Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00095 006367 22594234 na godz. na dobę w sumie
Wzór na sukces. Wyrób w sobie dobre nawyki - ebook/pdf
Wzór na sukces. Wyrób w sobie dobre nawyki - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 192
Wydawca: Onepress Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-283-1449-8 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> controlling
Porównaj ceny (książka, ebook (-50%), audiobook).

28 kroków do sukcesu — zmień nawyki i bogać się!

Kosmiczna Siła Nawyku to określenie, którym Napoleon Hill nazywał prawo, dzięki któremu idee kiełkują w naszym umyśle i rosną, aż przekształcą się w nawyk. To, czy nazwiemy tę zasadę Kosmiczną Siłą Nawyku, czy neuroplastycznością, nie ma znaczenia. To bardzo konkretny fenomen, potwierdzany i wykorzystywany przez najwybitniejszych przedstawicieli ludzkości. Jest niezawodny. Zwykły człowiek może na nim polegać tak samo, jak potentat biznesu. Celem Kosmicznej Siły Nawyku jest podtrzymywanie wszystkiego, co ukształtowane na jej podobieństwo, w tym również ludzkich nawyków myślowych.

Dr J. B. Hill

Kiedy w 1937 roku Napoleon Hill wydawał swój epokowy bestseller 'Myśl i bogać się', zapewne nie przypuszczał, że nauka (w tym psychologia i neurobiologia) tak szybko potwierdzi jego obserwacje. Dziś doskonale wiemy, że kluczem do sukcesu jest myślenie o jego realizacji i wytrwałe dążenie w tym kierunku, ale... ciągle niewielu ludzi dociera na sam szczyt. Dlaczego? Na przeszkodzie stoją nam ZŁE NAWYKI. To one każą nam dryfować przez życie, podejmować decyzje tylko wtedy, kiedy już koniecznie musimy to zrobić, a także unikać wysiłku. Tymczasem tylko aktywne, twórcze myślenie i działanie może nam pomóc osiągnąć wielkie cele — ale by nie ustawać w drodze do ich osiągnięcia, musimy wyrzucić dotychczasowe nawyki i wyrobić sobie całkiem nowe, sprzyjające naszym aspiracjom.

W tej książce znajdziesz czternaście tekstów poświęconych zmianie nawyków. Ich współautorem jest Ben Sweetland, znany orędownik metod Hilla i autor Magicznej Recepty, entuzjasta wykorzystywania własnej podświadomości na drodze do sukcesu. Każdy tekst pokazuje Ci, jak krok po kroku zmieniać swoje myślenie, dodawać do niego szczyptę determinacji i optymizmu, analizować i modelować wzory własnego zachowania, przejmować kontrolę nad samym sobą czy pozbywać się kompleksów. Całość uzupełniona jest konkretnymi ćwiczeniami. A kiedy uda Ci się ukończyć cały kurs, zobaczysz, że jesteś innym człowiekiem! I jak burza popędzisz do przodu!

Wielka zmiana małych nawyków!

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Tytuł oryginału: Patterns for InHABITing Success Tłumaczenie: Wojciech Białas Projekt okładki: ULABUKA Materiały graficzne na okładce zostały wykorzystane za zgodą Shutterstock Images LLC. ISBN: 978-83-283-1446-7 Copyright © 2013 By Napoleon Hill Foundation. Polish edition copyright © 2016 by Helion S.A. All rights reserved. All rights reserved. No part of this book may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage retrieval system, without permission from the Publisher. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Autor oraz Wydawnictwo HELION dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo HELION nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce. Drogi Czytelniku! Jeżeli chcesz ocenić tę książkę, zajrzyj pod adres http://onepress.pl/user/opinie/wzosuk Możesz tam wpisać swoje uwagi, spostrzeżenia, recenzję. Wydawnictwo HELION ul. Kościuszki 1c, 44-100 GLIWICE tel. 32 231 22 19, 32 230 98 63 e-mail: onepress@onepress.pl WWW: http://onepress.pl (księgarnia internetowa, katalog książek) Printed in Poland. • Kup książkę • Poleć książkę • Oceń książkę • Księgarnia internetowa • Lubię to! » Nasza społeczność SPIS TRE(cid:165)CI Teksty 1. – 14. prezentuj(cid:200) Magiczn(cid:200) Recept(cid:218) Bena Sweetlanda — cykl wyk(cid:239)adów, których celem jest nauczenie czytelnika, JAK uwolni(cid:202) ukryt(cid:200) MOC UMYS(cid:146)U Tekst 1. Determinacja ....................................................................23 Wzór na sukces #1. (cid:109)wiczenia — Émile Coué — jak praktykowa(cid:202) (cid:258)wiadom(cid:200) autosugesti(cid:218) ...................................33 Wzór na sukces #2. (cid:109)wiczenia — Napoleon Hill — pi(cid:218)(cid:202) kroków do wiary w siebie .................................................35 Tekst 2. Jeste(cid:258) umys(cid:239)em zamieszkuj(cid:200)cym cia(cid:239)o .......................39 Wzór na sukces #3. Sugestia — Dorotea Brande — dzia(cid:239)anie na rzecz sukcesu ......................................................47 Wzór na sukces #4. (cid:109)wiczenia — Claude Bristol — technika lustra ........................................................................48 Tekst 3. Obrazy to wzory ..............................................................51 Wzór na sukces #5. (cid:109)wiczenia — Claude Bristol — pragnienia ..............................................................................58 Wzór na sukces #6. (cid:109)wiczenia — Napoleon Hill — sze(cid:258)(cid:202) kroków, by zmieni(cid:202) pragnienia w z(cid:239)oto ............................60 Tekst 4. Magiczna recepta ............................................................63 Wzór na sukces #7. Medytacja — Maltbie D. Babcock — nie jestem skazany na pora(cid:285)k(cid:218)! ...............................................70 Wzór na sukces #8. Prezentacja — Napoleon Hill — autosugestia jako ogniwo (cid:239)(cid:200)cz(cid:200)ce (cid:258)wiadomo(cid:258)(cid:202) i pod(cid:258)wiadomo(cid:258)(cid:202) ...71 Poleć książkęKup książkę 4 SPIS TRE(cid:165)CI Tekst 5. Dobrostan fizyczny i napi(cid:218)cie ......................................75 Wzór na sukces #9. Prezentacja — Napoleon Hill — nawyk ...................................................................................83 Wzór na sukces #10. Sugestia — J. Martin Kohe — moc wyboru ...........................................................................85 Tekst 6. W(cid:239)adza nad samym sob(cid:200) ................................................89 Wzór na sukces #11. Sugestia — Dorothy Carnegie — pi(cid:218)(cid:202) sprawdzonych sposobów, by podnie(cid:258)(cid:202) si(cid:218) z upadku ............96 Wzór na sukces #12. Prezentacja — Orison Swett Marden — przezwyci(cid:218)(cid:285)anie wp(cid:239)ywu (cid:258)rodowiska ......................................96 Tekst 7. Królestwo sukcesu ...........................................................99 Wzór na sukces #13. Praktyka — Napoleon Hill — formu(cid:239)a IPAS: jak identyfikowa(cid:202), przyswaja(cid:202), asymilowa(cid:202) i stosowa(cid:202) regu(cid:239)y sukcesu ..........................................107 Wzór na sukces #14. Sugestia — Erna Ferrell Grabe, Paul C. Ferrell — sukces czy pora(cid:285)ka? to Ty decydujesz ....................................109 Tekst 8. Magiczna ró(cid:285)d(cid:285)ka .........................................................111 Wzór na sukces #15. Prezentacja — Émile Coué — niewolnicy sugestii ................................................................119 Wzór na sukces #16. Prezentacja — Douglas Malloch — nawyki ................................................................................119 Tekst 9. Kompleksy .......................................................................123 Wzór na sukces #17. Prezentacja — Florence Scovel Shinn — z(cid:239)oty samorodek ...................................................................130 Wzór na sukces #18. Sugestia — Ernest Holmes — wzorce my(cid:258)lenia ...................................................................131 Poleć książkęKup książkę SPIS TRE(cid:165)CI 5 Tekst 10. Idee — zal(cid:200)(cid:285)ki sukcesu ..............................................135 Wzór na sukces #19. Prezentacja — Walter Pitkin — zalety wszechstronno(cid:258)ci .........................................................142 Wzór na sukces #20. Medytacja — Ben Sweetland — wzorce okre(cid:258)laj(cid:200)ce Twoje (cid:285)ycie ..............................................143 Tekst 11. Przywództwo ................................................................145 Wzór na sukces #21. Praktyka — Frederick Pierce — odrzu(cid:202) wszelkie banialuki .....................................................153 Wzór na sukces #22. Prezentacja — David Seabury — nawykowe tendencje .............................................................154 Tekst 12. Jak zyska(cid:202) dobr(cid:200) pami(cid:218)(cid:202) ............................................157 Wzór na sukces #23. Sugestia — W. Clement Stone — zrób to teraz! .......................................................................164 Wzór na sukces #24. Medytacja — Napoleon Hill — nawyk rozwoju ....................................................................165 Tekst 13. Pan w(cid:239)asnego przeznaczenia ...................................169 Wzór na sukces #25. (cid:109)wiczenia — Claude M. Bristol, Harold Sherman — p(cid:239)omie(cid:241) entuzjazmu ............................................................176 Wzór na sukces #26. Sugestia — Claude M. Bristol, Harold Sherman — zobacz siebie takim, jakim chcia(cid:239)by(cid:258) by(cid:202)! ...............................177 Tekst 14. Omówienie i podsumowanie szkolenia .................181 Wzór na sukces #27. Prezentacja — Ella Wheeler Wilcox — niezadowolenie ....................................................................189 Wzór na sukces #28. Medytacja — (Mt 7: 7–12) — ko(cid:239)aczcie, szukajcie, pro(cid:258)cie ...................................................190 Poleć książkęKup książkę 6 SPIS TRE(cid:165)CI Poleć książkęKup książkę WST(cid:125)P J.B. Hill Ka(cid:285)da idea zaszczepiona w umy(cid:258)le za spraw(cid:200) d(cid:239)ugotrwa(cid:239)ych, pe(cid:239)nych skupienia rozmy(cid:258)la(cid:241) przyjmuje trwa(cid:239)(cid:200) posta(cid:202) i wywiera wp(cid:239)yw na funkcjonowanie organizmu, zgodny ze swoj(cid:200) natur(cid:200), w (cid:258)wiadomy b(cid:200)d(cid:283) nieu(cid:258)wiadamiany sposób. Autosugestia, b(cid:218)d(cid:200)ca niczym wi(cid:218)cej jak tylko zaszczepion(cid:200) w umy(cid:258)le ide(cid:200) zrodzon(cid:200) z rozmy(cid:258)la(cid:241), stanowi jedyny znany sposób na dos(cid:239)own(cid:200) przemian(cid:218) samego siebie, w takim kierunku, jaki sami zechcemy wybra(cid:202). Napoleon Hill NEUROPLASTYCZNO(cid:165)(cid:109), CZYLI INNE OKRE(cid:165)LENIE KOSMICZNEJ SI(cid:146)Y NAWYKÓW Koran mówi, (cid:285)e Allah zakaza(cid:239) Adamowi i Ewie ZBLI(cid:191)A(cid:109) SI(cid:125) do drzewa (cid:285)ycia1. Ten przekaz ró(cid:285)ni si(cid:218) oczywi(cid:258)cie od biblijnej wersji, w której oboje s(cid:239)ysz(cid:200) zakaz SPO(cid:191)YWANIA owoców tego drzewa2. Kolejna ró(cid:285)nica polega na tym, (cid:285)e wedle Koranu szatan kusi zarówno 1 „O Adamie! Zamieszkajcie, ty i twoja ma(cid:239)(cid:285)onka, w Ogrodzie i jedzcie jego owoce dowolnie, sk(cid:200)d chcecie: lecz nie zbli(cid:285)ajcie si(cid:218) do tego drzewa, bo znajdziecie si(cid:218) mi(cid:218)dzy niesprawiedliwymi” (2: 35, T(cid:239)umaczenie znaczenia (cid:165)wi(cid:218)tego Koranu wed(cid:239)ug Józefa Bielawskiego, PIW, Warszawa 1986). 2 „A przy tym Pan Bóg da(cid:239) cz(cid:239)owiekowi taki rozkaz: »Z wszelkiego drzewa tego ogrodu mo(cid:285)esz spo(cid:285)ywa(cid:202) wed(cid:239)ug upodobania; ale z drzewa poznania dobra i z(cid:239)a nie wolno ci je(cid:258)(cid:202), bo gdy z niego spo(cid:285)yjesz, niechybnie umrzesz«” (Rdz 2: 16–17). Poleć książkęKup książkę 12 WZÓR NA SUKCES Adama, jak i Ew(cid:218), którzy razem podchodz(cid:200) do zakazanego drzewa, na- tomiast w wersji biblijnej szatan najpierw namawia Ew(cid:218) do spróbo- wania owocu, a potem to ona nak(cid:239)ania Adama, by poszed(cid:239) w jej (cid:258)lady. Z obu wersji wynika jednak jasno, (cid:285)e w momencie stworzenia ludzko(cid:258)(cid:202) otrzyma(cid:239)a trzy niezwyk(cid:239)e dary: samo (cid:285)ycie wraz z nie- (cid:258)mierteln(cid:200) dusz(cid:200), rajski ogród oraz woln(cid:200) wol(cid:218). No có(cid:285), cz(cid:239)owiek zosta(cid:239) wygnany z raju, ale pozosta(cid:239)y mu wci(cid:200)(cid:285) dwa z tych darów — (cid:285)ycie i wolna wola. Jednak po utracie rajskiego ogrodu ludzie stan(cid:218)li wobec konieczno(cid:258)ci samodzielnego wymy(cid:258)lenia sposobu na zdoby- cie (cid:258)rodków do utrzymania si(cid:218) przy (cid:285)yciu. Mogli przy tym wci(cid:200)(cid:285) liczy(cid:202) na woln(cid:200) wol(cid:218), zapewniaj(cid:200)c(cid:200) im mo(cid:285)no(cid:258)(cid:202) wyboru. S(cid:200)dz(cid:218), (cid:285)e wolna wola, przekazana cz(cid:239)owiekowi w momencie stworzenia jako dar od Boga, musi mie(cid:202) niewyobra(cid:285)alnie du(cid:285)e znaczenie. Jestem przekonany, (cid:285)e jest ona jednym z bezimiennych skarbów ludzkiej kondycji, i to tym najwa(cid:285)niejszym. Mamy wolno(cid:258)(cid:202) wyboru: decydujemy, czy nienawidzi(cid:202), czy nie; wybieramy, czy kocha(cid:202), czy nie; decydujemy, czy wierzy(cid:202), czy nie; tak samo decydujemy te(cid:285), czy odnie(cid:258)(cid:202) sukces… czy nie. Dzi(cid:218)ki wolnej woli sami mo(cid:285)emy stworzy(cid:202) rajski ogród na ziemi, dla siebie i dla swojej rodziny. Jednak wi(cid:218)kszo(cid:258)ci z nas nie udaje si(cid:218) zrealizowa(cid:202) tego celu w doczesnym (cid:285)yciu. Zwykle dajemy si(cid:218) po- nie(cid:258)(cid:202) nurtowi zdarze(cid:241), podejmuj(cid:200)c decyzje jedynie wtedy, kiedy musimy. DLACZEGO? Czynimy tak, poniewa(cid:285) to bezpieczny sce- nariusz post(cid:218)powania, a my boimy si(cid:218) zmiany. Wolimy raczej dryfo- wa(cid:202) przez (cid:285)ycie. Napoleon Hill by(cid:239) przekonany, (cid:285)e takie dryfowanie stanowi g(cid:239)ów- n(cid:200) przyczyn(cid:218) niepowodze(cid:241) w (cid:285)yciu. (cid:165)wiadczy o tym fakt, (cid:285)e umie- (cid:258)ci(cid:239) je na pierwszym miejscu swojej listy 54 najwa(cid:285)niejszych powo- dów niepowodze(cid:241)3. Jak pisa(cid:239), „[…] (cid:239)atwiej jest po prostu i(cid:258)(cid:202) po linii 3 Ludzie dryfuj(cid:200) przez (cid:285)ycie, kiedy nie maj(cid:200) celu, kiedy przestaj(cid:200) si(cid:218) koncen- trowa(cid:202) na d(cid:200)(cid:285)eniu do tego celu albo kiedy ich umys(cid:239)ami zaw(cid:239)adnie strach. Poleć książkęKup książkę WST(cid:125)P 13 najmniejszego oporu, da(cid:202) si(cid:218) ponie(cid:258)(cid:202) rozwojowi wypadków, dryfowa(cid:202) z nurtem zdarze(cid:241), nie d(cid:200)(cid:285)(cid:200)c do (cid:285)adnego konkretnego celu”. Sam bywa(cid:239)em winny tego grzechu. Dryfowa(cid:239)em przez (cid:285)ycie, mimo (cid:285)e jestem wnukiem Napoleona Hilla. Dryfowa(cid:239)em, mimo (cid:285)e mog(cid:239)em si(cid:218) bezpo(cid:258)rednio przekona(cid:202) o prawdziwo(cid:258)ci jego s(cid:239)ów. Dry- fowa(cid:239)em przez 25 lat, poniewa(cid:285) nie musia(cid:239)em obawia(cid:202) si(cid:218) o swoje sta- nowisko pracy. Zarabia(cid:239)em ca(cid:239)kiem zno(cid:258)ne pieni(cid:200)dze. By(cid:239)em z siebie zadowolony. Dryfowa(cid:239)em, poniewa(cid:285) nie mia(cid:239)em powodu, by si(cid:218) zmienia(cid:202). Jednak najwa(cid:285)niejsz(cid:200) przyczyn(cid:200) mojego dryfowania by(cid:239) fakt, (cid:285)e nie mia(cid:239)em d(cid:239)ugoterminowych celów, nie rozpala(cid:239)y mnie (cid:285)adne pragnienia. Phil Taylor4 powiedzia(cid:239) mi kiedy(cid:258), (cid:285)e motywacja rodzi si(cid:218) gdzie(cid:258) pomi(cid:218)dzy inspiracj(cid:200) a desperacj(cid:200). W moim przypadku jego twier- dzenie sprawdzi(cid:239)o si(cid:218) idealnie. Nie oznacza to, (cid:285)e podczas 25 lat dryfowania ca(cid:239)kowicie zapomnia(cid:239)em o swoich marzeniach. Wci(cid:200)(cid:285) je mia(cid:239)em, tyle (cid:285)e zamieni(cid:239)em nadziej(cid:218) na ich realizacj(cid:218) na bez- pieczn(cid:200) posad(cid:218). Moje dryfowanie wydawa(cid:239)o mi si(cid:218) czym(cid:258) w rodzaju „wyczekiwa- nia” — czekania, a(cid:285) co(cid:258) si(cid:218) zdarzy. Dryfowanie wiedzie ku niezapla- nowanej przysz(cid:239)o(cid:258)ci, której jedynym pewnym punktem jest niespo- dziewana i przedwczesna staro(cid:258)(cid:202). Planowanie przysz(cid:239)o(cid:258)ci wymaga zaanga(cid:285)owania my(cid:258)lowego. Ale dryfowanie jest jedynie symptomem prawdziwego problemu, z którym wszystkim nam przychodzi si(cid:218) zmaga(cid:202) — kwestii kontroli nad w(cid:239)asnym umys(cid:239)em. Kiedy formujemy jak(cid:200)(cid:258) my(cid:258)l, nast(cid:218)puje aktywacja komórek na- szego mózgu, zwanych neuronami. Pod(cid:200)(cid:285)anie tropem takiej my(cid:258)li sprawi, (cid:285)e neurony zaczn(cid:200) w(cid:239)(cid:200)cza(cid:202) do wspólnego dzia(cid:239)ania kolejne komórki mózgu. Kiedy za(cid:258) j(cid:200) porzucisz, uformowana w tym procesie sie(cid:202) powi(cid:200)za(cid:241) zacznie si(cid:218) rwa(cid:202), a(cid:285) po my(cid:258)li zostanie tylko wspo- mnienie. Ale wielokrotne powracanie do tej samej my(cid:258)li wzmocni to 4 Phil Taylor jest pisarzem i gospodarzem popularnego talk show. Poleć książkęKup książkę 14 WZÓR NA SUKCES wspomnienie, co oznacza ukszta(cid:239)towanie si(cid:218) silniejszej sieci powi(cid:200)- za(cid:241), która potrafi utrzyma(cid:202) swoj(cid:200) struktur(cid:218) do momentu, gdy b(cid:218)dzie potrzebna. W rezultacie w mózgu zachodzi rekonfiguracja neuronów, tak by pewne my(cid:258)li mog(cid:239)y si(cid:218) pojawia(cid:202) ze szczególn(cid:200) (cid:239)atwo(cid:258)ci(cid:200). To przyk(cid:239)ad zjawiska, które naukowcy zajmuj(cid:200)cy si(cid:218) badaniami nad mózgiem na- zywaj(cid:200) neuroplastyczno(cid:258)ci(cid:200). Zapami(cid:218)taj to s(cid:239)owo: neuroplastyczno(cid:258)(cid:202) — zdolno(cid:258)(cid:202) umys(cid:239)u do rekonfiguracji jego wewn(cid:218)trznych po(cid:239)(cid:200)cze(cid:241). Badacze odkryli, (cid:285)e my(cid:258)li stanowi(cid:200) czynnik, który mo(cid:285)na wyko- rzysta(cid:202) do sterowania aktywno(cid:258)ci(cid:200) mózgu i pod(cid:258)wiadomo(cid:258)ci(cid:200). Lekarze stosuj(cid:200) terapi(cid:218) kognitywn(cid:200) do przezwyci(cid:218)(cid:285)ania l(cid:218)ku, promocji zdrowia, u(cid:258)mierzania bólu, a nawet do poprawy nastroju. Niektóre terapie oparte na (cid:258)rodkach farmakologicznych równie(cid:285) umo(cid:285)liwiaj(cid:200) realizacj(cid:218) tych celów, ale w przeciwie(cid:241)stwie do nich skutki terapii kognitywnych mog(cid:200) by(cid:202) permanentne. Nowe rozumienie funk- cjonowania mózgu dowodzi, (cid:285)e jego przednia cz(cid:218)(cid:258)(cid:202) (obejmuj(cid:200)ca p(cid:239)at czo(cid:239)owy i kor(cid:218) przedczo(cid:239)ow(cid:200)) jest w stanie zreorganizowa(cid:202) dzia(cid:239)anie ca(cid:239)o(cid:258)ci. Kluczowe znaczenie dla tego procesu ma skoncentrowana my(cid:258)l, co daje nam do r(cid:200)k narz(cid:218)dzie do rekonfiguracji w(cid:239)asnego mózgu, by móc osi(cid:200)gn(cid:200)(cid:202) jaki(cid:258) — dowolny — cel5. W dzisiejszych czasach, kiedy zdrowe od(cid:285)ywianie sta(cid:239)o si(cid:218) w(cid:239)a- (cid:258)ciwie mod(cid:200), popularno(cid:258)ci(cid:200) cieszy si(cid:218) stwierdzenie „jeste(cid:258)my tym, co jemy”. Nauka pokazuje nam te(cid:285), (cid:285)e „stajemy si(cid:218) tym, o czym my(cid:258)limy”. Na przyk(cid:239)ad tacy tybeta(cid:241)scy mnisi medytuj(cid:200) po kilkana(cid:258)cie godzin dziennie. Dalajlama wys(cid:239)a(cid:239) dziesi(cid:218)ciu z nich do Stanów Zjednoczo- nych, by wzi(cid:218)li udzia(cid:239) w badaniach nad mapowaniem funkcjonowania mózgu. Badano zachowanie ich mózgów w trakcie medytacji i stwier- dzono, (cid:285)e nast(cid:218)powa(cid:239)a wtedy silna aktywacja obszarów zaanga(cid:285)owanych 5 Napoleon Hill mówi(cid:239) o tym samym, kiedy pisa(cid:239) w 12. rozdziale ksi(cid:200)(cid:285)ki My(cid:258)l i boga(cid:202) si(cid:218) o wykorzystaniu (cid:258)wiadomo(cid:258)ci do zaanga(cid:285)owania pod(cid:258)wiado- mych struktur umys(cid:239)u jako sojusznika, który pomo(cid:285)e nam osi(cid:200)gn(cid:200)(cid:202) sukces. Poleć książkęKup książkę WST(cid:125)P 15 w genez(cid:218) nastroju, depresji, rado(cid:258)ci i osobowo(cid:258)ci. Co wi(cid:218)cej, aktywno(cid:258)(cid:202) tych rejonów utrzymywa(cid:239)a si(cid:218) jeszcze przez d(cid:239)ugi czas po przerwaniu medytacji. Aktywno(cid:258)(cid:202) tych cz(cid:218)(cid:258)ci mózgu jest czym(cid:258) rzadkim u osób niepraktykuj(cid:200)cych medytacji albo modlitwy. Mnisi medytuj(cid:200), by osi(cid:200)gn(cid:200)(cid:202) wewn(cid:218)trzny spokój, a obecnie wia- domo, (cid:285)e medytacja stymuluje rozbudow(cid:218) po(cid:239)(cid:200)cze(cid:241) nerwowych, które umo(cid:285)liwiaj(cid:200) realizacj(cid:218) tego celu. I cho(cid:202) „(cid:258)cie(cid:285)k(cid:218) spokoju” Buddy uwa(cid:285)a si(cid:218) za drog(cid:218) ku duchowemu przebudzeniu, jest ona mimo to jak najbardziej realna i do pewnego stopnia le(cid:285)y w zasi(cid:218)gu ka(cid:285)dego z nas bez konieczno(cid:258)ci internalizacji jej religijnych za(cid:239)o(cid:285)e(cid:241). Siostry franciszkanki troszcz(cid:200) si(cid:218) o ubogich, chorych, umieraj(cid:200)- cych oraz o sieroty, a przy tym modl(cid:200) si(cid:218) pi(cid:218)(cid:202) razy dziennie. Badacze zainteresowali si(cid:218), jakie procesy zachodz(cid:200) podczas mod(cid:239)ów w tych obszarach mózgów zakonnic, które odpowiadaj(cid:200) za empati(cid:218), i odkryli du(cid:285)y wzrost ich aktywno(cid:258)ci. Modlitwa wzmacnia siostry w wierze, daje im rado(cid:258)(cid:202) i pog(cid:239)(cid:218)bia ich oddanie s(cid:239)u(cid:285)bie potrzebuj(cid:200)cym. Najs(cid:239)ynniejsi matematycy (cid:258)wiata i kierowcy taksówek maj(cid:200) ze sob(cid:200) co(cid:258) wspólnego6. Wykorzystuj(cid:200) oni intensywnie rejon mózgu od- powiadaj(cid:200)cy za orientacj(cid:218) przestrzenn(cid:200), zwany hipokampem. Struk- tura ta zdradza u nich wysoki poziom aktywacji, nawet kiedy za- ko(cid:241)cz(cid:200) ju(cid:285) prac(cid:218) w danym dniu. Spróbuj po(cid:239)o(cid:285)y(cid:202) si(cid:218) spa(cid:202) po kilku godzinach gry w szachy. Twój umys(cid:239) b(cid:218)dzie rozpiera(cid:239)a taka energia, (cid:285)e nie zdo(cid:239)asz zasn(cid:200)(cid:202). Odpo- wiada za to hipokamp, który nie potrafi tak po prostu odci(cid:200)(cid:202) si(cid:218) od problemów szachowych. Czy Twój umys(cid:239) sta(cid:202) na co(cid:258) wi(cid:218)cej dzi(cid:218)ki my(cid:258)lom? Tak, i to na wiele wi(cid:218)cej! Sukces poprzez pozytywne nastawienie umys(cid:239)owe to prze(cid:239)omowa ksi(cid:200)(cid:285)ka napisana przez Napoleona Hilla i W. Clementa Stone’a. Ksi(cid:200)(cid:285)ka ta zyska(cid:239)a tak(cid:200) popularno(cid:258)(cid:202), (cid:285)e jej tytu(cid:239) sta(cid:239) si(cid:218) niemal wy(cid:258)wiechtanym frazesem, a obecnie ka(cid:285)dy powa(cid:285)ny autor zajmuj(cid:200)cy si(cid:218) tematyk(cid:200) 6 Rick Hanson, Buddha’s Brain, New Harbinger Publications, 2009. Poleć książkęKup książkę 16 WZÓR NA SUKCES sukcesu podkre(cid:258)la potrzeb(cid:218) „pozytywnego my(cid:258)lenia”. Nawet Mark Victor Hansen korzysta z okre(cid:258)lenia „pozytywne my(cid:258)lenie” w tytule swojej ostatniej ksi(cid:200)(cid:285)ki7. Jednak, jak ostatnio zwróci(cid:239) uwag(cid:218) Deepak Chopra, równie(cid:285) negatywne my(cid:258)lenie mo(cid:285)e by(cid:202) u(cid:285)yteczne. Tak na- prawd(cid:218) jest ono wr(cid:218)cz konieczne dla zrozumienia istoty problemu, by móc znale(cid:283)(cid:202) odpowiednie rozwi(cid:200)zanie. To w(cid:239)a(cid:258)nie w ten sposób do- chodzimy do tego, jakie zadanie stoi przed nami w danym momencie. Ale jak(cid:200) warto(cid:258)(cid:202) ma pozytywne my(cid:258)lenie? No có(cid:285), pomaga nam ono przezwyci(cid:218)(cid:285)a(cid:202) l(cid:218)k, odnajdywa(cid:202) pewno(cid:258)(cid:202) siebie oraz daje moty- wacj(cid:218) do dzia(cid:239)ania, by(cid:258)my mogli realizowa(cid:202) swoje cele — to bardzo wa(cid:285)ne powody, by zach(cid:218)ca(cid:202) do pozytywnego my(cid:258)lenia. Kilka opu- blikowanych ostatnio w czasopismach medycznych artyku(cid:239)ów poka- zuje, (cid:285)e pozytywne nastawienie polepsza ogóln(cid:200) zdolno(cid:258)(cid:202) rozwi(cid:200)zy- wania problemów, zwi(cid:218)kszaj(cid:200)c zw(cid:239)aszcza znaczenie intuicji8. Czyli: pozytywne my(cid:258)lenie sprawia, (cid:285)e jeste(cid:258)my bystrzejsi! Cz(cid:218)ste my(cid:258)lenie o czym(cid:258) powoduje, (cid:285)e my(cid:258)limy o tym jeszcze wi(cid:218)cej, a(cid:285) staje si(cid:218) to nawykiem. To od nas zale(cid:285)y, czy chcemy, by nasze nawyki my(cid:258)lowe by(cid:239)y pozytywne, czy negatywne. To podej(cid:258)cie stanowi podstaw(cid:218) terapii kognitywnej. Inne badania pokazuj(cid:200), (cid:285)e skupione, zaplanowane i powtarzane my(cid:258)li mog(cid:200) by(cid:202) wykorzystane do przezwyci(cid:218)(cid:285)enia przygn(cid:218)bienia, a nawet strachu. Mechanizm dzia(cid:239)ania takiego post(cid:218)powania polega na rozbudowie nowej sieci powi(cid:200)za(cid:241) my(cid:258)lowych, wzmacnianej przez pozytywne impulsy, przy jednoczesnym os(cid:239)abieniu starej sieci dzi(cid:218)ki unikaniu impulsów negatywnych. Chodzi o to, (cid:285)e umys(cid:239) mo(cid:285)e tworzy(cid:202) nowe sieci powi(cid:200)za(cid:241) neuronowych. Sieci te u(cid:239)atwiaj(cid:200) nam 7 Chicken Soup for the Soul: Think Positive: 101 Inspirational Stories about Counting Your Blessings and Having a Positive Attitude. 8 Karuna Subramanian, John Kaunios, Todd B. Parrish, Mark Jung-Beeman, A brain mechanism for facilitation of insight by positive affect, „Journal of Cognitive Neuro-Science”, vol. 21, no. 3, str. 415 – 432. Poleć książkęKup książkę WST(cid:125)P 17 wykonywanie zada(cid:241) i mog(cid:200) dopomóc w osi(cid:200)gni(cid:218)ciu sukcesu, rozpa- laj(cid:200)c w nas „(cid:285)arliwe pragnienie” realizacji swoich celów, o którym pisa(cid:239) Napoleon Hill. Kiedy skrzypek (cid:202)wiczy gr(cid:218) na swoim instrumencie, obszary jego mózgu odpowiedzialne za kontrol(cid:218) pracy palców wykazuj(cid:200) wysok(cid:200) aktywno(cid:258)(cid:202). Jednak aktywno(cid:258)(cid:202) ta wyst(cid:218)puje równie(cid:285) wtedy, kiedy wprawny skrzypek jedynie wyobra(cid:285)a sobie, (cid:285)e gra jaki(cid:258) utwór. Zawodowi golfi(cid:258)ci sp(cid:218)dzaj(cid:200) tysi(cid:200)ce godzin na treningach. Dzi(cid:218)ki temu neurony odpowiadaj(cid:200)ce za kontrol(cid:218) ruchow(cid:200) organizmu (cid:239)(cid:200)cz(cid:200) si(cid:218) w ich g(cid:239)owach w sieci pozwalaj(cid:200)ce im na osi(cid:200)gni(cid:218)cie du(cid:285)ej wpra- wy w tym sporcie. Dlaczego golfi(cid:258)ci wyobra(cid:285)aj(cid:200) sobie uderzenia, za- nim ich spróbuj(cid:200)? Wizualizacja uderzenia powoduje aktywacj(cid:218) sieci neuronów, która trwa w gotowo(cid:258)ci, a(cid:285) oka(cid:285)e si(cid:218) potrzebna. Czy zastanawia(cid:239)e(cid:258) si(cid:218) kiedy(cid:258), dlaczego ka(cid:285)da dieta MO(cid:191)E by(cid:202) skuteczna, a jednak wszystkie ZAWODZ(cid:107)? Chodzi o to, (cid:285)e odchu- dzanie nie wi(cid:200)(cid:285)e si(cid:218) z diet(cid:200). Odchudzanie wi(cid:200)(cid:285)e si(cid:218) z… No có(cid:285), ze zmian(cid:200) stylu (cid:285)ycia i wszyscy zdaj(cid:200) sobie z tego spraw(cid:218)… prawda? To dlaczego nikt nie opublikowa(cid:239) jeszcze ksi(cid:200)(cid:285)ki na temat od- chudzania, która wyja(cid:258)nia(cid:239)aby, JAK dokona(cid:202) tych zmian stylu (cid:285)ycia? Bo odchudzanie nie polega na stosowaniu diety, to tylko narz(cid:218)dzie. I nie chodzi w nim o dietetyczne triki, takie jak zapisywanie konsu- mowanych potraw, planowanie zakupów itd. — to równie(cid:285) jedynie narz(cid:218)dzia. Aby schudn(cid:200)(cid:202) i utrzyma(cid:202) zamierzon(cid:200) sylwetk(cid:218) na sta(cid:239)e, cel, jakim jest zmniejszenie wagi, musi zmieni(cid:202) si(cid:218) w (cid:285)arliwe pragnienie, pod- trzymywane si(cid:239)(cid:200) nawyku, jak ka(cid:285)dy inny cel9. Ludzie, którym udaje si(cid:218) utrzyma(cid:202) now(cid:200) wag(cid:218) cia(cid:239)a ca(cid:239)ymi latami, nie odznaczaj(cid:200) si(cid:218) wcale silniejsz(cid:200) samodyscyplin(cid:200); oduczaj(cid:200) si(cid:218) po prostu ch(cid:218)ci na potrawy, których kiedy(cid:258) pragn(cid:218)li. 9 Realizacja tego celu oznacza po(cid:239)(cid:200)czenie sze(cid:258)ciu kroków Napoleona Hilla ze spójnym planem odchudzania. Poleć książkęKup książkę 18 WZÓR NA SUKCES A zatem co (cid:239)(cid:200)czy zawodowego skrzypka, golfist(cid:218) oraz cz(cid:239)owieka z powodzeniem stosuj(cid:200)cego diet(cid:218)? Ka(cid:285)da z tych osób anga(cid:285)uje swoj(cid:200) (cid:258)wiadomo(cid:258)(cid:202), by przemeblowa(cid:202) w(cid:239)asne po(cid:239)(cid:200)czenia neuronowe, bu- duj(cid:200)c z nich przy tym takie konfiguracje, które generuj(cid:200) si(cid:239)(cid:218) nawyku niepoddaj(cid:200)cego si(cid:218) wyparciu i prze(cid:239)amuj(cid:200)cego ka(cid:285)dy opór10. Cho(cid:202) te nowe odkrycia z dziedziny neuropsychologii s(cid:200) ekscytu- j(cid:200)ce i przyczyni(cid:239)y si(cid:218) do powstania ca(cid:239)ej masy ksi(cid:200)(cid:285)ek samopomoco- wych, to ich wspólnym elementem, powtarzaj(cid:200)cym si(cid:218) w ka(cid:285)dym z nich, jest potrzeba skoncentrowanego, powtarzanego wielokrotnie wysi(cid:239)ku w celu zdyscyplinowania w(cid:239)asnych my(cid:258)li. Za najbardziej za- dziwiaj(cid:200)ce uwa(cid:285)am to, (cid:285)e z punktu widzenia praktycznego sposobu post(cid:218)powania nie ma tu niczego nowego. Napoleon Hill wpad(cid:239) na to ju(cid:285) 75 lat temu. Pisa(cid:239), (cid:285)e do realizacji jakiego(cid:258) celu — dowolnego celu — koniecznych jest sze(cid:258)(cid:202) kroków. Pierwszych pi(cid:218)(cid:202) (cid:239)(cid:200)czy si(cid:218) w systematyczn(cid:200) metod(cid:218), dzi(cid:218)ki której mo(cid:285)esz zrozumie(cid:202) swój cel i cen(cid:218), jak(cid:200) przyjdzie Ci zap(cid:239)aci(cid:202) za jego osi(cid:200)gni(cid:218)cie, oraz dowiedzie(cid:202) si(cid:218), co powiniene(cid:258) uczyni(cid:202), by go zreali- zowa(cid:202). Oto one: 1. Wyryj w swoim umy(cid:258)le, co pragniesz osi(cid:200)gn(cid:200)(cid:202) — co(cid:258) kon- kretnego. 2. Okre(cid:258)l dok(cid:239)adnie, co musisz odda(cid:202) w zamian za realizacj(cid:218) tego celu. 3. Wyznacz konkretn(cid:200) dat(cid:218), przed któr(cid:200) zamierzasz osi(cid:200)gn(cid:200)(cid:202) swój cel. 4. U(cid:239)ó(cid:285) konkretny plan i zacznij od razu wype(cid:239)nianie jego za(cid:239)o(cid:285)e(cid:241), niezale(cid:285)nie od tego, czy jeste(cid:258) gotów, czy nie. 5. Napisz jasne, zwi(cid:218)z(cid:239)e podsumowanie swojego celu, uwzgl(cid:218)d- niaj(cid:200)c w nim ramy czasowe jego realizacji, to, co zamierzasz odda(cid:202) w zamian za powodzenie, oraz streszczaj(cid:200)c plan, dzi(cid:218)ki któremu pragniesz to osi(cid:200)gn(cid:200)(cid:202). 10 To w(cid:239)a(cid:258)nie istota najs(cid:239)ynniejszych s(cid:239)ów Napoleona Hilla: „Co umys(cid:239) ludzki potrafi wymy(cid:258)li(cid:202) i w co uwierzy, tego potrafi tak(cid:285)e dokona(cid:202)”. Poleć książkęKup książkę WST(cid:125)P 19 Poza tym: „Jedynym sposobem na poddanie swojej pod(cid:258)wiado- mo(cid:258)ci w(cid:239)asnej woli jest wykorzystanie si(cid:239)y nawyku”. Jestem zdumiony, widz(cid:200)c, jak trafne by(cid:239)y jego s(cid:239)owa. Szósty krok zosta(cid:239) zaprojektowany, by wyzwoli(cid:202) si(cid:239)(cid:218) nawyku, konieczn(cid:200) do realizacji dowolnego celu. Napoleon Hill zaleca: 6. Dwa razy dziennie czytaj to podsumowanie na g(cid:239)os: raz wieczo- rem, tu(cid:285) przed za(cid:258)ni(cid:218)ciem, i raz tu(cid:285) po wstaniu z (cid:239)ó(cid:285)ka o poranku. Dalej stwierdza, (cid:285)e musisz obudzi(cid:202) w sobie odczucie, jakby(cid:258) ju(cid:285) osi(cid:200)gn(cid:200)(cid:239) ten cel, wizualizuj(cid:200)c sobie t(cid:218) sytuacj(cid:218). Podam Ci przyk(cid:239)ad osoby stosuj(cid:200)cej tych sze(cid:258)(cid:202) kroków w praktyce. Kilka lat temu odwiedzi(cid:239)em miejscowy szpital, zagl(cid:200)daj(cid:200)c do pa- cjentów przebywaj(cid:200)cych na oddziale intensywnej terapii. W pewnym momencie przysz(cid:239)a tam m(cid:239)oda fizjoterapeutka i zacz(cid:218)(cid:239)a rozmawia(cid:202) z sekretark(cid:200) oddzia(cid:239)u. S(cid:239)ysza(cid:239)em, jak sekretarka pyta: „Od jak dawna handlujesz kosmetykami Mary Kay?”. „Od mniej wi(cid:218)cej sze(cid:258)ciu miesi(cid:218)cy” — odpowiedzia(cid:239)a fizjoterapeutka. Oszo(cid:239)omiona sekretarka wykrzykn(cid:218)(cid:239)a: „Od sze(cid:258)ciu miesi(cid:218)cy! Tak krótko? Jak ci si(cid:218) uda(cid:239)o zarobi(cid:202) na nowy samochód w sze(cid:258)(cid:202) miesi(cid:218)cy?”. W tym momencie nie mog(cid:239)em si(cid:218) ju(cid:285) powstrzyma(cid:202) (w ko(cid:241)cu jestem, kim jestem), od(cid:239)o(cid:285)y(cid:239)em d(cid:239)ugopis i powiedzia(cid:239)em: „Ja wiem, jak jej si(cid:218) to uda(cid:239)o”. Obydwie odwróci(cid:239)y si(cid:218) w moim kierunku. A ja ci(cid:200)gn(cid:200)(cid:239)em dalej: „Ka(cid:285)dego wieczoru po powrocie z pracy dokonujesz przegl(cid:200)du swoich celów i wykre(cid:258)lasz punkty z listy rzeczy do zrobienia. Nast(cid:218)pnie rozwa- (cid:285)asz, co uda(cid:239)o ci si(cid:218) osi(cid:200)gn(cid:200)(cid:202) danego dnia, stawiasz sobie nowe bezpo- (cid:258)rednie cele i przygotowujesz list(cid:218) rzeczy do zrobienia na kolejny dzie(cid:241)”. Fizjoterapeutka spojrza(cid:239)a na mnie zdziwiona i powiedzia(cid:239)a: „DOK(cid:146)ADNIE”. „Napoleon Hill” — doda(cid:239)em. Wybuch(cid:239)a (cid:258)miechem, pokiwa(cid:239)a g(cid:239)ow(cid:200) i odpar(cid:239)a: „My(cid:258)l i boga(cid:202) si(cid:218)”. Kiedy wraca(cid:239)em do swoich notatek, us(cid:239)ysza(cid:239)em, jak sekretarka pyta fizjoterapeutk(cid:218), czy ta planuje skupi(cid:202) si(cid:218) na handlu kosmetykami Mary Kay na pe(cid:239)ny etat. Fizjoterapeutka odpowiedzia(cid:239)a twierdz(cid:200)co, dodaj(cid:200)c, Poleć książkęKup książkę 20 WZÓR NA SUKCES (cid:285)e podj(cid:218)(cid:239)a ju(cid:285) dzia(cid:239)ania, by od nast(cid:218)pnego roku zrezygnowa(cid:202) z zatrud- nienia w swoim zawodzie. Stwierdzi(cid:239)a, (cid:285)e marzy o dniu, kiedy b(cid:218)dzie mog(cid:239)a to uczyni(cid:202). Przygl(cid:200)daj(cid:200)c si(cid:218) jej historii, widzimy przyk(cid:239)ad neuroplastyczno(cid:258)ci w dzia(cid:239)aniu. Fizjoterapeutka skupia si(cid:218) na wyznaczonym sobie celu, tworz(cid:200)c sieci po(cid:239)(cid:200)cze(cid:241) neuronowych koniecznych do jego realizacji, osi(cid:200)gaj(cid:200)c to za pomoc(cid:200) skoncentrowanych, powtarzanych raz za razem my(cid:258)li, dzi(cid:218)ki którym mo(cid:285)e zaszczepi(cid:202) w sobie si(cid:239)(cid:218) nawyku. Widzimy tu równie(cid:285) sze(cid:258)(cid:202) kroków Napoleona Hilla. S(cid:200) one sku- teczne, poniewa(cid:285) wykorzystuj(cid:200) neuroplastyczno(cid:258)(cid:202) do przej(cid:218)cia kon- troli nad umys(cid:239)em za po(cid:258)rednictwem „dyscypliny umys(cid:239)u”. Hill pisa(cid:239): „Ludzie przez ca(cid:239)e (cid:285)ycie poszukuj(cid:200) w(cid:239)adzy i s(cid:239)awy, nie osi(cid:200)gaj(cid:200)c ani jednego, ani drugiego, poniewa(cid:285) nie potrafi(cid:200) dostrzec, (cid:285)e prawdziwe (cid:283)ród(cid:239)o ich obydwu znajduje si(cid:218) wewn(cid:200)trz ich umys(cid:239)ów […] Odpowiednio zdyscyplinowany umys(cid:239), pokierowany ku konkret- nym celom, stanowi (cid:283)ród(cid:239)o niepohamowanej mocy, która nie wie, co to trwanie w pora(cid:285)ce […] Cz(cid:239)owiek, który panuje nad sob(cid:200) dzi(cid:218)ki samodyscyplinie, nigdy nie wpadnie pod panowanie innych osób […] To [dyscyplina umys(cid:239)u — przyp. aut.] jedyny (cid:258)rodek, dzi(cid:218)ki któremu umys(cid:239) mo(cid:285)e skoncentrowa(cid:202) swoj(cid:200) moc na okre(cid:258)lonym, ambitnym celu, dopóki ci(cid:218)(cid:285)aru dzia(cid:239)ania nie przejmie si(cid:239)a nawyku”11. Tak wi(cid:218)c Napoleon Hill pokaza(cid:239) nam, jak wykorzysta(cid:202) si(cid:239)(cid:218) my(cid:258)li do przej(cid:218)cia kontroli nad w(cid:239)asnym umys(cid:239)em i zaprz(cid:200)c do swoich celów kosmiczn(cid:200) si(cid:239)(cid:218) nawyku, które to okre(cid:258)lenie stanowi w jego j(cid:218)zyku od- powiednik tego, co dzi(cid:258) nazywamy neuroplastyczno(cid:258)ci(cid:200). Dostajemy tym sposobem do r(cid:200)k (cid:258)rodki, dzi(cid:218)ki którym sami mo(cid:285)emy sobie zbudowa(cid:202) raj na ziemi. Trzeba by(cid:239)o ponad 75 lat, ale nauka mówi nam teraz dok(cid:239)adnie to samo. Czy nie czas ju(cid:285), by zacz(cid:200)(cid:202) s(cid:239)ucha(cid:202)? 11 Napoleon Hill, Master-Key to Riches, Ballantine Publishing Group, 1986, str. 239. J.B. Hill Poleć książkęKup książkę
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Wzór na sukces. Wyrób w sobie dobre nawyki
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: