Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00189 003204 24075500 na godz. na dobę w sumie
Empatia. Inteligencja emocjonalna. Harvard Business Review - książka
Empatia. Inteligencja emocjonalna. Harvard Business Review - książka
Autor: Liczba stron: 136
Wydawca: Onepress Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-283-4125-8 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> kompetencje osobiste
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Spójrz na problem oczami innych ludzi!

Empatia oznacza zdolność odczuwania stanów psychicznych innych osób. Jest to również umiejętność spojrzenia na rzeczywistość z ich perspektywy. Empatia nie świadczy o słabości czy szczególnej wrażliwości, wynika raczej ze społecznego charakteru naszego gatunku. Co więcej, wysoki jej poziom okazuje się atutem menedżera, ponieważ ułatwia kierowanie ludźmi, pozwala też na skuteczniejszą współpracę z klientami. Niemniej zbyt silne współodczuwanie jest niszczące dla psychiki człowieka. Innymi słowy, warto być empatycznym, doskonalić w sobie tę cechę, ale i kontrolować ją.

Autorami artykułów prezentowanych w tej książce są między innymi Daniel Goleman, Annie McKee, Adam Waytz i Emma Seppala - autorytety w dziedzinie inteligencji emocjonalnej. Przedstawiają oni kilka ciekawych aspektów empatii. Współodczuwanie zostało tu potraktowane jako jedna z ważniejszych cech człowieka kształtujących rzeczywistość biznesową: styl kierowania, prowadzenia spotkań, a nawet projektowania produktów i ich sprzedaży. Przekonasz się, że empatii można się nauczyć, można też ją kształtować, a umiejętności te przydadzą się nie tylko w pracy, ale również w prywatnych relacjach.

Trzymasz w ręku wybór najciekawszych artykułów opublikowanych oryginalnie w 'Harward Business Review' -prestiżowym miesięczniku wydawanym przez jeden z najznakomitszych uniwersytetów na świecie. Ten magazyn jest uważany za jeden z najbardziej opiniotwórczych w takich dziedzinach jak rozwój przedsiębiorstw, zarządzanie, ekonomia. W zbiorze znajdziesz garść inspirujących wiadomości o empatii, które ułatwią Ci budowanie swojej osobowości jako dobrego szefa, a także jako człowieka żyjącego wśród innych ludzi.

Empatia. Dzięki niej zrozumiesz, czym kierują się inni!

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Tytuł oryginału: Empathy. HBR Emotional Intelligence Series Tłumaczenie: Joanna Sugiero ISBN: 978-83-283-4125-8 Original work copyright © 2017 Harvard Business School Publishing Corporation Published by arrangement with Harvard Business Review Press Translation copyright © 2018 Helion SA All rights reserved. No part of this book may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage retrieval system, without permission from the Publisher. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Autor oraz Wydawnictwo HELION dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo HELION nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce. Drogi Czytelniku! Jeżeli chcesz ocenić tę książkę, zajrzyj pod adres http://onepress.pl/user/opinie/empain Możesz tam wpisać swoje uwagi, spostrzeżenia, recenzję. Wydawnictwo HELION ul. Kościuszki 1c, 44-100 GLIWICE tel. 32 231 22 19, 32 230 98 63 e-mail: onepress@onepress.pl WWW: http://onepress.pl (księgarnia internetowa, katalog książek) Printed in Poland. • Kup książkę • Poleć książkę • Oceń książkę • Księgarnia internetowa • Lubię to! » Nasza społeczność Spis treści 1. Czym jest empatia? I dlaczego jest ważna? Daniel Goleman 13 2. Dlaczego współczucie jest lepszą taktyką menedżerską niż bezwzględność? 23 Negatywna reakcja podkopuje lojalność i zaufanie. Emma Seppala 3. Co tak naprawdę robią wspaniali słuchacze? Zrozumienie emocji drugiej osoby. Jack Zenger i Joseph Folkman 35 Poleć książkęKup książkę Spis treści 4. Empatia jest kluczem do przeprowadzenia doskonałego zebrania Rozwiązywanie konfliktów w grupie. Annie McKee 5. Trudniej jest okazywać empatię innym, jeśli przeżyłeś to, co oni Musisz bardziej się postarać, żeby skupić się na ich potrzebach. Rachel Ruttan, Mary-Hunter McDonnell i Loran Nordgren 47 57 6. Im większą masz władzę, tym mniejsze masz pokłady empatii 65 Proś o opinie, żeby zachować trzeźwe spojrzenie. Lou Solomon 7. Proces empatycznego projektowania produktów Skup się na ludziach. Jon Kolko 73 8. Jak Facebook wykorzystuje empatię do zabezpieczania danych użytkowników? 87 Zrozumienie ludzi, których chronisz. Melissa Luu-Van 8 Poleć książkęKup książkę 9. Granice empatii To wyczerpujące. Adam Waytz 10. Czego Dalajlama nauczył Daniela Golemana na temat inteligencji emocjonalnej? Poza empatię. Wywiad z Danielem Golemanem przeprowadzony przez Andreę Ovans 97 115 9 Poleć książkęKup książkę Spis treści 10 Poleć książkęKup książkę 5 Trudniej jest okazywać empatię innym, jeśli przeżyłeś to, co oni Rachel Ruttan, Mary-Hunter McDonnell i Loran Nordgren Poleć książkęKup książkę Empatia 58 Poleć książkęKup książkę Trudniej jest okazywać empatię innym, jeśli przeżyłeś to, co oni W yobraź sobie, że właśnie zostałeś rodzicem. Jesteś przytłoczony i wyczerpany nowymi obowiązkami, przez co Twoja wydajność w pracy spada. Bardzo Ci zależy na tym, żeby prze- nieść część pracy do domu, dzięki czemu będziesz mieć więcej czasu dla rodziny. Jedna z Twoich przełożo- nych ma małe dzieci, które urodziła w czasie, gdy wspinała się po korporacyjnej drabinie, a druga nie. Jak myślisz, która z nich chętniej przychyli się do Twojej prośby? Większość ludzi doradzałaby, aby udać się do tej, która ma dzieci, intuicyjnie sądząc, że wspólne doświadczenia wywołują empatię. W końcu ona „przeżyła to”, dlatego doskonale rozumie Twoją sytuację. Nasze najnowsze badania dowodzą jednak, że to instynktowe myślenie często jest błędne25. 59 Poleć książkęKup książkę Empatia `W serii eksperymentów odkryliśmy, że ludzie, którzy w przeszłości zmagali się z przeciwnościami (na przykład przeżyli rozwód albo zostali pominięci podczas decyzji o awansach), są mniej skłonni do okazywania współczucia komuś, kto ma podobne problemy, w porównaniu z osobami, które nigdy nie znalazły się w takiej sytuacji. W pierwszym eksperymencie przeprowadziliśmy ankietę wśród osób uczestniczących w wydarzeniu o nazwie „polarny nurek” polegającym na wyko- naniu skoku do lodowatej wody w jeziorze Michigan w marcu. Wszyscy uczestnicy przeczytali historię o mężczyźnie o imieniu Pat, który chciał wykonać skok, ale stchórzył i w ostatniej minucie się wycofał. Należy przy tym dodać, że część uczestników czytała tę historię przed wykonaniem skoku, a część tydzień po skoku. Odkryliśmy, że polarni nurkowie, którzy wykonali skok do wody, mieli mniej współczucia dla Pata i oceniali go z większą pogardą niż ci, którzy byli jeszcze przed wykonaniem skoku. W innym badaniu analizowaliśmy współczucie do osoby, która nie może znaleźć pracy. Ponad 200 badanych przeczytało historię o mężczyźnie, który mimo największych starań nie znajduje zatrudnie- nia. Z trudem wiążąc koniec z końcem, w ostatecz- ności zniża się do sprzedawania narkotyków po to, by zarobić pieniądze. Odkryliśmy, że osoby, które 60 Poleć książkęKup książkę Trudniej jest okazywać empatię innym, jeśli przeżyłeś to, co oni same też kiedyś były na bezrobociu, miały mniej współczucia dla tego mężczyzny i chętniej go kryty- kowały niż te, które w momencie czytania historii były bezrobotne bądź też nigdy nie zmagały się z tym problemem. W trzecim badaniu sprawdzaliśmy współczucie okazywane nastolatkowi, nad którym znęcali się starsi koledzy. Niektórym uczestnikom badania po- wiedzieliśmy, że chłopak zdołał zamknąć ten roz- dział w swoim życiu, a pozostałym, że bohater na- szej historii z czasem sam zaczął przejawiać agresję w stosunku do słabszych. W porównaniu z uczestni- kami, którzy nigdy nie padli ofiarą przemocy, ci, nad którymi znęcano się w przeszłości, okazywali więcej współczucia nastolatkowi, który zdołał uporać się z tym problemem. Ale uczestnicy z drugiej grupy — podobnie jak w poprzednich naszych badaniach — mieli najmniej współczucia dla nastolatka, który sam zamienił się w agresora. Wszystkie te wyniki wskazują jednoznacznie, że ludzie, którzy doświadczyli w życiu trudności, szcze- gólnie chętnie krytykują osoby zmagające się z po- dobnym problemem. Dlaczego jednak tak się dzieje? Naszym zdaniem źródłem tego zjawiska są dwie psychologiczne prawdy. Po pierwsze, ludzie rzadko potrafią sobie przypo- mnieć z pełną dokładnością, jak trudna była jakaś 61 Poleć książkęKup książkę Empatia przykra sytuacja z przeszłości. Chociaż pamiętamy, że dane przeżycie było bolesne, stresujące albo wy- czerpujące emocjonalnie, zazwyczaj zapominamy, jak ciężko nam było w tamtym momencie. To zjawi- sko nosi nazwę „luki empatycznej”26. Po drugie ludzie, którzy zdołali pokonać określone przeszkody, pamiętają, że odnieśli sukces, dlatego czują się bardzo pewni siebie i wypowiadają się na temat tej sytuacji w sposób umniejszający jej znacze- nie. Połączenie doświadczenia „nie pamiętam, jak mi było trudno” z „wiem, że sam przez to przeszedłem” wywołuje przekonanie, że z danym problemem można z łatwością sobie poradzić, a to z kolei prze- kłada się na mniejszą empatię w stosunku do osób zmagających się z daną trudnością. To odkrycie wydaje się sprzeczne z tym, co pod- powiada intuicja. Kiedy zapytaliśmy uczestników ba- dania, kto ich zdaniem okaże najwięcej współczucia nastolatkowi będącemu ofiarą przemocy — jako przykład podaliśmy nauczyciela, który sam kiedyś był maltretowany, oraz nauczyciela niezmagającego się z takim problemem w przeszłości — przytłaczająca większość (99 z 112 osób) wybrała pierwszego na- uczyciela. To oznacza, że wiele osób może instynk- townie szukać współczucia u ludzi, którzy jak na iro- nię mają go dla nich najmniej. 62 Poleć książkęKup książkę Trudniej jest okazywać empatię innym, jeśli przeżyłeś to, co oni Wnioski te przekładają się bezpośrednio na relacje między współpracownikami (co oznacza, że powinie- neś ostrożnie wybierać osoby, którym chcesz się pożalić). Należy poddać weryfikacji programy men- torskie, które polegają na łączeniu ludzi w pary na podstawie podobnych przeżyć z przeszłości lub takie- go samego pochodzenia. Również liderzy powinni wyciągnąć z tych informacji ważną naukę. Kiedy przychodzi do nich pracownik, który jest zmartwiony lub zestresowany, mogą oni sądzić, że powinni za- reagować tak, jak podpowiada im serce. To jednak może skończyć się tym, że kobieta na wysokim sta- nowisku, która zdołała się przebić przez szklany sufit, wysłuchując skarg pracownicy na temat dyskrymi- nacji, będzie myśleć o własnych sukcesach. A me- nedżerowie w wymagających branżach, takich jak konsulting czy bankowość, będą reagować na uwagi pracowników na temat wypalenia i przemęczenia takimi komentarzami jak: „Ja też musiałem pracować tyle godzin, więc czemu narzekasz?”. (Prawdę mó- wiąc, istnieją dowody na to, że ten mechanizm włą- cza się również wtedy, gdy pracownicy z dłuższym stażem odrzucają propozycje zmian mających na celu walkę z przepracowaniem w firmie)27. Najprościej mówiąc, liderzy muszą wyjść poza wła- sny umysł i kłaść mniejszy, a nie większy nacisk na własne przeżycia z przeszłości. Być może najlepszą 63 Poleć książkęKup książkę Empatia rzeczą, jaką mogą zrobić, żeby pokonać lukę empa- tyczną, jest skupienie się na tym, jak bardzo zdener- wowana jest druga osoba, albo uświadomienie sobie, że wielu innych ludzi zmaga się z tym samym pro- blemem. Wracając do pierwszego przykładu: prze- łożona, do której przychodzi wyczerpana młoda mama lub młody tata, może na przykład pomyśleć o niezliczonej liczbie innych rodziców małych dzieci, którzy z trudem walczą o zachowanie równowagi mię- dzy pracą a życiem osobistym. Przecież wielu z nich ostatecznie zostaje wypchniętych z rynku pracy. Kiedy staramy się skłonić kogoś do większej empa- tii, często mówimy na przykład: „spróbuj postawić się na jego miejscu”. Okazuje się, że może to być naj- gorsza rada, jaką można dać osobie, która już kiedyś była na tym miejscu. RACHEL RUTTAN jest doktorantką w Kellogg School of Management. MARY-HUNTER MCDONNELL jest adiunktem zarządzania w Wharton School. LORAN NORDGREEN wykłada zarządzanie i organizację w Kellogg School of Management. Na podstawie treści zamieszczonych na hbr.org 20 października 2015 roku (nr produktu H02FKN). 25 R.L. Ruttan i in., Having ‘Been There’ Doesn’t Mean I Care: When Prior Experience Reduces Compassion for Emotional Distress, „Journal of Personality and Social Psychology” 108, nr 4 (kwiecień 2015), s. 610 – 622. 26 L.F. Nordgren i in., Visceral Drives in Retrospect: Explanations About the Inaccessible Past, „Psychological Science” 17, nr 7 (lipiec 2006), s. 635 – 640. 27 K.C. Kellogg, Challenging Operations: Medical Reform and Resistance in Surgery, University of Chicago Press, Chicago 2011. 64 Poleć książkęKup książkę
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Empatia. Inteligencja emocjonalna. Harvard Business Review
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: