Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00136 007600 24110423 na godz. na dobę w sumie
Excel 2016 PL w biurze i nie tylko - książka
Excel 2016 PL w biurze i nie tylko - książka
Autor: Liczba stron: 400
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-283-1739-0 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> aplikacje biurowe >> excel
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Możesz w Excelu użyć fortelu!

Czy to prawda, że wszyscy na świecie wiedzą, co to jest Excel? Cóż, z dużym prawdopodobieństwem można założyć, że dotyczy to przynajmniej mieszkańców krajów rozwiniętych. A czy wszyscy umieją go obsługiwać? Z całą pewnością nie! Choć wydaje się, że Excel jest wszechobecny w naszym życiu, funkcjonuje w każdej firmie i każdym prywatnym domu, większość z nas nadal nie potrafi sensownie go używać. Ale wszyscy starannie się z tym kryją. Jeśli chcesz przełamać tabu i nauczyć się efektywnie stosować ten fantastyczny program, nie mogłeś trafić lepiej! Ten podręcznik poprowadzi Cię krok po kroku przez kolejne etapy pracy z Excelem i pokaże Ci, jak i do czego możesz go wykorzystać.

Dowiesz się stąd, jak wprowadzić do Excela dane i sformatować je tak, by odpowiadały Twoim potrzebom. Nauczysz się szybko odszukiwać odpowiednie informacje zawarte w arkuszach, a także przetwarzać je na różne sposoby za pomocą formuł, funkcji i własnych miniprogramów, co pozwoli Ci zautomatyzować tysiące powtarzalnych czynności. Sprawdzisz, jak stworzyć w Excelu różne rodzaje dokumentów związanych ze sprzedażą, takich jak cenniki, oferty, dowody dostawy czy rachunki. Zobaczysz też, jak zapanować nad kalendarzem i jak umieszczać arkuszu dane na temat pracowników firmy. Zapanuj nad biurowym chaosem dzięki pomocy Excela!

Excel — podręcznik pierwszej pomocy!

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Autor oraz Wydawnictwo HELION dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo HELION nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce. Opieka redakcyjna: Ewelina Burska Projekt okładki: Studio Gravite/Olsztyn Obarek, Pokoński, Pazdrijowski, Zaprucki Wydawnictwo HELION ul. Kościuszki 1c, 44-100 GLIWICE tel. 32 231 22 19, 32 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl WWW: http://helion.pl (księgarnia internetowa, katalog książek) Drogi Czytelniku! Jeżeli chcesz ocenić tę książkę, zajrzyj pod adres http://helion.pl/user/opinie/ex16bn Możesz tam wpisać swoje uwagi, spostrzeżenia, recenzję. ISBN: 978-83-283-1739-0 Copyright © Helion 2016 Printed in Poland. • Kup książkę • Poleć książkę • Oceń książkę • Księgarnia internetowa • Lubię to! » Nasza społeczność Spis treści Rozdział 1. Podstawowe informacje o obsłudze arkusza kalkulacyjnego ............... 9 Uruchamianie i zamykanie programu ............................................................................... 9 Wstążka .......................................................................................................................... 13 Pasek formuły ................................................................................................................. 14 Menu podręczne ............................................................................................................. 16 Obsługa zdarzeń wywoływanych ruchem myszki .......................................................... 19 Poruszanie się po skoroszytach i arkuszach za pomocą klawiatury ................................ 23 Ograniczenia arkuszy i skoroszytów .............................................................................. 23 Rozdział 2. Podstawowe obiekty Excela ........................................................... 25 Komórka arkusza kalkulacyjnego — zaznaczanie komórki, zakresów komórek, kolumn, wierszy i arkuszy ............................................................ 25 Zaznaczanie obszaru przylegających komórek ........................................................... 26 Zaznaczanie rozległego obszaru przylegających komórek ......................................... 27 Zaznaczanie wszystkich komórek arkusza .................................................................. 28 Zaznaczanie całego wiersza lub całej kolumny arkusza ............................................. 28 Zaznaczanie przylegających wierszy lub przylegających kolumn arkusza ................. 29 Zaznaczanie nieprzylegającej komórki lub zakresu komórek ..................................... 29 Zaznaczanie nieprzylegających wierszy lub kolumn .................................................. 29 Zmiana szerokości kolumn lub wierszy .......................................................................... 29 Zmiana szerokości pojedynczej kolumny ................................................................... 30 Zmiana szerokości wielu kolumn ............................................................................... 31 Określanie szerokości kolumny .................................................................................. 31 Zmiana wysokości pojedynczego wiersza .................................................................. 32 Zmiana wysokości wielu wierszy ............................................................................... 33 Ukrywanie (wyświetlanie) kolumn, wierszy i arkuszy ................................................... 33 Ukrywanie kolumn lub wierszy .................................................................................. 34 Wyświetlanie ukrytego wiersza lub kolumny ............................................................. 34 Kopiowanie, wklejanie i usuwanie zawartości komórek ................................................ 35 Polecenia kopiowania i wklejania ............................................................................... 35 Polecenie czyszczenia komórek .................................................................................. 38 Polecenie usuwania komórek ...................................................................................... 39 Skoroszyty i arkusze ....................................................................................................... 41 Otwieranie istniejącego skoroszytu ............................................................................ 41 Tworzenie nowego skoroszytu .................................................................................... 44 Zapisywanie skoroszytu .............................................................................................. 47 Dodawanie i usuwanie arkuszy w skoroszycie ........................................................... 48 Dodawanie pojedynczego pustego arkusza ................................................................. 50 Poleć książkęKup książkę 4 Excel 2016 PL w biurze i nie tylko Dodawanie wielu pustych arkuszy .............................................................................. 51 Ukrywanie (wyświetlanie) arkusza ............................................................................. 52 Zmiana nazwy lub położenia arkusza w skoroszycie .................................................. 54 Kopiowanie lub przenoszenie arkuszy pomiędzy skoroszytami ................................. 57 Jednoczesne przeglądanie wielu skoroszytów ............................................................ 59 Wyświetlanie arkusza w dwóch lub czterech częściach .............................................. 60 Wyszukiwanie informacji w arkuszach ...................................................................... 61 Rozdział 3. Wprowadzanie danych .................................................................... 65 Wprowadzanie danych do komórki ................................................................................ 65 Edytowanie danych w komórce .................................................................................. 68 Wprowadzanie różnych typów danych do komórek ................................................... 69 Wypełnianie komórek ..................................................................................................... 73 Wypełnianie komórek liczbami .................................................................................. 74 Tworzenie serii danych z dowolną wartością kroku ................................................... 78 Wypełnianie komórek tekstem .................................................................................... 81 Wypełnianie komórek datami ..................................................................................... 83 Autouzupełnianie ........................................................................................................ 84 Unikalny zapis danych w kolumnie ................................................................................ 85 Rozdział 4. Formatowanie ................................................................................ 89 Dostęp do poleceń formatowania ................................................................................... 89 Formatowanie czcionki użytej do zapisu zawartości komórki ........................................ 90 Formatowanie orientacji zapisu danej w komórce .......................................................... 91 Formatowanie liczb ........................................................................................................ 92 Formatowanie krawędzi komórki oraz koloru jej wypełnienia ....................................... 93 Niestandardowe obramowanie komórek ....................................................................... 101 Rozdział 5. Formuły ....................................................................................... 105 Adres komórki .............................................................................................................. 105 Budowa (składnia) formuły .......................................................................................... 105 Operatory obliczeń .................................................................................................... 106 Kolejność operacji i działań w formułach ................................................................. 108 Korzystanie z nawiasów ........................................................................................... 108 Odwołania do komórek i zakresów ........................................................................... 109 Odwołania względne ................................................................................................. 109 Odwołania bezwzględne ........................................................................................... 111 Odwołania mieszane ................................................................................................. 111 Połączenia z innym arkuszem lub skoroszytem ........................................................ 111 Odwołanie do komórek innego arkusza w tym samym skoroszycie ......................... 112 Odwołanie 3-W ......................................................................................................... 114 Odwołanie do komórek innego skoroszytu ............................................................... 114 Stałe .............................................................................................................................. 118 Nazwy zakresów w formułach ...................................................................................... 119 Zasady dotyczące nadawania nazw ........................................................................... 120 Rozdział 6. Funkcje ....................................................................................... 123 Struktura funkcji ........................................................................................................... 123 Argument funkcji ...................................................................................................... 124 Nazwa funkcji ........................................................................................................... 125 Funkcje zagnieżdżone ............................................................................................... 125 Wprowadzanie funkcji .................................................................................................. 126 Funkcja SUMA ............................................................................................................. 127 Składnia .................................................................................................................... 127 Funkcja SUMY WARUNKOWEJ ............................................................................... 128 Składnia .................................................................................................................... 128 Poleć książkęKup książkę Spis treści 5 Funkcja ILOCZYNU .................................................................................................... 129 Składnia .................................................................................................................... 129 Funkcja ORAZ ............................................................................................................. 130 Składnia .................................................................................................................... 130 Funkcja LUB ................................................................................................................ 131 Składnia .................................................................................................................... 131 Funkcja JEŻELI ........................................................................................................... 132 Składnia .................................................................................................................... 132 Funkcja ŚREDNIA ....................................................................................................... 133 Składnia .................................................................................................................... 133 Funkcja ILE.LICZB ..................................................................................................... 134 Składnia .................................................................................................................... 134 Funkcja ILE.NIEPUSTYCH ........................................................................................ 135 Składnia .................................................................................................................... 135 Funkcja LICZ.JEŻELI .................................................................................................. 135 Składnia .................................................................................................................... 135 Funkcja LICZBA.CAŁK .............................................................................................. 136 Składnia .................................................................................................................... 136 Funkcja ZAOKR .......................................................................................................... 136 Składnia .................................................................................................................... 136 Funkcje TERAZ i DZIŚ ............................................................................................... 137 Składnia .................................................................................................................... 137 Funkcja DŁ ................................................................................................................... 138 Składnia .................................................................................................................... 138 Funkcja ZŁĄCZ.TEKSTY ........................................................................................... 139 Składnia .................................................................................................................... 139 Funkcja ZNAK ............................................................................................................. 139 Składnia .................................................................................................................... 139 Funkcja PORÓWNAJ ................................................................................................... 140 Składnia .................................................................................................................... 140 Funkcje LITERY.WIELKIE i LITERY.MAŁE ........................................................... 140 Składnia .................................................................................................................... 140 Funkcja FRAGMENT.TEKSTU .................................................................................. 141 Składnia .................................................................................................................... 141 Funkcja ZASTĄP ......................................................................................................... 142 Składnia .................................................................................................................... 142 Funkcja SZUKAJ.TEKST ............................................................................................ 142 Składnia .................................................................................................................... 142 Funkcja WARTOŚĆ ..................................................................................................... 143 Składnia .................................................................................................................... 143 Funkcja INDEKS .......................................................................................................... 144 Składnia .................................................................................................................... 144 Funkcja PODAJ.POZYCJĘ .......................................................................................... 145 Składnia .................................................................................................................... 145 Funkcja WYSZUKAJ.PIONOWO ............................................................................... 147 Składnia .................................................................................................................... 147 Funkcja ADR.POŚR ..................................................................................................... 149 Składnia .................................................................................................................... 149 Funkcja PRAWY .......................................................................................................... 149 Składnia .................................................................................................................... 149 Funkcja LEWY ............................................................................................................. 150 Składnia .................................................................................................................... 150 Funkcja POWT ............................................................................................................. 150 Składnia .................................................................................................................... 150 Poleć książkęKup książkę 6 Excel 2016 PL w biurze i nie tylko Rozdział 7. Sortowanie i filtrowanie danych .................................................... 153 Sortowanie .................................................................................................................... 153 Sortowanie proste ..................................................................................................... 154 Sortowanie za pomocą przycisku Sortuj od A do Z lub przycisku Sortuj od Z do A .... 156 Sortowanie za pomocą przycisku Sortuj ................................................................... 157 Sortowanie z uwzględnieniem wielkości liter ........................................................... 162 Sortowanie wielokolumnowe .................................................................................... 163 Sortowanie za pomocą listy ...................................................................................... 165 Filtrowanie .................................................................................................................... 167 Autofiltr .................................................................................................................... 167 Filtrowanie tekstu ..................................................................................................... 168 Filtrowanie liczb ....................................................................................................... 170 Filtrowanie dat lub godzin ........................................................................................ 172 Filtrowanie zaawansowane ........................................................................................... 174 Wiele warunków w jednej kolumnie ......................................................................... 176 Jeden warunek w dwóch lub większej liczbie kolumn .............................................. 177 Jeden z dwóch zestawów warunków dla dwóch lub większej liczby kolumn ........... 177 Przykłady filtrowania zaawansowanego ................................................................... 178 Rozdział 8. Drukowanie .................................................................................. 189 Ustawienia strony do wydruku ..................................................................................... 189 Karta Strona .............................................................................................................. 190 Karta Marginesy ....................................................................................................... 192 Karta Nagłówek/stopka ............................................................................................. 193 Karta Arkusz ............................................................................................................. 201 Polecenie wydruku ....................................................................................................... 203 Rozdział 9. Makropolecenia — pierwszy krok w programowaniu ...................... 205 Rejestrowanie makropolecenia ..................................................................................... 205 Karta Deweloper ....................................................................................................... 206 Bezpieczeństwo makr ............................................................................................... 207 Ogólny proces rejestrowania makra .......................................................................... 208 Przykład rejestracji makra ......................................................................................... 209 Tworzenie makra za pomocą języka Microsoft Visual Basic ....................................... 219 Kopiowanie części makra w celu utworzenia innego makra ..................................... 220 Zarządzanie makrami ................................................................................................... 221 Przypisywanie makra do obiektu, grafiki lub formantu ............................................ 221 Usuwanie makra ....................................................................................................... 221 Formanty — informacje podstawowe ........................................................................... 222 Umieszczanie formantu formularza w arkuszu ......................................................... 223 Formanty ActiveX .................................................................................................... 226 Rozdział 10. Oferty cenowe .............................................................................. 237 Oferta cenowa — wersja 1. .......................................................................................... 237 Obsługa arkusza ........................................................................................................ 237 Konstrukcja arkusza .................................................................................................. 239 Oferta cenowa — wersja 2. .......................................................................................... 241 Obsługa arkusza ........................................................................................................ 242 Konstrukcja części obliczeniowej arkusza ................................................................ 243 Konstrukcja części graficznej arkusza ...................................................................... 244 Poleć książkęKup książkę Spis treści 7 Rozdział 11. Zmiana zapisu wartości liczbowej na zapis słowny ......................... 253 Przeznaczenie i budowa skoroszytu w wersji I ............................................................. 253 Arkusz1 ..................................................................................................................... 254 Arkusz Słowo ............................................................................................................ 255 Uwagi końcowe dla wersji I ......................................................................................... 256 Przeznaczenie i budowa skoroszytu w wersji II ........................................................... 258 Arkusz1 ..................................................................................................................... 258 Arkusz Słowo ............................................................................................................ 259 Uwagi końcowe dla wersji II ........................................................................................ 267 Rozdział 12. Dowód dostawy ............................................................................ 269 Przeznaczenie i budowa skoroszytu ............................................................................. 269 Obsługa skoroszytu ................................................................................................... 269 Arkusz Ustawienia .................................................................................................... 270 Arkusz ND ................................................................................................................ 273 Arkusz Odbiorcy ....................................................................................................... 274 Arkusz Towary ......................................................................................................... 276 Wybór pozycji z bazy towarowej (materiałowej) ..................................................... 278 Arkusz DOWÓD ....................................................................................................... 279 Arkusz Słowo ............................................................................................................ 281 Rozdział 13. Rachunki ..................................................................................... 283 Rachunek zwykły ......................................................................................................... 283 Przeznaczenie i budowa skoroszytu .......................................................................... 283 Obsługa skoroszytu ................................................................................................... 283 Arkusz Ustawienia .................................................................................................... 285 Arkusz Nr ................................................................................................................. 287 Arkusz Baza .............................................................................................................. 289 Arkusz Rachunek ...................................................................................................... 292 Arkusz Słowo ............................................................................................................ 295 Rachunek za usługi ....................................................................................................... 295 Przeznaczenie i budowa skoroszytu .......................................................................... 295 Obsługa skoroszytu ................................................................................................... 296 Arkusz Ustawienia .................................................................................................... 297 Arkusz Nr ................................................................................................................. 299 Arkusz Baza .............................................................................................................. 301 Arkusz Rachunek ...................................................................................................... 304 Arkusz Słowo ............................................................................................................ 306 Rozdział 14. Zamówienia ................................................................................. 307 Przeznaczenie i budowa skoroszytu ............................................................................. 307 Obsługa skoroszytu ................................................................................................... 309 Arkusz Ustawienia .................................................................................................... 309 Arkusz Numer ........................................................................................................... 311 Arkusz Sprzedawca ................................................................................................... 312 Arkusz Towary ......................................................................................................... 314 Arkusz Druk A5 (Druk A4) ...................................................................................... 317 Rozdział 15. Odsetki ........................................................................................ 321 Obsługa skoroszytu ...................................................................................................... 321 Arkusz Odsetki ustawowe ............................................................................................ 322 Budowa arkusza ........................................................................................................ 322 Aktualizacja arkusza Odsetki ustawowe ................................................................... 327 Poleć książkęKup książkę 8 Excel 2016 PL w biurze i nie tylko Arkusz Odsetki podatkowe ........................................................................................... 328 Odsetki ustawowe z wpłatą .......................................................................................... 331 Przeznaczenie i konstrukcja arkusza ......................................................................... 331 Obsługa arkusza ........................................................................................................ 334 Rozdział 16. Kalendarze i inne operacje na datach ............................................ 341 Wyznaczanie daty świąt wielkanocnych ...................................................................... 341 Wyznaczanie dni świątecznych na podstawie roku ...................................................... 343 Kalendarze .................................................................................................................... 344 Skoroszyt Kalendarz_Uni — arkusz Uni ...................................................................... 345 Zadanie 1. ................................................................................................................. 348 Zadanie 2. ................................................................................................................. 349 Rozdział 17. Lista obecności ............................................................................ 353 Przeznaczenie skoroszytu ............................................................................................. 353 Obsługa skoroszytu ...................................................................................................... 353 Arkusz Pracownicy ....................................................................................................... 354 Arkusz Lista ................................................................................................................. 356 Część nagłówkowa listy ............................................................................................... 357 Część specyfikacji dni miesiąca dla listy obecności ..................................................... 360 Część specyfikacji dni świątecznych dla listy obecności .............................................. 362 Formatowanie warunkowe ........................................................................................... 364 Ustawienia wstępne skoroszytu Lista obecności .......................................................... 370 Rozdział 18. Zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach ..................................... 373 Przeznaczenie i budowa skoroszytu ............................................................................. 373 Arkusz Katalogi ............................................................................................................ 374 Arkusz Dane ................................................................................................................. 375 Konstrukcja listy rozwijanej służącej do aktualizacji komórek w kolumnie Stanowisko ......................................................................................... 376 Konstrukcja listy rozwijanej służącej do aktualizacji komórek w kolumnie Rodzaj zatrudnienia ............................................................................ 379 Arkusz Zaświadczenie .................................................................................................. 381 Wstawianie formantu ActiveX typu pole kombi ....................................................... 382 Wstawianie formantu formularza typu pole listy ...................................................... 387 Drukowanie zaświadczenia .......................................................................................... 390 Skorowidz ................................................................................... 393 Poleć książkęKup książkę Rozdział 3. Wprowadzanie danych Nie istnieją „dobre” lub „złe” sposoby wprowadzania danych, istnieją natomiast źle lub dobrze wprowadzone dane. Parafrazując znany cytat: wprowadzać każdy może, jeden lepiej, drugi gorzej — w niniejszym rozdziale omówimy więc kilka technik wprowa- dzania informacji do komórek arkusza. Techniki te pozwalają nam na wykonanie tej nie- zbyt przyjemnej pracy w sposób szybki i w miarę bezbolesny. Dotyczy to zwłaszcza zestawień podobnych informacji, na przykład kolumn dat lub wartości, zmieniających się według określonego schematu (wypełnianych w sposób seryjny). Wprowadzanie danych do komórki Aby wprowadzić żądaną informację (daną) do określonej komórki, musimy pokazać Excelowi, o którą komórkę chodzi, poprzez kliknięcie w jej obszarze lewym przyciskiem myszki. Działanie to spowoduje aktywację komórki, co zasygnalizowane zostanie otoczeniem jej „grubą ramką” zwaną selektorem (rysunek 3.1). Rysunek 3.1. Miejsca wprowadzania danych Poleć książkęKup książkę 66 Excel 2016 PL w biurze i nie tylko Dane, które chcemy umieścić w komórce, możemy wprowadzić do niej bezpośrednio lub wpisując je w pasku formuły. Aby ustawić domyślne miejsce wprowadzania danych:  Kliknij przycisk Plik i wydaj polecenie Opcje.  Po aktywacji okna dialogowego Opcje programu Excel dla pozycji Zaawansowane zaznacz lub odznacz opcję Zezwalaj na edytowanie bezpośrednio w komórkach (rysunek 3.2). Rysunek 3.2. Ustawianie parametru miejsca wprowadzania danych Bez względu na miejsce wpisywania — o czym informuje nas kursor „pisania” wi- doczny w komórce lub w pasku formuły — dane (ciąg znaków) będą pojawiały się za- równo w komórce, jak i na pasku formuły (rysunek 3.3, oznaczenie 1). Rysunek 3.3. Procedura wprowadzania danych: a) bezpośrednio do komórki, b) do paska formuły W czasie wprowadzania danych pojawiają się na pasku formuły trzy przyciski, których wygląd przedstawiony został na rysunku 3.4. Przycisk oznaczony symbolem 2 (przycisk o nazwie Anuluj) służy do anulowania wprowadzanych danych. Kliknięcie go w czasie wprowadzania danych (bez względu na miejsce wprowadzania — komórka czy pasek formuły) spowoduje usunięcie wszystkich wprowadzonych do tej chwili znaków. Przy- cisk oznaczony symbolem 3 (przycisk o nazwie Wpis) służy do zatwierdzenia wpro- wadzonych do komórki danych. Kliknięcie go zostaje zrozumiane przez program jako zakończenie procedury wprowadzania danych (znika kursor „pisania”), przy czym ko- mórka pozostaje aktywna. Przycisk oznaczony symbolem 4 służy do wstawiania stan- dardowych funkcji Excela do formuły. Poleć książkęKup książkę Rozdział 3.  Wprowadzanie danych 67 Rysunek 3.4. Wygląd arkusza po zatwierdzeniu danych w komórce C3 klawiszem Enter Dla wielu użytkowników (zwłaszcza programów bazodanowych) zatwierdzenie da- nych realizowane jest poprzez naciśnięcie klawisza Enter. Domyślnie po naciśnięciu tego klawisza Excel przechodzi do komórki leżącej bezpośrednio pod tą, w której da- ne zostały zatwierdzone. Automatycznie komórka ta staje się komórką aktywną (ry- sunek 3.4). W przypadku gdy kierunek wprowadzania przez nas danych jest zgodny z domyślnym przejściem programu, sytuacja ta nie jest męcząca, lecz wręcz przeciwnie — pożądana. Jeśli natomiast chcemy wprowadzić zestaw danych ułożonych w sposób horyzontalny, ten sposób aktywacji następnej komórki jest jednak niezmiernie uciążliwy, wymagający każdorazowo ingerencji polegającej na klikaniu (aktywowaniu) żądanej komórki. Aby zmienić domyślny kierunek przenoszenia zaznaczenia (aktywacji) komórki po naci- śnięciu klawisza Enter: 1. Po aktywacji okna dialogowego Opcje programu Excel kliknij pozycję Zaawansowane. 2. Upewnij się, że włączone (zaznaczone) jest pole wyboru Przenieś zaznaczenie po naciśnięciu klawisza Enter (rysunek 3.5). Rysunek 3.5. Ustawianie kierunku przenoszenia po naciśnięciu klawisza Enter 3. Kliknij strzałkę listy rozwijanej Kierunek (rysunek 3.5) i wybierz odpowiednią opcję. 4. Zatwierdź ustawienia poprzez kliknięcie przycisku OK znajdującego się w prawym dolnym rogu okna dialogowego Opcje programu Excel, powodując tym samym zamknięcie okna dialogowego i powrót do aktywnego arkusza. Przykładowo wybranie na liście rozwijanej Kierunek opcji W prawo spowoduje, że po zatwierdzeniu klawiszem Enter wartości w komórce C3 komórką aktywną zostanie komórka D3 (rysunek 3.6). Poleć książkęKup książkę 68 Excel 2016 PL w biurze i nie tylko Rysunek 3.6. Wygląd arkusza po zatwierdzeniu danych w komórce C3 klawiszem Enter przy ustawieniu opcji kierunku przenoszenia jako W prawo Edytowanie danych w komórce Pojęcie edytowania danych, chociaż często używane jako synonim wprowadzania da- nych, dotyczy aktualizacji już wprowadzonych informacji do komórki. Niejednokrotnie zachodzi potrzeba poprawienia tylko jednej cyfry w całym zapisie wartości znajdujących się w określonej komórce (rysunek 3.7). W tym celu możemy poddać komórkę edycji bez potrzeby wprowadzania od początku całego ciągu znaków. Rysunek 3.7. Przykładowy zapis wartości z błędną cyfrą 2 Podobnie jak przy wprowadzaniu danych, edycję danych możemy przeprowadzić bezpo- średnio w komórce lub też na pasku formuły. Poprawę (edycję) danych na pasku for- muły należy przeprowadzić w następujący sposób: 1. Kliknij żądaną komórkę. 2. Po wyświetleniu zawartości komórki w pasku formuły kliknij wskaźnikiem myszki w miejscu, w którym chcesz dokonać poprawy (rysunek 3.8, oznaczenie 1). Rysunek 3.8. Poprawa zawartości komórki w pasku formuły 3. Działanie z punktu 2. spowoduje pojawienie się kursora, umożliwiając tym samym dokonanie zmiany (np. skasowanie przy użyciu klawiszy Backspace lub Delete i ponowne wpisanie znaku). 4. Zatwierdź poprawną wartość przez naciśnięcie przycisku Wpis lub klawisza Enter. Poleć książkęKup książkę Rozdział 3.  Wprowadzanie danych 69 Poprawę (edycję) danych bezpośrednio w komórce należy przeprowadzić w następujący sposób: 1. Naprowadź wskaźnik myszki (rysunek 3.9, oznaczenie 1) na żądaną komórkę, najlepiej w miejscu wystąpienia błędu w zapisie informacji. Rysunek 3.9. Miejsce kliknięcia zawartości komórki 2. Dwukrotnie kliknij lewym przyciskiem myszki. 3. Działania z punktu 1. i 2. spowodują pojawienie się kursora dokładnie (lub prawie dokładnie) w miejscu wystąpienia błędnego zapisu, umożliwiając tym samym dokonanie jego zmiany (rysunek 3.10). Rysunek 3.10. Poprawianie danej bezpośrednio w komórce 4. Zatwierdź poprawną wartość poprzez naciśnięcie przycisku Wpis lub klawisza Enter. Wprowadzanie różnych typów danych do komórek O ile wprowadzanie danych będących zwykłym tekstem (na przykład imię i nazwisko) jest dość proste i nie wymaga dodatkowych rozważań (przynajmniej na tym etapie), o tyle wprowadzanie danych numerycznych (liczbowych), a także danych określających datę oraz czas wymaga nieco dokładniejszych wyjaśnień. Aby wpisać liczbę dziesiętną, należy koniecznie użyć klawisza kropki znajdującego się na klawiaturze numerycznej, ponieważ użycie klawisza kropki znajdującego się na klawiaturze alfanumerycznej (klawisz kropki nad klawiszem spacji („najdłuższym klawiszem”) spowoduje przyjęcie danej w postaci tekstowej (rysunek 3.11). Rysunek 3.11. Wygląd liczby dziesiętnej zapisanej za pomocą klawisza kropki: 1 — z klawiatury numerycznej, 2 — z klawiatury alfanumerycznej W celu oddzielenia tysięcznych części liczby nie należy używać jako separatora zna- ku kropki (bez względu na użyty klawisz). Można natomiast w celu separacji części tysięcznych liczby wpisać w czasie wprowadzania wartości znak spacji (rysunek 3.12). Poleć książkęKup książkę 70 Excel 2016 PL w biurze i nie tylko Rysunek 3.12. Wygląd liczby po użyciu: 1 — znaku kropki z klawiatury numerycznej, 2 — znaku kropki z klawiatury alfanumerycznej, 3 — znaku spacji (odstępu) W celu wpisania liczby ujemnej do komórki można użyć dowolnego klawisza z tym znakiem (zarówno z klawiatury numerycznej, jak i z klawiatury alfanumerycznej). Zapis wartości ujemnej można uzyskać również poprzez wpisanie liczby w nawiasie (rysunek 3.13). Rysunek 3.13. Wprowadzanie danej w nawiasie — danej ujemnej Zapis wartości ujemnej w przykładowej postaci (-569,54) spowoduje przyjęcie danej w postaci tekstowej (rysunek 3.14). Rysunek 3.14. Wygląd komórki po wprowadzeniu danej ujemnej w nawiasie Zapisanie wartości ujemnej w przykładowej postaci -(569, 54) spowoduje przyjęcie danej w normalnej postaci ujemnej (rysunek 3.15). Rysunek 3.15. Wygląd komórki po wprowadzeniu danej w nawiasie poprzedzonym znakiem minus Aby wprowadzić liczbę ułamkową do komórki, należy najpierw napisać jej część całkowitą, następnie spację, po czym część ułamkową. Po zatwierdzeniu wpisu zoba- czymy w komórce zapis liczby w postaci ułamkowej, natomiast w pasku formuły liczba będzie przedstawiona w postaci dziesiętnej (rysunek 3.16). Rysunek 3.16. Zapis liczby w postaci ułamkowej Poleć książkęKup książkę Rozdział 3.  Wprowadzanie danych 71 Aby do komórki wprowadzić tylko część ułamkową, należy najpierw napisać zero i spa- cję, a potem część ułamkową (rysunek 3.17). Brak zera i spacji przed częścią ułamkową spowoduje, że dana będzie traktowana jako data i tak zostanie wyświetlona (rysunek 3.18). Rysunek 3.17. Prawidłowy zapis części ułamkowej (zapis ułamka poprzedzony znakiem zera i spacji) Rysunek 3.18. Zapis części ułamkowej, który nie jest poprzedzony zerem i spacją Zapis liczby w postaci ułamka niewłaściwego przeprowadzony w sposób prawidłowy (powyżej opisany) spowoduje wyświetlenie wprowadzonej danej jako liczby ułam- kowej w postaci ułamka właściwego (rysunek 3.19). Rysunek 3.19. Zapis ułamka niewłaściwego W tabeli 3.1 pokazano sposób wprowadzania danych typu data/czas oraz wyświetlania ich po zatwierdzeniu wpisu do komórki. W datach można używać myślników i ukośników. Wielkość liter nie odgrywa roli. Na danych typu data można wykonywać działania matematyczne (np. dodawanie, odejmowanie). Tabela 3.1. Sposoby wprowadzania dat do komórek arkusza Format zapisu Sposób wprowadzania RR/MM/DD DD-MMM-RR Wygląd zawartości komórki po zatwierdzeniu wpisu 2010-03-25 26-mar-10 Poleć książkęKup książkę 72 Excel 2016 PL w biurze i nie tylko Tabela 3.1. Sposoby wprowadzania dat do komórek arkusza — ciąg dalszy Format zapisu Sposób wprowadzania Wygląd zawartości komórki po zatwierdzeniu wpisu DD-MMM GG: GG:MM GG:MM:SS Domyślnie przyjęty rok daty systemowej 06:00 21:03 15:25:35 Aby szybko wprowadzić bieżącą datę do aktywnej komórki w formacie pokazanym na rysunku 3.20, należy wcisnąć i przytrzymać klawisz Ctrl, a następnie nacisnąć klawisz znaku średnika (;) (jak pokazano to na rysunku 3.21). Rysunek 3.20. Wygląd formatu zapisu bieżącej daty w aktywnej komórce Rysunek 3.21. Wstawianie bieżącej daty do aktywnej komórki Aby szybko wprowadzić bieżącą godzinę do aktywnej komórki w formacie pokazanym na rysunku 3.22, należy wcisnąć i przytrzymać klawisze Shift oraz Ctrl, a następnie nacisnąć klawisz znaku średnika (;) (jak pokazano to na rysunku 3.23). Rysunek 3.22. Wygląd formatu zapisu bieżącej godziny w aktywnej komórce Poleć książkęKup książkę Rozdział 3.  Wprowadzanie danych 73 Rysunek 3.23. Wstawianie bieżącej godziny do aktywnej komórki Wypełnianie komórek Wypełnianie komórek to jedna z najprzyjemniejszych czynności, jaka jest dostępna użytkownikowi arkuszy kalkulacyjnych. Można śmiało stwierdzić, że właśnie to pojęcie (wypełnianie) w pełni obrazuje zasadę „minimum nakładów — maksimum efektów”. Automatyczne wypełnienie komórek przylegających do siebie (w kolumnie lub wierszu) możemy wykonać za pomocą tzw. punktu uchwytu wypełnienia oraz techniki przecią- gania. Uchwyt wypełnienia to niewielki czarny kwadrat w prawym dolnym rogu ak- tywnej komórki lub zaznaczenia (rysunek 3.24). Rysunek 3.24. Umiejscowienie oraz wygląd punktu uchwytu wypełnienia Po naprowadzeniu standardowego wskaźnika zaznaczenia na punkt uchwytu wypeł- nienia wskaźnik przybiera postać czarnego znaku plus (krzyżyka) (jak pokazano to na rysunku 3.25), umożliwiając tym samym przeciągnięcie uchwytu wypełnienia komór- ki. Przeciągnięcie spowoduje skopiowanie zawartości komórki do innych komórek w tej samej kolumnie (wierszu) lub też wypełnienie komórek serią danych. Serie danych to dowolne ciągi powiązanych ze sobą informacji, takich jak kolejne liczby, kolejne daty, nazwy miesięcy lub dni oraz zapisy formuły dla kolejnych komórek. Rysunek 3.25. Zmiana wyglądu wskaźnika zaznaczenia po naprowadzeniu go na punkt uchwytu wypełnienia Poleć książkęKup książkę 74 Excel 2016 PL w biurze i nie tylko Wypełnianie komórek liczbami Aby wypełnić komórki określoną liczbą (skopiować liczbę z żądanej komórki do okre- ślonego obszaru komórek): 1. Naprowadź standardowy wskaźnik zaznaczenia na uchwyt zaznaczenia określonej komórki. 2. Po uzyskaniu przez wskaźnik wyglądu czarnego plusa wciśnij lewy klawisz myszki. 3. Przeciągnij uchwyt wypełnienia przez komórki przewidziane do wypełnienia (rysunek 3.26). Rysunek 3.26. Wygląd arkusza podczas operacji przeciągania 4. Zwolnij przycisk myszki po dotarciu do końca obszaru wypełnienia. 5. W wyniku czynności wykonanych od punktu 1. do punktu 4. zawartość komórki — w naszym przykładzie B3 — została skopiowana do wszystkich komórek znajdujących się w obszarze B4:B13 (obszarze wypełnienia), jak pokazano to na rysunku 3.27. Rysunek 3.27. Wygląd komórek bezpośrednio po zwolnieniu lewego klawisza myszki: 1 — przycisk Opcje Autowypełnienia Poleć książkęKup książkę Rozdział 3.  Wprowadzanie danych 75 6. Zwolnienie lewego przycisku myszki spowoduje wypełnienia określonego obszaru żądaną wartością oraz aktywację przycisku Opcje Autowypełnienia (rysunek 3.27, oznaczenie 1). 7. Kliknij przycisk Opcje Autowypełnienia, powodując tym samym wyświetlenie listy dostępnych opcji wypełnienia (rysunek 3.28). Rysunek 3.28. Wygląd rozwiniętej listy przycisku Opcje Autowypełnienia Wybór opcji Kopiuj komórki spowoduje wpisanie tej samej wartości (zawartej w ko- mórce źródłowej) do wszystkich komórek obszaru wypełnienia (rysunek 3.28). Wybór opcji Wypełnij serią spowoduje wpisanie do następnych komórek kolejnych liczb utworzonych na podstawie liczby zawartej w komórce źródłowej (rysunek 3.29). Rysunek 3.29. Wypełnianie serią liczb komórek w obszarze B4:B13 Poleć książkęKup książkę 76 Excel 2016 PL w biurze i nie tylko W przypadku gdy zawartość komórki źródłowej była wcześniej sformatowana, to komórki w obszarze wypełnienia bezpośrednio po operacji przeciągnięcia otrzymają format identyczny z formatem określonym w komórce źródłowej (rysunek 3.30). Rysunek 3.30. Kopiowanie zawartości komórki B3 — zapisanej czcionką Arial o rozmiarze 14 pkt, sformatowanej pogrubieniem i kursywą — do obszaru komórek B4:B13 bez zachowania formatowania zastosowanego w komórce B3 Po aktywacji listy i wyborze opcji Wypełnij bez formatowania komórki w obszarze wypełnienia zostaną pozbawione atrybutów formatowania komórki źródłowej (rysu- nek 3.31). Rysunek 3.31. Wygląd danych skopiowanych do obszaru komórek B4:B13 bez zachowania formatowania zastosowanego w komórce B3 Poleć książkęKup książkę Rozdział 3.  Wprowadzanie danych 77 W przypadku gdy zawartość komórki źródłowej była wcześniej sformatowana, to komórki w obszarze wypełnienia bezpośrednio po operacji przeciągnięcia otrzymają format identyczny z formatem określonym w komórce źródłowej (rysunek 3.32). Rysunek 3.32. Kopiowanie formatowania zastosowanego w komórce B3 (czcionka Arial o rozmiarze 14 pkt, sformatowana pogrubieniem i kursywą) do obszaru komórek B4:B13 za pomocą opcji Wypełnij tylko formatami Po aktywacji listy i wyborze opcji Wypełnij tylko formatami komórki w obszarze wypeł- nienia otrzymają tylko atrybuty formatowania komórki źródłowej, co będzie widoczne po wprowadzeniu dowolnego ciągu znaków do dowolnej komórki znajdującej się w ob- szarze poddanym operacji wypełnienia (rysunek 3.33). Rysunek 3.33. Wygląd obszaru komórek B4:B13 po wypełnieniu go tylko atrybutami formatowania zastosowanymi w komórce B3; wpis dokonany w dowolnej komórce opisywanego obszaru otrzymuje format identyczny z formatem zastosowanym w komórce B3 Poleć książkęKup książkę Poleć książkęKup książkę Skorowidz A ActiveX, 226 adres komórki, 26, 105 aktualizacja arkusza, 327 komórek, 376, 379 argument funkcji, 124 arkusz, 41 Baza, 289, 301 Dane, 375 DOWÓD, 279 Druk A5, 317 Katalogi, 374 Lista, 356 ND, 273 Nr, 287, 299 Numer, 311 Odbiorcy, 274 Odsetki podatkowe, 328 Odsetki ustawowe, 322 Odsetki ustawowe z wpłatą, 331 Pracownicy, 354 Rachunek, 292, 304 Słowo, 256, 281, 295, 306 wersja I, 255 wersja II, 259 Sprzedawca, 312 Towary, 276, 314 Uni, 344, 348 Ustawienia, 270, 285, 297, 309 Wielkanoc, 342, 344 Zaświadczenie, 381 arkusze dodawanie, 50 kopiowanie, 57 przenoszenie, 57 ukrywanie, 52 wyszukiwanie informacji, 61 wyświetlanie, 52 wyświetlanie w częściach, 60 zmiana nazwy, 54 zmiana położenia, 54, 56 Autofiltr, 167, 169 Autofiltr niestandardowy, 169, 171, 174 autokształt, 251 autouzupełnianie, 84 autowypełnienie, 74 B baza towarowa, 277 usług, 302 bezpieczeństwo makr, 207 błąd #ARG!, 131 budowa formuły, 105 stopki, 200 C cień, 245 Czcionka, 90, 199, 215, 366 czyszczenie formatu komórki, 39 D data, 71, 83, 341 i godzina, 137 świąt, 341 definiowanie obszaru wydruku, 370 Deweloper, 206 dni powszednie, 363 dodawanie arkusza, 50 wielu arkuszy, 51 Poleć książkęKup książkę 394 Excel 2016 PL w biurze i nie tylko dostęp do poleceń, 16 formatowania, 89 dostosowywanie paska narzędzi, 42 Dowód dostawy, 269 arkusz DOWÓD, 279 arkusz ND, 273 arkusz Odbiorcy, 274 arkusz Słowo, 281 arkusz Towary, 276 arkusz Ustawienia, 270 drukowanie, 95, 189 zaświadczenia, 390 działanie funkcji INDEKS, 145 JEŻELI, 133 LICZBA.CAŁK, 136 LITERY.WIELKIE, 140 LUB, 132 ORAZ, 131 PODAJ.POZYCJĘ, 146 WARTOŚĆ, 143 zaokrąglenia, 137 ZNAK, 139 edytor kodu VBA, 233 edytowanie danych, 68 ekran startowy, 11 E F Filtr zaawansowany, 176, 179, 182, 185 filtrowanie, 167 dat lub godzin, 172 liczb, 170 tekstu, 168 zaawansowane, 174–186 zakres kryteriów, 176 zestaw warunków, 176 Filtry tekstu, 169 formant, 222 Etykieta, 227 Obraz, 227 Pasek przewijania, 227 Pole kombi, 227, 382 Pole listy, 227, 387 Pole tekstowe, 227 Pole wyboru, 227 Przycisk opcji, 227 Przycisk polecenia, 227 w arkuszu, 223 formanty ActiveX, 226 formularza, 387 formatowanie, 89 czcionki, 90 formantu, 225, 358, 359 koloru wypełnienia komórki, 93 komórek, 361, 367 krawędzi, 93, 99 kształtu, 250 liczb, 92 obiektu, 389 obrazu, 246 orientacji zapisu danej, 91 tekstu, 198 warunkowe, 364 formularz, 223, 387 formuła, 14, 26 kolejność operacji, 108 nawiasy, 108 nazwy zakresów, 119 formuła tablicowa, 131 formuły, 105 funkcja ADR.POŚR, 149 DATA, 362 DŁ, 138 DZIŚ, 137 FRAGMENT.TEKSTU, 141 ILE.LICZB, 134 ILE.NIEPUSTYCH, 134, 135 ILOCZYNU, 129 INDEKS, 144 JEŻELI, 132 LEWY, 150 LICZ.JEŻELI, 135 LICZBA.CAŁK, 136 LITERY.MAŁE, 140 LITERY.WIELKIE, 140 LUB, 131 ORAZ, 130 PODAJ.POZYCJĘ, 145 PORÓWNAJ, 140 POWT, 150 PRAWY, 149 SUMA, 125, 127 SUMA.JEŻELI, 129 SUMY WARUNKOWEJ, 128 SZUKAJ.TEKST, 142 ŚREDNIA, 133 TERAZ, 124, 137 WARTOŚĆ, 143 WYSZUKAJ.PIONOWO, 147 ZAOKR, 136 Poleć książkęKup książkę Skorowidz 395 ZASTĄP, 142 ZŁĄCZ.TEKSTY, 139 ZNAK, 139 funkcje argument, 124 nazwa, 125 struktura, 123 wstawianie, 126 zagnieżdżone, 125 Gradient, 250 grupa Formanty, 222, 384 Kod, 207, 219 Komórki, 34 Opcje arkusza, 95 Style kształtów, 214 Style obrazu, 244 język VBA, 232 G J K kalendarze, 341, 344 karta, 12, 38, 48 Arkusz, 201 Deweloper, 206, 219 Editor, 235 Marginesy, 192 Nagłówek/stopka, 193, 201 Narzędzia główne, 34, 90 Strona, 190 Układ strony, 95, 189 kategoria Objaśnienia, 251 Prostokąty, 248 Schemat blokowy, 248 klawiatura, 23 kod VBA, 232 kolejność operacji, 108 sortowania, 212 kolor, 99 obramowania, 245 kolumna, 12 kolumny Rodzaj zatrudnienia, 379 Stanowisko, 376 określanie szerokości, 31 ukrywanie, 34 wyświetlanie, 34 zapis danych, 85 zaznaczanie, 28 zmiana szerokości, 29, 31 komórka, 25 adres, 26, 105 aktywna, 26 czyszczenie formatu, 39 edytowanie danych, 68 formatowanie krawędzi, 93 kolor wypełnienia, 93 menu podręczne, 90 obramowanie niestandardowe, 101 orientacja zapisu danej, 91 polecenie czyszczenia, 38 polecenie kopiowania, 35 polecenie usuwania, 39 polecenie wklejania, 35 wprowadzanie danych, 65 wypełnianie datami, 83 wypełnianie tekstem, 81 Wyrównanie tekstu, 91 zaznaczanie, 26, 28 kopiowanie arkusza, 57 części makra, 220 formuły, 87 wybranego obszaru, 36 zawartości komórek, 35, 76, 378 krawędzie, 98 krok, 78 kształt, 213 Prostokąt zaokrąglony, 251 Równoległobok, 251 L Lewa sekcja, 198 liczba ułamkowa, 70 znaków ciągu tekstowego, 138 Linie siatki, 94 Lista obecności, 353 arkusz Lista, 356 arkusz Pracownicy, 354 część nagłówkowa, 357 specyfikacja dni miesiąca, 360 specyfikacja dni świątecznych, 362 lista dostępnych właściwości i metod, 234 obiektów, 233 poleceń, 11 przewijana Foldery, 43 Poleć książkęKup książkę 396 Excel 2016 PL w biurze i nie tylko lista rozwijana, 376 parametru Kolejność, 158 parametru Kolumna, 158 parametru Sortowanie, 158 wyboru, 278 zdarzeń obiektu, 233 Listy niestandardowe, 159, 166 łącze, 109 łączenie tekstów, 139 Ł M makropolecenie, 205 Marginesy, 190, 192 Menedżer nazw, 120 reguł formatowania warunkowego, 346, 368 menu Autofiltru, 171 podręczne, 16 obiektu typu WordArt, 18 paska stanu, 18 formantu, 228, 385, 389 formantu przycisku pokrętła, 357 formatu, 233 karty arkusza, 16 komórki, 90 komórki aktywnej, 16, 84 kształtu DRUKUJ, 218 poziomego paska przewijania arkusza, 17 zaznaczonego wiersza, 17, 35 zaznaczonej kolumny, 17 miejsce mnożenie przechowywania dokumentu, 43 wystąpienia odwołania, 113 w różnych obszarach, 130 w wierszu, 130 N nadawanie nazw, 120 Nagłówek, 193, 197 narzędzie Rysuj obramowanie, 100 nawiasy, 108 nazwa funkcji, 125 makra, 210 pola, 121 zakresu, 119, 121 Nowa reguła formatowania, 365, 369 O obiekt, 25 graficzny, 246 obliczanie średniej, 133 warunkowe, 135 Obramowanie, 94, 97 niestandardowe, 101 obsługa arkusza, 9, 237, 242, 334 skoroszytu, 269, 283, 296, 309, 321, 353 zdarzeń, 19 obszar formuł, 324 wprowadzania danych, 323 wydruku, 370 Odsetki, 321 arkusz Odsetki podatkowe, 328 arkusz Odsetki ustawowe, 322 arkusz Odsetki ustawowe z wpłatą, 331 odwołania bezwzględne, 111 mieszane, 111 względne, 109 odwołanie 3-W, 114 do komórek i zakresów, 109, 149 do komórek innego arkusza, 112 do komórek innego skoroszytu, 114 oferta cenowa konstrukcja arkusza, 239 konstrukcja części graficznej, 244 konstrukcja części obliczeniowej, 243 kształt, 247 obsługa arkusza, 237, 242 Prostokąty, 248 Schemat blokowy, 248 ograniczenia arkuszy i skoroszytów, 23, 24 okno Autofiltr, 169 Autofiltr niestandardowy, 169, 171, 174 Czcionka, 199 edytora kodu VBA, 233 Filtr zaawansowany, 176, 179, 182, 185 Formatowanie formantu, 225, 358, 359 Formatowanie jako tabeli, 103 Formatowanie komórek, 91–93, 361, 367 Formatowanie obiektu, 389 Formatowanie obrazu, 246 Listy niestandardowe, 159, 166 Makro, 205 Menedżer nazw, 120 Menedżer reguł formatowania warunkowego, 368 Poleć książkęKup książkę Skorowidz 397 Nagłówek, 194, 197 Nowa nazwa, 121 Nowa reguła formatowania, 365, 369 Odkrywanie, 54 Opcje programu Excel, 49 Opcje sortowania, 159, 163 Ostrzeżenie sortowania, 156 Otwieranie, 42 programu, 12 Przenoszenie lub kopiowanie, 59 Przypisywanie makra, 218 Rozmieszczanie okien, 60, 117 Serie, 79, 80 Sortowanie, 157, 160 Sprawdzanie poprawności danych, 86, 378, 380 Stopka, 200 Szerokość kolumn, 31 Ustawienia strony, 191, 202, 371 właściwości formantu ActiveX, 228, 386 Wstawianie funkcji, 15, 126 Zapisywanie jako, 47 Znajdowanie formatu, 62 Znajdowanie i zamienianie, 61 określanie szerokości kolumny, 31 opcja Auto List Members, 235 Opcje arkusza, 95 Autowypełnienia, 74 formatowania tabeli, 103 sortowania, 159, 162, 163 operacje na datach, 341 operator złączenia tekstu, 107 operatory arytmetyczne, 106 filtru liczbowego, 171 odwołania, 107 porównań, 106 ostatni znak tekstu, 149 Ostrzeżenie sortowania, 156 otwieranie skoroszytu, 41 P paleta stylów linii, 98 parametry czcionki, 215 formatowania warunkowego, 366 pasek aplikacji Excel, 12 formuły, 12, 14 narzędzi Szybki dostęp, 12, 41 przewijania, 12 pierwszy znak tekstu, 150 podgląd wielu skoroszytów, 59 wydruku, 95 podpowiedzi, 15 pole Lewa sekcja, 198 nazwy, 12 Prawa sekcja, 199 Środkowa sekcja, 199 polecenia polecenie formatowania, 89 stylów obramowania, 96 Drukuj, 95 Edytuj tekst, 215 Filtruj, 168 Filtry tekstu, 169 Formatuj, 34 Formatuj jako tabelę, 101 Gradient, 250 menu Plik, 12 Module, 219 Odkryj arkusz, 53 Odkryj wiersze, 35 Opcje, 66 Podziel, 60 Poprawność danych, 86 Przenieś lub kopiuj arkusz, 56, 58 Przesuń na wierzch, 249 Rozgrupuj arkusze, 58 Rozmieść wszystko, 60 Seria danych, 78 Styl linii, 97 Szerokość kolumny, 31 Usuń, 39 Więcej obramowań, 97 Wklej, 36 Wstaw, 50 Wstaw arkusz, 51 Wszystkie programy, 10 Wyczyść, 38 Wyczyść formatowanie, 38 wydruku, 203 Wypełnij bez formatowania, 76 Zamień, 63 Zarządzaj regułami, 367 Zatrzymaj rejestrowanie, 212 Zaznacz wszystkie arkusze, 58 Zmień nazwę, 55 Znajdź, 62 Znajdź wszystkie, 63 Poleć książkęKup książkę 398 Excel 2016 PL w biurze i nie tylko połączenia z innym arkuszem, 111 pomoc, 234 Poprawność danych, 86, 377 porada dla standardowej funkcji, 234 porównywanie tekstów, 140 powtarzanie tekstu, 150 Prawa sekcja, 199 procedura ogólna, 232 zdarzenia, 232 proces rejestrowania makra, 208 programowanie, 205 projektowanie, 226 Prostokąt zaokrąglony, 251 przemieszczanie formantu, 385 przenoszenie arkusza, 57 zaznaczenia, 67 przycisk Format, 62 Formatuj jako tabelę, 102 Formatuj kształt, 245 Obramowania, 97 Opcje Autowypełnienia, 74 Otwórz, 41 Poprawność danych, 377 Sortuj, 157 Sortuj od A do Z, 156 Sortuj rosnąco, 156 Tryb projektowania, 226 wstawiania funkcji, 12 wstawiania nowego arkusza, 12 Wszystkie pliki programu Excel, 43 Wyczyść, 176 Znajdź i zaznacz, 61 Znajdź następny, 62 Znajdź wszystkie, 62 przyciski przewijania kart, 12, 54 widoków skoroszytu, 12 przypisywanie makra, 218, 221 R rachunek za usługi, 295 Rachunki, 283 arkusz Baza, 289, 301 arkusz Nr, 287, 299 arkusz Rachunek, 292, 304 arkusz Słowo, 295, 306 arkusz Ustawienia, 285, 297 rejestrowanie makra, 205, 208, 216 rozmiar formantu, 224 papieru, 190 Rozmieszczanie okien, 117 Równoległobok, 251 rysowanie kształtu, 213, 247 S scalenie danych wynikowych, 112 sekcja Code Settings, 235 seria danych, 75, 78 tekstu, 81 składnia formuły, 105 skoroszyt, 41 Kalendarz_Uni, 345 Lista obecności, 353 Odsetki, 321 Zamówienia, 307 Zaświadczenie, 373 skoroszyty style kształtu, 214 linii, 98 obramowania, 96 obrazu, 244 dodawanie arkuszy, 48 dowód dostawy, 269 jednoczesne przeglądanie, 59 oferty cenowe, 237 otwieranie, 41 rachunki, 283 tworzenie, 44 ustawienia wstępne, 370 usuwanie arkuszy, 48 zapis słowny wartości liczbowej, 253 zapisywanie, 47 skróty klawiaturowe, 23 słowna postać wyrażenia liczbowego, 253 sortowanie, 153, 277 od A do Z, 156 proste, 154 wielokolumnowe, 163 z uwzględnieniem wielkości liter, 162 za pomocą listy, 165 Sprawdzanie poprawności danych, 86, 378, 380 stałe, 118 Stopka, 193, 200 struktura funkcji, 123 okna właściwości formantu, 228 tabeli, 155 Wstążki, 14 Poleć książkęKup książkę Skorowidz 399 sumowanie w kolumnie, 128 w różnych obszarach, 128 warunkowe, 128 suwak powiększenia, 12 szablony skoroszytów, 45 szerokość kolumn, 29, 100 Ś średnia arytmetyczna, 133 święta, 363 ruchome, 341 T tabela, 103, 155 odsetek ustawowych, 335 tekst, 81 termin półautomatyczny, 273 Tryb projektowania, 226 tworzenie kodu makra, 232 połączeń, 111 skoroszytu, 44 skoroszytu z szablonu, 45 typy danych, 25 U uchwyt wypełnienia, 73 Układ strony, 189 ukrywanie arkusza, 52 kolumn lub wierszy, 34, 361 uruchamianie programu, 9 wydruku, 203 ustawianie typu wypełnienia, 251 wyświetlania pomocy, 234 Ustawienia strony, 189, 202, 370 wstępne skoroszytu, 370 usuwanie makra, 221 zawartości komórek, 35 V VBA, Visual Basic for Applications 211, 219, 232 W wartości logiczne, 131 wartość błędu #ARG!, 131 kroku, 79 warunki filtrowania, 176, 177 wiersz, 12 ukrywanie, 34 wyświetlanie, 34 zaznaczanie, 28 zmiana wysokości, 29, 32 wklejanie skopiowanego obszaru, 37 zawartości komórek, 35 właściwości formantów ActiveX, 229–231, 386 wprowadzanie danych, 65 do komórki, 66 do paska formuły, 66 Edytowanie danych, 68 wprowadzanie formuły tablicowej, 131 wskaźnik kursora myszki, 19–22 wstawianie arkusza, 50 cienia, 245 formantu ActiveX, 223, 382, 384 funkcji, 15, 126 obrazu, 197, 240 Wstążka, 12, 13 Wszystkie programy, 10 wybieranie kolejności sortowania, 212 koloru, 99 kształtu, 213, 214 opcji, 10 pozycji listy, 85 pozycji z bazy, 278 wyliczenie dni świąt ruchomych, 343 wyodrębnianie fragmentu tekstu, 141 wypełnianie komórek, 73 datami, 83 kolorem, 249 liczbami, 74 tekstem, 81 serią, 75 Poleć książkęKup książkę 400 Excel 2016 PL w biurze i nie tylko Wyrównanie tekstu, 91 wysokość wierszy, 32 wyszukiwanie formuły, 62, 63 informacji, 61 tekstu, 142 wartości, 62, 147 wyświetlanie arkusza, 52, 60 pomocy, 234 szerokości kolumny, 100 ukrytego wiersza, 34 karty Deweloper, 206 wyznaczanie dni świątecznych, 341, 343 Z zamiana zapisu wyrażenia liczbowego, 258 Zamówienia, 307 zakładka Czcionka, 366 Obramowanie, 94 Wypełnienie, 367 arkusz Druk A5, 317 arkusz Numer, 311 arkusz Sprzedawca, 312 arkusz Towary, 314 arkusz Ustawienia, 309 zamykanie programu, 9 zaokrąglanie liczb, 136 zapis danych w kolumnie, 85 słowny wartości liczbowej, 253, 261 skoroszytu, 47 zarządzanie makrami, 221 zastępowanie znaków, 142 Zaświadczen
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Excel 2016 PL w biurze i nie tylko
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: