Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00214 008092 23359099 na godz. na dobę w sumie
Zarządzanie projektami. Wydanie II - książka
Zarządzanie projektami. Wydanie II - książka
Autor: Liczba stron: 384
Wydawca: Onepress Język publikacji: polski
ISBN: 83-246-2239-X Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> zarządzanie projektami
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Nie ryzykuj -- zastosuj skuteczne i sprawdzone narzędzia zarządzania projektami

Melduję doskonałe wykonanie zadania! Skuteczne zarządzanie projektem wymaga profesjonalnego podejścia i odpowiedniego przygotowania. Aby zapewnić sukces swojemu przedsięwzięciu, potrzebujesz kilku praktycznych umiejętności. Na pewno przyda Ci się wiedza o szczegółowym planowaniu i sprawnym zarządzaniu oraz szerokie zdolności interpersonalne. Nie musisz jednak dążyć do sukcesu metodą prób i błędów. Doświadczonym praktykom, którzy na zarządzaniu projektami zjedli zęby, udało się wypracować zestaw przydatnych narzędzi, pomagających zwiększyć szansę powodzenia projektu. Materiał zawarty w tej książce prezentuje najlepsze z nich. Ponadto znajdziesz tu osobiste wskazówki autorki, opierające się na jej własnym doświadczeniu, oraz porady specjalistów, z którymi miała okazję współpracować. Pomoże Ci to poznać nie tylko teorię, lecz także aspekty praktyczne świetnego zarządzania.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

IDŹ DO:   Spis treści Przykładowy rozdział KATALOG KSIĄŻEK:   Katalog online Zamów drukowany katalog CENNIK I INFORMACJE:   Zamów informacje o nowościach Zamów cennik CZYTELNIA:  Fragmenty książek online Do koszyka Do przechowalni Nowość Promocja Onepress.pl Helion SA ul. Kościuszki 1c 44-100 Gliwice tel. (32) 230 98 63 e-mail: onepress@onepress.pl redakcja: redakcjawww@onepress.pl informacje: o księgarni onepress.pl Zarządzanie projektami. Wydanie II Autor: Nancy Mingus Tłumaczenie: Katarzyna Kryk ISBN: 978-83-246-2239-9 Tytuł oryginału: TY Project Management in 24 Hours Format: 180x235, stron: 384 • Dobierz najlepszy zespół i efektywnie kontroluj postępy pracy • Zaplanuj szczegółowo każdy detal projektu i wprowadź go w życie • Zastosuj skuteczne metody kontroli i zapewnij prawidłowy przebieg projektu Nie ryzykuj — zastosuj skuteczne i sprawdzone narzędzia zarządzania projektami Melduję doskonałe wykonanie zadania! Skuteczne zarządzanie projektem wymaga profesjonalnego podejœcia i odpowiedniego przygotowania. Aby zapewnić sukces swojemu przedsięwzięciu, potrzebujesz kilku praktycznych umiejętnoœci. Na pewno przyda Ci się wiedza o szczegółowym planowaniu i sprawnym zarządzaniu oraz szerokie zdolnoœci interpersonalne. Nie musisz jednak dążyć do sukcesu metodą prób i błędów. Doœwiadczonym praktykom, którzy na zarządzaniu projektami zjedli zęby, udało się wypracować zestaw przydatnych narzędzi, pomagających zwiększyć szansę powodzenia projektu. Materiał zawarty w tej książce prezentuje najlepsze z nich. Ponadto znajdziesz tu osobiste wskazówki autorki, opierające się na jej własnym doœwiadczeniu, oraz porady specjalistów, z którymi miała okazję współpracować. Pomoże Ci to poznać nie tylko teorię, lecz także aspekty praktyczne œwietnego zarządzania. • Podstawy: organizacja struktury decyzyjnej projektu, proces inicjowania i planowania oraz wskazówki na temat ważnych składników formalnego planu. • Plan projektu: najistotniejsze narzędzia planistyczne, czyli struktury analizy pracy, szacunkowe obliczenia, diagramy organizacji, harmonogramy i plany ryzyka. • Realizacja projektu: ustalanie standardów projektu, wdrażanie planów kontroli, œledzenie postępu i uaktualnianie planów projektu. • Kontrola projektu: monitorowanie kosztów, zmiany statusu projektu, prowadzenie prac nad nim we właœciwy sposób oraz sporządzanie sprawozdań z działalnoœci. • Zamknięcie projektu: dostosowanie produktu do oczekiwań klienta, ostateczne podsumowanie projektu oraz ocena możliwoœci wykorzystania w przyszłoœci nabytego doœwiadczenia. SPIS TREŚCI O autorce ..............................................................................................................................11 Wstęp ..................................................................................................................................13 Część I Nauka od podstaw 15 Rozdział 1. Zarządzanie projektem ..................................................................................................17 Poznaj założenia zarządzania projektem .............................................................................17 Poznaj historię zarządzania projektem ................................................................................18 Poznaj pojęcie zarządzania projektem .................................................................................20 Pracuj z procesami projektu ................................................................................................23 Zaprojektuj obszary umiejętności zarządzania ....................................................................24 Opanuj metodologie ............................................................................................................26 Poznaj cykle życia projektu .................................................................................................26 Zastosuj to, czego się uczysz ...............................................................................................27 Rozdział 2. Rozpoczęcie projektu ....................................................................................................29 Zrób listę potrzeb projektu ..................................................................................................29 Ustal wykonalność projektu ................................................................................................31 Wykonaj ogólną analizę dochodowo-kosztową ...................................................................36 Spisz zalecenia dla projektu ................................................................................................38 Ustal sponsora projektu .......................................................................................................39 Uzyskaj zgodę na realizację ................................................................................................40 Rozdział 3. Planowanie projektu .....................................................................................................41 Zdefiniuj cel projektu ..........................................................................................................41 Określ cele pośrednie ..........................................................................................................43 Określ zakres projektu oraz to, co on wyklucza ..................................................................45 Określ skutki projektu .........................................................................................................47 Oceń ograniczenia projektu .................................................................................................50 Rozdział 4. Dodawanie do planu innych składników .......................................................................53 Zdefiniuj podejście do projektu ...........................................................................................53 Określ wymagane zasoby ....................................................................................................54 Wykaz i ocena osób zaangażowanych w projekt .................................................................56 Zestawienie założeń do projektu .........................................................................................58 Określ krytyczne czynniku sukcesu .....................................................................................60 6 I Zarządzanie projektami Rozdział 5. Rozwój planów kontroli projektu .................................................................................. 63 Plany kontroli projektu ........................................................................................................ 63 Zdefiniuj plan komunikacji ................................................................................................. 63 Sporządź plan kontroli zmian projektu ............................................................................... 69 Rozwiń plan zarządzania jakością ....................................................................................... 73 Stwórz zarys planu zaopatrzenia ......................................................................................... 75 Sporządź plan ukończenia ................................................................................................... 77 Rozdział 6. Tworzenie struktury analizy pracy ................................................................................ 79 Poznaj strukturę analizy pracy ............................................................................................ 79 Ustal podejście do struktury analizy pracy .......................................................................... 80 Określ poziomy nadzoru ..................................................................................................... 86 Wykonaj szczegółową strukturę analizy pracy ................................................................... 88 Część II Rozwój szczegółów planu projektu 93 Rozdział 7. Dobór zespołu projektowego ........................................................................................ 95 Rozpoznaj wymagane zasoby ludzkie ................................................................................. 95 Uwzględnij dostępność zasobów ludzkich .......................................................................... 95 Rozważ style pracowników ................................................................................................. 98 Wykonaj plan organizacyjny ............................................................................................. 102 Zaplanuj pozyskanie odpowiednich zasobów ludzkich ......................................................... 105 Rozdział 8. Szacowanie projektu .................................................................................................. 109 Przygotuj się do szacowania ............................................................................................. 109 Wykonaj oszacowania zadań ............................................................................................ 111 Zastosuj techniki szacowania sytuacji wyjątkowych ........................................................ 116 Wykonaj szacunki kosztów ............................................................................................... 118 Rozdział 9. Tworzenie sieci czynności .......................................................................................... 121 Poznaj relacje między zadaniami ...................................................................................... 121 Określ relacje zadań zależnych ......................................................................................... 125 Wykonaj diagram PERT ................................................................................................... 127 Wykonaj diagram CPM .................................................................................................... 130 Rozdział 10. Ustalanie harmonogramu projektu ............................................................................. 133 Zrozum harmonogram projektu ........................................................................................ 133 Oblicz czas trwania zadania .............................................................................................. 134 Rozpocznij harmonogram od określonej daty ................................................................... 137 Wykonaj korektę harmonogramu ...................................................................................... 137 Oceń ograniczenia terminu wykonania projektu ............................................................... 138 Wykonaj wersję najwcześniejszą ...................................................................................... 140 Wykonaj wersję najpóźniejszą .......................................................................................... 143 Określ ścieżkę krytyczną .................................................................................................. 145 Spis treści I 7 Rozdział 11. Tworzenie diagramu Gantta ........................................................................................149 Poznaj diagram Gantta ......................................................................................................149 Przygotuj się do wykonania diagramu Gantta ...................................................................150 Narysuj diagram Gantta .....................................................................................................150 Pokaż harmonogramy poszczególnych zasobów ...............................................................156 Oceń harmonogram ...........................................................................................................156 Poznaj histogram zasobów ................................................................................................158 Rozdział 12. Uwzględnianie ryzyka w projekcie ..............................................................................163 Poznaj dwie kategorie ryzyka ............................................................................................163 Oceń ryzyko portfolio ........................................................................................................164 Określ ryzyko dla projektu ................................................................................................170 Wykonaj plan alternatywny ...............................................................................................174 Część III Wykonanie projektu 177 Rozdział 13. Wykonywanie pracy ...................................................................................................179 Uzyskaj pozwolenie na dalsze działanie ...............................................................................179 Zrewiduj plan projektu ......................................................................................................179 Ustal normy projektu .........................................................................................................180 Zbierz zespół do projektu ..................................................................................................182 Stwórz pakiety pracy .........................................................................................................185 Przeprowadzenie spotkań inauguracyjnych .......................................................................189 Monitoruj pracę .................................................................................................................191 Rozwiń zespół ...................................................................................................................191 Rozdział 14. Stosowanie planów kontroli ........................................................................................193 Korzystaj z planu komunikacji ..........................................................................................193 Korzystaj z planu kontroli zmian .......................................................................................195 Korzystaj z planu zarządzania jakością .............................................................................197 Korzystaj z planu zaopatrzenia ..........................................................................................199 Korzystaj z planu zarządzania ryzykiem ...........................................................................201 Przejrzyj i zaktualizuj plan ukończenia .............................................................................203 Rozdział 15. Śledzenie postępu projektu .........................................................................................205 Zbierz terminy zadań .........................................................................................................205 Monitoruj punkty krytyczne ..............................................................................................208 Zbierz dane na temat wkładu pracy ...................................................................................212 Rozdział 16. Aktualizowanie planu projektu ....................................................................................221 Przejrzyj i zmień wymagania .............................................................................................221 Przejrzyj i zmień strukturę analizy pracy ...........................................................................223 Przejrzyj i zmień skutki projektu .......................................................................................226 Przejrzyj i zmień harmonogram .........................................................................................227 8 I Zarządzanie projektami Część IV Kontrola projektu 231 Rozdział 17. Monitorowanie kosztów ............................................................................................. 233 Śledź koszty projektu ........................................................................................................ 233 Oblicz koszt wykonanej pracy .......................................................................................... 235 Zastosuj w projekcie wartość zarobioną ........................................................................... 239 Oblicz koszt pozostałej pracy ............................................................................................ 241 Rozdział 18. Ocena pozycji projektu ............................................................................................... 245 Porównaj normy ze zrealizowanymi wymaganiami .............................................................. 245 Porównanie norm z rzeczywistymi skutkami .................................................................... 246 Porównaj szacunki normatywne z danymi rzeczywistymi ................................................ 247 Porównaj normy szacunkowe z bieżącymi szacunkami .................................................... 251 Porównaj plan według normy z planem bieżącym ............................................................ 254 Rozdział 19. Dbanie o planowy przebieg projektu ........................................................................... 257 Przejrzyj i zmień relacje zależności .................................................................................. 257 Przejrzyj i zmień oszacowania .......................................................................................... 260 Przejrzyj i zmień zasoby ................................................................................................... 266 Poprowadź renegocjacje na temat czasu, kosztu i zakresu ................................................ 271 Rozdział 20. Sprawozdania z wykonania projektu .......................................................................... 273 Sporządź sprawozdanie z wykonania ................................................................................ 273 Przygotuj prezentację ........................................................................................................ 281 Napisz artykuł do biuletynu .............................................................................................. 283 Część V Zamknięcie projektu 287 Rozdział 21. Kończenie pracy ......................................................................................................... 289 Realizuj plan ukończenia .................................................................................................. 289 Uzyskaj końcowy podpis w projekcie ............................................................................... 294 Świętuj .............................................................................................................................. 296 Przeprowadź badania projektu .......................................................................................... 301 Przygotuj sesję konkluzji .................................................................................................. 304 Napisz sprawozdanie podsumowujące projekt .................................................................. 308 Rozdział 22. Ocena projektu ........................................................................................................... 301 Przeprowadź badania projektu .......................................................................................... 301 Przeprowadź badania u klienta ................................................................................... 301 Przeprowadź badanie w zespole ................................................................................. 303 Przeprowadź badania dla projektu systemu zakupów ................................................. 303 Przeprowadź badania dla projektu bankietu ................................................................ 304 Przeprowadź badanie w projekcie renowacji .............................................................. 304 Przygotuj sesję konkluzji .................................................................................................. 304 Przeprowadź sesję konkluzji w projekcie systemu zakupów ...................................... 307 Przeprowadź sesję konkluzji w projekcie bankietu ..................................................... 307 Przeprowadź sesję konkluzji w projekcie renowacji ................................................... 308 Spis treści I 9 Napisz sprawozdanie podsumowujące projekt ..................................................................308 Opisz ogólny przebieg projektu .........................................................................................308 Napisz analizę projektu ...............................................................................................309 Napisz podsumowanie realizacji .................................................................................309 Napisz sprawozdanie podsumowujące dla projektu systemu zakupów .......................309 Napisz sprawozdanie podsumowujące dla projektu bankietu ......................................310 Napisz sprawozdanie podsumowujące dla projektu renowacji budynku .....................311 Rozdział 23. Korzystanie z nabytych doświadczeń ..........................................................................313 Przejrzyj poprzednie wnioski w celu ustalenia trendów ....................................................313 Zmodyfikuj przyszłe projekty ............................................................................................316 Zarchiwizuj notatnik projektu ............................................................................................321 Rozdział 24. Wybór pakietu do zarządzania projektami ...................................................................323 Poznaj możliwości pakietów .............................................................................................323 Oceń możliwości infrastruktury ........................................................................................325 Określ wymagania programu .............................................................................................325 Przejrzyj opcje oprogramowania .......................................................................................328 Dodatki 333 Dodatek A Przykładowe dokumenty .............................................................................................335 Odpowiedzi do rozdziału 2. ...............................................................................................335 Odpowiedzi do rozdziału 3. ...............................................................................................340 Odpowiedzi do rozdziału 4. ...............................................................................................341 Odpowiedzi do rozdziału 5. ...............................................................................................343 Odpowiedzi do rozdziału 6. ...............................................................................................345 Odpowiedzi do rozdziału 7. ...............................................................................................346 Odpowiedzi do rozdziału 8. ...............................................................................................348 Odpowiedzi do rozdziału 9. ...............................................................................................350 Odpowiedzi do rozdziału 10. .............................................................................................352 Odpowiedzi do rozdziału 11. .............................................................................................355 Odpowiedzi do rozdziału 12. .............................................................................................356 Odpowiedzi do rozdziału 13. .............................................................................................358 Odpowiedzi do rozdziału 14. .............................................................................................360 Odpowiedzi do rozdziału 15. .............................................................................................361 Odpowiedzi do rozdziału 16. .............................................................................................361 Odpowiedzi do rozdziału 17. .............................................................................................363 Odpowiedzi do rozdziału 18. .............................................................................................364 Odpowiedzi do rozdziału 19. .............................................................................................365 Odpowiedzi do rozdziału 20. .............................................................................................366 Odpowiedzi do rozdziału 21. .............................................................................................367 Odpowiedzi do rozdziału 22. .............................................................................................369 Skorowidz ...........................................................................................................................371 ROZDZIAŁ 3. PLANOWANIE PROJEKTU W tym rozdziale: (cid:93) definiowanie celu (cid:93) projektu, tworzenie celów pośrednich, (cid:93) określenie zakresu projektu oraz tego, co projekt wyklucza, (cid:93) określenie skutków projektu, (cid:93) ocena ograniczeń projektu. Kiedy wydana została zgoda na przejście do fazy planowania projektu, pora rozwinąć niektóre elementy omawiane w pierwszym etapie (fazie rozpoczęcia) oraz dodać kolejne. W tej części rozdziału dowiesz się, jak opra- cować niektóre części planu projektu. Zdefiniuj cel projektu Otrzymawszy pozwolenie na rozpoczęcie planowania projektu, możesz przystąpić do rozwinięcia planu. Krótkoterminowe, nieskomplikowane projekty mogą zostać z powodze- niem opisane na kilku stronach, podczas gdy większe i bardziej złożone wymagają pla- nów o objętości 30 – 40 stron. Celem planu projektu jest opisanie w sposób najbardziej szczegółowy proponowanego projektu przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac nad produktami. Plan pomaga utrwalić projekt, przyzwyczaić do niego jego wykonawców i pozostałe zaangażowane osoby oraz daje szansę naniesienia zmian i poprawek przed przystąpieniem do realizacji. Tematyka części planu projektu jest przedmiotem trzech kolejnych rozdziałów, należy jednak pamiętać, że rozwój planu jest procesem powtarzającym się wielokrotnie. Najpraw- dopodobniej zaczniesz od określenia głównego celu i celów pośrednich projektu, a gdy już je zdefiniujesz, przyjdą ci na myśl szczegóły, które należą do innych części planu. Nic w tym dziwnego. Pamiętać trzeba tylko, aby uwzględnić w planie wszystkie jego części. Dodatkowe informacje Niektóre organizacje używają nazwy statut projektu na określenie dokumentu rozpoczęcia projektu, dla innych nazwa ta oznacza plan projektu. Należy także mieć na uwadze, że tworzenie i rozwój pierwszych planów projektów bę- dzie się wydawało bardzo czasochłonne. To też jest normalne. Po przygotowaniu trzech do pięciu projektów, gdy bardziej swobodnie zaczniesz poruszać się po tym obszarze, zacznie ci to przychodzić dużo łatwiej i zajmować zdecydowanie mniej czasu. Pierwszą częścią planu projektu jest ustalenie celu. Cel projektu lub misja jest bardzo do- kładnym stwierdzeniem tego, po co realizowany jest projekt. Ustalenie i spisanie rzetelnej koncepcji celu wspomaga projekt w dwojaki sposób. Po pierwsze, na etapie planowania 42 I Rozdział 3. koncepcja celu pomaga tobie i zespołowi zdefiniować pozostałą cześć planu oraz przeka- zać go pozostałym uczestnikom projektu. Po drugie, kiedy projekt wkracza w etap reali- zacji, koncepcja celu w połączeniu z opisem zakresu projektu, zaprezentowanym w dalszej części rozdziału (zobacz podrozdział „Określ zakres projektu oraz to, co on wyklucza”), po- może ocenić proponowane w projekcie zmiany. Zwróć uwagę Koncepcja celu lub misji może również zawierać składniki czasu, jeżeli mają one istotne znaczenie dla powodzenia projektu. Cele opisane są w bezokolicznikach, rozpoczynających się od czasownika, takiego jak „zapewnić”, „rozwinąć”, „wykorzystać”, „zbudować” itp. Określenie celu powinno być szczegółowe, wyrażenie opisujące je powinno natomiast właściwie ograniczyć liczbę potencjalnych rozwiązań, począwszy od pierwszej fazy projektu. Na przykład, jeśli rozwijasz proces rejestracji dla jednorazowego bankietu, koncepcja celu powinna brzmieć: „Usprawnić czasowo rejestrację na tegoroczny bankiet nagrodzonych pracowników”. Jeśli jednak system rejestracji ma być używany wielokrotnie, koncepcja celu wyglądać powinna następująco: „Usprawnić czasowo rejestrację na tegoroczny oraz przyszłe bankiety”. Powyższe koncepcje są do siebie dość podobne, jednak to, czy rejestracja będzie działać regularnie czy tylko jednorazowo, powinno być zawarte w celu. Dlaczego? Ponieważ jest bardzo możliwe, że proces wykorzystany dla pojedynczego wydarzenia nie będzie działał prawidłowo dla wydarzenia cyklicznego. Znając przyszłe wymagania, zespół pracujący nad projektem będzie mógł zaprojektować proces w tych kategoriach. Celem dla nowego systemu komputerowego może być: „Zaprojektować dla przedsiębiorstwa nowy system zakupów, który zredukuje do 3 dni realizację zamówień oraz zredukuje nadwyżki kupna o 10 ”. Nowy potencjalny system zakupów może zostać oceniony, a następnie dodany do osta- tecznej listy, lub też odrzucony w zależności od tego, w jakim stopniu spełnia kryteria celu. Jeżeli okaże się, że żaden istniejący system nie spełnia wymagań celu, wówczas firma musi stworzyć swój własny system, zmienić cel projektu lub zaniechać jego wykonania, zapobiegając w ten sposób stracie czasu i środków. Dla projektów budowlanych cel może wyglądać następująco: „Wybrać odpowiednią działkę na półwyspie Michigan i wybudować na niej do 1 czerwca drewniany dom o powierzchni 100 m2”. W tym przypadku projekt posiada cztery kryteria ograniczające potencjalne rozwiązanie. Działka musi leżeć na półwyspie Michigan, dom musi być drewniany, jego powierzchnia ma wynosić 100 m2, a cały projekt mam zostać ukończony do 1 czerwca. Jeśli właściciele już nabyli działkę, cel może brzmieć następująco: „Zbudować drewniany dom o powierzchni 100 m2 na półwyspie Michigan do 1 czerwca”. Planowanie projektu I 43 Jeśli projekt ma postać imprezy, takiej jak konferencja, seminarium szkoleniowe czy we- sele, koncepcja celu może mieć postać: „Zorganizować 25 sierpnia konferencję na 100 osób na temat renowacji budynków gospodarczych”. Ten cel ma trzy kryteria ograniczające. Tematem konferencji musi być renowacja budynków gospodarczych, obiekt musi pomieścić do 100 osób, a wydarzenie ma nastąpić 25 sierpnia. Jeśli miejsce konferencji zostało już ustalone, powinno to być dodane do celu. Jeśli na- tomiast miejsce, data i rozmiar konferencji nie są zatwierdzone, koncepcja celu może wyglądać tak: „Zorganizować konferencję na temat renowacji budynków gospodarczych w czasie nie dłuższym niż 6 miesięcy”. Spróbuj sformułować cele bankietu Zastanów się przez chwilę, jak może wyglądać koncepcja celu w omawianym projekcie. Jedna z możliwych odpowiedzi brzmi: „Uhonorować osiągnięcia pracowników Fabryki Małych Zabawek” Zauważ, że w ten sposób wyrażona koncepcja pozostawia duże możliwości wyboru opcji. Jeśli zakładamy, że jedynym rozwiązaniem jest bankiet, wówczas poniższy, bardziej szczegółowy cel, powinien wyglądać następująco: „Zorganizować bankiet dla wszystkich zatrudnionych, honorując osiągnięcia przynajmniej trojga wybranych pracowników”. Zwróć uwagę Bardzo pomocne może być założenie notesu projektu. Znalazłyby się w nim wszystkie standardy projektu, wszystkie wersje planów, harmonogramów oraz ich korekty, jak również zmiany dokumentacji, sprawozdanie ze statusu, karty kontrolne, zezwolenia na kontynuowanie działania, kontrakty i inne specyficzne dla produktów dokumenty, takie jak np. plany budynków. W ten sposób wszystko znajduje się w jednym pewnym miejscu. Określ cel projektu renowacji budynku Przeczytaj ponownie studium przypadku dotyczące centrum konferencyjnego, opisane w rozdziale 1., „Zarządzanie projektem”, i określ cel projektu renowacji budynku. Jedna z możliwych odpowiedzi znajduje się w dodatku A, „Przykładowe dokumenty”. Określ cele pośrednie Cele pośrednie projektu stanowią również szczegółowe koncepcje, jednak zamiast odpo- wiadać na pytanie po co wyjaśniają co. Co przewiduje ten projekt? 44 I Rozdział 3. Każda organizacja, posiadająca swoją metodologię, posiada też swoją definicję celów po- średnich, zasadniczo jednak cel pośredni powinien być specyficzny, mierzalny, reali- styczny i — jeśli to konieczne — ograniczony czasowo. Cele pośrednie także mają formą bezokoliczników. Do opisania całego projektu wystarczy zazwyczaj cztery lub pięć celów pośrednich. Przekroczenie tej liczby może oznaczać, że zagłębiasz się w szczegóły bardziej niż to konieczne. Cele pośrednie towarzyszące celowi głównemu w projekcie nowego systemu kompute- rowego mogą brzmieć: 1. Zbadać i wybrać zastępczy system zakupów w ciągu 2 miesięcy od otrzymania zgody na realizację. 2. Zainstalować system, przeszkolić użytkowników i wdrożyć nowy system w przeciągu 3 miesięcy od wyboru zastępczego systemu. Dla projektu domu na półwyspie Michigan cele pośrednie mogą wyglądać następująco: 1. Wraz z właścicielem w przeciągu 2 miesięcy obejrzeć i wybrać odpowiednią działkę. 2. W ciągu miesiąca od wyboru działki wraz z właścicielem przejrzeć i wybrać odpowiedni plan domu i specyfikację budowy. 3. Zbudować wybrany dom w przeciągu 3 miesięcy od dokonania transakcji zakupu działki. Zauważ, że powyższe cele zawierają się w 6-miesięcznym okresie trwania projektu. Jeżeli jest koniec grudnia, realizacja projektu do 1 czerwca może okazać się niewykonalna. Może się okazać, że data 1 czerwca jest zbędna i należy ją usunąć. Jeśli tak się stanie, pozostałe części projektu mogą wymagać skorygowania. Tego typu rozważania będą oczywiste, gdy zaczniesz pracę nad własnym projektem. Stanowią one jeszcze jeden dowód na to, jak ważne jest szczegółowe zaplanowanie pracy przed przystąpieniem do jej wykonywania. Dodatkowe informacje Dążenia do wykonania projektu na czas lub zmieszczenia się w ustalonym budżecie, choć traktowane często jako cele pośrednie, nie są w rzeczywistości celami pośrednimi, ale kryteriami sukcesu projektu. Spełnienie celów pośrednich umożliwia nam ocenę dopiero po wykonaniu projektu, natomiast projekt może mieć szanse powodzenia nawet wtedy, gdy nie spełni powyższych kryteriów. Celami pośrednimi dla konferencji na temat renowacji budynków gospodarczych mogą być: 1. Do 10 maja znaleźć odpowiednią lokalizację i wynająć pomieszczenie, które pomieści do 100 osób oraz pomieszczenia na sesje w grupach do 40 osób. 2. Do 10 czerwca rozwinąć i wdrożyć system wstępnej i ostatecznej rejestracji. 3. 25 sierpnia przeprowadzić konferencję z przynajmniej sześcioma godzinnymi sesjami wykładowymi. Planowanie projektu I 45 Cele pośrednie bankietu Porównaj powyższe przykładowe cele pośrednie z ich celami głównymi, a następnie przy- pomnij sobie cel główny bankietu i określ cele pośrednie. Dwa z nich mają związek z celem głównym bankietu: 1. W ciągu 4 miesięcy wybrać do 3 pracowników do uhonorowania. 2. W czasie 6 miesięcy zorganizować bankiet dla wszystkich zatrudnionych i nagrodzić zwycięzców. Cele pośrednie renowacji budynku Zapisz cele pośrednie dla projektu renowacji budynku przyszłego centrum konferencyj- nego. Przykładowa odpowiedź znajduje się w dodatku A. Określ zakres projektu oraz to, co on wyklucza Zakres projektu odnosi się do ogólnej ilości pracy, jaka musi zostać włożona w realizację projektu. Zazwyczaj zakres projektu w planie projektu przybiera postać zestawu składników pracy zawartych w projekcie. Zestaw ten składa się z jednego lub dwóch prostych zdań, podsumowujących prace o największym znaczeniu. Dodatkowe informacje Termin zakres określa szeroki zbiór różnorodnych rzeczy, osób i organizacji. Upewnij się, czy dla ciebie i dla przedsiębiorstwa termin ten ma to samo znaczenie. W niektórych organizacjach nie funkcjonuje stwierdzanie zakresu projektu. Do określe- nia, czy coś mieści się w ramach zakresu, jednostki te używają celów pośrednich oraz skutków projektu. Podejście takie utrudnia jednak osobom biorącym udział w projekcie zrozumienie granic projektu. Dlatego stworzenie zwięzłej koncepcji zakresu na początku pomaga wszystkim w długim okresie, zwłaszcza podczas oceny, czy późniejsze zmiany zawierają się w tym zakresie. Dokumentem równie ważnym jak stwierdzenie zakresu projektu jest określenie tego, co projekt wyklucza, czyli czego z definicji nie zawiera. Dlaczego jest to takie ważne? Przede wszystkim dlatego, że jedną z najczęstszych przyczyn przeładowania zakresu jest różnica w jego rozumieniu: w mniemaniu zespołu pewne składniki nie wchodzą w zakres projektu, podczas gdy klient uważa, że do niego należą. Ustalenie z góry, czego nie obejmuje za- kres projektu, umożliwia przedyskutowanie tej kwestii z klientem i — jeśli to konieczne — dodanie ich do projektu jeszcze przed sporządzeniem szacunkowych wyliczeń. Lista rzeczy nieobjętych zakresem może mieć formę odrębnej, pisemnej części planu projektu lub zawierać się w koncepcji zakresu. Zwróć uwagę Aby mieć pewność, że pojmowanie kwestii nieobjętych zakresem nie będzie budzić wątpliwości, najlepiej ująć je w formie zestawienia w odrębnej części planu. 46 I Rozdział 3. Koncepcja zakresu projektu oraz tego, co projekt pomija dla nowego systemu zakupów, może wyglądać następująco: Zakres: Zbadać, wybrać i zainstalować zastępczy system zakupów oraz przeszkolić jego użytkowników. Poza zakresem: (cid:93) Rozwój programu szkoleniowego. (cid:93) Stała obsługa systemu. Dla projektu budowy drewnianego domu zakres i to, czego nie obejmuje, może brzmieć: Zakres: Wraz z właścicielem obejrzeć i wybrać odpowiednią działkę na drewniany dom; przejrzeć i wybrać plan domu oraz specyfikację; zbudować dom. Poza zakresem: (cid:93) System odprowadzania ścieków. (cid:93) Projektowanie otoczenia domu. (cid:93) Tapetowanie i malowanie wewnątrz domu. Zobacz Inne sposoby kontrolowania zakresu znajdują się w rozdziale 4., „Dodawanie do planu innych składników” oraz w rozdziale 5., „Rozwój planów kontroli projektu”. Określenie zakresu i tego, co pozostaje poza nim, w projekcie konferencji na temat reno- wacji budynków gospodarczych może przedstawiać się następująco: Zakres: Znaleźć odpowiednią lokalizację i wynająć pomieszczenie, rozwinąć i wdrożyć system wstępnej i ostatecznej rejestracji, zatrudnić przynajmniej sześciu wykładowców i przeprowadzić konferencję. Poza zakresem: (cid:93) Zakwaterowanie, podróż i wydatki wykładowców. (cid:93) Dostarczenie sprzętu komputerowego do projekcji. Określ zakres projektu bankietu i to, czego nie obejmuje Zakres tego projektu jest dosyć prosty: Wybrać i uhonorować do trzech pracowników w trakcie bankietu. To, co znajdzie się poza projektem, nie jest jasno zdefiniowane w opisie przykładu. W trakcie pracy z własnymi projektami równie często napotkasz ten problem. Dlatego najlep- szym sposobem jest wykonanie zestawienia rzeczy, których według ciebie zakres projektu Planowanie projektu I 47 nie obejmuje. Pamiętać jednak należy, że klient może sobie życzyć ujęcia tych rzeczy w zakresie, co spowoduje konieczność wprowadzenia zmian. Do zakresu projektu bankietu nie należy: (cid:93) Wyżywienie dla małżonków i rodzin pracowników. (cid:93) Transport uczestników do i z miejsca, w którym odbywa się bankiet. Określ zakres projektu renowacji budynku i to, czego nie obejmuje Sporządź zestawienie składników zakresu oraz listę rzeczy, które do niego nie należą. Odpowiedź do tego ćwiczenia znajduje się w dodatku A. Określ skutki projektu Skutkami projektu są jego mierzalne rezultaty — produkty lub usługi, dostarczone przez projekt. Występują dwie kategorie skutków: (cid:93) Skutki pośrednie, czyli takie, które są wytworzone i w pewnych ilościach wykorzystywane w trakcie wykonywania projektu. (cid:93) Skutki końcowe i ostateczne, czyli takie, które przyjmuje klient po zakończeniu projektu. Zwróć uwagę Jeśli projekt ma wiele skutków pośrednich dobrze jest sporządzić wykaz głównych skutków w ramach planu projektu. Umożliwi to osobom zaangażowanym w projekt skoncentrowanie się tylko na istotnych skutkach. Jeśli po raz pierwszy spotykasz się z koncepcją skutków projektu, sporządzenie takiego wykazu może sprawić ci nieco trudności. Dla ułatwienia spróbuj zatem zastosować jedną z niżej opisanych technik. Pierwszy sposób polega na przemyśleniu każdego z celów pośrednich i odpowiedzeniu sobie na pytanie, co dzięki niemu zostaje wytworzone. Połączone wyniki wszystkich celów dają listę skutków całego projektu. Inny sposób polega na ustaleniu kategorii skutków. Dwie główne kategorie to produkty i usługi, każda z nich da się jednak podzielić na mniejsze, bardziej szczegółowe grupy. Na przykład: produkt może obejmować oprogramowanie oraz sprzęt komputerowy, in- strukcje dla użytkownika, szkolenie, budowę, rozwój, wykazy programów, sprawozdania. Skutki z kategorii szkoleń mogą zawierać objaśnianie instrukcji, lekcje szkoleniowe oraz przeszkolonych uczestników. W skład skutków z kategorii sprawozdań mogą wchodzić sprawozdania o stanie wykonania lub wybór działki budowlanej, projektu domu itp. Do typowych skutków usług można zaliczyć gwarancję, utrzymanie sprzętu komputero- wego, opinie ekspertów i inne. Przyjrzyjmy się teraz konkretnym przykładom. 48 I Rozdział 3. Pierwszy cel pośredni w projekcie systemu zakupów daje nam cztery skutki pośrednie, które wyglądają następująco: (cid:93) Ekspertyza potencjalnych systemów. (cid:93) Ostateczna lista potencjalnych systemów do późniejszego zbadania. (cid:93) Wyniki badania każdego systemu. (cid:93) Wybrany system. Dla drugiego celu pośredniego skutkami są: (cid:93) Zainstalowany system zakupów. (cid:93) Przeszkoleni użytkownicy. (cid:93) Nowy proces zakupów. Projekt budowy drewnianego domu wywiera skutki wynikające z pierwszego celu pośredniego: (cid:93) Oględziny potencjalnej działki. (cid:93) Ostateczna lista działek do późniejszego zbadania. (cid:93) Wyniki badania działek. (cid:93) Wybrana działka. Drugi cel pośredni wyznacza poniższe skutki: (cid:93) Ekspertyza potencjalnych planów. (cid:93) Ostateczna lista planów do późniejszego zbadania. (cid:93) Wyniki badania planów. (cid:93) Wybrany plan. Końcowym skutkiem, wynikającym z celu trzeciego, jest wybudowany dom na wybranej działce. Głównymi skutkami pośrednimi będą natomiast: (cid:93) Instalacja wodno-kanalizacyjna i jej elementy. (cid:93) Instalacja elektryczna i jej elementy. (cid:93) Kanały cieplne, piece itp. (cid:93) Ściany, dach, sufity itp. Zwróć uwagę Jak widać na przykładach, skutki są zazwyczaj wyrażone liczbami i mają formę wypunktowanych spisów. Dla konferencji na temat renowacji budynków gospodarczych skutki wynikające z pierw- szego celu pośredniego obejmują: (cid:93) Badanie potencjalnych miejsc. (cid:93) Ostateczną listę miejsc do późniejszego zbadania. Planowanie projektu I 49 (cid:93) Wyniki badania miejsc. (cid:93) Wybrane miejsce na konferencję. Drugi cel wyznacza kolejne skutki pośrednie, którymi są: (cid:93) Ulotka informacyjna. (cid:93) Proces wstępnej rejestracji. (cid:93) Proces ostatecznej rejestracji. Końcowym skutkiem, określonym na podstawie celu trzeciego jest: (cid:93) Sześciu wykładowców. (cid:93) Sześć sesji. (cid:93) Obiad dla 100 osób. (cid:93) Przerwy na kawę (poranne i popołudniowe) dla 100 osób. (cid:93) Zestawy konspektów. Wyznacz skutki projektu bankietu Zastanów się przez chwilę, jaki mogą być skutki projektu bankietu. Skutki wynikające z pierwszego celu pośredniego obejmują: (cid:93) Proces wyboru zwycięzców. (cid:93) Formularz nominacji zwycięzców. (cid:93) Wypełnione nominacje. (cid:93) Wybranych zwycięzców. Drugi cel pośredni określa następujące skutki: (cid:93) Pamiątki dla wszystkich nagrodzonych. (cid:93) Wybrane miejsce bankietu. (cid:93) Wyżywienie dla 200 osób. (cid:93) Zaproszenia. Dodatkowe informacje Niektóre osoby zaangażowane w projekt mogą nie rozumieć koncepcji skutków projektu, dlatego musisz być przygotowany na jej przybliżenie i wytłumaczenie, jaką rolę spełniają one w planie projektu. Sporządź listę skutków renowacji budynku Zrób wykaz skutków końcowych i głównych skutków pośrednich dla projektu renowacji budynku przyszłego centrum konferencyjnego. Rozwiązanie znajduje się w dodatku A. 50 I Rozdział 3. Oceń ograniczenia projektu Jak wiesz z rozdziału 2., „Rozpoczęcie projektu”, ograniczenie jest tym, co limituje projekt. W części planu poświęconej ograniczeniom należy wymienić ograniczenia konkretnego projektu. Wykaz ten sporządzasz dla własnych celów. Powinien on pomóc ci w wyja- śnieniu parametrów projektu, jak również ułatwić osobom związanym z projektem zro- zumienie czynników ograniczających go. W ten sposób umożliwiasz formułowanie ocze- kiwań tych osób co do projektu, zwłaszcza gdy wkracza on właśnie w fazę realizacji. W celu zdefiniowania ograniczeń użyj kategorii opisanych w rozdziale 2.: technicznych, finansowych, operacyjnych, geograficznych, czasowych, zasobowych, prawnych i poli- tycznych. Ograniczenia mają zazwyczaj formę zdań. Dla projektu oprogramowania ograniczeniem technicznym będzie konieczność opraco- wania nowego systemu dla obecnie działającej infrastruktury. Ograniczenie operacyjne polega na konieczności działania systemu bez przerwy, czyli wymusza równoległe działa- nie dwóch systemów (starego i nowego) do czasu, gdy pracownicy będą zdolni pracować wyłącznie na nowym. Ograniczeniem zasobowym będzie dyspozycyjność administratora baz danych. W projekcie domu podstawowe ograniczenie ma charakter geograficzny, ponieważ działka ma leżeć na półwyspie Michigan. Zależnie od konkretnych warunków zatrudnienia gene- ralnego wykonawcy istnieją też ograniczenia operacyjne, polegające na koordynacji pra- cy i rozkładu zajęć podwykonawców. Konferencja na temat budynków gospodarczych posiada ograniczenie geograficzne, wyni- kające z możliwości uczestnictwa w niej wyłącznie mieszkańców pobliskich miejsco- wości, gdyż zakres projektu nie obejmuje noclegów. Występuje także ograniczenie cza- sowe: termin konferencji został przewidziany na 25 sierpnia. W obecnym planie projektu ograniczenia w formie listy wyglądają następująco: Ograniczenia: (cid:93) Nowe oprogramowanie musi działać w oparciu o istniejącą infrastrukturę. (cid:93) Ponieważ system zakupów musi działać bez przerwy, obecny system będzie działał równolegle z nowym aż do czasu, gdy będzie możliwe odcięcie starego. (cid:93) Administrator baz danych może nie być dyspozycyjny, w chwili gdy jego pomoc okaże się niezbędna. (cid:93) Działka musi leżeć na półwyspie Michigan, co ogranicza potencjalne miejsca budowy. (cid:93) Konieczność koordynowania pracy i rozkładów zajęć podwykonawców może opóźnić wykonanie niektórych zadań projektu. (cid:93) Lokalizacja konferencji może ograniczyć liczbę jej uczestników wyłącznie do osób mieszkających w najbliższej okolicy. (cid:93) Ustalona data 25 sierpnia może ograniczyć dostęp do dodatkowego sprzętu technicznego, jak również liczbę uczestników konferencji. Planowanie projektu I 51 Oceń ograniczenia projektu bankietu Przemyśl, jakie ograniczenia mogą stać na przeszkodzie wykonania projektu. Wśród nich powinny się znaleźć następujące: (cid:93) Sala bankietowa musi pomieścić przynajmniej 200 osób. (cid:93) Sala musi być dostępna wtedy, gdy nagrodzeni pracownicy będą wolni od pracy. Oceń ograniczenia projektu renowacji budynku Teraz zastanów się, jakie ograniczenia napotyka projekt renowacji budynku. Sporządź listę i porównaj ją z odpowiedzią zamieszczoną w dodatku A. Zwróć uwagę Podczas tworzenia listy ograniczeń nie wymieniaj jedynie kategorii limitów. Sporządź szczegółową specyfikację, bo każdy projekt ma przecież ograniczenia zasobowe.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Zarządzanie projektami. Wydanie II
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: