Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00087 002934 24110879 na godz. na dobę w sumie
Wizualna strona biznesu. Jak przekonywać, przewodzić i sprzedawać za pomocą rysunków - ebook/pdf
Wizualna strona biznesu. Jak przekonywać, przewodzić i sprzedawać za pomocą rysunków - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 184
Wydawca: Onepress Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-283-3437-3 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> controlling
Porównaj ceny (książka, ebook (-50%), audiobook).

Narysuj własną mapę sukcesu!

Rysunek jako forma komunikacji towarzyszy ludzkości od 40 tysięcy lat — a może nawet i dłużej. To najstarsze i najdoskonalsze źródło wiedzy o życiu ludzi w epoce kamienia, a także we wszystkich późniejszych epokach. Nie powinno nas więc dziwić, że wizualny przekaz jest najszybciej przyswajany przez ludzki mózg. Szkopuł w tym, że choć żyjemy dziś w tzw. kulturze obrazkowej, 90% ludzi nie umie wykorzystywać rysunku do swoich celów. Choć mamy do dyspozycji doskonałą technologię, w kwestii tworzenia obrazów niosących określone przesłanie czy wyjaśniających złożone problemy jesteśmy daleko w tyle za autorami rysunków naskalnych.

Na szczęście da się temu zaradzić. Jeśli chcesz nauczyć się rozrysowywać swoje myśli, jasno przedstawiać innym pomysły i rozwiązania problemów, ułatwiać zrozumienie skomplikowanych kwestii, sprzedawać dowolny produkt, a ponadto robić to wszystko w sposób zabawny i inteligentny, koniecznie sięgnij po tę książkę. Znajdziesz w niej mnóstwo porad i konkretnych wskazówek, jak wykorzystać potencjał rysunku w sytuacjach biznesowych. Przekonasz się, że każdy może nauczyć się dobrze rysować, a najważniejsze w tym i tak jest to, co myślisz. Zobaczysz, co jest ważne dla odbiorcy Twoich rysunków i jak mu to pokazać. Wykorzystaj rysunek, a szybciej osiągniesz cel!

Rysowanie, namawianie, zwyciężanie!


Dan Roam — autor bestsellera Narysuj swoje myśli, założyciel i prezes Digital Roam Inc., firmy konsultingowej wspomagającej menedżerów w rozwiązywaniu skomplikowanych problemów metodami myślenia wizualnego. Z pomocy Dana korzystały już takie firmy i instytucje, jak Microsoft, Google, Wal-Mart, System Rezerwy Federalnej, Boeing i Senat Stanów Zjednoczonych. Roam i jego tablica pojawiali się także w CNN, MSNBC, ABC News, FOX News i NPR. Dan Roam mieszka w San Francisco.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Tytuł oryginału: Draw to Win: A Crash Course on How to Lead, Sell, and Innovate With Your Visual Mind Tłumaczenie: Leszek Sielicki ISBN: 978-83-283-3436-6 Copyright © 2016 by Digital Roam, Inc. All rights reserved including the right of reproduction in whole or in part in any form. This edition published by arrangement with Portfolio. an imprint of Penguin Publishing Group, a division of Penguin Random House LLC. Polish edition copyright © 2017 by Helion SA All rights reserved. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Autor oraz Wydawnictwo HELION dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo HELION nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce. Materiały graficzne na okładce zostały wykorzystane za zgodą Shutterstock Images LLC. Wydawnictwo HELION ul. Kościuszki 1c, 44-100 GLIWICE tel. 32 231 22 19, 32 230 98 63 e-mail: onepress@onepress.pl WWW: http://onepress.pl (księgarnia internetowa, katalog książek) Drogi Czytelniku! Jeżeli chcesz ocenić tę książkę, zajrzyj pod adres http://onepress.pl/user/opinie/wistbi Możesz tam wpisać swoje uwagi, spostrzeżenia, recenzję. Printed in Poland. • Kup książkę • Poleć książkę • Oceń książkę • Księgarnia internetowa • Lubię to! » Nasza społeczność SpiS treści Na początek Rozdział 1. Rysuj, jakby zależało od tego twoje życie Rozdział 2. zwycięża teN, kto twoRzy Najlepsze obRazy Rozdział 3. NajpieRw NaRysuj okRąg, a potem go Nazwij Rozdział 4. steRuj oczami, a umysł podąży za Nimi Rozdział 5. zaczNij od „kto?” Rozdział 6. pRzewodząc, NaRysuj cel Rozdział 7. spRzedając, Rysuj wspólNie z iNNymi 1 3 16 36 51 69 87 107 Rozdział 8. wpRowadzając iNNowacje, Rysuj świat do góRy Nogami 127 Rozdział 9. szkoląc, Rysuj opowieść Rozdział 10. gdy masz wątpliwości, NaRysuj je podziękowaNia 146 163 170 Poleć książkęKup książkę Poleć książkęKup książkę Rozdział 2. zwycięża ten, kto twoRzy najlepsze obRazy Nie sądzę, żeby jakikolwiek kierowca wyścigowy był w stanie powiedzieć, dlaczego się ściga. Myślę jednak, że prawdopodobnie mógłby to pokazać. — STEVE McQUEEN Biznes od zawsze jest wizualny P rowadząc firmę, nie możesz już sobie pozwolić na to, aby nie być wzrokowcem. Nasz wizualnie napędzany świat sprawia, że obrazy wysuwają się na pierwszy plan. Nie jest to jednak nowe zjawisko; obrazy zawsze znajdowały się w centrum wielkich przełomów w nauce, technologii, ekonomii, polityce i biznesie. Nowością jest natomiast to, że obrazów nie można już ignorować. I bardzo dobrze. Dlaczego? Ponieważ istnieje prosta, niepisana zasada dotycząca od- działywania obrazów, na której zawsze można polegać: Zwycięża ten, kto tworzy najlepsze obrazy. Co to znaczy zwyciężać W biznesie zwyciężanie funkcjonuje według całkiem prostego wzorca: znaj- dujemy coś, co potrafimy robić wystarczająco dobrze, żeby zarobić pienią- dze, które pozwolą nam robić to dalej. Oto cykl biznesowy: należy robić Poleć książkęKup książkę Zwycięża ten, kto tworZy najlepsZe obraZy 17 coś, na czym zależy innym (a jeśli mamy szczęście, jest to także coś, co sami lubimy robić), znaleźć sposób, aby to coś im sprzedać, stale dosko- nalić sposoby działania i wyszkolić kogoś innego, aby mógł robić to nadal, gdy nas nie będzie. Oczywiście istnieją miliony odmian tego cyklu, ale tak wygląda podstawowy schemat. Cykl biznesowy: Przewodzenie Sprzedaż Wprowadzanie innowacji Szkolenie Bez względu na to, czym zajmuje się Twoja firma, za sprawą tych czterech działań będziesz stale robił postępy: musisz przewodzić, mu- sisz sprzedawać, musisz wprowadzać innowacje i musisz szkolić. Jeżeli wszystkie te cztery działania będziesz wykonywał dobrze, Twoja firma będzie odnosiła długofalowe sukcesy, jeżeli jednak o którymś z nich za- pomnisz, firma prędzej czy później pogrąży się w stagnacji, a nawet może zniknąć z rynku. Wzorzec jest prosty, ale nie oznacza to wcale, że jego stosowanie jest łatwe. Istnieje nieskończona liczba sposobów przewodzenia, sprzedaży, wprowadzania innowacji i szkolenia. Piękno obrazów polega na tym, że pomagają wyjaśniać i optymalizować wszystkie te cztery działania. Cykl biznesowy: Przewodzenie Wprowadzanie innowacji Sprzedaż Szkolenie Obrazy Poleć książkęKup książkę 18 wiZualna strona biZnesu 1. przewodzenie: Obrazy pomagają wyjaśnić naszą wizję i podzielić się nią z innymi, tak aby i oni wiedzieli, dokąd zmierzamy. 2. sprzedaż: Obrazy pomagają w dogłębnym zrozumieniu określo- nych problemów, a następnie pokazują innym, że dysponujemy sposobami na ich rozwiązanie. 3. wprowadzanie innowacji: Obrazy ułatwiają spoglądanie w nowy sposób na to, co już znamy, a następnie umożliwiają znajdowanie rozwiązań, aby robić to znacznie lepiej. 4. szkolenie: Obrazy wspomagają wyodrębnianie etapów naszych dzia- łań, umożliwiając demonstrowanie innym, jak powinni postępować. A oto znowu zasada będąca treścią tego rozdziału, ale tym razem z podtekstem fi nansowym: ten, kto najlepiej opisze problem, rozwiązanie lub koncepcję, zostanie najlepiej zrozumiany. i… ten, kto stworzy najlepszy rysunek, otrzyma fi nansowanie. Poleć książkęKup książkę Zwycięża ten, kto tworZy najlepsZe obraZy 19 Oto istota tego rozdziału: jeśli naprawdę poważnie myślisz o rozwiąza- niu problemu, sprzedaży rozwiązania lub wyjaśnieniu koncepcji — a mó- wiąc wprost: jeśli zależy Ci na tym, aby Twój projekt lub firma zdobyły środki finansowe — to najlepszym sposobem jest przedstawienie jak najbardziej klarownego obrazu tego, co próbujesz powiedzieć. To naprawdę aż takie proste: jeżeli w graficzny sposób przedstawisz najlepsze wyjaśnienie swo- jej koncepcji, zwyciężysz. Dlaczego? Bo gdy widzisz coś, co uważasz za sensowne, lokuje się to w Twoim mózgu i aktywuje pamięć w taki sposób, do jakiego nie są zdolne żadne słowa. Sprzed białej tablicy do Białego Domu Jeśli film jest dobry, to widzowie doskonale zrozumieją akcję nawet po wyłączeniu dźwięku. — ALFRED HITCHCOCK Oto opowieść o tym, jak obrazy pomogły mi zwyciężyć w branży, w której nawet nie przypuszczałem, że będę działać. Chodzi o opiekę zdrowotną. W 2008 roku dla opieki zdrowotnej w Stanach Zjednoczonych nastały trudne chwile. Prezydent zaproponował wprowadzenie do amerykańskie- go systemu opieki zdrowotnej szeroko zakrojonych zmian, co sprawiło, że w społeczeństwie zaczęły się tworzyć coraz głębsze podziały. Serwisy informacyjne, w zależności od tego, jakie siły polityczne reprezentowały, przedstawiały „Obamacare” jako (A) największą pozytywną transforma- cję usług publicznych w historii kraju lub (B) zmierzający do zniszczenia narodu najbardziej haniebny spisek, jaki kiedykolwiek uknuto. Wybrać można było tylko A lub B. Żadna trzecia opcja nie istniała. Nie wiedziałem wystarczająco dużo o systemie opieki zdrowotnej w Stanach Zjednoczonych, aby wyrobić sobie jednoznaczną opinię, którą opcję poprzeć. Kiedy jednak po włączeniu wiadomości zacząłem oglądać ludzi przybywających na spotkania w ratuszach z bronią i wdających się w bójki na pięści, dotarły do mnie dwie kwestie: pierwsza dotyczyła tego, Poleć książkęKup książkę 20 wiZualna strona biZnesu że chyba powinienem przestać oglądać wiadomości, a druga, że należało- by zacząć się zastanawiać, o co w tym całym zamieszaniu tak naprawdę chodzi. A to oznaczało, że trzeba stworzyć parę rysunków. Jako konsultant miałem okazję pracować z szeregiem organizacji li- czących się w sferze opieki zdrowotnej, wiedziałem jednak, że nie je- stem ekspertem. Skontaktowałem się więc ze znajomym konsultantem o imieniu Tony (lekarzem i moim byłym współpracownikiem, człowie- kiem o dużym doświadczeniu w zakresie opieki zdrowotnej), z którym, mając na podorędziu wydruki ustawy o opiece zdrowotnej, zamknęli- śmy się w biurze pełnym białych tablic i ustaliliśmy, że nie wyjdziemy z niego, dopóki nie wykonamy zestawu prostych rysunków wyjaśniają- cych założenia tej ustawy. Dwa dni później mieliśmy wraz z Tonym czterdzieści trzy rysunki. Umieściłem je w PowerPoincie, dodałem na każdej ze stron nagłówki i jednozdaniowe opisy, a następnie „wpuściłem” do internetu. W ciągu ty- godnia mieliśmy tysiąc pobrań. Po miesiącu było ich pięćdziesiąt tysięcy. W chwili pisania tych słów nasza prezentacja pod tytułem American Health Care: A 4-Napkin Explanation została pobrana ponad dwa miliony razy, opi- sana w Huffington Post i na niezliczonych innych stronach oraz nagrodzona tytułem „Najlepsza prezentacja 2009 roku” przez SlideShare. Ale to nie tym zwycięstwem chcę się z Tobą podzielić. Moim światem wstrząsnęło dopiero to, co stało się później. Amerykański system opieki zdrowotnej to biznes Świadczący usługi Płatnicy Lekarz Szpital Apteka Ubezpieczyciel Dwie strony wzajemnie się nienawidzą Jako wyjątek wśród innych rozwiniętych gospodarczo państw Stany Zjednoczone dysponują systemem opieki o charakterze (cid:27)rmy nastawionej na zysk. A w zasadzie dwóch (cid:27)rm. Jest tak od dwustu lat i do tej pory radziliśmy sobie dobrze. 1 2 Podstawowy problem polega na tym, że w ciągu ostatnich trzydziestu lat te dwie (cid:27)rmy zaczęły się nienawidzić. My jesteśmy pośrodku Stajemy się celem ucisku Ja $$ To my jesteśmy jedynym źródłem pieniędzy tra(cid:27)ających Poleć książkęKup książkę Świadczący usługi Płatnicy Lekarz Szpital Apteka Ubezpieczyciel Jako wyjątek wśród innych rozwiniętych gospodarczo państw Stany Zjednoczone dysponują systemem opieki o charakterze (cid:27)rmy nastawionej na zysk. A w zasadzie dwóch (cid:27)rm. Jest tak od dwustu lat i do tej pory radziliśmy sobie dobrze. Zwycięża ten, kto tworZy najlepsZe obraZy 21 Podstawowy problem polega na tym, że w ciągu ostatnich trzydziestu lat te dwie (cid:27)rmy zaczęły się nienawidzić. 1 3 My jesteśmy pośrodku Ja To my jesteśmy jedynym źródłem pieniędzy tra(cid:27)ających do systemu. Jakiego ucisku? Bardzo poważnego = wydatki na opiekę zdrowotną jako PKB = wydatki na opiekę zdrowotną per capita 65 70 75 80 85 90 95 2000 05 10 15 25 20 15 10 5 0 5000 $ 4000 $ 3000 $ 2000 $ 1000 $ 0 $ 1960 Źródło: Departament Handlu 5 2 4 6 Stajemy się celem ucisku $$ Obie strony słusznie dążą do zwiększania poziomu swoich zysków, ale to my stajemy się celem (cid:27)nansowego ucisku. Władze chcą pomóc… w s z e c h n e u b e z pie c z e nie P o Brak ograniczeń Lekarz Szpital Apteka Rząd $$ M6 Niższe koszty Ubezpieczyciel Świadczenia wzajemne Obecne władze administracyjne przyjrzały się bilansowi i uznały, że najlepiej zacząć od „płatników”. Mniej więcej po miesiącu od umieszczenia prezentacji w sieci odebra- łem telefon od Fox News z Nowego Jorku. „Dan — zwrócił się do mnie producent — jesteś niewątpliwie jednym z czołowych w skali całego kraju specjalistów od reformy systemu opieki zdrowotnej. Czy w związku z tym przyjmiesz nasze zaproszenie i wyjaśnisz naszym widzom na antenie, wy- korzystując swoje rysunki, o czym dokładnie mówi ustawa?” Odpowiedziałem: „Z przyjemnością”. (W tym miejscu należy zwró- cić uwagę na fakt, że mieszkam w San Francisco, czyli w mieście, z któ- rego według mnie wysyłane są impulsy elektromagnetyczne blokujące sygnał Fox News na rogatkach). Tydzień później nagrałem dla Fox Bu- siness Network siedmiominutowy występ, w którym omówiłem pierw- sze dziesięć rysunków. Był to dla mnie przełom: nie tylko moja firma pojawiła się w ogólnokrajowej telewizji, ale, co ważniejsze, miliony wi- dzów poznały także nowy i bardziej przejrzysty sposób myślenia o to- czącej się debacie. Poleć książkęKup książkę 22 wiZualna strona biZnesu To jednak jeszcze nie koniec tej historii. Tydzień po wystąpieniu dla Foxa, znowu ktoś do mnie zadzwonił. Głos po drugiej stronie linii zapytał: „Czy rozmawiam z Danem Roamem? To pan pokazywał w telewizji Fox rysunki dotyczące opieki zdrowotnej?”. „Tak” — odpowiedziałem, zastanawiając się, o co w tym wszystkim chodzi. „Tu biuro komunikacji Białego Domu. Zastanawialiśmy się, czy nie ze- chciałby pan przyjechać do Waszyngtonu i przedstawić swój proces wi- zualizacji pracownikom naszego działu komunikacji internetowej?” Zgo- dziłem się i pojechałem. Dwa razy. A oto pytanie: czy jestem największym w Stanach Zjednoczonych ekspertem do spraw reformy opieki zdrowotnej? Absolutnie nie. Ale to mnie poproszono o wyjaśnienie jej założeń w ogólnokrajowej telewizji i w Białym Domu? Owszem. A dlaczego? Bo jestem facetem, który to narysował. Zapamiętaj: zwycięża ten, kto tworzy najlepsze rysunki. Poleć książkęKup książkę Zwycięża ten, kto tworZy najlepsZe obraZy 23 A co, jeśli nie umiesz rysować? Jeżeli wszystko to brzmi świetnie, ale wydaje się jednak pozostawać po- za Twoim zasięgiem — bo, cóż, nie umiesz rysować — to wiedz, że istnieje jeszcze coś, co powinieneś zapamiętać: rysowanie nie jest procesem arty- stycznym; rysowanie to proces myślenia. Charakterystyczne dla rysowa- nia jest to, że pomaga nam ono myśleć w sposób, który jest bardziej od- krywczy, ekspansywny i spójny, a także szybszy, zwykle znacznie szybszy — niż pisanie. Nie martw się więc: wielu ludzi, którzy odnieśli niezwykłe sukcesy w sferach biznesu, nauki, przywództwa, a nawet rozrywki, odkryło siłę obrazów, gdy potrzebowali przełomu — i wcale nie byli artystami. SOUTHWEST AIRLINES Dallas San Antonio Houston Jest rok 1967. Dwóch biznesmenów siedzi w barze hotelu St. Anthony w San Antonio w Teksasie. Rollin King rysuje na serwetce trójkąt. Her- bowi Kelleherowi przypada on do gustu. Uzgadniają utworzenie linii lot- niczych Southwest Airlines, które odniosą największy sukces w historii. (W chwili pisania tych słów tę serwetkę wciąż można było obejrzeć na stronie Southwest, w zakładce „Historia”). Poleć książkęKup książkę 24 wiZualna strona biZnesu KRZYWA LAFFERA i k d o r Ś e n o z d a m o r g z 0 Podatek 100 Jest rok 1974, prezydent Ford musi przemyśleć kwestię opodatkowania jako element programu reformy gospodarczej. Prosi ekonomistę z Uni- wersytetu Chicagowskiego, Arthura Laffera, o konsultacje dla swojego gabinetu. Pewnego wieczoru, podczas kolacji z szefami personelu, Donal- dem Rumsfeldem i Dickiem Cheneyem (później, odpowiednio, sekreta- rzem obrony i wiceprezydentem w gabinecie George’a W. Busha), Laffer rysuje nową koncepcję podatku na koktajlowej serwetce — serwetce, która zainspiruje prezydenta Reagana do postawienia tradycyjnej ekonomii na głowie i stworzenia „reaganomiki”. (Serwetka jest obecnie elementem eks- pozycji Instytutu Smithsona w Waszyngtonie). Poleć książkęKup książkę Zwycięża ten, kto tworZy najlepsZe obraZy 25 EGO, SUPEREGO I ID W 1933 roku Zygmunt Freud ukończył prace nad swoim ogólnym mode- lem podświadomości człowieka. W jednym z ostatnich rozdziałów Freud stara się wyjaśnić związek między tymi składnikami osobowości, do któ- rych mamy świadomy dostęp, i tymi, które pozostają ukryte. Aby przed- stawić poszczególne „warstwy” — określane jako ego, superego i id — Freud rysuje prosty schemat. Zostaje on zamieszczony we Wstępie do psychoanali- zy i studenci psychologii mogą po raz pierwszy jednoznacznie zrozumieć, do czego Freud nawiązywał od wielu lat. TORPEDY HEDY LAMARR A skoro mowa o Freudzie, jedna z największych gwiazd Hollywood pierw- szej połowy lat czterdziestych jest zafascynowana torpedami i ich układa- mi sterowania. Wraz z sąsiadem z Hollywood, kompozytorem George’em Poleć książkęKup książkę 26 wiZualna strona biZnesu Antheilem, Hedy Lamarr (prawdziwe nazwisko Hedwig Eva Maria Kie- sler) urządza w swojej willi pokój kreślarski i tworzy plany sterowania tor- pedami akustycznymi za pomocą częstych zmian częstotliwości. W 1942 roku wraz z Antheilem uzyskują patent o numerze 2 292 387, którego pewne elementy trafiają następnie do jednej z najwcześniejszych wersji systemu informacyjnego World Wide Web. DONELLA MEADOWS i MIT Model wanny odnoszący się do kapitału gospodarczego ograniczanego przez źródło nieodnawialne Cel wzrostu Inwestycje Deprecjacja Kapitał Czas istnienia kapitału Zysk Cena Rentowność Zasoby Ekstrakcja W 1971 roku Donella Meadows, doktor biofizyki Uniwersytetu Harvarda, dołącza do zespołu MIT pracującego nad dynamiką układów. Aby lepiej zrozumieć przepływ zasobów w układach złożonych, Donella rysuje wan- nę. Następnie dodaje wloty i odpływy, zbiorniki i zawory upustowe. Jej rysunek wkrótce staje się podstawą do prac zespołu i tworzonych przezeń modeli komputerowych. Powstaje książka Thinking in Systems, a Donella otrzymuje „grant dla geniuszy” MacArthur Fellows za swój wkład w na- ukę o ochronie środowiska. Poleć książkęKup książkę Zwycięża ten, kto tworZy najlepsZe obraZy 27 HARRY POTTER Harry jako niemowlę Samotna matka na zasiłku siedzi w kawiarni, rysując mapy i osie czasu obrazujące wiele postaci, lokalizacji i przygód w życiu młodego czaro- dzieja, bohatera, którego wykreowała w wyobraźni. Swoje opowieści spi- suje na starej maszynie do pisania i rękopis — bez rysunków — rozsyła do wielu wydawnictw. Wszystkie go odrzucają. Wreszcie trafia się jed- no skłonne zaryzykować i J. K. Rowling w krótkim czasie staje się drugą najzamożniejszą kobietą w Wielkiej Brytanii, zaraz po królowej. Dopiero później, gdy jej literacki status jest już niepodważalny, Rowling udostęp- nia swoje rysunki wykonane znacznie wcześniej. Ostatni egzemplarz li- mitowanej edycji manuskryptu Baśni barda Beedle’a osiąga na aukcji cenę 3 980 000 dolarów. Lista zwycięzców, którzy rysują, jest długa Gdy już zaczniemy szukać, przykładów zaczyna przybywać w bły- skawicznym tempie. Leonardo da Vinci i Alexander Graham Bell, Thomas Edison i Steve Jobs, Charles Schwab i sir Richard Branson — wszyscy ci ludzie, którzy niewątpliwie odnieśli sukces w sferach tech- nologii, finansów i biznesu, mają przynajmniej jedną wspólną cechę: wszyscy rysowali. Poleć książkęKup książkę 28 wiZualna strona biZnesu To naprawdę działa? Zacząłem robić rysunki dla celów zawodowych już dawno temu. I na- uczyłem się czegoś niemal natychmiast: zawsze, kiedy nasz zespół brał udział w spotkaniu biznesowym, dysponując przemyślanym rysunkiem, przygotowanym i gotowym do przedstawienia klientowi, zdobywaliśmy zlecenie. Za każdym razem. Co sprawdza się w przypadku wielkich zwycięstw… Istnieje rozległa przestrzeń dla profesjonalnego rynku informacji Wysoka Rozpoznawalność marki Bloomberg Reuters McGraw-Hill Niska Pearson Wolters Kluver Reed Elsevier Pojedynczy rynek Zakres oferty Thomson Większa liczba rynków Zostaliśmy poproszeni przez wydawnictwo Thomson, potentata w branży literatury biznesowej przygotowującego się do wejścia na giełdę, o stwo- rzenie wartej kilka tysięcy dolarów prezentacji dotyczącej badania świa- domości marki. Po drodze dokonaliśmy kilku interesujących spostrzeżeń na temat branży jako takiej i zaprezentowaliśmy je na szeregu wykresów. Prezes zobaczył wykresy, a wynikające z nich strategiczne wnioski wpra- Poleć książkęKup książkę Zwycięża ten, kto tworZy najlepsZe obraZy 29 wiły go w taką euforię, że zlecił nam prace konsultacyjne na łączną kwotę ponad czterech milionów dolarów. Wnioski te doprowadziły ostatecznie jego firmę do przejęcia Reutersa. W ten sposób powstała Thomson Reu- ters, największa firma wydawnicza na świecie. Klocki LEGO służące do zilustrowania koncepcji intranetu Dzięki nowatorskiemu podejściu do tworzenia platform zarządzania wiedzą zyskaliśmy zainteresowanie dyrektora ds. technologii firmy McKin- sey Company. Zilustrowaliśmy naszą koncepcję za pomocą klocków LEGO i rysunków. I zdobyliśmy zlecenie, choć byliśmy najmniejszą i najmniej do- świadczoną firmą spośród wszystkich, które się o nie ubiegały. Obraz badań oceanograficznych i źródeł ich finansowania $ Zaangażowanie specjalistów /dotacje federalne Specj. Korp. Fed. „Elita” Woods Hole 88,8 mm Scripps 140,0 mm Harbor Branch Marine Lab Monterey Bay Research Inst. Duke Marine Lab Nauki stosowane Nauki teoretyczne Nauka „twarda”: atrakcyjność dla specjalistów Legenda Statek Podwodne Przybrzeżne Lądowe Średnica okręgu – środki przyznane w 2001 roku Źródło: SBI research y = sposób (cid:24)nansowania Lamont-Goherty Columbia URI Rosenstiel U of Miami Nauczanie akademickie UW School of Oceanography 14,0 mm x = oferty podstawowe Nauka „miękka”: atrakcyjność dla mas Organizacje pożytku publicznego Conservation International 70,3 mm Nature Conservancy 500,0 mm Audubon 93,7 mm NRDC 40,1 mm Monterey Bay Aquarium „Popularne” Cousteau Society Deep Ocean Exploration Sierra Club 73,1 mm Zaangażowanie ogółu /dotacje „detaliczne” $$$$$$$$ Poleć książkęKup książkę 30 wiZualna strona biZnesu Biorąc udział w konkursie ofert na opracowanie strategii działań dla Woods Hole Oceanographic Institute (czyli dla ludzi, którzy odnaleźli wrak Titanica, odkryli prądy głębinowe i wiedzą więcej o zmianach kli- matu niż ktokolwiek inny na świecie), stworzyliśmy wizualną „Mapę ryn- ku naukowego”, na której dotychczasowe dane ujęliśmy w nowy sposób. Gdy dyrektor instytutu zobaczył naszą wizualizację, odwołał prezenta- cje konkurencji, stwierdzając: „Wy właśnie pokazaliście mi dokładnie to, czego szukam”. Nasz zespół spędził więc lato na Cape Cod, pracując nad projektem. …sprawdza się także dla małych To, co sprawdza się w przypadku wielkich firm, działa także w przypadku tych mniejszych. Metoda wymuszonego zabezpieczenia podwodnego wycieku ropy Woda Pompowanie przetworzonych mikrobąbelków Powierzchnia Bariera ograniczająca obszar zanieczyszczeń Mikrobąbelki tworzą „warstwę wyporu”, powodując wypływanie ropy na powierzchnię w obszarze chronionym zaporą Dno Podczas wycieku ropy z platformy wiertniczej Deepwater Horizon w Zatoce Meksykańskiej zrobiłem dla małej spółki naftowej z siedzibą w Luizjanie zestaw prostych, utrzymanych w komiksowym stylu rysun- ków, ilustrujących zasadę ograniczenia wycieku. Poleć książkęKup książkę Zwycięża ten, kto tworZy najlepsZe obraZy 31 Firmie nie udało się zainteresować przytłoczonych katastrofą agend federalnych i stanowych. Kiedy jednak nasze rysunki trafiły do władz lokalnych, wieści rozeszły się błyskawicznie. Nowa technologia została wkrótce wdrożona i przyczyniła się w znaczący sposób do usunięcia skut- ków wycieku. Metodologia Lean Sigma Etap 1. Etap 2. Przykład CDP i m i n a c j a z b ę d n y c h c z y n n o ś c i E l Etap 3. Brudne naczynia w zlewie Brudne naczynia opłukane i ustawione estetycznie obok zlewu Umieszczenie naczyń w zmywarce Dwa lata temu moja znajoma, kierowniczka projektu w branży IT, straciła pracę. Wspólnie opracowaliśmy zestaw prostych rysunków, które pomogły jej przemyśleć cele i zdefiniować na nowo potencjał zawodowy. Wykorzystała te szkice jako przewodnik umożliwiający znalezienie lep- szej pracy — a następnie posłużyła się bardziej szczegółowymi rysunka- mi, aby przekonać potencjalnego pracodawcę, dlaczego to właśnie ona jest jedyną zasługującą na uwagę kandydatką. I dostała tę pracę (z pensją na- wet wyższą od początkowo proponowanej). Nasza szkoła potrzebuje pieniędzy Pęknięcie Poleć książkęKup książkę 32 wiZualna strona biZnesu I ostatni przykład. W szkole mojej córki potrzebne były dodatkowe fundusze na drobne naprawy budowlane. Zrobiłem zestaw prostych ry- sunków, aby zilustrować te potrzeby rodzicom. Reakcja okazała się lepsza, niż oczekiwaliśmy, i pojawiły się pieniądze. Mówię poważnie: Zwycięża ten, kto tworzy najlepsze rysunki. Test koloru długopisu Być może nie rysujesz tak jak ja, Hedy czy Steve Jobs. Być może nawet nie rysujesz w ogóle. Nadal jesteś jednak wzrokowcem. Kluczowe znacze- nie powinno więc mieć dla Ciebie zidentyfikowanie własnych umiejętno- ści wizualnych i zaprzęgnięcie sfery umysłu do pracy wizualnej. Arkusz samooceny: kolor długopisu „Podaj mi długopis!” „Nie umiem rysować, ale…” „Nie jestem wzrokowcem” „Czarny długopis” „Żółty długopis” (zakreślacz) „Czerwony długopis” Wiele lat temu stworzyłem krótkie ćwiczenie z zakresu samooceny, aby pomóc innym w znalezieniu ich mocnych stron w sferze myślenia wizualnego. Spektrum rozciąga się od osób typu „czarny długopis” (czyli takich, które zawsze rysują swoje koncepcje), przez typ „żółty długopis” (czyli osoby, które same rzadko rysują, ale przyglądanie się wizualizacjom uważają za interesujące), po typ „czerwony długopis” (oznaczający ludzi, którzy nigdy nie rysują i wolą szczegółowe opisy). Poleć książkęKup książkę Zwycięża ten, kto tworZy najlepsZe obraZy 33 Po przeprowadzeniu tej oceny na ponad czterystu spotkaniach z udzia- łem łącznie ponad pięćdziesięciu tysięcy osób stwierdzam, że wyniki są jednoznaczne: 25 spośród nas rysuje dużo, 50 rysuje od czasu do cza- su i 25 nie rysuje wcale. Wszyscy tworzymy zbiór danych, którego roz- kład można przedstawić za pomocą krzywej w kształcie dzwonu, widocz- nej na rysunku poniżej. Spróbuj sam przeprowadzić taką ocenę i sprawdź, w którym miejscu krzywej się znajdziesz. 5 pkt 10 pkt 15 pkt 25 pkt ARKUSz OCENy „JAKIEgO KOLORU JEST TwóJ DłUgOpIS?” Wybierz odpoWiedź, która NaJlepieJ opisuJe tWoJe zachoWaNie W poNiższych sytuacJach. A. uczestniczę w burzy mózgów zorganizowanej w sali konferen- cyjnej, w której stoi duża ścieralna tablica. Mam ochotę: 1. podejść do tablicy i zacząć rysować kółka i kwadraty. 2. podejść do tablicy i zacząć tworzyć listy kwestii podzielonych na odpowiednie kategorie. 3. doprecyzować kwestie naniesione już na tablicę, aby były bar- dziej zrozumiałe. 4. „dajmy sobie spokój z tablicą, mamy przecież mnóstwo roboty!”. 5. Nienawidzę burz mózgów. B. ktoś wręcza mi marker i prosi o naszkicowanie określonego po- mysłu. 1. proszę go o kolejne markery, aby mieć co najmniej trzy kolory do dyspozycji. 2. zaczynam rysować i patrzę, co mi wychodzi. Poleć książkęKup książkę 34 wiZualna strona biZnesu 3. Mówię: „Nie umiem rysować, ale…”, po czym kreślę coś naprawdę koszmarnego. 4. zaczynam od napisania kilku słów, a następnie rysuję wokół nich prostokąty. 5. odkładam marker i zaczynam mówić. C. otrzymuję skomplikowany, wielostronicowy wydruk arkusza kalkulacyjnego. 1. przesuwam po nim wzrokiem, mając nadzieję, że zniknie. 2. przeglądam szybko wydruk w poszukiwaniu czegoś interesują- cego. 3. czytam nagłówki kolumn, żeby określić kategorie. 4. szukam podobnych danych w różnych komórkach. 5. stwierdzam, że w odniesieniu do budżetu wartość wydatków na utrzymanie za drugi kwartał jest niższa. D. w drodze powrotnej z dużej konferencji spotykam w barze na lotnisku kolegę, który prosi mnie, żebym dokładnie mu wyjaśnił, czym zajmuje się moja firma. 1. biorę do ręki serwetkę i proszę barmana o coś do pisania. 2. za pomocą paczuszek z cukrem tworzę schemat organizacyjny firmy. 3. Wyjmuję z teczki jedną ze stron swojej prezentacji w powerpoincie. 4. rzucam: „postaw następną kolejkę — ta rozmowa trochę potrwa”. 5. zmieniam temat na bardziej interesujący. E. Gdybym był astronautą w przestrzeni kosmicznej, na początek: 1. Wziąłbym głęboki oddech i spróbował wczuć się w tę chwilę. 2. Wyjąłbym aparat fotograficzny. 3. zacząłbym opisywać to, co widzę. 4. zamknąłbym oczy. 5. poszukałbym sposobu, aby natychmiast wrócić na statek. Poleć książkęKup książkę Zwycięża ten, kto tworZy najlepsZe obraZy 35 teraz dodaJ uzyskaNe puNkty, aby się oceNić. pUNKTACJA 5 – 9 10 – 14 15+ wybÓr DŁuGopisu podaj mi długopis! (czarny długopis) Nie umiem rysować, ale… (żółty długopis) Nie jestem wzrokowcem (czerwony długopis) Gdzie się znalazłeś? To, czy Twój długopis jest koloru czarnego, żółte- go czy czerwonego, ma znaczenie, ponieważ pomaga w określeniu miejsca koncentracji Twojej energii wizualnej. Jeżeli jesteś czarnym długopisem, kolejny rozdział będzie dla Ciebie fraszką. Jeżeli jesteś żółtym, jego treść sprawi, że zaczniesz rysować więcej. A jeśli jesteś czerwonym długopi- sem, stanie się on dla Ciebie szczegółową instrukcją umożliwiającą uru- chomienie procesu myślenia wizualnego — i to z łatwością. Lista kontrolna rozdziału  Rysunki pomagają zwyciężać. Proste rysunki to sprawdzone na- rzędzia wspomagające procesy przewodzenia, sprzedaży, wprowa- dzania innowacji i szkolenia.  Aby tworzyć rysunki, nie musisz być artystą. Wiele spośród najbar- dziej przełomowych koncepcji w sferach biznesu, nauki, polityki i lite- ratury zostało narysowanych przez osoby bez uzdolnień artystycznych.  Nie każdy z nas jest artystą, ale wszyscy jesteśmy wzrokowcami. Każdy z nas zajmuje własną niszę w spektrum wizualnego rozwią- zywania problemów. Znajdź własną i ją wykorzystaj. poDsuMowanie: Wizualna sfera umysłu to Twój przyjaciel; naucz się z niej korzystać, a odniesiesz sukcesy, jakich nigdy się nawet nie spodziewałeś. Poleć książkęKup książkę
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Wizualna strona biznesu. Jak przekonywać, przewodzić i sprzedawać za pomocą rysunków
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: