Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00019 002291 22777465 na godz. na dobę w sumie
Windows Small Business Server 2003. Administracja systemem - książka
Windows Small Business Server 2003. Administracja systemem - książka
Autor: , Liczba stron: 440
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-7361-795-7 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> systemy operacyjne >> small business server
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

W wielu firmach administrowaniem serwerami zajmuje się nie administrator, tylko pracownik, dla którego jest to tylko jedno z dziesiątek zadań. Takie osoby rzadko mają czas na poznawanie zawiłości administrowania systemami -- potrzebują skutecznych porad ułatwiających szybką i efektywną pracę, a nie precyzyjnych opisów każdej linijki pliku konfiguracyjnego. Dla takich 'administratorów mimo woli' zbiór wskazówek może okazać się podstawową lekturą wykorzystywaną w pracy.

Książka 'Windows Small Business Server 2003. Administracja systemem' jest przeznaczona właśnie dla tych ludzi, na których znienacka spadło zadanie administrowania firmową siecią opartą na Small Business Server. Książka przedstawia kluczowe zadania realizowane przez serwer, zawiera niezbędne objaśnienia i okna programów, na które natknie się administrator. Nie zasypuje czytelnika zawiłościami technicznymi -- koncentruje się raczej na sposobach szybkiego i sprawnego wykonania określonych zadań.

Jeśli administrowanie systemem Small Business Server 2003 to tylko jedno z Twoich zadań, znalazłeś wreszcie książkę, której szukałeś.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

IDZ DO IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TREĎCI SPIS TREĎCI KATALOG KSI¥¯EK KATALOG KSI¥¯EK KATALOG ONLINE KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK TWÓJ KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA DODAJ DO KOSZYKA CENNIK I INFORMACJE CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE O NOWOĎCIACH O NOWOĎCIACH ZAMÓW CENNIK ZAMÓW CENNIK CZYTELNIA CZYTELNIA FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl Windows Small Business Server 2003. Administracja systemem Autorzy: Susan Snedaker, Daniel H. Bendell T³umaczenie: S³awomir Dzieniszewski, Marcin Jêdrysiak, Piotr Pilch ISBN: 83-7361-795-7 Tytu³ orygina³u: How to Cheat at Small Business Server 2003 Format: B5, stron: 440 W wielu firmach administrowaniem serwerami zajmuje siê nie administrator, tylko pracownik, dla którego jest to tylko jedno z dziesi¹tek zadañ. Takie osoby rzadko maj¹ czas na poznawanie zawi³oġci administrowania systemami — potrzebuj¹ skutecznych porad u³atwiaj¹cych szybk¹ i efektywn¹ pracê, a nie precyzyjnych opisów ka¿dej linijki pliku konfiguracyjnego. Dla takich „administratorów mimo woli” zbiór wskazówek mo¿e okazaæ siê podstawow¹ lektur¹ wykorzystywan¹ w pracy. Ksi¹¿ka „Windows Small Business Server 2003. Administracja systemem” jest przeznaczona w³aġnie dla tych ludzi, na których znienacka spad³o zadanie administrowania firmow¹ sieci¹ opart¹ na Small Business Server. Ksi¹¿ka przedstawia kluczowe zadania realizowane przez serwer, zawiera niezbêdne objaġnienia i okna programów, na które natknie siê administrator. Nie zasypuje czytelnika zawi³oġciami technicznymi — koncentruje siê raczej na sposobach szybkiego i sprawnego wykonania okreġlonych zadañ. • Komponenty systemu Small Business Server 2003 • Projektowanie sieci komputerowych • Instalowanie Small Business Server 2003 • Zabezpieczenia systemu i zarz¹dzanie systemami plików • Administrowanie u¿ytkownikami, grupami i prawami dostêpu • Archiwizowanie i przywracanie danych • Konfigurowanie serwera poczty elektronicznej • Zdalny dostêp • Monitorowanie i analiza dzia³ania Small Business Server 2003 Jeġli administrowanie systemem Small Business Server 2003 to tylko jedno z Twoich zadañ, znalaz³eġ wreszcie ksi¹¿kê, której szuka³eġ. Spis treści Przedmowa ....................................................................................... 17 Rozdział 1. Podstawowe informacje o systemie Windows Small Business Server 2003 ................................. 19 Do czego zmierzamy ...................................................r...................................................r. 19 Funkcje systemu Windows Small Business Server 2003 ................................................ 20 Uproszczone administrowanie i zarządzanie systemem ............................................ 20 Ulepszony system zabezpieczeń ...................................................r............................ 20 Łatwy dostęp do internetu i poczty elektronicznej ...................................................r. 21 Łatwość przygotowywania intranetu...................................................r...................... 21 Łatwy zdalny dostęp ...................................................r.............................................. 21 Uproszczone zarządzanie ...................................................r....................................... 21 Łatwiejsze zarządzanie danymi...................................................r.............................. 22 Komponenty wchodzące w skład systemu Windows Small Business Server 2003......... 22 Windows Server 2003 (Standard, Premium) ...................................................r.......... 23 Exchange Server 2003 (Standard, Premium)...................................................r.......... 23 Outlook 2003 (Standard, Premium) ...................................................r....................... 24 Usługa Microsoft Shared Fax (Standard, Premium).................................................. 24 Microsoft SharePoint Services (Standard, Premium) ................................................ 24 Server ISA (Premium)...................................................r............................................ 24 SQL Server 2000 (Premium)...................................................r.................................. 25 Office FrontPage 2003 (Premium) ...................................................r......................... 25 Ograniczenia systemu Windows Small Business Server 2003 ........................................ 26 Lokalizacja zainstalowanych komponentów ...................................................r.......... 26 Ograniczenia związane z klientami ...................................................r........................ 27 Licencje dostępu klienta (CAL) ...................................................r............................. 27 Systemy operacyjne klientów...................................................r................................. 28 Tylko jedna domena ...................................................r............................................... 28 Który system operacyjny będzie najwłaściwszy w naszej sytuacji? ................................ 30 Jeszcze raz ...................................................r...................................................r................. 31 Rozdział 2. Zasady działania i projektowania sieci komputerowych ..................... 33 Czego dowiemy się w tym rozdziale ...................................................r............................ 33 Podstawowe terminy związane z komputerami w sieci ...................................................r 34 Podstawy sieci komputerowych ...................................................r................................... 36 Kto rządzi siecią? ...................................................r...................................................r 36 Łączenie komputerów ze sobą ...................................................r............................... 37 Komunikacja sieciowa ...................................................r........................................... 37 4 Windows Small Business Server 2003. Administracja systemem Rozdział 3. Adresy IP, firewalle i tłumaczenie NAT ...................................................r...................... 38 Podstawowe zasady adresowania w protokole IP ...................................................r.. 39 Maski podsieci ...................................................r...................................................r.... 39 Publiczne i prywatne adresy IP ...................................................r.............................. 42 Firewalle i tłumaczenie NAT ...................................................r................................. 43 Projektowanie własnej sieci komputerowej...................................................r.................. 44 Przegląd potrzebnych i posiadanych komponentów.................................................. 45 Przegląd specyfikacji urządzeń i oprogramowania ...................................................r 46 Komputer dla serwera ...................................................r...................................... 46 Specyfikacje serwera SBS ...................................................r............................... 47 Specyfikacje klientów serwera SBS...................................................r................. 48 Inne urządzenia sieciowe ...................................................r................................. 49 Tworzenie schematu sieci ...................................................r...................................... 49 Łączenie naszej sieci w całość i przygotowywanie zabezpieczeń ............................. 50 Spis połączeń sieciowych, lokalizacji komputerów i użytkowników ........................ 53 Połączenia sieciowe i lokalizacja komputerów ...................................................r 53 Listy użytkowników...................................................r............................................... 54 Okablowanie sieci ...................................................r............................................ 55 Przełączniki i koncentratory w sieci...................................................r................. 56 Sieci bezprzewodowe...................................................r....................................... 56 Prędkość przesyłu danych w sieciach przewodowych i bezprzewodowych........ 57 Wybór nazw dla domeny i komputerów...................................................r....................... 58 Konwencje nazywania domen...................................................r................................ 58 Konwencje nazywania komputerów...................................................r....................... 59 Podsumowanie ...................................................r...................................................r.......... 59 Instalacja systemu Small Business Server 2003 ............................... 61 Do czego zmierzamy ...................................................r...................................................r. 61 Przygotowanie do instalacji...................................................r.......................................... 61 Czysta instalacja systemu...................................................r....................................... 62 Uaktualnianie systemu ...................................................r........................................... 63 Migracja systemu ...................................................r...................................................r 64 Wybór właściwej ścieżki instalacji ...................................................r........................ 65 Przygotowanie do instalacji ...................................................r................................... 65 Przygotowanie planu odtwarzania i instalacji, uaktualnienia lub migracji systemu ...................................................r..................................... 66 Przygotowanie zapasowej kopii naszych danych................................................ 67 Zaplanowanie układu partycji dyskowych ...................................................r....... 67 Przygotowanie serwera do instalacji ...................................................r................ 70 Weryfikacja konfiguracji sieci ...................................................r......................... 71 Konfiguracja adresów IP...................................................r.................................. 72 Jeszcze ostatni test ...................................................r................................................. 74 Instalowanie systemu Small Business Server 2003 ...................................................r...... 75 Faza I — instalacja systemu Windows Small Business Server 2003 ........................ 76 Faza II — kreator instalacji programu Microsoft Windows Small Business Server......80 Uaktualnienie starszych systemów do systemu Small Business Server 2003....................... 83 Przygotowania do uaktualnienia systemu...................................................r............... 84 Przygotowanie serwera ...................................................r.................................... 85 Przygotowanie klientów...................................................r................................... 88 Przygotowywanie użytkowników ...................................................r.................... 88 Uaktualnianie serwera ...................................................r............................................ 89 Faza I — Kreator instalacji programu Microsoft Windows Small Business Server .. 90 Faza II — Kreator instalacji programu Microsoft Windows Small Business Server . 92 Spis treści 5 Migrowanie do systemu Small Business Server 2003 ...................................................r.. 93 Przygotowanie do migracji...................................................r..................................... 94 Wykonywanie migracji do systemu SBS ...................................................r............... 95 Lista zadań do wykonania i inne zadania poinstalacyjne................................................. 96 Wyświetl najważniejsze wskazówki dotyczące zabezpieczeń................................... 98 Połącz z internetem ...................................................r................................................ 98 Bezpośrednie połączenie szerokopasmowe...................................................r...... 99 Lokalne urządzenie routera z adresem IP...................................................r....... 101 Połączenie wymagające nazwy użytkownika i hasła (PPPoE).......................... 103 Połączenie telefoniczne...................................................r.................................. 103 Konfigurowanie firewalla ...................................................r.............................. 104 Konfigurowanie poczty elektronicznej ...................................................r.......... 107 Konfigurowanie zasad haseł ...................................................r.......................... 108 Skanowanie w poszukiwaniu ważnych aktualizacji systemu ............................ 108 Konfigurowanie zdalnego dostępu do sieci...................................................r.......... 109 Zdalny dostęp do sieci za pośrednictwem VPN ................................................ 110 Zdalny dostęp za pośrednictwem linii telefonicznej ......................................... 111 Aktywacja serwera ...................................................r............................................... 112 Dodawanie licencji klientów ...................................................r................................ 113 Migrowanie uprawnień naszych użytkowników ...................................................r.. 113 Zadania związane z zarządzaniem systemem...................................................r....... 114 Podsumowanie ...................................................r...................................................r........ 115 Rozdział 4. Zabezpieczenia ............................................................................... 117 Czego dowiemy się w tym rozdziale ...................................................r.......................... 117 Ogólne informacje na temat zabezpieczeń serwera Small Business Server 2003.......... 118 Rodzaje zabezpieczeń ...................................................r.......................................... 118 Topologie sieci i konfiguracja firewalla ...................................................r..................... 119 Połączenia sieciowe ...................................................r............................................. 120 Zabezpieczenia sieci bezprzewodowych ...................................................r.................... 121 Zabezpieczanie serwera...................................................r.............................................. 122 Bezpieczeństwo fizyczne serwera ...................................................r........................ 122 Zabezpieczanie konfiguracji...................................................r................................. 123 Zabezpieczanie oprogramowania ...................................................r......................... 126 Zabezpieczanie stacji roboczych ...................................................r................................ 128 Zabezpieczanie kont użytkowników...................................................r........................... 129 Edukowanie użytkowników ...................................................r................................. 129 Wymóg stosowania złożonych haseł...................................................r.................... 130 Sprawdzenie, czy użytkownikom przypisano tylko niezbędne uprawnienia ........... 131 Monitorowanie, rejestrowanie i inspekcja ...................................................r.................. 132 Konfigurowanie monitorowania i raportowania...................................................r... 133 Inspekcja kluczowych zdarzeń ...................................................r............................. 133 Inspekcja zdarzeń związanych z nieudanymi operacjami logowania................ 133 Inspekcja zdarzeń związanych z blokowaniem kont ......................................... 134 Narzędzie Security Guidance Kit firmy Microsoft............................................ 134 Podsumowanie ...................................................r...................................................r........ 137 Rozdział 5. Zarządzanie dyskami....................................................................... 139 Czego dowiemy się w tym rozdziale ...................................................r.......................... 139 Terminologia ...................................................r...................................................r........... 139 Terminologia związana z dyskami ...................................................r....................... 140 Terminologia związana z urządzeniami pamięci masowej...................................... 141 Zagadnienia dotyczące dysków dynamicznych ...................................................r.......... 143 Woluminy podstawowe...................................................r........................................ 144 Woluminy rozłożone...................................................r............................................ 145 6 Windows Small Business Server 2003. Administracja systemem Woluminy paskowane (RAID-0) ...................................................r......................... 146 Woluminy dublowane (RAID-1)...................................................r.......................... 147 Wolumin paskowany z parzystością (RAID-5) ...................................................r.... 148 Zarządzanie dyskami serwera...................................................r..................................... 149 Konsola Zarządzanie dyskami...................................................r.............................. 149 Zastosowanie partycji...................................................r........................................... 150 Tworzenie partycji ...................................................r......................................... 151 Tworzenie nowego dysku logicznego partycji rozszerzonej ............................. 153 Usuwanie partycji lub dysku logicznego...................................................r........ 154 Konwertowanie dysku podstawowego na dynamiczny ........................................... 154 Zastosowanie dysków dynamicznych ...................................................r.................. 155 Tworzenie woluminu ...................................................r..................................... 155 Usuwanie woluminu ...................................................r...................................... 156 Montowanie woluminu ...................................................r.................................. 156 Zastosowanie zestawów dublowanych (lustrzanych) .............................................. 158 Utworzenie zestawu dublowanego...................................................r................. 158 Usuwanie zestawu dublowanego ...................................................r................... 160 Rozdzielanie zestawu dublowanego...................................................r............... 161 RAID-5 ...................................................r...................................................r............. 161 Identyfikowanie problemów z dyskami ...................................................r............... 162 Podsumowanie ...................................................r...................................................r........ 164 Rozdział 6. Zarządzanie przechowywaniem plików ............................................ 167 Czego dowiemy się w tym rozdziale ...................................................r.......................... 167 Konfigurowanie przydziałów dyskowych i zarządzanie nimi ....................................... 167 Uzyskiwanie informacji na temat przydziałów dyskowych .................................... 168 Definiowanie przydziałów dyskowych dla określonych użytkowników ................. 171 Importowanie i eksportowanie przydziałów dyskowych......................................... 173 Raporty dotyczące przydziałów dysków ...................................................r.............. 175 Zarządzanie szyfrowaniem plików ...................................................r............................. 175 Agent odzyskiwania zaszyfrowanych plików ...................................................r...... 177 Kompresja dysków i plików ...................................................r....................................... 178 Zagadnienia dotyczące tworzenia kopii w tle ...................................................r............. 180 Uruchamianie wykonywania kopii w tle dla udostępnianych katalogów ................ 181 Konfigurowanie klientów pod kątem stosowania kopii tworzonych w tle .............. 182 Podsumowanie ...................................................r...................................................r........ 185 Rozdział 7. Zarządzanie użytkownikami i grupami............................................. 187 Czego dowiemy się w tym rozdziale ...................................................r.......................... 187 Zagadnienia dotyczące grup oraz tworzenie ich i zarządzanie nimi .............................. 187 Zagadnienia dotyczące grup...................................................r................................. 188 Wbudowane grupy ...................................................r......................................... 188 Zarządzanie grupami ...................................................r............................................ 190 Grupy zabezpieczeń ...................................................r....................................... 190 Grupy dystrybucyjne...................................................r...................................... 192 Zagadnienia dotyczące kont użytkowników oraz tworzenie ich i zarządzanie nimi...... 195 Konta użytkowników ...................................................r........................................... 195 Tworzenie kont użytkowników...................................................r...................... 196 Dodawanie użytkowników do grup lub ich usuwanie....................................... 198 Zarządzanie szablonami użytkowników ...................................................r........ 200 Zmiana lokalizacji katalogu Moje dokumenty powiązanego z kontami użytkowników ...................................................r...... 204 Usuwanie lub wyłączanie kont użytkowników ................................................. 205 Zagadnienia dotyczące profili użytkowników i zarządzanie nimi ................................. 206 Korzystanie z konta Administrator ...................................................r................ 209 Podsumowanie ...................................................r...................................................r........ 210 Spis treści 7 Rozdział 8. Uprawnienia, udziały i zasady grupy ................................................ 213 Czego dowiemy się w tym rozdziale ...................................................r.......................... 213 Ogólne informacje na temat uprawnień...................................................r...................... 213 Kontrola dostępu oparta na uprawnieniach NTFS...................................................r 214 Uprawnienia udziału ...................................................r............................................ 216 Konfigurowanie uprawnień i zarządzanie nimi ...................................................r.......... 217 Reguły i wyjątki ...................................................r...................................................r 217 Zasady dziedziczenia ...................................................r........................................... 219 Określanie uprawnień czynnych ...................................................r.......................... 221 Właściciele ...................................................r...................................................r........ 221 Inspekcja ...................................................r...................................................r........... 222 Zasady grupy ...................................................r...................................................r........... 223 Konfigurowanie zasad grupy i zarządzanie nimi...................................................r........ 225 Tworzenie i usuwanie obiektów zasad grupy ...................................................r....... 226 Zarządzanie kolejnością dziedziczenia...................................................r................. 230 Zarządzanie kolejnością stosowania...................................................r..................... 231 Przeglądanie i definiowanie zakresu obiektu GPO ................................................. 231 Archiwizowanie i przywracanie obiektów GPO ...................................................r.. 233 Przewidywanie wyników działania obiektów GPO ................................................ 235 Zastosowanie obiektów GPO do automatycznej aktualizacji stacji roboczych ....... 238 Zastosowanie obiektów GPO do inspekcji zdarzeń................................................. 240 Podsumowanie ...................................................r...................................................r........ 242 Rozdział 9. Zarządzanie stacjami roboczymi ...................................................... 245 Czego dowiemy się w tym rozdziale ...................................................r.......................... 245 Ogólne informacje na temat zarządzania stacjami roboczymi....................................... 245 Translacja adresów sieciowych i konfigurowanie adresów IP....................................... 246 Konfigurowanie translacji NAT (firewalla) ...................................................r......... 246 Podstawowe informacje dotyczące protokołu DHCP.............................................. 248 Pula adresów ...................................................r.................................................. 249 Dzierżawa adresów ...................................................r........................................ 249 Zastrzeżenia ...................................................r...................................................r 250 Opcje zakresu...................................................r................................................. 250 Wykluczanie adresów ...................................................r.................................... 251 Konfigurowanie komputerów i podłączanie ich do sieci............................................... 252 Konfigurowanie stacji roboczych...................................................r......................... 252 Podłączanie stacji roboczych do sieci ...................................................r.................. 254 Korzystanie ze stacji roboczych pracujących pod kontrolą starszych wersji systemu Windows................................................. 256 Instalowanie aplikacji na komputerach znajdujących się w sieci .................................. 257 Zastosowanie usług Windows Update i Software Update Services ............................... 258 Usługa Windows Update...................................................r...................................... 259 Ręczne użycie usługi Windows Update ...................................................r......... 259 Automatyczne korzystanie z usługi Windows Update ...................................... 260 Zastosowanie usługi Windows Update przy użyciu zasad grupy...................... 261 Usługa SUS ...................................................r...................................................r....... 264 Podsumowanie ...................................................r...................................................r........ 266 Rozdział 10. Instalowanie drukarek i zarządzanie nimi ........................................ 269 Czego dowiemy się w tym rozdziale ...................................................r.......................... 269 Ogólne informacje na temat drukarek ...................................................r........................ 269 Drukarki logiczne i fizyczne ...................................................r................................ 270 Instalowanie drukarek i zarządzanie nimi ...................................................r.................. 272 Dodawanie drukarki lokalnej ...................................................r............................... 272 Dodawanie drukarki sieciowej ...................................................r............................. 273 8 Windows Small Business Server 2003. Administracja systemem Zarządzanie zainstalowanymi drukarkami ...................................................r........... 275 Włączanie inspekcji drukarki...................................................r......................... 277 Tworzenie puli drukarek ...................................................r................................ 278 Zarządzanie buforowaniem drukarek...................................................r............. 278 Zarządzanie priorytetami drukarki przy użyciu sterowników (drukarek logicznych) ...................................................r................................. 280 Zarządzanie serwerem wydruków...................................................r.................. 280 Zarządzanie drukarkami faksowymi i udostępnianie usługi faksowania ....................... 283 Zarządzanie drukarkami faksowymi ...................................................r.................... 283 Udostępniona usługa faksowania ...................................................r......................... 284 Narzędzie Urządzenia i dostawcy ...................................................r.................. 285 Narzędzie Routing przychodzący...................................................r................... 285 Narzędzie Routing wychodzący...................................................r..................... 285 Narzędzie Strony tytułowe...................................................r............................. 286 Narzędzie Konsola faksu ...................................................r............................... 286 Zasady grupy powiązane z drukarkami ...................................................r...................... 286 Podsumowanie ...................................................r...................................................r........ 289 Rozdział 11. Plan awaryjny oraz archiwizowanie i przywracanie danych ............... 291 Czego dowiemy się w tym rozdziale ...................................................r.......................... 291 Plan awaryjny ...................................................r...................................................r.......... 291 Określenie zagrożeń i ustalenie dla nich priorytetów .............................................. 293 Kwestie natury prawnej...................................................r........................................ 294 Oszacowanie zasobów...................................................r.......................................... 294 Reakcja na zdarzenie...................................................r............................................ 294 Testowanie planu i zarządzanie nim...................................................r..................... 295 Archiwizowanie danych ...................................................r............................................. 295 Zagadnienia dotyczące archiwizowania danych...................................................r... 296 Nośnik archiwizujący...................................................r........................................... 298 Zarządzanie nośnikami archiwizującymi ...................................................r....... 298 Narzędzie Kopia zapasowa ...................................................r.................................. 299 Automatyczne przywracanie systemu ...................................................r............ 302 Status archiwizacji ...................................................r............................................... 303 Narzędzie Konsola odzyskiwania...................................................r......................... 305 Przywracanie serwera i danych ...................................................r.................................. 306 Proces całkowitego przywracania ...................................................r........................ 306 Instalacja systemu operacyjnego...................................................r.................... 307 Przywracanie serwera przy użyciu kopii zapasowej ......................................... 307 Sprawdzanie poprawności operacji przywracania............................................. 309 Częściowe przywracanie plików i katalogów...................................................r....... 309 Przywracanie katalogów i plików przy użyciu funkcji tworzącej w tle kopie udostępnionych zasobów ...................................................r.................. 310 Przywracanie katalogów i plików z nośnika archiwizującego .......................... 310 Przywracanie usuniętej wiadomości poczty elektronicznej .............................. 311 Podsumowanie ...................................................r...................................................r........ 311 Rozdział 12. Serwer Exchange Server i program Outlook 2003 ........................... 315 Czego dowiemy się w tym rozdziale ...................................................r.......................... 315 Ogólne informacje na temat serwera Microsoft Exchange Server................................. 315 Komponenty serwera Exchange Server...................................................r................ 316 Sekcja Global Settings ...................................................r................................... 317 Sekcja Recipients ...................................................r........................................... 318 Sekcja Servers...................................................r................................................ 318 Sekcja Connectors...................................................r.......................................... 318 Spis treści 9 Sekcja Tools...................................................r...................................................r 319 Sekcja Folders...................................................r................................................ 319 Korzystanie z serwera Exchange Server...................................................r..................... 320 Dodawanie grupy dystrybucyjnej...................................................r......................... 321 Zarządzanie pocztą elektroniczną opartą na protokole POP3.................................. 322 Tworzenie skrzynki pocztowej POP3 ...................................................r............ 324 Definiowanie harmonogramu dostarczania wiadomości za pomocą protokołu POP3 ...................................................r........................ 326 Synchronizowanie wiadomości poczty elektronicznej ............................................ 327 Zmiana hasła poczty elektronicznej ...................................................r..................... 327 Tworzenie skrzynek pocztowych dla użytkowników .............................................. 327 Zarządzanie skrzynkami pocztowymi użytkowników serwera Exchange Server.... 329 Narzędzie Queue Viewer ...................................................r..................................... 330 Monitorowanie serwera i statusu złączy...................................................r............... 330 Narzędzie Message Tracking Center...................................................r.................... 331 Tworzenie publicznych katalogów i zarządzanie nimi............................................ 331 Tworzenie hierarchii ...................................................r...................................... 332 Tworzenie struktury nazw...................................................r.............................. 332 Zapisywanie zasad dotyczących przechowywania danych ............................... 333 Tworzenie zasad dotyczących zarządzania publicznymi katalogami ................ 333 Korzystanie z programu Outlook 2003...................................................r....................... 334 Narzędzie Outlook Web Access...................................................r........................... 335 Łączenie się z serwerem Outlook Web Access ................................................. 336 Narzędzie Outlook Mobile Access ...................................................r....................... 337 Narzędzie Exchange ActiveSync 3.7...................................................r.......................... 338 Podsumowanie ...................................................r...................................................r........ 339 Rozdział 13. Zarządzanie zdalnym połączeniem .................................................. 341 Czego dowiemy się w tym rozdziale ...................................................r.......................... 341 Ogólne informacje na temat zdalnego połączenia ...................................................r...... 341 Telefoniczny zdalny dostęp...................................................r.................................. 342 Konfigurowanie na serwerze telefonicznego zdalnego dostępu........................ 343 Wirtualne sieci prywatne...................................................r...................................... 344 Konfigurowanie serwera pod kątem połączenia VPN....................................... 344 Konfigurowanie zdalnego dostępu na stacjach roboczych ...................................... 345 Komputer aktualnie podłączony jest do sieci...................................................r. 346 Komputery nie są podłączone do sieci ...................................................r........... 347 Pobieranie programu Menedżer połączeń za pomocą narzędzia Zdalne miejsce pracy w sieci Web...................................................r.............. 347 Określanie ustawień użytkowników związanych ze zdalnym dostępem ................. 347 Zastosowanie narzędzia Zdalne miejsce pracy w sieci Web.......................................... 348 Uaktywnianie i konfigurowanie narzędzia Zdalne miejsce pracy w sieci Web....... 349 Konfigurowanie dostępu dla użytkowników ...................................................r........ 350 Funkcje narzędzia Zdalne miejsce pracy w sieci Web przeznaczone dla użytkowników...................................................r....................... 350 Funkcja Odczytaj moją firmową pocztę e-mail................................................. 351 Dostęp do pulpitu mojego komputera w pracy.................................................. 351 Użyj udostępnianej aplikacji firmowej...................................................r........... 351 Wyświetl wewnętrzną witrynę sieci Web firmy................................................ 351 Wyświetl raport o użyciu serwera ...................................................r.................. 351 Podłącz mój komputer zdalny do sieci...................................................r........... 352 Informacje i odpowiedzi ...................................................r................................ 352 Funkcje narzędzia Zdalne miejsce pracy w sieci Web przeznaczone dla administratora ...................................................r....................... 352 10 Windows Small Business Server 2003. Administracja systemem Certyfikaty...................................................r...................................................r............... 353 Dostęp bezprzewodowy...................................................r.............................................. 354 Infrastruktura sieci bezprzewodowych...................................................r................. 356 Komponenty serwera z systemem Windows związane z siecią bezprzewodową.... 356 Ogólne informacje na temat zabezpieczeń sieci bezprzewodowej .......................... 357 802.11. Weryfikowanie tożsamości i uwierzytelnianie..................................... 357 802.11. Szyfrowanie WEP (Wired Equivalency Privacy)................................. 358 802.11. WPA (Wi-Fi Protected Access) ...................................................r........ 358 802.1X. Uwierzytelnianie i bezpieczeństwo ...................................................r.. 358 Podsumowanie ...................................................r...................................................r........ 359 Rozdział 14. Użycie programu SharePoint Services ............................................. 361 Czego dowiemy się w tym rozdziale ...................................................r.......................... 361 Przegląd programu SharePoint Services ...................................................r........................ 361 Składniki programu SharePoint...................................................r.................................. 363 Górny pasek nawigacji ...................................................r......................................... 363 Pasek łączy Szybkie uruchamianie...................................................r....................... 364 Grupy lokacji i uprawnienia użytkowników...................................................r......... 365 Praca z informacją w programie SharePoint ...................................................r........ 366 Dodawanie elementów ...................................................r................................... 366 Ewidencjonowanie dokumentów ...................................................r................... 367 Alerty ...................................................r...................................................r.......... 367 Importowanie i eksportowanie plików ...................................................r........... 368 Strony dyskusji i dokumenty...................................................r.......................... 368 Witryny i podwitryny ...................................................r........................................... 368 Dostosowywanie witryny programu SharePoint ...................................................r........ 369 Widok udostępniony i widok osobisty ...................................................r................. 370 Administracja ...................................................r...................................................r.... 370 Dostosowywanie ...................................................r.................................................. 371 Zarządzanie moimi informacjami...................................................r......................... 372 Zaawansowane administrowanie witryną programu SharePoint ................................... 372 Konfiguracja serwera wirtualnego ...................................................r....................... 373 Konfiguracja zabezpieczeń ...................................................r.................................. 374 Konfiguracja serwera ...................................................r........................................... 375 Konfiguracja składnika ...................................................r........................................ 375 Tworzenie kopii zapasowej i przywracanie plików programu SharePoint .................... 376 Podsumowanie ...................................................r...................................................r........ 377 Rozdział 15. Monitorowanie, dostrajanie i rozwiązywanie problemów.................. 379 Czego dowiemy się w tym rozdziale ...................................................r.......................... 379 Monitorowanie serwera SBS ...................................................r...................................... 380 Wyświetlanie usług ...................................................r.............................................. 384 Wyświetlanie protokołu zdarzeń ...................................................r.......................... 385 Typy zdarzeń...................................................r.................................................. 385 Właściwości dziennika zdarzeń ...................................................r..................... 387 Dzienniki zdarzeń ...................................................r.......................................... 387 Dziennik aplikacji ...................................................r.......................................... 388 Dziennik zabezpieczeń...................................................r................................... 388 Dziennik systemu...................................................r........................................... 388 Dziennik usług katalogowych ...................................................r........................ 388 Dziennik serwera DNS ...................................................r................................... 389 Dziennik usługi replikacji plików ...................................................r.................. 389 Spis treści 11 Otwieranie menedżera zadań...................................................r................................ 389 Zmiana ustawień raportów o stanie serwera...................................................r......... 390 Zmiana powiadomień o alertach ...................................................r.......................... 391 Zaawansowane narzędzia do monitorowania ...................................................r............. 391 Konsola wydajności: monitor systemu oraz dzienniki wydajności i alerty ............. 392 Health Monitor...................................................r...................................................r.. 392 Rozwiązywanie problemów — podstawy ...................................................r.................. 393 Podstawowe informacje ...................................................r....................................... 394 Dostrajanie serwera SBS i rozwiązywanie problemów z nim związanych.................... 397 Monitorowanie użycia pamięci ...................................................r............................ 398 Monitorowanie aktywności procesora...................................................r.................. 401 Monitorowanie operacji na dysku ...................................................r........................ 402 Podsumowanie ...................................................r...................................................r........ 403 Rozdział 16. Funkcje wersji Premium Edition....................................................... 405 Czego dowiemy się w tym rozdziale ...................................................r.......................... 405 Serwer Internet Security and Acceleration (ISA) Server 2000 ...................................... 405 Instalowanie serwera ISA...................................................r..................................... 408 Konfigurowanie serwera ISA ...................................................r............................... 412 Instalowanie klienta firewalla ISA ...................................................r....................... 413 Przywracanie zdalnego dostępu do witryny programu SharePoint ......................... 415 Serwer SQL Server 2000...................................................r............................................ 419 Instalowanie serwera SQL Server ...................................................r........................ 419 Tworzenie kopii zapasowych baz danych serwera SQL Server .............................. 423 FrontPage 2003 ...................................................r...................................................r....... 424 Podsumowanie ...................................................r...................................................r........ 425 Skorowidz....................................................................................... 427 Rozdział 4. Zabezpieczenia W tym rozdziale: Ogólne informacje na temat zabezpieczeń serwera Small Business Server 2003 Topologie sieciowe i konfiguracja firewalla Zabezpieczanie serwera Zabezpieczanie stacji roboczych Zabezpieczanie kont użytkowników Monitorowanie, rejestrowanie i inspekcja Czego dowiemy się w tym rozdziale Po przeczytaniu niniejszego rozdziału będziesz dobrze orientował się, jakie są elementy systemu zarządzania zabezpieczeniami serwera Windows Small Business Server 2003 (SBS), a także jak konfigurować i monitorować istotne ustawienia zabezpieczeń. Zabezpieczenia powiązane są ściśle z wszystkimi elementami serwera SBS. W tym rozdziale zawarto podstawowe informacje pozwalające zarządzać bezpieczną siecią z serwerem SBS. Odwołania do najlepszych praktyk dotyczących zabezpieczeń znajdują się w prawie każdym rozdziale książki. Niniejszy rozdział ma spełniać rolę przewodnika pozwalają- cego przybliżyć się do tego typu praktyk. W rozdziale dowiesz się, przy użyciu jakich metod sieć z serwerem SBS może i powinna być zabezpieczana. W kolejnych rozdzia- łach zawarto omówione krok po kroku procedury wyjaśniające, jak metody te prak- tycznie zastosować. W celu przypomnienia sobie najlepszych praktyk dotyczących zabezpieczeń, co jakiś czas należy wracać do tego rozdziału, a nawet po przeczytaniu całej książki i odłożeniu jej na półkę. 118 Windows Small Business Server 2003. Administracja systemem Drobna uwaga na marginesie W trakcie określania reguł obowiązujących firmę przy dostępie do sieci często pomocna jest współpraca z zarządem. Sformułowanie zasad w formie pisemnej będzie pomocne w uniknięciu kłopotliwych dla siebie sytuacji. Dodatkowo osiągnie się większą kon- sekwencję w zakresie sposobu przydzielania uprawnień i uzyska się pewien poziom odpowiedzialności pracowników organizacji. Każdy musi mieć na uwadze zabezpiecze- nia sieci. Uzyskanie wsparcia ze strony zarządu i działu personalnego (jeśli taki istnieje) w zakresie definiowania i wdrażania zasad dotyczących zabezpieczeń sieci może być pomocne w zarządzaniu nią. Ogólne informacje na temat zabezpieczeń serwera Small Business Server 2003 Najpierw w skrócie trzeba przypomnieć, że jeśli postępowałeś zgodnie z instrukcjami zawartymi w rozdziale 3. i wykonałeś zadania w kolejności, w jakiej znajdowały się na liście, można powiedzieć, że już poprawnie zdefiniowałeś podstawowe zabezpieczenia serwera Small Business Server 2003. To dobra wiadomość, natomiast zła jest taka, że konfigurowanie zabezpieczeń to nigdy nie kończące się zadanie, którego nie można zrealizować raz i o nim zapomnieć. Jeśli jednak na początku prawidłowo skonfiguruje się system i będzie się korzystało z najlepszych praktyk omawianych w książce, uzy- ska się bezpieczny system i sieć. Jeśli chcesz mieć gwarancję, że sieć, serwer i stacje robocze cały czas będą bezpiecz- ne, najlepszym rozwiązaniem będzie odłączenie wszystkiego i wyłączenie zasilania. Aktualnie nie ma innej metody zapewniającej stuprocentowe bezpieczeństwo. Ponie- waż takie rozwiązanie nie wchodzi w grę, najlepsze, co można zrobić to zredukować stopień dostępności sieci, a zatem zmniejszyć prawdopodobieństwo wystąpienia pro- blemu. Stosując standardowe środki ostrożności, zmniejszamy ryzyko, natomiast przez monitorowanie sieci można szybko zająć się wszystkimi pojawiającymi się problemami, zanim będą powodem większych kataklizmów. Rodzaje zabezpieczeń Zabezpieczenia mogą być omawiane na kilku różnych poziomach. Jeśli przyjrzymy się fizycznej warstwie zabezpieczeń, można zdefiniować następujące jego elementy: topologia sieci, serwer, klient (stacja robocza), użytkownicy, monitorowanie, rejestrowanie i inspekcja całości. Rozdział 4. ♦ Zabezpieczenia 119 Topologia sieci swoim zakresem obejmuje architekturę i fizyczne okablowanie sieci. Istnieją bezpieczne i nie oferujące bezpieczeństwa metody konfigurowania sieci. Choć o projektowaniu sieci wspomniano w rozdziale 2., w celu uzyskania pewności, że sieć jest przygotowana do zastosowania silnych zabezpieczeń, przyjrzymy się teraz kilku zagadnieniom dotyczącym topologii sieci, które są dla nas ważne. Oczywiście serwer SBS odgrywa w sieci kluczową rolę. Jeśli ktoś uzyska do niego do- stęp, będzie mógł sprawować kontrolę nad siecią. Przyjrzymy się kilku różnym meto- dom zabezpieczania serwera. Klienta (stacja robocza, komputer stacjonarny) też dotyczą kwestie związane z zabez- pieczeniami. Ponieważ stacje robocze nie sprawują kontroli nad siecią, istnieje zagro- żenie, że posłużą intruzowi do uzyskania w prosty sposób dostępu do sieci i naruszenia jej zabezpieczeń. Omówimy różne metody zabezpieczania stacji roboczych pomocne w uniknięciu tego typu problemów. Źródłem problemów z zabezpieczeniami mogą też być użytkownicy. Użytkownicy, którzy między innymi zapisują hasła i uruchamiają nieautoryzowane oprogramowanie, mogą doprowadzić do powstania luk w zabezpieczeniach. Jednak istnieją metody na zmniejszenie ryzyka stwarzanego przez użytkowników (celowo lub nieumyślnie), nie wymagające sięgania po drakońskie środki. Przez regularne i dokładne monitorowanie, rejestrowanie i inspekcję można mieć wszystko pod kontrolą. Po takim skonfigurowaniu powyższych operacji, aby automa- tycznie informowały administratora o tym, co wzbudza podejrzenie, a także przez re- gularne przeglądanie plików dzienników i raportów można wcześnie wykryć nietypowe zdarzenia i szybko podjąć odpowiednie działania. Drobna uwaga na marginesie Prawdopodobnie bezpieczeństwo jest największym wyzwaniem, z jakim obecnie mają do czynienia administratorzy sieci. Niniejszy rozdział ma być pomocny w zrozumieniu różnych elementów zabezpieczeń. Dzięki różnym oferowanym kreatorom serwer SBS znakomicie sprawdza się w procesie definiowania poprawnych początkowych usta- wień zabezpieczeń. Jeśli wykona się omówione w rozdziale 3. zadania instalacyjne zawarte na liście, a także będzie się postępowało zgodne z najlepszymi praktykami zamieszczonymi w różnych miejscach książki, poziom zabezpieczeń sieci może być zgodny z oczekiwaniami. Kierujmy się filozofią, która głosi, aby mieć nadzieję na naj- lepsze i planować najgorsze. Prawdopodobnie w praktyce będziemy mieć do czynienia z czymś znajdującym się pomiędzy. Topologie sieci i konfiguracja firewalla Najpierw należy zapoznać się z topologią sieci. Jeśli postępowałeś zgodnie z zalece- niami z rozdziałów 2. i 3., na początku powinieneś dysponować w miarę zabezpieczoną siecią. Aby upewnić się, że tak jest, jeszcze raz przyjrzyjmy się strukturze sieci. 120 Windows Small Business Server 2003. Administracja systemem Połączenia sieciowe W celu ochrony sieci połączonej z internetem konieczne jest skonfigurowanie firewalla. Jak już wspomniano w rozdziale 2., firewall jest rozwiązaniem sprzętowym lub pro- gramowym, które filtruje wszystkie dane przychodzące do sieci i z niej wychodzące. Przy filtrowaniu danych firewall decyduje, które pakiety przepuścić, a których nie. Fi- rewall korzysta ze zdefiniowanych dla niego reguł. W trakcie konfigurowania połą- czenia z internetem przy użyciu Kreatora konfigurowania poczty e-mail i połączenia internetowego omówionego w rozdziale 3., zdefiniowano kilka reguł dla firewalla wbu- dowanego w serwer SBS. Po zainstalowaniu oprogramowania ISA (Internet and Security Acceleration) Server wchodzącego w skład wersji Premium serwera SBS dostępny bę- dzie bardziej zaawansowany firewall (procedura instalacji i konfiguracji oprogramowa- nia zostanie omówiona w dalszej części książki). W rozdziale 2. wspomnieliśmy również o tym, jakie miejsce w konfiguracji sieci powi- nien zająć serwer SBS. W większości przypadków serwer powinien być wyposażony w dwie karty sieciowe. Jedna z nich za pośrednictwem modemu kablowego lub routera będzie połączona z internetem, natomiast druga z siecią wewnętrzną firmy. Można sobie wyobrazić, że po uaktywnieniu firewall wbudowany w serwer SBS będzie umiejsco- wiony między obydwiema kartami. Dane przychodzące z internetu docierają do karty sieciowej połączonej z modemem kablowym dostawcy usług internetowych lub routerem, a następnie analizowane są przez firewall serwera SBS. Jeśli otrzymane pakiety spełnią wymagania reguł, zostaną przekazane do karty sieciowej połączonej z siecią we- wnętrzną. W przeciwnym razie pakiety zostaną odrzucone. Taki sam proces ma miejsce w przypadku danych wysyłanych do internetu. Przez zastosowanie w sieci wewnętrznej prywatnych adresów IP i mechanizmu translacji adresów sieciowych NAT (Network Address Translation) uzyskuje się dodatkową warstwę zabezpieczeń. Kolejna metoda zabezpieczania połączenia polega na użyciu zewnętrznego firewalla (specjalizowane urządzenie lub komputer z odpowiednim oprogramowaniem). W tym przypadku komputer z serwerem SBS może dysponować tylko jedną kartą sieciową. Je- śli nie korzystamy z zewnętrznego firewalla (nie znajdującego się na serwerze SBS), komputer z serwerem SBS powinniśmy wyposażyć w dwie karty sieciowe i uaktywnić na nim firewall. Jeśli tak jest, należy cofnąć się do rozdziału 3. i zapoznać z krokami drugiej fazy instalacji. Na rysunku 4.1 przedstawiono strukturę sieci, w której zasto- sowano firewall wbudowany w serwer SBS lub oprogramowanie Internet and Security Acceleration, a także strukturę z zewnętrznym firewallem. Należy się upewnić, że zde- finiowana konfiguracja sieci spełnia ogólne wymagania. Jeśli tak nie jest, sieć jest za- grożona i powinieneś dokonać takich zmian w jej konfiguracji, aby spełniała wytyczne. Warto zauważyć, że w przypadku drugiego wariantu konfiguracji w roli firewalla koniecz- ne jest użycie specjalizowanego urządzenia, ponieważ serwer SBS posiada tylko jedną kartę sieciową połączoną bezpośrednio z siecią. Jeśli rolę firewalla ma odgrywać serwer SBS lub oprogramowanie Internet and Security Acceleration Server dostępne w jego wersji Premium, komputer musi być wyposażony w dwie karty sieciowe i skonfiguro- wany zgodnie z pierwszym wariantem przedstawionym na rysunku 4.1. Rozdział 4. ♦ Zabezpieczenia 121 Rysunek 4.1. Konfiguracje sieci korzystających z firewalla wewnętrznego i zewnętrznego Jeśli zastosowano zewnętrzny firewall (często jest to router z funkcjami firewalla), po- winieneś sprawdzić konfigurację, korzystając z dokumentacji dostarczonej przez jego producenta. Zabezpieczenia sieci bezprzewodowych Niektóre routery (nazywane czasami stacjami bazowymi) oferują też dostęp do sieci bez- przewodowych urządzeniom, które z nich korzystają. Jeśli nie posiadasz urządzeń bezprzewodowych, należy wyłączyć taki dostęp. Jeśli z nich korzystasz, zaglądając do dokumentacji routera, upewnij się, że został tak skonfigurowany, aby oferować wyłącznie bezpieczny dostęp do sieci bezprzewodowej. Jeśli używany jest router lub firewall, należy pamiętać o zabezpieczaniu go za pomocą złożonego hasła, które uniemożliwi uzyskanie nieautoryzowanego dostępu do funkcji administracyjnych urządzenia. Nie wolno stosować domyślnego hasła ustawionego przez producenta. Trzeba je zmienić przed uaktywnieniem routera. Hasło należy prze- chowywać w bezpiecznym miejscu. W zależności od routera, dostęp do sieci bez- przewodowej też powinien być zabezpieczany przy użyciu protokołu uwierzytelniania 122 Windows Small Business Server 2003. Administracja systemem WEP (Wireless Equivalent Privacy) lub lepszego 802.1x (jeśli jest obsługiwany). Bezpieczniejsza metoda ochrony dostępu bezprzewodowego polega na umieszczeniu punktu dostępowego między firewallem i połączeniem internetowym. W celu uzyskania dostępu do sieci wewnętrznej, w tej metodzie dodatkowo wymaga się od użytkowników nawiązania bezpiecznego połączenia wirtualnej sieci prywatnej VPN (Virtual Private Network). Więcej informacji na temat zabezpieczania sieci bezprzewodowej zawarto w dalszej części książki. Microsoft zaleca W przypadku korzystania z firewalla wbudowanego w serwer SBS lub oprogramowania ISA Server należy użyć dwóch kart sieciowych. Należy uaktywnić firewall serwera SBS. Jeśli korzysta się z wersji Premium serwera, można zastosować firewall programowy ISA Server. Wewnętrzny firewall serwera SBS należy wyłączyć, tylko gdy zastosowano firewall zewnętrzny. Jeśli używany jest zewnętrzny firewall, karta sieciowa serwera SBS będzie połączona z siecią wewnętrzną.  Jeśli zewnętrzny router (firewall) oferuje dostęp do sieci bezprzewodowych, należy zabezpieczyć urządzenie, a także w celu zapewnienia bezpiecznego dostępu do tego typu sieci zastosować protokół uwierzytelniania WEP lub 802.1x. Jeśli zewnętrzny router (firewall) oferuje dostęp do sieci bezprzewodowych, z którego się nie korzysta, należy go wyłączyć. W celu uzyskania informacji dotyczących konfigurowania należy zaglądnąć do dokumentacji dostarczonej przez producenta. Zabezpieczanie serwera Można wyróżnić kilka ważnych aspektów związanych z zabezpieczaniem serwera. Jak wspomniano wcześniej, serwer SBS odgrywa w sieci kluczową rolę. W celu uniknięcia problemów dotyczących całej sieci należy go dobrze chronić. Zabezpieczenia serwera swoim zakresem obejmują jego bezpieczeństwo fizyczne, a także zabezpieczenia kon- figuracji i oprogramowania. Bezpieczeństwo fizyczne serwera Jednym z najprostszych kroków procedury zabezpieczania serwera jest umieszczenie go w bezpiecznym miejscu, do którego dostęp może być kontrolowany. Może to być zamykana szafa z dobrą wentylacją, pomieszczenie serwerowe lub biuro innej osoby, do którego dysponuje się kluczem i całodobowym dostępem. Uniemożliwienie postron- nej osobie dostania się do serwera pozwala uniknąć różnego typu problemów, takich jak kradzież samego serwera, włamanie do niego w celu uzyskania praw administrato- ra i podłączenie się za pomocą kabli do serwera w celu pobrania lub kradzieży danych. Rozdział 4. ♦ Zabezpieczenia 123 Kolejnym aspektem związanym z fizycznym bezpieczeństwem jest wprowadzenie re- strykcji dotyczących przydzielania uprawnienia lokalnego logowania na serwerze. Jeśli użytkownik nie jest osobą, która musi zalogować się lokalnie na serwerze w celu wyko- nania codziennej kopii zapasowej danych lub kimś, kto ma Cię zastąpić w czasie po- bytu na tak bardzo potrzebnym urlopie, nie należy przydzielać tego uprawnienia. Nie możesz też wykorzystywać serwera w roli stacji roboczej, sądząc, że używając go w ten sposób zaoszczędzisz pewną kwotę. Jest to możliwe, ale niezalecane. Poza tym, że praw- dopodobnie przeciąży się serwer i spowoduje spowolnienie sieci, co odczują wszyscy użytkownicy, instalowanie na nim zwykłych aplikacji może doprowadzić do powstania luk w zabezpieczeniach. Za cenę stacji roboczej, która obecnie nie jest droga nie warto ryzykować bezpieczeństwa sieci przez wykorzystanie serwera SBS w roli własnego kom- putera stacjonarnego. Microsoft zaleca Serwer należy umieścić w miejscu, do którego do
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Windows Small Business Server 2003. Administracja systemem
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: