Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00116 003000 21326987 na godz. na dobę w sumie
Fotografia cyfrowa. Biblia - książka
Fotografia cyfrowa. Biblia - książka
Autor: Liczba stron: 488
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-7361-718-3 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> fotografia cyfrowa >> edycja zdjęć
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Poznaj tajniki fotografii cyfrowej.
Niech wykonane przez Ciebie zdjęcia wprawią innych w zachwyt

Możliwości aparatów cyfrowych są coraz większe. Jeszcze niedawno aparat cyfrowy nie mógł konkurować z tradycyjnym, dziś zastępuje go w wielu sytuacjach. Zdjęcia z aparatów cyfrowych można dowolnie obrabiać, poprawiać w 'cyfrowej ciemni' błędy ekspozycji, a co najważniejsze -- robić odbitki tylko z tych, z których naprawdę warto je zrobić. Jednak nawet najlepszy aparat cyfrowy z najdoskonalszą optyką i automatyką nie zrobi zdjęcia sam -- tu potrzebna jest wiedza nie tylko o możliwościach sprzętu i zasadach komponowania ujęć oraz doborze parametrów ekspozycji, ale również znajomość 'sztuczek', które doświadczeni fotograficy wypracowują sobie podczas swojej pracy.

Książka 'Fotografia cyfrowa' zawiera mnóstwo takich właśnie informacji. Znajdziesz w niej wiadomości dotyczące wyboru aparatu cyfrowego i szczegółowe opisy wszystkich funkcji, jakie można w nim znaleźć. Przeczytasz również o dodatkowym osprzęcie, który może okazać się przydatny przy fotografowaniu. Dowiesz się, jak fotografować różne tematy, komponować ujęcie i radzić sobie z różnymi warunkami oświetleniowymi. Nauczysz się korzystać z możliwości, jakie oferuje 'cyfrowa ciemnia fotograficzna'. Jeśli wykonywanie zdjęć aparatem cyfrowym jest jednym z elementów Twojej pracy, znajdziesz tu również cenne wskazówki.

Między robieniem zdjęć a fotografowaniem jest ogromna różnica.
Jeśli chcesz ją poznać - przeczytaj tę książkę.Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

IDZ DO IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TREĎCI SPIS TREĎCI KATALOG KSI¥¯EK KATALOG KSI¥¯EK KATALOG ONLINE KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK TWÓJ KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA DODAJ DO KOSZYKA CENNIK I INFORMACJE CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE O NOWOĎCIACH O NOWOĎCIACH ZAMÓW CENNIK ZAMÓW CENNIK CZYTELNIA CZYTELNIA FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl Fotografia cyfrowa. Biblia Autor: Dan Simon T³umaczenie: Marek Korbecki (rozdz. 8 – 28, dod. A – D), Marcin Starzyk (przedmowa, rozdz. 1 – 7) ISBN: 83-7361-718-3 Tytu³ orygina³u: Digital Photography Bible Format: B5, stron: 472 Ksi¹¿ka „Fotografia cyfrowa” zawiera mnóstwo takich w³aġnie informacji. Znajdziesz w niej wiadomoġci dotycz¹ce wyboru aparatu cyfrowego i szczegó³owe opisy wszystkich funkcji, jakie mo¿na w nim znaleĥæ. Przeczytasz równie¿ o dodatkowym osprzêcie, który mo¿e okazaæ siê przydatny przy fotografowaniu. Dowiesz siê, jak fotografowaæ ró¿ne tematy, komponowaæ ujêcie i radziæ sobie z ró¿nymi warunkami oġwietleniowymi. Nauczysz siê korzystaæ z mo¿liwoġci, jakie oferuje „cyfrowa ciemnia fotograficzna”. Jeġli wykonywanie zdjêæ aparatem cyfrowym jest jednym z elementów Twojej pracy, znajdziesz tu równie¿ cenne wskazówki. • Wybór aparatu cyfrowego • Korzystanie z wszystkich funkcji aparatu • Statywy, lampy b³yskowe, torby i inne przydatne akcesoria • Zasady kompozycji ujêcia • Obiektywy, przys³ona i migawka • Fotografowanie w kiepskich warunkach pogodowych • Portrety • Fotografia sportowa • Zdjêcia przyrody i krajobrazów • Organizacja cyfrowej ciemni • Korekcje i modyfikacje zdjêæ • Archiwizacja i katalogowanie obrazów • Fotografia cyfrowa dla przedstawicieli ró¿nych zawodów Miêdzy robieniem zdjêæ a fotografowaniem jest ogromna ró¿nica. Jeġli chcesz j¹ poznaæ — przeczytaj tê ksi¹¿kê. Spis treści O Autorze ..........................................................................................................17 Przedmowa .......................................................................................................19 Część I Podstawy fotografii cyfrowej ......................................... 25 Rozdział 1. Wiedza niezbędna na początek.....................................................27 Zalety fotografii cyfrowej....................................................................................................................27 Problem wyboru aparatu cyfrowego....................................................................................................28 Podstawowe parametry aparatów — co jest ważne .............................................................................28 Aparat kompaktowy kontra lustrzanka cyfrowa ..................................................................................29 Aparaty kompaktowe ....................................................................................................................29 Cyfrowe lustrzanki ........................................................................................................................30 Zadanie: wybór aparatu cyfrowego.........................................................................................31 Podsumowanie.....................................................................................................................................36 Rozdział 2. Podstawy obsługi aparatu ............................................................37 Przygotowanie aparatu ........................................................................................................................37 Baterie ...........................................................................................................................................37 Pamięć...........................................................................................................................................39 Ustawienia aparatu ..............................................................................................................................40 Ustawienie jakości.........................................................................................................................40 Balans bieli....................................................................................................................................41 ISO ................................................................................................................................................42 Dobór parametrów ekspozycji.............................................................................................................42 Dążenie do technicznie dobrej jakości.................................................................................................45 Właściwe naświetlenie ..................................................................................................................45 Korekcja naświetlenia ...................................................................................................................45 Wybory..........................................................................................................................................45 Zadanie: ustawianie parametrów aparatu kompaktowego .........................................................46 Proste, ale niezwykle użyteczne akcesoria ..........................................................................................47 Torby fotograficzne.......................................................................................................................47 Lampy błyskowe ...........................................................................................................................49 Statywy..........................................................................................................................................50 Statywy trójnożne ...................................................................................................................51 Statywy jednonożne (monopody)............................................................................................52 Inne przyrządy ........................................................................................................................53 Podsumowanie.....................................................................................................................................53 8 Fotografia cyfrowa. Biblia Rozdział 3. Robienie ciekawych zdjęć .............................................................55 Reguła trójpodziału .............................................................................................................................55 Obramowanie ......................................................................................................................................57 Linie prowadzące ................................................................................................................................57 Poziome kontra pionowe .....................................................................................................................59 Zabawa z kątami..................................................................................................................................60 Podsumowanie.....................................................................................................................................62 Część II Kolejny krok — niesamowite fotografie ........................ 63 Rozdział 4. Czary przy użyciu odpowiednich obiektywów ............................65 Właściwości wynikające z ogniskowej................................................................................................66 Praca z obiektywami szerokokątnymi ...........................................................................................67 Twórcze wykorzystanie obiektywów szerokokątnych ..................................................................69 Praca z teleobiektywami................................................................................................................70 Twórcze wykorzystanie teleobiektywów ......................................................................................71 Digiskoping — odpowiedź biednego człowieka na superteleobiektywy.......................................72 Przemyślany wybór obiektywu............................................................................................................73 Twórcze wykorzystanie ogniskowych...........................................................................................74 Teleobiektywy.........................................................................................................................74 Obiektywy szerokokątne.........................................................................................................74 Wykorzystanie ogniskowych do uzyskania artystycznych efektów ..............................................75 Podsumowanie.....................................................................................................................................78 Rozdział 5. Przechodzimy do ekstremum. Magia przysłony i szybkości migawki .......................................................................................79 Wykorzystywanie wszystkich możliwości aparatu..............................................................................80 Przyspieszanie czasu reakcji aparatu.............................................................................................80 Wybór odpowiedniej szybkości migawki......................................................................................81 Spraw, by wybór przysłony działał na Twoją korzyść ..................................................................83 Ostrość strefowa...................................................................................................................... 84 Ostrość wybiórcza...................................................................................................................85 Zbliżanie się do obiektu.......................................................................................................................86 Narzędzia fotografii zbliżeniowej .................................................................................................88 Twórcze wykorzystanie makrofotografii.......................................................................................90 Oświetlenie dla makrofotografii..............................................................................................92 Zadanie: wykonywanie zbliżeń kwiatów z dodatkowym oświetleniem oraz bez niego..........93 Podsumowanie.....................................................................................................................................94 Rozdział 6. Poszerzanie horyzontów. Fotografia panoramiczna i zdjęcia przy złej pogodzie ...........................................................................95 Tworzenie zdjęć panoramicznych .......................................................................................................95 Spełnienie wymogów technicznych ..............................................................................................96 Spełnienie wymogów twórczych...................................................................................................96 Tworzenie zdjęć panoramicznych w standardowy sposób ............................................................97 Tworzenie zdjęć panoramicznych w prostszy sposób ...................................................................98 Zadanie: montowanie panoramicznego zdjęcia wysokiej rozdzielczości.............................. 100 Oj, pogoda na zewnątrz jest okropna................................................................................................. 103 Przygotowanie na spotkanie z żywiołem (dla ludzi) ................................................................... 104 Przygotowanie na spotkanie z żywiołem (dla aparatów)............................................................. 105 Parę uwag na koniec.......................................................................................................................... 106 Podsumowanie................................................................................................................................... 106 Spis treści 9 Rozdział 7. Niech nastanie światłość.............................................................107 Jakość oświetlenia ............................................................................................................................. 108 Radzenie sobie z wysokokontrastowym oświetleniem................................................................ 108 Uwzględnianie kierunku oświetlenia........................................................................................... 111 Poprawianie oświetlenia fotografii .................................................................................................... 113 Wbudowana lampa błyskowa...................................................................................................... 114 Używanie uzupełniających lamp błyskowych............................................................................. 114 Podsumowanie................................................................................................................................... 115 Część III Fotografowanie obiektów różnego rodzaju ............... 117 Rozdział 8. Fotografowanie ludzi ..................................................................119 Wybór typu zdjęcia............................................................................................................................ 120 Portret formalny ................................................................................................................................ 120 Wymagania stawiane aparatowi.................................................................................................. 121 Niezbędne akcesoria.................................................................................................................... 122 Tworzenie interesujących portretów ........................................................................................... 123 Przygotowanie portretu formalnego...................................................................................... 123 Zadanie: ustawianie modela.................................................................................................. 123 Pozowanie grupowe .................................................................................................................... 126 Oświetlenie portretowe ......................................................................................................... 127 Zadanie: budowa domowego studia portretowego................................................................ 132 Portrety nieformalne.......................................................................................................................... 133 Portrety w środowisku pracy ............................................................................................................. 136 Fotografia sytuacyjna ........................................................................................................................ 137 Fotografowanie z ukrycia............................................................................................................ 138 Dążenie do naturalności .............................................................................................................. 140 Fotografia zmysłowa ......................................................................................................................... 140 Kategorie fotografii zmysłowej................................................................................................... 141 Portrety........................................................................................................................................ 142 Oświetlenie do zdjęć typu glamour ............................................................................................. 143 Zdjęcia w kostiumie kąpielowym................................................................................................ 143 Zdjęcia podczas imprez rodzinnych ............................................................................................ 144 Zadanie: portret wykonany przy świetle wpadającym przez okno........................................ 145 Podsumowanie................................................................................................................................... 147 Rozdział 9. Fotografia sportowa ...................................................................149 Podstawy fotografii sportowej........................................................................................................... 149 Przechwytywanie akcji................................................................................................................ 150 Przewidywanie ujęcia............................................................................................................ 151 Wstępne nastawianie ostrości................................................................................................ 151 Ustawianie ostrości w aparacie o dużym opóźnieniu migawki ............................................. 153 Podążanie za ruchem................................................................................................................... 153 Panoramowanie przy słabym świetle .................................................................................... 153 Zamrażanie akcji................................................................................................................... 153 Wybór właściwego obiektywu .................................................................................................... 155 Teleobiektyw: król fotografii sportowej................................................................................ 155 Zoom o średniej długości: fotografowanie sportów halowych.............................................. 156 Obiektywy szerokokątne....................................................................................................... 156 Fotografowanie poszczególnych dyscyplin sportu ............................................................................ 156 Badminton............................................................................................................................. 157 Baseball................................................................................................................................. 159 10 Fotografia cyfrowa. Biblia Biatlon................................................................................................................................... 160 Biegi...................................................................................................................................... 160 Biegi terenowe ...................................................................................................................... 161 Bilard (snooker i pool) .......................................................................................................... 161 Bobsleje ................................................................................................................................ 162 Boks ...................................................................................................................................... 162 Curling .................................................................................................................................. 163 Football amerykański............................................................................................................ 163 Gimnastyka ........................................................................................................................... 165 Golf....................................................................................................................................... 166 Hokej (na lodzie)................................................................................................................... 166 Hokej (na trawie) .................................................................................................................. 167 Jazda na deskorolkach........................................................................................................... 168 Jeździectwo........................................................................................................................... 169 Kajakarstwo górskie i rafting ................................................................................................ 169 Kajakarstwo i wioślarstwo torowe ........................................................................................ 170 Kolarstwo.............................................................................................................................. 170 Koszykówka.......................................................................................................................... 171 Kręgle.................................................................................................................................... 173 Krykiet .................................................................................................................................. 173 Lacrosse ................................................................................................................................ 174 Lekkoatletyka........................................................................................................................ 174 Łucznictwo............................................................................................................................ 176 Motocyklowe imprezy wyczynowe (Moto X, Big Air, X-Games)........................................ 177 Narciarstwo (biegowe).......................................................................................................... 178 Narciarstwo (zjazdowe) ........................................................................................................ 178 Paintball ................................................................................................................................ 178 Piłka nożna............................................................................................................................ 179 Pływanie i skoki do wody ..................................................................................................... 179 Podnoszenie ciężarów ........................................................................................................... 179 Pokazy cheerleaderek............................................................................................................ 180 Siatkówka.............................................................................................................................. 181 Skoki na nartach wodnych .................................................................................................... 182 Softball.................................................................................................................................. 182 Squash................................................................................................................................... 182 Szermierka ............................................................................................................................ 182 Tenis ..................................................................................................................................... 183 Torowe wyścigi samochodowe ............................................................................................. 183 Walki byków......................................................................................................................... 184 Wędkarstwo .......................................................................................................................... 184 Wioślarstwo/Osada ............................................................................................................... 185 Wrestling............................................................................................................................... 186 Wyścigi motocyklowe........................................................................................................... 186 Wyścigi samochodowe (old timery)...................................................................................... 187 Wyścigi samochodowe (rally cross)...................................................................................... 188 Podsumowanie................................................................................................................................... 188 Rozdział 10. Fotografowanie przyrody .........................................................189 Podstawy fotografowania natury ....................................................................................................... 190 Przygotowanie sprzętu ................................................................................................................ 190 Kwestie sprzętowe....................................................................................................................... 191 Spis treści 11 Typy obiektów................................................................................................................................... 193 Motyle i pająki ............................................................................................................................ 193 Kwiaty......................................................................................................................................... 194 Ptaki ............................................................................................................................................ 196 Zwierzęta lądowe ........................................................................................................................ 198 Rezerwaty przyrody i dzikich zwierząt.............................................................................................. 200 Zwierzęta w naturalnych warunkach........................................................................................... 200 Fotografowanie dzikich zwierząt w ruchu ............................................................................ 201 Czekaj, aż przyjdą same........................................................................................................ 202 Rolety: sposób na ukrycie się................................................................................................ 202 Inna forma rezerwatu przyrody: nasze podwórko ................................................................. 204 Pokazy zwierząt żyjących w niewoli........................................................................................... 206 Ogrody zoologiczne i akwaria........................................................................................................... 207 Fotografowanie w ogrodzie zoologicznym.................................................................................. 207 Fotografowanie akwarium........................................................................................................... 208 Fotografowanie przez szybę.................................................................................................. 209 Fotografia podwodna ............................................................................................................ 209 Rozważania etyczne .......................................................................................................................... 210 Podsumowanie................................................................................................................................... 210 Rozdział 11. Fotografowanie krajobrazu ......................................................213 Pierwsze kroki w fotografii krajobrazowej........................................................................................ 213 Rozważania techniczne...................................................................................................................... 214 Pejzaże pozamiejskie......................................................................................................................... 216 Pejzaże miejskie ................................................................................................................................ 217 Pejzaże przemysłowe......................................................................................................................... 218 Podsumowanie................................................................................................................................... 219 Rozdział 12. Fotografowanie w podróży ......................................................221 Planowanie i przygotowanie do podróży........................................................................................... 221 Źródła.......................................................................................................................................... 222 Co zabrać..................................................................................................................................... 222 Aparaty.................................................................................................................................. 223 Laptop ................................................................................................................................... 224 Alternatywy dla laptopa ........................................................................................................ 224 Przenośne napędy CD ........................................................................................................... 226 Różne elementy wyposażenia ............................................................................................... 226 Jak bezpiecznie dotrzeć do celu podróży........................................................................................... 226 Przechodzenie przez bramki bezpieczeństwa.............................................................................. 226 Noszenie sprzętu ......................................................................................................................... 227 Jak oddać klimat miejsca................................................................................................................... 227 Fotografowanie z samolotu ............................................................................................................... 229 Fotografowanie z pociągu ................................................................................................................. 231 Fotografowanie pociągu.............................................................................................................. 231 Fotografowanie z samochodu............................................................................................................ 232 Wykorzystanie samochodu jako ruchomej platformy fotograficznej .......................................... 233 Fotografowanie ze statku................................................................................................................... 234 Jak robić lepsze zdjęcia w podróży.................................................................................................... 236 Podsumowanie................................................................................................................................... 237 12 Fotografia cyfrowa. Biblia Rozdział 13. Opowiadanie obrazami..............................................................239 Planowanie obrazkowej historii......................................................................................................... 239 Wybór kluczowych elementów ................................................................................................... 240 Przygotowanie listy zdjęć ..................................................................................................... 240 Tworzenie scenariusza obrazkowego.................................................................................... 240 Realizacja zdjęć..................................................................................................................... 241 Mieszanie zdjęć........................................................................................................................... 243 Kierunkowość zdjęcia ........................................................................................................... 243 Koniec opowieści.................................................................................................................. 246 Zadanie: opowiadanie historii aparatem fotograficznym ...................................................... 247 Podsumowanie................................................................................................................................... 251 Część IV Samodzielne przetwarzanie obrazów.......................... 253 Rozdział 14. Wprowadzenie do pracy w cyfrowej ciemni............................255 Zaprzęgamy komputer do pracy ........................................................................................................ 255 Metody transferu ......................................................................................................................... 256 Z aparatu do komputera ........................................................................................................ 256 Z karty pamięci do urządzenia odczytującego ...................................................................... 257 Za pomocą czytnika kart na złączu PCMCIA do laptopa...................................................... 257 Formaty plików ................................................................................................................................. 258 TIF............................................................................................................................................... 258 JPEG ........................................................................................................................................... 259 Format Raw................................................................................................................................. 259 Zalety i wady formatu Raw......................................................................................................... 259 Wybór między plikami 8-bitowymi i 16-bitowymi..................................................................... 262 Podsumowanie................................................................................................................................... 263 Rozdział 15. Przetwarzanie obrazów ............................................................265 Przygotowanie plików....................................................................................................................... 266 Obracanie obrazu......................................................................................................................... 266 Korekcja perspektywy................................................................................................................. 267 Kadrowanie ................................................................................................................................. 268 Korekcja ekspozycji .......................................................................................................................... 268 Odczytywanie histogramu........................................................................................................... 269 Regulowanie poziomów.............................................................................................................. 270 Manipulowanie krzywymi........................................................................................................... 273 Ustawianie punktów czerni, bieli i szarości przy użyciu krzywych ...................................... 273 Dopasowywanie krzywych ................................................................................................... 275 Dokładna regulacja kolorów za pomocą okna dialogowego Variations (Wariacje) ................ 276 Korzystanie z warstw dopasowania: metoda niedestrukcyjna..................................................... 276 Maskowanie .......................................................................................................................... 277 Rozjaśnianie i przyciemnianie .............................................................................................. 277 Inne metody poprawiania obrazu....................................................................................................... 279 Wypełnienie szarością (w celu zwiększenia zakresu tonalnego)................................................. 279 Maskowanie kontrastu (w przypadku zdjęć o wysokim kontraście)............................................ 280 Cyfrowe filtry kolorów................................................................................................................ 281 Usuwanie zanieczyszczeń i naprawa obrazu ..................................................................................... 281 Zadanie: usuwanie zanieczyszczeń — technika alternatywna............................................... 282 Wyostrzanie....................................................................................................................................... 283 Technika wyostrzania przy użyciu filtru Unsharp Mask (metoda destrukcyjna)......................... 283 Technika wyostrzania górnoprzepustowego (niedestrukcyjna)................................................... 284 Spis treści 13 Jak sobie radzić z szumem................................................................................................................. 285 Maskowanie i zaznaczanie fragmentów obrazu................................................................................. 285 Programy, które pracują za nas.......................................................................................................... 288 Intellihance............................................................................................................................ 289 Dfine ..................................................................................................................................... 290 Zwiększanie rozdzielczości obrazu ................................................................................................... 290 Funkcja interpolacji dwusześciennej Photoshopa........................................................................ 290 Rozwiązania opracowane przez producentów niezależnych ....................................................... 290 Genuine Fractals ................................................................................................................... 290 Pixel Smartscale.................................................................................................................... 291 Podsumowanie................................................................................................................................... 291 Rozdział 16. Planowanie przebiegu pracy.....................................................293 Wybór systemu pracy ........................................................................................................................ 294 Przebieg przetwarzania plików JPEG/TIFF ................................................................................ 295 Faza I: przechwytywanie i przeglądanie zdjęć...................................................................... 295 Faza II: przetwarzanie obrazów ............................................................................................ 297 Faza III: drukowanie ............................................................................................................. 302 Różnice między procesem przetwarzania obrazów Raw i JPEG................................................. 304 Faza I: przechwytywanie i przeglądanie zdjęć...................................................................... 304 Faza II: przetwarzanie obrazów ............................................................................................ 306 Podsumowanie................................................................................................................................... 307 Rozdział 17. Zarządzanie zdjęciami i ich archiwizacja..................................309 Zarządzanie zdjęciami ....................................................................................................................... 310 Z pomocą przychodzi alfabet ...................................................................................................... 310 EXIF — notatka pozostawiona w aparacie ................................................................................. 311 IPTC — narzędzie dla profesjonalistów...................................................................................... 312 Kilka wskazówek dotyczących słów kluczowych ....................................................................... 312 Zadanie: przygotowanie dysku magazynującego i katalogu głównego................................. 314 Upraszczanie wykonywania rutynowych zadań przy użyciu akcji i funkcji przetwarzania wsadowego............................................................................................................................... 317 Zadanie: tworzenie akcji Photoshopa.................................................................................... 317 Zadanie: przetwarzanie wsadowe.......................................................................................... 319 Jak zapewnić swoim zdjęciom długowieczność ................................................................................ 320 Realistyczne spojrzenie na niektóre metody archiwizacyjne ......................................................... 321 Plan archiwizacyjny dla fotografów wykonujących zdjęcia w niewielkich ilościach (od 1 do 200 rocznie) ......................................................................................................... 321 Plan archiwizacyjny dla fotografów wykonujących średnią ilość zdjęć (od 200 do 1000 rocznie).................................................................................................... 323 Plan archiwizacyjny dla fotografów wykonujących dużą ilość zdjęć (powyżej 1000 rocznie)......324 Słowo o przechowywaniu nośników ........................................................................................... 324 Podsumowanie................................................................................................................................... 325 Część V Fotografia dla specjalistów w innych dziedzinach...... 327 Rozdział 18. Wszystko razem: wskazówki dla „niedzielnych” fotografów.... 329 Wyzwania stojące przed fotografami wykonującymi zdjęcia okazjonalnie....................................... 330 Sprawdzanie sprzętu.......................................................................................................................... 330 Lista czynności przygotowawczych .................................................................................................. 332 Czynności kontrolne podczas wykonywania zdjęć............................................................................ 334 14 Fotografia cyfrowa. Biblia Lista czynności wykonywanych w razie awarii aparatu .................................................................... 335 Procedura końcowa ........................................................................................................................... 336 Podsumowanie................................................................................................................................... 336 Rozdział 19. Fotografia cyfrowa dla pośredników w handlu nieruchomościami .......................................................................339 Podstawowe zasady fotografowania nieruchomości.......................................................................... 339 Wykaz sprzętu............................................................................................................................. 340 Czynniki wpływające na jakość zdjęć......................................................................................... 340 Fotografowanie otoczenia budynku................................................................................................... 341 Oczyszczanie terenu.................................................................................................................... 342 Dbałość o zachowanie prawidłowej perspektywy ....................................................................... 342 Zadanie: fotografowanie budynku z zewnątrz....................................................................... 343 Fotografowanie wnętrza domu .......................................................................................................... 344 Jak zadbać o właściwe oświetlenie.............................................................................................. 344 Ustawianie balansu bieli.............................................................................................................. 345 Kształtowanie poczucia przytulności .......................................................................................... 345 Fotografowanie dużych powierzchni wewnętrznych................................................................... 345 Zadanie: fotografowanie pomieszczeń.................................................................................. 346 Z powrotem w biurze......................................................................................................................... 347 Podsumowanie................................................................................................................................... 348 Rozdział 20. Fotografia cyfrowa dla sprzedawców samochodów ..............349 Lista przygotowawcza....................................................................................................................... 349 Jak sobie radzić z odblaskami............................................................................................................ 350 Stosowanie filtru polaryzacyjnego .............................................................................................. 350 Komponowanie zdjęcia samochodu .................................................................................................. 351 Wybór kąta.................................................................................................................................. 352 Wybór długości ogniskowej........................................................................................................ 352 Kwestia głębi ostrości ................................................................................................................. 353 Podsumowanie................................................................................................................................... 354 Rozdział 21. Fotografia cyfrowa dla przygotowujących firmowe gazetki informacyjne .............................355 Lista czynności przygotowawczych .................................................................................................. 356 Komponowanie interesujących zdjęć ................................................................................................ 356 Dostosowanie zdjęć do układu strony ............................................................................................... 358 Unikanie pułapek............................................................................................................................... 359 Tworzenie listy ujęć .......................................................................................................................... 360 Podsumowanie................................................................................................................................... 360 Rozdział 22. Fotografia cyfrowa dla likwidatorów szkód............................361 Lista czynności przygotowawczych .................................................................................................. 361 Wybór odpowiedniego aparatu.......................................................................................................... 362 Drukowanie w terenie........................................................................................................................ 362 Wybór właściwej drukarki przenośnej ........................................................................................ 363 Zasilanie przenośnej drukarki...................................................................................................... 364 Awaryjne rozwiązania................................................................................................................. 364 Jak radzić sobie z oświetleniem......................................................................................................... 364 Korzystanie z wbudowanego flesza ............................................................................................ 365 Rozświetlanie szczegółów........................................................................................................... 365 Podsumowanie................................................................................................................................... 366 Spis treści 15 Rozdział 23. Fotografia cyfrowa w badaniach i dokumentacji ...................367 Szczególne trudności w fotografii terenowej......................................................................................... 367 Lista czynności kontrolnych.............................................................................................................. 368 Manipulowanie światłem................................................................................................................... 369 Oświetlenie zwiększające szczegółowość obrazu ....................................................................... 370 Kolor światła ............................................................................................................................... 371 Podsumowanie................................................................................................................................... 372 Rozdział 24. Fotografia cyfrowa dla plastyków i grafików .........................373 Czynności przygotowawcze .............................................................................................................. 373 Fotografia cyfrowa dla grafików ....................................................................................................... 374 Jak wykonywać zdjęcia poprawne technicznie ........................................................................... 375 Budowa ministudia...................................................................................................................... 376 Budowa profesjonalnego studia na biurku ............................................................................ 376 Budowa taniego ministudia................................................................................................... 378 Techniki zwiększania atrakcyjności zdjęć................................................................................... 380 Posługiwanie się kolorami .................................................................................................... 380 Zadanie: tworzenie zdjęcia z sepiowym zabarwieniem......................................................... 381 Fotografia zbliżeniowa.......................................................................................................... 382 Fotografia cyfrowa dla plastyków ..................................................................................................... 382 Fotografowanie obrazów............................................................................................................. 383 Fotografowanie prac trójwymiarowych....................................................................................... 384 Podsumowanie................................................................................................................................... 385 Rozdział 25. Fotografia cyfrowa dla specjalistów public relations.............387 Formułowanie przekazu .................................................................................................................... 388 Wmurowanie kamienia węgielnego i przecięcie wstęgi.............................................................. 388 Lista czynności przygotowawczych do fotografowania wmurowania kamienia węgielnego, przecięcia wstęgi i innych ceremonii ................................................................................. 389 Ceremonie wręczania nagród ...................................................................................................... 389 Wskazówki dotyczące zdjęć zdobywców nagród przy pracy .................................................... 390 Wskazówki dotyczące zdjęć z ceremonii wręczenia nagrody ............................................... 391 Wykorzystanie symboli ..................................................................................................................... 392 Podsumowanie................................................................................................................................... 393 Część VI Praktyczne wykorzystanie fotografii cyfrowej ......... 395 Rozdział 26. Tworzenie prezentacji cyfrowej ...............................................397 Planowanie prezentacji cyfrowej....................................................................................................... 398 Formułowanie przekazu .............................................................................................................. 398 Ocena długości prezentacji.......................................................................................................... 399 Tworzenie listy ujęć lub scenariusza obrazkowego..................................................................... 399 Lista ujęć............................................................................................................................... 400 Scenariusz obrazkowy........................................................................................................... 400 Elementy prezentacji................................................................................................................... 400 Wprowadzenie: po co się tu zebraliśmy................................................................................ 400 Część zasadnicza................................................................................................................... 400 Podsumowanie ...................................................................................................................... 401 Wykonanie: przygotowanie elementów............................................................................................. 401 Jak osiągnąć zrozumiałość obrazu............................................................................................... 402 Wykorzystanie zdjęć pionowych................................................................................................. 402 Ustalenie liczby potrzebnych zdjęć ............................................................................................. 403 Dbajmy o wysoką jakość zdjęć ................................................................................................... 403 16 Fotografia cyfrowa. Biblia Montaż całości................................................................................................................................... 403 Łączenie napisów ze zdjęciami ................................................................................................... 404 Używanie efektów....................................................................................................................... 405 Podsumowanie................................................................................................................................... 405 Rozdział 27. Fotografia w biznesie................................................................407 Fotografie produktów ........................................................................................................................ 407 Fotografowanie małych produktów............................................................................................. 408 Fotografowanie dużych produktów............................................................................................. 410 Fotografowanie szefa i współpracowników....................................................................................... 411 Portrety siedzące ......................................................................................................................... 411 Zdjęcia z konferencji................................................................................................................... 411 Fotografowanie monitora komputerowego lub obrazu telewizyjnego............................................... 413 Fotografowanie odzieży .................................................................................................................... 414 Wybór najlepszego ustawienia.................................................................................................... 414 Zatrudnianie modeli .................................................................................................................... 415 W naturze .................................................................................................................................... 416 Podsumowanie................................................................................................................................... 417 Rozdział 28. Techniki wykonywania niezwykłych zdjęć...............................419 Płynąca woda..................................................................................................................................... 420 Fotografowanie pokazów sztucznych ogni........................................................................................ 422 Fotografowanie sztucznych ogni za pomocą lustrzanki jednoobiektywowej .............................. 422 Fotografowanie sztucznych ogni przy użyciu aparatu kompaktowego........................................ 424 Ogólne wskazówki dotyczące fotografowania fajerwerków ....................................................... 424 Pasma światła .................................................................................................................................... 425 Odbicia .............................................................................................................................................. 426 Podsumowanie................................................................................................................................... 427 Dodatki......................................................................................... 429 Dodatek A Terminologia fotografii cyfrowej ...............................................431 Dodatek B Cyfrowe techniki fotograficzne ..................................................437 Dodatek C Narzędzia, rozwiązania i sytuacje awaryjne ...............................445 Dodatek D Co nowego w Photoshopie ..........................................................451 Skorowidz .......................................................................................................459 Rozdział 3. Robienie ciekawych zdjęć W tym rozdziale: (cid:141) Zrozumienie reguły trójpodziału (cid:141) Wybór najlepszego sposobu obramowania zdjęcia (cid:141) Wykorzystywanie przykuwających uwagę linii prowadzących (cid:141) Decydowanie o tym, kiedy zrobić pionowe zdjęcie (cid:141) Zmienianie orientacji za pomocą zdjęć pionowych Ludzie kupują książki, takie jak ta, ponieważ nie są zadowoleni z wykonywanych zdjęć. Chcą znaleźć pewne wskazówki i triki, które pozwolą na robienie znacznie lepszych foto- grafii. Inną przyczyną może być chęć poznania technologii cyfrowej. Rób jak najwięcej zdjęć — mówi jedna z najprostszych wskazówek, która jest zarazem tajemnicą handlo- wą profesjonalnych fotografów. W 2002 roku wykonałem ponad 50 000 fotografii, co w świecie profesjonalnej fotografii jest liczbą niespecjalnie wielką. Jeśli dodatkowo weźmiesz pod uwagę fakt, iż profesjonaliści bardzo dokładnie przyglą- dają się własnym zdjęciom i prawie zawsze zadają sobie pytanie, w jaki sposób można by je zrobić lepiej, zrozumiesz, dlaczego ich zdjęcia wyglądają nieco inaczej niż Twoje. W fotografii cyfrowej wspaniałą rzeczą jest możliwość robienia wielu ujęć bez ponosze- nia kosztów zakupu ton filmu. Na szczęście, aby udoskonalić technikę, nie trzeba także wykonywać 50 000 fotografii rocznie, choć profesjonalistą nie zostaje się w ciągu jedne- go dnia. Z pewnością jednak duża ilość wykonanych zdjęć i praca nad ich ulepszaniem w końcu spowodują, że staniesz się lepszym fotografem. Fotografowie, aby tworzyć ciekawe zdjęcia, korzystają z całej gamy artystycznych narzę- dzi i zasad. W tym rozdziale przeanalizuję kilka z nich. Reguła trójpodziału Niektórzy ludzie twierdzą, że fotografia nie jest sztuką. Jednak zrobienie dobrego zdjęcia to dużo więcej niż tylko wycelowanie aparatu w interesującą scenę i zwolnienie spustu migawki. 56 Część I (cid:141) Podstawy fotografii cyfrowej Kompozycja polega na takim rozmieszczaniu elementów w kadrze, aby przekazać infor- mację, wywołać nastrój lub wzbudzić emocje. Elementarne zasady tworzenia kompozy- cji nie są rzeczą nową. W rzeczywistości opracowane zostały przez artystów włoskiego renesansu, a wcześniej przez Greków i Rzymian. Na szczęście nie musisz być ekspertem w dziedzinie historii sztuki, aby zrozumieć zasady tworzenia kompozycji. Zamiast tego pamiętaj, że podstawowym błędem popełnianym przez początkujących fotografów jest próba umieszczenia w jednym kadrze zbyt wielu rzeczy. Udana kompozycja to najczęściej sprowadzenie zdjęcia do najbardziej podstawo- wego elementu, a następnie sprawienie, by element ten był motywem przewodnim ujęcia. Przez długi czas budowane były elementarne zasady ułatwiające artyście zgłębienie sekretu udanej kompozycji. Postaram się przedstawić je w tym rozdziale. Przykład widoczny jest na rysunku 3.1. Rysunek 3.1. Odpowiednio umiejscowiona sylwetka modelki przyciąga wzrok widza w kierunku poświaty kasyna w Atlantic City © 2004 Dan Simon Pamiętaj, że wszystkie zdjęcia w kolorowych wersjach możesz znaleźć pod adresem FTP: ftp://ftp.helion.pl/przyklady/focybi.zip. Jedną z podstawowych zasad kompozycji jest reguła trójpodziału. Polega ona na p
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Fotografia cyfrowa. Biblia
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: