Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00021 002332 23474270 na godz. na dobę w sumie
Przetwarzanie danych w dużej skali. Niezawodność, skalowalność i łatwość konserwacji systemów - książka
Przetwarzanie danych w dużej skali. Niezawodność, skalowalność i łatwość konserwacji systemów - książka
Autor: Liczba stron: 552
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-283-4065-7 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> hacking >> bezpieczeństwo systemów
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Przetwarzanie i bezpieczne przechowywanie danych absorbuje uwagę inżynierów oprogramowania w coraz większym stopniu. W ostatnich latach pojawiło się wiele bardzo różnych rozwiązań w dziedzinie baz danych, systemów rozproszonych i metodyce budowania aplikacji. Sprzyjają temu zarówno rozwój technologii, rosnące potrzeby dotyczące dostępu do danych, jak i malejąca tolerancja na przestoje spowodowane awarią czy konserwacją systemu. To wszystko sprawia, że zespoły projektujące aplikacje muszą cały czas aktualizować swoją wiedzę i znakomicie orientować się w zakresie słabych i silnych stron poszczególnych rozwiązań oraz możliwości ich stosowania.

I właśnie ta książka Ci to ułatwi. Dzięki niej zaczniesz orientować się w świecie szybko zmieniających się technologii przetwarzania i przechowywania danych. Znajdziesz tu przykłady skutecznych systemów spełniających wymogi skalowalności, wydajności i niezawodności. Zapoznasz się z wewnętrznymi mechanizmami tych systemów, analizami najważniejszych algorytmów, omówieniem zasad działania i koniecznymi kompromisami. Przy okazji przyswoisz sobie przydatne sposoby myślenia o systemach danych. W ten sposób rozwiniesz dobre intuicyjne zrozumienie tego, jak i dlaczego działają systemy, co pozwoli Ci analizować ich pracę, podejmować trafne decyzje projektowe i wyszukiwać źródła pojawiających się problemów.

W tej książce między innymi:

Poznaj systemy, w których liczą się dane!


Martin Kleppmann bada systemy rozproszone. Pracuje na Uniwersytecie Cambridge w Wielkiej Brytanii. Wcześniej był inżynierem oprogramowania w takich firmach, jak LinkedIn czy Rapportive, gdzie pracował nad działającą w dużej skali infrastrukturą do obsługi danych. Kleppmann jest blogerem, często występuje na konferencjach i rozwija oprogramowanie open source. Wierzy, że ważne idee nauki i techniki powinny być przystępne dla każdego, a lepsze ich zrozumienie umożliwi tworzenie lepszego oprogramowania.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Tytuł oryginału: Designing Data-Intensive Applications: The Big Ideas Behind Reliable, Scalable, and Maintainable Systems Tłumaczenie: Tomasz Walczak ISBN: 978-83-283-4065-7 © 2018 Helion S.A. Authorized Polish translation of the English edition of Designing Data-Intensive Applications ISBN 9781449373320 © 2017 Martin Kleppmann. This translation is published and sold by permission of O’Reilly Media, Inc., which owns or controls all rights to publish and sell the same. All rights reserved. No part of this book may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage retrieval system, without permission from the Publisher. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Autor oraz Wydawnictwo HELION dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo HELION nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce. Wydawnictwo HELION ul. Kościuszki 1c, 44-100 GLIWICE tel. 32 231 22 19, 32 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl WWW: http://helion.pl (księgarnia internetowa, katalog książek) Drogi Czytelniku! Jeżeli chcesz ocenić tę książkę, zajrzyj pod adres http://helion.pl/user/opinie/przdan Możesz tam wpisać swoje uwagi, spostrzeżenia, recenzję. Printed in Poland. • Kup książkę • Poleć książkę • Oceń książkę • Księgarnia internetowa • Lubię to! » Nasza społeczność Spis treści Przedmowa .............................................................................................................. 11 I Podstawy systemów danych ...................................................17 1. Niezawodne, skalowalne i łatwe w konserwacji aplikacje ........................................... 19 20 22 26 33 36 Myślenie o systemach danych Niezawodność Skalowalność Łatwość konserwacji Podsumowanie 2. Modele danych i języki zapytań ................................................................................. 41 42 54 60 72 Model relacyjny a model oparty na dokumentach Język zapytań o dane Modele danych przypominające graf Podsumowanie 3. Przechowywanie i pobieranie danych ........................................................................ 79 79 98 103 110 Struktury danych używane w bazie Przetwarzanie transakcji czy analityka? Bazy kolumnowe Podsumowanie 4. Kodowanie i zmiany .................................................................................................119 120 134 144 Formaty kodowania danych Sposoby przepływu danych Podsumowanie 7 Poleć książkęKup książkę II Dane rozproszone .................................................................151 151 Skalowanie pod kątem wyższego obciążenia 5. Replikacja ............................................................................................................... 157 158 166 171 180 193 Liderzy i obserwatorzy Problemy z opóźnieniem replikacji Replikacja z wieloma liderami Replikacja bez lidera Podsumowanie 6. Podział na partycje .................................................................................................. 201 202 203 207 210 214 216 Podział na partycje i replikacja Podział na partycje danych typu klucz-wartość Podział na partycje a indeksy pomocnicze Równoważenie partycji Trasowanie żądań Podsumowanie 7. Transakcje .............................................................................................................. 223 224 233 250 263 Niejasne pojęcie transakcji Niskie poziomy izolacji Sekwencyjność Podsumowanie 8. Problemy z systemami rozproszonymi ..................................................................... 271 272 274 283 295 304 Błędy i awarie częściowe Zawodne sieci Zawodne zegary Wiedza, prawda i kłamstwa Podsumowanie 9. Spójność i konsensus ............................................................................................... 315 316 317 331 343 361 Gwarancje spójności Liniowość Gwarancje uporządkowania Transakcje rozproszone i konsensus Podsumowanie 8  Spis treści Poleć książkęKup książkę III Dane pochodne .................................................................... 375 375 376 Systemy zapisu a systemy danych pochodnych Przegląd rozdziałów 10. Przetwarzanie wsadowe ..........................................................................................379 380 386 406 415 Przetwarzanie wsadowe z użyciem narzędzi uniksowych MapReduce i rozproszone systemy plików Poza model MapReduce Podsumowanie 11. Przetwarzanie strumieniowe ....................................................................................425 426 436 447 462 Przesyłanie strumieni zdarzeń Strumienie a bazy danych Przetwarzanie strumieniowe Podsumowanie 12. Przyszłość systemów danych ....................................................................................473 474 482 497 513 522 Integrowanie danych Podział baz danych na komponenty Dążenie do poprawności Robienie tego, co słuszne Podsumowanie Słowniczek ...............................................................................................................533 Skorowidz ...............................................................................................................542 Spis treści  9 Poleć książkęKup książkę 10  Spis treści Poleć książkęKup książkę ROZDZIAŁ 1. Niezawodne, skalowalne i łatwe w konserwacji aplikacje Internet został opracowany tak dobrze, że większość ludzi traktuje go jak zasoby naturalne takie jak Pacyfik, a nie jak coś zbudowanego przez człowieka. Kiedy po raz ostatni stworzono wolną od usterek technologię na tak dużą skalę? — Alan Kay, z wywiadu dla magazynu „Dr Dobb’s Journal” (2012) Obecnie wiele aplikacji to rozwiązania intensywnie przetwarzające dane (ang. data-intensive), a nie wymagające obliczeniowo (ang. compute-intensive). W tego rodzaju aplikacjach sama moc procesora rzadko jest czynnikiem ograniczającym. Większymi problemami są zwykle: ilość danych, ich złożo- ność i szybkość, z jaką się zmieniają. Aplikacje intensywnie przetwarzające dane są zwykle zbudowane ze standardowych cegiełek, które zapewniają często potrzebne mechanizmy. Na przykład wiele aplikacji musi:  przechowywać dane, aby później dana aplikacja (lub inna) mogła je znaleźć (baza danych);  zapamiętywać wyniki kosztownych operacji, aby przyspieszyć odczyt (pamięć podręczna);  umożliwiać użytkownikom wyszukiwanie danych na podstawie słów kluczowych lub filtrów (indeksy wyszukiwania);  przesyłać do innego procesu komunikat w celu jego asynchronicznej obsługi (przetwarzanie strumieniowe);  okresowo przetwarzać duże ilości zakumulowanych danych (przetwarzanie wsadowe). Jeśli brzmi to aż nazbyt oczywiście, to dlatego, że tego typu systemy danych są tak udaną abstrak- cją. Posługujemy się nimi przez cały czas, nie myśląc o tym wiele. W trakcie tworzenia aplikacji większość inżynierów nie myśli nawet o pisaniu od podstaw nowego systemu składowania danych, ponieważ bazy doskonale nadają się do obsługi danych. Jednak rzeczywistość jest bardziej złożona. Istnieje wiele systemów bazodanowych o różnych cechach, ponieważ poszczególne aplikacje mają odmienne wymagania. Istnieje też wiele metod obsługi pamięci podręcznej, kilka sposobów tworzenia indeksów wyszukiwania itd. W trakcie tworzenia aplikacji trzeba określić, które narzędzia i podejścia będą najbardziej odpowiednie do wykonywa- nia danego zadania. Ponadto czasem trudno jest połączyć komponenty, gdy trzeba zrobić coś, z czym pojedyncze narzędzie sobie nie radzi. 19 Poleć książkęKup książkę Ta książka to podróż po zasadach i praktycznych aspektach systemów danych oraz po wykorzy- stywaniu ich do budowania aplikacji intensywnie przetwarzających dane. Zobaczysz tu podobieństwa i różnice między poszczególnymi narzędziami. Dowiesz się też, z czego wynikają ich cechy. Ten rozdział zaczyna się od przeglądu podstawowych cech, jakie programiści starają się uzyskać: niezawodności, skalowalności i łatwości konserwacji systemów danych. Wyjaśniono tu, co ozna- czają te cechy, Przedstawione są też sposoby myślenia o nich i podstawy potrzebne w dalszych roz- działach. W następnych rozdziałach omawiane są kolejne warstwy. Poznasz tam różne decyzje pro- jektowe, które trzeba uwzględnić w trakcie pracy nad aplikacjami intensywnie przetwarzającymi dane. Myślenie o systemach danych Bazy danych, kolejki, pamięć podręczna itd. są zwykle traktowane jako narzędzia należące do zu- pełnie różnych kategorii. Choć baza danych i kolejka komunikatów pozornie są podobne (oba te na- rzędzia przechowują dane przez pewien czas), cechują się zdecydowanie odmiennymi wzorcami do- stępu. To oznacza inną charakterystykę pracy, a tym samym i bardzo odmienne implementacje. Dlaczego więc wszystkie takie rozwiązania są łączone pod zbiorczym określeniem systemy danych? W ostatnich latach pojawiło się wiele nowych narzędzi do przechowywania i przetwarzania danych. Są one zoptymalizowane pod kątem różnych przypadków użycia i nie wpasowują się w tradycyjne kategorie [1]. Istnieją np. magazyny danych używane też jako kolejki komunikatów (Redis), a także kolejki komunikatów z gwarancjami trwałości typowymi dla baz danych (Apache Kafka). Granice między kategoriami się zacierają. Ponadto coraz większa liczba aplikacji cechuje się tak wysokimi lub szerokimi wymaganiami, że żadne pojedyncze narzędzie nie potrafi zaspokoić wszystkich potrzeb z zakresu przetwarzania i składowania danych. Dlatego pracę dzieli się na zadania, które mogą być wydajnie wykonywane przez pojedyncze narzędzie, a różne narzędzia są łączone za pomocą kodu aplikacji. Na przykład jeśli korzystasz z zarządzanej przez aplikację warstwy pamięci podręcznej (wykorzy- stującej system Memcached lub podobny) lub serwera wyszukiwania pełnotekstowego (takiego jak Elasticsearch lub Solr) oddzielnie od głównej bazy, zwykle to kod aplikacji odpowiada za syn- chronizowanie pamięci podręcznej i indeksów z podstawową bazą. Na rysunku 1.1 pokazano prosty przykład tego, jak może to wyglądać (szczegóły znajdziesz w dalszych rozdziałach). Gdy łączysz kilka narzędzi, aby udostępnić usługę, interfejs usługi lub interfejs API (ang. application programming interface) zwykle ukrywają szczegóły implementacji przed klientem. Oznacza to utwo- rzenie nowego systemu danych o specjalnym przeznaczeniu na podstawie mniejszych komponen- tów o przeznaczeniu ogólnym. Złożony system danych może zapewniać określone gwarancje do- tyczące np. poprawnego unieważniania lub aktualizowania pamięci podręcznej po zapisie danych, tak aby klienty zewnętrzne otrzymywały spójne wyniki. W ten sposób stajesz się nie tylko pro- gramistą aplikacji, ale też projektantem systemu danych. Jeśli projektujesz system danych lub usługę, musisz odpowiedzieć na wiele skomplikowanych pytań. Jak zapewnisz, że dane pozostaną prawidłowe i kompletne, nawet gdy wystąpią wewnętrzne błędy? Jak zapewnisz klientom stabilnie wysoką wydajność, nawet gdy wystąpią problemy w komponentach systemu? Jak system będzie się skalował, aby obsłużyć wzrost obciążenia? Jak powinien wyglądać właściwy interfejs API usługi? 20  Rozdział 1. Niezawodne, skalowalne i łatwe w konserwacji aplikacje Poleć książkęKup książkę Rysunek 1.1. Możliwa architektura systemu danych łączącego kilka komponentów Na projekt systemu danych wpływa wiele czynników, w tym umiejętności i doświadczenie jego twórców, zależności od starszych systemów, termin zakończenia prac, odporność organizacji na różnego rodzaju ryzyka, ograniczenia prawne itd. Te czynniki są wysoce zależne od sytuacji. W tej książce uwzględniane są głównie trzy kwestie ważne w większości systemów informatycznych: Niezawodność System powinien działać prawidłowo (poprawnie wykonywać swoje funkcje z oczekiwaną wy- dajnością) nawet w obliczu problemów (awarii sprzętowych lub programowych, a nawet błędów ludzkich). Zob. punkt „Niezawodność”. Skalowalność Gdy system się rozrasta (ze względu na ilość danych lub ruchu albo złożoność), powinny istnieć sensowne sposoby radzenia sobie z tym wzrostem. Zob. punkt „Skalowalność”. Łatwość konserwacji W przyszłości nad systemem pracować będzie wiele osób (inżynierów i pracowników opera- cyjnych zajmujących się zarówno konserwacją aktualnych funkcji, jak i dostosowywaniem sys- temu do nowych przypadków użycia). Wszyscy oni powinni móc pracować nad nim w pro- duktywny sposób. Zob. punkt „Łatwość konserwacji”. Te słowa są często używane bez dokładnego zrozumienia ich znaczenia. Reszta rozdziału została przeznaczona na rozważania o niezawodności, skalowalności i łatwości konserwacji. Później, w dal- szych rozdziałach, przedstawione są różne techniki, architektury i algorytmy używane do osiąga- nia tych celów. Myślenie o systemach danych  21 Poleć książkęKup książkę Niezawodność Każdy intuicyjnie rozumie, co oznacza, że coś jest niezawodne lub zawodne. Oto typowe oczekiwania z obszaru oprogramowania:  Aplikacja wykonuje zadania żądane przez użytkownika.  Aplikacja jest odporna na pomyłki popełnione przez użytkownika lub korzystanie z niej w niezaplanowany sposób.  Wydajność aplikacji jest wystarczająca dla oczekiwanego sposobu użytkowania przy spodziewa- nym obciążeniu i ilości danych.  System zapobiega nieuprawnionemu dostępowi i nadużyciom. Jeśli wszystkie te rzeczy razem oznaczają „poprawne działanie”, niezawodność można w przybli- żeniu rozumieć jako „ciągłe poprawne działanie nawet po wystąpieniu problemów”. Rzeczy, które mogą pójść źle, są nazywane błędami, a systemy przewidujące błędy i radzące sobie z nimi określa się mianem odpornych na błędy. To ostatnie pojęcie może być nieco mylące, po- nieważ sugeruje, że można zbudować system oporny na błędy wszelkiego rodzaju, co w praktyce jest niewykonalne. Gdyby cała ziemia (wraz z wszystkimi serwerami) została wchłonięta przez czarną dziurę, zapewnienie odporności na taki „błąd” wymagałoby hostingu rozwiązania w ko- smosie. Życzę powodzenia w pozyskiwaniu w budżecie środków na taki system! Dlatego sensowne jest mówienie tylko o odporności na błędy określonych rodzajów. Zauważ, że błąd (ang. fault) to nie to samo co awaria (ang. failure) [2]. Błąd zwykle definiuje się jako odstępstwo jednego komponentu systemu od specyfikacji, natomiast awaria następuje, gdy system jako całość przestaje świadczyć oczekiwane usługi użytkownikowi. Nie da się ograniczyć ryzyka wystąpienia błędów do zera. Dlatego zwykle najlepiej jest projektować mechanizmy za- pewniania odporności na błędy, aby nie dopuścić do tego, by błąd doprowadził do awarii. W tej książce opisano kilka metod budowania niezawodnych systemów z użyciem zawodnych elementów. Sprzeczne z intuicją jest to, że w tego typu odpornych na błędy systemach sensowne może być zwiększanie liczby błędów przez celowe ich wywoływanie (np. przez losowe zamykanie poszcze- gólnych procesów bez ostrzeżenia). Wiele błędów krytycznych wynika ze złej obsługi błędów [3]. Celowo wprowadzając błędy, gwarantujesz, że mechanizmy zapewniania odporności są stale spraw- dzane i testowane. Zwiększa to pewność, że błędy zostaną poprawnie obsłużone, gdy wystąpią z przy- czyn naturalnych. Przykładem zastosowania tego podejścia jest mechanizm Chaos Monkey [4] opra- cowany przez firmę Netflix. Choć zwykle preferuje się zapewnianie odporności na błędy, a nie zapobieganie im, w niektórych sytuacjach zapobieganie okazuje się lepsze niż leczenie (np. wtedy, gdy nie istnieje lekarstwo). Dotyczy to np. kwestii bezpieczeństwa. Jeśli napastnik włamie się do systemu i uzyska dostęp do po- ufnych danych, nie da się odwrócić skutków tego zdarzenia. Jednak w tej książce opisywane są głów- nie błędy, których skutkom można zaradzić. Błędy te są opisane w następnych punktach. 22  Rozdział 1. Niezawodne, skalowalne i łatwe w konserwacji aplikacje Poleć książkęKup książkę Błędy sprzętowe Gdy zastanawiasz się nad awariami systemów, na myśl przychodzą błędy sprzętowe. Awarie dys- ków twardych, błędy w pamięci RAM, przerwy w dostawie prądu, odłączenie niewłaściwego kabla sieciowego. Każdy, kto pracował w dużym centrum danych, potwierdzi, że gdy liczba maszyn jest du- ża, tego typu sytuacje zdarzają się nieustannie. Średni czas do awarii (ang. mean time to failure — MTTF) dysku twardego wynosi od ok. 10 do 50 lat [5, 6]. Dlatego w klastrze składowania danych obejmującym 10 tys. dysków należy oczekiwać, że dziennie średnio zepsuje się jeden dysk. Pierwszą reakcją jest zwykle zapewnienie nadmiarowości poszczególnych komponentów sprzę- towych, aby zmniejszyć częstotliwość awarii systemu. Można łączyć dyski w macierze RAID, stosować dwa źródła zasilania i wymienne procesory dla serwerów, a także używać baterii i spalino- wych generatorów prądu, aby zapewnić zasilanie awaryjne centrum danych. Gdy jeden kompo- nent przestanie działać, nadmiarowy zajmie jego miejsce na czas wymiany uszkodzonej jednostki. To podejście nie pozwala w pełni zapobiec awariom z powodu problemów sprzętowych, jednak jest dobrze znane i często sprawia, że maszyna potrafi latami pracować bez przestojów. Do niedawna w większości aplikacji nadmiarowość komponentów sprzętowych wystarczała, po- nieważ sprawiała, że całkowita awaria maszyny zdarzała się stosunkowo rzadko. Jeśli potrafisz szybko odtworzyć kopię zapasową na nowej maszynie, przestój wynikający z awarii w większości systemów nie jest katastrofą. Dlatego nadmiarowość w postaci dodatkowych maszyn może być potrzebna tylko w nielicznych zastosowaniach, w których wysoka dostępność była absolutnie konieczna. Jednak wraz ze wzrostem ilości danych i wymaganiami obliczeniowymi aplikacji coraz częściej aplikacje potrzebowały większej liczby maszyn, co skutkowało proporcjonalnym wzrostem liczby błędów sprzętowych. Ponadto w niektórych platformach do udostępniania chmury (np. w usłudze Amazon Web Services — AWS) dość często zdarza się, że instancje maszyn wirtualnych stają się niedostępne bez ostrzeżenia [7], ponieważ platformy te są tak projektowane, by stawiały elastycz- ność i łatwość dostosowywania1 nad niezawodność pojedynczych maszyn. Dlatego następuje przechodzenie w kierunku systemów odpornych na utratę całych maszyn. W tym celu programowe metody zapewniania odporności na błędy są stosowane zamiast lub obok nad- miarowości sprzętu. Takie systemy mają też zalety operacyjne. System z jednym serwerem wymaga zaplanowanego przestoju, gdy potrzebujesz ponownie uruchomić maszynę (np. w celu wprowadze- nia poprawek bezpieczeństwa systemu operacyjnego), natomiast system, który radzi sobie z awa- riami maszyn, można aktualizować węzeł po węźle bez powodowania przestoju całego systemu (jest to aktualizacja stopniowa; zob. rozdział 4.). Błędy programowe Błędy sprzętowe zwykle są traktowane jako losowe i niezależne od siebie. Awaria dysku w jednej maszynie nie oznacza, że wystąpią problemy także z dyskiem innej maszyny. Mogą pojawić się pewne słabe korelacje (np. z powodu wspólnej przyczyny takiej jak temperatura w szafie serwerowej), 1 Definicję znajdziesz w punkcie „Metody radzenia sobie z obciążeniem”. Niezawodność  23 Poleć książkęKup książkę jednak zwykle mało prawdopodobne jest, że duża liczba komponentów sprzętowych zawiedzie w tym samym momencie. Inną kategorią są systematyczne błędy w systemie [8]. Trudniej je przewidzieć, a ponieważ wystę- powanie takich problemów w węzłach jest skorelowane, błędy tego typu powodują znacznie więcej awarii systemu niż nieskorelowane błędy sprzętowe [5]. Oto przykłady takich problemów:  Usterka oprogramowania powodująca, że każda instancja serwera aplikacji ulega awarii po otrzymaniu określonych niewłaściwych danych wejściowych. Pomyśl np. o sekundzie przestęp- nej 30 czerwca 2012 r., która sprawiła, że wiele aplikacji jednocześnie przestało działać z powodu usterki w jądrze Linuksa [9].  Niekontrolowany proces zużywający wspólne zasoby (czas procesora, pamięć, przestrzeń dysko- wą lub przepustowość łącza).  Usługa, od której zależy system, działa powoli, przestaje reagować lub zaczyna zwracać nie- prawidłowe odpowiedzi.  Awaria kaskadowa, w trakcie której niewielka usterka jednego komponentu skutkuje błędem w innym komponencie, co z kolei prowadzi do dalszych problemów [10]. Usterki, które powodują tego rodzaju błędy programowe, często pozostają w ukryciu przez długi czas — do momentu ujawnienia ich z powodu nietypowego zbiegu okoliczności. Wtedy okazuje się, że w oprogramowaniu przyjęto określone założenie dotyczące środowiska i choć zwykle to założenie jest prawdziwe, z jakiegoś powodu ostatecznie przestało takie być [11]. Nie istnieje proste rozwiązanie problemu błędów systematycznych w oprogramowaniu. Pomocnych może być wiele drobiazgów: staranne przemyślenie założeń dotyczących systemu i występujących interakcji, odizolowanie procesu, umożliwienie procesowi na awarię i restart, pomiar, monitoro- wanie i analizowanie działania systemu w środowisku produkcyjnym. Jeśli system ma zapewniać określone gwarancje (np. w kolejce komunikatów może to polegać na tym, że liczba komunikatów przychodzących musi być równa liczbie komunikatów wychodzących), może stale sprawdzać swój stan w trakcie pracy i zgłaszać alarm po wykryciu rozbieżności [12]. Błędy ludzkie To ludzie projektują i tworzą systemy oprogramowania. Ludźmi są też operatorzy sterujący pracą systemów. Nawet mając najlepsze intencje, ludzie popełniają pomyłki. Na przykład w badaniach nad dużą usługą internetową odkryto, że główną przyczyną przestojów były błędy w konfiguracji spowodowane przez operatorów. Błędy sprzętowe (serwerów lub sieci) odpowiadały tylko za 10 – 25 przestojów [13]. Jak sprawić, by systemy były niezawodne mimo ludzkich pomyłek? W najlepszych systemach stosuje się kilka podejść:  Systemy są projektowane w taki sposób, aby zminimalizować możliwości spowodowania błę- dów. Na przykład odpowiednio zaprojektowane abstrakcje, interfejsy API i interfejsy admini- stratora powodują, że łatwo jest robić „właściwe rzeczy”, a zniechęcają do robienia „niewłaści- wych”. Jeśli jednak interfejs okaże się zbyt ograniczający, użytkownicy nie będą z niego korzystać, co oznacza utratę korzyści. Trudno więc zachować odpowiednią równowagę w tym obszarze. 24  Rozdział 1. Niezawodne, skalowalne i łatwe w konserwacji aplikacje Poleć książkęKup książkę  Izolowanie miejsc, w których ludzie popełniają najwięcej pomyłek, od miejsc, gdzie błędy mogą skutkować awariami. Przede wszystkim warto udostępnić kompletne nieprodukcyjne środowisko izolowane (ang. sandbox), w którym użytkownicy mogą bezpiecznie eksplorować możliwości i eksperymentować na rzeczywistych danych, ale bez wpływu na rzeczywistych użytkowników.  Prowadzenie dokładnych testów na wszystkich poziomach: od testów jednostkowych po testy integracyjne i ręczne całego systemu [3]. Testy zautomatyzowane są powszechnie stosowane, dobrze zrozumiałe i wartościowe zwłaszcza w kontekście sprawdzania przypadków brzegowych, które rzadko występują w trakcie normalnej eksploatacji systemu.  Umożliwianie szybkiego i łatwego przywracania stanu po błędach ludzkich w celu zminimali- zowania ich wpływu, gdy wydarzy się awaria. Można np. umożliwić szybkie wycofywanie zmian w konfiguracji, stopniowo wprowadzać nowy kod (tak aby nieoczekiwane usterki dotykały tylko małego podzbioru użytkowników) i zapewniać narzędzia do wykonywania ponownych obliczeń na danych (jeśli się okaże, że wcześniejsze obliczenia były błędne).  Przygotowanie szczegółowego i precyzyjnego systemu monitorowania, np. wskaźników wydaj- ności i współczynników błędów. W innych dziedzinach inżynierii ten obszar nazywa się tele- metrią. Gdy rakieta już wystartuje, telemetria jest niezbędna do śledzenia tego, co się dzieje, i do zrozumienia awarii [14]. Monitorowanie pozwala wcześnie wykryć sygnały ostrzegawcze i sprawdzać, czy jakieś założenia lub ograniczenia nie zostały naruszone. Gdy wystąpi problem, wskaźniki mogą być nieocenione w diagnozowaniu usterki.  Wprowadzenie odpowiednich szkoleń i metod zarządzania. To skomplikowany i ważny temat wykraczający poza zakres tej książki. Jak ważna jest niezawodność? Niezawodność jest istotna nie tylko w elektrowniach atomowych i oprogramowaniu do kontroli ruchu lotniczego. Także od bardziej zwyczajnych aplikacji oczekuje się, że będą działały niezawodnie. Usterki w aplikacjach biznesowych powodują utratę wydajności (i problemy prawne, jeśli dane są błędnie prezentowane), a przestoje sklepów elektronicznych mogą prowadzić do poważnych kosztów z powodu utraty dochodów i spadku reputacji. Nawet w aplikacjach „niekrytycznych” programiści odpowiadają przed użytkownikami. Pomyśl o rodzicu, który przechowuje wszystkie zdjęcia i filmy swoich dzieci w służącym do tego programie [15]. Jak ta osoba się poczuje, jeśli baza danych zostanie nagle uszkodzona? Czy rodzic będzie wie- dział, jak ją odzyskać na podstawie kopii zapasowej? W niektórych sytuacjach zdarza się, że rezygnuje się z niezawodności na rzecz obniżenia kosztów rozwoju (np. w trakcie tworzenia prototypowego produktu na nieznany rynek) lub kosztów ope- racyjnych (np. w usłudze o bardzo niskiej marży). Należy jednak zachować dużą ostrożność, wybie- rając drogę na skróty. Niezawodność  25 Poleć książkęKup książkę Skalowalność Nawet jeśli dziś system działa niezawodnie, nie oznacza to, że będzie tak w przyszłości. Jednym z typowych powodów spadku wydajności jest wzrost obciążenia. Możliwe, że liczba jednoczesnych użytkowników systemu wzrosła z 10 tys. do 100 tys. lub z miliona do 10 mln. Możliwe, że system przetwarza znacznie większą ilość danych niż wcześniej. Skalowalność to pojęcie służące do opisu tego, czy system radzi sobie ze wzrostem obciążenia. Warto jednak zauważyć, że nie jest to jednowymiarowa etykieta, którą można nadać systemowi. Stwierdzenia typu „X się skaluje” lub „Y się nie skaluje” nic nie znaczą. Analizowanie skalowalno- ści wymaga rozważenia pytań takich jak: „Jeśli system rozrośnie się w określony sposób, jakie będą możliwości poradzenia sobie z tym wzrostem?” i „Jak można dodać zasoby obliczeniowe, aby obsłu- żyć większe obciążenie?”. Opisywanie obciążenia Najpierw należy zwięźle opisać aktualne obciążenie systemu. Dopiero potem można analizować kwestie związane ze wzrostem (co się stanie, jeśli obciążenie wzrośnie dwukrotnie?). Obciążenie można opisać za pomocą kilku liczb nazywanych parametrami obciążenia. Odpowiedni dobór tych parametrów zależy od architektury systemu. Może to być liczba żądań do serwera WWW na sekundę, stosunek odczytów do zapisów w bazie, liczba jednocześnie aktywnych użytkowników na czacie, współczynnik trafień pamięci podręcznej lub coś innego. Możliwe, że interesują Cię typowe przypadki. Możliwe też, że przyczyną występowania „wąskiego gardła” jest niewielka liczba skrajnych przypadków. Aby przyjrzeć się temu w bardziej konkretny sposób, warto rozważyć działanie Twittera na podstawie danych opublikowanych w listopadzie 2012 r. [16]. Dwie podstawowe operacje na Twitterze to: Publikowanie tweetów Użytkownik może opublikować nową wiadomość dla swoich obserwatorów (średnio 4,6 tys. żądań na sekundę; szczytowo ponad 12 tys. żądań na sekundę). Wyświetlanie osi czasu Użytkownik może wyświetlić wiadomości opublikowane przez obserwowane osoby (300 tys. żądań na sekundę). Sama obsługa 12 tys. zapisów na sekundę (szczytowa szybkość zamieszczania tweetów) jest sto- sunkowo prosta. Jednak w przypadku Twittera trudności ze skalowaniem nie wynikają przede wszystkim z liczby tweetów, ale z powodu rozgałęzień — każdy użytkownik obserwuje wielu innych i jest obserwowany przez liczne osoby. Są dwie ogólne metody wykonywania dwóch opisanych operacji: 1. Zamieszczenie tweetu powoduje wstawienie go do globalnej kolekcji wiadomości. Gdy użytkow- nik żąda osi czasu, należy znaleźć wszystkie obserwowane przez niego osoby, odszukać wszystkie tweety każdej z nich i połączyć je (posortowane według czasu). W relacyjnej bazie danej, ta- kiej jak na rysunku 1.2, można napisać zapytanie o następującej postaci: 26  Rozdział 1. Niezawodne, skalowalne i łatwe w konserwacji aplikacje Poleć książkęKup książkę Rysunek 1.2. Prosty schemat relacyjny służący do obsługi osi czasu na Twitterze SELECT tweets.*, users.* FROM tweets JOIN users ON tweets.sender_id = users.id JOIN follows ON follows.followee_id = users.id WHERE follows.follower_id = current_user 2. Przechowywanie pamięci podręcznej z osią czasu każdego użytkownika (to coś w rodzaju skrzynki odbiorczej z tweetami każdego odbiorcy; zob. rysunek 1.3). Gdy użytkownik zamieszcza tweet, należy znaleźć wszystkich obserwatorów tej osoby i dodać ten nowy tweet do pamięci podręcznej z osią czasu każdego obserwatora. Żądanie odczytu osi czasu nie jest wtedy kosz- towne, ponieważ wynik został wcześniej obliczony. Rysunek 1.3. Potok danych służący do dostarczania tweetów do obserwatorów na Twitterze z poziomami obciążenia z listopada 2012 r. [16] W pierwszej wersji Twittera używano podejścia nr 1, jednak systemom trudno było wtedy poradzić sobie z obciążeniem powodowanym przez zapytania pobierające oś czasu, dlatego firma wprowa- dziła podejście nr 2. Nowe podejście sprawdza się lepiej, ponieważ średnia szybkość publikowania tweetów jest o prawie dwa rzędy wielkości mniejsza niż częstotliwość odczytów osi czasu. Dlatego w tej sytuacji lepiej wykonywać więcej pracy na etapie zapisu i mniej w trakcie odczytu. Wadę podejścia nr 2 stanowi jednak to, że zamieszczenie tweetu wymaga dużo dodatkowej pracy. Tweet jest średnio dostarczany do ok. 75 obserwatorów, dlatego 4,6 tys. tweetów na sekundę oznacza 345 tys. zapisów na sekundę w osiach czasu w pamięci podręcznej. Ta średnia ukrywa jednak to, że liczba obserwatorów na użytkownika jest bardzo zróżnicowana. Niektóre osoby mają ponad 30 mln Skalowalność  27 Poleć książkęKup książkę obserwatorów. To oznacza, że jeden tweet może prowadzić do ponad 30 mln zapisów w osiach czasu! Szybkie wykonywanie tej operacji (Twitter stara się dostarczać tweety obserwatorom w czasie 5 s) to poważne wyzwanie. W przypadku Twittera rozkład liczby obserwatorów na użytkownika (możliwe, że z wagami za- leżnymi od tego, jak często użytkownicy publikują tweety) to ważny parametr obciążenia w trak- cie analizy skalowalności, ponieważ określa on obciążenie wyjściowe. Twoja aplikacja może mieć zupełnie inne cechy, ale możesz zastosować podobne zasady do analizy obciążenia. Oto zakończenie historyjki o Twitterze: po skutecznym zaimplementowaniu podejścia nr 2 Twitter przechodzi do hybrydowego rozwiązania łączącego obie techniki. Tweety większości użytkowników nadal są zapisywane w modelu rozgałęziania na osiach czasu w momencie publikowania wiado- mości, przy czym nie dotyczy to niewielkiej grupy użytkowników (celebrytów) o bardzo dużej liczbie obserwatorów. Tweety celebrytów są pobierane niezależnie i dołączane do osi czasu obserwa- tora w trakcie jej wczytywania (tak jak w podejściu nr 1). To hybrydowe podejście zapewnia sta- bilnie wysoką wydajność. Do tego przykładu wrócisz w rozdziale 12. po zapoznaniu się z bardziej technicznymi informacjami. Opis wydajności Po opisaniu obciążenia możesz zbadać, co się stanie po jego wzroście. Możesz na to spojrzeć na dwa sposoby:  Co się stanie z wydajnością systemu, jeśli obciążenie wzrośnie, a zasoby systemowe (procesor, pamięć, przepustowość sieci itd.) pozostaną niezmienione?  O ile trzeba zwiększyć ilość zasobów, jeśli chcesz uzyskać tę samą wydajność po wzroście ob- ciążenia? Oba te pytania wymagają ustalenia liczb określających wydajność. Przyjrzyj się więc pokrótce temu, jak opisywać wydajność systemu. W systemach przetwarzania wsadowego (np. Hadoop) zwykle ważna jest przepustowość, czyli liczba rekordów, jakie można przetwarzać w ciągu sekundy, lub łączny czas potrzebny do wykonania zadania na zbiorze danych o określonej wielkości2. W systemach internetowych zwykle ważniejszy jest czas odpowiedzi usługi, czyli czas od przesłania żądania przez klienta do otrzymania odpowiedzi. Opóźnienie a czas odpowiedzi Określenia opóźnienie (ang. latency) i czas odpowiedzi (ang. response time) są często używane zamiennie, ale nie oznaczają one tego samego. Czas odpowiedzi mierzy się z perspektywy klienta. Obok czasu przetwarzania żądania (czasu pracy usługi) obejmuje też czas transferu w sieci i spędzony w kolejkach. Opóźnienie to czas oczekiwania żądania na obsłużenie. W tym okresie żądanie jest uśpione (oczekuje na usługę) [17]. 2 W idealnym świecie czas wykonywania zadania wsadowego to wielkość zbioru danych podzielona przez przepustowość. W praktyce ten czas jest często dłuższy. Jest to spowodowane niesymetrycznością (nierównym rozkładem danych mię- dzy procesy robocze) i koniecznością oczekiwania na zakończenie pracy przez najwolniejsze zadanie. 28  Rozdział 1. Niezawodne, skalowalne i łatwe w konserwacji aplikacje Poleć książkęKup książkę Nawet jeśli wielokrotnie przesyłasz to samo żądanie, przy każdej próbie uzyskasz nieco odmienny czas odpowiedzi. W praktyce w systemie obsługującym różne żądania czas odpowiedzi może się znacznie wahać. Dlatego o czasie odpowiedzi trzeba myśleć nie jak o jednej liczbie, ale jak o rozkła- dzie wartości, który można zmierzyć. Na rysunku 1.4 każdy szary słupek reprezentuje żądanie kierowane do usługi. Wysokość słupków pokazuje, ile czasu zajęła obsługa tych żądań. Większość żądań jest obsługiwanych szybko, jednak występują rzadkie obserwacje odstające o znacznie dłuższym czasie obsługi. Możliwe, że te wolno obsługiwane żądania są z natury bardziej kosztowne — np. wymagają przetworzenia większej ilości danych. Jednak nawet w sytuacji, gdy uważasz, że wszystkie żądania powinny zajmować tyle samo czasu, i tak pojawiają się różnice. Losowy dodatkowy czas może wynikać z przełączania kontekstu na proces tła, utraty pakietu sieciowego i retransmisji w protokole TCP, przerwy na odzyskiwanie pamięci, błędu stronicowania wymuszającego odczyt z dysku, mechanicznych wibracji szafy ser- werowej [18] i wielu innych przyczyn. Rysunek 1.4. Średnia i percentyle — czasy odpowiedzi dla próbki 100 żądań kierowanych do usługi Często podaje się średni czas odpowiedzi usługi. Ściśle rzecz biorąc, określenie „średnia” nie doty- czy żadnego konkretnego wzoru. W praktyce zwykle rozumie się ją jako średnią arytmetyczną (jeśli danych jest n wartości, należy je zsumować, a następnie podzielić wynik przez n). Jednak średnia nie jest bardzo dobrą miarą, gdy chcesz poznać „typowy” czas odpowiedzi, ponieważ nie pokazuje, ilu użytkowników dotyczy dany czas odpowiedzi. Zwykle lepiej posługiwać się percentylami. Jeśli przyjrzysz się liście czasów odpowiedzi i posortujesz ją od najkrótszych do najwolniejszych, mediana to punkt środkowy. Na przykład jeśli mediana cza- sów odpowiedzi wynosi 200 ms, oznacza to, że połowa żądań jest przetwarzana w czasie krótszym niż 200 ms, a połowa żądań zajmuje więcej czasu. Mediana to więc dobra miara, kiedy chcesz wiedzieć, jak długo użytkownicy zwykle muszą czekać. Połowa użytkowników jest obsługiwana w czasie krótszym niż mediana, a druga połowa w czasie dłuższym. Medianę nazywa się też percentylem 50 , co czasem skraca się do postaci p50. Zauważ, że mediana dotyczy jednego żądania. Jeśli dany użytkownik zgłasza kilka żądań (w trakcie sesji lub z powodu znajdowania się na jednej stronie wielu zasobów), prawdopodobieństwo, że przy- najmniej jedno z nich będzie wymagało więcej czasu niż mediana, jest znacznie wyższe niż 50 . Aby ustalić, jak kłopotliwe są obserwacje odstające, możesz się przyjrzeć wyższym percentylom. Często wykorzystywane są percentyle 95 , 99 i 99,9 (p95, p99 i p999). Są to wartości progowe czasów odpowiedzi, dla których 95 , 99 i 99,9 żądań jest przetwarzanych szybciej niż dana Skalowalność  29 Poleć książkęKup książkę wartość. Na przykład jeśli czas odpowiedzi dla percentyla 95 wynosi 1,5 s, oznacza to, że 95 ze 100 żądań jest przetwarzanych w czasie krótszym niż 1,5 s, a 5 ze 100 żądań wymaga 1,5 s lub więcej. Przedstawiono to na rysunku 1.4. Wysokie percentyle czasów odpowiedzi, nazywane też skrajnymi wartościami opóźnienia (ang. tail latencies), są ważne, ponieważ bezpośrednio wpływają na komfort pracy użytkowników usługi. Na przykład Amazon opisuje wymogi dotyczące czasów odpowiedzi usług wewnętrznych w kate- goriach percentyla 99,9 , choć czasy te dotyczą tylko 1 na 1000 żądań. Dzieje się tak, ponieważ klienci generujący najdłuższe żądania to często ci z największą ilością danych na kontach, co wy- nika z wielu zakupów. Oznacza to najcenniejszych klientów [19]. Ważne jest, aby dbać o zadowolenie tych klientów, zapewniając, że witryna szybko ich obsługuje. W Amazonie zaobserwowano też, że wydłużenie czasu odpowiedzi o 100 ms skutkuje spadkiem sprzedaży o 1 [20]. Z innych badań wynika, że jednosekundowe wydłużenie obsługi zmniejsza wskaźnik satysfakcji klientów o 16 [21, 22]. Optymalizowanie pod kątem percentyla 99,99 (najwolniejsze z 10 tys. żądań) okazało się jednak zbyt kosztowne i nie przyniosło wystarczających korzyści ze względu na cele Amazonu. Skracanie czasu odpowiedzi dla bardzo wysokich percentyli jest trudne, ponieważ wartości te są podatne na losowe zdarzenia pozostające poza naszą kontrolą, a korzyści są coraz mniejsze. Percentyle są często używane w SLO (ang. service level objective) i SLA (ang. service level agreement). Są to kontrakty definiujące oczekiwaną wydajność i dostępność usługi. Kontrakt SLA może okre- ślać, że usługę uznaje się jako aktywną, jeśli mediana czasów odpowiedzi wynosi mniej niż 200 ms i percentyl 99 wynosi mniej niż 1 s (jeżeli czas odpowiedzi jest dłuższy, usługa równie dobrze mo- głaby być wyłączona). Dodatkowym wymogiem może być to, by usługa była aktywna przez co najmniej 99,9 czasu. Te poziomy wyznaczają oczekiwania klientów usługi i pozwalają im doma- gać się zwrotu zapłaty, jeśli kontrakt SLA nie zostanie zrealizowany. W przypadku wysokich percentyli za dużą część czasu odpowiedzi często odpowiadają kolejki. Po- nieważ serwer potrafi jednocześnie przetwarzać tylko niewiele elementów (ogranicza to np. liczba rdzeni procesora), wystarczy mała liczba wolnych żądań, by wstrzymać przetwarzania dalszych żądań. To efekt, który można nazwać blokowaniem na czole kolejki. Nawet gdy serwer potrafi szybko przetworzyć te dalsze żądania, dla klienta czas odpowiedzi jest długi z powodu czasu oczeki- wania na ukończenie wcześniejszych żądań. Z tego powodu ważne jest, by mierzyć czasy odpowiedzi po stronie klienta. Gdy obciążenie jest generowane sztucznie w celu przetestowania skalowalności systemu, klient generujący obciążenie musi przesyłać żądania niezależnie od czasów odpowiedzi. Jeśli klient będzie oczekiwał na ukończenie wcześniejszego żądania przed przesłaniem następnego, w trakcie testów kolejki będą sztucznie krótsze niż w rzeczywistości, co zakłóca pomiary [23]. Sposoby radzenia sobie z obciążeniem Po omówieniu parametrów opisu obciążenia i wskaźników do pomiaru wydajności można na do- bre rozpocząć analizę skalowalności — jak utrzymać wysoką wydajność, gdy obciążenie wzrośnie do określonego poziomu? 30  Rozdział 1. Niezawodne, skalowalne i łatwe w konserwacji aplikacje Poleć książkęKup książkę Architektura odpowiednia dla danego poziomu obciążenia zapewne nie poradzi sobie z jego 10-krotnym wzrostem. Dlatego jeśli pracujesz nad usługą, której obciążenie szybko rośnie, zapewne będziesz musiał na nowo przemyśleć architekturę po wzroście obciążenia o każdy rząd wielkości, a prawdopodobnie jeszcze częściej. Percentyle w praktyce Wysokie percentyle są ważne zwłaszcza w usługach zaplecza wywoływanych wielokrotnie w ramach obsługi jednego żądania od użytkownika końcowego. Nawet jeśli te wywołania są zgłaszane równolegle, żądanie od użytkownika końcowego nadal musi oczekiwać na przetworzenie najwolniejszego z równole- głych wywołań. Wystarczy jedno wolne wywołanie, aby obsługa całego żądania trwała długo. Przed- stawia to rysunek 1.5. Nawet gdy tylko niewielki odsetek wywołań na zapleczu jest długo przetwarzany, ryzyko natrafienia na wolne wywołanie rośnie, jeśli żądanie użytkownika końcowego wymaga wielu wywołań. W takiej sytuacji także dla większego odsetka żądań użytkownika końcowego otrzymasz dłuższy czas odpowiedzi (ten efekt to zwiększenie liczby skrajnych wartości opóźnienia [24]). Rysunek 1.5. Gdy obsłużenie żądania wymaga kilku wywołań do zaplecza, wystarczy jedno długie żądanie do zaplecza, aby wydłużyć przetwarzanie całego żądania od użytkownika końcowego Jeśli chcesz dodać percentyle czasów odpowiedzi do panelu monitorowania usług, musisz na bieżąco wydajnie je obliczać. Możliwe, że zechcesz utrzymywać okno przesuwne czasów odpowiedzi na żądania z ostatnich 10 minut. Co minutę system może obliczać medianę i różne percentyle na podstawie warto- ści z tego okna i wyświetlać uzyskane dane na wykresie. Naiwna implementacja polega na przechowywaniu listy czasów odpowiedzi dla wszystkich żądań z okna czasowego i sortowaniu tej listy co minutę. Jeśli to rozwiązanie jest dla Ciebie za mało wydajne, istnieją algorytmy, które potrafią obliczać dobre przybliżenie percentyli przy minimalnych kosztach procesora i pamięci. Są to algorytmy forward decay [25], t-digest [26] i HdrHistogram [27]. Pamiętaj, że uśrednianie percentyli, np. w celu zmniejszenia rozdzielczości czasowej lub połączenia danych z kilku maszyn, matematycznie nie ma sensu. Poprawną metodę agregowania danych z czasami odpo- wiedzi stanowi dodawanie histogramów [28]. Skalowalność  31 Poleć książkęKup książkę Ludzie często mówią o rozbieżności między skalowaniem pionowym (ang. scaling up lub vertical scaling; polega to na wymianie maszyny na wydajniejszą) a skalowaniem poziomym (ang. scaling out lub horizontal scaling; jest to rozdzielanie obciążenia między wiele mniejszych maszyn). Roz- dzielanie obciążenia między liczne maszyny nazywa się też architekturą bez zasobów współdzielonych (ang. shared-nothing). System, który potrafi działać na jednej maszynie, jest zwykle prostszy, jednak zaawansowane maszyny bywają bardzo drogie, dlatego przy bardzo wysokim obciążeniu roboczym często nie da się uniknąć skalowania poziomego. W praktyce skuteczne architektury to często pragmatyczne połączenie obu podejść. Na przykład zastosowanie kilku mocnych maszyn może się okazać prostsze i tańsze niż używanie dużej liczby małych maszyn wirtualnych. Niektóre systemy są elastyczne, co oznacza, że potrafią automatycznie dodawać zasoby obliczeniowe po wykryciu wzrostu obciążenia. Inne są skalowane ręcznie (to człowiek analizuje zasoby i decy- duje o dodaniu do systemu nowych maszyn). System elastyczny może być bardzo przydatny, gdy obciążenie jest wysoce nieprzewidywalne, jednak systemy skalowane ręcznie są prostsze i powodują mniej niespodzianek w trakcie eksploatacji (zob. punkt „Równoważenie partycji”). Choć podział usług bezstanowych między wiele maszyn jest stosunkowo prosty, przenoszenie sta- nowych systemów danych z jednego węzła do środowiska rozproszonego może powodować wiele dodatkowej złożoności. Dlatego do niedawna powszechnie uważano, że bazę należy przechowywać w jednym węźle (ze skalowaniem pionowym) do czasu, gdy koszty skalowania lub wymogi wysokiej dostępności wymuszą przejście do środowiska rozproszonego. Wraz ze wzrostem jakości narzędzi i abstrakcji z obszaru systemów rozproszonych to powszechne podejście może się zmienić (przynajmniej w niektórych aplikacjach). Możliwe, że w przyszłości rozproszone systemy danych staną się standardem — nawet w sytuacjach, gdy nie trzeba będzie obsługiwać dużych ilości danych lub dużego ruchu. Dalej w książce omówiono wiele rodzajów roz- proszonych systemów danych. Dowiesz się nie tylko tego, w jakim stopniu są one skalowalne, ale też tego, jak łatwe jest ich użytkowanie i konserwowanie. Architektura systemów działających na dużą skalę jest zwykle ściśle powiązana z aplikacją. Nie istnieje nic takiego jak uniwersalna skalowalna architektura na każdą okazję (nieformalnie można ją nazwać magicznym sosem skalującym). Problem może stanowić liczba odczytów, liczba zapisów, ilość przechowywanych danych, złożoność danych, wymogi dotyczące czasu odpowiedzi, wzorce dostępu lub (zazwyczaj) połączenie wszystkich tych i wielu innych kwestii. Na przykład system zaprojektowany do obsługi 100 tys. żądań na sekundę (każde po 1 kB) wygląda zupełnie inaczej niż system zaprojektowany do obsługi trzech żądań na minutę (każde po 2 GB), nawet jeśli ilość danych w obu tych systemach jest podobna. Architektura dobrze się skalująca w konkretnej aplikacji opiera się na założeniach dotyczących tego, które operacje będą często wykonywane, a które rzadko (są to parametry obciążenia). Jeśli te założenia okażą się błędne, praca inżynieryjna włożona w skalowanie w najlepszym razie zostanie zmarnowana, a w najgorszym przyniesie skutki odwrotne od zamierzonych. W startupach na wcze- snym etapie rozwoju lub w nieprzetestowanych produktach zwykle ważniejsza jest możliwość szyb- kiego dodawania funkcji produktu niż myślenie o skalowaniu pod kątem hipotetycznego przyszłego obciążenia. 32  Rozdział 1. Niezawodne, skalowalne i łatwe w konserwacji aplikacje Poleć książkęKup książkę Nawet gdy skalowalną architekturę dostosowuje się do konkretnej aplikacji, zwykle jest zbudo- wana z komponentów o ogólnym przeznaczeniu łączonych w znane wzorce. W tej książce opisano takie komponenty i wzorce. Łatwość konserwacji Wiadomo, że większość kosztów związanych z oprogramowaniem jest ponoszonych nie w trakcie jego budowania, ale w czasie bieżącej eksploatacji — w związku z naprawianiem błędów, utrzymywa- niem zdolności operacyjnej systemów, badaniem awarii, dostosowywaniem do nowych platform, modyfikowaniem na potrzeby nowych przypadków użycia, spłacaniem długu technicznego i do- dawaniem nowych funkcji. Jednak, niestety, wiele osób pracujących nad systemami oprogramowania nie lubi konserwacji przestarzałych (ang. legacy) systemów. Możliwe, że taka konserwacja wymaga naprawiania cudzych pomyłek albo pracy z nieaktualnymi platformami lub systemami zmuszonymi wykonywać zada- nia, do których robienia nie są przeznaczone. Każdy przestarzały system jest kłopotliwy w inny sposób. Dlatego tak trudno przedstawić ogólne wskazówki. Jednak można i należy projektować oprogramowanie tak, aby starać się zminimalizować trudności w trakcie konserwacji i samemu uniknąć tworzenia przestarzałego oprogramowania. W tym celu warto zwrócić uwagę przede wszystkim na trzy zasady projektowania systemów informatycznych: Łatwość eksploatacji Należy umożliwić pracownikom operacyjnym łatwe zapewnianie płynnej pracy systemu. Prostota Nowi inżynierowie powinni móc łatwo zrozumieć system. W tym celu należy w maksymalnym stopniu wyeliminować z niego złożoność. Zauważ, że nie jest to tym samym co prostota inter- fejsu użytkownika. Łatwość modyfikowania Zadbaj o to, by inżynierowie mogli w przyszłości łatwo wprowadzać zmiany w systemie, dosto- sowując go do nieprzewidzianych przypadków użycia po zmianie wymagań. Tę cechę można też nazwać rozszerzalnością, modyfikowalnością lub plastycznością. Podobnie jak w kontekście niezawodności i skalowalności, nie istnieją łatwe rozwiązania pozwa- lające osiągać te cele. Zamiast tego warto spróbować zastanowić się nad systemami z uwzględnieniem łatwości eksploatacji, prostoty i łatwości modyfikowania. Łatwość eksploatacji — ułatwianie życia pracownikom operacyjnym Pojawiają się sugestie, że „dobry zespół operacyjny często potrafi poradzić sobie z ograniczeniami kiepskiego (lub niekompletnego) oprogramowania, jednak dobre oprogramowanie nie będzie działać stabilnie przy kiepskim zespole operacyjnym” [12]. Choć niektóre aspekty eksploatacji można i nale- ży automatyzować, to ludzie odpowiadają za konfigurowanie automatyzacji i zapewnianie jej poprawnego działania. Łatwość konserwacji  33 Poleć książkęKup książkę Zespół operacyjny jest niezbędny do zapewniania płynnego działania systemów informatycznych. Dobry zespół operacyjny zwykle odpowiada za czynniki wymienione poniżej i inne [29]:  Monitorowanie stanu systemu i szybkie przywracanie usługi, jeśli znajdzie się w nieodpo- wiednim stanie.  Wykrywanie przyczyn problemów takich jak awarie systemu lub spadek wydajności.  Zapewnianie aktualności oprogramowania i platform (w tym: instalowanie poprawek bezpie- czeństwa).  Badanie tego, jak różne systemy wpływają na siebie, co pozwala uniknąć wprowadzania mogą- cych rodzić problemy zmian, zanim spowodują szkody.  Przewidywanie przyszłych problemów i rozwiązywanie ich przed wystąpieniem (planowanie wydajności).  Opracowywanie dobrych praktyk i narzędzi wdrażania oprogramowania, zarządzania konfi- guracją itd.  Wykonywanie złożonych zadań z zakresu eksploatacji (np. przenoszenie aplikacji z jednej platformy na inną).  Utrzymywanie bezpieczeństwa systemu w trakcie wprowadzania zmian w konfiguracji.  Definiowanie procesów, dzięki którym eksploatacja jest przewidywalna, i pomaganie w utrzy- mywaniu stabilności środowiska produkcyjnego.  Zachowywanie w organizacji wiedzy na temat systemu, nawet gdy poszczególne osoby przy- chodzą do firmy i z niej odchodzą. Łatwość eksploatacji oznacza, że wykonywanie rutynowych zadań jest proste, dzięki czemu zespół operacyjny może się skoncentrować na działaniach o wysokiej wartości. Systemy danych mogą na różne sposoby ułatwiać wykonywanie rutynowych prac. Oto niektóre z tych sposobów:  Zapewnianie wglądu w pracę środowiska uruchomieniowego i wewnętrzne mechanizmy systemu za pomocą dobrego systemu monitorowania.  Zapewnianie dobrej obsługi automatyzacji i integracji ze standardowymi narzędziami.  Unikanie zależności od pojedynczych maszyn (pozwala to na wyłączenie maszyny na potrzeby konserwacji, a cały system działa wtedy bez zakłóceń).  Zapewnianie dobrej dokumentacji i łatwego do zrozumienia modelu operacyjnego („Jeśli zrobię X, nastąpi Y”).  Zapewnianie skutecznego działania domyślnego, ale też dawanie administratorom swobody do zmiany w razie potrzeby wprowadzenia ustawień domyślnych.  Umożliwianie automatycznej naprawy tam, gdzie to wskazane, i zapewnianie administratorom ręcznej kontroli nad stanem systemu, jeśli to konieczne.  Zapewnianie przewidywalnej pracy i minimalizowanie niespodzianek. 34  Rozdział 1. Niezawodne, skalowalne i łatwe w konserwacji aplikacje Poleć książkęKup książkę Prostota — zarządzanie złożonością W niewielkich projektach informatycznych kod może być cudownie prosty i zrozumiały. Jednak gdy projekt się rozrasta, kod często staje się bardzo skomplikowany i trudny do analizy. Ta złożoność spowalnia wszystkich, którzy muszą pracować nad systemem, co dodatkowo zwiększa koszty kon- serwacji. Projekt informatyczny pogrążony w złożoności można nazwać wielką bryłą błota [30]. Istnieją różne objawy złożoności: znaczny wzrost ilości miejsca potrzebnego na stan, ścisłe powiąza- nie między modułami, skomplikowane zależności, niespójne nazewnictwo i terminologia, sztuczki służące rozwiązaniu problemów z wydajnością, specjalne przypadki rozwiązujące problemy z innych miejsc itd. Wiele na ten temat już napisano [31, 32, 33]. Gdy złożoność utrudnia konserwację, często następuje przekroczenie budżetów i harmonogra- mów. W skomplikowanym oprogramowaniu rośnie też ryzyko pojawienia się błędów w trakcie wprowadzania zmian. Gdy system dla programistów jest trudny do zrozumienia i analizy, łatwiej może być przeoczyć ukryte założenia, niezamierzone konsekwencje i nieoczekiwane interakcje. Na- tomiast ograniczenie złożoności znacznie ułatwia konserwację oprogramowania. Dlatego prostota powinna być ważnym celem w budowanych systemach. Upraszczanie systemu nie zawsze oznacza ograniczenia jego funkcji. Może też polegać na elimi- nowaniu przypadkowej złożoności. Moseley i Marks [32] definiują złożoność jako przypadkową, jeśli nie jest nieodłączna od problemu rozwiązywanego przez oprogramowanie (z perspektywy użyt- kownika), a powstaje tylko z powodu implementacji. Jedno z najlepszych narzędzi do eliminowania przypadkowej złożoności stanowi abstrakcja. Dobra abstrakcja pozwala ukryć wiele szczegółów implementacji za przejrzystą i łatwą do zrozumienia fasadą. Dobrą abstrakcję można też wykorzystać w wielu różnych aplikacjach. Takie ponowne wykorzystanie kodu jest nie tylko wydajniejsze od wielokrotnego pisania podobnego rozwiązania, ale też prowadzi do powstawania oprogramowania wyższej jakości, ponieważ wzrost poziomu wyod- rębnionego komponentu przynosi korzyść we wszystkich aplikacjach, którego go używają. Na przykład wysokopoziomowe języki programowania są abstrakcjami, które ukrywają kod ma- szynowy, rejestry procesora i wywołania systemowe. SQL to abstrakcja ukrywająca złożone struktury danych używane na dysku i w pamięci, równoległe żądania od innych klientów i niespójności wy- stępujące po awariach. Oczywiście w trakcie programowania w języku wysokopoziomowym nadal posługujesz się kodem maszynowym, ale nie robisz tego bezpośrednio, ponieważ abstrakcja w po- staci języka programowania sprawia, że nie musisz myśleć o takim kodzie. Jednak znajdowanie wartościowych abstrakcji jest bardzo trudne. Choć w obszarze systemów rozproszonych istnieje wiele dobrych algorytmów, nie ma jasności, jak łączyć je w abstrakcje po- magające utrzymać złożoność systemu na akceptowalnym poziomie. W tej książce zwracam uwagę na przydatne abstrakcje, które umożliwiają wyodrębnienie frag- mentów dużych systemów i przekształcenie ich w dobrze zdefiniowane komponenty wielokrotnego użytku. Łatwość konserwacji  35 Poleć książkęKup książkę Łatwość modyfikowania — umożliwianie prostego wprowadzania zmian Jest bardzo mało prawdopodobne, że wymagania stawiane Twojemu systemowi pozostaną na zawsze niezmienne. Z dużo większym prawdopodobieństwem będą się ciągle zmieniać. Poznasz nowe fakty, pojawią się nieprzewidziane wcześniej przypadki użycia, zmienią się priorytety bizneso- we, użytkownicy będą żądać nowych funkcji, starsze platformy zostaną zastąpione nowymi, zmienią się wymogi prawne lub ustawowe, rozrastanie się systemu wymusi zmiany architektoniczne itd. W obszarze procesów organizacyjnych model dostosowywania się do zmian opisano w postaci wzorców zwinnych (ang. agile). Społeczność skupiona wokół metod zwinnych opracowała też na- rzędzia techniczne i wzorce pomocne w rozwijaniu oprogramowania w często zmieniającym się środowisku. Te narzędzia to np. programowanie sterowane testami (ang. test-driven development — TDD) i refaktoryzacja. Większość technik zwinnych działa w stosunkowo niewielkiej, lokalnej skali (np. kilku plików z kodem źródłowym jednej aplikacji). W tej książce szukam sposobów zwiększenia zwinności na po- ziomie większego systemu danych, który może obejmować kilka różnych aplikacji lub usług o roz- maitych cechach. Jak np. przeprowadzić „refaktoryzację” architektury tworzenia osi czasu na Twitterze (zob. punkt „Opisywanie obciążenia”), aby przejść od podejścia nr 1 do podejścia nr 2? Łatwość modyfikowania systemu danych i dostosowywania go do zmieniających się wymagań jest ściśle powiązana z prostotą i abstrakcjami. Proste i łatwe do zrozumienia systemy są zwykle łatwiejsze do modyfikowania niż złożone. Jednak ponieważ jest to tak ważne zagadnienie, do opisu zwinności na poziomie systemu danych używa się innego słowa — łatwość modyfikowania (ang. evolvability) [34]. Podsumowanie W tym rozdziale opisano podstawowe sposoby myślenia o aplikacjach intensywnie przetwarzających dane. Te zasady posłużą za wskazówki w dalszych rozdziałach w trakcie omawiania szczegółów technicznych. Aplikacja musi spełniać różne wymagania, aby była przydatna. Istnieją wymagania funkcjonalne (określające, co aplikacja powinna robić — np. umożliwiać przechowywanie, pobieranie, wyszukiwa- nie i przetwarzanie danych na różne sposoby), a także wymagania niefunkcjonalne (są to ogólne cechy takie jak bezpieczeństwo, niezawodność, zgodność z prawem, skalowalność, kompatybilność i łatwość konserwacji). W tym rozdziale szczegółowo omówiono niezawodność, skalowalność i ła- twość konserwacji. Niezawodność oznacza, że system działa prawidłowo nawet po wystąpieniu błędów. Źródłem błędów może być sprzęt (te kłopoty są przeważnie losowe i nieskorelowane), oprogramowanie (wtedy pro- blemy są zwykle powtarzalne i trudno sobie z nimi poradzić) oraz ludzie (którzy, co nieuniknione, od czasu do czasu popełniają pomyłki). Techniki zapewniania odporności na błędy pozwalają ukryć niektóre rodzaje usterek przed użytkownikami końcowymi. Skalowalność oznacza stosowanie strategii utrzymywania wysokiej wydajności nawet w obliczu wzrostu obciążenia. Aby omówić skalowalność, najpierw potrzebne są metody ilościowego opisu obciążenia i wydajności. W ramach przykładu opisywania obciążenia pokrótce przedstawiano oś 36  Rozdział 1. Niezawodne, skalowalne i łatwe w konserwacji aplikacje Poleć książkęKup książkę czasu z Twittera. Jako przykład sposobu pomiaru wydajności posłużyły percentyle czasów odpo- wiedzi. W skalowalnym systemie można dodać moc obliczeniową, aby system pozostał niezawodny przy wysokim obciążeniu. Łatwość konserwacji ma wiele aspektów, jednak istotę tego zagadnienia stanowi ułatwianie pracy inżynierom i zespołom operacyjnym pracującym z danym systemem. Wartościowe abstrakcje pomagają ograniczyć złożoność i sprawiają, że system łatwiej jest modyfikować i dostosowywać do nowych przypadków użycia. Wysoka jakość operacyjna wymaga dobrego wglądu w stan systemu i skutecznych sposobów zarządzania tym stanem. Niestety, nie istnieją łatwe metody zapewniania niezawodności, skalowalności lub łatwości kon- serwacji. Są jednak wzorce i techniki, które często się pojawiają w aplikacjach różnego rodzaju. W kilku następnych rozdziałach przyjrzysz się przykładowym systemom danych i analizie tego, jak osiągać opisane tu cele. Dalej, w części III, poznasz wzorce tworzenia systemów składających się z kilku współpracujących ze sobą komponentów. Są to systemy podobne do tego z rysunku 1.1. Literatura cytowana [1] Michael Stonebraker i Uğur Çetintemel, „One Size Fits All”: An Idea Whose Time Has Come and Gone, z: 21st International Conference on Data Engineering (ICDE), kwiecień 2005 (http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.68.9136 rep=rep1 type=pdf). [2] Walter L. Heimerdinger i Charles B. Weinstock, A Conceptual Framework for System Fault Tolerance, Technical Report CMU/SEI-92-TR-033, Software Engineering Institute, Carnegie Mellon University, październik 1992 (https://www.sei.cmu.edu/reports/92tr033.pdf). [3] Ding Yuan, Yu Luo, Xin Zhuang i in., Simple Testing Can Prevent Most Critical Failures: An Analysis of Production Failures in Distributed Data-Intensive Systems, z: 11th USENIX Symposium on Operating Systems Design and Implementation (OSDI), październik 2014 (https://www.usenix.org/system/files/conference/osdi14/osdi14-paper-yuan.pdf). [4] Yury Izrailevsky i Ariel Tseitlin, The Netflix Simian Army, techblog.netflix.com, 19 lipca 2011 (https://medium.com/netflix-techblog/the-netflix-simian-army-16e57fbab116). [5] Daniel Ford, François Labelle, Florentina I. Popovici i in., Availability in Globally Distributed Storage Systems, z: 9th USENIX Symposium on Operating Systems Design and Implementation (OSDI), październik 2010 (https://static.googleusercontent.com/media/research.google.com/pl//pubs/archive/36737.pdf). [6] Brian Beach, Hard Drive Reliability Update — Sep 2014, backblaze.com, 23 września 2014 (https://www.backblaze.com/blog/hard-drive-reliability-update-september-2014/). [7] Laurie Voss, AWS: The Good, the Bad and the Ugly, blog.awe.sm, 18 grudnia 2012 (https://web.archive.org/web/20160429075023/http://blog.awe.sm/2012/12/18/aws-the-good-the- bad-and-the-ugly/). Podsumowanie  37 Poleć książkęKup książkę [8] Haryadi S. Gunawi, Mingzhe Hao, Tanakorn Leesatapornwongsa i in., What Bugs Live in the Cloud?, z: 5th ACM Symposium on Cloud Computing (SoCC), listopad 2014 (http://ucare.cs.uchicago.edu/pdf/socc14-cbs.pdf; https://dl.acm.org/citation. cfm?doid=2670979.2670986). [9] Nelson Minar, Leap Second Crashes Half the Internet, somebits.com, 3 lipca 2012 (http://www.somebits.com/weblog/tech/bad/leap-second-2012.html). [10] Amazon Web Services, Summary of the Amazon EC2 and Amazon RDS Service Disruption in the US East Region, aws.amazon.com, 29 kwietnia 2011 (https://aws.amazon.com/message/65648/). [11] Richard I. Cook, How Complex Systems Fail, Cognitive Technologies Laboratory, kwiecień 2000 (http://web.mit.edu/2.75/resources/random/How 20Complex 20Systems 20Fail.pdf). [12] Jay Kreps, Getting Real About Distributed System Reliability, blog.empathy-box.com, 19 marca 2012 (http://blog.empathybox.com/post/19574936361/getting-real-about-distributed-system- reliability). [13] David Oppenheimer, Archana Ganapathi i David A. Patterson, Why Do Internet Services Fail, and What Can Be Done About It?, z: 4th USENIX Symposium on Internet Technologies and Syste
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Przetwarzanie danych w dużej skali. Niezawodność, skalowalność i łatwość konserwacji systemów
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: