Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00016 012864 22974605 na godz. na dobę w sumie
Pajączek 5 NxG. Ćwiczenia praktyczne - książka
Pajączek 5 NxG. Ćwiczenia praktyczne - książka
Autor: Liczba stron: 124
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-7361-122-3 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> webmasterstwo >> pajączek
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

>> U nas kupisz też licencję na Pajączka!

Pajączek to doskonale znany polskim webmasterom zaawansowany edytor stron WWW. Książka, którą trzymasz w ręku, opisuje jego najnowszą wersję: Pajączek 5 NxG. Program ten pozwali Ci wykonać pracę znacznie szybciej i przyjemniej, niż w klasyczne, tekstowe edytory stron WWW. Jeśli masz stworzyć rozbudowany serwis WWW, Pajączek zaoferuje Ci swoje funkcje zarządzania stronami WWW oraz automatycznego umieszczania całego serwisu na serwerze internetowym. Jako polski produkt, Pajączek jest znakomicie dostosowany do potrzeb polskiego użytkownika; m.in. obsługuje różne standardy kodowania polskich znaków diakrytycznych.

Książka 'Pajączek 5 NxG. Ćwiczenia praktyczne' to przewodnik po wszystkich funkcjach edytora. Przy okazji przekazuje on także podstawowe informacje o języku HTML. Jeśli chcesz wygodnie i sprawnie tworzyć strony WWW, książka ta będzie doskonałym przewodnikiem po jednym z najlepszych programów służących do tego celu.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Paj¹czek 5 NxG. Æwiczenia praktyczne Autor: Rados³aw Sokó³ ISBN: 83-7361-122-3 Format: B5, stron: 124 Paj¹czek to doskonale znany polskim webmasterom zaawansowany edytor stron WWW. Ksi¹¿ka, któr¹ trzymasz w rêku, opisuje jego najnowsz¹ wersjê: Paj¹czek 5 NxG. Program ten pozwali Ci wykonaæ pracê znacznie szybciej i przyjemniej, ni¿ w klasyczne, tekstowe edytory stron WWW. Jeġli masz stworzyæ rozbudowany serwis WWW, Paj¹czek zaoferuje Ci swoje funkcje zarz¹dzania stronami WWW oraz automatycznego umieszczania ca³ego serwisu na serwerze internetowym. Jako polski produkt, Paj¹czek jest znakomicie dostosowany do potrzeb polskiego u¿ytkownika; m.in. obs³uguje ró¿ne standardy kodowania polskich znaków diakrytycznych. Ksi¹¿ka „Paj¹czek 5 NxG. Æwiczenia praktyczne” to przewodnik po wszystkich funkcjach edytora. Przy okazji przekazuje on tak¿e podstawowe informacje o jêzyku HTML. Jeġli chcesz wygodnie i sprawnie tworzyæ strony WWW, ksi¹¿ka ta bêdzie doskona³ym przewodnikiem po jednym z najlepszych programów s³u¿¹cych do tego celu. • Dowiesz siê jak zainstalowaæ i skonfigurowaæ Paj¹czka • Pos³uguj¹c siê tym programem stworzysz swoj¹ pierwsz¹ stronê WWW • Nauczysz siê sposobów szybkiego formatowania tekstu i wstawiania odnoġników • Poznasz tajemnice tworzenia tabel • Wstawisz na stronê grafikê w formatach GIF i JPG • Nauczysz siê zarz¹dzaæ serwisem WWW jako ca³oġci¹ i publikowaæ go w sieci • Dowiesz siê, jakie mo¿liwoġci oferuje Paj¹czek 5 NxG w wersji Professional IDZ DO IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TREĎCI SPIS TREĎCI KATALOG KSI¥¯EK KATALOG KSI¥¯EK KATALOG ONLINE KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK TWÓJ KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA DODAJ DO KOSZYKA CENNIK I INFORMACJE CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE O NOWOĎCIACH O NOWOĎCIACH ZAMÓW CENNIK ZAMÓW CENNIK CZYTELNIA CZYTELNIA FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl Spis treści Rozdział 1. Zaczynamy....................................................................................................................................................7 Czym jest Pajączek 5 NxG? ...................................................P........................................... 7 Instalacja programu Pajączek 5 NxG Standard...................................................P................. 9 Uruchomienie Pajączka ...................................................P............................................... 11 Wstępna konfiguracja programu ...................................................P................................... 12 Zmiana wyglądu głównego okna w czasie pracy programu ................................................ 14 Rozdział 2. Prosta strona WWW..............................................................................................................................17 Tworzenie nowej, pustej strony WWW ...................................................P......................... 17 Zapisanie strony WWW na dysku twardym ...................................................P................... 21 Podgląd strony ...................................................P...................................................P......... 22 Zmiana czcionki używanej w polu edycyjnym ...................................................P............... 24 Zamknięcie okna edycji strony WWW ...................................................P.......................... 26 Otwieranie do edycji zapisanej wcześniej strony WWW ...................................................P. 27 Nawigacja pomiędzy otwartymi oknami stron WWW...................................................P..... 28 Podsumowanie...................................................P...................................................P......... 28 Rozdział 3. Tekst i jego atrybuty...........................................................................................................................29 Nagłówek strony ...................................................P...................................................P...... 29 Zmiana koloru nagłówka strony...................................................P.................................... 30 Zmiana czcionki nagłówka strony...................................................P................................. 32 Wstawienie poziomej linii...................................................P............................................ 35 Wprowadzanie tekstu ...................................................P.................................................. 35 Definiowanie klasy stylu i przypisywanie jej akapitowi tekstu............................................ 36 Wykorzystywanie już zdefiniowanych klas stylu elementów .............................................. 38 Usuwanie klasy stylu ...................................................P...................................................P 39 Usuwanie akapitu tekstu ...................................................P.............................................. 39 Wyświetlanie fragmentu tekstu czcionką pogrubioną...................................................P...... 40 Wyświetlanie fragmentu tekstu kursywą...................................................P........................ 40 Zmiana sposobu wyrównywania tekstu ...................................................P......................... 41 Zadania dla Ciebie...................................................P...................................................P.... 43 Rozdział 4. Odnośniki.................................................................................................................................................. 45 Wstawianie odnośnika do strony WWW ...................................................P....................... 45 Zmiana koloru wyświetlania odnośników ...................................................P...................... 47 Definiowanie odnośnika wskazującego na adres pocztowy ................................................ 48 4 Pajączek 5 NxG. Ćwiczenia praktyczne Definiowanie etykiety...................................................P.................................................. 50 Tworzenie odnośnika prowadzącego do etykiety ...................................................P............ 50 Usunięcie odnośnika...................................................P...................................................P. 51 Zadania dla Ciebie...................................................P...................................................P.... 52 Rozdział 5. Tabele ........................................................................................................................................................53 Tworzenie tabeli...................................................P...................................................P....... 53 Wypełnianie tabeli treścią ...................................................P............................................ 56 Narzucanie szerokości kolumnom tabeli ...................................................P........................ 57 Zmiana obramowania tabeli ...................................................P......................................... 58 Zmiana sposobu pionowego pozycjonowania zawartości komórki tabeli .................................. 59 Zmiana koloru tła komórki tabeli ...................................................P.................................. 60 Łączenie komórek tabeli ...................................................P.............................................. 61 Dodanie wiersza tabeli...................................................P................................................. 63 Usunięcie wiersza tabeli...................................................P............................................... 64 Usunięcie tabeli...................................................P...................................................P........ 64 Zadania dla Ciebie...................................................P...................................................P.... 65 Rozdział 6. Obrazy..........................................................................................................................................................67 Format GIF ...................................................P...................................................P............. 67 Format JPEG...................................................P...................................................P........... 68 Wstawianie obrazu na stronie WWW...................................................P............................ 69 Zmiana rozmiaru obrazu ...................................................P.............................................. 72 Przekształcanie obrazu w odnośnik ...................................................P............................... 73 Zamieszczanie miniatur zdjęć...................................................P....................................... 74 Zmiana szerokości obramowania i marginesów obrazu ...................................................P... 75 Wstawianie podpisu zdjęcia ...................................................P......................................... 76 Oblewanie obrazu tekstem ...................................................P........................................... 78 Galeria gotowa!...................................................P...................................................P........ 80 Zadania dla Ciebie...................................................P...................................................P.... 80 Rozdział 7. Serwis WWW............................................................................................................................................81 Rozdział 8. Tworzenie nowego serwisu WWW ...................................................P............................... 81 Zmiana właściwości serwisu ...................................................P........................................ 83 Przeglądanie statystyk serwisu...................................................P...................................... 85 Tworzenie nowej strony WWW w ramach serwisu...................................................P......... 86 Główna strona serwisu...................................................P................................................. 88 Otwieranie do edycji strony należącej do serwisu ...................................................P........... 89 Umieszczanie odnośnika do innej strony serwisu...................................................P............ 90 Zarządzanie serwisem WWW .........................................................................................................93 Weryfikacja odnośników...................................................P.............................................. 93 Odnajdywanie martwych odnośników ...................................................P........................... 94 Definiowanie zadań do wykonania...................................................P................................ 95 Nawigacja wśród zadań czekających na wykonanie...................................................P........ 96 Modyfikacja informacji dotyczących zadania...................................................P................. 97 Usuwanie zadania...................................................P...................................................P..... 98 Zamykanie listy zadań oczekujących na wykonanie...................................................P........ 98 Spis treści 5 Rozdział 9. Publikowanie serwisu WWW .........................................................................................................99 Wyświetlanie panelu obsługi połączeń z serwerami FTP ...................................................P 99 Deklarowanie parametrów serwera ...................................................P............................. 100 Zmiana parametrów serwera ...................................................P...................................... 102 Wybór aktywnego serwera...................................................P......................................... 103 Łączenie się z serwerem ...................................................P............................................ 103 Zrywanie połączenia z serwerem ...................................................P................................ 104 Aktualizowanie listy plików ...................................................P....................................... 104 Usuwanie plików z serwera...................................................P........................................ 105 Umieszczanie plików na serwerze...................................................P............................... 106 Synchronizowanie serwisu ...................................................P......................................... 107 Rozdział 10. Pajączek 5 NxG Professional.........................................................................................................113 Numerowanie linii...................................................P...................................................P.. 113 Wyświetlanie linijki w polu podglądu ...................................................P......................... 114 Ograniczanie szerokości pola podglądu ...................................................P....................... 115 Graficzna mapa serwisu ...................................................P............................................. 116 Przekształcanie dokumentów w strony WWW...................................................P............. 117 Rozdział 11. Zakończenie...........................................................................................................................................123 Rozdział 4. Odnośniki Odnośniki jeszcze do niedawna odróżniały strony WWW od wszystkich innych doku- mentów elektronicznych. Możliwość deklarowania odnośników do innych dokumentów — niezależnie od ich umiejscowienia w globalnej Sieci — zrewolucjonizowała świat informacji. Czy klikając odnośnik przenoszący Cię z jednego artykułu do drugiego mo- żesz sobie wyobrazić, że kiedyś korzystano z globalnej Sieci komputerowej bez ich pomocy? Nazywane czasem połączeniami (lub „linkami” — od angielskiego słowa link), odnośniki są niesamowicie „silnym” i wygodnym narzędziem. Jednak, co ciekawe, tworzy się je wyjątkowo łatwo, a Pajączek jeszcze bardziej upraszcza tę czynność. Wstawianie odnośnika do strony WWW Adresy internetowe dzielą się na: (cid:1) bezwzględne (np. http://www.netscape.com/) — podany adres od początku do końca (bezwzględnie) definiuje położenie strony WWW i może być stosowany w takiej samej postaci niezależnie od strony WWW, na której go użyjemy, (cid:1) względne (np. ../teksty/opis.html lub też nowy.html) — podany adres definiuje położenie strony WWW wyłącznie względem aktualnej strony; użycie go na innej stronie WWW (umieszczonej w innym katalogu tego samego serwera lub na innym serwerze) uniemożliwi odszukanie wskazywanego przez odnośnik dokumentu. Adresy internetowe często nazywane są też adresami tURL — od angielskiego Uniform Resource Locator (jednolity lokalizator zasobu). 46 Ćwiczenie 4.1. Pajączek 5 NxG. Ćwiczenia praktyczne Aby przekształcić fragment tekstu w odnośnik: 1. Zaznacz (za pomocą myszy lub klawiatury) fragment tekstu, który chcesz przekształcić w odnośnik: Staraj się unikać definiowania jako odnośników sformułowań typu „kliknij tutaj”. 2. znajdujący się na pasku narzędzi umieszczonym zaraz pod Kliknij przycisk głównym menu programu (Odsyłacze, tekst i formatowanie) lub wybierz pozycję Narzędzia tworzenia znaczników z menu Narzędzia i wskaż w menu podrzędnym pozycję Edytor odsyłaczy. Na ekranie pojawi się okno dialogowe Wstawianie odnośnika (rysunek 4.1). Rysunek 4.1. Okno dialogowe Wstawianie odnośnika upraszcza proces definiowania odnośników do stron WWW oraz adresów pocztowych Szybszą metodą przekształcenia zaznaczonego tekstu wt odnośnik jest skorzystanie z kombinacji klawiszy Ctrl+Shift+A. Do wad Pajączka należy zaliczyć brak jednolitego nazewnictwa. W jednym okienku dialogowym mogą pojawić się obok siebie terminy „odnośnik” oraz „odsyłacz”, dotyczące tego samego elementu. 3. W polu Adres URL odsyłacza wpisz adres strony docelowej: Gdybyś chciał nadać odnośnikowi specjalny wygląd, kliknij przycisk dialogowe Styl dla znacznika, umożliwiające określenie stylu odnośnika. , aby wywołać okno 4. Kliknij przycisk OK, aby zaakceptować wprowadzone zmiany i zamknąć okno dialogowe. Oto zmodyfikowany fragment kodu strony: Rozdział 4. (cid:1) Odnośniki 47 RENCUUY[MN[VGMUV 5GTFGEPKGCRTCUCOTÎYPKGľPC CJTGHJVVRYYYITWUJQPGRN KPPæOQLæUVTQPú999C R 5. Przejdź do trybu podglądu, aby ocenić efekt pracy (rysunek 4.2). Rysunek 4.2. Oto odnośnik najwyższej klasy! Zastrzeżenia można mieć jedynie do jego ciemnego koloru — jest prawie niewidoczny Zmiana koloru wyświetlania odnośników Zmiana koloru każdego odnośnika z osobna byłaby szalenie niewygodna. Oczywiście istnieje rozwiązanie w postaci klas stylu elementu, jednak nie usuwa to innego problemu — przecież przeglądarki innym kolorem wyświetlają połączenia do stron już odwiedzonych, innym zaś do tych, których jeszcze nie oglądałeś. Mechanizm definiowania stylu elemen- tów przewiduje na szczęście metodę rozróżnienia tych dwóch stanów odnośnika. Ćwiczenie 4.2. Aby określić kolor odnośników do stron nowych oraz odwiedzonych: 1. Odszukaj w treści strony obszar definicji klas stylu elementów (obszar 56;. ). Jeśli dokładnie wykonywałeś wszystkie ćwiczenia podane w poprzednich rozdziałach, powinien on wyglądać mniej więcej tak: 56;. 6;2 VGZVEUU  Y[MN[VGMUV] EQNQT(((((( HQPVHCOKN[#TKCNUGTKH HQPVUKGRV _  56;. Jeśli w kodzie Twojej strony nie istnieje obszar 56;. , możesz go stworzyć samodzielnie — wystarczy wstawić w obszarze * # następujący fragment kodu: 56;. 6;2 VGZVEUU   56;. 2. Dopisz w obszarze 56;. (na przykład w następnej linijce po znaczniku ) poniższy fragment kodu: #] EQNQT(( _ #XKUKVGF] EQNQT  _ 48 Pajączek 5 NxG. Ćwiczenia praktyczne Cała definicja klas stylu powinna wyglądać po takiej modyfikacji na przykład tak: 56;. 6;2 VGZVEUU  #] EQNQT(( _ #XKUKVGF] EQNQT  _ Y[MN[VGMUV] EQNQT(((((( HQPVHCOKN[#TKCNUGTKH HQPVUKGRV _  56;. Pierwszy wpis (#) opisuje wygląd wszystkich odnośników prowadzących do jeszcze nieodwiedzonych stron, drugi zaś (#XKUKVGF) do stron, które czytelnik Twojej strony WWW niedawno odwiedził. Ponieważ odnośniki mogą znajdować się w obszarach tekstu zapisanego różnymi krojami i rozmiarami pisma, nie wolno określać żadnego atrybutu odnośnika poza samym jego kolorem. Jeśli widok kodów kolorów (takich jak (() nic Ci nie mówi, zamiast ich wpisywania wybierz pozycję Paleta kolorów z menu Wyświetl. Za pomocą dwukrotnych kliknięć myszy na prostokątach z próbkami kolorów wstawisz odpowiadające kolorom kody bezpośrednio do kodu strony. 3. Przełącz program w tryb podglądu, aby sprawdzić efekt zmian (rysunek 4.3). Rysunek 4.3. Tym razem odnośnik przybrał dobrze widoczny, kontrastowy kolor Definiowanie odnośnika wskazującego na adres pocztowy Najprawdopodobniej nieraz widziałeś na stronach WWW odnośniki, których kliknięcie automatycznie otwierało okno Twojego programu pocztowego z nową, automatycznie zaadresowaną wiadomością. Wbrew pozorom przygotowanie takiego odnośnika nie jest ani trochę trudniejsze od zdefiniowania zwykłego odnośnika. Ćwiczenie 4.3. Aby zdefiniować odnośnik wskazujący adres pocztowy (e-mail): 1. Zaznacz fragment tekstu, który ma zostać przekształcony w odnośnik: Rozdział 4. (cid:1) Odnośniki 49 2. Wywołaj okno dialogowe Wstawianie odnośnika w sposób podany w ćwiczeniu 4.1. 3. Kliknij pasek Odsyłacz do adresu email, aby przełączyć okno Wstawianie odnośnika w tryb definiowania odnośnika wskazującego adres pocztowy (rysunek 4.4). Rysunek 4.4. Okno dialogowe Wstawianie odnośnika po aktywowaniu trybu definiowania odnośnika wskazującego adres pocztowy 4. W polu Adres e-mail wpisz adres pocztowy, pod który ma być wysłana po kliknięciu wiadomość pocztowa. 5. W polu Wyślij kopię na adres możesz podać drugi adres pocztowy. Zostanie pod ten adres wysłana kopia listu. 6. Jeśli wiadomość pocztowa ma mieć automatycznie nadany temat, wprowadź go w polu Temat listu. Pole Treść listu (fragment) umożliwia Ci wprowadzenie domyślnej treści wiadomości pocztowej tworzonej po kliknięciu odnośnika. Opcja ta jest wyjątkowo rzadko stosowana, może Ci się jednak przydać. 7. Kliknij przycisk OK, aby zaakceptować zmiany. Oto zawartość pól wypełnionych przeze mnie oraz wygenerowany przez Pajączka kod odnośnika: RENCUUY[MN[VGMUV CRTCUCOFQ CJTGHOCKNVQLCPMQYCNUMK UGTYGTRN!EECFOKP UGTYGTRN!UWDLGEV1RKPKCQVYQLGL åUVTQPKG999 MQTGURQPFGPELKC R 50 Pajączek 5 NxG. Ćwiczenia praktyczne Definiowanie etykiety Nie zawsze informacja, do której należy zapewnić szybki dostęp za pomocą odnośnika znajduje się na innej stronie WWW. Często przydaje się możliwość zdefiniowania od- nośnika przenoszącego czytelnika strony do innego miejsca tej samej strony WWW. Pierw- szym krokiem podczas tworzenia takiego odnośnika jest zdefiniowanie etykiety (zwanej też czasem zakotwiczeniem), czyli punktu docelowego dla odnośników. Najczęstszym zastosowaniem etykiet i prowadzących do nich odnośników są odnośniki umożliwiające czytelnikowi strony powrót na początek strony. Ćwiczenie 4.4. Aby zdefiniować etykietę wskazującą cel dla odnośników działających w obrębie tej samej strony: 1. Umieść kursor w miejscu strony, do którego ma przenosić planowany przez Ciebie odnośnik. 2. Wywołaj okno dialogowe Wstawianie odnośnika w sposób podany w ćwiczeniu 4.1. 3. Wyczyść pole Adres URL odsyłacza. 4. W polu Etykieta wpisz wybraną przez Ciebie nazwę etykiety: 5. Kliknij przycisk OK, aby stworzyć etykietę. W wybranym w punkcie 1. miejscu kodu strony pojawi się znacznik # definiujący etykietę: CPCOGRQECVGM C Etykiety są całkowicie niewidoczne, nie próbuj więc odszukać właśnie stworzonej etykiety w panelu przeglądania strony. Tworzenie odnośnika prowadzącego do etykiety Ćwiczenie 4.5. Aby zdefiniować odnośnik prowadzący do wcześniej stworzonej etykiety: Rozdział 4. (cid:1) Odnośniki 51 1. Zaznacz tekst, który chcesz przekształcić w odnośnik: 2. Wywołaj okno dialogowe Wstawianie odnośnika w sposób podany w ćwiczeniu 4.1. 3. Wyczyść pole Adres URL odsyłacza. 4. Z listy Etykiety w dokumencie wybierz poprzednio zdefiniowaną etykietę docelową. 5. Kliknij przycisk OK, aby stworzyć odnośnik. Do kodu strony dodany zostanie odpowiednio przygotowany element # : RENCUUY[MN[VGMUV CJTGHRQECVGM 2QEæVGMUVTQP[C R Znak  na początku adresu docelowego (atrybut JTGH znacznika # ) oznacza, że odnośnik wskazuje nie stronę WWW, a etykietę w obrębie tej samej strony. 6. Przełącz program w tryb przeglądania (lub otwórz stronę w nowym oknie przeglądarki internetowej), by przetestować działanie połączenia. Pamiętaj, że odnośniki prowadzące do etykiet będą działać tylko wówczas, gdy etykieta, do której prowadzi odnośnik umieszczona jest w miejscu strony niewidocznym w danym momencie w oknie przeglądarki. Nie zdziw się więc, jeśli po stworzeniu bardzo krótkiej strony testowej zawierającej etykietę i prowadzący do niej odnośnik skorzystanie z odnośnika nie da żadnego efektu — mechanizm ten został przystosowany wyłącznie do nawigowania po wyjątkowo obszernych stronach WWW. Usunięcie odnośnika Pajączek nie udostępnia opcji przekształcania odnośnika w normalny tekst, nic jednak nie stoi na przeszkodzie, by ręcznie wykonać to zadanie. Potrzebna jest do tego minimalna znajomość języka HTML. Ćwiczenie 4.6. Aby przekształcić odnośnik w zwykły tekst: 1. Zaznacz w całości znacznik otwierający # odnośnika, który chcesz przekształcić w tekst: 52 Pajączek 5 NxG. Ćwiczenia praktyczne 2. Naciśnij klawisz Delete. 3. Zaznacz znacznik zamykający # tego samego odnośnika. 4. Naciśnij klawisz Delete. Zadania dla Ciebie Odnośniki są niezwykle istotnym elementem stron WWW, powinieneś zatem naprawdę dobrze przećwiczyć ich stosowanie. Oto ćwiczenia, które możesz samodzielnie wykonać: (cid:1) stwórz dwie proste strony WWW i na każdej umieść odnośnik do drugiej z nich (stosując wyłącznie adresy względne, czyli samą nazwę zbioru .html bez określania typu protokołu czy też ścieżki dostępu; oto przykładowa zawartość znacznika # : CJTGHFTWICUVTQPCJVON ), (cid:1) stwórz stronę WWW zawierającą kilka obszerniejszych fragmentów tekstu; początek każdego fragmentu oznacz etykietą, zaś na samym początku strony umieść spis treści z odnośnikami wskazującymi zdefiniowane etykiety.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Pajączek 5 NxG. Ćwiczenia praktyczne
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: