Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00058 003022 21326882 na godz. na dobę w sumie
Zaawansowane techniki języka JavaScript. Wydanie II - ebook/pdf
Zaawansowane techniki języka JavaScript. Wydanie II - ebook/pdf
Autor: , , Liczba stron: 200
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-283-2089-5 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> webmasterstwo >> javascript - programowanie
Porównaj ceny (książka, ebook (-45%), audiobook).
JavaScript stanowi doskonałe, zaawansowane narzędzie do programowania aplikacji internetowych. Zawodowe wykorzystanie tego języka wymaga jednak opanowania trudniejszych zagadnień, takich jak obiektowy model dokumentu (DOM) czy korzystanie z nowych narzędzi obiektowych w JS. Trzeba też nauczyć się testować aplikację i usuwać błędy. Dopiero wiedza na tym poziomie pozwoli zasłużyć na miano profesjonalisty.

Niniejsza książka stanowi kompendium wiedzy o nowoczesnym języku JavaScript. Zawiera zwięzłe, praktyczne informacje, których każdy doskonały programista będzie potrzebował do pisania aplikacji internetowych. Autorzy skoncentrowali się na zasadniczych tematach i przedstawili wszystkie istotne kwestie dotyczące zaawansowanych technik programowania w tym języku. Opisali również praktyczne sposoby wykorzystania tych technik, wskazując przy tym sposoby uniknięcia potencjalnych problemów.

Dzięki tej książce:

Programuj w JavaScripcie jak nowoczesny profesjonalista!

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Tytuł oryginału: Pro JavaScript Techniques, Second Edition Tłumaczenie: Rafał Szpoton ISBN: 978-83-283-2086-4 Original edition copyright 2015 by John Resig, Russ Ferguson, and John Paxton. All rights reserved. Polish edition copyright © 2016 by HELION SA. All rights reserved. All rights reserved. No part of this book may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage retrieval system, without permission from the Publisher. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Autor oraz Wydawnictwo HELION dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo HELION nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce. Wydawnictwo HELION ul. Kościuszki 1c, 44-100 GLIWICE tel. 32 231 22 19, 32 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl WWW: http://helion.pl (księgarnia internetowa, katalog książek) Pliki z przykładami omawianymi w książce można znaleźć pod adresem: ftp://ftp.helion.pl/przyklady/ztejs2.zip Drogi Czytelniku! Jeżeli chcesz ocenić tę książkę, zajrzyj pod adres http://helion.pl/user/opinie/ztejs2 Możesz tam wpisać swoje uwagi, spostrzeżenia, recenzję. Printed in Poland. • Kup książkę • Poleć książkę • Oceń książkę • Księgarnia internetowa • Lubię to! » Nasza społeczność Spis tre(cid:258)ci O autorach ...................................................................................................... 11 O recenzentach technicznych .......................................................................... 13 Podzi(cid:218)kowania ................................................................................................ 15 Rozdzia(cid:239) 1. Profesjonalne techniki w JavaScript ................................................................ 17 Jak tu dotarliśmy? ....................................................................................................................... 18 Współczesny JavaScript ............................................................................................................. 19 Rozkwit bibliotek ................................................................................................................. 20 Więcej niż wzmianka o rozwiązaniach mobilnych ......................................................... 21 Dokąd zmierzamy? .............................................................................................................. 22 Co nas czeka wkrótce? ............................................................................................................... 22 Podsumowanie ............................................................................................................................ 23 Rozdzia(cid:239) 2. Funkcje, cechy i obiekty .................................................................................. 25 Cechy języka ................................................................................................................................ 25 Referencje oraz wartości ..................................................................................................... 25 Zakres .................................................................................................................................... 27 Kontekst ................................................................................................................................ 29 Domknięcia ........................................................................................................................... 30 Przeciążenie funkcji oraz sprawdzanie typów ................................................................. 33 Nowe narzędzia obiektowe ....................................................................................................... 35 Obiekty .................................................................................................................................. 35 Modyfikacja obiektów ......................................................................................................... 36 Podsumowanie ............................................................................................................................ 38 Rozdzia(cid:239) 3. Tworzenie kodu do wielokrotnego u(cid:285)ytku ...................................................... 39 Obiektowy JavaScript ................................................................................................................. 39 Dziedziczenie ........................................................................................................................ 43 Widoczność składowych obiektu ...................................................................................... 47 Przyszłość obiektowego JavaScript .................................................................................... 49 Poleć książkęKup książkę SPIS TRE(cid:165)CI Opakowanie kodu w JavaScript ................................................................................................ 49 Przestrzenie nazw ................................................................................................................. 49 Wzorzec modułowy ............................................................................................................. 50 Wyrażenia funkcyjne wywoływane natychmiast ............................................................ 51 Podsumowanie ............................................................................................................................ 54 Rozdzia(cid:239) 4. Usuwanie b(cid:239)(cid:218)dów z kodu JavaScript ............................................................... 55 Narzędzia testujące ..................................................................................................................... 55 Konsola .................................................................................................................................. 56 Wykorzystanie funkcji konsoli .......................................................................................... 58 Debugger ...................................................................................................................................... 60 Inspektor DOM .................................................................................................................... 60 Analizator sieci ..................................................................................................................... 60 Oś czasu ................................................................................................................................. 61 Profiler ................................................................................................................................... 62 Podsumowanie ............................................................................................................................ 63 Rozdzia(cid:239) 5. Obiektowy model dokumentu ......................................................................... 65 Wprowadzenie do obiektowego modelu dokumentu ........................................................... 65 Struktura DOM .................................................................................................................... 67 Relacje w modelu DOM ...................................................................................................... 68 Dostęp do elementów DOM ..................................................................................................... 70 Odnajdywanie elementów za pomocą selektora CSS ..................................................... 72 Oczekiwanie na wczytanie modelu DOM strony HTML ..................................................... 73 Oczekiwanie na wczytanie strony ...................................................................................... 73 Oczekiwanie na właściwe zdarzenie .................................................................................. 74 Pobieranie zawartości Elementu .............................................................................................. 74 Pobieranie tekstu Elementu ................................................................................................ 74 Pobieranie kodu HTML elementu .................................................................................... 76 Praca z atrybutami elementu .................................................................................................... 77 Pobieranie i ustawianie wartości atrybutu ....................................................................... 77 Modyfikacja modelu DOM ....................................................................................................... 80 Tworzenie węzłów za pomocą DOM ................................................................................ 80 Wstawianie do drzewa DOM ............................................................................................. 81 Wstawianie HTML do drzewa DOM ...................................................................................... 82 Usuwanie węzłów z drzewa DOM ..................................................................................... 83 Obsługa znaków niewidocznych w DOM ........................................................................ 84 Proste przeglądanie drzewa DOM ..................................................................................... 85 Podsumowanie ............................................................................................................................ 87 Rozdzia(cid:239) 6. Zdarzenia ........................................................................................................ 89 Wprowadzenie do zdarzeń JavaScript ..................................................................................... 89 Stos, kolejka oraz pętla zdarzeń ......................................................................................... 90 Fazy zdarzeń ......................................................................................................................... 90 Podłączanie procedur nasłuchu zdarzeń ................................................................................. 92 Dowiązywanie tradycyjne ................................................................................................... 92 Dowiązywanie DOM: rekomendacja W3C ...................................................................... 96 Odwiązywanie zdarzeń ....................................................................................................... 97 6 Poleć książkęKup książkę SPIS TRE(cid:165)CI Rozdzia(cid:239) 7. Wspólne cechy zdarzeń ............................................................................................................. 98 Obiekt zdarzenia .................................................................................................................. 98 Wyłączenie bąbelkowania zdarzeń .................................................................................... 98 Zmiana domyślnych akcji przeglądarki ............................................................................ 99 Delegacja zdarzeń .............................................................................................................. 101 Obiekt zdarzenia ....................................................................................................................... 102 Właściwości ogólne ........................................................................................................... 102 Właściwości związane z myszką ...................................................................................... 103 Właściwości związane z klawiaturą ................................................................................. 104 Rodzaje zdarzeń ........................................................................................................................ 105 Zdarzenia związane ze stroną ........................................................................................... 106 Zdarzenia interfejsu użytkownika ................................................................................... 107 Zdarzenia myszy ................................................................................................................ 107 Zdarzenia klawiatury ......................................................................................................... 109 Zdarzenia formularzy ........................................................................................................ 109 Dostępność zdarzeń ........................................................................................................... 110 Podsumowanie .......................................................................................................................... 110 JavaScript a walidacja formularzy ................................................................. 111 Walidacja formularzy w HTML oraz CSS ............................................................................ 111 CSS ....................................................................................................................................... 113 Walidacja formularzy za pomocą JavaScript ........................................................................ 114 Walidacja a użytkownicy .................................................................................................. 117 Zdarzenia walidacji ............................................................................................................ 118 Dostosowywanie walidacji ...................................................................................................... 120 Zapobieganie walidacji formularzy ................................................................................. 120 Podsumowanie .......................................................................................................................... 121 Rozdzia(cid:239) 8. Wprowadzenie do Ajaksa ............................................................................. 123 Używanie Ajaksa ....................................................................................................................... 124 Żądania HTTP .................................................................................................................... 124 Odpowiedź HTTP .............................................................................................................. 129 Podsumowanie .......................................................................................................................... 131 Rozdzia(cid:239) 9. Narz(cid:218)dzia do tworzenia aplikacji internetowych .......................................... 133 Tworzenie rusztowania projektu ............................................................................................ 134 NPM jest podstawą wszystkich narzędzi ............................................................................... 134 Generatory ................................................................................................................................. 134 Kontrola wersji ................................................................................................................... 135 Dodawanie plików, ich modyfikacje oraz pierwsze zatwierdzenie zmian ....................... 136 Podsumowanie .......................................................................................................................... 139 Rozdzia(cid:239) 10. AngularJS oraz testowanie ............................................................................ 141 Widoki oraz kontrolery ........................................................................................................... 143 Zdalne źródła danych ............................................................................................................... 145 Trasy ........................................................................................................................................... 146 Parametry tras ........................................................................................................................... 148 Testowanie aplikacji ................................................................................................................. 149 7 Poleć książkęKup książkę SPIS TRE(cid:165)CI Testy jednostkowe .............................................................................................................. 150 Dodawanie nowych testów ............................................................................................... 151 Testowanie żądań HTTP za pomocą $httpBackend ..................................................... 152 Testowanie integracyjne z Protractorem ........................................................................ 153 Podsumowanie .......................................................................................................................... 156 Rozdzia(cid:239) 11. Przysz(cid:239)o(cid:258)(cid:202) JavaScript ..................................................................................... 157 Teraźniejszość i przyszłość ECMAScript .............................................................................. 158 Użycie ECMAScript Harmony ............................................................................................... 158 Zasoby Harmony ............................................................................................................... 159 Używanie Harmony ........................................................................................................... 159 Funkcje języka ECMAScript Harmony ................................................................................. 163 Funkcje strzałkowe ............................................................................................................ 164 Klasy ..................................................................................................................................... 166 Obietnice ............................................................................................................................. 166 Moduły ................................................................................................................................ 168 Rozszerzenia typów ........................................................................................................... 170 Nowe typy kolekcji ............................................................................................................ 173 Podsumowanie .......................................................................................................................... 175 Dodatek A Dokumentacja DOM ...................................................................................... 177 Zasoby ........................................................................................................................................ 177 Terminologia ............................................................................................................................. 177 Zmienne globalne ..................................................................................................................... 179 document ............................................................................................................................ 179 HTMLElement ................................................................................................................... 179 Nawigacja DOM ....................................................................................................................... 180 body ..................................................................................................................................... 180 childNodes .......................................................................................................................... 180 documentElement .............................................................................................................. 181 firstChild ............................................................................................................................. 181 getElementById( elementID ) .......................................................................................... 181 getElementsByTagName( nazwaZnacznika ) ................................................................ 181 lastChild .............................................................................................................................. 182 nextSibling .......................................................................................................................... 182 parentNode ......................................................................................................................... 183 previousSibling ................................................................................................................... 183 Informacje o węźle ................................................................................................................... 183 innerText ............................................................................................................................. 183 nodeName ........................................................................................................................... 184 nodeType ............................................................................................................................. 184 nodeValue ........................................................................................................................... 185 Attributes ................................................................................................................................... 185 className ............................................................................................................................ 185 getAttribute( nazwaAtrybutu ) ........................................................................................ 186 8 Poleć książkęKup książkę SPIS TRE(cid:165)CI removeAttribute( nazwaAtrybutu ) ................................................................................ 186 setAttribute( nazwaAtrybutu, wartośćAtrybutu ) ......................................................... 187 Modyfikacje modelu DOM ..................................................................................................... 187 appendChild( węzełDoDodania ) .................................................................................... 187 cloneNode( true|false ) ...................................................................................................... 188 createElement( nazwaWęzła ) .......................................................................................... 188 createElementNS( przestrzeńNazw, nazwaZnacznika ) ............................................... 188 createTextNode( łańcuchZnakowy ) ............................................................................... 189 innerHTML ........................................................................................................................ 189 insertBefore( węzełDoWstawienia, węzełPrzedKtórymWstawić ) ............................. 190 removeChild( węzełDoUsunięcia ) ................................................................................. 190 replaceChild( węzełDoWstawienia, węzełDoZastąpienia ) ......................................... 190 Skorowidz .................................................................................................... 193 9 Poleć książkęKup książkę SPIS TRE(cid:165)CI 10 Poleć książkęKup książkę R O Z D Z I A (cid:146) 1 (cid:132) (cid:132) (cid:132) Profesjonalne techniki w JavaScript Zapraszamy do lektury książki pt. Zaawansowane techniki języka JavaScript. Wydanie II. Zawiera ona przegląd obecnego stanu technologii języka JavaScript do wykorzystania przez zawodowych programistów. A kim jest zawodowy programista? Jest nim ktoś, kto dobrze rozumie podstawy języka JavaScript (a także prawdopodobnie kilku innych języków) oraz jest zainteresowany jego wszechstronnością. Chciałby poznać dokładniej Obiektowy Model Dokumentu DOM (ang. Document Object Model), a także zapoznać się z tym całym zamieszaniem wokół dyskusji na temat wzorca Model-Widok-Kontroler (ang. Model-View-Controller, MVC) po stronie klienta. W książce tej znajdzie również uaktualnione informacje na temat interfejsów API, nowe funkcjonalności, a także kreatywne zastosowania zaprezentowanego kodu. To już drugie wydanie tej książki. Od czasu jej pierwszego wydania w 2006 r. wiele rzeczy uległo zmianie. W tamtym czasie język JavaScript przechodził nieco bolesną metamorfozę od nieprofesjonalnego języka skryptowego używanego dla zabawy do postaci wydajnej i przydatnej do wielu różnych zadań. W sumie możesz ten etap uznać za wiek dojrzewania tego języka. Obecnie język JavaScript znajduje się podczas kolejnej transformacji, a używając naszej metafory, przechodzi od wieku dojrzewania do dojrzałości. Zastosowanie języka JavaScript jest niemalże powszechne. Na swojej głównej stronie używa go (w zależności od statystyk) od 85 do 95 procent stron internetowych. Wielu ludzi uznaje język JavaScript za najbardziej popularny na świecie język programowania (biorąc pod uwagę liczbę osób, które używają go regularnie). Jednak zdecydowanie bardziej istotne od wskaźników użycia są jego efektywność oraz możliwości. JavaScript przebył drogę od języka służącego do celów zabawowych (przewijanie obrazków, modyfikacja tekstu na pasku stanu), poprzez etap efektywnego, jednak ograniczonego narzędzia (przypomnij sobie walidację formularzy po stronie klienta), aż do swojej obecnej postaci jako powszechnie wykorzystywanego języka programowania nieograniczonego już dłużej ciasnymi granicami. Używając JavaScriptu, programiści tworzą narzędzia udostępniające funkcjonalności wzorca MVC, co przez długi czas było domeną oprogramowania po stronie serwera. Tworzą również złożone wizualizacje danych, biblioteki szablonów itp. Lista zastosowań zwiększa się cały czas. Aby udostępnić w pełni funkcjonalne bogate interfejsy, które korzystają z danych po stronie serwera, programiści musieli dawniej polegać na języku .Net lub też klientach napisanych w Java Swing, a obecnie można to samo osiągnąć, korzystając z języka JavaScript w przeglądarce. Używając Node.js, możemy dodatkowo uzyskać własną wersję maszyny wirtualnej działającej w JavaScript, w której można uruchomić wiele różnych aplikacji napisanych w tym języku i żadna z nich nie będzie wymagać do działania przeglądarki. W tym rozdziale opiszemy zarówno drogę, która doprowadziła nas do obecnego etapu w rozwoju tego języka, jak i to, dokąd on zmierza. Poznamy wiele różnych usprawnień wprowadzonych do technologii przeglądarek (a także przyczyny ich popularności), które mają wpływ na rewolucję w języku JavaScript. Poleć książkęKup książkę ZAAWANSOWANE TECHNIKI J(cid:125)ZYKA JAVASCRIPT Konieczne będzie również przyjrzenie się samemu stanowi tego języka, ponieważ zanim spojrzymy w przyszłość, chcielibyśmy wiedzieć, gdzie znajdujemy się obecnie. W kolejnych rozdziałach dowiemy się, czego potrzebuje zawodowy programista JavaScript, aby móc w pełni używać swojego tytułu. Jak tu dotarli(cid:258)my? Gdy powstawało pierwsze wydanie tej książki, przeglądarki Google Chrome oraz Mozilla Firefox były jeszcze stosunkowo młode. Wśród przeglądarek panowały niepodzielnie Internet Explorer 6 oraz Internet Explorer 7, a jego wersja 8 dopiero zaczynała zdobywać pewną popularność. Na szybki rozwój programowania w JavaScript wpływ miało kilka czynników. Od momentu swego powstania JavaScript był zależny od przeglądarki. To właśnie przeglądarka była środowiskiem uruchomieniowym dla programów w tym języku, a dostęp programisty do funkcjonalności JavaScriptu był ściśle uzależniony od rodzaju oraz wersji przeglądarki używanej do wyświetlenia tworzonej przez niego strony. Wojna przeglądarek — zapoczątkowana w latach dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku i ciągnąca się aż do połowy pierwszej dekady XXI wieku — została w łatwy sposób wygrana przez Internet Explorera, co spowodowało zastój w rozwoju innych przeglądarek. Jedynie dwie z nich potrafiły utrzymać się na rynku, a mianowicie: Mozilla Firefox oraz Google Chrome. Pierwsza z nich była potomkiem Netscape’a, który był jedną z najwcześniejszych przeglądarek internetowych. Chrome miał za to wsparcie firmy Google, co wystarczyło mu do błyskawicznego zaistnienia na scenie. Najważniejsze jednak było to, że obie te przeglądarki zawierały kilka decyzji projektowych ułatwiających rozwój języka JavaScipt. Pierwszą z nich była decyzja o wsparciu implementacji różnych standardów zalecanych przez konsorcjum World Wide Web (W3C). Niezależnie od tego, czy mieliśmy do czynienia z modelem DOM, obsługą zdarzeń czy Ajaksem, zarówno Chrome, jak i Firefox w dużym stopniu uwzględniały specyfikację W3C oraz starały się implementować ją najlepiej, jak to było możliwe. Dla programistów oznaczało to, że nie musieli tworzyć oddzielnego kodu dla Firefoxa i oddzielnego dla Chrome’a. Już wcześniej przywykliśmy do tworzenia oddzielnego kodu dla IE oraz oddzielnego dla wszystkich innych przeglądarek, co sprawiało, że rozgałęzianie kodu nie było samo w sobie niczym nowym. Jednak to, że nie musiało być ono zbyt złożone, zdecydowanie ułatwiało pracę. Twórcy zarówno Firefoksa, jak i Chrome’a przyczynili się w dużym stopniu do rozwoju Europejskiego Stowarzyszenia Wytwórców Komputerów (European Computer Manufacturer Association, w skrócie ECMA1). ECMA jest ciałem standaryzującym, które nadzoruje rozwój języka JavaScript (będąc skrupulatnym, należy wspomnieć, że ECMA nadzoruje język ECMAScript, ponieważ JavaScript jest znakiem handlowym firmy Oracle i… no cóż, tak naprawdę nie przejmujemy się takimi szczegółami, nieprawdaż? Dlatego w momencie odwoływania się do języka będziemy używać określenia JavaScript, zaś ECMAScript będzie używany do odwoływania się do specyfikacji, którą spełnia JavaScript). Wcześniej rozwój standardu ECMAScript popadł w marazm, podobnie jak miało to miejsce z rozwojem przeglądarki IE. Gdy rozpoczęła się prawdziwa rywalizacja przeglądarek, zaczęto również ponownie rozwijać standard ECMAScript. Wersja piąta tego standardu (z roku 2009) zatwierdzała wiele zmian, które powstały w ciągu dziesięciu poprzednich lat (!), czyli od czasu opublikowania poprzedniej wersji standardu. Sama grupa również nabrała sił, czego efektem było powstanie wersji 5.1 już w roku 2011. Zabezpieczona została również przyszłość standardu, ponieważ trwają już zaawansowane prace nad wersjami 6 oraz 7. Twórcy Chrome’a również przyczynili się do uaktualnienia JavaScriptu. Silnik tego języka o nazwie V8 używany przez przeglądarkę Chrome stanowił istotną część debiutu tej przeglądarki w roku 2008. Zespół pracujący nad przeglądarką stworzył silnik zdecydowanie szybszy od większości innych silników języka JavaScript i postanowił utrzymać się na szczycie rankingu również w przypadku kolejnych wersji. Okazało się wkrótce, że silnik V8 był tak imponujący, że stał się podstawą narzędzia Node.js, które jest interpreterem języka JavaScript niezależnym od przeglądarki. Początkowo Node.js zaprojektowany 1 Obecnie European Association for Standardizing Information and Communication Systems — przyp. tłum. 18 Poleć książkęKup książkę ROZDZIA(cid:146) 1. (cid:132) PROFESJONALNE TECHNIKI W JAVASCRIPT był jako serwer, który miał używać JavaScriptu jako swojego podstawowego języka aplikacji. Stał się jednak uniwersalną platformą do uruchamiania wielu aplikacji stworzonych w JavaScripcie. Google Chrome wprowadził również inną dużą innowację do świata przeglądarek. Był to pomysł wiecznie aktualnej aplikacji. Zamiast zmuszać użytkownika do pobierania oddzielnego instalatora przeglądarki w celu jej uaktualnienia, Chrome domyślnie uaktualnia się sam w sposób zupełnie automatyczny. Chociaż takie podejście może sprawiać niekiedy problemy w świecie korporacji, to dla niezawodowego użytkownika przeglądarki stanowi prawdziwe dobrodziejstwo. Przeglądarka Chrome (a w ostatnich latach również Firefox) nadal uaktualnia się sama bez żadnego wysiłku ze strony użytkownika. Chociaż podobne podejście w przypadku uaktualnień Windows Update stosowała już od dłuższego czasu również firma Microsoft, to jednak nie wprowadzała w ten sposób żadnych nowych funkcjonalności przeglądarki Internet Explorer (chyba że było to związane z opublikowaniem nowej wersji systemu Windows). Inaczej mówiąc, uaktualnienia do przeglądarki IE nie pojawiają się zbyt często. To Chrome wraz z Firefoksem zawsze miały najnowsze i najlepsze funkcjonalności, a także były całkiem dobrze zabezpieczone. Gdy firma Google zaczęła wprowadzać coraz więcej nowych funkcjonalności Chrome’a, twórcy innych przeglądarek też nie próżnowali. Niekiedy wynikały z tego zabawne sytuacje, np. wtedy gdy Firefox przyjął sposób numeracji używany przez Chrome’a. Firmy Mozilla oraz Microsoft przyjrzały się dokładnie silnikom języka JavaScript i stwierdziły, że choć przewaga Chrome’a wciąż jeszcze robi wrażenie, to jednak nie jest on nie do pokonania. Ostatecznie firma Microsoft (w większości) porzuciła swoją filozofię „obejmij i rozszerz”, przynajmniej w zakresie języka JavaScript. Równocześnie z wersją 9 przeglądarki IE także Microsoft zaimplementował obsługę zdarzeń rekomendowaną przez konsorcjum World Wide Web (W3C), a także ustandaryzował swoje interfejsy DOM i API Ajaksa. W przypadku większości standardowych funkcjonalności języka JavaScript nie ma już konieczności implementacji dwóch wersji tego samego kodu (pewnym problemem jest jeszcze tylko utrzymywanie starego kodu dla starych przeglądarek). Wszystko to razem wygląda prawie na cudowne panaceum. JavaScript jest szybszy niż kiedykolwiek wcześniej. Zdecydowanie łatwiej jest tworzyć kod dla szeregu różnych przeglądarek. Dokumenty standaryzujące zarówno opisują rzeczywisty stan rzeczy, jak i wskazują wygodną drogę do kolejnych przyszłych funkcjonalności. Większość naszych przeglądarek jest w pełni aktualnych. Czym więc musimy się teraz martwić i dokąd będziemy zmierzać w przyszłości? Wspó(cid:239)czesny JavaScript Nigdy jeszcze tworzenie poważnych aplikacji za pomocą JavaScriptu nie było takie proste jak obecnie. Teraz można już zapomnieć o złych starych czasach, kiedy to konieczne było tworzenie oddzielnego kodu dla różnych przeglądarek, gdy w słaby sposób zaimplementowane były słabe standardy, a silniki JavaScript nie potrafiły szybko pracować. Przyjrzyjmy się obecnemu stanowi nowoczesnych środowisk JavaScript. W szczególności popatrzmy na dwa obszary: na nowoczesne przeglądarki oraz nowoczesne zestawy narzędzi. Nowoczesny JavaScript opiera się na pomyśle nowoczesnej przeglądarki. Czym jest więc nowoczesna przeglądarka? Różne organizacje opisują to na różne sposoby. Google twierdzi, że jego aplikacje wspierane są przez obecne oraz poprzednie główne wersje przeglądarek (wiele wskazuje na to, że Gmail wciąż działa na IE9). Osoby reprezentujące firmę tworzącą stronę BBC (British Broadcasting Company) ujawniły w bardzo ciekawym artykule, że definiują następujące funkcjonalności reprezentujące nowoczesną przeglądarkę: 1. document.querySelector() / document.querySelectorAll() 2. window.addEventListener() 3. API dla składowania danych (localStorage and sessionStorage) 19 Poleć książkęKup książkę ZAAWANSOWANE TECHNIKI J(cid:125)ZYKA JAVASCRIPT Najpopularniejszą biblioteką JavaScript w sieci jest biblioteka jQuery, która rozróżnia dwie wersje rozwojowe: serię 1.x wspierającą przeglądarki IE 6 oraz późniejsze oraz serię 2.x wspierającą „nowoczesne” przeglądarki takie jak IE 9 oraz wersje późniejsze. Niech Cię nie zmyli, drogi czytelniku, że IE jest granicą pomiędzy nowoczesnością a przeszłością. Pozostałe dwie główne linie przeglądarek są zawsze aktualne. Wprawdzie Safari oraz Opera nie mają aż tak dużego udziału w rynku co IE i nie są uaktualniane na bieżąco, ale jednak dzieje się to częściej niż w przypadku IE. Gdzie więc leży granica oddzielająca nowoczesne przeglądarki od starszych typów? Płynna granica między nimi wydaje się znajdować pomiędzy dziewiątą a jedenastą wersją Internet Explorera. Internet Explorer w wersji 9 jest zdecydowanie przeglądarką starego typu. Nie wspiera on większości nowych funkcjonalności ECMAScript 5. Nie dysponuje również API do obsługi zdarzeń zgodnej z zaleceniami W3C. Ta lista może stale się wydłużać. Podczas omawiania nowoczesnych przeglądarek będziemy więc odwoływać się do Internet Explorera przynajmniej w wersji 9 i nie będziemy starać się wspierać starszych przeglądarek. Wszędzie tam, gdzie będzie to istotne i proste, postaramy się wskazać adaptację dla starszych wersji IE, jednak w ogólnym założeniu naszą granicą w tym zakresie będzie Internet Explorer 9. Rozkwit bibliotek Oprócz tematu nowoczesnych przeglądarek jest jeszcze jeden ważny aspekt obecnego środowiska dla języka JavaScript, o którym musimy wspomnieć: biblioteki. W ciągu ostatnich ośmiu lat nastąpiła eksplozja bibliotek JavaScript pod względem ich liczby oraz różnorodności. Na serwerze GitHub istnieje ponad 800 000 repozytoriów dla JavaScriptu. Spośród nich prawie 900 dysponuje tysiącem gwiazdek. Od czasu swoich skromnych początków jako zbioru funkcji narzędziowych ekosystem bibliotek JavaScript bardzo (choć nieco chaotycznie) się rozwinął. W jaki sposób wpływa to na programistów JavaScriptu? Istnieje oczywiście model „biblioteki w charakterze rozszerzenia”, w którym biblioteka udostępnia dodatkowe funkcjonalności. Są biblioteki MVC w rodzaju Backbone lub Angular (któremu przyjrzymy się w kolejnym rozdziale), biblioteki do wizualizacji danych jak d3 oraz Highcharts. Biblioteki JavaScriptu mogą również udostępniać pewien interfejs do funkcjonalności, które w niektórych przeglądarkach są standardowe, a w innych w ogóle nie występują. Przez długi czas standardowym przykładem inaczej zaimplementowanej funkcjonalności JavaScriptu była obsługa zdarzeń. Internet Explorer dysponuje własnym API do obsługi zdarzeń. Inne przeglądarki zazwyczaj podążały za API rekomendowanym przez W3C. Wiele bibliotek udostępniało ujednolicone implementacje obsługi zdarzeń, które łączyły najlepsze cechy z obu światów. Niektóre z nich się nie rozwinęły, jednak te najbardziej popularne ujednoliciły funkcjonalność dla Ajaksa, modelu DOM oraz szeregu innych cech, które były w odmienny sposób zaimplementowane w różnych przeglądarkach. Do najbardziej popularnych należała biblioteka jQuery. Od czasu swojego powstania biblioteka ta była słusznym wyborem w przypadku korzystania z nowych funkcjonalności JavaScriptu, gdyż nie trzeba było się martwić o to, czy będą one wspierane przez przeglądarkę. Dlatego zamiast używać obsługi zdarzeń w stylu IE lub W3C, można było skorzystać po prostu z funkcji jQuery .on(), która obsługiwała różnice, udostępniając ujednolicony interfejs. Kilka innych bibliotek również udostępniało podobną funkcjonalność. Wspomnieć należy o Dojo, Ext JS, Prototype, YUI, MooTools i wielu innych. Celem tych bibliotek narzędziowych było ujednolicenie API dla programistów. Standaryzacja wykroczyła nawet poza udostępnianie prostego kodu działającego na różnych platformach. Wspomniane biblioteki bardzo często ukrywały nawet błędnie działające implementacje. Oficjalne API dla funkcji pomiędzy różnymi wersjami przeglądarki może nawet się nie zmienić w dużym stopniu, ale xi tak zawsze będą występować w nim błędy. Niekiedy błędy te zostaną naprawione, innym razem nie, a niekiedy poprawki spowodują wprowadzenie nowych błędów. Wszędzie tam, gdzie możliwe było naprawienie lub obejście tych błędów, biblioteki robiły to. Na przykład biblioteka jQuery 1.11 zawiera ponad pół tuzina poprawek dla problemów z API obsługi zdarzeń. Niektóre biblioteki (w szczególności jQuery) udostępniały również nowe lub inne implementacje pewnych właściwości. Na przykład funkcja selektora jQuery (tworząca rdzeń biblioteki) wyprzedzała 20 Poleć książkęKup książkę ROZDZIA(cid:146) 1. (cid:132) PROFESJONALNE TECHNIKI W JAVASCRIPT będące obecnie standardem funkcje querySelector() oraz querySelectorAll(). Stanowiła również powód dołączenia tych funkcji do języka JavaScript. Inne biblioteki udostępniały różne funkcjonalności pomimo ich bardzo różnych implementacji. W dalszej części tej książki przyjrzymy się nowemu protokołowi Ajaksa o nazwie CORS (Cross Origin Resource Sharing). Pozwala on Ajaksowi wysyłać żądania do innych serwerów niż te, z których obsługiwana była strona. Niektóre biblioteki zaimplementowały już taką funkcjonalność, jednak wszędzie tam, gdzie było to konieczne, korzystały z protokołu JSON-P. Z powodu swojej przydatności niektóre biblioteki stały się częścią składową standardowego zestawu narzędzi zawodowego programisty JavaScript. Ich funkcje nie muszą być jeszcze ustandaryzowane w JavaScripcie, stanowią jednak zbiór wiedzy oraz funkcjonalności, które w prosty sposób ułatwiają szybką realizację niektórych wzorców. Okazało się, że jQuery (lub inna podobna biblioteka) jest właściwie niezbędna do stworzenia nowoczesnej przeglądarki, dzięki czemu w ubiegłych latach można było zwiększyć popularność swojego bloga. Wróćmy do wymagań BBC — z pewnością można by było zrealizować dużą część funkcjonalności udostępnianej przez jQuery, gdyby dostępne były trzy wymienione wtedy metody. Biblioteka jQuery oferuje również uproszczony (ale wciąż jeszcze rozszerzony) interfejs DOM, poprawiając błędy dla wielu różnego rodzaju przypadków brzegowych. Jeżeli potrzebujesz wsparcia przeglądarki IE8 lub wcześniejszej, jQuery będzie Twoim podstawowym wyborem. Jednocześnie zawodowy programista JavaScript musi przyjrzeć się wymaganiom projektu i zastanowić się, czy podejmie ryzyko odkrywania ponownie czegoś, co już udostępnia jQuery (lub podobna biblioteka). Wi(cid:218)cej ni(cid:285) wzmianka o rozwi(cid:200)zaniach mobilnych W starszych książkach na temat JavaScriptu lub programowania stron internetowych ujrzałbyś prawdopodobnie sekcję, a być może i cały rozdział dotyczący postępowania w przypadku przeglądania stron w trybie mobilnym. Udostępnianie stron w tym trybie stanowiło jedynie mały fragment całkowitego przeglądania sieci. Rynek był tak podzielony, że wydawało się, iż jedynie specjaliści mogliby być zainteresowani tworzeniem rozwiązań mobilnych. Nie jest to już na szczęście prawdą. Od czasu pierwszego wydania tej książki rynek usług mobilnych eksplodował. Różni się on też zdecydowanie od programowania na komputery stacjonarne. Rozważmy pewne statystyki: według wielu różnych źródeł przeglądanie stron z urządzeń mobilnych stanowi 20 – 30 procent wszystkich odwołań. Gdy będziesz, drogi Czytelniku, czytać te słowa, zapewne procent ten już się zwiększy, ponieważ od czasu debiutu iPhone’a ten udział ulega stałemu zwiększeniu. Znacznie ponad 40 procent odwołań do stron z urządzeń mobilnych pochodzi z przeglądarki Safari pod systemem iOS, chociaż przeglądarka Androida oraz Chrome dla tego systemu również umacniają swoją pozycję (i w zależności od tego, jakim danym statystycznym wierzysz, mogły już nawet przegonić Safari). Przeglądarka Safari w systemie iOS nie jest tym samym, co Safari na komputerze stacjonarnym i taka sama różnica występuje pomiędzy przeglądarkami Chrome oraz Firefox na urządzeniach mobilnych i stacjonarnych. Urządzenia mobilne dominują. Przeglądarki na urządzenia mobilne wyznaczają zupełnie nowy zestaw wyzwań oraz możliwości. Urządzenia mobilne są często o wiele bardziej ograniczone niż stacjonarne (chociaż jest to kolejna różnica, która w szybkim tempie maleje). Z drugiej strony urządzenia mobilne oferują nowe funkcjonalności (zdarzenia przeciągnięcia, bardziej dokładne dane geolokacyjne itp.) oraz nowe sposoby interakcji (wykorzystanie dłoni zamiast myszki, przeciąganie w celu przewinięcia stron). W zależności od wymagań w stosunku do programu możesz utworzyć aplikację wyglądającą równie dobrze na urządzeniu mobilnym, co na stacjonarnym lub też zaimplementować ponownie istniejący zakres funkcjonalności na platformie mobilnej. Scena języka JavaScript w ciągu ostatnich lat uległa zdecydowanej zmianie. Poza pewnymi elementami standaryzacji API powstało wiele nowych wyzwań. W jaki sposób to wszystko może dotykać nas, czyli zawodowych programistów JavaScript? 21 Poleć książkęKup książkę ZAAWANSOWANE TECHNIKI J(cid:125)ZYKA JAVASCRIPT Dok(cid:200)d zmierzamy? Powinniśmy ustanowić dla siebie samych pewne standardy. Jednym z nich jest to, że IE 9 to dolna granica dla nowoczesnych przeglądarek. Inne przeglądarki są zawsze aktualne i nie musimy się o nic martwić. A co w takim razie z przeglądarkami mobilnymi? No cóż, jest to bardziej złożone zagadnienie. Uogólniając, minimalne wersje to systemy iOS 6 oraz Android 4.1 (Jelly Bean). Wersje mobilne zazwyczaj są uaktualniane szybciej i częściej niż ich odpowiedniki stacjonarne, dlatego też możemy używać nowszych wersji mobilnych systemów operacyjnych z większym przekonaniem. Zboczmy na chwilę z tematu, pomińmy dyskusję o wersjach przeglądarek, systemów operacyjnych lub platform i skoncentrujmy się na użytkownikach. Przytaczanie statystyk może trwać nawet cały dzień, jednak te wartościowe mówią coś ważnego o Twoich użytkownikach, a nie o wszystkich użytkownikach ogólnie. Być może tworzysz aplikację dla swojego pracodawcy, który używa standardu IE 10. A może Twój pomysł na aplikację zależy zdecydowanie od funkcjonalności oferowanych jedynie w przeglądarce Chrome. Może nawet nie powstanie wersja na komputery stacjonarne, gdyż zamierzasz używać jedynie tabletów z systemem Android lub iPadów. Zastanów się nad użytkownikami docelowymi. Ta książka jest napisana w taki sposób, aby miała dość szerokie zastosowanie. To samo może dotyczyć aplikacji. Nierozsądne więc wydaje się tracenie czasu na zastanawianie się nad błędami w IE 9, jeśli chodzi o aplikacje tylko na tablety. Wróćmy teraz do naszych standardów. W przypadku zrzutów ekranów lub testów w książce będziemy zazwyczaj korzystać z przeglądarki Google Chrome. Jeśli zaistnieje taka potrzeba, będziemy demonstrować kod w przeglądarce Firefox lub Internet Explorer. Chrome jest złotym standardem dla programistów z powodu serwowanych im informacji, jest też przyjazny dla użytkowników. W kolejnym rozdziale poznamy wiele dostępnych narzędzi programistycznych oferowanych nie tylko przez Chrome’a, ale także przez Firefoxa (z wtyczką Firebug lub bez niej) oraz IE. Jako standardowej biblioteki będziemy używać jQuery. Oczywiście istnieje wiele innych bibliotek, lecz jQuery zwycięża z dwóch powodów. Po pierwsze, jest najpopularniejszą biblioteką JavaScript ogólnego przeznaczenia dostępną w sieci. Po drugie, jeden z autorów tej książki (John Resig) zna dobrze bibliotekę jQuery, co spowodowało, że drugi autor (John Paxton) dał za wygraną. Przygotowując drugą wersję tej książki, wiele technik z poprzedniego wydania zastąpiliśmy funkcjonalnością dostępną w bibliotece jQuery. W takich przykładach dość niechętnie odkrywamy koło na nowo. W razie potrzeby odwołamy się do odpowiedniej funkcjonalności jQuery. Będziemy oczywiście omawiać także nowe, ekscytujące techniki. W ciągu ostatnich kilku lat IDE JavaScriptu znacząco się poprawiło, głównie dzięki rozwojowi języka. Lista wszystkich możliwości jest zbyt liczna, aby je wszystkie wymieniać w tym miejscu, jeżeli jednak mielibyśmy wymieniać kilka znaczących aplikacji, to John Resig używa w swoim środowisku programistycznym bardzo zindywidualizowanej wersji edytora vim. John Paxton jest nieco bardziej leniwy i postanowił używać w charakterze swojego IDE doskonałego edytora WebStorm firmy JetBrains (http://www.jetbrains.com/webstorm). Firma Adobe oferuje jako bezpłatne oprogramowanie open source edytora Brackets (http://brackets.io/), mającego obecnie wersję 1.3. Dostępna jest również wersja edytora Eclipse. Wiele osób z kolei bardzo pozytywnie ocenia dostosowanie do swoich potrzeb edytorów SublimeText lub Emacs. Ty natomiast używaj tego, z czym czujesz się najswobodniej. Istnieją również inne narzędzia, które mogą wspomagać programowanie w języku JavaScript. Poznamy je w jednym z dalszych rozdziałów. Oznacza to, że nadszedł dobry czas na zaprezentowanie tego, co nas będzie czekać w dalszej części książki. Co nas czeka wkrótce? Począwszy od rozdziału 2., rozpoczniemy naszą przygodę z najnowszą i najlepszą wersją języka JavaScript. Będziemy analizować nowe funkcjonalności dostępne dzięki typowi Object. Zbadamy też ponownie niektóre stare pomysły, takie jak referencje, funkcje, zakres oraz domknięcia. Zgrupujemy to wszystko pod nazwą Funkcji, Cech oraz Obiektów, jednak rozdział ten będzie zawierać znacznie więcej informacji. 22 Poleć książkęKup książkę ROZDZIA(cid:146) 1. (cid:132) PROFESJONALNE TECHNIKI W JAVASCRIPT W rozdziale 3. omówimy tworzenie kodu do wielokrotnego użytku. W rozdziale 2. prześlizgniemy się jedynie po jednej z większych nowych cech języka JavaScript, jaką jest metoda Object.create(), poznamy także jej wpływ na obiektowy kod JavaScript. Dopiero więc w rozdziale trzecim poznamy dokładniej metodę Object.cresate(), funkcjonalne konstruktory, prototypy oraz zagadnienia obiektowe zaimplementowane w JavaScript. Po poświęceniu dwóch rozdziałów na omówienie kodu czas zacząć myśleć, w jaki sposób nim zarządzać. W rozdziale 4. przedstawimy narzędzia do testowania kodu w JavaScript. Zaczniemy od sprawdzenia przeglądarek oraz ich narzędzi programistycznych. Rozdział 5. rozpoczniemy od omówienia obszarów funkcjonalności JavaScript o wysokim stopniu użycia. Przyjrzymy się wtedy również modelowi obiektowemu dokumentu DOM. Od ostatniej wersji API DOM zdecydowanie stało się dużo bardziej złożone, co utrudnia jego zastosowanie. Istnieje jednak kilka nowych jego cech, które powinniśmy poznać. W rozdziale 6. postaramy się opanować zdarzenia (Events), które zostały poddane standaryzacji zgodnie z zaleceniami konsorcjum W3C. Pozwoli to nam na ostateczne odejście od bibliotek narzędziowych i zagłębienie się w API zdarzeń bez troszczenia się o duże różnice pomiędzy przeglądarkami. Jednym z pierwszych (innych niż rozrywkowe) zastosowań JavaScript była walidacja formularzy po stronie klienta. Twórcom przeglądarek zajęło ponad dekadę, aby zdecydować się na dodanie funkcjonalności służącej do walidacji formularzy poza prostym przechwytywaniem zdarzenia submit. W rozdziale 7. pt. JavaScript a walidacja formularzy odkryjemy, że istnieje całkiem nowy zestaw funkcjonalności, służących do walidacji formularzy, udostępniany zarówno przez język HTML, jak i JavaScript. Każdy, kto zajmował się programowaniem w języku JavaScript, musiał poświęcić nieco czasu na Wprowadzenie do Ajaksa. Od czasu wprowadzenia protokołu CORS funkcjonalność protokołu Ajax przezwyciężyła ostatecznie najgłupsze ze swoich ograniczeń. W rozdziale pt. Narzędzia do tworzenia stron internetowych zostały opisane narzędzia (takie jak Yeoman, Bower, Git lub Grunt), które są wywoływane z wiersza poleceń. Narzędzia te pokażą nam, w jaki sposób można szybko dodać potrzebne pliki oraz katalogi. Dzięki temu możemy skoncentrować się na programowaniu. W rozdziale 10. omówimy AngularJS oraz testowanie. Korzystając z wiedzy nabytej w poprzednim rozdziale, dowiemy się, co sprawia, że Angular działa, a także w jaki sposób można zaimplementować zarówno testy jednostkowe, jak i całościowe. W rozdziale 11. omówimy Przyszłość języka JavaScript. Do czasu wydania tej książki zostanie już mniej więcej ustanowiony standard ECMAScript w wersji 6. ECMAScript w wersji 7 wciąż aktywnie się rozwija. Po przedstawieniu planów rozwoju JavaScriptu zajmiemy się głównie tymi funkcjonalnościami, których można używać obecnie. Podsumowanie Dużą część tego rozdziału poświęciliśmy omawianiu otoczenia JavaScriptu: platformom, historii, IDE itp. Wierzymy, że historia determinuje teraźniejszość. Próbowaliśmy wyjaśnić, gdzie byliśmy przedtem i jak dostaliśmy się tu, gdzie jesteśmy teraz, aby pomóc Ci zrozumieć, gdzie obecnie znajduje się język JavaScipt i czym on właściwie jest. Jesteśmy przekonani, że ta książka omawia takie techniki oraz API, które powinien znać każdy zawodowy programista JavaScript. Tak więc bez dalszego zbytniego przedłużania… 23 Poleć książkęKup książkę ZAAWANSOWANE TECHNIKI J(cid:125)ZYKA JAVASCRIPT 24 Poleć książkęKup książkę Skorowidz $httpBackend, 152 A Ajax, 123 analizator sieci, 56, 60 w Chrome, 61 w Firefox, 61 AngularJS, 141 API kolekcji, 174 aplikacje internetowe, 133 atrybut, 178, 185 B kroku, 113 maxlenght, 113 min / max, 113 wzorca, 113 atrybuty elementu, 77 bąbelkowanie, 90 zdarzeń, 98 biblioteka, 20 jQuery, 20 Math, 171 BitBucket, 139 błąd TypeError, 36 błędy, 55 Bootstrap, 142 Bower, 133 C D cechy języka, 25 zdarzeń, 98 CORS, 123 CSS, 113 czas odpowiedzi, 130 debugger, 55, 60 delegacja zdarzeń, 101 document, 179 dodawanie nowych testów, 151 plików, 136 usługi $http, 145 węzłów, 82 dokument, 178 dokumentacja DOM, 177 DOM, Document Object Model, 17, 60, 65 dodawanie węzłów, 82 dokumentacja, 177 dostęp do elementów, 70 modyfikacja modelu, 80, 187 nawigacja, 180 obsługa niewidocznych znaków, 84 przeglądanie drzewa, 85 relacje, 68 struktura, 67 terminologia, 177 Poleć książkęKup książkę SKOROWIDZ DOM, Document Object Model usuwanie węzłów, 83 wczytywanie, 73 wskaźniki, 69 wstawianie HTML, 82 zasoby, 177 zmienne globalne, 179 domknięcia, 30 dopełnianie argumentów, 31 dostęp do elementów DOM, 70 dostępność zdarzeń, 110 dostosowywanie walidacji, 120 dowiązywanie DOM, 96 tradycyjne, 92 zdarzenia, 94 zdarzenia z argumentem, 94 DTD, Document Type Definition, 181 dynamiczne przełączanie widoku, 79 działanie funkcji super, 46 dziecko, 83, 178 dziedziczenie, 43 E ECMAScript, 158 ECMAScript Harmony, 158 efekt podświetlenia, 108 element, 178 a , 91 body , 91 p , 75 strong , 75 F fabryka, 42 fazy zdarzeń, 90 formularz, 112, 115, 118 funkcja appendChild(), 187 attr, 78 cloneNode(), 188 createElement(), 80, 188 createElementNS(), 188 createTextNode(), 189 foo, 90 getAttribute(), 186 getElementById(), 181 194 getElementsByTagName(), 181 insertBefore(), 190 isPrototypeOf(), 44 Object.create, 44 Object.isPrototypeOf(), 35 removeAttribute(), 186 removeChild(), 190 replaceChild(), 190 setAttribute(), 187 super(), 45 funkcje anonimowe, 32 języka ECMAScript Harmony, 163 konsoli, 58 obsługi zdarzeń, 99 strzałkowe, 164 typu Array, 71 generator modułów, 52 generatory, 134 Git, 133, 137 GitHub, 139 Grunt, 133 HTMLElement, 179 informacje o węźle, 183 inspektor DOM, 55, 60 instrukcja typeof, 34 G H I J JavaScript, 19 język ECMAScript, 18 ECMAScript 6, 163 HTML, 141 K klasa XMLHttpRequest, 129 klasy, 166 ECMAScript, 161 Poleć książkęKup książkę klawiatura, 104 kod do wielokrotnego użytku, 39 HTML elementu, 76 w Chrome, 57 w Firefox, 57 w Internet Explorer, 58 kody klawiszy, 105 kolejka, 90 komunikat błędu, 34 konfiguracja Protractora, 154 konsola, 55, 56 konsorcjum W3C, 96 kontekst, 29 kontrola wersji, 135 kontrolery, 143 M metoda, 26 append, 126 checkValidity, 117 document.querySelectorAll, 116 PostCtrl, 149 model DOM, 60 moduły, 168 z prywatnymi danymi, 51 modyfikacja modelu DOM, 80, 187 obiektów, 36 monitorowanie postępu żądania, 129 MVC, Model-View-Controller, 17, 141 myszka, 103 N nadpisywanie funkcji, 42 narzędzia do tworzenia stron internetowych, 133 obiektowe, 35 testujące, 55 narzędzie Traceur, 161 nasłuch zdarzeń, 92 nasłuchiwanie postępu żądania, 130 nawigacja DOM, 180 niejawna deklaracja zmiennej, 28 Node.js, 133 NPM, Node Package Manager, 133 SKOROWIDZ O obejście błędu, 84 obiekt, 26, 35 Person, 40 ValidityState, 115 XMLHttpRequest, 123 obiektowy JavaScript, 39, 49 model dokumentu, 65 Obiektowy Model Dokumentu, DOM, 17 obiekty FormData, 126 zdarzeń, 98, 102 obietnice, 166 obsługa niewidocznych znaków, 84 zdarzeń, 92 oczekiwanie na wczytanie strony, 73 właściwe zdarzenie, 74 odczytywanie odpowiedzi, 129 wartości atrybutów, 78 odnajdywanie elementów, 72 odpowiedź HTTP, 129 odwiązywanie zdarzeń, 97 ograniczanie zakresu poszukiwania, 71 opakowanie kodu, 49 operator instanceof, 34 typeof, 34 oś czasu, 61 P parametry tras, 148 pętla zdarzeń, 90 platforma Angular, 141 plik app.js, 143 HTML, 66 README.md, 138 traceur-runtime.js, 162 płytkie zamrożenie, shallow freeze, 37 pobieranie kodu HTML elementu, 76 tekstu Elementu, 74 polyfile, 163, 173, 175 195 Poleć książkęKup książkę SKOROWIDZ potomek, 178 poziomy konsoli, 56 procedury nasłuchu zdarzeń, 92, 95 profiler, 56, 62 w Chrome, 62 w Firefox, 63 Protractor, 153 przechwytywanie, 90 przeciążenie funkcji, 33 przeglądanie drzewa DOM, 85 przekazywanie argumentów, 53 przestrzenie nazw, 49 przodek, 178 przyszłość JavaScript, 157 pseudoklasa :in-range, 114 :invalid, 113 :optional, 114 :out-of-range, 114 :required, 114 :valid, 114 R ramka, 90 referencje, 182 do obiektu, 25, 63 referent, 25 relacje pomiędzy węzłami, 68 rodzaje zdarzeń, 105 rodzeństwo, 179 rodzic, 43, 179 rozszerzenia typów, 170 rozwiązania mobilne, 21 S Sass, 141 selektor CSS, 72 serializacja struktur danych, 125, 127 składowe obiektu, 47 prywatne, 47 słowo kluczowe class, 166 import, 170 let, 163 this, 94 196 sprawdzanie atrybutu, 77 przekroczenia limitu czasu, 130 typów, 33 tytułu strony, 154 właściwości ID, 153 sterta, 90 stos, 90 struktura DOM, 67 system kontroli wersji, 133 zarządzania pakietami, 133 szablon HTML, 149 T tekst Elementu, 74 testowanie, 141 aplikacji, 149 integracyjne, 153 żądań HTTP, 152 testy jednostkowe, 150 Protractera, 155 Traceur, 161 transpilator Traceur, 173 transpilatory, 160 trasy, 146 tworzenie efektu podświetlenia, 108 kompilacji, 133 modułu, 50 obiektu, 35 referencji, 63 rusztowania projektu, 134 stron internetowych, 133 węzłów, 80 wielu domknięć, 32 zakresów, 28 żądania GET, 128 żądania POST, 128 typ Array, 172 Number, 171 String, 171 typy kolekcji, 173 Poleć książkęKup książkę U ukryte opisy definicji, 79 usługa $http, 145, 149 REST, 146 ustanowienie połączenia z serwerem, 125, 129 ustawianie wartości atrybutu, 77 usuwanie błędów, 55 referencji, 63 węzłów, 83 użycie $httpBackend, 152 addEventListener, 130 Ajaksa, 124 ECMAScript Harmony, 158 Harmony, 159 instanceof, 34 Object.freeze(), 37 Object.preventExtensions(), 36 Object.seal(), 36 W walidacja dostosowywanie, 120 formularzy w HTML, 111 formularzy za pomocą JavaScript, 114 wartości, 25 atrybutu, 77 prymitywne, 25 wczytywanie strony, 73 węzeł, 80, 179 tekstowy, 179 widoczność składowych obiektu, 47 widoki, 143 właściwości, 26 obiektu ValidityState, 115 właściwość __proto__, 40 ID, 153 innerHTML, 189 body, 180 button, 103 childNodes, 180 className, 185 clientX, 103 ctrlKey, 104 SKOROWIDZ documentElement, 181 firstChild, 181 ID, 153 innerHTML, 189 innerText, 183 keyCode, 104 lastChild, 182 layerX/layerY, 103 nextSibling, 182 nodeName, 184 nodeType, 184 nodeValue, 185 offsetX/offsetY, 103 pageX, 103 parentNode, 183 preventDefault, 102 previousSibling, 183 relatedTarget, 103 shiftKey, 105 stopPropagation, 102 target, 102 type, 102 do drzewa DOM, 81 HTML, 82 wyłączenie bąbelkowania zdarzeń, 98 wyrażenia funkcyjne, 51 wywoływane natychmiast, 39 współdzielenie zasobów pomiędzy domenami, 130 wstawianie wyrażenie IIFE, 52 wzorzec modułowy, 50 Yeoman, 133, 136 Y Z zakres zmiennych, 27 zamiennik konsoli, 56 zapobieganie walidacji formularzy, 120 zarządca pakietów Node, 133, 134 zasoby Harmony, 159 zatwierdzenie zmian, 136 zawartość Elementu, 74 zdalne źródła danych, 145 zdarzenia, 89 bąbelkowanie, 90 delegacja, 101 197 Poleć książkęKup książkę mouseleave, 108 mousemove, 107 mouseout, 108, 110 mouseover, 108, 110 mouseup, 107 reset, 109 resize, 106 scroll, 106 select, 109 submit, 109 unload, 106 zmiana domyślnych akcji przeglądarki, 99 kontekstu funkcji, 29 referencji, 27 zmienne globalne, 179 znacznik li, 70 znak równości, 55 (cid:191) żądania HTTP, 124 żądanie GET, 128 POST, 128 SKOROWIDZ zdarzenia dowiązywanie, 92 formularzy, 109 interfejsu użytkownika, 107 klawiatury, 109 myszy, 107 obiekty, 102 odwiązywanie, 97 przechwytywanie, 90 walidacji, 118 wyłączenie bąbelkowania, 98 związane ze stroną, 106 zdarzenie beforeunload, 106 blur, 107 change, 109 click, 107, 110 dblclick, 107 DOMContentLoaded, 74 error, 106 focus, 107 invalid, 118 keydown/keypress, 109 keyup, 109 load, 106 mousedown, 107 mouseenter, 108 198 Poleć książkęKup książkę
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Zaawansowane techniki języka JavaScript. Wydanie II
Autor:
, ,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: