Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00451 006557 20290388 na godz. na dobę w sumie
Ubuntu. Oficjalny podręcznik. Wydanie VIII - ebook/pdf
Ubuntu. Oficjalny podręcznik. Wydanie VIII - ebook/pdf
Autor: , , , Liczba stron: 312
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-283-0334-8 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> systemy operacyjne >> ubuntu
Porównaj ceny (książka, ebook (-45%), audiobook).
Ubuntu jest obecnie najpopularniejszą dystrybucją systemu operacyjnego Linux dla użytkowników domowych. Jej kolejne wersje systematycznie zdobywają nowych fanów, a wprowadzane nowości utwierdzają stałych użytkowników w przekonaniu, że dobrze wybrali. Dystrybucja Ubuntu pojawiła się na rynku w 2004 roku i od tego czasu jest systematycznie uaktualniana. Jeżeli chcesz poznać ten system od podszewki, jeżeli masz ochotę dostosować go do własnych wymagań i potrzeb, musisz przeczytać tę książkę.

To oficjalny podręcznik, w którym znajdziesz mnóstwo niezwykle przydatnych informacji. Sięgnij po niego i poznaj historię dystrybucji Ubuntu oraz najwygodniejsze sposoby instalacji systemu. Następnie przejdź do kwestii drukowania, tworzenia kopii zapasowych, korzystania z pakietów biurowych oraz linii poleceń. Zobacz też, w jaki sposób wyszukiwać interesujące aplikacje oraz zwiększać wydajność systemu. Osobny rozdział został poświęcony serwerom pracującym pod kontrolą Ubuntu, społeczności Ubuntu oraz różnym projektom wykorzystującym tę dystrybucję. To obowiązkowa pozycja na półce każdego użytkownika dystrybucji Ubuntu!

Nauczysz się jak: Poznaj Ubuntu i pracuj z tą dystrybucją!
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Tytuł oryginału: The Official Ubuntu Book (8th Edition) Tłumaczenie: Adam Bąk ISBN: 978-83-283-0331-7 Authorized translation from the English language edition, entitled: THE OFFICIAL UBUNTU BOOK, Eighth Edition; ISBN 013390539X; by Matthew Helmke, and by Elizabeth K. Joseph, and by José Antonio Rey, and by Philip Ballew, and by Benjamin Mako Hill; published by Pearson Education, Inc, publishing as Prentice Hall. Copyright © 2015 Canonical, Ltd All rights reserved. No part of this book may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage retrieval system, without permission from Pearson Education, Inc. Polish language edition published by HELION S.A., Copyright © 2015. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Autor oraz Wydawnictwo HELION dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie bierze jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Wydawnictwo HELION nie ponosi również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce. Wydawnictwo HELION ul. Kościuszki 1c, 44-100 GLIWICE tel. 32 231 22 19, 32 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl WWW: http://helion.pl (księgarnia internetowa, katalog książek) Drogi Czytelniku! Jeżeli chcesz ocenić tę książkę, zajrzyj pod adres http://helion.pl/user/opinie/ubuofp Możesz tam wpisać swoje uwagi, spostrzeżenia, recenzję. Printed in Poland. • Kup książkę • Poleć książkę • Oceń książkę • Księgarnia internetowa • Lubię to! » Nasza społeczność Spis tre(cid:258)ci Przedmowa do szóstego wydania ..................................................................................15 Przedmowa do pierwszego wydania .............................................................................17 Wst(cid:218)p ................................................................................................................................21 Podzi(cid:218)kowania .................................................................................................................25 O autorach .......................................................................................................................27 Wprowadzenie ................................................................................................................29 Rozdzia(cid:239) 1. Historia Ubuntu ..........................................................................................33 Wizja ...................................................................................................................................................34 Wolne oprogramowanie, oprogramowanie o otwartych (cid:283)ród(cid:239)ach, GNU/Linux .............................35 Wolne oprogramowanie i GNU ....................................................................................................35 Linux ...............................................................................................................................................36 Oprogramowanie o otwartych (cid:283)ród(cid:239)ach — open source .............................................................37 Jak wizja zmieni(cid:239)a si(cid:218) w Ubuntu .......................................................................................................38 Mark Shuttleworth .........................................................................................................................39 Warthogs, czyli Gu(cid:283)ce ...................................................................................................................40 Co oznacza Ubuntu? ......................................................................................................................41 Kolejny krok ...................................................................................................................................42 Czym jest Ubuntu? ............................................................................................................................43 Czym jest dystrybucja? ..................................................................................................................43 Ekosystem dystrybucji ..................................................................................................................44 Debian i wszech(cid:258)wiat wolnego oprogramowania ........................................................................46 Spo(cid:239)eczno(cid:258)(cid:202) Ubuntu ......................................................................................................................47 Cele i obietnice Ubuntu ....................................................................................................................47 Za(cid:239)o(cid:285)enia filozoficzne ....................................................................................................................47 Kodeks Post(cid:218)powania Ubuntu ......................................................................................................49 Kup książkęPoleć książkę 8 Spis tre(cid:258)ci Cele techniczne ..............................................................................................................................51 B(cid:239)(cid:200)d #1 ...........................................................................................................................................52 Utrzyma(cid:202) wizj(cid:218): Canonical i Fundacja Ubuntu ...............................................................................54 Canonical Ltd. ................................................................................................................................55 Us(cid:239)ugi (cid:258)wiadczone przez Canonical oraz wsparcie techniczne ..................................................55 Bazaar i Launchpad .......................................................................................................................56 Fundacja Ubuntu ...........................................................................................................................58 Przekraczanie wizji: warianty i odmiany Ubuntu .............................................................................58 Podsumowanie ....................................................................................................................................60 Rozdzia(cid:239) 2. Instalacja Ubuntu .......................................................................................61 Wybór odpowiedniej wersji Ubuntu ................................................................................................62 Inne warianty Ubuntu ...................................................................................................................63 Czy to wci(cid:200)(cid:285) Ubuntu? ....................................................................................................................64 Jak zdoby(cid:202) Ubuntu .............................................................................................................................64 Nagrywanie p(cid:239)yty DVD .................................................................................................................65 Instalacja z pami(cid:218)ci USB ...............................................................................................................66 Uruchamianie systemu i instalacja ....................................................................................................67 Przenosiny ......................................................................................................................................68 Wybór j(cid:218)zyka ..................................................................................................................................69 Przygotowania do instalacji ...........................................................................................................69 Przygotowanie przestrzeni dyskowej ............................................................................................70 Rozpocz(cid:218)cie instalacji ....................................................................................................................74 Konfigurowanie uk(cid:239)adu klawiatury ...............................................................................................75 Identyfikacja ...................................................................................................................................76 Czynno(cid:258)ci ko(cid:241)cowe .......................................................................................................................78 Instalacja z u(cid:285)yciem p(cid:239)yty Minimal CD ...........................................................................................78 Twoje miejsce na (cid:258)wiecie ..............................................................................................................79 Sprz(cid:218)t ..............................................................................................................................................79 Nazwa serwera i strefa czasowa ....................................................................................................79 Konfigurowanie konta u(cid:285)ytkownika .............................................................................................79 Strefa czasowa ................................................................................................................................80 Tworzenie partycji .........................................................................................................................80 Ko(cid:241)czenie instalacji .......................................................................................................................83 Podsumowanie ....................................................................................................................................83 Rozdzia(cid:239) 3. U(cid:285)ywanie Ubuntu na komputerach biurkowych .....................................85 Unity — wprowadzenie .....................................................................................................................87 Wyszukiwanie i uruchamianie aplikacji za pomoc(cid:200) Launchera ..................................................88 Launcher — pozosta(cid:239)e ikony ........................................................................................................89 Jak u(cid:285)ywa(cid:202) okien programów? ......................................................................................................91 Zarz(cid:200)dzanie plikami i katalogami ..................................................................................................92 Dodawanie kolejnych u(cid:285)ytkowników ...........................................................................................93 Obszar powiadamiania ...................................................................................................................95 Kup książkęPoleć książkę Spis tre(cid:258)ci 9 U(cid:285)ywanie aplikacji .............................................................................................................................97 Przegl(cid:200)danie internetu za pomoc(cid:200) Firefoksa ...............................................................................98 Tworzenie dokumentów za pomoc(cid:200) LibreOffice.org ................................................................101 Komunikator Empathy i aplet powiadomie(cid:241) .............................................................................103 Thunderbird — zarz(cid:200)dzanie poczt(cid:200) elektroniczn(cid:200) ....................................................................103 Ubuntu w ró(cid:285)nych j(cid:218)zykach ............................................................................................................105 Konfigurowanie drukarki .................................................................................................................106 Gromadzenie informacji ..............................................................................................................107 Uruchamianie kreatora konfiguracji ...........................................................................................107 Misja zako(cid:241)czona .........................................................................................................................109 Drukowanie zdalne ......................................................................................................................109 Aktualizowanie systemu ...................................................................................................................110 Centrum oprogramowania Ubuntu ............................................................................................110 Dodawanie i usuwanie programów oraz pakietów .........................................................................111 Instalowanie aktualizacji .............................................................................................................112 Szczegó(cid:239)owe informacje o aktualizacjach ...................................................................................112 Jak zainstalowa(cid:202) program, którego nie ma w repozytoriach? ....................................................113 Aktualizacja do nowego wydania .....................................................................................................114 Aktualizowanie systemu ..............................................................................................................115 Ubuntu i multimedia ........................................................................................................................115 Instalowanie kodeków .................................................................................................................116 Odtwarzanie plików audio ...........................................................................................................117 Odtwarzanie i zgrywanie p(cid:239)yt CD ..............................................................................................118 Zarz(cid:200)dzanie fotografiami .............................................................................................................119 Odtwarzanie plików wideo ..........................................................................................................119 Kopie zapasowe — strategie ............................................................................................................121 Dostosowywanie wygl(cid:200)du systemu Ubuntu ...................................................................................123 Unity na innych urz(cid:200)dzeniach .........................................................................................................123 Podsumowanie ..................................................................................................................................123 Rozdzia(cid:239) 4. Wyszukiwanie i instalowanie aplikacji Ubuntu ....................................125 Centrum oprogramowania Ubuntu .................................................................................................126 Konto u(cid:285)ytkownika Centrum oprogramowania Ubuntu ...........................................................126 Polecane programy ......................................................................................................................128 Sortowanie ....................................................................................................................................128 Wyszukiwanie ..............................................................................................................................129 Dodatkowe informacje o pakietach oraz ich instalowanie ........................................................130 Oprogramowanie bezp(cid:239)atne ........................................................................................................131 Oprogramowanie na sprzeda(cid:285) .....................................................................................................131 Terminologia i informacje podstawowe ......................................................................................132 Synaptic ............................................................................................................................................133 Instalowanie pakietów .................................................................................................................133 Usuwanie pakietów ......................................................................................................................134 Wyszukiwanie pakietów ..............................................................................................................135 Kup książkęPoleć książkę 10 Spis tre(cid:258)ci Przegl(cid:200)d przydatnego oprogramowania ..........................................................................................136 Tworzenie grafiki za pomoc(cid:200) programów GIMP i Inkscape .....................................................136 DTP i Scribus ...............................................................................................................................146 OpenShot — edycja plików wideo .............................................................................................151 Zagraj ze Steam ............................................................................................................................152 Bawi(cid:200)c, uczy — ucz(cid:200)c, bawi, czyli oprogramowanie edukacyjne .............................................154 Podsumowanie ..................................................................................................................................160 Rozdzia(cid:239) 5. Wydajno(cid:258)(cid:202), dost(cid:218)pno(cid:258)(cid:202), zabawa — czyli jak dostosowa(cid:202) Ubuntu ......161 Unity — terminologia ......................................................................................................................162 Narz(cid:218)dzie Wygl(cid:200)d ............................................................................................................................167 Unity Tweak Tool .............................................................................................................................167 Unity .............................................................................................................................................168 Sekcja Window Manager .............................................................................................................171 Sekcja Appearance .......................................................................................................................171 Sekcja System ...............................................................................................................................172 Mened(cid:285)er ustawie(cid:241) CompizConfig ................................................................................................172 Unity — soczewki i zakresy .............................................................................................................177 Dodatkowe zasoby ...........................................................................................................................178 Podsumowanie ..................................................................................................................................178 Rozdzia(cid:239) 6. Jak sta(cid:202) si(cid:218) zaawansowanym u(cid:285)ytkownikiem ........................................179 Zarz(cid:200)dzanie systemem i ustawieniami u(cid:285)ytkowników ...................................................................180 Ustawienia u(cid:285)ytkownika ..............................................................................................................182 Prywatno(cid:258)(cid:202) i bezpiecze(cid:241)stwo ......................................................................................................182 Ustawienia domy(cid:258)lne ...................................................................................................................183 Przechowywanie i organizacja plików w Linuksie .........................................................................183 Korzystanie z plików znajduj(cid:200)cych si(cid:218) na partycjach Windows ...............................................186 Skróty klawiaturowe w Unity ..........................................................................................................187 Launcher ......................................................................................................................................187 Dash ..............................................................................................................................................188 Prze(cid:239)(cid:200)czanie aplikacji ..................................................................................................................188 Okna ..............................................................................................................................................188 Obszary robocze ...........................................................................................................................188 Inne ...............................................................................................................................................190 Terminal ............................................................................................................................................190 Wspó(cid:239)praca z Windowsem ..............................................................................................................191 Instalowanie oprogramowania z repozytoriów PPA .......................................................................191 Kompilowanie programów z kodu (cid:283)ród(cid:239)owego ..............................................................................193 Podsumowanie ..................................................................................................................................194 Rozdzia(cid:239) 7. Witamy w wierszu polece(cid:241) ......................................................................195 Uruchamianie terminala ..................................................................................................................196 Zaczynamy ........................................................................................................................................197 Tworzenie potoków ..........................................................................................................................198 Kup książkęPoleć książkę Spis tre(cid:258)ci 11 Wykonywanie polece(cid:241) z uprawnieniami superu(cid:285)ytkownika .........................................................199 Uzyskiwanie pomocy .......................................................................................................................200 Poruszanie si(cid:218) po systemie plików ..................................................................................................200 Dzia(cid:239)ania na plikach i katalogach ....................................................................................................201 Polecenia informacji o systemie ......................................................................................................202 Przeszukiwanie i edytowanie plików tekstowych ..........................................................................204 Obs(cid:239)uga kont u(cid:285)ytkowników i grup .................................................................................................205 Pomoc w wierszu polece(cid:241) ................................................................................................................205 Przeszukiwanie stron dokumentacji systemowej ...........................................................................206 Stosowanie symboli wieloznacznych ..............................................................................................207 Uruchamianie wielu polece(cid:241) ...........................................................................................................207 Uruchamianie sekwencyjne ........................................................................................................207 Zarz(cid:200)dzanie terminalem za pomoc(cid:200) narz(cid:218)dzia byobu ...............................................................208 U(cid:285)ywanie byobu w terminalu GNOME ....................................................................................209 Zaawansowane zastosowania wiersza polece(cid:241) ...............................................................................209 Podsumowanie ..................................................................................................................................210 Rozdzia(cid:239) 8. Serwer Ubuntu ..........................................................................................211 Czym jest Ubuntu Server? ..............................................................................................................212 Instalowanie serwera Ubuntu .........................................................................................................214 Kilka sztuczek instalatora ............................................................................................................214 Partycjonowanie ...........................................................................................................................215 Historia RAID ..............................................................................................................................216 Zak(cid:239)adanie macierzy RAID .........................................................................................................218 Historia LVM ...............................................................................................................................220 Ustawianie LVM ..........................................................................................................................222 Szyfrowanie katalogu domowego i dobór oprogramowania ......................................................223 Prawie gotowe — ale precz od konta root! .................................................................................224 Zarz(cid:200)dzanie pakietami w Ubuntu ...................................................................................................225 Archiwum Ubuntu .......................................................................................................................225 (cid:189)ród(cid:239)a i repozytoria APT .............................................................................................................226 dpkg ..............................................................................................................................................227 R(cid:218)czne instalowanie pakietu .......................................................................................................228 apt-get i apt-cache ........................................................................................................................229 Aktualizacja wydania dystrybucji ................................................................................................232 aptitude .........................................................................................................................................234 Sztuczki i kruczki .........................................................................................................................234 Bezpiecze(cid:241)stwo serwera Ubuntu ....................................................................................................235 Zarz(cid:200)dzanie kontami u(cid:285)ytkowników ...........................................................................................236 Bezpiecze(cid:241)stwo systemu plików .................................................................................................237 Reglamentowanie zasobów systemowych ..................................................................................239 Pliki dzienników systemowych ...................................................................................................239 S(cid:239)owo o bezpiecze(cid:241)stwie sieci ....................................................................................................241 Ostatnie s(cid:239)owa na temat bezpiecze(cid:241)stwa ...................................................................................241 Kup książkęPoleć książkę 12 Spis tre(cid:258)ci Zaawansowane zagadnienia .............................................................................................................242 Wirtualizacja ................................................................................................................................242 Replikacja dysków ........................................................................................................................244 Przetwarzanie w chmurze ...........................................................................................................245 Podsumowanie ..................................................................................................................................248 Rozdzia(cid:239) 9. Projekty Ubuntu ........................................................................................249 Znane warianty .................................................................................................................................250 Kubuntu ........................................................................................................................................252 Edubuntu .....................................................................................................................................253 Lubuntu ........................................................................................................................................255 Xubuntu ........................................................................................................................................256 Ubuntu Studio ..............................................................................................................................257 Mythbuntu ...................................................................................................................................258 Ubuntu Kylin ...............................................................................................................................259 Ubuntu GNOME .........................................................................................................................259 Inne wydania ....................................................................................................................................260 Ubuntu Server .............................................................................................................................260 Ubuntu Phone ..............................................................................................................................262 Inne dystrybucje ..............................................................................................................................263 Guadalinex ....................................................................................................................................263 Linux Mint ...................................................................................................................................264 Launchpad ........................................................................................................................................264 Soyuz ............................................................................................................................................266 T(cid:239)umaczenia w Launchpadzie ....................................................................................................266 B(cid:239)(cid:218)dy a Launchpad ......................................................................................................................267 Launchpad Blueprint Tracker .....................................................................................................269 Launchpad Answers ....................................................................................................................270 Inne komponenty infrastruktury .................................................................................................271 Bazaar ...........................................................................................................................................271 Podsumowanie ..................................................................................................................................273 Rozdzia(cid:239) 10. Spo(cid:239)eczno(cid:258)(cid:202) Ubuntu ...............................................................................275 Kana(cid:239)y ...............................................................................................................................................277 Listy dystrybucyjne .....................................................................................................................277 IRC (Internet Relay Chat) ...........................................................................................................279 Fora WWW ..................................................................................................................................281 Wiki ..............................................................................................................................................282 Serwis Fridge ...............................................................................................................................283 AskUbuntu.com ...........................................................................................................................284 Ubuntu Discourse ........................................................................................................................285 Media spo(cid:239)eczno(cid:258)ciowe ...............................................................................................................285 Zjazdy i sp(cid:218)dy programistów ......................................................................................................285 Konferencje u(cid:285)ytkowników .........................................................................................................287 Planet Ubuntu ..............................................................................................................................288 Kup książkęPoleć książkę Spis tre(cid:258)ci 13 Zespo(cid:239)y, procesy i nadzór ................................................................................................................288 Zespo(cid:239)y .........................................................................................................................................289 Zespó(cid:239) do spraw spo(cid:239)eczno(cid:258)ci w Canonical ...............................................................................290 Reprezentacje spo(cid:239)eczno(cid:258)ci lokalnych .......................................................................................291 MOTU ..........................................................................................................................................292 Rada Spo(cid:239)eczno(cid:258)ci Ubuntu .........................................................................................................293 Rada Techniczna ..........................................................................................................................294 Pozosta(cid:239)e rady i zespo(cid:239)y ...............................................................................................................295 Samozwa(cid:241)czy (cid:146)askawy Do(cid:285)ywotni Dyktator Ubuntu ..............................................................296 Cz(cid:239)onkowie Ubuntu .....................................................................................................................297 Jak si(cid:218) przy(cid:239)(cid:200)czy(cid:202)? ............................................................................................................................297 Spotkania w sieci ..........................................................................................................................298 Or(cid:218)downictwo ..............................................................................................................................298 Wsparcie .......................................................................................................................................298 Pomys(cid:239)y i propozycje ...................................................................................................................299 Dokumentacja ..............................................................................................................................299 T(cid:239)umaczenia i lokalizacje .............................................................................................................299 Zapewnianie jako(cid:258)ci .....................................................................................................................300 Programowanie i przygotowywanie pakietów ............................................................................300 Podsumowanie ..................................................................................................................................300 Skorowidz ......................................................................................................................303 Kup książkęPoleć książkę 14 Spis tre(cid:258)ci Kup książkęPoleć książkę Rozdzia(cid:239) 5 Wydajno(cid:258)(cid:202), dost(cid:218)pno(cid:258)(cid:202), zabawa — czyli jak dostosowa(cid:202) Ubuntu (cid:132) Unity — terminologia (cid:132) Narz(cid:218)dzie Wygl(cid:200)d (cid:132) Unity Tweak Tool (cid:132) Mened(cid:285)er ustawie(cid:241) CompizConfig (cid:132) Unity — soczewki i zakresy (cid:132) Dodatkowe zasoby (cid:132) Podsumowanie Kup książkęPoleć książkę 162 Rozdzia(cid:239) 5 (cid:132) Wydajno(cid:258)(cid:202), dost(cid:218)pno(cid:258)(cid:202), zabawa — czyli jak dostosowa(cid:202) Ubuntu JEDNYM Z NAJCZ(cid:125)(cid:165)CIEJ wysuwanych argumentów za u(cid:285)ywaniem Linuksa jest to, (cid:285)e mo(cid:285)na go dostosowa(cid:202) do osobistych preferencji u(cid:285)ytkownika. W niniejszym roz- dziale omówiono wiele sposobów dostosowywania Unity do potrzeb ró(cid:285)nych u(cid:285)ytkowników. Pulpit Unity to stosunkowo nowe rozwi(cid:200)zanie, zaczniemy wi(cid:218)c od zapoznania si(cid:218) z podstawow(cid:200) terminologi(cid:200). Nast(cid:218)pnie omówimy domy(cid:258)lne ustawie- nia wraz z mo(cid:285)liwo(cid:258)ciami ich dostosowywania. Lens (soczewki) zosta(cid:239)y wprowa- dzone w wydaniu 11.04; w edycji 14.04 dost(cid:218)pny jest ich szeroki wybór. Ró(cid:285)ni u(cid:285)ytkownicy u(cid:285)ywaj(cid:200) swoich komputerów na rozmaite sposoby, dlatego w(cid:239)a(cid:258)nie chcemy pomóc czytelnikom odkry(cid:202), jak dostosowa(cid:202) ich komputery do specyficz- nych potrzeb. Mimo (cid:285)e dostosowywanie pulpitu mo(cid:285)e by(cid:202) dobr(cid:200) zabaw(cid:200), chcieliby(cid:258)my ostrzec przed wprowadzaniem zmian bez zrozumienia ich ostatecznych efektów. W przypad- ku w(cid:200)tpliwo(cid:258)ci lepiej po(cid:258)wi(cid:218)ci(cid:202) troch(cid:218) czasu na wyszukanie potrzebnych informacji. Na ko(cid:241)cu rozdzia(cid:239)u zamieszczone s(cid:200) dodatkowe zasoby, w których mo(cid:285)na znale(cid:283)(cid:202) informacje pomocne w pe(cid:239)nym zrozumieniu zasad dzia(cid:239)ania pulpitu Unity. W tym rozdziale przedstawimy tylko kilka z dost(cid:218)pnych soczewek (Lens) oraz omówimy metody ich instalacji. Na ko(cid:241)cu wska(cid:285)emy zasoby, które pomog(cid:200) sa- modzielnie je tworzy(cid:202), tak aby u(cid:285)ytkownik móg(cid:239) z pocz(cid:200)tkuj(cid:200)cego zosta(cid:202) superu- (cid:285)ytkownikiem. Zacznijmy wi(cid:218)c przygod(cid:218) z turbodo(cid:239)adowanym pulpitem Unity! Unity — terminologia Kiedy w wydaniu 11.04 wprowadzono Unity, przyj(cid:218)to wiele celów projektów. I tak ikony musz(cid:200) by(cid:202) (cid:239)atwe do odnalezienia, dzia(cid:239)aj(cid:200)ce programy — zawsze wi- doczne, a interfejs powinien by(cid:202) dostosowany do ekranów dotykowych. Pulpit Unity z pewno(cid:258)ci(cid:200) zetkn(cid:200)(cid:239) si(cid:218) z ró(cid:285)norodnymi, na(cid:239)adowanymi emocjami reakcjami pierw- szych u(cid:285)ytkowników; dzi(cid:218)ki ich pasji i opiniom sam pulpit, jak równie(cid:285) jego funkcje zosta(cid:239)y ulepszone. Opinie to jedna z najwa(cid:285)niejszych rzeczy, jakie u(cid:285)ytkownicy Ubuntu mog(cid:200) wnie(cid:258)(cid:202) do projektu. Na ko(cid:241)cu rozdzia(cid:239)u zamieszczono informacje, w jaki sposób mo(cid:285)na przekaza(cid:202) programistom swoje uwagi. W Ubuntu 14.04 domy(cid:258)lnie zainstalowanych jest wiele ró(cid:285)nych soczewek. Umo(cid:285)- liwiaj(cid:200) one przeszukiwanie wielu dodatkowych lokalizacji i wy(cid:258)wietlaj(cid:200) wyniki z ró(cid:285)nych lokalizacji. Unity zawiera te(cid:285) HUD (Heads Up Display), dzi(cid:218)ki któremu u(cid:285)ytkownicy mog(cid:200) przeszukiwa(cid:202) menu aktywnych aplikacji, równie(cid:285) tych dzia(cid:239)aj(cid:200)cych w trybie pe(cid:239)- noekranowym. HUD nie ma zast(cid:200)pi(cid:202) samego menu, to dodatkowa funkcja, któr(cid:200) mo(cid:285)na wywo(cid:239)a(cid:202), wciskaj(cid:200)c klawisz Alt. Kup książkęPoleć książkę Unity — terminologia 163 Po zapoznaniu si(cid:218) z elementami wchodz(cid:200)cymi w sk(cid:239)ad pulpitu Unity mo(cid:285)emy przyjrze(cid:202) si(cid:218) Unity Tweak Tool (rysunek 5.1). Program zosta(cid:239) napisany przez ze- wn(cid:218)trzn(cid:200) firm(cid:218); umo(cid:285)liwia u(cid:285)ytkownikom konfigurowanie i dostrajanie ustawie(cid:241), a tak(cid:285)e przywrócenie domy(cid:258)lnych ustawie(cid:241) poprzez cofni(cid:218)cie wprowadzonych zmian. Aby zainstalowa(cid:202) Unity Tweak Tool poprzez Centrum oprogramowania Ubuntu, nale(cid:285)y klikn(cid:200)(cid:202) ikon(cid:218) Centrum znajduj(cid:200)c(cid:200) si(cid:218) na pasku Launcher, a na- st(cid:218)pnie wyszuka(cid:202) Unity Tweak Tool i klikn(cid:200)(cid:202) przycisk Zainstaluj (rysunek 5.2). Rysunek 5.1. Unity Tweak Tool Unity Tweak Tool mo(cid:285)na te(cid:285) zainstalowa(cid:202) z linii polece(cid:241), u(cid:285)ywaj(cid:200)c komendy sudo apt-get install unity-tweak-tool. Poni(cid:285)ej znajduje si(cid:218) lista elementów pulpitu Unity; numery 1 – 6 odpowiadaj(cid:200) rysunkom 5.3 i 5.4, pozycja numer 7 jest widoczna w górnym prawym rogu na rysunku 5.5, na którym jest te(cid:285) HUD. 1. Nazwa okna 2. Menu aplikacji 3. Ikona Dasha; po klikni(cid:218)ciu widoczne s(cid:200) nast(cid:218)puj(cid:200)ce elementy: a. Soczewka Aplikacje b. Soczewka Pliki i katalogi Kup książkęPoleć książkę 164 Rozdzia(cid:239) 5 (cid:132) Wydajno(cid:258)(cid:202), dost(cid:218)pno(cid:258)(cid:202), zabawa — czyli jak dostosowa(cid:202) Ubuntu Rysunek 5.2. Instalowanie Unity Tweak Tool poprzez Centrum oprogramowania Ubuntu c. Soczewka Filmy d. Soczewka Muzyka e. Soczewka Zdj(cid:218)cia f. Soczewka Spo(cid:239)eczno(cid:258)(cid:202) 4. Ikony na pasku Launchera 5. Pasek Launchera 6. Kosz 7. Powiadomienia 8. HUD Teraz, kiedy znamy ju(cid:285) rozk(cid:239)ad pulpitu, czas przyjrze(cid:202) si(cid:218) domy(cid:258)lnym ustawieniom. W Ubuntu u(cid:285)ywane jest j(cid:200)dro systemu (kernel) w wersji 3.13.0, bazuj(cid:200)ce na sta- bilnej ga(cid:239)(cid:218)zi 3.13.0 oraz na serwerze grafiki Xorg 1.15.0. Oto aplikacje domy(cid:258)lnie w(cid:239)(cid:200)czone do systemu, cho(cid:202) niekoniecznie widoczne na pasku Launchera: Nautilus, Centrum oprogramowania Ubuntu, Firefox, Thunderbird, LibreOffice.org, Rhythmbox, Kopie zapasowe, Empathy, Shotwell, Transmission, Remmina (klient zdalnego pulpitu), GNOME Control Center (ustawienia systemo- we), Gedit, Brasero i Totem. Kup książkęPoleć książkę Unity — terminologia 165 Rysunek 5.3. Schemat pulpitu Unity Rysunek 5.4. Schemat Dasha Kup książkęPoleć książkę 166 Rozdzia(cid:239) 5 (cid:132) Wydajno(cid:258)(cid:202), dost(cid:218)pno(cid:258)(cid:202), zabawa — czyli jak dostosowa(cid:202) Ubuntu Rysunek 5.5. Schemat HUD-a Jak wspomniano wcze(cid:258)niej, pulpit Ubuntu (cid:239)atwo jest dostroi(cid:202), korzystaj(cid:200)c z Unity Tweak Tool, inne zmiany mo(cid:285)na wprowadzi(cid:202) z poziomu okna Wygl(cid:200)d. Aby je wy- (cid:258)wietli(cid:202), nale(cid:285)y wcisn(cid:200)(cid:202) superklawisz — pojawi si(cid:218) Dash; nast(cid:218)pnie nale(cid:285)y wpisa(cid:202) Wygl(cid:200)d i klikn(cid:200)(cid:202) ikon(cid:218), która si(cid:218) pojawi (rysunek 5.6). Rysunek 5.6. Wyszukiwanie modu(cid:239)u Wygl(cid:200)d za pomoc(cid:200) Dasha Kup książkęPoleć książkę Unity Tweak Tool 167 Narz(cid:218)dzie Wygl(cid:200)d Narz(cid:218)dzie Wygl(cid:200)d jest dost(cid:218)pne domy(cid:258)lnie i umo(cid:285)liwia u(cid:285)ytkownikom zmian(cid:218) wygl(cid:200)du i dzia(cid:239)ania pulpitu Unity. Po uruchomieniu wy(cid:258)wietlana jest karta Wygl(cid:200)d (rysunek 5.7), na której mo(cid:285)na zmieni(cid:202) t(cid:239)o, motyw graficzny i rozmiar ikon na pasku Launchera. Karta Zachowanie (rysunek 5.8) umo(cid:285)liwia zmian(cid:218) ustawie(cid:241) ukrywania paska Launcher, po(cid:239)o(cid:285)enie obszaru przywo(cid:239)ywania (miejsca, w którym trzeba usta- wi(cid:202) kursor myszy, aby wy(cid:258)wietli(cid:202) pasek) oraz czu(cid:239)o(cid:258)(cid:202) przywo(cid:239)ywania. Na karcie mo(cid:285)na te(cid:285) aktywowa(cid:202) obszary robocze, a tak(cid:285)e doda(cid:202) do Launchera ikon(cid:218) wy- (cid:258)wietlania pulpitu. Rysunek 5.7. Karta Wygl(cid:200)d Unity Tweak Tool Jak wspomniano wcze(cid:258)niej, Unity Tweak Tool to narz(cid:218)dzie przygotowane przez zewn(cid:218)trzn(cid:200) firm(cid:218) Freyja Development Team. Wi(cid:218)cej informacji na temat firmy mo(cid:285)na znale(cid:283)(cid:202) na stronie https://launchpad.net/~freyja-dev. Je(cid:285)eli czytelnik wykona(cid:239) instrukcj(cid:218) instalacji programu przedstawion(cid:200) wcze(cid:258)niej — znakomicie. Je(cid:285)eli nie, mo(cid:285)na to zrobi(cid:202) teraz. Narz(cid:218)dzie umo(cid:285)liwia u(cid:285)ytkow- nikom dostosowywanie ró(cid:285)nych aspektów dzia(cid:239)ania pulpitu Unity. Kup książkęPoleć książkę 168 Rozdzia(cid:239) 5 (cid:132) Wydajno(cid:258)(cid:202), dost(cid:218)pno(cid:258)(cid:202), zabawa — czyli jak dostosowa(cid:202) Ubuntu Rysunek 5.8. Karta Zachowanie Unity B(cid:218)dziemy mogli zmieni(cid:202) ustawienia Launchera, wyszukiwarki, panelu, prze(cid:239)(cid:200)cz- nika obszarów roboczych, aplikacje sieciowe i inne. Karta Launcher widoczna na rysunku 5.9 umo(cid:285)liwia zmian(cid:218) koloru, stopnia prze- zroczysto(cid:258)ci, rozmiaru ikon, autoukrywania, animacji i inne. Karta Search widoczna na rysunku 5.10 umo(cid:285)liwia zmian(cid:218) poziomu rozmycia Dasha oraz inne funkcje dotycz(cid:200)ce wy(cid:258)wietlania, takie jak podpowiedzi i lista ostatnio u(cid:285)ywanych programów. Karta Panel widoczna na rysunku 5.11 umo(cid:285)liwia zmian(cid:218) ustawie(cid:241) górnego pa- nelu. Dotyczy to stopnia przezroczysto(cid:258)ci oraz wy(cid:258)wietlania poszczególnych wska(cid:283)ników. Karta Shifter widoczna na rysunku 5.12 umo(cid:285)liwia okre(cid:258)lenie ustawie(cid:241) i skrótów dla prze(cid:239)(cid:200)czników aplikacji. Karta Web Apps widoczna na rysunku 5.13 pozwala podj(cid:200)(cid:202) decyzj(cid:218), czy maj(cid:200) by(cid:202) wy(cid:258)wietlane wyniki wyszukiwania z sieci, a je(cid:285)eli tak, to które ze wst(cid:218)pnie auto- ryzowanych witryn powinny by(cid:202) uwzgl(cid:218)dnione. Kup książkęPoleć książkę Unity Tweak Tool 169 Rysunek 5.9. Unity Tweak Tool: karta Launcher Rysunek 5.10. Unity Tweak Tool: karta Search Kup książkęPoleć książkę 170 Rozdzia(cid:239) 5 (cid:132) Wydajno(cid:258)(cid:202), dost(cid:218)pno(cid:258)(cid:202), zabawa — czyli jak dostosowa(cid:202) Ubuntu Rysunek 5.11. Unity Tweak Tool: karta Panel Rysunek 5.12. Unity Tweak Tool: karta Shifter Kup książkęPoleć książkę Unity Tweak Tool 171 Rysunek 5.13. Unity Tweak Tool: karta Web Apps Karta Additional widoczna na rysunku 5.14 umo(cid:285)liwia zmian(cid:218) skrótów klawiatu- rowych oraz zapami(cid:218)tywanie ostatnich polece(cid:241). Rysunek 5.14. Unity Tweak Tool: karta Additional Sekcja Window Manager W sekcji Window Manager mo(cid:285)na dostosowa(cid:202) dzia(cid:239)anie okien programów w Ubuntu. Sekcja Appearance W sekcji Appearance mo(cid:285)na zmieni(cid:202) motyw graficzny systemu, ikony, kursory i do- my(cid:258)lne czcionki, a tak(cid:285)e lokalizacj(cid:218) przycisków do zamykania, minimalizowania i przywo(cid:239)ywania okien. Kup książkęPoleć książkę 172 Rozdzia(cid:239) 5 (cid:132) Wydajno(cid:258)(cid:202), dost(cid:218)pno(cid:258)(cid:202), zabawa — czyli jak dostosowa(cid:202) Ubuntu Sekcja System W sekcji System mo(cid:285)na ustawi(cid:202) domy(cid:258)lne ikony pulpitu, wy(cid:239)(cid:200)czy(cid:202) (ze wzgl(cid:218)dów bezpiecze(cid:241)stwa) pewne funkcje, a tak(cid:285)e ustawi(cid:202) opcje przewijania. Zach(cid:218)camy do wypróbowania wszystkich tych ustawie(cid:241). Unity Tweak Tool jest narz(cid:218)dziem bardzo tolerancyjnym dla b(cid:239)(cid:218)dów u(cid:285)ytkownika. Je(cid:285)eli wprowadzone zmiany nie znajd(cid:200) uznania, wystarczy klikn(cid:200)(cid:202) przycisk Restore defaults znajduj(cid:200)- cy si(cid:218) na ka(cid:285)dej karcie, a wówczas b(cid:218)dzie mo(cid:285)na rozpocz(cid:200)(cid:202) przygod(cid:218) z konfigu- rowaniem ustawie(cid:241) od pocz(cid:200)tku. Mened(cid:285)er ustawie(cid:241) CompizConfig Mened(cid:285)er ustawie(cid:241) CompizConfig to narz(cid:218)dzie konfiguracyjne, z którym by(cid:202) mo(cid:285)e czytelnicy si(cid:218) ju(cid:285) spotkali. Aby zacz(cid:200)(cid:202) z niego korzysta(cid:202), nale(cid:285)y je zainsta- lowa(cid:202) za pomoc(cid:200) Centrum oprogramowania Ubuntu, a nast(cid:218)pnie uruchomi(cid:202) za pomoc(cid:200) Launchera. W tym celu nale(cid:285)y klikn(cid:200)(cid:202) superklawisz, który wywo(cid:239)a Dasha, a nast(cid:218)pnie wpisa(cid:202) Compiz. Po klikni(cid:218)ciu ikony program zostanie uruchomiony. Przy pierwszym uruchomieniu pojawi si(cid:218) komunikat ostrzegawczy (rysunek 5.15). Cho(cid:202) jest to niesamowite narz(cid:218)dzie, warto wiedzie(cid:202), (cid:285)e nie jest tak odporne na b(cid:239)(cid:218)dy u(cid:285)ytkowników jak Unity Tweak Tool. U(cid:285)ytkownicy otrzymuj(cid:200) ostrze(cid:285)enie, aby u(cid:285)ywa(cid:202) Compiza (rysunek 5.16) z zachowaniem ostro(cid:285)no(cid:258)ci, w przeciwnym razie, je(cid:258)li pope(cid:239)ni(cid:200) zbyt du(cid:285)o b(cid:239)(cid:218)dów, ich pulpit mo(cid:285)e sta(cid:202) si(cid:218) niezdatny do u(cid:285)ytku. Rysunek 5.15. Ostrze(cid:285)enie wy(cid:258)wietlane podczas uruchamiania Mened(cid:285)era ustawie(cid:241) CompizConfig Po uruchomieniu programu mo(cid:285)na zauwa(cid:285)y(cid:202), (cid:285)e niektóre kategorie s(cid:200) ju(cid:285) zazna- czone. Jest tak w przypadku tych elementów, które zosta(cid:239)y zintegrowane z pul- pitem Unity. Kup książkęPoleć książkę Mened(cid:285)er ustawie(cid:241) CompizConfig 173 Rysunek 5.16. G(cid:239)ówne okno programu Mened(cid:285)er ustawie(cid:241) CompizConfig Przyjrzyjmy si(cid:218) bli(cid:285)ej mo(cid:285)liwo(cid:258)ciom oferowanym przez Mened(cid:285)era ustawie(cid:241) CompizConfig. W górnym lewym rogu g(cid:239)ównego okna dost(cid:218)pne jest pole wyszukiwarki (rysunek 5.17). Mo(cid:285)na go u(cid:285)ywa(cid:202) do szybkiego filtrowania listy wtyczek — wystarczy wpi- sa(cid:202) nazw(cid:218). W ten sposób mo(cid:285)na te(cid:285) wyszukiwa(cid:202) opcje poszczególnych wtyczek. Rysunek 5.17. Pole wyszukiwania Mened(cid:285)era ustawie(cid:241) CompizConfig W dolnym lewym rogu g(cid:239)ównego okna znajduje si(cid:218) przycisk Zaawansowane szu- kanie (rysunek 5.18) umo(cid:285)liwiaj(cid:200)cy przeszukiwanie wszystkich ustawie(cid:241) wszyst- kich wtyczek. Warto pami(cid:218)ta(cid:202), (cid:285)e takie szukanie konkretnej funkcji mo(cid:285)e chwil(cid:218) potrwa(cid:202). Funkcja Zaawansowane szukanie sprawdza nazwy, opisy i ustawione warto(cid:258)ci. Kiedy lista zostanie wy(cid:258)wietlona, wówczas mo(cid:285)na klikn(cid:200)(cid:202) dan(cid:200) wtyczk(cid:218) i sprawdzi(cid:202), czy znajduje si(cid:218) tam poszukiwana opcja. Kup książkęPoleć książkę 174 Rozdzia(cid:239) 5 (cid:132) Wydajno(cid:258)(cid:202), dost(cid:218)pno(cid:258)(cid:202), zabawa — czyli jak dostosowa(cid:202) Ubuntu Rysunek 5.18. Mened(cid:285)er ustawie(cid:241) CompizConfig: kategoria Ogólne Wtyczki w Mened(cid:285)erze ustawie(cid:241) CompizConfig s(cid:200) podzielone na osiem kategorii: 1. Ogólne: zawiera podstawowe wtyczki (rysunek 5.18). 2. Dost(cid:218)pno(cid:258)(cid:202): zawiera wtyczki, które u(cid:239)atwiaj(cid:200) korzystanie z pulpitu, szczególnie osobom maj(cid:200)cym k(cid:239)opoty ze wzrokiem (rysunek 5.19). Wtyczka Enhanced Zoom Desktop powi(cid:218)ksza ca(cid:239)y ekran. Rysunek 5.19. Mened(cid:285)er ustawie(cid:241) CompizConfig: kategoria Dost(cid:218)pno(cid:258)(cid:202) Kup książkęPoleć książkę Mened(cid:285)er ustawie(cid:241) CompizConfig 175 3. Pulpit: zawiera wtyczki konfiguruj(cid:200)ce dzia(cid:239)anie pulpitu (rysunek 5.20). Rysunek 5.20. Mened(cid:285)er ustawie(cid:241) CompizConfig: kategoria Pulpit 4. Efekty: zawiera wtyczki konfiguruj(cid:200)ce ró(cid:285)ne animacje i efekty graficzne, na przyk(cid:239)ad zanikanie okien (rysunek 5.21). Rysunek 5.21. Mened(cid:285)er ustawie(cid:241) CompizConfig: kategoria Efekty Kup książkęPoleć książkę 176 Rozdzia(cid:239) 5 (cid:132) Wydajno(cid:258)(cid:202), dost(cid:218)pno(cid:258)(cid:202), zabawa — czyli jak dostosowa(cid:202) Ubuntu 5. (cid:146)adowanie obrazków: zawiera wtyczki umo(cid:285)liwiaj(cid:200)ce wczytywanie grafik w ró(cid:285)nych formatach (rysunek 5.22). Rysunek 5.22. Mened(cid:285)er ustawie(cid:241) CompizConfig: kategoria (cid:146)adowanie obrazków 6. Narz(cid:218)dzia: zawiera wtyczki s(cid:239)u(cid:285)(cid:200)ce do wykonywania dodatkowych czynno(cid:258)ci, na przyk(cid:239)ad edycji rejestru czy sesji mened(cid:285)era (rysunek 5.23). Rysunek 5.23. Mened(cid:285)er ustawie(cid:241) CompizConfig: kategoria Narz(cid:218)dzia Kup książkęPoleć książkę Unity — soczewki i zakresy 177 7. Zarz(cid:200)dzanie oknami: zawiera wtyczki obs(cid:239)uguj(cid:200)ce podstawowe funkcje okien programów, na przyk(cid:239)ad ich przenoszenie (rysunek 5.24). Rysunek 5.24. Mened(cid:285)er ustawie(cid:241) CompizConfig: kategoria Zarz(cid:200)dzanie oknami 8. Bez kategorii: to wtyczki, które nie przynale(cid:285)(cid:200) do wcze(cid:258)niejszych kategorii. UWAGA Z Mened(cid:285)era ustawie(cid:241) CompizConfig nale(cid:285)y korzysta(cid:202) ostro(cid:285)nie, poniewa(cid:285) mo(cid:285)e on uszkodzi(cid:202) pulpit. Przed jego u(cid:285)yciem warto zapozna(cid:202) si(cid:218) z metodami przywracania (cid:258)rodowiska graficznego za pomoc(cid:200) linii polece(cid:241). Wi(cid:218)cej informacji na temat korzystania z tego narz(cid:218)dzia mo(cid:285)na znale(cid:283)(cid:202) na stronie www.compiz.org. Unity — soczewki i zakresy Dash to jeden z podstawowych elementów Unity. Dzi(cid:218)ki soczewkom umo(cid:285)liwia u(cid:285)ytkownikom wyszukiwanie informacji zarówno w lokalnych zasobach kompu- tera, jak i w sieci. Ka(cid:285)da soczewka (Lens) odpowiada za jedn(cid:200) kategori(cid:218) wyników wyszukiwania za pomoc(cid:200) Dasha. Same w sobie soczewki nie s(cid:200) specjalnie u(cid:285)yteczne, poniewa(cid:285) nie wykonuj(cid:200) wy- szukiwanie. Odpowiedzialne za to s(cid:200) zakresy (Scopes), które w rzeczywisto(cid:258)ci s(cid:200) silnikami wyszukiwarek zwracaj(cid:200)cymi wyniki. Kup książkęPoleć książkę 178 Rozdzia(cid:239) 5 (cid:132) Wydajno(cid:258)(cid:202), dost(cid:218)pno(cid:258)(cid:202), zabawa — czyli jak dostosowa(cid:202) Ubuntu Zgodnie z terminologi(cid:200) wprowadzon(cid:200) w rozdziale 3. u(cid:285)yjemy soczewki Muzyka. Posiada ona dwa zakresy, co oznacza, (cid:285)e wyszukiwanie sk(cid:239)ada si(cid:218) z czterech pro- cesów: Dasha, demona soczewki, pierwszego demona zakresu i drugiego demona zakresu. U(cid:285)ytkownik nawet si(cid:218) nie zorientuje, jak skomplikowany jest proces synchronizo- wania wyników przez soczewk(cid:218). Pozostaje cieszy(cid:202) si(cid:218) korzy(cid:258)ciami wynikaj(cid:200)cymi z szybkiego wyszukiwania informacji w ró(cid:285)nych kategoriach. UWAGA Wi(cid:218)cej informacji o dzia(cid:239)aniu i budowie soczewek mo(cid:285)na znale(cid:283)(cid:202) na stronach przewodnika dost(cid:218)pnego pod adresem https://wiki.ubuntu.com/Unity/Lenses/Guidelines. Zdaje si(cid:218), (cid:285)e ka(cid:285)dy u(cid:285)ytkownik ma swoje ulubione soczewki Unity. Domy(cid:258)lnie w Unity znajduj(cid:200) si(cid:218) soczewki: Programy, Pliki i katalogi, Muzyka, Wideo. Dodatkowe zasoby W rozdziale omówiono trzy narz(cid:218)dzia, które mo(cid:285)na wykorzysta(cid:202) do dostosowania pulpitu Unity; s(cid:200) to: modu(cid:239) Wygl(cid:200)d, Unity Tweak Tool i Mened(cid:285)er ustawie(cid:241) CopmizConfig. Istniej(cid:200) równie(cid:285) inne programy, które pozwalaj(cid:200) spersonalizowa(cid:202) (cid:258)rodowisko graficzne. Obfit(cid:200) dokumentacj(cid:218) i pomoc mo(cid:285)na znale(cid:283)(cid:202) w sieci. W razie k(cid:239)opotów warto zajrze(cid:202) na strony Ubuntu (www.ubuntu.com i https://help.ubuntu.com), skorzysta(cid:202) z forów internetowych, wiki, list dyskusyjnych i kana(cid:239)ów IRC. Podsumowanie W rozdziale omówiono kilka metod personalizowania (cid:258)rodowiska graficznego Ubuntu. Zmienianie domy(cid:258)lnych ustawie(cid:241) pulpitu nie jest czynno(cid:258)ci(cid:200), której po- trzebuj(cid:200) ani któr(cid:200) wykonuj(cid:200) wszyscy u(cid:285)ytkownicy, ale wiedza, jak to zrobi(cid:202), jest przydatna i — czasem — niezb(cid:218)dna. Kup książkęPoleć książkę Skorowidz A Answers, 57 aplet Po(cid:239)(cid:200)czenia sieciowe, 95 powiadomie(cid:241), 103 aktualizacja oprogramowania, 112, 115 plików j(cid:218)zykowych, 105 systemu, 110, 115, 231 wydania dystrybucji, 232 aplikacja, 97, Patrz tak(cid:285)e program aplikacje Launchpada, 57 APT, Advanced Package Tool, 132, 192, 226 aptitude, 234 archiwizowanie, 122 archiwum, 212, 225 autokonfiguracja komputera, 79 awarie macierzy, 219 B baza danych sudoers, 237 Bazaar, 56, 271 bezpiecze(cid:241)stwo, 182 partycji, 215 serwera Ubuntu, 235 sieci, 241 systemu plików, 237 biblioteka, 133 biblioteka LIRC, 121 BIOS, 68 biurko, 91 Blinken, 159 blokada producenta, vendor lock-in, 102 Blueprint, 57 Blueprint Tracker, 269 b(cid:239)(cid:200)d #1, 52 b(cid:239)(cid:218)dy, 267 Bugs, 57 Byobu, 199, 208 C Canonical Ltd., 55 cele, 47 cele techniczne, 51 Centrum oprogramowania Ubuntu, 64, 110, 126 chmura, 245 Code, 57 cyfrowa karta pami(cid:218)ci, 159 czat, 280 czcionki, 102, 139 cz(cid:239)onkostwo, 297 D Dash, 67, 88 Debian, 40, 43–46 desktop DVD, 62 dodatki przegl(cid:200)darki, 100 dodawanie programów, 111 u(cid:285)ytkowników, 93 dokument HOWTO, 225 dokumentacja, 200, 206, 282, 299 Kup książkęPoleć książkę 304 Skorowidz Dokumenty, 92 dost(cid:218)p do ekranu, 96 partycji Windows, 186 dost(cid:218)pno(cid:258)(cid:202), 161 dostosowywanie Ubuntu, 161 wygl(cid:200)du systemu, 123 dot-com, 37 drukarka, 106 drukowanie zdalne, 109 DTP, 146 dyski parzyste, 217 rezerwowe, 219 dystrybucja, 263 CentOS, 45 Debian, 43 Fedora, 43 Gentoo, 43 GNU/Linux, 43 Guadalinex, 263 Launchpad, 264 Linux Mint, 264 Red Hat, 43 Soyuz, 266 SuSE, 43, 45 dzia(cid:239)ania na plikach, 201 dzienniki, 215 dzienniki systemowe, 239 E eCryptfs, 224 Edubuntu, 59, 64, 253 edytor plików tekstowych, 204 plików wideo, 151 edytor strumieniowy, 204 ekosystem dystrybucji, 44 wariantów, 250 Empathy, 103 emulator sprz(cid:218)tu, 243 F Fedora, 43 filtr, 89, 111 filtry programu GIMP, 139 Firefox, 98 dodatki, 100 rozszerzenia, 100 zak(cid:239)adki, 99 folder, Patrz katalog fora dyskusyjne WWW, 281 format deb, 212 OpenDocument, 102 PDF, 150 SVG, 146 formaty multimedialne, 117 zastrze(cid:285)one, 120 fotografie, 119 free, 37, Patrz tak(cid:285)e wolne oprogramowanie Fundacja Ubuntu, 58 G GCompris, 160 geek, 43 Gentoo, 43 GIMP, 136 GNOME, 51, 86 GNU, 35 gra Blinken, 159 KHangMan, 155 gradient, 143 grafika, 136 rastrowa, 142 wektorowa, 142, 146 gromadzenie informacji, 107 gry, 128 Guadalinex, 263 H HUD, Heads Up Display, 162, 164 hypervisor, 244 I identyfikacja, 76 ikona Dasha, 196 ikony, 89, 164 ikony dysków twardych, 187 informacje o aktualizacjach, 112, 113 dostosowywaniu, 123 Kup książkęPoleć książkę Skorowidz 305 komputerze, 96 pakietach, 130, 132, 229 systemie, 77, 202 urz(cid:200)dzeniach, 123 (cid:283)ród(cid:239)ach oprogramowania, 129 Inkscape, 142 instalacja, 61, 66, 74 na serwerze, 78 (cid:258)rodowiska LAMP, 224 z pami(cid:218)ci USB, 66 z u(cid:285)yciem p(cid:239)yty, 78 instalowanie aktualizacji, 112 aplikacji, 125 kodeków, 116 kodu (cid:283)ród(cid:239)owego, 193 oprogramowania z PPA, 191 pakietów, 130, 133, 231 programu, 113 r(cid:218)czne pakietu, 228 serwera Ubuntu, 214 systemu, 68 Unity Tweak Tool, 164 interfejs sieciowy, 95 Thunderbirda, 105 IRC, Internet Relay Chat, 279 j(cid:200)dro, kernel, 37 j(cid:200)dro w(cid:239)a(cid:258)ciwe, 213 Juju, 246, 247 J K Kalzium, 154 Kanagram, 155 kana(cid:239) #ubuntu, 280 IRC, 160, 279 RSS, 99 kana(cid:239)y komunikacji, 277 komunikacji asynchronicznej, 279 oprogramowania, 132 Additional, 171 Launcher, 168, 169 Panel, 168, 170 karta Search, 168, 169 Shifter, 168, 170 Web Apps, 168, 171 Wygl(cid:200)d, 167 Zachowanie, 168 katalog, 183 /bin, 185 /boot, 185 /dev, 185 /etc, 185 /home, 185, 215 /lib, 185 /media, 185 /mnt, 185 /opt, 185 /proc/sys, 185 /root, 185 /sbin, 185 /usr, 185 /var, 185 Dokumenty, 92 g(cid:239)ówny, 184 Komputer, 93 Kosz, 93 Muzyka, 92 Obrazy, 92 Pobrane, 92 Przegl(cid:200)daj sie(cid:202), 93 Publiczny, 92 Pulpit, 92, 93 Wideo, 93 KBruch, 155 KDE, 86 kernel, 37 KHangMan, 155 Kig, 156 klient IRC, 280 klucz bezpiecze(cid:241)stwa, 72 KmPlot, 156 kodeki, 116, 117 kodeki wolne, 116 Kodeks Post(cid:218)powania, 50 kolejka kompilacji, 233 wiadomo(cid:258)ci, 216 kompilowanie pakietów, 232 programów, 193 komponenty infrastruktury, 271 Komputer, 93 komunikator Empathy, 103 Kup książkęPoleć książkę 306 Skorowidz konferencje u(cid:285)ytkowników, 287 konfigurowanie drukarki, 106 klucza bezpiecze(cid:241)stwa, 72 konta u(cid:285)ytkownika, 79 KVM, 244 partycji, 73 systemu BIOS, 68 Thunderbirda, 104 uk(cid:239)adu klawiatury, 75 konta u(cid:285)ytkowników, 76, 79, 96, 236 konto Centrum oprogramowania, 126 root, 224 kopie zapasowe, 121, 122 Kosz, 91, 93, 164 KTouch, 157 KTurtle, 158
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Ubuntu. Oficjalny podręcznik. Wydanie VIII
Autor:
, , ,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: