Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00031 003147 20654740 na godz. na dobę w sumie
Java 8. Leksykon kieszonkowy - ebook/pdf
Java 8. Leksykon kieszonkowy - ebook/pdf
Autor: , Liczba stron: 208
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-9631-4 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> programowanie >> java - programowanie
Porównaj ceny (książka, ebook (-50%), audiobook).

Java jest dziś językiem, który programiści wybierają najczęściej, gdy mają przed sobą skomplikowany projekt, wymagający najwyższej wydajności, jakości, bezpieczeństwa oraz integracji z innymi systemami. Rozwijany od blisko dwudziestolecia, język ten doczekał się wersji oznaczonej numerem 8. Ta edycja została wzbogacona o wiele nowości, m.in. o długo oczekiwane wyrażenia lambda. Jeżeli szukasz poręcznej książki, do której możesz sięgnąć w przypadku wątpliwości, to trafiłeś na doskonałą pozycję!

Ta publikacja należy do popularnej serii „Leksykon kieszonkowy” i możesz mieć ją zawsze przy sobie. W środku znajdziesz konwencje nazw oraz podstawowe elementy języka. W kolejnych rozdziałach zdobędziesz wiedzę na temat typów prostych oraz programowania zorientowanego obiektowo. Ponadto zawarto tu przystępne omówienie wyrażeń lambda, współbieżności oraz zasad dostępu do plików i sieci. Java posiada rozbudowany mechanizm obsługi sytuacji wyjątkowych, który również został omówiony w tym podręczniku. Książka ta jest obowiązkową pozycją na półce każdego programisty języka Javy — jeśli chce on mieć zawsze pod ręką wiarygodne źródło informacji na temat tego języka.

Materiał przedstawiony w książce pomaga również w przygotowaniach do egzaminu Oracle Certified Associate Java Programmer.


 

„Wspaniale jest móc poznać wyrażenia lambda i operacje funkcjonalne, jak również inne nowe funkcje Javy przedstawione w kontekście platformy Java.”

Geertjan Wielenga, dyrektor produktu w grupie Oracle Developer zajmującej się środowiskiem IDE NetBeans

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Tytuł oryginału: Java 8 Pocket Guide Tłumaczenie: Robert Górczyński ISBN: 978-83-246-9628-4 © 2014 Helion S.A. Authorized Polish translation of the English edition Java 8 Pocket Guide ISBN 9781491900864 © 2014 Gliesian, LLC. This translation is published and sold by permission of O’Reilly Media, Inc., which owns or controls all rights to publish and sell the same. All rights reserved. No part of this book may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage retrieval system, without permission from the Publisher. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Autor oraz Wydawnictwo HELION dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo HELION nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce. Wydawnictwo HELION ul. Kościuszki 1c, 44-100 GLIWICE tel. 32 231 22 19, 32 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl WWW: http://helion.pl (księgarnia internetowa, katalog książek) Drogi Czytelniku! Jeżeli chcesz ocenić tę książkę, zajrzyj pod adres http://helion.pl/user/opinie/jav8lk Możesz tam wpisać swoje uwagi, spostrzeżenia, recenzję. Printed in Poland. • Kup książkę • Poleć książkę • Oceń książkę • Księgarnia internetowa • Lubię to! » Nasza społeczność Spis treści Wprowadzenie ..........................................................................................11 Język .................................................................. 15 Część I Rozdział 1. Konwencje nazw ................................................................... 17 17 17 18 18 18 18 19 19 19 20 20 Nazwy klas Nazwy interfejsów Nazwy metod Nazwy egzemplarzy i zmiennych statycznych Nazwy parametrów i zmiennych lokalnych Nazwy parametrów typów ogólnych Nazwy stałych Nazwy typów wyliczeniowych Nazwy pakietów Nazwy adnotacji Nazwy akronimów Rozdział 2. Elementy leksykalne ............................................................. 21 21 23 24 24 Unicode i ASCII Komentarze Słowa kluczowe Identyfikatory 5 Kup książkęPoleć książkę Separatory Operatory Literały Sekwencje sterujące Symbole walut w Unicode 25 26 26 30 31 Rozdział 3. Typy proste ............................................................................33 33 33 35 37 39 39 Typy podstawowe Literały dla typów podstawowych Encje zmiennoprzecinkowe Promocja liczbowa dla typów podstawowych Klasy opakowujące Automatyczne pakowanie i rozpakowywanie Rozdział 4. Typy odnośnikowe ................................................................43 44 44 46 47 47 48 51 Porównanie typów odnośnikowych i podstawowych Wartości domyślne Konwersja typów odnośnikowych Konwersja między typami podstawowymi i odnośnikowymi Przekazanie typu odnośnikowego metodzie Porównywanie typów odnośnikowych Kopiowanie typów odnośnikowych Alokacja pamięci i usuwanie nieużytków w przypadku typów odnośnikowych 52 Rozdział 5. Programowanie zorientowane obiektowo .........................53 53 59 60 61 63 63 64 66 Klasy i obiekty Zmiennej długości lista argumentów Klasy i metody abstrakcyjne Statyczne dane składowe, metody, stałe i inicjalizatory Interfejsy Wyliczenia Typy adnotacji Interfejsy funkcjonalne 6  Spis treści Kup książkęPoleć książkę Rozdział 6. Polecenia i bloki ....................................................................67 67 68 68 68 70 72 73 73 74 Polecenie w postaci wyrażenia Polecenie puste Blok Polecenia warunkowe Polecenia iteracji Transfer kontroli Polecenie synchronized Polecenie assert Polecenia obsługi wyjątków Rozdział 7. Obsługa wyjątków ................................................................75 75 76 77 79 84 84 85 Hierarchia wyjątku Sprawdzane i niesprawdzane wyjątki oraz błędy Najczęstsze sprawdzane i niesprawdzane wyjątki oraz błędy Słowa kluczowe związane z obsługą wyjątków Proces obsługi wyjątków Zdefiniowanie własnej klasy wyjątku Wyświetlanie informacji o wyjątku Rozdział 8. Modyfikatory w Javie ...........................................................87 88 88 Modyfikatory dostępu Inne modyfikatory (niedotyczące dostępu) Część II Platforma ........................................................... 91 Rozdział 9. Java SE ...................................................................................93 93 Najczęściej używane biblioteki API Javy SE Rozdział 10. Podstawy programowania ................................................ 105 105 105 106 108 114 JRE JDK Struktura programu w Javie Narzędzia wiersza poleceń Classpath Spis treści  7 Kup książkęPoleć książkę Rozdział 11. Zarządzanie pamięcią .........................................................115 115 117 118 121 121 121 Rodzaje mechanizmów usuwania nieużytków Narzędzia przeznaczone do zarządzania pamięcią Opcje w wierszu poleceń Zmiana wielkości stosu wirtualnej maszyny Javy Przestrzeń Metaspace Współpraca z mechanizmem GC Rozdział 12. Podstawowe wejście i wyjście .......................................... 123 123 124 124 127 128 129 Standardowe strumienie in, out i err Hierarchia klas dla podstawowego wejścia i wyjścia Odczyt i zapis pliku Odczyt i zapis gniazda Serializacja Tworzenie archiwum ZIP i rozpakowywanie plików Rozdział 13. Nowe API wejścia-wyjścia (NIO.2) ....................................131 131 132 133 Interfejs Path Klasa Files Funkcje dodatkowe Rozdział 14. Współbieżność .................................................................. 135 135 136 136 137 138 139 Tworzenie wątków Stany wątku Priorytety wątku Najczęściej używane metody dotyczące wątków Synchronizacja Narzędzia współbieżności Rozdział 15. Framework Collections ...................................................... 143 143 144 144 145 145 146 Interfejs Collection Implementacje Metody frameworka Collection Algorytmy klasy Collections Efektywność algorytmu Interfejs funkcjonalny Comparator 8  Spis treści Kup książkęPoleć książkę Rozdział 16. Framework Generics .......................................................... 149 149 150 151 151 152 153 154 Klasy i interfejsy frameworka Generics Konstruktory wykorzystujące framework Generics Zasada zastępowania Parametry typu, znaki wieloznaczne i granice Zasada get i put Specjalizacja typów generycznych Metody frameworka Generics w niezmodyfikowanych typach Rozdział 17. API skryptowe Javy ............................................................ 155 155 155 157 Języki skryptowe Implementacje silnika skryptów Konfiguracja języków skryptowych i silników Rozdział 18. API daty i godziny ...............................................................161 162 162 162 Wsteczna zgodność Kalendarze regionalne Kalendarz ISO Rozdział 19. Wyrażenia lambda ............................................................ 169 169 171 172 174 Podstawy wyrażeń lambda Interfejsy funkcjonalne specjalnego przeznaczenia Interfejsy funkcjonalne ogólnego przeznaczenia Zasoby dotyczące wyrażeń lambda Część III Dodatki ............................................................ 175 A API Fluent ...........................................................................................177 B Narzędzia firm trzecich .................................................................... 179 C Podstawy UML .................................................................................. 189 Skorowidz ............................................................................................... 199 Spis treści  9 Kup książkęPoleć książkę 10  Spis treści Kup książkęPoleć książkę ROZDZIAŁ 14. Współbieżność Wątki w Javie pozwalają na znacznie efektywniejsze użycie wielu procesorów lub wielu rdzeni w pojedynczym procesorze. W przypadku pojedynczego procesora wątki zapewniają możliwość równoległego wykonywania operacji, na przykład wejścia-wyjścia i przetwarzania. Programowanie wielowątkowe w Javie jest obsługiwane dzięki funkcjom oferowanym przez klasę Thread i interfejs Runnable. Tworzenie wątków Wątki mogą być tworzone na dwa sposoby: przez rozszerzenie klasy java. lang.Thread lub przez implementację interfejsu java.lang.Runnable. Rozszerzenie klasy Thread Rozszerzenie klasy Thread i nadpisanie metody run() powoduje utworzenie klasy obsługującej wątki. Uruchomienie nowego wątku jest bardzo łatwym zadaniem: class Comet extends Thread { public void run() { System.out.println( Orbitowanie ); orbit(); } } Comet halley = new Comet(); halley.run(); 135 Kup książkęPoleć książkę Pamiętaj, że tylko jedna superklasa może być rozszerzona. Dlatego też klasa rozszerzająca Thread nie może rozszerzać już żadnych innych superklas. Implementacja interfejsu Runnable Implementacja interfejsu funkcjonalnego Runnable i zdefiniowanie jego metody run() również pozwala na utworzenie klasy obsługującej wątki. class Asteroid implements Runnable { public void run() { System.out.println( Orbitowanie ); orbit(); } } Asteroid majaAsteroid = new Asteroid(); Thread majaThread = new Thread(majaAsteroid); majaThread.run(); Pojedynczy możliwy do uruchomienia egzemplarz może być przekazany wielu obiektom wątków. Każdy wątek wykonuje to samo zadanie, jak poka- zano w poniższym fragmencie kodu tuż po użyciu wyrażenia lambda: Runnable asteroid = () - { System.out.println( Orbitowanie ); orbit(); }; Thread asteroidThread1 = new Thread(asteroid); Thread asteroidThread2 = new Thread(asteroid); asteroidThread1.run(); asteroidThread2.run(); Stany wątku Wyliczenie Thread.state zawiera sześć stanów wątków, które zostały wymie- nione w tabeli 14.1. Priorytety wątku Prawidłowy zakres wartości priorytetu wątku to zwykle od 1 do 10, a warto- ścią domyślną jest 5. Priorytety wątku to jeden z aspektów Javy charakteryzu- jący się najmniejszą przenośnością, ponieważ zakres i wartość domyślna mogą się różnić w poszczególnych wirtualnych maszynach Javy. Wartości prioryte- tów można pobrać za pomocą MIN_PRIORITY, NORM_PRIORITY i MAX_PRIORITY. 136  Rozdział 14. Współbieżność Kup książkęPoleć książkę Tabela 14.1. Stany wątku Stan wątku NEW RUNNABLE BLOCKED WAITING TIMED_WAITING TERMINATED Opis Wątek, który został utworzony, ale jeszcze nie jest uruchomiony. Wątek, który jest gotowy do uruchomienia. „Żywy” wątek, który jest zablokowany i oczekuje na blokadę monitora. „Żywy” wątek, który wywołuje własną metodę wait() lub join() w trakcie oczekiwania na inny wątek. „Żywy” wątek, który oczekuje na inny wątek przez określony czas. Wątek uśpiony. Wątek, który zakończył działanie. System.out.print(Thread.MAX_PRIORITY); Wątki o niższym priorytecie oferują mniejszą wydajność niż wątki o wyż- szym priorytecie. Najczęściej używane metody dotyczące wątków W tabeli 14.2 wymieniono najczęściej używane metody dotyczące wątków i pochodzące z klasy Thread. Tabela 14.2. Najczęściej używane metody klasy Thread dotyczące wątków Metoda getPriority() getState() interrupt() isAlive() isInterrupted() join() setPriority(int) start() Opis Wartością zwrotną metody jest priorytet wątku. Wartością zwrotną metody jest stan wątku. Przerwanie pracy wątku. Wartością zwrotną metody jest stan „życia” wątku. Metoda sprawdza, czy nastąpiło przerwanie pracy wątku. Wątek wywołujący tę metodę musi poczekać na zakończenie działania przez wątek, który jest reprezentowany przez dany obiekt. Ustawienie priorytetu wątku. Umieszczenie wątku w stanie gotowości do uruchomienia. W tabeli 14.3 wymieniono najczęściej używane metody dotyczące wątków i pochodzące z klasy Object. Najczęściej używane metody dotyczące wątków  137 Kup książkęPoleć książkę Tabela 14.3. Najczęściej używane metody klasy Object dotyczące wątków Metoda notify() notifyAll() wait() Opis Metoda nakazuje obudzenie wątku i jego uruchomienie. Metoda nakazuje obudzenie wszystkich wątków oczekujących na inne wątki lub zasoby; następnie algorytm szeregowania wybierze jeden wątek i uruchomi go. Wstrzymanie wątku w stanie oczekiwania aż do chwili, gdy inny wątek wywoła metodę notify() lub notifyAll(). Wywołanie metody wait() lub notify() spowoduje zgłoszenie wyjątku InterruptedException, jeśli wywołanie metody nastąpi względem wątku, który ma ustawioną wartość true dla opcji wskazującej na przerwanie jego pracy. W tabeli 14.4 wymieniono najczęściej używane metody statyczne klasy Thread dotyczące wątków, na przykład Thread.sleep(1000). Tabela 14.4. Metody statyczne dotyczące wątków Metoda activeCount() currentThread() interrupted() sleep(long) yield() Opis Wartością zwrotną metody jest liczba wątków znajdujących się w bieżącej grupie wątków. Metoda zwraca odniesienie do aktualnie działającego wątku. Metoda sprawdza, czy nastąpiło przerwanie aktualnie działającego wątku. Zablokowanie na podaną w parametrze liczbę milisekund aktualnie działającego wątku. Wstrzymanie aktualnego wątku, aby pozwolić innym wątkom na działanie. Synchronizacja Słowo kluczowe synchronize jest przeznaczone do nakładania blokad na bloki i metody. Blokada powinna zostać nałożona na blok kodu lub metodę, która próbuje uzyskać dostęp do zasobu współdzielonego o znaczeniu krytycznym. Tego rodzaju blokada monitora jest definiowana w nawiasie klamrowym. Poniżej przedstawiono kilka przykładów synchronizowanych bloków i metod. Egzemplarz obiektu t wraz z synchronizowaną blokadą: synchronized (t) { // Polecenia bloku. } Egzemplarz obiektu this wraz z synchronizowaną blokadą: 138  Rozdział 14. Współbieżność Kup książkęPoleć książkę synchronized (this) { // Polecenia bloku. } Metoda raise() wraz z synchronizowaną blokadą: // Pierwszy segment kodu. synchronized void raise() { // Polecenia metody. } // Drugi segment kodu. void raise() { synchronized (this) { // Polecenia metody. } } Metoda statyczna calibrate() wraz z synchronizowaną blokadą: class Telescope { synchronized static void calibrate() { // Polecenia metody. } } Inna nazwa blokady to monitor lub mutex (ang. mutually exclu- sive lock). Narzędzia współbieżności to kolejny sposób na stosowanie współbieżności i zarządzanie nią. Narzędzia współbieżności W Javie SE 5.0 wprowadzono klasę narzędziową przeznaczoną do progra- mowania współbieżnego. Wspomniane narzędzia znajdują się w pakiecie java.util.concurrent i obejmują wykonawców, współbieżne kolekcje, syn- chronizatory i narzędzia przeznaczone do odmierzania czasu. Wykonawcy Klasa ThreadPoolExecutor oraz jej podklasa ScheduledThreadPoolExecutor imple- mentują interfejs Executor zapewniający konfigurowaną i elastyczną pulę wątków. Wspomniana pula wątków pozwala komponentom serwera na wy- korzystanie zalet wynikających z możliwości wielokrotnego użycia wątków. Narzędzia współbieżności  139 Kup książkęPoleć książkę Klasa Executors dostarcza metody fabryczne (tworzące obiekty) oraz narzę- dziowe. Spośród nich wymienione poniżej są przeznaczone do tworzenia pul wątków: newCachedThreadPool() Utworzenie nieograniczonej puli wątków, która automatycznie wielo- krotnie używa wątków. newFixedThreadPool(int nThreads) Utworzenie puli wątków o stałej wielkości, która automatycznie wie- lokrotnie używa wątków ze współdzielonej, nieograniczonej kolejki. newScheduledThreadPool(int corePoolSize) Utworzenie puli wątków, dla której zdefiniowano polecenia wykony- wane okresowo lub po upływie określonego czasu. newSingleThreadExecutor() Utworzenie wykonawcy działającego w pojedynczym wątku i operu- jącego na nieograniczonej kolejce. newSingleThreadScheduledExecutor() Utworzenie wykonawcy działającego w pojedynczym wątku i posiada- jącego zdefiniowane polecenia wykonywane okresowo lub po upływie określonego czasu. Poniżej przedstawiono fragment kodu demonstrujący użycie metody newFixed ThreadPool(): import java.util.concurrent.Executors; import java.util.concurrent.ExecutorService; public class ThreadPoolExample { public static void main() { // Utworzenie zadań // (klasa RTask implementuje interfejs Runnable). RTask t1 = new RTask( thread1 ); RTask t2 = new RTask( thread2 ); // Utworzenie menedżera wątków. ExecutorService threadExecutor = Executors.newFixedThreadPool(2); // Przygotowanie wątków do uruchomienia. threadExecutor.execute(t1); threadExecutor.execute(t2); // Zamknięcie wątków. threadExecutor.shutdown(); } } 140  Rozdział 14. Współbieżność Kup książkęPoleć książkę Współbieżne kolekcje Nawet jeśli typ kolekcji może być synchronizowany, najlepszym rozwiąza- niem jest użycie klas współbieżności zapewniających bezpieczeństwo wąt- ków i oferujących taką samą funkcjonalność, jak zwykłe klasy. Wspomniane klasy kolekcji i ich odpowiedniki współbieżności wymieniono w tabeli 14.5. Tabela 14.5. Klasy kolekcji i ich odpowiedniki zapewniające bezpieczeństwo wątków Klasa kolekcji Odpowiednik zapewniający bezpieczeństwo wątków HashMap TreeMap TreeSet podtypy Map podtypy List podtypy Set PriorityQueue Deque Queue ConcurrentHashMap ConcurrentSkipListMap ConcurrentSkipListSet ConcurrentMap CopyOnWriteArrayList CopyOnWriteArraySet PriorityBlockingQueue BlockingDeque BlockingQueue Synchronizatory Synchronizatory to specjalnego przeznaczenia narzędzia synchronizacji. Dostępne synchronizatory zostały wymienione w tabeli 14.6. Tabela 14.6. Synchronizatory Synchronizator Semaphore CountDownLatch CyclicBarrer Exchanger Opis Obsługuje zestaw zezwoleń. Implementuje oczekiwanie aż do zakończenia wykonywania zestawu operacji. Implementuje oczekiwanie aż do usunięcia najczęściej występujących barier. Implementuje punkt synchronizacji, w którym wątki mogą wymieniać elementy. Narzędzia odmierzania czasu Wyliczenie TimeUnit jest najczęściej stosowane do informowania metod opar- tych na odmierzaniu czasu, jak powinien być obliczony dany parametr zwią- zany z czasem. Przykład przedstawiono w poniższym fragmencie kodu. Dostępne stałe wyliczenia TimeUnit zostały wymienione w tabeli 14.7. Narzędzia współbieżności  141 Kup książkęPoleć książkę // tryLock (czas podany jako typ long i jednostka TimeUnit). if (lock.tryLock(15L, TimeUnit.DAYS)) {...} // 15 dni. Tabela 14.7. Stałe wyliczenia TimeUnit Stała NANOSECONDS MICROSECONDS MILLISECONDS SECONDS MINUTES HOURS DAYS Definicja jednostki 1/1000 µs 1/1000 ms 1/1000 s s 60 s 60 min 24 godziny Jednostka (s) .000000001 .000001 .001 1 60 3600 86400 Skrót ns µs ms sec min hr d 142  Rozdział 14. Współbieżność Kup książkęPoleć książkę Skorowidz λE, 169–174 A adnotacja, 64, 65 @FunctionalInterface, 66 agregacja (UML), 195 alokacja pamięci, 52 API daty i godziny, 161–167 Fluent, 161, 177, 178 NIO.2, 131–133 skryptowe, 155–159 archiwizacja programu Javy, 111 argument classpath, 114 ASCII, 21, 22 asercje, 73 asocjacja (UML), 195 automatyczne pakowanie, 39, 40 B biblioteki API Javy SE, 93–103 CORBA, 100 RMI, 100 wspomagające programowanie w Javie, 182, 183 blok, 68 catch, 80–83 finally, 80–83 try, 80–83 błędy, 77, 79 C camelCase, 17 D dane składowe, 54 definiowanie własnej klasy wyjątku, 84 deserializacja obiektu, 129 domknięcia, 169–174 E elementy leksykalne, 21–32 encje specjalne, 36, 37 encje zmiennoprzecinkowe, 35, 36 F Fluent, 177, 178 formatowanie obiektów daty i godziny, 166, 167 199 Kup książkęPoleć książkę Framework Collections, 143–148 framework Generics, 149–154 G garbage collection, 115–122 generalizacja (UML), 196 granice, 151, 152 GZIP, 129, 130 H hermetyzacja, 53 hierarchia wyjątku, 75 I identyfikatory, 24 implementacje silnika skryptów, 155–157 inicjalizator statyczny, 62 interfejs Collection, 143 Comparator, 146, 147, 148 maszynowy, 164, 165 Runnable, 136 ScriptEngine, 155 Serializable, 128 interfejsy, 63 funkcjonalne, 66 ogólnego przeznaczenia, 172, specjalnego przeznaczenia, 171, 173, 174 172 interpreter Javy, 109, 110 J JDBC, 166 JDK, 105, 106 języki skryptowe zgodne ze specyfikacją JSR 223, 186, 187 JRE, 105 200  Skorowidz K kalendarz ISO, 162–164 klasa, 53, 54 abstrakcyjna, 60 BufferedInputStream, 126 BufferedOutputStream, 126 BufferedReader, 124, 127 Collections, 145, 146 DataInputStream, 125, 127 DataOutputStream, 126, 128 DateTimeFormatter, 166 Executors, 140 Files, 132 FileWriter, 126 InputStream, 124 ObjectInputStream, 129 ObjectOutputStream, 128 opakowująca, 39 OutputStream, 124 Path, 132 PrintWriter, 126, 127 PushbackInputStream, 126 Reader, 124 Thread, 135 ThreadPoolExecutor, 139 wejścia-wyjścia, 123–130 Writer, 124 ZipInputSteam, 129 ZipOutputStream, 129 klonowanie, 51, 52 kolekcje, 143 komentarze, 23 kompilator Javy, 108, 109 kompozycja (UML), 195 konfiguracja języka skryptowego, 157 silnika skryptowego, 158 konstrukcja try-catch, 81 try-catch-finally, 82, 83 try-finally, 82 konstruktory, 56, 57 Kup książkęPoleć książkę konwencje nazw, 17 konwersja między typami podstawowymi i odnośnikowymi, 47 typów odnośnikowych, 46, 47 kopiowanie typów odnośnikowych, 51, 52 L literały, 26, 28, 29 dla typów podstawowych, 33–35 printf(), 60 printStackTrace(), 85 setPriority(int), 137 start(), 137 statyczna dotycząca wątków, 138 statyczna, 62 toString(), 85 typu vararg, 59 wait(), 138 write(), 128 writeInt(), 126 modyfikator M mechanizm CMS, 117 G1, 117 Parallel, 116 Parallel Compacting, 116 Serial, 116 metaadnotacja Retention, 65 metoda, 54–56 abstrakcyjna, 61 Duration.between(), 165 equals(), 49 finalize(), 122 getAnnotation(), 65 getMessage(), 85 getPriority(), 137 getState(), 137 interrupt(), 137 isAlive(), 137 isInterrupted(), 137 join(), 137 klasy Object dotycząca wątków, 138 klasy Thread dotycząca wątków, 137 lines(), 127 main(), 107 notify(), 138 notifyAll(), 138 abstract, 89 default, 89 dostępu, 87, 88 final, 89 Javy, 87–90 native, 89 package-private, 88 private, 88 protected, 88 public, 88 static, 89 strictfp, 89 synchronized, 89 transient, 89 volatile, 89 moment, 166 N nadpisywanie metod, 56 narzędzia firm trzecich wspomagające programowanie w Javie, 179–187 javadoc, 112, 113 odmierzania czasu, 141 przeznaczone do zarządzania pamięcią, 117, 118 wiersza poleceń, 108–114 współbieżności, 139–141 Skorowidz  201 Kup książkęPoleć książkę NIO, 123 NIO.2, 131–133 notacja duże O, 147 O obiekt, 53, 54 obsługa wyjątków, 75–86 odczyt gniazda, 127, 128 odczyt plików, 124–126 okres, 165 OOP, Patrz programowanie zorientowane obiektowo operatory, 26 równości, 48 warunkowe, 38 P parametry typu, 151, 152 platforma aplikacji sieciowych wspomagające programowanie w Javie, 184, 185 Java SE, 93–103 pliki JAR, 111, 112 podklasa, 57 pola, 54 polecenie, 67–74 assert, 73 break, 72 continue, 72 do-while, 71 for, 70 if else if, 69 if, 68 if-else, 69 iteracji, 70, 71 obsługi wyjątków, 74 puste, 68 return, 73 switch, 69 w postaci wyrażenia, 67 202  Skorowidz warunkowe, 68, 69 while, 71 porównywanie ciągów tekstowych, 49 typów odnośnikowych, 48, 49 wyliczeń, 50 powiązanie tymczasowe (UML), 195 Przestrzeń Metaspace, 121 priorytety wątku, 136, 137 programowanie wielowątkowe, 135 zorientowane obiektowo, 53–66 promocja liczbowa, 37 przeciążanie metod, 55 R realizacja (UML), 196 rozpakowywanie, 40 S SAM, 66 sekwencje sterujące, 30 separatory, 25 serializacja obiektu, 128 silniki skryptowe, 155–159 słowo kluczowe, 24 abstract, 60 extends, 57 final, 62 static, 62 super, 58 synchronize, 138 synchronized, 73 this, 58 throw, 80 stałe statyczne, 62 stany wątku, 137 statyczne dane składowe, 61 stos, 121 zmiana wielkości stosu wirtualnej maszyny Javy, 121, 122 Kup książkęPoleć książkę struktura programu w Javie, 106–108 strumienie danych wejściowych i wyjściowych, 124, 125 superklasa, 57 synchronizacja, 138, 139 synchronizator, 141 System.err, 124 System.in, 123 System.out, 124 Ś środowiska IDE, 183, 184 T tablice, 45, 46 TimeUnit, 141, 142 tokeny, 21–32 tworzenie archiwum ZIP i rozpakowywanie plików, 129, 130 typy generyczne, specjalizacja, 153 odnośnikowe, 43–52 podstawowe, 33–41 a typy odnośnikowe, 44 proste, 33–41 U UML, 189–198 diagram klas, 189–191 diagram obiektu, 191 diagram pakietu, 192, 193 diagram sekwencji, 196, 197 relacje klas, 194–196 Unicode, 21 symbole walut, 31, 32 usuwanie nieużytków, 115–122 opcje w wierszu poleceń, 118–120 W wartość domyślna, 44 wątki, 135–142 weryfikacja silnika skryptowego, 158 współbieżne kolekcje, 141 współbieżność, 135–142 wyjątek, 75 wyjątki niesprawdzane, 76–79 sprawdzane, 76–78 wyliczenia, 63 wyrażenia lambda, 169–174 XSD, 166 X Z zapis gniazda, 127, 128 pliku, 124–126 zarządzanie pamięcią, 115–122 zasada zastępowania, 151 ZIP, 129 zmienne egzemplarza, 44, 54 zmienne lokalne, 44 znaki ASCII, 22, 23 wieloznaczne, 151, 152 Zunifikowany język modelowania, Patrz UML Skorowidz  203 Kup książkęPoleć książkę 204  Skorowidz Kup książkęPoleć książkę
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Java 8. Leksykon kieszonkowy
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: