno programu Windows Media Player ....................................................................................391 Pasek narz(cid:266)dzi ............................................................................................................................392 Menu programu Windows Media Player ....................................................................................393 Kontrolki steruj(cid:261)ce odtwarzaniem ..............................................................................................393 Zamykanie i minimalizacja okna ................................................................................................395 S(cid:225)uchanie muzycznych p(cid:225)yt CD ........................................................................................................397 Teraz odtwarzane, wizualizacje i ulepszenia ....................................................................................398 Korzystanie z listy odtwarzania w oknie Teraz odtwarzane .......................................................399 Stosowanie ulepsze(cid:276) ...................................................................................................................400 Zatrzymywanie odtwarzania .......................................................................................................400 Automatyczne odtwarzanie p(cid:225)yt CD w Media Playerze .............................................................401 Zgrywanie (kopiowanie) muzycznych p(cid:225)yt CD ................................................................................401 Opcje zgrywania p(cid:225)yt CD ...........................................................................................................401 Kopiowanie piosenek .................................................................................................................406 Pozyskiwanie muzyki z internetu .....................................................................................................408 Korzystanie z biblioteki programu Media Player .............................................................................408 Poruszanie si(cid:266) po bibliotece ........................................................................................................408 Wybór kolumn wy(cid:286)wietlanych w bibliotece ...............................................................................410 Automatyczne pobieranie brakuj(cid:261)cych informacji .....................................................................412 Okre(cid:286)lanie plików dodawanych do biblioteki .............................................................................413 Udost(cid:266)pnianie (strumieniowanie) multimediów z biblioteki ......................................................414 Automatyczna zmiana nazw utworów ........................................................................................417 Kup książkęPoleć książkę Spis tre(cid:295)ci 15 Zaznaczanie multimediów w bibliotece ......................................................................................418 Zmiana tytu(cid:225)u utworów ..............................................................................................................420 Zmiana gatunku, wykonawcy itd. ...............................................................................................420 Zmiana nieprawid(cid:225)owych informacji o multimediach ................................................................420 Ocenianie utworów .....................................................................................................................420 Tworzenie w(cid:225)asnych list odtwarzania ...............................................................................................422 Zarz(cid:261)dzanie utworami na li(cid:286)cie odtwarzania ..............................................................................422 Zapisywanie list odtwarzania .....................................................................................................423 Przegl(cid:261)danie, odtwarzanie i modyfikowanie list odtwarzania ....................................................425 Tworzenie i stosowanie automatycznych list odtwarzania .........................................................425 Tworzenie w(cid:225)asnych muzycznych p(cid:225)yt CD .......................................................................................426 Typy muzycznych p(cid:225)yt CD .........................................................................................................427 Opcje muzycznych p(cid:225)yt CD ........................................................................................................427 Wybór utworów umieszczanych na dysku CD ...........................................................................429 Tworzenie dysku CD ..................................................................................................................430 Zapisywanie list nagrywania ......................................................................................................431 Kopiowanie muzyki na urz(cid:261)dzenia przeno(cid:286)ne ..................................................................................431 Synchronizacja r(cid:266)czna ................................................................................................................432 Zarz(cid:261)dzanie utworami na urz(cid:261)dzeniu .........................................................................................433 Synchronizacja automatyczna ....................................................................................................434 Wybór pomi(cid:266)dzy synchronizacj(cid:261) automatyczn(cid:261) i r(cid:266)czn(cid:261) ...........................................................434 Okre(cid:286)lanie ustawie(cid:276) urz(cid:261)dzenia .................................................................................................435 Zabawa ze skórkami .........................................................................................................................435 Rozszerzanie mo(cid:298)liwo(cid:286)ci przy u(cid:298)yciu dodatków plug-in .................................................................436 Konwersja plików .............................................................................................................................437 Muzyka, metadane i poszukiwania ...................................................................................................438 Podsumowanie ..................................................................................................................................438 Rozdzia(cid:273) 19. Praca z filmami i zdj(cid:250)ciami ........................................................ 441 Odtwarzanie plików wideo ...............................................................................................................441 Korzystanie z biblioteki Wideo ........................................................................................................441 Zarejestrowane programy telewizyjne ........................................................................................442 Odtwarzanie filmów przy u(cid:298)yciu aplikacji Wideo ......................................................................443 Odtwarzanie filmów przy u(cid:298)yciu programu Windows Media Player .........................................444 Dodawanie plików wideo do biblioteki ......................................................................................445 Odtwarzanie filmów z biblioteki ................................................................................................446 Zarz(cid:261)dzanie zdj(cid:266)ciami w programie Media Player ...........................................................................446 Wi(cid:266)cej informacji o listach odtwarzania ...........................................................................................447 Ograniczanie wielko(cid:286)ci listy odtwarzania ..................................................................................449 Ograniczenie list odtwarzania do ulubionych elementów ...........................................................450 Pomijanie elementów list odtwarzania .......................................................................................450 Podsumowanie ..................................................................................................................................450 Cz(cid:250)(cid:295)(cid:232) V Zarz(cid:230)dzanie plikami i folderami .................................... 453 Rozdzia(cid:273) 20. Nap(cid:250)dy, foldery i pliki ................................................................ 455 Dyski i nap(cid:266)dy ..................................................................................................................................455 Twardy dysk w komputerze ........................................................................................................455 No(cid:286)niki wymienne ......................................................................................................................456 Przegl(cid:261)danie nap(cid:266)dów w swoim komputerze .............................................................................458 Wielko(cid:286)ci i pojemno(cid:286)ci ..............................................................................................................460 Ile jest wolnego miejsca? ............................................................................................................461 Kup książkęPoleć książkę 16 Windows 8.1 PL. Biblia Foldery ..............................................................................................................................................463 Przegl(cid:261)danie zawarto(cid:286)ci folderów ..............................................................................................463 Foldery w folderach (podfoldery) ...............................................................................................464 Foldery nadrz(cid:266)dne ......................................................................................................................465 Pliki ..................................................................................................................................................465 Otwieranie i zamykanie plików ..................................................................................................466 (cid:285)cie(cid:298)ki do plików .......................................................................................................................471 U(cid:298)ywanie Eksploratora plików .........................................................................................................472 Otwieranie programu Eksplorator plików ..................................................................................473 Sk(cid:225)adniki programu Eksplorator plików .....................................................................................473 Wy(cid:286)wietlanie i ukrywanie wst(cid:261)(cid:298)ki .............................................................................................474 Nawigowanie za pomoc(cid:261) paska adresu .......................................................................................474 U(cid:298)ywanie okienka nawigacji ......................................................................................................476 Nawigowanie w panelu zawarto(cid:286)ci .............................................................................................478 Nawigowanie w nap(cid:266)dach ..........................................................................................................479 Wybieranie widoku ikon ............................................................................................................479 U(cid:298)ywanie kolumn w widoku Szczegó(cid:225)y .....................................................................................479 Sortowanie ikon ..........................................................................................................................481 Filtrowanie folderu .....................................................................................................................482 U(cid:298)ywanie panelu podgl(cid:261)du ........................................................................................................484 U(cid:298)ywanie panelu szczegó(cid:225)ów .....................................................................................................485 Klikn(cid:261)(cid:252) raz czy dwa razy? ................................................................................................................486 Personalizowanie zachowania folderów .....................................................................................488 Opcje na karcie Widok ...............................................................................................................488 Zapisywanie ró(cid:298)nych rzeczy w folderach .........................................................................................492 Którego folderu u(cid:298)y(cid:252)? ................................................................................................................493 Jak zapisywa(cid:252) w folderach? ........................................................................................................493 Otwieranie zapisanego pliku ............................
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Windows 8.1 PL. Biblia
Autor:
, ,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: