Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00221 004231 21308684 na godz. na dobę w sumie
Giełda. Podstawy inwestowania. Wydanie III zaktualizowane - książka
Giełda. Podstawy inwestowania. Wydanie III zaktualizowane - książka
Autor: Liczba stron: 264
Wydawca: Onepress Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-8050-4 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> giełda i inwestycje
Porównaj ceny (książka, ebook (-40%), audiobook).

Giełda od A jak „akcja” do Z jak „zysk”

Ta książka to skarbnica podstawowych informacji o polskiej giełdzie. Podstawowych, czyli takich, które powinien koniecznie poznać początkujący inwestor, zanim zdecyduje się na ulokowanie środków finansowych w akcjach spółek. Brak tej wiedzy może mieć bardzo negatywne skutki dla portfela osoby rozpoczynającej przygodę z rynkiem akcji. Wydaje się zresztą, że luki w edukacji giełdowej na poziomie podstawowym wykazują także gracze o dłuższym stażu.

Problemy światowego systemu finansowego w latach 2007 – 2009 oraz późniejszy kryzys zadłużeniowy w strefie euro dotknęły również GPW i uszczupliły portfele krajowych inwestorów o niewyobrażalne wcześniej kwoty. Krach z ostatnich lat porażał skalą, jednak przecież kryzysy na rynkach akcji to nie nowość w świecie wielkich pieniędzy. To, co uderza najbardziej, to fakt, że przecież przynajmniej strat można było uniknąć. Inwestorom w okresie galopującej hossy często wydaje się, że gra na giełdzie to łatwa i przyjemna droga do fortuny. Niestety, większość z nich nawet nie przypuszcza, jak bardzo się myli.

Nim więc rzucisz się na fale oceanu giełdowych wzrostów i spadków, dowiedz się:

 


 

Adam Zaremba – ekonomista, komentator rynków giełdowych i doradca inwestycyjny w renomowanych instytucjach finansowych. Doktor nauk ekonomicznych, który wykształcenie w dziedzinie finansów zdobywał między innymi na uczelniach w Europie, USA i Chinach. Autor książek o inwestowaniu, a także licznych publikacji na temat rynku finansowego. Jest samodzielnym inwestorem giełdowym z wieloletnim doświadczeniem.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Autor oraz Wydawnictwo HELION dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo HELION nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce. Redaktor prowadzący: Barbara Gancarz-Wójcicka Projekt okładki: ULABUKA Fotografia na okładce została wykorzystana za zgodą Shutterstock. Wydawnictwo HELION ul. Kościuszki 1c, 44-100 GLIWICE tel. 32 231 22 19, 32 230 98 63 e-mail: onepress@onepress.pl WWW: http://onepress.pl (księgarnia internetowa, katalog książek) Drogi Czytelniku! Jeżeli chcesz ocenić tę książkę, zajrzyj pod adres http://onepress.pl/user/opinie?gield3 Możesz tam wpisać swoje uwagi, spostrzeżenia, recenzję. ISBN: 978-83-246-8050-4 Copyright © Adam Zaremba 2014 Printed in Poland. • Kup książkę • Poleć książkę • Oceń książkę • Księgarnia internetowa • Lubię to! » Nasza społeczność SPIS TRE(cid:294)CI Wprowadzenie .......................................................................... 9 Cz(cid:275)(cid:295)(cid:260) I. Zanim zaczniesz inwestowa(cid:260)… Rozdzia(cid:227) 1. Jak wybra(cid:260) dom maklerski? ............................................. 13 Na co zwraca(cid:260) uwag(cid:275)? .................................................................14 Op(cid:227)aty i prowizje ...................................................................14 Oferta kredytowa ...................................................................14 Oferta analityczna ..................................................................15 Jako(cid:295)(cid:260) systemu internetowego ...................................................17 Dost(cid:275)pno(cid:295)(cid:260) POK-ów ................................................................17 Rozdzia(cid:227) 2. Naucz si(cid:275) rozpoznawa(cid:260) ryzyko ......................................... 19 Ryzyko niejedno ma imi(cid:275) ..............................................................20 Ryzyko finansowe i operacyjne przedsi(cid:275)biorstwa .............................20 Ryzyko stopy procentowej ........................................................21 Ryzyko inflacji ......................................................................23 Ryzyko podatkowe ..................................................................23 Ryzyko polityczne ..................................................................23 Ryzyko rynku akcji ..................................................................24 Ryzyko walutowe ...................................................................25 Ryzyko cen surowców ..............................................................25 Ryzyko kredytowe ..................................................................26 Ryzyko p(cid:227)ynno(cid:295)ci ....................................................................26 Ryzyko osobiste .....................................................................26 Ryzyko emocjonalne ...............................................................27 Jak zmniejszy(cid:260) ryzyko? ................................................................27 Po pierwsze: dywersyfikuj ........................................................27 Po drugie: ograniczaj straty ......................................................28 Po trzecie: odrób prac(cid:275) domow(cid:270) ................................................29 Po czwarte: uporz(cid:270)dkuj w(cid:227)asne finanse ........................................31 Po pi(cid:270)te i najwa(cid:307)niejsze: zawsze porównuj zysk z ryzykiem ................31 Kup książkęPoleć książkę G I E (cid:146) D A. P O D S T A W Y I N W E S T O W A N I A Cz(cid:275)(cid:295)(cid:260) II. Jak dzia(cid:227)a gie(cid:227)da? Rozdzia(cid:227) 3. System notowa(cid:285)? A co to takiego? ..................................... 35 Rozdzia(cid:227) 4. Wszystko, co warto wiedzie(cid:260) o zleceniach ........................... 37 Jak wygl(cid:270)da arkusz zlece(cid:285)? .......................................................... 37 O czym jeszcze informuje arkusz notowa(cid:285)? ................................... 38 Zlecenia dost(cid:275)pne na GPW ........................................................... 39 Zlecenie z limitem ceny ........................................................... 39 Zlecenie „po ka(cid:307)dej cenie” ...................................................... 42 Zlecenie „po cenie rynkowej” ................................................... 42 Zlecenie PEG ........................................................................ 43 Dodatkowe warunki przy sk(cid:227)adaniu zlece(cid:285) ..................................... 45 Jak d(cid:227)ugo trwa zlecenie? .......................................................... 47 Przeprowadzanie i rozliczanie transakcji ...................................... 48 Rozdzia(cid:227) 5. Systemy notowa(cid:285) na (cid:42)(cid:51)(cid:58) ................................................(cid:3)51 Notowania jednolite ................................................................... 51 Przebieg notowa(cid:285) jednolitych ................................................... 51 Notowania ci(cid:270)g(cid:227)e ....................................................................... 53 Przebieg notowa(cid:285) ci(cid:270)g(cid:227)ych ....................................................... 53 Notowania instrumentów pochodnych .......................................... 54 Rozdzia(cid:227) 6. Rzut okiem na rynek, czyli indeksy gie(cid:227)dowe ........................ 55 Co mierz(cid:270) indeksy? ..................................................................... 55 Indeks wa(cid:307)ony cenami ............................................................. 56 Indeksy równowa(cid:307)one ............................................................. 56 Indeks wa(cid:307)ony warto(cid:295)ci(cid:270) rynkow(cid:270) ............................................... 56 Indeksy cenowe i dochodowe .................................................... 57 Puls GPW — indeksy gie(cid:227)dowe ........................................................ 57 WIG ................................................................................... 57 WIG30 ................................................................................ 59 WIG50 ................................................................................ 60 WIG100 ............................................................................... 60 Indeks WIG-Plus .................................................................... 60 Indeks WIGdiv ....................................................................... 60 Indeks RESPECT ..................................................................... 60 NCIndex .............................................................................. 61 Indeksy narodowe .................................................................. 61 Indeksy sektorowe ................................................................. 61 Indeksy pochodne dla WIG30 ..................................................... 62 4 Kup książkęPoleć książkę Cz(cid:275)(cid:295)(cid:260) III. Do wyboru, do koloru, czyli instrumenty rynku kapita(cid:227)owego Spis tre(cid:258)ci Rozdzia(cid:227) 7. Instrumenty pierwotne ................................................... 65 Akcje .....................................................................................65 Prawa i obowi(cid:270)zki akcjonariuszy .................................................66 Gdzie notowane s(cid:270) akcje? Rynki akcji w Polsce ...............................69 Obligacje .................................................................................70 Rynki obligacji w Polsce ...........................................................70 Ile kosztuje obligacja? .............................................................71 Oprocentowanie obligacji .........................................................71 Jak czyta(cid:260) notowania obligacji? ..................................................74 Sprawiedliwa cena obligacji ......................................................76 Analiza obligacji ....................................................................77 Rozdzia(cid:227) 8. Instrumenty pochodne ................................................... 81 Kontrakty terminowe ..................................................................81 Rozliczanie dostawne i bezdostawne (pieni(cid:275)(cid:307)ne) .............................82 Kontrakty futures i forward .......................................................83 Nazewnictwo kontraktów na GPW ...............................................83 Depozyty zabezpieczaj(cid:270)ce i d(cid:305)wignia ...........................................84 Pozycja d(cid:227)uga i krótka na kontrakcie ............................................84 Specyfikacja kontraktów terminowych .........................................87 Opcje .....................................................................................87 Put i call .............................................................................88 Rozliczanie transakcji ..............................................................89 Charakterystyka opcji gie(cid:227)dowych ...............................................89 Nazewnictwo opcji .................................................................90 Przyk(cid:227)ady transakcji na opcjach .................................................90 Opcje plain-vanilla i opcje egzotyczne .........................................94 Inne instrumenty pochodne ...........................................................94 Prawo do akcji (PDA) ...............................................................95 Prawo poboru .......................................................................95 Warrant ..............................................................................96 Certyfikat inwestycyjny ...........................................................96 ETF ....................................................................................96 Rozdzia(cid:227) 9. Produkty strukturyzowane .............................................. 99 Co to jest produkt strukturyzowany? .............................................. 100 Ochrona kapita(cid:227)u ................................................................. 100 Ustalony czas trwania inwestycji .............................................. 101 Stopa zwrotu oparta na okre(cid:295)lonej z góry formule ......................... 101 Wbudowany instrument pochodny ............................................. 102 Jak dzia(cid:227)aj(cid:270) produkty strukturyzowane? .......................................... 102 Mechanizm funkcjonowania produktów strukturyzowanych ............... 103 Wspó(cid:227)czynnik partycypacji ...................................................... 104 5 Kup książkęPoleć książkę G I E (cid:146) D A. P O D S T A W Y I N W E S T O W A N I A Poziom ochrony kapita(cid:227)u .........................................................105 Sk(cid:270)d si(cid:275) bior(cid:270) obligacje? .........................................................106 Sk(cid:270)d si(cid:275) bior(cid:270) opcje? .............................................................107 Na czym zarabia emitent struktur? .............................................107 Cz(cid:275)(cid:295)(cid:260) IV. Jak inwestowa(cid:260), (cid:307)eby zarabia(cid:260)? Rozdzia(cid:227) 10. Metody zarz(cid:270)dzania pieni(cid:275)dzmi ..................................... 111 Etapy ewolucji inwestora ............................................................111 Efektywno(cid:295)(cid:260) rynku, czyli dlaczego trzeba by(cid:260) samodzielnym? ................112 Efektywno(cid:295)(cid:260) s(cid:227)aba ................................................................115 Efektywno(cid:295)(cid:260) (cid:295)rednia ..............................................................115 Efektywno(cid:295)(cid:260) mocna ...............................................................115 Co ma efektywno(cid:295)(cid:260) do samodzielno(cid:295)ci? ...........................................116 Metody zarz(cid:270)dzania portfelem ......................................................116 Analiza fundamentalna ...........................................................117 Analiza techniczna ................................................................117 Analiza portfelowa ................................................................117 Rozdzia(cid:227) 11. Analiza fundamentalna ................................................ 119 Ile naprawd(cid:275) warta jest firma, czyli idea warto(cid:295)ci wewn(cid:275)trznej .............119 Dlaczego stosowanie analizy fundamentalnej wymaga silnej psychiki? ...121 Etapy analizy fundamentalnej ......................................................122 1. Analiza makroekonomiczna — kiedy kupowa(cid:260), kiedy sprzedawa(cid:260)? ....122 2. Analiza sektorowa — kto skorzysta na boomie? ...........................122 3. Analiza sytuacyjna, analiza finansowa — jaka jest „jako(cid:295)(cid:260)” firmy? ...122 4. Wycena akcji — ile trzeba zap(cid:227)aci(cid:260) za „jako(cid:295)(cid:260)”? .........................123 Analiza makroekonomiczna ......................................................123 Analiza sektorowa .................................................................133 Analiza sytuacyjna ................................................................139 Analiza finansowa .................................................................142 Analiza wska(cid:305)nikowa .............................................................150 Wycena akcji .......................................................................153 Rozdzia(cid:227) 12. Analiza techniczna ..................................................... 163 Najwa(cid:307)niejszy jest trend ............................................................163 Czy trendy naprawd(cid:275) istniej(cid:270)? ......................................................165 Dlaczego analiza techniczna nie zawsze dzia(cid:227)a? .................................168 Sk(cid:270)d analitycy techniczni czerpi(cid:270) informacje? Wykresy gie(cid:227)dowe ............168 Wykres liniowy .....................................................................168 Wykres s(cid:227)upkowy ..................................................................169 Wykres (cid:295)wiecowy ..................................................................171 Skale arytmetyczne i logarytmiczne ...........................................173 Formacje liniowe ......................................................................174 Linie trendu ........................................................................174 Formacje sygnalizuj(cid:270)ce odwrócenie trendu ..................................175 6 Kup książkęPoleć książkę Spis tre(cid:258)ci Formacje kontynuacji trendu ................................................... 180 Formacje odwrócenia lub kontynuacji trendu ............................... 185 Formacje (cid:295)wiecowe .................................................................. 190 Formacje odwrócenia trendu wzrostowego na spadkowy .................. 191 Formacje odwrócenia trendu spadkowego ................................... 193 (cid:294)rednie ruchome ...................................................................... 196 Czym s(cid:270) (cid:295)rednie ruchome? ...................................................... 197 Jak inwestowa(cid:260) na podstawie (cid:295)redniej ruchomej? .......................... 198 Wska(cid:305)niki analizy technicznej ...................................................... 203 Wybór stylu inwestowania ...................................................... 204 Horyzont czasowy wska(cid:305)nika ................................................... 204 Sygna(cid:227)y transakcyjne ze wska(cid:305)ników .......................................... 206 Przegl(cid:270)d wska(cid:305)ników technicznych ............................................ 207 Budowa systemów transakcyjnych ............................................. 214 Rozdzia(cid:227) 13. Analiza portfelowa ..................................................... 219 Dywersyfikacja i korelacja, czyli budowa portfela akcji ....................... 220 Korelacja pomi(cid:275)dzy papierami warto(cid:295)ciowymi .............................. 221 Czy istnieje granica dywersyfikacji? ........................................... 223 Dodatki Dodatek I. Warto(cid:295)(cid:260) pieni(cid:270)dza w czasie ............................................. 227 Warto(cid:295)(cid:260) przysz(cid:227)a ...................................................................... 228 Warto(cid:295)(cid:260) bie(cid:307)(cid:270)ca ...................................................................... 230 Warto(cid:295)(cid:260) bie(cid:307)(cid:270)ca regularnych p(cid:227)atno(cid:295)ci pieni(cid:275)(cid:307)nych (strumienia pieni(cid:275)dzy) ......................................................... 231 Warto(cid:295)(cid:260) bie(cid:307)(cid:270)ca niesko(cid:285)czonej liczby równych p(cid:227)atno(cid:295)ci pieni(cid:275)(cid:307)nych .. 232 Warto(cid:295)(cid:260) bie(cid:307)(cid:270)ca niesko(cid:285)czonej liczby równych p(cid:227)atno(cid:295)ci (cid:3)(cid:3)zwi(cid:275)kszaj(cid:270)cych si(cid:275) w post(cid:275)pie geometrycznym ............................(cid:3)233 Dodatek II. Podatek od zysków gie(cid:227)dowych ........................................ 235 Co podlega opodatkowaniu? ........................................................ 235 Co jeszcze mo(cid:307)na zaliczy(cid:260) do kosztów? .......................................... 236 Jak rozlicza(cid:260) straty? ................................................................. 236 Ile wynosi podatek gie(cid:227)dowy? ....................................................... 236 Czy podatki trzeba oblicza(cid:260) samodzielnie? ....................................... 236 Podsumowanie ........................................................................ 237 Dodatek III. (cid:304)ród(cid:227)a informacji gie(cid:227)dowej ........................................... 239 Polskie strony ......................................................................... 239 Serwisy internetowe po(cid:295)wi(cid:275)cone inwestowaniu — notowania, wiadomo(cid:295)ci z rynków itp. ..................................................... 239 Rynki gie(cid:227)dowe w Polsce ........................................................ 240 Oprogramowanie gie(cid:227)dowe ...................................................... 240 Edukacja gie(cid:227)dowa ............................................................... 240 7 Kup książkęPoleć książkę G I E (cid:146) D A. P O D S T A W Y I N W E S T O W A N I A Instytucje rynku finansowego ...................................................240 Historyczne dane gie(cid:227)dowe ......................................................240 Gry gie(cid:227)dowe .......................................................................240 Instytucje samorz(cid:270)dowe rynku kapita(cid:227)owego .................................241 Biura maklerskie (cid:295)wiadcz(cid:270)ce us(cid:227)ugi inwestorom indywidualnym ..........241 Strony zagraniczne ....................................................................241 Serwisy gie(cid:227)dowo-finansowe .....................................................241 Edukacja ............................................................................242 Oprogramowanie gie(cid:227)dowe ......................................................242 Mi(cid:275)dzynarodowe instytucje finansowe ........................................242 Gie(cid:227)dy zagraniczne ................................................................243 Dodatek IV. Analiza portfela dwóch instrumentów .............................. 245 Zysk i ryzyko ...........................................................................245 Wyliczanie korelacji za pomoc(cid:270) programu Microsoft Excel ................249 O wspó(cid:227)czynniku korelacji s(cid:227)ów kilka ..........................................251 Budowa portfela dwóch spó(cid:227)ek przy u(cid:307)yciu analizy portfelowej ..............251 Wyznaczanie optymalnej struktury portfela ..................................253 Skorowidz ............................................................................ 255 8 Kup książkęPoleć książkę ANALIZA TECHNICZNA W tym rozdziale: (cid:120) Czytanie wykresów. (cid:120) Formacje techniczne. (cid:120) Wska(cid:283)niki w analizie technicznej. Czym jest analiza techniczna? Najogólniej rzecz bior(cid:200)c, jest to badanie zachowania kursów akcji w celu zmaksymalizowania zysków i zminimalizowania strat. Wbrew pozorom celem analizy technicznej nie jest prognozowanie czy przewidywanie przysz(cid:239)ych cen akcji, ale umiej(cid:218)tne dostosowywanie si(cid:218) do bie(cid:285)(cid:200)cej sytuacji, aby jak najwi(cid:218)cej zarobi(cid:202). Horyzont inwestycyjny w przypadku analizy technicznej jest raczej krótko- lub (cid:258)rednioterminowy. Na inwestowanie typu „kup i trzymaj” nie ma tu raczej miejsca. Analiza techniczna wi(cid:200)(cid:285)e si(cid:218) z aktywn(cid:200) spekulacj(cid:200), a nie z pasyw- nym, d(cid:239)ugoterminowym inwestowaniem w papiery warto(cid:258)ciowe. Najwa(cid:307)niejszy jest trend Wed(cid:239)ug podr(cid:218)czników akademickich analiza techniczna opiera si(cid:218) na dwóch pod- stawowych za(cid:239)o(cid:285)eniach. Dla formalno(cid:258)ci wymie(cid:241)my je: 1. Cena rynkowa akcji odzwierciedla wszystkie czynniki mog(cid:200)ce wp(cid:239)ywa(cid:202) na cen(cid:218), dlatego wystarczy analizowa(cid:202) tylko ceny zawieraj(cid:200)ce skutki dzia(cid:239)ania czynników, a nie przyczyny. 2. Na rynku wyst(cid:218)puj(cid:200) pewne wzory zachowa(cid:241), które mo(cid:285)na zidentyfiko- wa(cid:202) za pomoc(cid:200) narz(cid:218)dzi analizy technicznej i które powtarzaj(cid:200) si(cid:218) w ró(cid:285)- nych okresach1. 1 K. Jajuga, T. Jajuga, Inwestycje, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006, s. 146. Kup książkęPoleć książkę G I E (cid:146) D A. P O D S T A W Y I N W E S T O W A N I A Tyle w teorii. W praktyce dla inwestorów próbuj(cid:200)cych zarobi(cid:202) na gie(cid:239)dzie za po- moc(cid:200) analizy technicznej kluczowe jest jedno poj(cid:218)cie — trend. Analitycy techniczni s(cid:200) przekonani, (cid:285)e akcje poruszaj(cid:200) si(cid:218) trendami. Nie wszyscy w nie wierz(cid:200), ale patrz(cid:200)c na wykresy takie jak ten poni(cid:285)ej, trudno przyj(cid:200)(cid:202), (cid:285)e trendy w ogóle nie istniej(cid:200). Wyró(cid:285)niamy trzy rodzaje trendów: trend wzrostowy, spadkowy oraz horyzon- talny. Ostatni rodzaj mo(cid:285)na nazwa(cid:202) po prostu brakiem trendu. Przyjrzyjmy si(cid:218) po kolei ka(cid:285)demu z nich. Zacznijmy od trendu wzrostowego (wykres 12.1). Wykres 12.1. Notowania akcji Pekao (cid:189)ród(cid:239)o: opracowanie w(cid:239)asne. Trend wzrostowy to, wed(cid:239)ug najprostszej definicji, szereg po(cid:239)o(cid:285)onych kolejno coraz wy(cid:285)ej do(cid:239)ków i szczytów notowa(cid:241). Ca(cid:239)kiem nie(cid:283)le wida(cid:202) to na przyk(cid:239)adzie notowa(cid:241) banku Pekao S.A. Pierwszy do(cid:239)ek zanotowany zosta(cid:239) w pa(cid:283)dzierniku 1999 roku na poziomie niewiele ponad 37 z(cid:239). Kolejne minimum zanotowane zosta(cid:239)o ponad rok pó(cid:283)niej na wysoko(cid:258)ci 47 z(cid:239). I tak dalej — a(cid:285) do ostatniego minimum widocznego na wykresie w lipcu 2006 roku. Analogicznie definiujemy trend spadkowy. Jest to szereg kolejno coraz ni(cid:285)ej po(cid:239)o(cid:285)onych szczytów i do(cid:239)ków notowa(cid:241). Jako przyk(cid:239)ad we(cid:283)my notowania Agory (wykres 12.2). 164 Kup książkęPoleć książkę Analiza techniczna Wykres 12.2. Notowania akcji Agory (cid:189)ród(cid:239)o: opracowanie w(cid:239)asne. W styczniu 2006 roku lokalny szczyt notowa(cid:241) zosta(cid:239) zanotowany na poziomie 73 z(cid:239). Kolejny wierzcho(cid:239)ek pojawi(cid:239) si(cid:218) przy oko(cid:239)o 62 z(cid:239). Ostatnie maksimum na wysoko(cid:258)ci 39 z(cid:239) widzimy w po(cid:239)owie lipca. O trendzie horyzontalnym (lub inaczej trendzie bocznym) mówimy w przy- padku, gdy — jak sama nazwa wskazuje — kurs spó(cid:239)ki dryfuje w bok. Nie wy- st(cid:218)puje wówczas wyra(cid:283)na tendencja wzrostowa czy te(cid:285) spadkowa. W istocie jest to tak naprawd(cid:218) brak trendu. Dobry przyk(cid:239)ad takiej sytuacji przedstawiaj(cid:200) notowania Hydrotoru (wykres 12.3). Jak nietrudno zauwa(cid:285)y(cid:202), ceny papierów Hydrotoru na wskazanym wykresie nie przejawia(cid:239)y ani wyra(cid:283)nej tendencji wzrostowej, ani spadkowej. Ceny porusza(cid:239)y si(cid:218) — jak wskazuje nazwa trendu — „w bok”. Czy trendy naprawd(cid:275) istniej(cid:270)? W (cid:258)rodowisku specjalistów od rynku od niepami(cid:218)tnych czasów trwa dyskusja, czy analiza techniczna dzia(cid:239)a, czy te(cid:285) nie. Ka(cid:285)da z koncepcji ma tyle samo zwolenni- ków co przeciwników. Polemika sprowadza si(cid:218) w istocie do pytania, czy na rynku rzeczywi(cid:258)cie funkcjonuj(cid:200) trendy. Je(cid:285)eli tak, to znaczy, (cid:285)e mo(cid:285)na wykorzysta(cid:202) na- rz(cid:218)dzia analizy technicznej i za ich pomoc(cid:200) zarabia(cid:202) pieni(cid:200)dze. Je(cid:285)eli nie, to zna- czy, (cid:285)e wszystkie próby ich wykorzystywania w d(cid:239)ugim terminie musz(cid:200) sko(cid:241)czy(cid:202) si(cid:218) stratami. 165 Kup książkęPoleć książkę G I E (cid:146) D A. P O D S T A W Y I N W E S T O W A N I A Wykres 12.3. Notowania akcji Hydotoru (cid:189)ród(cid:239)o: opracowanie w(cid:239)asne. Ró(cid:285)nica zda(cid:241) jest o tyle ciekawa, (cid:285)e przedstawicieli obu stron konfliktu mo(cid:285)na odnale(cid:283)(cid:202) w(cid:258)ród najwybitniejszych rynkowych fachowców. Co wi(cid:218)cej, z rozmów, jakie swego czasu przeprowadza(cid:239)em z najskuteczniejszymi zarz(cid:200)dzaj(cid:200)cymi fundu- szy inwestycyjnych w Polsce, wynika, (cid:285)e nawet w naj(cid:258)ci(cid:258)lejszej czo(cid:239)ówce znajduj(cid:200) si(cid:218) zarówno osoby stosuj(cid:200)ce analiz(cid:218) techniczn(cid:200), jak i tacy, którzy ca(cid:239)kowicie odrzucaj(cid:200) jej koncepcje. Ba, obie grupy odnosz(cid:200) na gie(cid:239)dzie sukcesy. Jedyny chyba wniosek z ca(cid:239)ej tej sytuacji jest taki, (cid:285)e na rynku naprawd(cid:218) warto by(cid:202) samodzielnym, skoro w(cid:258)ród specjalistów nie ma zgody nawet co do najbardziej podstawowych kwestii. Koronnym argumentem przeciwników analizy technicznej jest efektywno(cid:258)(cid:202) rynku. Zak(cid:239)adaj(cid:200) oni, (cid:285)e je(cid:285)eli inwestorzy zauwa(cid:285)yliby jak(cid:200)(cid:258) prawid(cid:239)owo(cid:258)(cid:202) w zachowaniu kursów akcji, na pewno sami doprowadziliby do jej autodestrukcji. Jeden ze sposobów dzia(cid:239)ania tego mechanizmu zosta(cid:239) ju(cid:285) zaprezentowany na pocz(cid:200)tku tego rozdzia(cid:239)u. Inny wa(cid:285)ny g(cid:239)os sprzeciwu wobec istnienia trendów ma natur(cid:218) bardziej psycho- logiczn(cid:200). Otó(cid:285) cz(cid:218)(cid:258)(cid:202) specjalistów uwa(cid:285)a, (cid:285)e nasz mózg jest zbudowany w taki spo- sób, aby doszukiwa(cid:202) si(cid:218) ró(cid:285)nych wzorów i schematów nawet tam, gdzie ich nie ma. Fachowcy ci s(cid:200)dz(cid:200), (cid:285)e oko ludzkie odnajdzie trendy absolutnie wsz(cid:218)dzie. W(cid:239)a(cid:258)ciwie trudno w to nie uwierzy(cid:202), je(cid:285)eli widzimy przyk(cid:239)ady takie jak ten (wykres 12.4). Na wykresie 12.4 przedstawiono notowania dwóch instrumentów finansowych. Na obu z nich mo(cid:285)emy wytyczy(cid:202) do(cid:258)(cid:202) czytelne trendy i formacje techniczne. W czym tkwi szkopu(cid:239)? Tylko jedna z linii na wykresie jest obrazem prawdziwych notowa(cid:241) — w tym przypadku indeksu WIG20, druga natomiast zosta(cid:239) sporz(cid:200)dzona za pomoc(cid:200) 166 Kup książkęPoleć książkę Analiza techniczna Wykres 12.4. Zagadka (cid:189)ród(cid:239)o: opracowanie w(cid:239)asne. zwyczajnej funkcji losowej. Czy mo(cid:285)na (cid:239)atwo oceni(cid:202), który wykres jest prawdziwy, a który sfa(cid:239)szowany? Trzeba przyzna(cid:202), (cid:285)e nie jest to naj(cid:239)atwiejsze zadanie. Odpowied(cid:283) brzmi nast(cid:218)puj(cid:200)co — prawdziwe notowania przedstawia indeks 1. Oczywi(cid:258)cie zwolennicy teorii technicznych równie(cid:285) nie s(cid:200) pozbawieni argu- mentów. Aby je zrozumie(cid:202), musimy wpierw w troch(cid:218) inny sposób spojrze(cid:202) na to, czym jest trend. Otó(cid:285) trend to sytuacja, w której akcje poruszaj(cid:200) si(cid:218) w okre(cid:258)lonej tendencji — b(cid:200)d(cid:283) to systematycznie rosn(cid:200), b(cid:200)d(cid:283) spadaj(cid:200). Jakie ma to znaczenie dla inwestora? Mówi(cid:200)c wprost, osoba graj(cid:200)ca zgodnie z trendem oczekuje, (cid:285)e skoro akcje ros(cid:239)y w przesz(cid:239)o(cid:258)ci, to w przysz(cid:239)o(cid:258)ci b(cid:218)d(cid:200) kontynuowa(cid:202) wzrosty lub — od- wrotnie — skoro ceny spada(cid:239)y w przesz(cid:239)o(cid:258)ci, to w przysz(cid:239)o(cid:258)ci równie(cid:285) b(cid:218)d(cid:200) spada(cid:202). Je(cid:285)eli próbowaliby(cid:258)my wyrazi(cid:202) to zdanie nieco bardziej matematycznym j(cid:218)zykiem, brzmia(cid:239)oby ono nast(cid:218)puj(cid:200)co: „Stopy zwrotu z przesz(cid:239)o(cid:258)ci s(cid:200) dodatnio skorelowane ze stopami zwrotu z przysz(cid:239)o(cid:258)ci”, a tez(cid:218) postawion(cid:200) w taki sposób mo(cid:285)na ju(cid:285) zwe- ryfikowa(cid:202). Jakie s(cid:200) wyniki takiego badania naukowego? Cz(cid:218)(cid:258)(cid:202) analiz dowodzi, (cid:285)e stopy zwrotu faktycznie wykazuj(cid:200) dodatni(cid:200) korelacj(cid:218), jednak jedynie w horyzoncie krót- ko- i (cid:258)rednioterminowym — np. od 6 do 12 miesi(cid:218)cy2. Zale(cid:285)no(cid:258)(cid:202) ta jest jednak stosunkowo niewielka, co oznacza, (cid:285)e „trendowo(cid:258)(cid:202)” rynków nie jest w istocie bar- dzo silna. Z drugiej strony, badanie takie da(cid:239)o zupe(cid:239)nie odwrotne wyniki w d(cid:239)u(cid:285)szych perspektywach czasowych. Korelacja stóp zwrotu w perspektywie 2-, 3-letniej jest 2 N. Jegadeesh, S. Titman, Returns to buying winners and selling losers: implications for stock market efficiency, „Journal of Finance”, 1993, nr 48, s. 65 – 91. 167 Kup książkęPoleć książkę G I E (cid:146) D A. P O D S T A W Y I N W E S T O W A N I A ju(cid:285) negatywna3. Wniosek z tego rozumowania jest taki, (cid:285)e trendy najprawdopodob- niej istniej(cid:200), jednak nie zawsze, nie wsz(cid:218)dzie i niezwykle trudno na tym zarobi(cid:202). Nie oznacza to jednak, (cid:285)e wcale si(cid:218) nie da. Dlaczego analiza techniczna nie zawsze dzia(cid:227)a? Wobec do(cid:258)(cid:202) jednoznacznych dowodów na istnienie trendów analiza techniczna nie zawsze okazuje si(cid:218) skuteczna. Dlaczego? Najprostsza odpowied(cid:283) brzmi — z winy inwestorów. I nie chodzi tutaj jedynie o niekonsekwencj(cid:218) w dzia(cid:239)aniu i niestoso- wanie si(cid:218) do w(cid:239)asnego systemu, ale przede wszystkim o doszukiwanie si(cid:218) trendów tam, gdzie ich nie ma. Otó(cid:285) na trendzie mo(cid:285)na zarabia(cid:202), ale jedynie wówczas, gdy on rzeczywi(cid:258)cie istnieje. Je(cid:285)eli spróbujemy próbowa(cid:202) gra(cid:202) z trendem, gdy go nie ma, jedyne, co nas mo(cid:285)e czeka(cid:202), to konsekwentna utrata pieni(cid:218)dzy. Rynek jest brutalny i szybko poka(cid:285)e nam, (cid:285)e si(cid:218) mylimy. O tym, jak nauczy(cid:202) si(cid:218) rozpoznawa(cid:202), czy to, co obserwujemy, faktycznie jest trendem, mo(cid:285)na b(cid:218)dzie przeczyta(cid:202) w dalszej cz(cid:218)(cid:258)ci tej ksi(cid:200)(cid:285)ki. Jak d(cid:239)ugo rynek znajduje si(cid:218) w trendzie? Wszystko zale(cid:285)y od definicji, któr(cid:200) si(cid:218) pos(cid:239)u(cid:285)ymy. Najcz(cid:218)stsz(cid:200) odpowiedzi(cid:200) jest stwierdzenie, (cid:285)e kursy akcji poruszaj(cid:200) si(cid:218) w trendach przez oko(cid:239)o 30 procent czasu. Z tego, co samemu uda(cid:239)o mi si(cid:218) zg(cid:239)(cid:218)bi(cid:202), liczba ta nie jest jednak potwierdzona (cid:285)adnymi twardymi faktami statystycznymi. Osobi(cid:258)cie spotka(cid:239)em si(cid:218) z ró(cid:285)nymi liczbami w przedziale od 40 do 60 procent, któ- re wyznaczone zosta(cid:239)y na przyk(cid:239)ad dzi(cid:218)ki badaniu, ile czasu notowania dryfuj(cid:200) wewn(cid:200)trz kana(cid:239)ów regresji o okre(cid:258)lonych parametrach lub znajduj(cid:200) si(cid:218) w odpo- wiednim po(cid:239)o(cid:285)eniu wobec (cid:258)rednich ruchomych (patrz rozdzia(cid:239) o analizie technicz- nej). Bez wzgl(cid:218)du na to, która z tych liczb jest prawdziwa, przes(cid:239)anie dla inwestora jest jedno — rynek nie zawsze jest w trendzie, a my musimy nauczy(cid:202) si(cid:218) to rozpo- znawa(cid:202), (cid:285)eby zarabia(cid:202), a nie traci(cid:202) pieni(cid:200)dze. Sk(cid:270)d analitycy techniczni czerpi(cid:270) informacje? Wykresy gie(cid:227)dowe Analiza techniczna to — jak ju(cid:285) wspomnia(cid:239)em — analiza wykresów. Dlatego te(cid:285) najpowszechniejszym (cid:283)ród(cid:239)em informacji s(cid:200) wykresy kursów akcji. Specjali(cid:258)ci od rynków przez ponad 100 lat stosowania analizy technicznej zdo(cid:239)ali wyprodukowa(cid:202) wiele ró(cid:285)nych metod graficznej prezentacji zachowania kursów akcji. Cz(cid:218)(cid:258)(cid:202) z nich odesz(cid:239)a ju(cid:285) dawno w zapomnienie, dlatego poni(cid:285)ej przedstawi(cid:218) jedynie te, które s(cid:200) obecnie najpowszechniej stosowane. Wykres liniowy Wykres liniowy (wykres 12.5) to najprostsza metoda przedstawiania notowa(cid:241) gie(cid:239)- dowych. Chocia(cid:285) jest ona naj(cid:239)atwiejsza w odczytywaniu i najpowszechniejsza, osobi(cid:258)cie sugeruj(cid:218) stosowanie innych typów wykresów. 3 N. Jegadeesh, S. Titman, Profitability of Momentum Strategies: An Evaluation of Alternative Explanations, „The Journal of Finance”, 2001, nr 56, s. 699 – 720. 168 Kup książkęPoleć książkę Analiza techniczna Wykres 12.5. KGHM – wykres liniowy (cid:189)ród(cid:239)o: opracowanie w(cid:239)asne. Linia widoczna powy(cid:285)ej (cid:239)(cid:200)czy ze sob(cid:200) ceny zamkni(cid:218)cia z kolejnych dni. Teore- tycznie uwa(cid:285)a si(cid:218), (cid:285)e jest to jakby cena konsensusu, wi(cid:218)c podsumowuje zachowa- nie kursu przez ca(cid:239)y dzie(cid:241). Poni(cid:285)ej za pomoc(cid:200) s(cid:239)upków przedstawiony jest wolu- men obrotu. Mo(cid:285)e mie(cid:202) on form(cid:218) jednostronn(cid:200) lub dwustronn(cid:200). Co to oznacza? Je(cid:285)eli gracz A sprzedaje graczowi B 10 akcji, to obrót mo(cid:285)e wynosi(cid:202) 10, poniewa(cid:285) tyle papierów zmieni(cid:239)o w(cid:239)a(cid:258)ciciela, lub 20, poniewa(cid:285) jeden gracz kupi(cid:239) 10, inny sprzeda(cid:239) 10, a wi(cid:218)c (cid:239)(cid:200)cznie 20. To w(cid:239)a(cid:258)nie te dwie warto(cid:258)ci — ceny i wolumen ob- rotu — s(cid:200) podstawowymi (cid:283)ród(cid:239)ami informacji w analizie technicznej. Czasami — w przypadku obrotu kontraktami terminowymi lub opcyjnymi — na wykresie pojawia si(cid:218) równie(cid:285) trzecia linia (wykres 12.6). Trzecia linia to LOP, czyli Liczba Otwartych Pozycji. Informuje nas ona o tym, ile jest w danym momencie (lub na zamkni(cid:218)ciu danej sesji) otwartych pozycji da- nego instrumentu finansowego — z regu(cid:239)y kontraktu. Jej znaczenie dla analizy technicznej jest raczej drugorz(cid:218)dne — zw(cid:239)aszcza (cid:285)e mo(cid:285)emy z niej korzysta(cid:202) jedy- nie w przypadku niektórych instrumentów finansowych, niemniej istniej(cid:200) specja- li(cid:258)ci, którzy s(cid:200)dz(cid:200), (cid:285)e LOP mo(cid:285)na w(cid:239)(cid:200)czy(cid:202) do analizy. Wykres s(cid:227)upkowy Wykres s(cid:239)upkowy (wykres 12.7) zawiera wi(cid:218)cej informacji ni(cid:285) liniowy. Widzimy, (cid:285)e notowania w poszczególnych dniach nie maj(cid:200) tu charakteru zwyczajnej linii (cid:239)(cid:200)- cz(cid:200)cej ceny zamkni(cid:218)cia, ale s(cid:200) to pionowe kreski prezentuj(cid:200)ce zakres cen w po- szczególnych dniach. Przyjrzyjmy si(cid:218) budowie pojedynczego s(cid:239)upka (wykres 12.8). 169 Kup książkęPoleć książkę G I E (cid:146) D A. P O D S T A W Y I N W E S T O W A N I A Wykres 12.6. Notowania kontraktów terminowych na WIG20 (cid:189)ród(cid:239)o: opracowanie w(cid:239)asne. Wykres 12.7. KGHM – wykres s(cid:239)upkowy (cid:189)ród(cid:239)o: opracowanie w(cid:239)asne. 170 Kup książkęPoleć książkę Analiza techniczna Wykres 12.8. KGHM – wykres s(cid:239)upkowy 16.05.2007 (cid:189)ród(cid:239)o: opracowanie w(cid:239)asne. Jak wida(cid:202), pojedynczy s(cid:239)upek prezentuje zakres cen, jaki mo(cid:285)na by(cid:239)o zaobser- wowa(cid:202). Dodatkowo za pomoc(cid:200) poziomej kreski oznaczona zosta(cid:239)a cena zamkni(cid:218)cia. Czasami spotyka si(cid:218) równie(cid:285) wersje wykresu ze wskazan(cid:200) cen(cid:200) otwarcia. Wykres (cid:295)wiecowy Wykres (cid:258)wiecowy (wykres 12.9) daje najpe(cid:239)niejszy obraz zachowania kursów akcji. Osobi(cid:258)cie sugeruj(cid:218) od samego pocz(cid:200)tku zrezygnowa(cid:202) ze stosowania innych technik i przerzuci(cid:202) si(cid:218) na ten typ prezentacji danych. Przyjrzyjmy si(cid:218) budowie pojedynczej (cid:258)wiecy (wykres 12.10). Wykres (cid:258)wiecowy pozwala nam od razu zorientowa(cid:202) si(cid:218), jaki przebieg mia(cid:239)a ca(cid:239)a sesja. Pojedyncza (cid:258)wieca sk(cid:239)ada si(cid:218) z trzech elementów — korpusu (cid:258)wiecy oraz cieni: dolnego i górnego. Przyjrzyjmy si(cid:218) najpierw budowie korpusu. Dolne i górne ograniczenia budowy (cid:258)wiecy stanowi(cid:200) ceny zamkni(cid:218)cia i otwarcia. Jak nietrudno zauwa(cid:285)y(cid:202), korpus (cid:258)wiecy mo(cid:285)e by(cid:202) bia(cid:239)y lub czarny. Je(cid:285)eli jest on bia(cid:239)y, oznacza to, (cid:285)e cena zamkni(cid:218)cia by(cid:239)a wy(cid:285)sza ni(cid:285) cena otwarcia, a w czasie sesji dominowa(cid:239)y wzrosty. Dolna kraw(cid:218)d(cid:283) (cid:258)wiecy jest wówczas cen(cid:200) otwarcia, a górna cen(cid:200) zamkni(cid:218)cia. W przypadku (cid:258)wiecy czarnej sytuacja jest dok(cid:239)adnie odwrotna. Ciemny kolor (cid:258)wiad- czy, (cid:285)e w trakcie sesji przewa(cid:285)a(cid:239)y spadki. Wówczas górna kraw(cid:218)d(cid:283) jest cen(cid:200) otwar- cia, dolna zamkni(cid:218)cia. Pozostaje jeszcze do wyja(cid:258)nienia kwestia cieni, czyli cien- kich linii wyrastaj(cid:200)cych pionowo z korpusów (cid:258)wiec. Otó(cid:285) cienie — niezale(cid:285)ne od tego, czy jest to (cid:258)wieca jasna, czy ciemna — wyznaczaj(cid:200) cen(cid:218) minimaln(cid:200) (dolny cie(cid:241)) i maksymaln(cid:200) (górny). 171 Kup książkęPoleć książkę G I E (cid:146) D A. P O D S T A W Y I N W E S T O W A N I A Wykres 12.9. KGHM – wykres (cid:258)wiecowy (cid:189)ród(cid:239)o: opracowanie w(cid:239)asne. Wykres 12.10. KGHM – przyk(cid:239)adowe (cid:258)wiece (cid:189)ród(cid:239)o: opracowanie w(cid:239)asne. 172 Kup książkęPoleć książkę SKOROWIDZ A ADX, 211 akcje, 65 notowania, 69 prawa i obowi(cid:200)zki akcjonariuszy, 66 rynek akcji w Polsce, 69 stopy procentowe, 21 wycena metod(cid:200) dochodow(cid:200), 154 wycena porównawcza, 157 akcjonariusz, 66 obowi(cid:200)zek wniesienia pe(cid:239)nego wk(cid:239)adu na akcje, 69 prawo do informacji, 68 prawo do maj(cid:200)tku spó(cid:239)ki w przypadku jej likwidacji, 67 prawo do udzia(cid:239)u w walnym zgromadzeniu, 68 prawo do udzia(cid:239)u w zyskach spó(cid:239)ki, 66 prawo g(cid:239)osu, 69 prawo pierwsze(cid:241)stwa w obj(cid:218)ciu nowych akcji, 67 aktywa, 148, 149 analiza finansowa, 122, 142 bilans, 148 rachunek przep(cid:239)ywów pieni(cid:218)(cid:285)nych, 146 rachunek zysków i strat, 143 analiza fundamentalna, 117 finansowa, 122, 142 makroekonomiczna, 122, 123 sektorowa, 122, 133 sytuacyjna, 122, 139 wska(cid:283)nikowa, 150 etapy, 122 stosowanie, 121 warto(cid:258)(cid:202) wewn(cid:218)trzna, 119 wska(cid:283)niki ekonomiczne, 128 wycena akcji, 123, 153 analiza makroekonomiczna, 122, 123 analiza porównawcza, 160 analiza portfela dwóch akcji portfel akcji, 251 ryzyko, 245 stopa zwrotu, 245 wspó(cid:239)czynnik korelacji, 251 wyznaczanie optymalnej struktury portfela, 253 zysk, 245 analiza portfelowa, 117 budowa portfela dwóch spó(cid:239)ek, 251 dywersyfikacja, 220 korelacja pomi(cid:218)dzy papierami warto(cid:258)ciowymi, 221 portfel inwestycyjny, 220 analiza przep(cid:239)ywów pieni(cid:218)(cid:285)nych, 146 analiza rynku akcji, 116 analiza sektorowa, 122, 133 analiza sytuacyjna, 122, 139 cele eksportu, 142 ceny na (cid:258)wiatowych gie(cid:239)dach, 142 dostawcy firmy, 141 kapita(cid:239) ludzki, 139 ludzie, 139 nabywcy firmy, 141 otoczenie zagraniczne spó(cid:239)ki, 141 produkty firmy, 139 technologia, 142 zale(cid:285)no(cid:258)(cid:202) od kursu walutowego, 141 (cid:283)ród(cid:239)a importu, 142 analiza techniczna, 117 analiza wykresów, 168 formacje kontynuacji trendu, 180 formacje liniowe, 174 formacje odwrócenia lub kontynuacji trendu, 185 Kup książkęPoleć książkę G I E (cid:146) D A. P O D S T A W Y I N W E S T O W A N I A analiza techniczna formacje sygnalizuj(cid:200)ce odwrócenie trendu, 175 formacje (cid:258)wiecowe, 190 horyzont czasowy wska(cid:283)nika, 204 linie trendu, 174 pod(cid:200)(cid:285)anie za trendem, 204 swing trading, 204 sygna(cid:239)y transakcyjne ze wska(cid:283)ników, 206 system transakcyjny, 214 (cid:258)rednie ruchome, 196 trend, 163, 165 trend following, 204 wska(cid:283)niki, 203, 207 wska(cid:283)niki impetu, 207 wska(cid:283)niki trendowo(cid:258)ci rynku, 211 wska(cid:283)niki wolumenu, 212 wska(cid:283)niki zmienno(cid:258)ci, 210 wybór stylu inwestowania, 204 wykresy gie(cid:239)dowe, 168 zastosowanie, 168 analiza wska(cid:283)nikowa, 150 wska(cid:283)niki efektywno(cid:258)ci, 151 wska(cid:283)niki p(cid:239)ynno(cid:258)ci, 150 wska(cid:283)niki rentowno(cid:258)ci, 153 wska(cid:283)niki zad(cid:239)u(cid:285)enia, 151 analiza wykresów, 168 aplet notowa(cid:241), 38 arkusz notowa(cid:241), 38 arkusz zlece(cid:241), 37 ATR, 210 Average Directional Index, 211 Average True Range, 210 B bank centralny, 126 ba(cid:241)ka internetowa, 20, 69, 78, 161 bessa, 124 bezrobocie, 133 bie(cid:285)(cid:200)ca konsumpcja, 227 bilans, 148 aktywa, 148, 149 d(cid:239)ug, 149 kapita(cid:239) w(cid:239)asny, 149 pasywa, 148 warto(cid:258)(cid:202) ksi(cid:218)gowa, 149 warto(cid:258)(cid:202) rynkowa, 149 zapasy, 149 boom, 122, 124 bran(cid:285)e, 134 dojrza(cid:239)o(cid:258)(cid:202), 136 inwestowanie, 137 256 koniunktura, 135 pe(cid:239)na recesja, 139 pe(cid:239)ne o(cid:285)ywienie, 138 popyt na produkty, 135 schy(cid:239)ek, 137 spó(cid:239)ki cykliczne, 137 spó(cid:239)ki defensywne, 138 stadium rozwoju, 135 strategia rotacji sektorowej, 138 wczesna recesja, 139 wczesne o(cid:285)ywienie, 138 wprowadzenie, 136 wzrost, 136 budowa portfela akcji, 220 budowa portfela dwóch spó(cid:239)ek, 251 Buffet Warren, 119 C C/S, 159 C/WK, 159 C/Z, 158 call, 88 cash flow, 146 statement, 146 cena akcji, 119 emisyjna, 71 nominalna, 71 rozliczeniowa, 71 rynkowa, 71 wykonania, 89 zamkni(cid:218)cia, 54 Cena/sprzeda(cid:285), 159 Cena/warto(cid:258)(cid:202) ksi(cid:218)gowa, 159 Cena/zysk, 158 ceny obligacji, 71 ceny surowców, 25 certyfikat inwestycyjny, 96 chor(cid:200)giewka, 182 COI, 75 current ratio, 150 cykl gospodarczy, 124 cykl koniunkturalny, 124 czas trwania zlecenia, 47 D decyzje inwestorów, 22 depozyty zabezpieczaj(cid:200)ce, 84 depresja, 125 diament, 189 Kup książkęPoleć książkę Directional Index, 212 Directional Movement, 212 DJIA, 55 d(cid:239)ug, 149 dno, 125 Dodd David, 119 dogrywka, 53, 54 dom maklerski, 13 dost(cid:218)pno(cid:258)(cid:202) POK, 17 oferta analityczna, 15 oferta kredytowa, 14 op(cid:239)aty, 14 prowizje, 14 rekomendacje, 15 system internetowy, 17 DOS, 75 dostawcy firmy, 141 Dow Jones Industrial Average, 55 DS, 75 dynamika Produktu Krajowego Brutto, 130 dywergencja, 206 dywersyfikacja, 27, 220, 222 granica, 223 DZ, 75 dzia(cid:239)ania banku centralnego, 126 dzia(cid:239)ania rz(cid:200)du, 135 d(cid:283)wignia, 84 E EBIT, EBITDA, 145 efekt procentu sk(cid:239)adanego, 229 efektywno(cid:258)(cid:202) mocna, 115 rynku, 112, 166 s(cid:239)aba, 115 (cid:258)rednia, 115 EMA, 203 emisja obligacji, 70 emocje, 27 etapy ewolucji inwestora, 111 Excel, 249 Exponential Moving Average, 203 F fair value, 157 faza notowa(cid:241) ci(cid:200)g(cid:239)ych, 53 fazy cyklu ekonomicznego, 124 FCFE, 157 FIFO, 235 FIZ, 96 Skorowidz flaga, 180 formacje kontynuacji trendu, 180 chor(cid:200)giewka, 182 flaga, 180 klin, 183 spadkowego, 196 wzrostowego, 195 formacje liniowe, 174 formacje odwrócenia lub kontynuacji trendu, 185 diament, 189 trójk(cid:200)t prostok(cid:200)tny, 185 trójk(cid:200)t prostok(cid:200)tny rozszerzaj(cid:200)cy si(cid:218), 187 trójk(cid:200)t rozszerzaj(cid:200)cy si(cid:218), 187 formacje odwrócenia trendu spadkowego na wzrostowy, 193 formacje odwrócenia trendu wzrostowego na spadkowy, 191 formacje sygnalizuj(cid:200)ce odwrócenie trendu, 175 g(cid:239)owa z ramionami, 176 podwójne dno, 178 podwójny szczyt, 179 formacje (cid:258)wiecowe, 190 formacje kontynuacji trendu spadkowego, 196 formacje kontynuacji trendu wzrostowego, 195 formacje odwrócenia trendu spadkowego na wzrostowy, 193 gwiazda doji, 191, 193 poranna, 193 wieczorna, 192 harami, 192, 193 krzy(cid:285) harami, 192, 193 m(cid:239)ot, 193 obj(cid:218)cie hossy, 191, 193 odwrócony m(cid:239)ot, 193 przeczekanie, 195 rozstanie, 195, 196 spadaj(cid:200)ca gwiazda, 191 trójka bessy, 196 wisielec, 191 forward, 83 free cash flow to equity, 157 futures, 83 FV, 155, 156, 229, 231 257 Kup książkęPoleć książkę G I E (cid:146) D A. P O D S T A W Y I N W E S T O W A N I A G Gie(cid:239)da Papierów Warto(cid:258)ciowych,GPW, 33, 39, 69 g(cid:239)(cid:218)boka recesja, 139 g(cid:239)owa z ramionami, 176 Graham Beniamin, 119 granica dywersyfikacji, 223 growth stocks, 28 gwarancja minimalnej stopy zwrotu, 100 gwiazda doji, 191, 193 poranna, 193 poranna doji, 193 wieczorna, 192 wieczorna doji, 192 H harami, 192, 193 horyzont czasowy wska(cid:283)nika, 204 hossa, 20, 123, 124 I identyfikacja trendu, 198 indeks relatywnej si(cid:239)y, 208 indeks równowa(cid:285)ony, 56 indeks wa(cid:285)ony cenami, 56 indeks wa(cid:285)ony warto(cid:258)ci(cid:200) rynkow(cid:200), 56 indeksy, 55, 57 cenowe, 57 dochodowe, 57 indeks równowa(cid:285)ony, 56 indeks wa(cid:285)ony warto(cid:258)ci(cid:200) rynkow(cid:200), 56 leverage, 62 mWIG40, 60 sWIG80, 60 WIG, 57 WIG20, 59 indeksy bran(cid:285)owe, 61 inflacja, 23, 101, 132, 227 instrument bazowy, 89 instrumenty pierwotne akcje, 65 obligacje, 70 instrumenty pochodne, 102 certyfikat inwestycyjny, 96 kontrakty terminowe, 81 notowania, 54 opcje, 87 prawo do akcji, 95 258 prawo poboru, 95 warrant, 96 inventory turnover, 151 inwestowa(cid:202) na podstawie (cid:258)redniej ruchomej, 198 inwestowanie, 109 jako(cid:258)(cid:202) firmy, 122 JE(cid:191)ELI(), 216 J K K D, 209 kapitalizacja, 56 kapita(cid:239) ludzki, 139 kapita(cid:239) w(cid:239)asny, 149 kariera inwestora, 111 karnet notowa(cid:241), 40 klin, 183 koniunktura gospodarcza, 122, 123 koniunktura w budownictwie, 129 kontrakty opcyjne, 87 kontrakty terminowe, 81 depozyty zabezpieczaj(cid:200)ce, 84 d(cid:283)wignia, 84 forward, 83 futures, 83 nazewnictwo, 83 pozycja d(cid:239)uga, 85 pozycja krótka, 86 rozliczanie bezdostawne, 82 rozliczanie dostawne, 82 specyfikacja, 87 korelacja, 249 korelacja pomi(cid:218)dzy papierami warto(cid:258)ciowymi, 221 korporacyjne prawa akcjonariuszy, 68 koszty, 236 Krajowy Depozyt Papierów Warto(cid:258)ciowych, 84 kredyty, 14, 31 krzy(cid:285) harami, 192, 193 kurs fixingowy, 52 kurs otwarcia, 53 kursy walut, 141 L leverage, 62 Liczba Otwartych Pozycji, LOP, 169 LimAkt, 45 Kup książkęPoleć książkę limit aktywacji, 45 Linear Weighted Moving Average, LWMA, 203 linia oporu, 175 linia wsparcia, 174 linie trendu, 174 lokata strukturyzowana, 103 M MACD, 208 maj(cid:200)tkowe prawa akcjonariuszy, 66 mechanizm funkcjonowania produktów strukturyzowanych, 103 metoda FIFO, 235 metoda zdyskontowanych wolnych przep(cid:239)ywów pieni(cid:218)(cid:285)nych, 157 metody zarz(cid:200)dzania portfelem, 116 Microsoft Excel, 249 minimalna wielko(cid:258)(cid:202) wolumenu, 46 m(cid:239)ot, 193 model rotacji sektorowej, 138 sta(cid:239)ego poziomu dywidend, 155 sta(cid:239)ego tempa wzrostu dywidend, 156 moving average, 196 Moving Average Convergence/Divergence, 208 mo(cid:285)liwo(cid:258)(cid:202) inwestycji, 228 mWIG40, 60 N nabywcy firmy, 141 nale(cid:285)no(cid:258)ci, 49 nazewnictwo kontraktów, 83 nazewnictwo opcji, 90 NBP, 126 NewConnect, 69 niedoszacowanie papierów warto(cid:258)ciowych, 119 niedowarto(cid:258)ciowanie papierów warto(cid:258)ciowych, 119 notowania ci(cid:200)g(cid:239)e, 53 przebieg, 53 przed otwarciem, 53 przed zamkni(cid:218)ciem, 54 notowania instrumentów pochodnych, 54 notowania jednolite, 51 notowania obligacji, 74, 77 Skorowidz O obj(cid:218)cie hossy, 191, 193 obliczanie korelacji, 249 obligacje, 70, 106 cena emisyjna, 71 cena nominalna, 71 cena rozliczeniowa, 71 cena rynkowa, 71 cena sprawiedliwa, 76 ceny, 71 notowania, 74 o sta(cid:239)ym oprocentowaniu, 72 o zmiennym oprocentowaniu, 73 obligacje Skarbu Pa(cid:241)stwa, 71 oprocentowanie, 71 PV, 76 rynek obligacji w Polsce, 70 zerokuponowe, 72 obowi(cid:200)zek wniesienia pe(cid:239)nego wk(cid:239)adu na akcje, 69 obowi(cid:200)zki akcjonariuszy, 66, 69 OBV, 212, 214 ochrona kapita(cid:239)u, 100, 105 oczekiwana stopa zwrotu, 246 odchylenie standardowe, 246 odrabianie strat, 29 odwrócony m(cid:239)ot, 193 oferta analityczna, 15 oferta kredytowa, 14, 15 ograniczanie strat, 28 OK, 75 On Balance Volume, 214 opcje, 87, 107 call, 88, 90 cena rynkowa, 90 cena wykonania, 89 instrument bazowy, 89 liczba instrumentów, 89 nazewnictwo, 90 plain-vanilla, 94 put, 89, 92 rozliczanie transakcji, 89 termin wyga(cid:258)ni(cid:218)cia, 89 transakcje, 90 opcje egzotyczne, 94 opcje waniliowe, 94 op(cid:239)aty, 14 oprocentowanie obligacji, 71 organizacyjne prawa akcjonariuszy, 68 OS, 75 oscylator stochastyczny, 209 259 Kup książkęPoleć książkę G I E (cid:146) D A. P O D S T A W Y I N W E S T O W A N I A oscylator szybki, 209 oscylator wolny, 209 oscylatory, 206 otoczenie zagraniczne spó(cid:239)ki, 141 overdiversification, 220 o(cid:285)ywienie, 125 P P/E, 158 pasywa, 148 PCR, 39, 42 PCRO, 39, 52 PDA, 95 pe(cid:239)na recesja, 139 pe(cid:239)ne o(cid:285)ywienie, 138 PKB, 130 PKC, 39, 42, 52 plain-vanilla, 94 PMT, 233 podatki, 23 pod(cid:200)(cid:285)anie za trendem, 204 poduszka finansowa, 31 podwójne dno, 178 podwójny szczyt, 179 POK, 17 polityka, 23 popyt na produkty bran(cid:285)y, 135 portfel inwestycyjny, 219, 220 akcji, 67 260 dywersyfikacja, 220 granica dywersyfikacji, 223 korelacja pomi(cid:218)dzy papierami warto(cid:258)ciowymi, 221 ryzyko specyficzne, 223 ryzyko systematyczne, 223 wyznaczanie optymalnej struktury portfela, 253 poziomy wykupienia, 206 poziomy wyprzedania, 206 pozycja d(cid:239)uga, 85 pozycja krótka, 86 PP, 95 prawa akcjonariuszy, 66 prawo do akcji, 95 prawo do informacji, 68 prawo do maj(cid:200)tku spó(cid:239)ki w przypadku jej likwidacji, 67 prawo do udzia(cid:239)u w walnym zgromadzeniu, 68 prawo do udzia(cid:239)u w zyskach spó(cid:239)ki, 66 prawo g(cid:239)osu, 69 prawo pierwsze(cid:241)stwa w obj(cid:218)ciu nowych prawo poboru, 95 price to earnings ratio, 158 priorytet ceny, 40 priorytet czasu, 40 procedura przeprowadzania transakcji, 52 procent sk(cid:239)adany, 229 produkty firmy, 139 produkty strukturyzowane czas trwania inwestycji, 101 gwarancja minimalnej stopy zwrotu, 100 mar(cid:285)a emitenta, 108 mechanizm funkcjonowania, 103 obligacje, 106 ochrona 100-procentowa, 100 ochrona cz(cid:218)(cid:258)ciowa, 100 ochrona kapita(cid:239)u, 100, 105 opcje, 107 poziom ochrony kapita(cid:239)u, 100, 105 sk(cid:239)adniki, 106 sposób dzia(cid:239)ania, 102 stopa zwrotu, 101 wbudowany instrument pochodny, 102 wspó(cid:239)czynnik partycypacji, 104 zarobek emitenta struktur, 107 prowizje, 14 prowizje od obrotu akcjami lub obligacjami, 14 prowizje od obrotu instrumentami pochodnymi, 14 przeci(cid:218)cie, 206 przeczekanie, 195 przed otwarciem, 51, 53 przed zamkni(cid:218)ciem, 54 przeprowadzanie transakcji, 48 przeszacowanie akcji, 119 przewarto(cid:258)ciowanie akcji, 119 put, 89, 92 PV, 76, 154, 229, 231 quick ratio, 150 Q R rachunek inwestycyjny, 13 rachunek przep(cid:239)ywów pieni(cid:218)(cid:285)nych, 146 rachunek zysków i strat, 143 budowa, 143 przychody, 144 zysk netto, 146 zysk operacyjny, 145 Kup książkęPoleć książkę raporty inwestycyjne, 16 rebalansowanie, 56 receivables turnover, 151 recesja, 123, 125 rekomendacje, 15 Relative Strength Index, 208 rentowno(cid:258)(cid:202) aktywów, 153 rentowno(cid:258)(cid:202) kapita(cid:239)u w(cid:239)asnego, 153 rentowno(cid:258)(cid:202) sprzeda(cid:285)y, 153 return on assets, 153 return on equity, 153 return on sales, 153 ROA, 153 rodzaje ryzyka, 20 ROE, 153 ROS, 153 rotacja sektorowa, 138 rozkwit, 124 rozliczanie kontraktów terminowych, 82 rozliczanie transakcji, 48 rozstanie, 195, 196 RSI, 208 rynek akcji, 24 akcji w Polsce, 69 kapita(cid:239)owy, 63 obligacji w Polsce, 70 ryzyko, 101, 228, 245 ceny surowców, 25 emocje, 27 finansowe, 20 inflacja, 23 kredytowe, 26 ograniczanie strat, 28 operacyjne przedsi(cid:218)biorstwa, 20 osobiste, 26 p(cid:239)ynno(cid:258)ci, 26 podatki, 23 polityka, 23 rynek akcji, 24 specyficzne, 223 stopy procentowe, 21 systematyczne, 223 waluty, 25 zarz(cid:200)dzanie ryzykiem, 27 zmniejszanie, 27 zysk, 31 S samodzielno(cid:258)(cid:202), 112, 116 Simple Moving Average, 203 Skorowidz sin industries, 138 skala arytmetyczna, 173 skala logarytmiczna, 174 Sovall Sam, 138 spadaj(cid:200)ca gwiazda, 191 spó(cid:239)ka akcyjne, 66 spó(cid:239)ki cykliczne, 137 spó(cid:239)ki defensywne, 138 sprawiedliwa cena obligacji, 76 sprzeda(cid:285) detaliczna, 131 sprzeda(cid:285) nowych aut, 130 Stardard Poor’s, 70 startupy, 69 STOP LIMIT, 45 STOP LOSS, 45 stopa bezrobocia, 133 stopa referencyjna, 126 stopa zwrotu, 245 stopy procentowe, 21, 127, 228 akcje, 21 wp(cid:239)yw na decyzje inwestorów, 22 wp(cid:239)yw na sytuacj(cid:218) klientów, 22 wp(cid:239)yw na sytuacj(cid:218) w firmie, 22 wp(cid:239)yw po(cid:258)redni, 22 strategia rotacji sektorowej, 138 straty, 236 surowce, 25 sWIG80, 60 swing trading, 204 sygna(cid:239)y transakcyjne ze wska(cid:283)ników, 206 system internetowy, 17 system notowa(cid:241), 35 system notowa(cid:241) ci(cid:200)g(cid:239)ych, 51 system notowa(cid:241) jednolitych, 51 system transakcyjny, 214, 215 dobór wska(cid:283)ników, 215 testowanie systemu, 216 wybór rynków docelowych, 215 szczyt koniunktury, 124 S (cid:258)rednia arytmetyczna, 203 (cid:258)rednia liniowo wa(cid:285)ona, 203 (cid:258)rednia wa(cid:285)ona wolumenem, 203 (cid:258)rednia wyk(cid:239)adnicza, 203 (cid:258)rednie krocz(cid:200)ce, 196 (cid:258)rednie ruchome, 196 inwestowanie, 198 mylne sygna(cid:239)y, 200 obliczanie, 197 stosowanie jednej (cid:258)redniej ruchomej, 198 261 Kup książkęPoleć książkę G I E (cid:146) D A. P O D S T A W Y I N W E S T O W A N I A stosowanie kilku (cid:258)rednich ruchomych, 201 wybór, 200 (cid:258)wiece, 190 T techniki wycen akcji, 153 technologia, 142 transakcje, 48 transakcje forward, 83 transakcje futures, 83 transakcje na opcjach, 90 trend, 163, 165 formacje kontynuacji trendu, 180 formacje kontynuacji trendu spadkowego, 196 formacje kontynuacji trendu wzrostowego, 195 formacje odwrócenia lub kontynuacji trendu, 185 formacje odwrócenia trendu spadkowego na wzrostowy, 193 formacje odwrócenia trendu wzrostowego na spadkowy, 191 formacje sygnalizuj(cid:200)ce odwrócenie trendu, 175 formacje (cid:258)wiecowe, 190 (cid:258)rednie ruchome, 198 trend boczny, 165 following, 204 horyzontalny, 164, 165 is your friend, 134, 199 spadkowy, 164 wzrostowy, 164 bessy, 196 prostok(cid:200)tny, 185 prostok(cid:200)tny rozszerzaj(cid:200)cy si(cid:218), 187 trójk(cid:200)t rozszerzaj(cid:200)cy si(cid:218), 187 True Range, 212 TZ, 75 U ujemna korelacja stóp zwrotu papierów, 222 ustalenie kursu fixingowego, 52 V value stocks, 28 Volume Weighted Moving Average, 203 VWMA, 203 262 W wahania stóp procentowych, 21 waluty, 25 warrant, 96 warto(cid:258)(cid:202) bie(cid:285)(cid:200)ca, 230 warto(cid:258)(cid:202) bie(cid:285)(cid:200)ca niesko(cid:241)czonej liczby równych p(cid:239)atno(cid:258)ci pieni(cid:218)(cid:285)nych, 232 warto(cid:258)(cid:202) bie(cid:285)(cid:200)ca niesko(cid:241)czonej liczby równych p(cid:239)atno(cid:258)ci zwi(cid:218)kszaj(cid:200)cych si(cid:218) w post(cid:218)pie geometrycznym, 233 warto(cid:258)(cid:202) bie(cid:285)(cid:200)ca regularnych p(cid:239)atno(cid:258)ci pieni(cid:218)(cid:285)nych, 231 warto(cid:258)(cid:202) firmy, 119 warto(cid:258)(cid:202) ksi(cid:218)gowa, 149, 159 warto(cid:258)(cid:202) oczekiwana, 246 warto(cid:258)(cid:202) przysz(cid:239)a, 228 warto(cid:258)(cid:202) rynkowa, 56, 149 warto(cid:258)(cid:202) wewn(cid:218)trzna, 119 wbudowany instrument pochodny, 102 wczesna recesja, 139 wczesne o(cid:285)ywienie, 138 wielko(cid:258)(cid:202) ujawniona, 47 WIG, 57, 173 WIG20, 59 wisielec, 191 w(cid:239)asne finanse, 31 w(cid:239)a(cid:258)ciwy depozyt zabezpieczaj(cid:200)cy, 84 wska(cid:283)nik bie(cid:285)(cid:200)cej p(cid:239)ynno(cid:258)ci, 150 d(cid:239)ugu, 152 koniunktury w budownictwie, 129 konwergencji/dywergencji (cid:258)rednich ruchomych, 208 ogólnego zad(cid:239)u(cid:285)enia, 152 Optymizmu Konsumentów, 132 pokrycia zobowi(cid:200)za(cid:241) d(cid:239)ugoterminowych rzeczowymi sk(cid:239)adnikami maj(cid:200)tku, 152 rotacji nale(cid:285)no(cid:258)ci, 151 rotacji nale(cid:285)no(cid:258)ci w dniach, 151 rotacji zapasów, 151 rotacji zapasów w dniach, 151 szybki p(cid:239)ynno(cid:258)ci, 150 zad(cid:239)u(cid:285)enia d(cid:239)ugoterminowego, 152 zad(cid:239)u(cid:285)enia kapita(cid:239)u w(cid:239)asnego, 152 wska(cid:283)niki analizy technicznej, 203 bran(cid:285)owe, 61 d(cid:239)ugoterminowe, 206 efektywno(cid:258)ci, 151 ekonomiczne, 128 impetu, 207 Kup książkęPoleć książkę intraday, 206 krótkoterminowe, 206 p(cid:239)ynno(cid:258)ci, 150 rentowno(cid:258)ci, 153 (cid:258)rednioterminowe, 206 techniczne, 204, 207 trendowo(cid:258)ci rynku, 211 wolumenu, 212 zad(cid:239)u(cid:285)enia, 151 zmienno(cid:258)ci, 210 WSP.KORELACJI(), 251 wspó(cid:239)czynnik korelacji, 251 wspó(cid:239)czynnik partycypacji, 104 wst(cid:218)pny depozyt zabezpieczaj(cid:200)cy, 84 WuA, 48 wybór domu maklerskiego, 13 wybór stylu inwestowania, 204 wycena akcji, 123, 153 C/S, 159 C/WK, 159 C/Z, 158 metoda dochodowa, 154 metoda porównawcza, 157 metoda zdyskontowanych wolnych przep(cid:239)ywów pieni(cid:218)(cid:285)nych, 157 model sta(cid:239)ego poziomu dywidend, 155 model sta(cid:239)ego tempa wzrostu dywidend, 156 wykresy, 168 formacje kontynuacji trendu, 180 formacje liniowe, 174 formacje odwrócenia lub kontynuacji formacje sygnalizuj(cid:200)ce odwrócenie trendu, 185 trendu, 175 formacje (cid:258)wiecowe, 190 liniowe, 168 skala arytmetyczna, 173 skala logarytmiczna, 173 s(cid:239)upkowe, 169 (cid:258)wiecowe, 171 wynagrodzenie przeci(cid:218)tne, 132 wyznaczanie optymalnej struktury portfela, 253 wzrost bran(cid:285)y, 134 Skorowidz Z zamkni(cid:218)te fundusze inwestycyjne, 96 zapasy, 149 zarz(cid:200)dzanie portfelem, 116 zarz(cid:200)dzanie ryzykiem, 27 zlecenia, 37 arkusz zlece(cid:241), 37 bez limitu ceny, 39 czas trwania, 47 GPW, 39 limit aktywacji, 45 minimalna wielko(cid:258)(cid:202) wolumenu, 46 PCR, 42 PCRO, 52 PKC, 42, 52 po cenie rynkowej, 42 po cenie rynkowej na otwarcie, 43 STOP LIMIT, 45 STOP LOSS, 45 wa(cid:285)ne bez okre(cid:258)lonego terminu wa(cid:285)no(cid:258)ci, 47 wa(cid:285)ne do ko(cid:241)ca sesji, 47 wa(cid:285)ne do pierwszego wykonania, 48 wielko(cid:258)(cid:202) ujawniona, 47 WuA, 48 z cen(cid:200) równ(cid:200) ustalonemu kursowi, 53 z limitem aktywacji, 53 z limitem ceny, 39 z okre(cid:258)lon(cid:200) dat(cid:200) wa(cid:285)no(cid:258)ci, 47 zleceniapo ka(cid:285)dej cenie, 42 zmniejszanie ryzyka, 27 zysk, 31, 245 finansowy, 99 ksi(cid:218)gowy, 146 netto, 146 operacyjny, 145 operacyjny, powi(cid:218)kszony o amortyzacj(cid:218), 145 263 Kup książkęPoleć książkę G I E (cid:146) D A. P O D S T A W Y I N W E S T O W A N I A 264 Kup książkęPoleć książkę
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Giełda. Podstawy inwestowania. Wydanie III zaktualizowane
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: