Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00016 009088 23544050 na godz. na dobę w sumie
Nowoczesne receptury w Javie. Proste rozwiązania trudnych problemów - książka
Nowoczesne receptury w Javie. Proste rozwiązania trudnych problemów - książka
Autor: Liczba stron: 264
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-283-4073-2 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> programowanie >> java - programowanie
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Java 'od zawsze' była klasyką programowania obiektowego. Wprowadzenie do tego języka elementów programowania funkcyjnego, takich jak wyrażenia lambda, referencje do metod czy strumienie, całkowicie odmieniło technikę pracy. Wielu programistów stanęło przed koniecznością szybkiego nadrobienia zaległości. Ten wysiłek jest opłacalny, gdyż nowy model programowania Javy ma wiele zalet. Podejście funkcyjne sprawia, że pisany kod jest prostszy i czytelniejszy, łatwiejsze też się staje uzyskanie współbieżności. Projektanci pracujący ze starszymi wersjami Javy muszą po prostu postarać się zrozumieć, jak nowe funkcyjne idiomy zmieniły sposób pisania kodu źródłowego.

Trzymasz w ręku książkę, która ułatwi Ci to zadanie. Znajdziesz tu niemal kompletny opis Javy SE 8 i informację o planowanych nowościach w Javie 9. Poszczególne zagadnienia zostały wyjaśnione i zilustrowane praktycznymi, szczegółowo omówionymi recepturami. W ten sposób pokazano, jak najnowsze elementy Javy ułatwiają proste rozwiązywanie dość złożonych problemów. Poza zaprezentowaniem kluczowych koncepcji, takich jak wyrażenia lambda czy pojęcie interfejsu funkcyjnego, omówiono i bardziej problematyczne zagadnienia: typ Optional, strumienie wejścia i wyjścia, pakiet java.time czy współbieżność i równoległość. Nie zabrakło oczywiście licznych, łatwych do przeanalizowania i zrozumienia przykładów kodu.

W tej książce między innymi:

Java to nowoczesność, prostota i elegancja rozwiązań!


Dr Kenneth Kousen jest doświadczonym programistą i szkoleniowcem. Kieruje własną firmą i prowadzi techniczne kursy na temat Javy, Androida, Spring, Hibernate, Groovy i Grails. Regularnie występuje podczas cyklicznej konferencji No Fluff, Just Stuff, która dotyczy technicznych aspektów programowania w Javie. Kousen uzyskał szereg certyfikatów technicznych i ukończył kilka kierunków studiów. Od czasu do czasu wykłada na politechnice Rensselaer w Hartford.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Tytuł oryginału: Modern Java Recipes: Simple Solutions to Difficult Problems in Java 8 and 9 Tłumaczenie: Łukasz Piwko ISBN: 978-83-283-4073-2 © 2018 Helion S.A. Authorized Polish translation of the English edition of Modern Java Recipes ISBN 9781491973172 © 2017 Ken Kousen This translation is published and sold by permission of O’Reilly Media, Inc., which owns or controls all rights to publish and sell the same. All rights reserved. No part of this book may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage retrieval system, without permission from the Publisher. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Autor oraz Wydawnictwo HELION dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo HELION nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce. Wydawnictwo HELION ul. Kościuszki 1c, 44-100 GLIWICE tel. 32 231 22 19, 32 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl WWW: http://helion.pl (księgarnia internetowa, katalog książek) Pliki z przykładami omawianymi w książce można znaleźć pod adresem: ftp://ftp.helion.pl/przyklady/noreja.zip Drogi Czytelniku! Jeżeli chcesz ocenić tę książkę, zajrzyj pod adres http://helion.pl/user/opinie/noreja Możesz tam wpisać swoje uwagi, spostrzeżenia, recenzję. Printed in Poland. • Kup książkę • Poleć książkę • Oceń książkę • Księgarnia internetowa • Lubię to! » Nasza społeczność Spis treści Wstęp ......................................................................................................................... 9 Wprowadzenie .......................................................................................................... 11 11 12 12 14 15 15 Nowoczesna Java Adresaci książki Struktura książki Konwencje typograficzne Przykłady kodu Podziękowania 1. Podstawy .................................................................................................................. 17 18 21 25 29 31 34 1.1 Wyrażenia lambda 1.2 Referencje do metod 1.3 Referencje do konstruktorów 1.4 Interfejsy funkcyjne 1.5 Domyślne metody w interfejsach 1.6 Statyczne metody w interfejsach 2. Pakiet java.util.function ............................................................................................ 37 37 40 42 46 2.1 Konsumenty 2.2 Dostawcy 2.3 Predykaty 2.4 Funkcje 3. Strumienie ................................................................................................................ 49 49 53 55 63 64 3.1 Tworzenie strumieni 3.2 Strumienie w opakowaniach 3.3 Redukowanie wartości przy użyciu metody reduce 3.4 Sprawdzanie poprawności sortowania przy użyciu metody reduce 3.5 Debugowanie strumieni przy użyciu metody peek 5 Poleć książkęKup książkę 3.6 Konwertowanie łańcuchów na strumienie i z powrotem 3.7 Liczenie elementów 3.8 Zestawienia statystyczne 3.9 Znajdowanie pierwszego elementu w strumieniu 3.10 Sposoby użycia metod anyMatch, allMatch i noneMatch 3.11 Strumienie i słowniki 3.12 Łączenie strumieni 3.13 Leniwe strumienie 66 69 71 74 78 80 83 86 4. Komparatory i kolektory ............................................................................................ 89 89 92 95 97 100 102 104 106 108 4.1 Sortowanie przy użyciu komparatora 4.2 Konwertowanie strumienia na kolekcję 4.3 Dodawanie liniowej kolekcji do słownika 4.4 Sortowanie słowników 4.5 Dzielenie i grupowanie 4.6 Kolektory strumieniowe 4.7 Znajdowanie najmniejszej i największej wartości 4.8 Tworzenie niezmiennych kolekcji 4.9 Implementowanie interfejsu Collector 5. Różne zastosowania strumieni, lambd i referencji do metod .................................... 113 113 115 118 119 123 125 128 130 133 135 137 5.1 Klasa java.util.Objects 5.2 Wyrażenia lambda i finalność 5.3 Strumienie liczb losowych 5.4 Domyślne metody w interfejsie Map 5.5 Konflikty metod domyślnych 5.6 Iteracyjne przeglądanie kolekcji i słowników 5.7 Zapisywanie dziennika przy użyciu dostawcy 5.8 Łączenie domknięć 5.9 Obsługa wyjątków za pomocą wydzielonej metody 5.10 Wyjątki kontrolowane i wyrażenia lambda 5.11 Generyczne opakowanie wyjątków 6. Typ Optional ........................................................................................................... 141 142 144 147 148 152 6.1 Tworzenie obiektu klasy Optional 6.2 Pobieranie wartości z obiektów typu Optional 6.3 Typ Optional w metodach dostępowych 6.4 Klasa Optional oraz metody map i flatMap 6.5 Mapowanie obiektów Optional 6  Spis treści Poleć książkęKup książkę 7. Plikowe wejście i wyjście ..........................................................................................155 156 158 159 161 7.1 Przetwarzanie plików 7.2 Pobieranie plików jako strumienia 7.3 Przeglądanie systemu plików 7.4 Przeszukiwanie systemu plików 8. Pakiet java.time .......................................................................................................163 164 167 171 176 179 181 183 186 8.1 Sposób użycia podstawowych klas biblioteki dat i godzin 8.2 Tworzenie dat i godzin z istniejących obiektów 8.3 Regulatory i zapytania 8.4 Konwersja z java.util.Date na java.time.LocalDate 8.5 Parsowanie i formatowanie 8.6 Znajdowanie stref czasowych z nietypowymi przesunięciami 8.7 Znajdowanie nazw regionów po przesunięciach 8.8 Czas dzielący wydarzenia 9. Równoległość i współbieżność ..................................................................................189 190 193 197 199 202 206 211 9.1 Konwertowanie strumieni sekwencyjnych na równoległe 9.2 Kiedy zrównoleglenie jest warte zachodu? 9.3 Zmienianie rozmiaru puli 9.4 Interfejs Future 9.5 Kończenie CompletableFuture 9.6 Koordynacja obiektów CompletableFuture ― część I 9.7 Koordynacja obiektów CompletableFuture ― część II 10. Nowości w Javie 9 ....................................................................................................217 218 222 223 227 230 233 236 10.1 Moduły w Jigsaw 10.2 Metody prywatne w interfejsach 10.3 Tworzenie niezmiennych kolekcji 10.4 Stream: metody ofNullable, iterate, takeWhile i dropWhile 10.5 Kolektory strumieniowe: metody filtering i flatMapping 10.6 Optional: metody stream, or i ifPresentOrElse 10.7 Przedziały dat A Typy generyczne i Java 8 ..........................................................................................239 239 239 242 243 247 254 Podstawowe wiadomości Co wszyscy wiedzą? Z czego niektórzy programiści nie zdają sobie sprawy? Symbole wieloznaczne i PECS Przykłady z API Javy 8 Podsumowanie Skorowidz ...............................................................................................................255 Spis treści  7 Poleć książkęKup książkę 8  Spis treści Poleć książkęKup książkę ROZDZIAŁ 4. Komparatory i kolektory W Javie 8 wzbogacono interfejs Comparator o kilka statycznych i domyślnych metod, które znacznie ułatwiają wykonywanie operacji sortowania. Teraz kolekcję zwykłych obiektów można posor- tować według jednej własności, następnie według drugiej, potem trzeciej itd. tylko za pomocą serii wywołań metod biblioteki. Ponadto w Javie 8 dodano nową klasę pomocniczą o nazwie java.util.stream.Collectors, która udostępnia statyczne metody do konwertowania strumieni na różne typy kolekcji. Kolektory mogą być też stosowane „w dole strumienia”, to znaczy można ich używać jako etapu przetwarzania koń- cowego po operacjach grupowania lub partycjonowania. Wszystkie te koncepcje zilustrowałem przedstawionymi w tym rozdziale recepturami. 4.1 Sortowanie przy użyciu komparatora Problem Chcemy posortować obiekty. Rozwiązanie Należy użyć metody sorted z interfejsu Stream z komparatorem zaimplementowanym jako wyrażenie lambda lub wygenerowanym przez jedną ze statycznych metod compare z interfejsu Comparator. Omówienie Metoda sorted z interfejsu Stream tworzy nowy posortowany strumień, stosując naturalne uporząd- kowanie dla danej klasy. Porządek naturalny określa się przez implementację interfejsu java.util. Comparable. Zastanów się na przykład nad metodą sortowania kolekcji łańcuchów przedstawioną na listingu 4.1. 89 Poleć książkęKup książkę Listing 4.1. Leksykograficzne sortowanie łańcuchów private List String sampleStrings = Arrays.asList( to , jest , lista , łańcuchów , tekstowych ); public List String defaultSort() { Collections.sort(sampleStrings); return sampleStrings; } public List String defaultSortUsingStreams() { return sampleStrings.stream() .sorted() .collect(Collectors.toList()); } Domyślne sortowanie w Javie 7 i wersjach starszych Domyślne sortowanie w Javie 8 i wersjach nowszych W języku Java klasa pomocnicza o nazwie Collections była dostępna od dodania mechanizmu kolekcji w wersji 1.2. Statyczna metoda sort z klasy Collections pobiera jako argument listę List, ale ma typ zwrotny void. Metoda sort działa destrukcyjnie, czyli modyfikuje otrzymaną kolekcję. Taki sposób działania jest niezgodny z funkcyjnymi technikami przyjętymi w Javie 8, w których duży nacisk jest kładziony na niezmienność. W Javie 8 taki sam efekt sortowania strumieni uzyskuje się przy użyciu metody sorted, która jednak zwraca nowy strumień zamiast modyfikować pierwotną kolekcję. W tym przykładzie po posortowa- niu kolekcji zwrócona lista zostaje posortowana w naturalnym porządku klasy. Jeśli chodzi o łań- cuchy, naturalny jest porządek leksykograficzny, który sprowadza się do uporządkowania alfa- betycznego, gdy wszystkie litery są małe, tak jak w przedstawionym przykładzie. Jeżeli trzeba posortować łańcuchy w inny sposób, to można skorzystać z przeciążonej wersji metody sorted, która pobiera komparator jako argument. Na listingu 4.2 pokazane są dwa sposoby sortowania łańcuchów według długości. Listing 4.2. Sortowanie łańcuchów według długości public List String lengthSortUsingSorted() { return sampleStrings.stream() .sorted((s1, s2) - s1.length() - s2.length()) .collect(toList()); } public List String lengthSortUsingComparator() { return sampleStrings.stream() .sorted(Comparator.comparingInt(String::length)) .collect(toList()); } Użycie lambdy jako komparatora do sortowania według długości Użycie komparatora wykorzystującego metodę comparingInt Argument metody sorted jest komparatorem typu java.util.Comparator, który jest interfejsem funk- cyjnym. W metodzie lengthSortUsingSorted rolę implementacji metody compare interfejsu Comparator 90  Rozdział 4. Komparatory i kolektory Poleć książkęKup książkę stanowi wyrażenie lambda. Do Javy 7 taka implementacja miałaby postać klasy anonimowej, ale tutaj wystarczy wyrażenie lambda. W Javie 8 dodano sort(Comparator) jako domyślną metodę obiektu w interfejsie List, która jest równoważna ze statyczną metodą void sort(List, Comparator) z interfejsu Collections. Obie te metody są destrukcyjnymi operacjami sortowania o typie zwrotnym void, wobec czego w odniesieniu do strumieni preferowane jest opisane powyżej podejście pole- gające na użyciu metody sorted(Comparator), która zwraca nowy posortowany strumień. Druga metoda, lengthSortUsingComparator, wykorzystuje jedną ze statycznych metod dodanych do interfejsu Comparator. Metoda comparingInt pobiera argument typu ToIntFunction przekształcający łańcuch w liczbę typu int, w dokumentacji zwaną keyExtractor, i generuje komparator sortujący kolekcję za pomocą tego klucza. Domyślne metody dodane do interfejsu Comparator są niezwykle przydatne. Choć napisanie kompa- ratora sortującego według długości jest bardzo łatwe, to gdy trzeba zastosować sortowanie według więcej niż jednego pola, sprawy się komplikują. Weźmy na przykład sortowanie łańcuchów najpierw według długości, a następnie tych, które mają taką samą długość — alfabetycznie. Dzięki statycznym metodom domyślnym interfejsu Comparator to zadanie jest prawie banalne, czego dowodem jest kod przedstawiony na listingu 4.3. Listing 4.3. Sortowanie według długości, a potem leksykograficznie łańcuchów o takiej samej długości public List String lengthSortThenAlphaSort() { return sampleStrings.stream() .sorted(comparing(String::length) .thenComparing(naturalOrder())) .collect(toList()); } Sortowanie według długości, a potem alfabetycznie łańcuchów o takiej samej długości Interfejs Comparator udostępnia domyślną metodę o nazwie thenComparing. Tak jak metoda comparing, ta metoda również jako argument pobiera funkcję zwaną keyExtractor. Dołączenie jej do metody comparing pozwala uzyskać porównywanie polegające na tym, że najpierw zostaje zwrócony kompa- rator porównujący według pierwszej wielkości, a następnie równe elementy według drugiej wiel- kości itd. Statyczne importy często sprawiają, że kod źródłowy staje się bardziej czytelny. Gdy programista przyzwyczai się do statycznych metod z interfejsów Comparator i Collectors, bardzo ułatwi mu to pisanie kodu źródłowego. W tym przypadku statycznie zostały zaimportowane metody comparing i naturalOrder. Technikę tę można stosować w odniesieniu do każdej klasy, nawet jeśli nie implementuje interfejsu Comparable. Spójrz na klasę Golfer z listingu 4.4. Listing 4.4. Klasa dla golfistów public class Golfer { private String first; private String last; private int score; // …inne metody… } 4.1 Sortowanie przy użyciu komparatora  91 Poleć książkęKup książkę Gdyby trzeba było utworzyć tablicę wyników turnieju, dobrym pomysłem mogłoby być zastoso- wanie sortowania najpierw według liczby punktów, potem według nazwiska i na końcu według imienia. Na listingu 4.5 pokazałem, jak to zrobić. Listing 4.5. Sortowanie golfistów private List Golfer golfers = Arrays.asList( new Golfer( Jack , Nicklaus , 68), new Golfer( Tiger , Woods , 70), new Golfer( Tom , Watson , 70), new Golfer( Ty , Webb , 68), new Golfer( Bubba , Watson , 70) ); public List Golfer sortByScoreThenLastThenFirst() { return golfers.stream() .sorted(comparingInt(Golfer::getScore) .thenComparing(Golfer::getLast) .thenComparing(Golfer::getFirst)) .collect(toList()); } Na listingu 4.6 pokazany jest wynik działania metody sortByScoreThenLastThenFirst. Listing 4.6. Posortowana lista golfistów Golfer{first= Jack , last= Nicklaus , score=68} Golfer{first= Ty , last= Webb , score=68} Golfer{first= Bubba , last= Watson , score=70} Golfer{first= Tom , last= Watson , score=70} Golfer{first= Tiger , last= Woods , score=70} Golfiści są posortowani według liczby punktów, dzięki czemu Nicklaus i Webb znajdują się przed Woodsem i obydwoma Watsonami1. Następnie elementy mające tę samą liczbę punktów są sor- towane według pola nazwiska, dzięki czemu Nicklaus trafia przed Webba, a Watson przed Woodsa. Na koniec elementy o takich samych nazwiskach zostają posortowane według imion, dzięki czemu Bubba Watson znajduje się przed Tomem Watsonem. Domyślne i statyczne metody interfejsu Comparator, wraz z nową metodą sorted z interfejsu Stream, znacznie ułatwiają przeprowadzanie skomplikowanych operacji sortowania. 4.2 Konwertowanie strumienia na kolekcję Problem Chcemy przekształcić przetworzony strumień w listę, zbiór lub inną liniową kolekcję. Rozwiązanie Należy użyć metod toList, toSet lub toCollection z klasy pomocniczej Collectors. 1 Ty Webb to oczywiście postać z filmu Golfiarze. Judge Smails: „Ty, jak ci dzisiaj idzie?” Ty Webb: „Och, Judge, nie zapisuję punktów.” Smails: „To skąd wiesz, jak wypadasz w porównaniu z innymi golfiarzami?” Webb: „Porównuję wzrost.” Dodanie sortowania według wzrostu pozostawiam jako ćwiczenie do samodzielnego wykonania. 92  Rozdział 4. Komparatory i kolektory Poleć książkęKup książkę Omówienie Typowym sposobem postępowania w Javie 8 jest przepuszczanie elementów strumienia przez potok operacji pośrednich, po których następuje operacja końcowa. Jedną z takich operacji końcowych jest metoda collect służąca do konwertowania strumienia na kolekcję. Metoda collect z interfejsu Stream występuje w dwóch przeciążonych wersjach pokazanych na li- stingu 4.7. Listing 4.7. Metoda collect z interfejsu Stream T R,A R collect(Collector ? super T,A,R collector) R R collect(Supplier R supplier, BiConsumer R,? super T accumulator, BiConsumer R,R combiner) W centrum zainteresowania tej receptury jest pierwsza wersja, która pobiera kolektor jako argu- ment. Kolektory wykonują „zmienną operację redukcji” polegającą na zakumulowaniu elemen- tów w kontenerze wynikowym. W tym przypadku wynik będzie kolekcją. Collector to interfejs, więc nie ma możliwości tworzenia jego obiektów. Zawiera on jednak sta- tyczną metodę służącą do tworzenia obiektów, choć często można sobie poradzić w lepszy i łatwiejszy sposób. W API Javy 8 często używana jest statyczna metoda o nazwie of, która pełni rolę fabryki. W tej recepturze egzemplarze typu Collector są tworzone za pomocą statycznych metod z klasy Collectors, które są przekazywane jako argumenty do metody Stream.collect w celu wstawienia elementów do kolekcji. Na listingu 4.8 pokazany jest prosty przykład tworzący listę2. Listing 4.8. Tworzenie listy List String superHeroes = Stream.of( Mr. Furious , The Blue Raja , The Shoveler , The Bowler , Invisible Boy , The Spleen , The Sphinx ) .collect(Collectors.toList()); Ta metoda tworzy i zapełnia listę ArrayList podanymi elementami strumienia. Zbiory tworzy się tak samo łatwo, czego dowodem jest listing 4.9. Listing 4.9. Tworzenie zbioru Set String villains = Stream.of( Casanova Frankenstein , The Disco Boys , The Not-So-Goodie Mob , The Suits , The Suzies , 2 Nazwiska w tej recepturze zaczerpnąłem z filmu Superbohaterowie, jednego z najbardziej niedocenianych obrazów lat 90. (Mr. Furious: „Lance Hunt to Captain Amazing.” The Shoveler: „Lance Hunt nosi okulary. Captain Amazing nie nosi okula- rów.” Mr. Furious: „Zdejmuje je podczas transformacji.” The Shoveler: „To bez sensu! Przecież nic by nie widział!”). 4.2 Konwertowanie strumienia na kolekcję  93 Poleć książkęKup książkę The Furriers , The Furriers ) .collect(Collectors.toSet()); } Powtórzona nazwa, która zostanie usunięta podczas konwersji na zbiór Ta metoda tworzy egzemplarz kolekcji HashSet i wstawia do niego elementy, odrzucając wszystkie duplikaty. W obu przedstawionych przykładach zostały użyte domyślne struktury danych — ArrayList dla List i HashSet dla Set. Jeśli konieczne jest określenie konkretnej struktury danych, należy użyć metody Collectors.toCollection, która jako argument przyjmuje dostawcę (Supplier). Na listingu 4.10 pokazałem przykład jej zastosowania. Listing 4.10. Tworzenie listy powiązanej List String actors = Stream.of( Hank Azaria , Janeane Garofalo , William H. Macy , Paul Reubens , Ben Stiller , Kel Mitchell , Wes Studi ) .collect(Collectors.toCollection(LinkedList::new)); } Argumentem metody toCollection jest dostawca kolekcji, w którego roli w tym przypadku wystąpił konstruktor listy powiązanej LinkedList. Metoda collect tworzy egzemplarz typu LinkedList i wsta- wia do niego podane nazwiska. Klasa Collectors zawiera też metodę do tworzenia tablic obiektów. Nazywa się ona toArray i wy- stępuje w dwóch wersjach: Object[] toArray(); A A[] toArray(IntFunction A[] generator); Pierwsza wersja zwraca tablicę zawierającą elementy strumienia, ale bez określania typu. Z kolei druga pobiera funkcję, która tworzy nową tablicę żądanego typu o długości równej rozmiarowi strumienia. Najłatwiej jej używać z referencją do konstruktora tablicy (listing 4.11). Listing 4.11. Tworzenie tablicy String[] wannabes = Stream.of( The Waffler , Reverse Psychologist , PMS Avenger ) .toArray(String[]::new); } Referencja do konstruktora tablicy jako dostawca Zostaje zwrócona tablica określonego typu, której długość jest równa liczbie elementów w stru- mieniu. Aby dokonać transformacji na słownik, należy użyć metody Collectors.toMap, która pobiera dwa obiekty typu Function — po jednym dla kluczy i wartości. Weźmy na przykład zwykły obiekt Actor zawierający pola name i role. Jeśli dany będzie zbiór akto- rów z pewnego filmu, to program przedstawiony na listingu 4.12 utworzy z nich słownik. 94  Rozdział 4. Komparatory i kolektory Poleć książkęKup książkę Listing 4.12. Tworzenie słownika Set Actor actors = mysteryMen.getActors(); Map String, String actorMap = actors.stream() .collect(Collectors.toMap(Actor::getName, Actor::getRole)); actorMap.forEach((key,value) - System.out.printf( s wcielił(a) się w postać s n , key, value)); Funkcje tworzące klucze i wartości Oto wynik działania tego kodu: Janeane Garofalo wcielił(a) się w postać The Bowler Greg Kinnear wcielił(a) się w postać Captain Amazing William H. Macy wcielił(a) się w postać The Shoveler Paul Reubens wcielił(a) się w postać The Spleen Wes Studi wcielił(a) się w postać The Sphinx Kel Mitchell wcielił(a) się w postać Invisible Boy Geoffrey Rush wcielił(a) się w postać Casanova Frankenstein Ben Stiller wcielił(a) się w postać Mr. Furious Hank Azaria wcielił(a) się w postać The Blue Raja Podobny kod można napisać dla ConcurrentMap przy użyciu metody toConcurrentMap. Zobacz również Dostawców opisałem w recepturze 2.2. Referencje do konstruktorów są opisane w recepturze 1.3. Jeszcze jeden przykład użycia metody toMap znajduje się w recepturze 4.3. 4.3 Dodawanie liniowej kolekcji do słownika Problem Chcemy dodać kolekcję obiektów do słownika, w którym klucz jest jedną z własności obiektu, a wartość jest samym obiektem. Rozwiązanie Należy użyć metody toMap z klasy Collectors i metody Function.identity. Omówienie Opisywany tu przypadek jest bardzo krótki i konkretny, ale zaprezentowane rozwiązanie może być bardzo przydatne. Powiedzmy, że mamy listę obiektów w postaci książek klasy Book. Są to zwykłe obiekty Javy za- wierające identyfikator, tytuł oraz cenę. Na listingu 4.13 pokazałem jest skrócony kod klasy Book. 4.3 Dodawanie liniowej kolekcji do słownika  95 Poleć książkęKup książkę Listing 4.13. Prosta klasa reprezentująca książkę public class Book { private int id; private String name; private double price; // …inne metody… } Teraz powiedzmy, że mamy kolekcję obiektów klasy Book, taką jak pokazana na listingu 4.14. Listing 4.14. Kolekcja książek List Book books = Arrays.asList( new Book(1, Nowoczesne receptury Javy , 49.99), new Book(2, Java 8 w akcji , 49.99), new Book(3, Java SE8 dla niecierpliwych , 39.99), new Book(4, Programowanie funkcyjne w Javie , 27.64), new Book(5, Java i Groovy , 45.99) new Book(6, Receptury Gradle dla Androida , 23.76) ); W wielu przypadkach zamiast listy lepiej byłoby użyć słownika, w którym klucze byłyby identyfi- katorami książek, a wartości samymi książkami. Bardzo łatwo taką strukturę uzyskać za pomocą metody toMap z klasy Collectors. Na listingu 4.15 pokazane są dwa sposoby realizacji tego celu. Listing 4.15. Dodawanie książek do słownika Map Integer, Book bookMap = books.stream() .collect(Collectors.toMap(Book::getId, b - b)); bookMap = books.stream() .collect(Collectors.toMap(Book::getId, Function.identity())); Tożsamościowa lambda: przyjmuje element i go zwraca Tak samo działa statyczna metoda identity z interfejsu Function Metoda toMap z klasy Collectors przyjmuje jako argumenty dwa obiekty typu Function, z których pierwszy generuje klucz, a drugi generuje wartość z przekazanego mu obiektu. W tym przypadku klucze są odwzorowywane przez metodę getId klasy Book, a wartości są samymi książkami. Pierwsza metoda toMap na listingu 4.15 używa metody getId do odwzorowywania kluczy i wyra- żenia lambda, które po prostu zwraca swój parametr. Drugi przykład osiąga ten sam cel przy uży- ciu statycznej metody identity z interfejsu Function. Zobacz również Funkcje zostały opisane w recepturze 2.4, w której ponadto znajduje się opis operatorów jedno- i dwuargumentowych. 96  Rozdział 4. Komparatory i kolektory Poleć książkęKup książkę Dwie statyczne metody tożsamościowe Statyczna metoda identity w interfejsie Function ma następującą sygnaturę: static T Function T,T identity() Na listingu 4.16 pokazana jest jej implementacja w bibliotece standardowej. Listing 4.16. Statyczna metoda identity w interfejsie Function static T Function T, T identity() { return t - t; } Interfejs UnaryOperator rozszerza interfejs Function, ale nie ma możliwości przesłonięcia metody statycznej. W dokumentacji Javadocs można znaleźć informację, że ten interfejs także deklaruje sta- tyczną metodę identity: static T UnaryOperator T identity() Jej implementacja w bibliotece standardowej jest zasadniczo taka sama, jak widać na listingu 4.17. Listing 4.17. Statyczna metoda identity w interfejsie UnaryOperator static T UnaryOperator T identity() { return t - t; } Te dwie metody różnią się tylko sposobem wywoływania (za pomocą odpowiedniej nazwy interfejsu) i odpowiadającymi im typami zwrotnymi. W tym przypadku nie ma znaczenia, która zostanie użyta, ale warto wiedzieć, że są dwie takie metody. Decyzja, czy przekazać lambdę, czy użyć metody statycznej, jest jedynie kwestią stylu. Przeniesienie wartości z kolekcji do słownika, w którym kluczami są własności obiektów, a wartościami same te obiekty, w obu przypadkach jest bardzo łatwe. 4.4 Sortowanie słowników Problem Chcemy posortować słownik według kluczy lub wartości. Rozwiązanie Należy użyć statycznych metod interfejsu Map.Entry. Omówienie Interfejs Map od zawsze zawiera publiczny, statyczny interfejs wewnętrzny o nazwie Map.Entry, który reprezentuje parę klucz – wartość. Metoda Map.entrySet zwraca zbiór elementów Map.Entry. Przed pojawieniem się Javy 8 do najczęściej wykorzystywanych metod tego interfejsu należały getKey i getValue, pobierające odpowiednio klucz i wartość. 4.4 Sortowanie słowników  97 Poleć książkęKup książkę W Javie 8 zostały dodane statyczne metody wymienione w tabeli 4.1. Tabela 4.1. Statyczne metody w interfejsie Map.Entry (z dokumentacji Javy 8) Metoda comparingByKey() comparingByKey(Comparator ? super K cmp) comparingByValue() comparingByValue(Comparator ? super V cmp) Opis Zwraca komparator porównujący Map.Entry w naturalnym porządku według kluczy Zwraca komparator porównujący Map.Entry według kluczy przy użyciu przekazanego komparatora Zwraca komparator porównujący Map.Entry w naturalnym porządku według wartości Zwraca komparator porównujący Map.Entry według wartości przy użyciu przekazanego komparatora W ramach przykładu zastosowania tych metod na listingu 4.18 przedstawiony jest kod generujący słownik (Map), który kojarzy długości słów z listami słów o danej długości. W każdym systemie Unix w katalogu usr/share/dict/words znajduje się plik zawierający treść drugiego wydania słow- nika Webstera rozmieszczoną po jednym słowie na wiersz. Za pomocą metody Files.lines można wczytać plik i utworzyć strumień łańcuchów zawierających te słowa. W tym przypadku strumień będzie zawierał wszystkie słowa ze słownika Webstera. Listing 4.18. Wczytanie pliku słownika do struktury Map System.out.println( \nLiczba słów o każdej długości: ); try (Stream String lines = Files.lines(dictionary)) { lines.filter(s - s.length() 20) .collect(Collectors.groupingBy( String::length, Collectors.counting())) .forEach((len, num) - System.out.printf( d: d n , len, num)); } catch (IOException e) { e.printStackTrace(); } Szczegółowy opis tego przykładu znajduje się w recepturze 7.1, a poniżej przedstawiam zwięzłe podsumowanie:  Plik zostaje wczytany wewnątrz bloku try z zasobami. Interfejs Stream implementuje interfejs AutoCloseable, dzięki czemu w chwili, gdy kończy się blok try, Java wywołuje metodę close interfejsu Stream, która następnie wywołuje metodę close interfejsu File.  Filtr przepuszcza do dalszego przetwarzania tylko słowa zawierające przynajmniej 20 znaków.  Metoda groupingBy z klasy Collectors jako pierwszy argument pobiera obiekty typu Function reprezentujący klasyfikator. W tym przypadku klasyfikatorem jest długość każdego łańcucha. Jeśli metodzie tej zostanie przekazany tylko jeden argument, zwróci ona strukturę Map, w której klucze będą wartościami klasyfikatora, a wartości będą listami elementów spełniających kry- teria klasyfikatora. W aktualnie omawianym przypadku efektem wywołania metody groupingBy (String::length) byłaby struktura Map Integer,List String , w której klucze byłyby dłu- gościami słów, a wartości listami słów o tej długości.  W tym przypadku dwuargumentowej wersji metody groupingBy można przekazać drugi kolektor, zwany kolektorem strumieniowym (ang. downstream collector), który dokona przetwarzania 98  Rozdział 4. Komparatory i kolektory Poleć książkęKup książkę końcowego listy słów. Tutaj typem zwrotnym jest Map Integer,Long , gdzie klucze są długo- ściami słów, a wartości — liczbami słów o takiej długości w słowniku. Oto wynik działania omawianego programu: Liczba słów o każdej długości: 21: 82 22: 41 23: 17 24: 5 Innymi słowy, słownik zawiera 82 słowa o długości 21 liter, 41 słów o długości 22 liter, 17 słów o długości 23 liter oraz 5 słów o długości 24 liter3. W wynikach widać, że zawartość słownika została wydrukowana w kolejności rosnącej według długości słów. Aby zmienić kolejność na malejącą, należy użyć metody Map.Entry.comparingByKey (listing 4.19). Listing 4.19. Sortowanie słownika według kluczy System.out.println( \nLiczba słów o każdej długości (kolejność malejąca): ); try (Stream String lines = Files.lines(dictionary)) { Map Integer, Long map = lines.filter(s - s.length() 20) .collect(Collectors.groupingBy( String::length, Collectors.counting())); map.entrySet().stream() .sorted(Map.Entry.comparingByKey(Comparator.reverseOrder())) .forEach(e - System.out.printf( Liczba słów o dlugości d: 2d n , e.getKey(), e.getValue())); } catch (IOException e) { e.printStackTrace(); } Po obliczeniu Map Integer,Long operacja pobiera entrySet i tworzy strumień. Metoda sorted in- terfejsu Stream tworzy posortowany strumień za pomocą otrzymanego komparatora. W tym przypadku metoda Map.Entry.comparingByKey generuje komparator sortujący według kluczy, a używając wersji przyjmującej komparator, można zaznaczyć, że elementy mają być posortowane w odwrotnej kolejności. Metoda sorted interfejsu Stream tworzy nowy posortowany strumień i w żaden sposób nie modyfikuje źródła danych. Pierwotny słownik pozostaje więc nienaruszony. Oto wynik działania omawianego programu: Liczba słów o każdej długości (kolejność malejąca): Liczba słów o długości 24: 5 Liczba słów o długości 23: 17 Liczba słów o długości 22: 41 Liczba słów o długości 21: 82 Pozostałych metod sortowania wymienionych w tabeli 4.1 używa się w podobny sposób. 3 Nawiasem mówiąc, pięć najdłuższych angielskich słów to: formaldehydesulphoxylate, pathologicopsychological, scientifi- cophilosophical, tetraiodophenolphthalein i thyroparathyroidectomize. Powodzenia w nauce sposobu ich pisania. 4.4 Sortowanie słowników  99 Poleć książkęKup książkę Zobacz również Dodatkowy przykład sortowania słownika według kluczy lub wartości znajduje się w dodatku A. Kolektory strumieniowe opisałem w recepturze 4.6. Natomiast operacje plikowe dotyczące słowniku Webstera są jednym z tematów poruszonych w recepturze 7.1. 4.5 Dzielenie i grupowanie Problem Chcemy podzielić kolekcję elementów na kategorie. Rozwiązanie Metoda Collectors.partitioningBy dzieli elementy na te, które spełniają warunek predykatu, i te, które go nie spełniają. Metoda Collectors.groupingBy tworzy słownik kategorii, w którym wartości są elementami należącymi do poszczególnych kategorii. Omówienie Powiedzmy, że mamy kolekcję łańcuchów. Aby je podzielić na łańcuchy o parzystej i nieparzystej liczbie znaków, można posłużyć się metodą Collectors.partitioningBy w sposób pokazany na li- stingu 4.20. Listing 4.20. Dzielenie łańcuchów według parzystości liczby znaków List String strings = Arrays.asList( to , jest , długa , lista , łańcuchów , do , użycia , w , ramach , przykładu ); Map Boolean, List String lengthMap = strings.stream() .collect(Collectors.partitioningBy(s - s.length() 2 == 0)); lengthMap.forEach((key,value) - System.out.printf( 5s: s n , key, value)); // // false: [długa, lista, łańcuchów, w, przykładu] // true: [to, jest, do, użycia, ramach] Oddzielanie parzystych od nieparzystych Oto sygnatury obu metod partitioningBy: static T Collector T,?,Map Boolean,List T partitioningBy( Predicate ? super T predicate) static T,D,A Collector T,?,Map Boolean,D partitioningBy( Predicate ? super T predicate, Collector ? super T,A,D downstream) Typy zwrotne z powodu zawartości typów generycznych wyglądają dość nieatrakcyjnie, ale w prakty- ce rzadko trzeba się nimi posługiwać w sposób bezpośredni. Najczęściej wyniki tych operacji są argumentem metody collect, która przy użyciu wygenerowanego kolektora tworzy wyjściowy słownik zdefiniowany przez trzeci generyczny argument. 100  Rozdział 4. Komparatory i kolektory Poleć książkęKup książkę Pierwsza metoda partitioningBy przyjmuje jako argument jeden predykat. Dzieli elementy na te, które spełniają warunek predykatu, i te, które tego warunku nie spełniają. W wyniku zawsze zwraca słownik zawierający dokładnie dwie pozycje: listę wartości spełniających warunek predykatu i listę wartości niespełniających warunku predykatu. Przeciążona wersja omawianej metody przyjmuje dodatkowy argument typu Collector, który nazy- wany jest kolektorem strumieniowym (ang. downstream collector). Za jego pomocą można wykonać dowolne operacje na listach zwróconych w wyniku podziału, jak opisałem to w recepturze 4.6. Metoda groupingBy działa podobnie jak instrukcja group by języka SQL: zwraca słownik, w którym klucze są grupami, a wartości listami elementów należących do tych grup. Jeśli dane pochodzą z bazy danych, to zdecydowanie lepiej jest je pogrupować w bazie. Nowe metody dodane do API stanowią tylko udogodnienie do pracy z danymi znajdującymi się w pamięci. Oto sygnatura metody groupingBy: static T,K Collector T,?,Map K,List T groupingBy( Function ? super T,? extends K classifier) Argument Function przyjmuje każdy element strumienia i wydobywa własność, według której ma zostać wykonane grupowanie. Tym razem zamiast dzielić łańcuchy na dwie kategorie podzielimy je według długości (listing 4.21). Listing 4.21. Grupowanie łańcuchów według długości List String strings = Arrays.asList( to , jest , długa , lista , łańcuchów , do , użycia , w , ramach , przykładu ); Map Integer, List String lengthMap = strings.stream() .collect(Collectors.groupingBy(String::length)); lengthMap.forEach((k,v) - System.out.printf( d: s n , k, v)); // // 1: [w] // 2: [to, do] // 4: [jest] // 5: [długa, lista] // 6: [użycia, ramach] // 9: [łańcuchów, przykładu] Grupowanie łańcuchów według długości Klucze w powstałym słowniku są długościami łańcuchów (1, 2, 4, 5, 6 i 9), a wartości są listami łańcuchów o danej długości. Zobacz również W recepturze 4.6 opisałem rozszerzoną wersję tej receptury. Można się z niej dowiedzieć, jak prze- tworzyć listy zwrócone przez operacje groupingBy i partitioningBy. 4.5 Dzielenie i grupowanie 101  Poleć książkęKup książkę 4.6 Kolektory strumieniowe Problem Chcemy przetworzyć kolekcje zwrócone przez metody groupingBy i partitioningBy. Rozwiązanie Należy użyć jednej ze statycznych metod pomocniczych z klasy java.util.stream.Collectors. Omówienie W recepturze 4.5 pokazałem, jak podzielić elementy na kategorie. Metody partitioningBy i groupingBy zwracają słownik, w którym kluczami są kategorie (logiczne wartości true i false w przypadku partitioningBy, obiekty w przypadku groupingBy), a wartościami — listy elementów należących do tych kategorii elementów. Przypomnij sobie przykład dotyczący dzielenia łańcuchów na te o parzystej i nieparzystej liczbie znaków, który był pokazany na listingu 4.20 i dla wygody przed- stawiam go jeszcze raz na listingu 4.22. Listing 4.22. Dzielenie łańcuchów według parzystości liczby znaków List String strings = Arrays.asList( to , jest , długa , lista , łańcuchów , do , użycia , w , ramach , przykładu ); Map Boolean, List String lengthMap = strings.stream() .collect(Collectors.partitioningBy(s - s.length() 2 == 0)); lengthMap.forEach((key,value) - System.out.printf( 5s: s n , key, value)); // // false: [długa, lista, łańcuchów, w, przykładu] // true: [to, jest, do, użycia, ramach] Dla programisty od list bardziej interesujące może być to, ile elementów trafiło do każdej kategorii. Innymi słowy, zamiast tworzyć słownik, którego wartości są typu List String , można tylko spraw- dzić, ile elementów znajduje się w każdej liście. Istnieje przeciążona wersja metody partitioningBy, której drugi argument jest typu Collector: static T,D,A Collector T,?,Map Boolean,D partitioningBy( Predicate ? super T predicate, Collector ? super T,A,D downstream) Tutaj przydatna będzie statyczna metoda Collectors.counting. Na listingu 4.23 można obejrzeć ją w akcji. Listing 4.23. Liczenie łańcuchów w grupach Map Boolean, Long numberLengthMap = strings.stream() .collect(Collectors.partitioningBy(s - s.length() 2 == 0, Collectors.counting())); numberLengthMap.forEach((k,v) - System.out.printf( 5s: d n , k, v)); // // false: 5 // true: 5 Kolektor strumieniowy 102  Rozdział 4. Komparatory i kolektory Poleć książkęKup książkę Taka metoda nazywa się kolektorem strumieniowym, ponieważ przetwarza listy wynikowe w stru- mieniu (a nie po zakończeniu operacji dzielenia). Metoda groupingBy także występuje w wersji przyjmującej kolektor strumieniowy: /** * @param T typ elementów wejściowych * @param K typ kluczy * @param A typ akumulacji pośredniej kolektora strumieniowego * @param D typ wyniku redukcji strumieniowej * @param classifier funkcja klasyfikacji odwzorowująca elementy wejściowe na klucze * @param downstream {@code Collector} implementujący redukcję strumieniową * @return {@code Collector} implementujący kaskadową operację grupowania według kryterium */ static T,K,A,D Collector T,?,Map K,D groupingBy( Function ? super T,? extends K classifier, Collector ? super T,A,D downstream) Na początku znajduje się komentarz Javadoc, z którego można się dowiedzieć, że T jest typem elementu w kolekcji, K jest typem klucza wynikowego słownika, A jest akumulatorem, a D jest ty- pem kolektora strumieniowego. Znak ? oznacza „nieznany”. Więcej informacji na temat typów generycznych w Javie 8 znajduje się w dodatku A. Niektóre metody interfejsu Stream mają odpowiedniki w klasie Collectors. Tabela 4.2 zawiera ze- stawienie obu grup metod. Tabela 4.2. Metody klasy Collectors podobne do metod interfejsu Stream Stream count map min max IntStream.sum DoubleStream.sum LongStream.sum Collectors counting mapping minBy maxBy summingInt summingDouble summingLong IntStream.summarizing summarizingInt DoubleStream.summarizing summarizingDouble LongStream.summarizing Powtórzę, że zadaniem kolektora strumieniowego jest przetwarzanie kolekcji obiektów utworzo- nej przez wcześniejszą operację strumieniową, na przykład dzielącą lub grupującą. summarizingLong Zobacz również W recepturze 7.1 pokazany jest przykład użycia kolektora strumieniowego do znajdowania naj- dłuższych słów w słowniku. W recepturze 4.5 znajduje się dokładniejszy opis metod partitionBy i groupingBy. Typy generyczne opisałem w dodatku A. 4.6 Kolektory strumieniowe 103  Poleć książkęKup książkę 4.7 Znajdowanie najmniejszej i największej wartości Problem Chcemy znaleźć największą lub najmniejszą wartość w strumieniu. Rozwiązanie Do wyboru jest kilka możliwości: metody maxBy i minBy z interfejsu BinaryOperator, metody max i min z interfejsu Stream oraz metody pomocnicze maxBy i minBy z klasy Collectors. Omówienie Interfejs BinaryOperator to jeden z funkcyjnych interfejsów w pakiecie java.util.function. Sta- nowi rozszerzenie interfejsu BiFunction i ma zastosowanie, gdy oba argumenty funkcji i wartość zwrotna są obiektami tej samej klasy. Interfejs BinaryOperator dodaje dwie statyczne metody: static T BinaryOperator T maxBy(Comparator ? super T comparator) static T BinaryOperator T minBy(Comparator ? super T comparator) Każda z nich zwraca BinaryOperator używający podanego komparatora. Aby poznać różne sposoby znajdowania największej wartości w strumieniu, przyjrzymy się zwy- kłej klasie Employee zawierającej trzy atrybuty: name, salary i department (listing 4.24). Listing 4.24. Klasa Employee public class Employee { private String name; private Integer salary; private String department; // …inne metody… } List Employee employees = Arrays.asList( new Employee( Cersei , 250_000, Lannister ), new Employee( Jamie , 150_000, Lannister ), new Employee( Tyrion , 1_000, Lannister ), new Employee( Tywin , 1_000_000, Lannister ), new Employee( Jon Snow , 75_000, Stark ), new Employee( Robb , 120_000, Stark ), new Employee( Eddard , 125_000, Stark ), new Employee( Sansa , 0, Stark ), new Employee( Arya , 1_000, Stark )); Employee defaultEmployee = new Employee( Mężczyzna (lub kobieta) nie ma nazwiska , 0, Black and White ); Kolekcja pracowników Domyślny obiekt tworzony, gdy strumień jest pusty Mając kolekcję pracowników, strumień można poddać działaniu metody reduce, która jako argument pobiera BinaryOperator. Na listingu 4.25 pokazałem, jak znaleźć pracownika z najwyższym wy- nagrodzeniem. 104  Rozdział 4. Komparatory i kolektory Poleć książkęKup książkę Listing 4.25. Przykład użycia metody BinaryOperator.maxBy Optional Employee optionalEmp = employees.stream() .reduce(BinaryOperator.maxBy(Comparator.comparingInt(Employee::getSalary))); System.out.println( Najwięcej zarabia: + optionalEmp.orElse(defaultEmployee)); Metoda reduce wymaga w argumencie operatora BinaryOperator. Statyczna metoda maxBy generuje ten operator na podstawie otrzymanego komparatora, który w tym przypadku porównuje pra- cowników według wysokości zarobków. To rozwiązanie jest skuteczne, ale istnieje też metoda pomocnicza o nazwie max, którą można za- stosować bezpośrednio do strumienia: Optional T max(Comparator ? super T comparator) Na listingu 4.26 pokazany jest przykład bezpośredniego użycia tej metody. Listing 4.26. Przykład użycia metody Stream.max optionalEmp = employees.stream() .max(Comparator.comparingInt(Employee::getSalary)); Wynik jest taki sam. Należy pamiętać, że w strumieniach typów podstawowych (IntStream, LongStream i DoubleStream) dostępna jest też metoda o nazwie max, która nie przyjmuje żadnych argumentów. Na listingu 4.27 znajduje się przykład jej użycia. Listing 4.27. Szukanie najwyższych zarobków OptionalInt maxSalary = employees.stream() .mapToInt(Employee::getSalary) .max(); System.out.println( Najwyższe zarobki to + maxSalary); W tym przypadku metoda mapToInt konwertuje strumień pracowników na strumień liczb całkowi- tych, wywołując metodę getSalary, a zwrócony strumień jest typu IntStream. Następnie metoda max zwraca OptionalInt. W klasie pomocniczej Collectors dostępna jest też statyczna metoda o nazwie maxBy. W omawianym przypadku można jej użyć bezpośrednio (listing 4.28). Listing 4.28. Przykład użycia metody Collectors.maxBy optionalEmp = employees.stream() .collect(Collectors.maxBy(Comparator.comparingInt(Employee::getSalary))); To rozwiązanie jest jednak nieporęczne i można je zastąpić użyciem metody max z interfejsu Stream, jak pokazałem w poprzednim przykładzie. Metoda maxBy z klasy Collectors może być z powodzeniem stosowana jako kolektor strumieniowy (tzn. do przetwarzania końcowego po operacji grupowania lub partycjonowania). W widocznym na listingu 4.29 kodzie została użyta metoda groupingBy z interfejsu Stream w celu utworzenia słownika kojarzącego działy z pracownikami, a następnie został znaleziony pracownik o najwyższej pensji w każdym dziale. 4.7 Znajdowanie najmniejszej i największej wartości 105  Poleć książkęKup książkę Listing 4.29. Użycie metody Collectors.maxBy jako kolektora strumieniowego Map String, Optional Employee map = employees.stream() .collect(Collectors.groupingBy( Employee::getDepartment, Collectors.maxBy( Comparator.comparingInt(Employee::getSalary)))); map.forEach((house, emp) - System.out.println(house + : + emp.orElse(defaultEmployee))); Metoda minBy w każdej z tych klas działa tak samo. Zobacz również Funkcje opisałem w recepturze 2.4. Opis kolektorów strumieniowych znajduje się w recepturze 4.6. 4.8 Tworzenie niezmiennych kolekcji Problem Chcemy utworzyć listę, zbiór lub słownik bez możliwości zmiany, wykorzystując do tego celu API Stream. Rozwiązanie Należy użyć nowej statycznej metody collectingAndThen z klasy Collectors. Omówienie Kładące nacisk na przetwarzanie równoległe i klarowność kodu, techniki programowania funk- cyjnego zachęcają do stosowania wszędzie tam, gdzie to możliwe, obiektów niezmiennych. Dodana w Javie 1.2 biblioteka Collections zawsze zawierała metody umożliwiające tworzenie niezmiennych kolekcji z istniejących struktur, choć robiło się to w dość niezgrabny sposób. Klasa pomocnicza Collections zawiera metody unmodifiableList, unmodifiableSet oraz unmodifiableMap (i jeszcze kilka innych z przedrostkiem unmodifiable), których sygnatury są przedstawione na li- stingu 4.30. Listing 4.30. Metody do tworzenia niezmiennych kolekcji z klasy Collections static T List T unmodifiableList(List ? extends T list) static T Set T unmodifiableSet(Set ? extends T s) static K,V Map K,V unmodifiableMap(Map ? extends K,? extends V m) Każda z tych metod przyjmuje jako argument listę, zbiór lub słownik i zwraca listę, zbiór lub słownik o takiej samej zawartości jak argument, ale różniące się od oryginału tym, że próba wywołania na nich jakiejkolwiek metody mogącej je zmodyfikować, na przykład add albo remove, powoduje wyjątek UnsupportedOperationException. Jeśli programista korzystający z Javy w wersji starszej od 8 miał do zagospodarowania indywidu- alne wartości przekazane przy użyciu zmiennej listy argumentów, listę lub zbiór bez możliwości modyfikacji tworzył w sposób pokazany na listingu 4.31. 106  Rozdział 4. Komparatory i kolektory Poleć książkęKup książkę Listing 4.31. Tworzenie niezmiennych list lub zbiorów przed Javą 8 @SafeVarargs public final T List T createImmutableListJava7(T... elements) { return Collections.unmodifiableList(Arrays.asList(elements)); } @SafeVarargs public final T Set T createImmutableSetJava7(T... elements) { return Collections.unmodifiableSet(new HashSet (Arrays.asList(elements))); } Programista obiecuje, że nie uszkodzi wejściowego typu tablicowego (szczegółowe informacje znajdują się w dodatku A) W obu przypadkach wartości przychodzące są przyjmowane i dodawane do listy. Otrzymaną w ten sposób strukturę można spakować za pomocą metody unmodifiableList lub, w przypadku zbioru, przekazać jako argument do konstruktora zbioru, a następnie do metody unmodifiableSet. W Javie 8 nowy interfejs API Stream udostępnia metodę Collectors.collectingAndThen, która zo- stała użyta w przykładzie przedstawionym na listingu 4.32. Listing 4.32. Tworzenie niezmiennych list i zbiorów w Javie 8 import static java.util.stream.Collectors.collectingAndThen; import static java.util.stream.Collectors.toList; import static java.util.stream.Collectors.toSet; // …definicja klasy zawierającej następujące metody… @SafeVarargs public final T List T createImmutableList(T... elements) { return Arrays.stream(elements) .collect(collectingAndThen(toList(), Collections::unmodifiableList)); } @SafeVarargs public final T Set T createImmutableSet(T... elements) { return Arrays.stream(elements) .collect(collectingAndThen(toSet(), Collections::unmodifiableSet)); } „Wykańczacz” pakuje wygenerowane kolekcje Metoda Collectors.collectingAndThen przyjmuje dwa argumenty: kolektor strumieniowy i funkcję zwaną wykańczaczem (ang. finisher). Cała idea polega na strumieniowym przekazaniu elemen- tów wejściowych i zgromadzeniu ich w liście lub zbiorze oraz przekazaniu tak otrzymanej struk- tury do metody opakowującej w kolekcję niezmienną. Konwersja szeregu elementów wejściowych w niezmienny słownik jest nieco bardziej skompli- kowana. Po części wynika to z tego, że nie wiadomo, które elementy wejściowe mają pełnić rolę kluczy, a które — wartości. Na listingu 4.334 przedstawiłem przykład utworzenia niezmiennego słownika w bardzo niezgrabny sposób przy użyciu inicjalizatora obiektu. 4 Źródło: wpis na blogu Carla Martensena pt. Java 9’s Immutable Collections Are Easier To Create But Use With Caution. 4.8 Tworzenie niezmiennych kolekcji 107  Poleć książkęKup książkę Listing 4.33. Tworzenie niezmiennego słownika Map String, Integer map = Collections.unmodifiableMap( new HashMap String, Integer () {{ put( have , 1); put( the , 2); put( high , 3); put( ground , 4); }}); Ci, którzy znają już Javę 9, wiedzą jednak, że całą tę recepturę można zamienić na bardzo prosty zestaw metod fabrycznych: List.of, Set.of i Map.of. Zobacz również W recepturze 10.3 znajdują się przykłady użycia metod fabrycznych Javy 9, które automatycznie tworzą niezmienne kolekcje. 4.9 Implementowanie interfejsu Collector Problem Trzeba ręcznie zaimplementować interfejs java.util.stream.Collector, ponieważ żadna z metod fabrycznych w klasie java.util.stream.Collectors nie spełnia wszystkich oczekiwań. Rozwiązanie Należy dostarczyć wyrażenia lambda lub utworzyć referencje do metod dla funkcji dostawy, akumu- lacji, kombinacji i wykańczania używanych przez metody fabryczne Collector.of wraz z wszyst- kimi wymaganymi cechami. Omówienie Klasa pomocnicza java.util.stream.Collectors zawiera kilka metod statycznych zwracających obiekt typu Collector, np. toList, toSet, toMap i toCollection. Przykład użycia każdej z nich można znaleźć w różnych miejscach w tej książce. Egzemplarze klas implementujących interfejs Collector są wysyłane jako argumenty do metody collect interfejsu Stream. Na przykład na listingu 4.34 metoda przyjmuje argumenty łańcuchowe i zwraca listę zawierającą tylko te łańcuchy, których dłu- gość jest liczbą parzystą. Listing 4.34. Zwrócenie listy za pomocą metody collect public List String evenLengthStrings(String... strings) { return Stream.of(strings) .filter(s - s.length() 2 == 0) .collect(Collectors.toList()); } Zebranie łańcuchów o parzystej długości w liście 108  Rozdział 4. Komparatory i kolektory Poleć książkęKup książkę Jeśli jednak konieczne jest napisanie własnych kolektorów, procedura staje się nieco bardziej skom- plikowana. Kolektory korzystają z pięciu funkcji, które współpracują ze sobą w celu zakumulowania elementów w zmiennym kontenerze i ewentualnie przekształcenia wyniku. Te pięć funkcji to dostawca (supplier), akumulator (accumulator), kombinator (combiner), wykańczacz (finisher) oraz cechy (characteristics). Zacznę od funkcji characteristics, która reprezentuje niezmienny zbiór Set elementów typu wy- liczeniowego Collector.Characteristics. Trzy możliwe wartości to CONCURRENT, IDENTITY_FINISH oraz UNORDERED. Wartość CONCURRENT oznacza, że funkcja akumulacyjna może być wywoływana współbieżnie w wielu wątkach na kontenerze wynikowym. Wartość UNORDERED oznacza, że operacja wykonywana na kolekcji nie musi zachowywać takiej kolejności elementów, w jakiej je napotkała. Z kolei wartość IDENTITY_FINISH sygnalizuje, że funkcja wykańczająca zwraca swój argument bez żadnych zmian. Jeśli domyślne ustawienia są właściwe, nie ma potrzeby definiowania żadnych cech. Przeznaczenie każdej z wymaganych metod jest następujące: supplier() Tworzy kontener akumulacyjny przy użyciu Supplier A . accumulator() Dodaje pojedynczy element do kontenera akumulacyjnego przy użyciu BiConsumer A,T . combiner() Łączy dwa kontenery akumulacyjne przy użyciu BinaryOperator A . finisher() Przekształca kontener akumulacyjny w kontener wynikowy przy użyciu Function A,R . characteristics() Wartość Set Collector.Characteristics wybrana z wyliczenia. Oczywiście jak zwykle wszystko jest prostsze, gdy zna się funkcyjne interfejsy zdefiniowane w pa- kiecie java.util.function. Dostawca tworzy kontener, w którym są gromadzone tymczasowe wy- niki. Operacja BiConsumer dodaje jeden element do akumulatora. BinaryOperator oznacza, że za- równo typ wejściowy, jak i typ wyjściowy są takie same, a w tym przypadku chodzi o połączenie dwóch akumulatorów w jeden. Na koniec funkcja typu Function przekształca akumulator do osta- tecznej postaci. Każda z tych metod jest wywoływana w procesie gromadzenia elementów, który jest uruchamiany na przykład przez metodę collect z interfejsu Stream. Pod względem koncepcyjnym proces groma- dzenia elementów jest równoważny z generycznym kodem pokazanym na listingu 4.35, zaczerp- niętym z dokumentacji Javy. Listing 4.35. Sposób użycia metod z interfejsu Collector R container = collector.supplier.get(); for (T t : data) { collector.accumulator().accept(container, t); } return collector.finisher().apply(container); 4.9 Implementowanie interfejsu Collector 109  Poleć książkęKup książkę Utworzenie kontenera akumulacyjnego Dodanie elementów do kontenera akumulacyjnego Konwersja kontenera akumulacyjnego na wynikowy przy użyciu metody wykańczającej Zastanawiający w tym przykładzie jest brak choćby wzmianki o funkcji combiner. Wynika to z faktu, że podczas pracy ze strumieniami sekwencyjnymi funkcja ta jest niepotrzebna — algorytm działa zgodnie z opisem. Kiedy jednak strumień jest przetwarzany techniką równoległą, to praca zostaje podzielona na kilka części, z których każda dostarczy własny kontener akumulacyjny. Wówczas za pomocą funkcji combiner łączy się te wszystkie cząstkowe kontenery w jeden gotowy do przekazania do funkcji wykańczającej. Na listingu 4.36 znajduje się przykład kodu podobny do przykładu z listingu 4.34. Listing 4.36. Generowanie niezmiennego zbioru SortedSet przy użyciu funkcji collect public SortedSet String oddLengthStringSet(String... strings) { Collector String, ?, SortedSet String intoSet = Collector.of(TreeSet String ::new, SortedSet::add, (left, right) - { left.addAll(right); return left; }, Collections::unmodifiableSortedSet); return Stream.of(strings) .filter(s - s.length() 2 != 0) .collect(intoSet); } Dostawca tworzący nowy zbiór TreeSet BiConsumer dodający każdy łańcuch do zbioru TreeSet BinaryOperator łączący dwa egzemplarze zbioru SortedSet w jeden Funkcja wykańczająca, która tworzy niezmienny zbiór W wyniku powstanie niezmienny zbiór łańcuchów posortowanych w kolejności leksykograficznej. W tym przykładzie została użyta jedna z dwóch wersji metody static of służącej do tworzenia kolektorów. Sygnatury obu tych wersji wyglądają następująco: static T,A,R Collector T,A,R of(Supplier A supplier, BiConsumer A,T accumulator, BinaryOperator A combiner, Function A,R finisher, Collector.Characteristics... characteristics) static T,R Collector T,R,R of(Supplier R supplier, BiConsumer R,T accumulator, BinaryOperator R combiner, Collector.Characteristics... characteristics) Dzięki dostępności w klasie Collectors metod pomocniczych do tworzenia kolektorów bardzo rzad- ko zachodzi potrzeba tworzenia własnego kolektora w pokazany sposób. Z drugiej strony warto wiedzieć, jak się to robi, a poza tym przy tej okazji można było po raz kolejny przyjrzeć się, jak funkcyjne interfejsy z pakietu java.util.function we współpracy tworzą interesujące obiekty. 110  Rozdział 4. Komparatory i kolektory Poleć książkęKup książkę Zobacz również Funkcja finisher jest jednym z kolektorów strumieniowych, które zostały opisane w recepturze 4.6. Funkcyjne interfejsy Supplier, Function i BinaryOperator są opisane w kilku recepturach w roz- dziale 2. Statyczne metody pomocnicze klasy Collectors omówiłem w recepturze 4.2. 4.9 Implementowanie interfejsu Collector 111  Poleć książkęKup książkę 112  Rozdział 4. Komparatory i kolektory Poleć książkęKup książkę Skorowidz A adnotacja @FunctionalInterface, 29, 30 @SafeVarargs, 50 akumulator, 59, 109 StringBuilder, 61 B biblioteka Joda-Time, 163 Project Jigsaw, Patrz: Project Jigsaw Swing, 115 Block Joshua, 246 bounded wildcard, Patrz: symbol wieloznaczny ograniczony busy waiting, Patrz: oczekiwanie aktywne D data format, 164 formatowanie, 179, 181 konstruktor SQL, 177 parsowanie, 179 strumień, 236 downstream collector, Patrz: kolektor strumieniowy, Patrz: kolektor strumieniowy dziennik, 128 E empty, Patrz: pustka encounter order, Patrz: kolejność napotykania epoka, 177 explicitly nondeterministic, Patrz: metoda działanie wprost niedeterministyczne F finisher, Patrz: wykańczacz functional interface, Patrz: interfejs funkcyjny funkcja, 37 accumulator, 109 characteristics, 109 combiner, 109, 110 comparing, 250 finisher, 109 keyExtractor, 91 supplier, 109 UnaryOperator, 47, 50 wejścia – wyjścia, 155 deferred execution, Patrz: metoda wykonywanie odroczone demon, 209 diamond problem, Patrz: problem diamentowy domknięcie, 45, 117 łączenie, 130, 131 dostawca, 37, 40, 42, 51, 61, 109 G godzina, 176 format, 164 formatowanie, 179, 181 parsowanie, 179 zmiana czasu, 181 255 Poleć książkęKup książkę Hickey Rich, 189 H I interfejs, 37 AutoCloseable, 156 BaseStream, 156, 191 BiConsumer, 39, 127 BiFunction, 47, 57 BinaryOperator, 104 CharSequence, 67 Collector, 93 implementacja, 108 Collectors, 231 Comparator, 30, 35, 89, 91, 250 CompletionStage, 202 Consumer, 37, 39, 130 ExecutorService, 200, 208 Function, 46, 47, 48, 97, 130 funkcyjny, 18, 19, 29, 30, 90, 250 Future, 200, 202 generyczny, 249 java.io.FilenameFilter, 19 java.nio.file.DirectoryStream, 155 java.util.Collection, 32, 33 java.util.function.Supplier, 40 java.util.Iterable, 38 java.util.Map, 119 konflikt, 123 Map.Entry, 97 ObjIntConsumer, 39 Optional, 42 płynny, 57 Predicate, 42, 130, 132 Runnable, 18 SPI, 221 Spliterator, 34 Stream, 22, 41, 43, 49, 71, 78, 83, 103, 104, 153, 227, 247 TemporalAdjuster, 171, 172, 173 TemporalQuery, 171, 174, 175 TemporalUnit, 186, 237 256  Skorowidz typizowany, 250 UnaryOperator, 47, 97 inwariantność, 247 J język Clojure, 189 Eiffel, 32 Groovy domknięcie, 117 programowania funkcyjny, Patrz: programowanie funkcyjne obiektowy, Patrz: programowanie obiektowe Scala, 246 K klasa anonimowa, 18 BlockingQueue, 190 BufferedReader, 158 Collections, 106 Collectors, 53, 71, 92, 94, 95, 96, 103 CompletableFuture, 199, 200, 201, 202, 206, 207 DateTimeFormatter, 179 DoubleSummaryStatistics, 72 Duration, 164, 186, 187 ExecutorService, 190 FilenameFilter, 19 Files, 155 Instant, 164, 165 Integer, 60 IntStream, 55 java.lang.RuntimeException, 133 java.math.BigInteger, 79 java.sql.Date, 163, 176, 177 java.sql.Timestamp, 176 java.util.AbstractCollection, 33 java.util.Calendar, 163, 176 java.util.concurrent.ForkJoinPool, 198, 199 java.util.Date, 163, 176, 177 java.util.logging.Logger, 128 java.util.Objects, 113 java.util.stream.Collectors, 102 LocalDate, 164, 168, 169, 236 Poleć książkęKup książkę klasa LocalDateTime, 164, 168, 172, 178 LocalTime, 164, 165, 168, 169 Logger, 41, 42, 221 Math, 22 Optional, 41, 141, 143, 153, 233, 235 Period, 164, 186, 187 Person, 25 Random, 118 ReentrantLock, 190 String, 60, 67, 242 StringBuilder, 68 TemporalAdjusters, 171 Thread, 18 wartościowa, 142 wewnętrzna, 18 with, 170 Year, 164 YearMonth, 164 ZonedDateTime, 164, 165, 168, 178 ZoneId, 164 ZoneRules, 165 kolejność napotykania, 75 kolektor, 61 strumieniowy, 70, 71, 73, 98, 101, 103, 230, 231 kombinator, 109 komparator reverseOrder, 157 komunikat, 128, 129 konkordancja, 121 konstruktor kopiujący, 26, 27 o zmiennej liczbie argumentów, 27 konsument, 37, 246 kontrawariantność, 247 kowariantność, 246 kwadrat pełny, 132 L lambda, Patrz też: wyrażenie lambda blokowa, 21 implementacja, 20 liczba całkowita, 132 pierwsza, 78 trójkątna, 132 lista niezmienna, 106, 223, 225 tworzenie, 223, 225 Ł łańcuch, 67 konwersja na strumień, 67, 68 M metoda abstrakcyjna, 18, 29 pojedyncza, 250 accept, 19, 20, 72 accumulator, 109 actionPerformed, 115 addAll, 241 addEvens, 223 addOdds, 223 adjustInto, 172 allMatch, 45, 78, 79, 80 and, 132 andThen, 39, 130, 131 anyMatch, 45, 78, 79, 80 Arrays.stream, 52 at, 166 atZone, 176, 182 availableProcessors, 193, 198 awaitQuiescence, 209 between, 186 boxed, 52, 53 characteristics, 109 chars, 66 close, 156 codePoints, 66, 68 collect, 61, 66, 67, 73, 93, 94 Collection.stream, 52 Collectors.counting, 102 Collectors.groupingBy, 100, 101, 102, 231 Collectors.partitioningBy, 100, 101, 102 combine, 72 combiner, 109 compare, 250 comparing, 35, 91 Skorowidz  257 Poleć książkęKup książkę metoda comparingByKey, 157, 251, 252, 253 comparingByValue, 157, 251, 252 complete, 203 completedFuture, 202, 203 completeExceptionally, 202, 204 compose, 130 compute, 120 computeIfAbsent, 120 computeIfPresent, 120, 121 computIfAbsent, 120 concat, 60, 61, 83, 84 containsAll, 243 datesUntil, 236, 237, 238 deepEquals, 113 domyślna, 30, 31, 33, 34 dropWhile, 227, 229, 230 działanie wprost niedeterministyczne, 76 empty, 142 filter, 55 filterin
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Nowoczesne receptury w Javie. Proste rozwiązania trudnych problemów
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: