Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00232 007546 21753096 na godz. na dobę w sumie
Nowoczesny C++.  Zbiór praktycznych zadań dla przyszłych ekspertów - książka
Nowoczesny C++. Zbiór praktycznych zadań dla przyszłych ekspertów - książka
Autor: Liczba stron: 288
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-283-5211-7 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> programowanie >> c++ - programowanie
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

C++ jest dojrzałym językiem programowania, od wielu lat wykorzystywanym przez profesjonalnych programistów do wielu różnych zastosowań, włączając w to pisanie gier, programowanie GUI czy tworzenie złożonych aplikacji użytkowych. Zaprojektowano go pod kątem maksymalizowania wydajności, jest więc najczęściej wybieranym językiem w sytuacjach, w których najważniejsza jest efektywność działania kodu. Aby jednak wykorzystać te zalety C++, trzeba nauczyć się nim posługiwać. A biegłość w posługiwaniu się językiem programowania przychodzi dzięki regularnym ćwiczeniom i ciągłemu testowaniu nabytych umiejętności. Innymi słowy, trzeba rozwiązywać jak najwięcej różnorodnych, rzeczywistych i praktycznych zadań problemowych.

W tej książce zawarto zestaw 100 zadań o różnym poziomie trudności, ułożonych w taki sposób, aby podczas rozwiązywania móc skorzystać z bogactwa standardowej biblioteki C++ oraz z wielu zewnętrznych bibliotek wieloplatformowych. Zadania rozmieszczono w 12 rozdziałach, z których każdy dotyczy określonego tematu. Są to problemy, których odpowiednie rozwiązanie warunkuje poprawne działanie aplikacji, takie jak bezpieczna komunikacja, szyfrowanie i autoryzacja danych, korzystanie z wątków i funkcji asynchronicznych czy implementacja algorytmów współbieżnych. Proponowane zagadnienia zostały dokładnie opisane, uwzględniono również szereg zaleceń, wyjaśnień i wskazówek. Na wypadek gdyby wykonanie któregoś zadania sprawiało trudności, do książki dołączono kod źródłowy przykładowych rozwiązań.

Ważniejsze zagadnienia ujęte w książce:

Oto C++. Podejmiesz wyzwanie i napiszesz kod!

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Tytuł oryginału: The Modern C++ Challenge Tłumaczenie: Jacek Janusz ISBN: 978-83-283-5211-7 Copyright © Packt Publishing 2018. First published in the English language under the title ‘The Modern C++ Challenge – (9781788993869)’ Polish edition copyright © 2019 by Helion SA All rights reserved. All rights reserved. No part of this book may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage retrieval system, without permission from the Publisher. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Autor oraz Helion SA dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Helion SA nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce. Helion SA ul. Kościuszki 1c, 44-100 Gliwice tel. 32 231 22 19, 32 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl WWW: http://helion.pl (księgarnia internetowa, katalog książek) Drogi Czytelniku! Jeżeli chcesz ocenić tę książkę, zajrzyj pod adres http://helion.pl/user/opinie/nowcpp Możesz tam wpisać swoje uwagi, spostrzeżenia, recenzję. Printed in Poland. • Kup książkę • Poleć książkę • Oceń książkę • Księgarnia internetowa • Lubię to! » Nasza społeczność Spis treści O autorze O recenzentach Przedmowa Rozdział 1. Zadania matematyczne Zadania 1. Suma liczb naturalnych podzielnych przez 3 lub 5 2. Największy wspólny dzielnik 3. Najmniejsza wspólna wielokrotność 4. Największa liczba pierwsza mniejsza od podanej 5. Liczby pierwsze szóstkowe 6. Liczby obfite 7. Liczby zaprzyjaźnione 8. Liczby Armstronga 9. Czynniki pierwsze liczby 10. Kod Graya 11. Przekształcanie liczb arabskich na rzymskie 12. Najdłuższy ciąg Collatza 13. Wyznaczanie liczby  14. Sprawdzanie numerów ISBN Rozwiązania 1. Suma liczb naturalnych podzielnych przez 3 lub 5 2. Największy wspólny dzielnik 3. Najmniejsza wspólna wielokrotność 4. Największa liczba pierwsza mniejsza od podanej 5. Liczby pierwsze szóstkowe 6. Liczby obfite 7. Liczby zaprzyjaźnione 8. Liczby Armstronga 9 10 11 19 19 19 19 19 19 19 20 20 20 20 20 20 20 20 20 21 21 21 22 23 24 24 25 26 Poleć książkęKup książkę Spis treści 9. Czynniki pierwsze liczby 10. Kod Graya 11. Przekształcanie liczb arabskich na rzymskie 12. Najdłuższy ciąg Collatza 13. Wyznaczanie liczby  14. Sprawdzanie numerów ISBN Rozdział 2. Funkcje języka Zadania 15. Typ danych IPv4 16. Wyliczanie zakresu adresów IPv4 17. Utworzenie dwuwymiarowej tablicy z podstawowymi operacjami 18. Funkcja wyznaczająca minimum dla dowolnej liczby argumentów 19. Dodawanie zakresu wartości do kontenera 20. Dowolny, wszystkie lub żaden argument w kontenerze 21. Klasa opakowująca dla uchwytu systemowego 22. Wyświetlanie różnych skal temperatur Rozwiązania 15. Typ danych IPv4 16. Wyliczanie zakresu adresów IPv4 17. Utworzenie dwuwymiarowej tablicy z podstawowymi operacjami 18. Funkcja wyznaczająca minimum dla dowolnej liczby argumentów 19. Dodawanie zakresu wartości do kontenera 20. Dowolny, wszystkie lub żaden argument w kontenerze 21. Klasa opakowująca dla uchwytu systemowego 22. Wyświetlanie różnych skal temperatur Rozdział 3. Łańcuchy i wyrażenia regularne Zadania 23. Zamiana typu binarnego na łańcuch 24. Zamiana typu łańcuchowego na binarny 25. Wielkie litery w tytule artykułu 26. Łączenie łańcuchów oddzielanych separatorem 27. Dzielenie łańcucha na tokeny z listą możliwych separatorów 28. Najdłuższy podciąg palindromiczny 29. Sprawdzanie tablic rejestracyjnych 30. Wyodrębnianie elementów adresu URL 31. Przekształcanie dat w łańcuchach Rozwiązania 23. Zamiana typu binarnego na łańcuch 24. Zamiana typu łańcuchowego na binarny 25. Wielkie litery w tytule artykułu 26. Łączenie łańcuchów oddzielanych separatorem 27. Dzielenie łańcucha na tokeny z listą możliwych separatorów 28. Najdłuższy podciąg palindromiczny 29. Sprawdzanie tablic rejestracyjnych 30. Wyodrębnianie elementów adresu URL 31. Przekształcanie dat w łańcuchach 4 27 28 29 31 32 33 35 35 35 35 35 36 36 36 36 36 37 37 38 40 42 43 44 45 49 53 53 53 53 54 54 54 54 54 55 55 56 56 57 58 59 60 61 63 64 65 Poleć książkęKup książkę Spis treści Rozdział 4. Strumienie i systemy plików Zadania 32. Trójkąt Pascala 33. Lista procesów w postaci tabeli 34. Usuwanie pustych wierszy z pliku tekstowego 35. Obliczanie rozmiaru katalogu 36. Usuwanie plików starszych od określonej daty 37. Wyszukiwanie w katalogu plików, które pasują do wyrażenia regularnego 38. Tymczasowe pliki logów Rozwiązania 32. Trójkąt Pascala 33. Lista procesów w postaci tabeli 34. Usuwanie pustych wierszy z pliku tekstowego 35. Obliczanie rozmiaru katalogu 36. Usuwanie plików starszych od określonej daty 37. Wyszukiwanie w katalogu plików, które pasują do wyrażenia regularnego 38. Tymczasowe pliki logów Rozdział 5. Data i czas Zadania 39. Pomiar czasu wykonania funkcji 40. Liczba dni zawartych między dwiema datami 41. Dzień tygodnia 42. Numer dnia i tygodnia w roku 43. Czasy spotkań dla wielu stref czasowych 44. Kalendarz miesięczny Rozwiązania 39. Pomiar czasu wykonania funkcji 40. Liczba dni zawartych między dwiema datami 41. Dzień tygodnia 42. Numer dnia i tygodnia w roku 43. Czasy spotkań dla wielu stref czasowych 44. Kalendarz miesięczny Rozdział 6. Algorytmy i struktury danych Zadania 45. Kolejka priorytetowa 46. Bufor cykliczny 47. Podwójne buforowanie 48. Najczęściej występujący element w zbiorze danych 49. Histogram tekstu 50. Filtrowanie listy numerów telefonów 51. Przekształcanie listy numerów telefonów 52. Generowanie wszystkich permutacji ciągu znaków 53. Średnia ocena filmów 54. Algorytm tworzenia par 55. Algorytm scalania 56. Algorytm wyboru 57. Algorytm sortowania 67 67 67 67 68 68 68 68 68 69 69 70 72 73 73 75 76 79 79 79 79 79 79 80 80 81 81 82 83 83 84 86 89 89 89 90 90 90 90 91 91 91 91 91 92 92 92 5 Poleć książkęKup książkę Spis treści 58. Najkrótsza ścieżka między węzłami 59. Program Weasel 60. Gra w życie Rozwiązania 45. Kolejka priorytetowa 46. Bufor cykliczny 47. Podwójne buforowanie 48. Najczęściej występujący element w zbiorze danych 49. Histogram tekstu 50. Filtrowanie listy numerów telefonów 51. Przekształcanie listy numerów telefonów 52. Generowanie wszystkich permutacji ciągu znaków 53. Średnia ocena filmów 54. Algorytm tworzenia par 55. Algorytm scalania 56. Algorytm wyboru 57. Algorytm sortowania 58. Najkrótsza ścieżka między węzłami 59. Program Weasel 60. Gra w życie Rozdział 7. Współbieżność Zadania 61. Algorytm przekształcania współbieżnego 62. Algorytmy wyszukiwania współbieżnego minimalnych i maksymalnych elementów w zbiorze przy użyciu wątków 63. Algorytmy wyszukiwania współbieżnego minimalnych i maksymalnych elementów w zbiorze przy użyciu funkcji asynchronicznych 64. Algorytm sortowania współbieżnego 65. Wyświetlanie komunikatów w konsoli w sposób bezpieczny dla wątków 66. System obsługi klienta Rozwiązania 61. Algorytm przekształcania współbieżnego 62. Algorytmy wyszukiwania współbieżnego minimalnych i maksymalnych elementów w zbiorze przy użyciu wątków 63. Algorytmy wyszukiwania współbieżnego minimalnych i maksymalnych elementów w zbiorze przy użyciu funkcji asynchronicznych 64. Algorytm sortowania współbieżnego 65. Wyświetlanie komunikatów w konsoli w sposób bezpieczny dla wątków 66. System obsługi klienta Rozdział 8. Wzorce projektowe Zadania 67. Sprawdzanie poprawności haseł 68. Generowanie losowych haseł 69. Generowanie numerów ubezpieczenia socjalnego 70. System zatwierdzania 71. Obserwowany kontener typu wektorowego 72. Obliczanie ceny zamówienia z rabatami 6 92 93 93 95 95 97 100 102 103 105 106 107 109 110 111 112 113 116 120 122 127 127 127 127 128 128 128 128 129 129 130 132 134 136 137 141 141 141 141 141 142 142 143 Poleć książkęKup książkę Spis treści Rozwiązania 67. Sprawdzanie poprawności haseł 68. Generowanie losowych haseł 69. Generowanie numerów ubezpieczenia socjalnego 70. System zatwierdzania 71. Obserwowany kontener typu wektorowego 72. Obliczanie ceny zamówienia z rabatami Rozdział 9. Serializacja danych Zadania 73. Serializacja danych do pliku XML i deserializacja ich z niego 74. Pobieranie danych z pliku XML przy użyciu języka XPath 75. Serializacja danych do formatu JSON 76. Deserializacja danych z formatu JSON 77. Tworzenie pliku PDF z listą filmów 78. Tworzenie pliku PDF na podstawie zbioru obrazów Rozwiązania 73. Serializacja danych do pliku XML i deserializacja ich z niego 74. Pobieranie danych z pliku XML przy użyciu języka XPath 75. Serializacja danych do formatu JSON 76. Deserializacja danych z formatu JSON 77. Tworzenie pliku PDF z listą filmów 78. Tworzenie pliku PDF na podstawie zbioru obrazów Rozdział 10. Archiwa, obrazy i bazy danych Zadania 79. Wyszukiwanie plików w archiwum ZIP 80. Pakowanie plików do archiwum ZIP i wypakowywanie ich z tego archiwum 81. Pakowanie plików do archiwum ZIP i wypakowywanie ich z tego archiwum z zastosowaniem hasła 82. Tworzenie pliku PNG z flagą narodową 83. Tworzenie obrazu PNG zawierającego tekst weryfikacyjny 84. Generator kodów kreskowych EAN-13 85. Odczytywanie informacji o filmach z bazy SQLite 86. Wstawianie w sposób transakcyjny informacji o filmach do bazy danych SQLite 87. Obsługa multimediów w bazie danych SQLite Rozwiązania 79. Wyszukiwanie plików w archiwum ZIP 80. Pakowanie plików do archiwum ZIP i wypakowywanie ich z tego archiwum 81. Pakowanie plików do archiwum ZIP i wypakowywanie ich z tego archiwum 144 144 147 151 155 158 163 169 169 169 170 170 170 171 171 172 172 175 177 178 180 183 187 187 187 187 188 188 188 189 189 189 190 191 191 192 z zastosowaniem hasła 196 82. Tworzenie pliku PNG z flagą narodową 198 83. Tworzenie obrazu PNG zawierającego tekst weryfikacyjny 199 84. Generator kodów kreskowych EAN-13 202 85. Odczytywanie informacji o filmach z bazy SQLite 207 86. Wstawianie w sposób transakcyjny informacji o filmach do bazy danych SQLite 212 87. Obsługa multimediów w bazie danych SQLite 216 7 Poleć książkęKup książkę 225 225 225 225 225 226 226 226 226 227 227 228 231 236 239 240 242 247 247 247 247 248 248 248 248 249 249 250 255 258 263 267 277 281 Spis treści Rozdział 11. Kryptografia Zadania 88. Szyfr Cezara 89. Szyfr Vigenère’a 90. Kodowanie i dekodowanie base64 91. Sprawdzanie poprawności uwierzytelniania użytkowników 92. Wyznaczanie skrótów dla plików 93. Szyfrowanie i deszyfrowanie plików 94. Podpisywanie plików Rozwiązania 88. Szyfr Cezara 89. Szyfr Vigenère’a 90. Kodowanie i dekodowanie base64 91. Sprawdzanie poprawności uwierzytelniania użytkowników 92. Wyznaczanie skrótów dla plików 93. Szyfrowanie i deszyfrowanie plików 94. Podpisywanie plików Rozdział 12. Praca w sieci i usługi Zadania 95. Znajdowanie adresu IP dla hosta 96. Gra Fizz-Buzz klient-serwer 97. Kursy wymiany bitcoinów 98. Pobieranie wiadomości e-mailowych przy użyciu protokołu IMAP 99. Tłumaczenie tekstu na dowolny język 100. Wykrywanie twarzy na obrazie Rozwiązania 95. Znajdowanie adresu IP dla hosta 96. Gra Fizz-Buzz klient-serwer 97. Kursy wymiany bitcoinów 98. Pobieranie wiadomości e-mailowych przy użyciu protokołu IMAP 99. Tłumaczenie tekstu na dowolny język 100. Wykrywanie twarzy na obrazie Bibliografia Skorowidz 8 Poleć książkęKup książkę 1 Zadania matematyczne Zadania 1. Suma liczb naturalnych podzielnych przez 3 lub 5 Napisz program, który oblicza sumę wszystkich liczb naturalnych podzielnych przez 3 lub 5 aż do podanej wartości granicznej wprowadzonej przez użytkownika. 2. Największy wspólny dzielnik Napisz program, który obliczy i wyświetli największy wspólny dzielnik dwóch dodatnich liczb całkowitych. 3. Najmniejsza wspólna wielokrotność Napisz program, który obliczy i wyświetli najmniejszą wspólną wielokrotność dla dwóch lub więcej dodatnich liczb całkowitych. 4. Największa liczba pierwsza mniejsza od podanej Napisz program, który obliczy i wyświetli największą liczbę pierwszą mniejszą od liczby podanej przez użytkownika, która powinna być dodatnią liczbą całkowitą. 5. Liczby pierwsze szóstkowe Napisz program, który wyświetli wszystkie liczby pierwsze szóstkowe aż do limitu wprowa- dzonego przez użytkownika. Poleć książkęKup książkę Nowoczesny C++. Zbiór praktycznych zadań dla przyszłych ekspertów 6. Liczby obfite Napisz program, który wyświetli wszystkie liczby obfite oraz ich obfitość aż do wartości wprowadzonej przez użytkownika. 7. Liczby zaprzyjaźnione Napisz program, który wyświetli listę wszystkich par liczb zaprzyjaźnionych mniejszych niż milion. 8. Liczby Armstronga Napisz program, który wypisze wszystkie liczby Armstronga zawierające trzy cyfry. 9. Czynniki pierwsze liczby Napisz program, który wyświetla czynniki pierwsze liczby wprowadzonej przez użytkownika. 10. Kod Graya Napisz program wyświetlający naturalne reprezentacje binarne, reprezentacje kodu Graya i dekodowane wartości kodu Graya dla wszystkich liczb 5-bitowych. 11. Przekształcanie liczb arabskich na rzymskie Napisz program, który biorąc pod uwagę liczbę wprowadzoną przez użytkownika, wyświetla jej odpowiednik w postaci liczby rzymskiej. 12. Najdłuższy ciąg Collatza Napisz program, który ustali i wyświetli, jaka liczba mniejsza od miliona stworzy najdłuższy ciąg Collatza oraz jaka będzie jego długość. 13. Wyznaczanie liczby  Napisz program, który obliczy wartość π z dokładnością do dwóch cyfr dziesiętnych. 14. Sprawdzanie numerów ISBN Napisz program, który potwierdzi, że 10-cyfrowa wartość wprowadzona przez użytkownika reprezentuje poprawny identyfikator ISBN-10. 20 Poleć książkęKup książkę Rozdział 1. • Zadania matematyczne Rozwiązania 1. Suma liczb naturalnych podzielnych przez 3 lub 5 Rozwiązanie tego zadania polega na przetwarzaniu wszystkich liczb, począwszy od 3 (1 i 2 nie są podzielne przez 3, więc nie ma sensu ich sprawdzanie) aż do limitu wprowadzonego przez użytkownika. Zastosuj operację modulo, aby sprawdzić, czy reszta z dzielenia liczby przez 3 i 5 wynosi 0. Jednak sztuczka w przypadku wyższego limitu polega na użyciu dla sumy typu long long, a nie int lub long, co skutkowałoby przepełnieniem podczas sumo- wania do wartości 100 000: int main() { setlocale(LC_ALL, polish ); unsigned int limit = 0; std::cout Ograniczenie górne: ; std::cin limit; unsigned long long sum = 0; for (unsigned int i = 3; i limit; ++i) { if (i 3 == 0 || i 5 == 0) sum += i; } std::cout suma= sum std::endl; } 2. Największy wspólny dzielnik Największy wspólny dzielnik (w skrócie NWD; ang. gcd) dwóch lub więcej niezerowych liczb całkowitych, znany również jako największy wspólny podzielnik, to największa dodat- nia liczba całkowita dzieląca każdą z nich. Istnieje kilka sposobów obliczania NWD — sku- teczną metodą jest algorytm Euklidesa. W przypadku dwóch liczb całkowitych algorytm ten ma taką postać: gcd(a,0) = a gcd(a,b) = gcd(b, a mod b) Powyższy wzór może zostać w bardzo prosty sposób zaimplementowany w języku C++ jako funkcja rekurencyjna: unsigned int gcd(unsigned int const a, unsigned int const b) { return b == 0 ? a : gcd(b, a b); } 21 Poleć książkęKup książkę Nowoczesny C++. Zbiór praktycznych zadań dla przyszłych ekspertów Nierekurencyjna implementacja algorytmu Euklidesa przedstawia się następująco: unsigned int gcd(unsigned int a, unsigned int b) { while (b != 0) { unsigned int r = a b; a = b; b = r; } return a; W języku C++ 17 istnieje funkcja constexpr, nazwana gcd() i zdefiniowana w pliku nagłówkowym numeric , która oblicza największy wspólny dzielnik dwóch liczb. 3. Najmniejsza wspólna wielokrotność Najmniejsza wspólna wielokrotność (NWW — ang. lcm) dwóch lub więcej niezerowych liczb całkowitych to najmniejsza dodatnia liczba całkowita, której dzielnikiem jest każda z nich. Możliwym sposobem obliczenia najmniejszej wspólnej wielokrotności jest zredukowanie problemu do obliczenia największego wspólnego dzielnika. W tym przypadku używany jest następujący wzór: lcm(a, b) = abs(a, b) / gcd(a, b) Funkcja obliczająca najmniejszą wspólną wielokrotność może wyglądać tak: int lcm(int const a, int const b) { int h = gcd(a, b); return h ? (a * (b / h)) : 0; } Aby obliczyć NWW dla więcej niż dwóch liczb całkowitych, możesz użyć algorytmu std::accumulate, zdefiniowanego w pliku nagłówkowym numeric : template class InputIt int lcmr(InputIt first, InputIt last) { return std::accumulate(first, last, 1, lcm); } W języku C++ 17 istnieje funkcja constexpr, nazwana lcm() i zdefiniowana w pliku nagłówkowym numeric , która oblicza najmniejszą wspólną wielokrotność dwóch liczb. 22 Poleć książkęKup książkę Rozdział 1. • Zadania matematyczne 4. Największa liczba pierwsza mniejsza od podanej Liczba pierwsza ma tylko dwa dzielniki: 1 i siebie samą. Aby znaleźć największą liczbę pierw- szą mniejszą od podanej wartości, należy najpierw napisać funkcję, która sprawdza, czy dana liczba jest liczbą pierwszą, a następnie wywołać tę funkcję, zaczynając od wprowadzonej wartości. W dalszej kolejności trzeba się przemieszczać w kierunku jedynki aż do napotkania pierwszej liczby pierwszej. Istnieją różne algorytmy ustalania, czy liczba jest liczbą pierwszą. Typowa implementacja służąca do sprawdzania liczb pierwszych jest następująca: bool is_prime(int const num) { if (num = 3) { return num 1; } else if (num 2 == 0 || num 3 == 0) { return false; } else { for (int i = 5; i * i = num; i += 6) { if (num i == 0 || num (i + 2) == 0) { return false; } } return true; } } Powyższa funkcja może zostać użyta w taki sposób: int main() { setlocale(LC_ALL, polish ); int limit = 0; std::cout Ograniczenie górne: ; std::cin limit; for (int i = limit; i 1; i--) { if (is_prime(i)) { std::cout Największa liczba pierwsza: i std::endl; return 0; } } } 23 Poleć książkęKup książkę Nowoczesny C++. Zbiór praktycznych zadań dla przyszłych ekspertów 5. Liczby pierwsze szóstkowe Liczby pierwsze szóstkowe to dwie liczby pierwsze, które różnią się od siebie o wartość sześć (na przykład 5 i 11 lub 13 i 19). Istnieją również bliźniacze liczby pierwsze, które róż- nią się o wartość dwa, a także liczby pokrewne (lub stryjeczne) różniące się o wartość cztery. W poprzednim zadaniu zaimplementowaliśmy funkcję, która sprawdza, czy dana liczba cał- kowita jest liczbą pierwszą. Ta funkcja zostanie ponownie użyta w tym ćwiczeniu. Musisz sprawdzić, czy jeśli liczba n jest liczbą pierwszą, również liczba n + 6 jest liczbą pierwszą — jeżeli tak, wówczas wyświetlisz te dwie liczby w konsoli: int main() { setlocale(LC_ALL, polish ); int limit = 0; std::cout Ograniczenie górne: ; std::cin limit; for (int n = 2; n = limit; n++) { if (is_prime(n) is_prime(n + 6)) { std::cout n , n + 6 std::endl; } } } Dodatkowym ćwiczeniem mogłoby być obliczanie i wyświetlanie ciągów liczb pierwszych szóstkowych o długości trzy, cztery i pięć. 6. Liczby obfite Liczba obfita jest liczbą, dla której suma jej dzielników właściwych jest większa od niej sa- mej. Dzielnikami właściwymi liczby są dodatnie czynniki pierwsze różniące się od niej. Wartość, o jaką suma dzielników właściwych przekracza liczbę, nazywa się obfitością. Na przy- kład liczba 12 ma dzielniki właściwe 1, 2, 3, 4 i 6. Ich suma wynosi 16, co czyni liczbę 12 obfitą. Jej obfitość wynosi 4 (czyli 16 – 12). Aby określić sumę dzielników właściwych, próbujemy wszystkie liczby od 2 do pierwiastka kwadratowego liczby (wszystkie czynniki pierwsze są mniejsze od tej wartości lub jej równe). Jeżeli bieżąca wartość (nazwijmy ją i) podzieli liczbę, wówczas i oraz num / i są dzielnikami. Jeśli jednak są one równe (na przykład jeżeli i = 3, a n = 9, wówczas i dzieli 9, lecz n / i = 3), dodajemy tylko i, ponieważ dzielniki właściwe mogą zostać dodane tylko raz. W przeciwnym razie dodajemy zarówno i, jak i num / i i kontynuujemy algorytm: int sum_proper_divisors(int const number) { int result = 1; 24 Poleć książkęKup książkę Rozdział 1. • Zadania matematyczne for (int i = 2; i = std::sqrt(number); i++) { if (number i == 0) { result += (i == (number / i)) ? i : (i + number / i); } } return result; } Wyświetlanie liczb obfitych jest proste — polega na wykonaniu iteracji aż do osiągnięcia określonej wartości granicznej, obliczeniu sumy dzielników właściwych i porównaniu jej z liczbą: void print_abundant(int const limit) { for (int number = 10; number = limit; ++number) { auto sum = sum_proper_divisors(number); if (sum number) { std::cout number , obfitość= sum - number std::endl; } } } int main() { setlocale(LC_ALL, polish ); int limit = 0; std::cout Ograniczenie górne: ; std::cin limit; print_abundant(limit); } 7. Liczby zaprzyjaźnione Uważa się, że dwie liczby są zaprzyjaźnione, jeśli suma dzielników właściwych jednej liczby jest równa takiej samej sumie obliczonej dla drugiej z nich. Dzielniki właściwe danej liczby są jej dodatnimi czynnikami pierwszymi różnymi od niej. Liczby zaprzyjaźnione nie powin- ny być mylone z liczbami przyjacielskimi[JJ1]. Na przykład liczba 220 ma dzielniki właściwe 1, 2, 4, 5, 10, 11, 20, 22, 44, 55 i 110, których suma wynosi 284. Dzielniki właściwe liczby 284 to 1, 2, 4, 71 i 142; ich suma wynosi 220. Dlatego też liczby 220 i 284 są uznawane za zaprzyjaźnione. 25 Poleć książkęKup książkę Nowoczesny C++. Zbiór praktycznych zadań dla przyszłych ekspertów Rozwiązanie tego zadania polega na przetwarzaniu wszystkich liczb aż do określonego li- mitu. Dla każdej liczby oblicz sumę jej dzielników właściwych. Nazwijmy ją sum1. Powtórz proces i wyznacz sumę dzielników właściwych. Jeżeli wynik będzie równy liczbie pierwot- nej, wówczas ona oraz sum1 utworzą liczby zaprzyjaźnione: void print_amicables(int const limit) { for (int number = 4; number limit; ++number) { auto sum1 = sum_proper_divisors(number); if (sum1 limit) { auto sum2 = sum_proper_divisors(sum1); if (sum2 == number number != sum1) { std::cout number , sum1 std::endl; } } } } W powyższym przykładzie sum_proper_divisors() jest funkcją utworzoną w celu rozwiąza- nia zadania wyznaczania liczb obfitych. Powyższa funkcja wyświetla pary liczb dwukrotnie, na przykład 220,284 i 284,220. Zmodyfikuj tę im- plementację w taki sposób, aby wyświetlać tylko jedną parę. 8. Liczby Armstronga Liczba Armstronga (nazwana tak na cześć Michaela F. Armstronga), zwana również liczbą narcystyczną, to liczba, która jest sumą swoich cyfr podniesionych do potęgi równej ich liczbie. Przykładowo, najmniejsza liczba Armstronga to 153, która jest równa 13 + 53 + 33. Aby ustalić, czy liczba z trzema cyframi jest liczbą narcystyczną, musisz najpierw określić te cyfry, aby zsumować ich potęgi. Jednak wymaga to dzielenia i operacji modulo, które są kosztowne. Znacznie szybszym sposobem obliczenia jest poleganie na tym, że liczba jest sumą cyfr pomnożonych przez wartość 10 podniesioną do potęgi zależnej od położenia danej cyfry. Innymi słowy, dla liczb do wartości 1000 używamy wzoru a * 10 ^ 2 + b * 10 ^ 1 + c. Ponieważ musisz tylko ustalać liczby trzycyfrowe, oznacza to, że wartość a powinna się za- czynać od 1. Ten sposób obliczeń jest lepszy niż inne metody, ponieważ mnożenie jest szyb- sze niż dzielenie i operacja modulo. Implementacja funkcji wyglądałaby tak: void print_narcissistics() { for (int a = 1; a = 9; a++) { for (int b = 0; b = 9; b++) { 26 Poleć książkęKup książkę Rozdział 1. • Zadania matematyczne for (int c = 0; c = 9; c++) { auto abc = a * 100 + b * 10 + c; auto arm = a * a * a + b * b * b + c * c * c; if (abc == arm) { std::cout arm std::endl; } } } } } Dodatkowym ćwiczeniem mogłoby być napisanie funkcji, która wyznacza liczby narcystycz- ne aż do podanego limitu, niezależnie od liczby jej cyfr. Taka funkcja działałaby wolniej, po- nieważ najpierw musiałbyś określić zestaw cyfr, zapisać go w jakimś kontenerze, a następnie zsumować cyfry podniesione do odpowiedniej potęgi (równej liczbie cyfr). 9. Czynniki pierwsze liczby Czynnikami pierwszymi dodatniej liczby całkowitej są liczby pierwsze, które dokładnie dzielą tę liczbę całkowitą. Na przykład czynniki pierwsze liczby 8 to 2 · 2 · 2, a czynniki pierwsze liczby 42 to 2 · 3 · 7. Aby określić czynniki pierwsze, należy zastosować nastę- pujący algorytm: 1. Gdy liczba n jest podzielna przez 2, oznacza to, że wartość 2 jest jej czynnikiem pierwszym i musi zostać dodana do listy, natomiast n powinna stać się równa n / 2. Po wykonaniu tego kroku n będzie liczbą nieparzystą. 2. Rozpocznij szereg iteracji, zaczynając od wartości 3 aż do pierwiastka kwadratowego z liczby n. Jeżeli bieżąca wartość (nazwijmy ją i) dzieli liczbę n, wówczas jest jej czynnikiem pierwszym i musi zostać dodana do listy, natomiast n powinna stać się równa n / i. Gdy i nie dzieli już n, zwiększ jej wartość o 2 (aby uzyskać następną liczbę nieparzystą). 3. Gdy n będzie liczbą pierwszą większą niż 2, powyższe kroki nie spowodują, że stanie się ona równa 1. Jeśli więc pod koniec kroku 2. liczba n jest wciąż większa niż 2, oznacza to, że jest czynnikiem pierwszym. std::vector unsigned long long prime_factors(unsigned long long n) { std::vector unsigned long long factors; while (n 2 == 0) { factors.push_back(2); n = n / 2; } for (unsigned long long i = 3; i = std::sqrt(n); i += 2) { while (n i == 0) { 27 Poleć książkęKup książkę Nowoczesny C++. Zbiór praktycznych zadań dla przyszłych ekspertów factors.push_back(i); n = n / i; } } if (n 2) factors.push_back(n); return factors; } int main() { setlocale(LC_ALL, polish ); unsigned long long number = 0; std::cout liczba: ; std::cin number; auto factors = prime_factors(number); std::copy( std::begin(factors), std::end(factors), std::ostream_iterator unsigned long long (std::cout, )); } W ewentualnym następnym ćwiczeniu określ największy czynnik pierwszy dla liczby 600 851 475 143. 10. Kod Graya Kod Graya, znany również pod nazwą kodu refleksyjnego lub odzwierciedlonego binar- nie, jest formą kodowania binarnego, w którym dwie kolejne liczby różnią się od siebie tylko jednym bitem. Aby przeprowadzić kodowanie do kodu Graya, musimy użyć nastę- pującego wzoru: if b[i-1] = 1 then g[i] = not b[i] else g[i] = b[i] Jest to równoznaczne następującemu zapisowi: g = b xor (wartość b jeden raz logicznie przesunięta w prawo) W celu zdekodowania kodu Graya używany jest poniższy wzór: b[0] = g[0] b[i] = g[i] xor b[i-1] Dla liczb całkowitych nieujemnych można go zapisać w języku C++ w postaci poniższego programu: 28 Poleć książkęKup książkę Rozdział 1. • Zadania matematyczne unsigned int gray_encode(unsigned int const num) { return num ^ (num 1); } unsigned int gray_decode(unsigned int gray) { for (unsigned int bit = 1U 31; bit 1; bit = 1) { if (gray bit) gray ^= bit 1; } return gray; } Aby wyświetlić wszystkie 5-bitowe liczby całkowite, ich binarną reprezentację, zakodowany kod Graya i zdekodowaną wartość, możemy wykorzystać poniższy listing: std::string to_binary(unsigned int value, int const digits) { return std::bitset 32 (value).to_string().substr(32-digits, digits); } int main() { setlocale(LC_ALL, polish ); std::cout Liczba\tWart. binarna\tKod Graya\tWart. zdekodowana\n ; std::cout ------\t-------------\t----------\t-----------------\n ; for (unsigned int n = 0; n 32; ++n) { auto encg = gray_encode(n); auto decg = gray_decode(encg); std::cout n \t to_binary(n, 5) \t\t to_binary(encg, 5) \t\t decg \n ; } } 11. Przekształcanie liczb arabskich na rzymskie Liczby rzymskie w formie takiej, jaką znamy obecnie, używają siedmiu znaków: I = 1, V = 5, X = 10, L = 50, C = 100, D = 500 i M = 1000. System wykorzystuje dodawanie i odejmo- wanie w celu tworzenia symboli liczbowych. Symbole od 1 do 10 są takie: I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX i X. Rzymianie nie używali symbolu zera i w celu jego reprezentacji pisali słowo nulla. W tym systemie największe symbole znajdują się po lewej stronie, a najmniej znaczące — po prawej. Przykładowo, liczbą rzymską reprezentującą rok 1994 jest MCMXCIV. Jeśli nie znasz reguł dotyczących liczb rzymskich, poszukaj dodatkowych informacji w internecie. 29 Poleć książkęKup książkę Nowoczesny C++. Zbiór praktycznych zadań dla przyszłych ekspertów Aby zdefiniować liczbę rzymską dla danej liczby, użyj następującego algorytmu: 1. Weź pod uwagę każdy podstawowy symbol liczb rzymskich, zaczynając od największego (M), a kończąc na najmniejszym (I). 2. Jeśli wartość bieżąca jest większa niż wartość symbolu, dodaj symbol do liczby rzymskiej i odejmij jego wartość od bieżącej. 3. Powtarzaj proces, aż wartość bieżąca będzie równa zero. Jako przykładu użyjmy liczby 42: pierwszy rzymski symbol podstawowy mniejszy niż 42 to XL, który wynosi 40. Dodajemy go do docelowej liczby i otrzymujemy XL, a jednocześnie odej- mujemy od bieżącej liczby, w wyniku czego uzyskujemy 2. Pierwszy rzymski symbol pod- stawowy mniejszy od 2 to I, czyli 1. Dodajemy I do liczby, w wyniku czego uzyskujemy XLI, a następnie odejmujemy 1 od bieżącej liczby, co daje nam 1. Dodajemy jeszcze jeden sym- bol I do liczby, która staje się równa XLII, i odejmujemy ponownie 1 od bieżącej liczby, osiągając 0, a zatem kończymy algorytm: std::string to_roman(unsigned int value) { std::vector std::pair unsigned int, char const* roman { { 1000, M },{ 900, CM }, { 500, D },{ 400, CD }, { 100, C },{ 90, XC }, { 50, L },{ 40, XL }, { 10, X },{ 9, IX }, { 5, V },{ 4, IV }, { 1, I }}; std::string result; for (auto const kvp : roman) { while (value = kvp.first) { result += kvp.second; value -= kvp.first; } } return result; } Powyższa funkcja może zostać użyta w następujący sposób: int main() { for(int i = 1; i = 100; ++i) { std::cout i \t to_roman(i) std::endl; } int number = 0; std::cout liczba: ; std::cin number; std::cout to_roman(number) std::endl; } 30 Poleć książkęKup książkę Rozdział 1. • Zadania matematyczne 12. Najdłuższy ciąg Collatza Problem Collatza, znany również jako problem Ulama, problem 3x + 1, problem Kakuta- niego lub problem syrakuzański, jest nieudowodnioną hipotezą, która stwierdza, że ciąg zdefiniowany w sposób, który opisano poniżej, zawsze uzyskuje wartość 1. Definicja ciągu jest następująca: rozpocznij od dowolnej całkowitej liczby dodatniej n i uzy- skaj każdy nowy element za pomocą poprzedniego: jeśli poprzedni składnik będzie parzysty, następny powinien być równy jego połowie — w przeciwnym razie musi zostać zdefiniowa- ny jako 3 razy większy od poprzedniego oraz dodatkowo zwiększony o 1. Zadanie, które musisz rozwiązać, polega na wygenerowaniu ciągów Collatza dla wszystkich dodatnich liczb całkowitych mniejszych od miliona, określeniu, który z nich jest najdłuższy, a następnie wyświetleniu jego długości oraz liczby początkowej, z której powstał. Chociaż w celu utworzenia ciągu dla każdej z liczb oraz wyznaczenia elementów pozwalających na osiągnięcie wartości 1 możemy zastosować metodę „na siłę” (ang. brute-force), szybszym rozwiązaniem będzie zapamiętanie długości wszystkich ciągów, które już zostały wygenero- wane. Gdy bieżący element ciągu rozpoczynającego się od wartości n stanie się mniejszy od niej, oznacza to, że jest liczbą, dla której ciąg został już określony. Możemy więc po prostu pobrać jego zapamiętaną długość i dodać do bieżącej, aby określić długość ciągu rozpoczy- nającego się od n. Takie podejście ogranicza jednak maksymalną liczbę wyznaczanych cią- gów Collatza, ponieważ w pewnym momencie zajętość pamięci podręcznej przekroczy ilość pamięci, którą system może przydzielić: std::pair unsigned long long, long longest_collatz( unsigned long long const limit) { long length = 0; unsigned long long number = 0; std::vector int cache(limit + 1, 0); for (unsigned long long i = 2; i = limit; i++) { auto n = i; long steps = 0; while (n != 1 n = i) { if ((n 2) == 0) n = n / 2; else n = n * 3 + 1; steps++; } cache[i] = steps + cache[n]; if (cache[i] length) { length = cache[i]; number = i; } } return std::make_pair(number, length); } 31 Poleć książkęKup książkę Nowoczesny C++. Zbiór praktycznych zadań dla przyszłych ekspertów 13. Wyznaczanie liczby  Właściwym rozwiązaniem zadania przybliżonego określenia wartości π jest użycie symulacji Monte Carlo. Jest to metoda wykorzystująca losowe próbki danych wejściowych do badania zachowania złożonych procesów lub systemów. Ta metoda ma wiele różnych zastosowań i jest wykorzystywana w rozmaitych obszarach, w tym w fizyce, inżynierii, informatyce, finansach czy biznesie. Aby zaimplementować rozwiązanie, wykorzystujemy następujące założenia: powierzchnia koła o średnicy d wynosi PI * d ^ 2 / 4. Pole kwadratu o długości boków równych d wynosi d ^ 2. Jeśli podzielimy te dwa wzory przez siebie, otrzymamy PI / 4. Gdy umieścimy koło wewnątrz kwadratu, a następnie wygenerujemy losowe liczby rozmieszczone w nim równo- miernie, ich liczba w kole powinna być wprost proporcjonalna do powierzchni koła, a liczba wewnątrz kwadratu powinna być wprost proporcjonalna do powierzchni kwadratu. Oznacza to, że podzielenie całkowitej liczby trafień zawartych w kwadracie i kole powinno dać wynik PI / 4. Im więcej punktów zostanie wygenerowanych, tym dokładniejszy będzie rezultat. Do generowania liczb pseudolosowych użyjemy algorytmu Mersenne Twister i rozkładu jednostajnego ciągłego: template typename E = std::mt19937, typename D = std::uniform_real_distribution double compute_pi(E engine, D dist, int const samples = 1000000) { auto hit = 0; for (auto i = 0; i samples; i++) { auto x = dist(engine); auto y = dist(engine); if (y = std::sqrt(1 - std::pow(x, 2))) hit += 1; } return 4.0 * hit / samples; } int main() { std::random_device rd; auto seed_data = std::array int, std::mt19937::state_size {}; std::generate(std::begin(seed_data), std::end(seed_data), std::ref(rd)); std::seed_seq seq(std::begin(seed_data), std::end(seed_data)); auto eng = std::mt19937{ seq }; auto dist = std::uniform_real_distribution { 0, 1 }; for (auto j = 0; j 10; j++) std::cout compute_pi(eng, dist) std::endl; } 32 Poleć książkęKup książkę Rozdział 1. • Zadania matematyczne 14. Sprawdzanie numerów ISBN Międzynarodowy Znormalizowany Numer Książki (ISBN) to unikatowy numeryczny iden- tyfikator książek. Obecnie używany jest format 13-cyfrowy. W przypadku naszego zadania należy jednak zweryfikować poprzedni format, w którym używano 10 cyfr. Ostatnia z 10 cyfr to suma kontrolna. Ta cyfra musi być wybrana w taki sposób, by suma wszystkich 10 cyfr, z których każda została pomnożona przez swoją wagę (liczbę całkowitą) zmniejszającą się od 10 do 1, była wielokrotnością 11. Przedstawiona poniżej funkcja validate_isbn_10 używa numeru ISBN w postaci ciągu zna- ków i zwraca wartość true, jeśli długość łańcucha wynosi 10, wszystkie jego elementy są cy- frami, a ich suma pomnożona przez odpowiednią wagę (lub pozycję) jest wielokrotnością 11: bool validate_isbn_10(std::string_view isbn) { auto valid = false; if (isbn.size() == 10 std::count_if(std::begin(isbn), std::end(isbn), isdigit) == 10) { auto w = 10; auto sum = std::accumulate( std::begin(isbn), std::end(isbn), 0, [ w](int const total, char const c) { return total + w-- * (c - 0 ); }); valid = !(sum 11); } return valid; } Twoim kolejnym ćwiczeniem mogłoby być ulepszenie powyższej funkcji w taki sposób, aby poprawnie weryfikowała numery ISBN-10, które zawierają łączniki (na przykład 3-16-148410-0). Możesz również napisać funkcję, która sprawdza poprawność numerów ISBN-13. 33 Poleć książkęKup książkę Nowoczesny C++. Zbiór praktycznych zadań dla przyszłych ekspertów 34 Poleć książkęKup książkę Skorowidz deserializacja danych, 178 deszyfrowanie plików, 226 dodawanie zakresu wartości, 36, 43 dzień tygodnia, 79, 83 F filtrowanie listy, 91, 105 format JSON, 170, 177, 178 funkcje języka, 35 G generator kodów kreskowych, 189, 202 generowanie losowych haseł, 141, 147 numerów, 141, 151 permutacji ciągu znaków, 91, 107 gra Fizz-Buzz, 247, 250 w życie, 93, 122 H histogram tekstu, 90, 103 I J iteratory, 35 język XPath, 170, 175 A adres IP, 247, 249 adres IPv4, 35, 37 algorytm, 89 przekształcania współbieżnego, 127, 129 scalania, 92, 111 sortowania, 92, 113 sortowania współbieżnego, 128, 134 tworzenia par, 91, 110 wyboru, 92, 112 wyszukiwania współbieżnego, 127–132 archiwum ZIP, 187, 191, 196 ASCII, 231 B baza danych, 187 SQLite, 189, 207, 212, 216 biblioteka Crypto++, 236 filesystem, 73 bufor cykliczny, 90, 97 C ciąg Collatza, 31 czas wykonania funkcji, 79, 81 czynniki pierwsze liczby, 27 D data i czas, 79 dekodowanie base64, 225, 231 Poleć książkęKup książkę Skorowidz K kalendarz miesięczny, 80, 86 kod Graya, 28 kodowanie base64, 225, 231 kolejka priorytetowa, 89, 95 komunikaty, 136 kontener, 36, 43 typu wektorowego, 142, 158 kryptografia, 225 kursy wymiany bitcoinów, 248, 255 L liczba liczby dni, 82 pi, 32 Armstronga, 26 obfite, 24 pierwsze szóstkowe, 24 rzymskie, 29 zaprzyjaźnione, 25 lista procesów, 67, 70 Ł łańcuchy, 53 dzielenie, 60 dzielenie na tokeny, 54 elementy adresu URL, 55, 64 łączenie, 54, 59 podciąg palindromiczny, 54, 61 przekształcanie dat, 55, 65 sprawdzanie tablic rejestracyjnych, 54, 63 N najdłuższy ciąg Collatza, 31 najkrótsza ścieżka, 92, 116 najmniejsza wspólna wielokrotność, 22 największa liczba pierwsza, 23 największy wspólny dzielnik, 21 numer dnia, 79, 83 numery ISBN, 33 O obliczanie ceny, 143, 163 rozmiaru katalogu, 68, 73 282 obraz PNG, 188, 199 obrazy, 187, 198 obsługa klienta, 137 multimediów, 190, 216 odczytywanie informacji, 189, 207 P pakowanie plików, 188, 192, 196 palindrom, 54, 61 pliki deszyfrowanie, 226, 240 logów, 68, 76 PDF, 171, 180, 183 PNG, 188, 198 podpisywanie, 226, 242 szyfrowanie, 226, 240 wyznaczanie skrótów, 226, 239 XML, 169 pobieranie danych, 170, 175 serializacja danych, 169, 172 podpisywanie plików, 226, 242 podwójne buforowanie, 90, 100 pomiar czasu, 79, 81 program Weasel, 93, 120 protokół IMAP, 248, 258 przekształcanie listy, 91, 106 współbieżne, 129 S serializacja danych, 169, 170, 172, 177 skróty dla plików, 226 sortowanie szybkie, 113 współbieżne, 128, 134 sprawdzanie numerów ISBN, 33 poprawności haseł, 141, 144 strefy czasowe, 80, 84 struktury danych, 89 strumienie, 67 system obsługi klienta, 128, 137 zatwierdzania, 142, 155 systemy plików, 67 szyfr Cezara, 225, 227 Vigenère’a, 225, 228 Poleć książkęKup książkę szyfrowanie PKWare, 196 plików, 226 Ś średnia ocena filmów, 91, 109 T tablice, 35 dwuwymiarowe, 40 tłumaczenie tekstu, 248, 263 tokeny, 54 trójkąt Pascala, 67, 69 tworzenie pliku PDF, 171, 180, 183 pliku PNG, 188, 198 tymczasowe pliki logów, 68, 76 typ danych IPv4, 35, 37 long long, 21 U uchwyt systemu operacyjnego, 36, 45 usuwanie plików, 68, 73 pustych wierszy, 68, 72 uwierzytelnianie użytkowników, 226, 236 Skorowidz W wektor, 142, 158 wiadomości e-mail, 248, 258 wielkie litery, 54, 58 współbieżność, 127 wstawianie informacji, 189, 212 wykrywanie twarzy, 248, 267 wyliczanie zakresu, 38 wyrażenia regularne, 53, 68, 75 wyszukiwanie plików, 68, 75, 187, 191 współbieżne, 130, 132 wyświetlanie komunikatów, 128, 136 skal temperatur, 36, 49 wyznaczanie minimum, 36, 42 wzorce projektowe, 141 Z zadania matematyczne, 19 zakres adresów IPv4, 38 zamiana typu binarnego, 53, 56 łańcuchowego, 53, 57 zbiór danych, 90, 102 ZIP, 187, 191, 196 znajdowanie adresu IP, 249 283 Poleć książkęKup książkę Notatki 284 Poleć książkęKup książkę
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Nowoczesny C++. Zbiór praktycznych zadań dla przyszłych ekspertów
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: