Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00205 004146 24087872 na godz. na dobę w sumie
Windows PowerShell w miesiąc. Wydanie III - książka
Windows PowerShell w miesiąc. Wydanie III - książka
Autor: , Liczba stron: 440
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-283-4648-2 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> systemy operacyjne >> powershell
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Windows PowerShell jest rozbudowanym interpreterem poleceń i powłoką administracyjną, dzięki której można kontrolować i automatyzować prawie wszystkie zadania systemu Windows. PowerShell powstał w 2006 roku i od tej pory sukcesywnie się rozwija. PowerShell przyjmuje pojedyncze polecenia i pozwala na pisanie skryptów do zarządzania większością serwerów Windows, takich jak Exchange, IIS i SharePoint, a także usług internetowych, takich jak Azure i Office 365. Opanowanie tajników samej powłoki i związanego z nią języka skryptowego jest jednym z najważniejszych warunków bezproblemowego administrowania systemami pracującymi pod kontrolą Windows!

Dzięki temu innowacyjnemu samouczkowi i poświęcenia na naukę jednej godzinie dziennie w ciągu miesiąca nauczysz się efektywnej pracy z powłoką PowerShell! Jest to trzecie, zaktualizowane wydanie książki, w której opisano funkcje powłoki działające w systemach Windows 7, Windows Server 2008 R2 i nowszych wersjach.

Podręcznik składa się z 28 krótkich rozdziałów, a każdy z nich koncentruje się wokół paru kluczowych zagadnień. Opanowanie materiału zawartego w rozdziale powinno zająć najwyżej godzinę - w sam raz dla zabieganego specjalisty IT! Znajdziesz tu mnóstwo przydatnych wskazówek dotyczących poleceń i ich uruchamiania, potoków, pisania skryptów, komunikacji zdalnej, pracy na obiektach i zmiennych oraz korzystania z wyrażeń regularnych. Bardzo szybko odczujesz, że lepsza znajomość powłoki przekłada się na efektywniejsze administrowanie systemem!

W książce między innymi:

Skrypty w PowerShell? Znacznie szybciej, niż myślisz!

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Tytuł oryginału: Learn Windows PowerShell in a Month of Lunches, 3rd Edition Tłumaczenie: Grzegorz Kowalczyk ISBN: 978-83-283-4648-2 Original edition copyright © 2017 by Manning Publications Co. All rights reserved. Polish edition copyright © 2018 by HELION SA. All rights reserved. All rights reserved. No part of this book may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage retrieval system, without permission from the Publisher. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Autor oraz HELION SA dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo HELION nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce. HELION SA ul. Kościuszki 1c, 44-100 GLIWICE tel. 32 231 22 19, 32 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl WWW: http://helion.pl (księgarnia internetowa, katalog książek) Pliki z przykładami omawianymi w książce można znaleźć pod adresem: ftp://ftp.helion.pl/przyklady/wipom3.zip Drogi Czytelniku! Jeżeli chcesz ocenić tę książkę, zajrzyj pod adres http://helion.pl/user/opinie/wipom3 Możesz tam wpisać swoje uwagi, spostrzeżenia, recenzję. Printed in Poland. • Kup książkę • Poleć książkę • Oceń książkę • Księgarnia internetowa • Lubię to! » Nasza społeczność Spis tre(cid:258)ci Przedmowa Podzi(cid:218)kowania O ksi(cid:200)(cid:285)ce O autorach Rozdzia(cid:239) 1. Zanim zaczniesz 1.1. Dlaczego nie mo(cid:285)esz sobie pozwoli(cid:202) na ignorowanie pow(cid:239)oki PowerShell 1.1.1. (cid:191)ycie bez pow(cid:239)oki PowerShell 1.1.2. (cid:191)ycie z pow(cid:239)ok(cid:200) PowerShell 1.2. Od teraz ju(cid:285) tylko PowerShell! 1.3. Czy ta ksi(cid:200)(cid:285)ka jest dla Ciebie? 1.4. Jak korzysta(cid:202) z tej ksi(cid:200)(cid:285)ki 1.4.1. G(cid:239)ówne rozdzia(cid:239)y 1.4.2. (cid:109)wiczenia praktyczne 1.4.3. Przyk(cid:239)adowe kody 1.4.4. Materia(cid:239)y uzupe(cid:239)niaj(cid:200)ce 1.4.5. Dalsze pog(cid:239)(cid:218)bianie swojej wiedzy 1.4.6. Dla zainteresowanych 1.5. Konfigurowanie (cid:258)rodowiska testowego 1.6. Instalowanie Windows PowerShell 1.7. Kontakt z nami 1.8. Natychmiastowe dzia(cid:239)anie z pow(cid:239)ok(cid:200) PowerShell Rozdzia(cid:239) 2. Poznaj pow(cid:239)ok(cid:218) PowerShell 2.1. Wybierz swoj(cid:200) bro(cid:241) 2.1.1. Okno konsoli 2.1.2. Zintegrowane (cid:258)rodowisko skryptowe 13 15 17 19 21 22 22 23 24 24 25 25 26 26 26 26 27 27 28 30 30 31 31 33 35 Kup książkęPoleć książkę 4 Spis tre(cid:258)ci 2.2. Wracamy do wpisywania polece(cid:241) z klawiatury 2.3. Najcz(cid:218)(cid:258)ciej spotykane problemy 2.4. 2.5. (cid:109)wiczenia Jaka to wersja? Rozdzia(cid:239) 3. Korzystanie z systemu pomocy System pomocy — jak poznawa(cid:202) polecenia pow(cid:239)oki PowerShell? 3.1. 3.2. Aktualizowanie systemu pomocy 3.3. Korzystanie z systemu pomocy 3.4. Zastosowanie systemu pomocy do wyszukiwania polece(cid:241) 3.5. Interpretacja tre(cid:258)ci plików pomocy 3.5.1. Zestawy parametrów i parametry wspólne 3.5.2. Parametry obligatoryjne i opcjonalne 3.5.3. Parametry pozycyjne 3.5.4. Warto(cid:258)ci parametrów 3.5.5. Wyszukiwanie przyk(cid:239)adów polece(cid:241) 3.6. Dost(cid:218)p do ogólnych tematów pomocy 3.7. Dost(cid:218)p do pomocy online 3.8. (cid:109)wiczenia 3.9. Odpowiedzi Rozdzia(cid:239) 4. Uruchamianie polece(cid:241) 4.1. Nie tworzymy skryptów, ale uruchamiamy polecenia 4.2. Anatomia polecenia 4.3. Konwencja tworzenia nazw polece(cid:241) cmdlet 4.4. Aliasy — skrócone nazwy polece(cid:241) 4.5. Tworzenie skrótów 4.5.1. U(cid:285)ywanie skróconych nazw parametrów 4.5.2. U(cid:285)ywanie aliasów nazw parametrów 4.5.3. U(cid:285)ywanie parametrów pozycyjnych 4.6. Troch(cid:218) oszukiwania — polecenie Show-Command 4.7. Obs(cid:239)uga polece(cid:241) zewn(cid:218)trznych 4.8. 4.9. Najcz(cid:218)(cid:258)ciej spotykane problemy Jak radzi(cid:202) sobie z b(cid:239)(cid:218)dami 4.9.1. Wpisywanie nazw polece(cid:241) cmdlet 4.9.2. Wpisywanie parametrów 4.10. (cid:109)wiczenia Rozdzia(cid:239) 5. Praca z dostawcami Jak zorganizowany jest system plików 5.1. Czym s(cid:200) dostawcy? 5.2. 5.3. W czym system plików jest podobny do innych magazynów danych? 5.4. Poruszanie si(cid:218) w systemie plików 5.5. U(cid:285)ywanie symboli wieloznacznych i dok(cid:239)adnych (cid:258)cie(cid:285)ek 38 39 40 41 43 43 45 47 48 51 51 52 53 55 58 59 60 60 62 65 65 67 68 69 71 71 71 72 73 75 78 79 79 80 80 83 83 85 87 88 90 Kup książkęPoleć książkę Spis tre(cid:258)ci 5 5.6. Praca z innymi dostawcami 5.7. (cid:109)wiczenia 5.8. Co dalej? 5.9. Odpowiedzi Rozdzia(cid:239) 6. Potoki — (cid:239)(cid:200)czenie polece(cid:241) 6.1. (cid:146)(cid:200)czenie polece(cid:241) ze sob(cid:200) — mniej pracy dla Ciebie 6.2. Eksportowanie wyników dzia(cid:239)ania polecenia do pliku CSV lub XML 6.2.1. Eksportowanie wyników dzia(cid:239)ania do pliku CSV 6.2.2. Eksportowanie wyników dzia(cid:239)ania do pliku XML 6.2.3. Porównywanie plików 6.3. Przesy(cid:239)anie wyników dzia(cid:239)ania polecenia do pliku lub na drukark(cid:218) 6.4. Konwersja na pliki w formacie HTML 6.5. U(cid:285)ywanie polece(cid:241) cmdlet do modyfikowania systemu — zako(cid:241)czenie dzia(cid:239)ania procesów i zatrzymywanie us(cid:239)ug 6.6. Najcz(cid:218)(cid:258)ciej spotykane problemy 6.7. (cid:109)wiczenia 6.8. Odpowiedzi Rozdzia(cid:239) 7. Dodawanie polece(cid:241) Jak jedna pow(cid:239)oka mo(cid:285)e zrobi(cid:202) wszystko 7.1. 7.2. Pow(cid:239)oki przeznaczone do zarz(cid:200)dzania danym produktem 7.3. Rozszerzenia — wyszukiwanie i dodawanie przystawek 7.4. Rozszerzenia — wyszukiwanie i dodawanie modu(cid:239)ów 7.5. Konflikty polece(cid:241) i usuwanie rozszerze(cid:241) 7.6. 7.7. U(cid:285)ywanie nowego modu(cid:239)u 7.8. Skrypty profilów pow(cid:239)oki PowerShell — wst(cid:218)pne (cid:239)adowanie rozszerze(cid:241) Jak to wygl(cid:200)da w systemach operacyjnych innych ni(cid:285) Windows podczas uruchamiania pow(cid:239)oki 7.9. Pobieranie modu(cid:239)ów z Internetu 7.10. Najcz(cid:218)(cid:258)ciej spotykane problemy 7.11. (cid:109)wiczenia 7.12. Odpowiedzi Rozdzia(cid:239) 8. Obiekty — dane pod inn(cid:200) nazw(cid:200) 8.1. Czym s(cid:200) obiekty? 8.2. Dlaczego pow(cid:239)oka PowerShell u(cid:285)ywa obiektów? 8.3. Odkrywanie obiektów — polecenie Get-Member 8.4. U(cid:285)ywanie atrybutów i w(cid:239)a(cid:258)ciwo(cid:258)ci obiektów 8.5. U(cid:285)ywanie akcji i metod obiektu 8.6. Sortowanie obiektów 8.7. Wybieranie (cid:285)(cid:200)danych w(cid:239)a(cid:258)ciwo(cid:258)ci 8.8. Obiekty a(cid:285) do ko(cid:241)ca 91 94 94 95 97 97 98 99 100 101 104 105 106 108 110 111 113 113 114 115 117 120 121 121 123 125 126 126 127 129 129 131 133 134 135 136 137 138 Kup książkęPoleć książkę 6 Spis tre(cid:258)ci 8.9. Najcz(cid:218)(cid:258)ciej spotykane problemy 8.10. (cid:109)wiczenia 8.11. Odpowiedzi Rozdzia(cid:239) 9. Potoki — zagl(cid:200)damy nieco g(cid:239)(cid:218)biej 9.1. Potoki — wi(cid:218)ksze mo(cid:285)liwo(cid:258)ci przy mniejszej liczbie polece(cid:241) 9.2. Jak pow(cid:239)oka PowerShell przekazuje dane za pomoc(cid:200) potoku 9.3. Plan A — przekazywanie danych ByValue 9.4. Plan B — przekazywanie danych ByPropertyName 9.5. Gdy dane do siebie nie pasuj(cid:200) — w(cid:239)a(cid:258)ciwo(cid:258)ci niestandardowe 9.6. Polecenia w nawiasach 9.7. Wyodr(cid:218)bnianie warto(cid:258)ci z jednej w(cid:239)a(cid:258)ciwo(cid:258)ci 9.8. (cid:109)wiczenia 9.9. Co dalej? 9.10. Odpowiedzi Rozdzia(cid:239) 10. Formatowanie wyników dzia(cid:239)ania 10.1. Formatowanie — upi(cid:218)kszanie tego, co widzisz 10.2. Praca z formatowaniem domy(cid:258)lnym 10.3. Formatowanie tabel 10.4. Formatowanie list 10.5. Formatowanie szerokich list 10.6. Tworzenie niestandardowych kolumn i elementów list 10.7. Przesy(cid:239)anie danych na wyj(cid:258)cie: do pliku, drukarki lub na ekran 10.8. Jeszcze jeden typ wyj(cid:258)cia: GridViews 10.9. Najcz(cid:218)(cid:258)ciej spotykane problemy Formatuj dane na ko(cid:241)cu 10.9.1. 10.9.2. Jeden typ obiektu jednocze(cid:258)nie 10.10. (cid:109)wiczenia 10.11. Co dalej? 10.12. Odpowiedzi Rozdzia(cid:239) 11. Filtrowanie i porównywanie danych 11.1. Jak sprawi(cid:202), aby pow(cid:239)oka da(cid:239)a Ci to, czego potrzebujesz 11.2. Filtrowanie z lewej 11.3. Korzystanie z operatorów porównania 11.4. Filtrowanie obiektów poza potokiem 11.5. U(cid:285)ywanie iteracyjnego modelu wiersza polece(cid:241) 11.6. Najcz(cid:218)(cid:258)ciej spotykane problemy 11.6.1. Filtr z lewej, prosz(cid:218) 11.6.2. Kiedy u(cid:285)ywanie symbolu $_ jest dozwolone? 11.7. (cid:109)wiczenia 11.8. Co dalej? 11.9. Odpowiedzi 141 141 142 143 143 144 145 148 153 156 157 163 164 165 167 167 168 171 173 174 175 178 178 178 179 181 182 183 183 185 185 186 187 189 190 192 193 193 194 195 195 Kup książkęPoleć książkę Spis tre(cid:258)ci 7 Rozdzia(cid:239) 12. Troch(cid:218) praktyki 12.1. Definiowanie zadania 12.2. Wyszukiwanie odpowiednich polece(cid:241) 12.3. Uczymy si(cid:218), jak korzysta(cid:202) z nowych polece(cid:241) 12.4. Wskazówki dotycz(cid:200)ce samodzielnej nauki 12.5. (cid:109)wiczenia 12.6. Odpowiedzi Rozdzia(cid:239) 13. Komunikacja zdalna — jeden-do-jednego i jeden-do-wielu 13.1. Koncepcja komunikacji zdalnej w pow(cid:239)oce PowerShell 13.2. Us(cid:239)uga WinRM 13.3. U(cid:285)ywanie polece(cid:241) Enter-PSSession i Exit-PSSession do po(cid:239)(cid:200)cze(cid:241) zdalnych typu jeden-do-jednego 13.4. Zastosowanie polecenia Invoke-Command do komunikacji zdalnej typu jeden-do-wielu 13.5. Ró(cid:285)nice mi(cid:218)dzy poleceniami zdalnymi i lokalnymi 13.5.1. Polecenie Invoke-Command kontra parametr -computerName 13.5.2. Przetwarzanie lokalne kontra zdalne 13.5.3. Obiekty po deserializacji 13.6. Ale poczekaj, jest jeszcze co(cid:258) wi(cid:218)cej 13.7. Opcje komunikacji zdalnej 13.8. Najcz(cid:218)(cid:258)ciej spotykane problemy 13.9. (cid:109)wiczenia 13.10. Co dalej? 13.11. Odpowiedzi Rozdzia(cid:239) 14. Zastosowanie mechanizmu WMI oraz standardu CIM 14.1. Podstawowe elementy WMI 14.2. Z(cid:239)e wie(cid:258)ci na temat us(cid:239)ugi WMI 14.3. Eksplorowanie WMI 14.4. Wybierz swoj(cid:200) bro(cid:241): WMI lub CIM 14.5. U(cid:285)ywanie polecenia Get-WmiObject 14.6. U(cid:285)ywanie polecenia Get-CimInstance 14.7. Dokumentacja WMI 14.8. Najcz(cid:218)(cid:258)ciej spotykane problemy 14.9. (cid:109)wiczenia 14.10. Co dalej? 14.11. Odpowiedzi Rozdzia(cid:239) 15. Wielozadaniowo(cid:258)(cid:202) z zadaniami dzia(cid:239)aj(cid:200)cymi w tle 15.1. Uruchamianie wielu zada(cid:241) pow(cid:239)oki PowerShell w tym samym czasie 15.2. Zadania synchroniczne i asynchroniczne 15.3. Tworzenie zada(cid:241) lokalnych 197 197 198 199 201 201 202 203 204 206 210 213 216 216 217 219 220 221 222 223 224 224 225 226 228 230 232 233 237 237 237 238 239 239 241 241 242 243 Kup książkęPoleć książkę 8 Spis tre(cid:258)ci 15.4. Zapytania WMI jako zadania dzia(cid:239)aj(cid:200)ce w tle 15.5. Komunikacja zdalna jako zadanie dzia(cid:239)aj(cid:200)ce w tle 15.6. Pobieranie wyników dzia(cid:239)ania zadania uruchomionego w tle 15.7. Praca z zadaniami podrz(cid:218)dnymi 15.8. Polecenia do zarz(cid:200)dzania zadaniami 15.9. Zaplanowane zadania 15.10. Najcz(cid:218)(cid:258)ciej spotykane problemy 15.11. (cid:109)wiczenia 15.12. Odpowiedzi Rozdzia(cid:239) 16. Praca z wieloma obiektami jednocze(cid:258)nie 16.1. Automatyzacja zarz(cid:200)dzania wieloma obiektami docelowymi 16.2. Preferowany sposób: polecenia „wsadowe” 16.3. Wykorzystanie mechanizmów CIM/WMI — wywo(cid:239)ywanie metod 16.4. Plan B — wyliczanie obiektów 16.5. Najcz(cid:218)(cid:258)ciej spotykane problemy 16.5.1. Który sposób post(cid:218)powania jest w(cid:239)a(cid:258)ciwy? 16.5.2. Metody WMI a polecenia pow(cid:239)oki 16.5.3. Dokumentacja metod 16.5.4. Najcz(cid:218)stsze problemy z poleceniem ForEach-Object 16.6. (cid:109)wiczenia 16.7. Odpowiedzi Rozdzia(cid:239) 17. Bezpiecze(cid:241)stwo wykonywania skryptów 17.1. Zapewnienie bezpiecze(cid:241)stwa pow(cid:239)oki PowerShell 17.2. Model bezpiecze(cid:241)stwa pow(cid:239)oki Windows PowerShell 17.3. Polityka wykonywania skryptów i podpisywanie kodu 17.3.1. Ustawienia polityki wykonywania skryptów 17.3.2. Cyfrowe podpisywanie kodu 17.4. Inne mechanizmy bezpiecze(cid:241)stwa 17.5. Inne luki w zabezpieczeniach? 17.6. Zalecenia bezpiecze(cid:241)stwa 17.7. (cid:109)wiczenia Rozdzia(cid:239) 18. Zmienne — miejsca do przechowywania danych 18.1. Wprowadzenie do zmiennych 18.2. Przechowywanie warto(cid:258)ci w zmiennych 18.3. U(cid:285)ywanie zmiennych: zabawne sztuczki z apostrofami i cudzys(cid:239)owami 18.4. Przechowywanie wielu obiektów w zmiennej 18.4.1. Praca z pojedynczymi obiektami w zmiennej 18.4.2. Praca z wieloma obiektami w zmiennej 18.4.3. Inne sposoby pracy z wieloma obiektami 18.4.4. Rozwijanie w(cid:239)a(cid:258)ciwo(cid:258)ci i metod obiektów w pow(cid:239)oce PowerShell v3 18.5. Wi(cid:218)cej trików z cudzys(cid:239)owami 244 245 246 249 251 253 254 256 256 259 259 260 262 266 271 271 273 273 274 275 275 277 277 278 280 280 283 287 287 288 289 291 291 292 294 297 297 298 299 300 301 Kup książkęPoleć książkę Spis tre(cid:258)ci 9 18.6. Deklarowanie typu zmiennej 18.7. Polecenia do pracy ze zmiennymi 18.8. Dobre praktyki w pracy ze zmiennymi 18.9. Najcz(cid:218)(cid:258)ciej spotykane problemy 18.10. (cid:109)wiczenia 18.11. Co dalej? 18.12. Odpowiedzi Rozdzia(cid:239) 19. Wej(cid:258)cie i wyj(cid:258)cie 19.1. Pobieranie i wy(cid:258)wietlanie informacji 19.2. Polecenie Read-Host 19.3. Polecenie Write-Host 19.4. Polecenie Write-Output 19.5. Inne sposoby wy(cid:258)wietlania danych 19.6. (cid:109)wiczenia 19.7. Co dalej? 19.8. Odpowiedzi Rozdzia(cid:239) 20. Sesje — u(cid:239)atwienie komunikacji zdalnej 20.1. U(cid:239)atwienie komunikacji zdalnej z u(cid:285)yciem pow(cid:239)oki PowerShell 20.2. Tworzenie sesji wielokrotnego u(cid:285)ytku i praca z nimi 20.3. U(cid:285)ywanie sesji z poleceniem Enter-PSSession 20.4. U(cid:285)ywanie sesji z poleceniem Invoke-Command 20.5. Niejawna komunikacja zdalna — importowanie sesji 20.6. Korzystanie z roz(cid:239)(cid:200)czonych sesji 20.7. (cid:109)wiczenia 20.8. Co dalej? 20.9. Odpowiedzi Rozdzia(cid:239) 21. Nazywasz to pisaniem skryptów? 21.1. Nie tworzymy programów, ale raczej pliki wsadowe 21.2. Tworzenie polece(cid:241) wielokrotnego u(cid:285)ytku 21.3. Parametryzowanie polece(cid:241) 21.4. Tworzenie sparametryzowanego skryptu 21.5. Dokumentowanie skryptu 21.6. Jeden skrypt, jeden potok 21.7. Szybkie spojrzenie na zasi(cid:218)g 21.8. (cid:109)wiczenia 21.9. Odpowiedzi Rozdzia(cid:239) 22. Ulepszanie sparametryzowanego skryptu 22.1. Skrypt bazowy 22.2. Zmuszamy pow(cid:239)ok(cid:218) PowerShell do ci(cid:218)(cid:285)kiej pracy 303 305 306 306 307 307 307 309 309 310 313 315 317 318 319 319 321 321 322 323 325 327 328 330 331 332 333 333 334 336 337 339 340 344 346 346 349 349 350 Kup książkęPoleć książkę 10 Spis tre(cid:258)ci 22.3. Definiowanie parametrów obligatoryjnych 22.4. Dodawanie aliasów parametrów 22.5. Sprawdzanie poprawno(cid:258)ci warto(cid:258)ci parametru 22.6. Wy(cid:258)wietlanie szczegó(cid:239)owych wyników dzia(cid:239)ania 22.7. (cid:109)wiczenia 22.8. Odpowiedzi Rozdzia(cid:239) 23. Zaawansowana konfiguracja komunikacji zdalnej 23.1. Korzystanie z innych punktów ko(cid:241)cowych 23.2. Tworzenie niestandardowych punktów ko(cid:241)cowych 23.2.1. Tworzenie konfiguracji sesji 23.2.2. Rejestrowanie sesji 23.3. W(cid:239)(cid:200)czanie mechanizmu komunikacji zdalnej za po(cid:258)rednictwem hostów po(cid:258)rednich 23.4. Zaawansowane uwierzytelnianie na komputerach zdalnych 23.4.1. Ustawienia domy(cid:258)lne wzajemnego uwierzytelniania 23.4.2. Wzajemne uwierzytelnianie przez SSL 23.4.3. Wzajemne uwierzytelnianie za po(cid:258)rednictwem TrustedHosts 23.5. (cid:109)wiczenia 23.6. Odpowiedzi Rozdzia(cid:239) 24. Zastosowanie wyra(cid:285)e(cid:241) regularnych do parsowania plików tekstowych 24.1. Przeznaczenie wyra(cid:285)e(cid:241) regularnych 24.2. Podstawy sk(cid:239)adni wyra(cid:285)e(cid:241) regularnych 24.3. U(cid:285)ywanie wyra(cid:285)e(cid:241) regularnych z operatorem -Match 24.4. U(cid:285)ywanie wyra(cid:285)e(cid:241) regularnych z poleceniem Select-String 24.5. (cid:109)wiczenia 24.6. Co dalej? 24.7. Odpowiedzi Rozdzia(cid:239) 25. Ró(cid:285)ne wskazówki, techniki, sztuczki i chwyty 25.1. Profile, podpowiedzi i kolory — dostosowywanie pow(cid:239)oki 25.1.1. Profile pow(cid:239)oki PowerShell 25.1.2. Dostosowywanie znaku zach(cid:218)ty pow(cid:239)oki 25.1.3. Modyfikowanie ustawie(cid:241) kolorów 25.2. Operatory: -as, -is, -replace, -join, -split, -in, -contains 25.2.1. Operatory -as i -is 25.2.2. Operator -replace 25.2.3. Operatory -join i -split 25.2.4. Operatory -contains i -in 25.3. Operowanie na ci(cid:200)gach znaków 25.4. Operowanie na datach 25.5. Operowanie na datach WMI 351 354 355 356 358 358 361 361 362 363 364 367 368 368 369 369 370 371 373 374 374 376 377 379 380 381 383 383 383 386 386 388 388 389 389 390 391 392 394 Kup książkęPoleć książkę Spis tre(cid:258)ci 11 25.6. Ustawianie domy(cid:258)lnych warto(cid:258)ci parametrów 25.7. Zastosowanie bloków skryptu 25.8. Wi(cid:218)cej wskazówek, trików i technik Rozdzia(cid:239) 26. Korzystanie ze skryptów innych u(cid:285)ytkowników 26.1. Skrypt 26.2. Analiza wiersz po wierszu 26.3. (cid:109)wiczenia 26.4. Odpowiedzi Rozdzia(cid:239) 27. To jeszcze nie koniec 27.1. Pomys(cid:239)y na dalsz(cid:200) eksploracj(cid:218) pow(cid:239)oki PowerShell 27.2. „Od czego mam zacz(cid:200)(cid:202), kiedy przeczyta(cid:239)em ju(cid:285) t(cid:218) ksi(cid:200)(cid:285)k(cid:218)?” 27.3. Inne zasoby, o których warto pami(cid:218)ta(cid:202) Rozdzia(cid:239) 28. PowerShell — podr(cid:218)czna (cid:258)ci(cid:200)gawka 28.1. Interpunkcja 28.2. Pliki pomocy 28.3. Operatory 28.4. Niestandardowe w(cid:239)a(cid:258)ciwo(cid:258)ci i kolumny 28.5. Pobieranie parametrów z potoku 28.6. Kiedy u(cid:285)ywa(cid:202) symbolu zast(cid:218)pczego $_ Dodatek A. (cid:109)wiczenia podsumowuj(cid:200)ce Skorowidz 395 396 397 399 400 404 405 407 409 409 410 411 413 413 417 417 418 419 420 423 435 Kup książkęPoleć książkę 12 Spis tre(cid:258)ci Kup książkęPoleć książkę Poznaj pow(cid:239)ok(cid:218) PowerShell W tym rozdziale chodzi o to, aby(cid:258) zaprzyja(cid:283)ni(cid:239) si(cid:218) z pow(cid:239)ok(cid:200) PowerShell i zdecydowa(cid:239), którego interfejsu tej pow(cid:239)oki b(cid:218)dziesz u(cid:285)ywa(cid:239) (tak, masz wybór!). Je(cid:258)li korzysta(cid:239)e(cid:258) ju(cid:285) z pow(cid:239)oki PowerShell, ten materia(cid:239) mo(cid:285)e wyda(cid:202) Ci si(cid:218) zb(cid:218)dny, cho(cid:202) mimo to warto przejrze(cid:202) ten rozdzia(cid:239) — mo(cid:285)esz znale(cid:283)(cid:202) tu kilka ciekawostek, które pomog(cid:200) Ci w pra- cy z pow(cid:239)ok(cid:200). Niniejszy rozdzia(cid:239) dotyczy wy(cid:239)(cid:200)cznie pow(cid:239)oki PowerShell w systemie Windows. Wersje dzia(cid:239)aj(cid:200)ce na innych platformach ni(cid:285) Windows nie maj(cid:200) tylu opcji i mo(cid:285)liwo(cid:258)ci, wi(cid:218)c je(cid:285)eli jeste(cid:258) w takiej sytuacji, mo(cid:285)esz spokojnie pomin(cid:200)(cid:202) ten rozdzia(cid:239). 2.1. Wybierz swoj(cid:261) bro(cid:276) W systemie Windows firma Microsoft oferuje dwa sposoby pracy z pow(cid:239)ok(cid:200) PowerShell (a w zasadzie nawet cztery, je(cid:285)eli jeste(cid:258) bardzo wybredny). Na rysunku 2.1 pokazano stron(cid:218) aplikacji ekranu Start z czterema ikonami pow(cid:239)oki PowerShell (wyró(cid:285)nili(cid:258)my je obramowaniem, tak aby (cid:239)atwiej mo(cid:285)na je by(cid:239)o dostrzec). WSKAZÓWKA W starszych wersjach systemu Windows wspomniane ikony znajduj(cid:200) si(cid:218) w menu Start. Aby je odnale(cid:283)(cid:202), powiniene(cid:258) wybra(cid:202) polecenie Wszyst- kie programy/Akcesoria/Windows PowerShell. Zamiast tego mo(cid:285)esz równie(cid:285) wybra(cid:202) z menu Start polecenie Uruchom, wpisa(cid:202) powershell.exe i nacisn(cid:200)(cid:202) klawisz Enter, co spowoduje uruchomienie konsoli pow(cid:239)oki PowerShell. W systemach Windows 8 i Windows Server 2012 lub nowszych przytrzymaj klawisz Windows na klawiatu- rze, naci(cid:258)nij klawisz R, a na ekranie pojawi si(cid:218) okno dialogowe Uruchom. Aby szyb- ko dosta(cid:202) si(cid:218) do ikon pow(cid:239)oki PowerShell, naci(cid:258)nij i zwolnij klawisz Windows, a nast(cid:218)pnie w polu wyszukiwania zacznij pisa(cid:202) powershell. Kup książkęPoleć książkę 32 ROZDZIA(cid:224) 2. Poznaj pow(cid:239)ok(cid:218) PowerShell Rysunek 2.1. Pow(cid:225)ok(cid:266) PowerShell mo(cid:298)esz uruchomi(cid:252) na jeden z czterech sposobów W 32-bitowym systemie operacyjnym masz tylko najwy(cid:285)ej dwie ikony pow(cid:239)oki Po- werShell; w systemie 64-bitowym znajdziesz ich maksymalnie cztery. S(cid:200) to: (cid:81) Windows PowerShell — 64-bitowa konsola tekstowa w systemie 64-bitowym; 32-bitowa konsola tekstowa w systemie 32-bitowym; (cid:81) Windows PowerShell (x86) — 32-bitowa konsola tekstowa w systemie 64-bitowym; (cid:81) Windows PowerShell ISE — 64-bitowa konsola graficzna w systemie 64-bitowym; 32-bitowa konsola graficzna w systemie 32-bitowym; (cid:81) Windows PowerShell ISE (x86) — 32-bitowa konsola graficzna w systemie 64-bitowym. Innymi s(cid:239)owy, 32-bitowe systemy operacyjne maj(cid:200) tylko 32-bitow(cid:200) wersj(cid:218) pow(cid:239)oki Po- werShell, a systemy 64-bitowe posiadaj(cid:200) pow(cid:239)ok(cid:218) PowerShell zarówno w wersji 64-bitowej, jak i 32-bitowej, przy czym 32-bitowe wersje pow(cid:239)oki zawieraj(cid:200) w nazwie ikony ci(cid:200)g zna- ków x86. Z 32-bitowej wersji pow(cid:239)oki PowerShell w systemie 64-bitowym powiniene(cid:258) ko- rzysta(cid:202) tylko wtedy, kiedy u(cid:285)ywasz takiego rozszerzenia pow(cid:239)oki, dla którego wersja 64-bitowa nie jest dost(cid:218)pna. Obecnie firma Microsoft ca(cid:239)kowicie postawi(cid:239)a na rozwój wersji 64-bitowej, a wersje 32-bitowe s(cid:200) utrzymywane g(cid:239)ówne ze wzgl(cid:218)du na koniecz- no(cid:258)(cid:202) zachowania kompatybilno(cid:258)ci wstecznej. Kup książkęPoleć książkę 2.1. Wybierz swoj(cid:200) bro(cid:241) 33 WSKAZÓWKA W systemach 64-bitowych mo(cid:285)na bardzo (cid:239)atwo przypadkowo uru- chomi(cid:202) niew(cid:239)a(cid:258)ciw(cid:200) wersj(cid:218) aplikacji. Powiniene(cid:258) wyrobi(cid:202) w sobie nawyk spogl(cid:200)- dania na pasek tytu(cid:239)u okna aplikacji — je(cid:285)eli w nazwie okna znajdziesz ci(cid:200)g znaków x86, oznacza to, (cid:285)e uruchamiasz aplikacj(cid:218) 32-bitow(cid:200). Rozszerzenia 64-bitowe nie b(cid:218)d(cid:200) dzia(cid:239)a(cid:202) w 32-bitowej wersji pow(cid:239)oki (a zdecydowana wi(cid:218)kszo(cid:258)(cid:202) nowych roz- szerze(cid:241) to wersje 64-bitowe). Dobrym, rekomendowanym przez nas rozwi(cid:200)zaniem jest przypi(cid:218)cie skrótu do wybranej wersji pow(cid:239)oki bezpo(cid:258)rednio do menu Start. 2.1.1. Okno konsoli Na rysunku 2.2 przedstawiono okno konsoli, które jest miejscem, gdzie wi(cid:218)kszo(cid:258)(cid:202) u(cid:285)yt- kowników po raz pierwszy styka si(cid:218) z pow(cid:239)ok(cid:200) PowerShell. Nieco przewrotnie roz- poczniemy t(cid:218) sekcj(cid:218) od przedstawienia kilku argumentów przemawiaj(cid:200)cych przeciwko u(cid:285)ywaniu tekstowej konsoli pow(cid:239)oki PowerShell: (cid:81) Konsola tekstowa nie obs(cid:239)uguje zestawów znaków dwubajtowych, a zatem wiele tekstów napisanych w j(cid:218)zykach innych ni(cid:285) angielski nie b(cid:218)dzie wy(cid:258)wietlanych poprawnie. (cid:81) Operacje z u(cid:285)yciem schowka systemowego (kopiowanie i wklejanie) wykorzy- stuj(cid:200) niestandardowe kombinacje klawiszy, do których trudno si(cid:218) przyzwyczai(cid:202). (cid:81) Konsola tekstowa zapewnia tylko niewielk(cid:200) pomoc przy wpisywaniu polece(cid:241) z klawiatury (w porównaniu z konsol(cid:200) ISE, któr(cid:200) omówimy w dalszej cz(cid:218)(cid:258)ci tego rozdzia(cid:239)u), chocia(cid:285) w pow(cid:239)oce PowerShell v5 wygl(cid:200)da to znacznie lepiej. Warto równie(cid:285) zauwa(cid:285)y(cid:202), (cid:285)e w systemie Windows 10 firma Microsoft wprowadzi(cid:239)a do pow(cid:239)oki PowerShell wiele poprawek naprawiaj(cid:200)cych niektóre z istniej(cid:200)cych od dawna problemów, wi(cid:218)c Twoje wra(cid:285)enia mog(cid:200) by(cid:202) nieco inne. Rysunek 2.2. Standardowe okno tekstowej konsoli pow(cid:225)oki PowerShell — PowerShell.exe Kup książkęPoleć książkę 34 ROZDZIA(cid:224) 2. Poznaj pow(cid:239)ok(cid:218) PowerShell Wymienione wy(cid:285)ej niedogodno(cid:258)ci nie zmieniaj(cid:200) w niczym faktu, (cid:285)e konsola tekstowa jest jedynym rozwi(cid:200)zaniem, gdy chcesz uruchomi(cid:202) pow(cid:239)ok(cid:218) PowerShell na serwerach, które nie posiadaj(cid:200) zainstalowanego graficznego interfejsu u(cid:285)ytkownika (takich jak przyk(cid:239)adowo serwery Server Core, Nano Server lub dowolna instancja serwera Windows Server, w której interfejs GUI zosta(cid:239) usuni(cid:218)ty lub nie zosta(cid:239) zainstalowany). Po stronie plusów tekstowej konsoli pow(cid:239)oki PowerShell mo(cid:285)emy wymieni(cid:202): (cid:81) Aplikacja konsoli tekstowej ma niewielkie rozmiary, dzi(cid:218)ki czemu szybko si(cid:218) (cid:239)a- duje i nie zu(cid:285)ywa du(cid:285)o pami(cid:218)ci. (cid:81) Nie wymaga (cid:285)adnych innych komponentów z platformy .NET Framework oprócz tych, których potrzebuje sama pow(cid:239)oka PowerShell. (cid:81) W razie potrzeby mo(cid:285)esz zmieni(cid:202) ustawienia kolorów na przyk(cid:239)ad na zielony tekst na czarnym tle i udawa(cid:202), (cid:285)e pracujesz na komputerze klasy mainframe z lat 70. ubieg(cid:239)ego stulecia. Je(cid:258)li zdecydujesz si(cid:218) na korzystanie z tekstowej konsoli pow(cid:239)oki PowerShell, zapoznaj si(cid:218) z kilkoma naszymi sugestiami dotycz(cid:200)cymi jej konfiguracji. Aby wprowadzi(cid:202) opisane ni(cid:285)ej zmiany w ustawieniach, powiniene(cid:258) klikn(cid:200)(cid:202) ikon(cid:218) pow(cid:239)oki znajduj(cid:200)c(cid:200) si(cid:218) w le- wym górnym rogu okna konsoli i z menu podr(cid:218)cznego wybra(cid:202) polecenie W(cid:239)a(cid:258)ciwo(cid:258)ci. Na ekranie pojawi si(cid:218) okno dialogowe przedstawione na rysunku 2.3. W systemie Win- dows 10 okno to wygl(cid:200)da nieco inaczej (znajdziesz tam kilka nowych opcji), ale ogólnie sposób post(cid:218)powania jest taki sam. Rysunek 2.3. Zmiana ustawie(cid:276) konfiguracyjnych okna konsoli Kup książkęPoleć książkę 2.1. Wybierz swoj(cid:200) bro(cid:241) 35 Na karcie Opcje mo(cid:285)esz zwi(cid:218)kszy(cid:202) rozmiar bufora historii polece(cid:241) (opcja Historia pole- ce(cid:241)/Rozmiar buforu), który pozwala konsoli zapami(cid:218)tywa(cid:202) wpisane polecenia i umo(cid:285)liwia ich przywo(cid:239)ywanie z poziomu klawiatury za pomoc(cid:200) strza(cid:239)ek w gór(cid:218) i w dó(cid:239). List(cid:218) wcze(cid:258)niej wykonanych polece(cid:241) mo(cid:285)esz tak(cid:285)e wy(cid:258)wietli(cid:202), naciskaj(cid:200)c klawisz F7. Na karcie Czcionka zmie(cid:241) rozmiar czcionki na nieco wi(cid:218)kszy ni(cid:285) domy(cid:258)lne 12 pkt. Prosimy. Naprawd(cid:218) nie obchodzi nas, czy masz sokoli wzrok — po prostu zaufaj nam i zwi(cid:218)ksz nieco rozmiar czcionki. Pracuj(cid:200)c z pow(cid:239)ok(cid:200) PowerShell, b(cid:218)dziesz musia(cid:239) cz(cid:218)- sto szybko odró(cid:285)nia(cid:202) od siebie wiele podobnych znaków, takich jak (apostrof) czy ` (od- wrócony apostrof), a ma(cid:239)a czcionka wcale w tym nie pomaga. Na karcie Uk(cid:239)ad ustaw obie opcje Szeroko(cid:258)(cid:202) na t(cid:218) sam(cid:200) warto(cid:258)(cid:202) i upewnij si(cid:218), (cid:285)e otrzymane okno mie(cid:258)ci si(cid:218) na ekranie. Je(cid:285)eli tego nie zrobisz, mo(cid:285)e si(cid:218) okaza(cid:202), (cid:285)e w dolnej cz(cid:218)(cid:258)ci okna pojawi si(cid:218) poziomy pasek przewijania, a niektóre, „szerokie” wy- niki dzia(cid:239)ania polece(cid:241) pow(cid:239)oki b(cid:218)d(cid:200) si(cid:218) pojawia(cid:239)y poza praw(cid:200) kraw(cid:218)dzi(cid:200) okna i nie b(cid:218)- d(cid:200) widoczne. W czasie prowadzonych przez nas szkole(cid:241) zdarza(cid:239)o si(cid:218), (cid:285)e nasi studenci sp(cid:218)dzali sporo czasu na uporczywych próbach zmuszania do dzia(cid:239)ania jakie(cid:258) pozornie niedzia(cid:239)aj(cid:200)ce polecenie, które w rzeczywisto(cid:258)ci dzia(cid:239)a(cid:239)o jak nale(cid:285)y, wy(cid:258)wietlaj(cid:200)c wyniki poza kraw(cid:218)dzi(cid:200) ekranu. To mo(cid:285)e by(cid:202) irytuj(cid:200)ce. Na koniec przejd(cid:283) na kart(cid:218) Kolory i postaraj si(cid:218) zachowa(cid:202) umiar. Pozostaw w miar(cid:218) wysoki kontrast i zachowaj (cid:239)atwo(cid:258)(cid:202) czytania. Je(cid:285)eli nie podoba Ci si(cid:218) domy(cid:258)lne usta- wienie kolorów (bia(cid:239)a czcionka na niebieskim tle), to pami(cid:218)taj, (cid:285)e na przyk(cid:239)ad czarna czcionka na (cid:258)rednioszarym tle te(cid:285) b(cid:218)dzie wygl(cid:200)da(cid:202) ca(cid:239)kiem nie(cid:283)le. Powiniene(cid:258) pami(cid:218)ta(cid:202) o jeszcze jednej sprawie: aplikacja, któr(cid:200) uruchamiasz w kon- soli tekstowej, to nie jest pow(cid:239)oka PowerShell — to tylko narz(cid:218)dzie, za pomoc(cid:200) którego wchodzisz w interakcj(cid:218) z pow(cid:239)ok(cid:200) PowerShell. Sama aplikacja konsolowa ma swoje ko- rzenie w po(cid:239)owie lat 80. ubieg(cid:239)ego stulecia, a co za tym idzie, jest dosy(cid:202) prymitywna i nie powiniene(cid:258) oczekiwa(cid:202), (cid:285)e zrobi na Tobie ogromne wra(cid:285)enie. 2.1.2. Zintegrowane (cid:286)rodowisko skryptowe Na rysunku 2.4 przedstawiono wygl(cid:200)d (cid:258)rodowiska PowerShell Integrated Scripting Environment (ISE). WSKAZÓWKA Je(cid:285)eli przypadkowo uruchomisz standardow(cid:200) aplikacj(cid:218) konsolo- w(cid:200), to mo(cid:285)esz uruchomi(cid:202) (cid:258)rodowisko ISE, wpisuj(cid:200)c polecenie ise i naciskaj(cid:200)c klawisz Enter. Istnieje wiele zagadnie(cid:241) zwi(cid:200)zanych ze (cid:258)rodowiskiem PowerShell ISE, o których warto wspomnie(cid:202), ale rozpoczniemy od przedstawienia tabeli 2.1, gdzie zamieszczamy krót- kie zestawienie jego najwa(cid:285)niejszych zalet i wad. Zacznijmy od podstaw. Na rysunku 2.5 wyró(cid:285)niono trzy g(cid:239)ówne obszary okna (cid:258)ro- dowiska ISE i zaznaczono obszar paska narz(cid:218)dzi ISE, za pomoc(cid:200) którego mo(cid:285)na kon- trolowa(cid:202) te obszary. Kup książkęPoleć książkę 36 ROZDZIA(cid:224) 2. Poznaj pow(cid:239)ok(cid:218) PowerShell Rysunek 2.4. (cid:285)rodowisko PowerShell ISE (powershell_ise.exe) Tabela 2.1. Zalety i wady (cid:286)rodowiska PowerShell ISE Zalety Wady (cid:285)rodowisko ISE jest znacznie (cid:225)adniejsze od aplikacji konsolowej i obs(cid:225)uguje zestawy znaków dwubajtowych. Wspomaga tworzenie polece(cid:276) i skryptów pow(cid:225)oki PowerShell, o czym przekonasz si(cid:266) w dalszej cz(cid:266)(cid:286)ci tego rozdzia(cid:225)u. (cid:285)rodowisko ISE wykorzystuje standardowe kombinacje klawiszy operacji kopiowania i wklejania. Wymaga obecno(cid:286)ci zainstalowanego pakietu Windows Presentation Foundation (WPF), co oznacza, (cid:298)e nie mo(cid:298)e dzia(cid:225)a(cid:252) na serwerze, na którym odinstalowano GUI (chocia(cid:298) mo(cid:298)e dzia(cid:225)a(cid:252) w trybie GUI Minimal Server, który obs(cid:225)uguje aplikacje WPF). Uruchamianie (cid:286)rodowiska ISE zajmuje nieco wi(cid:266)cej czasu, ni(cid:298) to ma miejsce w przypadku aplikacji konsolowej (aczkolwiek jest to ró(cid:298)nica zaledwie kilku sekund). Wersje wcze(cid:286)niejsze ni(cid:298) 5.0 nie obs(cid:225)uguj(cid:261) mechanizmu transkrypcji. Na rysunku 2.5 górny obszar to okienko edytora skryptów, którego w tej ksi(cid:200)(cid:285)ce nie b(cid:218)dziemy u(cid:285)ywa(cid:202). W prawym górnym rogu tego panelu zauwa(cid:285)ysz ma(cid:239)(cid:200) niebiesk(cid:200) strza(cid:239)k(cid:218); kliknij j(cid:200), aby ukry(cid:202) edytor skryptów i zmaksymalizowa(cid:202) panel konsoli, czyli obszar, z którego b(cid:218)dziemy korzysta(cid:202). Po prawej stronie okna znajduje si(cid:218) panel polece(cid:241), który mo(cid:285)esz pozostawi(cid:202) otwarty lub zamkn(cid:200)(cid:202), klikaj(cid:200)c ma(cid:239)y przycisk X w prawym górnym rogu. „P(cid:239)ywaj(cid:200)ce” okno polece(cid:241) mo(cid:285)esz przywo(cid:239)a(cid:202), klikaj(cid:200)c przycisk Show Command Window (drugi od prawej przycisk na pasku narz(cid:218)dzi). Je(cid:258)li zamkniesz panel Kup książkęPoleć książkę 2.1. Wybierz swoj(cid:200) bro(cid:241) 37 Rysunek 2.5. Pasek narz(cid:266)dzi i trzy g(cid:225)ówne obszary okna (cid:286)rodowiska ISE polece(cid:241) i zechcesz go przywróci(cid:202), powiniene(cid:258) nacisn(cid:200)(cid:202) przycisk Show Command Add-on (pierwszy od prawej na pasku narz(cid:218)dzi). Pierwsze trzy przyciski, które wyró(cid:285)nili(cid:258)my na pa- sku narz(cid:218)dzi, steruj(cid:200) uk(cid:239)adem edytora skryptów i panelu konsoli. Mo(cid:285)esz ustawi(cid:202) te panele jeden nad drugim, obok siebie lub otworzy(cid:202) pe(cid:239)noekranowy panel edytora skryptów. W prawym dolnym rogu okna (cid:258)rodowiska ISE znajdziesz suwak, za pomoc(cid:200) którego mo(cid:285)esz zmienia(cid:202) rozmiar czcionki. W menu Tools (narz(cid:218)dzia) znajdziesz polecenie Options (opcje), za pomoc(cid:200) którego mo(cid:285)na definiowa(cid:202) niestandardowe schematy kolo- rów i inne ustawienia wygl(cid:200)du; mo(cid:285)esz (cid:258)mia(cid:239)o eksperymentowa(cid:202) z tymi ustawieniami. ZRÓB TO SAM Przyjmujemy tutaj za(cid:239)o(cid:285)enie, (cid:285)e podczas pracy z t(cid:200) ksi(cid:200)(cid:285)k(cid:200) do two- rzenia i analizowania skryptów b(cid:218)dziesz u(cid:285)ywa(cid:239) wbudowanego edytora skryptów (cid:258)rodowiska ISE. Na razie jednak ukryj okienko edytora skryptów i (je(cid:258)li chcesz) panel polece(cid:241). Rozmiar czcionki mo(cid:285)esz oczywi(cid:258)cie ustawi(cid:202) wed(cid:239)ug w(cid:239)asnego uznania. Je(cid:285)eli domy(cid:258)lny schemat kolorów nie odpowiada Twoim preferencjom, równie(cid:285) mo(cid:285)esz go dowolnie zmodyfikowa(cid:202) i dostosowa(cid:202) do swoich potrzeb. Je(cid:285)eli jednak zamiast tego wolisz korzysta(cid:202) z aplikacji konsolowej, to oczywi(cid:258)cie nic z(cid:239)ego si(cid:218) nie wydarzy — wszystkie przyk(cid:239)ady w ksi(cid:200)(cid:285)ce b(cid:218)d(cid:200) nadal dzia(cid:239)a(cid:202) po- prawnie. W kilku przypadkach b(cid:218)dziemy jednak omawia(cid:202) mechanizmy i funkcje specyficzne dla ISE, ale w takich sytuacjach zawsze Ci(cid:218) o tym wcze(cid:258)niej poin- formujemy, (cid:285)eby(cid:258) mia(cid:239) szans(cid:218) uruchomi(cid:202) (cid:258)rodowisko ISE. Kup książkęPoleć książkę 38 ROZDZIA(cid:224) 2. Poznaj pow(cid:239)ok(cid:218) PowerShell 2.2. Wracamy do wpisywania polece(cid:276) z klawiatury Pow(cid:239)oka PowerShell to interfejs wiersza polece(cid:241), co oznacza, (cid:285)e b(cid:218)dziesz wpisywa(cid:202) z kla- wiatury wiele polece(cid:241). Podczas takiej pracy oczywi(cid:258)cie nie sposób unikn(cid:200)(cid:202) prostych literówek, ale na szcz(cid:218)(cid:258)cie obie aplikacje PowerShell posiadaj(cid:200) mechanizmy wspoma- gaj(cid:200)ce wpisywanie polece(cid:241) i minimalizowanie liczby literówek. ZRÓB TO SAM Przyk(cid:239)adów opisanych poni(cid:285)ej z oczywistych przyczyn nie mo- (cid:285)emy zilustrowa(cid:202) w ksi(cid:200)(cid:285)ce, ale fajnie b(cid:218)dzie je zobaczy(cid:202) w dzia(cid:239)aniu. Spróbuj je wykona(cid:202) w pow(cid:239)oce PowerShell na swoim komputerze. Aplikacja konsolowa pow(cid:239)oki PowerShell posiada mechanizm dope(cid:239)niania polece(cid:241) dzia(cid:239)a- j(cid:200)cy w czterech obszarach: (cid:81) Wpisz Get-S i kilka razy naci(cid:258)nij klawisz Tab, a nast(cid:218)pnie spróbuj nacisn(cid:200)(cid:202) kom- binacj(cid:218) klawiszy Shift-Tab. Pow(cid:239)oka PowerShell b(cid:218)dzie przechodzi(cid:239)a w obie strony przez wszystkie polecenia potencjalnie pasuj(cid:200)ce do podanego wzorca. Kontynu- uj naciskanie tych klawiszy a(cid:285) do momentu, kiedy znajdziesz interesuj(cid:200)ce Ci(cid:218) polecenie. (cid:81) Wpisz Dir, dodaj spacj(cid:218), a nast(cid:218)pnie wpisz ci(cid:200)g znaków C:\ i naci(cid:258)nij klawisz Tab. Pow(cid:239)oka PowerShell rozpocznie cykliczne przechodzenie do kolejnych nazw plików i podfolderów z bie(cid:285)(cid:200)cego folderu. (cid:81) Wpisz Set-Execu, naci(cid:258)nij klawisz Tab, a nast(cid:218)pnie dodaj spacj(cid:218) i my(cid:258)lnik (-). Zacznij naciska(cid:202) klawisz Tab, aby zobaczy(cid:202), jak pow(cid:239)oka PowerShell przechodzi przez kolejne dost(cid:218)pne parametry wybranego polecenia. Mo(cid:285)na równie(cid:285) wpisa(cid:202) fragment nazwy parametru (na przyk(cid:239)ad -E) i nacisn(cid:200)(cid:202) klawisz Tab, aby rozpo- cz(cid:200)(cid:202) dopasowywanie parametrów, których nazwy rozpoczynaj(cid:200) si(cid:218) od podanego ci(cid:200)gu znaków. Aby wyczy(cid:258)ci(cid:202) wiersz polecenia, naci(cid:258)nij klawisz Esc. (cid:81) Ponownie wpisz Set-Execu i naci(cid:258)nij klawisz Tab. Wpisz spacj(cid:218), a nast(cid:218)pnie -E i naci(cid:258)nij znów klawisz Tab. Wpisz kolejn(cid:200) spacj(cid:218) i ponownie naci(cid:258)nij klawisz Tab. PowerShell b(cid:218)dzie wy(cid:258)wietla(cid:239) kolejne dozwolone warto(cid:258)ci tego parametru, ale dzia(cid:239)a to tylko dla parametrów, które maj(cid:200) predefiniowany zestaw dozwolo- nych warto(cid:258)ci (taki sposób dope(cid:239)niania nazywamy wyliczaniem parametrów). Ponownie naci(cid:258)nij klawisz Esc, aby usun(cid:200)(cid:202) wpisan(cid:200) komend(cid:218); nie powiniene(cid:258) jeszcze teraz uruchamia(cid:202) tego polecenia. (cid:165)rodowisko PowerShell ISE oferuje bardzo podobny mechanizm dope(cid:239)niania, nazy- wany IntelliSense. Mechanizm ten b(cid:218)dzie dzia(cid:239)a(cid:239) we wszystkich opisanych wy(cid:285)ej sytu- acjach z u(cid:285)yciem klawisza Tab, z tym (cid:285)e teraz na ekranie b(cid:218)dzie pojawia(cid:239)o si(cid:218) fajne zgrabne podr(cid:218)czne menu podpowiedzi, takie jak pokazane na rysunku 2.6. Zawarto(cid:258)(cid:202) menu mo(cid:285)esz przewija(cid:202) w gór(cid:218) lub w dó(cid:239) za pomoc(cid:200) klawiszy strza(cid:239)ek. Kiedy znaj- dziesz (cid:285)(cid:200)dany element, mo(cid:285)esz go wybra(cid:202), naciskaj(cid:200)c klawisz Tab lub Enter, a nast(cid:218)p- nie mo(cid:285)esz pisa(cid:202) dalej. Kup książkęPoleć książkę 2.3. Najcz(cid:218)(cid:258)ciej spotykane problemy 39 Rysunek 2.6. Mechanizm IntelliSense w (cid:286)rodowisku ISE odgrywa t(cid:266) sam(cid:261) rol(cid:266) co klawisz Tab w konsoli OSTRZE(cid:297)ENIE To bardzo, bardzo, bardzo, bardzo, bardzo wa(cid:285)ne, aby(cid:258) podczas pracy z pow(cid:239)ok(cid:200) PowerShell bardzo, bardzo, bardzo, bardzo uwa(cid:285)nie wpisywa(cid:239) wszystkie polecenia. W niektórych przypadkach pojedyncza zagubiona spacja, pomini(cid:218)ty cudzys(cid:239)ów, apostrof czy inny znak mog(cid:200) spowodowa(cid:202), (cid:285)e próba wy- konania danego polecenia zako(cid:241)czy si(cid:218) niepowodzeniem. Je(cid:285)eli po uruchomie- niu polecenia na ekranie pojawiaj(cid:200) si(cid:218) komunikaty o wyst(cid:200)pieniu b(cid:239)(cid:218)du, naj- pierw zawsze dwukrotnie sprawd(cid:283), co wpisa(cid:239)e(cid:258) w wierszu polecenia. Mechanizm IntelliSense dzia(cid:239)a w panelu konsoli ISE oraz w okienku edytora skryptów. 2.3. Najcz(cid:266)(cid:286)ciej spotykane problemy Omówimy teraz pokrótce kilka elementów, które w zupe(cid:239)nie niezamierzony sposób mog(cid:200) Ci skomplikowa(cid:202) (cid:285)ycie podczas pracy z pow(cid:239)ok(cid:200) PowerShell. (cid:81) Poziome paski przewijania w aplikacji konsolowej — ten pozornie nieszkodliwy i bardzo przydatny mechanizm mo(cid:285)e czasami wprawi(cid:202) w konsternacj(cid:218) nawet ca(cid:239)kiem zaawansowanych u(cid:285)ytkowników, o czym w ci(cid:200)gu wielu lat prowadzenia szkole(cid:241) przekonali(cid:258)my si(cid:218) ju(cid:285) niejednokrotnie. Skonfiguruj konsol(cid:218) tak, aby nie mia(cid:239)a poziomego paska przewijania u do(cid:239)u okna. Nieco wcze(cid:258)niej w tym roz- dziale opisywali(cid:258)my ju(cid:285), jak mo(cid:285)esz to zrobi(cid:202). Kup książkęPoleć książkę 40 ROZDZIA(cid:224) 2. Poznaj pow(cid:239)ok(cid:218) PowerShell (cid:81) 32-bitowa i 64-bitowa wersja pow(cid:239)oki PowerShell — powiniene(cid:258) korzysta(cid:202) z 64-bitowej wersji systemu Windows i u(cid:285)ywa(cid:202) 64-bitowej wersji pow(cid:239)oki Po- werShell (które nie maj(cid:200) w nazwie ci(cid:200)gu znaków (x86)). Wiemy, (cid:285)e dla niektó- rych u(cid:285)ytkowników konieczno(cid:258)(cid:202) kupienia 64-bitowego komputera dzia(cid:239)aj(cid:200)cego pod kontrol(cid:200) 64-bitowej wersji systemu Windows mo(cid:285)e nie by(cid:202) taka oczywista, ale jest to inwestycja, któr(cid:200) musisz przeprowadzi(cid:202), je(cid:285)eli chcesz efektywnie korzy- sta(cid:202) z pow(cid:239)oki PowerShell. Wi(cid:218)kszo(cid:258)(cid:202) (cid:202)wicze(cid:241) i przyk(cid:239)adów omawianych w tej ksi(cid:200)(cid:285)ce b(cid:218)dzie co prawda poprawnie dzia(cid:239)a(cid:202) w 32-bitowej wersji pow(cid:239)oki Po- werShell, ale szybko si(cid:218) przekonasz, (cid:285)e w (cid:258)rodowisku produkcyjnym u(cid:285)ywanie 64-bitowej wersji tej pow(cid:239)oki robi powa(cid:285)n(cid:200) ró(cid:285)nic(cid:218). (cid:81) Upewnij si(cid:218), (cid:285)e na pasku tytu(cid:239)u okna pow(cid:239)oki PowerShell znajduje si(cid:218) s(cid:239)owo Administrator. Je(cid:285)eli go tam nie ma, zamknij to okno, ponownie kliknij prawym przyciskiem myszy ikon(cid:218) pow(cid:239)oki PowerShell i z menu podr(cid:218)cznego wybierz polecenie Uruchom jako administrator. Pami(cid:218)taj, (cid:285)e w (cid:258)rodowisku produkcyjnym nie zawsze b(cid:218)dziesz móg(cid:239) to zrobi(cid:202), st(cid:200)d w dalszej cz(cid:218)(cid:258)ci tej ksi(cid:200)(cid:285)ki poka(cid:285)emy, jak podawa(cid:202) po(cid:258)wiadczenia logowania podczas uruchamiania polece(cid:241). Na razie musisz po prostu mie(cid:202) pewno(cid:258)(cid:202), (cid:285)e na pasku tytu(cid:239)u okna pow(cid:239)oki PowerShell znajduje si(cid:218) s(cid:239)owo Administrator — w przeciwnym razie mo(cid:285)esz napotka(cid:202) pó(cid:283)- niej ró(cid:285)ne problemy. 2.4. Jaka to wersja? Sprawdzenie, której wersji pow(cid:239)oki PowerShell u(cid:285)ywasz, wbrew pozorom mo(cid:285)e wcale nie by(cid:202) takie proste, poniewa(cid:285) ka(cid:285)da kolejna wersja jest instalowana w katalogu o na- zwie 1.0 (odnosi si(cid:218) to do wersji silnika j(cid:218)zyka skryptowego pow(cid:239)oki, co oznacza, (cid:285)e ka(cid:285)da wersja jest zgodna z wydaniem v1). W pow(cid:239)oce PowerShell v3 i nowszych istnieje jed- nak (cid:239)atwy sposób sprawdzenia wersji. Aby to zrobi(cid:202), wpisz polecenie $PSVersionTable i naci(cid:258)nij klawisz Enter: PS C:\ $PSVersionTable Name Value ---- ----- PSVersion 3.0 WSManStackVersion 3.0 SerializationVersion 1.1.0.1 CLRVersion 4.0.30319.17379 BuildVersion 6.2.8250.0 PSCompatibleVersions {1.0, 2.0, 3.0} PSRemotingProtocolVersion 2.2 Po wykonaniu tego polecenia na ekranie wy(cid:258)wietlone zostan(cid:200) zarówno numery wersji poszczególnych komponentów zwi(cid:200)zanych z pow(cid:239)ok(cid:200) PowerShell, jak i wersja samej pow(cid:239)oki. Je(cid:285)eli opisane polecenie nie dzia(cid:239)a lub je(cid:285)eli parametr PSVersion nie pokazuje wersji 3.0 lub nowszej, oznacza to, (cid:285)e u(cid:285)ywasz pow(cid:239)oki PowerShell w wersji, która nie jest odpowiednia dla tej ksi(cid:200)(cid:285)ki. Informacje o tym, jak pobra(cid:202) i zainstalowa(cid:202) najnowsz(cid:200) wersj(cid:218) pow(cid:239)oki PowerShell znajdziesz w rozdziale 1. Kup książkęPoleć książkę 2.5. (cid:109)wiczenia 41 ZRÓB TO SAM Nie czekaj d(cid:239)u(cid:285)ej, aby zacz(cid:200)(cid:202) korzysta(cid:202) z pow(cid:239)oki PowerShell. Zacznij od sprawdzenia numeru wersji zainstalowanej w Twoim systemie i upewnij si(cid:218), (cid:285)e korzystasz z wersji 3.0 lub nowszej. Je(cid:285)eli tak nie jest, zanim zaczniesz co(cid:258) robi(cid:202), powiniene(cid:258) zainstalowa(cid:202) pow(cid:239)ok(cid:218) PowerShell w wersji co najmniej v3. Pow(cid:239)ok(cid:218) PowerShell v3 (i jej nowsze wersje) mo(cid:285)na zainstalowa(cid:202) równolegle obok wersji v2. Aby pó(cid:283)niej uruchomi(cid:202) wersj(cid:218) v2, mo(cid:285)esz wykona(cid:202) polecenie PowerShell.exe -version 2.0. Mo(cid:285)esz tak skonfigurowa(cid:202) pow(cid:239)ok(cid:218) PowerShell, aby automatycznie u(cid:285)ywa(cid:239)a wersji v2, je(cid:285)eli próbujesz uruchomi(cid:202) co(cid:258), co nie jest kompatybilne z wersj(cid:200) v3 (cho(cid:202) to bardzo rzadki przypadek). Instalator v3 nie instaluje wersji v2, zatem pow(cid:239)ok(cid:218) v2 b(cid:218)dziesz móg(cid:239) uruchomi(cid:202) tylko wtedy, je(cid:285)eli zosta(cid:239)a wcze(cid:258)niej zainstalowana jako pierwsza. Insta- latory wersji v2 i v3 b(cid:218)d(cid:200) nadpisywa(cid:202) wersj(cid:218) v1 (o ile oczywi(cid:258)cie jest ju(cid:285) zainstalowa- na), poniewa(cid:285) te wersje nie mog(cid:200) istnie(cid:202) obok siebie. Nowsze wersje, takie jak v4, mo- g(cid:200) dzia(cid:239)a(cid:202) w trybie v2, ale nie maj(cid:200) mo(cid:285)liwo(cid:258)ci dzia(cid:239)ania w innych trybach — inaczej mówi(cid:200)c, pow(cid:239)oka PowerShell v4 nie mo(cid:285)e dzia(cid:239)a(cid:202) jako v3. WSKAZÓWKA W nowych wersjach systemu Windows domy(cid:258)lnie instalowana jest najnowsza wersja pow(cid:239)oki PowerShell, cho(cid:202) mog(cid:200) one posiada(cid:202) równie(cid:285) sil- nik pow(cid:239)oki PowerShell w wersji v2. W razie potrzeby mo(cid:285)esz zainstalowa(cid:202) sil- nik v2, wykonuj(cid:200)c z poziomu pow(cid:239)oki PowerShell polecenie Add-WindowsFeature powershell-v2. Je(cid:285)eli opcja powershell-v2 nie jest dost(cid:218)pna w Twojej wersji sys- temu Windows, to masz pecha, ale na szcz(cid:218)(cid:258)cie w tym momencie najprawdopo- dobniej nie b(cid:218)dziesz jej potrzebowa(cid:202). 2.5. (cid:251)wiczenia Poniewa(cid:285) s(cid:200) to pierwsze (cid:202)wiczenia w tej ksi(cid:200)(cid:285)ce, po(cid:258)wi(cid:218)cimy chwil(cid:218) na opisanie, w ja- ki sposób powiniene(cid:258) je wykonywa(cid:202). W ka(cid:285)dym zestawie (cid:202)wicze(cid:241) zamieszczamy kilka zada(cid:241), które mo(cid:285)esz wykona(cid:202) samodzielnie. Czasami dodamy równie(cid:285) jedn(cid:200) lub nawet kilka podpowiedzi, tak aby(cid:258) móg(cid:239) pój(cid:258)(cid:202) we w(cid:239)a(cid:258)ciwym kierunku. Dajemy Ci pe(cid:239)n(cid:200) gwarancj(cid:218), (cid:285)e wszystko, co musisz wiedzie(cid:202), aby wykona(cid:202) dany zestaw (cid:202)wicze(cid:241), znajduje si(cid:218) w tym samym lub w poprzednim rozdziale (a je(cid:285)eli b(cid:218)- dziesz musia(cid:239) skorzysta(cid:202) z informacji omawianych w poprzednim rozdziale, to zazwy- czaj poinformujemy Ci(cid:218) o tym w podpowiedziach). Nikt jednak nie twierdzi, (cid:285)e roz- wi(cid:200)zania poszczególnych zada(cid:241) zawsze b(cid:218)d(cid:200) proste i oczywiste. Zazwyczaj zagadnienia omawiane w danym rozdziale b(cid:218)d(cid:200) pokazywa(cid:239)y, w jaki sposób znajdowa(cid:202) rozwi(cid:200)zania ró(cid:285)- nych problemów, i przez podobny proces analizy i odkrywania b(cid:218)dziesz musia(cid:239) samo- dzielnie przej(cid:258)(cid:202) podczas wykonywania (cid:202)wicze(cid:241). Pocz(cid:200)tkowo mo(cid:285)e si(cid:218) to wydawa(cid:202) nieco frustruj(cid:200)ce, ale zmuszanie si(cid:218) do takiej pracy w d(cid:239)u(cid:285)szej perspektywie z ca(cid:239)(cid:200) pewno(cid:258)ci(cid:200) sprawi, (cid:285)e odniesiesz sukces w pracy z pow(cid:239)ok(cid:200) PowerShell. Mo(cid:285)emy Ci to obieca(cid:202). Pami(cid:218)taj, (cid:285)e na ko(cid:241)cu ka(cid:285)dego rozdzia(cid:239)u znajdziesz przyk(cid:239)adowe odpowiedzi i roz- wi(cid:200)zania zada(cid:241). Nasze propozycje nie zawsze musz(cid:200) by(cid:202) podobne do Twoich, a b(cid:218)dzie si(cid:218) tak zapewne zdarza(cid:239)o coraz cz(cid:218)(cid:258)ciej, w miar(cid:218) jak b(cid:218)dziemy przechodzi(cid:202) do bardziej z(cid:239)o- (cid:285)onych zagadnie(cid:241). Nieraz przekonasz si(cid:218), (cid:285)e pow(cid:239)oka PowerShell oferuje z pó(cid:239) tuzina Kup książkęPoleć książkę 42 ROZDZIA(cid:224) 2. Poznaj pow(cid:239)ok(cid:218) PowerShell lub nawet wi(cid:218)cej sposobów na wykonanie niemal ka(cid:285)dego zadania. Poka(cid:285)emy Ci metody dzia(cid:239)ania, z których korzystamy najcz(cid:218)(cid:258)ciej, ale je(cid:285)eli wymy(cid:258)lisz jakie(cid:258) inne rozwi(cid:200)zanie, to te(cid:285) b(cid:218)dzie dobrze. Ka(cid:285)de rozwi(cid:200)zanie prowadz(cid:200)ce do wykonania zadania jest poprawne. UWAGA Do wykonania tego zestawu (cid:202)wicze(cid:241) potrzebny Ci b(cid:218)dzie dowolny komputer z zainstalowan(cid:200) pow(cid:239)ok(cid:200) PowerShell w wersji 3 lub nowszej. Zaczniemy od czego(cid:258) (cid:239)atwego: chcieliby(cid:258)my tylko, aby(cid:258) skonfigurowa(cid:239) konsol(cid:218) i (cid:258)ro- dowisko ISE do swoich potrzeb. Wykonaj nast(cid:218)puj(cid:200)cych pi(cid:218)(cid:202) kroków: 1. Wybierz odpowiednie czcionki i kolory. 2. Upewnij si(cid:218), (cid:285)e aplikacja konsoli nie ma poziomego paska przewijania u do(cid:239)u. W tym rozdziale wspominali(cid:258)my o tym co najmniej trzykrotnie, wi(cid:218)c prawdopo- dobnie jest to naprawd(cid:218) wa(cid:285)ne. 3. W (cid:258)rodowisku ISE zmaksymalizuj panel konsoli; panel polece(cid:241) mo(cid:285)esz pozo- stawi(cid:202) lub wy(cid:239)(cid:200)czy(cid:202) wed(cid:239)ug w(cid:239)asnego uznania. 4. W obu aplikacjach wpisz pojedynczy cudzys(cid:239)ów ( ) oraz odwrócony apostrof (`) i upewnij si(cid:218), (cid:285)e mo(cid:285)esz je (cid:239)atwo od siebie odró(cid:285)ni(cid:202). Na standardowych klawia- turach apostrof odwrócony znajduje si(cid:218) poni(cid:285)ej klawisza Esc, na tym samym klawiszu co znak tyldy (~). 5. Wpisz równie(cid:285) znaki reprezentuj(cid:200)ce nawiasy okr(cid:200)g(cid:239)e (), nawiasy kwadratowe [], znaki mniejszo(cid:258)ci i wi(cid:218)kszo(cid:258)ci oraz nawiasy klamrowe {} i upewnij si(cid:218), (cid:285)e wybra- na czcionka i jej rozmiar pozwalaj(cid:200) na (cid:239)atwe i jednoznaczne rozró(cid:285)nianie wpisa- nych znaków. Je(cid:285)eli wygl(cid:200)d niektórych znaków nie jest oczywisty, zmie(cid:241) krój czcionki lub zwi(cid:218)ksz jej rozmiar. W tym rozdziale pokazywali(cid:258)my ju(cid:285), jak wykona(cid:202) wszystkie opisane wy(cid:285)ej operacje, zatem nie ma potrzeby zamieszczania (cid:285)adnych odpowiedzi — sam b(cid:218)dziesz dobrze wiedzia(cid:239), czy wszystko wykona(cid:239)e(cid:258) poprawnie. Kup książkęPoleć książkę Skorowidz A D Active Directory, 94 akcje, 135 aktualizowanie systemu pomocy, 45 aliasy, 69 parametrów, 354 analiza skryptu, 404 anatomia polecenia, 67 aplikacja, application, 68 konsolowa, 38 apostrof, 294 atrybuty, 134 automatyzacja zarz(cid:200)dzania obiektami, 259 B bezpiecze(cid:241)stwo, 277 bloki skryptu, 396 b(cid:239)(cid:218)dy, 78 C certyfikat, 284, 369 ci(cid:200)gi znaków, 391 CIM, 232 CLI, Command Line Interface, 43 Cmdlety CIM, 232 WMI, 232 cudzys(cid:239)ów, 294, 301 daty, 392 WMI, 394 definiowanie parametrów obligatoryjnych, 351 widoku tabeli, 168 deklarowanie typu zmiennej, 303 delegowanie, 367 deserializacja, 219 dodawanie aliasów parametrów, 354 modu(cid:239)ów, 117 przystawek, 115 dokumentacja metod, 273 skryptu, 339 WMI, 237 domy(cid:258)lne warto(cid:258)ci parametrów, 395 dostawca, 83 dost(cid:218)p do pomocy online, 60 do statycznej metody, 313 do tematów pomocy, 59 do w(cid:239)a(cid:258)ciwo(cid:258)ci obiektu, 300 dostosowywanie znaku zach(cid:218)ty, 386 dyski, 85 PSDrive, 91 Kup książkęPoleć książkę 436 Skorowidz E eksportowanie wyników do pliku CSV, 98, 99 do pliku XML, 98, 100 dodawanie, 113 elementy nadrz(cid:218)dne, 344 podrz(cid:218)dne, 86, 344 filtrowanie, 185 obiektów, 189 z lewej, 186, 193 foldery, 85 format HTML, 105 formatowanie danych, 179 domy(cid:258)lne, 168 list, 173 tabel, 171 wyników, 167 funkcje pow(cid:239)oki, 68 F G graficzne okno dialogowe, 74 graficzny interfejs u(cid:285)ytkownika, GUI, 22 host po(cid:258)redni, 367 H I IIS, Internet Information Server, 94 importowanie sesji, 327 instalowanie Windows PowerShell, 28 instancja, 227 IntelliSense, 39 interpunkcja, 413 ISE, Integrated Scripting Environment, 35 K kolekcja, 130 kolor pow(cid:239)oki, 386 kolumny, 418 komputer badany, 101 odniesienia, 101 komunikacja zdalna, 245, patrz tak(cid:285)e sesje, po(cid:239)(cid:200)czenie zdalne konfiguracja, 361 niejawna, 327 opcje, 221 z wykorzystaniem hosta po(cid:258)redniego, 367 komunikat o b(cid:239)(cid:218)dzie, 78 konfiguracja komunikacji zdalnej, 361 sesji, 206, 361, 363 (cid:258)rodowiska testowego, 27 konflikty polece(cid:241), 120 konsola graficzna, 309 MMC, 113, 369 tekstowa, 309 L listy formatowanie, 173 niestandardowe elementy, 175 szerokie, 174 luki w zabezpieczeniach, 287 (cid:146) (cid:239)(cid:200)czenie polece(cid:241), 97 M mechanizm CIM, 262 IntelliSense, 39 WMI, 225, 262 mechanizmy bezpiecze(cid:241)stwa, 287 Kup książkęPoleć książkę Skorowidz 437 metody, 130, 135 dokumentacja, 273 WMI, 273 wywo(cid:239)ywanie, 262 minipow(cid:239)oka, 115 MMC, Microsoft Management Console, okno konsoli, 33 (cid:258)rodowiska ISE, 37 opcje komunikacji zdalnej, 221 operator, 417 -as, 388 -contains, 390 -in, 390 -is, 388 -join, 389 -Match, 376 -replace, 389 -split, 389 operatory porównania, 187 operowanie na ci(cid:200)gach znaków, 391 na datach, 392 na datach WMI, 394 P pakowanie skryptów, 279 parametr -computerName, 216 parametry dodawanie aliasów, 354 domy(cid:258)lne warto(cid:258)ci, 395 obligatoryjne, 52, 351 opcjonalne, 52 pozycyjne, 53, 72 sprawdzanie warto(cid:258)ci, 355 warto(cid:258)ci, 55 wspólne, 51 parametryzowanie polece(cid:241), 336 parsowanie plików tekstowych, 373 pliki, 85 HTML, 105 pomocy, 51, 417 wsadowe, 333 pobieranie informacji, 309 modu(cid:239)ów, 125 parametrów z potoku, 419 wyników, 246 podpisywanie kodu, 280, 283 podwyra(cid:285)enie, 302 369 model bezpiecze(cid:241)stwa, 278 po(cid:239)(cid:200)cze(cid:241), 210 modu(cid:239), 115, 117, 121 ActiveDirectory, 155 modu(cid:239)y dodawanie, 117 pobieranie, 125 problemy, 126 u(cid:285)ywanie, 121 wyszukiwanie, 117 modyfikowanie systemu, 106 ustawie(cid:241) kolorów, 386 N nazwy skrócone polece(cid:241), 69 niestandardowe kolumny, 175, 418 w(cid:239)a(cid:258)ciwo(cid:258)ci, 418 O obiekty, 129, 259 akcje, 135 atrybuty, 134 automatyzacja zarz(cid:200)dzania, 259 deserializacja, 219 elementy sk(cid:239)adowe, 134 metody, 135 odkrywanie, 133 przechowywane w zmiennej, 297 sortowanie, 136 u(cid:285)ywanie, 131 w(cid:239)a(cid:258)ciwo(cid:258)ci, 134 wybieranie (cid:285)(cid:200)danych w(cid:239)a(cid:258)ciwo(cid:258)ci, 137 wyliczanie, 266 odkrywanie obiektów, 133 Kup książkęPoleć książkę 438 Skorowidz polecenia, 43, 65 aliasy, 69, 71 anatomia, 67 do pracy ze zmiennymi, 305 do zarz(cid:200)dzania zadaniami, 251 konflikty, 120 lokalne, 216 parametryzowanie, 336 potoki, 97, 144 przekazywania danych, 146, 149 sk(cid:239)adnia, 214 skrócone nazwy parametrów, 71 uruchamianie, 65 w nawiasach, 158 wielokrotnego u(cid:285)ytku, 334 wpisywanie nazw, 79 wpisywanie parametrów, 80 wsadowe, 260 wyodr(cid:218)bnianie warto(cid:258)ci, 159 wyszukiwanie, 198 zdalne, 216 zewn(cid:218)trzne, 75 polecenie, command, 68 Invoke-Command, 213, 216 cmdlet, 68, 88, 106 Enter-PSSession, 210, 323 Exit-PSSession, 210 ForEach-Object, 274 Get-ADComputer, 160 Get-CimInstance, 237 Get-Help, 47 Get-Member, 133 Get-Process, 129 Get-WmiObject, 233 help, 101, 341 Invoke-Command, 213, 325 ise, 35 Man, 47 Out-GridView, 178 Read-Host, 310 Save-Help, 47 Select-String, 377 Show-Command, 73 Where-Object, 190, 192 Write-Host, 313 Write-Output, 315 polityka wykonywania skryptów, 280 po(cid:239)(cid:200)czenie zdalne jeden-do-jednego, 210 jeden-do-wielu, 210, 213 tworzone ad hoc, 220 pomoc, Patrz system pomocy porównywanie, 187 danych, 185 plików, 101 potoki, 97, 144, 340, 419 potokowe wi(cid:200)zanie parametrów, 146 PowerShell, 23, 31 PowerShell ISE, 36 problem drugiego skoku, 367 wielu skoków, 367 problemy, 39, 79, 108, 141, 178, 192, 222, 237, 254, 271, 306 profile pow(cid:239)oki, 383 protokó(cid:239) SSH, 204 SSL, 369 przechowywanie warto(cid:258)ci, 292 wielu obiektów, 297 przekazywanie danych ByPropertyName, 149 ByValue, 146 prze(cid:239)(cid:200)cznik, 55 przep(cid:239)yw pracy, workflow, 68 przestrze(cid:241) nazw, 226 przesy(cid:239)anie danych, 178 wyników dzia(cid:239)ania, 104 przetwarzanie lokalne, 217 zdalne, 217 przystawka, 113, 115 Certyfikaty, 369 przystawki dodawanie, 115 wyszukiwanie, 115 punkty ko(cid:241)cowe, 206, 361, 362 R regu(cid:239)a formatowania, 170 rejestrowanie sesji, 364 repozytorium WMI, 227 rodzaje rozszerze(cid:241), 115 Kup książkęPoleć książkę rozszerzenia, 115, 117 usuwanie, 120 rzutowanie, 388 S sesje, 321 importowanie, 327 konfiguracja, 361, 363 rejestrowanie, 364 roz(cid:239)(cid:200)czone, 328 wielokrotnego u(cid:285)ytku, 322 sk(cid:239)adnia bloku Param(), 353 polece(cid:241), 214 wyra(cid:285)e(cid:241) regularnych, 374 skrypt, 66, 333 New-WebProject.ps1, 400 skrypty analiza wiersz po wierszu, 404 bazowe, 349 bloki, 396 dokumentacja, 339 sparametryzowane, 337 profilu pow(cid:239)oki, 123, 383 zdalne, 282 sortowanie obiektów, 136 sprawdzanie wersji pow(cid:239)oki, 40 SQL Server, 94 symbol zast(cid:218)pczy $_, 193, 420 wieloznaczny, 90 system plików, 85, 87 pomocy, 43 aktualizowanie, 45 dost(cid:218)p do ogólnych tematów, 59 online, 60 wyszukiwanie polece(cid:241), 48 (cid:165) (cid:258)cie(cid:285)ka, 90 (cid:258)rodowisko PowerShell ISE, 36 testowe, 27 Skorowidz 439 T tabele formatowanie, 171 widok, 168 TrustedHosts, 369 tworzenie konfiguracji sesji, 363 niestandardowych elementów list, 175 kolumn, 175 punktów ko(cid:241)cowych, 362 sesji, 322 zada(cid:241) lokalnych, 243 typ wyj(cid:258)cia GridViews, 178 U uprawnienia punktu ko(cid:241)cowego, 366 uruchamianie polece(cid:241), 65 pow(cid:239)oki, 32, 123 urz(cid:218)dy certyfikacji, 285 us(cid:239)uga WinRM, 206 WMI, 228 usuwanie rozszerze(cid:241), 120 uwierzytelnianie wzajemne, 368 przez SSL, 369 za po(cid:258)rednictwem TrustedHosts, 369 zaawansowane, 368 u(cid:285)ywanie modu(cid:239)u, 121 obiektów, 131 symbolu zast(cid:218)pczego, 420 zmiennych, 294 W warto(cid:258)ci parametrów, 55 wczesne filtrowanie, 185 wej(cid:258)cie i wyj(cid:258)cie, 309 wersja pow(cid:239)oki, 40 weryfikacja, 286 wielozadaniowo(cid:258)(cid:202), 241 Kup książkęPoleć książkę 440 Skorowidz zako(cid:241)czenie dzia(cid:239)ania procesów, 106 zalecenia bezpiecze(cid:241)stwa, 288 zapytania WMI, 244 zarz(cid:200)dzanie masowe obiektami, 259 produktem, 114 zadaniami, 251 zasi(cid:218)g, scope, 344, 396 globalny, 344 prywatny, 344 skryptu, 344 zasoby, 411 zatrzymywanie us(cid:239)ug, 106 zdalna sesja pow(cid:239)oki, 204 zestawy parametrów, 51 zintegrowane (cid:258)rodowisko skryptowe, ISE, 35 zmienne, 291 deklarowanie typu, 303 dobre praktyki, 306 polecenia, 305 przechowywanie warto(cid:258)ci, 292 wielu obiektów, 297 znak zach(cid:266)ty, 386 wiersz polece(cid:241), 38 model iteracyjny, 190 w(cid:239)a(cid:258)ciwo(cid:258)ci, 130, 134, 418 niestandardowe, 155 WMI, Windows Management Instrumentation, 225 dokumentacja, 237 eksplorowanie, 230 elementy, 226 repozytorium, 227 wywo(cid:239)ywanie metod, 262 wst(cid:218)pne (cid:239)adowanie rozszerze(cid:241), 123 wyliczanie obiektów, 266 parametrów, 38 wyodr(cid:218)bnianie warto(cid:258)ci, 159 wyra(cid:285)enia regularne, 373, 374 polecenie Select-String, 377 sk(cid:239)adnia, 374 z operatorem -Match, 376 wyszukiwanie modu(cid:239)ów, 117 parametrów pozycyjnych, 54 polece(cid:241), 48, 58, 198 przystawek, 115 wy(cid:258)wietlanie danych, 317 informacji, 309 wyników szczegó(cid:239)owych, 356 wywo(cid:239)ywanie metod, 262 Z zadania asynchroniczne, 242 dzia(cid:239)aj(cid:200)ce w tle, 244–246 podrz(cid:218)dne, 244, 249 synchroniczne, 242 zaplanowane, 253 Kup książkęPoleć książkę
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Windows PowerShell w miesiąc. Wydanie III
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: