Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00048 003310 22435793 na godz. na dobę w sumie
JavaScript w praktyce. Stwórz twitterowego bota, system sygnalizacyjny LED i inne projekty z użyciem Node.js i Raspberry Pi - książka
JavaScript w praktyce. Stwórz twitterowego bota, system sygnalizacyjny LED i inne projekty z użyciem Node.js i Raspberry Pi - książka
Autor: Liczba stron: 40
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-283-5269-8 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> webmasterstwo >> javascript - programowanie
Porównaj ceny (książka, ebook (-40%), audiobook).

Język JavaScript, początkowo wykorzystywany tylko do sterowania pracą przeglądarek internetowych, dzięki współpracy z Node.js znacząco rozszerzył swoje możliwości. To środowisko uruchomieniowe zbudowano na bazie silnika V8. Udostępnia biblioteki obsługujące procesy wejścia-wyjścia wraz z komunikacją sieciową. Umożliwia posługiwanie się JavaScriptem poza przeglądarką internetową. W ten sposób uruchamia się skrypty powłoki, zarządza usługami backendowymi i wykonuje skrypty bezpośrednio na urządzeniach docelowych. Możliwości JavaScriptu stają się imponujące!

To zwięzły i praktyczny podręcznik, w którym znajdziesz wiedzę potrzebną do rozpoczęcia pracy z Node.js. Dzięki tej książce - i płytce Raspberry Pi - w krótkim czasie nauczysz się wykorzystywać JavaScript w sposób bardzo nieoczywisty: napiszesz bota, którego uruchomisz na minikomputerze Raspberry Pi i będziesz wykorzystywać do śledzenia wpisów na Twitterze. Ponadto poznasz kilka ważnych elementów języka JavaScript, napiszesz serwer sieciowy i program sterujący pracą diod LED. Pod koniec dowiesz się więcej o fascynujących możliwościach, jakie przed tandemem JavaScript i Node.js otwiera rodzący się na naszych oczach internet rzeczy!

Najważniejsze zagadnienia:

Node.js i JavaScript: sprawdź ich nieoczywiste zastosowania!

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Tytuł oryginału: Jumpstarting JavaScript: Build a Twitter Bot and LED Alert System Using Node.js and Raspberry Pi Tłumaczenie: Zbigniew Waśko ISBN: 978-83-283-5269-8 © 2019 Helion S.A. Authorized Polish translation of the English edition of Jumpstarting JavaScript ISBN 9781680454970 © 2017 Lynn Beighley. This translation is published and sold by permission of O’Reilly Media, Inc., which owns or controls all rights to sell the same. All rights reserved. No part of this book may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage retrieval system, without permission from the Publisher. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Autor oraz Helion SA dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Helion SA nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce. Helion SA ul. Kościuszki 1c, 44-100 Gliwice tel. 32 231 22 19, 32 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl WWW: http://helion.pl (księgarnia internetowa, katalog książek) Pliki z przykładami omawianymi w książce można znaleźć pod adresem: ftp://ftp.helion.pl/przyklady/jspras.zip Drogi Czytelniku! Jeżeli chcesz ocenić tę książkę, zajrzyj pod adres http://helion.pl/user/opinie/jspras Możesz tam wpisać swoje uwagi, spostrzeżenia, recenzję. Printed in Poland. • Kup książkę • Poleć książkę • Oceń książkę • Księgarnia internetowa • Lubię to! » Nasza społeczność SPIS TRE(cid:165)CI Wst(cid:218)p. Co to takiego jest Node.js?.........................................................4 1. Poznaj JavaScript i Node.js! ...........................................................................5 Instalacja Node w systemie macOS ......................................................6 Instalacja Node w systemie Windows ...................................................9 Instalacja Node w systemie Linux ........................................................11 (cid:165)rodowisko Node zainstalowane i co dalej?........................................13 2. Zaprzyja(cid:283)nij si(cid:218) z JavaScriptem....................................................................15 (cid:146)a(cid:241)cuchy, matematyka i REPL .............................................................15 Funkcje....................................................................................................17 Korzystanie z plików JavaScriptu .........................................................19 Tworzenie serwera sieciowego .............................................................19 3. Twitterowy robot na platformie Raspberry Pi..............................................23 Tworzenie i autoryzowanie twitterowego konta ....................................23 Tworzenie pliku konfiguracyjnego ........................................................26 Tworzenie bota .......................................................................................27 4. (cid:165)wietlna sygnalizacja zdarzenia twitterowego............................................33 Pod(cid:239)(cid:200)czanie diody LED do Raspberry Pi..............................................33 Program steruj(cid:200)cy miganiem diody.....................................................36 Naucz bota rozpoznawa(cid:202) swoj(cid:200) twitterow(cid:200) nazw(cid:218).............................37 Sk(cid:239)o(cid:241) bota do migania diod(cid:200), gdy zostanie wzmiankowany..............38 Node, Raspberry Pi i internet rzeczy ....................................................40 3 Poleć książkęKup książkę WST(cid:125)P. CO TO TAKIEGO JEST NODE.JS? Na pocz(cid:200)tek wyja(cid:258)nijmy, (cid:285)e JavaScript jest j(cid:218)zykiem programowania rozu- mianym przez przegl(cid:200)darki internetowe, takie jak Firefox czy Chrome. Prze- gl(cid:200)darki te maj(cid:200) wbudowane silniki zdolne do interpretowania i wykonywania programów napisanych w tym j(cid:218)zyku. Silnik Firefoksa nosi nazw(cid:218) SpiderMonkey, a ten, którego u(cid:285)ywa przegl(cid:200)darka Chrome, jest nazywany po prostu V8. Uruchamianie programów w ramach przegl(cid:200)darki wi(cid:200)(cid:285)e si(cid:218) z pewnymi ograniczeniami. Nie mo(cid:285)na na przyk(cid:239)ad wchodzi(cid:202) w interakcje z elementami innymi ni(cid:285) strony internetowe. Mo(cid:285)na wykrywa(cid:202) b(cid:239)(cid:218)dy pope(cid:239)niane przez u(cid:285)yt- kowników wype(cid:239)niaj(cid:200)cych formularze, mo(cid:285)na otwiera(cid:202) nowe okna przegl(cid:200)darki i wy(cid:258)wietla(cid:202) komunikaty ostrzegawcze, ale nie mo(cid:285)na sterowa(cid:202) niczym spoza przegl(cid:200)darki. Na szcz(cid:218)(cid:258)cie istnieje te(cid:285) inne rozwi(cid:200)zanie. Je(cid:258)li zainstalujesz sobie roz- szerzenie JavaScriptu o nazwie Node.js, b(cid:218)dziesz móg(cid:239) uruchamia(cid:202) programy niezale(cid:285)nie od jakiejkolwiek przegl(cid:200)darki internetowej. (Bardzo cz(cid:218)sto zamiast pe(cid:239)nej nazwy Node.js u(cid:285)ywana jest skrócona forma Node i ja tak(cid:285)e b(cid:218)d(cid:218) odt(cid:200)d j(cid:200) stosowa(cid:239)a). Node jest (cid:258)rodowiskiem uruchomieniowym JavaScriptu zbudowanym na bazie silnika V8 i zaopatrzonym w biblioteki obs(cid:239)uguj(cid:200)ce procesy wej(cid:258)cia-wyj(cid:258)cia wraz z komunikacj(cid:200) sieciow(cid:200). Umo(cid:285)liwia ono pos(cid:239)ugiwanie si(cid:218) JavaScrip- tem poza przegl(cid:200)dark(cid:200) internetow(cid:200) w celu uruchamiania skryptów pow(cid:239)oki, zarz(cid:200)dzania us(cid:239)ugami backendowymi i wykonywania skryptów bezpo(cid:258)rednio na urz(cid:200)dzeniach docelowych. Czego potrzebujesz, aby zrozumie(cid:202) t(cid:218) ksi(cid:200)(cid:285)k(cid:218)? (cid:197) Znajomo(cid:258)ci podstawowych poj(cid:218)(cid:202) zwi(cid:200)zanych z programowaniem. (cid:197) Umiej(cid:218)tno(cid:258)ci konfigurowania minikomputera Raspberry Pi i (cid:239)(cid:200)czenia go z sieci(cid:200). (cid:197) Umiej(cid:218)tno(cid:258)ci pos(cid:239)ugiwania si(cid:218) konsol(cid:200). (cid:197) Elementarnej wiedzy na temat sudo, katalogów oraz tworzenia i edyto- wania plików. 4 JavaScript w praktyce Poleć książkęKup książkę
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

JavaScript w praktyce. Stwórz twitterowego bota, system sygnalizacyjny LED i inne projekty z użyciem Node.js i Raspberry Pi
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: