Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00183 003206 24075449 na godz. na dobę w sumie
Adobe InDesign CC/CC PL. Oficjalny podręcznik - ebook/pdf
Adobe InDesign CC/CC PL. Oficjalny podręcznik - ebook/pdf
Autor: , Liczba stron: 440
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-283-2487-9 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> dtp >> indesign
Porównaj ceny (książka, ebook (-50%), audiobook).
Adobe InDesign CC jest doskonałym narzędziem do projektowania publikacji przeznaczonych do wydruku za pomocą drukarek komputerowych, naświetlarek i maszyn drukarskich. Program pozwala również na eksportowanie dokumentów do wielu formatów, w tym PDF, HTML czy EPUB, dedykowanych różnym urządzeniom elektronicznym.

Książka, którą trzymasz w dłoni, jest częścią serii Oficjalny podręcznik. Tytuły do niej należące są uznawane za najlepszy materiał szkoleniowy na rynku. Podręcznik ten składa się z szesnastu lekcji, w których przystępnie objaśniono podstawową obsługę i korzystanie z zaawansowanych funkcji InDesigna. Szczegółowe instrukcje, propozycje dodatkowych ćwiczeń i udostępnione pliki z materiałami do ćwiczeń pozwalają na bezproblemowe, szybkie i efektywne opanowanie programu.

Dowiedz się, jak:

InDesign — zaprojektuj, opublikuj, wydrukuj!


Kelly Kordes Anton — autorka wielu książek dotyczących programu InDesign.
John Cruise od ponad dwudziestu lat zajmuje się pisaniem o tworzeniu układów stron. Jest autorem i współautorem wielu książek i artykułów; na co dzień — wykładowcą akademickim.
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Tytuł oryginału: Adobe InDesign CC Classroom in a Book (2015 release) Tłumaczenie: Joanna Zatorska ISBN: 978-83-283-2486-2 Authorized translation from the English language edition, entitled ADOBE INDESIGN CC CLASSROOM IN A BOOK (2015 RELEASE); ISBN 0134310004; by Kelly Kordes Anton; and John Cruise; published by Pearson Education, Inc, publishing as Adobe Press. Copyright © 2016 Adobe Systems Incorporated and its licensors. All rights reserved. No part of this book may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage retrieval system, without permission from Pearson Education Inc. Polish language edition published by HELION SA. Copyright © 2016. Adobe, the Adobe logo, Acrobat, Acrobat Reader, the Adobe PDF logo, Classroom in a Book, Illustrator, InDesign, Photoshop, and PostScript are either registered trademarks or trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries. Apple, Mac OS, Macintosh, and Safari are trademarks of Apple, registered in the U.S. and other countries. Microsoft, Windows, and Internet Explorer are either registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation in the U.S. and/or other countries. All other trademarks are the property of their respective owners. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Autor oraz Wydawnictwo HELION dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo HELION nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce. Wydawnictwo HELION ul. Kościuszki 1c, 44-100 GLIWICE tel. 32 231 22 19, 32 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl WWW: http://helion.pl (księgarnia internetowa, katalog książek) Drogi Czytelniku! Jeżeli chcesz ocenić tę książkę, zajrzyj pod adres http://helion.pl/user/opinie/indcco Możesz tam wpisać swoje uwagi, spostrzeżenia, recenzję. Printed in Poland. • Kup książkę • Poleć książkę • Oceń książkę • Księgarnia internetowa • Lubię to! » Nasza społeczność spis treŚci wstęp 1 O książce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Wymagania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Instalacja programu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Inne źródła informacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 1 iNFormacJe o przestrzeNi roBoczeJ BBThe Butterfly Front Garden Garden 6 Zaczynamy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Rzut oka na przestrzeń roboczą. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Obsługa paneli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Konfi gurowanie przestrzeni roboczej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 Zmiana powiększenia dokumentu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 Przeglądanie zawartości dokumentu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 Obsługa menu kontekstowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 Obsługa menu paneli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 Zmiana ustawień interfejsu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 Propozycje samodzielnych ćwiczeń . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 34 Zaczynamy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 Wyświetlanie linii pomocniczych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 Weryfi kacja dokumentu w trakcie pracy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 Dodawanie tekstu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 Style . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 Obiekty grafi czne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 Obiekty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 Style obiektów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 Wyświetlanie dokumentu w trybie Presentation (Prezentacja) . . . 52 Propozycje samodzielnych ćwiczeń . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 2 KrÓtKi KUrs adoBe iNdesiGN Amuse- Bouche Bakery Bistro Relax in our elegant dining room and enjoy handcrafted artisan breads, irresistable appetizers, seasonal entrées, and homemade desserts. Our chef’s inspired amuse-bouches tantalize your tastebuds and are the talk of the town. Starters Small Plates Try baked garlic, home- made tater tots, hummus, mussels and more for appetizers. Share small plates such as portobello sliders, seared scallops and jumbo lump crab cakes. Entrées Desserts Indulge in our chef’s daily creations, such as pesto cavatappi or grilled organic chicken, and be sure to leave room for scrumptious croissant bread pudding or lemon mousse. ADOBE INDESIGN CC/CC PL. OFICJALNY PODRĘCZNIK v Poleć książkęKup książkę 56 Zaczynamy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 Tworzenie i zapisywanie niestandardowych ustawień dokumentu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 Tworzenie nowego dokumentu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 Przełączanie pomiędzy otwartymi dokumentami InDesign . . . . . . 62 Strony wzorcowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 Stosowanie wzorca do stron dokumentu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 Dodawanie stron . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 Układanie i kasowanie stron . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 Zmiana rozmiaru strony . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 Wyodrębnianie sekcji w celu zmiany numeracji stron . . . . . . . . . . . . 76 Przesłanianie elementów stron wzorcowych oraz umieszczanie tekstu i grafi ki na stronach publikacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 Wyświetlanie ostatecznej postaci zaprojektowanych stron . . . . . . 80 Propozycje samodzielnych ćwiczeń . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82 84 Zaczynamy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86 Warstwy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87 Tworzenie i edytowanie ramek tekstowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92 Tworzenie i edytowanie ramek grafi cznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 Dodawanie podpisów do ramek w oparciu o metadane obrazu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106 Powielanie i łączenie ramek grafi cznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107 Zmienianie kształtu ramki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 Oblewanie grafi ki tekstem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112 Modyfi kowanie kształtu ramek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114 Przekształcanie i wyrównywanie obiektów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118 Zaznaczanie i modyfi kacja zgrupowanych obiektów . . . . . . . . . . . 122 Tworzenie kodu QR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124 Na koniec . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 Propozycje samodzielnych ćwiczeń . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 3 KoNFiGUrowaNie i edytowaNie wieLostroNicoweGo doKUmeNtU Egrets and Herons Preserving habitat Of the more than 400 species of birds found in the Carolinas, perhaps the most majestic are the colonial wading birds. Char- acterized by long legs, long necks and long, pointed bills, these charismatic and graceful denizens of shores, lagoons, and wet- lands search for food—fish, frogs, and small invertebrates, such as shrimp, crabs, and crayfish. Herons and egrets both belong to the Ardeidae family, however, there is no clear distinction between the two. In general, spe- cies that are white or have ornate plumage are called egrets. You can identify herons and egrets in flight because of their retract- ed necks, unlike their cousin the ibis, which flies with an out- stretched neck. In the late 1800s, Great Egrets were hunted nearly to extinction for their feathers. This led to the first laws protect- ing endangered birds. Monarch Butterflies Amazing migration A s a result of what researchers assert is a “catastrophic drop” in the number of monarchs migrating from the northern part of the United States and Canada to Mexico, a number of conservation efforts are underway. Mexican authorities have redoubled efforts to stop illegal logging in the mountain area where the butterflies spend the winter. In August 2014, scientists from a number of or- ganizations filed a petition with the U.S. Fish and Wildlife Service requesting that monarchs be listed as “threatened.” Perhaps the most significant efforts are being made with respect to the monarchs’ most important food source and larval host— milkweed plants. The world’s struggle against weeds may be succeeding, but in winning that war, the battle to save the mon- arch is being lost. Milkweed loss means monarch loss. Experts today are studying ways to restore milkweed growth in the areas frequented by migrating butterflies. Even citizen scientists and backyard gardeners can help by planting milkweed, but caution is also required because not every variety of milkweed is appropri- ate for monarch purposes. 2 Flora Fauna of the Coastal Carolinas F F Flora Fauna of the Coastal Carolinas 3 4 oBieKty arrive smart. leave smarter.™ www.evolveseattle.com IN THIS ISSUE: Investing in Training. Whether you re a small startup or a Fortune 500 company, providing training for your employees is one of the best investments you can make. Page3. Yield CSS Master Class. This educational This educational seminar for experienced web designers will teach you how to get the most out of cascading style sheets the most out of cascading style sheets to create state-of-the art web pages. Page 3. Adobe Creative Cloud Master Class Adobe Creative Cloud is officially hitting the road! Beginning in Seattle and moving on to Portland, the Midwest and several cities on the East Coast, this seminar will teach you how to get the most out of Creative Cloud. the BUZZ NEW Day Evening Classes » We’re forever eVolve-ing, and this year is no exception. At the start of the new year, we rolled out a whopping SEVEN new classes! » Advanced Dreamweaver CC Techniques » Creating HTML E-mail (eve.) » InDesign CC Advanced (eve.) » Illustrator CC Advanced (eve.) » Photoshop CC Advanced (Sat.) » Intro to mobile apps (eve.) » Collaborating with CreativeSync (day) Seattle Acrobat User Group vi SPIS TREŚCI Poleć książkęKup książkę Pi LOCAL NOV/DEC 2015 {local stats} Name: Alexis K. Age: 35 Occupation: Executive Director, Urban Museum Favorite Neighborhood: “I can’t answer this question publicly if I’m expected to keep my job.” Favorite Meridien memory: “New Year’s Eve. The city was celebrating its bicentennial and everyone was out in the streets, happy, and talking about how much they loved where they lived.” 6 edycJa teKstU “Beauty and culture are vital to any city’s appeal, but they become pretty irrelevant if the air is so polluted you can’t go outside.” —Nathan, Yours Partner LOCAL JUNE/JULY 2015 P3 JUNE/JULY 2015 DESTINATION MERIDIEN LAT:47°36’0” LONG:14°31’0” dept. LETTERS P12/ P18/ THE LOCAL LIST From art restorers to restaurants, your monthly mix of better urban living. P22/ PRODUCT PROTECTION The latest do-no-harm wares that Local editors have been using, abusing, and keeping around the office. P30/ 3X3 Our three monthly prob- lems for another three of our favorite creative types: what to do with Meridien’s empty South Square. P76/ BY THE NUMBERS How does Meridien stack up to other favorite cities? P48/ 2 WHEELS GOOD Alexes K., director of Meridien’s Urban Museum, takes us on a personal tour. Sometimes the best way to see the city is by bicycle. By Franklin M. P60/ BIN THERE, DONE THAT The way we generate and dispose of refuse is not sustainable in the long run. That’s why Meridien’s Waste Disposal guru, Glen W., is developing new ways to get residents off their trashy ways. By Ella G. P68/ FARM IN THE BACKYARD More and more Meridien residents are forgoing the flower garden and swing set for tomato plants and chicken coops. Local contributing editor Martin H. talks to some of these modern-day Old McDonalds. 5 przepływaNie teKstU I thought that the light drizzle on this crisp fall day might be a deterrent. LOCAL NOV/DEC 2015 P1 128 Zaczynamy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130 Przelewanie tekstu do istniejącej ramki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131 Ręczne sterowanie przepływem tekstu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134 Tworzenie nowych ramek tekstowych started buzzing, I was hoping it was Alexis calling to tell me that we were switching to Plan B. When I asked Alexis, director of Meridien’s Urban Museum, to give me her personal tour of the city she’s resided in since her teenage years, she accepted, but only if we did it by bicycle. I’m not a fitness freak and Meridien is known for its formidable hills, so when 6 a.m. rolled around, when I noted damp streets outside my apart- ment window and my cell phone “Sorry, Charlie. We’re not going to let a little misty air ruin our fun. Anyway, the forecast says it will clear up by late morning.” So much for Plan B. We met at the Smith Street subway station, a mid-century, mildly brutal- ist concrete cube designed by archi- Bikes continued on 2 przy przelewaniu tekstu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136 Automatyczne tworzenie połączonych ramek tekstowych . . . . . . 138 Automatyczne wlewanie tekstu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140 Stosowanie stylów akapitowych w tekście . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142 Dostosowywanie kolumn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144 Dodawanie informacji o dalszym ciągu artykułu . . . . . . . . . . . . . . . 146 Propozycje samodzielnych ćwiczeń . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147 150 Zaczynamy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152 Wyszukiwanie i zmiana brakującej czcionki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153 Tworzenie i wprowadzanie tekstu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155 Wyszukiwanie i zamienianie tekstu i formatowania . . . . . . . . . . . . . 157 Sprawdzanie pisowni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160 Edycja tekstu przez przeciąganie i upuszczanie . . . . . . . . . . . . . . . . 164 Edytor wątków . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165 Śledzenie zmian . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167 Propozycje samodzielnych ćwiczeń . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168 7 typoGraFia I G N N D I RestaurantProfile Assignments Restaurant Sure, you can get Caesar salad prepared tableside for two at any of the higher- end restaurants in town—for $25 plus another $40 (just for starters) for a single slab of steak. Or, you can visit Assignments Restaurant, run by students of the International Culinary School at The Art Institute of Colorado, where tableside prepara- tions include Caesar salad for $4.50 and steak Diane for $19. No, this isn’t Elway’s, but the chefs in training create a charming experience for patrons from start to finish. Since 1992, the School of Culinary Arts has trained more than 4,300 chefs—all of whom were required to work in the restaurant. Those chefs are now working in the industry all over the country, says Chef Instructor Stephen Kleinman, CEC, AAC. “Whether I go to a restaurant in Manhattan or San Francisco, people know me,” Kleinman says, describing encounters with former students. Although he claims to be a “hippie from the ’60s,” Kleinman apprenticed in Europe, attended a culinary academy in San Francisco and had the opportunity to cook at the prestigious James Beard House three times. He admits that his experience lends him credibility, but it’s his warm, easygoing, approachable style that leads to his success as a teacher. “Some of the best restaurants in the world serve tableside; chefs are more grounded this way,” claims Kleinman, who would never be mistaken for a snob. “By having the students come to the front of the house—serving as waitpeople and preparing dishes tableside— we break a lot of barriers.” IF YOU GO Name . . . . . . . . . . Assignments Restaurant Address . . . . . . . . 675 S. Broadway, Denver Reservations . . . call 303-778-6625 or visit Hours . . . . . . . . . . Wednesday–Friday, 11:30 a.m.–1:30 p.m. and 6–8 p.m. www.opentable.com THE RESTAURANT Assignments Restaurant, tucked back by the Quest Diagnostics lab off South Broadway near Alameda Avenue, seats 71 at its handful of booths and tables. The blissful quiet, a welcome change from the typical hot spot, is interrupted only by solicitous servers 2 DINE DASH DECEMBER 2015 With degree in hand, the school places 99 percent of its students. While TRY IT @ HOME in culinary arts or a bachelor of arts degree in culinary management. Julia Pépin is a writer, editor and hockey mom who wishes that her assignments involved lighting bananas on fire. For now, she celebrates any evening that doesn’t involve a hockey game and a sports bar. Five to seven students work in the Assignments kitchen at one time. Students at the School of Culinary Arts work toward an associate of applied science degree THE GOALS The purpose of this unique restaurant is to give students practical experience so they can hit the ground running. “The goal is to make the students comfort- able, thinking on their feet, getting ready for reality,” says Kleinman. He wants students to be able to read tickets, perform, and recover and learn getting valuable front-of-the-house and business experience in addition to cooking. “Maybe the next celebrity chef to hit town will whip up a tableside bananas Foster for you.” lasagna, seared duck breast, flatiron steak, steak Diane prepared tableside and pesto-crusted lamb chops. We opted for a succulent trout and ten- der spareribs, and notice that a $10 macaroni and cheese entree makes Assignments kid-friendly for special occasions. many students are placed at country clubs and resorts that prefer formal train- ing, chefs from all over town—Panzano, Jax Fish House, Julia’s, St. Mark’s—have trained at Assignments as well. Or try O’s Restaurant, whose recent media darling chef Ian Kleinman is not just a former student but Stephen Kleinman’s son. Make a reservation and maybe the next celebrity chef to hit town will whip up a j tableside bananas Foster for you. 170 Zaczynamy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172 Zmiana odstępów pionowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173 Kroje, style czcionek oraz glify . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177 Opracowanie tekstu w łamach. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183 Zmiana wyrównania akapitu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185 Tworzenie inicjału . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187 Dopasowywanie odstępów między literami i wyrazami . . . . . . . . 189 Łamanie wierszy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191 Konfi gurowanie tabulatorów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194 Dodawanie linii ponad akapitem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198 Dodawanie tła do akapitu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 Propozycje samodzielnych ćwiczeń . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203 CAESAR SALAD 2 cloves garlic Taste kosher salt 2 anchovy fillets, chopped 1 coddled egg ½ lemon ½ Tbsp Dijon mustard ¼ cup red wine vinegar ¾ cup virgin olive oil ¼ tsp Worcestershire Romaine lettuce heart, washed and dried ¼ cup croutons ¼ cup Parmesan cheese Taste cracked black pepper Heat oven to 350°. Stuff the butterflied prawns with chorizo. Wrap a piece of the blanched bacon around each prawn and place in the oven. Cook until the chorizo is done. Place the fried parsley on a plate and place the prawns on top. Drizzle with the morita mayonnaise. CHORIZO-STUFFED PRAWNS 3 prawns, butterflied 3 Tbsp chorizo sausage 3 slices bacon, blanched 1 bunch parsley, fried 2 oz morita mayonnaise (recipe follows) ½ oz olive oil anchovies. Stir in the egg and lemon. Add the vinegar, olive oil and Worcestershire sauce, and whip briefly. Pour over lettuce and toss with croutons, Parmesan and black pepper. MORITA MAYONNAISE 1 pint mayonnaise 1 tsp morita powder 1 Tbsp lemon juice Salt and pepper to taste Grind together the garlic and salt. Add the chopped Mix ingredients and serve. DECEMBER 2015 DINE DASH 3 dressed in chef attire. Despite decor that is on the edge of institutional with its cream-colored walls, faux cherry furniture and kitschy cafe artwork, this is a spot that welcomes intimate conversation with friends and family. A perusal of the menu, while munching fresh bread and savoring a glass of wine, tempts you with its carefully planned variety. “The menu is all designed to teach cooking meth- ods,” says Kleinman. “It covers 80 to 85 percent of what students have been learning in class—saute, grill, braise, make vinaigrettes, cook vegetables, bake and make desserts.” In a twist on “You have to know the rules to break them,” Kleinman insists that students need to first learn the basics before they can go on to create their own dishes. For our “test dinner,” an amuse bouche, a crab-stuffed mushroom cap, arrives followed by an appetizer of chorizo-stuffed prawns wrapped in applewood-smoked bacon. The table- side Caesar preparation is a wonderful ritual that tastes as good as it looks. Entrees, all under $20, include grilled trout, sweet and sour spareribs, spinach ADOBE INDESIGN CC/CC PL. OFICJALNY PODRĘCZNIK vii Poleć książkęKup książkę 8 oBsłUGa KoLorÓw Experience the Evolution of mosaic as an art form. First Fridays, summer and fall, downtown arts district. ART “…beautiful mosaics are made of broken pieces.” —Lori Jenessa Nelson 9 styLe Premium Loose Leaf Teas, Teapots Gift Collections Expedition Tea Company™ carries an extensive array of teas from all the major tea growing regions and tea estates. Choose from our selection of teas, gift collections, teapots, or learn how to make your tea drinking experience more enjoyable from our STI Certified Tea Specialist, T. Elizabeth Atteberry. Loose Leaf Teas We carry a wide selection of premium loose leaf teas including black, green, oolong, white, rooibos and chai. Many of these are from Ethical Tea Partnership monitored estates, ensuring that the tea is produced in socially responsible ways. 2 206 Zaczynamy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208 Zarządzanie kolorem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209 Określanie wymagań druku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213 Tworzenie barw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216 Kolorowanie obiektów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 224 Próbki tint . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 231 Gradienty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 232 Grupy kolorów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 236 Propozycje samodzielnych ćwiczeń . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 238 240 Zaczynamy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 242 Tworzenie i stosowanie stylów akapitowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 244 Tworzenie i stosowanie stylów znakowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 247 Zagnieżdżanie stylów znakowych w stylach akapitowych . . . . . . 250 Tworzenie i stosowanie stylów obiektowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 255 Tworzenie i stosowanie stylów tabel i komórek . . . . . . . . . . . . . . . . 260 Globalne aktualizowanie stylów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 266 Wczytywanie stylów z innego dokumentu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 268 Propozycje samodzielnych ćwiczeń. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 270 272 Zaczynamy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 274 Dodawanie elementów grafi cznych z innych programów . . . . . . 275 Porównanie grafi ki wektorowej i rastrowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 275 Zarządzanie łączami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 276 Aktualizacja zmienionych obrazów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 279 Zmiana jakości wyświetlania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 281 Ścieżki odcinania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 282 Zastosowanie kanałów alfa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 284 Umieszczanie w dokumencie plików utworzonych w innych programach Adobe . . . . . . . . . . . . . . . . 288 Zarządzanie obiektami za pomocą bibliotek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 295 Importowanie grafi ki za pośrednictwem aplikacji Adobe Bridge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 299 Propozycje samodzielnych ćwiczeń . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 302 10 importowaNie i edytowaNie GraFiKi 1 • Pathways 2 • Early Frost 3 • Whispers of Rain 4 • These Hands I Hold 5 • Night Vision 6 • Orchard of Kings 7 • Bread 8 • Mist Light 9 • Endless and Then 10 • Corners 11 • I am, the Stepping Stone 12 • Just Knowing My Own ricky records 1325 Hollywood Blvd. Hollywood, CA 90211 rickyrecords.com addie mose viii SPIS TREŚCI Poleć książkęKup książkę 11 tworzeNie taBeL GREENTOWN C o m m u n i t y C O L L E G E Summer Schedule ENRICHMENT COURSES Department No. Course Name Credits Art Art 102 Street Photography 205 Fundraising for the Arts Baking 101 Pies and Cakes English 112 Creative Writing Fashion 101 Design and Sewing Math 125 Math for Liberal Arts Recreation 101 Planning Summer Camp 3 2 2 3 2 3 3 Indicates off-site course. 1 12 przezroczystoŚć bistro 304 Zaczynamy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 306 Tworzenie tabeli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 307 Konwertowanie tekstu do postaci tabeli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 307 Modyfi kowanie wierszy i kolumn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310 Formatowanie tabeli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 315 Dodawanie elementów grafi cznych do tabel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 318 Tworzenie nagłówka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 322 Tworzenie i stosowanie stylów tabel i komórek . . . . . . . . . . . . . . . . 323 Propozycje samodzielnych ćwiczeń . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 326 328 Zaczynamy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 330 Importowanie i kolorowanie czarno-białych obrazów . . . . . . . . . . 331 Ustawienia przezroczystości . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 333 Przypisywanie efektów przezroczystości do grafi k wektorowych i bitmapowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 337 Importowanie i edycja przezroczystych obrazów programu Illustrator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 340 Przezroczystość tekstu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341 Efekty specjalne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 342 Propozycje samodzielnych ćwiczeń . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351 354 Zaczynamy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 356 Weryfi kowanie dokumentów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 357 Tworzenie pakietów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 360 Tworzenie plików PDF do weryfi kacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 361 Podgląd rozbarwień . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 364 Podgląd przezroczystości . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 365 Analizowanie wyglądu strony . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 367 Drukowanie dokumentu Flora Fauna 13 drUKowaNie i eKsportowaNie Preservation efforts are helping to restore threatened species na drukarce laserowej lub atramentowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 367 Korzystanie z menedżera farb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 372 Propozycje samodzielnych ćwiczeń . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 374 ADOBE INDESIGN CC/CC PL. OFICJALNY PODRĘCZNIK ix Poleć książkęKup książkę 14 tworzeNie pLiKÓw pdF z iNteraKtywNymi FormULarzami 376 Zaczynamy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 378 Tworzenie pól formularzy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 379 Eksportowanie interaktywnego pliku Adobe PDF . . . . . . . . . . . . . . 385 Propozycje samodzielnych ćwiczeń . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 386 15 tworzeNie pLiKÓw epUB z UKładem stałym 388 Zaczynamy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 390 Tworzenie nowego dokumentu przeznaczonego Become part of the solution Interested in volunteering? If you share our concern with preserving and restoring the flora and fauna of the region, we offer many opportunities throughout the year. Please fill out the form below to let us know how you’d like to help. First Name: Address: City: E-mail Address: Last Name: In what way are you best able to help? Financial donation Volunteer time Volunteer professional services State: ZIP: Click to submit your information Submit Yes, I would like to receive your quarterly newsletter. Please send me your newsletter in the following format: ENJOY ENJOY Please enjoy our city. This is a sincere invita- tion we hope you will accept while you’re in town. Allow a few of these homegrown events to enrich your stay. Learn something new. Rub shoulders with the locals. But mostly, have fun. Maybe it will inspire you to tell others about what you’ve discovered — and to come back. Meridien Bicycle Commuter Festival From its humble beginnings in the back of a biker bar, Meridien Bicycle Commuter Festival has now grown into a yearly tradition showcasing independent films for and about bike culture. As it is never in the same place twice, be sure to check out the website for this year’s location and schedule. Meridien’s Outdoor Film Series Bring a blanket, grab some cheap eats, and join us on the closest green for our year-round Outdoor Film Series. (Weather permitting!) Semimonthly DIY Swap Meet Even though it occurs on a semi- regular basis, the DIY fair could pop up on any given weekend, any- where in Meridien. do eksportu pliku z układem stałym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 391 Dodawanie animacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 392 Kolejność odtwarzania animacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 396 Dodawanie plików multimedialnych i elementów interaktywnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 397 Eksport pliku EPUB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 403 Propozycje samodzielnych ćwiczeń . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 405 16 tworzeNie pLiKÓw epUB z FUNKcJą poNowNeGo wLewaNia teKstU ▶ A C U L I N A R Y B E S T S E L L E R ▶ One Truly Truly Truly 1 Amazing Amazing Amazing Amazing Meal Meal A FOUR-COURSE DINNER FIT FOR ROYALTY BY PAT SMITH 410 Zaczynamy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 412 Przygotowanie materiału do publikacji elektronicznej . . . . . . . . . . 413 Dodawanie zakotwiczonych grafi k . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 414 Wybór materiału do publikacji. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 417 Dodawanie metadanych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 420 Eksport pliku EPUB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 420 Propozycje samodzielnych ćwiczeń . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 423 sKorowidz 426 x SPIS TREŚCI Poleć książkęKup książkę 5 PrzePływanie tekstu tematyka lekcji Importowanie tekstu i przelewanie nadmiaru do istniejącej ramki. W ćwiczeniach zawartych w tej lekcji omówione zostaną następujące zagadnienia: • • Automatyczna zmiana rozmiaru ramek tekstowych. • Łączenie ramek tekstowych w celu przepływu tekstu między łamami i stronami. • Automatyczne dodawanie połączonych ramek. • Automatyczne dodawanie nowych stron i połączonych ramek przy przelewaniu tekstu. • Formatowanie tekstu przy użyciu stylów akapitowych. • Wprowadzanie podziałów kolumn. • Wprowadzanie odnośnika, gdy tekst kontynuowany jest na innej stronie. Wykonanie ćwiczeń opisanych w tej lekcji powinno zająć około 45 minut. Aby wykonać prezentowane tu ćwiczenia, należy pobrać z serwera wydawnictwa materiały dotyczące tej lekcji. 128 Poleć książkęKup książkę PI LOCAL NOV/DEC 2015 {local stats} Name: Alexis K. Age: 35 Occupation: Executive Director, Urban Museum Favorite Neighborhood: “I can’t answer this question publicly if I’m expected to keep my job.” Favorite Meridien memory: “New Year’s Eve. The city was celebrating its bicentennial and everyone was out in the streets, happy, and talking about how much they loved where they lived.” LOCAL NOV/DEC 2015 P1 I thought that the light drizzle on this crisp fall day might be a deterrent. When I asked Alexis, director of Meridien’s Urban Museum, to give me her personal tour of the city she’s resided in since her teenage years, she accepted, but only if we did it by bicycle. I’m not a (cid:129)tness freak and Meridien is known for its formidable hills, so when 6 a.m. rolled around, when I noted damp streets outside my apart- ment window and my cell phone started buzzing, I was hoping it was Alexis calling to tell me that we were switching to Plan B. “Sorry, Charlie. We’re not going to let a little misty air ruin our fun. Anyway, the forecast says it will clear up by late morning.” So much for Plan B. We met at the Smith Street subway station, a mid-century, mildly brutal- ist concrete cube designed by archi- Bikes continued on 2 W programie Adobe InDesign można przelewać krótsze teksty do istniejących ramek, tworzyć ramki na bieżąco w trakcie przelewania tekstu, a także dodawać przy wykonywaniu tej operacji nowe strony i połączone ramki. Mając tak szeroki wybór, z łatwością zapanujesz nad przelewaniem każdego rodzaju tekstu, czy będzie to katalog, artykuł w ilustrowanym magazynie, czy też e-book. 129 Poleć książkęKup książkę  Uwaga: Jeśli nie pobrałeś dotychczas materiałów niezbęd- nych do wykonania tej lekcji na dysk twardy komputera, zrób to jeszcze przed przystąpieniem do dalszej pracy. Więcej informacji na ten temat znajdziesz we wstępie do niniejszej książki.  Uwaga: Rysunki wykorzystane w tej książce zostały wy- konane w interfejsie Medium Light (Średni jasny), aby uzyskać większy kontrast. Elementy interfejsu, takie jak panele i okna dialogowe, domyślnie są ciemniejsze. zaczynamy Ćwiczenia opisane w tej lekcji poświęcone są uzupełnieniu artykułu przeznaczonego dla czasopisma. Projekt pierwszej rozkładówki jest już niemal gotowy, a kilka kolej- nych stron czeka na wypełnienie tekstem. Pracując nad tym artykułem, wypróbujesz różne metody przelewania tekstu z ramki do ramki, dowiesz się również, jak wprowa- dzić odnośnik informujący, na której stronie można znaleźć kontynuację tekstu. 1 Aby mieć pewność, że wszystkie ustawienia i działanie programu InDesign będą zgodne z informacjami podanymi w trakcie tej lekcji, należy przenieść plik InDesign Defaults do innego foldera, według wskazówek podanych na stronie 3, w części zatytułowanej „Zapisywanie i odtwarzanie pliku InDesign Defaults”. 2 Uruchom program Adobe InDesign. Aby upewnić się, że układ paneli i pole- ceń w menu programu będzie odpowiadał układowi pokazanemu na rysun- kach w tej lekcji, wybierz kolejno polecenia Window/Workspace/[Advanced] (Okno/Obszar roboczy/[Zaawansowany]) i Window/Workspace/Reset Advan- ced (Okno/Obszar roboczy/Wyzeruj Zaawansowany). 3 Wybierz polecenie Open (Otwórz) z menu File (Plik) i otwórz plik 05_Start. indd znajdujący się w folderze Lesson05, który skopiowałeś z całym folderem Lessons do foldera InDesignCIB na dysku twardym Twojego komputera. Jeśli pojawi się okno dialogowe Missing Fonts (Brakujące czcionki), kliknij przycisk Sync Fonts (Synchronizuj czcionki). Gdy synchronizacja czcionek dobiegnie końca, kliknij przycisk Close (Zamknij). 4 Wybierz polecenie Save As (Zapisz jako) z menu File (Plik) i zapisz dokument pod nazwą 05_FlowText.indd w folderze Lesson05. 5 Wybierz polecenie View/Display Performance/High Quality Display (Widok/ Wydajność wyświetlania/Wysoka jakość). 6 Aby przyjrzeć się końcowej wersji projektu, otwórz plik o nazwie 05_End. indd, znajdujący się w tym samym folderze. Wybierz polecenie View/Display Performance/High Quality Display (Widok/Wydajność wyświetlania/Wysoka jakość). Jeśli chcesz, zamknij ten dokument po zapoznaniu się z jego zawartoś- cią lub pozostaw go, aby wzorować się na nim podczas pracy. PI LOCAL NOV/DEC 2015 {local stats} Name: Alexis K. Age: 35 Occupation: Executive Director, Urban Museum Favorite Neighborhood: “I can’t answer this question publicly if I’m expected to keep my job.” Favorite Meridien memory: “New Year’s Eve. The city was celebrating its bicentennial and everyone was out in the streets, happy, and talking about how much they loved where they lived.” LOCAL NOV/DEC 2015 P1 I thought that the light drizzle on this crisp fall day might be a deterrent. When I asked Alexis, director of Meridien’s Urban Museum, to give me her personal tour of the city she’s resided in since her teenage years, she accepted, but only if we did it by bicycle. I’m not a (cid:129)tness freak and Meridien is known for its formidable hills, so when 6 a.m. rolled around, when I noted damp streets outside my apart- ment window and my cell phone started buzzing, I was hoping it was Alexis calling to tell me that we were switching to Plan B. “Sorry, Charlie. We’re not going to let a little misty air ruin our fun. Anyway, the forecast says it will clear up by late morning.” So much for Plan B. We met at the Smith Street subway station, a mid-century, mildly brutal- ist concrete cube designed by archi- Bikes continued on 2 7 Gdy będziesz gotowy do realizacji pierwszego ćwiczenia, kliknij zakładkę roboczego projektu znajdującą się w lewej górnej części okna dokumentu. 130 LEKCJA 5 Przepływanie tekstu Poleć książkęKup książkę Przelewanie tekstu do istniejącej ramki Gdy importujesz tekst, możesz umieścić go w nowej ramce lub w istniejącej ramce. Jeżeli ramka jest pusta, wystarczy kliknąć w jej wnętrzu „załadowanym” kursorem, by przelać do niej tekst. Po lewej stronie pierwszej rozkładówki tego artykułu znajduje się pusta boczna ramka z nagłówkiem „local stats”, oczekująca na wpisanie tekstu. Zaimportujesz do tej ramki tekst przygotowany w Microsoft Word, sformatujesz go za pomocą stylu akapitowego i automatycznie dopasujesz wysokość ramki tekstowej. importowanie tekstu do istniejącej ramki tekstowej 1 Wybierz polecenie Type/Show Hidden Characters (Tekst/Pokaż znaki ukryte), aby wyświetlić znaki przeniesienia do następnej linii, znaki spacji i inne. W ten sposób ułatwisz sobie umieszczanie i formatowanie tekstu. Jeśli to konieczne, dostosuj skalę wyświetlania lub powiększ widok lupą, tak by mieć dobry widok na boczną ramkę umieszczoną na lewej stronie rozkładówki. Edycji tekstu dokonuje się narzędziem Type (Tekst), a ramki tekstowe łączy się za pomocą narzędzia Selection (Zaznaczanie). Nie ma jednak znaczenia, które z tych narzędzi jest wybrane w chwili dokonywania importu tekstu. 2 3 Wybierz polecenie File/Place (Plik/Umieść). Wyłącz opcje Show Import Op- tions (Pokaż opcje importu), Replace Selected Item (Zastąp wybrany element) oraz Create Static Captions (Utwórz podpisy statyczne), jeśli są włączone. 4 Odszukaj i otwórz podwójnym kliknięciem plik 05_LocalStats.doc w folderze Lesson05. ). Kursor przybiera kształt wskazujący na gotowość do wstawienia tekstu ( Pojawia się przy nim podgląd kilku pierwszych linijek importowanego wątku. Gdy przesuniesz ten kursor nad pustą ramkę tekstową, ikona kursora zostanie uzupełniona o parę nawiasów ( ). E Wskazówka: W programie InDe- sign mamy do dys- pozycji wiele funkcji automatycznej kontroli przepływu tekstu między ko- lumnami i ramkami. Są to między innymi opcje przenosze- nia, czyli Keep With Previous (Razem z poprzednim), Keep With Next (Razem z następnymi) oraz Keep Lines Together (Nie dziel wierszy). Przepływem tekstu pomiędzy ramkami możesz sterować również za pomocą znaków łamania, takich jak Column Break (Podział ko- lumny) i Frame Break (Podział ramki). Aby je wstawić do tekstu, skorzystaj z menu Type/Insert Break Cha- racter (Tekst/Wstaw znak łamania). 5 Umieść „załadowany” kursor nad przygotowaną ramką tekstową (poniżej ramki zawierającej nagłówek „local stats”). 6 Kliknij, by przelać tekst do ramki. 7 Wybierz polecenie File/Save (Plik/Zapisz). ADOBE INDESIGN CC/CC PL. OFICJALNY PODRĘCZNIK 131 Poleć książkęKup książkę Tekst nie mieści się w ramce tekstowej i tworzy tekst nadmiarowy. Świadczy o tym obecność czerwonego znaku plus (+) w porcie wyjściowym, znajdującym się w prawym dolnym rogu ramki tekstowej. W dalszej części ćwiczenia rozwią- żesz ten problem. stosowanie stylu akapitowego Za chwilę sformatujesz boczną ramkę tekstową stylem akapitowym. Styl akapito- wy zawiera styl zagnieżdżony, który automatycznie pogrubia początek akapitu aż do wystąpienia pierwszego przecinka. 1 Włącz narzędzie Type (Tekst) ( ) i kliknij wewnątrz ramki bocznej, by przejść do edycji tekstu. Wybierz polecenie Edit/Select All (Edycja/Zaznacz wszystko). 2 Wybierz polecenie Type/Paragraph Styles (Tekst/Style akapitowe), by otwo- rzyć panel Paragraph Styles (Style akapitowe). 3 Kliknij małą trójkątną strzałkę z lewej strony grupy stylów Body Text, aby wyświetlić jej zawartość. 4 Kliknij styl White Sidebar Text. 5 Kliknij wewnątrz tekstu, aby usunąć jego zaznaczenie. Wybierz polecenie File/ Save (Plik/Zapisz). E Wskazówka: Grupy stylów ułatwiają porząd- kowanie stylów w panelach, takich jak Paragraph Styles (Style akapitowe) i Swatches (Próbki). Po rozwinięciu za- wartości grupy moż- na wybrać dostępne w niej opcje. Po sformatowaniu nadal występuje problem nadmiarowego tekstu, który rozwią- żesz w kolejnym ćwiczeniu. automatyczne dostosowanie rozmiaru ramek tekstowych Gdy dodajesz, usuwasz i edytujesz tekst, często musisz potem poprawić rozmiar ramek tekstowych, aby dostosować ich wielkość do ilości zawartego w nich tekstu. InDesign wyposażony jest w narzędzie automatycznej zmiany rozmiaru (Auto-Size, w wersji polskiej — Ustaw wielkość automatycznie), które potrafi samo dopasowy- wać ramki do tekstu w ustalony przez użytkownika sposób. Użyjesz teraz narzędzia 132 LEKCJA 5 Przepływanie tekstu Poleć książkęKup książkę E Wskazówka: Na- rzędzie automatycz- nej zmiany rozmiaru doskonale sprawdza się w poszczególnych ramkach tekstowych z obrysem i (lub) wypełnieniem two- rzącym krawędzie wokół tekstu (na przykład w pasku bocznym albo w ku- ponie). Jeśli tekst ulegnie skróceniu, ramka również się zmniejszy. Natomiast jeśli wprowadzimy więcej tekstu, ramka automatycznie się powiększy. Auto-Size (Ustaw wielkość automatycznie) do automatycznego dostosowania dłu- gości ostatniej ramki tekstowej do zamieszczonego w niej tekstu. 1 Narzędziem Selection (Zaznaczanie) ( ) kliknij boczną ramkę tekstową, której tekst rozpoczyna się frazą „Name: Alexis K.”. Wybierz polecenie Object/ Text Frame Options (Obiekt/Opcje ramki tekstowej). 2 W oknie dialogowym Text Frame Options (Opcje ramki tekstowej) kliknij zakładkę Auto-Size (Ustaw wielkość automatycznie). 3 Zaznacz Preview (Podgląd) w lewym dolnym rogu okna dialogowego, aby sprawdzić efekt wprowadzanych zmian. 4 Z menu Auto-Sizing (Automatyczne ustawianie wielkości) wybierz Height Only (Tylko wysokość). Zwróć uwagę na zmianę wyglądu ramki. 5 Kliknij środkową ikonę w górnym rzę- ) na wyświetlonym diagramie, dzie ( by poinformować program, że w miarę wydłużania się tekstu ramka ma „rosnąć w dół” — tak jakbyś pociągał ku dołowi środkowy uchwyt na jej dolnej krawędzi. 6 Kliknij OK. 7 Kliknij stół montażowy, aby usunąć zaznaczenie obiektów na stronie, a na- stępnie wybierz polecenie View/Screen Mode/Preview (Widok/Tryb ekranu/ Podgląd), aby sprawdzić wygląd ramki bocznej. 8 Wybierz polecenie View/Screen Mode/Normal (Widok/Tryb ekranu/Zwykły), by przywrócić wyświetlanie pomocy rysunkowych, takich jak linie pomocni- cze czy ukryte znaki. 9 Wybierz polecenie File/Save (Plik/Zapisz). ADOBE INDESIGN CC/CC PL. OFICJALNY PODRĘCZNIK 133 Poleć książkęKup książkę ręczne sterowanie przepływem tekstu Proces rozmieszczania tekstu w połączonych ramkach nazywany jest wlewa- niem tekstu, zaś samo łączenie ramek to tworzenie tzw. wątków. W programie InDesign tekst można wlewać ręcznie (w celu zachowania pełnej kontroli nad przebiegiem tego procesu) lub automatycznie (by zaoszczędzić czas). Istnieje też możliwość automatycznego tworzenia nowych stron podczas rozmieszczania długich materiałów tekstowych. W tym ćwiczeniu przelejesz tekst artykułu do dwóch kolumn położonych w dolnej prawej części pierwszej rozkładówki. Zaczniesz od umieszczenia tekstu importowa- nego z programu Microsoft Word w pierwszej kolumnie. Potem połączysz pierwszą kolumnę z drugą, by przelać do niej nadmiarowy tekst. Na koniec utworzysz kolejne ramki tekstowe na trzeciej stronie dokumentu, by pomieścić pozostałą część artykułu. 1 Wybierz polecenie View/Fit Spread In Window (Widok/Zmieść strony widzące w oknie), by wyświetlić dwie ramki tekstowe umieszczone w dolnej części prawej strony rozkładówki, poniżej zdania kończącego się słowem „deterrent”. 2 W razie potrzeby powiększ widok tych ramek. 3 Narzędziem Type (Tekst) ( ) kliknij ramkę po lewej stronie, jak na poniższym rysunku. 4 Wybierz polecenie Place (Umieść). 5 Odszukaj i zaznacz plik 05_Long_Biking_Feature_NovDec2015.docx w katalogu Lesson05. 6 Upewnij się, że w oknie Place (Umieść) włączona jest opcja Replace Selected Item (Zastąp wybrany element), po czym kliknij przycisk Open (Otwórz). E Wskazówka: Aby przelać tekst z ko- lumny do kolumny, możesz użyć osobnej ramki tekstowej dla każdej kolumny lub też utworzyć jedną ramkę i podzielić ją na łamy, korzystając z zakładki General (Ogólne) w oknie Text Frame Options (Opcje ramki tekstowej) dostępnym z menu Object (Obiekt). Niektórzy projek- tanci wolą korzystać z odrębnych ramek, gdyż uważają to za bardziej elastyczne rozwiązanie. E Wskazówka: Oprócz tworzenia wątków tekstu na podstawie ist- niejącego tekstu można wstępnie połączyć puste ramki tekstowe. W tym celu należy kliknąć narzędziem Selection (Zaznaczanie) port wyjściowy ramki, a następnie kliknąć w dowolnym miejscu drugiej ramki. Czynności te należy powtarzać aż do po- łączenia wszystkich ramek. Tekst wlewa się do lewego łamu, do zaznaczonej ramki tekstowej. Zwróć uwagę na port wyjściowy ramki, który znajduje się w jej prawym dolnym rogu. Znajdujący się w nim znak plusa (+) oznacza, że zawiera ona nadmiarowy tekst (innymi słowy, tekstu jest zbyt dużo, by wyświetlić całość). Ów nadmia- rowy tekst umieścisz teraz w kolejnej ramce tekstowej, w drugim łamie. 134 LEKCJA 5 Przepływanie tekstu Poleć książkęKup książkę 7 Włącz narzędzie Selection (Zaznaczanie) ( ) i kliknij port wyjściowy ramki, by załadować nadmiarowy tekst (jeśli to potrzebne, kliknij najpierw ramkę tekstową, by ją znów zaznaczyć). Kliknij wewnątrz drugiej ramki tekstowej. 8 Tekst przepływa z pierwszego do drugiego łamu. Port wyjściowy prawej ramki tekstowej również zawiera znak plusa (+). Oznacza to, że pewna ilość tekstu jest nadal niewidoczna. 9 Wybierz polecenie File/Save (Plik/Zapisz), by utrwalić obecny stan dokumentu. Dalszą pracę nad tą stroną podejmiesz w następnym ćwiczeniu. E Wskazówka: Podczas tworzenia wątków tekstowych kursor narzędzia Selection (Zaznacza- nie) będzie zmieniał wygląd. E Wskazówka: W dowolnym momencie możesz zrezygnować z dal- szego rozmieszczania tekstu poprzez włą- czenie dowolnego narzędzia z panelu Tools (Narzędzia). Kursor symbolizujący gotowość do dalsze- go rozmieszczania tekstu zostanie zastąpiony kursorem wybranego narzę- dzia, lecz działanie to nie spowoduje utraty pozostałego materia- łu tekstowego. ADOBE INDESIGN CC/CC PL. OFICJALNY PODRĘCZNIK 135 Poleć książkęKup książkę importowanie kilku plików tekstowych jednocześnie W oknie dialogowym Place (Umieść) można „załadować” narzędzie Type (Tekst) kilkoma różnymi plikami tekstowymi, by potem móc kolejno rozmieścić je w dokumencie. Oto przebieg takiego procesu: • Najpierw wybierz polecenie File/Place (Plik/Umieść), by otworzyć okno dialogowe Place (Umieść). • Naciśnij klawisz Ctrl (Windows) lub Command (Mac OS) i kliknij kilka różnych plików tekstowych, aby je zaznaczyć. Naciśnij klawisz Shift i zaznacz kilka sąsiadujących plików. • Gdy klikniesz przycisk Open (Otwórz), obok kursora symbolizującego gotowość do wklejania tekstu pojawi się (w nawiasie) informacja o liczbie plików oczekujących na wklejenie — na przykład (4). • Naciśnij klawisz strzałki na klawiaturze, aby zmienić załadowany tekst, który chcesz umieścić. Naciśnij klawisz Esc, aby usunąć plik tekstowy z załadowanego narzędzia. • Kliknij w wybranych miejscach dokumentu, aby rozmieścić zaimportowane pliki. E Wskazówka: Wygląd kursora z za- ładowanym tekstem jest nieco inny, gdy pracujesz w trybie ręcznego łączenia ramek, w trybie półautomatycznym oraz automatycznym wstawiania tekstu. tworzenie nowych ramek tekstowych przy przelewaniu tekstu Teraz wypróbujesz dwie inne metody przelewania tekstu. Najpierw wykorzystasz funkcję wstawiania tekstu w trybie półautomatycznym. W trybie tym tworzy się kolejne ramki tekstowe pojedynczo, aż do wyczerpania zaimportowanego materiału tekstowego. Zawartość oraz podgląd „załadowanego” kursora myszy po utworzeniu każdej kolejnej ramki zostają automatycznie zaktualizowane. W dal- szej części ćwiczenia utworzysz nową ramkę tekstową, posługując się „załadowa- nym” kursorem. 1 Narzędziem Selection (Zaznaczanie) ( ) kliknij port wyjściowy ramki drugiego łamu na prawej stronie (czyli stronie 1), by załadować nadmiarowy tekst. Na stronie 2 utworzysz teraz nowe ramki tekstowe prze- znaczone na pozostałą część tekstu. Miejsce na ramki wyznaczają umieszczone na tej stronie linie pomocnicze. 2 Wybierz polecenie Layout/Next Spread (Układ/Następne strony widzące), by wyświetlić strony 2 i 3. Następnie wybierz polecenie View/Fit Spread In Window (Widok/ Zmieść strony widzące w oknie). Po załadowaniu tekstu, gdy kursor sygnalizuje gotowość do jego wstawiania, możesz bez przeszkód nawigować po stronach dokumentu, a także dodawać nowe strony. 3 Umieść kursor symbolizujący gotowość do wlewania tekstu ( ) w górnym lewym narożniku lewej strony, przy przecięciu linii pomocniczych. Poprawne miejsce wstawienia tekstu zostanie zasygnalizowane zmianą koloru czarnej strzałki załadowanego kursora na kolor biały. 136 LEKCJA 5 Przepływanie tekstu Poleć książkęKup książkę 4 Naciśnij klawisz Alt (Windows) lub Option (Mac OS) i kliknij. Tekst zostanie umieszczony w pierwszym łamie. Ponieważ wciśnięty był klawisz Alt (Option), kursor symbolizuje gotowość do dalszego rozmieszcza- nia zaimportowanego materiału tekstowego, a zatem możesz przystąpić do wklejania tekstu do kolejnej ramki. 5 Zwolnij klawisz Alt (Windows) lub Option (Mac OS) i umieść kursor myszy ( w drugim łamie, ograniczonym fioletowymi liniami pomocniczymi. ) 6 Kliknij, by w obszarze łamu z prawej strony utworzyć ramkę tekstową. Kliknięcie załadowanym kursorem spowoduje utworzenie ramki tekstowej w obszarze łamu i przelanie do niej nadmiarowego tekstu. Czerwony znak plus w prawym dolnym narożniku drugiej ramki informuje nas, że tekst tego wątku wciąż nie jest w pełni widoczny. Zajmiesz się tym później. E Wskazówka: Gdy załadowany tekstem kursor znaj- dzie się nad pustą ramką tekstową, pojawi się przy nim ikona ogniwa łańcu- cha — znak, że mo- żesz uczynić tę ramkę jedną z połączonych ramek tekstowych. Nadmiarowy tekst możesz również prze- lać do pustej ramki graficznej; ramka au- tomatycznie zostanie przekonwertowana w ramkę tekstową. E Wskazówka: Gdy klikniesz „załadowanym” kursorem w celu utworzenia ramki tekstowej, InDesign utworzy nową ramkę o szerokości łamu, w którym klikną- łeś. Choć te ramki w chwili powstania są dopasowane do linii pomocniczych ogra- niczających łamy, możesz zmieniać ich rozmiary i przemiesz- czać je podobnie jak wszystkie inne. 7 Wybierz polecenie File/Save (Plik/Zapisz), by zachować stronę w tym stanie na potrzeby następnego ćwiczenia. ADOBE INDESIGN CC/CC PL. OFICJALNY PODRĘCZNIK 137 Poleć książkęKup książkę automatyczne tworzenie połączonych ramek tekstowych Aby przyspieszyć tworzenie połączonych ramek tekstowych o szerokości łamu, możesz użyć skrótu klawiaturowego. Jeśli w trakcie rysowania ramki tekstowej narzędziem Type (Tekst) wciśniesz raz strzałkę wskazującą w prawo na klawiatu- rze, to ramka zostanie podzielona na dwa łamy. Jeśli wciśniesz strzałkę w prawo pięć razy, to wprowadzisz pięć podziałów, czyli uzyskasz sześć łamów. Dodasz teraz na stronie 3 ramkę tekstową podzieloną na łamy i przelejesz do niej pozostały tekst. 1 Wybierz polecenie View/Fit Spread In Window (Widok/Zmieść strony widzące w oknie), aby wyśrodkować stronę 2 i 3 w oknie dokumentu. 2 Wybierz narzędzie Type (Tekst) ( ) i umieść kursor w pierwszym łamie prawej strony, w przybliżeniu w miejscu przecięcia fioletowej pionowej linii pomocniczej i różowej poziomej. 3 Przeciągnij narzędziem Type (Tekst) ukośnie w dół i w prawo, rysując ramkę o szerokości całej strony. W czasie przeciągania myszą naciśnij raz strzałkę skierowaną w prawo. InDesign automatycznie dzieli ramkę tekstową na dwie połączone ze sobą ramki o równej szerokości.  Uwaga: Jeśli niechcący naciśniesz strzałkę w prawo wię- cej niż raz i utworzysz w ten sposób więcej niż dwie połączo- ne ramki, wybierz polecenie Edit/ Undo (Edycja/Cofnij) i spróbuj jeszcze raz. Możesz też usunąć nadmiarowe ramki, naciskając strzałkę w lewo w trakcie przeciągania myszą. 138 LEKCJA 5 Przepływanie tekstu Poleć książkęKup książkę 4 Kontynuuj przeciąganie w dół, aż krawędzie ramki tekstowej zostaną dopaso- wane do linii pomocniczych łamów i marginesów. Jeśli zajdzie taka koniecz- ność, popraw rozmiar ramki narzędziem Selection (Zaznaczanie) ( ). 5 Wybierz narzędzie Selection (Zaznaczanie) i kliknij ramkę tekstową w drugim łamie strony 2. Następnie kliknij jej port wyjściowy, umieszczony w prawym dolnym narożniku ramki, aby załadować nadmiarowy tekst. 6 Kliknij załadowanym kursorem ( ) w nowej ramce tekstowej na stronie 3. Tekst wlewa się do obu ramek tekstowych, przepływając między nimi. 7 Wybierz polecenie File/Save (Plik/Zapisz) i pozostaw tę stronę bez zmian na potrzeby kolejnego ćwiczenia. ADOBE INDESIGN CC/CC PL. OFICJALNY PODRĘCZNIK 139 Poleć książkęKup książkę automatyczne wlewanie tekstu Wlewanie pozostałej części tekstu na kolejną rozkładówkę zostanie wykonane automatycznie. W trakcie wlewania automatycznego program InDesign tworzy na kolejnych stronach dokumentu nowe ramki tekstowe w obrębie linii pomoc- niczych łamów do momentu, kiedy wykorzystany zostanie cały zaimportowany tekst. Jest to niesłychanie przydatne w większych projektach, na przykład podczas przygotowywania książki. W niniejszym projekcie efektem wykorzystania tej techniki będzie jednak zasłonięcie niektórych zaimportowanych już zdjęć. Można sobie z tym z łatwością poradzić, usuwając ramki tekstowe; przepływ tekstu zo- stanie wówczas automatycznie przekierowany. 1 Narzędziem Selection (Zaznaczanie) ( ) kliknij port wyjściowy w prawym dolnym narożniku ramki drugiego łamu na stronie 3, by załadować nadmiaro- wy tekst. Jeśli trzeba, najpierw zaznacz kliknięciem ramkę tekstową. 2 Wybierz polecenie Layout/Next Spread (Układ/Następne strony widzące), by wyświetlić strony 4 i 5. 3 Umieść załadowany kursor ( ) w pierwszym łamie na stronie 4, w pobliżu miejsca, gdzie przecinają się linie pomocnicze łamu oraz marginesu strony. 4 Naciśnij klawisz Shift i kliknij. Zauważ, że na pozostałych stronach dokumentu, a nawet nad zdjęciami, utworzone zostały nowe ramki tekstowe. Efekt ten spowodowany został wciś- nięciem klawisza Shift w trakcie operacji wklejania tekstu. E Wskazówka: Po naciśnięciu klawisza Shift i kliknięciu kursorem z załadowanym tekstem zostaną utworzone ramki tekstowe, do których zostanie automatycz- nie przekierowany tekst. W ten sposób powstaną strony nie- zbędne do pomiesz- czenia całego tekstu w dokumencie (o ile włączona jest opcja Smart Text Reflow [Ponowne wlewanie inteligentnego tekstu] w preferencjach tekstu). 5 Naciśnij klawisz Shift i narzędziem Selection (Zaznaczanie) kliknij dwie kolejne nowe ramki tekstowe na stronie 5 (które znajdują się nad zdjęciem mężczyzny jadącego na rowerze). 6 Wybierz polecenie Edit/Clear (Edycja/Wyczyść), aby usunąć ramki tekstowe. 7 Wybierz polecenie Layout/Next Spread (Układ/Następne strony widzące), aby wyświetlić strony 6 i 7. Jak widać, tekst przepływa ze strony 4 do strony 6, a następnie do strony 7. 140 LEKCJA 5 Przepływanie tekstu Poleć książkęKup książkę 8 Naciśnij klawisz Shift i narzędziem Selection (Zaznaczanie) kliknij dwie nowe ramki tekstowe na stronie 7 (które znajdują się nad zdjęciem wypożyczalni rowerów). 9 Wybierz polecenie Edit/Clear (Edycja/Wyczyść), aby usunąć ramki tekstowe. Nadal w dokumencie znajduje się nadmiarowy tekst, lecz problem zniknie po sformatowaniu tekstu w kolejnym ćwiczeniu. 10 Wybierz polecenie File/Save (Plik/Zapisz) i pozostaw tę stronę bez zmian na potrzeby kolejnego ćwiczenia. Dodawanie stron podczas wklejania tekstu Łączenie ramek na istniejących stronach nie jest jedyną metodą przelewania tekstu. Możesz też zarządzić, by strony potrzebne do pomieszczenia całego tekstu były automatycznie dodawane. Ta funkcja o nazwie Smart Text Reflow (Ponowne wlewanie inteligentnego tekstu) świetnie się sprawdza przy pracy z długimi tekstami, takimi jak na przykład rozdziały książek. Przy stosowaniu funkcji Smart Text Reflow (Ponowne wlewanie inteligentnego tekstu) zaimportowany lub wprowadzany ręcznie tekst będzie automatycznie rozmieszczany w połączonych ze sobą ramkach na kolejnych stronach publikacji. Kiedy w projekcie zabraknie miejsca na nowy materiał tekstowy, dokument zostanie poszerzony o kolejne strony. Jeżeli w wyniku formatowania lub przeredagowania tekstu okaże się, że nie zajmuje on tak dużo miejsca jak przedtem, niepotrzebne strony mogą zostać automatycznie usunięte. Zapoznaj się z zaletami tego rozwiązania, wykonując następujące proste ćwiczenie: 1 Wybierz polecenie File/New/Document (Plik/Nowy/Dokument). W oknie dialogowym New Document (Nowy dokument): • Zaznacz opcję Primary Text Frame (Główna ramka tekstowa). • Wybierz opcję Letter Half (Letter — połowa) z listy Page Size (Rozmiar strony). 2 Kliknij przycisk OK. 3 Wybierz polecenie Edit/Preferences/Type (Edycja/Preferencje/Tekst) w
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Adobe InDesign CC/CC PL. Oficjalny podręcznik
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: