Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00819 019342 23379236 na godz. na dobę w sumie
ABC Excel 2019 PL - książka
ABC Excel 2019 PL - książka
Autor: Liczba stron: 352
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-283-5557-6 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> aplikacje biurowe >> excel
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Poznaj Excela od podszewki!

Program Excel to niewątpliwie najpopularniejsze na świecie narzędzie do przetwarzania zestawów danych. Listy, raporty, podsumowania, proste bazy danych - wszystkie tego rodzaju zbiory informacji można łatwo i szybko tworzyć oraz edytować za pomocą wygodnych narzędzi arkusza kalkulacyjnego. Jednak prawdziwe możliwości Excela ujawniają się dopiero wtedy, gdy potrzebne są zaawansowane funkcje programu. Dzięki nim można szybko przetwarzać nawet duże zbiory danych, przeprowadzać skomplikowane operacje i analizy, tworzyć i formatować wykresy oraz generować przejrzyste i estetyczne tabele.

Excel znajduje zastosowanie w niemal każdym biurze i niejednej instytucji naukowej. Jeśli Twoja praca lub hobby wiąże się z przetwarzaniem jakiegoś rodzaju danych, z całą pewnością znasz ten program przynajmniej ze słyszenia. A jeśli chcesz dowiedzieć się o nim czegoś więcej, poznać jego wygodne narzędzia i zwiększyć wydajność swojej codziennej pracy, sięgnij po książkę ABC Excel 2019 PL. Bezboleśnie wprowadzi Cię ona w świat arkuszy kalkulacyjnych, funkcji, formuł i wykresów. Szybko, skutecznie i prosto do celu - właśnie tak zdobędziesz wiedzę niezbędną do efektywnego korzystania z Excela!

Przekonaj się, co może dla Ciebie zrobić MS Excel!

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Autor oraz Wydawnictwo HELION dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo HELION nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce. Redaktor prowadzący: Małgorzata Kulik Projekt okładki: Studio Gravite / Olsztyn Obarek, Pokoński, Pazdrijowski, Zaprucki Grafika na okładce została wykorzystana za zgodą Shutterstock.com Wydawnictwo HELION ul. Kościuszki 1c, 44-100 GLIWICE tel. 32 231 22 19, 32 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl WWW: http://helion.pl (księgarnia internetowa, katalog książek) Drogi Czytelniku! Jeżeli chcesz ocenić tę książkę, zajrzyj pod adres http://helion.pl/user/opinie/abce19 Możesz tam wpisać swoje uwagi, spostrzeżenia, recenzję. ISBN: 978-83-283-5557-6 Copyright © Helion 2019 Printed in Poland. • Kup książkę • Poleć książkę • Oceń książkę • Księgarnia internetowa • Lubię to! » Nasza społeczność SPIS TRE(cid:165)CI 1 2 3 4 Arkusz kalkulacyjny ........................................................9 Za co lubimy arkusze kalkulacyjne ...............................................12 Excel 2019 .....................................................................................13 Przez wygod(cid:218) do efektywno(cid:258)ci .....................................................15 Podsumowanie ..............................................................................17 Uruchamianie programu ................................................19 Podsumowanie ..............................................................................23 Okno programu ..............................................................25 Aktywna komórka .........................................................................32 Praca w chmurze ...........................................................................35 Podsumowanie ..............................................................................36 Nawigacja i zaznaczanie ................................................39 Zaznaczanie ...................................................................................40 Zaznaczanie pojedynczych komórek .......................................40 Zaznaczanie s(cid:200)siednich komórek ............................................40 Zaznaczanie wiersza i kolumny ..............................................41 Zaznaczanie arkusza ................................................................42 Usuwanie zaznaczenia ............................................................43 Zaznaczanie innego arkusza ....................................................44 Nawigacja i zaznaczanie za pomoc(cid:200) klawiatury ..........................44 Nawigacja wewn(cid:200)trz obszaru .................................................45 Przewijanie arkusza przy wci(cid:258)ni(cid:218)tym klawiszu Scroll Lock .............................................................................45 Poleć książkęKup książkę ABC Excel 2019 PL Zaznaczanie .............................................................................46 Poszerzanie zaznaczenia .........................................................47 Podsumowanie ..............................................................................47 Rozmiary i liczba komórek ............................................ 49 Zmiana rozmiarów komórek .........................................................49 Wstawianie wierszy ......................................................................51 Wstawianie kolumn ......................................................................54 Wstawianie wierszy przez przeci(cid:200)ganie ......................................55 Wstawianie kolumn przez przeci(cid:200)ganie .......................................57 Wstawianie komórek za pomoc(cid:200) menu podr(cid:218)cznego ..................58 Usuwanie komórek ........................................................................60 Usuwanie komórek za pomoc(cid:200) menu podr(cid:218)cznego .....................62 Podsumowanie ..............................................................................63 Wprowadzanie danych ................................................... 65 Rodzaje danych ..............................................................................67 Pasek formu(cid:239)y ................................................................................67 Wpisywanie danych ......................................................................68 Kopiowanie danych .......................................................................69 Serie danych ..................................................................................72 Formu(cid:239)y .........................................................................................73 Wczytywanie danych ....................................................................79 Podsumowanie ..............................................................................81 Arkusze i pliki .............................................................. 83 Koniec pracy programu .................................................................90 Podsumowanie ..............................................................................91 Edycja danych ............................................................... 93 Wprowadzanie zmian ...................................................................94 Blokowanie edycji w komórkach ..................................................95 Usuwanie komórek ........................................................................96 Czyszczenie komórek ....................................................................99 Anulowanie zmian ......................................................................101 Powtarzanie ostatniej czynno(cid:258)ci ................................................102 Wyszukiwanie sekwencji znaków ..............................................103 Zamiana sekwencji znaków ........................................................104 Zaznaczanie komórek na podstawie typu ich zawarto(cid:258)ci ..........105 Zaznaczanie pustych komórek ..............................................105 Filtrowanie ..................................................................................107 Automatyczne wyró(cid:285)nianie ........................................................111 Podsumowanie ............................................................................114 Formatowanie arkusza ................................................ 115 Kopiowanie formatów .................................................................116 Kopiowanie szeroko(cid:258)ci kolumn ..................................................118 Krój, rozmiar i kolor czcionki .....................................................119 Pogrubienie, pochylenie i podkre(cid:258)lenie czcionki ........................121 5 6 7 8 9 4 Poleć książkęKup książkę Spis tre(cid:258)ci 10 Wy(cid:258)wietlanie d(cid:239)ugich tekstów ....................................................123 Dostosowywanie szeroko(cid:258)ci komórki ...................................123 Dostosowywanie wielko(cid:258)ci czcionki .....................................124 Wy(cid:258)wietlanie wielu wierszy .................................................125 Zmiana szeroko(cid:258)ci kolumn w ca(cid:239)ym arkuszu .......................126 Precyzyjne ustawianie szeroko(cid:258)ci kolumn ...........................127 Zmiana wysoko(cid:258)ci wierszy ....................................................128 Zmiana domy(cid:258)lnych parametrów tekstu ....................................128 Podsumowanie ............................................................................129 Formatowanie danych ..................................................131 Formatowanie daty i czasu .........................................................133 Pu(cid:239)apki formatowania .................................................................137 Szybkie formatowanie .................................................................140 Liczba miejsc dziesi(cid:218)tnych ..........................................................142 Symbol waluty .............................................................................143 Procenty .......................................................................................145 Podsumowanie ............................................................................146 Baza danych .................................................................147 Dodawanie rekordów ..................................................................151 Wyszukiwanie danych ................................................................153 Sortowanie danych ......................................................................154 Podsumowanie ............................................................................156 Ochrona danych ............................................................157 Ochrona arkusza ..........................................................................158 Blokowanie i ukrywanie komórek ..............................................160 Ochrona dokumentu ....................................................................161 (cid:165)ledzenie zmian ...........................................................................163 Podsumowanie ............................................................................165 13 Weryfikacja danych .....................................................167 Tre(cid:258)(cid:202) komunikatu o b(cid:239)(cid:218)dzie ..................................................173 11 12 14 15 Ograniczanie wprowadzania danych do warto(cid:258)ci na li(cid:258)cie rozwijanej ...................................................................174 Podsumowanie ............................................................................176 Formu(cid:239)y .......................................................................179 Wy(cid:258)wietlanie formu(cid:239) ...................................................................184 Podsumowanie ............................................................................185 Konfigurowanie programu ............................................187 Liczba ostatnio u(cid:285)ywanych dokumentów ..................................194 Szybki dost(cid:218)p do ostatnio u(cid:285)ywanych dokumentów .................194 Zapisywanie dokumentów ..........................................................196 Pliki otwierane wraz z Excelem .................................................196 5 Poleć książkęKup książkę ABC Excel 2019 PL Zabezpieczanie przed nieumy(cid:258)lnym zmodyfikowaniem 17 18 arkusza ......................................................................................198 Maksymalizacja obszaru wy(cid:258)wietlania arkusza ...........................199 Podsumowanie ............................................................................200 16 Wykresy ..................................................................... 201 Szybkie tworzenie wykresów .....................................................202 Formatowanie wykresów ...........................................................208 Projektowanie wykresów ............................................................211 Wykres ograniczonego zakresu danych ......................................218 Wstawianie wykresów ................................................................219 Podsumowanie ............................................................................220 Drukowanie ................................................................. 221 Drukarka domy(cid:258)lna .....................................................................222 Podzia(cid:239) na strony .........................................................................225 Podgl(cid:200)d wydruku ........................................................................228 Drukowanie obszaru ...................................................................235 Wersja wydruku i numeracja stron ............................................237 Podsumowanie ............................................................................239 Funkcje finansowe ....................................................... 241 Amortyzacja liniowa ...................................................................242 Amortyzacja (cid:258)rodka trwa(cid:239)ego .....................................................244 Cena bonu skarbowego ...............................................................246 Efektywna stopa procentowa .....................................................248 Odsetki od papieru warto(cid:258)ciowego .............................................249 Warto(cid:258)(cid:202) przysz(cid:239)ej inwestycji ......................................................250 Wysoko(cid:258)(cid:202) sp(cid:239)aty odsetek kredytu ...............................................253 Liczba okresów dla inwestycji ....................................................255 Warto(cid:258)(cid:202) bie(cid:285)(cid:200)ca inwestycji .........................................................257 Podsumowanie ............................................................................259 Funkcje czasu i daty .................................................... 261 Wy(cid:258)wietlanie okre(cid:258)lonego czasu jako liczby dziesi(cid:218)tnej ...........261 Dodawanie czasu .........................................................................266 Odejmowanie czasu .....................................................................269 Wy(cid:258)wietlanie bie(cid:285)(cid:200)cej daty ........................................................271 Podsumowanie ............................................................................272 Funkcje trygonometryczne ........................................... 273 Arcus cosinus ...............................................................................273 Arcus cosinus hiperboliczny .......................................................278 Arcus sinus ..................................................................................281 Arcus sinus hiperboliczny ...........................................................284 Zaw(cid:218)(cid:285)anie wykresu ...............................................................286 Arcus tangens ..............................................................................288 Cosinus .........................................................................................290 19 20 6 Poleć książkęKup książkę Spis tre(cid:258)ci Sinus ............................................................................................292 Sinus hiperboliczny .....................................................................296 Tangens ........................................................................................299 Tangens hiperboliczny ................................................................302 Podsumowanie ............................................................................304 Funkcje trygonometryczne ...........................................273 Arcus cosinus ...............................................................................273 Arcus cosinus hiperboliczny .......................................................278 Arcus sinus ..................................................................................281 Arcus sinus hiperboliczny ...........................................................284 Zaw(cid:218)(cid:285)anie wykresu ...............................................................286 Arcus tangens ..............................................................................286 Cosinus .........................................................................................291 Sinus ............................................................................................293 Sinus hiperboliczny .....................................................................295 Tangens ........................................................................................299 Tangens hiperboliczny ................................................................303 Podsumowanie ............................................................................305 Funkcje wyk(cid:239)adnicze i logarytmiczne ...........................305 Funkcja wyk(cid:239)adnicza ...................................................................305 Logarytm naturalny ....................................................................306 Logarytm ......................................................................................312 Logarytm dziesi(cid:218)tny ....................................................................316 Podsumowanie ............................................................................323 Inne funkcje .................................................................325 Iloczyn .........................................................................................325 Tabliczka mno(cid:285)enia .....................................................................328 Jak obliczy(cid:202) procent z danej liczby ............................................331 Kombinacje ..................................................................................332 Reszta z dzielenia ........................................................................334 Pi ..................................................................................................337 Pierwiastek ..................................................................................340 Znaki ............................................................................................345 Podsumowanie .............................................................................345 Skorowidz ....................................................................347 20 21 22 7 Poleć książkęKup książkę ABC Excel 2019 PL 8 Poleć książkęKup książkę 16 WYKRESY W tym rozdziale dowiesz si(cid:218): (cid:81) Od czego nale(cid:285)y rozpocz(cid:200)(cid:202) tworzenie wykresu. (cid:81) Za pomoc(cid:200) którego klawisza mo(cid:285)na wygenerowa(cid:202) wykres. (cid:81) Czy po otwarciu wykresu mo(cid:285)na zmieni(cid:202) jego typ. Wpisanie danych do arkusza, uporz(cid:200)dkowanie ich i wykonanie oblicze(cid:241) to nie koniec, ale dopiero po- cz(cid:200)tek pracy. Kolejnym etapem jest interpretacja wyników i przekonanie odbiorców o s(cid:239)uszno(cid:258)ci wniosków. Nic tak nie trafia do przekonania jak umiej(cid:218)tnie zrobione rysunki. Na szcz(cid:218)(cid:258)cie Excel zosta(cid:239) wyposa(cid:285)ony w szereg narz(cid:218)dzi u(cid:239)atwiaj(cid:200)cych wykonywanie wykresów. Poleć książkęKup książkę ABC Excel 2019 PL Szybkie tworzenie wykresów Tworzenie wykresu nale(cid:285)y rozpocz(cid:200)(cid:202) od zaznaczenia obszaru, który zawiera dane przeznaczone do umieszczenia na wykresie (rysunek 16.1). Rysunek 16.1. Zaznaczony obszar arkusza Kolejnym krokiem jest naci(cid:258)ni(cid:218)cie klawisza funkcyjnego F11. Po chwili na ekranie pojawi si(cid:218) gotowy wykres (rysunek 16.2). Rysunek 16.2. Wykres utworzony z zaznaczonych danych 202 Poleć książkęKup książkę Wykresy Tabela z danymi (rysunek 16.1) zosta(cid:239)a zamieniona na wykres (rysunek 16.2). Korzystaj(cid:200)c z szybkiej procedury tworzenia wykresów, jeste(cid:258)my zdani na domy(cid:258)lne parametry Excela. Wykres jest typu kolumnowego, kolory za(cid:258) nie s(cid:200) najlepiej dostosowane do wydruku na czarno-bia(cid:239)ych drukarkach. Wygl(cid:200)d wykresu mo(cid:285)na zmieni(cid:202), korzystaj(cid:200)c z narz(cid:218)dzi dost(cid:218)pnych w oknie programu Excel. W prawym górnym rogu wykresu widoczne s(cid:200) trzy ikony. Plusem oznaczona jest ikona Elementy wykresu (rysunek 16.3). Po klikni(cid:218)ciu jej wy(cid:258)wietlana jest lista sk(cid:239)adników wykresu. Na rysunkach od 16.4 do 16.12 pokazano, gdzie na wy- kresie znajduj(cid:200) si(cid:218) poszczególne elementy. Rysunek 16.3. Z dziewi(cid:218)ciu elementów widoczne s(cid:200) tylko trzy Rysunek 16.4. Wykres z osiami 203 Poleć książkęKup książkę ABC Excel 2019 PL Rysunek 16.5. Wykres z tytu(cid:239)ami osi Rysunek 16.6. Wykres z tytu(cid:239)em wykresu 204 Poleć książkęKup książkę Wykresy Rysunek 16.7. Wykres z etykietami danych Rysunek 16.8. Wykres z tabel(cid:200) danych 205 Poleć książkęKup książkę ABC Excel 2019 PL Rysunek 16.9. Wykres ze s(cid:239)upkami b(cid:239)(cid:218)dów Rysunek 16.10. Wykres z liniami siatki 206 Poleć książkęKup książkę Wykresy Rysunek 16.11. Wykres z legend(cid:200) Rysunek 16.12. Wykres z lini(cid:200) trendu P(cid:218)dzlem oznaczona jest ikona Style wykresu (rysunek 16.13). Po jej klikni(cid:218)ciu wy(cid:258)wietlana jest lista miniatur stylów wykresu i zestawów kolorów. 207 Poleć książkęKup książkę ABC Excel 2019 PL Rysunek 16.13. Jednym klikni(cid:218)ciem mo(cid:285)na zmieni(cid:202) styl i schemat kolorów wykresu Lejkiem oznaczona jest ikona Filtry wykresu (rysunek 16.14). Po jej klikni(cid:218)ciu wy- (cid:258)wietlana jest lista punktów danych i nazw. Na wykresie widoczne s(cid:200) zaznaczo- ne elementy. Korzystaj(cid:200)c z ikon (rysunki 16.13 i 16.14), mo(cid:285)na wprowadzi(cid:202) szybkie zmiany w wykresach. Nie wyczerpuj(cid:200) one jednak wszystkich mo(cid:285)liwo(cid:258)ci modyfikacji wykresu. Formatowanie wykresów Formatowanie wykresu nale(cid:285)y rozpocz(cid:200)(cid:202) od wskazania programowi, co chcemy zmieni(cid:202). W tym celu nale(cid:285)y klikn(cid:200)(cid:202) wykres. 208 Poleć książkęKup książkę Wykresy Rysunek 16.14. Widoczne s(cid:200) wszystkie elementy, które zosta(cid:239)y zaznaczone na rysunku 16.1 Nast(cid:218)pnie w sekcji Narz(cid:218)dzia wykresów kliknij kart(cid:218) Formatowanie (Format) (ry- sunek 16.15). Rysunek 16.15. Karta Formatowanie znajduje si(cid:218) w sekcji Narz(cid:218)dzia wykresów W lewej cz(cid:218)(cid:258)ci wst(cid:200)(cid:285)ki umieszczona jest rozwijana lista Elementy wykresu. Mo(cid:285)na z niej wybra(cid:202) element wykresu, który b(cid:218)dzie formatowany (rysunek 16.16). 209 Poleć książkęKup książkę ABC Excel 2019 PL Rysunek 16.16. Lista sk(cid:239)adników wykresu. Zawarto(cid:258)(cid:202) jej zale(cid:285)na jest od widocznych na wykresie elementów Formatowanie wykresu rozpoczniemy od wybrania pozycji Obszar wykresu. Po zaznaczeniu jej na li(cid:258)cie nale(cid:285)y klikn(cid:200)(cid:202) przycisk Formatuj zaznaczenie (rysu- nek 16.17). Rysunek 16.17. Przycisk formatowania zaznaczonego elementu wykresu Po chwili na ekranie zostanie wy(cid:258)wietlone okno. Jego zawarto(cid:258)(cid:202) zale(cid:285)na jest od tego, który element wykresu wybrano do formatowania (rysunek 16.16). Okno Formato- wanie obszaru wykresu pokazano na rysunku 16.18. Rysunek 16.18. Okno umo(cid:285)liwiaj(cid:200)ce formatowanie zaznaczonego elementu wykresu Je(cid:285)eli chcesz formatowa(cid:202) inny obszar wykresu, kliknij czarn(cid:200) strza(cid:239)k(cid:218) znajduj(cid:200)c(cid:200) si(cid:218) obok napisu Opcje wykresu i z rozwini(cid:218)tej listy wybierz (cid:285)(cid:200)dany element (ry- sunek 16.19). 210 Poleć książkęKup książkę Wykresy Rysunek 16.19. Edytowana b(cid:218)dzie o(cid:258) pozioma Po klikni(cid:218)ciu przycisku Rozmiar i w(cid:239)a(cid:258)ciwo(cid:258)ci wy(cid:258)wietlane s(cid:200) atrybuty po(cid:239)o(cid:285)enia tekstu na ekranie (rysunek 16.20). Rysunek 16.20. Po(cid:239)o(cid:285)enie opisów osi mo(cid:285)na zmienia(cid:202) Najcz(cid:218)(cid:258)ciej modyfikowane s(cid:200) dwa atrybuty. Z listy Wyrównanie w pionie mo(cid:285)- na wybra(cid:202) lini(cid:218), do której zostanie wyrównany tekst (rysunek 16.21). Z listy Kierunek tekstu mo(cid:285)na wybra(cid:202) kierunek, w jakim b(cid:218)dzie bieg(cid:239) napis (ry- sunek 16.22). Aby wybrane parametry zosta(cid:239)y zastosowane do tekstu, nale(cid:285)y klikn(cid:200)(cid:202) przy- cisk OK. Projektowanie wykresów Nawet po utworzeniu wykresu mo(cid:285)na zmieni(cid:202) jego typ. W sekcji Narz(cid:218)dzia wy- kresów kliknij kart(cid:218) Projektowanie (rysunek 16.23). 211 Poleć książkęKup książkę ABC Excel 2019 PL Rysunek 16.21. Warianty wyrównywania tekstu Rysunek 16.22. Warianty kierunku biegu tekstu Rysunek 16.23. Narz(cid:218)dzia do zmiany wygl(cid:200)du wykresu znajduj(cid:200) si(cid:218) na karcie Projektowanie 212 Poleć książkęKup książkę Wykresy Kliknij przycisk Zmie(cid:241) typ wykresu (rysunek 16.24). Rysunek 16.24. Przycisk Zmie(cid:241) typ wykresu Zostanie wy(cid:258)wietlone okno Zmienianie typu wykresu (rysunek 16.25). Prac(cid:218) u(cid:239)atwia obrazkowe menu z miniaturami typów wykresów. Kliknij jedn(cid:200) z nich, a nast(cid:218)pnie przycisk OK. Rysunek 16.25. Na podstawie miniatury mo(cid:285)na si(cid:218) domy(cid:258)li(cid:202), jak b(cid:218)dzie wygl(cid:200)da(cid:239) wykres po zastosowaniu nowej szaty graficznej Na dole wykresu widoczna jest tabela danych (rysunek 16.26). 213 Poleć książkęKup książkę ABC Excel 2019 PL Rysunek 16.26. Wykres mo(cid:285)na nadal formatowa(cid:202) W tabeli mo(cid:285)na zmieni(cid:202) krój czcionki. W tym celu nale(cid:285)y klikn(cid:200)(cid:202) je prawym przy- ciskiem myszy i z menu podr(cid:218)cznego wybra(cid:202) polecenie Czcionka... (rysunek 16.27), a nast(cid:218)pnie ustawi(cid:202) odpowiednie parametry czcionki. Rysunek 16.27. Menu podr(cid:218)czne legendy 214 Poleć książkęKup książkę Wykresy Analogicznie mo(cid:285)na zmieni(cid:202) krój czcionki tytu(cid:239)u wykresu oraz opisu osi kategorii (rysunek 16.28). Rysunek 16.28. Wszystkie napisy zosta(cid:239)y wykonane z wykorzystaniem tego samego kroju czcionki Aby pod wykresem umie(cid:258)ci(cid:202) tabel(cid:218) z danymi, które zosta(cid:239)y wykorzystane do jego utworzenia, nale(cid:285)y klikn(cid:200)(cid:202) ikon(cid:218) Dodaj element wykresu i z rozwijanego me- nu wybra(cid:202) pozycj(cid:218) Tabela danych, a nast(cid:218)pnie wskaza(cid:202) sposób dodania tabeli (rysunek 16.29). Tabela pojawi si(cid:218) w wybranym miejscu wykresu (rysunek 16.30). Chc(cid:200)c zmieni(cid:202) w(cid:239)a(cid:258)ciwo(cid:258)ci wykresu, mo(cid:285)na klikn(cid:200)(cid:202) prawym przyciskiem myszy jego element. Do w(cid:239)a(cid:258)ciwo(cid:258)ci nale(cid:285)y na przyk(cid:239)ad t(cid:239)o wykresu (rysunek 16.31). Po klikni(cid:218)ciu strza(cid:239)ki widocznej obok ikony Wype(cid:239)nienie wy(cid:258)wietla si(cid:218) okno wy- boru koloru. Próbka koloru u(cid:285)ytego do wype(cid:239)nienia obszaru jest wyró(cid:285)niona w ramce (rysunek 16.32). W podobny sposób mo(cid:285)na edytowa(cid:202) inne elementy wykresu. Okno zmiany w(cid:239)a- (cid:258)ciwo(cid:258)ci jest wy(cid:258)wietlane po dwukrotnym klikni(cid:218)ciu obiektu. Analogiczny rezultat daje klikni(cid:218)cie obiektu prawym przyciskiem myszy i wybranie z menu pod- r(cid:218)cznego opcji Formatuj.... 215 Poleć książkęKup książkę ABC Excel 2019 PL Rysunek 16.29. Miniatury pozwalaj(cid:200) si(cid:218) zorientowa(cid:202), jak b(cid:218)dzie wygl(cid:200)da(cid:239) wykres po modyfikacji Rysunek 16.30. Wykres z dodan(cid:200) legend(cid:200) i usuni(cid:218)t(cid:200) tabel(cid:200) danych 216 Poleć książkęKup książkę Wykresy Rysunek 16.31. Bardzo wa(cid:285)ne jest sprawdzenie, który element klikasz Rysunek 16.32. W celu wybrania innego koloru nale(cid:285)y klikn(cid:200)(cid:202) jego próbk(cid:218) Modyfikuj(cid:200)c poszczególne elementy wykresu, mo(cid:285)na w znacznym stopniu zmieni(cid:202) jego wygl(cid:200)d. Na rysunku 16.33 pokazano wykres po edycji. 217 Poleć książkęKup książkę ABC Excel 2019 PL Rysunek 16.33. Wykres z rysunku 16.2 po edycji Wykres ograniczonego zakresu danych Wykres mo(cid:285)na utworzy(cid:202) tak(cid:285)e z nieci(cid:200)g(cid:239)ego obszaru danych. Generowanie wykresu nale(cid:285)y rozpocz(cid:200)(cid:202) od zaznaczenia tego obszaru (rysunek 16.34). Rysunek 16.34. Nieci(cid:200)g(cid:239)y obszar danych 218 Poleć książkęKup książkę Wykresy Kolejnym krokiem mo(cid:285)e by(cid:202) naci(cid:258)ni(cid:218)cie klawisza F11. Wykres zostanie utworzony tylko z tych danych, które by(cid:239)y zaznaczone. Wygl(cid:200)d wykresu utworzonego z danych pochodz(cid:200)cych z nieci(cid:200)g(cid:239)ego obszaru równie(cid:285) mo(cid:285)na modyfikowa(cid:202) (rysunek 16.35). Rysunek 16.35. Zmodyfikowany wykres utworzony z danych zaznaczonych na rysunku 16.34 Wstawianie wykresów Stosowanie szybkiej metody tworzenia wykresów (zaznaczenie obszaru i naci- (cid:258)ni(cid:218)cie klawisza F11) jest bardzo proste. Edycja takiego wykresu poch(cid:239)ania jednak pó(cid:283)niej sporo czasu, dlatego z metody tej najlepiej korzysta(cid:202) po to, aby zoriento- wa(cid:202) si(cid:218), jak wykres b(cid:218)dzie wygl(cid:200)da(cid:239). W programie Microsoft Excel 2019 nie ma kreatora wykresów. Zamiast tego mo(cid:285)na utworzy(cid:202) wykres podstawowy, klikaj(cid:200)c odpowiedni typ wykresu na karcie Wstawianie w sekcji Wykresy (rysunek 16.36). Po chwili na ekranie zostanie wy(cid:258)wietlony wykres. Mo(cid:285)na go podda(cid:202) edycji, aby dostosowa(cid:202) wygl(cid:200)d arkusza do ca(cid:239)ego dokumentu (rysunek 16.37). 219 Poleć książkęKup książkę ABC Excel 2019 PL Rysunek 16.36. Aby wygenerowa(cid:202) wykres, wystarczy kilka razy klikn(cid:200)(cid:202) mysz(cid:200) Rysunek 16.37. Wykres utworzony po klikni(cid:218)ciu ikony znajduj(cid:200)cej si(cid:218) na karcie Wstawianie i poddany edycji Podsumowanie (cid:81) Tworzenie wykresu nale(cid:285)y rozpocz(cid:200)(cid:202) od zaznaczenia obszaru, który zawiera dane przeznaczone do umieszczenia na wykresie. (cid:81) F11 to klawisz, którego naci(cid:258)ni(cid:218)cie powoduje wygenerowanie wykresu. (cid:81) Aby zmieni(cid:202) typ istniej(cid:200)cego wykresu, w sekcji Narz(cid:218)dzia wykresów kliknij kart(cid:218) Projektowanie i przycisk Zmie(cid:241) typ wykresu. 220 Poleć książkęKup książkę A adres komórki, 17, 34 aktywne komórki, 35 aktywny obszar, 34 alert o b(cid:239)(cid:218)dzie, 173 amortyzacja, 243 liniowa, 242 (cid:258)rodka trwa(cid:239)ego, 244 anulowanie zmian, 101 arkusz kalkulacyjny, 9, 12, 83 Excela 2019, 13 GS-Calc, 11 OpenOffice Calc, 11 automatyczne wyró(cid:285)nianie, 111 autouzupe(cid:239)nianie, 274 B baza danych, 147 blokowanie edycji, 95 komórek, 160 SKOROWIDZ C cena bonu skarbowego, 246 chmura, 35 czcionka, 119 dostosowywanie wielko(cid:258)ci, 124 kolor, 119 krój, 119 pochylenie, 121 podkre(cid:258)lenie, 121 pogrubienie, 121 rozmiar, 119 czyszczenie komórek, 99 D dane, 67 definiowanie odst(cid:218)pu wydruku, 234 dodawanie czasu, 266 rekordów, 151 dozwolone warto(cid:258)ci, 176 drukarka domy(cid:258)lna, 222 drukowanie, 221 obszaru, 235 Poleć książkęKup książkę ABC Excel 2019 PL edycja danych, 93 komórki, 94, 159 efektywna stopa procentowa, 248 Excel 2019, 13 E F filtr, 111 filtrowanie, 107, 108 format czasu, 136 komórki, 135 liczbowy, 142 papieru, 231 pliku, 90, 197 formatowanie, 137 arkusza, 115 danych, 131 daty i czasu, 133 osi, 211 szybkie, 140 warunkowe, 114 wiersza, 118 wykresów, 208 formu(cid:239)y, 14, 73, 179 funkcja ACOS, 273 ACOSH, 278 AMORT.LIN, 242 ASIN, 281 ASINH, 284 ATAN, 288 CENA.BS, 246 COS, 290 CZAS, 261 DB, 244 EFEKTYWNA, 248 EXP, 305 FRAGMENT.TEKSTU, 345 FV, 250 ILOCZYN, 325 IPMT, 253 JE(cid:191)ELI, 180 KOMBINACJE, 332 348 LN, 306 LOG, 312 LOG10, 316 MOD, 334 NAL.ODS, 249 NPER, 255 PI, 337 PIERWIASTEK, 340 PV, 257 SIN, 292 SINH, 296 TAN, 299 TANH, 302 TERAZ, 271 funkcje czasu i daty, 261 finansowe, 78, 241 logarytmiczne, 305 trygonometryczne, 273 wyk(cid:239)adnicze, 305 G generowanie wykresów, 298 granica stron, 227 GS-Calc, 11 has(cid:239)o, 159 H I ikona anulowania wprowadzonych zmian, 69 Formularz, 151 OneDrive, 35 Pomoc, 29 sumowania, 74 Ustawienia, 192 Wykonaj ponownie, 102 zapisania zawarto(cid:258)ci komórki, 69 Znajd(cid:283) i zaznacz, 103 inwestycje, 255 Poleć książkęKup książkę J jako(cid:258)(cid:202) wydruku, 233 K kalkulator amortyzacji, 244 kombinacyjny, 333 karta Pomoc, 29 kategorie formatów, 139 klawisz Scroll Lock, 45 kombinacje, 332 komórka aktywna, 32 komunikat o b(cid:239)(cid:218)dzie, 172 konfigurowanie programu, 187 kopiowanie danych, 69 formatów, 116 formu(cid:239)y, 182, 264 szeroko(cid:258)ci kolumn, 118 kryteria wyszukiwania, 154 L liczba miejsc dziesi(cid:218)tnych, 142 liczby, 14 logarytm, 312 dziesi(cid:218)tny, 316 naturalny, 306 M maksymalizacja, 26 obszaru wy(cid:258)wietlania arkusza, 199 Malarz formatów, 116 menu Autosumowanie, 76 podr(cid:218)czne, 133 podr(cid:218)czne legendy, 214 metody zaznaczania komórek, 106 modyfikowanie arkusza, 198 Skorowidz N nag(cid:239)ówek, 237 narz(cid:218)dzia formatowania, 116 nawigacja, 44 wewn(cid:200)trz obszaru, 45 numeracja stron, 237 O obliczanie ceny weksla, 247 procentów, 331 ochrona arkusza, 158 danych, 157 dokumentu, 161 odblokowywanie arkusza, 160 odejmowanie czasu, 269 odsetki, 249, 253 ograniczanie wprowadzania danych, 174 okno 268 Formatowanie komórek, 29, 160, formularza, 152 konfiguracyjne, 188-191 Niechronienie arkusza, 160 Opcje programu, 150 Otwieranie, 89 podgl(cid:200)du wydruku, 229 pomocy, 30 Potwierdzanie has(cid:239)a, 162 programu, 25 Przechodzenie do — specjalnie, 100 selektywnego wybierania komórek, 101 Sprawdzanie poprawno(cid:258)ci danych, 169 Wstawianie funkcji, 183 wyboru funkcji, 77 wyboru parametrów wydruku, 223 Wyró(cid:285)nianie zmian, 163 zamiany sekwencji znaków, 105 Zapisywanie jako, 85 349 Poleć książkęKup książkę ABC Excel 2019 PL OneDrive, 20 opcja Zablokuj, 161 opcje filtrowania, 108 zapisywania skoroszytów, 196 znajdowania i zaznaczania, 100 OpenOffice Calc, 11 operatory porównania, 181 ostatnio u(cid:285)ywane dokumenty, 194 otwieranie dokumentu, 88 P parametry tekstu, 128 wydruku, 223 pasek formu(cid:239)y, 30, 67 przewijania, 32 stanu, 32 Szybki dost(cid:218)p, 28 tytu(cid:239)u, 25 podgl(cid:200)d wydruku, 228 podzia(cid:239) na strony, 225 pole, 147 nazwy, 30 polecenie Poka(cid:285) karty, 26 Przejd(cid:283) do — specjalnie..., 106 poprawno(cid:258)(cid:202) danych, 174 powtarzanie czynno(cid:258)ci, 102 procenty, 145 projektowanie wykresów, 211 przeci(cid:200)ganie ko(cid:241)ca strony, 227 przycisk Malarz formatów, 116 Nowy arkusz, 31 Poka(cid:285) marginesy, 229 Poprawno(cid:258)(cid:202) danych, 168 Powi(cid:218)ksz do strony, 229 Programy domy(cid:258)lne, 192 (cid:165)led(cid:283) zmiany, 163 Zaawansowane, 194 Zmie(cid:241) typ wykresu, 213 R rejestrowanie zmian, 165 rekord, 147, 151 reszta z dzielenia, 334 rozmiar czcionki, 121 komórki, 49 S serie danych, 72 skalowanie, 231 sortowanie danych, 154 sprawdzanie poprawno(cid:258)ci danych, 168 sta(cid:239)a pi, 337 stopa procentowa, 248 stopka, 237 symbol waluty, 143 szablon dokumentu, 21, 84 szeroko(cid:258)(cid:202) kolumn, 127 komórki, 123 szybki dost(cid:218)p, 194 (cid:165) (cid:258)ledzenie zmian, 163 T tabliczka mno(cid:285)enia, 328 tekst, 14 tworzenie wykresów, 202 typ akceptowanych danych, 169 U ukrywanie komórek, 160 uruchomienie programu, 19 us(cid:239)uga OneDrive, 20 usuwanie komórek, 60, 62, 96, 97 zaznaczenia, 43 350 Poleć książkęKup książkę VisiCalc, 17 V W warto(cid:258)(cid:202) bie(cid:285)(cid:200)ca inwestycji, 257 przysz(cid:239)ej inwestycji, 250 wczytywanie danych, 79 wersja wydruku, 237 weryfikacja danych, 167 w(cid:239)a(cid:258)ciwo(cid:258)ci drukarki, 231 wprowadzanie danych, 65, 68 zmian, 94 wstawianie Skorowidz wyró(cid:285)nianie, 111 wysoko(cid:258)(cid:202) wierszy, 128 wyszukiwanie danych, 153 sekwencji znaków, 103 wy(cid:258)wietlanie bie(cid:285)(cid:200)cej daty, 271 danych, 139 formu(cid:239), 184 tekstów, 123 wierszy, 125 Z zabezpieczanie dokumentu has(cid:239)em, 162 zakres akceptowanych warto(cid:258)ci, 170 zamiana sekwencji znaków, 104 zapisywanie dokumentów, 87, 196 zaw(cid:218)(cid:285)anie wykresu, 286 zaznaczanie, 40, 46 za pomoc(cid:200) klawiatury, 44 arkusza, 42, 44 komórek, 40, 105, 106 poszerzanie, 47 wiersza i kolumny, 41, 116 zmiana szeroko(cid:258)ci kolumn, 126 wygl(cid:200)du wykresu, 212 wysoko(cid:258)ci wierszy, 128 funkcji, 182 kolumn, 54 kolumn przez przeci(cid:200)ganie, 57 komórek, 58 wierszy, 51 wierszy przez przeci(cid:200)ganie, 55 wykresów, 219, 277 wst(cid:200)(cid:285)ka Narz(cid:218)dzia g(cid:239)ówne, 28 Wstawianie, 28 wykres, 201 funkcji logarytm dziesi(cid:266)tny, 319 logarytm naturalny, 311 logarytmicznej, 315 PIERWIASTEK, 342 sinus, 295 ograniczonego zakresu danych, 218 z etykietami danych, 205 z legend(cid:200), 207 z liniami siatki, 206 z lini(cid:200) trendu, 207 z osiami, 203 z tabel(cid:200) danych, 205 z tytu(cid:239)ami osi, 204 z tytu(cid:239)em wykresu, 204 ze s(cid:239)upkami b(cid:239)(cid:218)dów, 206 351 Poleć książkęKup książkę ABC Excel 2019 PL 352 Poleć książkęKup książkę
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

ABC Excel 2019 PL
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: