Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00017 002663 22418870 na godz. na dobę w sumie
Przedsiębiorczość zorganizowana. Startupy, inwestorzy, pieniądze - książka
Przedsiębiorczość zorganizowana. Startupy, inwestorzy, pieniądze - książka
Autor: Liczba stron: 136
Wydawca: Onepress Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-8815-9 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> controlling
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).
Młodzi Polacy są bardzo zdolni. Nasi programiści rokrocznie wygrywają konkursy o światowym zasięgu. Niemal codziennie słyszymy o kolejnym polskim wynalazku. Jak grzyby po deszczu wyrastają niewielkie, dynamiczne firmy, prowadzone przez dwudziesto- i trzydziestolatków, którzy w kilkuosobowych zespołach pracują nad udoskonaleniem wymyślonej przez siebie idei biznesu online. Tworzą startupy i całe serce, czas oraz pieniądze wkładają w ich rozwój. Jednak zwykle niestety zapominają o tym, że nie wystarczy dobry pomysł — trzeba go jeszcze dobrze sprzedać!

Dookoła wciąż słyszymy, że pieniądze unijne psują rynek, a inwestorzy są chciwi i zabierają zbyt dużo udziałów. Przedsiębiorcy obawiają się iść tą drogą. Czy mają jakąś alternatywę?

Autor tej książki wie, czym różni się genialny pomysł na biznes od zyskownego. Wielokrotnie pozyskiwał kapitał dla swoich firm w procesach inwestycyjnych. Jest także ekspertem od startupów i pomaga przedsiębiorcom działać na rynkach międzynarodowych. Zna rynek firm prowadzonych przez młodych przedsiębiorców w Polsce i USA. Teraz swoją wiedzą dzieli się z Tobą, młody właścicielu obiecującej firmy. Dowiesz się stąd m.in., co powoduje, że polskiemu przedsiębiorcy trudno przebić się na rynkach zagranicznych, gdzie leżą źródła kapitału inwestycyjnego oraz czy możliwe jest prowadzenie firmy opartej tylko na technologii, z pominięciem sprzedaży i marketingu.
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Autor oraz Wydawnictwo HELION dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo HELION nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce. Redaktor prowadzący: Magdalena Dragon-Philipczyk Projekt okładki: Jan Paluch Fotografie na okładce oraz wewnątrz książki zostały wykorzystane za zgodą Shutterstock. Wydawnictwo HELION ul. Kościuszki 1c, 44-100 GLIWICE tel. 32 231 22 19, 32 230 98 63 e-mail: onepress@onepress.pl WWW: http://onepress.pl (księgarnia internetowa, katalog książek) Drogi Czytelniku! Jeżeli chcesz ocenić tę książkę, zajrzyj pod adres http://onepress.pl/user/opinie/przezo Możesz tam wpisać swoje uwagi, spostrzeżenia, recenzję. ISBN: 978-83-246-8815-9 Copyright © Arkadiusz Skuza 2015 Printed in Poland. • Kup książkę • Poleć książkę • Oceń książkę • Księgarnia internetowa • Lubię to! » Nasza społeczność Spis tre(cid:286)ci Wst(cid:266)p ................................................................................................7 Cz(cid:266)(cid:286)(cid:252) I. Polski przedsi(cid:266)biorca, polski inwestor — czyli marzenia o USA i zwiedzanie zoo ....................................... 9 Rozdzia(cid:225)(cid:3)1. Przedstaw si(cid:266), wyra(cid:296) opini(cid:266) i zrób biznes ...................11 Rozdzia(cid:225)(cid:3)2. Ameryka(cid:276)skie z(cid:225)oto i ropa naftowa a dotacje unijne ... 19 Rozdzia(cid:225) 3. Czy warto w USA szuka(cid:252) inwestorów? .......................33 Rozdzia(cid:225)(cid:3)4. Pakuj si(cid:266)(cid:3)i wyje(cid:298)d(cid:298)aj. Nie zapominaj o Polsce ...........49 Rozdzia(cid:225) 5. Zwiedzanie zoo, czyli jak bezproduktywnie wyda(cid:252) 10 tys. USD ..................................................................55 Cz(cid:266)(cid:286)(cid:252) II. Komercjalizacja i smart money .......................................73 Rozdzia(cid:225) 6. Umiej(cid:266)tno(cid:286)(cid:252) przekonywania. Kompleksy i l(cid:266)k przed samym sob(cid:261) ......................................................75 Rozdzia(cid:225)(cid:3)7. Sprzeda(cid:298). Sprzeda(cid:298). Sprzeda(cid:298) ....................................85 Rozdzia(cid:225) 8. Komercjalizacja pomys(cid:225)ów i rozwi(cid:261)za(cid:276) — rzu(cid:252) si(cid:266) w rynek bez spadochronu ......................... 91 Rozdzia(cid:225) 9. Czy kapita(cid:225) publiczny (tzw. unijny) jest smart i czy ma szans(cid:266) pomaga(cid:252) w procesach komercjalizacji .....99 Kup książkęPoleć książkę Spis tre(cid:286)ci Cz(cid:266)(cid:286)(cid:252)(cid:3)III. Innowacja i zespó(cid:225), czyli wiara, poker oraz przywódca .. 113 Rozdzia(cid:225)(cid:3)10. Trzy historie, które zdarzy(cid:225)y si(cid:266) naprawd(cid:266) ............. 115 Rozdzia(cid:225)(cid:3)11. Sztuka bycia przywódc(cid:261) ........................................... 121 Rozdzia(cid:225) 12. Innowacja i szybko(cid:286)(cid:252) na tankowcu .........................129 – 6 – Kup książkęPoleć książkę Przedstaw się, wyraź opinię i zrób biznes Rozdział 1. Przedstaw się, wyraź opinię i zrób biznes W ostatnich latach sporo energii w polskiej prasie biznesowej, w roz- mowach biznesowych, podczas dyskusji panelowych poświęca się polskiemu globalnemu sukcesowi biznesowemu. Inwestorzy zasta- nawiają się, kiedy i jak on nadejdzie, czy mamy wszystko, co możliwe, aby taki sukces osiągnąć. Marzą o tym, aby zainwestować w młodą firmę (start-up), która jak na skrzydłach poleci do USA, odniesie tam sukces i w efekcie amerykański inwestor wystawi czek z wieloma zerami. Będzie hit. W 2012 r. wybrałem się do USA, do Doliny Krzemowej. Była to moja czwarta wizyta w San Francisco, Palo Alto oraz Cupertino. Przed wyjazdem dzięki sprawnemu działaniu mojej asystentki miałem już kalendarz wypełniony spotkaniami z inwestorami, których chciałem poznać, by nawiązać z nimi współpracę. Kiedy więc wylądowałem w USA, wskoczyłem do hotelu, pokonałem szybko jet lag2 i już kolej- nego dnia ruszyłem na słynną ulicę Sand Hill Road, czyli tam, gdzie czynsz za metr kwadratowy powierzchni biurowej sięga 1500 USD miesięcznie. Jest to jednocześnie ulica, na której notuje się wysoką koncentrację funduszy inwestycyjnych, do tego stopnia, że Sand Hill Road porównuje się do Wall Street w Nowym Jorku. Tam trafiłem na pierwszą wskazówkę, dzięki której zacząłem pojmować, dlaczego 2 Zespół objawów pojawiających się w trakcie podróży w kierunku równoleż- nikowym (wschód – zachód, zachód – wschód). Objawy to: zaburzenia snu, niemożność skupienia uwagi, krańcowe zmęczenie, senność, ból głowy. – 11 – Kup książkęPoleć książkę Przedsiębiorczość zorganizowana polscy inwestorzy i polscy przedsiębiorcy szybko na arenie globalnej nie wystąpią. Jednocześnie zrozumiałem, co trzeba w Polsce budo- wać, aby na tej arenie zaistnieć. Wszedłem do biura, cena metra kwadratowego to zapewne coś w oko- licach 1200 USD miesięcznie, w środku przerażająca cisza. Gładkie puste ściany. Gdzieniegdzie zdjęcie na ścianie przedstawiające jakiś krajobraz, prawdopodobnie z Ameryki Południowej. Z oddali, gdzieś zza rogu, na końcu niezbyt długiego korytarza, dochodzi delikatne stukanie w klawiaturę. W holu stoi kwiatek. Samotny kwiat w skrom- nej, aczkolwiek eleganckiej doniczce (taki, który nie potrzebuje zbyt dużo wody, ale nie jest kaktusem). Zmierzam więc w stronę kwiatka. Okazuje się, że stuk klawiatury produkuje elegancka pani w śred- nim wieku. Spogląda na mnie zza gustownych okularów i rozpo- czyna rozmowę. — Pan Skuza, prawda? — Zgadza się — odpowiadam. — Bardzo mi miło pana poznać. Dosłownie za dwie minuty pan Smith przyjdzie do pokoju konferencyjnego. Zapraszam więc. Zawsze w USA urzeka mnie spokój i cisza w biurach. Ludzie pracują w skupieniu, w absolutnej wręcz ciszy. Nikt nie krzyczy, nie wrzesz- czy, nie klnie (wyjątek to Wall Street). Doświadczyłem tego wielo- krotnie — w Nowym Jorku, Dallas, San Francisco, a także w niewiel- kich biurowcach zlokalizowanych w małych miejscowościach, takich jak: Brea (Kalifornia), Shreveport (Teksas), Richardson (Teksas), Sheridan (Wyoming). Skąd to się bierze? Odpowiedzią jest właściwa organizacja pracy i jej automatyzacja oraz skupienie na zadaniach, a nie na wymyślaniu czy poszukiwaniu narzędzi do pracy nad nimi. Spotkanie z panem Smithem trwało godzinę. Prezes przedstawił sie- bie, swoje doświadczenia, opowiedział o pierwszej swojej inwestycji, jakiej dokonał w 1981 r., wykształceniu, a nawet wspomniał o rodzinie. – 12 – Kup książkęPoleć książkę Przedstaw się, wyraź opinię i zrób biznes Następnie poprosił mnie o prezentację, przedstawienie firmy. Po pre- zentacji udzielił mi rzeczowego feedbacku. Wyraził swoje zadowole- nie ze spotkania, współczucie z powodu długiej podróży, jaką odbyli- śmy. Wychodząc z sali konferencyjnej, powiedział proste Good luck3. Usłyszawszy to, już wiedziałem, że ze współpracy nici. Zapytasz, drogi Czytelniku, gdzie w opisie tego krótkiego spotkania jest zatem wskazówka, dlaczego polscy inwestorzy jeszcze długo nie zaistnieją na arenie międzynarodowej? Płynie ona z całokształtu tegoż spotkania, poczynając od ciszy w biurze, przez opowieść o pierw- szej inwestycji pana Smitha po feedback, jaki usłyszałem. Zebrałem te informacje w kilka punktów. Doświadczenia Przypadek pana Smitha nie jest odosobniony. Amerykańskie fundusze inwestycyjne dokonywały pierwszych transakcji już kilkadziesiąt lat temu, tym samym rozpoczynając drogę ku sukcesom globalnym. Po drodze rynek wyczyściła bańka internetowa. Menedżerowie fun- duszy inwestycyjnych tę bańkę przetrwali. Niczym kowboje na prerii przetrzymali lata chude i okiełznali dzikiego konia. Nic nie zastąpi wieloletnich doświadczeń. One dają przewagę. Amerykanie wykształ- cili narzędzia pozwalające monitorować tsunami rynkowe. Warto także pamiętać, że w USA nie ma czegoś takiego jak pomoc publiczna na rynku inwestycyjnym. W Polsce wiele działań funduszy venture capital jest ubezpieczanych, gwarantowanych przez rząd lub instytu- cje publiczne. Zatem kara za niewłaściwe decyzje jest lżejsza, lądowanie mniej bolesne. Tym samym inwestorom jest fajniej i mniej nieprzy- jemnie, ale doświadczenia rynkowe budują się wolniej. Publiczne dotacje są dlatego mniej korzystne, że amortyzują upadek, powo- dując mniejszy wysiłek po stronie beneficjentów. Pamiętajmy także, 3 Powodzenia. – 13 – Kup książkęPoleć książkę Przedsiębiorczość zorganizowana że doświadczenia amerykańskie to nie tylko wiele lat, w ciągu któ- rych budowano wiedzę o inwestowaniu, ale też wiele kultur, które uczestniczyły w tworzeniu tej wiedzy. Obrazowo rzecz ujmując, można powiedzieć, że amerykańskie doświadczenia mają wymieszane DNA — genotyp tych doświadczeń jest bardziej zróżnicowany i przez to silniej- szy, odporniejszy. Feedback W USA opinia może zrujnować lub zbudować wiele. Opinia o restau- racji, opinia o hotelu, opinia o osobie, opinia o firmie. Rynek bazuje na opinii i rekomendacjach. Amerykanie rozumieją to jak żaden inny naród na świecie. Wyrażenie opinii powinno pomagać. Na szkolnym boisku jeden koszykarz wyraża opinię o drugim, aby pomóc koledze być lepszym. Amerykański inwestor wyraża opinię z szacunku dla partnera i własnej wewnętrznej potrzeby. Nie wyobraża sobie, że mógłby się nie podzielić radą z kimś, kto szuka swego szczęścia w świecie. Wyrażenie swojej opinii jest kwintesencją pomocy. Co istotne: to opinia konstruktywna. To nie ma być foch albo nic niezna- czący słowotok. To nie ma być krytyka w stylu: „Odejdź, pajacu”. Tak rozumiany feedback to sposób na przekazywanie wiedzy, dzielenie się doświadczeniem i udzielanie wskazówek. Przedstaw się! Czy amerykański inwestor przedstawia się, ponieważ jest dobrze wychowany, mama tłumaczyła mu, że przedstawić się jest grzecznie? Czy robi to, aby być fajnym, miłym gościem? Otóż nie. Jeśli powiem Ci, kim jestem, zwiększę swoje szanse na to, że sam znajdę to, czego szukam. Jeśli powiem Ci, że lubię czarne fordy mustangi, to być może jesteś facetem, który ma czarnego mustanga. Znajdę w Tobie part- nera. Identycznie dzieje się w biznesie: warto się przedstawiać – 14 – Kup książkęPoleć książkę Przedstaw się, wyraź opinię i zrób biznes wielopłaszczyznowo (ja, moje wykształcenie, doświadczenia, rodzina, miejsce zamieszkania, podróże), ponieważ dzięki temu pokazuje się siebie. Tym samym rozmówca może takiej osobie coś zapropono- wać. Idąc dalej: jeśli Ty się przedstawisz, ja będę mógł zaproponować coś Tobie. Zrobimy biznes. Z moich obserwacji tego, jak wyglądają rozmowy z inwestorami ame- rykańskimi, wynika, że powyższe elementy, czyli doświadczenie, feedback oraz autoprezentacja, istotnie wpływają na jakość nawiązy- wanych relacji. Relacji międzyludzkich. O ile feedback i autoprezenta- cja zależą od nas samych, od naszego nastawienia i zaangażowania, o tyle nasze doświadczenia to już kwestia czasu, popełnionych błędów i odniesionych sukcesów. Żyjemy we wspaniałym momencie, kiedy w Polsce możemy te doświadczenia budować. Fundusze inwestycyjne typu venture capital działają na rzecz stworzenia mocnego i silnego ekosystemu inwestycyjnego. Przed nimi lata porażek i sukcesów, doświadczeń pozytywnych i bankructw. Tym bardziej warto pamiętać o tym, aby dbać o odpowiednie przedstawienie się i o przekazanie ludziom wskazówek (feedbacku). Jest to nam wszystkim potrzebne, abyśmy budowali lepszy ekosystem dla polskich firm, lepszej jakości relacje pomiędzy ludźmi, bo to one są podstawą do tworzenia biz- nesu. Tę prośbę szczególnie kieruję do polskich funduszy inwesty- cyjnych, które w procesie budowania ekosystemu inwestycyjnego odgrywają rolę szczególną, gdyż są dawcami kapitału. W latach 2012 – 2014 prowadziłem szereg procesów inwestycyjnych zarówno dla moich firm, jak i dla firm, które były moimi klientami. W efekcie skontaktowałem się poprzez e-mail, telefon lub w trakcie osobistego spotkania z blisko 300 funduszami inwestycyjnymi. Zaledwie 10 funduszy odpowiedziało na moją propozycję w jaki- kolwiek sposób (jestem lub nie jestem zainteresowany). Istotne jest, że te fundusze, które nie wyraziły zainteresowania inwestycją, nie przekazały żadnej opinii na temat zgłaszanego przeze mnie projektu. W świetle moich amerykańskich doświadczeń uważam to za zjawisko – 15 – Kup książkęPoleć książkę Przedsiębiorczość zorganizowana niekorzystne dla polskiego przedsiębiorcy, a jednocześnie świadczące o tym, że nasze rodzime fundusze nie prowadzą biznesu poza grani- cami Polski. Nie rozumieją tym samym, jaką rolę dla biznesowych pomysłów ma wyrażenie opinii o projekcie. Dodatkowo fundusz, który udziela rzeczowego, konstruktywnego feedbacku, buduje swój wizerunek rynkowy jako instytucja rzetelna. W przyszłości owocuje to przyciąganiem przez ten fundusz projektów inwestycyjnych. Brak informacji zwrotnej to dla młodych przedsiębiorców odbieranie im szansy nauczenia się czegoś, czyli działanie wbrew kluczowej dla gospodarki opartej na wiedzy regule. Przedsiębiorcy należy się uza- sadnienie, może on bowiem dzięki tej informacji skorygować swój kurs, zainicjować działania zapobiegawcze lub naprawcze. Fundusze inwestycyjne podejmują decyzje na podstawie kryteriów inwesty- cyjnych lub robią to w trakcie eksperckich obrad komitetu inwesty- cyjnego. Zatem opinia o projekcie tworzy się jakby automatycznie, ale zawsze taka opinia jest. W dodatku jest to opinia ekspercka, którą należy się podzielić z przedsiębiorcą, ponieważ daje mu to niepo- wtarzalną szansę ukierunkowania swoich procesów decyzyjnych. W dalszej części moich działań zaobserwowałem zjawisko bardziej tragiczne. Z 10 funduszy, które wyraziły zainteresowanie moim projektem i odbyły ze mną minimum dwa spotkania pogłębiające, zdecydowana większość zamilkła jak grób. Byś, Czytelniku, lepiej zrozumiał tę sytuację, należy wspomnieć, że spotkanie pogłębiające wymagało ode mnie i od moich współpracowników przygotowania wnikliwej dokumentacji. W skład tej dokumentacji wchodziły: modele biznesowe, symulacje biznesowe, analizy i opracowania rynkowe, analiza konkurencji oraz zagrożeń i szans rynkowych. Każdy przed- siębiorca zaproszony na spotkanie przez menedżera inwestycyjnego odczuwa radość. Samo bowiem zainteresowanie kogoś przedstawioną mu propozycją nakazuje myśleć, że dany projekt inwestycyjny leży w kręgu zainteresowania danego funduszu. Menedżer inwestycyjny jest najlepszym reprezentantem funduszu inwestycyjnego. Jak nikt – 16 – Kup książkęPoleć książkę Przedstaw się, wyraź opinię i zrób biznes inny orientuje się w tym, w co i na jakich warunkach inwestuje fun- dusz, jakich informacji wymaga przed podjęciem decyzji i jak wy- gląda proces inwestycyjny. Zatem zaproszenie ze strony menedżera inwestycyjnego dla większości przedsiębiorców jest niczym sygnał do wypicia co najmniej dobrej kawy z przyzwoitym kawałkiem smacz- nego ciastka. Podsycony taką wewnętrzną radością przedsiębiorca przygotowuje się do spotkania, inwestując swój czas i ponosząc wysiłek. Często przerywa inne procesy dziejące się w firmie, tj.: sprzedaż, promocję, marketing. Koszt alternatywny dla samego przed- siębiorcy jest duży, naprawdę weźcie to pod uwagę, drodzy menedże- rowie inwestycyjni. Pragnieniem przedsiębiorcy jest wypaść jak naj- lepiej, dlatego potrzebuje on dobrego przygotowania. Co w tej sytuacji oznacza dla przedsiębiorcy milczenie funduszu po spotkaniach pogłę- biających? Pomijając pewnego rodzaju zniechęcenie, poczucie, że podjęło się wysiłek po nic, przedsiębiorca czuje się zagubiony, odczuwa pustkę i sytuacja jest dla niego kompletnie niejasna. Przedsiębiorca pozostawiony bez informacji zwrotnej czuje się wykorzystany, nie ma bowiem jak pozyskać wiedzy o efekcie swojego wysiłku. Jest niczym koszykarz, który nie zna swoich statystyk rzutów. Nie potrafi ocenić, co powinien poprawić w swojej pracy, w jakich obszarach zawiódł, a w jakich jest kompetentny. Jeśli jesteś przedsiębiorcą i masz podobne doświadczenia, może Ci pomóc swego rodzaju agresja okazywana menedżerowi inwestycyj- nemu. Uwaga! Nie mam tutaj na myśli przemocy fizycznej lub psy- chicznej, ale jeśli jesteś skoncentrowany na zdobywaniu wiedzy i potrzebujesz jej dla rozwoju własnego przedsięwzięcia, zastosuj jedno z poniższych rozwiązań. – 17 – Kup książkęPoleć książkę Przedsiębiorczość zorganizowana ZABIERZ CO TWOJE, UZYSKAJ FEEDBACK 1. Podczas pierwszego spotkania z inwestorem (menedżerem inwesty- cyjnym) zawrzyj z nim dżentelmeńską umowę. Niech gwarantuje ona menedżerowi uzyskanie informacji, których wymaga do podjęcia decyzji, a Tobie pisemną opinię (feedback) o Twoim projekcie w przypadku, jeśli inwestycja się nie powiedzie. 2. Zatrudnij firmę doradczą, która w Twoim imieniu będzie prowa- dzić proces inwestycyjny, i jako jeden z elementów umowy zagwa- rantuj sobie zebranie opinii o Twoim projekcie od inwestorów, którzy nie wyrazili zainteresowania Twoim pomysłem po odbyciu spotkań pogłębionych. 3. Przejmij inicjatywę i już podczas pierwszego spotkania z mene- dżerem inwestycyjnym rozpocznij zadawanie pytań oceniających Twój projekt. Jeśli menedżer inwestycyjny nie będzie chciał odpo- wiedzieć, poznasz stan jego zainteresowania. Jeśli będzie udzielał odpowiedzi, będziesz miał opinię. – 18 – Kup książkęPoleć książkę
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Przedsiębiorczość zorganizowana. Startupy, inwestorzy, pieniądze
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: