Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00135 007457 21752802 na godz. na dobę w sumie
Dodatkowe źródło dochodu w 27 dni - książka
Dodatkowe źródło dochodu w 27 dni - książka
Autor: Liczba stron: 336
Wydawca: Onepress Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-283-4170-8 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> kompetencje osobiste
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Prowadzenie własnego biznesu w pełnym wymiarze jest możliwością tyle ekscytującą, co... przerażającą. Daje perspektywę sukcesów finansowych, jednak ceną jest podjęcie ryzyka i gotowość do dodatkowego wysiłku. Z kolei praca na etacie tego ryzyka jest pozbawiona: pensja wpływa na konto w ustalonych terminach, a zakres obowiązków i czas poświęcany zadaniom zawodowym jest raczej niezmienny. Jednak czy nie byłoby fajnie, gdyby niezależnie od stałego i stabilnego zatrudnienia mieć dodatkowe przychody? Naturalnie, takie dodatkowe zajęcie wymagałoby minimalnej inwestycji czasu, pieniędzy i wysiłku. Brzmi nieźle, ale jak to zrobić?

Dzięki tej książce dowiesz się, jak do tego doprowadzić. Jest to praktyczny przewodnik, dzięki któremu przejdziesz przez kolejne etapy procesu trwającego zaledwie 27 dni. Nawet jeśli jesteś zapracowany i niecierpliwy, bez trudu skorzystasz z tej znakomitej mapy drogowej, która pozwoli Ci wybrać najlepszą koncepcję i wprowadzić ją w życie, a następnie osiągnąć przychody. Zapewne docenisz, że wraz z dodatkowym dochodem dostaniesz więcej możliwości. Gdy otrzymujesz wiele wypłat z różnych źródeł, nie jesteś już uzależniony od kaprysów jednego pracodawcy. Więcej dochodów to większe perspektywy. Większe perspektywy to więcej wolności.

Dzięki tej książce:

Nie musisz żyć zgodnie z oczekiwaniami innych!

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Tytuł oryginału: Side Hustle: From Idea to Income in 27 Days Tłumaczenie: Arkadiusz Romanek Projekt okładki: Jan Paluch ISBN: 978-83-283-4170-8 Copyright © 2017 by Chris Guillebeau All rights reserved. Published in the United States by Crown Business, an imprint of the Crown Publishing Group, a division of Penguin Random House LLC, New York. crownbusiness.com CROWN BUSINESS is a trademark and CROWN and the Rising Sun colophon are registered trademarks of Penguin Random House LLC. This translation published by arrangement with Crown Business, an imprint of the Crown Publishing Group, a division of Penguin Random House LLC. Polish edition copyright © 2016 by Helion S.A. All rights reserved. All rights reserved. No part of this book may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage retrieval system, without permission from the Publisher. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Autor oraz Wydawnictwo HELION dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo HELION nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce. Materiały graficzne na okładce zostały wykorzystane za zgodą Shutterstock Images LLC. Drogi Czytelniku! Jeżeli chcesz ocenić tę książkę, zajrzyj pod adres http://onepress.pl/user/opinie/dozodo Możesz tam wpisać swoje uwagi, spostrzeżenia, recenzję. Wydawnictwo HELION ul. Kościuszki 1c, 44-100 GLIWICE tel. 32 231 22 19, 32 230 98 63 e-mail: onepress@onepress.pl WWW: http://onepress.pl (księgarnia internetowa, katalog książek) Printed in Poland. • Kup książkę • Poleć książkę • Oceń książkę • Księgarnia internetowa • Lubię to! » Nasza społeczność Spis tre(cid:258)ci Twój plan 27-dniowy Droga do (cid:283)ród(cid:239)a dodatkowych dochodów TYDZIE(cid:148) 1. Kompletowanie arsena(cid:239)u pomys(cid:239)ów TYDZIE(cid:148) 2. Wybierz najlepszy pomys(cid:239) TYDZIE(cid:148) 3. Przygotuj si(cid:218) do startu TYDZIE(cid:148) 4. Przedstaw swój pomys(cid:239) w(cid:239)a(cid:258)ciwym ludziom TYDZIE(cid:148) 5. Przegrupowanie i dopracowanie Najró(cid:285)niejsze pomoce 7 15 31 85 135 199 255 303 Poleć książkęKup książkę 6 DODATKOWE (cid:189)RÓD(cid:146)O DOCHODU W 27 DNI Poleć książkęKup książkę TWÓJ PLAN 27-DNIOWY TYDZIE(cid:148) 1. KOMPLETOWANIE ARSENA(cid:146)U POMYS(cid:146)ÓW Dodatkowe źródło dochodu ma wiele zalet, ale wszystko zaczy- na się od pomysłu. W pierwszym tygodniu naszych zajęć do- wiesz się, jak generować pomysły, które nadają się do wykorzy- stania biznesowego. DZIE(cid:148) 1. PRZEWIDYWANIE PRZYSZ(cid:146)O(cid:165)CI Posiadanie dodatkowego źródła dochodu niesie wiele korzyści i właściwie nie ma żadnych wad. Wszystko sprowadza się do odpowiedzi na ważne pytanie: Jak zmieni się Twoje życie za dwadzieścia siedem dni? DZIE(cid:148) 2. ZROZUM, (cid:191)E PIENI(cid:107)DZE ROSN(cid:107) NA DRZEWACH Niektóre pomysły są lepsze niż inne. Trzy cechy odróżniają pomysł świetny od gorszego. Dowiedz się, jak identyfikować idee o największym potencjale. Poleć książkęKup książkę 8 DODATKOWE (cid:189)RÓD(cid:146)O DOCHODU W 27 DNI DZIE(cid:148) 3. BURZA MÓZGÓW, PO(cid:191)YCZANIE LUB PODKRADANIE POMYS(cid:146)ÓW Pomysły na dorywcze zajęcia zarobkowe znajdziesz dosłownie wszędzie. Wykorzystaj to, czego się nauczyłeś na temat pomy- słów o dużym potencjale, przeprowadź burzę mózgów, pożycz lub ukradnij co najmniej trzy pomysły. DZIE(cid:148) 4. PRZYJRZYJ SI(cid:125) PRZESZKODOM I SZANSOM WYNIKAJ(cid:107)CYM Z KA(cid:191)DEGO Z TWOICH POMYS(cid:146)ÓW A teraz, gdy masz już kilka pomysłów, przeanalizujmy je, aby dojść do tego, który z nich ma największy potencjał. DZIE(cid:148) 5. OSZACOWANIE ZYSKÓW W WERSJI UPROSZCZONEJ Aby ocenić zysk, jaki może przynieść Twoje dorywcze zajęcie zarobkowe, nie musisz mieć dyplomu z rachunkowości ani nawet kalkulatora naukowego. Wystarczy serwetka, długopis i umiejętność obserwacji. TYDZIE(cid:148) 2. WYBIERZ NAJLEPSZY POMYS(cid:146) Gdy masz wiele pomysłów, musisz umieć wybrać najlepsze z nich. Naucz się błyskawicznego klasyfikowania i porównywa- nia pomysłów, dzięki czemu będziesz maksymalizować praw- dopodobieństwo sukcesu. DZIE(cid:148) 6. WYKORZYSTAJ SELEKTOR (cid:189)RÓD(cid:146)A DO PORÓWNYWANIA POMYS(cid:146)ÓW Gdy zaczniesz myśleć o swoich pomysłach na nowe źródła do- datkowych dochodów, nowe idee zaczną spływać do Ciebie nieprzerwanym strumieniem. To narzędzie pokaże Ci, jak za- Poleć książkęKup książkę TWÓJ PLAN 27-DNIOWY 9 stosować algorytm doboru Tindera na potrzeby projektu wy- szukiwania najlepszej opcji na określonym etapie życia. DZIE(cid:148) 7. ZOSTA(cid:148) DETEKTYWEM Podczas realizacji pomysłu uważnie przyglądaj się poczynaniom innych. A potem zrób to samo, tylko lepiej — lub przynajmniej jakoś inaczej. DZIE(cid:148) 8. WYOBRA(cid:189) SOBIE, (cid:191)E IDZIESZ NA KAW(cid:125) ZE SWOIM IDEALNYM KLIENTEM Jest jedna osoba, która idealnie pasuje do profilu Twojego klienta docelowego. Czego możesz się od niej nauczyć? DZIE(cid:148) 9. ZMIE(cid:148) POMYS(cid:146) W OFERT(cid:125) Gdy masz świetny pomysł i idealnego klienta, musisz prze- kształcić pomysł w ofertę. Oferta zawiera obietnicę, przekonu- jącą treść i cenę. DZIE(cid:148) 10. STWÓRZ GENEZ(cid:125) Twoje dodatkowe źródło dochodu musi mieć swoją historię, tak samo jak komiks musi mieć superbohatera. Nie podawaj swoim klientom samych suchych faktów. Zainteresuj ich ge- nezą projektu. TYDZIE(cid:148) 3. PRZYGOTUJ SI(cid:125) DO STARTU Wybrałeś pomysł. W tym tygodniu dowiesz się, jak szybko go wdrożyć, nie grzęznąc przy tym w nieistotnych szczegółach. Poleć książkęKup książkę 10 DODATKOWE (cid:189)RÓD(cid:146)O DOCHODU W 27 DNI DZIE(cid:148) 11. ZGROMAD(cid:189) WSZYSTKIE NARZ(cid:125)DZIA Najważniejszą cechą mikroprzedsiębiorcy realizującego projekt dodatkowego zajęcia dochodowego jest zaradność. Stwórz listę tego, czego potrzebujesz do realizacji swojego pomysłu, raczej wcześniej niż później. DZIE(cid:148) 12. ZDECYDUJ, JAK WYCENI(cid:109) SWOJ(cid:107) OFERT(cid:125) Właściwa wycena może stanowić spore wyzwanie nawet dla do- świadczonych mikroprzedsiębiorców. Użyj modelu „Koszt+” i postępuj zgodnie z dwiema prostymi wytycznymi, aby uzyskać najlepsze wyniki w oparciu o krzywą zysku. DZIE(cid:148) 13. STWÓRZ LIST(cid:125) ZAKUPÓW PROJEKTU Do pracy nad swoim projektem będziesz prawdopodobnie po- trzebował licznych narzędzi, zasobów i składników dostarcza- nych przez innych ludzi. Naucz się wynajdywać, zbierać lub tworzyć wszystko, co znajduje się na Twojej liście zakupów. DZIE(cid:148) 14. WYBIERZ SPOSÓB PRZETWARZANIA P(cid:146)ATNO(cid:165)CI Masz już o wiele więcej niż tylko pomysł — znajdujesz się na dobrej drodze, aby stworzyć prawdziwe źródło regularnego do- datkowego dochodu. Zanim jeszcze bardziej zaangażujesz się w swój projekt, zadbaj o to, aby przygotować sprawny system transferowania pieniędzy. DZIE(cid:148) 15. ZAPROJEKTUJ PIERWSZY DIAGRAM PRZEP(cid:146)YWU PRACY Jesteś na dobrej drodze do sfinalizowania projektu i niewiele już brakuje, aby pokazać swoje dzieło światu. Porządkując wiedzę Poleć książkęKup książkę TWÓJ PLAN 27-DNIOWY 11 na temat kolejnych kroków, unikniesz wpadek i poczujesz się pewniej. DODATKOWE ZAJ(cid:125)CIA DZIE(cid:148) 16. PO(cid:165)WI(cid:125)(cid:109) 10 WI(cid:125)CEJ CZASU NA NAJWA(cid:191)NIEJSZE ZADANIA Wielu nowo upierzonych mikroprzedsiębiorców tak mocno an- gażuje się w jakieś mało istotne działania, że brakuje im czasu na to, co najważniejsze. Jeśli nie chcesz wpaść w tę pułapkę, skup się jedynie na dwóch najważniejszych zadaniach. TYDZIE(cid:148) 4. PRZEDSTAW SWÓJ POMYS(cid:146) W(cid:146)A(cid:165)CIWYM LUDZIOM Po etapie starannego planowania jesteś gotów, aby pozwolić swojej ofercie żyć własnym życiem. DZIE(cid:148) 17. UDOST(cid:125)PNIJ SWOJ(cid:107) OFERT(cid:125) Kiedy przychodzi najlepsza chwila, aby udostępnić swoją ofertę i sprawdzić, jakie wywoła reakcje? Zwykle wtedy, gdy nie czujesz się jeszcze gotowy. DZIE(cid:148) 18. SPRZEDAWAJ JAK GIRL SCOUT Nawet jeśli będziesz posiadać świetny produkt lub usługę i wspa- niałą ofertę, która prezentuje się naprawdę imponująco, ma- giczne pieniądze zwykle nie spadają z nieba. Poprowadź swoją wewnętrzną skautkę za rękę i spraw, żeby trochę sprzedała! Poleć książkęKup książkę 12 DODATKOWE (cid:189)RÓD(cid:146)O DOCHODU W 27 DNI DZIE(cid:148) 19. POPRO(cid:165) O POMOC DZIESI(cid:125)CIU LUDZI Żaden człowiek nie jest samotną wyspą na oceanie ludzkości, a tylko nieliczne projekty udają się bez pomocy przyjaciół i fa- nów. Kiedy zaczniesz swój projekt, nie wahaj się prosić o pomoc wszystkich bliskich Ci ludzi. Niech zaangażują się w Twój projekt i rozpowiadają o nim swoim znajomym. DZIE(cid:148) 20. TESTUJ, TESTUJ, A POTEM TESTUJ JESZCZE RAZ Gdy zaczynasz nowy projekt, zwykle nie wiesz, które podejście okaże się najlepsze. Aby się tego dowiedzieć, próbujesz różnych rzeczy i analizujesz zarejestrowane dane. DZIE(cid:148) 21. SPAL SKLEP Z MEBLAMI Promocje, rabaty i oferty specjalne są Twoją (niezbyt) tajną bro- nią zachęcającą klientów do dokonywania zakupów. Jest bardzo dobry powód tego, że tak wiele sklepów „plajtuje” co trzy mie- siące. DODATKOWE ZAJ(cid:125)CIA DZIE(cid:148) 22. OPRAW W RAMKI PIERWSZEGO DOLARA Zawsze świętuj swoje pierwsze sukcesy. Masz jeszcze wiele do zrobienia, ale małe zwycięstwa mogą być nieproporcjonalnie satysfakcjonujące. Poleć książkęKup książkę TWÓJ PLAN 27-DNIOWY 13 TYDZIE(cid:148) 5. PRZEGRUPOWANIE I DOPRACOWANIE Twój projekt jest dostępny dla świata! Gratulacje! A teraz zo- baczmy, co możesz zrobić, aby podnieść stawkę w tej grze. DZIE(cid:148) 23. (cid:165)LED(cid:189) SWOJE POST(cid:125)PY I ZDECYDUJ O KOLEJNYCH KROKACH Gdy poznajesz szczegóły reakcji klientów na Twoją ofertę, zapisz kluczowe wskaźniki, a następnie wyciągnij z nich wnioski i po- dejmij odpowiednie działania. DZIE(cid:148) 24. ROZWIJAJ TEN ASPEKT, KTÓRY SI(cid:125) SPRAWDZA, ZREZYGNUJ Z TEGO, CO NIE DZIA(cid:146)A W miarę rozwoju Twojego projektu pojawiają się niezliczone możliwości rozwoju. Nie pozwól sobie na dekoncentrację! Określ, co działa, i skup się właśnie na tym aspekcie! DZIE(cid:148) 25. SZUKAJ PIENI(cid:125)DZY POD KA(cid:191)DYM KAMIENIEM Najkrótszą drogą do rozwoju projektu jest ekspansja horyzon- talna. Jeśli wszystko idzie dobrze, zastanów się nad dodaniem nowej wersji tego samego elementu, aby jeszcze lepiej służyć swoim klientom. DZIE(cid:148) 26. WYRZU(cid:109) TO Z G(cid:146)OWY Każda firma ma kluczowe systemy. Jako że jesteś mikroprzed- siębiorcą zainteresowanym dodatkowym źródłem dochodu, swoje systemy pewnie przechowujesz w głowie — i to nie zawsze jest mądre. Aby znacznie ulepszyć procesy biznesowe (i zaoszczędzić więcej czasu), podczas rozwoju projektu zacznij systematyzować, co tylko się da. Poleć książkęKup książkę 14 DODATKOWE (cid:189)RÓD(cid:146)O DOCHODU W 27 DNI DZIE(cid:148) 27. POWRÓT DO PRZYSZ(cid:146)O(cid:165)CI Dotarłeś już do końca drogi… A może to właśnie jej początek? Małe projekty, dzięki którym powstają dodatkowe źródła do- chodów, dają wolność i otwierają drzwi do nowych światów. Po wystartowaniu z takim projektem zyskujesz nieograniczo- ne możliwości. NAJRÓ(cid:191)NIEJSZE POMOCE DODATEK NR 1. ZESTAWY STARTOWE DODATEK NR 2. SPRAWD(cid:189) SWÓJ POMYS(cid:146) DZI(cid:125)KI 10 DOLAROM I KONTU NA FACEBOOKU DODATEK NR 3. NAPISZ LIST DO SWOJEGO IDEALNEGO KLIENTA DODATEK NR 4. KUP NIERUCHOMO(cid:165)(cid:109) NA WYNAJEM ZA PIERWSZ(cid:107) RAT(cid:125) W WYSOKO(cid:165)CI 1575 DOLARÓW ZASOBY I BEZP(cid:146)ATNE DODATKI Poleć książkęKup książkę DROGA DO (cid:189)RÓD(cid:146)A DODATKOWYCH DOCHODÓW Gdy pewien Brytyjczyk zarządzający firmą budowlaną napisał serię recenzji akwariów dla ryb i umieścił je następnie na skromnej stronie internetowej, dołączył do nich linki do ofert w serwisie Amazon. Zdawał sobie sprawę, że otrzyma niewielką prowizję, jeśli odwiedzający jego stronę klikną łącze przy recen- zji i dokonają zakupu, ale był człowiekiem mocno zajętym i po opublikowaniu materiałów niemal od razu zapomniał o całej sprawie. Kilka tygodni później otrzymał pocztą czek… na 350 dolarów. Jego partnerka nie wierzyła, że czek ma pokrycie, do- póki nie zaprosił jej na wystawną kolację. Wtedy jeszcze nie miał pojęcia, że dzięki temu małemu pro- jektowi, który powstał w jeden weekend, będzie regularnie za- rabiał setki dolarów. Nie wiedział też, że kilka lat później te same recenzje nadal będą przynosiły mu średnio 700 dolarów miesięcznie, i to bez żadnych dodatkowych nakładów pracy z jego strony. Te kwoty nie wystarczyłyby mu na spokojne życie na emeryturze, ale z pewnością stanowiły bardzo miły doda- tek do pieniędzy z innych źródeł. Poleć książkęKup książkę 16 DODATKOWE (cid:189)RÓD(cid:146)O DOCHODU W 27 DNI Gdy pracownik administracji z San Diego zaoferował swoje usługi jako fotograf amator na ślubie przyjaciela, nie wiedział jeszcze, że dzięki temu zajęciu co miesiąc zarabiać będzie dodat- kowo 3500 dolarów. Mężczyzna ten nie chciał zmieniać pracy, aby całkowicie poświęcić się fotografii, ale świadomość, że zawsze może zgodzić się na dokumentowanie ślubów, jeśli tylko znajdzie wolną chwilę, dawała mu poczucie bezpieczeństwa i dodatkowe dochody, które mógł odkładać na przyszłość. Obecnie przyjmuje zlecenia, które pasują do jego napiętego ka- lendarza, odrzuca te, które kolidują z innymi zajęciami, a przy tym niezmiennie otrzymuje stałą pensję z „prawdziwej” pracy. Gdy pewna przedstawicielka handlowa w pensylwańskiej firmie zajmującej się dystrybucją ropy i gazu zdecydowała się na promowanie zdjęć na Pintereście, nie była żadną celebryt- ką ani nie posiadała gotowego „modelu przychodów”. Miała dobrą, „zwykłą” pracę, spełniała się jako matka i nauczycielka jogi, a także działała aktywnie w ramach lokalnej społeczności. W ciągu miesiąca zarobiła ponad 1000 dolarów, co przyjęła z mieszaniną kompletnego zaskoczenia i radości. Po trzech la- tach dochody z tego źródła przekroczyły 40 000 dolarów, chociaż uzupełniała swój profil tylko w wolnych chwilach mię- dzy innymi zajęciami. Wszystkie te prawdziwe historie łączy wspólna cecha cha- rakterystyczna dla dorywczych zajęć, które stały się dodatko- wymi źródłami dochodów uzyskiwanych w ramach pasji, hobby lub zajęcia wykonywanego „na boku” (ang. side hustle) zwykle równolegle i niezależnie od zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy, na tak zwanym etacie. Innymi słowy, jest to sposób zarabiania bez konieczności podejmowania ryzyka zakładania własnej działalności i decydowania się na skok na „głęboką wodę” rynku pracy. Poleć książkęKup książkę DROGA DO (cid:189)RÓD(cid:146)A DODATKOWYCH DOCHODÓW 17 Nie ma wątpliwości, że niektórzy z czytelników mogą cieszyć się na myśl o rzuceniu nudnej pracy za biurkiem i rozpoczęciu kariery mikroprzedsiębiorcy. Wielu innym jednak taka per- spektywa wydaje się przerażająca. Tak czy inaczej, niezależnie, czy masz rodzinę, która liczy na Twoje wsparcie, czy musisz spłacać kredyt hipoteczny, trudno zrezygnować z pracy, która zapewnia stały dochód i ubezpieczenie zdrowotne. Czasami jest to po prostu niemożliwe. Jednak co by było, gdyby udało Ci się zrealizować przyno- szący zyski projekt przy minimalnej inwestycji czasu, pieniędzy i wysiłku, a przy tym mógłbyś robić to niezależnie od stałego i stabilnego zatrudnienia? Z tej książki dowiesz się właśnie, jak dokonać takiej sztuki. Książka ma formę przewodnika, który poprowadzi Cię za rękę przez kolejne etapy trwającego zaledwie 27 dni procesu, który zaczyna się od pomysłu, a kończy na etapie realizacji. Ten przewodnik został napisany dla zapra- cowanych i niecierpliwych czytelników. Jest to szczegółowa mapa drogowa, która pozwoli Ci przeprowadzić burzę mózgów w warunkach kontrolowanych, wybrać najlepszą koncepcję i wprowadzić ją w życie, a następnie także osiągnąć przychody. I to w niecały miesiąc! Pamiętaj jednak, że dodatkowe zajęcie dochodowe to nie tylko gotówka, która wpada Ci do kieszeni. W dzisiejszym środowisku gospodarki nowego typu, gdzie ze świecą szukać pracodawców cechujących się lojalnością w stosunku do pracowników, dodat- kowe zajęcia przynoszące dochód stają się również nowym źró- dłem poczucia bezpieczeństwa. Dzięki nim dysponujesz swo- bodą decyzji. Gdy otrzymujesz wiele wypłat z różnych źródeł, nie jesteś już uzależniony od kaprysów jednego pracodawcy. Więcej dochodów równa się więcej możliwości. Więcej moż- liwości to więcej wolności. Poleć książkęKup książkę 18 DODATKOWE (cid:189)RÓD(cid:146)O DOCHODU W 27 DNI Na kolejnych stronach znajdziesz mnóstwo historii podob- nych do tych, od których zacząłem ten rozdział. Chociaż przyjemnie czyta się o losach ludzi zadowolonych z życia i swo- jej sytuacji finansowej, opisane historie spełniają jeszcze jedną, niezwykle ważną rolę. Pokazują, że każdy może wybrać szybką drogę do wolności poprzez zwiększenie swoich dochodów i przy wykorzystaniu umiejętności, które już posiada. Nieważne, czym się zajmujesz zawodowo ani czy chcesz (lub nie), aby na- zywano Cię przedsiębiorcą. Potrzebujesz dodatkowego źródła dochodu. Bo warto nim dysponować. Jeśli zrealizujesz plan z tej książki, staniesz się jednym ze szczęśliwców posiadających nie- zależne źródło zysku w czasie krótszym niż miesiąc. Jak będzie wyglądać Twoja droga do wolności? DRZEWO PIENI(cid:125)DZY Czy słyszałeś kiedyś powiedzenie „pieniądze nie rosną na drze- wach”? Rodzice czasami odpowiadają tymi słowami dzieciom, gdy te wyciągają ręce po wszystkie słodycze czy zabawki w zasię- gu wzroku. Ci rodzice mają rację, ale tylko… połowicznie. Pieniądze rosną na drzewach — tyle tylko, że trzeba zasiać od- powiednie nasiona na właściwej glebie. W każdym kolejnym krótkim rozdziale tej książki poznasz historię kogoś, komu udało się znaleźć takie drzewo z pieniędzmi i pielęgnować je tak, aby wspaniale obrodziło — po prostu realizując swój pomysł. Po drodze dowiesz się, jak zidentyfikować i odblokować powta- rzalny proces, który można dopasować do wybranego przez Ciebie zajęcia. Mam nadzieję, że uznasz te historie za inspirujące, ale przede wszystkim liczę, że zainspirują Cię one do podjęcia działania. Gdzieś tam czeka na Ciebie drzewo owocujące pieniędzmi. Poleć książkęKup książkę DROGA DO (cid:189)RÓD(cid:146)A DODATKOWYCH DOCHODÓW 19 W ciągu dwudziestu siedmiu dni dowiesz się, jak je znaleźć i jak o nie dbać, aby potem z satysfakcją cieszyć się jego owocami. Nieważne, czy temat dodatkowych źródeł dochodu nie jest Ci obcy, czy jesteś w tym temacie absolutnym nowicjuszem, ta książka sprawi, że Twój projekt w krótkim czasie przestanie być tylko marzeniem. Wszystkie szczegóły planu realizacji znajdziesz na następnych 320 stronach. A na razie powinieneś wiedzieć, że: 1. Każdy powinien mieć dodatkowe zajęcie przynoszące zyski. Nawet jeśli kochasz swoją pracę, posiadanie nieza- leżnych źródeł dochodu da Ci większą swobodę i przynie- sie poszerzenie zakresu Twoich możliwości. 2. Stworzenie dodatkowego źródła dochodu wcale nie jest trudne. Możesz tego dokonać w czasie krótszym niż mie- siąc, jeśli wykorzystasz wskazówki z tej książki. 3. Aby odnieść sukces, najpierw musisz zrozumieć, jak po- wstają pomysły, które charakteryzują się potencjałem zysku, a następnie zdecydować, które z nich będą najlep- szym wyborem na danym etapie Twojego życia. Obie te umiejętności opanujesz podczas lektury pierwszej poło- wy książki. 4. Powstawanie dodatkowych źródeł dochodu zależy przede wszystkim od Twoich działań! Musisz nauczyć się wpro- wadzać projekt w życie nawet wówczas, gdy nie czujesz się jeszcze całkowicie do tego gotowy, a następnie analizować efekty działań i udoskonalać projekt po zebraniu danych. Dowiesz się, jak to robić, dzięki lekturze drugiej części książki. Poleć książkęKup książkę 20 DODATKOWE (cid:189)RÓD(cid:146)O DOCHODU W 27 DNI CZEGO POTRZEBUJESZ, A CO NIE B(cid:125)DZIE CI POTRZEBNE Istnieje bardzo niewiele wymagań wstępnych dla wdrożenia planu zdobycia źródła dodatkowego dochodu. Aby odnieść sukces, potrzebujesz: (cid:120) Właściwego nastawienia. Potrzebujesz przede wszystkim chęci do nauki oraz eksperymentowania. Nawet jeśli jesteś zapalonym, seryjnym poszukiwaczem dodatkowych źródeł dochodu, niektóre informacje będą dla Ciebie nowością. Aby jak najlepiej wykorzystać te lekcje, będziesz musiał otworzyć swój umysł na inny sposób myślenia. (cid:120) Gotowości do działania. Chociaż starałem się stworzyć książkę, która będzie nad wyraz praktyczna, sama lektura niewiele Ci pomoże. Musisz być gotowy, aby działać według instrukcji i wykonywać proponowane ćwiczenia. Możesz je modyfikować — wszak chodzi w nich o to, aby sprawdziły się w Twoim otoczeniu — jednak aby odnieść sukces, nie możesz ich po prostu pominąć. Jak widzisz, lista wymagań wstępnych jest krótka. Lista tych umiejętności, których nie potrzebujesz, jest znacznie dłuższa. To ważne, bo wiele osób sądzi, że uzyskiwanie dochodów ze źródeł różnych od podstawowego jest poza ich zasięgiem. Na szczęście ci ludzie są w błędzie. Od razu zdemaskujmy te mity: (cid:120) Nie potrzebujesz dużych pieniędzy. Odłóż karty kredytowe (przynajmniej te z wysokimi limitami) i nie martw się, bo nie będziesz musiał zbierać Poleć książkęKup książkę DROGA DO (cid:189)RÓD(cid:146)A DODATKOWYCH DOCHODÓW 21 wielkiego kapitału ani ubiegać się o pożyczkę. Proces, który Ci wkrótce opiszę, nie wymaga znacznych inwestycji finansowych, o czym przekonasz się również dzięki licznym podpowiedziom i historiom z życia wziętym. Ba! W niektórych przypadkach w ogóle nie będziesz potrzebować jakichkolwiek pieniędzy. (cid:120) Nie musisz poświęcać na ten projekt dużo czasu. Muszę powiedzieć szczerze, że trochę czasu jednak będziesz zmuszony zainwestować. Niemniej powinny to być wartości śladowe. Plan dwudziestu siedmiu dni powinien być realizowany niezależnie od Twoich etatowych zobowiązań i nie zajmować więcej niż godzinę dziennie. Jeśli chcesz pracować szybciej lub od razu przenieść swój projekt na wyższy poziom, możesz to zrobić i poświęcić więcej czasu, ale wcale nie musisz tego robić. (cid:120) Nie musisz mieć dyplomu szkoły biznesowej lub wyjątkowego wykształcenia. Większość szkół biznesowych uczy, jak być menedżerem w korporacji. Nie ma w tym nic złego, jeśli planujesz karierę w tym środowisku. Jednak w przypadku projektowania dodatkowego zajęcia dochodowego sam prowadzisz swój biznes, a nie zajmujesz się zarządzaniem zasobami innych. Nie potrzebujesz dyplomu MBA. Nie będziesz musiał używać skomplikowanego oprogramowania ani arkuszy kalkulacyjnych. Twoje prognozy finansowe można zapisać na serwetce z restauracji (dokładnie tego nauczysz się piątego dnia). Poleć książkęKup książkę 22 DODATKOWE (cid:189)RÓD(cid:146)O DOCHODU W 27 DNI (cid:120) Nie potrzebujesz pracowników, asystentów ani partne- rów biznesowych. Na jakimś etapie może będziesz potrzebował pomocy, ale nie stanie się to szybko. Twoim podstawowym zadaniem jest radzenie sobie o własnych siłach, wykorzystanie własnych umiejętności i zmuszenie się do wysiłku. (cid:120) Nie potrzebujesz doświadczenia w prowadzeniu własnej działalności gospodarczej. Nie musisz być „przedsiębiorcą”, aby rozpocząć realizację planu zdobycia dodatkowego źródła dochodu. Nawet jeśli nie masz żadnego doświadczenia w pracy „na swoim”, dzięki wskazówkom z tej książki i odrobinie własnej zaradności nie będziesz miał problemu ze sprawieniem, aby Twój projekt nabrał rumieńców i zaczął przynosić zysk. Tak naprawdę niektóre z tych zasobów (pieniądze, nadmiar wolnego czasu, a czasami nawet wykształcenie) mogą Ci zaszko- dzić. Jeśli masz pieniądze, które możesz wydać, to je wydasz. Jeśli masz za dużo wolnego czasu do stracenia, stracisz go. To, czego nauczyłeś się w szkole biznesu, może sprowadzić Cię na manowce lub przeszkodzić w wykonaniu prostych kroków, które mają na celu wdrożenie w życie Twojego pomysłu. Po- nadto w pewnym momencie decyzja o rozbudowaniu zespołu może być uzasadniona, ale gdy będziesz musiał zrobić wszystko sam, skupisz się tylko na tym, co niezbędne. Ten plan zawiera wskazówki dotyczące tego, jak to zrobić. Poleć książkęKup książkę DROGA DO (cid:189)RÓD(cid:146)A DODATKOWYCH DOCHODÓW 23 DLACZEGO NAPISA(cid:146)EM T(cid:125) KSI(cid:107)(cid:191)K(cid:125) Właściwe całe dorosłe życie wymyślałem nowe sposoby zaro- bienia pieniędzy i realizowałem swoje plany. W gruncie rzeczy znam tylko taką ścieżkę zawodową. Przez ponad dwadzieścia lat zarabiałem na życie na różne dziwne sposoby, zaczynając od importowania kawy, po tworzenie stron internetowych. W mię- dzyczasie spędziłem kilka lat jako pracownik organizacji pomo- cowych w Afryce Zachodniej, a następnie postawiłem sobie za cel odwiedzenie wszystkich państw świata (i to mi się udało!). Gdybyś zapytał mnie, jak stać się lepszym pracownikiem, nie wiedziałbym, co odpowiedzieć. Jednak jeśli chcesz wiedzieć, jak stworzyć nowe źródło dochodów, poprowadzę Cię za rękę z zamkniętymi oczyma przez wszystkie etapy. I Ty możesz wejść na „drogę smoka” prowadzącą do źródła dodatkowego dochodu! Gdy nabędziesz umiejętność generowa- nia pomysłów, zaczniesz sypać nowymi pomysłami jak z ręka- wa. Następnie, gdy opanujesz umiejętność wdrażania swoich koncepcji w życie, będziesz potrafił przekształcać pomysły w aktywa generujące dochód. To trochę przypomina alchemię, tyle że nie ma w tym wcale żadnej magii. Cały plan ma bardzo praktyczny charakter. Ta książka ma przede wszystkim pomóc Ci w zwiększeniu dochodów oraz poczucia bezpieczeństwa poprzez zwielokrot- nienie otwierających się przed Tobą szans, dzięki czemu będziesz mógł więcej czasu poświęcać na to, co lubisz robić. Jeśli podoba Ci się taka wizja i naprawdę chcesz, aby zmieniła się w rzeczywi- stość, to obiecuję, że zrobię, co w mojej mocy, aby Cię wesprzeć na tej drodze. Poleć książkęKup książkę 24 DODATKOWE (cid:189)RÓD(cid:146)O DOCHODU W 27 DNI JAK KORZYSTA(cid:109) Z 27-DNIOWEGO PLANU Wymyślania i wdrażania planów na dodatkowe źródła dochodu nie nauczysz się w żadnej szkole. Prawdopodobnie nie nauczyłeś się tego od swoich rodziców, chyba że miałeś niewiarygodne szczęście. Nie uważam wiedzy ze szkolnej ławy za coś złego, ale ona Ci nie pomoże. Jedynym sposobem opanowania tych umie- jętności jest działanie. Któregoś dnia rozmawiałem z kobietą, która pracowała wła- śnie nad stworzeniem swojego pierwszego źródła dodatkowego dochodu. Moja rozmówczyni była niemal wzorcowym przykła- dem odbiorcy, do którego adresowana jest ta książka. Miała dobrą pracę i nie myślała wcale o tym, aby rozkręcać własny biznes, któremu musiałaby poświęcić się w pełnym wymiarze czasu, ale z drugiej strony chciała też mieć jakieś inne docho- dowe zajęcie, coś, czym zajmowałaby się po godzinach. Wymy- śliła sobie galerię, za pośrednictwem której mogłaby sprzedawać swoje prace graficzne. Ponieważ nie miała zielonego pojęcia o prowadzeniu firmy, zdecydowała się na krok, który wydawał się naturalny: zapisała się na ośmiotygodniowy kurs przedsię- biorczości organizowany w lokalnej szkole. Niestety zajęcia prowadziły głównie do wzrostu poziomu frustracji. Wyja- śniała: „Zaledwie jakieś 15 wiedzy uznałam za istotną w mojej sytuacji, a cała reszta dotyczyła spraw, które nie miały dla mnie większego lub wręcz żadnego znaczenia”. Potraktuj tę książkę jak inny rodzaj zajęć, w których uczest- niczysz. Nie nauczysz się ode mnie tworzenia złożonych bizne- splanów i pożyczania pieniędzy. Poznasz za to cały proces planowania i działania, skondensowany tak, że zmieści się na miesięcznym harmonogramie w kalendarzu. Poleć książkęKup książkę DROGA DO (cid:189)RÓD(cid:146)A DODATKOWYCH DOCHODÓW 25 Zamiast pojawiać się na zajęciach codziennie o wyznaczonej godzinie, zapoznanie się z opisanymi w mojej książce lekcjami możesz dopasować do swojego harmonogramu i zasiąść do pracy wtedy, gdy sam uznasz za stosowne. Niemniej jednak powi- nieneś trzymać się kilku reguł czasowych, które decydują o wza- jemnych zależnościach między poszczególnymi etapami two- rzenia planu dochodzenia do dodatkowego źródła dochodu. W każdym tygodniu skupimy się na jednej tematyce, dzieląc każdy etap na pięć mniejszych kroków, przy czym w 3. i 4. tygo- dniu czekają Cię jeszcze dodatkowe zajęcia. Nie koncentruj się na tym, ile czasu zajmie Ci wykonanie każdego kroku — niektóre bowiem można wykonać szybko, a na inne potrzebo- wać będziesz więcej niż jeden dzień. Kluczowe jest za to wyko- nanie tych kroków we właściwej kolejności. Oto cele na każdy tydzień: TYDZIEŃ 1. Naucz się generowania pomysłów na zajęcia przynoszące zysk. TYDZIEŃ 2. Wybierz najlepszy pomysł (nie wszystkie pomysły są sobie równe!). TYDZIEŃ 3. Przygotuj się do opowiedzenia o wybranym pomyśle właściwej grupie ludzi. TYDZIEŃ 4. Pierwsza próba — prawdopodobnie jeszcze zanim uznasz, że jesteś do niej gotowy — oraz analiza uzyskanych wyników. TYDZIEŃ 5. Modyfikacja i doskonalenie. Poleć książkęKup książkę 26 DODATKOWE (cid:189)RÓD(cid:146)O DOCHODU W 27 DNI Poleć książkęKup książkę DROGA DO (cid:189)RÓD(cid:146)A DODATKOWYCH DOCHODÓW 27 TWOJA KOLEJ. ZABIERZ SI(cid:125) DO PRACY! Na tym etapie powinieneś wiedzieć, czy chcesz dysponować dodatkowym źródłem dochodu, czy nie. Oto szybki test: (cid:120) Czy podoba Ci się pomysł posiadania więcej niż jednego źródła dochodu? (cid:120) Czy gotów jesteś poświęcić co najmniej trzydzieści minut dziennie przez dwadzieścia siedem dni na budowanie źródła? Poleć książkęKup książkę 28 DODATKOWE (cid:189)RÓD(cid:146)O DOCHODU W 27 DNI Jeśli odpowiedziałeś „Tak!” na oba pytania, ta książka jest dla Ciebie. Słowo ostrzeżenia: przez całe nasze „zajęcia” zamierzam wskazywać Ci autorytarnie, którą drogą powinieneś pójść. Zajmuję się tym tematem od ponad dwudziestu lat i pracowa- łem z tysiącami ludzi, pomagając im w tworzeniu dodatkowych źródeł dochodu. Wiem, co działa, a co jest zupełnie bezużyteczne. Chcę, żebyś odniósł sukces i nie tracił czasu. Zaufaj procesowi. (cid:165)LED(cid:189) SWOJE POST(cid:125)PY — BEZP(cid:146)ATNE NARZ(cid:125)DZIA Na koniec chciałbym Ci powiedzieć, że chociaż w tej książce znajdziesz wszystko, co potrzebne, aby osiągnąć sukces, to od- daję do dyspozycji moich czytelników również dodatkowe na- rzędzia, które mogą okazać się przydatne. Jednym z nich jest darmowe narzędzie do śledzenia Twoich postępów. Czasami warto mieć przed oczyma jakieś wizualne przypomnienie, dzięki któremu na każdym etapie będziesz wiedzieć, jak sobie radzisz. Drugim narzędziem jest społeczność internetowa, to znaczy grupa ludzi podobnych do Ciebie, którzy zdecydowali się na podjęcie wyzwania. Oczywiście wcale nie musisz dzielić się swoimi sukcesami z grupą, ale wiele osób uważa, że takie wzajemne dopingowanie sobie ma korzystne efekty. Co więcej, na mojej stronie internetowej znajdziesz wiele do- datkowych zasobów, które pojawią się tam w przyszłości. Wy- starczy, że zajrzysz na SideHustleSchool.com i zarejestrujesz swój egzemplarz książki, a dzięki temu zapewnisz sobie do nich dostęp. Każdy powinien dysponować więcej niż jednym źródłem do- chodu, niezależnie, czy kocha swoją pracę, czy jej nienawidzi. Poleć książkęKup książkę DROGA DO (cid:189)RÓD(cid:146)A DODATKOWYCH DOCHODÓW 29 A ponieważ to Ty jesteś osobą decyzyjną w tym przedsięwzięciu, realizacja projektu może przynieść Ci wiele radości — jednak w przeciwieństwie do rzeczy, które robisz dla zabawy, ta forma rozrywki przyniesie Ci też co miesiąc bardzo konkretne zyski. Pamiętaj, że dodatkowe źródło dochodu to nowa forma poczu- cia bezpieczeństwa zawodowego. Ten projekt nie ma żadnych wad, a Ty masz nieograniczone możliwości. A teraz zajmijmy się realizacją marzenia. Poleć książkęKup książkę 30 DODATKOWE (cid:189)RÓD(cid:146)O DOCHODU W 27 DNI Poleć książkęKup książkę
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Dodatkowe źródło dochodu w 27 dni
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: